SACCSIV – blog ortodox

Papa Francisc vrea un organism supranațional care să implementeze politicile privind ”schimbările climatice”

Posted in GUVERN MONDIAL, incalzirea globala, ONU, papa Francisc I, schimbarea climei by saccsiv on octombrie 21, 2019

Papa Francisc:

Dragi frați și surori,

Vă salut și mulțumesc președintelui dumneavoastră, prof. Stefano Zamagni, pentru cuvintele sale amabile și pentru că a acceptat să prezideze Academia Pontificală de Științe Sociale. Tot în acest an ați ales să discutați o problemă de relevanță permanentă. Din păcate, avem în fața ochilor noștri situații în care unele state-națiune își pun în aplicare relațiile într-un spirit mai mult de opoziție, decât de cooperare. Mai mult, trebuie menționat că frontierele statelor nu coincid întotdeauna cu demarcările populațiilor omogene și că multe tensiuni provin dintr-o cerere excesivă de suveranitate din partea statelor, deseori tocmai în zonele în care nu mai sunt capabile să acționeze eficient pentru a proteja binele comun.

Atât în Enciclica Laudato si’,cât și în adresa din acest an către Membrii Corpului Diplomatic, am atras atenția asupra provocărilor globale cu care se confruntă umanitatea, cum ar fi dezvoltarea integrată, pacea, grija pentru casa noastră comună, schimbările climatice, sărăcia, războiul, migrația, traficul de persoane, traficul de organe, protejarea binelui comun și noile forme de sclavie.

Sfântul Toma are o idee frumoasă despre ceea ce este un popor: ”Râul Sena nu este ‘acest râu anume’ din cauza ‘acestei ape curgătoare’, ci din cauza ‘acestui izvor’ și a acestei  ‘albii’, și de aceea este numit întotdeauna același râu, deși ar putea să curgă o altă apă jos într-acolo; de asemenea, un popor este același, nu din cauza unei similitudini sufletești sau a oamenilor, ci din cauza aceluiași locaș, sau mai degrabă din cauza acelorași legi și a aceluiași mod de a trăi, așa cum spune Aristotel în cartea a III-a din Politica” (Despre creaturi spirituale, a. 9, ad 10).

Biserica i-a îndemnat mereu pe oameni să-și iubească propriul popor și patria și să respecte comoara diferitelor expresii culturale, obiceiuri și tradiții și modurile corecte de a trăi, înrădăcinate în popoare. În același timp, Biserica a avertizat persoane, popoare și guverne cu privire la abaterile de la acest atașament, atunci când este vorba despre a-i exclude și urî pe ceilalți, când devine un naționalism conflictual care construiește ziduri, ori chiar rasism sau antisemitism. Biserica observă cu îngrijorare reapariția, aproape peste tot în lume, a curenților agresivi față de străini, în special imigranți, precum și acel naționalism în creștere, care neglijează binele comun. Există riscul de a compromite formele de cooperare internațională deja stabilite, subminând obiectivele organizațiilor internaționale ca un spațiu de dialog și de întâlnire pentru toate țările, la un nivel de respect reciproc și împiedicând atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, aprobate în unanimitate de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, de la 25 septembrie 2015.

Este o doctrină comună faptul că statul este în slujba persoanei și a grupărilor naturale ale oamenilor precum familia, grupul cultural, națiunea ca expresie a voinței și a obiceiurilor profunde ale unui popor, a binelui comun și a pacii. Totuși, prea des, statele sunt subservite intereselor unui grup dominant, mai ales din motive de profit economic, care oprimă, printre altele, minoritățile etnice, lingvistice sau religioase, care se află pe teritoriul lor.

Din această perspectivă, de exemplu, modul în care o națiune îi întâmpină pe migranți, îi dezvăluie viziunea despre demnitatea umană și relația sa cu umanitatea. Fiecare persoană umană este un membru al umanității și are aceeași demnitate. Atunci când o persoană sau o familie sunt forțate să părăsească propriul pământ, trebuie să fie întâmpinați cu umanitate. Am spus de nenumărate ori că obligațiile noastre față de migranți sunt articulate în patru verbe: a întâmpina, a proteja, a promova și a se integra . Migrantul nu reprezintă o amenințare pentru cultura, obiceiurile și valorile națiunii gazdă. De asemenea, el are o datorie, de a se integra în națiunea care îl primește. A te integra nu înseamnă a asimila, ci a împărtăși felul de viață al noii sale patrii, chiar dacă el însuși ca persoană este purtătorul propriei povești biografice. În acest fel, migrantul se poate prezenta și poate fi recunoscut ca o oportunitate de a-i îmbogăți pe oamenii care îl integrează. Este responsabilitatea autorității publice să protejeze migranții și să reglementeze fluxurile migratorii în virtutea prudenței, precum și să promoveze primirea, astfel încât populațiile locale să fie formate și încurajate să participe în mod conștient la procesul de integrare a migranților primiți.

Problema migrației, care este o caracteristică permanentă a istoriei umane, încurajează, de asemenea, reflecția asupra naturii statului-națiune. Toate națiunile sunt rezultatul integrării valurilor succesive de oameni sau grupuri de migranți și tind să fie imagini ale diversității umanității, în timp ce sunt unite prin valori, resurse culturale și obiceiuri sănătoase comune. Un stat care trezește sentimentele naționaliste ale propriului său popor, împotriva altor națiuni sau grupuri de oameni, ar eșua în misiunea sa. Știm din istorie unde conduc astfel de abateri.

Statul-națiune nu poate fi considerat ca absolut, ca o insulă în raport cu împrejurimile sale. În situația actuală a globalizării, nu numai a economiei, ci și a schimburilor tehnologice și culturale, statul-națiune nu mai este capabil să obțină de la sine binele comun pentru populația sa. Binele comun a devenit global și națiunile trebuie să se asocieze spre beneficiul lor. Atunci când un bine comun supranațional este clar identificat, este nevoie de o autoritate specială, constituită legal, capabilă să faciliteze punerea în aplicare a acestuia. Gândiți-vă la marile provocări contemporane ale schimbărilor climatice, la noua sclavie și la pace.

În timp ce, în conformitate cu principiul subsidiarității, națiunilor individuale trebuie să li se ofere puterea de a acționa pe cât este posibil, pe de altă parte, grupuri de națiuni vecine – așa cum este deja cazul UE – își pot consolida cooperarea prin atribuirea exercițiului de anumite funcții și servicii unor instituții interguvernamentale, care le gestionează interesul comun. Este de sperat că, de exemplu, nu vom pierde în Europa conștientizarea beneficiilor aduse de această cale de apropiere și armonie între popoare, întreprinse după al doilea război mondial . În America Latină, pe de altă parte, Simón Bolivar i-a îndemnat pe liderii vremii sale să făurească visul unei Mari Patrii, care știe să primească, să respecte, să îmbrățișeze și să dezvolte bogățiile fiecărui popor.

Această viziune cooperantă dintre națiuni poate schimba istoria, relansând multi-lateralismul, care se opune atât presiunilor naționaliste noi, cât și politicii hegemonice.

Astfel, umanitatea ar evita amenințarea recurgerii la conflictele armate, de fiecare dată când apare o dispută între statele-națiuni, precum și evitarea pericolului colonizării economice și ideologice a superputerilor, evitând tirania celor mai puternici asupra celor mai slabi, acordând atenție dimensiunii globale, fără a pierde din vedere dimensiunile locale, naționale și regionale. Față de planul globalizării imaginat ca ”sferic”, care nivelează diferențele și sufocă localizarea, este ușor să reapară atât naționalismul, cât și imperialismul hegemonic. Pentru ca globalizarea să fie în beneficiul tuturor, trebuie să ne gândim la punerea în aplicare a unei forme ”globalizate”, care să susțină o luptă sănătoasă pentru recunoașterea reciprocă între identitatea colectivă a fiecărui popor și națiune și globalizarea în sine, în conformitate cu principiul că întregul vine înaintea părților, pentru a ajunge la o stare generală de pace și armonie.

Organismele multilaterale au fost create în speranța de a putea înlocui logica răzbunării, dominației, opresiunii și conflictului cu cea a dialogului, a medierii, a compromisului, a armoniei și a conștientizării apartenenței la aceeași umanitate, într-un cămin comun. Desigur, aceste organisme trebuie să se asigure că statele sunt reprezentate în mod eficient, cu drepturi și obligații egale, pentru a evita hegemonia în creștere a puterilor și a grupurilor de interese care își impun propriile viziuni și idei, precum și noi forme de colonizare ideologică, adesea ignorând identitatea, obiceiurile și tradițiile, demnitatea și sensibilitatea popoarelor în cauză. Apariția unor astfel de tendințe slăbește sistemul multilateral, ca urmare a lipsei de credibilitate în politica internațională și a unei marginalizări progresive a celor mai vulnerabili membri ai familiei națiunilor.

Vă încurajez să perseverați în căutarea dvs. a unor procese, care să depășească ceea ce împarte națiunile și să propuneți noi căi de cooperare, în special în ceea ce privește noile provocări ale schimbărilor climatice și ale noii sclavii, precum și a binelui social excelent care este pacea. Din păcate, astăzi, sezonul dezarmării nucleare multilaterale pare depășit și nu mai stârnește conștiința politică a națiunilor care dețin arme atomice. Dimpotrivă, se pare că se deschide un nou sezon al confruntării nucleare răscolitoare, deoarece anulează progresul trecutului recent și înmulțește riscul de război, și datorită posibilelor funcționări defectuoase ale tehnologiilor foarte avansate, care sunt mereu supuse imponderabilității naturale și umane. Dacă acum, armele nucleare ofensive și defensive au fost plasate nu numai pe pământ, ci și în spațiu, așa-numita nouă frontieră tehnologică va spori și nu va diminua pericolul unui holocaust nuclear.

Prin urmare, Statul este chemat să își asume o mai mare responsabilitate. În timp ce păstrează caracteristicile independenței și suveranității și continuă să urmărească binele poporului său, astăzi sarcina sa este de a participa la construirea binelui comun al umanității, un element necesar și esențial pentru echilibrul mondial. La rândul său, acest bine comun universal trebuie să dobândească o valoare juridică mai mare la nivel internațional. Cu siguranță nu mă gândesc la un universalism sau la un internaționalism generic, care trece cu vederea identitatea popoarelor individuale: acest lucru, de fapt, trebuie să fie întotdeauna apreciat ca o contribuție unică și indispensabilă la cel mai mare și armonios proiect.

Dragi prieteni, ca locuitori ai vremurilor noastre, creștini și universitari ai Academiei Pontificale de Științe Sociale, vă rog să colaborați cu mine, răspândind această conștientizare a solidarității internaționale reînnoite, în respect pentru demnitatea umană, binele comun, respect pentru planetă și binele suprem al păcii.

Vă binecuvântez pe toți, vă binecuvântez munca și inițiativele voastre. Vă însoțesc cu rugăciunea mea și voi de asemenea, vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc!

ROMA, 2 mai 2019

 

Comentariu saccsiv:

Seamana mult cu ceea ce doresc acesti rabini:

ANALIZA: Pe 25 septembrie Sanhedrinul va ţine o conferinţă pentru apariţia Organizaţiei celor 70 de Naţiuni. Acestea sunt invitate la sacrificii de animale pe Muntele Măslinilor

Nu toti catolicii sunt insa de acord. Iata ce putem citi pe LIFE NEWS la Pope Francis calls for new ‘supranational’ authorities to enforce UN goals:

Papa Francisc solicită ca noi autorități „supranaționale” să aplice obiectivele ONU

ROMA, 2 Mai 2019 (LifeSiteNews) – Papa Francisc a făcut o nouă promovare puternică a globalismului, solicitând ca un organism supranațional, constituit legal, să aplice Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și să implementeze politicile privind ”schimbările climatice”.

Vorbind cu membrii Academiei Pontificale de Științe Sociale, în Palatul Apostolic al Vaticanului, papa a spus: ”Când un bun comun supranațional este clar identificat, este nevoie de o autoritate specială, constituită legal, capabilă să faciliteze punerea în aplicare a acestuia.”

”Gândiți-vă la marile provocări contemporane – ale schimbărilor climatice, la noua sclavie și la pace”, le-a spus membrilor Academiei Pontificale, care se întâlnesc săptămâna aceasta la Vatican, pentru o sesiune plenară pe tema: ”Națiune, Stat, Stat-Națiune”.

Printre vorbitorii prezenți în plenul din 1 mai – 3 mai se numără cardinalul german Walter Kasper, care a vorbit despre: ”Pacea care rezultă din dreptate. Reflecții teologice între oameni, comunități și națiuni”; Arhiepiscopul Roland Minnerath din Dijon, Franța, care a susținut discursul de deschidere în a doua zi, a venit cu tema: „Națiune, Stat, Stat-Națiune și doctrina Bisericii Catolice”; iar climatologul german și directorul fondator al Institutului din Potsdam privind Impactul Climatic, Hans Joachim Schellnhuber, s-a adresat Academiei Pontificale cu tema ”Statul mondial”.

În adresa sa către academie, papa a spus că, deși ”principiul subsidiarității” necesită ca ”națiunilor individuale trebuie să li se ofere puterea să funcționeze pe cât este posibil”, totuși ”grupuri de națiuni vecine – așa cum este deja cazul – își pot consolida cooperarea, prin atribuirea exercitării anumitor funcții și servicii instituțiilor interguvernamentale, care le gestionează interesele comune”.

Cu toate acestea, loviturile observațiilor papei s-au concentrat pe tendințele crescânde ale naționalismului, despre care a spus că îi amenință pe migranți, ”binele comun universal”, precum și puterea Organizației Națiunilor Unite și a altor organisme transnaționale de a implementa agenda Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Biserica ”a îndemnat mereu oamenii să își iubească propriul popor și patria”, a spus el. ”În același timp”, a adăugat el, ”Biserica a avertizat persoanele, popoarele și guvernele cu privire la abaterile de la acest atașament, atunci când este vorba despre a-i exclude și urî pe ceilalți, când devine un naționalism conflictual care construiește ziduri, ori chiar rasism sau antisemitism”.

”Biserica observă cu îngrijorare reapariția, aproape peste tot în lume, a curenților agresivi față de străini, în special imigranți, precum și a naționalismului în creștere, care neglijează binele comun”, a continuat papa Francisc.

”Există riscul de a compromite forme deja stabilite de cooperare internațională, subminând obiectivele organizațiilor internaționale, ca spațiu de dialog și de întâlnire pentru toate țările, la un nivel de respect reciproc și împiedicând atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă aprobate în unanimitate de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, la 25 septembrie 2015”, a declarat membrilor Academiei Pontificale de Științe Sociale.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă: eradicarea sărăciei sau a copiilor?

Mulți sunt îngrijorați de faptul că unele dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), deși sunt anunțate cu scopul de a elimina sărăcia, se referă de fapt la eliminarea copiilor. ”Serviciile de sănătate reproductivă”, de exemplu, la care se face referire în ODD, sunt adesea un eufemism frecvent folosit pentru a desemna avortul, în dezbaterile ONU.

După cum explică Steven Mosher, Institutul de cercetare a populației:

Națiunile în curs de dezvoltare, care adoptă ODD, vor fi presate să legalizeze avortul, chiar dacă cuvântul avort nu apare niciodată în document. Li se va spune, în mod fals, că există un ”consens internațional”, potrivit căruia drepturile de reproducere includ dreptul la avort. Li se va cere ca legile care protejează nenăscutul să încalce acest consens și să fie înlocuite cu noi legi, care să permită avortul la cerere. Și vor fi amenințați cu retragere ajutorului internațional, dacă nu se conformează.

Papa Francisc a recunoscut îngrijorările cu privire la ”colonizarea ideologică” a țărilor conservatoare din punct de vedere social și moral, din lumea în curs de dezvoltare, în observațiile sale:

Organisme multilaterale au fost create în speranța de a putea înlocui logica răzbunării, dominației, opresiunii și conflictului cu cea a dialogului, a medierii, a compromisului, a armoniei și a conștientizării apartenenței la aceeași umanitate, în căminul comun. Desigur, aceste organisme trebuie să se asigure că statele sunt reprezentate în mod eficient, cu drepturi și obligații egale, pentru a evita hegemonia în creștere a puterilor și a grupurilor de interese, care își impun propriile viziuni și idei, precum și noi forme de colonizare ideologică, adesea ignorând identitatea, obiceiurile și tradițiile, demnitatea și sensibilitatea popoarelor în cauză. Apariția unor astfel de tendințe slăbește sistemul multilateral, ca urmare a lipsei de credibilitate în politica internațională și a unei marginalizări progresive a celor mai vulnerabili membri ai familiei națiunilor.

Papa Benedict al XVI-lea, afirmându-l pe predecesorul său Ioan XIII, a cerut, de asemenea, în Caritas et Veritate, o ”adevărată autoritate politică mondială” pentru ”a gestiona economia globală”, ”a garanta protecția mediului”, ”a reglementa migrația” și de ”a conduce la dezarmare integrală și în timp util”, lucrând pentru ”binele comun”.

În aceeași enciclică, însă, Benedict al XVI-lea a denunțat ”practicile controlului demografic, din partea guvernelor care promovează adesea contracepția și chiar ajung până la impunerea avortului”. De asemenea, el a condamnat în mod deschis organismele economice, pentru politicile lor de creditare care leagă ajutorul de ”planificarea familială”, scriind: ”Există motive să bănuim că ajutorul pentru dezvoltare este uneori legat de politici specifice de îngrijire a sănătății, care implică de facto impunerea unor măsuri dure de combatere a nașterilor.”

”Binele comun supranațional”

LifeSite a vorbit cu Dr. Alan Fimister, o autoritate de renume internațional în materie de învățătură socială catolică și cu Robert Schuman, fondatorul Uniunii Europene.

Dr. Fimister a explicat că, după învățătura socială tradițională catolică, comunitatea temporală sau ”Statul” este creată de nevoile naturale ale omului și de căutarea perfecțiunii în această lume și este comunitatea care conține în sine tot ceea ce este necesar pentru a atinge acea perfecțiune temporală și a oferi securitate.

Dar dacă nu mai poate face acest lucru, atunci rezultatul logic ar fi crearea unei unități mai mari, a spus el. ”Evident, statele naționale sunt ținute împreună de istorie și cultură și nu doar de economie și de necesitate militară, astfel încât amalgamările pot fi foarte delicate și sensibile, dând naștere la tensiuni potențial explozive.””

Fimister a continuat să spună că cel mai evident mod în care se manifestă imperfecțiunea sau inadecvarea unei comunități temporale este înfrângerea în război, cum ar fi experiența națiunilor Europei între 1939 și 1945, ”cu excepția evidentă a Marii Britanii”, a adăugat el.

”Pe de altă parte”, a continuat el, ”destinul ceresc acordat omului de pe cruce este cauza adunării universale sau a Bisericii catolice, astfel încât noile nevoi și priorități ale ordinii naturale sunt doar accidental supranaționale, în timp ce binele comun a Bisericii este în esență supranațional și universal.”

”Cu alte cuvinte, Evanghelia este pentru fiecare trib și limbă și popor și națiune (Apoc. 7: 9). Dar nevoile materiale din America de Sud sau Europa sau Orientul Îndepărtat vor diferi unele de altele, în mod natural.”

Fimister a spus că pericolul este că un organism accidental supranațional, creat pentru a face față problemelor temporale care transcend resursele statelor naționale tradiționale, nu va corespunde nici unei culturi politice sau limbii comune, nici unui ”demos”.

”Fără demos-uri nu există decât kratos – sau puterea care nu răspunde nimănui și care își servește propriul bun privat ca birocrație oligarhică, un fel de FIFA (Federația Internațională de Fotbal) pe steroizi”, a argumentat el.

Fimister și-a exprimat simpatia cu unele dintre obiectivele papei Francisc, dar a ridicat o notă de precauție:

Papa Francisc felicită și apără tipul de entități supranaționale regionalizate, exemplificate de UE, care au fost întemeiate într-adevăr sub inspirație catolică în nouăsprezece ani. Robert Schuman, fondatorul UE a vrut să creeze o ”democrație generalizată, în sensul creștin al cuvântului” și a avertizat că o democrație anti-creștină se va încheia în ”tiranie sau anarhie”. Schuman a considerat că singura forță capabilă să transceadă cu adevărat egotismul național era o caritate supranaturală. Fără aceasta, aceste instituții ar deveni monștri ai ”egotismului supranațional”, mai rău decât statele naționale care le-au precedat, deoarece nici măcar nu au înrădăcinare în natură, ar apărea ”un nou Leviatan supranațional care se suprapune pe micii monștri naționali”.

Fimister a adăugat că secularizarea eugenicilor, cum ar fi Federația Internațională a Planned Parenthood, ”favorizează foarte mult o birocrație supranațională”, deoarece ”le permite să își avanseze agenda, fără a face acest lucru sub controlul culturilor politice naționale, cu limbaj și istorie comună, care este mult mai probabil să expună și să cerceteze obiectivele lor, comparativ cu o birocrație îndepărtată, care în special nu răspunde în fața nimănui.”

În discursul său adresat Academiei Pontificale de Științe Sociale, Papa Francisc face apel la autoritatea Sfântului Thomas d’Aquino, în concepția sa despre statul național și rolul său. Cu toate acestea, predecesorul său Pius XI, în anii 1920 – neimpresionat cu Liga Națiunilor – predecesorul Națiunilor Unite, a subliniat că numai Evanghelia are resursele necesare pentru unirea națiunilor lumii.

În enciclica lui din 1923, despre Sfântul Thomas d’Aquino, Studiorum ducem n. 20, Pius XI a scris:

[Sf. Thomas d’Aquino] a compus, de asemenea, o teologie morală substanțială, capabilă să conducă toate actele umane în conformitate cu finalitatea terminală supranaturală a omului. Și cum este, așa cum am spus, teologul desăvârșit, el oferă astfel reguli și învățături infailibile de viață, nu numai pentru indivizi, ci și pentru societatea civilă și internă, care este și obiectul științei morale, atât economice, cât și politice. De aici acele capitole superbe din partea a doua a Summa Theologica, privind guvernarea paternă sau domestică, puterea legală a statului sau a națiunii, dreptul natural și internațional, pacea și războiul, justiția și proprietatea, legile și ascultarea pe care acestea le comandă, datoria de a ajuta cetățenii individuali în nevoia lor și de a coopera cu toții, pentru a asigura prosperitatea statului, atât în ordinea naturală, cât și în cea supranaturală. Dacă aceste precepte ar fi respectate în mod religios și inviolabil în viața privată și în afacerile publice și în îndatoririle obligației reciproce între națiuni, nimic altceva nu ar fi necesar pentru a asigura omenirii acea ”pace a lui Hristos în Împărăția lui Hristos” după care lumea tânjește cu atâta ardoare. Prin urmare, este de dorit ca învățăturile lui Aquino, în special expunerea sa de drept internațional și legile care reglementează relațiile reciproce ale popoarelor, să fie din ce în ce mai studiate, deoarece conține fundamentele unei autentice ”Ligi a Națiunilor”.

Problemele ridicate de observațiile Papei Francisc la Academia Pontificală de Științe reflectă controversa pe care a stârnit-o de-a lungul pontificatului său, în legătură cu înlocuirea idealurilor supranaturale ale Bisericii cu obiectivelore raționale seculare.

Iată mai jos o traducere LifeSite a adresei Papei Francisc către membrii Academiei Pontificale de Științe Sociale, care a fost livrată în italiană.

***

Comentariu saccsiv:

N-am mai postat si aici scrisoarea, deoarece cu ea am inceput articolul.

 

6 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Duhul Căpitanului said, on octombrie 21, 2019 at 9:59 pm

  Viii cu viii și morții cu morții! Noi suntem vii! Ce treaba avem noi cu papa?!

  Apreciază

  • Aurora said, on octombrie 22, 2019 at 12:09 am

   Are el treaba cu noi. Nu trebuie sa ignoram actiunile acestui ticalos pus de iezuiti sa netezeasca drumul lui antihrist.

   Apreciază

 2. vlad tepes said, on octombrie 22, 2019 at 12:15 am

  Asta e discurs de sef al Bisericii Catolice?? Pare mai degraba ca a primit o „foaie de parcurs” de la Soros!

  Apreciază

 3. sherlock_holmes said, on octombrie 22, 2019 at 5:08 am

  Papa asta vorbeste ca un activist comunist,are limba de lemn,care zdrobeste oase. Zici ca este un articol din ziarul Scinteia de odinioara. Si este si viclean si fatarnic ca mai toti conducatorii lumii acesteia. Nu zice nici pis ca exista o agenda a imigratiilor fortate,prin razboaie de distrugere initiate de Israel ,SUA si citiva pitici europeni ( Uk si Franta ) dar si sponsorizate de tot felul de organizatii dubioase ( Open ).

  Se face ca nu intelege ca se duce un razboi de eradicare al crestinismului de catre talmudul rabinic aliat cu masina de razboi americana,capitalul bancar si mass-media corupta.Sau de transformare a lui intr-un crestinism de tip talmudic,fara sfintenie,fara taine,omenesc in prima faza dupa care chiar pitonicesc.O religie printre atit de multe altele,o simfonie babilonica.

  Inca putin si vorbea de Guvernul Mondial adica de Dictatura Globala,caci aceasta inseamna guvern mondial.Minoritarii sexuali si religiosi la putere ca stapini iar ceilalti intre viata si moarte,la dispozitia primilor. Toate imbracate in vorbe mieroase,colorate,in numele iubirii dar fara Cruce. Adica inselare,amagire.

  Iar cu ” incalzirea globala ” vor sa institutionalizeze si crima,omorul in numele salvarii Planetei ” Mama „.Probabil ca or sa-i dea alt nume la crima ( reducerea emitorilor antropogenici de CO2 ). Mare mirare sa nu-i faca pe oameni sa se omoare unii pe altii,nu numai sa se maninice. ( legal ) La nivelul de ura pe care il instiga mai peste tot,un butoi de pulbere la care lipseste scinteia.

  O lume fara de Dumnezeu care pur si simplu innebuneste,conform psalmilor si profetiilor. Vine razboiul fratilor,trebuie sa ne sfintim cit mai repede cu putinta ( Iisus Hristos Dumnezeu de dimineata pina seara si de seara pina dimineata,dupa dorinta si putinta ),ca de nu,am incurcat-o!

  PS. Cinste traitorilor umili de pretutindeni,a celor care se roaga,a celor care isi ajuta aproapele,a celor care cred in vesnicie in Ierusalimul Ceresc,a celor care vor sa se revada cu cei pierduti,a celor care ii iubesc pe Sfinti,pe Maica Domnului si pe Dumnezeul nostru Iisus Hristos…

  Apreciază

 4. nimeni said, on octombrie 23, 2019 at 3:35 pm

  Era de asteptat o astfel de „cerere” a papei dupa show-ul facut de Greta Thunberg recent!… Era de asteptat si foarte previzibil sa se intample asa!!

  Apreciază

 5. […] Papa Francisc vrea un organism supranațional care să implementeze politicile privind ”schimbări… […]

  Apreciază


Lasă un răspuns la Masinaria papusareasca din spatele Gretei Thunberg | SACCSIV - blog ortodox Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: