SACCSIV – blog ortodox

Petitie: REDESCHIDEȚI ȘCOLILE! Opriți mascarada „școlii online”!

Posted in Romania, SCOALA, virus by Vali on iulie 13, 2020

Sursa: https://www.petitieonline.com/redeschideti_scolile?fbclid=IwAR2qEQkjjwYCZeIdEdzs1TQWPpvdr-CTEYQ2tjEqDKMI80nWZewyewjQZ6Y

Către: Ministerul Educației, președinții Comisiilor de Învățământ din Camera Deputaților și Senat

„Cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine țara” (Spiru Haret)

Declarații recente [1] precum și acte deocamdată cu caracter de recomandare venite de la oficiali și instituții publice [2] ne duc cu gândul la posibilitatea sau chiar la probabilitatea ca data de 14 septembrie 2020 să găsească școlile tot închise, iar educația să se desfășoare, la fel ca în ultimele luni ale anului școlar actual, prin așa-zisa „școală online”.

Semnând prezenta petiție, noi – părinți de copii înscriși în sistemul de educație preuniversitar, în urma experienței din ultimele luni, solicităm ministerului Educației și Cercetării și Parlamentului României:

 1. Redeschiderea unităților de învățământ și stoparea așa-zisei „școli online”.
 2. Luarea tuturor măsurilor pentru desfășurarea activității educaționale în școli în condiții de deplină siguranță pentru elevi și pentru profesori.
 3. Modificarea cadrului legislativ, în așa fel încât posibilitatea trecerii la „școala online” să fie limitată strict la perioada stării de urgență.

MOTIVE

I. „Școala online” – un pseudo-act educațional

Folosirea în exces a tehnologiei nu aduce niciun plus educației, sau chiar îi dăunează. Niciunul dintre studiile pe care le avem la dispoziție [3] nu înregistrează efecte pozitive ale folosirii tehnologiei asupra procesului de învăţământ, iar unele observă chiar o scădere a abilităţilor cognitive şi a nivelului şcolar. Lectura pe suport digital este mai lentă și consumă mai multe resurse mentale decât cea pe hârtie, face mai dificil procesul de reamintire ulterioară a textului și conferă o înţelegere mai slabă a textelor, iar multitasking-ul cât şi hipertextualitatea pe care le oferă dispozitivele digitale afectează atenţia, memorarea, învăţarea şi performanţa şcolară.

Elevii care au primit computere personale petrec mai mult timp jucându-se, accesând rețele de socializare sau alte forme de divertisment digital, fără a se înregistra niciun efect pozitiv asupra unui set de rezultate educaționale ca note, rezultate la teste, credite obținute sau prezență.

Considerăm deci că „învățarea” on-line este lipsită de calitatea și de eficiența cerute de lege.[4]

Relațiile interumane nu se pot construi la distanță. Prin natura sa, mediul online este ideal pentru comunicarea în scop de schimb de informaţii. Însă, educaţia nu înseamnă doar informaţie, ci şi emoție, dialog și construirea unei relații interpersonale pedagog-elev, procesul de predare/însușire presupunând în mod egal evaluarea de către cadrul didactic a întregii personalități și dezvoltări a copilului. Asemenea relații nu se pot transmite la distanță. Pentru a construi o înțelegere profundă, conceptuală, și o gândire superioară este nevoie de interacțiuni intensive între profesori și elevi, iar tehnologia uneori distrage de la aceste valoroase legături umane [5].

II. Utilizarea excesivă a computerului – efecte negative asupra sănătății fizice și psihologice a copiilor

Desocializarea. Școala este destinată să fie o comunitate vie, un mediu de natură să stimuleze competiția sănătoasă între copii și socializarea; înseamnă reguli și comportamente verificate istoric, care modelează prezenţa persoanei adulte de mai târziu în spaţiul public. Comunicarea exclusiv online cu pedagogii și colegii de școală distruge capacitatea de socializare, interconectează într-un mod extrem de confuz spațiul public cu cel privat, perturbând relațiile interumane construite în sute de generații de civilizație.

Afectarea sănătății fizice și psihice. Prin obligarea lui să stea mai multe ore zilnic cu ochii în ecranul computerului sau al tabletei considerăm că îi este încălcat copilului dreptul la sănătate și integritate fizică și psihică [6], în special sănătatea ochilor. Studiile și opiniile specialiștilor arată că minorul nu are acuitatea vizuală suficient dezvoltată pentru a putea lucra la computer, de aceea timpul de expunere la ecran nu trebuie să depășească 60 de minute zilnic, până la 12 ani, respectiv 120 de minute zilnic, după 12 ani. Depășirea acestor durate duce la suprasolicitarea digitală a ochilor (sindromul privitului la calculator) și potențial la afecțiuni care vor dura toată viața. [7]

De asemenea, cauzează epuizare (surmenaj) şi ineficienţă în învăţarea efectivă, întrucât computerul, ca și televizorul, constituie un important factor de stres pentru creierul uman: ecranul inhibă activitatea emisferei stângi, a cortexului prefrontal și slăbește comunicarea interemisferică. [8]

III. Încălcarea egalității de șanse

Prin sistemul on-line de „învățare” se săvârșește o discriminare multidirecțională: mulți copii, în special în mediul rural, nu au acces la internet; în multe familii sunt mai mulți copii și prin urmare ar trebui dispozitive pentru fiecare, precum și camere distincte de lucru pentru ca fiecare copil să își desfășoare adecvat activitatea, ceea ce este irealizabil în mod practic.

„Educația online” presupune o discriminare generalizată față de copiii vulnerabili, din medii defavorizate. Conform organizației „Salvați Copiii”, peste 40% dintre copiii vulnerabili nu au beneficiat de educația online în perioada stării de urgență [9]. În plus, imposibilitatea de a participa fizic la programele socio-educaționale unde, pe lângă îndrumare pedagogică și sprijin psiho-emoțional constant, primesc și o masă caldă, i-a expus o dată în plus marginalizării sociale și problemelor care derivă din aceasta.

Pe baza acestui sistem discriminatoriu de desfășurare a activității în care unii elevi ar putea participa cu succes la activitate, iar alții nu – însă nu din cauza lipsei de cunoștințe intelectuale, ci din cauza tehnologiei – ierarhia între elevi se va stabili nu pe un temei obiectiv, ci pe baza accesului la tehnologie, încălcând principiul egalității de șanse [10].

Din cauza lipsei sale de maturitate, copilul trebuie supravegheat de un adult mai ales atunci când are activități în medii potențial periculoase, precum cel online. Prelungirea „școlii online” ar necesita existența permanentă în gospodărie a unui adult supraveghetor. Nu în multe familii există o asemenea opțiune, iar în cazul familiilor monoparentale, și așa dezavantajate și dependente financiar de unicul părinte, situația poate deveni de-a dreptul dramatică.

IV. Efecte negative suplimentare asupra copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES)

În ultimii ani a crescut numărul de copii cu CES încadrați în școli de masă iar sistemul de educație românesc încearcă, în mod corect, să preia abordarea de la nivel european, care se focalizează pe incluziune. În această abordare, accentul este pus nu doar pe învățarea împreună ci și pe înlăturarea barierelor de atitudine dar şi de mediu, din calea participării efective în procesul educațional a copiilor cu cerințe speciale, în condiţii de egalitate cu ceilalţi elevi.

Prin „învățământul online” barierele de mediu (fizice) nu doar că nu mai sunt îndepărtate, ci revin amplificate și se adaugă la intensitatea afectării funcţionale și la limitările de activitate ale copilului, căruia îi este astfel îngreunat suplimentar accesul la educație. Cu titlu de exemplu, copilul cu dizabilități auditive sau vizuale nu poate sau poate foarte greu să interacționeze cu procesul educațional prin intermediul unui dispozitiv tehnic cu limite chiar și pentru copilul tipic în ce privește acuratețea sunetului, spațialitatea, câmpul vizual, calitatea conexiunii la internet etc.

Ca atare, dreptul la educație incluzivă și de calitate [11] al copiilor cu CES încadrați în școlile de masă este grav afectat de „educația online”.

O situație încă mai grea este cea a școlilor speciale, mai ales a celor destinate elevilor cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate, unde organizarea online a procesului de educare/evaluare este adesea imposibilă.

V. Profesorii – abandonați în haos și incertitudine

În aceste luni de criză sanitară Ministerul Educației nu a putut rezolva niciuna dintre problemele ivite în sistemul de învățământ, nici măcar pe cele tehnice, și nu oferă nicio garanție că din toamnă situația s-ar schimba în bine, dacă totuși intenționează să continue cu așa-zisa școală online. Profesorii, la fel ca și elevii, au fost lăsați de izbeliște și au trebuit să se descurce singuri, în incertitudine și haos.

Ministerul Educației nu are și nu dă semne că ar avea intenția să creeze o platformă securizată pentru găzduirea orelor de curs online și care să asigure totodată integritatea utilizatorilor. Utilizarea serviciilor gratuite, care au vulnerabilități cunoscute, a creat confuzie în rândul elevilor și al profesorilor și a dus în multe cazuri la abuzuri care au compromis actul educațional.

Internetul abundă în înregistrări în care profesorii sunt umiliți, batjocoriți și înjurați de derbedei care abuzează sistemele informatice. Cităm din mărturia unui profesor: „manele cu versuri perverse, miștocăreli ieftine, urlete cu invective grosiere, iar la toată această mizerie la care este supus dascălul care-și făcea meseria sunt supuși și ceilalți copii nevinovați din clasă. Au pățit-o colege de-ale mele care s-au pomenit brusc expuse pe net în filmulețe cu mii de vizionări. Poliția a ridicat din umeri, pe motiv că nu s-au mai confruntat cu așa ceva până acum.”

Există zeci de astfel de cazuri de profesori expuși în acest mod umilitor, iar Ministerul Educației nu își protejează salariații, ci doar încurajează comoditatea.

În condițiile în care s-ar prelungi și la toamnă această formă de predare, problemele nu se pot decât agrava.

VI. Cadrul legislativ permisiv la abuz; au fost emise deja acte normative nelegale

Posibil cel mai îngrijorător aspect ale actualei situații este acela că recentele modificări legislative adoptate în viteză, în scopul de a conferi temei legal „școlii online”, respectiv amendarea legii nr. 1/2011 a Educației naționale și prevederi ale legii nr. 55/2020 [12], permit autorităților administrative să emită reglementări cu exces de putere. Se va putea ajunge, doar prin decizia unor funcționari, la permanentizarea acestei situații alarmante.

Atragem atenția că s-a produs deja o încălcare a legii: la data emiterii sale, Ordinul de ministru prin care se reglementa procesul de predare și evaluare online în învățământul preuniversitar [13] nu avea temei în lege iar, prin felul în care este formulat, deși un act normativ secundar și pentru care nu a existat niciodată o consultare publică, Ordinul instituie prevederi cu caracter general, de o importanță capitală pentru procesul de educație din România. Or, asemenea prevederi nu sunt de competența organelor administrative, ci trebuie reglementate strict prin lege organică [14].

CONCLUZIE

Din cauza efectelor nedorite asupra sănătății copiilor și a educației, „școala online” nu este în folosul beneficiarilor direcți (elevii) sau al beneficiarilor secundari (familia) ai procesului educațional [15], elevii neprimind o învățătură corespunzătoare. Copiii noștri sunt afectați, au devenit anxioși și doresc ridicarea restricțiilor ca să-și poată revedea colegii și cadrele didactice, să învețe așa cum s-au obișnuit.

Înțelegem situația dificilă în care ne aflăm, dar nu putem fi de acord cu privarea, practic, de educație a copiilor printr-un sistem la care ar trebui apelat cel mult în mod excepțional, în situația instituirii stării de urgență, în care sunt oricum restrânse anumite drepturi.

Solicităm ministerelor Educației și Sănătății întoarcerea elevilor ÎN școală și LA școală cât mai curând, înainte ca actuala situație să devină de netolerat.

––

[1] „Monica Anisie: Trebuie să fim pregătiți ca în toamnă să desfășurăm un învățământ online”; https://www.educatieprivata.ro/stiri/monica-anisie-trebuie-sa-fim-pregatiti-ca-in-toamna-sa-desfaisuram-un-invatamant-online; „Ludovic Orban, avertisment dur: Școala ar putea fi doar online din toamnă!” https://www.gandul.ro/?p=19464569

[2] Recomandări emise de Institutul Național de Sănătate Publică, mai 2020; http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2020/05/Recomandari-pentru-masurile-de-protectie-care-trebuie-aplicate-pentru-reluarea-activitatilor-in-unitatile-sanitare.pdf

[3] Patru studii despre efectele computerului asupra procesului de învățare (rezumat), http://darulsunetului.ro/2020/06/30/patru-studii-efectele-computerului-asupra-procesului-de-invatare-rezumat/; Bailey, 1999, Spencer, 2006; Wastlund, Reinkikka, Norlander & Archer 2005; Mangen. A, Walgermo, B.R., & Brønnick, K. 2013; Poldrak & Phoerbe, 2007; Lin & Lee 2009; Ackerman & Goldsmith, 2011.

[4] Art. 2(3) și art. 4 lit. f din legea Educației naționale nr. 1/2011.

[5] OECD (2015), Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA, OECD Publishing

[6] Art. 22 (1) din Constituție; art. 58(1) Cod Civil; în special art. 46(1) din legea nr. 272/2004: „Copilul are dreptul la cea mai bună stare de sănătate ce o poate atinge”.

[7] „Conform mai multor cercetari efectuate de catre OMS dar si de numeroase institute de cercetare americana si din Europa s-a ajuns la concluzia ca un maxim admis ca si interval orar de folosire a tuturor acestor gadget-uri de catre copii pentru a nu le dauna, ar fi: intre 2-6 ani – o jumatate de ora pe zi, intre 6-12 ani de o ora pe zi, iar intre 12-18 ani de maxim 2 ore pe zi, aceasta insemnand utilizarea tuturor gadget-urilor, adica atat telefon cumulat cu laptop, tableta sau smart-watch.” http://m.sfatulmedicului.ro/Cresterea-si-dezvoltarea-copiilor/folosirea-gadget-urilor-de-catre-copiii-mici_15266; „Potrivit unei statistici recente, 20% dintre copii ar trebui dusi de urgenta la oftalmolog. Specialistii spun ca parintii ar trebui sa limiteze accesul celor mici la tablete ori telefoane mobile pana la cel mult o ora pe zi. In caz contrar, copiii pot dezvolta afectiuni ale ochilor care ii vor urmari apoi toata viata”, https://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/ce-se-intampla-daca-iti-lasi-copiii-mai-multe-ore-pe-zi-cu-ochii-in-telefon-sau-tableta-avertismentele-medicilor-oftalmologi.html; https://www.eva.ro/sanatate/oftalmologie/copiii-si-sindromul-privitului-la-computer-articol-15468.html

[8] Virgiliu Gheorghe, Nicoleta Criveanu, Andrei Drăgulinescu – Efectele micului ecran asupra minţii copilului. Bucureşti, Prodromos, 2007.

[9] „Pandemia NU a dat DOAR sistemul de EDUCAȚIE peste cap, ci A LIMITAT și accesul copiilor vulnerabili la medicamente – STUDIU”, https://www.stiripesurse.ro/pandemia-nu-a-dat-doar-sistemul-de-educatie-peste-cap-ci-a-limitat-si-accesul-copiilor-vulnerabili_1463641.html

[10] Consacrat constituțional, ca și de art.3(1) lit. j din legea Educației naționale nr. 1/2011.

[11] v. Declarația de la Salamanca, adoptată de UNESCO în 1994; Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (2006) astfel cum sunt acestea transpuse în dreptul intern; art. 2(3) și art. 3(1) lit. j din legea Educației naționale nr. 1/2011; Ordinele ministrului Educației nr. 5573/2011, 5574/2011 și 6134/2016.

[12] Art. 39(1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, unitățile de învățământ preuniversitar organizează activități din planurile de învățământ și în mediul online.”

[13] Ordinului M.E.C. nr. 4135/2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line, împreună cu anexa Instrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line.

[14] Art. 73(2) lit. n din Constituție.

[15] Art. 79(1) din legea Educației naționale nr. 1/2011.

Bogdan Stanciu, tatăl a doi copii minori, din care unul cu cerințe educaționale speciale    Contactați autorul petiției

 

14 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Un om said, on iulie 13, 2020 at 6:48 pm

  Probabil că se așteaptă introducerea orei obligatorii de SEX! Zeci de milioane de morți prin avort nu sunt destui!

  Apreciat de 1 persoană

 2. topazturcoaz said, on iulie 13, 2020 at 6:52 pm

  Războiul dus împotriva inocenților pentru că PUTERII ANTIHRISTICE i s-a pus pata pe părinții lor!

  Apreciază

 3. Ionut said, on iulie 13, 2020 at 7:08 pm

  Daca lumea asta ar fi cat de cat normala, as fi de acord. Dar nu e…

  Decat sub spectrul unei posibile „educatii sexuale”, al promiscuitatii, al fumatului (elevii se strang cu zecile in pauze in anumite zone sa fumeze si nu intereseaza pe nimeni), al traficului de droguri, al „paradei modei” si altor fiţe, sau cu golaneli si chiulangii la baruri, mai bine lipsa.

  Deci, din doua una: ori se regandeste scoala (si comportamentul cadrelor didactice) ca sa fie in primul rand un reper de moralitate, si in al doilea rand, sa fie de un real folos pentru educarea copiilor, ori o desfiinteaza si se descurca fiecare cum poate.

  Apreciat de 2 persoane

  • astridcezara said, on iulie 14, 2020 at 3:17 am

   Cine sa regandeasca scoala?Este evident ca guvernantii vor sa blocheze sistemul de invatamant.Sclavii biometrici nu au nevoie de scoala sau de vreo forma de gandire
   Scoala reper de moralitate de care vorbiti o sa fie dupa Apocalipsa.
   Pana atunci luati-va gandul.Sistemul e corupt pana in maduva.Tot ce se poate face e ca acesti copii sa fie impartasiti des,sa li se explice adevarul despre lumea in care traiesc si parintii sa se roage la Maica Domnului pentru ei..in rest sa li se dea niste carti folositoare din toate domeniile si cam asta e

   Apreciază

   • saccsiv said, on iulie 14, 2020 at 9:48 am

    astridcezara

    Nu inteleg fraza:

    „Scoala reper de moralitate de care vorbiti o sa fie dupa Apocalipsa.”

    Apreciază

 4. Madalina said, on iulie 13, 2020 at 7:10 pm

  F bine scrisa. Merita citita de toti parintii. Este de mare folos pentru a intelege efectele lumii virtuale in procesul de invatare.

  Sa o promovam ca sa ajunga la cat mai multi.

  Apreciază

 5. Elena said, on iulie 13, 2020 at 7:56 pm

  Toți părinții pe care îi cunosc, dar absolut TOȚI, sunt deranjați de școala online pe principiul că tehnologia și statul pe telefon ori tabletă dăunează sănătății copiilor lor. Sunt de acord cu acest aspect, însă tot ei, părinții, nu au nimic împotriva statului toată ziua pe telefon/tabletă atunci când vine vorba de jocuri sau YouTube. Așadar, ce e cu atâta ipocrizie?

  Apreciază

 6. Elena said, on iulie 13, 2020 at 8:02 pm

  Nu sunt de acord cu educația sexuală!
  Nu sunt de acord cu revenirea copiilor la școală purtând măști și fiind scanați în fiecare zi și nici în contextul distanțării sociale în rândul lor!

  Nu știu ce e mai bine (sau mai rău)… Școala online sau școala fizică în cadrul căreia copiii noștri să fie reeducați după bunul plac al unor nebuni?

  Apreciază

 7. minionita said, on iulie 13, 2020 at 9:17 pm

  Si cand Guvernul se pregateste sa furnizeze doritorilor laptop-uri si internet, o mana de prapaditi lanseaza o petitie care vrea sa puna pe butuci o afacere extrem de profitabila. Bai prapaditilor, la munca!!! Nu de alta da’ trebuie sa platiti impozite. De unde sa vina bani pentru laptop-uri cumparate de la en gross cu 1000 si vandute la stat cu 5000?

  Apreciază

 8. vlad tepes said, on iulie 13, 2020 at 9:49 pm

  Nu ar trebui sa mai mire pe nimeni, ca Educatia copiilor nostri e controlata aproape in totalitate de Soros, prin asa-zisii “specialisti” in Educatie(toti, fosti bursieri Soros), prin ONG-urile cu tupeu si gura mare ale batranului jidov, si prin televiziunile aservite progresismului anticrestin, care pun mereu presiune pe scoala romaneasca. Astfel, afirmatia socanta a lui Petrov catre licheaua Liiceanu: “Şcoala românească scoate tâmpiţi”, este cat se poate de adevarata si de actuala! Mai rau, o sa constatam din toamna, ca si acel invatamant cu perfomante scazute de pana acum, va fi aruncat la gunoi, pt a face loc unui pseudoinvatamant de tip online, digital, bazat pe corectitudine politica si puternic ideologizat dpdv neomarxist, cu costuri foarte mari din partea parintilor dar si a statului, de care vor profita la maxim, „baietii destepti” din Educatie! Acest tip de invatamant online ideologizat, nu va mai scoate doar tampiti-inofensivi, ci mult mai grav, monstri-cretini!
  Eu sunt de parere ca, in viitorul imediat, scoala bazata pe tipul de pseudoinvatamant la distanta, va deveni practic inutila, asa ca, pt elevii cu parinti cu posibilitati materiale se impune invatamantul la domiciliu, bazat pe meditatii individuale, pt elevii doatati intelectual dar neavand astfel de parinti, se recomanda invatarea autodidacta, iar pt elevii mai putin dotati, se impune invatarea practica a unei meserii pt care au aplecare, iar competentele ulterior dobandite sa si le certifice in fatza angajatorului!

  Apreciază

  • Angela said, on iulie 14, 2020 at 11:04 am

   In Bucuresti sunt cateva scoli particulare in care se face scoala dar acelea sunt rare si inaccesibile ca pret pentru cei mai multi (de regula peste 10.000 eur/an/copil)

   Apreciază

  • carla said, on iulie 14, 2020 at 11:30 am

   În afară de aspectul cognitiv, școala este mediul în care copilul învață să răzbească. La școală vin copii din toate mediile, cu atitudini foarte diferite, aducând cu ei toate aspectele mediului social. Dacă acasă sunt ocrotiți/răsfățați la școală înfruntă realitatea. Și realitatea este crâncenă.
   Fără o bună echipare duhovnicească inocența copiilor poate fi atrasă în multe capcane.
   Dar, dacă la școală mediul este cât-de-cât controlat (sigur că asta-i discutabil), realitatea intră pe multe porți care nu pot (nici nu-i de dorit) să fie închise: anturajul, internetul, media….Și toate acestea nu-și propun să întărească sufletește un om.
   Se întâmplă ca părinte să nu-l poți, să nu-l știi zidi sufletește suficient când îl trimiți în lume. La alte culte am văzut că biserica vine puternic în ajutorul părinților, cu școli duminicale, tabere, materiale educative cam pe toate temele, așa încât ei au un sistem de valori care poate filtra zădărniciile de tot felul.
   Copiii duși de mici la biserică cresc mult mai puternici.

   Apreciază

 9. marian said, on iulie 13, 2020 at 11:23 pm

  Vitejia statului fascist e provocatoare.
  Incident la metrou: Un tânăr a fost încătușat și amendat pentru că NU PURTA CORECT masca

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: