SACCSIV – blog ortodox

Mitropolia Pireului: Dumnezeu nu aude rugăciunile organizate la nivel mondial pentru “a uni oamenii de toate credințele în rugăciuni comune pentru a cere de la Dumnezeul comun ajutor și salvare în această epidemie”. Asemenea rugăciuni sunt o batjocură la adresa Duhului Sfânt

Posted in ECUMENISM, pandemie, virus by saccsiv on mai 25, 2020

Mitropolitul Natanail de Chicago se roagă cu un cardinal și un pastor protestant. Imagine: vimaorthodoxias

UNIUNEA JURNALISTILOR ORTODOCSI: BOG: Rugăciunea comună a ortodocșilor cu heterodocșii este un păcat grav

Mitropolia Pireului consideră că Dumnezeu nu aude rugăciunile comune ale ortodocșilor cu heterodocșii, deoarece asemenea rugăciuni sunt o batjocură a Duhului Sfânt.

La 20 mai 2020 Departamentul pentru erezii și religii al Mitropoliei Pireului a Bisericii Ortodoxe a Greciei a publicat o declarație în care se afirmă că participarea creștinilor ortodocși la rugăciuni comune cu reprezentanții altor confesiuni creștine sau alte religii este un păcat grav și o batjocură a Duhului Sfânt, transmite publicația „VimaOrthodoxias”.

Mitropolia Pireului s-a opus rugăciunilor comune ale ierarhilor ortodocși cu reprezentanții religiilor heterodoxe și ale altor biserici creștine, care au fost explicate prin lupta comună împotriva pandemiei COVID-19.

Totodată, în declarație se menționează că „poporul credincios al lui Dumnezeu a văzut în această pandemie mustrarea lui Dumnezeu și un motiv de pocăință”, și „și-a întors privirea către Dumnezeu și s-a rugat pentru ajutor de sus”, „susținătorii ecumenismului au profitat și ei de ocazie ca să acționeze”.

„Au organizat rugăciuni la nivel mondial, inter-creștine și inter-religioase (care, după cum știți, sunt strict interzise de sfintele canoane ale Bisericii noastre) pentru a „uni”, așa cum spun ei, „oameni de toate credințele în rugăciuni comune pentru a cere de la Dumnezeul comun ajutor și salvare în  această epidemie”, se arată în declarație.

Potrivit Mitropoliei Pireului, ecumeniștii „doresc să insufle credincioșilor simpli și neinformați prima și cea mai teribilă greșeală – că toate religiile cred în același Dumnezeu”.

În acest sens, ierarhii din Mitropolie consideră că „conducătorii Bisericii (patriarhi, arhiepiscopi și episcopi), precum și mulți clerici, teologi și mireni, care, din păcate, sunt corupți și pătrunși de ideologia ecumenismului sau sunt presați de politicienii influenți, joacă un rol distructiv deosebit de  mare”.

În text se menționează că toți acești oameni, „după părerea noastră modestă, sunt cei mai periculoși, pentru că luptă cu Biserica din interior, deși arată ca niște păstori când, de fapt, sunt „lupi”.

Mitropolia Pireului a declarat că din toate aceste rugăciuni comune care au avut loc în această perioadă, o deosebită atenție a atras evenimentul organizat la Chicago, SUA, în data de 25 martie 2020 .

Atunci, împreună cu un cardinal catolic și un pastor protestant, s-a rugat reprezentantul Patriarhiei Constantinopolului Mitropolitul Natanael de Chicago. În special, au spus împreună rugăciunea „Tatăl nostru” și s-au rugat pentru însănătoșirea tuturor celor care s-au îmbolnăvit în timpul pandemiei.

În plus, indignarea Mitropoliei Pireului a fost stârnită de cuvintele Mitropolitului Natanael: „Dragi prieteni, Hristos este cu noi! Pe măsură ce continuă eforturile în vederea reducerii consecințelor provocate de coronavirus, acum este mai important ca niciodată să înțelegem că ceea ce unește este mai important decât ceea ce ne separă”.

Ierarhii din Mitropolie consideră că Dumnezeu nu aude astfel de rugăciuni: „Aude oare Dumnezeu asemenea rugăciuni generale? Fără îndoială, nu … Sfinții părinți ai Bisericii noastre și mai ales Sfântul Grigorie Palama ne învață că ereticii (și în acest caz, papiștii și protestanții) sunt în esență atei, ca păgânii, pentru că erezia este un al doilea tip de ateism”.

Mitropolia Pireului a subliniat că „după ce au căzut și au fost tăiați din Trupul Bisericii, au pierdut Harul lui Dumnezeu și orice speranță de mântuire”.

Aceasta înseamnă că „participarea ortodocșilor la aceste rugăciuni teribile este un păcat grav și, în esență, o batjocură a Duhului Sfânt!”.

În plus, în Mitropolie au criticat și participarea Patriarhului Ierusalimului Teofil la rugăciunea comună cu „reprezentanții tuturor religiilor din Israel”, la inițiativa „Consiliului mondial al liderilor religioși în cooperare cu Ministrul afacerilor externe al Israelului”.

Rugăciunea rostită de reprezentanții diferitelor religii conținea cuvintele: „Dumnezeul începutului și al sfârșitului, Dumnezeul tuturor creaturilor Pământului, stăpânul tuturor generațiilor, Cel Care îi trezește pe cei adormiți și îi vindecă pe cei bolnavi, și deschide ochii celor orbi. Stăm în fața Ta, ne închinăm cu umilință și ne rugăm: Mântuiește-ne și ne trimite prosperitate!”.

Mitropolia Pireului consideră că „Dumnezeul începutului și al sfârșitului” la care se face referire aici este un dumnezeu inexistent care nu are nici o legătură cu Dumnezeu – Cuvântul Cel întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos. Deoarece în propoziția susmenționată, evreii se referă la un dumnezeu, iar musulmanii – la altul. Și aceata în nici un caz nu este Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos, pe care evreii L-au răstignit ca pe un tâlhar, iar musulmanii îl consideră prooroc”.

„Cu groază și dezgust am văzut că în această fuziune a ereticilor și necredincioșilor a trebuit să participe și să se roage împreună cu ei Patriarhul Ierusalimului Teofil”, se arată în declarație.

În același timp, la Mitropolie au menționat că „aceste evenimente triste nu ne surprind și nu ne dezamăgesc, deoarece Biserica s-a confruntat cu situații similare și în trecut”.

Dimpotrivă, asemenea evenimente „ar trebui să devină un motiv pentru o vigilență ridicată și o responsabilitate mai mare a oamenilor credincioși lui Dumnezeu, care sunt întotdeauna chemați să-și amintească de cuvintele Domnului Dumnezeului nostru: „Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei” (Luca 21:8).

Mai devreme, UJO a scris că în Belgia Patriarhul Bartolomeu și egumenul mănăstirii Xenofont s-au rugat împreună cu catolicii.

 

Comentariu saccsiv:

Vizionati va rog si:

Video: 14 mai – zi de rugaciune a credinciosilor tuturor religiilor pentru sfarsitul pandemiei de coronavirus

 

7 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. valentin-ion said, on mai 25, 2020 at 3:11 pm

  SFÂNTUL PAISIE DE LA NEAMȚ, CUVINTE ȘI SCRISORI DUHOVNICEȘTI I. Selectate și traduse în limba română de Valentina Pelin. Cu o prefață de Virgil Cândea, EDITURA «TIPOGRAFIA CENTRALĂ», 1998, pp. 65-70:

  Dă clic pentru a accesa sf-paisie-de-la-neamt-catre-cinstitul-preot-parintele-ioan-pentru-uniatie.pdf

  CĂTRE CINSTITUL PREOT, PĂRINTELE IOAN, PENTRU UNIAȚIE, SCURTĂ TRIMITERE[1] Duhul Sfânt ce din Unul Tatăl purcede și pe Fiu Se odihnește – de către răucredincioșii râmleni, în două începuturi defăimător este împărțit. Văzând pentru acea rătăcire a lor suspinul sufletului tău, să pătrund în inima ta cu taina darului Său, pentru aceasta pe noi, smeriții și greșiții, dar pravoslavnici fii ai Sfintei Biserici de Răsărit, a ne întreba ca pentru rău mirositorul, mai mult încă, de suflete pierză­torului venin al rătăcirii râmlenești, ce vatămă sufletul vostru, să vă descoperim cu cuvântul sărăciei minții noastre. Chemând noi încă pe dătătorul de înțelepciune Dumnezeu, ca să ne dea nouă cuvânt întru învederarea ademenirii râmlenești, foarte pe scurt acestea vă înfățișăm.

  Să știți, cinstite părinte, că în această prăpastie a iadului pierzaniei a împins vicleanul diavol regiunile polone ale noilor glasuri, precum mai jos se înștiințează ce este Unia, și în batjocură zic: „Poate fi așa că atâta mulțime nenumărată de oameni va muri, aflându-se în Unie?” Vai de înșelăciunea și pierzania lor! Unde i-a împins pe ei diavolul? în prăpastia clevetirii împotriva lui Dumnezeu. Zice Apos­tolul: „Unul este Dumnezeu, una este credința, unul este Botezul”, iară ei pe Dumnezeu îl fac de două credințe. Nu a prăpădit oare Dumnezeu toată lumea pentru fărădelege? Nu a prăpădit oare Dumnezeu Sodoma și Gomora pentru sodomism? Atunci cum pe aceștia îi va cruța pentru erezie? Nu va fi aceasta! Cum încă poate întunericul a fi lumină? Sau diavolul, cum poate fi Dumnezeu? De aceea și uniații, cum pot fi părtașii mântuirii, dacă s-au înstrăinat de darul Sfântului Duh, cu slugărnicie hulit de ei? și s-au dezlipit de la Sfânta Soborniceasca și Apostoliceasca Biserică a Răsăritului, înte­meiată pe piatra de căpătâi Hristos și pe mărturisirea ortodoxă a Sfinților Prooroci și Apostoli, și s-au zidit pe staulul cel râmlenesc, întemeiat pe nisipul înșelăciunii, a cărui prăbușire va fi mare chiar până în tartarul iadului.

  Ce este, dar, Uniația?

  Unia este o așchie desprinsă de la Sfânta Biserică a Răsăritului și unire cu necredincioasa, ca Să nu-i zic biserică râmlenească. Unia este înșelăciunea diavolului, ce-i vânează pe cei nesocotiți întru pierzanie. Unia este un lup răpitor de suflete în piele de oaie. Unia este veninul aducător de moarte, în chip de miere, ce pierde sufletele. Unia este mlădița înainte-mergătoare a antihristului, ce ademenește cu măgulire pe cei mai neștiutori întru pierzanie. Unia este prăpastia iadului pentru cei ce nu au parte de cuget. Unia este Iuda, ce cu lingușitorul sărut a vândut Credința Pravoslavnică.

  Și ce să mai vorbim mult? Unia este ca și râmlenii eretici. Cum, dar, uniații nu sunt râmleni, când toate dogmele Credinței Ortodoxe le- au călcat în picioare și pe cele râmlenești le-au adoptat, zicând cu nerușinare, precum că Duhul Sfânt purcede și de la Fiul? Și papei de la Roma,’adevăratului eretic, ce s-a preamărit și s-a înălțat mai mult decât toată ființa zidirii, și s-a asemuit pe sine cu Dumnezeu, și care zice: „Precum că eu nu pot nici cu cuvântul, nici cu fapta, nici cu gândul să greșesc niciodată”, aceluia i se închină și, în loc de Hristos, pe el de căpetenia bisericii îl au.

  O, ticăloșilor și de toate împătimiți! Cine din făpturile zidite de Dumnezeu nu a greșit? Nu a fost oare izgonit din ceruri satana pentru trufia sa? Nu a greșit oare și cel dintâi om zidit, Adam? Unuia Dumnezeu numai nu îi este cu putință să greșească. Prin aceasta și minte papa de la Roma că nu poate să greșească, ci și a greșit, și întotdeauna greșește prin trufia sa diavolească, din care încă și în felurite erezii a căzut. și precum satana din ceruri, așa și el de la Sfânta Biserică Ortodoxă a Răsăritului alungat a fost, și ca un mădular putred și duhnind de erezie, de la trupul împlinirii creștinilor ortodocși a fost tăiat și întru veșnică anatemă a fost sobornicește dat de către cele patru scaune apostolicești ale Patriarhilor. Atunci cum de uniații nu sunt eretici ca și râmlenii? Nu defăimează oare și aceia ca și papa, zicând precum că Duhul Sfânt de la Tatăl și de la Fiul purcede, care este cea dintâi și cea mai de seamă, mai mult decât toate erezia ereziilor. Pentru că este cugetarea lor pentru Unul Dumnezeu în Treime rea și nedrdaptă, și potrivnică Sfintei Scripturi, și întru aceasta este deopotrivă cu cea pentru Arie, și cu toți ceilalți eretici. și dacă încă cineva mărturisește astfel precum că de la Tatăl și de la Fiul Duhul Sfânt purcede, pentru acela nu este nădejde către mântuire, chiar dacă încă și toate poruncile lui Hristos le-ar îndeplini, chiar dacă încă și pe morți i-ar învia, pentru că cu rea slavă defăimează Duhul Sfânt și două pricini socotește a fi în Dumnezeire, una a Tatălui și alta a Fiului.

  Iară noi, ortodocșii, mărturisim în dumnezeire o fire, a Tatălui, precum însuși Domnul nostru Iisus Hristos pe noi ne-a învățat în Sfânta Evanghelie, că de la Unul Tatăl purcede Duhul Sfânt, căci zice: „Iar când va veni Mângâietorul, pe carele Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Carele de la Tatăl purcede”[2]. Iarăși încă și Apostolul zice: „Tot darul este fericire și tot darul de sus desăvârșit este, că pogoară de la Tatăl cu Lumină”[3]. Vezi oare pe Tatăl Luminii? – zice, adică, Lumina este Tatăl și acesta este rădăcina și izvorul Dumnezeirii. Două Lumini sunt, Fiul și Duhul, de la una singură, Lumina Tatălui, ființa sa pe vecie o au – Fiul prin naștere, iară Duhul Sfânt prin purcedere, care de la el de o fire sunt a fi, adică a Fiului și a Duhului Sfânt, Fiului din naștere, iar Duhului Sfânt prin purcedere.Căci unul este Izvorul Dumnezeirii, Tatăl – zice Sfântul Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfântului Apostol Pavel – Fiul însă și Duhul sunt de Dumnezeu născută Dumnezeire, încă și astfel trebuie spus – vlăstare ale sădirii lui Dumnezeu, în chipul oarecăror flori și mai presus de fire Lumină. Și dumnezeiescul Proroc David încă zice: „Prin Cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și a Duhului gură, a lui este toată puterea lor”. Vezi oare că pe Domnul îl numește Tatăl, iară pe Cuvânt îl numește Fiul, precum de la El însuși în veac s-a născut, iară pe Duh – gura lui, dar nu-i numește pe ei cu Duhul Sfânt, pentru că de la Unul Tatăl purcede. Și altele mii de mărturii se află în Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, și mai luminat decât soarele zicând că Duhul Sfânt de la însuși Unul Tatăl purcede și pe Fiu se odihnește, precum și dintru Botezul Domnului se învederează.

  Și toți sfinții tâlcuitori ai Sfintei Scripturi, stâlpi a toată lumea și dascăli a toată lumea, ca și cu o singură gură zic că de la Tatăl Sfântul Duh purcede, dar nicăieri n-au scris că și de la Fiu, precum po­trivnicul lui Dumnezeu, papa, a cutezat acest cuvânt a adăuga. Sfântul Ioan Damaschin încă limpede spune: „Că Duhul, deci, al Fiului, zicem, iară de la Fiu, nu zicem”.

  Vezi, oare, preaiubite, că alta este „al Fiului” și alta este „și de la Fiu”. Căci noi, toți ortodocșii, mărturisim că Duhul Sfânt este Duh al Fiului pentru Una ființă, ci nu „de la Fiu”, nicidecum, nu numai că nu zicem, dar nici nu gândim, chiar dacă și mii de morți am îndura. Dacă, deci, într-o asemenea prea primejdioasă erezie este unitatea uniaților cu râmlenii, atunci cum de nu vor pieri împreună cu ei? Și cum vor putea avea ei nădejde de mântuire, dacă nu se vor lepăda fățiș și nu vor blestema asemenea de Duh luptătoare erezie și nu se vor uni (iarăși) cu Sfânta Biserică Ortodoxă a Răsăritului? Cu adevărat nicidecum, ci numai vor pieri în vecii vecilor.

  Cât pentru alte rătăciri și erezii râmlenești, ce se mai cuvine de acum și să vorbim că și cu toate ereziile cele râmlenești s-au amestecat și cu ele se unesc și uniații, precum sufletul de trup. Și cum le va fi lor nădejdea de mântuire? Nicidecum. Numai pentru însuși Botez îți voi vorbi ție (și din Scripturi)[4], fără de care nu poate avea nimeni nădejde de mântuire. Și te voi întreba pe tine[5], sunt oare râmlenii creștini, dacă își fac cruce, după cum le-a dat lor papa, născocit-a încă un om nenorocit, teologul cu minte deșartă Toma Acvinatul, adică picurarea, stropirea – scuipat cu sare amestecat – și alta, a papei, nouă tăietură, precum limpede pentru aceasta spune anonima cărticică, numită Lumină celor din întuneric. Vezi oare că râmlenii nu sunt creștini? Dar că această picurare și altele, și înșiși dintre latini mulți preaînțelepți și pricepuți bărbați, și oarecare frică a lui Dumnezeu având, defel nu au primit și s-au împotrivit. Să găsească și să citească[6] acel Cuvânt pentru Botez, al marelui dascăl al latinilor Corderie, și vor avea să vadă acolo ce săgeți îndreaptă împotriva cugetării Acvinatului Toma, pe care împotriva Dumnezeiescului Botez acel smintit la minte om cu răutate a introdus-o, și cât de puternic contrazice acest preaînțelept Corderie părerea acelui deșert și omului slugarnic teolog.

  Și încă să mai citească acea Pentru credință, nădăjduire și dragoste, cartea lui Marc Franțizek, dascăl în Sfânta Teologie, și unul dintre sfinții propovăduitori. Iar în ea [cartea], în a opta parte, pe fila 197, zice așa: „Căci Papa Pelaghie, urmând sfintelor porunci ale Sfântului Botez, cu sentință zice – că este trebuință, ca să se boteze fiecare prin trei scufundări, în numele Sfintei Treimi”. Și încă să mai citească și Lexiconul istoric al lui Franțeșek Pivat, ce a fost în Veneția dascăl de Lege, și va găsi așa zicând: „Sfântul Oton prin trei scufundări boteza, căci se temea ca nu cumva latinii să se abată de la poruncile Apostolilor pentru Botez. A poruncit ca să zidească băi de marmură și înăuntru, în biserici să le întărească și mai sus de la pământ să fie, chiar până la genunchi”.

  Vezi oare și pe înșiși bărbații latini, preaînțelepți și deștepți, și ce vrea să spună datina Apostolilor și Sfintele Pravile ale Soboarelor bine îndrumând, cum se împotriveau nerușinatelor și acelor de râs noilor tăieturi ale papei. Căci Pravilele Sfintelor Soboare din toată lumea poruncesc ca acei botezați printr-o scufundare a-i boteza ca pe elini, căci toți sunt eretici – pentru că despre acești întru totul ticăloși ce alta să se spună[7].

  Iată, cinstite părinte, și din mai sus-zisa carte Lumină celor [ce sunt] în întuneric (pe care o am la mine și am tradus-o din grecește în limba noastră slavonă), pe scurt pentru însuși Botezul ți-am arătat și acum poți bine să cunoști și să judeci. Iar pentru celelalte ale lor rătăciri, precum s-a spus, cum s-au îndepărtat de Dumnezeu și s-au dezlipit de Sfânta Soborniceasca și Apostoliceasca Biserică a Răsăritului, și toată Sfânta Scriptură au prefăcut-o, și Sfintele Soboare le-au încălcat, și cele șapte Sfinte Taine le-au batjocorit, și toată Tâlcuirea Sfintei Scripturi și a sfinților Dascăli ai Bisericii cu semeția lor le-au călcat în picioare, și toate Cărțile Sfinte le-au schimbat, cum au vrut. Și va fi oare nădejdea mântuirii, celora ce se unesc cu asemenea eretici? Deloc, nicidecum. Drept aceea, dacă ești încă în stare de a scăpa, ia-o la fugă, fugind de blestemata linie ca și Lot de Sodoma, nu-ți fie milă nici de avere, nici de neamuri dacă vor dori încă să te asculte, ci izbăvește-te scăpându-ți sufletul de la pierzanie. Căci nimic nu-ți este mai de trebuință decât sufletul tău, iar pentru el Hristos a murit. Și fugind, nu căuta înapoi cu inima pentru grabnica pierdere a averilor, ca să nu fii cuprins de focul papistașilor, mai cumplit decât al gheenei, căci mai bine-i pentru tine ca într-un cuptor să arzi decât să defăimezi Duhul Sfânt, precum hulesc râmlenii, adăugând la „Cred întru Unul Dumnezeu”, acest adaos și „și de la Fiu”. Ieși și fugi de Unie cât poți de repede, ca să nu ți se întâmple ție moartea în Unie și vei fi numărat cu ereticii, și nu cu creștinii. Străduiește-te să-ți mântui sufÎetul tău de ademenirea diavolului până când mai ai timp, ca să nu te plângi fără folos după moarte în focul gheenei pe vecie. Încă nu numai singur să ieși, dar și pe alții să-i povățuiești să iasă, pe care îi știi, după cunoștință, că te vor asculta pe tine. Iar de nu, apoi singur să ieși din mrejele vrăjmașilor din Unie și să te unești cu Sfânta Biserică a Răsăritului cu sufletul și inima. Și astfel, cu Biserica Ortodoxă de Răsărit, prin neprihănita credință cu creștinii ortodocși împreună aflându-te și poruncile lui Hristos îndeplinind, vei putea să te mântuiești întru Unul Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia slavă, cinste și închinăciune, cu Tatăl și Sfântul Duh, acum și pururea și în nesfârșitele veacuri. Amin.

  [Paisie Starețul]

  [1] Originalul slavon al textului a fost depistat în două manuscrise, ambele aflându-se la Chișinău. Cel mai vechi, dar nedatat, este manuscrisul lui Platon, după care s-a efectuat și prezenta traducere românească (cf. B. M. N. N., fond. 2119, 2, nr. 22, filele 202-207v). Al doilea exemplar se păstrează în manuscrisul duhovnicului Andronic din anii 1879-1880, în același fond, nr. 82. Excerpte mici din text au fost prezentate de Serghie Cetverikov în cartea sa, vezi varianta românească: Paisie Starețul Mănăstirii Neamțului din Moldova. Viața învățătura și influența lui asupra Bisericii Ortodoxe. Traducere din rusește de I.P.S. Dr. Nicodim, Patriarhul României, ediția a II-a, Mănăstirea Neamțu, 1940, p. 313-314.

  [2] Referință marginală la sursă: „Ioan 15, 26”.1

  [3] Iacov 1,17.

  [4] Textul luat între paranteze este o întregire marginală.

  [5] Referință marginală la sursă: „Lumină, carte grecească, p. 91″.

  [6] Referința marginală la sursa: „Aceeași carte, pagina 83”.

  [7] Glosă marginală: „Până aici”, adică sfârșitul citării din cartea Lumină.

  Apreciază

 2. valentin-ion said, on mai 25, 2020 at 3:22 pm

  Sfânta Scriptură, Isaia, Capitolul 6:
  https://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=43&cap=6#10

  1. În anul morții regelui Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt şi măreț şi poalele hainelor Lui umpleau templul.
  2. Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau fețele, cu două picioarele, iar cu două zburau
  3. Şi strigau unul către altul, zicând: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!”
  4. Din pricina acestor strigăte, porțile se zguduiau din țâțânele lor, iar templul s-a umplut de fum.
  5. Şi am zis: „Vai mie, că sunt pierdut! Sunt om cu buze spurcate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Şi pe Domnul Savaot L-am văzut cu ochii mei!”
  6. Atunci unul dintre serafimi a zburat spre mine, având în mâna sa un cărbune, pe care îl luase cu cleştele de pe jertfelnic.
  7. Şi l-a apropiat de gura mea şi a zis: „Iată s-a atins de buzele tale şi va şterge toate păcatele tale, şi fărădelegile tale le va curăți”.
  8. Şi am auzit glasul Domnului care zicea: „Pe cine îl voi trimite şi cine va merge pentru Noi?” Şi am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă pe mine!”
  9. Şi El a zis: „Du-te şi spune poporului acestuia: Cu auzul veți auzi şi nu veți înțelege şi, uitându-vă, vă veți uita, dar nu veți vedea.
  10. Că s-a învârtoşat inima poporului acestuia şi cu urechile sale greu a auzit şi ochii săi i-a închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi cu urechile să audă şi cu inima să înțeleagă şi să se întoarcă la Mine şi să-l vindec”.
  11. Şi am zis: „Până când, Doamne!” Atunci El mi-a răspuns: „Până când cetățile vor fi pustiite şi vor rămâne fără locuitori, şi casele fără oameni şi pământul pustiu;
  12. Până când Domnul va izgoni pe oameni şi pustiirea va fi mare în mijlocul acestei țări.
  13. Şi dacă va rămâne încă unul din zece, şi acela va fi hărăzit focului, ca şi terebintul şi stejarul, ale căror trunchiuri sunt trântite la pământ. Din butucul rămas va lăstări o mlădiță sfântă”.

  Ecumenismul este erezie, conglăsuirea, simfonia Părinților:
  Părintele Justin Pârvu:

  Eu am spus-o și o repet: Trebuie să mărturisim Adevărul și Ortodoxia după învățătura Cuviosului Părinte Iustin Popovici, ca să ne putem mântui în aceste vremuri, când ecumenismul vrea să distrugă Singurul Adevăr Ortodox. Sfântul Iustin spunea: „Ecumenismul e numele de obște pentru toate pseudo-creștinismele, pentru pseudo-bisericile Europei apusene. … Fără să ținem seama de calea Apostolilor și Sfinților Părinți, fără a urma Apostolilor și Sfinților Părinți după Acela care este singurul și adevăratul Dumnezeu în toate lumile, și fără de închinarea înaintea singurului, și adevăratului, și veșnic viului Dumnezeu, a Dumnezeu-Omului și Mântuitorului Hristos, este neîndoielnic că omul se va afunda în marea moartă a civilizatelor închinări europene la idoli, și, în locul viului și adevăratului Dumnezeu, se va închina idolilor mincinoși ai veacului acestuia, întru care nu este mântuire, nici înviere, nici îndumnezeire pentru ființa cea nenorocită care se cheamă om”.

  Dead Sea = Marea Moartă:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea

  Sodom and Gomorrah are at the bottom of the Dead Sea:
  https://stolenhistory.org/threads/sodom-and-gomorrah-are-at-the-bottom-of-the-dead-sea.462/

  Părintele Dumitru Stăniloae (1903 – 1993):

  Eu nu prea sunt pentru ecumenism! A avut dreptate un sârb, Iustin Popovici, care l-a numit panerezia timpului nostru! Eu îl socotesc produsul masoneriei. Iară relativizează adevărul, credința adevărată. De ce să mai stau cu ei, care au făcut femeile preoți, care nu se mai căsătoresc, homosexualii în America și cu Anglia …

  Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa (1925 – 2006):

  Mișcarea ecumenică este o acțiune pe care au inițiat-o, ca să spun așa, curentele care încearcă nivelarea religiilor, nivelarea popoarelor, o acțiune pe care masoneria o încearcă de multă vreme. Eu sunt împotriva masoneriei, împotriva ecumenismului, îl socot cea mai mare erezie a secolului nostru! Și, nu știu dacă sunteți la curent, Biserica Sârbă a cerut ieșirea din ecumenism, și până în prezent din ecumenism au ieșit Biserica Sârbă, Biserica Georgiană, Biserica Ierusalimului. Cred că cel mai bine este să fim foarte prudenți cu ecumenismul, care încearcă nivelarea credințelor, nivelarea spirituală la nivelul cel mai de jos și distrugerea specificului ortodoxiei!

  Părintele Arsenie Papacioc:

  Păi sunt împotriva ecumenismului! Asta discutam. Pe viață și pe moarte împotrivă! Ce ecumenism? Ce părere aveți despre secte și biserica catolică? Sunt anatematizați, asta este! Nu le garantam mântuirea, nu putem! Și Sfinții Părinți, Sinoade întregi, consideră că acestea sunt erezii! Și o erezie anatematizată nu putem să considerăm că este o mântuire!

  Părintele Adrian Făgețeanu despre erezia Patriarhului Daniel

  Fapte, istorie:

  19 91, Canberra, Australia:
  Adunările CMB: ocultism, vrăjitori, muzică Rock, spiritism, „teologi” coreeni, „episcopi” femei și… ortodocși
  https://ortodoxiadreaptacredinta.wordpress.com/2016/09/20/adunarile-cmb-ocultism-vrajitori-muzica-rock-spiritism-teologi-coreeni-episcopi-femei-si-ortodocsi/

  Adunările CMB: ocultism, vrăjitori, muzică Rock, spiritism, „teologi” coreeni, „episcopi” femei şi…ortodocşi

  10:52 AM Adunările CMB: ocultism, vrăjitori, muzică Rock, spiritism, „teologi” coreeni, „episcopi” femei şi…ortodocşi

  În clipul de mai jos veţi vedea cam ce se întamplă pe la Adunările Generale ale Consiliului Mondial al „Bisericilor” (ereziilor), în cazul de faţă fiind vorba de adunarea din 1991 din Canberra, Australia, unde delegatia Bisericii Ortodoxe Române a fost condusă de Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Daniel Ciobotea pe care îl puteţi vedea la minutul 3:49

  Mitropolitul Kiril, actualul Patriarh Kiril spunea: „CMB este pentru noi o casă comună, şi faptul că ortodocşii îl consideră casa lor şi doresc ca aceasta să devină leagănul bisericii UNITE, scoate în evidenţă responsabilitatea lor deosebită pentru Consiliul Mondial al Bisericilor, şi dorinţa lor de a contribui la dezvoltarea miscarii ecumeniste. Sunt profund convins că ceea ce se întamplă la Adunare, Bisericile trebuie să ia cu ele şi să ducă la ai săi, şi să ducă aceasta popoarelor sale. Dacă ei vor face aceasta, dacă fac asta, înseamnă că mişcarea ecumenistă, este miscarea Bisericilor, nu doar a unor reprezentanţi, nu doar a unei elite teologice”

  TRINITAS TV – Patriarhul României, cetățean de onoare al orașului Otopeni

  […]
  [00:01:25, Silviu Constantin Gheorghe, primarul orașului Otopeni:] Articol unic. Se acordă titlul de cetățean de onoare al orașului Otopeni preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române… [aplauze] ca o manifestare de aleasă recunoștință și prețuire pentru întreaga și bogata sa contribuție adusă la activitatea pastorală, culturală, științifică și pedagogică, precum și pentru promovarea ecumenismului în plan național și internațional, Otopeni 10 septembrie 2016.
  […]

  Otopeni:
  https://dexonline.ro/definitie/oto

  OTO- „ureche, auz, auditiv”. ◊ gr. ous, otos „ureche” > fr. oto-, germ. id., engl. id., it. id. > rom. oto-. □ ~cefal (v. -cefal), s. m., făt teratologic caracterizat prin unirea urechilor, absența maxilarului inferior și prin închiderea căii de acces a urechii; ~cel (v. -cel2), s. n., veziculă auditivă, specifică nevertebratelor; ~cist (v. -cist), s. n., organ auditiv la nevertebrate, format dintr-o veziculă cu otolite; sin. statocist; ~conie (v. -conie), s. f., pulbere de carbonat de calciu întîlnită în labirintul membranos al urechii interne; ~fon (v. -fon), s. n., dispozitiv electroacustic care recepționează semnalele electrice, transformîndu-le în semnale acustice; ~grafie (v. -grafie), s. f., descriere a urechii; ~lit (v. -lit1), s. n., corpuscul calcaros din labirintul urechii animalelor nevertebrate, servind la formarea senzației de echilibru; ~logie (v. -logie1), s. f., disciplină care studiază fiziologia și patologia urechii; ~patie (v. -patie), s. f., nume generic pentru bolile aparatului auditiv; ~pioree (v. pio-, v. -ree), s. f., afecțiune purulentă a urechii; ~plastie (v. -plastie), s. f., operație chirurgicală de refacere a urechii externe; ~ragie (v. -ragie), s. f., scurgere de sînge din ureche; ~rahie (v. -rahie), s. f., scurgere de lichid cefalorahidian, prin conductul auditiv extern; ~ree (v. -ree), s. f., scurgere de puroi din ureche; ~rinolaringologie (v. rino-, v. laringo-, v. -logie1), s. f., disciplină care studiază fiziologia și patologia urechii, nasului și laringelui; ~scleroză (v. -scleroză), s. f., afecțiune a urechii, caracterizată prin acoperirea timpanului cu țesut cicatriceal; ~scop (v. -scop), s. n., instrument pentru examinarea canalului auditiv al urechii; ~scopie (v. -scopie), s. f., examinare a conductului auditiv al urechii cu ajutorul otoscopului; ~tomie (v. -tomie), s. f., disecție a urechii.

  sursa: DETS (1987) adăugată de Ladislau Strifler acțiuni

  ITO 2017, Canberra 1991:

  Pentru cine au bătut clopotele Mitică în 2019 ???:
  Clopotele Catedralei Mântuirea Neamului vor fi trase prima oară la sosirea Papei Francisc:
  https://click.ro/news/national/clopotele-catedralei-mantuirea-neamului-vor-fi-trase-pentru-prima-oara-la-sosirea

  Patriarhia Română a stabilit ce lucrări se vor face la Catedrala Mânturii Neamului până la sfârșitul lunii mai, când va fi vizitată de Papa Francisc. Bomba este că în cinstea ilustrului musafir vor fi trase pentru prima oară toate cele șase clopote, al căror zgomot se aude potrivit specialiștilor la 15 km

  Vizita Papei este programată în perioada 31 mai-2 iunie și până atunci este planificată finalizarea montării învelitorilor la turlele mici și la turla clopotniță dar și începerea tencuielilor exterioare, în funcție de condițiile meteorologice. De asemenea, se va lucra la finalizarea construcției celei mai mari dintre turle (turla pantocrator).

  Muncitorii lucrează acum la învelitorile de cupru ale turlelor mici și la finalizarea turlei cea mari, pe care va fi pusă crucea bisericii

  „Se lucrează la turla pantocrator (nr.turla pe care se montează crucea bisericii) la armare, cofrare respectiv betonare pereți peste cota +91, iar la partea de șarpante metalice lucrăm la turla Clopotniță și la Altar”, a declarat pentru Trinitas TV Ing. Vlad Florin Popescu, unul dintre responsabilii de pe șantier. Finalizarea turlei pantocrator este programată pentur sfârșitul verii.

  Potrivit unor surse din cadrul Patriarhiei, cele șase clopote ale Catedralei Naționale vor bate pentru prima oară în timpul slujbei comune officiate de Papa Francisc și patriarhul Daniel, iar proba se încearcă a fi făcută de Paști. Clopotele au fost realizate în fabrica Grassmayr din Innsbruck, Austria, cea mai mare din Europa, au o garanție de 15 ani și o viață (dăinuire) apreciată la peste 400 ani. Ele au fost aduse în țară în data de 19 mai 2017. Cele șase clopote cântăresc împreună 33 tone. Clopotul mare, dedicat eroilor neamului, are o greutate de peste 25 de tone, cu o înălțime și un diametru de circa 3 metri. Acesta este piesa de bază a sistemului și va putea fi auzit pe o rază de 15 km la evenimentele și sărbătorile importante. Clopotul principal, cel mai mare din Europa, a costat 425.000 de euro, iar în total, valoarea celor 6 a ajuns la 550.000 de euro.

  Pe fiecare dintre cele șase clopote se află inscripționate: stema Patriarhiei Române, chipul în efigie al Patriarhului Daniel – sub păstorirea căruia s-a concretizat construirea Catedralei Naționale – și crucea patriarhală, precum și inscripția: „Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Națională – Centenar 1918 – 2018”.

  Potrivit inginerului Popescu, în interior se va lucra la altar pentru montarea mozaicului, la desfacerea platformei metalice de la înălțimea de 27 de metri și la finalizarea ferestrelor de la altar și din partea de sud, de la pronaos

  Vizita papei Francisc și-a atins scopul: „Unitatea” cerută în 1999 a fost deja atinsă, mergem spre o nouă „biserică”. Opozanții vor fi numiți adepți ai culturii urii și ai dezbinării:
  https://ortodoxinfo.ro/2019/06/02/vizita-papei-francisc-si-a-atins-scopul-unitatea-ceruta-in-1999-a-fost-deja-atinsa-mergem-spre-o-noua-biserica-opozantii-vor-fi-numiti-adepti-ai-culturii-urii-si-ai-dezbinarii/

  https://ortodoxinfo.ro/2019/05/29/mesaj-contra-vizitei-papei-francisc-in-romania-la-protestul-din-dealul-patriarhiei/

  Clopotele Catedralei Mântuirii Neamului vor fi trase pentru prima oară la sosirea ereticului papa Francisc. Este important de știut că, potrivit învățăturii de credință ortodoxă, clopotele bat pentru a anunța prezenţa ierarhului în teritoriu. Așadar, papa va fi primit ca un „ierarh al Bisericii”!!!

  Archdeacon Mihail Buca – Ziua Invierii – Tronos Choir (primele secunde, clopote bătând):

  Apreciază

 3. Liliana said, on mai 25, 2020 at 3:31 pm

  Apreciază

 4. Grigore said, on mai 25, 2020 at 5:13 pm

  Ecumenismul a inceput in Romania! Vechea noastra meteahna nationala, TRADAREA!
  antihristul are 2 cai de atac prin limba bifurcata, semnul fiarei (puterea statala) si ecumenismul (puterea religioasa). Ecumenismul a inceput in Romania prin tradarea Ortodoxiei si de aceea aici prigoana va fi mult mai apriga.

  Oricum nu trebuie sa se mire nimeni, caci faptele autoritatilor vorbesc inca de pe acum, dupa cum s-au comportat autoritatile cu populatia. Nicaieri in Europa, autoritatile nu au fost la fel de dracoase cu propria populatie ca in Romania. E un adevar dureros care arata clar ca aici in Romania nivelul prigoanei va fi mai ridicat decat in alte tari.

  Apreciază

 5. MI said, on mai 26, 2020 at 11:46 pm

  A republicat asta pe Ioana.

  Apreciază

 6. […] Mitropolia Pireului: Dumnezeu nu aude rugăciunile organizate la nivel mondial pentru “a uni oamen… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: