SACCSIV – blog ortodox

Patriarhul Daniel spune ca IADUL nu inseamna chinuri si „cazane cu smoală”, ci doar mustrare a conștiinței

Posted in BOGATUL NEMILOSTIV, iad, JUDECATA DE APOI, PATRIARHUL DANIEL, RAI by saccsiv on noiembrie 4, 2019

Patriarhul Daniel se adresează credincioșilor prezenți la sfințirea Bisericii bucureștene „Sfinții Arhangheli” – Huedin. ©Basilica.ro / Mircea Florescu. Foto: https://basilica.ro/patriarhul-romaniei-dumnezeu-nu-uraste-iadul-este-starea-sufletului-care-nu-a-raspuns-la-iubire-cu-iubire/

Basilica:

Patriarhul României le-a vorbit bucureștenilor prezenți duminică la sfințirea Bisericii „Sfinții Arhangheli” – Huedin despre textul evanghelic duminical, Pilda Bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr.

[…]

În acest context, Patriarhul a precizat faptul că iadul nu înseamnă nici „cazane cu smoală”, nici „foc material, văpaie”, ci un chin de mustrare a conștiinței pentru binele pe care ar fi putut să-l facă omul pe pământ și nu l-a făcut, pentru faptele rele de care nu s-a pocăit.

„Este o suferință chinuitoare a omului egoist care n-a răspuns la iubirea milostivă a lui Dumnezeu”.

Amintind spusele Sfântului Isaac Sirul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a atras atenția că „este nedrept să spunem că Dumnezeu urăște pe cei din iad și iubește pe cei din rai, pentru că El este iubire milostivă față de toți”.

„Însă iubirea Lui milostivă pe cei din rai, care au răspuns iubirii Lui, îi bucură, iar față de cei care n-au răspuns iubirii Lui produce în ei mustrarea conștiinței, regretul, părerea de rău”.

„Acesta este chinul din iad. Nu e vorba de cazane cu smoală care ard ceva material, ci e vorba de o realitate spirituală, o stare a sufletului care nu a răspuns la iubire cu iubire, care a trăit egoist și a fost insensibil, nepăsător față de sărăcia, boala și suferința celor din jur”.

În continuare, Părintele Patriarh a detaliat starea în care se află sufletele în rai.

„Ce este raiul? Raiul este comuniunea plină de bucurie a celor care au fost milostivi și acum stau în legătură directă cu Dumnezeu cel smerit și milostiv. Deci totul depinde de sufletul omului. Din viața aceasta ne pregătim pentru iad sau pentru rai”.

„Ne pregătim pentru rai dacă adunăm în suflet, prin rugăciune și fapte bune, iubire milostivă. Începe raiul din sufletul omului. Iar dacă în sufletul omului se adună răutate, invidie, ură, egoism, delăsare duhovnicească și închidere în sine însuși, în autosuficiență, atunci iadul este deja început în sufletul nostru”, a atras atenția Patriarhul Daniel.

Până la urmă totul depinde de răutatea sau bunătatea din noi.

„Dacă avem bunătate în suflet ne îndreptăm spre rai, iar dacă avem răutate în suflet ne îndreptăm spre iad”.

„De aceea, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte păcatele, să ne curățească de toată fapta cea rea, lipsită de iubire milostivă și să ne învrednicească să simțim iubirea milostivă a lui Dumnezeu în suflete, care se dobândește prin rugăciune, și s-o arătăm apoi prin cuvinte și fapte bune”.

[…]

Intr-adevar, bogatul a avut mustrari de constiinta, caci de aceea l-a si rugat pe Avraam sa-l trimita pe Lazar sa le spuna fratilor sai sa se pocaiasca. Dar iadul nu inseamna doar mustrare a conștiinței, ci si efectiv un loc de chin, si se specifica foarte clar chiar la Ev.Luca 16:

 1. Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui.  
 2. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie.  

Adica iadul e locul de osândă în care petrec păcătoşii după moarte şi judecată, dupa cum explica si Părintele Ilarion V. Felea.

Teologia ortodoxa, si teologii ei vorbesc de doua raiuri si de doua iaduri: unul, provizoriu, dupa judecata particu­lara si altul definitiv, raiul sau iadul – propriu-zise – dupa judecata universala, in realitate fiind un singur rai si un singur iad, numai ca starea din asa-zisul prim rai si prim iad, dintre cele doua judecati este o stare provizorie, de unde unii mai pot fi usurati si iertati prin rugaciunile Bisericii si milosteniile celor vii; si numai la judecata finala se ajunge la raiul si iadul propriu-zis, sau la starea definitiva, cand starea sufletelor nu se mai poate schimba, pentru ca rasplata sau osanda morti­lor ramane definitiva. Iar acel, sa-i zicem, ultim iad, adica iazul de foc de dupa Judecata de Obste si invierea mortilor, este clar un loc de chin, nu doar o mustrare de constiinta.

Patriarhul Daniel nu vorbeste nici despre draci in aceasta ecuatie, de parca acestia nici n-ar exista, cu toate ca nu este deloc asa:

Despre IAD si SANUL LUI AVRAAM. Vedenia lui Cosma Monahul, înfricosatoare si folositoare

Referitor la chinuri si iubirea lui Dumnezeu, iata si ce spunea Sfantul Teofan Zavoratul:

Dar să revenim la îndoiala dumneavoastră și să auzim care vă sună argumentele:
Cum se împacă veșnicia chinurilor cu bunătatea lui Dumnezeu și cu necuprinsa Lui milă? Chinurile pe care le pomenește Evanghelia sunt înfricoșătoare: focul veșnic, viermele neadormit, întunericul, scrâșnirea dinților. Cum va putea preabunul Dumnezeu să vadă toate aceste chinuri. Domnul ne-a spus să iertăm. Oare El însuși nu va ierta? Când era pe Cruce, Se ruga pentru cei care Îl răstigneau, adică pentru cei mai mari ucigași. În viața viitoare, nu-i va putea ierta pe cei care au păcătuit mai puțin?
Ce aș putea spune la toate acestea? Că ar avea un suport rațional dacă nu am fi cunoscut bunătatea și mila lui Dumnezeu sau dacă veșnicia iadului ar fi fost făcută de oamenii răi și neînduplecați, însă atunci când suntem siguri că această veșnicie a fost lăsată de preabunul Dumnezeu, putem oare noi, făpturile Sale, să spunem că aici a greșit și a făcut ceva contrar bunătății Sale? Sau poate a încetat vreodată să fie bun? Cu siguranță, nu! De vreme ce nu a încetat niciodată să fie bun, atunci nici când a lăsat ca iadul să fie veșnic nu a fost în contradicție cu bunătatea Sa, pentru că Dumnezeu nu face și nu spune niciodată nimic care să fie contrar vreuneia dintre trăsăturile Sale. Pentru credința simplă a copiilor, această explicație este suficientă, iar pe mine mă odihnește cel mai mult, drept care v-o recomand și dumneavoastră.
Când era pe Cruce, Domnul S-a rugat pentru cei care Îl răstigneau, iar rugăciunea Sa a adus roade imediat: tâlharul s-a pocăit, a crezut în Dumnezeu și a intrat primul în rai, iar sutașul a mărturisit că Domnul este Fiul lui Dumnezeu și a fost socotit împreună cu mucenicii. Astfel, toți cei care au păcătuit dinaintea lui Dumnezeu și care s-au pocăit din adâncul inimii lor au primit iertarea și nu au găsit porțile raiului închise. Dacă se pocăiau toți păcătoșii, nimeni nu ar fi fost izgonit la iad, unde ar mai fi rămas numai duhurile viclene, care nu se mai pot pocăi în veci.
Dumneavoastră vă bazați pe mila și pe puterea de iertare a lui Dumnezeu însă iertarea nu se dă decât în anumite condiții. Cum să fiți iertată dacă nu vă pocăiți?

Multmilostivul Dumnezeu este gata să-i ierte pe toți oamenii. E de-ajuns; ca ei să se pocăiască și să alerge la El. Dacă demonii s-ar fi pocăit, s-ar fi bucurat și ei de mila lui Dumnezeu. Dar s-au împietrit și se împotrivesc Creatorului lor cu multă furie. De aceea, pentru ei nu există milă. Lucrul acesta este valabil și pentru păcătoșii care nu se pocăiesc. Nu este cu putință să fie iertați cei care sunt împotriva lui Dumnezeu. Cred că știți faptul că există mulți asemenea oameni. Și mai știți că destui dintre ei pleacă în cealaltă viață ca vrăjmași ai lui Dumnezeu. Presupun că lucrul acesta nu puteți să-l negați.
Ce îi așteaptă acolo? Este evident! Așa cum ei nu au vrut să știe ce Dumnezeu, nici Dumnezeu nu îi va recunoaște ca pe fiii Săi. Îi va alunga departe de El prin cuvintele: „Duceți-vă de la Mine, blestemaților”. Iar atunci când o asemenea hotărâre este rostită de Dumnezeu, cine ar putea să o schimbe? Aceasta este pecetea iadului veșnic.
Se ridică acum încă o întrebare: putem să sperăm în pocăință și după moarte?
Vai, dac-ar fi cu putință… Ce ușor ar fi pentru noi, păcătoșii!… Domnul este atât de milos, încât ne-ar ierta și după moarte, dacă ne-am pocăi. Dar nenorocirea noastră este că, după moarte, nu avem nici o nădejde să ne pocăim. Legea vieții duhovnicești spune că se vor mântui doar cei care vor semăna aici sămânța pocăinței, fie și o dată cu ultima lor suflare. Aceste semințe vor răsări și vor aduce roadele mântuirii veșnice. Cine nu se grăbește să pună în pământul acesta semințele pocăinței și este dus dincolo cu sufletul nepocăit și plin de păcate, cu același suflet va secera roadele ce i se cuvin, adică îndepărtarea veșnică de Dumnezeu.
În pilda bogatului nemilostiv și a lui Lazăr, la un moment dat, Avraam îi răspunde celui bogat: „Și peste toate acestea, între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi” (Luca 16, 26). Așadar, împărțirea aceasta este definitivă, în cealaltă viață, cine se află de-a dreapta nu poate să ajungă la stânga iar cine se află la stânga, nu poate ajunge la dreapta.
În aceeași parabolă se mai revelează un adevăr: oricât s-ar pocăi omul dincolo de moarte, nu-i mai folosește la nimic, pentru că se aplică legea dreptății, care spune: „Te-ai bucurat de cele plăcute în timpul vieții, acum îndură-le pe cele neplăcute”. Vai de noi, păcătoșii! Să ne pocăim în viața aceasta, ca să primim iertarea păcatelor. Dacă facem astfel, lucrul acesta ne va fi de folos atât pe pământ, cât și în cer.
Poate nutriți speranța că preabunul Dumnezeu ar putea să-i ierte pe păcătoși și să-i ducă în împărăția Sa? Vă rog să vă gândiți dacă așa ceva este corect și dacă e drept ca asemenea oameni să stea în rai.
Păcatul nu este un lucru exterior, ci ține de viața noastră interioară. Atunci când omul păcătuiește, el se murdărește și se urâțește pe dinăuntru. Dacă iertăm pe cineva care a păcătuit, fară ca el însuși să se pocăiască și să-și zdrobească inima, pe dinafară, poate că pare iertat, dar pe dinăuntru, continuă să fie murdar urât. La fel se va întâmpla și cu cei pe care Dumnezeu i-ar ierta, fară ca ei să se curețe pe dinăuntru și să se pocăiască. Imaginați-vă pentru un moment că un asemenea om murdar și întunecat ar intra în rai! Un om negru între cei albi. Ar fi un lucru potrivit?
În diferitele organizații intră oameni cu aceleași convingeri. Cei care au convingeri diferite evită să se amestece în organizațiile respective. Și chiar dacă ar dori să intre, tot n-ar fi primiți.
Același lucru se întâmplă și cu raiul. Acolo vor intra numai cei curați și pocăiți. Ceilalți vor fi respinși, căci prezența lor în rai ar fi cu totul nepotrivită.
Închipuiți-vă un păcătos în paradis! Ce nonsens! Ce să facă acolo? Pentru el, raiul este iad, fiindcă nu are simțurile necesare ca să se bucure de dulceața lui. Tot ce va vedea acolo îl va supăra și îl va deranja. Nu va găsi nicăieri pace sufletească, pentru că toate vor fi contrare dispoziției sale interioare.
Chemați-l pe un analfabet în cercul unor oameni cultivați, între astfel de persoane el se va simți foarte rău. Același lucru se va petrece și cu un păcătos care a intrat în paradis cu toată necurăția lui.
În clipa aceasta, poate că veți spune: să-l curețe cineva; oare un asemenea lucru nu este cu putință la Dumnezeu?
Vă voi răspunde: dacă era cu putință, atunci aici, pe pământ, nu ar fi existat nici un păcătos. Dumnezeu ar spune să se facă sfinți cu toții, iar porunca Lui ar fi împlinită de îndată. Dar problema este următoarea: curățirea nu se poate face fară să vrem și noi. Iar dacă aici, pe pământ, nu vrem, cu atât mai puțin vom vrea în cealaltă viață; începutul curățirii este pocăința. Dar pocăința nu există în viața de dincolo. Și chiar dacă ar exista, nu ar da roade, adică nu ar putea să fie pecetluită cu taina iertării păcatelor, care se săvârșește numai aici în viața aceasta. Curățirea se face până la moarte. Ea este însoțită de nevoințe pentru omorârea patimilor, de binefaceri, posturi, milostenii și rugăciuni. Dintre toate acestea, nimic nu se poate săvârși în cealaltă viață. Prin urmare, în zadar așteptăm să ne curățim dincolo.
Așa stând lucrurile, fie că vreți, fie că nu vreți, va trebui să acceptați faptul că o parte dintre oameni vor rămâne pe din afara porților raiului.
Presupunând că, citind cuvintele: „pe din afara porților raiului”, firea dumneavoastră miloasă se va gândi: „Rămânerea în afara porților raiului nu înseamnă neapărat supunerea la chinuri înfricoșătoare, arderea în focul nestins viermele neadormit, scrâșnirea dinților și întunericul cel mai din afară”.
Și totuși… în afara porților raiului se află iadul. Iar iadul, oricât ar încerca unul și altul să îndulcească sensul cuvântului, înseamnă suferință. Desigur fecioarele fară minte au rămas pe-afară atunci când a venit mirele, și se pare că afară nu au fost pedepsite în nici un fel. Dar nu trebuie să judecăm lucrurile după aparențe, ci să ne gândim cât au suferit și câtă amărăciune le-a cuprins atunci când au auzit vocea mirelui alungându-le. Cu siguranță, unele pedepse vor fi mai ușoare, iar altele mai grele, așa cum nici fericirea nu va fi aceeași pentru toți.
În iad, cei păcătoși vor îndura chinuri până la limita rezistenței, dincolo care existența lor ar înceta. Și totuși nu vor înceta să existe, ci se vor china veșnic. Exprimările „vierme neadormit”, „foc nestins”, „întunericul cel mai de afară” arată faptul că suferințele vor fi duse până la extrem. La fel, cum despre fericirea celor drepți, Apostolul Pavel spune că s-au pregătit bunătăți pe care „ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit, iar la inima omului nu s-au suit” vreodată. Așadar, nici pedepsele trupești și sufletești care îi așteaptă pe păcătoși nu ne sunt cunoscute cu exactitate.
Desigur, ne înfricoșăm atunci când auzim de pedepsele iadului. Dar Domnul a vrut să ni se spună despre ele chiar din acest motiv, adică pentru ca cei păcătoși să se îndrepteze. Fiindcă dorește pocăința și mântuirea fiecărui om, Dumnezeu ne-a dezvăluit ce-i așteaptă pe păcătoși.
Am cunoscut pe cineva care obișnuia să spună:
Ce lucru înțelept a gândit Dumnezeu când a lăsat moartea și iadul… Dacă n-ar fi acestea, ne-am târî prin păcat. Oricât aș încerca să nu mă gândesc la moarte și la iad, tot nu aș reuși, iar faptul că-mi aduc în permanență aminte de ele îmi influențează fără încetare viața.
Dumneavoastră sunteți miloasă. Dar oare Domnul nu este? Credeți că așa ușor va rosti osânda irevocabilă: „Duceți-vă de la Mine, blestemaților?” Nu! O va rosti numai după ce va fi încercat prin toate mijloacele să ne biruiască îcăpățânarea de a nu ne pocăi. Cu câtă râvnă Se luptă Domnul ca să mântuiască fiecare suflet în parte!… Dar după ce încearcă absolut totul și vede că nu se mai poate face nimic, atunci spune: „Fă cum crezi”.
Iată, de exemplu, ce s-a întâmplat cu israelitenii. Cât S-a mai luptat pentru în cele din urmă, i-a părăsit, dar numai după ce a făcut tot ce se putea ca să-i mântuiască. Același lucru se petrece și cu păcătosul nepocăit. Dumnezeu hotărăște să-l părăsească numai atunci când nu mai poate face nimic pentru el, văzându-l statornicit în păcat.
Omul care se aseamănă cu diavolul, unde altundeva poate să-și petreacă veșnicia decât alături de acela?
Dumneavoastră vă tot gândiți la bunătatea lui Dumnezeu, dar uitați că El este drept. Atunci când bunătatea nu mai poate face nimic, e timpul să lucreze dreptatea.

 

Comentariu saccsiv:

Iata deci ca parerile Patriarhului Daniel se apropie de cele ale papei Francisc, ce declara in 2014 ca:

Biserica nu mai crede în Iadul literal ca fiind locul în care oamenii suferă şi sunt chinuiţi de către Satana. Această doctrină este incompatibilă cu dragostea nemărginită pentru Dumnezeu. El nu este un judecător dur, ci un prieten şi un iubitor al umanităţii. Dumnezeu caută să nu condamne ci doar să îmbrăţişeze. Precum povestea despre Adam şi Eva, unde vedem Iadul ca un instrument literal. Iadul este mai degrabă o metaforă pentru un suflet singur, izolat, dar toate aceste suflete vor fi unite prin dragoste cu Dumnezeu

Toate religiile sunt adevărate, pentru că există în inimile tuturor care cred în ele. Ce fel de adevăr este acolo? În trecut, biserica era aspră cu cei care păcătuiau şi aveau o viaţă imorală. Astăzi nu mai facem asta. Precum un tată iubitor care nu-şi condamnă copiii. Biserica are loc şi pentru heterosexuali şi homosexuali, suntem pro-viaţa, pro-alegere, pentru conservatori şi liberali, ba chiar şi comunişti. pentru toţi suntem aici. Îl iubim şi slăvim pe Dumnezeu.

Cititi va rog mai multe la:

Papa Francisc I: “NU EXISTA IADUL”. Cu adevarat este PROFETUL MINCINOS

 

37 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Andrei-Nicolae said, on noiembrie 5, 2019 at 9:05 am

  Doamne ajută! Între ce a spus Patriarhul Daniel și ereticul Francisc nu există absolut nici o legătură. Dogmatic, părintele patriarh nu a facut nici o greșeală. Dimpotrivă, a vrut sa elimine invenția superstițioasă cu cazanele de smoala si celelalte, viziune primitivă și eretica generată chiar de catolici. El nu afirmat că nu există deloc chinuri in iad, ci că nu există chinuri de genul foc material si hilarele cazane de smoala. Toți Sfinții Părinți explică că mai mult decat tortura demonica, în iad cel mai mult va mustra conștiința – dintre toate chinurile acesta fiind cel mai mistuitor si principala durere. Textul e în totala concordanță cu Părintele Staniloae, TDS 3, pag 444-449 – un text mult mai cutremurator, cine are timp să citească, că nu-i va parea rău.
  Cu toate că poate au existat – de-a lungul timpului – diferite derapaje, acum nu e cazul. Totusi, să nune atragem osândă inutil…

  Cu simpatie, Andrei.
  Doamne ajută!

  Apreciază

  • saccsiv said, on noiembrie 5, 2019 at 9:34 am

   Andrei-Nicolae

   Ba exista o legatura cu spusele papei si aceasta este evidenta. Patriarhului Daniel n-a spus ce spui tu, iar ceea ce a spus este in contradictie cu invatatura Sfintilor Parinti, ceea ce am demonstrat in articol.
   Tu-l numesti „parintele patriarh”, insa este un fals parinte. Iata si ce spunea un adevarat parinte despre el:

   Apreciază

   • vali said, on noiembrie 5, 2019 at 11:17 pm

    Ceea ce zice taica Teoct.. ăăă Daniel nu face decat sa alimenteze si mai mult confuzia generalizata.
    Le place foarte mult [lor] sa „danseze pe linia galbena” a „politically correctness-ului” (ca na, asta e trendul, sa nu suparam care cumva pe cineva!!) si sa fie prieteni si cu capra si cu varza, CA NU CUMVA SA SUPERE pe cineva; e cam din gama in care a iesit acu ceva ani (regret ca aduc in discutie) si si-a cerut scuze (de parca avea vreun minim motiv sa o faca!!!) cu colectivu’ (stiu, o sa ma injurati acum!)

    desi ei stiu (pentru ca intr-adevar, inalt preasfintia sa este un teolog, „cult in cap”, orator.. loctiitor si alte asemenea „foarte” desavarsit); Pacat de atata teogie si intelepciune.

    Pentru ca @ANDREI -NICOLAE… „dogmatic” , in profunzime, este pe dinafara TOTAL; rastalmaceste si merge doar pe linia ce ii convine; spune, de exemplu, despre un mar DOAR CA E ROTUND cand marul, in fapt e, sa zicem, un rotund deformat, are gust dulce sau acrisor, e putred sau sanatos, copt sau crud. Verde sau rosu sau galben sau Doamne iarta-ma. EL ZICE DOAR CA E ROTUND SI CA E DE MANCAT… poate fi ceva mai vag!??

    Deci, despre ce vorbim? Ca iadul, „in viziune arhaica, invechita, superstitioasa, primitiva” ar fi o inventie „catolica” ce materializeaza un cazan in care bolboroseste smoala incinsa? Pe bune?

    atunci inseamna ca ce a zis Mantuitorul e tot asa…”literatura abstracta”…”metafore” …si eventual inventie catolica (aaaa, stai, ca astia au inventat intre timp si purgatoriul… pffffffff…)
    <<>> focul cel vesnic ce ar fi? o gadileala cu pana la talpi? sau cum?

    Chiar ma aventurez sa presupun ca esti student la teologie daca nu chiar preot.
    Te rog sa ma contrazici

    Apreciază

   • Alexandru said, on noiembrie 6, 2019 at 6:59 pm

    N-ai demonstrat nimic. Comentariul lui Andrei Nicolae aruncă în derizoriu tot ce ai scris, iar răspunsul tău este ceva de genul: oricum am dreptate, căci părintele Adrian spune că Daniel este eretic. Dar ce faci este de două ori o măgărie, căci folosești necuviincios vorbele unui părinte deosebit, dar aflat în acea vreme într-o evidentă stare de senilitate.

    Apreciază

   • saccsiv said, on noiembrie 6, 2019 at 7:31 pm

    Alexandru

    Ce tupeu ai sa spui ca Parintele Adrian Fageteanu era senil…
    Pai de aia nu va este voua frica de iad, ca sunteti slugoi ai diavolului.

    Apreciază

   • Andrei-Nicolae said, on noiembrie 7, 2019 at 4:16 pm

    pt. vali

    Te contrazic. In tot ce ai afirmat de mine sau de aiurea.

    Si da, „pe bune”: focul MATERIAL al iadului si cazanele de smoala sunt intr-adevar o poveste (catolica) pentru prosti, supersitiosi, necredinciosi sau slabi in credinta. Cu totul altceva este NEMATERIALNICUL foc despre care tot vorbesc Sfintii Parinti de doua mii de ani, asa cum este (adevarata) invatatura ortodoxa.

    Ce treaba are Parintele Patriarh Teoctist, caruia tu, fara frica de Dumnezeu ii spui ironic si arogant taica – si care e cel mai posibil ca a fost ucis pentru marturisirea credintei, si parintele Patriarh Daniel?

    Parca un pic prea mare indrazneala…

    O sa-mi ingadui si eu un mic exercitiu de imaginatie, ca si tine, cu toate ca sunt si periculoase, si nefolositoare: ai in jur maxim 30 de ani, nu cred ca ai copii si nici la Biserica nu vii de prea mult timp, esti un fel de convertit – nu e nici o problema, care in putinul timp de cand vii la Biserica (poate chiar cativa ani), in loc sa iti traiesti pocainta, ai intrat inca de la inceput in tot felul de conflicte, discutii pe tema unei credinte pe care nu ti-ai lasat timp sa ti se descopere (releve) si diferite „marturisiri” de credinta, uitand sau niciodata afland ca marturisirea vine din incredintarea (verificata cu duhovnicul) a Sfantului Duh, chiar daca, intre timp, l-ai pierdut. Ramai cu incredintarea. Marturisirea nu se face nici din stiinta (studiu), nici din ratiune, ci din instiintare. Iar instiintarea vine din intrebare, continua intrebare, din dorinta sincera de a afla voia lui Dumnezeu…

    Apreciază

  • gheorghe said, on noiembrie 5, 2019 at 10:07 am

   Focul iadului este o poveste pentru prosti?
   Sau iadul ar fi o „stare”, asa …. ca o greata care trece ca deh! – Dumnezeu iubeste pe toti…
   Tu realizezi cum legi vorbele si ce iese din asta?
   Daca e asa de banal, inseamna ca nu avem a ne teme … si de fapt nici nu ar mai avea rost sa ne tinem de crestini ca nu e nic un gheseft, ca si-asa talmudistii zic ca dupa un an, orice-ai face ai iesit curat si indumnezeit din „pedeapsa”!?!
   ….
   Recitest si nu interpreta vorbele ci ia-le cum sint: Iadul exista intr-o forma ne-materialnica dar de o subtila substantialitate; asta e suficient fiindca atat duhurile Iadului – dracii (oriunde ar fi) cat si sufletele nu sint insotite de trup fizic.
   … incearca mai departe sa intelegi ca vad ca citesti si retii ce citesti.

   Cumva „votezi” cu Arhiepiscopul Lazar Puhalov impotriva ieromonahului Serafim Rose – fie pomenit in veci! – cu privire la starea sufletului dupa moartea biologica?

   Apreciat de 1 persoană

   • Andrei-Nicolae said, on noiembrie 7, 2019 at 3:28 pm

    Exact cum spui. Focul MATERIAL al iadului si cazanele de smoala sunt intr-adevar o poveste (catolica) pentru prosti. Cu totul altceva este NEMATERIALNICUL foc despre care tot vorbesc Sfintii Parinti de doua mii de ani, asa cum este (adevarata) invatatura ortodoxa.

    Apreciază

  • Codrin COD said, on noiembrie 5, 2019 at 10:30 am

   nu exista mustrare de constiintw in iad, mustrarea de constiinta il impinge pe om la pocainta, exista doar o parere de rau personala in iad, iar cel mai mare chin din iad nu este parerea de rau ci gandul ca acel calvar este vesnic, fara sfarsit.

   Apreciază

  • Alin Razvan said, on noiembrie 5, 2019 at 4:46 pm

   prietene, esti 100% pe dinfara. Ceea ce a spus Daniel e acelasi lucru cu ceea ce a spus papa, sluga diavolului.
   2. In iad exista cu adevarat cazane de smoala, cuptoare cu foc, ger inimaginabil si multe alte lucruri, exact dupa cum au marturisit sute de monahi si sfinti care au vazut iadul.
   Sa-ti dau un exemplu: Sfantul Lavrentie de Cernigov plangea cate 2, 3 zile dupa ce vedea iadul, maicutele de la el de la manastire incercau sa-l linisteasca dar el le spunea: -In iad sufletele stau in foc ca pestii in conserva; voi nu vedeti, ca daca ati vedea, nu v-ati mai putea opri plansul.

   Apreciază

   • Andrei-Nicolae said, on noiembrie 7, 2019 at 3:50 pm

    Nici un Sfant Parinte nu a spus cum spui tu, dar toti au marturisit ca imaginile folosite sunt dovada saraciei umane in a exprima adevarul NEmaterialnic vazut acolo. Nu exista nicaieri in invatatura ortodoxa despre iad cazane de smoala, cuptoare cu foc – acestea sunt inventii catolice de secolul XV-XVII. Toti Sfintii au marturisit ca iadul e atat de cumplit incat depaseste orice forma de exprimare sau analogie umana.

    Si nu, Patriarhul Daniel nu a spus nici acum, nici NICIODATA ceea ce a spus ereticul papa, cuvinte precum: ”Toate religiile sunt adevărate” sau ”Biserica are loc şi pentru heterosexuali şi homosexuali, suntem pro-viaţa, pro-alegere, pentru conservatori şi liberali, ba chiar şi comunişti.”, ci dimpotriva, ca: „Acesta este chinul din iad. Nu e vorba de cazane cu smoală care ard ceva material, ci e vorba de o realitate spirituală, o stare a sufletului care nu a răspuns la iubire cu iubire, care a trăit egoist și a fost insensibil, nepăsător” si ”iubirea Lui milostivă pe cei din rai, care au răspuns iubirii Lui, îi bucură, iar față de cei care n-au răspuns iubirii Lui produce în ei mustrarea conștiinței, regretul, părerea de rău.”

    O fi spus si facut (sau cand trebuia sa faca poate n-a facut – vezi cipuri, vaccinuri) el altele in trecut… dar acum unde vedeti voi ca a spus ceea ce insinueaza Vasile? E o manipulare, pe care eu sper din suflet ca Vasile a facut-o neintentionat.

    Ortodoxul trebuie sa fie drept. Cum e cu Ninel Peia, ca sa dau un exemplu la cald: cand a fost procip a gresit, cand a fost pentru referendumul pentru familie a facut bine.

    Doamne ajuta!

    Apreciază

   • ciprian p. said, on noiembrie 7, 2019 at 7:56 pm

    Andrei-Nicolae,
    ma iertati…. poate cel mai potrivit e a spune ca nefericirea sa nu a zis complet despre Iad ci oarecum a micsorat despre chinurile din Iad ca fiind doar o mustrare de constiinta….ceea ce nu e asa.
    Mustrarea de constiinta( iadul pe pământ) exista acum in lumea asta pt oamenii ne spovediți de păcate grele si cu draci psihologi !
    dar dincolo este focul nestins , e nematerial fata de trupul material, dar e material cu adevărat pt draci si pt sufletele oamenilor.
    Nu stii de întâmplarea cu fetita care o fost in Rai si o primit de la tatasu 3 mere , si a fost in Iad si a vazuto pe mama-sa in foc arzând si strigând s-o scoata de acolo ca se clocoteste de foc…si fetita a întins mana in foc si s-a ars mana ei…si asa s-a trezit din visul-vedenie urland de durere încât tot satul o auzit-o si a venit la ea…iar manuta ei era neagra tare si arsa… Si le-a povestit la toti unde a fost….si a scos si merele din sân si le-au gustat si erau deosebit de gustoase !
    Si fetita asta a ajuns pustnica si pana la pustnicie i-a rămas mana neagra pt aducere aminte de focul ghenei !!!

    uite un pic din cuvântul pr. Cleopa despre Iad :
    „Deci, cea dintai munca ce stapaneste iadul este intunericul acela negrait si neinchipuit.
    A doua munca, dupa intuneric, este plangerea si scrasnirea dintilor. Atatea lacrimi se varsa in iad intr-o singura zi, ca, daca s-ar aduna pe fata pamantului ar face un ocean mai mare ca Oceanul Pacific. Oceanul Pacific are 48.000 km lungime, de la Polul Nord pana la Polul Sud; are 18.500 km latime si, la Insulele Mariane, are 11 km adancime. Si numai in iad, intr-o singura zi, lacrimile care se varsa acolo, ar face un ocean mai mare ca Pacificul. Atata plangere este in iad.

    A treia munca este putoarea cea rea. Daca s-ar aduna toate putorile de pe fata pamantului la un loc n-ar face nici un miligram fata de putoarea care este acolo. Ca sa va dati seama ce putoare este in iad, am sa va spun o istorioara.”
    Deci cazanele cu foc nu e pt prosti….ba chiar este o carte scrisa de pr. Ioanichie Balan ed. Sihastria cu binecuvântarea mitr. Moldovei ” Istorioare duhovnicesti”, unde sunt istorioare contemporane ….cu oameni simpli care o patit-o cu Iadul si o fost chiar una de l-o văzut pe barbatuso cum era el intr-un cazan cu foc…si Ingeru a dat porunca celui care stătea acolo sa ridice capacul de la cazan sa-i arate pe bărbatu-so…si acela l-o scos cu furca din adâncul puțului cu foc so era erat si negru si striga la femeie sa-i faca 7 rânduri de sărindare !
    Asa ca intradevar asteas povesti numai pt prosti( adica pt cei simpli in credinta ca Sf. Pavel cel prost) , nicidecum pt cei destepti care cred intelectual si doar teologic !
    Dar sunt ortodoxe !
    Doamne ajuta !

    Apreciază

   • ciprian p. said, on noiembrie 7, 2019 at 8:47 pm

    Andrei-Nicolae,
    Uite aici…si încă e tipărită cu binecuvântarea celui pe care îl admiri:
    Cartea asta : ia-o si mănânc-o pe toată , ea iti va amari pântecele , dar in gura ta va fi dulce ca mierea 🙂
    dupa ce o vei fi citit toata…sa vii sa mai spui ce crezi 🙂
    Doamne ajuta !
    https://ro.scribd.com/doc/301751213/Arhimandrit-Ioanichie-B%C4%83lan-Istorioare-duhovnice%C5%9Fti

    Apreciază

   • Andrei-Nicolae said, on noiembrie 7, 2019 at 9:58 pm

    pt. ciprian p.

    De unde ai scos ca il admir pe parintele patriarh?! Eu am facut analiza pe textul propus de Vasile.
    Cand mai citim si noi Sfintii Parinti?

    Parintele Cleopa e un mamut, un Sfant real, din cei mari, care a vorbit pe limba tuturor, dar numai cei sinceri si deschisi Duhului Sfant – fie ei simpli sau carturari – au putut primi si intelege izvorul curat al Cuviosului Ilie Cleopa.

    Carturarii s-au incalcit in simplitatea lui, cei simpli in adancul cuvintelor sale.

    Tu ce intelegi din textul pe care il citezi, dar nu l-ai aprofundat? Respectiv: „Iadul este imparatia dracilor, a carui poarta este deznadejdea, curte sunt legaturile; ferestre, intunericul; masa, reaua imputiciune si putoare; mancare este foamea, bautura este setea, ceasornic este plansul, asternut este vapaia, oranduiala este tulburarea cea fara randuiala a prapastiei acelea groaznice.”

    Sau despre focul iadului, ca asta era si tema: „Focul nestins nu mai are acolo nevoie de materie, cum zice Sf. Efrem: „Ca nu sunt oarecare care-l aprind cu materie din lumea aceasta”. Acolo este foc nestins, nu este foc cu lemne aprinse, ci arde cu urgia maniei lui Dumnezeu negraita, catre cei pacatosi.” – cam asta a zis si Patriarhul. Bineinteles, ambele citate din parintele Cleopa. Parinte Cleopa, care altundeva scria ca un alt chin insuportabil in iad e vederea vrasmasilor. Tu cum crezi ca arata vrasmasii? Ca un fel de bestie sau monstru? Ar fi bine, numai ca nu e chiar asa, ci cu mult mai mult, mintea nici macar NU-SI POATE IMAGINA cum arata un vrasmas – parafrazez pe Parintele.

    Sunt foarte folositoare si adevarate scrierile parintilor (pr. Cleopa, pr. Ioanichie etc.) pentru pocainta si abecedarul credintei, dar nu mai cititm si noi ceva dogmatica (Sfintii Parinti: Vasile cel Mare, Maxim Marturiitorul, Simeon Noul Teolog, Ioan Damaschinul samd? Iar fraza nu-l scade pe pr Cleopa, caci tocmai acesta era si scopul duhovniciei sale, sa ne deschida setea de Filocalie, Sfintii Parinti, de adevar dogmatic.

    De ce au scris o pleiada de Sfinti acele tomuri intregi? Ca n-aveau ce face? Parintele Cleopa i-a citi pe TOTI! Iar Parintele Serafim Rose, citeand pe Sfantul Paisie Velicicovschi care spune ca toata literatura duhovniceasca a Sfintilor Parinti au scris-o aceia SPECIAL pentru cei din vremurile de pa urma.

    Parintele Cleopa tot timpul spunea ca expune aceste povestioare si adevaruri dogmatice poporului, ca pe niste franturi, spre a-i deschide ochii si setea sa citeasca direct pe Sfintii Parinti – izvorul. Tot timpul intreba: n-ai citi la Sfantul cutare sau cutare? Ca sa te atraga sa mergi mai departe, sa iti deschida pofta sa cercetezi mai mult.

    Vorbesti cu un om care l-a cunoscut personal pe Cuvios si i-a si cercetat scrierile (o buna parte) si pot spune fara sa-mi fie teama ca gresesc ca n-ar fi avut o parere prea buna despre o anumita atitudine a celor care folosesc cuvinte ca „nefericitul”, „preaspurcatul”, „nepatriarhul”. N-ar fi fost niciodata de acord cu asa ceva si cu atitudinea unora, indiferent de caderea altora. Nu tolera asa ceva si niciodata nu s-ar fi exprimat asa. Asa ca intre tine si Sfintia sa, prefer sa-l am model pe Sfintia sa. Precum Pr. Arsenie Papacioc: s-ar fi facut sabie imediat la erezie, dar n-ar fi tolerat niciodata asemenea atitudini, atacuri si limbaje care nu sunt curate, nu sunt de la Cel Bun, Dumnezeul nostru.

    Si repet, pentru ultima data: eu n-am facut analiza parintelui Patriarh, ci a textului dat. Text perfect ortodox. Ideea textului era ca nu e foc material si cazane de smoala (viziune catolica care a smintit lumea – nota mea), ci ceva mult mai adanc si grav, „o realitate spirituală, o stare a sufletului care nu a răspuns la iubire cu iubire, care a trăit egoist” + „este nedrept să spunem că Dumnezeu urăște pe cei din iad (idee eretica, Dumnezeu nu uraste, vezi Sf. Simeon noul Teolog sau mai nou Sf. Siluan Athonitul – nota mea) și iubește pe cei din rai, pentru că El este iubire milostivă față de toți”, ci ca „iubirea Lui milostivă pe cei din rai, care au răspuns iubirii Lui, îi bucură, iar față de cei care n-au răspuns iubirii Lui produce în ei mustrarea conștiinței, regretul, părerea de rău”. Perfect

    Pentru mine discutia este inchisa, cu precizarea ca doar daca imi va permite timpul, poate voi cauta si posta candva un studiu scurt, dar revelator studiu al Parintelui Ioannis Romanidis, text care infatiseaza, inclusiv istoric, felul cum ideea de rai si iad a fost profund corupta cu timpul de erezia catolica (tocmai din pricina intreruperii ortodocsilor a cercetarii scrieilor Sfintilor Parinti), iar ortodocsii contemporani – vorbim de cei traitori, sinceri – nici n-au idee. Si, bineinteles, ca acest lucru ne saboteaza

    Bucurie duhovniceasca si o imbratisare frateasca. Doamne ajuta!

    Apreciază

   • ciprian p. said, on noiembrie 8, 2019 at 9:21 am

    Andrei -N.,
    Multumesc ca mi-ai impartasit cu dragoste gândurile tale !
    Totusi rămân la ideea că sunt mai folositoare istorioarele duhovnicesti despre Iad pt cei simpli si prosti ca mine !
    Mie mi-e de ajuns sa stiu ca e foc si chin si vierme si putoare si smoala si de toate !!! Nu-mi tre mie teologie inalta pt Iad !
    Si , da..stiu ca pr. Cleopa nu era de accord cu insulte la patriarhii ăstia. Da el e pr. Cleopa…
    eu.imi.permit sa vbesc altfel pt ca intradevar nu pot sa-l fericesc pe patriarhul acesta nevrednic de a fi patriarh din pct meu de vedere !
    Daca era intradevar un adevărat părinte patriarh cum tu ii spui…atunci nu semna la Creta, sau daca semna din presiune….la întoarcere se dezicea de falsul sinod si nu.il accepta ca fiind un bun sinod! asa…daca tot ne luam dupa scrierile teologice ale marilor Sf. Parinti dupa cum zici ca tre sa ii citim….atunci cum se numeste un episcop, mitropolit , patriarh care semnează erezii?
    cum se numeste acela care îngăduie vecernii cu ereticii ? dupa Sfintii Parinti patriarhul nu mai e patriarh ci pseudo-patriarh nu?
    Daca era patriarh adevărat…spunea public in predica sa audă tot poporul : ” iubiti credinciosi, sa nu-l ascultati pe papa, acesta este eretic si sub anatema, nu mergeti dupa el , ci sa va feriti de el ca de diavolul sarpe …”
    Si nici din CMB nu vrea sa iasă …
    Poa sa predice cat de bine teologic toata Evanghelia…daca nu se opune ecumenismului si nu-si apara turma de otrava ereziei…e degeaba patriarh. Numai asa sa avem si noi patriarh îmbrăcat in alb?
    Nici patriarhul Ierusalimului nu-i in alb, nici al Rusilor, nici cel Ecumenic 🙂

    Apreciază

 2. isa said, on noiembrie 5, 2019 at 10:15 am

  O fi luat ”lumina” de la popo de la Roma.

  Apreciază

 3. P.M. said, on noiembrie 5, 2019 at 10:24 am

  Majoritatea romanilor nu crede in existenta lui Dumnezeu,implicit a iadului;deci dansul nu face altceva decat sa tina pasul cu vremurile;incearca sa i abata si pe cei ce au o minima de credinta,o minima teama de iad;oricum,dumnealui,ca vrajmas a Tatalui Ceresc,are sanse sa aibe o moarte foarte urata;numai zic de iad.

  Apreciază

 4. Codrin COD said, on noiembrie 5, 2019 at 10:32 am

  https://www.facebook.com/groups/814069895710043/ am creat un grup pe facebook pur Ortodox pentru ca restul celelalte sunt pline de sectari si ecumenism… iar canalul meu de youtube este acesta http://www.youtube.com/endoftimess cine doreste sa se aboneze. Momentan lucrez la Hronograful lui Chedrinos carte recomandata si de parintele Cleopa, o carte foarte rara din pacate.

  Apreciază

 5. Marco said, on noiembrie 5, 2019 at 11:15 am

  Cred ca are dreptate. Pai dupa moarte nu mai avem corpul fizic sa ne doara .Trecem la corpul spiritual fara nervi si dureri fizice.De cate ori nu am simtit toata lumea in viata noastra acea ,,durere,, interioara pe care nu stiam sa o explicam Ceva care parca te strangea pe dinauntru dar nu era de natura fizica organica.

  Apreciază

  • saccsiv said, on noiembrie 5, 2019 at 11:43 am

   Marco

   Faptul ca nu intelegi tu cum te doare, nu inseamna ca nu te doare.
   Dar despre iazul de foc ce parere ai? Acolo vor fi dupa inviere.

   Apreciat de 1 persoană

  • ciprian p. said, on noiembrie 5, 2019 at 3:38 pm

   Marco, dupa moarte nu ai trupul asta de carne cu tine, dar ai trupul sufletului care are si acela afecte, poate savsimta bucuria, pacea, dragostea, caldura serafimica daca ajunge in Rai .
   Iar daca ajunge in Iad( Doamne fereste-ne) atunci simte frigul, foamea, setea, văpaia, chinurile dracilor, întunericul , viermele umblând pe el ….si alte chinuri….intrucat iadul si chinurile lui sunt duhovnicesti …le simte sufletul ca si când ar fi intrun trup….însă durerea si mai mare e ca nu poate muri sa scape de chin!
   Si Dracii sunt duhuri cu suflet asemănător noua ….si ei simt chinurile…si ei se tem de Iad si simt bătaia lui Dumnezeu ! dar s-au acomodat…s-au ” călit” cu negriceala si cu smoala ! nu stii ca ii arde la propriu Lumina Dumnezeiasca, ii arde Sf. Cruce, Sf. Moaste ! Deci Dumnezeu a creat si chinuri( foame frig foc ) pt suflet si pt duhurile neascultatoare !
   Dar daca nu cititi Vietile Sfintilor si istorioarele adevărate cu aceste întâmplări …n-ai de un sa stii !
   Cititi toate volumele ” Ne vorbeste pr. Cleopa…” sa aflati acolo lucruri minunate !

   Apreciază

  • Codrin COD said, on noiembrie 5, 2019 at 10:45 pm

   Marco tu esti ortodox sau sectar? La judecata de apoi toti vom invia cu trupul acesta material care va deveni trup duhovnicesc, acelasi trup ca al Lui Hristos dupa Inviere, unii vor invia spre viata vesnica altii spre moarte vesnica.

   Apreciază

 6. Remus Satală said, on noiembrie 5, 2019 at 11:57 am

  Elevă din Giurgiu, ritual satanic într-o clădire părăsită: „I-a băut sângele şi i-a înfipt cioburi în palme”
  https://www.gandul.info/stiri/eleva-din-giurgiu-ritual-satanic-intr-o-cladire-parasita-i-a-baut-sangele-si-i-a-infipt-cioburi-in-palme-18542227

  Apreciază

 7. Andrei said, on noiembrie 5, 2019 at 2:08 pm

  Suntem la un pas de schisma si astfel de articole nu ajuta. Deloc.

  Mantuitorul le-a vorbit oamenilor in pilde pentru ca asa puteau sa inteleaga mai bine noua Lege. Doar cei care au experimentat o mare suferinta sufleteasca pot intui cat de cat ce inseamna chinurile iadului. Pentru majoritatea insa este nevoie de o exemplificare plastica cu asocierea unor chinuri fizice care sa aduca sufletul spre o mai clara intelegere a marilor suferinte ale celor care nu se mantuiesc. Datorita dulcetilor pe care le ofera trupul, oamenii trupesti se amagesc si au mintea intunecata neputandu-si inchipui ce inseamna cu adevarat suferinta prin despartirea de Dumnezeu. Iar pentru cei care cad la dreapta Judecata aceasta va fi vesnica. Chiar si daca dupa A Doua Venire a Mantuitorului, invierea in trup a tuturor si participarea la Judecata finala vor exista la propriu cazane cu smoala pentru cei care nu se vor mantui, chinul despartirii de adevaratul Dumnezeu va fi cea mai mare suferinta a lor si nicidecum arderea la propriu a trupurilor.

  Nu sunt un fan al Patriahului Daniel insa predicile lui sunt printre cele mai huhovnicesti pe care le-am auzit vreodata. Chiar au profunzime si sunt corecte dogmatic. A face asociere cu ceea ce a spus papa este un act de manipulare. Ala este un inselat si amesteca Adevarul cu minciuna la fel cum se intampla si in exemplul dat in articol unde clar c-o ia pe aratura cu prostiile despre „toate religiile”.

  Cred ca acum este mai important decat oricand sa-l sustinem pe parintele Patriarh prin rugaciune si prin incurajarea in cele bune pentru ca Domnul sa se milostivesca de el si de noi si sa-l intareasca in marturisirea dreptei credinte (si, din pacate, are destule bile negre referitoare la Creta si Ucraina ca sa vorbim doar de ceea ce este mai grav). Toti avem de castigat daca el se ridica si toti avem de pierdut daca el cade. Sunt de acord sa-l criticam atunci cand are scaderi dar nu vad motive sa-l acuzam acolo unde nu este cazul printr-o asociere total nepotrivita cu ereticul papa.

  Domnul sa ne ajute pe toti sa facem cele de folos pentru a ne castiga sufletele la dreapta si infricosatoare Judecata.

  PS – l-am admirat pe Patriarh la vizita papei. A spus explicit ca l-a primit pentru ca-i suntem datori pentru lacasurile de cult pe care le-a pus la dispozitia ortodoxilor emigrati in occident (peste 2000 daca-mi aduc bine aminte), a evitat rugaciunea in comun si l-a plasat pe papa in dreptul icoanei cu martiriul marturisitorilor nasaudeni. A fost o atitudine diplomatica adecvata, asa consider eu, contextului general. Sustinatorii unei atitudini transante spun altceva insa eu nu vad ca suntem pregatiti sa purtam un razboi pe fata. Acesta ar grabi ruperea Bisericii si nu ar intari-o. Vremurile sunt cum sunt si scapa cine poate.

  Apreciază

  • Alin Razvan said, on noiembrie 5, 2019 at 4:54 pm

   @Andrei
   ” l-am admirat pe Patriarh la vizita papei. A spus explicit ca l-a primit pentru ca-i suntem datori pentru lacasurile de cult pe care le-a pus la dispozitia ortodoxilor emigrati in occident”
   exact asta e o mare maiestrie a spurcatului veliar, ruperrea de Hristos pt ceva, orice ar fi. Adica, daca o mama cu 5 copii accepta pecetea diavoluilui ca sa-si salveze copiii de la moarte, acea mama merge in iadul cel vesnic.
   Adica, nu exista scuza pt erezie si lepadare. Ortodox este sa faci zero compromisuri in materie de dogma ortodoxa, ce ajutorm e ala: pe de o parte, acei romani din strainatate au mers intr-o casa/cladire (eu nu o recunosc de biserica pe cele ale catolicilor), pe de alta parte Daniel il recunoaste pe un mirean –papa– drept arhiereu si, implicit, ca religia lui este valida.
   Deci Daniel e mana-n mana cu ereticii, dar, ca sa vezi!, o face spre binele ortodoxiei.
   Deschide bine ochii si vezi cum spurcatii sionisti au cucerit aproape toata lumea in numele libertatii, democratiei si iubirii!

   Apreciază

 8. ciprian p. said, on noiembrie 5, 2019 at 3:22 pm

  …mai oameni care nu credero ce spun Scripturile , sau nu vreti sa credeti!
  Daca a zis Hristos ca este gheena, este focul cel nestins, tartarul, scrasnirea dintilor si viermele cel neadormit…apoi voi va impotriviti Cuvintului Lui Dumnezeu, măi? da nesimtitul aiesta cum are curajul sa zică altceva decât invata Sf. Scriptura si Sf. Parinti?
  Cititi cuv. Pr. Cleopa despre Iad si bagati de seama ! mai bine ca pr. Cleopa nu o sa explice niciun episcop despre cele de dincolo. Asa ca ori credeti pe pr. Cleopa….ori nu credeti pe pr. Cleopa si va luati dupa nepatriarhul asta !
  Apoi s-ar putea ca sa ajungem sa simtim toate cele ce nu le credem scrise in Evanghelie ( si focul si putoarea si ssmoala si viermele si scrasnirea dintilor ), de care sa ne ferească Dumnezeu si sa ne miluiasca !
  https://m.crestinortodox.ro/credinta/parintele-cleopa-despre-iad-69805.html

  Apreciază

 9. Andrei-Nicolae said, on noiembrie 5, 2019 at 4:30 pm

  Aici greșești. Pt. mine Părintele Serafim Rose este Sfânt, chiar modelul după care mă ghidez și i-am citit opera integral. Despre celalat… Habar nu am cine e…
  În altă ordine de idei, Dumnezeu chiar iubește pe toți, dar fiecare își alege locul. Aceeași iubire este pentru unii iad, iar pentru alții rai. Apocatastaza, în orice versiune a sa e o erezieTrupul va fi cu noi toți, transformat, indiferent de stare sufletelor. Dacă ți-aș spune că trupul tuturor – indiferent de locul unde vor ajunge – va fi mai intai induhovnicit, probabil că m-ai mai si acuza si de altele…
  Ortodocșii cred mai mult in viziunea catolica despre iad, decat in cea Ortodoxă.
  Dacă ar citi (măcar) scrierile (Sfântului) Părinte Serafim Rose – nu mai zic de cele ale Sfinților Părinți sau cel puțin al mentorului său Sfântul Ioan Maximovici (despre Judecata de Apoi – de ex) atunci lucrurile ar sta cu totul altfel.

  Apreciază

 10. Andrei-Nicolae said, on noiembrie 5, 2019 at 4:41 pm

  Eu nu iau apărarea intregii vieți sau a persoanei Patriarhului (pe care eu îmi rezerv dreptul să îl numesc ÎNCĂ părinte) , ci a predicii în cauză, care nu e greșită cu nimic dpdv dogmatic.
  Iar daca iei cele doua texte – cel a părintelui Patriarh și cel al ereticului papă – și le pui in două coloane pe aceeași pagină, nu au absolut nici o legătură, iar diferenta de mesaj si concluzii este totală. Ceea ce a spus patriarhul (în cazul de fata – subliniez) e in acord total cu Sfinții Parinti.

  Apreciază

  • Andrei-Nicolae said, on noiembrie 5, 2019 at 4:43 pm

   Când esti supărat pe cineva – poate chiar pe bună dreptate, riști să vezi răul chiar și acolo unde e. Eu am scris comentariul din pură compasiune și grijă, te citesc de când ai publicat cartea…

   Apreciază

   • Nomad said, on noiembrie 6, 2019 at 10:34 pm

    @Andrei – Nicolae – dar de masoneria și ecumenism ce zice Patriahul ii place , e ce trebuie ? ce grad are ?!?

    Apreciază

 11. Spaceman said, on noiembrie 5, 2019 at 5:44 pm

  Nu e prima oară când patriarhul Daniel rumegă qat și o dă în aiureli, așa se întâmplă când amesteci credința creștin ortodoxă cu masoneria și ecumenismul.

  Apreciază

 12. Alexandru TM said, on noiembrie 5, 2019 at 6:13 pm

  Doamne ajuta,

  Catre @Andrei si @Andrei, voi teologhisiti draceste scotand din context spusele parintelui Staniloaie luand partea patriarhului mincinos, si daca ii luati partea, aceasi parte veti avea (doamne fereste eu nu o doresc nimanui, voi o alegeti).

  Nici nu trebuia sa se intalneasca cu papa, si daca era musai sa se intalneasca trebuia sa-l mustre pentru credinta lui papistasa asa cum au facut Voievozii neamului, nu sa-i bata clopete ca unui episcop. Ce bazaconii spuneti ca s-a purtat si se poarta corect patriarhul acesta?

  Sf.Marcul al Efesului si Sf.Iustin Popovici spun: „In materie de credinta (invatatura,dogma) nici cand nu s-a indreptat ceva folosind pogoramant” . Nu cel ce tine adevarul face schisma ci cel ce se departeaza de Adevar si propovaduieste minciuna, acela schismatic este.

  Ce zice patriarul este in contradictie cu sfintii parinti , si chiar cu sfanta scriptura unde exista si foc si nenumarata necuratie descrisa in iad, insa nu acestea materiale care le cunoastem ci unele nemateriale in veci fiind, toate acestea cu amplificandu-se cu simtamantul sufletesc ca nu se vor termina.

  Mantuire

  Apreciază

 13. ioanide said, on noiembrie 5, 2019 at 8:08 pm

  Cei care cred ca iadul este doar asa ceva trecator sau o metafora , vor vedea pe pielea lor cand sufletul se va desprinde de trup [moarte] , caci sufletul i-si pastreaza toate simturile , de cald de frig , de iubire , de groaza , de deznadejde , dar mai aprig va fi FOCUL ghenei , foc fizic , si viermi cei neadormiti , care de lungimi diferite , chiar si de un metru , vor RUPE bucati de carne din trupul celor osanditi , si neputand murii , o iau din nou de la capat cu chinurile VESNICE ale iadului , ……….

  Apreciază

 14. Cristiana said, on noiembrie 5, 2019 at 9:00 pm

  Sincer, mie mi – e tare milă de bătrânelul ăsta de patriarh al nostru și chiar și de mielușelul de papa.Vă imaginați ce spectacol ne vor oferi aceștia doi, când vor împărți același cazan cu smoală ? Cum își vor scoate ochii și – și vor mânca urechile, cum își vor sfărma oasele și își vor sfâșia inimile reciproc ? Atunci vom vedea noi ce prietenie va mai exista între cei doi diavoli.

  Apreciază

 15. P.M. said, on noiembrie 6, 2019 at 4:10 am

  Deoarece cei mai multi dintre conationalii nostri sunt ignoranti,nu mã mirã declaratiile preanefericitului;românii habar nu au ce se va întâmpla dupã moartea trupului,nici nu sunt interesati de un asa subiect;cand le spui câte una,cate alta,ei raspund simplu:,,nu s a întors nimeni de acolo”;numai spun de subiecte care au legãturã directã cu mântuirea,gen sinodul din Creta;ei mai degrabã sunt interesati de telenovelele de pe la Kanal D,Antena 1,Antena Stars sau de propriile telenovelele:cum s a mai ìmbrãcat aia,ce måncare a mai fãcut,ce masinã si a mai luat ãla,in ce vacante au mai fost,subiecte pe atat de superficiale pe cum le este si viata;din pacate asta ne afecteazã pe toti deoarece din cauza ignorantei se vor implementa si documentatia biometricã,vaccinarea obligatorie a copiilor,reteaua 5 G si cine stie ce lucruri vãtãmãtoare.

  Apreciază

 16. Nimic nu sunt fără Dumnezeu said, on noiembrie 6, 2019 at 11:37 pm

  In cartea ,,Mantuirea pacatosilor” scrisă de Agapie Criteanu, există marturii clare ale unor sfinți despre Rai si despre Iad. Nu trebuie sa vina papa sa ne spuna cum stau lucrurile cu Iadul si cu Raiul. Dacă nu avem haină de nuntă, nu suntem primiti in Rai. Punct. Iar despre Iad, Doamne fereste sa ajungă cineva acolo! Nu se pot descrie chinurile de acolo!
  A se citi cartea ,,Mântuirea pacatosilor”.

  Apreciază

 17. Amin said, on noiembrie 7, 2019 at 7:05 am

  La fel zice si papa. Frati in aceeasi credinta. 😦

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: