SACCSIV – blog ortodox

HRISTOS SE NASTE! Craciun fericit, fratii mei dragi

Posted in CRACIUN, IISUS HRISTOS, Nasterea Domnului by saccsiv on decembrie 24, 2019

33 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Un crestin said, on decembrie 24, 2019 at 7:26 pm

  Craciun fericit tuturor

  Apreciază

 2. Vali said, on decembrie 24, 2019 at 7:27 pm

  Craciun bland si cu pace tuturor, alaturi de cei dragi !

  Apreciază

 3. Duhul Căpitanului said, on decembrie 24, 2019 at 7:32 pm

  Crăciun binecuvântat și anul nou cu bucurie!

  Apreciat de 1 persoană

 4. dor said, on decembrie 24, 2019 at 7:37 pm

  „Hristos Se naşte, slăviţi-L!
  Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!
  Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!
  Cântaţi Domnului tot pământul.
  Lăudaţi-L popoare, că S-a preaslăvit”
  CRĂCIUN FERICIT tuturor!

  Apreciat de 2 persoane

 5. geo said, on decembrie 24, 2019 at 7:37 pm

  Apreciază

 6. Oana said, on decembrie 24, 2019 at 7:38 pm

  Craciun fericit!

  Apreciază

 7. LN said, on decembrie 24, 2019 at 7:49 pm

  Crăciun fericit, frate Vasile! Mulțumim din suflet pentru munca zilnică depusă pe acest blog.

  Apreciat de 2 persoane

 8. hthtny said, on decembrie 24, 2019 at 8:01 pm

  Hristos S-a nascut, Dumezeu Adevarat din Dumnezeu Adevarat! Lumina lina, fratilor si surorilor.

  Apreciază

 9. vlad tepes said, on decembrie 24, 2019 at 8:37 pm

  Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos sa ne faca pe toti mai buni! Craciun fericit tuturor!

  Apreciază

 10. guti flo said, on decembrie 24, 2019 at 8:50 pm

  Craciun fericit!

  Apreciază

 11. tudorr said, on decembrie 24, 2019 at 8:57 pm

  HRISTOS SE NASTE!
  Sa ne rugam Domnului nostru Iisus Hristos sa-i mangaie pe cei care in momentele astea nu au caldura in soba sau nu au ce pune pe masa, si pe cei prigoniti.
  Craciun fericit, tuturor!

  Apreciat de 2 persoane

  • Cosmint said, on decembrie 24, 2019 at 9:47 pm

   Crăciun fericit!

   Apreciază

  • thumbelinag said, on decembrie 24, 2019 at 10:24 pm

   Rugați-va și pentru noi, suntem împresurate de dușmani ,propria noastră mătușă e turbată de furie că nu vrem sa stăm drepți in fara ei, noi nepoatele sărace și proaste.. ea o mare intelectuala respectată de toată lumea!!

   Apreciat de 1 persoană

 12. Pr. Adrian said, on decembrie 24, 2019 at 8:59 pm

  Sf. Teofan Zăvorâtul

  Slavă Ție, Doamne! Îndelung am așteptat luminatele zile ale Nașterii lui Hristos: să ne bucurăm, dar, acum și să ne veselim! Sfânta Biserică tocmai pentru a spori veselia noastră de acum a rânduit o oarecare strâmtorare, ca trecând prin ea, să ne simțim pe urmă ca unii care scapă la libertate. Oricum, ea nu vrea defel să ne lăsăm acum în voia dezmierdării simțurilor și a desfătărilor trupești. De vreme ce aceste zile sunt numite din moși-strămosi ”zile sfințite”, se cere ca însăși veselia noastră din acest răstimp să fie sfântă, așa cum El e sfânt; și pentru ca cel ce se veseleşte să nu uite aceasta, Biserica a pus în gurile noastre o scurtă cântare spre slava lui Hristos Care Se naște, cântare care potolește trupul și înalță duhul, arătându-i îndeletniciri potrivite cu măreția acestor zile: „Hristos Se naște, slăviți-L” și celelalte. Slăviți-L, dar, pe Hristos; și slăviți-L în aşa fel ca prin această slavoslovie să se îndulcească sufletul și inima și astfel să se stingă imboldul spre oricare alt lucru și îndeletnicire care făgăduiesc vreo desfătare oarecare.
  Slăviți-L pe Hristos! Aceasta nu înseamnă să alcătuiți lungi cântări de laudă în cinstea lui Hristos, nu, ci trebuie ca, gândindu-vă la naşterea lui Hristos Mântuitorul, să strigați fără Voce, din adâncul sufletului: „Slavă Ție, Doamne, că S-a născut Hristos!” şi e de-ajuns; aceasta va fi o cântare lină a inimii, care străbate totuşi cerurile și ajunge la Insuși Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce a făcut Domnul pentru noi și veți găsi că acest strigăt e pe deplin îndreptățit. Ca să putem face asta mai uşor, să luăm următoarele pilde. Unui om închis în temniță și ferecat în lanțuri, împăratul i-a făgăduit libertatea. Aşteaptă întemnițatul o zi, așteaptă două, așteaptă luni și ani. Nu vede împlinirea făgăduinței, însă nu-și pierde nădejdea, având încredere în cuvântul împăratului. În cele din urmă, încep să apară semne că va fi slobozit curând, curând; luarea-aminte i se încordează; aude zarva veselă a celor ce se apropie: iată că zăvoarele cad și intră izbăvitorul … „Slavă Ție, Doamne!”, strigă fără să vrea întemnițatul. „A venit sfârșitul întemnițării mele, în curând voi vedea lumina lui Dumnezeu!”
  O altă pildă: un bolnav acoperit de răni, cu toate mădularele slăbănogite, a încercat toate doctoriile și a schimbat mulți doctori; răbdarea lui este pe terminate şi este gata să cadă într-o amărăciune deznădăjduită. I se spune: „Mai este un doctor, foarte iscusit, care pe toți îi vindecă și tocmai de boli cum e a ta; l-am rugat noi să vină și la tine, iar el a făgăduit că va veni.” Bolnavul crede, prinde nădejde și așteaptă împlinirea făgăduinței… Trece un ceas, trec două, trece mai multă vreme, neliniştea începe să îi macine iar sufletul. Spre seară, se apropie cineva… intră… uşile se deschid și intră cel dorit… „Slavă Ție, Doamne!”, strigă bolnavul.
  Și încă o pildă: apare un nor de furtună; întunericul se lasă peste pământ; trăsnetul cutremură temeliile munților și fulgerele străbat cerul de la un cap la altul; toți sunt cuprinși de groază, ca și cum ar fi venit sfârşitul lumii. Dar apoi, când furtuna trece și cerul se limpezește, toți spun, răsuflând uşurați: „Slavă Ție, Doamne!”
  Cercetați aceste pilde și veți vedea că ele cuprind toată istoria neamului omenesc. Norul de furtună al mâniei lui Dumnezeu plutea deasupra noastră și a venit Domnul-İmpăciuitorul și a alungat acest nor. Eram acoperiți cu rănile păcatelor și patimilor – a venit Doctorul sufletelor și ne-a tămăduit… Eram în lanțurile robiei – a venit Izbăvitorul și a rupt legăturile noastre. Puneți toate acestea în inima voastră și primiți-le cu simțirile voastre și nu vă veți putea înfrâna strigătul: „Slavă Ție, Doamne, că S-a născut Hristos!”
  Nu mă voi strădui să vă pătrund de această bucurie prin cuvintele mele: ea este dincolo de orişice cuvânt. Lucrarea săvârșită de Domnul, Cel ce S-a născut azi, îl privește pe fiecare dintre noi. Cei ce intră în părtăşie cu El capătă de la El libertate, vindecare, pace; stăpânesc toate acestea și gustă dulceața lor. Celor care știu acest lucru din experiență n-ai de ce să le spui: „Bucurați-vă!”, căci ei nu pot să nu se bucure; iar celor care n-o știu, degeaba le spui: „Bucurați-vă!”, fiindcă ei nu pot să se bucure. Cel legat de mâini și de picioare, oricât i-ai spune: ”Bucură-te de izbăvire!”, nu se va bucura; cel acoperit de rănile păcatelor de unde să aibă bucuria vindecării? Cum va răsufla liber cel înfricoşat de furtuna mâniei lui Dumnezeu? Unora ca acestora nu li poate spune decât: ”Mergeți la Pruncul cel infăşat și culcat în iesle și căutați la El izbăvire de toate relele care vă împresoară, fiindcă acest Prunc este Hristos, Mântuitorul lumii!” Aş fi vrut să-i văd pe toți bucurându-se anume cu această bucurie și nevrând să cunoască alte bucurii, dar nu toți cei din Israel sunt Israel. Încep acum distracții deşarte, nebunești, care ațâță poftele: gătitul, vizitele, schimbarea toaletelor. Cei ce iubesc aceste lucruri, oricât le-ai spune: ”Potoliți-vă!”, îşi astupă urechile și nu iau aminte, batjocorind în aşa chip luminatele zile ale praznicului, încât Il fac pe Milostivul nostru Domn să-Şi întoarcă privirea de la noi și să zică: „Urâciune sunt înaintea Mea sărbătorile voastre!” Şi, într-adevăr, multe din distracțiile societății noastre sunt urâciuni păgânești, care au fost aduse la noi de-a dreptul din lumea păgână; iar altele, deși au apărut mai târziu, sunt hrănite cu duhul păgânismului; și parcă într-adins, cele mai multe au loc de Nașterea Domnului și de Paște. Dedându-ne lor, îi dăm stăpânitorului acestei lumi – chinuitorul nostru și potrivnicul lui Dumnezeu – pricină să Îi spună: „Ce mi-ai făcut prin naşterea și învierea Ta? Iată, toți vin la mine!” Ci să treacă mai des prin inima noastră cuvintele psalmului 50: „Drept este Domnul întru cuvintele Sale și biruitor când va judeca El”…
  Ne atrage Europa „civilizată”… Da, acolo au fost reînnoite pentru prima oară urâciunile păgânești pe care creștinismul le izgonise din lume; de acolo, ele trecut deja și trec în continuare la noi. Trăgând în noi această miasmă a iadului, ne învârtim ca amețiți, fără a ne mai veni în fire. Să ne amintim însă de anul 1812: de ce au venit peste noi francezii? Dumnezeu i-a trimis ca să stârpească răul pe care îl luaserăm de la ei. S-a pocăit atunci Rusia, și Dumnezeu a miluit-o; dar acum, pare-se, am uitat lecția de atunci. Dacă ne vom veni în fire, firește că nu se va întâmpla nimic; dar dacă nu – cine ştie, poate că Domnul ne va trimite iarăşi asemenea învățători, ca să ne aducă în simțiri și să ne pună pe drumul spre îndreptare. Aceasta este legea dreptății lui Dumnezeu: vindecă de păcat prin lucrul care-l atrage pe om către păcat. Acestea nu sunt vorbe goale, ci un fapt întărit de glasul Bisericii. Să știți, dreptmăritorilor, că Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; și știind aceasta, veseliți-vă și vă bucurați cu frică în aceste zile. Sfințiți praznicul luminat cu fapte, îndeletniciri și veselii sfinte, așa încât lumea, privind la noi, să spună: „La ei sunt «zilele sfințite», nu cine știe ce veselii nebuneşti de necuvioși și desfrânați, care nu știu de Dumnezeu!”

  Slavă Ție Doamne!

  Apreciază

 13. Cosmin said, on decembrie 24, 2019 at 9:21 pm

  Un Craciun Fericit frate Vasile si tuturor cititorilor blogului.

  Apreciază

 14. isa said, on decembrie 24, 2019 at 9:25 pm

  Craciun binecuvantat, tuturor! Doamne, ajuta-ne!

  Apreciază

 15. elena said, on decembrie 24, 2019 at 9:45 pm

  Craciun fericit, frate Vasile! Domnul nostru Iisus Hristos sa iti dea putere de lucru si de lupta in continuare. Sarbatori binecuvantate tuturor fratilor si surorilor!

  Apreciază

 16. crestin said, on decembrie 24, 2019 at 10:07 pm

  Craciun fericit si multa sanatate, frate Vasile !

  Apreciază

 17. thumbelinag said, on decembrie 24, 2019 at 10:24 pm

  Doamne miluiește și sănătate va doresc tuturor!!

  Apreciază

 18. Marinela said, on decembrie 24, 2019 at 10:36 pm

  Craciun fericit tuturor!
  Multumim, frate drag. Sa te intareasca Bunul Dumnezeu si Maica Domnului!

  Apreciază

 19. Gavriluta Iulian said, on decembrie 24, 2019 at 10:43 pm

  Dumnezeu e cu noi, Hristos se naste! Oricine pentru altii, Acelasi pentru cei care ma stiu,                   Iulian Gavriluta  http://www.newsbuzau.ro O ALTFEL DE PRESA! CANALUL TAU DE STIRI ONLINE!https://www.youtube.com/newsbuzau

  https://www.facebook.com/newsbuzau/ https://www.facebook.com/groups/NewsBuzau/

   http://www.gavrilutaiulian.blogspot.com

  Apreciază

 20. Adrian said, on decembrie 24, 2019 at 10:56 pm

  Tropar la Praznicul Naşterii Domnului:
  Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la Stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de sus, Doamne, Slavă Ţie!

  Condac la Praznicul Naşterii Domnului:
  Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peştera Celui Neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu Steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut Prunc Tânăr, Dumnezeu, Cel mai înainte de veci.

  Sărbători binecuvântate cu pace, bucurii și sănătate!

  Apreciază

 21. Ioan said, on decembrie 24, 2019 at 11:03 pm

  Crăciun fericit tuturor, și multa sănătate!

  Apreciază

 22. Radu Humor said, on decembrie 25, 2019 at 12:06 am

  De Sfintele Sărbători ale Crăciunului vă doresc să aveţi parte de tot ce aveţi, dar şi de ce aţi mai vrea să aveţi, de tot ce nu aveţi şi vă doriţi să aveţi, precum şi de tot ce vă lipseşte şi încă nu ştiţi !

  La mulţi ani !, cu sănătate, alături de cei dragi !

  Apreciază

 23. carla said, on decembrie 25, 2019 at 1:05 am

  Crăciun fericit și binecuvântat!

  Apreciază

 24. Cristina said, on decembrie 25, 2019 at 1:30 am

  Craciun fericit alaturi de cei dragi!

  Apreciază

 25. R said, on decembrie 25, 2019 at 8:45 am

  Crăciun fericit, un an nou mai bun și multă sănătate vă doresc tuturor.

  Apreciază

  • VioletaB said, on decembrie 25, 2019 at 1:49 pm

   Crăciun binecuvântat tuturor!
   Fie ca sărbătoarea sfântă a Nașterii Domnului Nostru Iisus Hristos să vă aducă în dar multe bucurii duhovnicești, sănătate, liniște și pace în suflete și în familii. Și mai presus de toate, mântuire 🙏🏻☦️

   Apreciază

 26. Ștefan said, on decembrie 25, 2019 at 2:51 pm

  Crăciun fericit. Multă sănătate și putere de muncă. Să auzim de bine

  Apreciază

 27. gabimdi said, on decembrie 25, 2019 at 5:50 pm

  Sărbători binecuvântate cu multă sănătate și mântuire de la Domnul!

  Apreciază

 28. bordorian said, on decembrie 26, 2019 at 12:31 am

  Craciun fericit!

  Apreciază

 29. Alexandru TM said, on decembrie 27, 2019 at 3:24 pm

  Hristos s-a nascut.

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: