SACCSIV – blog ortodox

Ierodiacon Antonie Cazacu A INTRERUPT POMENIREA Arhiepiscopului Pimen

Posted in Uncategorized by saccsiv on ianuarie 12, 2018

Iata ce putem citi la Ierodiacon Antonie Cazacu, Mănăstirea Doroteia, jud. Suceava: Mărturisire Ortodoxă despre Sinedriul din Creta de pe OrtodoxInfo:

Încă de la începutul acestei scrisori deschise aș vrea să vă afirm poziția mea fermă în relație cu așa zisul sinod din Creta și erezia ecumenistă. Am întrerupt pomenirea episcopului în urmă cu cinci luni, timp în care nu am fost lăsat să mai slujesc la Sfânta Liturghie și nici să mă împărtășesc cu Sfintele Taine, lucru ce s-a hotărât în cadrul obștii, consider eu în mod necanonic, întrucât doar episcopul poate să hotărască oprirea de la slujire a unui clerit hirotonit. Am acceptat decizia ca oprire din partea starețului de slujire în cadrul mănăstirii conduse de el, ca o măsură administrativă. Cu toate acestea hotărârea de oprire pe termen nelimitat sfidează Sfintele Canoane si Sfânta Tradiție. Ar mai fi de menționat că am fost de asemenea oprit și de la Sfânta Împărtășanie în mod necanonic întrucât nu se aplică două pedepse pentru aceeași faptă. Aceste decizii au avut un singur scop menționat de stareț și alti membri ai obștii, acela de a mă îndepărta din mănăstire. Desigur și acest lucru este necanonic, împotriva tradiției și a lucrării duhovnicești a unui stareț sau duhovnic, sfinții părinți și canoanele îndeamnă starețul sau duhovnicul să insiste de multe ori cu lacrimi pentru întoarcerea unui călugăr care pleacă din mănăstire iar nu să îl forțeze să plece pe unul care dorește să stea. Si în nici un caz să îl forțeze să trăiască și să se manifeste împotriva propriei conștiințe.

În urma opririi de la slujire de către stareț, după întreruperea pomenirii, am rugat să anunțe atitudinea mea la episcopie, în mod oficial, pentru a obține o decizie arhierească în legătură cu acest fapt. Întreruperea pomenirii ierarhului are ca scop tocmai conștientizarea problemelor canonice și dogmatice apărute, care determină reacția de conștiință a clericilor și mirenilor pentru îndreptarea situației și revenirea la ortodoxie. Pentru acest motiv am cerut ca situația și atitudinea mea să fie prezentate ierarhului. Am primit ca răspuns că sunt schismatic și rupt de Biserică și atât timp cât nu îmi pomenesc ierarhul eu nu aparțin de nici un ierarh și el nu anunță pe nimeni. Meționez iarăși că a fi schismatic înseamnă să refuzi tu însuți să ai comuniune cu obștea și restul comunității ceea ce în cazul meu nu s-a întâmplat, ci am fost oprit de ei de la Sfânta Împărtășanie și de la slujire. Acest lucru demonstrează că ei nu au mai vrut să aibă comuniune cu mine și prin urmare ei sunt schismatici. Cât privește atitudinea mea în raport cu ierarhul, eu am oprit pomenirea pentru că îmi pasă de ierarhul meu și doresc să îl conștientizez de problemele în care se află, și deci am ierarh și mă procupă mântuirea lui… „Și de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască. Și de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni, ca să fie osândiți toți cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea.”(II Tesaloniceni 2: 10-12).

Ca rezultat al celor întâmplate am fost invitat să părăsesc mănăstirea în mod tacit pentru a nu face tulburare. Mi s-a spus explicit: „du-te frate, nu mai face tulburare, du-te la cei care nu pomenesc.” Desigur acest lucru ar fi rămas secret după plecarea mea iar starețul ar fi răspuns că am plecat pentru că nu am făcut ascultare sau nu am făcut față la viața monahală, în cazul în care aș fi plecat așa cum mi s-a sugerat. Deși eu am încercat să urmez această cerere și să o pun în aplicare, Iubitorul de oameni Dumnezeu a refuzat și a dorit ca eu să îmi prezint mărturisirea public în fața arhiereului, sau / și a credincioșilor. Astfel, nu a fost posibilă plecarea mea fără o întâlnire cu arhiereul și nici plecarea mea fără o mărturisire publică, întrucât secretariatul nu mi-a eliberat acte și arhiereul nu a aprobat plecarea. În această situație sunt nevoit să mărturisesc public atitudinea și convingerea mea, nădăjduind în mila și ajutorul lui Dumnezeu. „Rămâneți în Mine și Eu în voi. Precum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic.” (Ioan 15: 4-5).

Revenind la istoria evenimentelor, ei bine, eu nu am plecat și am acceptat cinci luni, tacit, aceasta dublă pedeapsă necanonică, sperând ca starețul să revină asupra deciziei sau să se rezolve situația la nivelul episcopului sau a sinodului. Această așteptare a fost un răspuns la acuzațiile de schismă și lipsă de răbdare. În ciuda răbdării mele nimic nu s-a îndreptat nici în sinod, nici la episcopie și nici în mănăstire, așteptarea fiind zadarnică.

Trebuie să observ aici că ieromonahi, preoți de mir, ierodiaconi, diaconi, monahi, monahii, au fost alungați și exilați în diferite moduri, uneori brutale, din mănăstirile sau parohiile lor pe motivul păstrării dreptei credințe și împotrivirii față de sinodul cretan și față de ecumenism. Stareții, starețele și protopopii care i-au alungat precum și ierarhii care i-au caterisit pe unii dintre ei au susținut și susțin public că au plecat pentru neputințe și păcate, mințind loruși, poporului și Duhului Sfânt, arătându-se pe ei ca lupi în piei de oaie care răpesc și risipesc turma lui Hristos din interior. „Feriți-vă de prorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? ”(Matei 7:15-16).

Când, în sfârșit, am ajuns la episcopie și mi-a fost dat să mărturisesc înaintea arhiepiscopului, am fost uimit să aflu din gura sa că nu consideră sinodul din Creta ca fiind sfânt și mare, ci lipsit de valoare, unde s-au semnat fleacuri și prostii, și neputând fi considerat în rând cu celelate șapte sinoade ale sfinților părinți. Astfel se scuză pentru semnătura dată prin faptul că nu are nici o valoare, nici sinodul și nici semnătura. La întrebarea mea de ce a mai semnat sau de ce nu își retrage semnătura dacă nu are nici o valoare am primit răspuns că singura soluție este un alt sinod care să decline și să conteste sinodul din Creta. Desigur alt sinod care să împlinescă acestă mărturisire de credință este de dorit și așteptat, dar până atunci nu putem să ne ascundem și trebuie să mărturisim. Cu siguranță nu se va organiza nici un sinod care să retracteze sau să repare răul facut, cu sau fără valoare, daca nu vor fi mărturisitori care să lupte pentru aceasta. Iar noi, credincioșii, nu putem aștepta în stare de lepădare de Hristos, ci suntem nevoiți și forțați de conștiința noastră să mărturisim adevărul și să ne lepădăm de erezie și necurăție în fiecare secundă a vieții noastre. Cu atât mai mult cu cât nu există garanții că un asemenea sinod se va organiza vreodată, întrucât mulți din arhiereii care au trădat credința au făcut-o intenționat, convinși fiind de ereziile pe care le susțin public. „Dar au fost în popor şi prooroci mincinoşi, după cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura eresuri pierzătoare şi, tăgăduind chiar pe Stăpânul Care i-a răscumpărat, îşi vor aduce lor grabnică pieire;”( 2 Petru 2:1).

În urma acestei întâlniri nu-mi rămâne decât să afirm și eu un singur lucru către și despre arhiepiscopul Pimen: ori sunteți inconștient și vă lipsește cu desăvârșire discernământul, ori cei ce vă amenință și șantajează au făcut o treabă destul de bună. „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena.” (Matei 10:28); „Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8).

Regret atitudinea ierarhilor români care nu mai au frică de Dumnezeu și așteaptă un sinod ulterior care să rezolve problema pe care ei însiși au creat-o, fără a-și asuma răspunderea și repararea situației. Să aștepți pe Dumnezeu să repare ceea ce tu însuți ai stricat este greșit și nu se va întâmpla niciodată. Dumnezeu ajută omul după ce acesta a făcut tot ce ține de el, a mărturisit greșeala, a făcut tot ce poate pentru a o repara, chiar prin sacrificii și jertfe, arătând adevărată pocăință pentru faptele sale rele. „Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui; nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona.”(Matei 6: 23-24).

Regret deci atitudinea ierarhilor români care au fost într-un accord deplin în lepădarea de Hristos, chiar așa nesemnificativă cum li se pare că e, dar uriașă în fapt, așa cum Domnul descoperă iubiților săi în Duh. „Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume.” (1 Ioan 4:1).

Gândiți-vă că pe baza semnăturii voastre sunt protopopi, stareți, starețe care sunt proecumeniști sau fără discernământ, învață, aplică sau propovăduiesc aceste erezii, învățând și îndoctrinând poporul, având acoperire de la ierarh. Încă peste acestea prigonesc pe adevărații creștini care susțin și trăiesc în adevăr. Și mai spuneți că sinodul acesta nu a făcut nici un rău! Dacă situația este lăsată așa pe un termen mai lung nu va mai rămâne nimeni ortodox în Biserica Ortodoxă Română.

Acele detalii nesemnificative pe care le-ați aprobat se manifestă în lucrare puternică de smintire a credincioșilor și de prigonire a adevăraților clerici și mireni ortodocși. Sunt scrise cărți și se dau norme de către ierarhii ecumeniști, despre cum să se facă cununii între ortodocși si eterodocși, sunt modificate manuale privind dogmele și canoanele bisericii. Lucruri condamnate și de neconceput pentru sfinții părinți ai bisericii. „Ştiu faptele tale şi osteneala ta şi răbdarea ta şi cum că nu poţi suferi pe cei răi şi ai cercat pe cei ce se zic pe sine apostoli şi nu sunt şi i-ai aflat mincinoşi;” (Apocalipsa 2:2).

Eu am întrerupt pomenirea ierarhilor care au semnat în Creta, sau au aprobat ulterior, nu pentru că vă judec, de care sunt nevrednic, nici pentru a mă separa într-o atitudine schismatică, care este de asemenea greșită înaintea Domnului, ci pentru a susține adevărul și a mărturisi credincioșilor și episcopului însuși despre Adevăr. Prin această atitudine fac un apel către conștiința, nădăjduiesc încă neadormită în totalitate a ierarhilor români, și a tuturor celor ce au semnat pentru sinodul din Creta, erezia ereziilor, voluntar sau involuntar.

Eu cred cu tărie că hotărârile adunării din Creta sunt hulă împotriva Duhului Sfânt și cei ce au votat, încuviințat și semnat pentru ele au hulit și hulesc necontenit, până la retragerea semnăturii împotriva Duhului Sfânt. Acestea fiind spuse declar că nu pot fi în comuniune liturgică cu aceștia care s-au lepădat și hulesc atâta timp cât se află în această stare. În momentul în care se vor întoarce și se vor pocăi în mod public și se vor uni cu Dumnezeu, voi reveni la comuniune liturgică. În acest timp însă voi recunoaște pozițiile administrative de clerici sau ierarhi atât timp cât nu sunt decăzuți din poziții de un sinod ortodox. Prin această atitudine doresc și susțin că sunt în Adevăr, și nu cad nici în schismă nici în erezie. „Oricine va mărturisi întru Mine (en emi) înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu întru el înaintea Tatăl Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatăl Meu, Care este în ceruri. Nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Și dușmanii omului vor fi casnicii lui.”(Matei 10: 32-36).

Având în vedere toate cele menționate mai sus și situația în care ne aflăm, am dorit să plec din eparhia Sucevei și Rădăuților pentru a-mi trăi viața conform cu conștiința, într-un loc unde se practică și propovăduiește ortodoxia fără compromisuri. Acest lucru este în acord cu cerința Starețului și a obștii de a pleca. Întrucât ați afirmat în prezența starețului că mă veți caterisi așa cum m-ați hirotonit dacă voi pleca, vă aduc la cunoștință că plecarea nu este motiv de caterisire canonică, iar mănăstirea nu este pușcărie sau lagăr. Am venit la mănăstire liber și de bunăvoie pentru mântuire și am dreptul să plec liber și oricând doresc pentru a-mi urma conștiința spre mântuire. De asemenea vă reamintesc că hirotonirea se face în numele Lui Hristos nu a ierarhului, iar ierarhul prin care se împlinește nu are autoritatea să dispună de sluga altuia dupa cum doreste! „Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea. ” (Romani 14:4).

Prin urmare biserica are în Sfânta Tradiție și regulamente, judecarea clericului pe baza unei comisii și nu doar a dorinței episcopului. Dacă aceste reguli sunt călcate în picioare și vă pronunțați în legătură cu caterisirea mea înaintea oricarei judecăți, sunteți dovada clară a funcționării defetuoase și neortodoxe a episcopiei pe care o slujiți. Aceste practice sunt papistașe și dovedesc rezultatele atitudinii ecumeniste prin care v-ați asumat o gândire eretică și greșită, în afara bisericii.

Eu înaintea Lui Dumnezeu sunt cu conștiința împăcată și curată, căci așa după cum spune Domnul: „Cine e nedrept, să nedreptăţească înainte. Cine e spurcat, să se spurce încă. Cine este drept, să facă dreptate mai departe. Cine este sfânt, să se sfinţească încă. Iată, Eu vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după cum este fapta lui.”(Apocalipsă 22: 11-12).

Doresc să vă transmit de asemenea că ceea ce ați afirmat: „semnătura pe care am pus-o pe erezie nu are nici o valoare și nu contează” este fals, iar eu vă contrazic și susțin că are valoare și contează, datorită faptului că prin aceasta, pentru a vă păstra scaunul de ierarh l-ați trădat pe Hristos și ați încălcat jurământul pe care l-ați depus înaintea Lui; prin urmare consider că semnătura pe care ați pune-o pe caterisirea mea nu are nici o valoare și nu contează, întrucât eu slujesc în continuare Lui Hristos de care v-ați lepădat!

După cum au arătat și alți mărturisitori s-ar putea obiecta că acţiunile de apropiere ecumeniste nu trebuie luate drept normative. Însă, din păcate, argumentele teologice folosite pentru justificarea mişcării ecumeniste sunt la fel de defectuoase şi tulburi, cum au fost caracterizate de foarte mulţi teologi de seamă. Enumerăm câteva idei concrete, indubitabil eronate, pe lângă alte numeroase expresii interpretabile, care se regăsesc în documentele Sinodului din Creta:

Simbolul de Credinţă a fost răstălmăcit în mod manipulatoriu.

Art. 1: „Biserica Ortodoxă, fiind Biserica una, sfântă, sobornicească şi apostolească, crede cu tărie, în conştiinţa ei [de sine – cuvinte omise în traducerea românească oficială] eclezială profundă, că ocupă un loc central pentru promovarea unităţii creştine în lumea contemporană.”

Surprinzător, participarea la „promovarea unităţii creştine” este întemeiată chiar din primul paragraf al Documentului 6 pe faptul că Biserica Ortodoxă este „Biserica cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească”. Această afirmaţie pare a fi desprinsă din Crez şi ar fi trebuit să ducă la concluzia contrară, anume că Biserica, fiind una (unică), nu poate participa la promovarea unei alte unităţi ecleziastice. La nivel social este de dorit formarea unei unităţi creştine, dar formularea are în vedere „conştiinţa de sine (self-consciousness) eclezială”, adică propria identitate, care este una dogmatică. Mai mult, unitatea creştină este prezentată ca fiind evident una dogmatică şi în restul documentului (art. 5, 6, 12, 24). Ne întrebăm cum poate ocupa Biserica Ortodoxă un loc în promovarea unei astfel de unităţi alături de celelalte confesiuni, chiar dacă ar fi unul central?

Cum se poate accepta că Biserica Ortodoxă ocupă un loc central în promovarea unității creștinilor când s-a acceptat în chip viclean că Biserica cea Una Sfântă Sobornicească și Apostolească, Trupul Lui Hristos, este dezbinată și într-un cuvânt că Hristos nu este Dumnezeu? Căci unitatea Bisericii dovedește venirea Lui Hristos în Trup, Dumnezeirea Lui și faptul că Hristos este trimis de Tatăl. „Și slava pe care Tu Mi-ai dat-o le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem: Eu întru ei și Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârșiți întru unime, și să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit pe ei precum M-ai iubit pe Mine”(Ioan 17: 22-23). „În aceasta să cunoașteți duhul Lui Dumnezeu: orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care ați auzit că vine, și acum este chiar în lume.” (Ioan 4: 2-3).

Sunt recunoscute drept Biserici celelalte Confesiuni și erezii.

Art. 6: „Potrivit naturii ontologice a Bisericii, unitatea Sa nu poate fi tulburată. Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a celorlalte Biserici şi Confesiuni creştine eterodoxe, care nu se află în comuniune cu ea… ”

Natura ontologică a Bisericii ar trebui să fie una harică, dată de lucrarea lui Hristos în ea. Atunci care Biserică este avută aici în vedere? Cea Ortodoxă? Cum se poate spune că unitatea ei potrivit naturii ontologice nu este afectată de apariţia unor eventuale schisme şi erezii? Sau este vorba cumva de o Biserică mai largă, ce cuprinde şi celelalte Confesiuni, cu care noi nu am fi în comuniune, dar le recunoaştem apartenenţa la Biserica lui Hristos prin decizie sinodală? Pentru că doar o astfel de Biserică poate avea o unitate „netulburată” de schisme şi erezii.

Biserica este privită ca un conglomerat neomogen din diferite Confesiuni, nefiind limitată doar la Ortodoxie.

Art. 18: „Biserica Ortodoxă… în timp ce participă la CMB, nu acceptă nicidecum ideea egalităţii confesiunilor şi în niciun caz nu poate concepe unitatea Bisericii ca pe un compromis interconfesional.”

Deşi este un lucru pozitiv faptul că nu este acceptată „ideea egalităţii confesiunilor”, totuşi Biserica a cărei unitate este avută în vedere aici nu poate fi cea Ortodoxă pentru simplul motiv că unitatea ei nu ţine de celelalte confesiuni. Mai degrabă este vorba de un compozit „interconfesional” inegal ce se doreşte să ajungă la unitate pentru a forma Biserica. Iarăşi, este un lucru lăudabil că este exclus orice compromis, însă implicarea în realizarea acestei unităţi porneşte de la compromisul acceptării că Biserica lui Hristos este formată din toate confesiunile creştine, lucru contrar dogmelor ortodoxe. Ce fel de încredere putem avea într-un astfel de demers?

Este recunoscută și validată teoria eretică a lui Calvin despre Biserica văzută şi nevăzută.

Art. 19: „Scopul Consiliului Mondial al Bisericilor nu este acela de a negocia unirea între biserici – lucru ce-l pot face numai bisericile însele din proprie iniţiativă – ci să realizeze un contact viu între biserici, să promoveze studiul şi dezbaterea problemelor ce privesc unitatea Bisericii. ”

Citatul acesta din „Declaraţia de la Toronto” vorbeşte limpede de existenţa mai multor Biserici, dar şi de o Biserică ce le cuprinde pe toate şi a cărei unitate trebuie studiată şi dezbătută. Pe lângă faptul că Declaraţia menţionată cuprinde multe alte afirmaţii inacceptabile, ce nu o fac deloc să fie „de o importanţă capitală”, chiar şi asumarea tezei de mai sus reprezintă recunoaşterea unor teorii eretice despre Biserică, vehiculate în lumea protestantă începând cu Calvin şi Zwingli şi conturate sub forma teoriei ramurilor sau a Bisericilor surori sau a Bisericii văzute şi nevăzute. Cum pot fi acceptate astfel de concepţii în documente interne sinodale ale Bisericii Ortodoxe?

Sunt acordate privilegii cezaro-papiste episcopilor adunaţi în Sinod.

„…păstrarea credinţei ortodoxe autentice este asigurată numai prin sistemul sinodal…” (art. 22).

Credem că exprimarea, iar nu păstrarea credinţei ortodoxe este asigurată prin Sinoade. Păzitorul credinţei este întreg trupul Bisericii, format din cler şi credincioşi fideli credinţei apostolice. „Scriind prin mâinile lor acestea: Apostolii şi preoţii şi fraţii, fraţilor dintre neamuri, care sunt în Antiohia şi în Siria şi în Cilicia, salutare!” (Faptele apostolilor 15:23).

Citatele scripturistice sunt folosite denaturat pentru a promova un spirit sincretist contrar cuvintelor și mesajului real ale Mântuitorului. Astfel, El S-a rugat „ca toţi să fie una” (In. 17, 21) având în vedere o unitate de iubire adevărată între cei drept-credincioşi, nu una de credinţă provenită din „dialogurile cu ceilalţi creştini” (art. 8). Mai mult, chiar de la Cincizecime s-a format „o turmă şi un Păstor” (In. 10, 16) şi ea a fost păstrată până astăzi în sânul Bisericii Ortodoxe, neavând nevoie „să se apropie ziua” (art. 24) în care să se reunească această turmă. Distorsionarea mesajului biblic până la concepţii eretice nu este o cinste pentru un Sinod ortodox, ci o ruşine de neimaginat.

Credem că sunt suficiente exemplele de mai sus pentru a documenta convingerea că deciziile luate au un caracter dogmatic şi sunt în contradicţie flagrantă cu doctrina Bisericii noastre. Pe lângă acestea, documentul legat de relaţii cu restul lumii creştine este plin de afirmaţii îndoielnice de la cap la coadă, ce vădesc o inspiraţie ecumenistă, nu patristic ortodoxă. Învăţătura dreaptă despre Biserică afirmă că unitatea Bisericii se păstrează prin condamnarea ereticilor, prin scoaterea lor din sânul ei pentru a scăpa restul trupului de boala ereziei. Aceştia pot fi primiţi din nou la unitatea Bisericii dacă se pocăiesc de atitudinea lor. Aceasta este cugetarea tuturor Sfinţilor Părinţi, în conformitate cu canonul 95 Trulan, care îi tratează pe eretici ca fiind în afara Bisericii, cu posibilitatea de a reveni în sânul ei.

Documentul „Sfânta Taină a Cununiei şi impedimentele la aceasta” dă posibilitatea de a face o iconomie interzisă de canonul 72 Trulan în privinţa căsătoriilor mixte. Deşi este menţionată acrivia ce interzice căsătoriile cu necreştinii şi cu cei de altă religie, totuşi este legiferată şi iconomia în privinţa căsătoriilor mixte cu ne-ortodocşi (art. II.5). Cum se poate explica această nouă reglementare, ce intră în contradicţie cu norme canonice mai vechi, de vreme ce canonul 72 Trulan hotărăşte desfacerea căsătoriilor mixte dacă acestea ar fi contractate?

Alte două subiecte ce ţin de dogmă, care se regăsesc în rândurile „Enciclicei” şi ale documentului „Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană”, sunt teologia persoaneisi ecleziologia euharistică. Primul a fost prezentat elocvent de IPS Ierotheos Vlachos în intervenţiile sale şi nu pare a fi fost rezolvat suficient de convingător. Iar al doilea reprezintă teoria conform căreia împărtăşania sfinţeşte în mod automat pe credincioşi şi se regăseşte în textele menţionate prin tâlcuirea eronată a ecfonisului „Sfintele sfinţilor!” (Enciclica, 1.4).

În rândurile de mai sus au fost prezentate câteva din problemele mai grave ce le-am sesizat în articolele documentelor sinodului din Creta, așa cum sunt ele de fapt, nu cum mi-au fost prezentate de arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților, și în nici un caz așa cum sunt ele prezentate mai nou în acea broșură emisă de patriarhie, în care patriarhul Daniel ține să ne convingă că ecumenismul nu e aprobat de un Sinod Ortodox nici ca dogmă și nici condamnat a fi erezie. Prin această afirmație ce să înțelegem, că ar fi bun, că se poate manifesta și că nu e nimic de condamnat la mișcarea ecumenistă, lucru susținut și vădit în multe locuri din broșura pe care a lansat-o. Îl vedem pe Mântuitorul nevoit să le spună și acestora de azi: „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi Împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi.” (Matei 23:13); „Dar vai vouă bogaţilor, că vă luaţi pe pământ mângâierea voastră.” (Luca 6:24); „Vai vouă celor ce sunteţi sătui acum, că veţi flămânzi. Vai vouă celor ce astăzi râdeţi, că veţi plânge şi vă veţi tângui.” (Luca 6:25).

Fraților luați bine aminte la voi înșivă să nu vă înșele unii ca aceștia, ce nu sunt altceva decât lupi în piei de oaie, să stăm bine să stăm cu frică să luăm aminte: ecumenismul este erezia ereziilor. Nu cum afirmă și susține patriarhul Daniel despre catolici, romano-catolici, protestanți, etc. că sunt confesiuni creștine și recunoscute ca biserici de către sinodul din Creta. „Lăsaţi-i pe ei; sunt călăuze oarbe, orbilor; şi dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă.” (Matei 15:14); „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că înconjuraţi marea şi uscatul ca să faceţi un ucenic, şi dacă l-aţi făcut, îl faceţi fiu al gheenei şi îndoit decât voi.” (Matei 23:15).

Această învățătură a patriarhului Daniel este eretică și total în contradictoriu cu învățăturile celor șapte Sinoade ale Sfinților Părinți, chiar dacă el a învelit-o sub diferite forme, încercând să ascundă mizeria făcută, care în cele din urmă tot o mizerie este, deși acoperită, ambalată frumos și prezentată ca un cadou credincioșilor, prin declarațiile din acea broșură tipărită de patriarhie. „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că voi curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire şi de lăcomie.” (Matei 23:25); „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morţi şi de toată necurăţia.” (Matei 23:27).

În acea broșură, despre cei ce mărturisesc adevărul și au oprit pomenirea ierarhilor ce au semnat pentru sinodul din Creta, patriarhul Daniel afirmă că aceștia sunt schismatici, eretici și că nu mai fac parte din Biserica Ortodoxă, iar pe catolici, romano-catolici, protestanți, etc. îi numesc biserici. Stupoarea mea crește și mai mult, referitor la această broșura editată de patriarhie, unde se aduce ca argument al unității Bisericii tocmai pe Sfântul Marcu Evghenicul, cel care a refuzat unirea cu ereticii, pentru a păstra Adevărul-Hristos. „Vai vouă, învăţătorilor de Lege! Că aţi luat cheia cunoştinţei; voi înşivă n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedecat.” (Luca 11:52); „Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 8:44).

În concluzie cine vrea să deschidă ochii și să vadă adevărul o poate face, trebuie doar să vrea și Dumnezeu îl va ajuta, Adevărul ne face liberi. „V-am scris vouă, nu pentru că nu ştiţi adevărul, ci pentru că îl ştiţi şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr.” (1 Ioan 2:21); „Deci i-a zis Pilat: Aşadar eşti Tu împărat? Răspuns-a Iisus: Tu zici că Eu sunt împărat. Eu spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie pentru adevăr; oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.” (Ioan 18:37); „Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste toată fărădelegea şi peste toată nedreptatea oamenilor care ţin nedreptatea drept adevăr.” (Romani 1:18); „Şi noi ştim că judecata lui Dumnezeu este după adevăr, faţă de cei ce fac unele ca acestea.” (Romani 2:2).

Închei această mărturisire tot cu o mărturisire, dau slavă Lui Dumnezeu că sunt botezat ortodox, că mama și tata m-au crescut ortodox, am fost tuns în monahism ortodox, am fost hirotonit ortodox, sunt ortodox și vreau cu ajutorul Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos să rămân în veci ortodox. Amin.

Data: 06.12.2017
Ierodiacon Antonie (Petruș) Cazacu
Mănăstirea Doroteia Județul Suceava

Reclame

38 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ioan C. said, on ianuarie 12, 2018 at 1:48 pm

  Părintele Justin Pârvu a dorit ca nimeni să nu se dezică de BOR și de ierarhii BOR: „Parintele a fost foarte ferm sa ramanem in Biserica in care ne-am nascut”. Ca dovadă, ucenicii părintelului Justin Pârvu sunt tot în cadru BOR.
  Or, noi știm că acolo unde sunt ierarhii, acolo e și Biserica, căci: „Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă, şi cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine.” (Luca 10, 16).
  Iar Biserica Ortodoxă Rusă e în COMUNIUNE cu Bisericile Ortodoxe participante la Sinodul din Creta, că nu s-a rupt nimeni, în Creta, de Biserica Ortodoxă, ca să treacă la altceva.
  Prin atacuri la întreaga ierarhie a Bisericii s-au separat și stiliștii de BOR și lipovenii de Biserica Ortodoxă Rusă ș.a.m.d.

  P.S. „dar cel ce vă tulbură pe voi îşi va purta osânda, oricine ar fi el.” (Galateni 5, 10).

  Apreciat de 1 persoană

  • saccsiv said, on ianuarie 12, 2018 at 6:25 pm

   Ioan C.

   Asta n-ai inteles-o tu …

   Apreciază

   • Ioan C. said, on ianuarie 12, 2018 at 6:37 pm

    In vizita la Parintele Justin si precizari importante fata de zvonurile filo-stilistilor
    (…)
    Am intrebat apoi si de ultimele provocari cu privire la iesirea din Biserica oficiala, iar Parintele a fost foarte ferm sa ramanem in Biserica in care ne-am nascut, pentru ca inca mai avem ierarhi care sa tina carma, dar ne-a atentionat totusi ca va veni vremea cand nu vom mai putea sa ii pomenim nici pe acestia, si ca ne vom retrage in pesteri si catacombe, dar fara sa trecem la nicio alta biserica stilista sau de alta natura. Parintele a zis ca Il vom avea pe Insusi Hristos carma si Arhiereu si ca asa cum Biserica a inceput in pesteri si catacombe, tot asa va si sfarsi. Deci zvonurile cum ca parintele ar lasa un cuvant privind trecerea noastra la stilisti sunt cu totul lipsite de realitate si mincinoase. Parintele insusi a primit vizita a trei arhierei (IPS Teofan, IPS Bartolomeu, PS Vasile) in spital, carora le-a cerut rugaciunea si binecuvantarea.”
    Sursa: https://www.atitudini.com/2010/04/in-vizita-la-parintele-justin-si-precizari-importante-fata-de-zvonurile-filo-stilistilor/

    Apreciat de 1 persoană

   • saccsiv said, on ianuarie 12, 2018 at 6:39 pm

    Ioan C.

    Nepomenitorii nu au plecat nicaieri si nici alt calendar nu tin. Dupa doi ani de cand se tot vorbeste, tot n-ai priceput?

    Apreciază

   • Ioan C. said, on ianuarie 12, 2018 at 6:47 pm

    Iată ce scrie în documentul „cretan” Relațiile BISERICII ORTODOXE cu ansamblul lumii creștine:
    „6. Potrivit naturii ontologice a Bisericii, unitatea sa nu poate fi tulburată. Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor biserici şi confesiuni creştine eterodoxe, fără a fi în comuniune cu ele, dar crede că relaţiile ei cu acestea trebuie să se sprijine pe clarificarea, cât mai repede şi cât mai obiectiv posibil, a întregii lor eclesiologii şi, în special, a învăţăturii lor generale despre Taine, har, preoţie şi succesiune apostolică. (…)
    18. Biserica Ortodoxă, fidelă eclesiologiei sale, identităţii structurii sale interne şi învăţăturii Bisericii primare a celor şapte Sinoade Ecumenice, participând la organismul CMB, nu acceptă nicidecum ideea egalităţii confesiunilor şi în niciun caz nu poate concepe unitatea Bisericii ca pe un compromis interconfesional. În acest spirit, unitatea căutată în cadrul CMB nu poate fi produsul exclusiv al acordurilor teologice, ci şi al unităţii de credinţă păstrată în Sfintele Taine şi trăită în Biserica Ortodoxă.”
    Sursa: http://basilica.ro/sfantul-si-marele-sinod-relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-ansamblul-lumii-crestine-document-oficial/

    Oare nu și înainte de Creta se foloseau termenii „biserica catolică” și „biserica anglicană”?
    Nepomenitorii, ștergând pe jos cu ierarhia Bisericii, dau în însăși Biserica pe care pretind că o apără.

    Apreciat de 1 persoană

   • Ioan C. said, on ianuarie 13, 2018 at 3:54 pm

    Dumnezeu, prin minunile Sale, arată că în BOR este har, inclusiiv astăzi în 2018!

    http://ortodoxinfo.ro/2018/01/08/video-iordanul-s-intors-anul-acesta-si-dupa-calendarul-nou/

    Apreciază

  • Riko said, on ianuarie 12, 2018 at 8:46 pm

   Ioan C.
   Rusia e bagata in treburile astea ecumenisto-globaliste de mult. Motivul pentru care nu a participat la sinod este ca in Rusia sunt foarte multi ortodoxi adevarati care ar fi avut o reactie de impotrivire intr-un numar foarte mare. Las ca stim noi cina sta la butoane si acolo.

   „orice pomenire a unui patriarh eretic inseamna auto-excluderea din Biserica Soborniceasca si din comuniunea cu Ea” (Sfantul Maxim Marturisitorul)

   Biserica e ca o corabie, arhiereii ce s-au aruncat in mare nu mai sunt in Biserica. Cei ce au ramas in corabie (nepomenitorii) sunt Biserica Ortodoxa acum. De ar fi sa ii mai pomenim, atunci ar trebui sa-i pomenim si pe catolici, nu? ca doar de ce am facut schisma?
   Parintele Justin Parvu a spus pentru perioada de atunci (cand a fost interviul). „pentru ca INCA mai avem ierarhi care sa tina carma”. Acum mai avem?
   Daca vrei sa sustii ca la „sinodul” din Creta nu a fost nici o erezie, atunci insemna ca nu ai nici o ideie ce a fost semnat. Cum e treaba cu casatoriile mixte? nici asta nu e erezie. Au ruginit canoanele asa cum zice domnul Daniel?

   …DAR crede că relaţiile ei cu acestea trebuie să se sprijine pe clarificarea, cât mai repede şi cât mai OBIECTIV posibil, a întregii lor eclesiologii şi, în special, a învăţăturii lor generale despre Taine, har, preoţie şi succesiune apostolică. CE inseamna asta? Insemna ca deschidem larg portile. Au si ei taine, har, unii mai mult, alti mai putin. Si trebuie sa analizam obiectiv cate provcente de har si succesiune apostolica au toate ereziile.
   Dupa ce spui inseamna ca inca mergi regulat la caramizile lui faraon si asculti cu mare atentie cucuvelele. Sa sti ca nu de prosti sau de necititi mergem la cei ce nu mai pomenesc ereticii.

   Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.

   Si chiar de ar schimba toti nepomenitorii(nu imi place sa zic asa dar sa se inteleaga) calendarul si ar trece la calendarul pe stil vachi, asta nu ar insemna ca trecem la silisti sau ca intrm in vre-o secta sau nu stiu ce. Calendarul e doar un instrument. Nu are nici o relevanta.

   Gandeste-te bine sa nu fi ca orbii si surzii ce nu mai pricep nimic chiar de vad si chiar de aud.

   Uita-te la fostii astia episcopi si la Daniel, vezi cum tremura de frica, le e frica de o mana de oameni si ar face orice sa scape de noi. Nu le e frica de nici o confesiune oricati de multi si de convingatori sunt, dar de nepomenitori le este frica pentru ca stiu ca nepomenitorii marturisec adevarul si Hristos este cu ei.

   Apreciază

   • Ioan C. said, on ianuarie 12, 2018 at 9:11 pm

    Presupunând că sunteți creștin-ortodox, nu stilist (că aceia sunt rupți de Biserică), am să vă răspund pe scurt.
    Am gustat chiar azi din Aghiasma de anul acesta (să mă conving) și are același gust binefăcător, deci este Har în Biserica Ortodoxă Română.
    Iar despre căsătoriile mixte, eu am găsit așa:
    „5. Cu privire la căsătoriile mixte între ortodocși și ne-ortodocși sau ne-creștini, s-a hotărât:
    i. Căsătoria între ortodocși și ne-ortodocși este interzisă conform acriviei canonice (canonul 72 al Sinodului Quinisext).”
    Sursa: http://basilica.ro/sfanta-taina-a-cununiei-si-impedimentele-la-aceasta-document-oficial/

    Totuși, Dumnezeu a lăsat posibilitatea și pogorămintelor, ca să nu deznădăjduiască credincioșii.

    Apreciat de 1 persoană

   • Riko said, on ianuarie 12, 2018 at 10:29 pm

    „Nu va injugati la jug strain cu cei necredinciosi, caci ce insotire are dreptatea cu faradelegea? Sau ce impartasire are lumina cu intunericul? Si ce invoire este intre Hristos si veliar sau ce parte are un credincios cu un necredincios?” (2 Corinteni 6,14-15)

    348.- „Nu este iertat bărbatului sau femeii ortodoxe să ia în căsătorie soţ eretic. Dacă cineva va face aşa ceva, să se anuleze şi să se dezlege nelegiuita căsătorie, căci nu trebuie a uni cele neamestecate, nici să se împreune oaia cu lupul, nici păcătoşii să se facă părtaşi cu Hristos. Cei ce vor călca cele de noi hotărîte, să se afurisească. însă , dacă doi soţi încă înainte de a se face creştini s-au căsătorit legal, apoi unul dintre ei s-ar conveni la lumina adevărului creştin, iar celălalt va rămîne în necredinţă, dar doreşte să trăiască mai departe cu soţul cel credincios, sau invers, cel credincios cu cea necredincioasă, după zisa apostolului, să nu se despartă , fiindcă bărbatul necredincios se sfinţeşte prin femeia credincioasă şi femeia necredincioasă se sfinţeşte prin bărbat” (I Cor. 7,14). vi ec 72. din Pravila Bisericeasca, Nicodim Sachelarie, pag.91, manuscris

    Deci nu este permisa taina cununiei la comun cu ereticii. Zicea parintele Justin Parvu: „Cînd ai să vezi că iau din acelaşi potir şi ereticii şi ortodocşii, atunci să nu mai intri.”

    Ma bucur ca ai raspuns foarte civilizat, nu sunt silist, eu tin calendarul nou si vreau sa il tin in continuare.
    Gusta si din agheasma de anul acesta a celor nepomenitori si ai sa simti acelasi gust binefacator si intrebate atunci cum este posibil sa fie Har si intr-o parte si in alta chiar daca se contrazic.

    Apreciază

   • Mirela said, on ianuarie 13, 2018 at 12:07 am

    Ioan C.

    Se pare că ți-ai însușit cu sârg noua ortodoxie cretană. Citezi de zor din documentele apostaziei, dar ai fost curios să citești și Pidalionul? Ai fost curios să vezi măcar canonul 72 care e pomenit ce zice?

    Uite ce zice:
    „Să nu fie iertat bărbatul dreptslăvitor a se împreuna cu muiere eretică, nici iarăşi bărbat eretic a se însoţi cu femeie dreptslăvitoare, ci deşi s-ar afla ceva de acest fel că s-a făcut de vreunul dintre toţi, nunta să se socotească neîntărită, şi nelegiuita însoţire să se deslege, că nu trebuie cele neamesteacate a se amesteca, nici cu oaia lupul a se împletici, şi cu partea lui Hristos soarta păcătoşilor. Iar de va călca cineva acestea de noi hotărâte, să se aforisească.”

    Acum, tu e zici? Să ne luăm după tine&binevoitorii cretani, sau după Sfinții Părinți și canoanele de Duhul Sfânt inspirate? Vezi tu acolo vreun pogorământ? Sau poate că Sfinții Părinți erau prea duri și a trebuit să vină Creta cu bombonele, „ca să nu deznădăjduiască credincioșii”!!!
    Iar pe asta cu simțul gustului în depistarea harului de unde ai scos-o? Nu ți-e jenă să prezinți așa idei?
    Dacă tu habar nu ai că pogorământul nu e călcarea canoanelor, întreabă-te cu seriozitate dacă tu ești ortodox!

    Apreciază

   • Ioan C. said, on ianuarie 13, 2018 at 12:37 am

    Câtă vreme nepomenitorii nu părăsesc BOR, sunt frații noștri din BOR. 🙂

    Apreciază

   • Ioan C. said, on ianuarie 13, 2018 at 3:39 am

    De pogoramant am aflat prima data in Biblia diortosita de IPS Anania, care s-a dus la Domnul cu mult inainte de Creta, pe urma am mai citit despre ea
    Mirela este stilista? Da sau nu?

    Apreciază

   • saccsiv said, on ianuarie 13, 2018 at 9:14 am

    Ioan C.

    Mirela este o negresa chinezoaica agenta Mossad aflata in solda presedintelui Patagoniei.

    Prietene, iar ai luat-o la vale.

    Apreciază

   • Ioan C. said, on ianuarie 13, 2018 at 10:29 am

    Hm, eu așteptam un răspuns clar, nu glumițe.
    Fie vorba între noi, eu sunt din Ardeal și nu am văzut căsătorii mixte. Sau când totuși au fost, atunci unul a trecut la religia celuilalt.
    Căsătoriile mixte nu sunt nicidecum o regulă, dar stiliștii vor căuta oricând motive pentru a ataca Biserica Ortodoxă Română, iar unii, care se declară ortodocși, le și permit asta.
    Cât despre stiliști, iată ce adăuga:
    – „Iar de deşartele vorbiri lumeşti fereşte-te, căci [cei ce le fac] vor împinge tot mai mult spre necredinţă” (2 Timotei 2, 16 în Biblia Anania);
    – „Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi.” (2 Timotei 3, 13).

    Apreciat de 1 persoană

   • Mirela said, on ianuarie 13, 2018 at 2:46 pm

    Ioan C.

    Mărturisesc că ți-am citit comentariile cu silă și că tot cu silă ți-am răspuns, inutil. Din păcate, nu ești în stare să pricepi nici măcar informațiile pe care tu însuți le postezi: ” dar ne-a atentionat totusi ca va veni vremea cand nu vom mai putea sa ii pomenim nici pe acestia, si ca ne vom retrage in pesteri si catacombe, dar fara sa trecem la nicio alta biserica stilista sau de alta natura.”
    Iar întrebarea dacă sunt stilistă de unde ți-a venit? Cumva, stiliștii sunt cu canoanele, iar ortodocșii sunt cu pogorămintele, pe care tu le înțelegi drept călcare nestingherită a canoanelor?
    Dacă nu te duce mintea să pricepi, măcar de ai pricepe să nu-ți expui elucubrațiile, ci să stai în banca ta.

    Apreciază

   • Mirela said, on ianuarie 13, 2018 at 6:55 pm

    Ioan C.

    Ești din Ardeal și nu ai văzut căsătorii mixte? Serios? Nu ai auzit de ortodocși cununați cu papistași? Nu ai auzit nici de „trecerea la ortodoxie” a ereticilor prin mirungere, aceștia cununându-se apoi cu ortodocși? Asta zici tu că e cununie validă? E cununie între doi ortodocși, sau e cununie mixtă?
    Care e criteriul ortodoxiei tale? Ce zice BOR? Dacă BOR zice că botezul eretic e valid, înseamnă că e valid? Nu ai auzit că e plină diaspora (și nu numai) de astfel de situații? Acoperind fărădelegea, crezi tu că aperi ortodoxia?
    Ești din Ardeal, dar trăiești pe lună, Ioane! Fii amabil și comentează după ce te trezești, nu când dormi dus!

    Apreciază

   • Ioan C. said, on ianuarie 13, 2018 at 9:46 pm

    „34. Ca în toate Bisericile sfinţilor, femeile voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, precum zice şi Legea.
    35. Iar dacă voiesc să înveţe ceva, să întrebe acasă pe bărbaţii lor, căci este ruşinos ca femeile să vorbească în biserică.”(1 Corinteni 14, 34-35).

    P.S.
    Dumnezeu, prin minunile Sale, arată că în BOR este har, inclusiv astăzi în 2018!
    http://ortodoxinfo.ro/2018/01/08/video-iordanul-s-intors-anul-acesta-si-dupa-calendarul-nou/

    Apreciază

   • safimvigilenti said, on ianuarie 13, 2018 at 10:44 pm

    ioan c, ma faci sa rad, vai de cei ce judeca prezenta Harului dupa asa zisa intoarcere a Iordanului…si Aghiasma Mare, gust-o dupa cativa ani, nu ne aburi ca are gust binefacator dupa cateva zile, ca nici apa de la robinet nu isi schimba gustul dupa cateva zile

    Apreciază

   • Riko said, on ianuarie 14, 2018 at 6:00 pm

    Ioan C.
    Uite de exemplu, patriarhia si toti episcopii sustin ca botezul catolicilor este valabil pentru cel ce doreste sa se converteasca la otodocsi, find nevoie doar de mirungere(la unii nici atat). Motivul invocat e ca in spital, daca un copil este in pericol de moarte, orice persoana poate sa il boteze spunand: Se boteaza robul Lui Dumnezeu (numele) in numele Tatalui. Amin. Si al Fiului. Amin. Si al Sfantului Duh. Amin.
    Ce nu inteleg ei este ca persoana care face botezul trebuie neaparat sa fie ortodoxa, altfel botezul are loc in numele altui dumnezeu, nu al adevaratului Dumnezeu ortodox.

    Apreciază

   • Mirela said, on ianuarie 14, 2018 at 6:37 pm

    Ioan C.

    Vai de capul tău! Nu-ți ajunge că spui tâmpenii, dar vrei să ai și ultimul cuvânt, confirmând o vorbă populară, pe care te las s-o ghicești: _ _ _ _ _ _ _ dacă nu-i fudul crede _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Internetul e biserica și de aceea vrei să îmi închizi gura, chipurile scripturistic? Dar află că mi-ar plăcea să tac și să nu fiu nevoită să dau replici unui neghiob guraliv. Ca atare, dacă nu poți comenta inteligent și insiști să o faci, așteaptă-te la răspunsuri, generate de voia (greșeala?) lui Dumnezeu de a le da și femeilor limbă și libertate. Asta e în compensația faptului că unor bărbați nu le-a dat minte 🙂

    Apreciază

  • Tschus said, on ianuarie 13, 2018 at 6:16 pm

   Roagate frate….ca esti in ceata…

   Apreciază

  • Matiu Cosmin said, on ianuarie 13, 2018 at 7:43 pm

   Daca traia Pr Iustin spunea acelasi lucru ca si in articol si intrerupea si el pomenirea.

   Apreciază

  • Matiu Cosmin said, on ianuarie 13, 2018 at 7:47 pm

   Ioan C, daca nu iti revii iadul e al tau, noi nu ne contrazicem cu tine, sunt unii oameni pe care mandria ii intuneca si nu pricep nimic, treaba ta.

   SI eu sunt bihorea si Ardealul e plin de casatorii mixte, chiar si eu am fost casatorit asa

   Apreciază

  • Vasile P. said, on ianuarie 14, 2018 at 1:40 am

   Stau in Frasin, la 7 km de Mânăstirea Doroteia, așa ca am fost azi acolo. Vorbind cu părinții, mi-au confirmat ca ierod Antonie a fost acolo, dar a plecat in data de 7 dec 2017.
   Punctual, am mai aflat următoarele:
   -mărturisirea nu a fost făcută in data de 6 decembrie in fata nimanui(cu o zi înainte de plecarea definitiva, de bunăvoie);
   -nu l-a forțat nimeni sa plece, pe nici un motiv;
   -oprirea a fost spre îndreptare, nu spre îndepărtare. A fost oprire canonica (canoanele 13 si 14 de la Sinodul I-II (861)), potrivit constiintei părinților slujitori.
   — nu a rugat pe nimeni sa anunțe la episcopie starea sa de nepomenire.
   -a ajuns la episcopie sa ceara ieșirea din eparhie, iar episcopul nu i-a dat binecuvântare sa plece.
   Părinții au spus ca suferea de idei fixe.
   Am vrut sa verific sursele

   Apreciază

   • saccsiv said, on ianuarie 14, 2018 at 10:37 am

    Vasile P.

    Asa ti-au spus ei.

    Apreciază

   • marinela said, on ianuarie 14, 2018 at 1:46 pm

    Vasile P
    Si tu ai crezut ce ti-au insirat ei…?!Hm,ne-ai lamurit bustean cu asa stire…!Frate,pai corb la corb nu-si scoate ochii,cum crezi ca s-ar da in vileag unii pe altii,recunoscind ratacirea lor?!

    Apreciază

 2. adrianradauti said, on ianuarie 12, 2018 at 4:30 pm

  Nu inteleg, Inalt PS Pimen de pe ce document sa-si retraga semnatura daca nu a semnat si nu a fost in Creta? daca sunt in vreo eroare aratati documentul cu semnatura ?

  Apreciază

  • saccsiv said, on ianuarie 12, 2018 at 6:26 pm

   adrianradauti

   Arata tu, caci tu contrazici.

   Apreciază

  • ovidiu said, on ianuarie 12, 2018 at 7:38 pm

   Dupa documentul din 28.11.2016,cand s-au adunat toti pseudo -ierarhii ai bor si au semnat ca nu s-a schimbat nimic dupa creta.

   Apreciază

  • Mirela said, on ianuarie 12, 2018 at 9:19 pm

   Adrian
   Adică Pimen spune că a semnat, iar tu te îndoiești că a semnat?

   Apreciază

 3. marinela said, on ianuarie 12, 2018 at 4:50 pm

  AXIOS;AXIOS,AXIOS!!!

  Apreciază

 4. o oarecare said, on ianuarie 13, 2018 at 10:18 am

  Ca sa ne ajute Dumnezeu sa-L mărturisim, El trebuie sa fie ÎN noi. Haideti, fraților, sa ne rugam pentru Sfânta Biserică din România, s-o ocrotească Dumnezeu în aceste vremuri, așa cum ne-a promis. Sa ne indemnam unii pe alții la rugăciune, în primul rând. Atunci, ne va lumina Dumnezeu și ne vom salva sufletele. Sa avem mare grija, sa nu cădem în mândrie mai ales când facem o faptă bună. Necuratul exact atunci caută modalități de a ne distruge și pe noi și roadele ostenelii noastre.

  Simpla nepomenire a ierarhului nu ne umple de Har, ci este doar începutul unei lupte aprige cu trupul, cu lumea și cu necuratul. Iar, intr-o lupta, putem sa învingem sau sa fim învinși. Chiar dacă am întrerupt pomenirea, vom fi judecați după aceleași porunci evanghelice ca și alții! Sa nu ne umplem de ură față de aproapele. Sa urâm doar erezia si păcatul nostru și al altora.

  Problemele cu care se confruntă azi Biserica sunt mai mari ca oricând. Abia începem sa înțelegem, pe pielea noastră, ca trăim vremurile lui ,,Scapă cine poate!” Si, oricât am fi de inteligenți, nu putem sa facem singuri nimic. Numai Dumnezeu ne ajuta sa păstrăm dreapta măsură în toate. Numai Dumnezeu știe lucrarea lăuntrică, smerenia și pocainta fiecăruia.

  Sa-i iertăm pe dușmanii personali și sa ne rugăm pentru ei, ca, împlinind porunca iubirii aproapelui, sa ne ajute Dumnezeu sa mergem pe drumul mântuirii și al mărturisirii. Sa ne ajute Dumnezeu. Amin.

  Apreciat de 1 persoană

 5. Ioana said, on ianuarie 13, 2018 at 1:46 pm

  Ce vremuri urate traim! Au ajuns sa fie batjocoriti Sfintii si nimeni nu reactioneaza, urata priveliste de nepasare…
  Nu putem sa lasam sa fie huliti si spuse minciuni despre Sfinti,

  https://ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2018/01/08/chiril-al-ierusalimului-si-meletie-al-antiohiei-sfinti-sau-eretici/

  Sfintii si-au dat viata pentru a apara puritatea credintei ortodoxe, pentru a strica invataturile hulitoare care batjocoreau Sfintele Icoane, Dumnezeirea lui Hristos, pe Preacurata Maica Domnului si pe Sfinti, care s-au facut prietenii lui Dumnezeu. Cum putem noi sa suferim unele ca acestea, cand vedem pilda celor care au suferit pentru a nu fi batjocorita Credinta si Sfanta Traditie!

  Dar ne scaldam in nepasare si nu ne pasa decat de viata de zi cu zi, papica si adapostul si putina recreatie, vai ce caldicei si ce nepasatori am ajuns!

  Sfintii patimeau toate si isi dadeau viata pentru Hristos i unii pentru altii! Iar noi? Cu cine ne imprietenim! Cu hulitori de Sfinti si HULITORI AI MARILOR DUHOVNCI SI ai legionarilor care au patimit prin inchisori, – ca Matei Vulcanescu si Claudiu BuzA, care ii hulesc pe Sfintii Inchisorilor si pe parintele Justin si pe parintele Adrian Fageteanu, batandu-si joc de Impartasirea cu preacuratele lui Hristos Taine!

  ADEVARATELE REPERE:

  „Astazi e modern sa te impartasesti foarte des, si cu cat ne impartasim mai des (daca ne impartasim cu nevrednicie) cu atat ne imbolnavim sufleteste mai mult. Intai trebuie sa ne curatim, sa ne purificam, viata nu e atat impartasania, cat pregatirea aceasta pentru a pregati Sfanta Taina a Impartasaniei cu sangele pe care Hristos l-a varsat pentru pacatele noastre. Daca noi il luam asa… ca la bucatarie, la usa ne marturisim si la altar ne-mpartasim.” -Pr Justn

  Parintele Gheorghe Calciu:
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/deasa-impartasanie-spovedanie/
  Parintele Calciu despre DEASA IMPARTASANIE FARA SPOVEDANIE si “CERBERII POTIRULUI”

  In predica despre Taina Spovedaniei si a Impartasaniei, tot a _Parintelui Ioanichie Balan_, publicata si in Buletinul Bisericii noastre Sf. Cruce din Alexandria, Virginia (SUA), pe luna August, 2002, autorul afirma:

  “Candva, in manastiri, se facea spovedania zilnic, seara, a tot ce facea calugarul in timpul zilei. Mai tarziu, ca si astazi, in unele manastiri se face spovedania saptamanal – Vinerea – iar impartasirea la 30-40 de zile, dupa ravna si vrednicie, cum stabileste duhovnicul.”

  Parintele Adrian Fageteanu
  http://www.lumeacredintei.com/reviste/lumea-monahilor/lumea-monahilor-anul-i-nr-5-noiembrie-2007/parintele-adrian-fageteanu-un-veac-de-duhovnicie/

  Vă întreb pentru că, de exemplu, în Grecia lumea se împărtăşeşte fără să se mai spovedească.
  Asta e modă din Apus.
  Iar în Franţa, creştinii ortodocşi români fac împărtăşire foarte deasă.
  Da. La mine a venit Înalt Prea Sfin­ţi­tul Iosif, cel din Franţa, de două ori. „Părinte Adrian, am auzit că te împăr­tă­şeşti prea rar. Să te împărtăşeşti mă­car ca părinţii de la Athos“. I‑am spus: „Prea Sfinţite, când oi trăi ca ei, m‑oi împărtăşi ca ei. Deocamdată ţin cont de ce spune în Carte. Spovedanie deasă, NU împărtăşire deasă.”

  sI IN PRIMUL RAND Sfantul Paisie Velicicovski:

  Sfântului Paisie de la Neamţ (Velicicovski)

  Când monahii de sub povăţuirea sa ajunseseră la înalte măsuri duhovniceşti şi SE IMPARTASAU LUNAR (doar bătrânii, bolnavii şi schimonahii mai des), toţi trebuiau să se SPOVEDEASCA ZILNIC, deci spovedania preceda de fiecare dată împărtăşirea.

  Povăţuirile de la sfârşitul Liturghierului care cer OPRIREA!!! de la Sfânta Împărtăşanie pentru următoarele păcate: „trufia, iubirea de argint, desfrânarea (sub orice formă: malahie, adulter, sodomie, gomorie, etc.), mânia şi răzbunarea, lăcomia, zavistia şi le¬nevirea spre faptele cele bune.”

  De ce trebuie sa promovam asemenea hule si hulitori?? https://ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2018/01/08/chiril-al-ierusalimului-si-meletie-al-antiohiei-sfinti-sau-eretici/

  asa rau am ajuns? Ucenicii marilor duhovnici, ai parintelului Adrian Fageteanu si ai parintelui Justin au ajuns gunoaie de aruncat la cos in asocierea cu ciorba gretoasa a lui Staicu, desi nu au ncio legtura cu el, iar in schimb promovam inselati care indeamna la impartasirea iresponsabila, hulirea Sfintilor Inchisorilor si a altor Sfinti… promovarea unor inselti ca Visarion Iugulescu si Nil Dorobantu… ce vremuri am ajuns, si nimeni nu reactioneaza!

  Fratilor, Claudiu Buza si Matei Vulcanescu nu ne reprezinta! Noi i-am avut pe marii duhovncii si in primul rand pe marii Sfinti ai neamului romanesc si pe ei sa ii ascultam!

  MA DEZIC DE HULELE SI INVATATURILE VATAMATOARE DE SUFLET ALE LUI CLAUDIU BUZA SI MATEI VULCANESCU, !

  Si ii voi asculta pe parintele Adrian Fagteanu si pe Sfantul Paisie Velicicovski si voi avea toata increderea si dragostea in ucenicii prigoniti ai parintelui Justin, defaimati si purtati de la bUza la Staicu in fel si chip! Dumnezeu nu se va lasa batjocorit! Pentru rugaciunile celor ce au paimit in temnite!

  Foarte, foarte dureros

  DEMONTAREA HULELOR
  https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2017/06/09/sfintii-parinti-despre-pericolul-impartasirii-dese-a-omului-nedespatimit-contemporan/

  Sf Meletie fusese deja hirotonit ca episcop inainte de a fi ales de un sobor majoritar arian pe tronul Episcopal al Antiohiei. El nu a fost hirotonit de arieni in Antiohia cum trage gresit concluzia autoarea acestui referat, deoarece a fost episcop mai intai in Sevastia- Armenia, apoi in Vera( Beria) Siriei si abia apoi ajunge in Antiohia. Imparatii care s-au succedat in timpul vietii Sf Meletie unii au fost arieni, altii drept credinciosi. Cand stapaneau imparatii cu credinta ariana, ereticii arieni , desi condamnati sinodal, erau repusi in drepturi. In momentul alegerii Sf Meletie ca episcop al Antiohiei( atentie e vorba de alegere intr-un nou episcopat si nu de hirotonire!!) arienii erau majoritari in sobor pentru ca stapanirea din acel moment ii favoriza. De aceea au ajuns arienii la acel moment sa aiba un cuvant de spus, si inca unul majoritar, in sobor. Hirotonia unui episcop se face de catre de mai multi episcopi ( minim 2 sau 3) si nu de” un sobor” . Ori atat sursele din Sf. Traditie cat si cele istorice vorbesc de „un sobor majoritar arian” care l-a ales si nu de episcopi! Deci iata, inca un argument care arata ca atunci cand Sf. Meletie a fost adus pe tronul Antiohiei era vorba de ALEGERE SI NU DE HIROTONIE.

  Toti sustinatorii acestui articol hulitor FAC CONFUZIE INTRE HIROTONIA CA EPISCOP A CUIVA SI ALEGEREA UNUI EPISCOP INTR-UN NOU EPISCOPAT.

  SF. MELETIE ERA DEJA EPISCOP CAND A FOST ALES IN EPISCOPATUL ANTIOHIEI DE UN SOBOR ALCATUIT MAJORITAR DIN ARIENI si minoritar din dreptcredinciosi. Deci NU a fost hirotonit de catre arien. Ci a fost adus pe tromul episcopal un episcop din alt episcopat!!!

  Sf Meletie a fost episcop in trei episcopate- mai intai in Sevastia din Armenia, apoi in Vera Siriei( Beria) si abia apoi in Antiohia unde se spune ca soborul majoritar arian l-a ales, dar nu ca l-a hirotonit!!!! DECI HIROTONIA SFANTULUI MELETIE E PERFECT VALABILA.

  Deci HIROTONIILE pe care SF. MELETIE le-a facut ulterior (de ex. L-A HIROTONIT pe SF. VASILE CEL MARE) si botezurile pe care le-a facut (SF. IOAN GURA DE AUR a fost botezat de Sfant) si toate tainele savarsite de el sunt PERFECT VALABILE din simplul motiv ca si SF MELETIE A FOST HIROTONIT DE EPISCOPI DREPTCREDINCIOSI si NU de ARIENI !!!!

  Va redam pe scurt ceea ce puteti gasi si in Vietile Sfintilor istoria aducerii ca episcop a Sf Meletie pe tronul episcopal al Antiohiei. SUBLINIEM CA NU A FOST HIROTONIT EPISCOP DE CATRE ARIENI, CI SOBORUL A ALES PE TRONUL EPISCOPATULUI ANTIOHIEI PE CEL CE ERA DEJA EPISCOP AL Verei( Beria) din Siria. Soborul din Antiohia alcatuit si din arieni si in minoritate din dreptcredinciosi au cazut de comun acord sa aduca pe tronul episcopal pe Sf Meletie pentru ca fiecare tabara spera ca le va da castig de cauza. Atitudinea sa foarte blanda si impaciuitoare a fost inteleasa si interpretata, atat de arieni cat si de drept credinciosi ca fiind o impartasire a credintei lor. Ca urmare si arienii majoritari din sobor l-au ales pe tronul episcopiei Antiohiei, impreuna cu dreptcredinciosii, pe Sf Meletie, crezand ca le va da lor(arienilor) castig dupa aducerea sa ca episcop. Si si-au intarit aceasta hotarare cu semnaturile lor. Dupa aducerea Sf Meletie in tronul Episcopal al Antiohiei, cele doua tabere au continuat disputa si i-au cerut Sf Meletie sa isi spuna opinia. Atunci el a marturisit deschis, cu vorbele si apoi prin gesturi( cand i s-a astupat gura de catre diacon), credinta cea dreapta. Arienii, intelegand ca au ales gresit (din punctul lor de vedere) ca episcop pe Sf Meletie, s-au infuriat si l-au alungat. Dar alegerea era perfect valida chiar si in ochii imparatului care era arian, pentru ca fusese intarita de semnaturile arienilor alaturi de cele ale dreptcredinciosilor si atunci, arienii intelegand situatia, s-au inspaimantat ca vor fi trasi la raspundere.

  Sf Meletie ERA DEJA EPISCOP in momentul alegerii sale in Antiohia intr-u nou episcopat . AUTOAREA SPUNE CA ESTE HIROTONIT EPISCOP IN MOMENTUL IN CARE ESTE ALES IN ANTIOHIA. Hirotonia sa fusese facuta demult, de cand a fost ales episcop in Sevastia.Dracul i le incurca bine in minte iar ea nu tine cont ca a plecat de la un neadevar.

  Se stie ca Sf Vasile a fost hirotonit de Sf Meletie , iar Sf Ioan Gura de Aur a fost botezat de catre Sf.Meletie. Ca urmare si botezul Sfantului Ioan Gura de Aur facut de Sf Meletie si hirotonia Sf Vasile cel Mare facuta tot de Sf Meletie sunt perfect valabile si nici vorba asa cum sustine autoarea articolului ca nu ar fi! Sf Vasile cel Mare era contemporan cu Sf Meletie si avea mare evlavie la acesta . Totodata Sf. Vasile, asa cum citeaza si autoarea, spune clar ca nu putea sa recunoasca hirotonia cuiva daca acesta a fost hirotonit cu spurcatele maini ale arienilor. Cum ar putea Sf Vasile cel Mare sa primeasca hirotonia de la cineva daca acel cineva ar fi fost hirotonit de eretici spre spurcarea credintei? Doamna, va contraziceti singura! Veniti-va in fire si cereti-va scuze in mod public ! Negati toate hulele din articol!!! Faceti pocainta publica! La fel si sustinatorii articolului! Arienii la acel moment al aducerii Sf Meletie in tronul Antiohiei erau deja condamnati sinodal, ca urmare Harul la arieni era intrerupt definitiv din momentul condamnarii sinodale. Niciodata Sf Meletie sau Sf Vasile nu ar fi acceptat sa fie hirotoniti de eretici. Promotorii si autoarea articolului fac confuzie intre ereticii necondamnati sinodal pe de o parte , cum sunt ecumenistii, la care Harul inca lucreaza prin iconomie pina la caterisirea si condamnarea lor sinodala, si ereticii condamnati sinodal pe de alta parte, cum sunt si erau arienii inca din timpul vietii Sf Meletie si Sf Vasile( care au luptat ei insisi impotriva arienilor), ca urmare paralela facuta e fortata! Adica nu exista nicio paralela intre cele doua situatii, cu atat mai mult cu cat se bazeaza pe hule si minciuni la adresa a doi Sfinti!!! Este evident pentru oricine ca Sf. Meletie a fost hirotonit de episcopi dreptcredinciosi atunci cand fost hirotonit.

  –-Daca sf. Meletie ar fi fost hirotonit de arieni, Sf Vasile cel Mare nu ar fi primit niciodata hirotonia din mainile lui! Si nu ar fi avut evlavie la el, asa cum chiar autoarea remarca! Sau poate si Sf Vasile era confuz in opinia dumneaei? Si incet, incet, despre toti Sfintii vor spune ca au fost confuzi si deci si credinta noastra e confuza sii vom merge din hula in hula, in bratele diavolului daca vom continua asa!

  Se mai spune in articol ca Duhul Sfant a lucrat totusi prin Sfantul Meletie, desi in opinia autoarei era hirotonit de arienii eretici, pentru ca era o perioada de confuzie( probabil asta e o alta paralela fortata facuta cu timpurile noastre)!!! FALS! Duhul Sfant NICIODATA NU ARE PARTASIE CU CONFUZIA! Duhul Sfant nu se prevaleaza de confuzie ca de o circumstanta atenuanta! Tot ce e de la Duhul Sfant e limpede, clar, nu are nevoie de subrede argumente precum cele din articol. Dar nici nu a fost vreo confuzie in viata celor doi Sfinti, confuzie este doar in mintea celor ce au scris , promoveaza si intaresc articolul acesta hulitor. Autoarea nu intelege ce inseamna cale de mijloc in gandirea Sfintilor Parinti, atat timp cat afirma ca o Biserica i-a declarat Sfinti pe cei ce ar fi fost hirotoniti de eretici, deoarece au ales calea de mijloc, tinand cont doar de pozitia marturisitoare a lor! Se stie clar ca ereticii chiar daca mor pentru dumnezeii lor, nu sunt Sfinti! Si ca Duhul Sfant nu are partasie cu nimic din ce are de a face cu erezia!

  In ceea ce priveste pe Sf Chiril aratam din start ca in Sfanta Traditie se spune clar ca era urat si prigonit de episcopul arian Acachie, nicidecum ca ar fi fost hirotonit de catre acesta. Pentru crestinii ortodocsi Sfanta Traditie este deasupra oricarei „surse” istorice , asa ca respingem din start hula si nici nu ne mai obosim sa demonstram neadevarul.

  Caci daca un singur neadevar se strecoara intr-un cuvant despre Sfinti sau despre Dumnezeu sau despre credinta ortodoxa, nimic nu mai poate fi luat in considerare caci e clar ca vine de la diavol. Numai davolul amesteca adevarul cu minciuna. Daca un procent cat de mic nu e adevarat, trebuie anulat totul caci e de la diavol!!! Autoarea intelege gresit informatiile ce le avem si noi si ea si distorsioneaza adevarul. Am aratat cum pornind de la premisa gresita ca Sf,Meletie a fost hirotonit de arieni in Antiohia, confundandu-se hirotonia cu aducerea unui episcop intr-un nou episcopat, toata constructia e falsa si hulitoare pentru ca se intemeiaza pe un neadevar. Tot esafodajul aparent documentat istoric se prabuseste caci temelia e falsa,.

  Cand e vorba de credinta nu avem voie sa primim niciun neadevar, oricat de mic, caci ne va duce pe o cale gresita!

  ” Sfîntul Chiril s-a ridicat în locul lui la scaun şi s-a arătat iscusit apărător al apostoleştilor dogme, cu rîvnă biruind eresurile lui Arie, ale lui Macedonie şi ale lui Manent. Pentru aceasta era urît de arhiereii eretici, precum şi de Acachie, arhiepiscopul Cezareei Palestinei, de la care mai pe urmă a suferit şi izgonire. În zilele acestui preasfinţit arhiepiscop Chiril s-a făcut în Ierusalim un semn minunat pe cer, în ceasul al treilea din ziua a cincizecea, adică arătarea cinstitei Cruci care, strălucind deasupra Golgotei mai mult decît soarele, s-a întins foarte mult şi a ajuns pînă la muntele Eleonului. Pentru acea minune Sfîntul Chiril a înştiinţat prin scris pe împăratul Constanţiu, sfătuindu-l spre dreapta credinţă. Căci acel împărat, abătîndu-se din calea dreptei credinţe, a căzut în credinţa cea rea a lui Arie şi ajuta ereticilor, iar celor dreptcredincioşi le făcea rău. Cel mai sus pomenit Acachie, avînd în ajutor pe împăratul, s-a sculat pentru două pricini împotriva Sfîntului Chiril. Întîi, pentru că eresul era mustrat de sfîntul, iar al doilea, fiindcă nu voia Chiril să se supună lui. Căci, într-acele vremi, Ierusalimul fiind pustiit şi micşorat de necredincioşii împăraţi şi scaunul arhiepiscopiei Ierusalimului era foarte înjosit sub stăpînirea mitropolitului Cezareei Palestinei. Deci preasfinţitul Chiril, văzînd că Acachie, mitropolitul Cezareei, este socotit eretic şi de sinodul local al Sfinţilor Părinţi din Sardica, mai înainte biruit, şi nu după canoanele bisericeşti, ci după împărăteasca stăpînire ţinea rînduiala Mitropoliei, nu voia să se supună aceluia, ci încă şi mustra răutatea lui, de vreme ce mai mult ca muncitorii, decît ca păstorii, îşi ţinea scaunul”

  https://ia800306.us.archive.org/31/items/vietile-sfintilor-vol-vii-martie/vietile-sfintilor-vol-vii-martie.pdf

  Si ca ultima precizare trebuie sa spunem despre mentiunea legata de canonul 5 al Sf Atanasie cel Mare. Acesta NU EXISTA! EXISTA DOAR 3 CANOANE. Autoarea face astfel inca o eroare, e adevarat ca de mai mica importanta, presupunem ca e de tehnoredactare si e scuzabila. Restul, nu sunt scuzabile!
  Toate aceste informatii se regasesc in Vietile Sfintilor( care fac parte din Sfanta Traditie!) dar si in articolul hulitor, unde sunt prezentate fie partial, fie amestecate cu concluzii eronate.

  Sf. Meletie -9 februarie https://ia800309.us.archive.org/16/items/vietile-sfintilor-vol-vi-februarie/vietile-sfintilor-vol-vi-februarie.pdf

  Sf Chiril 18 martie https://ia800306.us.archive.org/31/items/vietile-sfintilor-vol-vii-martie/vietile-sfintilor-vol-vii-martie.pdf

  Apreciază

 6. Apa trece, pietrele rămân. said, on ianuarie 13, 2018 at 4:28 pm

  Eu as propune sa ne rugam înainte de a scrie. Sfinții nu sunt infailibili. M-a copleșit lucrarea lui Dumnezeu făcută cu Sfântul Meletie. Apropierea de arieni i-a intrigat pe multi. Însă pentru trăirea si marturisirea dreptei credințe a Sfantului Meletie, dat marturie Însuși Dumnezeu, printr-o minune! De aceea a fost apreciat de catre Sfantul Vasile. Căci nu poți marturisi o credință pe care nu o trăiești zi de zi. Desigur, titlul articolului în discuție poare stârni neliniște. Nelinistea cea buna, sper. Sa ne gândim ca Dumnezeu ne știe inimile, indiferent ce declarăm sau semnăm.

  Mă amuz când încerc sa îmi imaginez cum ar vui presa dacă un oarecare calugar cu viata sfanta ar intra intr-un bordel! Nu pentru păcat, ci pentru a salva sufletele celor de acolo.,, Ce curvar!” am spune cu superficialitate!

  Iar ceea ce da Dumnezeu nu poate lua omul, ca așa vor mușchii lui. Mă gândesc acum și la părintele Nil Dorobanțu. Dacă am avea evlavia și trăirea lui, ce creștini buni am fi! Dar unii s-au obișnuit sa arunce în Sfintia sa cu pietre. Ca asa vor mușchii lor! Iata ce se întâmplă dacă ne apucam și îi contestam pe cei care s-au rugat și se roagă pentru noi: ne smerește Dumnezeu!

  Dumnezeu nu ne cere sa fim corecți politic. Toți marii duhovnici trebuie cinstiți. Dacă nu avem evlavie fata de ei, măcar sa nu-i hulim, caci nu știm cum sunt vazuti de Dumnezeu. Dacă amintim căderile cuiva pentru a arăta lucrarea lui Dumnezeu cu el sau pocăința lui, atunci acest lucru ne e de folos. Indiferent cine a greșit, păcatul e păcat și necesita pocăință. Dacă Dumnezeu primește pocainta noastră e normal sa o primească și pe a aproapelui!

  Dacă amintim doar căderile, neinteresandu-ne și de aspectele pozitive, atunci nu stăm bine pe plan duhovnicesc. A-l denigra pe cineva înseamnă a-i ucide cinstea pe care nu noi i-am dat-o. Și, dacă din aceasta cauză face o faptă necugetată, răspundem în fata lui Dumnezeu pentru el! Iar dacă el e sfânt în fata lui Dumnezeu, lovim cu piciorul în țepușă. Lovim și ne lovim!

  Apreciază

 7. Ioan C. said, on ianuarie 14, 2018 at 5:06 am

  „5. Iar ţinta poruncii este dragostea din inimă curată, din cuget bun şi din credinţă nefăţarnică,
  6. De la care unii rătăcind s-au întors spre deşartă vorbire” (1 Timotei 1, 5-6)

  „Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească.” (1 Ioan 4, 20)

  Apreciază

  • guti flo said, on ianuarie 14, 2018 at 1:04 pm

   Ioan C.,
   Vezi ca este un comentariu mai recent al lui @mircea v., si iti spune ce spunea pr Adrian Fageteanu despre iubire…ai sa te lamuresti!
   Pt asta este aceasta diferenta la porunca „Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau din tot sufletul si tot cugetul tau, si pe aproapele tau ca pe tine insuti”.
   Pt ca al iubii pe Dumnezeu fara limita este un lucru fara gresala…ceea ce se cuvine, iar pt aproapele nostru ne spune; ca pe tine insuti..adica cu limita!
   Prin asta vrea sa spuna ca daca tu insuti vezi ca este ceva gresit la tine, ( in gen. vb.) , si iei masuri pt a preveni acest lucru , pt a te indrepta….acelasi lucru iti spune sa faci si cu aproapele tau…cum faci pt tine insuti!
   Mai ales cand este vb de vrasmasul lui Dumnezeu…”semnaturile din Creta”..!
   Daca tu te scarbesti de tine insuti de greselile pe care le faci cu voie sau fara voie ….mai mare scarba trebuie sa ai fata de cel care este vrasmasul lui Dumnezeu cu buna stiinta…pt ca pe Dumnezeu trebuie sa-L iubesti mai mult ca pe tine!
   In Creta nu a fost vb de neputinta omeneasca…ci cu buna stiinta si din propria vointa s-a semnat denaturarea dreptei credinte..confirmand astfel ca sunt vrasmasi lui Dumnezeu..iar nu fratele tau!
   Ce vrea sa ne spuna este ca iubirea fata de Dumnezeu nu are limite..iar pt aproapele, da!
   Iubirea fata de aproapele fara discernamant, duce la prostie!

   Apreciază

 8. valentin said, on ianuarie 17, 2018 at 11:02 pm

  între timp se întrevăd cupolele aurite ale bisericilor[cu referire la ce e scris în cărți de culegeri de texte cu profeții ale unor stareți din ultimele secole – a spus unul dintre ei că vor fi cupolele aurite și lux, bogăție prosperitatea vieții bisericii doar ca bogăție materială, nu și duhovnicește]

  https://scontent.fomr1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/25182214_829082083938593_4894329546713069388_o.jpg?oh=8845687b43ffe61f59eb3204f5528b43&oe=5AECCA17

  asta e o poză de aici https://www.facebook.com/pentruromaniamea/photos/a.409494422564030.1073741831.215536955293112/829082083938593/?type=3&theater

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: