SACCSIV – blog ortodox

Avocati: INTERNAREA FORTATA pe motiv de coronavirus și REFUZUL EXTERNARII nesocotesc drepturile omului, încalcă atât Constituția României, cât și convenții internaționale

Posted in virus by saccsiv on iunie 8, 2020

JURIDICE: Internarea forțată și refuzul externării dăunează grav sănătății și democrației

Potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020[1]:

Toți pacienții pozitivi SARS-CoV-2 vor fi duși la spitalele de faza I sau II, unde vor fi evaluați prin teste biologice inflamatorii, hematologic, radiologic pulmonar/CT. În funcție de rezultat, se vor departaja în următoarele categorii de severitate care vor orienta internarea lor ulterioară în spitale de faza I, II, suport sau în unități de izolare și tratament”.

În virtutea Ordinului, toți pacienții pozitivi, chiar și cei asimptomatici ori cei care dezvoltă forme ușoare de COVID 19, ar fi internați, chiar dacă spitalizarea nu este necesară pentru sănătatea lor.

La data de 29 mai 2020, Ordinul a fost completat cu următoarea prevedere: „După încetarea stării de urgență, în funcție de evoluția epidemiologică locală, se pot relua internările și intervențiile chirurgicale programate, precum și activitatea din ambulatorii, nefiind necesară respectarea procentelor menționate la subpct. 1”. Subpunctul de referință stabilește că: „Se reduc cu până la 80% internările programate, precum intervențiile chirurgicale programate pentru pacienții cronici în unitățile sanitare cu paturi din centrele universitare, și până la 50% față de luna februarie activitatea din ambulatorii”.

La două săptămâni după încetarea stării de urgență, Ordinul amintit a permis spitalelor să își reia activitatea de tratare a pacienților netestați pozitiv fără a respecta limitările de internare exprimate procentual.

Potrivit aceluiași ordin: „Orice pacient din spitalele de faza I, II, suport sau unități de izolare și tratament se va externa în condițiile în care există două determinări consecutive ale ARN SARS-CoV-2 nedetectabile, la interval de minimum 24 de ore. Nu este necesară izolarea la domiciliu pentru încă 14 zile a pacienților externați cu două determinări consecutive ale ARN SARS-CoV-2 nedetectabile. Exsudatul nasofaringian care reprezintă criteriu de externare (2 teste negative) se efectuează la cazurile a căror stare clinică sugerează vindecarea sau chiar au devenit asimptomatice”.

Externarea este așadar condiționată de obținerea a două teste negative succesive, iar momentul prelevării este lăsat la aprecierea personalului medical.

Normele care reglementează internarea pacienților testați pozitiv indiferent de starea sănătății și chiar în lipsa acordului lor și care condiționează externarea sunt nelegale. Aceste norme nesocotesc drepturile omului, încalcă atât Constituția României, cât și convenții internaționale.

De altfel, aceste norme nu iau în calcul nici sănătatea pacienților testați pozitiv, fiind evident că pentru o persoană asimptomatică ori cu o formă ușoară de COVID 19 este preferabil să se izoleze la domiciliu, mai ales că nu au dispărut miraculos nici infecțiile nosocomiale, nici celelalte boli cu ocazia apariției noului virus. De altfel, la nivel internațional sunt vehiculate teorii potrivit cărora viremia ar putea influența evoluția virusului, nefiind exclus ca o persoană care este expusă unei cantități mai mari de virus, într-un mediu precum cel din spital, să dezvolte o formă mai gravă a bolii. De asemenea, pot apărea și rezultate fals pozitive.

Recomandările OCDC (European Centre for Disease Prevention and Control) sunt în sensul că pacienții asimptomatici ori cei cu forme ușoare nu necesită spitalizare și pot ieși din autoizolare după opt zile de la apariția simptomelor ȘI dispariția febrei ȘI după îmbunătățirea celorlalte eventuale simptome de cel puțin 3 zile[2].

Menționăm că nu am identificat nici un stat din Uniunea Europeană în care să fie obligatorie internarea pacienților asimptomatici ori a celor care dezvoltă forme ușoare de COVID 19. De asemenea, nu am identificat niciun stat în care mamelor să le fie interzis să intre în contact cu nou-născuții până la obținerea unuia sau mai multor teste negative și reiterăm faptul că practicile, ca și reglementările aferente, sunt inumane și pun în pericol persoane care nu se pot apăra[3].

Normele care impun internarea și permit refuzul externării sunt nelegale, nesocotesc convenții internaționale și Constituția României. Chiar dacă sunt conținute într-un ordin de ministru, care se bucură de o prezumție de legalitate, apreciem că nu legitimează nici internarea în lipsa acordului pacientului, nici refuzul externării la solicitarea pacientului și că cei prejudiciați pot solicita despăgubiri ministerului, spitalului și persoanelor responsabile.

Astfel cum reiese din Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, ratificate de România încă din anul 2001[4]: „Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei” (art. 2).

Potrivit art. 61 din Noul Cod civil: „Viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a oricărei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege. Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei”. Art. 67 din Cod prevede că: „Nicio persoană nu poate fi supusă experiențelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenții în scop terapeutic ori în scop de cercetare științifică decât în cazurile și în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege”. Cu privire la acest din urmă text, atragem atenția asupra faptului că un ordin de ministru nu are valoare de lege.

Ne indică chiar primul articol din Constituție că România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor sunt garantate și că respectarea supremației Constituției și a legilor este obligatorie. Tot Constituția impune respectarea prioritară a pactelor și tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului.

Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate și nimeni nu poate fi supus niciunui fel de tratament inuman ori degradant, astfel cum prevăd atât Constituția, cât și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Potrivit art. 26 din Constituție: „Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată. Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri”. Art. 34 prevede că: „Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat. Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice”. De asemenea, potrivit Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, este obligatoriu consimțământul informat al pacientului în privința intervențiilor și procedurilor medicale propuse.

În conformitate cu prevederile art. 53 din Constituție, exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege, iar restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, dacă măsura este proporțională și adecvată și dacă este aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.

Firește, o persoană confirmată ori suspicionată a fi infectată cu noul virus ar trebui să se izoleze la domiciliu pentru a nu răspândi virusul, dar prevenția nu justifică nici internarea forțată, nici refuzul externării.

De altfel, este rezonabil să considerăm că măsurile dispuse prin Ordin conduc la prevenția răspândirii noului virus în comunitate? Evident, chiar dacă ar preveni, nu ar legitima sacrificarea niciunui om (nici a celor asimptomatici ori cu forme ușoare de COVID 19 care refuză spitalizarea, nici a celor care suferă de alte afecțiuni și care solicită internarea).

Nu cumva taman aceste măsuri descurajează oamenii de la a căuta sprijin medical atunci când prezintă simptome care nu sunt severe astfel încât să evite internarea? Cel mai probabil, nu se vor plimba nici pe la autorități, nici la muzee ori la terase, dar ar fi mai greu să lipsească de la serviciu 14 zile în lipsa unui certificat de concediu medical.

În ceea ce privește măsurarea temperaturii vizitatorilor pentru a li se permite accesul în sediile instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor, reglementările sunt discriminatorii și nu par susținute de studii[5]. Institutul Național de Sănătate Publică din România nu recomandă această măsură generalizat[6], ci exclusiv pentru activitățile de îngrijire personală, pentru accesul în interiorul școlii și pentru angajații care lucrează în birouri deschise[7]. Înaltul Consiliu al Sănătății Publice din Franța a întocmit un raport[8] amănunțit potrivit căruia măsurarea temperaturii pentru a se permite accesul în spații publice ar crea un fals sentiment de siguranță în rândul populației. Pe de altă parte, dacă studiile ar demonstra că măsura este adecvată, ar trebui extinsă și pentru accesul în mijloacele de transport în comun.

Nici registrul de evidență a rezervărilor clienților la terase, care cuprinde „date concrete pe baza cărora să poată fi efectuată ancheta epidemiologică”, nu pare a preveni răspândirea virusului. Potrivit Ordinului nr. 966/1809/105/2020[9], se asigură o distanță de 2 metri între mese, iar INSP definește cazul suspect ca fiind „contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minim 15 minute[10], astfel încât registrul nu este justificat nici medical. Acest Ordin însă este în vigoare și constituie o ingerință nepermisă în viața privată, chiar dacă pare a nu se aplica și chiar dacă a fost contestat și de ANSPDCP.

Așa cum știm cu toții, cei suspectați a fi comis o infracțiune beneficiază de prezumția de nevinovăție. Normele care impun internarea pacienților asimptomatici ori a celor cu forme ușoare de COVID 19 par a se întemeia pe o prezumție anticipată de vinovăție, ca și cum cei testați pozitiv, dacă nu ar fi păziți de personalul medical, transformat în gardian al statului, ar profita pentru a îi îmbolnăvi pe cei din jur.

Or, o asemenea eventuală temere nu ne pare justificată, mai ales că oamenii, în general, s-au comportat responsabil și solidar, au respectat recomandările autorităților și au păstrat distanțarea socială și fără a fi testați ori suspicionați a fi infectați. Iar eventuala neîncredere ar putea fi gestionată prin alte mijloace, mai ieftine și mai puțin nocive decât internarea îndelungată a unor persoane a căror stare de sănătate nu necesită spitalizare.

Fiind în mijlocul unei pandemii, orice persoană este predispusă infectării, astfel încât am putea abandona paradigma „noi” și „ceilalți”, cu siguranță am avea șanse mai mari să găsim soluții „împreună”, ostracizarea celor testați pozitiv fiind o măsură rudimentară și ineficientă. De altfel, chiar Constituția afirmă că statul român are ca fundament solidaritatea și egalitatea cetățenilor, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială.

Obținerea unor rezultate bune pe hârtie nu ajută pe nimeni la final și nu legitimează sacrificarea niciunei persoane, dimpotrivă. Sănătatea și viața privată ale fiecărui individ în parte trebuie respectate și tratate ca priorități într-o societate democratică, astfel cum ne amintesc convențiile internaționale și Constituția.

[1] Publ. în M. Of. nr. 290 din 07 aprilie 2020.
[2] Disponibil aici.
[3] Izolarea copiilor, sub pretextul prevenției, le pune viața și sănătatea în pericol, publicat pe http://www.juridice.ro, http://www.contributors.ro, http://www.hotnews.ro.
[4] Publ. în M. Of. nr. 103 din 28 februarie 2001.
[5] Triajul epidemiologic, avioanele și falsa siguranță, publicat pe www.juridice.ro.
[6] Disponibil aici.
[7] Disponibil aici.
[8] Disponibil aici.
[9] Publ. în . Of. nr. 461/30 mai 2020.[x] Disponibil aici.
[10]Disponibil aici.

Av. Sandra Dinescu

 

Comentariu saccsiv:

Iata si comentariul avocatului Gheorghe Piperea pe facebook:

Așa cum am susținut de mult, internarea asimptomaticilor (=persoane sănătoase, suspecte de a fi purtători ai virusului) și, mai ales, refuzul externării până la negativizare, sunt ilegale și anti-constituționale. Este unul dintre motivele pentru care am cerut suspendarea efectelor hotărârii de guvern referitoare la starea de alertă, cererea urmând a se judeca mâine, la Curtea de apel București.
Într-unul dintre linkurile anexate aveți un articol din care rezultă că și alți juriști au ajuns la aceste concluzii. Se reafirmă, spre exemplu, în articol, că măsurile luate împotriva asimptomaticilor sunt unice în Europa (la cunoștința mea sunt chiar unice în lume), că ne transformă pe toți în suspecți care sunt prezumați vinovați și că au generat un uriaș potențial de negative feedback, întrucât oamenii evită sistematic să se ducă la medic dacă au în mod real simptome de boală, știind că pot fi băgați vreme îndelungată în pușcăriile medicale. Se reafirmă, deasemenea, că închiderea de facto a 80% din capacitatea de îngrijire și tratament a spitalelor este un delict care va face responsabili de malpraxis medical statul, managerii și cadrele medicale care au refuzat internarea milioanelor de cazuri non-covid și ne-urgente.
Plusvaloarea adusă de acest articol este dată de referințele la rapoarte oficiale ale institutelor de sănătate publică din România și Franța referitoare la inutilitatea termoscanării și la potențialul nociv pentru sănătatea și dezvoltarea copiilor al măsurilor greșite și iraționale luate in perioada pandemiei.
Întrucât este nelegal, ordinul Ministerului Sănătății care impune măsura nazistoidă (unică în lume) a internării forțate și a refuzului externării va putea fi atacat în contencios administrativ chiar dacă cererea mea de mâine va fi fost respinsă și chiar dacă starea de urgență va fi fost prelungită cu încă o lună, după 15 iunie (așa cum deja ne-a anuțat aseară musiu Tătaru, această prelungire este aproape sigură, deci așteptați-vă să fiți oricând săltați și băgați în pușcăriile medicale de carton, ca asimptomatici, ca să puteți alimenta statisticile de care au nevoie autoritățile pentru a-și perpetua dictatura medicală).

În alta ordine de idei, un judecător de la Cluj Napoca a ajuns la concluzia solid argumentată ca cel de-al doilea decret prezidențial privitor la starea de urgență este nelegal și neconstituțional. De aici concluzia că toate măsurile, restricțiile, interdicțiile și sancțiunile impuse pe baza legislației aferente sunt lipsite de temei legal. De asemenea, starea de alertă, întrucât a decurs din starea de urgență, este ilegală, cu toate consecințele de mai sus. În baza acestei argumentații, toți cei care au avut de suferit de pe urma acestor acte normative ilegale pot cere socoteală, în penal și în civil deopotrivă, celor vinovați.

De aceea reamintesc : prăpădul judiciar vine ca apa, se precipită ca o viitură a furtunii.

Nu contează că, în prezent, încrederea populației în sistemul judiciar este la un nivel extrem de scăzut.

Contează setea de dreptate și sentimentul răzbunării judiciare, care nu vor putea fi zăgăzuite.
Și, oricum, dreptatea se face doar în ultimă instanță prin sistemul judiciar.
Dreptatea se face în viața de zi cu zi, în stradă, în relațiile concrete interumane, la nivel de încredere și soldaritate umană etc.

Să vă fie frică nu de corupția, nu de parțialitatea favorabilă cu deținătorii puterii economice și nu de formalismul excesiv ale sistemului judiciar, ci de trivializarea actului medical și a științei medicale – cu asemenea “lumini” ale profesionalismului și coerenței medicale, așa cum sunt triumvirii pandemici români, lumea va prefera auto-medicația, leacurile băbești și ierburile tămăduitoare.
Să vă fie frică, de asemenea, de vârsta la care, ca și părinții și bunicii noștri, veți fi suspectați de toate molimele și relele din lume, urmând a fi izolați și scoși din familie, pentru a fi internați în aziluri-pușcărie, pentru binele comun. Reclamele în buclă, propaganda nazistoidă și “înțeleptele” măsuri luate de triumvirii voștri medico-birocratici i-au învățat pe copiii voștri că bătrânii sunt periculoși, iar pericolul nu poate fi neutralizat decât prin izolarea lor cinică, dar “eficientă”, de familie. Așadar, temeți-vă de societatea omului care este lup pentru om (homo homini lupus), ale cărei fundații tocmai ce au fost puse, în aplauzele voastre furtunoase.

 

8 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Dana said, on iunie 8, 2020 at 2:39 pm

  off topic
  ” Piperea susține că Guvernul Orban nu poate să nu aplice Legea pensiilor, dat fiind că o lege care generează drepturi nu poate fi anulată prin Ordonanță de Urgență, această acțiune fiind una neconstituțională.”

  https://www.bugetul.ro/gheorghe-piperea-prevesteste-un-cutremur-pentru-guvernul-orban-o-lege-care-genereaza-niste-drepturi-nu-poate-fi-neutralizata-prin-oug/

  Apreciat de 1 persoană

 2. […] Avocati: INTERNAREA FORTATA pe motiv de coronavirus și REFUZUL EXTERNARII nesocotesc drepturile omu… […]

  Apreciază

 3. […] Avocati: INTERNAREA FORTATA pe motiv de coronavirus și REFUZUL EXTERNARII nesocotesc drepturile omu… […]

  Apreciază

 4. Petrus said, on iunie 9, 2020 at 9:44 pm

  „Miliţianul din colţ
  M-a privit cam încurcat:
  Nu era sigur dacă
  Trebuie sau nu să fiu arestat.
  „Pentru pneumonie
  Se dă puşcărie? ”
  M-a-ntrebat.”

  „Pneumonia, Făcea ravagii în celălalt regim:
  Din trei în trei sicrie, O pneumonie!”

  Cautati pe youtube dupa: Alexandru Andries Am pneumonie

  Apreciază

 5. […] Avocati: INTERNAREA FORTATA pe motiv de coronavirus și REFUZUL EXTERNARII nesocotesc drepturile omu… […]

  Apreciază

 6. […] Avocati: INTERNAREA FORTATA pe motiv de coronavirus și REFUZUL EXTERNARII nesocotesc drepturile omu… […]

  Apreciază

 7. […] Avocati: INTERNAREA FORTATA pe motiv de coronavirus și REFUZUL EXTERNARII nesocotesc drepturile omu… […]

  Apreciază

 8. […] Avocati: INTERNAREA FORTATA pe motiv de coronavirus și REFUZUL EXTERNARII nesocotesc drepturile omu… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: