SACCSIV – blog ortodox

ANALIZA: Pe 25 septembrie Sanhedrinul va ţine o conferinţă pentru apariţia Organizaţiei celor 70 de Naţiuni. Acestea sunt invitate la sacrificii de animale pe Muntele Măslinilor

Posted in Uncategorized by saccsiv on septembrie 4, 2019

Aprinderea focului pe altarul celui de-al treilea templu pentru prima dată (foto Adam Eliyahu Berkowitz/Breaking -Israel News)

BREAKING ISRAEL NEWS: Nations Invited for Animal Sacrifice on Mount of Olives Renewing Noah’s Covenant

Naţiunile invitate la sacrificii de animale pe Muntele Măslinilor reînnoind Legământul lui Noe

De Adam Eliyahu Berkowitz September 2, 2019

Şi le vei declara: Aşa a grăit Hashem: Îi voi lua pe B’nei Yisrael dintre naţiile la care s-au dus, şi-i voi aduna din fiecare colţ, şi-i voi aduce la propriul lor pământ Ezekiel 37:21 (The Israel Bible™)

Pe 25 septembrie, la a 5 780-a aniversare a zilei când tradiţia evreiască consideră că lumea a fost creată, sanhedrinul ţine o conferinţă pentru apariţia Organizaţiei celor 70 de Naţiuni. Conferinţa va culmina cu un sacrificiu de animale făcut de reprezentanţii naţiunilor pe Muntele Măslinilor unde vor reînnoi legământul făcut de Noe la părăsirea arcei.

Conferinţa şi cele 70 de naţii

Conferinţa va începe miercuri seara pe 25 septembrie, a 25-a zi a lunii evreieşti a lui Elul la hotelul Gate din Ierusalim şi va continua până vineri, pe 27 septembrie. Lecturile şi discuţiile se vor concentra pe obligaţiile Noahide valabile pentru toată omenirea. Se vor mai discuta chestiuni economice, culturale, educaţionale care ar trebui să fie în centrul unei astfel de organizaţii. Un mare subiect va fi de asemeni înfiinţarea unei curţi internaţionale bazate pe principiile Bibliei.

Dumnezeu a stabilit graniţele lumii bazate pe cei 70 copii ai lui Israel care au mers în Egipt şi pe cele 70 de naţii care au izvorât din Noe. Conceptul celor 70 de naţii apare şi în referirea la cei 70 de boi oferiţi în templu în timpul Sukkot (festivalul corturilor) despre care Talmudul (Sukkah 55b) spune că sunt meritul celor 70 de naţii.

Organizaţia scoate în evidenţă că fiecare naţie îşi va păstra identitatea naţională unică şi distinctă, moştenirea culturală, limba şi frontierele recunoscute.

Participanţi vor fi reprezentanţii oficiali ai câtorva naţiuni: Reprezentând Guatemala, Vice preşedintele Republicii Guatemala Jafeth Ernesto Cabrera Franco precum şi câţiva consilieri. Va fi de asemeni şi o delegaţie oficială din El Salvador, Mexico, Honduras, Bolivia, Trinidad Tobago, şi Costa Rica. Multe alte ţări urmează să confirme participarea. Câţiva dintre delegaţi sunt parlamentari ai respectivelor ţări.

Rugăciune Universală 

Prima zi a conferinţei se va încheia cu o rugăciune comună efectuată de toţi participanţii. Rabinul Yehoshua Hollander, ministrul de externe al Sanhedrinului a fost însărcinat să compună rugăciunea unică pentru ocazia specială.

“Religia este un cuvânt dificil,” a spus rabinul Hollander. “Un individ nu are nevoie de o religie pentru a se raporta la Dumnezeu. Adam nu a avut nevoie de religie pentru a vorbi cu Dumnezeu. Religia este o activitate pe care o comunitate o face împreună. Naţiile au fost înfiinţate de către Noe şi apoi a apărut nevoia de religie. Trebuie să stăm împreună ca naţii şi religii distincte.”

“O naţiune are atributele care o definesc dar are nevoie şi de o religie,” a spus rabinul Hollander, sugerând că Naţiunilor Unite le lipseşte acest atribut. “O organizaţie a naţiunilor are nevoie să fie religioasă, 70 de naţii sub Dumnezeu, dar nu o anumită religie comună.”

Principiile Noahide valabile pentru toată omenirea

Mare parte din conferinţă va fi dedicată celor 7 principii valabile pentru toată omenirea date lui Noe după potopul biblic. O prezentare pe acest subiect va fi făcută de preşedintele organizaţiei Brit Olam – Noahide World Center Rabbi Oury Cherki. Rabinul Hollander, care face de asemeni parte din conducerea organizaţiei Brit Olam este convins că adeziunea universală la legile Noahide este necesară pentru existenţa civilizaţiei.

“Dacă citeşti istorie, vei vedea că analiştii ebraici din secolul 17 credeau într-un barem minim necesar pentru existenţa societăţii,” a spus rabinul Hollander. “Este corect în legea Noahide să infiinţezi curţi de justiţie. Toate legile sunt cerute de o naţie, nu de un individ. O organizaţie internaţională, ori multinaţională trebuie să pună bazele necesare pentru supravieţuirea civilizaţiei.”

Knesset-ul şi Sacrificiul

Ca parte a conferinţei, reprezentanţii vor vizita Templul Muntelui şi vor face o vizită oficială Knesset-ului (parlamentului israelian) cu Sanhedrin-ul.

Vineri, conferinţa va culmina cu o excursie la Muntele Măslinilor unde naţiile vor fi invitate să refacă ceremonia făcută iniţial de către Noe pe vremea arcei sale.

Apoi Noe a construit un altar la Hashem şi, luând de la fiecare animal curat şi fiecare pasăre curată, a făcut ofrandă arsă pe altar. Geneza 8:20

Ceremonia va reînnoi legământul făcut între omenire şi Dumnezeu la vremea aceea.

“Fac acum legământul meu cu tine şi cu urmaşii tăi ce vor veni, şi cu fiecare fiinţă care e cu tine —păsări, vite la fel ca şi fiecare bestie sălbatică— toate care au ieşit de pe arcă, orice vietate de pe pământ. Îmi voi respecta legământul Meu cu tine: niciodată nu va mai fi distrusă toată suflarea de către apele unui potop şi niciodată nu va mai fi un potop care să distrugă Pământul.” Geneza 9:9-11

Acest sacrificiu făcut de Noe a fost un Korban Olah (un sacrificiu ce se duce în sus), un tribut lui Dumnezeu, care a fost ars în întregime pe altar.

“La fel cum Noe n-a fost evreu, dar a fost un supus al lui Dumnezeu, această ceremonie este o declaraţie că omenirea îl serveşte pe Hashem (Dumnezeu, literalmente, ‘numele’),” a explicat rabinul Weiss. Altarul trebuie construit iar sacrificiul făcut de cineva dintre naţiile care respectă cele 7 legi Noahide. Este încă neclar…

“Acesta este un act religios dar nu pentru vreo religie specifică,” a spus rabinul Weiss. “Aceasta este o meta-religie, nu una globală, care este inerentă fiecărei persoane şi exprimată în propriul ei fel. Lumea trebuie să se întoarcă la religie. Rejectând religia, rejectându-l pe Dumnezeu, este o rătăcire care îndurerează lumea. Secularismul rejectează valorile umane. UN (Naţiunile Unite) au declarat avortul şi eutanasia drepturile omului. Ăsta-i un semn de rătăcire. Conceptul de familie, tată, mamă este o calitate umană primară întărită de religie şi rejectată de secularism. Conceptul de aparteneţă la o naţiune, la un trib, la un popor este rejectat de secularism. Oamenii au fost mandataţi să aibă grijă de lume dar ei au preschimbat oamenii în animale şi animalele în oameni. Este imposibil să continuăm aşa.”

Întoarcerea celor 10 triburi pierdute

Un alt scop al conferinţei şi a organizaţiei celor 70 de naţii este întoarcerea celor zece triburi pierdute ale lui Israel.

“Înfiinţarea statului modern Israel a inceput procesul de adunare a exilaţilor,” a explicat rabinul Weiss. “În trecut, urmaşii evreilor se îndepărtau şi nu mai reveneau. Suntem binecuvântaţi să trăim o epocă in care atât de mulţi dintre aceşti oameni îşi descoperă rădăcinile în poporul evreu şi se reconectează la acesta. Dar următorul pas este să devenim mai conştienţi astfel încât cele 10 triburi pierdute ale lui Israel să poată reveni aşa cum a fost profeţit.”

Şi le vei declara: Aşa a grăit Hashem: Îi voi lua pe B’nei Yisrael dintre naţiile la care s-au dus, şi-i voi aduna din fiecare colţ, şi-i voi aduce la propriul lor pământ Ezekiel 37:21 (The Israel Bible™)

Pănă la urmă, rabinul Eliyahu Birnbaum care colindă lumea căutând descendenţi ascunşi de-ai evreilor va fi primul vorbitor al conferinţei.

Iniţiativa celor 70 de naţii a început anul trecut la World Creation Concert unde delegaţiile din Honduras, Guatemala, şi Mexico au semnat o declaraţie spunând:

“Noi, ca reprezentanţi ai naţiilor noastre, declarăm că potrivit legilor din Tora pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise pe Muntele Sinai, şi potrivit profeţiilor din Israel şi tuturor cărţilor Bibliei dorim să acompaniem poporul lui Dumnezeu, poporul lui Israel, la locul ales de Domnul, Templul Muntelui, Moriah, locul legământului lui Isaac.

“Toate acestea pentru a-l servi doar pe Domnul lui Avraam, Isaac, şi Jacob, aşa cum stă scris:

‘Căci casa mea se va chema casă de rugăciune pentru toţi oamenii’

Ne-am adunat cu toţii în numele păcii şi a iubirii cu poporul lui Israel în curtea Casei Domnului ca şi înţelepţii lui Israel si pentru a împlini viziunea mesianică de pace.”

Domnul l-a binecuvântat pe Avraam spunând, ‘Cei ce te vor binecuvânta vor fi binecuvântaţi.’ Ne rugăm ca prin binecuvântarea de astăzi a Israelului, în schimb să fim şi noi binecuvântaţi.”

Şatpezeci de naţii: Principii

Organizaţia celor 70 de naţii este direcţionată spre toată omenirea care-l acceptă pe Dumnezeu ca şi creator al lumii şi care-i recunoaşte conducerea aşa cum EL apare în analele lumii şi ale universului. Biblia se referă la Dumnezeu cum EL este cunoscut în viaţa individuală a tuturor fiinţelor, în istoria şi limba tuturor naţiilor atât pentru creare cât şi pentru distrugere, pentru răsplată şi pentru pedeapsă. La fel cu Dumnezeu se arată în Biblie şi-şi declară legile şi perceptele, la fel e şi scopul omului în istorie să-L servească prin intermediul templului aşa cum vrea EL şi prin puterea sfinţeniei Sale ce vine de la Sion.

Toată umanitatea, toţi Oamenii atât în formă individuala cât şi în grupuri multi-confesionale sunt descendenţi din Adam şi Eva. Cu toţii au fost creaţi în chipul Domnului şi numiţi “OM”. Toată umanitatea a supravieţuit potopului şi s-au dedicat să urmeze legământul cu Domnul respectând aceste legi de bază şi percepte a căror violare a dus la distrugerea omenirii pe vremea lui Noe. Şi pentru a aştepta mila Domnului.

Incălcările principale ale legilor lui Dumnezeu sunt următoarele: revolta împotriva Domnului, lipsa justiţiei, relaţiile sexuale interzise, crima, furtul şi tâlhăria, venerarea unui Dumnezeu fals, punerea în pericol a vieţii printr-un trai ilegal, desfrâul şi lăcomia.

Aceste încălcări pe un ton pozitiv sunt exprimate ca legământul Noachite.

Organizaţia celor 70 de naţii aspiră la mântuirea şi reabilitarea omului şi a întregii lumi. Ea respectă onoarea omenirii, familia, tribul, ţara, şi statul cu libertăţile lor individuale şi colective. Duce la îndeplinire acest principiu prin protejarea drepturilor şi obligaţiilor tuturor în mod egal potrivit legilor Bibliei şi a justiţiei internaţionale bazate pe Biblie.

Organizaţia se va preocupa de protecţia globului, justa distribuţie a resurselor şi evitarea furtului şi a consecinţelor lăcomiei excesive.

Organizaţia va proteja cultura, limba, teritoriile şi graniţele tuturor naţiilor, statelor şi societăţilor.

Organizaţia nu acceptă exploatarea omului de către om în niciun fel.

Organizaţia recunoaşte şi acceptă conceptul de unicitate a poporului lui Israel potrivit legilor Bibliei, se aşteaptă ca poporul lui Israel şi conducătorii lui să opereze potrivit voinţei şi să se comporte potrivit aşteptărilor naţiunii unei societăţi de preoţi şi oameni sfinţi.

Esenţa organizaţiei

O curte internaţională va sta în Ierusalim şi va judeca potrivit legilor importante şi recunoscute ale Bibliei ajustate după faptele vieţii actuale.

Toţi membrii organizaţiei, state, naţii, grupuri etnice, triburi, vor avea un loc şi putere de vot egală în curtea de judecată dacă ei însoţesc poporul lui Israel aşa cum apare în legământul compus de către Sanhedrin în 2018 şi semnat de un număr de ţări.

Cele 70 de naţii şi naţiunile care au semnat legământul original menţionat mai sus vor fi parte componentă din curte iar toate deciziile vor fi luate cu o simplă majoritate de voturi.

Rolul Sanhedrin-ului va fi să se consulte cu şi să sfătuiască curtea, dar Sanhedrin-ul nu-şi poate impune opinia în curte. Acesta va avea un loc şi un vot în cadrul curţii.

Toate deciziile se vor lua potrivit votului tuturor membrilor.

Dacă mai mult de 70 de organisme se alătură organizaţiei, curtea va determina diviziunea locurilor.

Toţi membrii organizaţiei vor coopera la construirea Templului Muntelui Moriah potrivit dorinţelor lor individuale şi-l pot vizita când doresc după terminarea construcţiei.

Traducerea: Costin Ştirbu

 

Comentariu saccsiv:

Pentru cititorii mai noi, multe din cele de mai sus par a fi ceva de bine. Trebuie insa inteles ca mesia asteptat de rabini este, de fapt, antihristul:

Mitropolitul Serafim de Pireu: MESIA ASTEPTAT DE RABINI ESTE ANTIHRIST

Iar Sfintii Parinti ne-au explicat foarte clar faptul ca, la inceput, antihristul chiar se va prezenta omenirii ca un facator de bine si aducator de pace.

Daca analizam insa fiecare dintre ideile de “bine” de mai sus, vom observa insa ca in fiecare astfel de prajiturica exista si cate o picatura de otrava letala.

Astfel, de exemplu, rabinul Hollander ne spune ca:

“Religia este un cuvânt dificil. Un individ nu are nevoie de o religie pentru a se raporta la Dumnezeu. Adam nu a avut nevoie de religie pentru a vorbi cu Dumnezeu. Religia este o activitate pe care o comunitate o face împreună. Naţiile au fost înfiinţate de către Noe şi apoi a apărut nevoia de religie. Trebuie să stăm împreună ca naţii şi religii distincte.”

Este reala definitie a ecumenismului total, a federatiei tuturor religiilor. Doar astfel fiecare religie il va putea accepta pe antihrist. Iar terenul este pregatit. Deja adeptilor fiecareia i se spune ca sunt pe drumuri diferite ce duc insa la acelasi dumnezeu. De aceea au loc astfel de manifestari la Assisi:

Video – ECUMENISM TOTAL: Papa vrea in 2011 un ASSISI 2, adica o adunatura de reprezentanti ai tuturor religiilor (inclusiv yoghini si samani) care sa se roage pentru pace…

Si de aceea aceasta este si doctrina CMB:

CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR s-a cladit pe banii ROCKEFELLER, iar telul sau final este LUCIFERIANISMUL / Ecumenismul este doar un vehicul / BOR e in rahat pana in gat dar zicem ca mirosim a levantica

Revenind la text, rabinul Weiss spune la randul sau:

“Acesta este un act religios dar nu pentru vreo religie specifică. Aceasta este o meta-religie, nu una globală, care este inerentă fiecărei persoane şi exprimată în propriul ei fel. Lumea trebuie să se întoarcă la religie. Rejectând religia, rejectându-l pe Dumnezeu, este o rătăcire care îndurerează lumea. Secularismul rejectează valorile umane. UN (Naţiunile Unite) au declarat avortul şi eutanasia drepturile omului. Ăsta-i un semn de rătăcire. Conceptul de familie, tată, mamă este o calitate umană primară întărită de religie şi rejectată de secularism. Conceptul de aparteneţă la o naţiune, la un trib, la un popor este rejectat de secularism. Oamenii au fost mandataţi să aibă grijă de lume dar ei au preschimbat oamenii în animale şi animalele în oameni. Este imposibil să continuăm aşa.” 

Dupa cum am mai spus-o de multe ori, antihrist nu va veni peste o lume atee, ci peste una religioasa. Iar asta e si planul papusarilor, ne-o spunea limpede masonul Albert Pike inca in secolul XIX:

Între timp, celelalte națiuni, o dată în plus divizate pe această temă, vor fi constrânse să lupte până la punctul epuizării fizice, morale, spirituale și economice complete… Vom dezlănțui nihiliștii și ateii și vom provoca un formidabil cataclism social, care în toată grozăvia sa va arăta în mod clar națiunilor efectul ateismului absolut, originea sălbăticiei și a turbulențelor celor mai sângeroase.

Apoi peste tot, cetățenii, obligați să se apere de minoritatea mondială a revoluționarilor, îi vor extermina pe acei distrugători ai civilizației și mulțimea, dezamăgită de creștinism, ale cărei spirite deiste vor fi din acel moment, fără busolă sau direcție, nerăbdătoare pentru un ideal, dar fără să știe spre ce să-şi manifeste adoraţia, va primi adevărata lumină, prin manifestarea universală a doctrinei pure a lui Lucifer, adusă în cele din urmă în faţa ochilor publicului.

Această manifestare va rezulta din mișcarea generală reacționară care va urma distrugerii creștinismului și ateismului, ambele cucerite și exterminate în același timp.

Cititi va rog mai multe la:

Masonul grad 33 ALBERT PIKE (secolul 19) despre AL TREILEA RAZBOI MONDIAL, despre ISLAM si despre LUCIFER

Articolul de pe BREAKING ISRAEL NEWS ne mai spune ca organizaţia celor 70 de naţiuni va proteja cultura, limba, teritoriile şi graniţele tuturor naţiilor, statelor şi societăţilor.

Despre organizatia celor 70 de natiuni cititi va rog si:

Sanhedrinul cere inlocuirea ONU, reeducarea religioasa a oamenilor si unirea natiunilor la Ierusalim

De observat ca cele ce vor fi protejate de aceasta organizatie sunt fix pe dos fata de planul Kalergi finantat de anumiti evrei bogati:

KALERGI a fondat PANEUROPA cu banii evreilor ROTHSCHILD si WARBURG. Cum zice el ca va arata rasa europeana si cine o va conduce?

Evrei bogati care au facut multe si pentru statul Israel:

Creații sinistre: Familia ROTHSCHILD și TEMPLUL MASONERIEI – Curtea Supremă din Israel

Deci ceva pare a nu se lega. Pe de o parte avem evrei bogati ce vor disparitia natiunilor si crearea unui ghiveci populat de o noua rasa umana rezultata din amestecarea vechilor rase, iar pe de alta parte avem rabini ce vor exact altfel. Sa fie dezbinare in Israel? Nu cred. Atunci ce sa fie?

Consider ca raspunsul corect la aceasta intrebare e faptul ca acum este din nou momentul nationalismului, deoarece fara acesta un razboi mondial nu poate avea loc si mai ales pentru ca in solutia ce va fi oferita dupa conflagratie trebuie data vina pe nationalism pentru ca omenirea sa accepte pacea antihristului.

Dar nu orice fel de nationalism este permis acum, ci unul atent directionat. Asa se explica, de exemplu, ocuparea Biroului Oval de catre “nationalistul antisistem” Donald Trump. Sa nu uitam ca evreii se asteptau ca acesta sa castige alegerile:

GEMATRIA EVREIASCA (mult inaintea alegerilor): “DONALD TRUMP il va anunta pe MESIA”

EVREUL Sheldon Adelson a fost CEL MAI MARE DONATOR al campaniei lui DONALD TRUMP

Caci aveau multa treaba pentru el:

A ÎNCEPUT SFÂRȘITUL: Donald Trump recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului si a ordonat începerea pregătirilor pentru transferarea ambasadei americane

Din nou despre rolul lui Donald Trump în construirea celui de-al treilea templu: va avea funcția de șef al Edomului? / Sandhedinul lucrează în prezent pentru crearea unei Organizații a 70 de națiuni cu sediul la Ierusalim pentru a înlocui Națiunile Unite

DONALD TRUMP il intreaba pe rabinul Chaim Kanievsky CAND VINE ANTIHRISTUL

 

9 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. DUCC said, on septembrie 5, 2019 at 5:46 pm

  Aceasta este o informație intr adevăr șocanta, prin importantă și imprevizibilitate, multumesc saccsiv ca ai selectat o și ai adus o pt noi. Eu văd organizarea acestei noi structuri mondiale un pas uriaș și rapid pt dictatura mondiala. In introducere este prezentat un obiectiv utopic, și nu se poate cuantifica și nici verifica îndeplinirea lui, vorbe frumoase fără conținut: cum sa stabilesti dacă resursele au fost sau nu împărțite in mod egal, dacă se asigura o protecție a oamenilor de pe tot globul? Adică toată lumea este de acord pt ca cele 70 de națiuni sa se uneasca, întrucât obiectivul declarat este nobil. Dar ce citesc cu stupoare: despre metareligie, despre tribunal internațional la Ierusalim, la care vor judeca națiunile care au semnat protocol cu evreii , respectând legile lor, despre construirea unui templu, cu aportul tuturor Națiunilor ( ca doar evreii nu erau fraieri sa îl construiască singuri) , despre jertfa de animale in sec xxI ( ca doar Evreii nu au auzit de Noul Testament și Jertfa fără sange) și mai ales despre dreptul evreilor de a acționa după voința lor, pe baza legilor lor ( evident Talmud sau alte chestii ). Nu îmi vine sa cred ce repede se mișcă! După ce se unesc cele 70 și dau legi care oricum se aproba cu majoritate simpla ( adică jumătate plus 1 din câte am înțeles), o sa discute mai serios despre avort, familii tradiționale, etc. S au găsit 3 speriați : honduras, Mexico și nu știu mai care sa pună bazele celor 70!

  Apreciază

 2. ducc said, on septembrie 5, 2019 at 6:05 pm

  Deși ONU a fost o structura utila evreilor, pt ca și au înființat statul după ww2, se pare ca nu mai corespunde intereselor și vor o alta organizație. Chiar ma gândeam cum vor arată guvernul unic și religia unica ( bazată pe Biblie, zic evreii in articol, dar care parte din ea?). Oare ce vor sa judece la tribunalul internațional din Israel? Dacă crezi in Iisus Hristos sau nu? Dacă recunoști Sanhedrinul cu toate implicațiile juridice și morale? Și un aspect amuzant: cum o sa justifice țările ortodoxe sau chiar cele catolice aderentă la Sanhedrin și la legile sale? Ce o sa inventeze conducătorii de paie când vor adera la cei 70?

  Apreciază

 3. […] cum stiti, pe 25 septembrie Sanhedrinul va ţine o conferinţă pentru apariţia Organizaţiei celor 70 de Naţ… iar unul dintre principalele subiecte va fi “înfiinţarea unei curţi internaţionale bazate pe […]

  Apreciază

 4. […] ANALIZA: Pe 25 septembrie Sanhedrinul va ţine o conferinţă pentru apariţia Organizaţiei celor 7… […]

  Apreciază

 5. […] ANALIZA: Pe 25 septembrie Sanhedrinul va ţine o conferinţă pentru apariţia Organizaţiei celor 7… […]

  Apreciază

 6. […] ANALIZA: Pe 25 septembrie Sanhedrinul va ţine o conferinţă pentru apariţia Organizaţiei celor 7… […]

  Apreciază

 7. […] ANALIZA: Pe 25 septembrie Sanhedrinul va ţine o conferinţă pentru apariţia Organizaţiei celor 7… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: