SACCSIV – blog ortodox

Dan Cristian Ionescu posteaza pe blogul “INCORECT POLITIC” un furibund atac impotriva Ortodoxiei

Posted in Uncategorized by saccsiv on august 16, 2019

Pe 13 august 2019 postam:

Trist, “Napoca News”, trist…

Pe 14 august 2019 INCORECT POLITIC posta la randul sau, sub semnatura colonelului (r.) Vasile I. Zărnescu, articolul Un Paradox Juridic: Ilegalitatea Cultului Greco-Catolic cu urmatoarea introducere:

Acest studiu a apărut în 14 iulie 2008, pe portalul AlterMedia, aici http://ro.altermedia.info/general/ilegalitatea-cultului-ex-greco-catolic-1_8709.html#more-8709, care a fost închis pe 1 martie 2016. Cum în unele publicații au apărut materiale care încearcă să reactiveze fantoșa „Bisericii Române Unite cu Roma“, ca în articolul de azi, aici „http://www.napocanews.ro/2019/08/pelerinajul-greco-catolic-la-nicula-cu-prezenta-spirituala-a-fericitului-arhiereu-iuliu-hossu.html“, dezavuat, prompt, aici https://saccsiv.wordpress.com/2019/08/13/trist-napoca-news-trist/, și cum nu am reușit să finalizez cartea Biserica Greco-catolică între istorie şi impostură, rămasă încă în proiect, deoarece, între timp, a devenit urgentă elaborarea cercetării HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ, este necesară republicarea acestui material – cu rugămintea ca el să fie preluat de cît mai multe reviste naționaliste.

N-am cititi inca studiul sau, dar m-am bucurat ca respectivul blog a abordat chestiunea.

Bucuria a fost insa de scurta durata, caci azi, 15 august 2019, INCORECT POLITIC publica, de asemenea, un furibund atac impotriva Ortodoxiei: articolul DESPRE MARCIONISM semnat de Dan Cristian Ionescu.

Trec peste introducere si voi posta direct si integral “demonstratia” autorului, iar la final imi voi da si eu cu parerea.

Asadar, iata textul:

[…] 

Acum mai mulți ani discutam cu un bun prieten, stareț, absolvent de teologie după 1990, despre singurul text pe care îl regăsim atît în Vechiul cît și în Noul Testament:

„6 Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ‘Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.

7 Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.”

Textul apare în Isaia 29.13 și în Marcu 7.7.

Părintele stareț a răspuns că versetul este scos din context. Care context? Chiar acesta era contextul, Mîntuitorul spunea foarte clar că viitorii creștini trebuiau să asculte de poruncile Lui (iar eu consider că tot ce a spus Mîntuitorul în Evanghelii, inclusiv concluziile care se trag din pildele Sale, constituie porunci), nu de poruncile stabilite de oameni numiți „sfinți părinți”.

Pentru a scăpa de întrebările incomode, oamenii bisericii au fost învățați cu două clișee: „este rupt din context” și „așa au spus sfinții părinți”. Dacă insiști care „sfinți părinți”, ridică din umeri, nu știu care, unii care au participat la un anumit sinod ecumenic în primul mileniu creștin.

Dacă cineva ar avea curiozitatea să se aplece asupra Evangheliilor și să le confrunte cu practicile bisericii, ar constata că TOT ce face biserica este împotriva Evangheliilor dar este conform misterioșilor „sfinți părinți” (dacă cineva insistă să mă provoace, voi dezvolta pe larg această temă).

2.Cine a fost Marcion?

A fost primul creștin căruia în sec. II Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă Adevărul, și în același timp a fost primul creștin declarat eretic de biserică, de însuși tatăl său, episcopul din Sinope.

El a declarat ca fundament al creștinismului exclusiv Noul Testament, negînd atît Vechiul Testament cît și pe Iahve.

În sec. II încă nu exista consfințit de „sfinții părinți” canonul biblic, astfel încît probabil că prin Vechiul Testament, Marcion se referea la Pentateuh (sau Tora, sau Cărțile lui Moise).

Marcion declara pur și simplu că între Iahve al evreilor și Dumnezeul nostru al creștinilor, Dumnezeu Tatăl, nu există nici o legătură.

Despre asta voi scrie în continuare, dar nu înainte de a explica celor care au văzut în filme cum Moise primea pe Muntele Sinai de la Iahve tablele legii, săpate în piatră cu litere ebraice de însuși Iahve. După calculele mele empirice, aproximative, avînd în vedere succesiunea după Moise (Iosua și urmașii lui iar apoi Judecătorii) pînă la Saul, apreciez că dacă Moise chiar a existat, a trăit cam în jurul anului 1.500 î. Hr., cînd evreii încă nu inventaseră încă alfabetul ebraic. Acesta a fost localizat în timp în sec. IX î. Ch., în timpul regilor Omri, sau Ahab sau al reginei Isabela (873-842 î. Hr.). Dacă îi întrebați pe evrei unde sînt dovezile, adică tablele legii, vă vor răspunde cu seninătate că au fost furate încă de pe vremea regelui Solomon – convenabil răspuns! Conform obiceiului lor! Cea mai de preț comoară, tablele scrise de însuși Iahve, au fost furate din templu de sub ochii gărzilor, dar nu se știe de cine (se bănuiește că le-ar fi luat fiul pe care regele Solomon l-ar fi avut cu regina din Saba – dacă acest fiu chiar a existat și a fost al lui sau al arhitectului reginei, o femeie foarte jucăușe, este o altă poveste).

Prin unele comentarii am citit o altă inepție, că Moise a ucis populația din Canaan. Moise a murit pe Muntele Nebo, privind în jos la Canaan, unde el nu a ajuns. Locuitorii din cele 31 de localități ale Canaanului au fost uciși de urmașul lui, Iosua.

3.Ce ne spune nouă Pentateuhul?

Ne spune așa:

Facerea (Geneza) 28.13: „Şi Domnul stătea deasupra ei şi zicea: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avraam şi Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale.”

Și ne mai zice:

Deuteronomul 11.24 26:  „Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru: hotarul vostru se va întinde din pustie până la Liban şi de la râul Eufrat până la Marea de Apus.”

Iar în Iosua, a șasea carte a Vechiului Testament, ne repetă:

Iosua 1.3: „ Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise.”

Să vă traduc din română în română? Adică Iahve a oferit evreilor orice bucată de pămînt pe care vor călca. Asta vor bisericile creștine să credem, să acceptăm și să ne resemnăm.?

Ați găsit așa ceva în Noul Testament? Dacă da, anunțați-mă și pe mine.

 1. Din Noul Testament știm că Dumnezeu Tatăl, asemenea lui Dumnezeu Fiul, este bun, milos, iubitor de oameni, am fost învățați să iubim și să iertăm, ni s-a cerut să uităm vetusta lege a talionului. Dumnezeul nostru, al creștinilor, este cu totul diferit de Iahve.

Conform Pentateuhului, Iahve era:

– Obosit – în a șaptea zi s-a odihnit (Geneza 2.2,3). Cînd se odihnește cineva? Cînd este obosit. Dar Dumnezeu este ființă materială sau imaterială? Este imaterială, este duh, deci nu obosește. Ne explică însuși Mîntuitorul:

Ioan 5.17 „Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum şi Eu, de asemenea, lucrez.”

Dumnezeu nu are siestă, nu are recuperări sau zile de odihnă, nu are SRL (înainte de 1989 asta însemna săptămîna redusă de lucru, adică o sîmbătă liberă pe lună),nu are concediu de nici un fel – El lucrează permanent. Iar diavolul, la fel.

– Ilogic – dacă Dumnezeul nostru a creat o lume logică (atunci cînd devine ilogică, nu este vina Lui ci a oamenilor), primele două porunci ale lui Iahve se bat cap în cap, se anulează reciproc:

Geneza (Facerea) – Cap. 1: „ 28 Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

Cap. 2: „ 16 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină,

17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.”

Dacă nu ar fi mîncat din pomul cunoașterii, să își descopere goliciunea și să fi descoperit poftele erotice, Adam și Eva nu s-ar fi înmulțit.

– Gelos -Exodul (Ieșirea): „20.5 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc.”

– Adept al sclaviei:

Exodul: „ 20 Dacă un om va lovi cu băţul pe robul său, fie bărbat, fie femeie, şi robul moare sub mâna lui, stăpânul să fie pedepsit.

21 Dar, dacă mai trăieşte o zi sau două, stăpânul să nu fie pedepsit; căci este argintul lui.”

– Rasist – robul evreu poate fi eliberat în al șaptelea an de robie, dar robii neevrei rămîn robi perpetui

– Șovăielnic – exact după ce îi spusese lui Moise: „Să nu ucizi!” iar Aaron face Vițelul de aur, Iahve se enervează și spune:

Exodul 32,  9 Domnul a zis lui Moise: „Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat.

10 Acum, lasă-Mă; mânia Mea are să se aprindă împotriva lor şi-i voi mistui, dar pe tine te voi face strămoşul unui neam mare.”

Moise însă, cu înțelepciunea lui, îl face pe Iahve să renunțe:

11 Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său şi a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu mână tare?”

14 Şi Domnul S-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său.”

Desigur că și Moise, după 40 de zile de post negru nu era în apele lui și stătea cam prost cu nervii așa că după ce a coborît de pe munte, a ordonat leviților să ucidă pe toți care le ies în cale. Au fost uciși 3.000 de evrei.

Contradictoriu – îi dă lui Moise porunca „Să nu ucizi”, după care în celelalte 612 porunci  (ce memorie avea Moise, fiindcă ălelalte 603 Iahve nu i le-a mai scris!), îi stabilește nenumărate cazuri în care vinovații trebuie pedepsiți cu moartea (inclusiv homosexualii! – ce părere au bisericile creștine despre asta?).

Mai mult decît atît, chiar Iahve omoară, pe cei din Sodoma și Gomora sau omenirea pe timpul lui Noe.

Ce părere aveți? Seamănă Iahve cu Dumnezeul nostru? Nu cumva Marcion din Sinope avea dreptate?

5.Am văzut cîteva recomandări de lectură, din cărțile recomandate de biserică.

Dacă cineva dorește să cunoască Adevărul, îi propun, în afara Evangheliilor, lucrările nerecomandate de biserică.

 Să citescă despre Marcion și marcionism.

Să citească istoria sinoadelor ecumenice ai căror participanți, numiți „sfinți părinți”, erau slugile bazileului și, în raport de schimbarea intereselor acestuia, se reuneau într-un nou sinod care îl declara pe cel precedent „ticălos” și luau măsuri diametral opuse. Ei, care indirect s-au declarat „ticăloși”, acum sînt numiți ”safinți părinți!”

Să citească crunta prorocire a Sf. Lavrentie de la Cernigov care după 1990, la 40 de ani de la moartea sa, a început să se împlinească, dar și scrisoarea Sf. Kukșa al Odesei adresată credincioșilor săi (de ambele, am putut să aflăm datorită părintelui Iustin Pîrvu).

Să citească rezultatele cercetărilor teologului Serghei Bulgakov, conform căruia timp de peste un mileniu creștinismul a trăit și s-a dezvoltat fără inventarea sfintelor taine, aducătoare de bani și informații.

 Să citească și părerea lui Rodney Stark (dar și a altora, printre care și eu) conform căreia moartea lentă a creștinismului a început sub Constantin cel Mare.

Îmi reamintesc gluma tristă a regretatului părinte Mosor: ”Ca să vezi cît de puternic este creștinismului, uite-te și tu cum de aproape 2.000 de ani se chinuie popii să îl omoare, dar încă nu au reușit!”

 

Comentariu saccsiv:

Pe scurt, omul ataca Sinoadele Ecumenice si invatatura Sfintilor Parinti. Deci ataca Crezul, adica ataca Ortodoxia.

Si acum o scurta analiza:

In primul rand sa observam ca in citatele date de autor scrie Isus. Cu un I. Asta ca sa ne facem o idée despre ce Biblii studiaza.

Apoi, pornind de la Isaia ajunge la concluzia nu trebuie sa ascultam de Sfintii Parinti:

“Mîntuitorul spunea foarte clar că viitorii creștini trebuiau să asculte de poruncile Lui (iar eu consider că tot ce a spus Mîntuitorul în Evanghelii, inclusiv concluziile care se trag din pildele Sale, constituie porunci), nu de poruncile stabilite de oameni numiți „sfinți părinți”.”

Sa vedem insa ce scrie la Sfânta Evanghelie după Marcu, Capitolul 7:

 1. Şi s-au adunat la El fariseii şi unii dintre cărturari, care veniseră din Ierusalim.
 2. Şi văzând pe unii din ucenicii Lui că mănâncă cu mâinile necurate, adică nespălate, cârteau;
 3. Căci fariseii şi toţi iudeii, dacă nu-şi spală mâinile până la cot, nu mănâncă, ţinând datina bătrânilor.
 4. Şi când vin din piaţă, dacă nu se spală, nu mănâncă; şi alte multe sunt pe care au primit să le ţină: spălarea paharelor şi a urcioarelor şi a vaselor de aramă şi a paturilor.
 5. Şi L-au întrebat pe El fariseii şi cărturarii: Pentru ce nu umblă ucenicii Tăi după datina bătrânilor, ci mănâncă cu mâinile nespălate?
 6. Iar El le-a zis: Bine a proorocit Isaia despre voi, făţarnicilor, precum este scris: „Acest popor Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine”.
 7. Dar în zadar Mă cinstesc, învăţând învăţături care sunt porunci omeneşti.
 8. Căci lăsând porunca lui Dumnezeu, ţineţi datina oamenilor: spălarea urcioarelor şi a paharelor şi altele ca acestea multe, pe care le faceţi.
 9. Şi le zicea lor: Bine, aţi lepădat porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră!
 10. Căci Moise a zis: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta”, şi „cel ce va grăi de rău pe tatăl său, sau pe mama sa, cu moarte să se sfârşească”.
 11. Voi însă ziceţi: Dacă un om va spune tatălui sau mamei: Corban! adică: Cu ce te-aş fi putut ajuta este dăruit lui Dumnezeu,
 12. Nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa.
 13. Şi astfel desfiinţaţi cuvântul lui Dumnezeu cu datina voastră pe care singuri aţi dat-o. Şi faceţi multe asemănătoare cu acestea.
 14. Şi chemând iarăşi mulţimea la El, le zicea: Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi:
 15. Nu este nimic din afară de om care, intrând în el, să poată să-l spurce. Dar cele ce ies din om, acelea sunt care îl spurcă.
 16. De are cineva urechi de auzit să audă.
 17. Şi când a intrat în casă de la mulţime, L-au întrebat ucenicii despre această pildă.
 18. Şi El le-a zis: Aşadar şi voi sunteţi nepricepuţi? Nu înţelegeţi, oare, că tot ce intră în om, din afară, nu poate să-l spurce?
 19. Că nu intră în inima lui, ci în pântece, şi iese afară, pe calea sa, bucatele fiind toate curate.
 20. Dar zicea că ceea ce iese din om, aceea spurcă pe om.
 21. Căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile,
 22. Adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea.
 23. Toate aceste rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.

Despre cine vorbeste Domnul Iisus Hristos? Despre fariseii şi cărturarii care veniseră din Ierusalim. Deci nu despre Sfintii Parinti. Sfinti Parinti pe care Dan Cristian Ionescu ii scrie intre ghilimele cu s mic si p mic, pentru a arata cat mai vizibil faptul ca nu-i considera nici Sfinti si nici Parinti, ci niste oameni ce au facut mult rau pe Pamant.

Mai departe, din “demonstratia” autorului:

Dacă cineva ar avea curiozitatea să se aplece asupra Evangheliilor și să le confrunte cu practicile bisericii, ar constata că TOT ce face biserica este împotriva Evangheliilor dar este conform misterioșilor „sfinți părinți” (dacă cineva insistă să mă provoace, voi dezvolta pe larg această temă).

Eu chiar insist si-l provoc sa dezvolte, caci astfel se va putea si mai lesne constata influenta dracilor asupra mintii sale.

Revenind la text, oleaca mai incolo zice: “dacă Moise chiar a existat”. Pai tocmai in Sfânta Evanghelie după Marcu ni se spune ca Mantuitorul vorbeste despre Moise. Si vorbeste de bine. Daca nu ar fi existat, atunci de ce ar mai fi vorbit despre el?

In continuare, autorul incearca sa ne faca sa credem ca Dumnezeu nu le-a dat Canaanul israelitilor:

Ne spune așa:

Facerea (Geneza) 28.13: „Şi Domnul stătea deasupra ei şi zicea: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avraam şi Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale.”

Și ne mai zice:

Deuteronomul 11.24 26:  „Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru: hotarul vostru se va întinde din pustie până la Liban şi de la râul Eufrat până la Marea de Apus.”

Iar în Iosua, a șasea carte a Vechiului Testament, ne repetă:

Iosua 1.3: „ Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise.”

Să vă traduc din română în română? Adică Iahve a oferit evreilor orice bucată de pămînt pe care vor călca. Asta vor bisericile creștine să credem, să acceptăm și să ne resemnăm.?

Ați găsit așa ceva în Noul Testament? Dacă da, anunțați-mă și pe mine.

Pai sa-l anuntam, de exemplu, ca la Faptele Sfinţilor Apostoli Capitolul 7 scrie:

Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran,

Şi a zis către el: Ieşi din pământul tău şi din rudenia ta şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta.

Atunci, ieşind din pământul caldeilor, a locuit în Haran. Iar de acolo, după moartea tatălui său, l-a strămutat în această ţară, în care locuiţi voi acum,

Mai departe, autorul ne spune ca Dumnezeul crestinilor nu poate fi cel din Vechiul Testament, care era obosit:

în a șaptea zi s-a odihnit (Geneza 2.2,3). Cînd se odihnește cineva? Cînd este obosit. Dar Dumnezeu este ființă materială sau imaterială? Este imaterială, este duh, deci nu obosește. Ne explică însuși Mîntuitorul:

Ioan 5.17 „Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum şi Eu, de asemenea, lucrez.”

Dumnezeu nu are siestă, nu are recuperări sau zile de odihnă, nu are SRL (înainte de 1989 asta însemna săptămîna redusă de lucru, adică o sîmbătă liberă pe lună),nu are concediu de nici un fel – El lucrează permanent. Iar diavolul, la fel.

Despre odihna scrie si in Noul Testament, la Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 4.

Mai spune ca Dumnezeu din Vechiul Testament este ilogic:

primele două porunci ale lui Iahve se bat cap în cap, se anulează reciproc:

Geneza (Facerea) – Cap. 1: „ 28 Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

Cap. 2: „ 16 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină,

17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.”

Dacă nu ar fi mîncat din pomul cunoașterii, să își descopere goliciunea și să fi descoperit poftele erotice, Adam și Eva nu s-ar fi înmulțit.

Adica, dupa mintea sa, “cresteti si va inmutiti” se bate cap in cap cu “nu mancati din pomul cunostintei binelui si raului”. Caci, “explica” el, nu puteau sa se inmulteasca fara pofte erotice si nu puteau avea pofte erotice fara a manca din pom. Altfel spus, faptul ca Adam a mancat din pom ar fi fost, de fapt, un lucru bun.

In sfarsit, e aproape 1 noaptea si am obosit, deci voi scurta. Mai spune el despre Dumnezeu din Vechiul Testament ca nu e ok ca e gelos, cerand evreilor sa nu se inchine la zeitatile neamurilor din Canaan (omul asta nu stie ca zeitatile alea sunt draci sau stie si ne invata ca e de bine sa te inchini la draci).  De asemenea mai spune ca a fost gresita distrugerea Sodomei si Gomorei. Ca fiecare Sinod Ecumenic il declara pe cel precedent ticalos. Ca profetia Sfantului Lavrentie de Cernigov ii aproba demonstratia. Etc.

 

26 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. kosk said, on august 16, 2019 at 1:29 am

  bro
  tre’sa recunosc, eu am aruncat undita pe incorect politic, cu nick ul „hussar”(folosesc DOAR doua nick uri aici kosk si acolo hussar, dar un singur email ). din pacate au cazut in carlig unii pe care ii credeam Ortodocsi. trist.

  Apreciază

 2. Ioan C. said, on august 16, 2019 at 3:52 am

  Doamne ajută,

  Oarecândva (nu mai știu articolul) ni se cereau materiale în engleză despre Ortodoxie.
  Astăzi, după mult timp de atunci, recomand o carte pe care am găsit-o recent, că poate mai sunt doritori:
  The Catechism of the Holy Eastern Church
  https://play.google.com/books/reader?id=WkQOAAAAYAAJ&hl=ro&pg=GBS.PP5

  Materialul are doar câteva zeci de pagini, deci nu e prea lung pentru studiu.

  Apreciază

 3. Valentin said, on august 16, 2019 at 5:04 am

  Rugam redacția sa popularizeze aceasta retea. Intre timp a mai aparut una, girata de Muntele Athos, dar care e promovata de Patriarhie, ca fiind corecta politic, deci fara anti-ecumenism, fara anti-cip etc.

  ✞ FACEBOOK ORTODOX ✞

  Pliroma este prima rețea de socializare destinată ortodocșilor din România.

  Este o alternativă la facebook, care a devenit instrument de cenzură.

  Aici veți putea vorbi liber, fără cenzură politic-corectă, rămânând doar să vă exprimați decent și pașnic.

  Vă așteptăm alături de noi!

  Doamne ajută!

  https://pliroma.ro/

  Distribuiți doar prietenilor despre care știți că sunt ortodocși! Mulțumim!

  Apreciază

 4. geo said, on august 16, 2019 at 5:16 am

  https://m.hotnews.ro/stire/23316134

  Apreciază

 5. Adrian said, on august 16, 2019 at 8:52 am

  Cum își imaginează el că un text de 20 de fraze poate sa se opună la 2000 de ani de creștinism. Sfinții au raspuns la absolut toate problemele ridicate, cu mult timp înainte. Gargara asta o folosește diavolul de mult timp.
  „Și a binecuvântat Dumnezeu ziua a șaptea și a sfințit-o pe ea; că întru aceea s-a odihnit de toate lucrurile sale, care a început a face.” Toți părinții învată sa nu luam odihna lui Dumnezeu ca ceva material. Ci așa ne învată pe noi să ne odihnim din treburile noastre și să dăm macar o zi lui Dumnezeu. Să ne sfințim. Sfântul Ioan Gură de aur spune: Când Scriptura ne spune aici că Dumnezeu s-a odihnit de lucrurile sale, ne învață că Dumnezeu în ziua a șaptea a sfârșit de creat și de adus totul de la neființă la ființă; când Hristos ne spune că „Tatăl meu până acum lucrează și Eu lucrez, ne arată continua Lui purtare de grija; numește lucrare menținerea celor care au fost făcute, dăruirea dăruirii lor și ocârmuirea lor în toată vremea.”
  Zice că e ilogic. Asta pentru că nu înțelege puterea lui Dumnezeu. De parcă Dumnezeu nu putea sa facă alți oameni decat prin împreunarea lor. …”căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam.”
  Mai departe cu gelos, solvăielnic, rasist îmi suna fix a discurs corect politic. Dumnezeu lucrează la nivelul omului. Atunci evrei înțelegeau mai mult de pedeapsă. Dumnezeu lucra cu pogorământ pentru a îi ține pe evrei departe de diavolii la care se închinau celelalte neamuri. Și pedeapsa spre îndreptare e tot din dragoste.
  Filozoful asta cine e? Dan Cristian? De ce trebuie să îl luam în seamă tocmai pe el, e plin internatul de ei. Nu știu cum să fie mai speciali, el a înviat erezia lui marcion, tre sa recunosc e destul de originial. Dar decât să fiu original în înșelare mai bine merg sigur pe cale bătută.

  Apreciază

  • saccsiv said, on august 16, 2019 at 9:18 am

   Adrian

   Pentru ca a aparut pe INCORECT POLITIC.

   Apreciază

   • Adrian said, on august 16, 2019 at 9:42 am

    Da, asa e. Mi-am dat seama după. Eu nu citesc incorect politic, e prima dată când aud de site-ul ăsta naționalist. La librarie au cartea Codul lui lucifer scrisa de autorul articolului care e ca un rezumat al cărții. Au ortodoxia cuantica la loc de cinste. Au și lucruri bune dar de ce îl lasă pe omul astă? Vorbesc despre legiune dar ei nu știu ca legiunea e creștin ortodoxă? Că oamenii ăi au murit pt Hristos și acum sânt sfinți mărturisitori în Biserica Ortodoxă? nu erau marcioniți. Ar trebui să își selecteze personalul.

    Apreciază

 6. geo said, on august 16, 2019 at 11:08 am

  https://m.hotnews.ro/stire/23316938

  Apreciază

 7. mircea.v said, on august 16, 2019 at 1:55 pm

  Seamana a protestantism

  – „Isus”
  – sola Biblia

  Ioan Cap 14
  26. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.

  Duhul Sfant mai ne invata si alte lucruri. Dar protestantii L-au scos la pensie, si au ramas doar cu Biblia.

  Omul interpreteaza totul lumeste, dupa capul lui, cam cum fac si protestantii.

  Apreciază

 8. nimeni said, on august 16, 2019 at 2:54 pm

  offtopic, dar propunere de postare:
  Deci NASA a mers in Islanda… dar de fapt a fost doar asa „de test” ca sa testeze roverul respectiv… si noi trebuie sa credem pe viitor cand se vor prezenta unele poze ca de fapt chiar vor fi facute pe Marte, nu …tot in Islanda!
  ––
  https://bgr.com/2019/08/15/iceland-mars-rover-nasa-study

  Apreciază

 9. Katehon said, on august 16, 2019 at 11:12 pm

  Salut hussar,
  Eu sunt Legiunea Regala, pe mine aia de pe incorectpolitic m-au blocat sa mai postez. M-am luat de ei cu nazism lor patologic si criminal , plus ca am criticat si prostiile lui Militaru Vasilica si Dan C Ionescu. Sincer aia de pe incorectpolitic sunt cazuti in cap rau de tot. Acuma postez pe siteul lor sub numele de Katehon.

  Apreciază

  • kosk said, on august 17, 2019 at 5:18 pm

   sal @Legiunea Regala
   mda, au inca dintii de lapte. poate, poate isi revin..

   Apreciază

 10. Cosmin said, on august 17, 2019 at 5:07 am

  Omul transpira sectarism condimentat cu ideologii de tip ateu!

  Felul cum trateaza lucrurile, parca sunt clisee desprinse din Zeitgeist sau cuvantarile lui Remus Cernea.

  Apreciază

 11. gheorghe said, on august 17, 2019 at 12:39 pm

  … caldicei la credinta si inselati in gandire…
  Am vazut o atractie spre disecarea mizeriilor in loc de precizarea simpla sa nu stai de vorba cu ereticii dupa una, doua incercari de lamurire – cica trebuie sa stii bine si cealalta parte…
  Pai, asa spune si demonul Krishna – cine doar citeste despre ce este yoga i se inchina lui si e asimilata preocupareea cu participarea la liturghie pentru el, desigur – demonica.
  Despre nationalism este o amestecatura fara discernamant „politic” – sa consideri pe Corneliu Zelea Codreanu drept autorul impingerii de romani in puscarii denota o crasa neinformare… sau pe Maresalul Ion Antonescu – sacrificat pentru lupta antibolsevica si de reintregire a Tarii drept personaj negativ… astea dovedesc ca nationalismul are alt inteles pentru autorii articolelor de acest tip.
  Adevarat ca sint lucruri interesante si deosebite, bune publicate dar ai nevoie de bagaj de cunostiinte consistent si selectat pentru a nu te lasa „prelucrat”
  Despre chestiune jidaneasca pot spune ca este nevoie de asa ceva – prezentare si lamurire; sintem vanduti la kil’ si radem ca prostii cand pierdem timpul sa fim indoctrinati de propaganda mass-media.
  E nevoie de o lista de jidani care candideaza – completata cu apartenenta religioasa pentru toti „combatantii”.

  Apreciază

 12. Vasile Zarnescu said, on august 17, 2019 at 12:47 pm

  Scrieți corect „Răspunderea juridică…”

  Apreciază

 13. Alin Razvan said, on august 17, 2019 at 7:16 pm

  De continui tot asa, stai linistit Dan Cristian Ionescu, cu Marcion o sa petreci eternitatea …

  Apreciază

 14. Vasile Zarnescu said, on august 18, 2019 at 12:42 pm

  Articolul „Un paradox juridic – ilegalitatea cultului ex-greco-catolic”, publicat în serial pe incorectpolitic, îl puteți citi integral aici: https://www.justitiarul.ro/biserica-unita-cu-roma-cutitul-infipt-in-spatele-bisericii-ortodoxe/. Și vă rog să îl preluați pe site-ul dvs. Cu mulțumiri și felicitări!

  Apreciază

  • saccsiv said, on august 18, 2019 at 1:02 pm

   Vasile Zarnescu

   Doamne ajuta!
   Nu l-am citit, insa si de l-as considera foarte bun, tot nu-mi vine sa-l preiau de pe INCORECT POLITIC. Sau poate totusi o fac, in functie de parerea dv. despre articolul lui Dan Cristian Ionescu.

   Apreciază

   • Vasile Zarnescu said, on august 19, 2019 at 11:35 am

    Pe incorectpolitic.ro apare în serial. Eu v-am propus să îl preluați de aici, https://www.justitiarul.ro/biserica-unita-cu-roma-cutitul-infipt-in-spatele-bisericii-ortodoxe/. unde apare integral, dar cu acest supratitlu! Dacă nu vă place nici Justițiarul, care este tot o revistă naționalistă, îl puteți prelua de aici: https://arhivaneamulromanesc.wordpress.com/opinii/vasile-zarnescu-%E2%80%9Eaparitia-si-disparitia-cultului-greco-catolic%E2%80%9C/; sau de aici: http://www.samanatorul.ro/editura/Vasile_Zarnescu-Un_paradox_juridic.pdf, întrucît revista Semănătorul este neutră. Studiul meu este în curs de apariție, acum, și pe alte reviste electronice și am să vi le semnalez pe măsură ce vor începe publicarea acestui studiu.
    Oricum, studiul meu – publicat, în ultimul deceniu, în diverse reviste, poate fi republicat și de dvs. fără ale condiții – cum este aceasta de a afla opinia mea față de d-l Dan Cristian Ionescu. Apoi, de ex., pe Justițiarul, un cititor, Vasilică Militaru, face un comentariu deloc măgulitor la adresa B.O.R., dar administratorul Justițiarului i l-a publicat, deși d-l Vasilică Militaru – care, în esență, are dreptate – cam încurcă lucrurile! Cel puțin prin faptul că vorbește, de ex., de regimul „comunist”, cînd trebuia să scrie „regimul iudeo-bolșevic”, pentru a delimita mai exact și științific etapele istorice. Știți cine a fost, în discuția de față, primul „comunist”?! A fost Iisus Hristos! Un altul a fost Tommaso Campanella; sau Gracchus Babeuf; sau Marx; sau Lenin, sau Ceaușescu. Dar nu-i putem înghesui pe toți în același termen de „comunist” decît dacă vrem să vorbim ca în ziarul „România liberă” sau ca în revista jidănească „Revista 22”! Adică strict propagandistic și nu științific!

    Apreciază


Lasă un răspuns la geo Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: