SACCSIV – blog ortodox

Sfântul Nicolae Velimirovici: Europa o reprezinta pe femeia garbova

Posted in Europa, IISUS HRISTOS, predici, Sfantul NICOLAE VELIMIROVICI by saccsiv on decembrie 4, 2022

Sursa: https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-27-dupa-rusalii/europa-reprezinta-femeia-garbova-150615.html

Omul gârbovit nu priveşte la cer, ci la pământ. Aşa era în vremea aceea o femeie gârbovă. De optsprezece ani împliniţi, capul ei era împreunat cu genunchii, încât putea privi doar praful pământului şi viermii din praf, şi respira praf şi toate duhorile pământului. Dar Hristos s’a milostivit de ea, şi i-a strigat: Femeie, slobozitu-te-ai de boala ta. Şi şi-au pus pre dânsa mâinile; şi îndată s’a îndreptat, şi slăvea pre Dumnezeu. (Lc. 13:12-13)

Tâlcuirea modernă: din toate continentele acestei lumi, Europa o reprezintă pe femeia gârbovă. De când întâi-stătătorii duhovniceşti ai Europei, fără ştiinţa şi voia popoarelor Europene, s’au rupt de adevărata Biserică a lui Hristos, din Răsărit, de atunci omenirea Europeană a început din ce în ce mai mult să se gârbovească şi să-şi aplece capul spre pământ. Veacul al XX-lea este veacul cel mai bolnav din viaţa omenirii Europene, căci în acest veac capul omenirii s’a aplecat atât de jos, încât s’a împreunat cu genunchii, iar de aici nu mai poate vedea decât pământul şi viermii pământului, şi nu mai poate respira decât duhorile pământului. Să-i vorbeşti despre cer înseamnă să-i vorbeşte despre ceea ce nu poate vedea, căci întreaga ei fiinţă e atât de gârbovită încât, cu simţurile ei, nu poate percepe decât ceea ce e jos, ce e din pământ, ce e mai prejos de om.

Din această perspectivă a femeii gârbove trebuie privită şi preţuită întreaga viaţă a Europei din veacurile trecute. Din această perspectivă a luminii, cea a unei femei gârbove ce priveşte în pământ, s’a dezvoltat ştiinţa, arta, economia, politica şi întreaga viaţă omenească, individuală şi socială – îndeosebi viaţa omenească. Privind numai la pământ, s’a explicat totul prin pământ. Văzând numai pământul, s’a luptat doar pentru pământ. Auzind numai pământul, toată ştiinţa omenească s’a lăsat purtată de freamătul pământului umed. Simţind numai miasma putreziciunii pământeşti, acel miros a covârşit toate bine-plăcutele miresme cereşti. Mintea omenească s’a preocupat doar cu cercetarea celor pe care le poate vedea cu ochiul, auzi cu urechea şi mirosi cu nasul, s’a încredinţat adică pământului şi numai pământului – aceasta era înţelegerea femeii gârbove. Sute de aparate a născocit mintea femeii gârbove, ca să cerceteze pământul şi cele din pământ. A cercetat toate plantele şi rădăcinile, viermii mari şi mici, şi pe cei foarte mici, pe cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi.

Femeia gârbovă şi-a înarmat ochii cu microscoape şi cu ochelari fini, ca să vadă cu de-amăruntul tot muşuroiul de viermi. Pe toate le-a văzut, pe toate le-a aflat, şi a vestit cerului şi pământului că nu există nimic afară de viermi, mari şi mici, văzuţi şi nevăzuţi, gânditori şi negânditori, că omul este numai un vierme între viermi, iar deasupra viermilor, un supra-vierme.[1] Atât a putut vedea femeia gârbovă, şi nimic mai mult. Ca să vadă mai mult, ar fi trebuit să fie dreaptă, cu capul ridicat spre cer şi cu mintea deschisă către lumea de sus. Iar acea lume de sus nu este un muşuroi de viermi, ci Ierusalimul cel de sus, oastea Domnului cea luminată şi strălucitoare, alcătuită din minunata ierarhie cerească a Serafimilor, Heruvimilor, a Scaunelor, Domniilor, Puterilor, Stăpâniilor şi Începătoriilor, a Arhanghelilor şi Îngerilor, şi din mulţime nenumărată de Drepţi şi Plăcuţi ai lui Dumnezeu. Femeia gârbovă nu poate vedea întregul Ierusalím de sus, întreaga lume duhovnicească de deasupra omului. Ea vede doar ce-i mai jos de ea, nicidecum ce-i mai presus. De aceea, tot ce-a cugetat şi a făurit de-a lungul ultimelor câtorva veacuri a cugetat şi a făurit pe nisip, pe praf, pe pământ şi pe noroi, pe cele pe care le putea vedea şi simţi sub ea. Cine va înţelege privind în această lumină evoluţia omenirii Europene de la ruperea de Biserică, acela va înţelege tot. Aşa cum pescarul de pe râul mâlos miroase a mâl, aşa şi întreaga cultură Europeană, cu ştiinţa şi filosofia ei, cu arta şi religia, şi cu întreaga ei cultură, miroase toată a mâl, a pământ, a praf – singurele lucruri pe care o femeie gârbovă le poate vedea. Hristos este singurul tămăduitor al gârbovirii.

Pricina gârbovirii Europei stă în călcarea legii lui Dumnezeu, şi mai cu seamă în necinstirea părinţilor săi. Nimic nu pedepseşte Dumnezeu cu mai multă asprime decât păcatul copiilor împotriva părinţilor, căci este un păcat împotriva Părintelui ceresc. De aceea Domnul i-a binecuvântat dintru început pe cei ce îşi cinstesc părinţii, pe tatăl şi pe mama lor, ca pe un simbol al lui Dumnezeu însuşi; de aceea i-a blestemat pe cei ce îşi batjocoresc părintele, aşa cum s’a întâmplat cu Ham, fiul lui Nóe, care l-a batjocorit pe tatăl său. Cinsteşte pre tatăl tău şi pe muma ta, (Mat. 15:4) aceasta este esenţa, inima tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Cine îşi cinsteşte părintele pământesc, acela îşi cinsteşte şi Părintele ceresc. Pe această învăţătură de jos este întemeiată învăţătura de sus. Cine nu-şi cinsteşte tatăl şi mama, pe care îi vede, cum Îl va cinsti pe Dumnezeu Tatăl, pe care nu Îl vede?

Începutul întregii gârboviri a Europei a fost necinstirea părinţilor, a celor trupeşti şi a celor duhovniceşti. De atunci a început să-i crească cocoaşa din spate, precum cea a cămilei, de atunci a început să i se împreuneze capul cu genunchii. De aceea nu vede nimic din cele cereşti şi nu înţelege nimic din cele duhovniceşti. Ea vede şi înţelege numai ce e vierme sau muşuroi de viermi.

Fiţi cu luare aminte, fraţilor, şi învăţaţi să vă cinstiţi părinţii. Aceasta este toată porunca lui Dumnezeu, temelia tuturor celorlalte porunci ale lui Dumnezeu. Cinsteşte pre tatăl tău şi pre muma ta, ca să fie ţie bine şi să trăieşti mult pre pământul cel bun, carele Domnul Dumnezeul tău dă ţie. (Ieş. 20:12) Iar noi adăugăm, în duhul Evangheliei: şi să moşteneşti împărăţia Tatălui tău ceresc, cea fără de sfârşit. Amin.
________________________________________
[1] Referire la Supraomul lui Nietzsche (n.tr.)

Sfântul Nicolae Velimirovici, Episcopul Ohridei şi Jicei,

Scrisoarea a 79-a în volumul Prin Fereastra Temniţei, traducere din limba sârbă de Ionuţ şi Sladjana Gurgu, Editura Predania, Bucureşti, 2007, p. 243-245

 

Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

George Perju: ANTICRESTINISMUL lui FRIEDRICH NIETZSCHE

 

28 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Apa trece, pietrele rămân said, on decembrie 4, 2022 at 7:45 am

  Ecumenismul a gârbovit duhovnicește întreaga lume. Să încercăm să înțelegem ce și de ce se întâmplă la Mănăstirea Frăsinei și nu numai. Totul face parte dintr-un plan de distrugere a Ortodoxiei, de dezdumnezeire a acesteia.
  În anul 2016, la Sinodul din Creta, toți ierarhii români participanți au semnat niște documente prin care sectele sunt puse pe același plan cu Ortodoxia, deci s-a legiferat ecumenismul. De câteva decenii s-au scos din facultățile de teologie ortodoxă mistica și ascetica. Acum studenții teologi studiază ecumenismul, adică ,,erezia tuturor ereziilor”, cum îl numește părintele Arsenie Boca. Au fost promovați în ranguri ierarhice și oameni care nu prea știu ce este călugăria, deși ar fi trebuit să știe. Cu unele excepții. Pentru a face cuvenita diferență între ascultarea ortodoxă și supunerea oarbă de tip papist.  Unii au fost școliți în Occident. Așa se face distrugerea Ortodoxiei din interior. În mod normal, arhiereul este ales din rândul celor mai înduhovniciți călugări, deoarece menirea lui este de a păstra dreapta credință așa cum ne-a fost lăsată de Hristos, de Sfinții Apostoli și de Părinți. De câteva decenii arhiereii nu se mai aleg așa…

  Ecumenismul îi cere Ortodoxiei să renunțe la conceptul de îndumnezeire!!! De aceea se lovește dur în preoții cu har. De aceea se lovește crunt în Mănăstirea Frăsinei. De aceea au fost ,, ajutați” să treacă la cele veșnice mulți preoți și călugări cu har, care ar fi putut ajuta acest popor.

  La nivel mondial s-a legiferat acum și Crislamul. Asistăm la un proces de satanizare a lumii, iar ierarhii români și nu numai sunt atrași în acest joc mârșav. De câteva decenii Biserica Ortodoxă Română face parte din Consiliul Mondial al Bisericilor, deși nu se justifică prezența ei acolo. Nu toate bisericile ortodoxe fac parte din Consiliul Mondial al Bisericilor și nu toate bisericile ortodoxe au participat la Minciuno-sinodul din Creta!

  Mănăstirea Frăsinei a opus rezistență ecumenismului. La Mănăstirea Frăsinei s-a pus accent exact pe îndumnezeire, adică pe dobândirea Duhului Sfânt fără de care nu ne putem mântui. Există acolo o oază de sfințenie. Există acolo mai mulți părinți cu harisme deosebite pe care înțeleg să le păstreze în smerenie.

  Aceste harisme se dobândesc cu greu, în liniște, cu rugăciune, cu dobândirea virtuților creștinești, cu respectarea voturilor monahale: sărăcie, castitate și ascultare. Ascultare ortodoxă, nu supunere față de ordine de sus corecte politic!
  Ecumenismul deplasează accentul de pe ascultarea ortodoxă, necesară pentru despătimire și dobândirea virtuților creștinești, pe supunerea de tip papist, corectă politic. Ce se întâmplă la Frăsinei este o mișcare cu scop ecumenist de dezdumnezeire a Ortodoxiei. Un om cu Duh Sfânt, adică îndumnezeit, este un om puternic, greu de manipulat. ,,Scopul viețuirii creștine este dobândirea Duhului Sfânt” – spunea Sfântul Serafim de Sarov. Ecumeniștii vor să abată Ortodoxia de la scopul ei firesc și să zădărnicească jertfa Mântuitorului. Scopul final este închinarea la antihrist.
  Dumnezeu să le stea împotrivă slugilor lui antihrist!

  Apreciat de 2 persoane

  • saccsiv said, on decembrie 4, 2022 at 12:05 pm

   Apa trece, pietrele rămân

   Nu s-a legiferat nici un crislam.
   Ce s-a intamplat la Manastirea Frasinei?

   Apreciază

   • Apa trece, pietrele rămân said, on decembrie 4, 2022 at 1:07 pm

    Pentru a răspunde în legătură cu ce se întâmplă la Mănăstirea Frăsinei, voi posta un mesaj primit:
    Mai întâi este prezentat un comunicat al Arhiepiscopiei Râmnicului.
    http://arhiepiscopiaramnicului.ro/comunicate-de-presa/manastirea-frasinei-pastreaza-cu-sfintenie-randuiala-sfantului-ierarh-calinic

    Urmează argumente care arată că acest comunicat este fals:

    ,,Acest comunicat nu este dat de Mănăstirea Frăsinei, mi-a fost confirmat chiar de părinți din mănăstire. Este doar o încercare viclenească a ierarhilor (Varsanufie și Irineu) de a determina credincioșii să cedeze lupta de susținere a Athosului Românesc.
    1. Rânduiala Mănăstirii din Vale s-a schimbat.
    2. Nici un părinte nu mai coboară jos pentru a primi credincioșii, a face mâncare sau de a caza. Pelerinii vor fi întâmpinați de un paznic (mirean) de zi și o cutie pentru pomelnice.
    3. De vineri până duminică femeile vor fi primite de un „personal special pregătit”, adică de o d-nă preoteasa destul de tupeistă… care deja a avut câteva conflicte, plus că are și o plângere penală nerezolvată.
    4. Patronul firmei de catering care va asigura mâncarea pentru zilele de sâmbătă și duminică… este un apropiat a lui Varsanufie, care își va asigura un venit anul de câteva sute de mii de lei noi într-un singur an.
    5. Doar 2 duhovnici au voie să coboare jos (Ioanichie și Ioachim) din cel puțin 6-7 care coborau pentru slujit și spovedit.
    6. Chiar dacă mulți spun că starețul Ioanichie a vrut să se retragă, nu există nici o cerere scrisă în acest sens, deci nu este valabilă decizia de numire a altui stareț.
    7. Deja sunt 2 părinți dați afară de noul stareț și vor mai urma.
    Deci… acest comunicat este o mizerie, nu este înregistrat cu număr, semnat, asumat de cineva… . Asta dovedește perfidia și ticăloșia acestor ierarhi.
    Dacă nu continuăm presiunea asupra ierarhilor și susținerea mănăstirii Frăsinei… toți vom avea de pierdut, convins fiind că acesta este doar începutul planului lor de distrugere.
    Dumnezeu să ne lumineze mintea tuturor, să facem tot ceea ce ne stă în putință și nimic fără rugăciune!!!”

    Apreciază

   • saccsiv said, on decembrie 4, 2022 at 1:27 pm

    Apa trece, pietrele rămân

    S-o luam cu inceputul, ca sa pricep si eu: ce anume cauta femeile la Manastirea Frasinei (chiar si in proximitate)?
    Nu mai sunt calugari in lumea asta?
    Daca la Manastirea Frasinei nu au voie femeile, ce anume cauta calugarii de acolo sa coboare la femei? Regula de a nu vedea femei este buna pentru ei doar in manastire?

    Apreciază

   • Apa trece, pietrele rămân said, on decembrie 4, 2022 at 1:13 pm

    În legătură cu Crislamul, stau mărturie moscheea, sinagoga și biserica creștină construite în același loc și încercarea Papei de a ne convinge că cele trei religii se pot uni. În octombrie 2022, a avut loc o întâlnire a liderilor religioși cu acest scop.

    Apreciază

   • saccsiv said, on decembrie 4, 2022 at 1:22 pm

    Apa trece, pietrele rămân

    Asta nu este marturie a vreunei legiferari.
    Si nici nu cred ca se va legifera vreodata.
    Ideea ecumenismului total nu e unirea de tip ghiveci, ci (daca e sa facem o comparatie cu organizarea statala) un soi de federalizare. De aceea tot auzim doctrina (inclusiv la Consiliul Mondial al Bisericilor) de tip „mai multe cai de a ajunge la acelasi Dumnezeu”. Si este si firesc, caci doar astfel antihrist va fi acceptat de multi dintre crestini, islamisti, rabini, tibetani, hindusi, etc.

    Apreciază

   • Apa trece, pietrele rămân said, on decembrie 4, 2022 at 1:29 pm

    Ce părere ai despre acest articol?
    https://www.aparatorul.md/sub-binecuvantarea-papei-francisc-astazi-vor-proclama-chrislamul-drept-religia-impusa-de-noua-ordine-mondiala/

    Apreciază

   • saccsiv said, on decembrie 4, 2022 at 1:33 pm

    Apa trece, pietrele rămân

    Este un articol fix precum comentariul tau.
    Sora draga, iertare, intelegi notiunea de legiferare?
    Daca da, cand anume zici tu ca s-a petrecut? Da-mi te rog o sursa.

    Apreciază

   • Apa trece, pietrele rămân said, on decembrie 4, 2022 at 1:44 pm

    Pentru cine nu știe, Mănăstirea Frăsinei are două biserici. În biserica de sus nu au voie să intre femeile, iar în biserica din vale coboară unii călugări mai sporiți, despătimiți, pentru a face Dezlegări și rugăciuni și pentru a-i ajuta pe creștini. Ambele biserici aparțineau Mănăstirii Frasinei. Dacă nu mai au voie să slujească părinții de la mănăstire în biserica din vale și va sluji un preot de mir, biserica din vale va fi transformata în biserică de mir, contrar rânduielii lăsate de ierarhul Calinic. E vorba despre încălcarea unor rânduieli lăsate de Sfântul Calinic.

    Apreciază

   • saccsiv said, on decembrie 4, 2022 at 2:20 pm

    Apa trece, pietrele rămân

    Eu inteleg ca Ierarhul face rele. Am si scris:
    Au pus tunurile pe Manastirea Frasinei
    https://saccsiv.wordpress.com/2016/08/07/au-pus-tunurile-pe-manastirea-frasinei/
    Separat insa, Sfantul Calinic a lasat randuiala sa coboare calugarii la femei in vale?

    Apreciază

   • Apa trece, pietrele rămân said, on decembrie 4, 2022 at 5:22 pm

    Biserica din vale este parte integrantă a Mănăstirii Frasinei lăsată așa după rânduiala Sfântului Calinic. Oameni au făcut petiție prin care cer ca aceasta sa nu fie transformată în biserică de mir:
    https://www.petitieonline.com/nu_schimbai_statutul_bisericii_din_vale_de_la_manastirea_frasinei

    Apreciază

   • saccsiv said, on decembrie 4, 2022 at 6:11 pm

    Apa trece, pietrele rămân

    Daca-i parte integranta, ce cauta femeile acolo?

    Apreciază

   • Marian said, on decembrie 4, 2022 at 5:47 pm

    Apreciază

   • Apa trece, pietrele rămân said, on decembrie 4, 2022 at 8:34 pm

    La biserica din vale, femeile nu au interdicție. Interdicția este doar pentru biserica din deal, unde viețuiesc toți călugării. Locul de la care femeile nu pot trece mai departe este marcat clar de către Sfântul Calinic. Sfântul Calinic a vrut așa, pentru ca și femeile să beneficieze de ajutor duhovnicesc de la această mănăstire. Totuși le-a interzis să meargă la biserica din deal pentru a-i proteja de ispite pe călugări. Atât. biserica din vale nu vin toți călugării, ci doar cei care au ajuns la despătimire și nu se mai smintesc de vederea femeilor.

    Apreciază

   • Apa trece, pietrele rămân said, on decembrie 4, 2022 at 10:03 pm

    Gurile rele spun că se dorește construirea unui hotel la Mănăstirea Frăsinei…
    Adică ierarhii implicați au în vedere niște obiective pe plan material acolo…

    Apreciază

 2. Moise said, on decembrie 4, 2022 at 3:21 pm

  Minunata predica Sf Nicolae Velimirovici.
  Cu privire la Frasinei spun ce stiu din proprie experienta. M-am spovedit atat la Par Ioanichie cat si la Par Ioachim. Nevrednicia mea ii iubeste si ii pretuieste atat prin prisma binecuvantarii unui mare duhovnic care ne-a trimis la dansii cat si prin harul si darurile binecuvantarii lui Dumnezeu catre acesti parinti simtit si trait langa dansii. Personal nu am nici o indoiala de inainte-vederea Par Ioanichie, o banuiesc si la Par Ioachim. De fiecare data cand am fost doar cei doi coborau pentru spovedanie, nu vad, dar nici nu exclud, ca ceva sa se fi schimbat din acest p.d.v. Fara indoiala ca trairea si marturisirea Frasineului atrage lupta stapanitorului acestui veac si a cozilor lui de topor. Saccsiv, ca unii care va impiedicati de sfintenia Par Arsenie Boca, da de gandit sa nu fii familiarizat cu tipicul Frasineului care nu se ghideaza dupa parerile noastre ci dupa randuiala Sfantului Calinic de la Cernica. Si Sfantul e in calendar, noi cu neputintele noastre saracii… Apropo de Par Arsenie Boca. Am citit unele din articolele din Saccsiv. Stiu de retinerile unor parinti ca Arsenie Papacioc sau Dumitru Staniloaie pe care ii iubesc si respect mult dar mai stiu si marturiile directe din Athos. „Nu stiu ce e cu voi romanii !!! De ce nu va respectati sfintii ?! Sora mea nu s-a vindecat de cancer in nici un pelerinaj din Grecia ci doar la Prislop! De atunci are o icoana mare in mijlocul camerei cu Sf Par Arsenie Boca cu lumanare permanent aprinsa si acatist citit in fiecare zi…” este marturia unui monah athonit de la Schitul Sfantul Andrei din Careia. Ca unii care va place sa va numiti aparatori ai ortodoxiei, si eu cred ca sunteti, sa ne aducem aminte ca „mila voiesc iar nu jertfa”. Va iubesc, va respect si va rog de iertare.

  Apreciază

  • saccsiv said, on decembrie 4, 2022 at 4:07 pm

   Moise

   Noi ne respectam Sfintii. Dar ce a desenat Arsenie Boca sunt hule.
   Si gandesc ca parintele Arsenie Papacioc e mai mare decat cine zici ca a zis din Muntele Athos.

   Apreciază

   • Clement said, on decembrie 4, 2022 at 5:41 pm

    Maica Domnului cu pruncul Iisus in zeghe, imbratisand Lumea, pictati in Biserca Sfantul Elefterie nou il reprezinte pe Paintele Arsenie Boca cel asupra caruia BORul ezita a-i acorda titlul de Sfant.
    La biserica Sfantul Anton credinciosii se pot ruga in fata icoanei Sfintei Parascheva pictata de parintele Boca.
    In acest moment se fac donatii pentru finalizarea mozaicurilor murale din Catedrala Mantuirii. Se pot face donatii punctual pentru anumite icoane.
    Foarte buna initiativa. Parerea mea este sa priviti cu mare atentie imaginile acestor mozaicuri reproduse pe calendarul 2022 format A4.

    Apreciază

   • Moise said, on decembrie 4, 2022 at 5:57 pm

    Nu cine zicem noi ca e mai mare te valideaza in Cer ci Dumnezeu.
    Iar ” Gandurile Mele nu sunt ca gandurile voastre…”. Nu iubesc polemica mandriei de a avea dreptate. Sanatate si bucurie. Sa ne vedem la Cer. (…cu amandoi parintii Arsenie…)

    Apreciază

   • saccsiv said, on decembrie 4, 2022 at 6:23 pm

    Moise

    Pai e mai mare, ce atata vorbarie de dragul inselatului Boca?

    Apreciază

   • radhacross said, on decembrie 5, 2022 at 4:37 am

    Subscriu.
    Sfințenia atât de vădită a părintelui Arsenie Papacioc este, dincolo de orice îndoială, de cea mai curată origine duhovnicească, în timp ce darurile de netăgăduit ale lui Arsenie Boca sunt la hotarul foarte subțire dintre duhovnicesc și luciferic. Așa cum înțeleg eu lucrurile, cineva care încă din timpul vieții își îndeamnă ucenicii la o evlavie către propriul mormânt, deci către el însuși, ”ca să-i ajute el”, și nu exclusiv către Hristos, fiind astfel chiar la originea acestui fenomen oribil care frizează idolatria de la Prislop, NU POATE SĂ FIE SFÂNT. Chipul desăvârșit și prototipul sfințeniei și smereniei, Sfânta Fecioară însăși, ni-l arată în icoana Ei canonic-teologică pe Hristos. E deplin limpede și grăitor.
    Cine se lasă prins în mrejele darurilor de genul Boca, este într-un real pericol să-și zădărnicească mântuirea, pentru că Antihristul le va duce pe culmi nemaivăzute de la Hristos Însuși.

    Apreciază

 3. scortisoara said, on decembrie 4, 2022 at 5:08 pm

  Ce nazdravane !

  Apreciază

 4. PG said, on decembrie 4, 2022 at 5:40 pm

  Saccsiv , te citesc de 14 ani de zile . Te rog sa stergi raspunsul dat lui Moise . Pr. Arsenie Boca nu a desenat hule . Foarte multi preoti cu har au urmat invataturile parintelui . Sa nu cadem in erezie ! Mai bine ne abtinem !

  Apreciază

 5. Apa trece, pietrele rămân said, on decembrie 4, 2022 at 5:41 pm

  Se pare că tot ce se întâmplă în mănăstirile noastre face parte dintr-un plan de distrugere a Ortodoxiei.
  https://ortodoxiacatacombe.wordpress.com/2022/12/02/scrisoare-deschisa-adresata-domnului-irineu-popa-mitropolia-olteniei/

  Apreciază

 6. […] sora a incercat sa-mi explice la rubrica de comentarii a articolului Sfântul Nicolae Velimirovici: Europa o reprezinta pe femeia garbova, dar nu m-am […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: