SACCSIV – blog ortodox

CAND A FOST CREAT TIMPUL? Ce-a fost mai intai, timpul sau soarele, luna, stelele (adica ceasul)? Spunem ca avem o zi pentru ca asa se misca soarele pe bolta cereasca sau e invers, adica asa se misca pentru a avea o zi? Ce-a fost mai inainte, LUMINA sau LUMINATORII?

Posted in DAN BADULESCU, FACEREA LUMII by saccsiv on iunie 21, 2021

Repostez un articol din 2013, pentru cititorii mai noi ai acestui blog:

Stim din Psalmul 89,4 ca:

Ca o mie de ani inaintea ochilor Tai sunt ca ziua de ieri, care a trecut si ca straja noptii

De ce?

Mai stim din Crez ca:

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
Unul-Născut,  Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii

Ce inseamna acest „mai înainte de toţi vecii”?

Si mai aflam din Facerea ca:

1.         La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.

2.         Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.

3.         Şi a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.

4.         Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.

5.         Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.

6.         Şi a zis Dumnezeu: „Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!” Şi a fost aşa.

7.         A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.

8.         Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.

9.         Şi a zis Dumnezeu: „Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!” Şi a fost aşa. şi s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul.

10.      Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

11.      Apoi a zis Dumnezeu: „Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu sămânţă în sine, după fel, pe pământ!” Şi a fost aşa.

12.      Pământul a dat din sine verdeaţă: iarbă, care face sămânţă, după felul şi după asemănarea ei, şi pomi roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

13.      Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.

14.      Şi a zis Dumnezeu: „Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele şi anii,

15.      Şi să slujească drept luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul. Şi a fost aşa.

16.      A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele.

17.      Şi le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să lumineze pământul,

18.      Să cârmuiască ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

19.      Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.

20.      Apoi a zis Dumnezeu: „Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului!” Şi a fost aşa.

21.      A făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape şi toate fiinţele vii, care mişună în ape, unde ele se prăsesc după felul lor, şi toate păsările înaripate după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

22.      Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi a zis: „Prăsiţi-vă şi vă înmulţiţi şi umpleţi apele mărilor şi păsările să se înmulţească pe pământ!

23.      Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.

24.      Apoi a zis Dumnezeu: „Să scoată pământul fiinţe vii, după felul lor: animale, târâtoare şi fiare sălbatice după felul lor”. Şi a fost aşa.

25.      A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi animalele domestice după felul lor, şi toate târâtoarele pământului după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

26.      Şi a zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!”

27.      Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.

28.      Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!”

29.      Apoi a zis Dumnezeu: „Iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră.

30.      Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor ce se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viată, le dau toată iarba verde spre hrană. Şi a fost aşa.

31.      Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.

 Adica a fost lumina inainte de luminatori? Si a fost timp inainte de „ceas”?

Ca sa intelegem mai bine ce si cum am ales excelentul material CRONOLOGIA scris de parintele Dan Bădulescu. E amplu, dar va rog sa-l cititi cu rabdare, caci nici tema nu e simpla:

Cei care au crezut revelaţia Duhului Sfânt cu mintea simplă şi neîntunecată de amestecături necuvioase, revelaţie făcută la începutul lumii lui Adam, apoi lui Seth, lui Enoch, Avraam, şi consemnată în Cartea Facerii de către proorocul Moise nu se abăteau nici o iotă sau cirtă de la cuvintele inspirate.

Sinaxarul din data de 13 iulie când se prăznuieşte soborul Sfinţilor Arhanghel Gavriil ne spune următoarele:

„Arhanghelul Gavriil este acela care, pe Moise, ce fugea de la faţa lui Faraon în pustie l-a învăţat scrierea cărţilor, descoperindu-i facerea lumii, facerea lui Adam, omul cel căzut…” Toţi credincioşii ştiu că Arhanghelului Gavriil i s-a încredinţat Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, dar nu ştiu la fel de bine această revelaţie, desigur de nivel duhovnicesc mai mic, dar foarte importantă deoarece stă la baza (fundamentul) învăţăturii de credinţă. Căci nu se va putea înţelege întruparea Fiului dacă nu vom şti despre crearea lumii, a omului, căderea şi celelalte.

Elementele cronologice enunţate mai sus fac parte exact din această descoperire şi trebuie crezute, mărturisite şi predate întocmai.

TIMPUL

De-nceput au făcut Dumnezeu cerul şi pământul

Învăţătura dumnezeiască ne spune că doar Dumnezeu nu are început şi sfârşit, că este veşnic, nemărginit, neschimbător, necreat. Tot ceea ce a creat El are un început absolut, precedat de nimic, adică ceea ce se numeşte creatio ex nihilo. Ne vom ocupa de creaţia văzută, care începe cum am văzut la un moment iniţial, acest „început” fiind simultan şi instantaneu al spaţiului, timpului, cosmosului şi corpului ceresc pământul:

„Când însă trebuia adusă între existenţa şi lumea aceasta – mai întâi o şcoală şi ca un loc de învăţătură a sufletelor omeneşti, apoi, ca să spun pe scurt, ca o locuinţă potrivită tuturor celor supuşi naşterii şi stricăciunii -, atunci, de aceeaşi natură cu lumea, cu vieţuitoarele şi plantele din lume, a adus la existenţă şi scurgerea timpului, care se grăbeşte totdeauna, trece mai departe şi nu-şi opreşte deloc drumul… De la acest fapt a pornit Moise pentru a vorbi despre lume, învăţându-ne cu înţelepciune despre facerea lumii, zicând: «de început au făcut», adică: la începutul acesta al timpului.” (Sfântul Vasile cel Mare Hexaimeron)

Fericitul Augustin afirmă că lumea şi timpul au fost create împreună: „lumea nu a fost creată în timp, ci odată cu timpul”. Lumea nu poate exista în afara timpului, procul dubio mundus non factus est in tempore sed cum tempore (P.L. 41,322).

Iată deci învăţătura: Dumnezeu a făcut timpul din nimic. Ce este mai înainte timpul sau ceasornicul? Desigur, se va răspunde că timpul. Aşadar corpurile cereşti mişcătoare sunt făcute mai târziu. Timpul şi diviziunile lui: ziua, noaptea, seara, dimineaţa nu depind de mişcările „ceasului” ceresc, acei luminători: soarele, luna şi stelele:

[…]

Aşadar, nimeni să nu-mi spună că timpurile sunt mişcările corpurilor cereşti, pentru că odată, când soarele se oprise după dorinţa cuiva, ca să termine un război victorios, soarele stătea, dar timpul mergea. În adevăr, acea luptă a fost purtată şi terminată în spaţiul său de timp, care să-i fie de ajuns…

Aşadar timpul nu este mişcarea corpului.” (Fericitul Augustin Confessiones)

[…]

Redăm în continuare integral capitolul intitulat „Despre veac” din Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin:

Despre veac

Acela a făcut veacurile care există înainte de veacuri, către care zice dumnezeiescul David: „Din veac şi până în veac Tu eşti” (Ps. 89,2), iar dumnezeiescul Apostol: „prin Carele şi vecii au făcut” (Evrei I,2). Trebuie să se ştie că numele de veac are multe sensuri, căci înseamnă multe lucruri. Veac se numeşte şi viaţa fiecărui om. Veac se numeşte iarăşi şi timpul de o mie de ani. Iarăşi se numeşte veac toată viaţa prezentă. Veac se numeşte şi veacul ce va să fie, cel fără de sfârşit după înviere. Se numeşte iarăşi veac, nu timpul, nici o parte din timp, care se măsoară cu mişcarea şi drumul soarelui, adică cel format din zile şi nopţi, ci un fel de mişcare şi un interval de timp care merg împreună cu cele veşnice. Lumea aceasta are şapte veacuri, anume de la facerea cerului şi pământului şi până la sfârşitul şi învierea obştească a oamenilor. Există un sfârşit particular, moartea fiecăruia; este însă şi un sfârşit obştesc şi general, când va fi învierea obştească a oamenilor. Al optulea veac este veacul ce va să fie înainte de întemeierea lumii, când nu era soare care să despartă ziua de noapte, nu era un veac care să se poată măsura, ci un fel de mişcare şi interval de timp care mergea împreună cu cele veşnice. Şi potrivit acestei concepţii este un singur veac.

Pentru aceea Dumnezeu se numeşte şi veşnic (αιώνιος), dar şi mai înainte de veşnicie, căci El a făcut însuşi veacul. Numai Dumnezeu, fiind fără început, este făcătorul tuturora, al veacurilor şi al tuturor existenţelor. Iar când vorbesc de Dumnezeu, este clar că eu vorbesc de Tatăl, de Fiul lui Unul-Născut, Domnul nostru Iisus Hristos şi de Duhul Lui cel prea Sfânt, singurul Dumnezeul nostru. Se vorbeşte şi de veacurile veacurilor, pentru că cele şapte veacuri ale lumii prezente cuprind multe veacuri, adică vieţile oamenilor. Se vorbeşte şi de un singur veac, pentru că cuprinde în el toate veacurile. Veacul de acum şi cel ce va să fie se numeşte veacul veacului. Prin cuvintele: viaţă veşnică şi pedeapsă veşnică se indică nesfârşirea veacului ce va să fie. Căci după înviere timpul nu se va mai număra cu zile şi cu nopţi. Va fi mai degrabă o singură zi neînserată, când soarele dreptăţii va străluci luminos peste cei drepţi. Pentru cei păcătoşi va fi o noapte adâncă, fără de sfârşit. Dacă astfel stau lucrurile, cum va fi cu putinţă să se numere timpul celor o mie de ani ai apocatastasei origeniste? (Prin apocatastază se înţelege reîntoarcerea tuturor existenţelor raţionale în Dumnezeu, de unde îşi au originea, prin nimicirea morţii, spiritualizarea corpurilor şi transformarea lumii materiale.) Prin urmare Dumnezeu este singurul făcător al veacurilor, cel care a creat universul, Cel care există mai înainte de veacuri.”

Lumea a fost creată din nimic exact în ordinea descrisă în Scriptură şi în acea durată. Fiind pe tărâmul dumnezeiesc al tainei, cel mai înţelept este a mărturisi, aşa cum au spus Scriptura şi Părinţii. Oare s-ar putea şti când s-a petrecut aceasta? Sau altfel spus, cât de veche este creaţia? În ce priveşte cronologia şi vechimea lumii, există anumite neconcordanţe între biblii şi cronografele patristice, dar ele nu depăşesc cel mult câteva sute de ani. Chiar dacă aceste mici neconcordanţe există, tradiţia Bisericii a fost unanimă în a pronunţa unele ca acestea: „anul 7500 de la Facerea (Zidirea, Creaţia) lumii”! Aşa mărturisind, n-avem cum să greşim. Să reluăm fără nici o urmă de îndoială în suflete cronologia tradiţională constantinopolitană a Bisericii Răsăritului care ne spune să numărăm de la facerea lumii 5508 ani până la Naşterea Domnului.

Timpul a apărut la un moment dat precis, şi curge într-o singură direcţie!: „a adus la existenţă şi scurgerea timpului, care se grăbeşte totdeauna, trece mai departe şi nu-şi opreşte deloc drumul”. (Fericitul Augustin) Această problemă este deosebit de actuală, când percepţia curentă a cronologiei şi calendarului a suferit, cu ajutorul matematicii şi evoluţionismului sec. al XIX-lea o mutaţie radicală. Cronologia profană (civilă) din zilele noastre a introdus un sistem schizofrenic de datare în două direcţii ce a tulburat încă şi mai mult minţile şi aşa răvăşite ale oamenilor de azi. Noi suntem crescuţi din pruncie cu acest hibrid iraţional, fără a gândi să-i contestăm valabilitatea. Dacă ne vom opri însă un moment de reflecţie asupra curgerii simetrice a timpului în 2 direcţii diametral opuse, având ca axă (centru) Naşterea Domnului, şi datări „înainte” şi „de la”, sau „după”… vom observa că timpul are un punct de origine 0 şi curge în două direcţii fără vreun sfârşit determinat!

Cronologia tradiţională grăieşte: „anul cutare de la Facerea lumii”, iar timpul curge, aşa cum şi se întâmplă în realitate, într-o singură direcţie, spre sfârşit, care rămâne ce-i drept ascuns, dar va veni la momentul hotărât de Domnul (O = omega).

Nu vrem prin aceasta să tăgăduim în vreun fel că centrul este Hristos, sau chiar axa timpului, ci doar să repunem în drepturi cronologia tradiţională a Bisericii ce, bineînţeles că-L cinstea pe Hristos aşa cum se cuvine şi nu Îl determina ca 0, Doamne iartă-ne şi fereşte!

Încercând să aflăm cum s-a putut ajunge aici, se invocă în primul rând faptul că această datare ar aparţine Sfântului Dionisie Exiguul care a stabilit anul Naşterii Domnului şi prin aceasta era creştină. După informaţiile general admise, Sfântul Dionisie a elaborat un tabel pascal pentru anii 228-247, ani număraţi de la începutul domniei împăratului Diocleţian. Din evlavia sa, Sfântul a simţit că acest ticălos persecutor al creştinilor nu merită să mai fie amintit, ci mai cu seamă e de menţionat anul Naşterii Domnului (Anno Domnini), şi a modificat datarea ca fiind perioada 532-550 de la Naşterea Domnului, deci anul diocleţian 228 este echivalent cu Anul Domnului 532, astfel domnia crudului tiran începând în 284 d.Hr. Întrucât aceste evenimente se petreceau la Roma, s-a anulat astfel şi tradiţionala lor datare „Ab urbe condita” (de la întemeierea cetăţii Romei de către Romulus şi Remus) care ar fi fost în anul 753 înainte de Naşterea Domnului. Nu avem nimic de obiectat la aceste informaţii decât aceea că de aici nu rezultă câtuşi de puţin că Sfântul a introdus acea numărătoare a anilor în cele două direcţii.

S-a furnizat atunci o altă ipoteză potrivit căreia cel care ar fi adus această curioasă datare ar fi urmaşul Sfântului Dionisie, anume Beda Venerabilul (Anglia, sec. VIII), care ar fi introdus practica numărării anilor şi în urmă, astfel încât anul 1 al Naşterii Domnului era logic precedat de către anul 1 înainte de Naşterea Domnului. Această informaţie trebuie luată cu mare atenţie, deoarece aici se poate strecura o falsă pistă. Desigur cunoaştem şi din sinaxarele noastre ortodoxe legate de drepţii şi proorocii Vechiului Testament vorbe ca acestea: „Sfântul prooroc (N) a trăit acum (n) veacuri (sau sute de ani) înainte de Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos…”, lucru pe care îl făcea cu siguranţă şi Beda Venerabilul.  Dar putem fi absolut siguri că acesta nu uitase de datarea de la Facerea lumii, chiar dacă nu o folosea în mod curent. De aici însă şi până la a stabili un sistem de datare în axe diferite aşa îl cum cunoaştem este o cale lungă, care, iată, a durat până în sec. XVIII, cel al „luminilor celui întunecat”, când actualul sistem „astronomic” de datare a fost propus, şi din nenorocire şi adoptat până în zilele noastre, de către astronomul Jacques Cassini în anul 1740. De ce luminile întunericului? În afară de cele ştiute să aflăm şi această mare hulă: în acest sistem ateu anul 1 al Naşterii Domnului este precedat matematic de anul 0 (!) apoi anul – 1, ceea ce pe lângă hulă a introdus şi neorânduială în datare şi cronologie.

Trebuie subliniat că pe parcursul istoriei de peste un mileniu al Bisericii a existat o cronologie foarte bine pusă la punct, ce era cunoscută şi predată, în acelaşi mod în care se învaţă în şcolile noastre istoria. Numai că această cronologie era cu totul alta decât cea de la şcoală, şi pentru edificare o redăm în continuare:

Întâia vârstă a lumii de la facerea lui Adam până la potop, după Septuaginta – 2262 ani

A doua vârstă a lumii de la potop până ieşirea fiilor lui Israel – 1632 ani

A treia vârstă a lumii de la ieşire până la zidirea Templului în anul al 4-lea al domniei lui Solomon – 601 ani

A patra vârstă a lumii de la zidirea Templului până la risipirea lui, robia Ierusalimului – 424 ani

A cincea vârstă a lumii de la risipire până la întâia venire a Domnului nostru Iisus Hristos – 589 ani

=> 2262 + 1632 +601 +424 +589 = 5508 ani au trecut de la facerea lui Adam până la întâia venire a Domnului Iisus Hristos

5508 ani + 2012 ani (anul curent) => 7520 ANI

Adică, de la facerea lui Adam şi pană in zilele noastre (anul 2012), conform Scripturii, putem constata că au trecut 7520 ani.

Rezultă logic că vârsta pămantului, dacă ţinem cont ca Omul (Adam) a fost făcut în ziua 6-a, ceasul 6 (ora 12), este de 7520 ani.

O primă consecinţă a celor de mai sus a fost deturnarea percepţiei bisericeşti tradiţionale asupra timpului, şi înlocuirea ei treptată cu o cronologie seculară, ştiinţifică şi politică, ce se deosebeşte radical şi subminează periculos bazele credinţei ortodoxe. Pe această zonă – primele zile ale creaţiei până la căderea lui Adam – se pot broda oricâte presupuneri fanteziste şi oricâte sume de ani, ceea ce convine de minune unei gândiri evoluţioniste. Astfel s-a mers de la infinitatea vechimii universului (materialism ateu) până la recenta teorie a „Bing-bang-ului” ce indică o vechime de aproximativ 16 miliarde de ani. Pentru ca aceste rătăciri pierzătoare să nu aibă loc, să reluăm fără nici o urmă de îndoială în suflete cronologia tradiţională constantinopolitană a Bisericii Răsăritului care ne spune să numărăm de la facerea lumii 5508 ani până la Naşterea Domnului.

Învăţătura eretică a evoluţionismului are nevoie de o durată uriaşă de timp, dacă s-ar putea chiar una infinită, aşa cum învăţau marxiştii atei.

Acum si aceasta teorie a căzut şi s-a înlocuit cu o altă născocire, aşa numitul „Bing-bang”.

Să readucem înaintea ochilor noştri această cronologie ce a fost îngropată în uitare:

„Sfântul şi lumescul Soborul întâi făcutu-s-a în al 20-lea an al împărăţiei marelui Constantin şi întocmai cu Apostolii împărat, în cursul anilor de la Adam 5825 de ani,…” (Cronograf)

Şi aducerea aminte de întunecarea soarelui, de la ceasul al şaselea până la al nouălea, când s-au văzut şi stele, la anul de la zidirea lumii 6399, având soarele cincisprezece cercuri şi luna asemenea, indictionul al nouălea, pe vremea împărăţiei binecinstiţilor şi de Hristos iubitorilor împăraţi Leon înţeleptul şi Alexandru, fratele său.” (Sinaxar 8 august)

„Era joia sfântă, ziua în care jertfim Paştele de taină şi îl mâncăm, la a 4-a indicţie, în luna aprilie a anului 6589.” (Ana Comnena Alexiada)

„Tipăritu-s-au (Liturghia) la Sfânta Mitropolie în Iaşi, mesiţă (luna) mai, în anul 7187.” (Dosoftei Dumnezeiasca Liturghie 1679)

„O, luptătorule şi biruitorule, mare Gheorghe, în nevoi şi în nenorociri grabnic ajutător şi cald sprijinitor, iar celor întristaţi, bucurie nespusă, primeşte de la noi aceasta rugăminte a smeritului tău rob, a Domnului Io Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domnul Ţării Moldovei. Păzeşte-l pe el neatins în lumea aceasta şi în cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe Tine, ca să Te preamărim în veci. Amin. Şi aceasta a făcut-o în anul 7008, în al 43 an al Domniei Sale.” (rugăciunea lui Ştefan cel Mare, scrisă pe steagul său, în Proloage)

„A fi atâta de mare, cât înconjurarea lui este după pândirea corăbierilor celor mai de curând, douăzeci şi cinci de mii şi două sute de mile, sau mai drept şi adevărat a zice, a fi atâta de prea mare sferă, cât toţi oamenii de la zidirea lumii, 7000 de ani fiind acum şi mai bine, căutând şi cercând atâta pe uscat cât şi pe mare să-i afle marginea şi măsura lui nu au putut…” (Sfântul Nicodim Aghioritul Războiul nevăzut – sec. XVIII)

„Scrisoarea la leat (anul) 7220, în luna ghenarie (ianuarie), în 13 zile” (Sfântul Antim Ivireanul, Didahii); etc. etc.,…

LUMINA sau LUMINATORII?

ZIUA, NOAPTEA, SEARA, DIMINEAŢA

Şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric

Cu alte cuvinte, Dumnezeu a făcut să nu se amestece lumina cu întunericul, ci să stea separate una de alta. Le-a despărţit şi le-a separat foarte mult una de alta… Acum, după ce a fost făcut soarele, este zi când văzduhul este luminat de soare şi când soarele străluceşte în emisfera de deasupra pământului; este noapte când soarele ascunzându-se face umbră pământului.

Atunci, la început, ziua şi noaptea nu se datorau mişcării soarelui, ci se făcea zi şi urma noapte când se revărsa lumina aceea care a fost făcută la început şi când iarăşi se retrăgea, potrivit măsurii rânduite ei de Dumnezeu.” (Sfântul Vasile, Hexaimeron)

La fel spune şi Sfântul Ioan Damaschin:

„«Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunerecul l-a numit noapte». Iar dela începutul zilei până la ziua cealaltă, este o zi şi o noapte. Scriptura a spus: «Şi s-a făcut seară şi s-a făcut dimineaţă, ziua întâia».” (Dogmatica)

„«Şi s-a făcut seară şi s-a făcut dimineaţă, zi una»,  adică durata unei zile şi a unei nopţi… A spus «una»,

– sau pentru că voia să determine măsura zilei şi a nopţii, unind timpul zilei şi al nopţii, ca să plinească durata celor douăzeci şi patru de ore ale unei zile, care cuprinde negreşit şi ziua şi noaptea, încât chiar dacă din pricina schimbărilor mersului soarelui se întâmplă ca o zi să aibă mai multe ore ca cealaltă, totuşi durata celor două, a zilei şi a nopţii, să se înscrie în timpul destinat lor, ca şi cum Moise ar fi spus: «zi una» este durata unei zile, măsura celor douăzeci şi patru de ore;

– sau pentru că învârtirea cerului de la un semn până la acelaşi semn se face într-o singură zi, încât ori de câte ori este seară şi dimineaţă în lume, potrivit învârtirii soarelui, această învârtire nu se face în mai mult timp, ci atât cât se împlineşte durata unei zile…” (Sfântul Vasile cel Mare Hexaimeron)

„Deşi atât lumina cât şi întunericul au fost zidite într-o clipită, totuşi, atât ziua cât şi noaptea zilei întâi au ţinut câte douăsprezece ceasuri fiecare.” (Sfântul Efrem Sirul)

„Încă prealimpede a spus ziua cea una, iar nu ziua cea dintâi. Căci a putut numi întâia zi şi a doua şi  a treia zi  şi celelalte pe rând – şi aceasta părea a fi ordinea – însă a pus lege să fie numită zi cele douăzeci şi patru de ceasuri ale zilei şi ale nopţii. Încât dacă zice: măsura a douăzeci şi patru de ceasuri, înseamnă că este răstimpul unei zile.” (Sfântul Ambrozie al Mediolanului Hexaimeron)

„«Şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric; şi a numit Dumnezeu lumina zi şi întunericul l-a numit noapte.» A împărţit fiecăruia locul său propriu fixându-le de la început unele hotare, pe care să le păzească mereu neîmpiedicat. Şi orice om cu judecată poate vedea că de atunci şi până acum nici lumina n-a depăşit propriile ei hotare şi nici întunericul n-a călcat rânduiala sa, făcând amestec şi tulburare. E îndestulător numai acest lucru ca să-i facă pe cei ce vor să se îndărătnicească să asculte şi să se supună cuvintelor dumnezeieştii Scripturi, să imite şi ei rânduiala acestor stihii, a luminii şi a întunericului, care păzesc neîmpiedicat drumul lor şi nu depăşesc măsurile proprii, ci îşi cunosc propria lor natură.

A numit o zi sfârşitul zilei şi sfârşitul nopţii, ca să fie o ordine şi un şir în cele văzute, şi ca să nu fie nici un amestec…

Dumnezeu a numit sfârşitul luminii seară, iar sfârşitul nopţii, dimineaţă; şi pe amândouă le-a numit zi, ca să nu ne înşelăm, nici să socotim că seara este sfârşitul zilei, ci să ştim bine că lungimea amândurora face o zi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur Omilii)

Zilele au avut în mod de necombătut seară, dimineaţă, zi (lumină), noapte (întuneric). Iar ziua şi noaptea au avut negreşit 12 ore (ceasuri) fiecare, de la bun început, chiar din prima zi a creaţiei.

Vezi în acest sens şi Sfântul Ioan Damaschin:

„Ele îşi urmează fără încetare calea pe care le-a orânduit-o Ziditorul şi aşa cum le-a întemeiat, după cum spune dumnezeescul David: «Luna şi stelele pe care tu le-ai întemeiat». Prin cuvintele «le-ai întemeiat» a arătat statornicia orânduielii şi aşezării date lor de Dumnezeu. Căci le-a orânduit «la timpuri, la semne, la zile şi la ani».

[…]

Învăţătura ortodoxă mărturiseşte că acele zile de la începutul creaţiei erau chiar zile normale de 24 de ore, cu zi şi noapte aşa cum le cunoaştem. (Ieşirea, XX , 8-11, reluat în XXXI, 17)

[…]

 

Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

RUBRICA INCEPATORULUI: Stim sa facem semnul crucii? Dar metaniile? Ce stim despre pacate? Vise, noroc, soarta, superstitii, vorbirea cu mortii, ispita din dreapta? Dar despre ingeri? Ce pot si ce nu pot face dracii? Ce este Raiul, ce este iadul? Si multe altele

 

55 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Aristide said, on iunie 21, 2021 at 8:13 pm

  Timpul, spatiul si materia au fost create simultan. Cea mai buna explicatie in clipul de mai jos:

  Apreciază

 2. Ioan C. said, on iunie 21, 2021 at 8:42 pm

  „Toate le-a făcut Dumnezeu frumoase şi la timpul lor; El a pus în inima lor şi veşnicia, dar fără ca omul să poată înţelege lucrarea pe care o face Dumnezeu, de la început până la sfârşit.”
  (Ecclesiastul 3, 11)

  *Ideea de eternitate (timp fără de sfârșit )nu o putem obține din experiență,
  ci o avem sădită în noi de la Dumnezeu.
  Deci, teoria evoluției e o aberație.

  Apreciat de 1 persoană

 3. R said, on iunie 21, 2021 at 9:24 pm

  S-ar putea să greșesc, dar în veșnicie nu cred că mai există timp, cel puțin nu noțiunea de timp așa cum o cunoaștem noi. Timpul aparține pământului de după cădere. În lumea de apoi există poate un altfel de timp, care nu se va mai măsura ca timpul pe care-l petrecem ca parcurs al vieții noastre aici pe pământ.

  Apreciat de 2 persoane

  • saccsiv said, on iunie 22, 2021 at 9:56 am

   R

   Timpul nu a fost creat dupa cadere.

   Apreciat de 1 persoană

   • R said, on iunie 22, 2021 at 1:32 pm

    saccsiv,

    Semnificția timpului de la facerea lumii, a timpului din Rai, cred că se măsoară altfel decât timpul limitat al vieții noastre pe pământ. După moarte, timpul vieții noastre de aici ia sfârșit, și intrăm într-un altfel de timp, al veșniciei pe care nu-l cunoaștem.

    Apreciază

   • Duhul Capitanului said, on iunie 22, 2021 at 8:38 pm

    Vesnicia este clipa care nu se mai termina…

    Apreciază

 4. John said, on iunie 21, 2021 at 9:32 pm

  Sfânta Evangheliede la Ioan
  Capitolul 1
  1. La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.
  2. Acesta era întru început la Dumnezeu.
  3. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.
  4. Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor.
  5. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.

  Apreciat de 2 persoane

  • Duhul Capitanului said, on iunie 22, 2021 at 9:02 pm

   REALITATEA REVELATĂ
   .docx
   31kB

   Apreciază

   • Duhul Capitanului said, on iunie 22, 2021 at 9:13 pm

    Articol scris de mine…

    Apreciat de 1 persoană

   • Duhul Capitanului said, on iunie 22, 2021 at 9:37 pm

    Articol scris de mine…REALITATEA REVELATĂ
    A PĂMÂNTULUI PLAT DUPĂ SFÂNTA SCRIPTURĂ ȘI CÂTEVA CONSIDERAȚII GENERALE

    Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu revelat și este plină de Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Mintea umană, mai ales după cădere s-a întunecat foarte mult, s-a umplut de mândria inspirată de diavol și nu a mai putut distinge adevărul.
    Totuși, din cele mai vechi timpuri s-au transmis prin tradiția orală, din gură în gură, informații despre forma pământului și alcătuirea universului, pe care Adam și Eva le-au transmis urmașilor lor prin viu grai. Să ne gândim că Adam era profet și era plin de cunoaștere, dar apoi prin cădere i s-a întunecat mintea. Totuși, cu toate acestea, cunoștințele sale, unele primite direct de la Dumnezeu cu ,,Care se plimba în răcoarea serii (Facerea) le-a transmis urmașilor săi.
    La toate popoarele vechi se știa forma pământului: indieni, perși, arabi, etc. La indieni pământul este prezentat ca susținut de patru elefanți, elefanți care înlocuiesc temeliile pământului.
    Avem din vechime, cartea lui Enoh, înainte de Hristos,apocrifa în privința incertitudinii autorului, dar care știu că dă foarte multe detalii despre pământ și univers. De alt fel, este foarte uzitată de Sfinții Părinți. Mai avem celebra hartă a navigatorului Piri Reis, în care pământul este prezentat ca un disc, având un zid de gheață după care sunt alte multe continente.
    Aceste lucruri erau foarte bine știute până la apariția lui Newton, Copernic, Giordano Bruno, toți având legătură cu masoneria.
    Astfel a apărut modelul heliocentric, predat la școală și astăzi, ca, apoi, ulterior să apară și teoria evoluționismului, a Big-Bangului, etc.
    Totuși, mintea umană fiind mult căzută rămâne de bază Sfânta Scriptură din care vom da câteva citate.

    Argumente biblice în favoarea pământuui plat:

    Facere 1, 1-10:
    1. ,,La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul.
    2. Și pământul era nelocuit și gol. Întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.
    3. Și a zis Dumnezeu:” Să fie lumină!” Și a fost lumină.
    4. Și a văzut Dumnezeu că este bună lumina, și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric.
    5. Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Și a fost seară și a fost dimineață! Ziua întâi.
    6. Și a zis Dumnezeu: «Să fie o tărie prin mijlocul apelor și să despartă ape de ape!» Și a fost așa.
    7. A făcut Dumnezeu tăria și a despărțit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.
    8. Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Și a văzut Dumnezeu că este bine. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a doua.
    9. Și a zis Dumnezeu: «Să se adune apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul». Și a fost așa. Și s-a adunat apele cele de sub cer la locurile lor și s-a arătat uscatul.
    10. Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Și a văzut Dumnezeu că este bine.”
    Despre cupolă, boltă, tărie sau dom.
    Iov 37,18: ,,Poți să întinzi la fel ca El boltitura cerului, ca o oglindă turnată din metal?”
    Psalmul 18, 1: ,,Cerurile spun slova lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria”.
    Facere 1,20: ,,Apoi a zis Dumnezeu: «Să mișune apele de vietăți, ființe cu viață în ele și păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului.» Și a fost așa.
    Ieremia 10,12: ,,Iar Domnul a făcut cerul cu puterea Sa, a întărit lumea cu înțelepciunea Sa, și cu priceperea sa a întins cerurile.”
    Ieșire 24, 10: ,,Și au văzut locul unde stătea Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era ceva, ce semăna cu un lucru de safir; curat și limpede ca seninul cerului.
    Iezechiel 1, 25: ,,După ce fiarele se opreau și își lăsau aripile în jos, zgomotul încă se auzea sub bolta ce se întindea deasupra capetelor lor.”
    Iezechiel 1, 26: ,,Pe bolta de deasupra capetelor fiarelor era ceva care semăna cu un tron și la înfatișare era ca o piatră de safir; iar sus pe acest tron era ca un chip de om”.
    Iezechiel 10,1: ,,Privind eu atunci, am văzut pe bolta care era deasupra capetelor heruvimilor ceva asemănător la înfățișare cu un tron de rege ca piatra de safir.”
    Despre jgheaburile (portalurile)
    Facere 7,11: ,,În anul șase sute a vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua a douăzeci și șapte a lunii acesteia, chiar în acea zi, s-au desfăcut toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis jgheaburile cerului.”
    Despre temeliile pământulu și despre portaluri
    Isaia 24,18 : ,,Cel care va fugi de groază va cădea în groapă, cel care va scăpa din mijlocul gropii se va prinde în laț. Zăgazurile cele de sus se vor deschide și temeliile pământului se vor clătina.”
    Tot despre portalurile (stăvilarele) cerului
    Malachi 3 ,10: ,,Aduceți toate zeciuielile la visterie și să fie merinde în casa Mea și puneți – Mă și pe Mine la încercare, zice Domnul Savoot, și veți vedea că voi deschide, la dorința voastră, stăvilalurile cerului și voi vărsa din belșug binecuvântarea spre binele vostru”.
    Despre soare, lună și stele și faptul că ei sunt luminători

    Facere 1,16: A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei și luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopții, și stelele”.
    Facere 1,17: ,,Și le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să lumineze pământul”.
    Facere 1,14: ,,Și a zis Dumnezeu:«Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte și să fie semn ca să despartă anotimpurile, zilele și anii».
    Facere 1,15: ,,Și să slujească drept luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul”.

    Despre ceruri și tărie

    Isaia 34, 4: ,,Toată oștirea cerului se va topi, cerurile se vor strânge ca un sul de hârtie și toată oștirea lor va cădea cum cad frunzele de viță și cele de smochin”.

    Despre faptul că soarele, luna și stelele sunt luminători și despre locul unde se află ele și că sunt cu mult mai mici decât Pământul, odată ce cad pe el.

    Matei 24, 29: ,,Iar în dată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui”.
    Facere 2,1: ,,Așa s-au făcut cerul și pământul și toată oștirea lor”.
    Daniel 12, 3: ,,Și cei înțelepți vor lumina ca strălucirea cerului și cei care vor fi îndrumat pe mulți pe calea dreptății vor fi ca stelele în vecii lor”.

    Despre discul pământului plat:
    Pildele lui Solomon 8,31: ,,Dezmierdându-mă pe rotundul pământului și găsindu-mi plăcerea printre fiii oamenilor”.
    Isaia 40,22: ,,El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede ca pe lăcuste, El întinde cerul ca un văl ușor și îl desface ca un cort de locuit”.

    Despre tărie și apele cele de deasupra unde sunt și stelele
    Psalmul 103, 3: ,,Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra lui”.

    Despre ceruri și temeliile pământului
    Isaia 44, 24: ,,Așa grăiește Domnul, Izbăvitorul tău și Care te-a zidit din sânul maicii tale: «Eu sunt Domnul, Care a zidit lumea; singur am făcut cerurile, Eu am întărit pământul, și cine MI-a fost într-ajutor?»”
    Ieremia 10,12: ,,Iar Domnul a făcut cerul cu puterea Sa, a întărit lumea cu înțelepciunea Sa și cu priceperea Sa a întins cerurile”.
    Zaharia 12, 1: ,,Proorocie.Cuvântul Domnului asupra lui Israel. Așa grăiește Domnul, Care întinde cerurile ca un cort, Care pune temeliile pământului și Care zidește duhul omului înăuntrul său”.

    Despre luminători, ceruri și faptul că stelele (luminătorii) sunt mult mai mici decât pământul, și despre tărie

    Apocalipsa 6, 13-14: ,,Și stelele cerului au căzut pe pământ precum smochinul își leapădă smochinele sale verzi când este zguduit de vijelie.
    Iar cerul s-a dat în lături ca o carte de piele pe care o faci sul, și toți munții și toate insulele s-au mișcat din locurile lor”.

    Despre ceruri, locașurile cele de acolo și despre boltă (tărie) și despre fața pământului (pământul plat)

    Amos 9,6: ,,El a zidit locuințele Sale înalte în ceruri, și bolta cea de peste pământ a întemeiat-o, El cheamă apa mării și o revarsă peste fața a tot pământul. Domnul este numele Lui”.

    Despre ceruri, boltă, pământul plat (fața pământului), despre zidul de gheață (Antarctica) ca hotar dincolo de mări și despre temeliile pământului

    Pilde 8,27 -29: ,,Când El a întemeiat cerurile, eu eram acolo, când El a tras bolta cerului peste fața adâncului,
    Când a întărit norii sus și izvoarele adâncului curgeau din belșug,
    Când El a pus hotar mării, ca apele să nu mai treacă peste țărmuri, și când El a așezat temeliile pământului”.

    Despre zidul de gheață Antarctica
    Iov 26, 10: ,,El a tras ca un cerc pe suprafața apelor, până la hotarul dintre lumină și întuneric”.

    Iarăși despre pământul plat și marginile cerurilor sau ale cupolei
    Matei 24, 31: ,,Și va trimite pe îngerii Săi cu sunet mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini”.
    Despre faptul ca soarele se invarte in jurul pamantului si nu invers(geocentrism):
    ps18,1-7:”Cerurile spun slava lui Dumnezeu si facerea mainilor Lui o vesteste taria.Ziua zilei spune cuvant si noaptea noptii vesteste stiinta.Nu sunt graiuri,nici cuvinte ale caror glasuri sa nu se auda.In tot pamantul a iesit vestirea lor,si la marginile lumii cuvintele lor.In soare Si-a pus locasul Sau si El este ca un mire ce iese din camara sa.Bucura-se-va ca un urias[soarele],care alearga drumul lui,de la marginea cerului iesirea lu,si oprirea lui pana la marginea cerului;si nu este cine sa se ascunda de caldura lui”.
    În încheiere și câteva considerații de ordin general:
    1) Dacă pământul este sferă și știm că are ¾ apă, cum se mai obține acel geoid, odată ce știm că apa nu se poate curba, ci este întotdeauna plană (ca nivelul) de aceea se și folosește în construcții pentru verificarea planeității (vezi cumpăna cu apă)?
    2)Dacă pământul este sferă, cum de se văd obiecte care ar trebui să fie sub linia orizontului lui, ținând cont că pământul are o curbură de 8 inchi/milă² adică 1m/8 km²?! Este plin internetul cu filmări de pe mare sau de pe uscat și insule, nave sau construcții aflate la zeci de km, într-o zi cu soare se văd perfect de la bază, ceea ce n-ar trebui să se întâmple?!
    3) Dacă pământul e ca o minge, ar trebui ca odată ce urcăm, orizontul să coboare și nu se întâmplă așa, fiind iarăși destule filmulețe pe internet, în care camere atațate de baloane meteorologice care se ridică la 30-40 km arată orizontul perfect drept și la același nivel cu camera ceea ce, iarăși n-ar trebui să se întâmple pe un pământ bilă.

    Apreciat de 3 persoane

 5. Radu Humor said, on iunie 22, 2021 at 12:36 am

  Înainte se-ntâlneau
  Și-ntrebau așa-ntr-o doară :
  – Ce faci, măi, te-ai însurat ?
  Azi se schimbă întrebarea :
  – Ce faci, măi, te-ai vaccinat ?
  Iar răspunsul, pe măsură,
  La-ntrebarea fără rost
  A rămas mereu același :
  – Tu mă crezi așa de prost ?!

  Apreciat de 2 persoane

  • R said, on iunie 22, 2021 at 3:27 pm

   Foarte tare, ce să zic. Căsătorie = vaccin. Așa e pe la românașii noștri. N-avem așteptări. Mai știi și alte glume bune din astea?

   Apreciază

   • Radu Humor said, on iunie 24, 2021 at 11:41 pm

    N-ai tu așteptări, dar nici simț al umorului…..

    Apreciază

  • VioletaB said, on iunie 25, 2021 at 9:30 am

   @Radu Humor acest banc este o hulă la adresa tainei cununiei. Dar simțul dumitale exacerbat al „umorului” nu te lasă să vezi asta. Cum sa pui pe picior de egalitate căsătoria și injectarea cu un ser demonic? Asta nu o poate face o minte curata.

   Apreciază

 6. BlackRock and Vanguard: The Same Shady People Own Big Pharma and the Media said, on iunie 22, 2021 at 12:41 am

  Apreciază

 7. Radu Humor said, on iunie 22, 2021 at 12:51 am

  Nu pot deloc înțelege cum pot atâția oameni, organizatori, arbitri,sportivi renumiți să se prostească în halul ăsta, aducând cică un omagiu BLM printr-un gest care de fapt reprezintă tocmai poziția polițistului care a dus la decesul unui american mai închis la culoare, dar și prin cele penitenciare !
  Noaptea minții, sau, mă rog, să nu fie cu bănat , întunecată zi !
  Felicitări arbitrilor și fotbaliștilor români care au înțeles bătaia asta de joc și au refuzat să îngenuncheze într-un gest care readuce în memorie regretabilul gest a unui polițist american aflat altfel în imposibilitate de a-și executa misiunea, cunoscând antecedentele fiorosului infractor ! !

  Apreciază

 8. Timp = sclavie said, on iunie 22, 2021 at 4:37 am

  Noțiunea de timp a fost creată pentru aducerea maselor de oameni la un loc și sclavizarea lor. Pana la inventarea timpului familiile își petreceau timpul libere si fiecare in legea lor.

  Apreciază

  • saccsiv said, on iunie 22, 2021 at 10:05 am

   Timp = sclavie

   Ce spui tu acolo?

   Apreciază

   • Timp = sclavie said, on iunie 22, 2021 at 1:49 pm

    Când oamenii încă se orientau după soare, independenți și în perfectă comuniune cu natura nu puteau fi organizați și stăpâniți. Cum îi puteau aduce pe oameni împreună la aceeași oră să-i pună la muncă? Timpul este una din metodele esențiale pentru sclavizare.

    Apreciază

   • saccsiv said, on iunie 22, 2021 at 2:15 pm

    Timp = sclavie

    Nu-i adevarat.
    Se orientau dupa soare, deci vorbim despre ore, ziua, noapte, zile, luni, ani.
    Adica nu traiau haotic.

    Apreciat de 3 persoane

  • sky said, on iunie 22, 2021 at 12:58 pm

   Asta e o gluma, presupun.

   Apreciază

  • VioletaB said, on iunie 26, 2021 at 3:45 pm

   @timp… Ești pe lângă subiect. Nu exista nicio legătură între cele 2.

   Apreciază

 9. abc said, on iunie 22, 2021 at 10:36 am

  ViaţaSfântului şi de Dumnezeu purtătorului părinte Andrei cel nebun pentru Hristos

  Cuviosul tâlcuieşte şi teologhiseşte
  Epifanie 1-a luat cu el pe fericitul Andrei şi au mers împreună la Biserica Sfântului Mare Mucenic Agathonic. După ce s-au aşezat într-un loc liniştit, lângă Aghiazmatar, tânărul 1-a întrebat:
  – Spune-mi, care este prima zidire a lui Dumnezeu?
  Vreau mult să te ascult. Semeni cu izvorul din care curge miere şi lapte.
  – Dumnezeu – a răspuns Cuviosul – a existat de la început, există şi va exista împreună cu Fiul şi Cuvân
  tul Cel fără de început şi cu Prea Sfântul şi de viaţă făcătorul Său Duh. Mici una din zidiri nu a existat,
  împărăţea numai o tăcere şi o linişte intertreimică. Deoarece Dumnezeu n-a voit să limiteze binele întru
  Sine însuşi, S-a gândit să creeze lumea şi să-i facă bine, revărsând asupra ei nesfârşita Sa bunătate.
  Aşadar, a spus: „Să se creeze veacurile”; şi cu Cuvântul s-au creat îndată. Cuvântul este Fiul Cel Unul Născut, Care S-a născut mai înainte de veci din Tatăl, fără să-Şi schimbe firea Sa cea dumnezeiască. El însuşi S-a făcut temelia pe care s-au întărit nesfârşitele veacuri şi El însuşi le-a desăvârşit. Aşadar, El este temelia creaţiei, dar în acelaşi timp nu încetează a fi şi Dumnezeu Cuvântul, unit cu Tatăl. De altfel, El însuşi, când a venit plinirea vremii, S-a făcut om pentru noi din Fecioara Măria.
  – Explică-mi mai adânc – a spus Epifanie – care este ipostasul veacurilor.
  – Este nesfârşita lor prelungire, adică neîntrerupta succesiune a timpurilor şi nemărginirea anilor. Esenţa lor este un duh foarte frumos şi minunat, care se fixează pe toată întinderea sa în şapte semne (puncte) (adică se împarte în opt perioade de timp). De la veacuri au luat minte oamenii şi îngerii. Şi veacurilor le-a dat Domnul pornirea pentru călătoria neîntreruptă, în timp ce nouă şi îngerilor ne-a dăruit viafa. Astfel, prin călătoria lor neîntreruptă, veacurile ne îndeamnă să umblăm şi noi într-acelaşi chip. Această călătorie a lor are început, sfârşit însă niciodată. A luat şi Adam de la început acest drum al veacurilor, dar până astăzi nu a putut depăşi veacul al şaptelea. Nu a putut din pricina noastră, deoarece, ca urmaşi ai săi cu acelaşi sânge, suntem la fel cu acela şi călătoria noastră este comună. Adică până astăzi nu s-au împlinit cele şapte veacuri ale acestei lumi, pe
  care noi le măsurăm cu anii. Când se vor împlini, Cel Prea înalt va ridica un vânt înfricoşător în toată lumea.
  Atunci se vor împreuna oasele oamenilor şi se vor lipi în chip armonios unul cu altul. Peste ele se vor întinde
  nervii şi după aceea cărnurile; şi fiecare suflet, care a fost dezlegat de trupul său cel stricăcios, îl va primi
  nestricăcios.Atunci va trâmbiţa un înger cu o trâmbiţă înfricoşătoare şi se va cutremura lumea. Mormintele se vor deschide, morţii vor învia întru clipeala ochiului şi va coborî Judecătorul, Care va răsplăti fiecăruia potrivit
  cu faptele sale. Atunci va începe veacul al optulea, precum zice Solomon: „Fă parte la şapte şi la opt” (Eccl.
  11, 2). Acest veac nu va avea sfârşit. Pe cei drepţi îi va aduce în veselia cea nespusă şi în odihna cea veşnică,
  în timp ce pe cei păcătoşi în pedeapsa cea nesfârşită. După învierea morţilor, oamenii vor deveni nestricăcioşi şi nemuritori, raiul, veşnic, iadul, nesfârşit şi veacul acela, netrecut. De altfel, cuvântul „veac” înseamnă, în sens propriu, ceea ce se întinde continuu spre nemărginire şi spre nesfârşit, fără să aibă vreo margine sau sfârşit.
  – De vreme ce veacurile sunt prima creaţie a lui Dumnezeu, care este a doua? – a întrebat Epifanie.
  – A doua sunt cetele îngereşti. Pentru că Cel Prea înalt este netrupesc, a creat mai întâi lumea cea nema
  terială, înţelegătoare şi netrupească, pe care o înconjoară şi o ţine alături de El.
  – Cetele îngereşti au fost create în acelaşi timp toate odată sau în mod succesiv, una după alta, pre
  cum zidirea materială?
  – Ar fi putut Dumnezeu, cu un cuvânt al Său, să pună înaintea înfricoşătorului tron al Dumnezeirii Sale
  celei nemărginite, toate legiunile îngereşti împreună, însă a fost bunăvoirea Sa să le creeze în mod succe
  siv, una după alta, exact ca şi zidirile cele văzute ale acestei lumi. Astfel, după ce a întregit, precum am
  spus, duhul preafrumos al veacurilor, a luat din acest duh şi a creat Preacuratele Puteri cereşti, după cum a
  luat din pământ şi a creat trupul omenesc. Mai întâi a plăsmuit Heruvimii, Serafimii şi Tronurile, după aceea Domniile, Stăpâniile şi Puterile, iar la sfârşit începătoriile. Arhanghelii şi îngerii. Căpeteniile miilor şi ale zecilor de mii de Puteri cereşti fără de trup sunt Mihail, Gavriil, Unii, Rafail şi Salatiil. Ultimul era satana, care a căzut din cer. Preaspurcatul nu a căzut deoarece nu s-a închinat lui Adam, după cum pălăvrăgesc unii, căci omul încă nu fusese zidit. A căzut deoarece a invidiat Slava Domnului şi s-a gândit să întemeieze o împărăţie a sa dimpreună cu ceilalţi îngeri lepădaţi. Căci a spus: „Voi aşeza tronul meu… sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea cu Cel Prea înalt voi fi” (îs. 14, 13-14). Astfel Dumnezeu 1-a surpat din cer jos, împreună cu toată oştirea sa, cu care a făcut aceste planuri. în locul lor urcă ceata oamenilor mântuiţi, care vor împlini a zecea ceată îngerească.
  Cetele pe care le-a creat Dumnezeu sunt atât de numeroase, încât este cu neputinţă a se socoti cu
  măsuri omeneşti. De altfel, de aceea a spus Domnul Apostolului Petru în timpul Patimii: „Sau ţi se pare că
  nu pot să rog pe Tatăl Meu şi să-Mi trimită acum mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?” (Mat. 26, 53).
  – Care este a treia creaţie a lui Dumnezeu?
  – Bezna şi haosul, întunericul şi apa, focul, ceaţa şi cele de mai dedesubt. Apa nu era adunată într-un loc,
  ci se afla într-o continuă mişcare: „Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor” (Fac. 1,2).
  Acest duh nu era Duhul Sfânt, precum susţin unii, ci a fost creat după vânturi.
  – Ce legătură au între Ei Tatăl-Hăscătorul, Fiul Cel născut şi Duhul Sfânt?
  – Această legătură o poate înţelege cineva din alcătuirea armonioasă a însuşirilor firii omeneşti. Prin
  analogie, Tatăl este mintea, Fiul este Cuvântul, iar Duhul este acea răsuflare care însoţeşte cuvântul.
  Fiecare suflet are propria sa minte şi fiecare minte are propriul ei cuvânt. Şi toate acestea împreună cu trupul se constituie în unul şi acelaşi om. La fel se întâmplă şi cu Sfânta Treime.
  Sufletul este înţelegător, raţional şi duhovnicesc. Cred că altul este ipostasul sufletului, altul al minţii şi altul al cuvântului. însă esenţa fiecăruia dintre acestea, în afară de trup, este aceeaşi. De asemenea aceeaşi este firea, lucrarea şi voia lor. Prin analogie cercetează şi Dumnezeirea şi vei afla, în locul duhului, Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu, în locul minţii, pe Tatăl şi în locul cuvântului, pe Fiul lui Dumnezeu Cel Unul-Măscut. Unul Dumnezeu Se arată în trei Ipostasuri şi se propovăduieşte în acestea cu dumnezeiască cuviinţă.
  – Putem oare – a întrebat Epifanie – să închipuim Dumnezeirea cu înfăţişare omenească?
  – Nu – a răspuns fericitul – pentru că Dumnezeu nu are înfăţişare omenească, nici nu seamănă cu vreo zidire oarecare, nici nu L-a văzut cineva, încât să descrie înfăţişarea Sa. De multe ori, desigur, Se arată aleşilor Săi, dar sub o înfăţişare accesibilă fiinţei omeneşti, precum şi El însuşi a făcut cunoscut: „Eu am vorbit către prooroci şi le-am înmulţit vedeniile şi tot prin prooroci am grăit în pilde” (Osea 12, 11).
  – Cum oare Hristos este Dumnezeu şi om şi are un singur ipostas, şi al dumnezeirii, şi al omenităţii sau cum se numeşte un Fiu cu două firi şi cu două voi?
  – Ioan, „fiul tunetului”, zice: „Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit între noi” (Ioan 1, 14). nu s-a schimbat însă dumnezeirea Lui, nicidecum! Fiind Dumnezeu, S-a făcut şi om adevărat, cu fire şi voie omenească, dar a păstrat întregi însuşirile dumnezeirii.
  Unul este Ipostasul celor două firi, două sunt firile şi una este Persoana, Persoana Dumnezeirii, deoarece
  cinstita Persoană a omenitătii Lui este chiar Cuvântul dumnezeiesc. Se numeşte Un Fiu, pentru că, şi omenitatea, şi dumnezeirea Lui au un singur Ipostas. Ceva asemănător se întâmplă de multe ori şi cu apa,
  atunci când îngheaţă: păstrează acelaşi ipostas, dar capătă două denumiri pentru a se deosebi. Atunci când
  apa este în chip simplu apă, are o denumire. Când însă se transformă în gheaţă, capătă în mod necesar
  şi denumirea de „gheaţă”. Aşa şi Dumnezeu Cuvântul: câtă vreme încă nu Se întrupase, Se numea Dumnezeu. însă după întruparea Sa, cu toate că este Unul şi Acelaşi Fiu al lui Dumnezeu, Se numeşte, şi Dumnezeu Cuvântul, şi Fiul Omului, pentru că are un Ipostas şi două firi.
  – Oare câte ceruri există? Unul, precum spune Moise, sau mai multe?
  – Moise – a răspuns dreptul – se adresa iudeilor care erau încremeniţi în umbră şi în opaiţul Legii.
  Adică a spus: „La început a făcut Dumnezeu cerul” (Fac. 1, 1) pe care îl vedem. Şi când le spunea „la început…”, se referea la un cer. însă Fericitul Pavel, şi acesta puitor de lege, dar al harului celui nou, a
  propovăduit: „Cunosc un om care a fost răpit până la al treilea cer” (II Cor. 12, 2). Moise face cuvânt pentru
  un cer, pentru acesta care se vede, în timp ce Apos tolul şi pentru acesta, dar şi pentru cele ce nu se văd.
  Trebuie aşadar să ne bazăm pe noul puitor de lege, pentru că, ceea ce purcede din Noul Testament răs
  pândeşte mai multă sfinţenie, adevăr şi autenticitate.
  – în cer – a spus Epifanie – există cetele cele dumnezeieşti şi înţelegătoare. Deasupra acestora îşi are
  tronul Său, Cel Prea înalt. Pentru mai sus ce putem gândi?
  – Dar ai devenit foarte pretenţios şi îndrăzneţ în în trebările tale! Ascultă însă: Cel Prea înalt Se află, precum ai spus, deasupra cetelor îngereşti. La dreapta Lui sade Fiul Său Cel Unul-Născut, Domnul nostru lisus
  Hristos, pe tron înalt şi înfricoşător. Din El se trimit străluciri orbitoare pentru ostile cereşti. Deasupra lui Dumnezeu există văzduh care străluceşte ca şi chihlimbarul, dar este alb ca zăpada. Acest văzduh urcă la înălţime nesfârşită. Şi deasupra acestei înălţimi este Dumnezeu! Şi iarăşi se întinde în
  adâncime înfricoşătoare şi în lărgime nemărginită; şi aici este Dumnezeu! Oriunde ai privi, nu vei afla margine în văzduhul acela, nici în Dumnezeirea cea nevăzută.
  – Oare cum de ştii atât de bine, stăpâne al meu, aceste lucruri înfricoşătoare şi preaslăvite şi le descrii ca şi cum le-ai vedea înaintea ta?
  – Cel căruia Dumnezeu îi va deschide şi îi va lumina ochii sufletului – a răspuns Cuviosul – vede şi înţe lege multe.
  ………………………..

  Dă clic pentru a accesa viata-sfantului-andrei-cel-nebun-pentru-hristos.pdf

  Apreciază

 10. mandilosul said, on iunie 22, 2021 at 10:57 am

  Fratilor, imi puteti spune va rog, pana la urma postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, incepe de astazi, sau doar de lunea viitoare?
  M-am uitat pe 2 calendare, iar lucrurile stau diferit. Adica unul arata ca postul incepe de azi, unul ca incepe de lunea viitoare. Am inteles ca e o decizie a Sinodului Roman de a incepe postul de azi, nefiind foarte canonic acest lucru.
  Cum e pana la urma? Multumesc!

  Apreciază

  • sky said, on iunie 22, 2021 at 1:48 pm

   De astazi, nu e nimic necanonic.

   Apreciază

   • roman said, on iunie 22, 2021 at 8:01 pm

    SKY
    Spui tu…nu e nimic necanonic…Asa e ptr unu’ CALDICEL,maaxim.Insa ptr un ortodox=DREPTcredincios, a venit vremea sa se INFORMEZE,sa CUNOASCA ca Dogma=TOATA… Sf Traditie=TOATA…Canoanele=TOATE…sunt DIVINE si DE NESCHIMBAT…chiar daca primesc oamenii din 2021 sau NU.
    Asadar,AFLA si matale ,pe ULTRASCURT ca MASONII au facut acest calendar,numit nou,al noii ere,al noului om si al noii biserici,numita si biserica ecumenista,cu semnatura si parafa ,mai ales dupa creta 16.
    Fiind calendarul,o lucrare a masonilor=fii diavolului,bineinteles ca e si stramba/schimonosita,dar omu’ cel NOU,asculta de dracii ,care ii vin in minte prin ganduri si spune…calendarul NU e DOGMA…si GATA…a rezolvat totul,revine la somnul=moartea duhovniceasca.
    Mai grav e ca unii se si LUPTA ptr aceasta SCHIMBARE/INNOIRE/inovatie masonica si cred ca lupta lor e buna…dar e dupa LOGICA satanica a lor,nu e cu Puterea/Luminarea Harului Sfant..

    DE STIUT ca dupa Pogorarea Duhului Sfant in Biserica UNICA,in PRIMA saptamana NU SE POSTEA…fiindca Postul e ptr cainta si spalare de pacate,dar saptamana de DUPA Pogorarea Duhului SFant era tinuta …SPRE BUCURIE,FERICIREA OMULUI IN DUHUL SFANT .
    Aceasta saptamana e, in BISERICA UNICA ..EGALA…cu BUCURIA IN HAR din saptamana luminata…Acum se faceau,fac in Biserica UNICA ,botezuri.
    DAR fiindca MASONII sarlatani au declansat ECUMENISMUL frontal si cu fapte la 1924 prin SCHIMBAREA Traditiei Bisericii Ortodoxe ,de care apartine si calendarul=tipicul=regulamentul=amintirea=Pascalie= SARBATORI FIXE Ortodoxe=randuiala CEREASCA=Slujbe SFINTE…NU PAPISTASE…
    CA SARBATORILE FIXE DE PE NOU SUNT ODATA CU PAPISTASII(Schimbarea la Fata,Bunavestire,Nasterea Domnului,etc) si azi ptr a NU BATE la ochi…au mai FACUT INCA O MIZERIE,stabilind ptr ECUMENISTII lor ,adica ortodocsii…DUPA BOTEZ si…atat…ca se poate sa se posteasca si cand e HARTI si apoi sa se manance de frupt si carne,cand se posteste in Biserica UNICA,asta ptr a NU BATE LA OCHI,ca daca incepea postul de lunia viitoare,PAI ERA DOAR 1 ZI….si era mai vizibila mizeria….SAU NU…

    P.S…Daca veti verifica,o sa vedeti ca BOR pana mai de curand sau chiar anu’ asta ptr aceasta sptamana era dat HARTI…

    Dar pe cine mai intereseaza,OARE???Pe NIMENI,ca toti vor sa scape de COVRIG si sa REvina la ,,normal” si ca e placut Domnului sau NU,de cele STATORNICITE prin SANGE de Mantuitorul Hristos si de Ucenicii Lui=TOTI SFINTII DIN CERURI …PE CINE MAI INTERESEAZA????

    TINETI MINTE…Cele DIVINE sunt VESNICE si de NESCHIMBAT…chiar daca vor oamenii lu’ 2021 sau nu…

    Apreciază

   • VioletaB said, on iunie 25, 2021 at 9:18 am

    @sky Ce spune Roman e corect. Postul Sfinților Apostoli incepe canonic luni 28 iunie, după Duminica Tuturor Sfintilor, și ține o zi anul acesta.
    In săptămâna Rusaliilor este o stare de bucurie duhovnicească si nu se cuvine a ține post.

    Asta e una din consecințele schimbării calendarului ca parte din agenda ecumenismului (dar întoarcerea la vechiul calendar ar trebui stabilită prin sinod, pentru a nu se ajunge la schisma cum au făcut stilistii…)
    Iar ecumenistii din BOR au adus o alta inovație din 2017, aceea ca acest post sa tina 7 zile, indiferent de data pascaliei, chiar și încălcând alte rânduieli canonice precum aceasta despre Rusalii.

    Mai multe explicații aici: https://ortodoxlogos.ro/2019/06/21/postul-sfintilor-apostoli-incepe-canonic-luni-dupa-duminica-tuturor-sfintilor-nu-primim-inovatiile-ecumenismului/

    Apreciază

 11. Mădălina said, on iunie 22, 2021 at 11:43 am

  Imaginea bestiei: https://youtu.be/IqYE6f0JuMk

  Apreciază

 12. A. said, on iunie 22, 2021 at 12:03 pm

  Ceea ce se numesc Tainele Dumnezeirii este BINE A NU LE CUNOASTE, NOI OAMENII, decat daca Cel ce le-a facut binevoieste a ni le impartasi.

  Dumnezeu Sf. Treime este BINELE si PERFECTIUNEA, deci nu este 100% corect a spune ca „Dumnezeu este bun”, deoarece El este BINELE.

  Este cea mai mare greseala a afirma inexistenta Dumnezeirii atat timp cat in realitate NU EXISTA conceptul ‘din intamplare’, ci totul este PERFECT creat, totul isi are rostul sau, perfect organizat, etc.

  NU EXISTA ‘din intamplare’ – aceasta notiune fiind inventata de atei derbedei pentru a combate sau contrazice pe Creator. Alteori e folosita atunci cand mintea omeneasca nu poate explica ceva – si acum sincer sa fim, cu toata ‘stiinta’ omenirii, omenirea nu stie nimic!

  Minciunile ateilor urechiatzi precum ca vom ‘coloniza alta planeta’, etc. – sunt niste ABERATII, SCURSURI diavolesti pe care ei insasi stiu ca sunt imposibil de realizat.

  Deci CREATIA sau ZIDIREA Dumnezeirii este, prin excelenta, PERFECTIUNEA Acesteia.

  Doar Dumnezeu Sf. Treime poate CREA din NIMIC. Nimeni altcineva. Oamenii pot cel mult ‘asambla’, modifica sau – ‘crea’ insa folosindu-se din totul creatiei Lui Dumnezeu.

  Vedem deja ca diavolul a inceput sa MODIFICE GENETIC creatia suprema. Abominatia sau ‘uraciunea pustiirii’ ii este numele celui ce se lasa modificat genetic prin mARN!

  Apreciat de 2 persoane

 13. Bill Gates: "We're taking GMOs and injecting them into kids arms, directly into the vein." said, on iunie 22, 2021 at 12:12 pm

  Bill Gates: „We’re taking GMOs and injecting them into kids arms, directly into the vein.”

  Apreciază

 14. marcus said, on iunie 22, 2021 at 1:00 pm

  „A fi atâta de mare, cât înconjurarea lui este după pândirea corăbierilor celor mai de curând, douăzeci şi cinci de mii şi două sute de mile, sau mai drept şi adevărat a zice, a fi atâta de prea mare sferă, cât…” (Sfântul Nicodim Aghioritul, Războiul nevăzut – sec. XVIII)

  Inteleg ca Biserica Ortodoxa spune clar ca Pamantul este o sfera, o „prea mare sfera”. Asa e? Nu prea mi-am pus problema pana cand un prieten m-a provocat sa ii aduc argumente biblice si din Sfintii Parinti cum ca este sfera.
  Frate saccsiv, imi poti arata si alti Sfinti Parinti care spun limpede ca este sfera?
  Multumesc si Doamne ajuta!

  Apreciază

  • saccsiv said, on iunie 22, 2021 at 1:15 pm

   marcus

   Frate, am postat acum zece ani:
   Sfinti Parinti despre GEOCENTRISM
   https://saccsiv.wordpress.com/2011/02/03/sfinti-parinti-despre-geocentrism/
   Eu nu stiu daca este plat sau sfera si sincer nici nu ma prea intereseaza. Ceea stiu sigur e ca este fix.
   Am postat insa si articole pro Pamant plat fix si articole pro Pamant sfera fix. Spre dezbatere.

   Apreciază

   • marcus said, on iunie 22, 2021 at 1:31 pm

    Pe mine a inceput sa ma intereseze pentru ca poate fi un motiv in plus de dezbinare. Nu pentru ca ma intereseaza dezbinarea, ci din contra.
    Multumesc, din nou!

    Apreciază

   • Eu said, on iunie 22, 2021 at 3:41 pm

    Da. Pământul este fix și este un corp ceresc cu totul special. Nu se poate compara cu nici un altul ca flora, faună, ape, relief. De aici și geocentrismul susținut de Sfinții Părinți.
    Relativ la titlu, Cartea facerii/Geneza din Sfânta Scriptura lămurește lucrurile.

    Apreciază

  • VioletaB said, on iunie 25, 2021 at 10:48 am

   @marcus in mai mulți Psalmi scrie despre marginile pământului. Cum poate o sferă să aibă margini…?
   De văzut aici:
   https://m.crestinortodox.ro/liturgica/viata-liturgica/psalmii-96494.html
   caută cu cuvântul „margini”, apare în Psalmul 1, 2, 18, 21, 45, 47, 58, 60, 64, 66, 71, 73, 94, 97, 138 (aici marginile mării).

   Teoria Pământului ca fiind un disc plat, fix și așezat în mijlocul universului este cea care are cele mai multe argumente în Sfânta Scriptură.

   Apreciază

   • VioletaB said, on iunie 25, 2021 at 11:00 am

    @marcus De asemenea de văzut, expresia „marginile pământului” apare în 39 versete în toată Biblia:
    http://www.bibliaortodoxa.ro/cautare.php?text=marginile+p%C4%83m%C3%A2ntului&carte=-3

    Cuvântul „rotund” (care nu este neapărat sinonim cu „sferă”) cu referire la pământ apare doar in Pildele lui Solomon, cap. 8, 31. Dezmierdându-mă pe rotundul pământului Lui…

    Cuvântul „cercul”

    BIBLIAORTODOXA.RO
    TOATA BIBLIA

    Rezultate cautare

    Ati cautat: cercul in TOATA BIBLIA
    S-au găsit 1 versete.

    Filtrati dupa carte:
    Isaia (1)
    Isaia
    Cap. 40
    22. El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede ca pe lăcuste; El întinde cerul ca un văl uşor şi îl desface ca un cort de locuit.

    Apreciază

 15. dd said, on iunie 22, 2021 at 1:15 pm

  „6. Şi a zis Dumnezeu: „Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!” Şi a fost aşa.

  7. A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.

  8. Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.”

  De ce ar zice Biblia ca deasupra ar fi ape si nu nori? Si de ar zice ca sunt ape deasupra cand stiinta zice ca e :eter si nimic?

  Nu o fi taria aia care tine apele sus si se poate trece prin ea pana in ‘spatiu’? E interesant cand te uiti la filmele SF de la NASA sa vezi cate o bula de aer care se ridica pe acolo.

  Apreciat de 1 persoană

  • Releu said, on iunie 22, 2021 at 6:29 pm

   Se vad bule de aer ptr ca acele filmari sint facute sub apa, in simulatorul de la NASA, nicidecum in spatiu.

   Apreciază

  • Duhul Capitanului said, on iunie 22, 2021 at 8:46 pm

   Pamantul este fix,plat si este centrul universului!

   Apreciat de 2 persoane

 16. Bond said, on iunie 22, 2021 at 5:47 pm

  Iertati-ma, nu stiu unde sa pun acest link.
  Suntem in pericol de a ne pierde cu totii proprietatile la cererea UE, care culege in tacere informatiile folosindu-se de drone si nu numai. Este foarte important aceasta instiintare. de la George Razvan Avramescu (facebook)
  https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgeorgerazvan.avramescu.3%2Fvideos%2F338180081228823%2F%3F__cft__%255B0%255D%3DAZUPzd9ICrbUCEFHHhLk20UxlVufXbgUuX6kLUUwJjovHrayHAdWqbuHSZGiAYkqEYJiXSWAm4IhyWn45eHORLPG7LQXtJ5xmhqzt5BFk4wYHun-bypLmIHtm62ZE5_mpIL4Oay5u5NPfTDsvz_w4o8kdzBBisgy_sWVv32zrmvnS6Mdx0U7YPX2E379sRMqfMaCV1O78nXZgir7CT0TkbRkgGqHKJr2yiM5S3fkA3Ir1w%26__tn__%3D%252B%253FFH-y-R

  Apreciază

  • Cosmin said, on iunie 23, 2021 at 8:32 am

   Preia textul cu copy paste si posteaza-l. Majoritatea nu avem FB, deci nici acces la postarile de acolo.

   Multumim.

   Apreciat de 1 persoană

   • VioletaB said, on iunie 24, 2021 at 9:07 pm

    @Cosmin este un clip video de 38 minute, nu postare scrisă.
    Postarile publice pot fi văzute în incognito, deși și de către cei care nu au Facebook, asta ca paranteza.
    Nu am urmărit clipul și nu știu cine e acest George Răzvan (linkul este : https://m.facebook.com/georgerazvan.avramescu.3/videos/338180081228823/?m_entstream_source=video_home&player_format=permalink&anchor_composer=false&ref=watch_permalink) însă pare să aibă legătură cu ce a luat jurnalista Josefina Pascal acum 2 zile, aici:
    https://m.facebook.com/425531824675521/posts/937486816813350/

    Iosefina Iosefina Pascal
    987 Shares

    Comentariu:
    Gabriel Iulian Pacurar
    „NU VE-TI DETINE NIMIC SI VE-TI FI FERICITI” Klaus Schwab marele organizator al
    marii resetari mondiale sub umbrela unei imaginare pandemii trage bine sforile „la
    lume”… Imbecilii le numesc „teoriile conspiratiei” DAR toate „teoriile” astea se
    confirma una cate una. Deja s-a confirmat tot ce s-a „teoretizat” de la inceputul
    circului chinezesc. Cartea scrisa de (pedo-psihopatul) Klaus Schwab „MAREA
    RESETARE” se infaptuieste pagina cu pagina iar guvernele lumii isi dau toata
    silinta sa tina apasata pedala de acceleratie intr-u infaptuirea marelui plan de
    subjugare si control prin tehnologie a tuturor fapturilor umane care vor ramane in
    viata dupa 2025.

    June 22 at 5:03 PM · Facebook for Android ·

    Propunerea halucinantă a USR cu scoaterea adresei din buletin deschide calea
    către legalizarea fraudei electorale, votului multiplu, turismului electoral, va da
    peste cap tot ce înseamnă plata taxelor și impozitelor locale, instanțele de
    judecată și, nu în ultimul rând, pregătește terenul pentru o altă propunere
    halucinantă: Pierderea proprietății private.

    Apreciază

  • Octaviana said, on iunie 23, 2021 at 4:41 pm

   Marți seara la televizor, l-am auzit pe Dan Barna – USR pentru cine nu știe – zicând că ar fi bine, ca pe cărțile de identitate, să nu mai fie trecută adresa de domiciliu a fiecărui cetățean pentru că, în felul acesta, vom avea o mai mare libertate de mișcare în timpul campaniilor electorale și vom putea vota oriunde în țară, ne mai depinzând de orașul în care avem domiciliul.
   Pe lângă faptul că ar putea avea loc numeroase fraude, să ne întrebăm, dacă ei, chiar, numai acest scop doresc să îl atingă. Eu cred că acești neocomuniști încearcă să ne obișnuiască, treptat, treptat – știți experimentul cu broscuța – cu ideea că este bine să nu avem case sau alte proprietăți, urmărind, printr-o astfel de metodă foarte vicleană și perfidă, să ne simțim ai nimănui, lipsiți de importanță, pierduți în lumea asta și buni de aruncat la gunoi.

   Apreciază

 17. Riko said, on iunie 22, 2021 at 11:27 pm

  eu nu inteleg de ce e nevoie de atata filosofie.

  1. La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.

  2. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.

  3. Şi a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.

  4. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.

  5. Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.

  Eu inteleg ca atunci cand a despartit Dumnezeu lumina de intuneric a creat timpul. Si timpul e ceva omenesc care ne guverneaza viata noastra a oamenilor si a creaturilor de pe pamnt acolo unde exista timp. Si in afara pamantului nu exista timp.

  Apreciază

 18. Octaviana said, on iunie 23, 2021 at 11:50 pm

  Apropo, planetele există sau nu, pentru că nu scrie dacă Dumnezeu le-a creat sau nu ?

  Apreciază

  • Duhul Capitanului said, on iunie 24, 2021 at 5:58 pm

   Nu exista planete,ci doar soarele,luna si luminatorii(stelele)…

   Apreciază

   • Octaviana said, on iunie 24, 2021 at 7:57 pm

    pentru Duhul Căpitanului

    Eu știu că dumneavoastră sunteți preot. Vreau să-mi răspundă și unii dintre matematicienii care frecventează acest site.

    Apreciază

  • Octaviana said, on iunie 24, 2021 at 7:46 pm

   Știți ce am observat ? Niciunul dintre MATEMATICIENII noștri nu s-a înghesuit să comenteze la acest subiect.
   Eu îi provoc să-mi răspundă la întrebarea pe care am pus-o mai sus.

   Apreciază

   • VioletaB said, on iunie 25, 2021 at 9:22 am

    @Octaviana Matematicienii sunt vreo autoritate în domeniu sau cum? Adică dați la o parte vorba unui preot, pt că după exprimarea dvs e mai importantă părerea „oamenilor de știință”… La lucrurile duhovnicești ar fi bine sa acceptati raspunsurile duhovnicești.. Creația lui Dumnezeu poate fi doar parțial „măsurată” științific.

    Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: