SACCSIV – blog ortodox

Mitropolia Ortodoxa din Republica Moldova: A D R E S A R E catre autoritati privind legalitatea unei eventuale vaccinari obligatorii ca efect al virusului SARS-COVID-19

Posted in 5G, Bill Gates, CIPURI, MITROPOLIA MOLDOVEI, VACCINARE OBLIGATORIE, virus by saccsiv on mai 20, 2020

Iata ce putem citi in articolul În cadrul lucrărilor Sinodului BOM au fost semnate două adresări importante către autoritățile statului de pe site-ul Bisericii Ortodoxe din Moldova:

Marți, 19 mai 2020, la Reședința mitropolitană din Chișinău, Întâistătătorul Bisercii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit VLADIMIR a condus lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

La ședință s-au întrunit membrii Sinodului BOM în următoarea componență:

Președinte: ÎPS VLADIMIR, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove.

Membri: PS Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat; PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni; PS Marchel, Episcop de Bălți și Fălești; PS Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni; PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove şi PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, Secretarul Sinodului BOM: Prot. mitr. Vadim Cheibaș.

În debutul adunării, ÎPS Mitropolit VLADIMIR l-a felicitat din numele Sinodului BOM pe PS Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat cu prilejul aniversării recente a 70 ani de viață, decorând-ul cu înalta distincție mitropolitană – Ordinul „Sf. Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni”, de gr. I.

În cadrul ședinței au fost semnate două adresări importante către autoritățile statului:

 1. A D R E S A R E A Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova către dl Ion CHICU, prim-ministru al Republicii Moldova și membrii Comisiei naționale extraordinară de sănătate publică. (descarcă document WORD)
 2. A D R E S A R  E Aprivind legalitatea unei eventuale vaccinari obligatorii ca efect al virusului SARS-COVID-19. (descarcă document WORD)

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media

Redau mai jos, integral, a doua adresare:

Președintelui Republicii Moldova

Dlui Igor DODON

Președintelui Parlamentului Republicii Moldova

Dnei Zinaida GRECEANÎI

Prim-ministrului Republicii Moldova

Dlui  Ion CHICU

A D R E S A R E

Privind legalitatea unei eventuale vaccinari obligatorii ca efect al virusului SARS-COVID-19

Începând cu 17 martie 2020, în Republica Moldova a fost instituită stare de urgență, pe o perioada de 60 de zile, în legătură cu noul virus SARS-COVID-19. La finele acestei perioade, potrivit deciziei Comisiei Speciale Extraordinare, se instituie cod roșu de stare epidemiologică.

În acest timp, cu toții am avut posibilitatea să înțelegem ce înseamnă limitarea drepturilor fundamentale. Cu toate că avem multe semne de întrebare la acest capitol, inclusiv și la instituirea stării de urgență, în lucrarea de față ne propunem să analizăm un alt efect nociv al acestui virus enigmatic.

Tot mai mulți președinți de țară, politicieni, deputați, oameni de afaceri și experți medicali deschis declară despre testarea câtorva vaccine anti-COVID 19 ce urmează a fi administrat de preferință în mod obligatoriu. Nu au lipsit astfel de declarații nici în mediul politic al Republicii Moldova. Cu toții am fost avertizați despre un posibil nou val „pandemic” în apropierea lunii noiembrie, dar și despre o campanie de vaccinare a întregii populații a țării.

Deci, în analiza juridică ce urmează, ne propunem să examinăm aspectul legalității unei eventuale vaccinări obligatorii, vom face o analiză comparativă cu legislația altor țări, dar și vom examina efectele adverse ale unor nanocipuri, sau altor dispozitive ce ar putea fi incluse în componența pretinsului vaccin.

Vaccinarea este prin excelență o procedură medicală de prevenție. Adică se aplică pe un organism sănătos cu justificarea de a-l face și mai sănătos sau de a evita, pe viitor, îmbolnăvirea cu anumite boli.

În aceste condiții, persoana beneficiază de 2 drepturi fundamentale: dreptul la informare, consfințit de art. 34 din Constituția Republicii Moldova, și dreptul la ocrotirea sănătății garantat de art. 36 din legea fundamentală, având ca reper și interdicția expresă din cuprinsul art. 50 alin. 4 cu privire la minori de a nu fi folosiți la activități care le-ar dăuna sănătății.

Dreptul la informație astfel cum este definit în articolul 34 (1 și 2), prevede, pe de o parte (1) „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit”, iar corelativ, (2) „Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sînt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.”

În același context de idei, prin Legea nr. 1256 din 19.07.2002 privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane în ceea ce priveşte aplicaţiile biologiei şi ale medicinei şi a Protocolului adiţional la Convenţie referitor la interzicerea clonării fiinţelor umane, semnată la Oviedo, Republica Moldova s-a angajat să respecte următoarele prevederi:

Art. 2: Întâietatea ființei umane. Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei. (De aici rezultă că nu poate fi invocat binele public pentru a prejudicia o persoană)

Art. 4: Obligații profesionale și reguli de conduită. Orice intervenție în domeniul sănătății, inclusiv cercetarea, trebuie să se facă cu respectul normelor și obligațiilor profesionale, precum și al regulilor de conduită aplicabile în speță.

Art. 5: Regula generală. O intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză. Această persoană primeste în prealabil informații adecvate în privința scopului și naturii intervenției, precum și în privința consecințelor și riscurilor. Persoana vizată poate în orice moment să își retragă în mod liber consimțământul.

Art. 10, pct. 1: Viața privată și dreptul la informație. (1) Orice persoană are dreptul la respectul vieții sale private din punct de vedere al informațiilor referitoare la sănătatea sa.

– Codul civil al Republicii Moldova:

Art. 43, alin. (1) În condițiile legii, orice persoană fizică are dreptul la viață, la sănătate, la integritate fizică și psihică, la libera exprimare, la nume, la onoare, demnitate și reputație profesională, la propria imagine, la respectarea vieții intime, familiale și private, la protecția datelor cu caracter personal, la respectarea memoriei și corpului său după deces, precum și la alte asemenea drepturi recunoscute de lege.

– Legea 263 din 27.10.2005 privind drepturile şi responsabilităţile pacientului:

Art. 1 alin. (2) prevede:

pacient (consumator al serviciilor de sănătate) – persoana care necesită, utilizează sau solicită servicii de sănătate, indiferent de starea sa de sănătate, sau care participă benevol, în calitate de subiect uman, la cercetări biomedicale;

– drepturi ale pacientului – drepturi derivate din drepturile fundamentale ale omului la viaţă şi sănătate, care includ drepturi sociale ce ţin de accesibilitate, echitate şi calitate în obţinerea asistenţei medicale, precum şi drepturi individuale ce ţin de respectarea pacientului ca fiinţă umană, a demnităţii şi integrităţii lui, realizate în cadrul utilizării serviciilor de sănătate sau în legătură cu participarea lui benevolă, în calitate de subiect uman, la cercetări biomedicale;

intervenţie medicală (act medical) – orice examinare, tratament, cercetare clinică şiasistenţă sau altă acţiune aplicată pacientului cu scop profilactic, diagnostic, curativ (de tratament), de reabilitare sau de cercetare biomedicală şi executată de un medic sau alt lucrător medical;

– consimţămînt – consimţămîntul conştientizat al pacientului sau al reprezentantului său legal (în lipsa acestuia, al rudei apropiate) pentru efectuarea unei intervenţii medicale, exprimat benevol, în baza informaţiei multilaterale şi exhaustive primite de la medicul curant sau de la medicul care efectuează cercetarea biomedicală (studiul clinic), autentificat prin semnăturile pacientului sau a reprezentantului său legal (a rudei apropiate) şi a medicului în documentaţia medicală respectivă;

Art. 13: Consimţămîntul şi modul de perfectare a acordului informat sau a refuzului benevol la intervenţia medicală:

(1) O condiţie obligatorie premergătoare intervenţiei medicale este consimţămîntul pacientului, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.

(2) Consimţămîntul pacientului la intervenţia medicală poate fi oral sau scris şi se perfectează prin înscrierea în documentaţia medicală a acestuia, cu semnarea obligatorie de către pacient sau reprezentantul său legal (ruda apropiată) şi medicul curant. Pentru intervenţiile medicale cu risc sporit (caracter invaziv sau chirurgical), consimţămîntul se perfectează obligatoriu, în formă scrisă, prin completarea unui formular special din documentaţia medicală, denumit acord informat. Lista intervenţiilor medicale care necesită perfectarea acordului informat în formă scrisă şi modelul formularului respectiv se elaborează de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale .

(3) Acordul informat trebuie să conţină în mod obligatoriu informaţia, expusă într-o formă accesibilă pentru pacient, cu privire la scopul, efectul scontat, metodele intervenţiei medicale, riscul potenţial legat de ea, posibilele consecinţemedico-sociale, psihologice, economice etc., precum şi privind variantele alternative de tratament şi îngrijire medicală.

ANALIZĂ COMPARATIVĂ

În unele țări, spre exemplu în România, cu cât politicile guvernamentale au activat pentru legiferarea obligativității vaccinării, cu atât opinia publică, specialiștii (118 medici au cerut renunțarea la Proiectul legii vaccinării obligatorii), organizații nonguvernamentale în media online, amplele mișcări de stradă în toată țara le-au contracarat.

Astfel că, de la un Proiect (declanșat încă din perioada anilor 2013), de natură absolutistă, fundamentalistă, în care obligativitatea schemei de vaccinări trebuia să devină lege, s-a ajuns până în prezent, la situația în care Comisia pentru sănătate și familie din Camerei Deputatilor și-a însușit principalele amendamente aduse proiectului care au fost gândite pentru a-i proteja pe copii și pe părinții acestora de voința discreționară a statului și să le dea posibilitatea de a primi despăgubiri în cazul în care se vor confrunta cu reacții adverse cauzate de vaccinuri.

În propunerea amendamentelor favorabile acestui punct de vedere un deputat (Matei Dobrovie) a argumentat: „Nu poate fi pus un semn de egalitate între neglijarea copilului și dreptul părintelui de a alege pentru copilul său un serviciu medical sau altul. Atât timp cât vor exista efecte adverse și numeroase cazuri de copii afectați de vaccinare, poziționarea părinților împotriva vaccinării rămâne o opțiune justificată. Vaccinarea are un rol preventiv. Refuzul unui tratament medical cu potențial benefic, fără a prezenta garanții și care, ca orice medicament are și riscuri, nu poate fi încadrat la neglijarea medicală a copilului”.

Într-o luare publică de poziție în timpul dezbaterilor pe tema vaccinării, deputatul ALDE Varujan Vosganian a subliniat că România este semnatar a Convenției de la Oviedo sus menționate și nu poate să impună legea vaccinării obligatorii decât dacă renunță la semnătura pe acel tratat, ceea ce ar constitui un scandal diplomatic internațional și i-ar putea atrage sancțiuni.

În Suedia a fost interzisă vaccinarea obligatorie, FNS (Federația Națională a Sănătății) din Suedia a trimis o scrisoare Comitetului și a explicat că legea va încălca Constituția noastră dacă vom impune vaccinarea sau vom introduce vaccinuri obligatorii, potrivit reprezentanților mișcării Sofiei Arkelsten (politician suedez, membru al Riksdag și secretar al Partidului moderat, n. ed.). De asemenea (în afară de FNS), mulți alți suedezi au trimis scrisori în parlament și au îndemnat politicienii să respingă petițiile. Parlamentul, desigur, a remarcat că în societate există o mare respingere a tuturor formelor de impunere a vaccinărilor”.

Suedia a interzis vaccinarea obligatorie, invocînd „problemele grave de sănătate” și faptul că aceasta încalcă dreptul constituțional al cetățeanului de a-și alege tratamentul.

La 10 mai, parlamentul suedez a respins șapte petiții care ar pune în aplicare legea privind vaccinarea obligatorie, declarînd că aceasta „ar fi o încălcare a Constituției noastre dacă vom introduce vaccinarea obligatorie”.

În acest context de idei, este obligatoriu de a enunța și ideea că vaccinarea reprezintă și un  pericol de microcipare sau introducere în organismul uman a altor dispozitive străine lui.

Opinia publică din multe state europene, protestează contra obligativității vaccinurilor, mai ales a vaccinului contra COVID-19, deoarece le consideră o cale prin care sistemul antihristic mondialist dorește să introducă în corpurile oamenilor microcipuri cu ajutorul cărora să-i poată controla, prin intermediul tehnologiei 5G.

În Parlamentul Italiei a fost formulat de către o deputată în mod oficial cererea de arestare a infractorului internațional Bill Gates, care este acuzat de faptul că este un criminal împotriva umanității, că a provocat prin vaccinuri moartea a 500.000 de copii în India, că susține ideea de genocid pentru reducerea populației planetei[1].

Bill Gates este considerat principalul responsabil pentru crearea tehnologiei de microcipare a populației, prin intermediul unui vaccin care să introducă în trup nanoparticule care reacționează la undele transmise de tehnologia 5G și permit sistemului să îl controleze pe om de la distanță.

Se consideră că tehnologia 5G în combinație cu anumite vaccinuri administrate în China și Italia au și stat la baza apariției acestui virus care a întors pe dos întreaga planetă.

Totodată,  a început microciparea în masă a populației din Europa. Cu toate că în Suedia vaccinarea nu este obligatorie, totuși mii de oameni, îndeosebi tineri, acceptă benevol și chiar cer să li se implanteze un microcip introdus sub piele cu ajutorul unei seringi. Tehnologia dezvoltată în Suedia pare a fi apărut deja și în Italia și se consideră că ea va avansa, pe măsură ce guvernele, care reacționează după acest virus planetar, își doresc un control asupra răspândirii bolii, iar aceste cipuri permit acest control[2].

Dacă în țări civilizate acest lucru mai poate încă fi la latitudinea cetățeanului dacă acceptă sau nu astfel de cip, în țări cu regimuri primitive această microcipare ar putea fi impusă prin lege și prin propaganda organizațiilor sorosiste care conduc societățile respective.

Premierul israelian Beniamin Netanyahu a șocat opinia publică din Israel prin faptul că a propus microciparea tuturor copiilor, odată cu întoarcerea lor la școală. Articolul apărut în The Jerusalem Post a șocat țara întreagă, pentru că măsura este concepută tot în contextul impunerii pretinsei “distanțări sociale”.

Chiar dacă reprezentanții sistemului au sărit în apărarea premierului israelian cu explicații potrivit cărora Netanyahu nu a vorbit de cip, ci de senzor, ideea e că acel cip/senzor urmează a fi implantat în trupul copilului, adică se va face microcipare.

Luând în considerație cele expuse,

Solicităm:

1.     Vaccinarea populației (anti-COVID-19, etc), precum și orice intervenție medicală să fie efectuată pe principii benevole, doar cu consimțământul și informarea corectă a pacientului (inclusiv și transparența componenței vaccinului și a posibilelor efecte adverse), cu respectarea prevederilor Convenției pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane în ceea ce priveşte aplicaţiile biologiei şi ale medicinei, de altfel, ratificată de către Republica Moldova.

2.     Asigurarea tuturor drepturilor fundamentale ale oamenilor care ar refuza vaccinarea  obligatorie, exceptând eventualele discriminări și\sau restricționări.

3.     Asigurarea dreptului omului de a nu i se introduce/implanta orice dispozitiv/cip străin corpului uman, luând în considerație informația prezentată de către oamenii de știință despre pericolul acestora, precum și îngrijorarea întemeiată pe baza Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul și a proorociilor Sfinților Părinți.

Preşedintele Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

VLADIMIR,

Mitropolitul Chişinăuluişi al întregii Moldove _________________________

Membrii:

SAVA, Arhiepiscop de Tiraspol şi Dubăsari   __________________________

ANATOLIE, Episcop de Cahul şi Comrat __________________________

PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni         __________________________

MARCHEL, Episcop de Bălţi şiFăleşti               __________________________

NICODIM, Episcop de Edineţ şi Briceni             __________________________

IOAN, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan     __________________________

SILUAN, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan__________________________

Secretarul Sinodului, Prot.  Vadim CHEIBAŞ          _________________________­­­

[1]https://evz.ro/se-cere-arestarea-lui-bill-gates-e-un-criminal-video-incredibil-de-la-tribuna-parlamentului.html.

[2]https://evz.ro/a-inceput-microciparea-in-masa-a-europenilor-chiar-sunt-numai-avantaje.html.

 

Comentariu saccsiv:

Bill Gates nu cere un cip in vaccin care sa fie introdus astfel in corpul uman fara stirea celui vaccinat, ci cere un “certificat digital”, care să-i identifice pe cei ce au primit vaccinul pentru COVID-19. Iata declaratia sa:

În cele din urmă, vom avea niște certificate digitale, pentru a arăta cine s-a vindecat sau a fost testat recent sau cine a primit vaccinul, când îl vom avea.

Asadar, nu este vorba despre un cip bagat in trup fara stirea omului, ci din contra, certificatul digital (indiferent de forma sa, adica un card sau un tatuaj electronic sau un cip implantat) este cu informarea omului.

Aidoma lucreaza si puternicul grup numit ID2020 (susținut de Organizația Națiunilor Unite, de Rockefeller Foundation și … de Microsoft-ul lui Bill Gates):

Vigilant Citizen despre ID 2020 (identitate digitala folosind vaccinarea, urias proiect sustinut de ONU, Rockefeller Foundation si Microsoft), coronavirus, Bill Gates si Event 201

Referitor la Netanyahu, nici rabinii nu sunt de acord:

Rabini îl acuză pe Netanyahu de un „complot al microcipării în masă”: vânzarea Israelului agendei globaliste

Traducerea articolului apărut în The Jerusalem Post, la care face referirea Mitropolia Moldovei, o puteti citi la:

The Jerusalim Post: Sugestia lui Benjamin Netanyahu de a microcipa copiii, desfiinţată de experţi

Voi reveni intr-un viitor articol mai pe larg cu o analiza a acestei Adresari a Mitropoliei din Moldova.

Iata si cum a reactionat mass-media din Romania:

Radio Europa Libera Romania: Mitropolia Ortodoxă a Moldovei, supusă Moscovei, împrăștie teorii ale conspirației

Digi 24: Biserica din Republica Moldova se opune vaccinării împotriva COVID-19 și citează conspirații cu 5G și Bill Gates

News.ro: Biserica Ortodoxă din Moldova invocă teorii conform cărora vaccinarea e calea prin care ”sistemul antihristic mondialist” vrea să introducă în corpul oamenilor microcipuri pentru a-i controla prin tehnologia 5G, iar Bill Gates e principal responsabil

Ziare com: Biserica din Moldova sustine teoriile conspiratiei legate de 5G, vaccinuri si Bill Gates

B1tv: Biserica Ortodoxă din Republica Moldova: Vaccinarea pentru coronavirus este un plan al ”sistemului antihristic mondialist” / Oamenii ar fi controlați cu microcipuri, prin tehnologia 5G

Digi fm: MITROPOLIA DIN REPUBLICA MOLDOVA CERE GUVERNULUI SĂ NU INTRODUCĂ OBLIGATIVITATEA VACCINĂRII ÎMPOTRIVA COVID-19

EVZ: Capii Bisericii din Moldova ameninţă dur politicienii: „Sistemul antihristic…”

Hot News: Mitropolia de la Chișinău se opune vaccinării și invocă teoria conspirației: Sistemul antihristic condus de Bill Gates vrea să introducă microcipuri în corpurile oamenilor pentru a-i controla

Kanal D: Biserica Ortodoxă din Moldova, scrisoare către autorități

Unica: Mitropolia Moldovei protestează împotriva vaccinării contra COVID-19: „Vor să microcipeze oamenii pentru a-i controla”

 

6 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. mures sorin said, on mai 20, 2020 at 2:48 pm

  🚩🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🚩

  1991 – Dosarul Flota
  1991-1993 – Devalizarea Băncii Dacia Felix
  1993 – Caritas, joc piramidal care a atras miloane de deponenți din toată România
  1993 – Țigareta I [1]
  Anii 1990 – devalizarea Bancorex
  Anii 1990 – Afacerea Jimbolia
  1998 – Țigareta II
  2000 – Prăbușirea Fondul Național de Investiții (FNI), joc piramidal care a avut peste 300.000 de deponenți
  2001 – Țigareta 1,5 – Petrescu [2][3][4][5][6][7][8][9]
  2002 – Armagedon, rapoarte anonime care au creat un imens scandal politic în România
  2006 – Dosarul Loteria I
  2007 – Dosarul Transferurilor
  2007 – Vaslui – omul de afaceri Marcel Florescu a angrenat într-un circuit infracțional câteva zeci de persoane – funcționari publici și salariați ai unor societăți comerciale – introduse în schemă în scopul de a asigura spălarea de bani. Printre numele grele, s-au numărat și nevestele unor politicieni marcanți în acea perioadă, cu care Florescu desfășura afaceri: cea a fostului prefect Ioan Țibulcă și cele ale subprefecților Eugen Neacșu și Cătălin Cupșan.[10] Florescu a fost condamnat definitiv în februarie 2016.[11][12]
  2008 – Dosarul Loteria II
  2009 – Cazul Ciorogârla
  2011 – Operațiunea Containerul [13]
  2014
  Dosarul Petromservice[14]
  Dosarul fraudelor IT, contracte în valoare 1 miliard de euro.[15][16]
  Dosarul Bechtel, clasat în septembrie 2016 [17]
  ? – SAFI
  tunurile lui Gabriel Bivolaru
  afacerea „Ștrandul Tineretului”
  „Afacerea Motorola”[18]

  Militati pasnic si acționații in instanță aici in România și la Haga pentru incalcări repetate ale Constitutiei României ❗

  Sociocrația Populară este politica care exprimă liber voința poporului !
  Alegeți pentru o viațăexprimată efectiv prin vot liber și neconstrâns de HG-uri ale politicului care din 1989 v-a confiscat viața restrângând-o acum la *stare de alertă (maximă) !
  Toți politicienii care v-au plictisit ochii fiindcă sunt aceleasi chipuri din 1990 până în prezent nu au făcut decât ce am postat eu deasupra benzii 🚩🆘️🆘️🆘️🆘️❗…
  AU FURAT VIAȚA NOASTRĂ Și PE A GENERAȚIILOR ÎNCÂ NENĂSCUTE ❗
  *Din 1990 până in luna ianuarie a acestui an (2020) , DATORIA EXTERNĂ a țării noastre a crescut înfiorătpr !
  Copii copiilor noștri vor avea de plătit fiecare in parte sume uriase deoarece tu , cel care citesti aceste rânduri ai de plătit o datorie externă pe care vei muri înainte de a o achita !
  Verifică ce iți scriu ❗
  SOCIOCRAȚIA POPULARĂ este un partid ce se va forma dacă ințelegi că noi putem vota direct din stradă cu un apel la un numar scurt gen 112 !
  Dacă tu ințelegi că pe baza unei Declarații de Vot personale , in duplicat , cu toate detaliile udentității tale pe ea si semnată , poți alege cum să trăiești , cu ce ești de acord sau cu ce nu !
  O semnezi si i-o inmânezi agentului de politie , echipajului de pe stradă cerându-i să o contrasemneze că a primit-o !
  Cu copia rămasă aștepți apoi rezultatul deciziei tale cetătene român al unui stat care acum este guvernat de oameni indemni de votul câstigat de la cei care au ales ultima dată „răul cel mai mic ” !
  PSD / PNL / fostul PD acum PM … Toți su comis fapte extrem de grave de corupție pe care le găsesti inșirate cu evidența anilor pe WIKIPEDIA #

  VINO ALĂTURI DE SOCIOCRAȚIA POPULARĂ !
  Fără unanimitate nu vom avea libertate !
  Nici in viața publică și nici în cea reală deoarece după cum se vede acum ,
  decizia le apartine !

  Avem nevoie de semnaturi pentru acest partid al strazii !
  Partidul Străzii = Sociocratia Populară !
  Un partid fără lideri de partid fiindcă liderul ești „TU” !
  Tu omul cu căluș de pe stradă #

  Dacă ai ochi să vezi este pentru că ei încă nu sunt acoperiți de o mască !
  Incă n-au ajuns acolo !
  Dar nu se stie !
  Continuă doar să citești și atât !

  Eu sunt totusi dator să iți scriu că ai si minte !
  Ea nu poartă căluș , nu poate fi izolată forțat si nici obligată să nu gândească …
  GÂNDESTE ❗

  CITEȘTE , GÂNDEȘTE , DECIDE ❗

  ACUM.
  ACUM cât incă nu porți ochelari de protecție anti adevăr !!!

  Apreciat de 1 persoană

  • isa said, on mai 20, 2020 at 7:00 pm

   Este de apreciat entuziasmul dumitale, probabil că ești (mai) tânăr (decât mine). Ceea ce nu cred că înțelegi sunt următoarele lucruri:
   – aici nu este un loc în care se face politică
   – deja este târziu, atât pentru noi cât și pentru restul lumii
   – soluții omenești … nu (mai) există
   – DUMNEZEU ESTE SINGURA SCĂPARE PE CARE O MAI AVEM !

   Apreciază

 2. Dana said, on mai 20, 2020 at 6:49 pm

  Multumim Domnului, pentru ca primim confirmari si indrumari prin BOM. Era si timpul ca oitele ingrijorate sa fie ajutate duhovniceste. Multumesc si unor pastori si mireni din cadrul BOR, care sunt alaturi de noi.

  Apreciază

 3. Spaceman said, on mai 20, 2020 at 9:25 pm

  Identificarea electronică se face după un COD pe care îl ‘înțelege’ un computer.

  La om, în cazul identificării biometrice electronice CODUL ești TU!

  Acest COD de identificare biometrică electronică, sub diferite forme pe care le poate înțelege un computer (cum ar fi coduri de bare, QR, tatuaje inteligente, matrice, etc.) poate fi pus pe diferite medii de stocare (hârtie, plastic, cip electronic, propriul corp, altele).

  Identificarea biometrică electronică a omului, în sistem automatizat (de ex. cameră video cu inteligență artificială de recunoaștere facială, cum e PNI Face 900) sau de către un agent de control folosind un instrument specializat, se face prin verificarea dacă TU și CODUL corespundeți! Ca la deținuți.

  Un act de identitate biometric electronic îl face pe om – prezumtiv vinovat! Vinovatul prezumtiv își va proba nevinovăția printr-o supraveghere constantă.

  La om, CODUL biometric electronic se extrage cu instrumente specializate de către autorități, doar la cerere!
  Deținătorii de pașapoarte electronice știu.

  Amestecând adevăr cu ficțiune s-a creat o psihoză în jurul mediilor de stocare a codului biometric electronic, care au evoluat odată cu vremurile în diferiți termeni ca nanocip, nanoparticule, nanoroboti, gel DARPA, praf inteligent, particule de ADN, marcare cu izotopi, pecetluire cu raze laser și altele, pentru a duce problema identității biometrice electronice în sfera nebuniei cu scopul de a înșela oamenii.

  La om, în niciun caz nu poate fi folosit propriul corp ca mediu de stocare a CODULUI biometric electronic – fără consimțământ!

  Apreciază

 4. […] Mitropolia Ortodoxa din Republica Moldova: A D R E S A R E catre autoritati privind legalitatea unei… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: