SACCSIV – blog ortodox

O noua LEGE privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea ANTISEMITISMULUI se afla la Senat pentru dezbatere / PUSCARIE GREA pentru “TEORII ALE CONSPIRATIEI” (gen illuminati sau controlarea de catre evrei a mass-media si a bancilor), Prohodul Domnului necenzurat, etc.

Posted in antisemitism by saccsiv on aprilie 13, 2018

Iata ce putem citi pe senat.ro.:

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului

Număr de înregistrare Senat: B135/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților:
Adresa:
Prima cameră: Senat
Tip inițiativă: Propunere legislativă
Inițiatori: Nicolae Şerban – senator PSD; Ganţ Ovidiu Victor – deputat FDGR (minoritãti); Neagu Nicolae – deputat PNL; Pambuccian Varujan – deputat UAR (minoritãti); Seidler Cristian-Gabriel – deputat USR; Suciu Vasile-Daniel – deputat PSD; Szabó Ödön – deputat UDMR; Tomac Eugen – deputat PMP; Vexler Silviu – deputat FCER (minoritãti); Vlase Petru Gabriel – deputat PSD; Vosganian Varujan – deputat ALDE
Număr de articole: 6
Avizul Consiliului Legislativ: x
Procedura de urgență: Nu
Stadiu: înregistrat la Senat pt. dezbatere
Caracterul legii:
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

 – forma iniţiatorului

LEGE

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Prezenta lege are ca scop stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului.

Art. 2. — În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles :

 1. a) prin antisemitism se înțelege atât percepția referitoare la evrei exprimată ca ură împotriva acestora cât și manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau ne-evreilor ori a proprietăților acestora, împotriva instituțiilor comunităților evreiești sau lăcașurilor lor de cult;
 2. b) prin organizație cu caracter antisemit se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite. In această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care intră sub incidența prezentei
 3. c) prin simboluri antisemite se înțelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul;
 4. d) prin materiale antisemite se înțelege: imagini, mesaje text, conținut audio-video, precum și orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul.

Art. 3.

Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 4.

Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

Art. 5.

(l)  Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri antisemite se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

(2)  Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor antisemite.

(3)  Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (l) sau (2), dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public.

Art. 6.

(l)   Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.

(2)  Dacă faptele prevăzute la alin. (l) au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.

(3)  Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (l), dacă denunță autorităților existența organizației, înainte ca aceasta să fi fost descoperită și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului.

(4)  Dacă persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la alin. (l) și (2) înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

 

expunerea de motive la iniţiativa legislativă

EXPUNERE DE MOTIVE

Deși ar trebui să fie doar o amintire a tragediilor care au însoțit cele mai întunecate momente ale istoriei umanității – ideile, concepțiile și doctrinele antisemite își păstrează în continuare efectele nocive, descoperă noi adepți dispuși să le promoveze și într-un mod de neînțeles sunt prezente în anumite segmente ale societății actuale.

Antisemitismul, în mod frecvent, acuză evreii de conspirații pentru a face rău umanității, iar evreii sunt, de obicei, învinuiți pentru lucrurile care merg rău/greșit. Această idee este exprimată în discursul public, în scris, în forme de expresie vizuală sau acțiuni și pot include stereotipuri calomnioase și însușiri cu caracter negativ.

În perioada martie 2016 — martie 2017, România a exercitat președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (International Holocaust Remembrance Alliance / IHRA).

Cu ocazia primei reuniuni plenare a IHRA din România, organizată la București, în perioada 23-26 mai 2016, a avut loc un intens proces de negociere între cele 31 de state membre ale organizației, condus de România și finalizat cu adoptarea Definiției de lucru a antisemitismului, prezentată în Anexa 1 la prezenta Expunere de Motive. Decizia a fost luată pe fondul creșterii infracțiunilor pe bază de ură, în special în Europa, și vizează crearea celor mai eficiente mecanisme care să asigure protecția și apărarea drepturilor omului.

Ulterior, în Ședința de Guvern din 25 mai 2017, a fost adoptată Declarația Guvernului României de asumare a aplicării Definiției de lucru a antisemitismului, adoptată de Alianța Internațională pentru memoria Holocaustului.

La 1 iunie 2017, Parlamentul European a adoptat ”Rezoluția referitoare la combaterea antisemitismului” (2017/2692(RSP), prezentată în Anexa 2 la prezenta Expunere de Motive, care menționează că ”întrucât combaterea antisemitismului este o responsabilitate a întregii societăți”, iar ”numărul incidentelor antisemite în statele membre ale UE a crescut în mod semnificativ în ultimii ani, după cum relatează, printre altele, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA)”, și având în vedere „atacurile teroriste violente care i-au vizat pe membri ai comunității evreiești și care au avut loc în ultimii ani în mai multe state membre” .

”subliniază că discursurile de incitare la ură și toate formele de violență împotriva cetățenilor europeni de origine evreiască sunt incompatibile cu valorile Uniunii Europene”,

”invită statele membre și instituțiile și agențiile UE să adopte și să aplice definiția operațională a antisemitismului a Alianței Internaționale pentru Comemorarea Holocaustului (IHRA) pentru a sprijini autoritățile judiciare și de aplicare a legii în eforturile acestora de a identifica și urmări în justiție atacurile antisemite în mod mai eficient și mai eficace”.

”Antisemitismul care s-a manifestat în România între cele două războaie mondiale a crescut direct din semințele sădite în evenimentele majore ale dezvoltării țării începute la jumătatea secolului al XIX-Iea. Din motive care puteau diferi de la o persoană la alta sau de la un grup la altul, în viața politică, culturală și spirituală a societății românești au existat, în forme variate și cu diverse intensități, puternice curente antisemite.” (Raportul Final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România)

Potrivit Definiției de lucru a antisemitismului adoptată de IHRA, unele exemple contemporane de antisemitism în viața publică, media, în școli, la locul de muncă și în sfera religioasă pot include, luând în considerare contextul general dar fără a se limita la acestea:

Instigarea la uciderea sau prigonirea evreilor, în numele unei ideologii radicale, al unei poziții extremiste sau religii, complicitatea la acestea sau încuviințarea lor.

Promovarea unor acuzatii mincinoase, dezumanizante, ce demonizează evreii, a unor afirmații stereotipe despre evrei sau despre așa-zisa putere exercitată colectiv de evrei – așa cum ar fi, în mod special dar nu exclusiv, mitul despre o conspirație mondială a evreilor sau despre controlul de către evrei al mijloacelor de informare în masă, al economiei, al guvernelor sau al altor instituții ale societății.

Acuzarea evreilor ca popor ce ar fi responsabil pentru fapte reale sau imaginare comise de un singur evreu sau de un grup de evrei sau chiar pentru fapte comise de ne-evrei.

Acuzarea cetățenilor de origine evreiască că sunt mai loiali Israelului sau presupuselor priorități mondiale ale evreilor, decât intereselor propriilor lor națiuni.

Negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare, de exemplu prin susținerea faptului că existența Statului Israel este o acțiune rasistă.

Aplicarea de standarde duble asupra poporului evreu, prin solicitarea ca acesta să aibă o conduită ce nu este așteptată sau solicitată a se maniesta din partea oricărei alte națiuni democratice.

Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale).

Compararea politicii contemporane a Israelului cu cea a naziștilor.

Atribuirea colectivă către evrei a responsabilității pentru acțiuni ale statului Israel.

Manifestările pot include vizarea statului Israel, conceput ca o colectivitate evreiască. Cu toate acestea, criticarea Israelului, în mod similar cu cea adusă oricărui alt stat, nu poate fi, în sine, considerat ca antisemitism.

Necesitatea adoptării unui act normativ distinct care să introducă măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului decurge și din faptul că propagarea în public a ideilor, concepțiilor și doctrinelor antisemite, precum și a simbolurilor sau materialelor antisemite, în special pe Internet și prin intermediul rețelelor de socializare, nu au putut fi combătute prin intermediul mijloacelor legislative aflate la dispoziție în prezent.

În același timp, promovarea luptei împotriva antisemitismului trebuie să fie avută în vedere într-un context mai larg, alături de lupta împotriva intoleranței, discriminării, rasismului, xenofobiei etc.

În calitate de stat care a deținut președinția IHRA, la momentul adoptării definiției de lucru a antisemitismului, adoptarea de către Parlamentul României a prezentei legi va transmite un mesaj puternic tuturor partenerilor de dialog ai României, respectiv va aduce claritate și va consolida politica de eliminare a oricăror forme și manifestări antisemite.

Este important de menționat că în 2018 se împlinesc 80 de ani de Ia introducerea în România a legilor rasiale și antisemite, care au constituit catalizatorul Holocaustului pe teritoriul românesc.

În acest moment simbolic, adoptarea ”Legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului”, va reprezenta atât un instrument legislativ esențial cât și o expresie a puternicului angajament politic de a acționa hotărât împotriva tuturor formelor de manifestare ale acestei percepții, bazată pe ură împotriva evreilor, iar prestigiul României va fi puternic consolidat în plan internațional.

 

Anexa 1 la Expunerea de Motive

Definiţia de lucru a antisemitismului

Pe 26 mai 2016, Plenara IHRA de la București a decis să:

Adopte următoarea definiție a antisemitismului, neobligatorie din punct de vedere juridic:

” Antisemitismul reprezintă o anume percepție referitoare la evrei, care poate fi exprimată ca fiind ură împotriva evreilor. Manifestările verbale și fizice de antisemitism sunt îndreptate împotriva evreilor și ne-evreilor și/sau proprietăților acestora, împotriva instituțiilor comunităților evreiești și locațiilor lor religioase. ”

Pentru a orienta IHRA în activitatea sa, următoarele pot fi ilustrative:

Manifestările pot include vizarea statului Israel, conceput ca o colectivitate evreiască. Cu toate acestea, criticarea Israelului, în mod similar cu cea adusă oricărui alt stat, •nu poate fi, în sine, considerat ca antisemitism. Antisemitismul, în mod frecvent, acuză evreii de conspirații pentru a face rău umanității, iar evreii sunt, de obicei, învinuiți pentru lucrurile care merg rău/greșit. Această idee este exprimată în discursul public, în scris, în forme de expresie vizuală sau acțiuni și includ stereotipuri calomnioase și însușiri cu caracter negativ.

Exemple contemporane de antisemitism în viața publică, media, în școli, la locul de muncă și în sfera religioasă pot include, luând în considerare contextul general dar fără a se limita la acestea:

Instigarea la uciderea sau prigonirea evreilor, în numele unei ideologii radicale, al unei poziții extremiste sau religii, complicitatea la acestea sau încuviințarea lor.

Promovarea unor acuzații mincinoase, dezumanizante, ce demonizează evreii, a unor afirmaţii stereotipe despre evrei sau despre așa-zisa putere exercitată colectiv de evrei așa cum ar fi, în mod special dar nu exclusiv, mitul despre o conspirație mondială a evreilor sau despre controlul de către evrei al mijloacelor de informare în masă, al economiei, al guvernelor sau al altor instituţii ale societăţii.

Acuzarea evreilor ca popor ce ar fi responsabil pentru fapte reale sau imaginare comise de un singur evreu sau de un grup de evrei sau chiar pentru fapte de ne-evrei.

Negarea faptelor, a scopului, a ‘mecanismelor (ex. existența camerelor de cazare) sau a planului urmărit prin genocidul comis împotriva poporului evreu de regimul național-socialist german și de către susținătorii și complicii acestuia în timpul celui de-al doilea Război Mondial (Holocaustul).

Acuzarea evreilor ca popor, sau a Israelului ca stat, de a fi inventat sau exagerat Holocaustul.

Acuzarea cetățenilor de origine evreiască că sunt mai loiali Israelului sau presupuselor priorități mondiale ale evreilor, decât intereselor propriilor lor națiuni.

Negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare, de exemplu prin susținerea faptului că existenta Statului Israel este o acţiune rasistă.

Aplicarea de standarde duble asupra poporului evreu, prin solicitarea ca acesta să aibă o conduită ce nu este așteptată sau solicitată a se manifesta din partea oricărei alte națiuni democratice.

Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale).

Compararea politicii contemporane a Israelului cu cea a naziști lor.

Atribuirea colectivă către evrei a responsabilității pentru acțiuni ale statului Israel.

Actele de antisemitism constituie infracțiuni atunci când sunt astfel stabilite prin lege (de exemplu, negarea Holocaustului sau, în anumite state, distribuirea de materiale antisemite).

Infracțiunile au caracter antisemit atunci când țintele atacurilor, fie că sunt persoane sau bunuri imobile – precum clădiri, școli, lăcașuri de cult sau cimitire – sunt alese fiindcă sunt, sau sunt percepute ca fiind, evreiești sau având legătură cu evreii.

Discriminarea antisemită reprezintă refuzul de a acorda evreilor accesul la posibilități sau servicii accesibile altora și este ilegală în multe state.

 

Anexa 2 la Expunerea de Motive

Parlamentul European

2014-2019

TEXTE ADOPTATE Combaterea antisemitismului

Rezoluția Parlamentului European din 1 iunie 2017 referitoare la combaterea antisemitismului (2017/2692(RSP))

Parlamentul European,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și, în special preambulul, al doilea paragraf și paragrafele patru – șapte, articolul 2, articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 6,  având în vedere articolul 17 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000,

având în vedere Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal

având în vedere Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului2  având în vedere adoptarea în 2()15 a Agendei europene privind securitatea,

având în vedere Rezoluția 2106 (2016) a Consiliului Europei din 20 aprilie 2016 privind „Angajament reînnoit pentru combaterea antisemitismului în Europa”,

având în vedere concluziile primului Colocviu anual al Comisiei privind drepturile fundamentale, organizat la Bruxelles, în perioada I -2 octombrie 2015 și intitulat „Toleranță și respect: prevenirea și combaterea urii antisemite și islamofobe în Europa”,

având în vedere numirea în cadrul Comisiei, în decembrie 201 5, a unui coordonator pentru combaterea antisemitismului,

având în vedere înființarea, în iunie 2016, a unui Grup la nivel înalt al UE pentru combaterea rasismului, xenofobiei și a altor forme de intoleranță,

având în vedere Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online, convenit la 3 1 mai 2016 între Comisie și principalele societăți informatice, precum și cu alte platforme și societăți care gestionează rețele de socializare,

având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2016 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 ,

având în vedere atacurile teroriste violente care i-au vizat pe membri ai comunității evreiești și care au avut loc în ultimii ani în mai multe state membre,

având în vedere responsabilitatea principală a guvernelor de a garanta securitatea și siguranța tuturor cetățenilor lor și, prin urmare, responsabilitatea lor principală de a monitoriza și preveni violența, inclusiv violența antisemită, precum și de a-i urmări în justiție pe autori,  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 1. întrucât numărul incidentelor antisemite în statele membre ale UE a crescut în mod semnificativ în ultimii ani, după cum relatează, printre altele, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA)•,
 2. întrucât s-a relatat că măsurile de securitate specifice, odată aplicate, au contribuit la prevenirea și reducerea numărului de atacuri antisemite violente;
 3. întrucât combaterea antisemitismului este o responsabilitate a întregii societăți,
 4. subliniază că discursurile de incitare la ură și toate formele de violență împotriva cetățenilor europeni de origine evreiască sunt incompatibile cu valorile Uniunii Europene;
 5. invită statele membre și instituțiile și agențiile UE să adopte și să aplice definiția operațională a antisemitismului a Alianței Internaționale pentru Comemorarea Holocaustului (IHRA)2pentru a sprijini autoritățile judiciare și de aplicare a legii în eforturile acestora de a identifica și urmări în justiție atacurile antisemite în mod mai eficient și mai eficace și încurąjează statele membre să urmeze exemplul dat de Regatul Unit și Austria în această privință;
 6. invită statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a contribui în mod activ la asigurarea securității cetățenilor lor evrei și a infrastructurilor religioase, educative și culturale evreiești, consultându-se îndeaproape și purtând un dialog direct cu comunitățile evreiești, organizațiile societății civile și cu ONG-urile care își desfășoară activitatea în domeniul luptei împotriva discriminării;
 7. salută numirea în cadrul Comisiei a coordonatorului pentru combaterea antisemitismului

și îndeamnă Comisia să furnizeze toate instrumentele și sprijinul necesare pentru ca această funcție să fie cât mai eficace;

 1. invită statele membre să numească coordonatori la nivel național pentru combaterea antisemitismului;
 2. îi încurajează pe membrii parlamentelor naționale și regionale și pe liderii politici să condamne în mod sistematic și public declarațiile antisemite și să pronunțe discursuri opuse și alternative, precum și să constituie grupuri parlamentare împotriva antisemitismului care să reunească mai multe partide, pentru a consolida lupta la nivelul întregii clase politice;
 3. subliniază rolul important al organizațiilor societății civile și al educației în prevenirea și combaterea tuturor formelor de ură și de intoleranță și solicită acordarea unui sprijin financiar mai mare;
 4. invită statele membre să încurajeze mass-media să promoveze respectarea tuturor confesiunilor și aprecierea diversității, precum și formarea jurnaliștilor privind toate formele de antisemitism pentru a combate eventualele prejudecăți;
 5. invită statele membre în care nu au fost invocate încă niciodată motivele legate de rasă, naționalitate sau origine etnică, religie sau convingeri ca circumstanță agravantă în cazul unei infracțiuni penale să remedieze această situație cât mai curând posibil și să aplice pe deplin și în mod corespunzător Decizia-cadru a Consiliului privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, pentru a garanta că actele antisemite sunt urmărite în justiție de autoritățile statelor membre, atât în mediul online, cât și offline;
 6. insistă asupra faptului că trebuie să se ofere autorităților de aplicare a legii formare specifică privind combaterea infracțiunilor motivate de ură și a discriminării și să se înființeze unități de combatere a infracțiunilor motivate de ură în cadrul forțelor de poliție, acolo unde astfel de unități nu există deja, și invită agențiile UE și organizațiile internaționale să sprijine statele membre în oferirea acestor cursuri de formare;
 7. încurajează cooperarea transfrontalieră la toate nivelurile în ceea ce privește urmărirea în justiție a infracțiunilor motivate de ură și, mai presus de toate, urmărirea în justiție a infracțiunilor grave, cum ar fi activitățile teroriste;
 8. invită UE și statele sale membre să depună mai multe eforturi pentru a asigura crearea unui sistem global și eficient de colectare sistematică a unor date fiabile, relevante și comparabile privind infracțiunile motivate de ură, defalcate pe motivație, incluzând actele de terorism;
 9. invită statele membre, în ceea ce privește Codul de conduită convenit între Comisie și principalele societățile informatice, să îndemne intermediarii online și platformele de comunicare socială să ia măsuri rapide pentru prevenirea și combaterea discursului antisemit care instigă la ură în mediul online;
 10. evidențiază faptul că școlile oferă o oportunitate unică de a transmite valorile toleranței și respectului, deoarece ele au contact cu copiii începând de la o vârstă fragedă;

1 5. încurąiează statele membre să promoveze cursurile privind Holocaustul („Shoah”) în școli și să se asigure că profesorii sunt formați în mod corespunzător pentru această sarcină și pentru a aborda problema diversității în clasă; încurajează, de asemenea, statele membre să ia în considerare revizuirea manualelor școlare pentru a se asigura că istoria evreilor și viața contemporană a evreilor sunt prezentate într-o manieră cuprinzătoare și echilibrată și că toate formele de antisemitism sunt evitate;

 1. solicită Comisiei și statelor membre să acorde mai mult sprijin financiar activităților specifice și proiectelor educaționale, să stabilească și să consolideze parteneriatele cu instituțiile și comunitățile evreiești și să încurajeze schimburile dintre copiii și tinerii de confesiuni diferite prin intermediul activităților comune, lansând și sprijinind campanii de sensibilizare în acest sens;
 2. invită Comisia să colaboreze îndeaproape cu actorii internaționali, cum ar fi UNESCO, OSCE și Consiliul Europei, precum și cu alți parteneri internaționali, pentru a combate antisemitismul la nivel internaţional;
 3. invită Comisia să solicite participarea în cadrul IHRA cu statut consultativ;
 4. încurajează fiecare stat membru să comemoreze în mod oficial Ziua Internațională a Holocaustului la 27 ianuarie;
 5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE și ale țărilor candidate, Consiliului Europei, OSCE și Organizației Națiunilor Unite.
Comentariu saccsiv:

Asadar, nu era sufienta legea Elie Wiesel – Crin Antonescu, despre care puteti citi la:

ACADEMIA CATAVENCU despre LEGEA ANTI LEGIONARA: Sentintele tribunalelor EVREILOR BOLSEVICI sunt acum considerate valide. Se vrea ASASINAREA MEMORIEI victimelor. Nu poți compara 20 de ani de teroare bolșevică cu nimic. Nici măcar cu tragicele evenimente de la Iași. UN ARTICOL NESPERAT DE FERM

Daca legea se va aproba, spectrul faptelor pasibile de pedeapsa cu puscaria se va extinde aproape total.

Citez:

 Promovarea unor acuzatii mincinoase, dezumanizante, ce demonizează evreii, a unor afirmații stereotipe despre evrei sau despre așa-zisa putere exercitată colectiv de evrei – așa cum ar fi, în mod special dar nu exclusiv, mitul despre o conspirație mondială a evreilor sau despre controlul de către evrei al mijloacelor de informare în masă, al economiei, al guvernelor sau al altor instituții ale societății.

Adica articole precum acestea:

Illuminati

ARTICOLUL ZILEI (15.12.2010): ORDINUL ILUMINAŢILOR – Problema evreiasca – parintele Victor Moise. COMPLETARI NECESARE

PROTOCOALELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI

Noua Ordine Mondiala

Familia ROCKEFELLER, NOUA ORDINE MONDIALA si GUVERNUL MONDIAL (partea 1)

Familia ROCKEFELLER , NOUA ORDINE MONDIALA si GUVERNUL MONDIAL ( partea 2 )

Banci

Stiti cine a creat FEDERAL RESERVE?

Bolsevism

BOLSEVISMUL – O AFACERE EVREIASCĂ. Influenta SCOLII DE LA FRANKFURT: Radio si TV / Sondajele de opinie publică / Revoluția psihedelică a CIA / Eros și Civilizație / Corectitudinea Politica / New Age / Recrearea CULTULUI ASTARTEI

Stiati ca in 1919, in Germania, a existat REPUBLICA SOVIETICA BAVARIA (Munchen)? Printre reforme: DISPARITIA BANILOR CASH / Conducatori: EVREI. Ce rol a jucat … ADOLF HITLER?

Evreul ALEXANDRU NICOLSCHI (Boris Grunberg) – vinovat de exterminarea în închisori a mii de români – un articol de Marius Oprea

Personalitati si organizatii: SILVIU BRUCAN (SAUL BRUCKNER)

HOLOCAUSTUL EVREILOR IMPOTRIVA ROMANILOR: Evrei in structurile de decizie ale statului român. Din culisele reale ale istoriei

MASACRUL cailor, UNIC in lume. Alexandru Moghioros, EVREUL COMUNIST care a dat ordin să fie OMORATI toţi CAII din România

Evreul MIHAIL ROLLER, bestia din spatele lui Gheorghe Gheorghiu- Dej

Foto: evreica ANA PAUKER in revista TIME din 20 septembrie 1948 – “CEA MAI PUTERNICA FEMEIE DIN LUME”

Uniunea Europeana

Ați auzit de PLANUL KALERGI? Finanțare: evreii ROTHSCHILD și WARBURG / Obiectiv: OMUL VIITORULUI de RASĂ MIXTĂ, dispariția diversității vechilor rase și popoare / Conducătorii omului nou: EVREII…

Mass-media

EVREII din MASS-MEDIA si INDUSTRIA DE FILME

Sociolog norvegian: „SASE COMPANII EVREIESTI CONTROLEAZA 96 % DIN MASS-MEDIA”. A facut de asemenea referire la “Protocoalele inteleptilor Sionului”. Centrul Simon Wiesenthal a reactionat dur si promt …

Filme, divertisment

SUPERMAN – un super erou EVREIESC, un personaj ce pregateste mentalul maselor cu ANTIHRISTUL care va veni

Treaba evreiasca: “X FACTOR” si “… AU TALENT”

Cipuri, internet:

Sfântul PAISIE AGHIORITUL explică de ce EVREII folosesc 666 pentru SEMNUL FIAREI, nu-l înlocuiesc cu un alt număr, o fac pe față, ba îl mai și promovează

Scrisoare deschisa a inventatorului world wide web (WWW)

VIDEO: 666 in codurile de bare EAN-13 si UPC / Inventatorul codului de bare 666 este evreul George Joseph Laurer de la IBM …

Publicare Mari Duhovnici

Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos” (despre vaccinare, evrei, preoti, politicieni si sistemul antihristic)

VIDEO – Parintele Ioanichie Balan: EVREII au finantat COMUNISMUL

Publicare clasici

Ce scria JULES VERNE in “Castelul din Carpati” despre EVREI si TARANII ROMANI DIN TRANSILVANIA

EMINESCU despre EVREI, Afacerea Warszawsky si Afacerea Strousberg

Dr. Nicolae Paulescu: „SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA”

NICOLAE IORGA despre EVREI

Bilderberg, Comisia Trilaterala, Council on Foreign Relations, George Soros, etc. Am dat doar cateva exemple din miile de articole ce le-am scris in peste 10 ani. Asa ca daca vor da legea, probabil ca ma vor piti de nu voi mai vedea vreodata lumina soarelui.

Alt citat:

Acuzarea cetățenilor de origine evreiască că sunt mai loiali Israelului sau presupuselor priorități mondiale ale evreilor, decât intereselor propriilor lor națiuni.

 Negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare, de exemplu prin susținerea faptului că existența Statului Israel este o acțiune rasistă.

Adica articole precum:

SIONISMUL – propunere de dezbatere pornind de la filmul “Rabini contra sionism”

ISRAELUL trimite scrisori către mii de IMIGRANȚI africani îndemnându-i să PĂRĂSEASCĂ țara, altfel vor fi ÎNCARCERAȚI începând cu luna APRILIE

Citat:

Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale).

Exemple:

PROHODUL DOMNULUI – versurile despre IUDEI ce au fost scoase din actuala variantă politic corectă

Mitropolitul Serafim de Pireu: MESIA asteptat de RABINI este ANTIHRIST

BLOOD LIBEL: Sfantul Copil Gavriil canonizat de Biserica Ortodoxa Rusa deoarece a fost rapit si UCIS RITUALIC de catre un EVREU. Considerat PATRONUL SPIRITUAL AL COPIILOR, uriase multimi de tineri vin la SFINTELE SALE MOASTE

ADEVARAT sau FALS? Au practicat BLOOD LIBEL mai marii EVREILOR? Adica ucideau ritualic crestini (mai ales copii) bandu-le sangele?

Citat:

Compararea politicii contemporane a Israelului cu cea a naziștilor.

Exemplu:

ISRAEL DOAR SE APARA: Israelul a ucis de 10 ori mai multi palestinieni in ultima saptamana decat a ucis Hamas israelieni in ultimii 13 ani

Observam deci ca au extins mult granitele luptei impotriva “antisemitismului”, devenind penale si criticile la adresa politicii contemporane a Israelului. Acest pumn in gura ni-l dau deoarece au nevoie de liniste in perioada imediat urmatoare mutarii capitalei si a ambasedelor straine la Ierusalim, in vederea nu prea indepartatei reconstruiri a templului in care va fi inscaunat antihrist:

A ÎNCEPUT SFÂRȘITUL: Donald Trump recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului si a ordonat începerea pregătirilor pentru transferarea ambasadei americane

GEMATRIA EVREIASCĂ (mult înaintea alegerilor): “DONALD TRUMP îl va anunța pe MESIA”.

Citat:

În același timp, promovarea luptei împotriva antisemitismului trebuie să fie avută în vedere într-un context mai larg, alături de lupta împotriva intoleranței, discriminării, rasismului, xenofobiei etc.

Asta in conformitate cu directivele de acum cativa ani:

UE – SANCTIUNI PENALE PENTRU COMBATEREA INTOLERANTEI (inclusiv homofobia si ideologiile totalitare). Asta cere MOSHE KANTOR, Chairman of the ECTR, presedinte al CONGRESULUI EVREIESC EUROPEAN si chairman of the Policy Council al CONGRESULUI EVREIESC MONDIAL …

In fotografia de la inceputul articolului este senatorul Serban Nicolae, cel pe care deseori il vedem la tv in rol de luptator impotriva abuzurilor si de avocat al liberatii de exprimare. Cum se impaca toate acestea cu legea de mai sus? Nu se impaca, deci e doar un rol de marioneta ce ne arunca praf in ochi.

Parerea mea e ca e sa copiati materiale precum cele insirate mai sus, de aici sau de pe bloguri similare. Caci multa libertate nu va mai fi, cei ce vor risca sa publice asa ceva se vor imputina brusc iar blogurile ce vor ramane curajoase nu vor mai exista multa vreme.

Reclame

59 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Pascuta pufoasa said, on aprilie 13, 2018 at 2:26 pm

  tradatori antiromani !!!!!!!!!!!

  Apreciază

 2. nisof said, on aprilie 13, 2018 at 2:37 pm

  RÃU AM AJUNS! MILIOANE DE EUROPENI NE LASÃM SUBJUGATI DE O GASCÃ DE RASISTI HOLOCAU$TICI JIDANI

  Apreciat de 1 persoană

  • Victoria said, on aprilie 13, 2018 at 3:27 pm

   Si am ajuns asa fiindca suntem bombardati, constant, de neoparticule care legumizeaza omul. Noul mod de dresare..

   Apreciază

  • Salaam (= pace) said, on aprilie 14, 2018 at 9:37 am

   Mahmoud Abbas, care spre deosebire de gruparea radicala Hamas din Gaza e definit ca politician moderat si pragmatic este presedintele Autoritatii Nationale Plestiniene din Cisiordania (West Bank), unul dintre Teritoriile Palestiniene Ocupate –conform denumirii oficiale a ONU(!)– o autoritate constituita de iure conform unei rezolutii ONU, dar impiedicata sa-si exercite de facto puterea de catre statul sionist autointitulat Israel (nu poate sa emita moneda palestiniana, nu poate avea armata palestiniana, nu are un aeroport al Palestinei, are pe teritoriul palestinian ziduri si plase de sarma ghimpata aflandu-se sub controlul total al armatei statului sionist, care implanteaza zilnic colonisti in teritoriul palestinian), deci Mahmoud Abbas a scris o lucrare in limba araba cu titlul „Cea de-a doua fateta a monedei: Legatura secreta dintre sionism si nazism”. Nu cred ca s-a tradus in engleza. In aceasta lucrare isi exprima convingerea ca nu au fost exterminati 6 milioane de evrei, ci sub un milion, documenteaza acordul de transferare de bunuri evreiesti dintre regimul nazist si Agentia Evreiasca si citeaza chiar un istoric pro-holocaust, Raul Hilberg, ca argumentatie referitoare la colaborarea Judenrat-urilor naziste cu sionistii in ghetourile evreiesti pentru realizarea genocidului contra poporului evreu din Europa.

   A propos, stim cum se face propaganda prin mass-media pentru refugiati in conditiile in care asa-zisii refugiati (islamisti) platesc mii de euro pt a ajunge in Occident, dar in acelasi timp adevaratii refugiati originari din Palestina, care chiar sufera, nu mai sunt considerati a fi refugiati! Din contra, Trumb a sistat fondurile americane catre UNRWA https://theguardian.com/global-development/2018/feb/21/trump-cuts-un-agency-for-palestinian-refugees-millions-in-jeopardy-generation-radicalised Evident ca UNRWA, fiind o agentie a ONU, nu a sponsorizat si nu sponsorizeaza islamisti. Ca sa nu mai zic de celebra recunoastere a Ierusalimului ca fiind capitala statului sionist –un stat creat cu scopul instaurarii antihristului– cand de fapt Ierusalimul de Est, tot conform ONU, apartine Autoritatii Palestiniene.

   O alta diferenta intre Autoritatea Palestiniana din Cisiordania (moderata) si Hamas din Gaza (islamica): primii doresc granitele Palestinei dinainte de 1967, ceilalti dinainte de crearea statului intitulat Israel din 1948. In Cisiordania (West Bank) exista si o minoritate palestiniana crestina (mai ales in Bethlehem), iar musulmanii majoritari nu sunt atat de radicali ca cei din Gaza.

   Din toata situatia asta au de suferit micii meseriasi si intreprinzatori din Teritoriile Palestiniene Ocupate. Micii mestesugari si cei care au afaceri mici de familie sunt victimele blocadei economice de facto si a starii de asediu din Teritoriile Ocupate; ei si familiile lor au de suferit si n-au nicio treaba cu organizatiile jihadiste, cautand doar sa-si manance painea amara de zi cu zi.

   Cateva dintre produsele lor se vand de catre un palestinian din Germania la adresa https://www.madeinpalestine.de/ Daca vreti sa ii ajutati, cumparati de acolo. Chiar au produse de calitate. Nu va costa vama fiindca Germania e in UE, doar transportul catre Romania (curier sau posta). Folositi adresa de contact pt stabilirea shipping-ului si eventual a modalitatii de plata.

   Apreciază

   • gheorghe said, on aprilie 15, 2018 at 12:36 pm

    … Produse „binecuvantate” adica inchinate lui Mohamed…. „Halal”?
    Produsele din Liban, Turcia inca mai sint fara „halal” si fara „kosher” (U in cerc, K, MK, si foarte multe alte „semne” pentru initiati…). Nu toate ca si acolo se fac presiuni.
    Problema este ca mila fata de om nu anuleaza blasfemiile aceluia fata de Dumnezeu in special Fiul, Iisus Hristos si Maica Sa… Ca jidanu-i mai dihai ca nazistu’ german… este clar insa e greu sa platesti cuiva sa huleasca, ce crezi?

    Apreciază

   • Salaam (= pace) said, on aprilie 16, 2018 at 9:22 am

    Asa este, nu trebuie sa cumparam produsele halal, kuser. N-am insistat pe subiect fiindca m-am gandit ca e de la sine inteles ca noi ortodocsii alegem ce cumparam. Cred ca putem cumpara de la ei celelalte produse, de exemplu exista sapun natural din ulei de masline la alti producatori mici palestinieni care nu sunt halal, dar pe alte situri. Si tot pe siteul acela se mai gaseste un sapun din ulei de masline, lichid, care nu este, si alte produse la fel. Nu mai zic de uleiul de masline extravirgin, foarte de calitate. Dar trebuie sa ne uitam cu atentie la specificatii inainte de a le cumpara.

    Exista si niste mesteri ceramisti palestinieni care fac niste farfurii decorative foarte frumoase, pe una este scrisa rugaciunea Tatal Nostru in caligrafie araba, iar alta este inspirata dupa mozaicul de pe pardoseala fostei bisericii bizantine din locul inmultirii pestilor si painilor de catre Mantuitorul nostru Iisus Hristos. Chiar daca nu sunt crestini (sau o mica parte dintre ei sunt), cred ca merita ajutati, cu conditia sa nu fie niste musulmani fanatici sau islamisti. Iti dai seama ca daca de ex. acesti mestesugari erau dintr-o asemenea categorie, nu faceau asa ceva si se stie ca orice fanatic de acest tip este in stare sa ia gatul pentru asa ceva, nicidecum sa produca, sa vanda sau sa aiba in casa lucruri crestinesti, si scrise in limba araba!

    Ce mi se pare de admirat la acesti palestinieni, e ca desi sunt intr-o situatie foarte rea, nu le place sa cerseasca cum s-ar zice, ci fac ceva in schimbul banilor pe care i-ar putea obtine (produse).

    Apreciază

 3. supravietuireaz said, on aprilie 13, 2018 at 4:08 pm

  Si cu libertatea de exprimare cum ramane? S-a desfiintat Constitutia?

  Apreciază

 4. clement said, on aprilie 13, 2018 at 4:56 pm

  Ce vor face, vor cere cenzurarea agentiilor de presa, a jurnalistilor si a istoricilor ?
  https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/03/30/update-fasia-gaza-12-palestinieni-ucisi-si-peste-350-raniti-in-ciocniri-violente-cu-armata-israeliana–83584
  https://www.rtbf.be/info/dossier/perspectives-dans-le-conflit-israelo-palestinien/detail_conflit-israelo-palestinien-washington-s-oppose-a-une-saisie-de-l-onu-demandee-par-le-koweit?id=9886433
  Daca ne vom intreba cu voce tare, de ce investesc etnicii evrei in cazinouri si nu catadicsesc sa renoveze cartierele paraginite din Bucuresti pe care le-au inclus in circuitele turistice, se va interpreta mirarea drept act antisemit?
  Nu primaria refuza reabilitatrea cladirilor ci comunitatea insasi, pentru ca asa ne pot arata urmasii colonilor de la Rosh Pina cu degetul si-i pot lauda pe unguri, cehi, italieni si chiar pe nemti de cat de filosemiti sunt.
  Varujan a starnit la un moment dat mila, dar acum se dovedeste demn de dispret. Cand se va construi moscheea, va pupa si pulpana turcului.

  Apreciază

 5. vlad tepes said, on aprilie 13, 2018 at 8:27 pm

  Asistam in aceste zile la lichidarea ultimelor drepturi si libertati ale poporului roman(si cea mai importanta este libertatea de opinie, pt care s-a murit la revolutie) de catre o clica infecta de tradatori ai neamului, la ordinul Papusarilor Externi care conduc Colonia(caci slugoii astia, carora le zicem conducatori, doar o administreaza in folosul celor dintai si in detrimentul romanilor). Asa ca, in curand o sa regretam ca n-am trait in anii ’50 pt ca am fi beneficiat de mai multe libertati cetatenesti, iar Epoca lui Ceausescu o vom considera un adevarat Parfum, pe langa ce vom trai in viitorul imediat!

  Apreciază

 6. sherlock_holmes said, on aprilie 13, 2018 at 8:38 pm

  Lumea lui antihrist sau globalizarea raului,minciunii,perfidiei,nebuniei,cenzurii,dictaturii de orice fel…in legi ( ca si aceasta), in modul de conducere al societatilor,in cultura, in educatie,in informatie, in viata iar la final si in ginduri.
  Oamenii vor sa scape de antihrist,fara sa-si dea seama ca traiesc in lumea lui si sint de acord cu multe din minciunile acestei lumi. Tare mi-e teama pentru ei…
  Cred ca unul dintre multele capatini ale Fiarei o sa fie taiat cit de curind in Siria.

  Apreciază

 7. pamaio said, on aprilie 13, 2018 at 8:43 pm

  sambata 14 apr. Kanal D ora 17,15 emisiunea Asta-i Romania -LIDERUL MISCARII SUVERANE

  Apreciază

  • gheorghe said, on aprilie 14, 2018 at 10:21 am

   Nu sint tigani ar s-au jidanit…
   ‘Or fi crezand ca va recunoaste Israelul Genocidul armean, ceea ce mu cred fiindca sionistii si turcii sint „frati” deghizati.
   Da’ cand te uiti cine a initiat nu poti sa nu te gandesti la ce inseamna a fi „bun roman”… fara insa a fi si roman.
   Citez:
   „… „bun român”, adică: bun cetățean al statului român. A voi să fii român nu înseamnă însă și a fi român.
   A fi român însemnează o stare naturală, o formulă de echilibru a existenței din care decurg, prin însăși desfășurarea vieții, anumite forme. …
   A fi român însemnează a avea o anumită plămadă, din care decurg cu necesitate absolută anumite atitudini și gesturi. Voința noastră nu are nimic de zis în această împrejurare; pentru că noi nu ne putem depăși în chip normal pe noi înșine decât încetând a mai fi noi înșine.”
   REVIN – care e aritmetica „atacului”?
   1 jidan clar, 1 german, 1 maghiar, 2 armeni, 1 ratacit in pro-GAY-sism, 1 majordom basist (recuperat din Imperiul sovietic) + 1 P[N]L-ist (care nu are nimic „national” din pacate!] si 3 PSD-sti (de regula, pro-globalism, ca orice batrana haita bolsevica sionist-internationalista).
   Raport 7/11 – majoritatea veneticilor (nu am cercetat si pe ceilalti anti-romani).
   LEGE PENTRU COMBATEREA ANTI-CRESTINISMULUI CAND DATI ERETICILOR, APOSTATILOR?
   LEGE PENTRU CERCETAREA CRIMELOR JIDANESTI ASUPRA ROMANILOR CAND DATI TRADATORILOR?
   Jucand cartea demonilor si-au dat sufletul pentru cativa arginti, iude moderne.

   Apreciază

 8. geo said, on aprilie 13, 2018 at 10:21 pm

  http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=31925

  http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act3_1&par1=0

  Pedeapsa pentru tradare? …scafarliile alea goale…

  Apreciază

 9. Aristide said, on aprilie 13, 2018 at 10:29 pm

  Apreciază

 10. Florian said, on aprilie 13, 2018 at 10:37 pm

  Majoritatea initiatorilor acestei „legi” sunt… minoritari.
  Adica majoritatea e condusa de o minoritate foarte vocala si nerusinata.
  Garoiul Serban Nicolae poate fi de inteles fiindca natia lui va fi, nu peste mult timp majoritara.
  In schimb armenii.. toti vosganienii si pambuccienii, astia ce cauta? Cum au ajuns ei in Romania sa ne conduca? Armenii tot tigani sunt, pe eroul lor national il cheama Tigran.

  Apreciază

  • clement said, on aprilie 14, 2018 at 6:02 pm

   Tigran este numele celui mai important rege al intaiului popor care a adoptat crestinismul ca religie de stat. Sub Tigran II cel Mare, Armenia se intindea din Caucaz pana in Persia si Liban.
   N-au armenii nici in clin nici in maneca cu tiganii.
   Varujan este un oportunist si un narcisic imbatat de propria-i imagine. Se viseaza, ca si Cartarescu, laureat al premiului Nobel. Faptul ca a fost tradus in ebraica de Any Shilon si publicat in Israel de grupul editorial Hakibutz Hameuchad – Sifriat Poalim Publishing l-a coplesti si cocarjat pe viata.

   Apreciază

 11. octavpelin said, on aprilie 14, 2018 at 10:31 am

  A republicat asta pe Octavpelin's Weblog.

  Apreciază

 12. geo said, on aprilie 14, 2018 at 8:03 pm

  https://www.zerohedge.com/news/2018-04-14/trump-praises-perfectly-executed-strike-syria-mission-accomplished

  https://www.zerohedge.com/news/2018-04-13/watch-live-president-trump-expected-announce-military-strikes-syria-tonight

  https://www.zerohedge.com/news/2018-04-14/people-are-dancing-streets-syria-russia-iran-shrug-more-limited-feared-airstrikes

  rezultate incerte, solidaritate si mai mare a sirienilor cu presedintele, iranienii suparati rau pe israelieni…cine a castigat? fabricantii de rachete – 1 tomahawk costa aproximativ 1,35 milioane dolari…cum au fost lansate in jur de 100 bucati faceti socoteala…plus cele lansate de sirieni…

  https://www.zerohedge.com/news/2018-04-14/syria-reportedly-destroyed-71-out-103-missiles-during-us-led-airstrikes

  …cu echipamente de acum 30 de ani…

  desi americanii se lauda cu un succes coplesitor – https://www.zerohedge.com/news/2018-04-14/highlights-pentagon-press-briefing-syria-airstrikes

  cineva are dat explicatii…multe si tuturor:

  https://www.zerohedge.com/news/2018-04-14/independent-swiss-lab-says-bz-toxin-used-skripal-poisoning-usuk-produced-not

  Apreciază

 13. Lucian Preapacatosul. said, on aprilie 14, 2018 at 8:26 pm

  Pe cand o lege contra Antiromanismului ? Cine-i batjocoreste pe Romani, unul din Vechile popoare ale Europei, macar o plancarda de gat : Cine limba lunga are,va linge 5 ani la sare…..

  Apreciază

  • isa said, on aprilie 16, 2018 at 1:29 pm

   Sunt o gasca infractionala bine structurata de tradatori. Mai degrama vor da o loege anti-români, decat o lege contra antiromânismului …

   Apreciază

 14. clement said, on aprilie 14, 2018 at 9:11 pm

  Dupa ce am citit stirea privitoare la numirea medicului de familie al premierului israelian in functie de consilier personal al Viorica Dancila, zisa si „20-20”, am inteles ca legea in discutie a fost conceputa in scop preventiv.
  https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22392870-herman-berkovits-doctorul-personal-lui-netanyahu-fost-numit-consilier-onorific-vioricai-dancila.htm
  Poporul s-ar putea intreba „ce cauta un apropiat al unui premier reputat xenofob, de dreapta, in culisele unui guvern pretins de stanga?”
  http://www.rfi.fr/afrique/20180127-israel-survivants-shoah-plaident-expulsion-refugies-africains
  https://www.humanite.fr/monde/carte-de-residence-contre-sterilisation-forcee-en-514240

  Apreciază

 15. Radu said, on aprilie 15, 2018 at 12:31 am

  Daca sunt dovezi si se gasesc peste tot dovezi obiective din surse diferite si fapte care ii incrimineaza pe acei evrei responsabili nu se mai cheama ca sunt „Promovarea unor acuzatii mincinoase, dezumanizante, ce demonizează evreii, a unor afirmații stereotipe despre evrei sau despre așa-zisa putere exercitată colectiv de evrei – așa cum ar fi, în mod special dar nu exclusiv, mitul despre o conspirație mondială a evreilor sau despre controlul de către evrei al mijloacelor de informare în masă, al economiei, al guvernelor sau al altor instituții ale societății.”

  sunt dovezi peste tot care demonstreaza toate lucrurile astea in multe limbi straine
  cine vrea sa le cerceteze sa se convinga singuri
  sunt straini care au scris carti pe teme de genul asta si au adus probe

  dar daca vrem sa ne facem ca nu vedem si sa judecam stramb in mod intentionat atunci abuzul devine lege normal ca inseamna ca ne intoarcem in anii lui Dej si Ceausescu.

  Nu are nimeni nimic cu evreii obisnuiti care sunt oameni cumsecade si cinstiti ci cu cei care se fac vinovati de acele fapte criminale si au avut sau au inca putere de decizie pe plan international.

  Astfel de propuneri ne arata cat de josnici au mai ajuns cei care astazi ne conduc si ne arata si noua romanilor ca ne aflam sub pedeapsa Domnului de permite sa avem asa iude si cozi de topor care ne conduc.
  Avorturile, ecumenismul si multe alte pacate la care multi oameni obisnuiti oameni de rand le-au savarsit in cunostinta sau necunostinta de cauza. De asta se intampla ce se intampla.

  Initiatorilor acestor legi ar fi bine sa le fie frica de Dumnezeu si nu de cei care ucid doar trupul

  Sfânta Evanghelie după Matei
  28. Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena.
  http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=10

  nu stiti cand veti muri si va trebui sa dati socoteala pentru fiecare cuvant spus si fiecare fapta si gand in fata Domnului

  sa va dea Domnul dupa inima voastra si fapta voastra si sa aiba mila ca sunteti demni de mila in aceste situatii si multe altele

  Apreciază

 16. geo said, on aprilie 15, 2018 at 9:45 am

  Pana si consevatorul ziar wapo recunoaste: https://www.washingtontimes.com/news/2013/may/6/syrian-rebels-used-sarin-nerve-gas-not-assads-regi/

  Apreciază

 17. geo said, on aprilie 15, 2018 at 9:48 am

  Apreciază

 18. geo said, on aprilie 15, 2018 at 9:50 am

  Apreciază

 19. geo said, on aprilie 15, 2018 at 9:57 am

  Apreciază

 20. ioana L. said, on aprilie 15, 2018 at 12:46 pm

  Vai si amar de noi!

  Apreciază

 21. geo said, on aprilie 15, 2018 at 1:15 pm

  Apreciază

 22. geo said, on aprilie 15, 2018 at 1:21 pm

  Apreciază

 23. geo said, on aprilie 15, 2018 at 4:35 pm

  omul nou – preotul nou…ceva caldicel, usurel, departe de marii parinti…convenabil mass emdia, vedeta, ce sa mai…

  Apreciază

 24. Ioan C. said, on aprilie 15, 2018 at 7:43 pm

  Oare conform Constituției României din 2003, în vigoare,
  nu ar trebui interzise lojile masonice?
  Că iată ce zice alineatul 4 din articolul 40 din Constituție:
  „ARTICOLUL 40
  Dreptul de asociere
  (…)
  4) Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.

  Apreciază

 25. geo said, on aprilie 15, 2018 at 8:00 pm

  Apreciat de 1 persoană

  • Florian said, on aprilie 15, 2018 at 11:47 pm

   Uitati ce spune insusi printele constitutiei, Antonie Iorgovan (adica explica ce a vrut sa zica cu acel paragraf):

   O explicatie mai clara nu se poate.
   Ce-a urmat..

   Apreciat de 1 persoană

 26. STOP RFID (Viorel Ghica) said, on aprilie 15, 2018 at 8:45 pm

  Iubite frate Vasile, felicitari pentru cei 1000 de abonat de pe YOUTUBE. Pentru ca m-ai promovat canalul meu a ajuns la 960 de abonati si va atinge in cateva zile pragul de monetizare de 1000 abonati si 4000 de ore de vizionare in ultimele 12 luni.

  https://www.youtube.com/channel/UCUxyeI3knuUfopNPfoIDW-g/videos

  Apreciază

 27. STOP RFID (Viorel Ghica) said, on aprilie 15, 2018 at 8:47 pm

  https://www.youtube.com/channel/UCkFPvsZGYO5mEZsVP4P_vWw

  Apreciază

 28. geo said, on aprilie 16, 2018 at 8:33 am

  Apreciază

 29. geo said, on aprilie 16, 2018 at 10:05 am

  Apreciază

 30. geo said, on aprilie 16, 2018 at 10:12 am

  Apreciază

 31. geo said, on aprilie 16, 2018 at 10:13 am

  Apreciază

 32. geo said, on aprilie 16, 2018 at 10:13 am

  Apreciază

 33. se vreo un an ... said, on aprilie 16, 2018 at 11:13 am

  * „Armele electronice si hartuirea de catre grupuri in public sunt metode folosite de catre serviciile nationale de informati, in defavoarea teribila a drepturilor umane (sanatatii clinice si mentale ale indivizilor, fie ei adulti sau chiar copii). Doar o interzicere totala a folosiri acestor practici si stricta supraveghere a respectari acestei interdicti, ar mai putea face posibila salvarea democatiei (sau ce a mai ramas din ea)

  Pentru a avea reusita in acest demers, cele doua metode (armele electronice si hartuirea de catre grupuri in public) trebuiesc dezvaluite si aduse, in spiritul transparentei, la cunostinta celor vizati sau interesati, ”

  * traducere si adaptare de pe site-ul /www.stopeg.com

  Doamne ajuta!

  Apreciază

 34. geo said, on aprilie 16, 2018 at 3:33 pm

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: