SACCSIV – blog ortodox

E CORECT? O persoană de confesiune catolică a fost primită la Ortodoxie prin Taina Mirungerii la singura mănăstire ortodoxă românească din Elveția

Posted in BOTEZ by saccsiv on octombrie 1, 2019

O persoană de confesiune catolică a fost primită la Ortodoxie prin Taina Mirungerii la singura mănăstire ortodoxă românească din Elveția, citim la A fost sfințit lăcașul de cult al singurei mănăstiri ortodoxe românești din Elveția de pe Basilica.

Conform site-ului Episcopiei Husilor, este vorba despre Alexandru Cantacuzino, urmaşul cunoscutului medic Ioan Cantacuzino, fondatorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ce îi poartă numele, din Bucureşti.

Iata insa ce putem citi in Molitfelnic (tipărit la Mănăstirea Neamţu, în 1843, fila 314 sau Molitfelnic, ed. cit., p 555):

“Măcar că aicea zice că pe luterani şi pe calvini şi papistaşi numai să-i ungi cu mir, este luată din pravilă, ca pe unii să-i boteze şi pe alţii numai să-i ungă cu mir, aceasta a fost înainte. Că la dezbinarea lor de Biserica de Răsărit, poate că au mai ţinut unele rânduieli, pentru aceea a pus să se ungă numai cu mir unii, iar acum precum se văd sunt cu totul departe de dreapta credinţă”

Cititi va rog si:

EPISTOLA ENCICLICA A BISERICII UNA, SFINTE, CATOLICE SI APOSTOLICE, CATRE ORTODOCSII DE PRETUTINDENI – in care cei patru patriarhi ai Rasaritului dau, la anul 1848, un raspuns ferm enciclicei Catre Orientali a Papei Pius IX si afirma fundamentele Ortodoxiei contra tuturor ereziilor

 

72 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Duhul Căpitanului said, on octombrie 1, 2019 at 7:48 pm

  Lepădare pe fata!

  Apreciat de 1 persoană

 2. roman said, on octombrie 1, 2019 at 8:11 pm

  Pidalion,Sinodul Apostolic,Canon 46,Subnota 83 a Sf Nicodim Aghioritul…..

  Pentru aceasta şi SFÂNTUL IEROMARTIRUL CHIPRIAN care a stătut episcop al Calcedonului, şi tot SOBORUL CEL DIMPREJURUL SĂU, CEL DE OPTZECI ŞI PATRU DE EPISCOPI, CE S-AU ADUNAT ÎN CARHIDON, urmând apostolescului acestuia canon care LEAPĂDĂ BOTEZUL ERETICILOR de obşte, încă şi APOSTOLESCULUI CANON 68 CELUI CE ZICE, CĂ CEI DE ERETICI BOTEZAŢI SAU HIROTONISIŢI, ESTE CU NEPUTINŢĂ, A FI ORI CREŞTINI, ORI CLERICi. Urmând ei zic, canoanelor acestora, au aşezat canon prin care LEAPĂDĂ BOTEZUL ERETICILOR, ŞI AL SCHISMATICILOR ÎMPREUNĂ. Dovedindu-o aceasta, şi din alte multe scripturilnice ziceri, iar mai ales din acea apostolească: „UN DOMN, O CREDINŢĂ, UN BOTEZ” (EFESENI: 4).
  Că dacă, zic ei, una este soborniceasca Biserică, şi unul este Botezul cel adevărat, CUM POATE FI ADEVĂRAT BOTEZUL ERETICILOR, ŞI AL SCHISMATICILOR, DE VREME CE EI NU SUNT ÎNLĂUNTRU ÎN BISERICA CEA SOBORNICEASCĂ CI S-AU RUPT DINTR-ÎNSA PRIN ERES? Iar de este adevărat botezul ereticilor şi al schismaticilor, şi este adevărat şi cel al drept slăvitoarei şi al soborniceştii Biserici, APOI NU ESTE UN BOTEZ, PRECUM PAVEL STRIGĂ, CI DOUĂ……………..
  ……Într-un glas cu Sfântul Chiprian şi cu soborul cel de lângă el, ŞI FIRMILIAN CEL CE A STĂTUT EXARH AL SOBORULUI CELUI DIN ICONIA (pe care MARELE VASILIE ÎN ÎNTÂIUL SĂU CANON, îl numeşte al său, ca pe unul ce era episcop al Chesariei), STRICĂ ŞI LEAPĂDĂ BOTEZUL ERETICILOR. Că scriind către Sfântul Chiprian, zice acestea, dar cine, măcar de ar fi ajuns şi la vârful săvârşirii şi al înţelepciunii, POATE A SE ÎNTĂRI, ŞI A CREDE, CĂ SINGURĂ SUPRACHEMAREA CELOR TREI NUME ALE SFINTEI TREIMI, ESTE DESTULĂ SPRE IERTAREA PĂCATELOR, ŞI SPRE SFINŢENIA BOTEZULUI, DE NU ESTE ADICĂ DREPT SLĂVITORI, ŞI ACELA CE BOTEAZĂ? Citeşte toată epistolia acestuia, care se află în cartea cea pentru cei ce au patriarhisit în Ierusalim (cartea 1, cap 16, paragraf 4) de nevoie fiind la această pricină. SE UNEŞTE LA ACEASTĂ SOCOTEALĂ ŞI MARELE VASILIE, pe ale cărui canoane aşijderea LE-A PECETLUIT CEL AL 6-LEA SOBOR A TOATĂ LUMEA (ÎN CANONUL 2) că adăugând ÎN ÎNTÂIUL SĂU CANON A ZICE, CARE BOTEZURI SUNT PRIMITE, ŞI CARE NEPRIMITE, ÎN DOUĂ LE ÎMPARTE PE ACESTEA, zicând ca:
  – BOTEZUL ERETICILOR: ADICĂ AL CELOR CU TOTUL DESPĂRŢIŢI DE BISERICĂ, ŞI CARE DUPĂ ÎNSĂŞI CREDINŢĂ SUNT OSEBIŢI DE CEI DREPT SLĂVITORI, şi a cărora osebire priveşte dea dreptul la credinţa cea întru Dumnezeu, s-au părut bine cuvântată pricină celor din început CU TOTUL A SE LEPĂDA.
  -IAR BOTEZUL SCHISMATICILOR, SAU SOCOTIT ADICĂ A FI DE CUVIINŢĂ DE CĂTRE SOBORUL CEL DE LÂNGĂ CHIPRIAN, ŞI FIRMILIAN AL NOSTRU, SĂ SE LEPEDE ŞI ACESTA; FIINDCĂ SCHISMATICII cei ce se numesc curaţi zic, şi înfrânaţi, şi de sac purtători, şi idroparastaţii (adică cei ce săvârşesc Liturghia numai cu apă), şi alţii, SAU DESPĂRŢIT LA ÎNCEPUT DE BISERICĂ, ŞI DESPĂRŢINDU-SE NUMAI AVEAU ÎN SINEŞI DARULUI DUHULUI SFÂNT, FIINDCĂ DAREA ACESTUIA SE TĂIASE. PENTRU ACEEA CA NIŞTE MIRENI FĂCÂNDU-SE, NICI DAR DUHOVNICESC AVEAU, NICI STĂPÂNIRE DE A BOTEZA, SAU A HIROTONISI; Şi după urmare cei CE SE BOTEZAU DE DÂNŞII, CA DE MIRENI BOTEZÂNDU-SE……………..
  ……Toată teoria, care până acum o am făcut aici, nu este aici de prisos, mai ales este şi prea de nevoie, de obşte adică pentru toată vremea,iar mai ales pentru ziua de astăzi, pentru gâlceava cea mare, şi prigonirea cea multă, ce se face pentru BOTEZUL LATINILOR, nu numai între noi şi latini, ci şi ÎNTRE NOI, ŞI ÎNTRE CEI DE O CUGETARE CU LATINII. Deci urmând celor zise fiindcă locul apostolescului canon o cere, zicem că BOTEZUL LATINILOR ESTE MINCIUNONUMIT BOTEZ. Şi pentru aceasta, nici după cuvântul amărunţimei (scumpatatii) este primit, nici după cuvântul iconomiei. Nu este primit după cuvântul amărunţimei, ÎNTÂI PENTRU CĂ SUNT ERETICI. Şi cum că latinii sunt eretici, nici o trebuinţă este acum să arătăm vreo dovadă. Că însuşi aceasta, că avem atâta ură şi atât întoarcere, iată atâtea veacuri despre dânşii, este arătată dovadă, căci CA PE NIŞTE ERETICI ÎI URÂM, ADICĂ PRECUM ŞI PE ARIENI, sau pe savelieni, sau pe macedonienii cei LUPTĂTORI DE DUH. Dar de ar pofti cineva a înţelege şi din cărţi eresurile lor, acestea le va afla toate, ÎN CĂRŢILE PREASFÂNTULUI PATRIARH AL IERUSALIMULUI CHIR DOSITEI BICIUL PAPISTAŞILOR, cu prea înţeleptele lor surpări. Însă în destulă ştiinţă poate să ia şi din cărticica înţeleptului Miniat cea numită piatra smintelii. Ajungă însă câte despre dânşii SFÂNTUL MARCU AL EFESULUI (în adunarea 25 cea în Florenţia) de faţă A ZIS AŞA: NOI PENTRU NIMIC ALTA NE-AM DEZBINAT DE LATINI, DECÂT PENTRU CĂ SUNT, NU NUMAI SHISMATICI, CI ŞI ERETICI, pentru aceasta nici se cuvine măcar a ne uni cu dânşii. Încă şi MARELE ECLESIARH SILVESTRU ZICEA (cart 9 cap 5): „OSEBIREA LATINILOR, ESTE ERES, şi aşa o au avut cei mai-nainte de noi. Deci mărturisit fiind, că LATINII SUNT PREA VECHI ERETICI, mai întâi îndată din aceasta:
  -MAI INTAI SUNT NEBOTEZAŢI, DUPĂ MARELE VASILIE DE MAI SUS ŞI DUPĂ CHIPRIAN ŞI FIRMILIAN sfinţiţii cei mai-nainte de el; pentru CĂ MIRENI FĂCÂNDUSE EI, FIINDCĂ S-AU RUPT DIN DREPTSLĂVITOAREA BISERICĂ, Nu mai au cu sineşi pe darul Sfântului Duh, prin care dreptslăvitorii Ierei săvârşesc Tainele. Aceasta eSTE O DOVADĂ, CARE ESTE ATÂT DE MARE ŞI NE ÎMPOTRIVĂ ZISĂ, cât sunt mari, şi cărora nu li se poate zice împotrivă, şi CANOANELE MARELUI VASILIE, ŞI ALE IEROMARTIRULUI CIPRIAN, FIINDCĂ AU LUAT, ŞI MAI ALES AU ÎNTĂRIRE DE LA SFÂNTUL A TOATĂ LUMEA AL 6-LEA SOBOR.
  – AL DOILEA LATINII SUNT NEBOTEZAŢI, PENTRU CĂ NU PĂZESC CELE TREI AFUNDĂRI LA CEL CE SE BOTEAZĂ, precum din început AU PRIMIT DE LA SFINŢII APOSTOLI DREPTSLĂVITOAREA BISERICĂ. LATINII CEI MAI-DINAINTE MAI ÎNTÂI STRICÂND APOSTOLESCUL BOTEZ, INTREBUINTAU TURNARE,adica putina apa pe crestetul copilului turnand.Care inca si acum pe la oarecare locuri se lucreaza.Iar cei mai multi cu o legatura de peri de porc, de trei ori arunca putine picaturi de apa pe fruntea pruncului.Iar intre alte locuri,precum au vestit noua de acolo intorcandu-se la noi oarecine,ca putin bumbac(care fiestecine poate sti cata apa au ridicat bumbacul) zice,implantandu-l in apa,ung cu acela pe copil si asa il boteaza.DECI, NEBOTEZATI SUNT LATINII, CA NU FAC CELE TREI AFUNDARI SI SCOATERI DUPA APOSTOLEASCA PREDANISIRE. PENTRU ACESTE TREI AFUNDĂRI, CÂT SUNT DE NEVOIE ŞI DE NEAPĂRATE, SPRE DEPLINIREA BOTEZULUI, NU ZICEM. CEL CE POFTEŞTE, CETEASCĂ, ci după toată nevoia, cetească cartea prea mult învăţatului, şi preaînţeleptului Evstratie Arghentios. Ci şi noi la apostolescul canonul al 50-lea vom zice, câtă trebuinţă de acum cere. Iar dacă oarecare dintre însuşi latinii şi dintre CEI CE CUGETĂ LATINEŞTE, ar propune cele trei chemări ale Sfintei Treimi, nu trebuie a se face că au uitat cele ce au auzit mai sus de la Sfinţitul Firmilian, şi de la marele Atanasie; CUM CĂ SUNT ADICĂ NELUCRĂTOARE DUMNEZEIEŞTILE NUMELE ACELEA DIN GURA ERETICILOR SCOŢÂNDU-SE. Pentru că de nu ar fi aceasta, negreşit AR TREBUI SĂ CREDEM, CĂ ŞI BABORNIŢILE FAC MINUNI, FIINDCĂ DESCÂNTĂ CU DUMNEZEIEŞTILE NUME; deci ASA SI LATINII,CA SI NIŞTE ERETICI BOTEZ NU POT DA, PENTRU CĂ AU PIERDUT DARUL CEL ÎNCEPĂTOR DESĂVÂRŞIRII, ŞI PE LÂNGĂ ACEASTA, AU RĂSTURNAT ŞI APOSTOLESCUL BOTEZUL ACELOR TREI AFUNDĂRI. Deci, zic, CEI CE PRIMESC STROPIREA LATINILOR, SOCOTEASCĂ CE AU SĂ RĂSPUNDĂ, LA STĂPÂNIREA ACESTUI APOSTOLESC CANON, ÎNCĂ ŞI LA A CELUI DUPĂ ACESTA ADICĂ AL 47-LEA! Ştiu ce propun NENUMIŢII APĂRĂTORI AI LATINESCULUI MINCIUNOBOTEZ. Că propun că OBIŞNUIA BISERICA NOASTRĂ A-I PRIMI CU UNGEREA SFÂNTULUI MIR PE CEI CE DIN LATINI SE ÎNTORCEAU. Şi că se află şi oarecare rânduială tipărită, care arată în ce chip să-i primim. Şi către acestea chiar şi CU DREPTATE RĂSPUNDEM ACESTEA: CUM CĂ AJUNGE CĂ MĂRTURISEŞTI, CĂ CU MIR ÎI PRIMEAU; APOI, ERETICI SUNT. CĂ PENTRU CE CU MIR DACĂ NU EREAU ERETICI? DECI ERETICI FIIND MĂRTURISIŢI, NU ESTE DE CREZUT, CĂ DREPTSLĂVITOAREA ŞI APOSTOLEASCA BISERICĂ, AR FI VRUT CU DINADINSUL SĂ STRICE APOSTOLEŞTILE ŞI SOBORNICEŞTILE CANOANELE ACESTEA, CE MAI SUS LE-AM ÎNSEMNAT. Ci precum se vede, şi precum de cuviinţă este a crede, că oarecare MARE ICONOMIE AU VRUT SĂ ÎNTREBUINŢEZE PENTRU LATINI BISERICA, având şi pilda pravăţului său, pe acel mare şi Sfânt al doilea de toată lumea sobor. CĂ AU ICONOMISIT SOBORUL AL 2-LEA PRECUM AM ZIS, ŞI A PRIMIT BOTEZUL ARIANILOR, ŞI AL MACEDONIENILOR cu pravatul (invatatura) si cu nadejdea intoarcerii acelora si a cunostintei,ptr CA SA NU SE FACA FIARA MAI SALBATICA ASUPRA BISERICII,FIINDCA ERA MULTIME PREA MULTA SI PUETRNICI INTRU LUCRARILE CELE DIN AFARA. Şi au nimerit pravăţul acesta şi nădejdea. Pentru CĂ CU ICONOMIA ACEASTA ŞI MAI BLÂNZI SAU FĂCUT ACEIA CĂTRE CEI DREPTSLĂVITORI, ŞI ATÂŢIA S-AU ÎNTORS LA BUNA CINSTIRE, încât, în puţin, ori desăvârşit au lipsit, ori prea puţini au rămas. DECI ŞI CEI MAI-NAINTE DE NOI ASEMENEA AU ICONOMISIT, ŞI AU PRIMIT BOTEZUL LATINILOR, mai ales după chipul cel al doilea. PENTRU CĂ PAPISMOSUL ATUNCI ERA ÎNDRICUL SĂU, ŞI TOATE PUTERILE ÎMPĂRAŢILOR EUROPEI LE AVEA ÎN MÂINILE SALE, IAR ÎMPĂRĂŢIA NOASTRĂ ÎŞI DA DUHUL. Drept aceea DE NEVOIE ERA, CĂ DE NU S-AR FI FĂCUT ICONOMIA ACEASTA, PAPA, AR FI RIDICAT NEAMURILE CELE APUSENEŞTI ASUPRA CELOR RĂSĂRITENEŞTI, ŞI AR FI ROBIT, ŞI AR FI UCIS, ŞI ALTE NENUMĂRATE RĂUTĂŢI LE-AR FI FĂCUT. Dar acum când RELELE CELE DE ACEST FEL NU NI LE POT FACE, FIINDCĂ AU PUS ASUPRA NOASTRĂ DUMNEZEIASCĂ PRONIE, acest fel de păzitori care şi însăşi trufaşilor acelora desăvârşit le-au smerit sprânceana. DAR ACUM, CÂND RELELE CELE DE ACEST FEL NU NI LE MAI POT FACE, FIINDCA AU PUS ASUPRA NOASTRA DUMNEZEIASCA PRONIE,ACEST FEL DE PAZITORI, CARE SI INSASI TRUFASILOR ACELORA DESAVARSIT LE-AU SMERIT SPRANCEANA;ACUM ZIC CAND NIMIC ASUPRA NOASTRA POATE TURBAREA PAPISMOSULUI,CE MAI TREBUIE ICONOMIE?CA ICONOMIA ARE MASURA SI HOTARE SI NU ESTE VESNICA SI NEHOTARATA……….
  ….. În destul AM ICONOMISIT, ZICE TEOLOGUL GRIGORIE ÎN LAUDA CEA CĂTRE ATANASIE: „Nici (socoteala) cea străină primindu-o, nici pe a noastră stricându-o, care cu adevărat ar fi rea iconomie. AŞA ZIC ŞI EU. CU ADEVARAT REA ICONOMIE ESTE ACEASTA ,cand printr-ansa,NICI PE LATINI PUTEM A-I INTOARCE SI NOI CALCAND SCUMPATATEA SFINTITELOR CANOANE SI PRIMIM ,,MINCIUNO BOTEZUL’’ ERETICILOR. CĂ A ICONOMISI SE CUVINE UNDE NU SE FACE CĂLCARE DE LEGE, ZICE DUMNEZEIESCUL HRISOSTOM. Iar cum că cu iconomie s-au făcut închipuirea aceea, dintru aceasta este arătat, că până atunci RĂSĂRITENII BOTEZAU PE APUSENII CEI CE SE ÎNTORCEAU. Precum o MĂRTURISEŞTE ACEASTA LOCALNICUL SOBOR CEL DIN LATERANO ROMEI; CARE S-A FĂCUT LA ANUL DE LA HRISTOS 1215 CĂ ZICE ACESTA ÎN CANONUL 4 CĂ RĂSĂRITENII NU LITURGHISEAU, ACOLO, UNDE MAI-NAINTE AR FI LITURGHISIT APUSEAN, DE NU AR FI FĂCUT MAI-NAINTE APĂ SFÂNTĂ, SPRE CURĂŢIRE. ŞI APOI ZICE, CĂ RĂSĂRITENII AL DOILEA BOTEZA PE APUSENII CEI CE VENEAU LA BISERICA RĂSĂRITULUI, ADICĂ CA PE UNII CE NU AVEAU BOTEZ SFÂNT ŞI APOSTOLESC(dodecavivlion a lui Dositei foaia 8, 24).
  Deci, când până atunci, DUPĂ MĂRTURIA A ÎNSUŞI VRĂJMAŞILOR, RĂSĂRITENII ÎI BOTEZAU, ARĂTAT ESTE, că în urmă pentru mare iconomie au întrebuinţat chipul mirului, fiindcă nu folosea slăbiciunii cei mai de pe urmă a neamului nostru, să aţâţe mai mult mânia papismosului, şi cu aceasta încă, fiindcă atunci surpaseră şi stricaseră toate cele rău făcute în Florenţa, şi multă latinească mânie era pentru acestea. Drept aceea, şi după ce au trecut iconomia trebuie să-şi aibă locul lor amărunţimea şi apostoleştile canoane.

  P.S NISTE ERETICI(ecumenistii din CMB=biserica satanei),CICA ,,MIRUNG”,nici macar ,,Boteaza” PE ALTI ERETICI,DECI ….va iesi tot un ERETIC.Iertati-ma!

  Apreciat de 1 persoană

  • saccsiv said, on octombrie 2, 2019 at 9:14 am

   roman

   Tu zici in PS ca un copil botezat la pomenitori nu este botezat?

   Apreciat de 1 persoană

   • roman said, on octombrie 2, 2019 at 7:12 pm

    Vasile, NU conteaza ce zic eu personal,cel mai SPURCAT SI TICALOS om din lume.Conteaza doar si numai ce spune …DUHUL SFANT MANGAIETORUL BISERICII,iar Duhul Sfant A VORBIT DOAR SI NUMAI PRIN SFINTII sai,iar acestia,o parte dintre ei ,ne-au lasat invatatura Sfanta scrisa ,IN CARTI…..I-auzi ce zice DUHUL BISERICII….deci nu ,,bisericii’ si nu eu ,cel spurcat’…..Sf Teodor Studitul-Scrisoarea 36 catre Euprepian,pag 37
    Căci şi acestea [CANOANELE] SUNT PECETLUITE DE DUHUL SFÂNT şi PRIN DEZLEGAREA LOR SUNT DEZLEGATE [NIMICITE] TOATE CELE CARE ŢIN DE MÂNTUIREA NOASTRĂ. CĂCI [DEZLEGATE FIIND CANOANELE], NICIDECUM NU MAI ESTE PREOŢIE, JERTFĂ ŞI CELELALTE LEACURI ALE SUFLETEŞTILOR NOASTRE BOLI…………
    …..Sf Teodor Studitul-Scrisoarea 40 catre Fiului Naucratie pag 50 si 51

    …SĂ FIE OPRIŢI DE LA LITURGHISIRE CEI HIROTONIŢI ACUM DE CĂTRE ARHIEREUL aflat de curând în biserică, dar CARE ZICE ÎN ACELAŞI TIMP CĂ ÎN CHIP RĂU S-A FĂCUT SINODUL2 ŞI CĂ „PIERIM”. Fiindcă PENTRU CE, MĂRTURISIND [DREAPTA CREDINŢĂ], NU FUGE DE PIERZANIE, DESPĂRŢINDU-SE DE EREZIE, CA SĂ RĂMÂNĂ EPIS¬COP ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU? IAR ACUM SUNT PRIMITE [VALA¬BILE] HIROTONIILE LUI!3DAR DE CE, FIIND LIMPEDE EREZIA [LUI].

    2 SINODUL ADULTERIN.
    3 SFÂNTUL SE MIRĂ CUM DE POT FI PRIMITE HIROTONIILE LUI, DATE FIIND CONDIŢIILE DESCRISE.

    EGUMENUL A MAI ADUS LA O HIROTONIE ERETICĂ PE FRAŢI? Aşadar, DACĂ CEL CE I-A HIROTONIT S-AR FI ÎNDREPTAT, PUTEAU DEÎNDATĂ SĂ LUCREZE CELE SFINTE, DAR CÂT TIMP ESTE ÎN EREZIE, PRIN FAPTUL CĂ POMENEŞTE UN ERETIC LA LITURGHIE, CHIAR DACĂ AR SPUNE CĂ ARE CUGET SĂNĂTOS, CEI PE CARE I-A HIROTO¬NIT NU SUNT CU ADEVĂRAT LITURGHISITORI AI LUI DUMNEZEU………………

    …..Sf Ignatie Briancianinov-Despre mantuirea neortodocsilor
    Pag 20
    Biserica Universală a recunoscut întotdeauna EREZIA CA UN PĂCAT DE MOARTE, a recunoscut întotdeauna că OMUL MOLIPSIT DE BOALA GROAZNICĂ A EREZIEI E MORT SUFLETEŞTE, STRĂIN DE HAR ŞI DE MÂNTUIRE, fiind în comuniune cu diavolul şi cu pieirea lui……. Esenţa oricărei erezii este hulirea de Dumnezeu………….
    Pag 23
    Lepădarea dogmelor este o hulă împotriva lui Dumnezeu ce se numeşte necredinţă; schimonosirea dogmelor este o hulă împotriva lui Dumnezeu ce se numeşte erezie…………….
    Pag 27
    PĂCAT DE MOARTE ESTE EREZIA: EA CUPRINDE ÎN SINE HULIREA LUI DUMNEZEU ŞI ÎL FACE PE CEL MOLIPSIT DE EA STRĂIN DE ADEVĂRATA CREDINŢĂ ÎN HRISTOS……………….
    De ucenicii unui oarecare pustnic mare din Egipt s-A DEPĂRTAT HARUL BOTEZULUI ÎNDATĂ CE ACESTA, STÂND DE VORBĂ CU UN EVREU, A ROSTIT, ÎN SIMPLITATEA SA, UN CUVÂNT DE ÎNDOIALĂ cu privire la credinţa creştină……….
    Sf Iustin Popovici-Biserica Ortodoxa si Ecumenismul,
    Pag 111
    ECUMENISMUL e numele de obste pentru crestinismele mincinoase, pentru
    bisericile mincinoase ale Europei Apusene………Numele lor evanghelic de obste este acela de „a-tot-erezie” (panerezie). De ce? Fiindca de-a lungul istoriei, feluritele erezii tagaduiau sau slujeau anume însusiri ale Dumnezeu-Omului Domnului Hristos, în timp ce EREZIILE ACESTEA EUROPENE ÎNDEPARTEAZA PE DUMNEZEU-OMUL ÎN ÎNTREGIME si pun în locul Lui pe omul european. În aceasta privinta NU E NICI O DEOSEBIRE ESENTIALA ÎNTRE PAPISM, PROTESTANTISM, ECUMENISM SI CELELALTE SECTE, AL CAROR NUME ESTE „LEGIUNE”.
    DOGMA ORTODOXA SI, CEVA MAI MULT, A-TOT-DOGMA DESPRE BISERICA, A FOST RESPINSA SI ÎNLOCUITA CU A-TOT-DOGMA ERETICA LATINA DESPRE ÎNTÎIETATEA SI INFAILIBILITATEA PAPEI, A OMULUI.
    pag 113
    …… ÎNVATATURA BISERICII ORTODOXE A DUMNEZEU-OMULUI HRISTOS, rostita de catre sfintii apostoli, de catre sfintii parinti si de catre sfintele sinoade ASUPRA ERETICILOR, este urmatoarea: EREZIILE NU SÎNT BISERICA SI NICI NU POT FI BISERICA.
    PENTRU ACEEA ÎN ELE NICI NU POT EXISTA SFINTE TAINE, SI MAI CU SEAMA TAINA ÎMPARTASIRII – ACEASTA TAINA A TAINELOR;
    fiindca tocmai Sfînta Împartasire este totul si toate în Biserica: Însusi Dumnezeu-Omul, Domnul Hristos, si Biserica însasi, ca trup al Lui, si îndeobste tot ce este Dumnezeu-omenesc……….
    P.S INCLUSIV ce scrie mai sus ,din Pidalion luat este valabil ptr ORICE ERETICI,nu numai ptr papistasi.Iarta-ma!

    Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 2, 2019 at 8:41 pm

    roman

    Prietene, deci un copil botezat la pomenitori este sau nu este botezat?

    Apreciază

   • nea Ion said, on octombrie 2, 2019 at 9:42 pm

    Saccsiv, ai nevoie de întrebări ajutătoare? Poate un eretic sa sfințească ceva? Nu poate! Rupe comuniunea cu ereticii și vei intelege

    Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 3, 2019 at 8:40 am

    nea Ion

    Cei ca tine aveti nevoie, deoarece ati transformat totul intr-o diavoleasca schisma.
    Asadar zici tu ca BOR este eretica. Si de cand este eretica?

    Apreciază

   • roman said, on octombrie 3, 2019 at 7:34 am

    Tie,cred ca ti-e LENE sa citesti ce zic Sfintii de mai sus si ABSOLUT toti Sfintii Parinti ai Bisericii Ortodoxe si NU ai ,,bisericii”din CMB, despre ERETICI.Probabil ca tu NU CREZI NICI AZI ,CA ECUMENISTII SUNT ERETICI?Daca e asa TU inca DORMI ADANC!Trezeste-te,ca e somn de moarte!Asta e ca si in cazul LEPADARII…tu crezi ca CNP-ul NU e lepadare,ci doar CIP-ul ….Dar e lepadare si CNP-ul ,precum e lepadare si acordul ptr …prelucrarea datelor cu caracter personal…..precum si ORICE act BIOMETRIC.Si Sf Apostol Petru de TREI ORI s-a lepadat de Hristos,iar a TREIA OARA a cantat cocosul.Iarta-ma !

    Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 3, 2019 at 9:04 am

    roman

    Te rog nu te mai sui pe deal. Pe vremea cand incepeam eu si comentatorii vechi a scrie despre religia antihristului si semnul fiarei tu erai pe langa. In Romania, asta cu CNP-ul vine de la rusi, prima care a tradus din Sarea Pamantului a fost o cititoare saccsiv iar primul care a promovat seria am fost eu.
    Revenind la botez, de cand zici tu ca BOR este eretica?

    Apreciază

   • nea Ion said, on octombrie 3, 2019 at 10:26 am

    Saccsiv, n-are nici o importanta de când ai tu blog. Patriarhul Daniel știe de ecumenism de pe vremea când tu habar nu aveai de Biserica, și totuși e un mare eretic. Ce tot întrebi de când au apostaziat episcopii BOR? Ce pe vremea aia n-aveai blog? Toți sfinții din toate timpurile au spus ca ereticii nu pot lucra cu Duhul Sfant, însă va place sa ascultați mai mult de „inteleptii” veacului acestuia decât de Dumnezeu. Maica Domnului sa va lumineze!

    Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 3, 2019 at 10:45 am

    nea Ion

    E fundamental sa raspundeti de cand considerati voi ca BOR este eretica. Altfel vorbiti precum niste habauci.

    Apreciază

   • ciprian p. said, on octombrie 3, 2019 at 10:54 am

    Deci un om( copil, sau adult) botezat la pomenitori este valabil botezat si miruit si impartasit si toate !!! apoi ce urmează cu gândirea lui si cum invata despre Dreapta Credinta …asta e alta judecată ! rămâne de văzut mai apoi daca rămâne ortodox sau devine ecumenist , Dar toate Sf. Taine sunt valabile/ valide !
    cine zice ca nu e valid botezul ortodox la pomenitori pe motiv de Creta ….acela greseste cu tot Pidalionul in brate! Doamne ajută!

    Apreciază

 3. Pr. Adrian said, on octombrie 1, 2019 at 9:25 pm

  În Molitfelnicul cel Mare, editat la M. Petru Vodă in timpul pr. Iustin, la Botezul celor de alte credințe, pg. 79 scrie:
  Și precum Sfinții Părinți ne-au arătat, pe ereticii catolici și protestanți, ca pe unii care nu savarsesc cele trei afundari, nu mai au harul lucrător si nici dogma Treimii curată, se cuvine a-i primi cu Botezul întreg, după care să-i murim precum urmează.

  Doamne ajută!

  Apreciat de 1 persoană

  • saccsiv said, on octombrie 2, 2019 at 9:15 am

   Pr. Adrian

   Doamne ajuta!
   Sa-i miruim cred ca ati dorit sa scrieti la final.

   Apreciază

   • Pr. Adrian said, on octombrie 2, 2019 at 9:42 am

    Da. Scuze, nu am fost atent la autocorectia telefonului si nu am recitit textul înainte să postez.
    Multumesc de atenționare!

    Doamne ajută!

    Apreciază

 4. mishuleu said, on octombrie 1, 2019 at 9:28 pm

  Doar botez afundare de 3 ori daaar cu marea precizare sa nu fie facuta de preot pomenitor de eretici sau din astia care au imbratisat erezia ecumenismului si valseaza pe buza prapastiei iadului.

  Apreciat de 1 persoană

  • saccsiv said, on octombrie 2, 2019 at 9:16 am

   mishuleu

   Deci si tu consideri ca botezul pomenitorilor nu este valid?

   Apreciat de 1 persoană

   • mishuleu said, on octombrie 2, 2019 at 10:52 pm

    Cei ce lucreaza cu satan nu mai au har. Niste vesminte si o facultate de teologie nu sunt generatoare de har.

    Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 3, 2019 at 8:47 am

    mishuleu

    Si de cand nu mai are BOR Har?

    Apreciază

 5. ioansperling said, on octombrie 1, 2019 at 10:19 pm

  Unde mai pui ca in Elvetia exista un preot ortodox care l-ar fi botezat de adevarat!?

  Apreciază

  • Ivan said, on octombrie 2, 2019 at 10:36 am

   care-i acel preot?

   Apreciază

   • ioansperling said, on octombrie 2, 2019 at 11:52 am

    Pr. V. Bassarabescu (nu ține de BOR)

    Apreciază

   • Ema said, on octombrie 2, 2019 at 1:34 pm

    @ioanspering: pr. Basarabescu tine direct de Bartolomeu de la Istanbul. E o tragedie ce sa intimpla.. Il aduce Dumnezeu pe catolic sa se boteze ceea ce eu consider o adevarata minune si uite ce face suita de preoti. Da’ ce ma mai mir? Intrati pe paginile de internet si vedeti poze (!) cu monofizitii din Eritreea cum sint impartasiti la „noi”. Si romanii zic, pai ce ei nu sint oameni.. Spalare pe creieri generala!

    Apreciază

 6. Alexandru said, on octombrie 1, 2019 at 11:10 pm

  Iosif si ignatie sunt ecumenisti convinși. Taina mirungerii se aplica la cei care au fost mai întâi ortodocși, si apoi au trecut la vreo secta sau erezie, iar mai apoi s-au întors la ortodoxie, deci nu se botează din nou, ci doar se mirung. Dar acum ca se afla in erezie, sa ascultam de mare Vasile care spune sa nu cerecetam ce fel de taine slujesc ereticii, caci toate le sunt spre osândă.

  Apreciat de 1 persoană

 7. Marian said, on octombrie 2, 2019 at 12:53 am

  Din acest punct de vedere BOR si canoanele ei sant mai permisive decat Biserica Catolica si … tainele ei . Mai mult decat asta ,eu cred din toata fiintza mea ca , BOR-ul , indiferent pe unde are biserici , ar trebui sa fac fix ceea ce facea Iisus Hristos : BOTEZA SI ” NEAMURILE ” , nu doar evreii !

  Apreciază

 8. Florian said, on octombrie 2, 2019 at 3:23 am

  How dare you?!?!

  Apreciază

 9. gheorghe said, on octombrie 2, 2019 at 10:27 am

  Cantacuzenii erau ortodocsi cu greutate…
  Cred ca mai multa, detaliata informatie ar aduce lamurirea necesara.
  Nu cumva a fost ortodox si a „mers” la papistasi ca „si ei sint crestini”…?
  Neavand taine valide, papistasii nu se pot bucura de botez.
  Tot asa cum urmandu-i Papei nu urmeaza Lui Hristos.
  Ma intreb: Cum sa mirungi daca nu se leapada de Satana?
  Arunci diamantele la porci.

  Apreciază

  • saccsiv said, on octombrie 2, 2019 at 10:52 am

   gheorghe

   E si asta o ipoteza. Sa fi plecat de la Ortodoxie la papism si apoi sa fi revenit.

   Apreciază

 10. ciprian p. said, on octombrie 2, 2019 at 10:38 am

  e gresit ! Trebuie randuiala Botezului !
  catolicii nu au niciun fel de Taine !
  Nici Botez nici preotie, nimic nu e valid !

  Apreciat de 2 persoane

 11. Alexandru said, on octombrie 2, 2019 at 11:56 am

  Dacă a fost întâi ortodox atunci se citesc lepadarile si se face doar mirungerea. Botezul nu se face a doua oară.

  Apreciază

 12. nicolae3427 said, on octombrie 3, 2019 at 12:08 am

  Miruirea se face doar in cazul in care cel in cauza a fost ortodox botezat dinainte, omul nu se poate re-boteza prin intreita afundare, cel ce a fugit la sectari sau catolici si se intorc in sanul Bisericii, va fi de ajuns miruirea. Am asistat la Muntele Athos la botezul unui catolic care a fost botezat prin intreita afundare, acel catolic nu a fost ortodox vreodata.

  Apreciază

 13. Cosmin said, on octombrie 3, 2019 at 9:30 pm

  Foarte util articolul si subiectul dezbatut de comentatori.

  Savurez cu mare interes deoarece eu ca persoana sunt intr-o ipostaza complicata.

  M-am nascut in anii ’70, in Ardeal, dintr-o mama romano catolica si un tata ortodox(cred).

  Am fost botezat ortodox in catedrala ortodoxa, cu nasi romano catolici, prin stropire. In catastiful catedralei figurez ca botezat ortodox.

  Mai departe, in vremurile cand eram habauc, am ratacit pe la radiestezie si rey ki, iar in urma sfatului unui cititor caruia ii multumesc din suflet, de pe blogul Saccsiv, am refacut taina mirungerii.

  Mai departe, mi-am botezat cei doi copii ortodox, la preoti ortodocsi diferiti(nu detaliez de ce la preoti diferiti, e irelevant). Au procedat la intreita afundare pana la nivelul fetei, ulterior fata pruncilor a fost stearsa cu un burete imbibat in apa din cristelnita. Chiar daca am insistat sa fie scufundati total, ambii mi-au explicat ca nu risca deoarece au fost incidente.

  Am vrut sa o duc pe mama mea romanocatolica sa isi faca botez ortodox, dar nu s-a putut deoarece nu e de gasit biserica care sa aiba posibilitate de afundare a unui om matur.

  Cam asta e situatia in Transilvania. Aceasta situatie e prezenta in peste 50% din populatia Ardealului, doar ca oamenii mint, nu recunosc sau nu-i intereseaza.

  Apreciază

  • ciprian p. said, on octombrie 4, 2019 at 10:45 am

   Cosmin,
   sa-ti cauti un duhovnic bun! daca n-ai gasit…cauta in Neamț ! cauta sa gasesti sa o botezi pe mama ta neapărat daca ii doresti un colt de Rai !
   …măi… Sf. Simeon Noul Teolog a zis ca daca nașul nu e ortodox…si asa trebe refăcut botezul !
   La tine e si prin stropire…si.nas eretic !
   la faza asta as zice ca tu tre sa mergi la un.bun preot si sa te boteze cum trebe ,!
   de la început ! roaga-te si cauta ! Tre sa gasesti neapărat ! Ori la Sihastria – Vânători Neamt, ori la Petru Voda, ori la parintii nepomenitori, Antim,,Ieronim…ori la care gasesti sa te lămurească!
   Doamne ajuta! dar in locul tau…eu n-as fii sigur ca sunt botezat asa dupa cum.ai.spus tu !

   Apreciază

   • ciprian p. said, on octombrie 4, 2019 at 9:36 pm

    Saccsiv ,
    te rog sterge comentariul in care am scris adresa de e-mail a preotului care nu-ti place de el !
    Te rog stergel !
    ….si te rog , daca ai timp…poti sa stergi toate comentariile mele pe acest articol , nu ma supăr !
    Stie Dumnezeu cu ce gand si cu ce inima am scris !
    Doamne ajuta si mă iarta ca a trebuit sa-ti pierzi timpul cu un aflator in treaba !
    Un sfarsit de saptamana bucuros iti doresc ! 🙂

    Apreciază

   • Cosmin said, on octombrie 4, 2019 at 9:39 pm

    @ ciprian p.

    Multumesc pentru sfat.

    Am sa ma rog bunului Dumnezeu, sa imi dea gandul cel bun si intelept.

    Ascult toate parerile, am sa cantaresc si cu voia lui Dumnezeu am sa iau decizia cea mai inteleapta.

    Am stat de vorba cu un preot, e adevarat pomenitor, dar in particular nu agreaza ecumenismul.

    I-am explicat situatia. Mi-a raspuns:

    „Pe vremea aceea, din motive variate si legate de contextul de atunci, asa se proceda. Dumnezeu in iconomia Lui, stie inima fiecaruia, contextul in care si-a trait si marturisit credinta, precum si ceea ce e in inima fiecaruia dintre noi in materie de credinta.”

    E o parere si am sa mai cer si ascult inca multe pareri, de la persoane cat mai avizate posibil.

    Nu am intrebat niciodata necunoscatori.

    Doamne ajuta!

    Apreciază

  • roman said, on octombrie 5, 2019 at 10:22 am

   Nu te du la ecumenisti,omule!Ei sunt VICLENI,vicleni,fiindca….TAC…fiind DEACORD cu hotararile ,,vladicelor” in ,,marele si ,,sfantul” sinod din creta 16!Ecumenismul este ….erezia ereziilor,dar fiindca oamenii stau inca in erezie,NU SE POT VEDEA PE EI INSISI ERETICI…..ecumenistii sau papistasii sau sectele sunt EGALE/uniforme,fiindca sunt ale ANTIHRISTULUI…auzi CE SPUNE Sf Iustin Popovici in Biserica Ortodoxa si Ecumenismul,pag 111….nu e nici o DEOSEBIRE esentiala între PAPISM PROTESTANTISM, ECUMENISM si celelalte SECTE, al caror nume este „LEGIUNE”……iar Pr. Iustin Parvu SPUNE in aceiasi carte,la sfarsitul pag 113…..îi multumim Parintelui Staret Iustin Pîrvu, care a BINECUVANTAT gîndul si toate ostenelile aparitiei acestei carti, cu un CUVANT DE MARE PRET: „Daca nu vom marturisi Adevarul si Ortodoxia dupa învatatura Cuviosului Parinte Iustin Popovici, NU NE MINTUIM”…………Iarta-ma!

   Apreciază

  • ciprian p. said, on octombrie 5, 2019 at 2:18 pm

   Cosmin, bine . Dumnezeu sa te ajute !
   …io stiu pe cineva di Ardeal care a aflat nu demult ca a fost botezat prin turnare …si a refăcut Toata Taina Botezului .
   Dumnezeu sa-ti ajute sa gasesti oamenii potriviti , avizati si de încredere care sa te sfatuiasca !
   eu nu sunt avizat 🙂 Doamne ajută.

   Apreciază

   • Cosmin said, on octombrie 5, 2019 at 8:32 pm

    @ ciprian p.

    Majoritatea comentatorilor de pe blogul Saccsiv, sunt destul de in masura sa dea un sfat duhovnicesc. Am primit multe sfaturi de mare ajutor aici pe blog si in particular de la admin, atunci cand am cerut.

    Din pacate, eu sunt cam cel mai putin in masura dintre toti. De aceea am nevoie de multe sfaturi.

    Iti multumesc si tie pentru sfatul acordat. E un sfat bun, dar trebuie sa ma consult foarte bine, sa ascult cat mai multe argumente, sa nu care cumva sa gresesc.

    Taina Botezului nu se repeta.

    Cred ca ma intelegi de ce sunt atat de atent.

    Doamne ajuta.

    Apreciază

   • ciprian p. said, on octombrie 6, 2019 at 12:53 pm

    pai da…dar vad ca niciun comentator de aici …care e preot..nu s-a incumetat sa răspundă !!! ori n-au vazut discutia noastră ?
    Mai este un.site-blog ortodox unde ai putea sa întrebi pe preotii nepomenitori , dar ma feresc sa-l public pt ca domnul administrator poate iar se supara pe mine ! sau cine stie ce gânduri ii vin pt mine ca îs nush ce cu treabă …
    Dar sunt destui in masura sa răspundă daca prin stropire e valabil sau nu !!! si asta dupa Sfintii Parinti ! Si nu cauta numai.in.Ardeal… vezi poate întrebi si pe la Sf.Munte ! sau dai de oameni care pot intreba in Sf..Munte ! de ex. p e pr. Iulian Lazăr , sa zicem. Sau si pe la Grecii marturisitori teologi !
    mai intreb si.io pe net pe unii !
    Doamne ajută !
    P.S.: dar pe mama ta catolica încă n-ai reusit sa gasesti sa o Botezi?

    Apreciază

 14. Cosmin said, on octombrie 5, 2019 at 8:39 pm

  @ roman

  Nu ma duc la ecumenisti. Nu toti pomenitorii sunt ecumenisti. Sau poate sunt. Nu sunt in masura sa imi dau eu cu parerea.

  Motivul pentru care botezul celui de al doilea prunc l-am facut la alt preot, a fost pentru faptul ca primul, dupa Creta a devenit ecumenist pe fata. In biserica unde oficiaza, la pangar, gasesti carti catolice de cumparat.

  Cel de al doilea, e anti Creta si anti multe altele politic corecte. Nu doresc sa dezvolt.

  Apreciază

  • roman said, on octombrie 6, 2019 at 2:24 pm

   Asculta DOAR de Sfintii din CERURI….tocmai de asta am spus sa NU mergi la pomenitorii ecumenisti,fiindca conform invataturilor Sfintilor si cei care TAC sunt PARTASI SI ERETICI ca ceilalti.,Tacerea este a 3-a FORMA DE ATEISM(lepadare de Hristos),asa invata Sf Grigorie Palama si alti sfinti,iar Sf Teodor Studitul spune CLAR… Dar dacă [PREOTUL] POMENEŞTE VREUN EPISCOP ERETIC, CHIAR DACĂ [PREOTUL] ARE VIEŢUIRE FERICITĂ, CHIAR DACĂ E ORTODOX, TREBUIE SĂ NE DEPĂRTĂM DE DUMNEZE¬IASCA ÎMPĂRTĂŞANIE… Scrisoarea 49,Fiului Naucratie …..precum si aici…. Iar dacă ar zice că se pocăieşte şi ţine un canon, SĂ ARATE ACEASTA PRIN MĂRTURISIRE SCRISĂ, DÂND ANATEMEI PE ERE¬TICI, ÎMPREUNĂ CU EREZIA, şi nemaiavând nicidecum legă¬tură cu ei. Dar până nu face aceasta, SĂ VĂ LEPĂDAŢI DE EL, voi care vă temeţi de DomnuL CĂCI ESTE VICLEAN când se preface că se întoarce, rănindu-vă pe ascuns şi împr㺬tiind pe ascuns cuvinte vătămătoare, ca şi cum ar fi, fără îndoială, din partea potrivnicilor……. Scrisoarea 386 Fiului Taleleu….precum si aici… CĂCI ÎMPĂRTĂŞIRE [METALEFIS] ŞI PĂRTĂŞIE [KOINO NIA ] ESTE ACELAŞI LUCRU, una trăgându-şi numele de la a avea parte împreună de ceva [metehestai], iar una de la A FACE PĂRTAŞI PE CEI CE AU CEVA ÎMPREUNĂ…. Scrisoarea 452,catre Nichita Egumenul……precum si Sf Maxim Marturisitorul…. Deci, aşa cum cel care primeşte pe adevăraţii apostoli, proroci şi învăţători primeşte pe Dumnezeu, tot aşa şi cel care primeşte apostoli, proroci şi ÎNVĂŢĂTORI MINCINOŞI primeşte pe diavolul…. Aşadar, dacă discutând INOVAŢIILE făcute pe vremurile noastre găsim că ele ajung de fapt la acest rău suprem, vedeţi ca propovăduind-o pe cea despre care DUMNEZEIESCUL APOSTOL A SPUS (2TES, II, 3) CĂ VA FI ÎNAINTE – MERGĂTOARE A VENIRII LUI ANTIHRIST.Acestea vi le-am spus FĂRĂ TEAMĂ ŞI REŢINERE, stăpânii mei, ca să vă feriţi atât pe voi înşivă, cât şi pe noi. Vreţi ca, având toate acestea scrise în cartea inimii, SĂ VIN SĂ MĂ CUMINEC ÎN BISERICILE CARE PROPOVĂDUIESC ACESTE LUCRURI ŞI SĂ INTRU ÎN COMUNIUNE CU CEI CARE RESPINGÂND, CHIPURILE, PE DIAVOLUL, RESPING DE FAPT PE DUMNEZEU? SĂ MĂ FEREASCĂ DUMNEZEU CARE PENTRU MINE S-A FĂCUT OM AFARĂ DE PĂCAT! (Evr, IV, 15)……. Actele procesului.Audierea de la Palat (655)….. precum si iarasi despre TACERE si calcarea canoanelor…..zice dumnezeescul Meletie Mărturisitorul:
   „CEL CE ARE CUNOŞTINŢA ADEVĂRULUI ŞI-L ASCUNDE, CEL CE NU SUSŢINE DUMNEZEEŞTILE CANOANE ŞI LEGILE, SE CUVINE SĂ FIE PEDEPSIT CA ŞI CEI CARE LE CALCĂ. CEL CE TACE ADEVĂRUL, ESTE CA CEL CE ACOPERE PE HRISTOS ÎN MORMÂNT, precum a zis unul din Părinţi. Si altul iarăşi a spus: A TĂCEA CINEVA BUNA CREDINŢĂ ESTE MARE PRIMEJDIE, MUNCĂ VEŞNICĂ ŞI GROAPĂ A PIERZĂRII. NU ESTE DREPT ŞI CUVIINCIOS CA CEI BINECREDINCIOŞI SĂ TACĂ, ATUNCI CÂND LEGILE LUI DUMNEZEU SUNT CĂLCATE ŞI CEI RĂI CAUTĂ SĂ-ŞI SUSŢINĂ RĂTĂCIREA LOR. Căci a zis marele Părinte, când cineva este în primejdie să fie despărţit de Dumnezeu şi răul este aruncat asupra lui Dumnezeu, NICI UN DREPTCREDINCIOS NU TREBUIE SĂ TACĂ, sau să se liniştească cu totul; Pentru că TĂCEREA ESTE TRĂDARE ŞI NEGARE A ADEVĂRULUI. Acest lucru îl arată înainte Mergătorul Domnului şi vitejii Macabei, care pentru o mică poruncă a Legii s-au primejduit până la moarte şi nu au trădat nici cea mai mică parte a Legii”.
   Iar Dumnezeescul Gură de Aur zice: „Dacă nu este bine a tăcea cineva când este nedreptăţit, cu cât mai mult va fi pedepsit cel ce trece cu vederea şi tace când sunt hulite dumnezeeştile legi şi canoanele?…….. Sf Nicodim Aghioritul-Deasa Impartasanie,pag 45…….P.S.In concluzie,ptr a NU te INSELA asculta de acesti Sfinti si NU sta sa cauti ,,ortodocsii’’,dar fara FAPTE,printre ERETICI ecumenisti de azi si leapada-te de orice comuniune cu cei care inca stau in EREZIE,prin tacere,de frica,etc.Vezi ca si printre ,,nepomenitori’’ sunt f. multi INSELATI si NECATEHIZATI,care NU primesc invataturile Sfintilor din Ceruri in TOTALITATE,ci extrag, ca niste VICLENI,doar ce li se pare lor ,,logic’’ ca este bun.Nepomenirea NU inseamna ca ,gata, este si DREPT ORTODOX.Dumnezeu sa te lumineze in minte si suflet!Iarta-ma!

   Apreciază

 15. ciprian p. said, on octombrie 7, 2019 at 9:10 am

  ( Saccsiv, te rog daca îmi permiti sa ii dau un răspuns concret lui Cosmin , te rog sa nu anulezi )
  Cosmine dragă, am întrebat si pe altii pe marturisireaortodoxa.ro uite raspuns :

  Mihai-Silviu Chirilă spune:

  6 octombrie 2019 la 22:19

  Dacă nici nu e prin întreită afundare și e și cu nași papistași ar trebui să îl refacă fără frica de repetare a tainei.
  Sfântul Simeon al Tesalonicului arată clar că nașii neortodocși fac ca taina să fie lepădată iar cel botezat mai întunecat decat cel nebotezat. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sfantul+simeon+al+tesalonicului+botez+invalid+fara+nasi+ortodocsi
  Sfantul Nicodim Aghioritul a sfătuit un credincios transilvan botezat prin stropire să își facă botezul cum trebuie: http://www.cuvantul-ortodox.ro/sf-nicodim-aghioritul-rusinarea-celor-care-defaima-asezamintele-sfintilor-parinti/.
  Discutia aceasta merita abordata si cu un episcop ortodox neecumenist, ca IPS Longhin, IPS Serafim, episcopi bulgari sau orice episcop ortodox neecumenist. Sunt convins ca ar spune acelasi lucru. Dar merita incercat sa discute cu un episcop.

  Si am întrebat si pe pr. Claudiu Buza pe blogul
  Ortodoxiamarturisitoare si dansul a zis ca nu e valid acel botez al tau !
  Daca vrei sa discuti personal…intra pe blogul pr. Claudiu si uitate la comentariile ultimului art.
  Poti contacta si pe cei de la marturisireaortodoxa.ro

  Sper sa-ti fie de folos.
  Doamne ajuta ! PreaSfanta Nascatoare de Dumnezeu sa te povatuiasca !

  Apreciază

  • roman said, on octombrie 7, 2019 at 11:23 am

   Tu ai un stil f. pervers si VICLEAN.Te ,,autosmeresti” si te faci/prefaci ca NU esti interesat…ca nu esti in masura de a da sfaturi…ca tu mergi dupa simtiri/simturi ,,ORTODOXE”….????!!!!!!!!!….si mai apoi DAI SFATURI, din capu’ tau ,,logic” ,cu NUME SI PRENUME….mergi la….cutare si cutare…..ca defapt sunt ei,ERETICI ECUMENISTI,dupa FAPTELE lor,dar NU si dupa ,,logica” ta personala si a celor care ,,voteaza” in favoarea lor,ca ei ….stiu mai multe sunt acreditati,au cultura,stiinta,vesminte si diplome…..adica,,logica”…mai mult decat unii mireni ticalosi,care ,defapt aduc doar CITATE/INVATATURI ORTODOXE,de la SfIntii Parinti,aia din CERURI si nu de la VICLENII de azi,de pe pamant…..Multa SMINTEALA si VICLENIE creezi TU personal si mai stai si pe toate blogurile de genul asta. Eu ti-am mai zis….MAI BINE TI-AR FI TIE SA TACI!

   Apreciază

   • ciprian p. said, on octombrie 7, 2019 at 12:42 pm

    Roman ,
    ce ai omule cu.mine? Ma cunosti?
    ce treaba ai tu sa mă judeci pe mine cum.as fii?
    Parca ziceai ca esti cel mai păcătos si ticălos omde pe pământ… pai cum.asa…cel mai păcătos se ia de unul tot asa de păcătos? 🙂
    Cum zici ca am zis ca nu îmi dau interesul?… Mai parcurge odata comentariile…pai cum sa nu-mi dau tot interesul pt un om care vrea sa vina la Ortodoxie…sau care e incomplet ortodox si trebuie ajutat !!! Amzis doar ca eu nu sunt in masura sa fiu luat ca reper la ce zic… Si de asta am întrebat pe preoti.marturisitori si teologi care poa da dea un răspuns vrednic de crezare !
    Tu te isterizezi cand auzi de parinti ca Pr. Claudiu Buza sau de dl. Mihai Chirilă? ai ciuda pe ei sau ce?
    Ei au zis clar ca nu e botezat Cosmin daca e prin stropire si , si cu nas eretic !
    Nu-i bun răspunsul lor?
    Comentează omule răspunsul…nu comenta păcatele si ” stilul” meu !
    Scopul se întreabă…nu altceva…
    Ce viclenie vezi in a îl lamuri pe bietul om?
    Tu cat de bine informat esti cu Sfintii Parinti…pana acu nu ai stiut sa dai un răspuns clar la nelamurirea omului : Daca e valabil sau nu e valabil cum a fost el botezat !!!
    Tu te iei de ” ciprian păcătosul””!
    dar am observat de fapt credinta ta….tu de fapt ai gândul ca si preotii nepomenitori din ” grupa/ ceata/” Chirila, Ungureanu,,Tripon, Buza…ar fii ecumenisti si fără Har!
    Si încă…tu ai convingerea ca in Biserica unde nu s-a întrerupt pomenirea…n-ar mai fi valide Sf. Taine ..( Botez, Mirungere ..s.a)!
    asta e problema ta…si de aia ma ataci pe mine !
    Ei…e problema ta…
    Te rog…continua sa-mi arăți barna din ochii mei , tu neavând decât un fir de fân !
    Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine păcătosul….
    Doamne miluieste
    Doamne miluieste
    Doamne miluieste,
    Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh,
    si acum si pururea si in vecii vecilor , Amin.
    Pentru rugăciunile Sfintilor Parintilor nostri , Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
    miluieste-ne si ne mantuieste pe noi, Amin.
    Doamne ajuta , prietene Roman! 🙂

    Apreciază

   • roman said, on octombrie 7, 2019 at 3:57 pm

    Cipriane….Ne-am mai intalnit si pe alte blog-uri,de aia am spus ce am spus mai sus.Iar a da sfat dau Sfintii ,NU eu.Citeste cu ATENTIE cuvintele Sfintilor de mai sus si NU baliverne de prin capu’ meu sau a altora.Tu spui cu NUME si PRENUME care sunt ortodocsi,azi si ,,buni” de sfaturi,eu doar am spus, ce spun Sfintii,cartea si pagina,ca si PE LA ALTE BLOG-URI,dar NU esti interesat de a citi Invatatura Sfintilor,esti ,,pasionat” de cea a oamenilor.Daca ei zic/FAC altceva decat Invata Sfintii,NU trebuie sa li se faca NICI UN POGORAMANT,ptr a NU risca sa ne INSELAM, indiferent de cum ii cheama sau ce diplome si vesminte poarta.De exemplu….daca zic ca ecumenistii CONTIENTI de creta 16 (poate or fi si clerici ,care n-au auzit de asa ceva,dar inseamna ca e …rupt tare de realitatea ORTODOXA si atunci ce fel de popa o mai fi???!!!!….. sau e pustnic si nu se aplica cele spuse),NU sunt ERETICI,ca ei aplica Iconomia prin TACERE si NU intrerup pomenirea MINCIUNOEPISCOPILOR (v. canon 15 sinod 1-2) si se mai…gandesc/roaga INCA,… si alte motive VICLENE…inseamna ca ala NU are treaba cu Ortodoxia si NU trebuie a cauta la ,,sfaturile” lui si ….PUNCT.Cat despre …judecata…ce judecata ,omule???!!!…..te-ai dus prea departe!

    Apreciază

   • ciprian p. said, on octombrie 7, 2019 at 6:37 pm

    Roman,
    eu aici n-am treaba cu tine ,
    nu cu tine am avut de discutat !
    ce am avut de discutat, am discutat pt Cosmin !
    Sper , nădăjduiesc sa citească acel raspuns care i l-am dat si sa-i fie de ajutor !
    Tu încă continui alta discutie , deviezi de la temă! tu esti contra !
    cu tine nu am ce imparti . N-am.nimica !
    Cosmin sa vada răspunsul si sa fie lămurit asupra faptului ca el trebuie sa isi faca botezul ortodox pt ca, virgula, conform Sf. Simeon si Sf. Nicodim, botezul prin stropire si cu nas eretici nu este botez !!! Asta trebuie el sa inteleaga si oricine mai citeste stie ca a fost asa ” botezat” !
    Deci, el si cel ca ei… sunt ortodocsi in minte si in fapte di in credinta, adica si-au clădit casa, au pereti, geamuri, acoperis ….insa temelia, fundatia casei consta in 2,3 bolovani si oleacă de pământ….lipseste fundatia adevarata, stanca, bolovanii de jur împrejur , fier-beton, placa de beton !
    Trebuie sa facă botezul !
    Asta e concluzia si finalul discutiei !
    Ce e mai.mult decât atât , de la cel rău este …
    Ma iertati,
    Doamne ajută!

    Apreciază

 16. geo said, on octombrie 8, 2019 at 9:26 am

  https://www.dailymotion.com/video/x64smqi de la min. 1:58:36…

  Apreciază

 17. Cosmin said, on octombrie 10, 2019 at 5:59 am

  @ ciprian p.

  Multumesc de informatiile argumentate de Sfinti.

  Chestiunea ce ma framanta e urmatoarea:

  Pe de-o parte, botezul, cu sau fara ghilimele, a avut loc intr-o catedrala ortodoxa, savarsit fiind de un preot ortodox in anii ’70. Mai e si chestiunea nerepetarii tainei botezului. De cealalta parte, sunt chestiunile „tehnice” de detaliu: intreita afundare, confesiunea nasilor, chestiuni lamurite de Sfintii Parinti.

  Dar piatra de incercare in toata aceasta ecuatie, e slaba mea capacitate analitica in cele duhovnicesti, motiv pentru care am adoptat o pozitie foarte circumspecta. De aceea, iau in seama toate sfaturile care le primesc si pentru care multumesc.

  Ma rog la Dumnezeu sa imi raspunda tot asa cum mi-a raspuns atunci cand eram in ratacire si am intrebat in rugaciune care e credinta cea Adevarata.

  Apreciază

 18. Cosmin said, on octombrie 10, 2019 at 6:12 am

  @ roman si ciprian.p

  Eu nu merit ca cineva sa intre in polemica din cauza mea.

  Legat de circumspectia mea fata de propria situatie, cantareste foarte greu recomandarea unui prieten de aici de pe blog, in a carui capacitate de analiza a lucrurilor la rece, m-a uimit, si care mi-a spus ca, din punctul sau de vedere, daca apar in registrul bisericii ca fiind botezat acolo, sa nu refac Taina Botezului.

  Acest lucru vine in extensia faptului ca, repet, preotul si biserica au fost de confesiune ortodoxa. Slujba botezului a fost ortodoxa.

  Apreciază

  • ciprian p. said, on octombrie 10, 2019 at 11:27 am

   Cosmin!
   nu ti-a zis bine acel prieten al tau !
   ti-am zis ce au răspuns cei de la marturisireaortodoxa.ro
   si părintele Claudiu Buza pe Ortodoxiamarturisitoare.wordpress.ro
   ca acel botez prin stropire nu e valid !!!
   Deci tu.nu ai cum.sa repeti botezul ca de fapt nu e botez !
   Si o zic Sfintii Parinti !
   Deci ce prieten e acela care nu spune dupa Sfintii Parinti ci spune ca” eh asa o fost pe vremea aia si nush ce baliverne”!
   Pai pt tine cantareste opinia unui om.care nu respecta Sf.Parinti sau opinia care iti demonstrează de la Sfinti adevărul !
   Da e mai mare acela decât Sf. Nicodim si Sf. Simeon.Noul Teolog care e acu pe 12 oct. praznuit !?
   Intra te rog pe acele 2 siteuri unde sunt preoti cu teologie .
   Si daca mergeai la pr. Iustin Pârvu …tot asa iti zicea.
   Daca Sf. Nicodim Aghioritul a zis ca cei ca tine trebe botezati atunci tu de ce te temi ca ai ” repeta” botezul?
   Citeste paraclisul Maicii Domnului in.fiecare seara si încă un.Acatist al unui Sfânt ( Sf. Ierarh Nectarie, sau Sf. Ioan Rusul sau Sf..Nicolae sau Sf. Serafim de Sarov ssu Sf..Cuv.Parascheva ) sau care doresti .
   Dar vbrste cu parintii aceia care am zis.
   Doamne ajuta.

   Apreciază

   • ciprian p. said, on octombrie 10, 2019 at 9:09 pm

    …rectific ce am gresit mai sus :
    am confundat pe Sf. Simeon Noul Teolog ( praznuire 12 martie in calendar…si 12 oct. in Vietile Sfintilor ed. Sihastria) cu Sf. Simeon al Tesalonicului !
    Ma iertati ca de prost si incult ce sunt am gresit !
    Ma mir cum de Roman prietenul meu nu s-a gasit sa mă corecteze 🙂

    Apreciază

 19. ciprian p. said, on octombrie 10, 2019 at 8:45 pm

  Saccsiv,
  iarta-mă … ai putea face un articol cu titlul asemănător celui de aici… cu scopul de a-l ajuta pe Cosmin ?
  de ex. Titlu mare : ” E corect? O persoana a fost botezata in Ardeal intr-o Catedrala Ortodoxa de preot ortodox , prin stropire si având naș romano-catolici ”
  E corect…e valid…nu e valid…s.a. întrebări ajutatoare .
  Doamne ajută . Sănătate.
  P.S. : fără sa pui in articol cum ca a pornit de la mine sau ceva de genu…
  de mine sa nu pomenesti te rog.

  Apreciază

  • Cosmin said, on octombrie 11, 2019 at 8:09 pm

   De precizat si momentul: anii 70.

   Dar nu pentru mine, ci pentru foarte multi: sunt zeci de mii sau poate sute de mii in situatie similara, doar ca ei nu stiu, nu-i intereseaza, nu recunosc sau mint.

   Mai exsta si cazurile pruncilor muribunzi din maternitati care sunt botezati de moase cu apa de la robinet in chiuveta salonului medical.

   Sunt multe si complexe. Nu stiu ce e mai important: copilul sa fie botezat in numele Sfintei Treimi sau tipicul ritualic al botezului? Sau ambele?

   Trebuie analizat si contextul istoric in care s-a realizat: prigoane, dictaturi, regimuri totalitare…

   Oricum, subiectul e vital de dezbatut.

   Apreciază

   • ciprian p. said, on octombrie 11, 2019 at 9:15 pm

    Cosmin,
    da…sa nu deviem … sa rămânem la subiectul cu stropirea si nasi eretici !
    Cu copii in spitale , moase in chiuvete …e alt subiect …acolo e in vreme de exceptie si e valabil !!! că dă pruncul sa moara si etc…
    La tine nu se pune problema asta .
    Adica…preotul acela a botezat prin stropire deoarece era constrâns de ceva urgentă ? Sau ca asa a invatat el de la catolici sau cum?
    De ex. pr. Dimitrie Bejan a zis ca in situatii de urgenta extrema, ( in război) cand e neapărat sa botezi pe cineva si nu stii daca mai apuca ziua de mâine ….si dacă nu gasesti nici apă ( in pustiu) atunci poti sa botezi si turnand nisip peste el de trei ori… Dar asta numai in situatia aia…
    ….daca dadeai de un părinte ca Paisie Aghioritul, Iacov Tsalikis sau Porfirie Kavsokalivitul…care sunt Sfinti Canonizati… ei iti ziceau înainte sa-i întrebi tu ce problema ai 🙂

    Apreciază

 20. ciprian p. said, on octombrie 11, 2019 at 10:04 pm

  Cosmin ,
  stii ce ai mai putea sa faci daca nu reusesti acasă :
  ar putea sa-ti folosească sa poti merge in pelerinaj la mănăstirile nemtene , anume la Vânători Neamt la Secu si la Sihastria si la Sihla ! si acolo in cimitirul Sihastriei sa te rogi…ca acolo e pr. Cleopa, pr. Paisie, pr. Ioanichie Moroi, pr. Marcu Dumitrescu si atatia care cred ca sunt Sfinti ! sa te rogi acolo .
  Si apoi la Sf. Teodora sus in pestera !
  Si la Secu unde îs Moastele Sf. Varlaam mitropolitul…
  apoi o iei înapoi si ajungi la Petru Voda…la mănăstire in deal…la mormântul pr. Iustin…si in cimitir unde îs inmormantati Sfinti… Pr. Gheorghe Calciu..si te închini la Sf. Moaste ale mucenicilor de la Aiud si le ceri ajutorul…
  iarta-ma…ca asta-mi veni acu in minte sa-ti zic …
  Doamne ajută .

  Apreciază

  • Cosmin said, on octombrie 12, 2019 at 12:19 pm

   @ ciprian p.

   Din punct de vedere moral, mai precis canonic, ai dreptate si iti multumesc pentru argumentele inspirate de Sfintii Parinti.

   Reamintesc, in anii ’70 ca si in ziua de azi, Romania era si este inca sub prigoana comunista. S-ar putea ca nu numai in Ardeal, ci in toata Romania, mai mult sau mai putin, botezul sa se fi facut, cel putin in acea vreme, prin stropire.

   Intreb: Daca Dumnezeu in iconomia Lui, datorita circumstantelor din acea vreme, a primit botezul meu si daca eu fug acuma sa-l repet, la indemnul de buna credinta si argumentat canonic al fratilor, cine isi asuma actul meu? In virtutea faptului ca tot canonic vorbind, botezul nu se repeta.

   Sa-mi fie cu iertare daca intrebarea pusa de mine nu-si are locul aici. Indemn adminu-l sa nu-mi publice acest comentariu, daca considera ca smintesc prin el.

   Doamne ajuta!

   Apreciază

   • ciprian p. said, on octombrie 12, 2019 at 7:14 pm

    Cosmin,
    pai io de aceea te-am sfătuit in ultimul comentariu sa te rogi la acei Sfinti si eventual sa mergi la acele manastiri si sa te rogi la mormintele acelor Parinti…ca daca ai credinta vei primi raspuns.

    apoi…pai de asumat isi va asuma acel preot duhovnic care va zice ca tre sa te botezi…si te va boteza el . De ai oricum tre sa dai de un preot…ca numai preotul te poate boteza….asa ca asumarea rămâne duhovnicului…tu nu răspunzi nimic….tu doar ii zici cum ai fost botezat si gata !
    Deci tu oricum nu ” o sa fugi” sa te botezi…ca nu o sa te boteze nimeni numa xa asa o sa ceri tu ca asa ai citit tu sfaturile la unii de pe blogul cutare si cutare !
    Deci tu de aia tre sa vorbesti cu preoti sau episcopi marturisitori .
    Episcopi marturisitori si de încredere…nu-ti pot recomanda…nu cunosc….dsr preoti mai sunt. De aia am pomenit cativa din preotii marturisitori si nepomenitori…unii ii gasesti pe internet.
    Se poate totusi…ca tu poate nu ai încredere in preotii nepomenitori sau nu stii in care poti sa ai încredere sau tu stii ce gânduri ai despre ei , mai ales ca si intre ei e neintelegere.
    Dar ti-am zis…poti sa mai întrebi la manastirile nemtene….chiar daca n-au întrerupt pomenirea…dar or fii si duhovnici acolo care sa isi asume răspunderea cu privire la validitatea sau invaliditatea botezului tau cu stropire si nas eretic !
    Deci ti-am.zis…pr. Claudiu Buza a zis ca nu e valid…..deci dansul isi asuma asta!
    mai tre sa gasesti încă doi preoti care tot asa zic….ca sa indeplinesti cuvântul :” din gura a doi sau trei martori sa se statornicească tot cuvântul…”
    Daca te duci la pr. Antim G. sunt sigur ca si el va zice ca tre sa te botezi !
    Rămâne la latitudinea si rugăciunea ta sa cercetezi cat mai multi parinti din manastiri !
    Efortul trebuie depus de tine .
    Dar daca tu esti sigur de acel votez al tau…si ai deplina siguranta….nu stiu ce sa zic….e treaba ta…raspunderea ta…numai sa nu ai surprize cand va sa te duci din viața asta dincolo !
    Deci…eu dupa cat am cercetat acu…si întrebat pe doua bloguri…am ajuns la concluzia ca trebuie sa faci botezul corect !
    Păcat ca nu ai stiut mai înainte de 2016 si sa fi.mers la pr. Iustin P. sa-l fi întrebat pe cuviosia sa…primeai un răspuns de încredere .
    Dar nici acu nu-i târziu… te asteapta la mormântul său sa-l întrebi. Te va auzi ca atunci cand a fost in trup !
    Numai sa ai credintă , dar credinta fără fapte moarta este…deci si fapte trebuiesc . 🙂
    ierta-ti …Doamne ajuta.

    Apreciază

   • ciprian p. said, on octombrie 12, 2019 at 9:25 pm

    P.S.: Întrebarea poate fi pusa si altfel : Dar cine are curaj sa-si asume un botez prin stropire si naș eretic ca fiind primit de Dumnezeu ca valid ?
    …putem zice că ar putea Dumnezeu prin iconomia Sa sa primească un botez ca acela pt cei care pana la moarte n-au stiut nimic de asa ceva !
    Dar pt cei care au aflat….e alta judecată !

    P.P.S :
    Ce daca o fost comunism?
    preotii in comunism nu au fost impiedicati ca sa nu boteze corect prin afundare!!! asta eu nu inteleg ce zici tu . eu am vorbit si cu oameni care au trăit in comunism in aardeal si unii mi-au zis ca nu a fost peste tot închise si interzise Bisericile . Doar ca unii care erau in partidul comunist daca ii prindea xa merg la Biserica ii dadea afara din functia lor sau elevii le scădea nota…
    Acu.io nu stiu…dar asta nu e circumstanta atenuanta pt preot ca sa nu afunde se trei ori ca e comunism !
    Si acu daca e comunism sau ce e ..precum zici…cine opreste pe preoti sa nu faca botezul ortodox ???
    Nu cumva erau pe atunci preoti ortodocsi care in capul lor erau ecumenisti si un fel de greco-catolici care au deraiat de la Sf. Canoane?

    poate mai revin cu alte răspunsuri unde am mai întrebat !
    Doamne ajuta !

    Apreciază

 21. ciprian p. said, on octombrie 12, 2019 at 10:48 pm

  Cosmin ,
  am mai întrebat pe un blog ortodox tema aceasta si e in desfasurare la răspunsuri.
  intra acolo si urmareste in decursul întregii săptămâni ce răspunsuri vor fii acolo jos la comenturi…inca se asteapta niste răspunsuri !
  Doamne ajută. Fii pe fază .:

  https://danielvla.wordpress.com/2019/10/08/cum-te-poti-pocai-si-ajunge-sfant-in-doar-trei-ani-si-cum-sinuciderea-nu-e-intotdeauna-pacat-sfanta-cuvioasa-pelaghia-cealalta-pelaghie-si-sfanta-taisia/

  Apreciază

  • Cosmin said, on octombrie 13, 2019 at 2:04 pm

   @ ciprian p.

   Am citit acolo, dupa cum spuneam si in prima mea interventie, situatia mea e complicata. Ai vazut si tu acolo parerile. Nu e de joaca.

   Desigur, canonic analizand, lucrurile sunt clare.

   Dar situatia nu trebuie analizata doar canonic, adica moral, ci si etic, adica circumstantele. Mai e si iconomia Divina… Nu e de joaca.

   As avea cateva precizari si completari:

   – Mirungerea nu am refacut-o din motive legate de canonicitatea sau noncanonicitatea botezului; asa cum am descris, am refacut-o la recomandarea unui frate de aici de pe blog si cu consultarea si binecuvantarea duhovnicului, in urma ratacirilor mele legate de radiestezie si reiky.
   – Un alt aspect, parintii mei nu au avut o traire duhovniceasca a credintei. Dimpotriva, conceptii preponderent atee cu mici tentative spre credinta dar din perspectiva sectara. Avem in familie multe apartenente la tot felul de secte.
   – Desi de mic copil aveam o atractie inexplicabila pentru mine in acel moment, spre credinta in Dumnezeu si in mintea mea purtam monologuri cu El, singurele carti la care aveam acces inafara de cele de povesti, specifice primilor ani dupa invatarea cititului, erau sectare sau de OZN-istica. Am fost pasionat 25 de ani de fenomenul OZN, pana ce un articol pe Saccsiv mi-a aprins niste beculete.

   – Primele intrari in biserici ortodoxe le-am avut dupa varsta de 33 de ani, cu stangaciile si necunoasterile de rigoare, in urma unei rugaciuni adresate catre Dumnezeu pentru a-mi arata care e credinta cea adevarata, caci pana la acea ora am gustat un pic din toate. Asa am inceput sa practic cu modestie Ortodoxia, dupa ce Dumnezeu mi-a raspuns neintarziat rugaciunii mele.
   – Am avut cel putin 3 evenimente din care am scapat miraculos cu viata, chestiune ce mi-a dat de gandit referitor la prezenta Ingerului Pazitor, care din cate am inteles, se primeste la botez.

   Cam astea sunt precizarile.

   Am vazut ca ai cerut recomandari din punct de vedere canonic. Ti-am spus deja ca, moralmente, canoniceste, lucrurile sunt clare. Nu am dubii. Ai vazut ce ti s-a si raspuns acolo.

   Iti multumesc pentru implicare.

   Doamne ajuta.

   Apreciază

   • ciprian p. said, on octombrie 13, 2019 at 6:37 pm

    Bine ! Doamne ajută .
    Deci sunteti sigur ca nu tre sa mai faceti cercetari pe tema asta de la alte personalitati duhovnicesti?
    Bine…atunci sa nu mai insist mai departe . Totusi mai poti urmări acolo daca vor mai apărea răspunsuri.
    Si cu mama ta cum.ramane? Ai reusit s-o aduci la Ortodoxie?
    La dansa nu mai poti zice de iconomie ! Daca n-are botezul ortodox…nu e luminata, nu e spalata de păcatul stramosesc…deci nimic necurat nu va intra in Imparatia Lui Dumnezeu !
    Iarta-ma ca am tot insistat …insa e pt tine , nu pt mine .
    Doamne ajuta.
    …mai vorbim

    Apreciază

   • ciprian p. said, on octombrie 13, 2019 at 9:03 pm

    …aia cu cele trei evenimente care ai scăpat prin minune …asta nu înseamnă neapărat ca ai înger păzitor sau nu ai !
    Dumnezeu a scăpat pe multi prin minune si păgâni care urmau sa devina crestini !
    Si fără Înger păzitor Dumnezeu face minuni !
    Dumnezeu poa sa trimită Îngeri Pazitori unde voieste !
    De ex. zic Sfintii ca numai la Botez pruncul primeste Înger Păzitor…. dar atunci de când s-a născut si pana sa fie botezat …cine-l pazestepe pruncul nebotezat?
    Sau pe atatia Sfinti care au primit botezul deabia la vârsta maturitatii : Sf. Tecla, Varvara, Ecaterina, Iustina , Ciprian fost vrăjitor… 🙂
    Sper ca nu te-am plictisit cu povestile mele 🙂
    Doamne ajută !
    P.S.: dar n-ai zis nimic de ce am zis eu cu pelerinajul acela !
    Ai fost vreodată in partea aceea? Ai vizitat manastirile alea ?

    Apreciază

   • ciprian p. said, on octombrie 14, 2019 at 12:39 pm

    Cosmin,
    am întrebat ai pe monahul Teodot pe blogul său monahulTeodot.wordpress.com si a răspuns asa :
    ” Să meargă in Athos la schitul Prodromul sau Schitul Sf. Andrei Serai sau la Schitul Lacu „. atât a zis .

    Apreciază

   • Cosmin said, on octombrie 14, 2019 at 7:29 pm

    Ciprian p.

    Ba da, cecetez in continuare.

    Cu mama mea am sa rezolv.

    Ce nu inteleg, de ce bisericile ortodoxe din Romania, nu au infrastructura de botez pentru oameni maturi?

    Parca sunt facute de asa maniera incat sa nu treaca nimeni la ortodoxie. Ciudat.

    Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: