SACCSIV – blog ortodox

O scurta cronologie ortodoxa a apostaziei vremurilor noastre / S-a inceput usor in secolul 19, s-a apasat pe acceleratie in secolul 20, iar acum se incheie in forta …

Posted in antihrist, ECUMENISM, MASONERIE by saccsiv on decembrie 17, 2017

Imagini pentru wcc One World Religion antichrist

Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ? (Luca, 18, 8)

 

Pentru intelegerea mai buna a materialului de mai jos este important sa cititi si notele.

 

Secolul 18

Mitropolitul Gheuca Leon (1730 – 1788) a fost mason.

Secolul 19

Episcopul Amfilohie Hotineanul (? – 1800), mason.
Episcopul Gherasim Clipa (? – 1826), episcop de Huşi (1796-1803) şi de Roman (1803-1826), care la cumpăna dintre veacurile XVIII şi XIX, strânge în jurul lui o adevărată scoală de călugări cărturari-francmasoni.

Mitropolitul Dionisie Lupu (1769-1831), mitropolit al Ungrovlahiei (1819-1821), mason.

Arhiereul Filaret Scriban (1811-1873), profesor şi episcop, profesor de teologie la Universitatea din Iaşi, deputat şi senator în Parlament, mason
Episcopul Melchisedec Stefanescu (1822-1892), cărturar, ministru în guvernul Kogălniceanu, mason. (nota 1)

Mitropolitul Atanasie Stoianescu (1815-1880), episcop de Râmnic (1873-1880), mason.

2 februarie 1815, Cipru

Afurisania impotriva francmasoneriei dată de către Ciprian, Arhiepiscopul Ciprului

1903

Cuviosul Serafim din Sarov este proslăvit între sfinţi de către Biserica Rusă şi de Ţarul mucenic Nicolae al II-lea.

20 dec. 1908

Adoarme Sfântul Ioan din Kronstadt, proorocind viitoarele pătimiri ale Bisericii Ortodoxe Ruse şi ale norodului ei. (nota 2)

1918

Odată cu revoluţia bolşevică din Rusia ortodoxă, începe prigoana de 70 de ani a Bisericii, ce a distrus 76.000 de biserici, 1.400 de mănăstiri, 60.000.000 de credincioşi ortodocşi, dintre care 70.000 de clerici şi 30.000 de monahi. Pe lângă acestea, au mai fost distruse 150 de şcoli eparhiale, 54 de seminarii şi 4 academii ecleziastice. A fost cea mai cumplită prigoană din istoria Ortodoxiei. (nota 3)
9 nov. 1920

Sfântul Nectarie din Eghina adoarme întru Domnul, cunoscându-şi dinainte plecarea.

24 ian. 1922

Meletie al IV-lea este înscăunat ca Patriarh al Constantinopolului, deşi fusese depus cu o lună înainte din treapta de arhiepiscop al Atenei, pentru „purtare necanonică şi amestecare cu ereticii” (în bisericile acestora). (nota 4)

1922

Trupele turceşti îi măcelăresc pe grecii şi armenii din Asia Mică. Dintre ei, un milion şi jumătate erau creştini ortodocşi.

1922

Meletie al IV-lea, ca Patriarh Ecumenic, recunoaşte validitatea hirotoniilor anglicane.

Iunie 1923

Patriarhul Ecumenic Meletie al IV-lea convoacă „Conferinţa Pan-Ortodoxă” de la Constantinopol, de schimbare a calendarului şi modernizare a Bisericii (hotărându-se scurtarea posturilor, neobligativitatea vestmintelor clericale, posibilitatea căsătoriei clerului după hirotonie şi a episcopilor etc.), ce a fost contestată la scurtă vreme de patriarhii Damian al Ierusalimului, Grigorie al IV-lea al Antiohiei, Fotie al Alexandriei, Dimitrie al Serbiei şi Sf. Tihon al Moscovei. (nota 5)

1925

Miron Cristea (1868-1939), mason, devine primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1925-1939), membru al Regentei în timpul minoratului regelui Mihai I (1926-1930), fost regent în timpul minoratului regelui Mihai.

1925

Devine Patriarh al Constantinopolului VASILE III (1925-1929), aceeasi Loja Masonica cu Kemal Atatürk

1929

Devine Patriarh al Constantinopolului FOTIE II (1929-1935), aceeasi Loja Masonica cu Kemal Atatürk

Iulie 1929

În Sinodul Bisericii Greceşti, Arhiepiscopul Hrisostom (Papadopulos) insistă ca arhiereii prezenţi să iscălească o declaraţie de aprobare a schimbării calendarului şi de condamnare a tuturor celor ce susţin vechiul calendar. 44 de mitropoliţi au fost prezenţi la începerea şedinţei; 13 au părăsit sala, 27 au refuzat să semneze, 4 au iscălit.

12 octombrie 1933

Declaratie Oficială a Bisericii Greciei privind masoneria

Iulie 1935

Patriarhul Meletie Metaxakis înnebuneşte, şi după şase zile de chinuri şi remuşcări profunde, moare spunând: „Vai mie, am dezbinat Biserica, am nimicit Ortodoxia!”, la Zurich, în Elveţia, şi este îngropat la Cairo, în Egipt.

1937

Osândirea francmasoneriei de către Biserica Ortodoxă Română

1939

Irineu Mihalcescu (1874 – 1948) devine Mitropolit al Moldovei şi Sucevei (1939- 1947). S-ar parea ca a ieşit din masonerie şi chiar a alcătuit un studiu temeinic de osândire a acestei organizaţii, apărut în Teologia luptătoare. Acest studiu a contribuit decisiv la condamnarea masoneriei de către Sf. Sinod al B.O.R. în anul 1937. Împrejurările retragerii sale din scaunul de mitropolit şi apoi cele ale morţii sale au ridicat controverse, insinuându-se că ar fi fost otrăvit pentru a-i lăsa locul lui Justinian Marina. (nota 6)

1936-1944

Peste 800.000 de sârbi ortodocşi sunt ucişi de către călugării franciscani (romano-catolici) şi de Ustaşii croaţi

1948

Athenagora, fost arhiepiscop al Americii de Nord şi de Sud, ajunge Patriarh al Constantinopolului după ce Patriarhul Maxim este declarat „necorespunzător psihic” şi silit să se retragă. Athenagoras declara: „Greşim şi păcătuim dacă gândim că credinţa ortodoxă a venit din ceruri şi că celelalte dogme (religii) sunt nevrednice. Trei miliarde de oameni au ales mahomedanismul drept cale către Dumnezeu, şi încă câteva sute de milioane sunt protestanţi, catolici şi budişti. Ţelul fiecărei religii este să îl facă pe om mai bun”.(nota 7)

23 august 1948

Este infiintat Consiliul Mondial al Bisericilor. (nota 8)

6 ian. 1964

Patriarhul Ecumenic Athenagora şi Papa Paul al VI-lea se întalnesc la Ierusalim şi se roagă împreună în Sfântul Mormânt. La intrare, izbucneşte un incendiu, provocând o pană de curent în întreaga biserică.

1965

Patriarhul Justinian Marina il primeste in vizita pe Arhiepiscopul de Canterbury Ramsey (anglican). Patriarhul Miron Cristea deja recunoscuse validitatea hirotoniilor anglicane. (nota 9)

7 dec. 1965

Patriarhul Ecumenic Athenagora şi Papa Paul al VI-lea, în mod simultan, „ridică Anatema de la 1054″. Anatema a fost dată asupra ereziilor papale pentru a-i ocroti pe ortodocşi de învăţăturile ce nu duc la mântuire, ci la pieire. Prin „ridicarea” anatemei, Athenagora proclamă că Papa şi cei ce îl urmează au fost aforisiţi (excomunicaţi) pe nedrept, că Biserica a greşit atunci când a susţinut că învăţăturile papale sunt mincinoase şi că, cu adevărat, Papalitatea Latina este parte a Ortodoxiei. „Îndepărtarea excomunicărilor reciproce restabileşte relaţiile canonice dintre Roma şi Noua Romă. Aceasta restabilire este o necesitate canonică…”, se spune într-o declaraţie a Patriarhiei. Din acest moment, mai multe mănăstiri şi schituri din Muntele Athos încetează să-l mai pomenească pe patriarhul Athenagora.

19 iunie 1966

Sfântul Ioan Maximovici, arhiepiscop al Şanghaiului şi al San Francisco-ului, din sinodul Bisericii Ruse de peste graniţe, adoarme întru Domnul la Seattle, WA. Este unul dintre cei mai mari făcători de minuni ai veacului nostru. (nota 10)

26 oct. 1967

Patriarhul Ecumenic Athenagora merge la Roma şi se aşază pe un scaun arhieresc la aceeaşi înălţime cu Papa, şi se roagă împreună.

Nov. 1967

Majoritatea monahilor Muntelui Athos se opun cu tărie „ridicării anatemei de la 1054″.

Pastorala de Crăciun 1968

Patriarhul Ecumenic Athenagora afirmă că „poporul lui Hristos” – romano-catolicii şi ortodocşii – se vor uni fără ajutorul ierarhilor sau teologilor. Mai declară că a introdus numele Papei Paul al VI-lea în dipticele Patriarhiei Ecumenice. (Dipticele sunt lista de episcopi ortodocşi pomeniţi în timpul Dumnezeieştii Liturghii).

Feb. 1971

Papa şi Patriarhul Ecumenic Athenagora schimbă scrisori de recunoaştere reciprocă a Bisericilor lor. Patriarhul Athenagora anunţă public că dă Sfânta Împărtăşanie romano-catolicilor şi protestanţilor.

Iulie 1972

Patriarhul Ecumenic Athenagora moare şi este îngropat; o înmormântare cu sicriul închis (fapt neobişnuit pentru un episcop ortodox). Este urmat de Dimitrie, care promite să continue „politica ecumenică” a predecesorului său.

Iulie 1972

Sfânta Chinotită a Sfântului Munte emite o enciclică de reluare a pomenirii liturgice a Patriarhului Ecumenic, deoarece „s’a stabilit un nou climat”. Totuşi, în septembrie, mai erau şapte Sfinte Mănăstiri ale Muntelui Athos, care încă nu îl pomeneau liturgic pe Patriarh: Esfigmenu, Karakalu, Simonospetra, Sf. Pavel, Xenofont, Grigoriu, Kostamonitu. (nota 11)

Mar. 1974

Patriarhul Ecumenic Dimitrie impune sancţiuni asupra a 13 monahi, pentru nepomenire liturgică, printre care: arhimandritul Athanasie (igumen la Esfigmenu), arhimandritul Evdochim (igumen la Xenofontos), arhimandritul Dionisie de la Grigoriu şi arhimandritul Andrei de la Sf. Pavel.

1975

Mărturisirea de la Tiatheira, a mitropolitului grec Athenagora (Kokkinakis) al Tiatheirei şi al Marii Britanii, declară că episcopatul şi preoţia anglicanilor, copţilor, armenilor, romano-catolicilor şi ortodocşilor sunt toate valide; prin urmare, tainele anglicanilor şi romano-catolicilor sunt cele ale uneia, sfinte, soborniceşti şi apostoleşti Biserici. Se mai afirmă că „Ideea că masoneria e o religie este una greşită”. (nota 12)

Iunie 1980

Atlanta, Georgia, S.U.A: Arhiepiscopul Iacov (Arhiepiscopia Greacă a Americii de Nord şi Sud) slujeşte o slujba ecumenică fără precedent, împreună cu catolici, protestanţi, baptişti, lutherani, presbiterieni, metodişti uniţi şi chiar cu reprezentanţi ai religiei iudaice.

Iulie/aug. 1983

Sinodul Episcopilor Bisericii Ruse de peste graniţe, la o adunare din Canada, declară: “Celor ce atacă Biserica lui Hristos învăţând că Biserica Sa este împărţită în aşa-zise „ramuri”, deosebite după credinţă şi felul de viaţă; sau că nu este o Biserică în chip văzut, ci se va alcătui în viitor, când toate „ramurile” sau „sectele” sau „denominaţiunile”, şi chiar religiile, se vor uni într’un singur trup; şi care nu deosebesc preoţia şi tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul şi împărtăşania ereticilor sunt lucrătoare pentru mântuire; aşadar, celor ce cu bună-ştiinţă sunt în părtăşie euharistică cu aceşti eretici înainte-pomeniţi sau celor ce susţin, răspândesc sau ţin erezia ecumenistă sub chipul dragostei frăţeşti sau al bănuitei uniri a creştinilor despărţiţi, anatema!” (nota 13)

1984

Mitropolitul Teoctist Arpasu (viitorul Patriarh) il intalneste intr-o vizita neoficiala pe Papa Ioan Paul al II-lea. (nota 14)

27 octombrie 1986

Papa Ioan Paul al II-lea organizeaza prima Zi Mondiala de Rugaciune pentru Pace la Assisi. Au fost prezenti 160 de lideri reprezentand 32 de Biserici Ortodoxe si eretice, precum si 11 religii pagane. (nota 15)

Nov. 1987

Patriarhul Ecumenic Dimitrie şi clerul său concelebrează la o misă romano-catolică împreună cu Papa Ioan Paul al II-lea, în Roma. Patriarhul nu primeşte, totuşi, ostia romano-catolică.

Ianuarie 1989

Patriarhul Teoctist il intalneste din nou intr-o vizita neoficiala pe Papa Ioan Paul al II-lea.

Oct. 1989

Patriarhul Parthenie al Alexandriei declară din nou că „Mahomed este un apostol al lui Dumnezeu… un om al lui Dumnezeu, ce a lucrat pentru Împărăţia lui Dumnezeu” şi că „atunci când vorbesc împotriva islamului sau a buddhismului, nu mă găsesc în înţelegere cu Dumnezeu”. (nota 16)

Sept. 1990

Acordul de la Chambessy, Elvetia: O comisie ortodoxă având în alcătuire un singur episcop, mitropolitul Damaschin al Patriarhiei Ecumenice, iscăleşte împreună cu monofiziţii un acord, în care amândouă părţile cad de acord, în esenţă, să ignore patru sinoade ecumenice (IV-VII) şi să se unească. Partea ortodoxă este de acord să „ridice anatema” împotriva ereziei şi a ereticilor monofiziţi. Acordul este urmat de ample proteste din partea Sfintei Chinotite a Sfântului Munte. (nota 17)

1991

Intrunirea Consiliului Mondial al Bisericilor de la Camberra (Australia). A fost prezent si Daniel Ciubotea, viitorul Patriarh, alaturi de vrajitori, „teologi” eretici, spiritisti, episcopese, muzica rock, paganism. (nota 18)

Iulie 1991

Sinodul Patriarhiei Antiohiei implementează o serie de măsuri ce ţintesc la dobândirea unirii depline cu bisericile siriene monofizite. În „Declaraţia comună”, se îngăduie rugăciunea împreună şi intercomuniunea cu iacobiţii. (Monofiziţii sunt corpuri creştine eretice, care s-au despărţit de Ortodoxie în secolul al 5-lea, neprimind cel de-al patrulea şi următoarele Sinoade Ecumenice ale Bisericii Ortodoxe. Ei cred intr-o singura fire a lui Hristos.)

Mai 1992

O delegaţie a Patriarhului Ecumenic, cu ajutorul politiei, expulzează din Muntele Athos pe monahii ruso-americani ai Bisericii Ruse de peste graniţe, din Schitul Prorocului Ilie, ce nu-l pomeneau liturgic pe patriarhul Bartholomeu. Acţiunea stârneşte numeroase proteste în Grecia, cât şi din partea episcopului Calist al Marii Britanii, de sub Patriarhia Ecumenică.

11 februarie 1993

Reluarea osândirii masoneriei de către Biserica Ciprului (nota 19)

17-24 iunie 1993

Acordul de la Balamand, Liban. Reprezentanţi ai mai multor Biserici Ortodoxe locale cad de acord cu romano-catolicii că toţi împărtăşesc „…o singură credinţă, o singură preoţie, un singur botez” şi că „sunt Biserici surori (doi plămâni ai aceluiaşi trup) şi ar trebui să caute comuniunea desăvârşită şi deplină”. Sfântul Sinod al Bisericii Greciei condamna oficial documentul, alături de Sfânta Chinotită a Sfântului Munte şi de numeroşi teologi ortodocşi. (nota 20)

1993

Are loc o noua Zi Mondiala de Rugaciune pentru Pace la Assisi, invitati fiind Ortodocsi, eretici, musulmani si evrei.

29 iunie 1995

Patriarhul Ecumenic Bartholomeu îl vizitează pe Papă în Roma, şi „concelebrează o liturghie istorică în Basilica Sfântului Petru”. Un fulger loveşte domul în timpul slujbei. Totuşi, Patriarhul nu primeşte ostia binecuvântată de Papă.

9 aprilie 1998

Sfântul Sinod al Bisericii Bulgariei hotărăşte retragerea din Mişcarea Ecumenică

8 octombrie 1998

Sfântul Sinod al Bisericii Georgiei condamnă Acordurile de la Chambessy, Balamand, cel antiohian, folosirea de către Biserica Finlandei a Pascaliei pe stil nou, teoria ramurilor şi rugăciunile în comun cu eterodocşii, şi se retrage din Mişcarea Ecumenică.

7 – 9 mai 1999

Vizita Papei Ioan Paul al II-lea in Romania. Prima intr-o tara Ortodoxa.

Ianuarie 2002

Papa cheamă toate religiile la Asissi spre a se ruga pentru pacea lumii şi unire. Participă reprezentanţi ai tuturor jurisdicţiilor ortodoxe, împreună cu protestanţi, evrei, hinduşi, budişti, musulmani, taoişti, şintoişti şi şamani africani. În timpul întrunirii, au loc două liturghii ecumenice: una pentru toate religiile şi una pentru toate denominaţiile creştine. Cea dintâi include rugăciuni în comun, invocarea tuturor zeităţilor şi forţelor, şi diferite ritualuri menite să arate unitatea, în vreme ce cea din urmă înfăţişează unitatea creştină prin împărtăşirea dintr-un potir comun.

30 noiembrie 2006

Papa Benedict al XVI-lea vizitează Constantinopolul, şi participă la liturghia slujită de Patriarhul Bartholomeu stând pe un scaun arhieresc, rostind rugăciunea „Tatăl nostru” şi cântându-i-se „Întru mulţi ani”, ca unui episcop ortodox.

5 aprilie 2007

Mitropolitul Clujului, Bartolomeu Anania, pledeaza in mesajul de Paste, pentru ca intreaga crestinatate sa sarbatoreasca Invierea Domnului in aceeasi zi:

“De ce nu hotarasc Bisericile ca Invierea Domnului sa fie praznuita de toti crestinii la aceeasi data? Oare nu ar trebui sa se ajunga la o intelegere, cu atit mai mult cu cit data Pastilor nu este o problema de dogma, ci doar una de practica liturgica? Doresc sa informez opinia publica de la noi ca tema unificarii datei pascale se afla pe agenda Consiliului Ecumenic al Bisericilor”

17 mai 2007

Mitropolitul Lavru al Bisericii Ruse din afara graniţelor iscăleşte la Moscova istoricul „Act de Comuniune Canonică”, care uneşte după aproape un veac de despărţire cele două părţi ale Bisericii istorice a Rusiei, împlinind o proorocie a Sfântului Serafim din Sarov.

12 septembrie 2007

Dan Ilie Ciobotea este ales Patriarh. Rezultatul fusese insa anuntat cu mult timp inainte de masonul Florin Frunzaverde. (nota 21)

6 ianuarie 2008

Episcopul Sofronie al Oradiei (Patriarhia Română) concelebrează slujba Aghiesmei Mari împreună cu episcopul uniat (greco-catolic) al oraşului. (nota 22)

25 mai 2008

Într-un gest fără precedent şi care a şocat întreaga lume ortodoxă, Mitropolitul Nicolae (Corneanu) al Banatului (Patriarhia Română) se împărtăşeşte într-o biserică uniată din Timişoara, împreună cu un episcop uniat, unul romano-catolic şi Nunţiul Papal. În urma reacţiilor ortodoxe, după o lună şi jumătate Sinodul Bisericii Române emite o hotărâre prin care se interzice oricărui membru al Bisericii Ortodoxe, cleric sau mirean, să se împărtăşească sau să concelebreze taine sau ierurgii cu clerici eterodocşi, cu ameninţarea caterisirii sau aforisirii în cazul neascultării; însă, în acelaşi timp, îl iartă pe Mitropolitul Nicolae pentru gestul său, „luând act de regretul şi pocăinţa sa”.

1 mai 2010

Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului impartaseste Cavaleri de Malta aflati in vizita oficiala. (nota 23)

2012

Patriarhul Bartolomeu de Constantinopol ii cere Arhiepiscopului Ieronim al Atenei sa interzica si sa osandeasca citirea de catre Mitropolitul Serafim de Pireu a Anatemelor in Duminica Ortodoxiei.

24 – 26 mai 2014

Papa Francisc I si Patriarhul Bartolomeu se intalnesc la Ierusalim pentru a serba  50 de ani de la ridicarea anatemelor. (nota 24)

Din declaratia comuna:

tânjim după ziua în care în sfârșit vom participa împreună la banchetul euharistic”

“Pentru realizarea acestui obiectiv, o contribuție fundamentală în căutarea deplinei comuniuni dintre Catolici și Ortodocși este oferită de dialogul teologic condus de Comisia mixtă internațională”

(nota 25)

La 50 de ani distanta, de la incendiul din timpul rugaciunii comune a Patriarhului Ecumenic Athenagora si Papei Paul al VI-lea, are loc un nou incendiu.

12 februarie 2016

Întâlnirea istorică dintre Papa Francisc şi Patriarhul Chiril al Rusiei la Havana, Cuba. In declaratia comuna se pronunta în favoarea „restabilirii unităţii creştine”. (nota 26)

21 aprilie 2016

Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare declara:

“In afara de Sfanta Biserica Ortodoxa nu exista alte Biserici, ci doar eretici, iar a numi orice altceva „biserica” nu este, din punct de vedere spiritual, dogmatic si canonic, decat o mare greseala.”

(nota 27)

16 iunie – 27 iunie 2016 

Are loc Sinodul din Creta, numit oficial Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe. Biserica Ortodoxa Rusa, Patriarhia Antiohiei, a Georgiei și a Bulgariei nu au participat. (nota 28)

 

Pana in 2008, cronologia de mai sus se bazeaza si pe un material postat pe:

laurentiudumitru.ro

 

NOTE

(nota 1)

Despre Mihail Kogălniceanu:

Florin Stuparu: Din LUCRAREA ANTI CRESTINA a masonului MIHAIL KOGALNICEANU

(nota 2)

VEDENIA ÎNFRICOȘĂTOARE a Sfântului IOAN de KRONSTADT despre ANTIHRIST, căderea în erezii, semnul fiarei, sfârșitul lumii…

(nota 3)

In total, pana in 2008, au fost canonizati 1701 noi-mucenici ucişi de comunişti:

100 de ani de la Revoluția Bolșevică. RUSIA S-A OPUS COMUNISMULUI: Sfântul Ioan Kochurov, primul din seria uriașă de mucenici uciși de bolsevici

SFÂNTUL NOU MUCENIC EFREM, episcop de Selenghinsk – Predicator înzestrat, a convertit COREENI și MONGOLI la Ortodoxie. În 1918 a fost executat de BOLȘEVICI

Viața și pătimirea Sfântului Ierarh Nou Mucenic ERMOGHEN al Tobolskului și Siberiei / Prigonit pentru ca l-a mustrat pe RASPUTIN / Ucis de REVOLUTIA BOLSEVICA

Rusia anti bolsevica – SFÂNTUL NOU MUCENIC SILVESTRU, ARHIEPISCOP    DE OMSK și cei dimpreună cu el / A explicat ESENȚA ANTI-CREȘTINĂ A  BOLȘEVISMULUI și a fost arestat și torturat

Sinaxarul Sfinților noi martiri și mărturisitori ai Rusiei – SFÂNTUL NOU MUCENIC PIMEN, EPISCOP DE ALMA-ATA (împușcat de REVOLUȚIA BOLȘEVICĂ) și cei dimpreună cu el – OrtodoxINFO

Sinaxarul Sfinților noi martiri și mărturisitori ai Rusiei – SFÂNTUL NOU MUCENIC TEOFAN, EPISCOP DE SOLIKAMSK / Chinuit, batjocorit și înecat de bolșevici – OrtodoxINFO

Despre cei 11 000 de MUCENICI preoti si calugari UCISI DE BOLSEVICI la manastirea ORANKI …

(nota 4)

Patriarhul Constantinopolului MELETIE IV (METAXAKIS) in 1909 devine francmason in Loja Marelui Orient al Greciei; in 1910, ajunge la gradul 33.

Cititi va rog si:

Biserica Anglicana: FEMEILE VOR DEVENI EPISCOPI. Sa ne amintim ca PATRIARHII MASONI Meletie al IV-lea Metaxakis si Miron Cristea AU RECUNOSCUT VALIDITATEA HIROTONIILOR ANGLICANE …

(nota 5)

Despre Sfantul Tihon al Moscovei:

Viața Sfântului Patriarh Mucenic Tihon, al Moscovei și al întregii Rusii. A anatemizat bolșevismul și a condamnat separarea Ucrainei și a Kievului. Sovieticii au încercat să-l determine să-și retragă acuzațiile și să încuviințeze regimul. A fost otrăvit în cele din urmă

(nota 6)

La scurt timp după instalarea noului regim politic, Patriarhul Justinian Marian decreta public:

 

„Hristos este Omul Nou. Omul Nou este omul sovietic. Prin urmare, Hristos este sovietic!“. 

 

Omul sovietic, adica asta:

REVOLUTIA BOLSEVICA si SEXUL / Nationalizarea femeilor, orgii publice educative, educatie sexuala cu practica in tabere scolare, abolirea familiei, copiii rezultati apartin statului, parade homosexuale nud, avort fortat / A fost o reusita implementare a DOCTRINEI NOII ORDINI MONDIALE in cea mai mare tara ortodoxa si curand ASA VA FI pe intreg PAMANTUL …

(nota 7)

Patriarhul Athenagoras a fost si el mason:

La „Nasul” (B1TV), MASONII se lauda ca PATRIARHUL ECUMENIC ATHENAGORAS (cel ce a ridicat anatema de la 1054) a avut GRADUL 33 … (adica se inchina lui LUCIFER)

Legăturile de prietenie dintre Mișcarea focolarelor și Patriarhia ecumenică au început în iunie 1967, când Chiara Lubich s-a întâlnit pentru prima dată cu PF Athenagoras. Cu acea ocazie, Patriarhul îi mărturisea Chiarei:

 

„Este mare lucru să ne cunoaștem. Am trăit izolați vreme de secole, fără frați, fără surori, ca orfanii. Primele zece secole de creștinism au fost pentru dogme și organizarea Bisericii. În următoarele zece secole am avut schisme și dezbinări. Cea de-a treia epocă, aceasta, este a iubirii.”

 

Cititi va rog si:

Glasul ȘARPELUI cheamă la UNIREA cu DUȘMANII lui DUMNEZEU/ Mesaj al Papei Francisc la inaugurarea CATEDREI ECUMENICE de la Lopiano: ,,Cea de-a treia EPOCĂ, aceasta, este a IUBIRII”/ Despre Patriarhul ATHENAGORAS și „prietenia FRATERNĂ dintre CATOLICI și ORTODOCȘI”

(nota 8)

CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR s-a clădit pe banii ROCKEFELLER, iar țelul său final este LUCIFERIANISMUL / Ecumenismul este doar un vehicul / BOR e în rahat până în gât, dar zicem că mirosim a levănțică

(nota 9)

Video: ECUMENISM in ROMANIA 1965 / Patriarhul JUSTINIAN MARINA si Arhiepiscopul de Canterbury RAMSEY (Anglican)

Biserica Anglicana: FEMEILE VOR DEVENI EPISCOPI. Sa ne amintim ca PATRIARHII MASONI Meletie al IV-lea Metaxakis si Miron Cristea AU RECUNOSCUT VALIDITATEA HIROTONIILOR ANGLICANE …

(nota 10)

Vizita Sf. Ioan Maximovici la cei ce petreceau de Halloween

(nota 11)

MANASTIREA ESPHIGMENOU din Muntele Athos este cumplit prigonita caci se opune Patriarhilor masoni din Constantinopol

(nota 12)

Ba este religie. Chiar una satanica:

RUGACIUNEA MASONILOR adresata SATANEI / MARELE ARHITECT al Universului = LUCIFER. Demonstratia Mitropolitului Serafim de Pireu / Citate celebre ale unor masoni

(nota 13)

ANATEMA data ECUMENISMULUI de catre canonicul SINOD al BISERICII ORTODOXE RUSE din afara Rusiei

(nota 14)

De cate ori s-a intalnit Patriarhul Teoctist cu papa Ioan Paul al II-lea?

(nota 15)

Video – ECUMENISM TOTAL: Papa vrea in 2011 un ASSISI 2, adica o adunatura de reprezentanti ai tuturor religiilor (inclusiv yoghini si samani) care sa se roage pentru pace …

(nota 16)

Care-i de fapt realitatea cu islamul:

La ce se închină musulmanii la Mecca? La o PIATRA NEAGRĂ dintr-un CUB NEGRU. Dar CUBUL NEGRU = Simbolul lui SATURN = DRACUL / Atenție: cub pe frunte au și evreii când se roagă

(nota 17)

Foto: CE-I ASTA? Iata un desen din Centrul Ortodox de la Chambesy – Elvetia. Iata si cladirea …

COPTII ucisi in Egipt NU SUNT CRESTINI, ci eretici

(nota 18)

Fostul Mitropolit Daniel Ciubotea poate fi vazut la min 3:49:

(nota 19)

ORTODOXIA si MASONERIA. Ierarhi masoni

(nota 20)

DOCUMENTUL (ACORDUL) DE LA BALAMAND – 1993

(nota 21)

Părintele ADRIAN FĂGEȚEANU despre PATRIARHUL DANIEL: „acest diavol care e Patriarhul ecumenismului”

(nota 22)

PS SOFRONIE, Episcopul Oradiei, si-a luat DOCTORATUL ca specialist in MONOFIZITI: „în vederea apropierii dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile necalcedoniene” … Sa ne amintim ca tot el a sfintit AGHEASMA MARE impreuna cu un EPISCOP GRECO-CATOLIC

(nota 23)

FOTO: Patriarhul BARTOLOMEU al Constantinopolului impartasind CAVALERI DE MALTA …

(nota 24)

PROFETIA PARINTELUI ELPIDIE: „Voi, cei mici, îl veţi vedea pe ANTIHRIST”. Despre noul papa – profetul mincinos, razboi, foamete, ELITE, cipuri. Text integral preluat din revista Atitudini

(nota 25)

Ierusalimul devine cu pasi repezi un loc din ce in ce mai important. Sa ne amintim si de:

A ÎNCEPUT SFÂRȘITUL: Donald Trump recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului si a ordonat începerea pregătirilor pentru transferarea ambasadei americane

Aceasta pentru ca se grabesc:

VIDEO (1990) – Rabin sef catre Benjamin Netanyahu: FA CEVA PENTRU A GRABI VENIREA LUI MESIA. Si intr-adevar, au inceput sa faca …

Si astfel se vor implini curand profetiile:

 

Antihrist va fi încununat ca împărat în marea biserică din Ierusalim cu participarea clerului şi a Patriarhului. Intrarea şi ieşirea din Ierusalim va fi liberă pentru orice om, dar atunci să vă străduiţi să nu vă duceţi, căci totul va fi spre a vă linguşi pe voi, ca să vă atragă în ispită.

 

Cititi va rog mai multe la:

20 ianuarie: Sfântul Lavrentie de Cernigov. PROFEȚIA sa despre ANTIHRIST

(nota 26)

Declaratia comuna Papa Francisc si | al Rusiei: “RESTABILIREA UNITATII CRESTINE”

(nota 27)

BRAVO BULGARIA: Sfantul Sinod al BISERICII ORTODOXE BULGARE respinge documentele MARELUI SINOD

(nota 28)

Apariție editorială: Promovarea ecumenismului la nivel panortodox de către pseudosinodul din Creta

 

26 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ioan C. said, on decembrie 17, 2017 at 6:26 pm

  „Este un Domn, o credință, un botez” (Efeseni 4, 5).
  * Domnul Iisus Hristos şi Apostolii ne-au lăsat o singură credinţă mântuitoare, nu mai multe, aceasta este „credinţa dată sfinţilor, odată pentru totdeauna.” (Iuda 1, 3).
  Deci, nu avem nevoie de inovaţiile Reformei.

  Apreciază

 2. Gheorghe said, on decembrie 17, 2017 at 7:03 pm

  Și , atunci de ce sunteți așa de înverșunați împotriva Bisericii Ortodoxe Adevărate, care voi o numiți „de stil vechi” sau „stilista” care nu a schimbat nimic din dogma Bisericii și nu s-a făcut părtașa cu toate ereziile acestea?

  Apreciază

  • saccsiv said, on decembrie 17, 2017 at 8:48 pm

   Gheorghe

   Slatioara? Suntem inversunati impotriva activistilor vostri, deoarece ati iesit din Biserica Ortodoxa Romana si strigati ca la noi nu mai este Har de multi ani, pe motiv de calendar.

   Apreciat de 1 persoană

  • Ioan C. said, on decembrie 17, 2017 at 10:10 pm

   Sfinții Apostoli au folosit calendarul ebraic, nu iulian. Deci, bănuiesc că stiliști îi desconsideră și pe Sfinții Apostoli.

   Apreciază

 3. Mihai said, on decembrie 18, 2017 at 4:43 am

  Sa mers pe sloganul Dumnezeu este unul pt toți, dar care „dumnezeu”?! Că Dumnezeu adevărat în nici un caz și sa mers de-a lungul timpului pe politica vicleană al pașilor mărunți pina in zilele noastre și iată unde sa ajuns și a culminat cu sinodul tâlhăresc cretan, chiar și cei care nu au participat acolo ca și cei care au participat sunt afundați in erezii pina la gât ceea ce denotă că ei nici nu avea nevoie de creta sa asi pună în aplicare planul, ba mai mult decât atât este pus în aplicare și supermemorandumul semnat și aprobat pe șest si sub ochii noștri este pus în aplicare
  Ceea ce va urma Dumnezeu cu mila

  Apreciază

 4. harlau625 said, on decembrie 18, 2017 at 7:46 am

  Amfolohie Hotineanul și-a sfârșit zilele la mănăstirea Zagavia (2 km. sud Hârlău). Pe piatra de mormânt anul morții este 1800. Pe piatra de mormânt este un craniu și vrejuri de flori. Este o supriză pentru mine faptul că a fost mason. Interesant articol. https://harlau625.wordpress.com/2015/07/27/o-taina-ascunsa-de-tainitele-bisericii-fostei-manastiri-din-zagavia/

  Apreciază

 5. geo said, on decembrie 18, 2017 at 9:36 am

  https://orientalreview.org/2017/12/16/poland-just-articulated-socio-religious-ideology-three-seas-initiative/

  http://www.zerohedge.com/news/2017-12-17/saudi-media-releases-propaganda-film-showing-invasion-iran

  …aiuritii astia de sauditi nici macar pe descultii aia din Yemen nu au reusit sa ii infranga, ba chiar doua provincii disputate sunt ocupate de rebelii houthi, si viseaza sa cucereasca Iranul???

  http://www.zerohedge.com/news/2017-12-16/meet-team-building-north-koreas-nuclear-missiles

  http://www.zerohedge.com/news/2017-12-17/chicago-commissioner-pleads-un-deploy-foreign-troops-us-soil

  http://www.zerohedge.com/news/2017-12-17/latest-crazy-idea-economic-experts-abolish-cash-dont-tell-people

  http://www.zerohedge.com/news/2017-12-17/pandemonium-atlanta-airport-power-outage-grounds-flights-traps-travelers-evacuation-

  …tot cam asa se va intampla ci cu banii virtuali – daca bancile din orice motiv refuza sa ii elibereze…si imi aduc aminte de situatia din Puerto Rico, care nici dupa 3 luni de la uragan nu este stabilizata…

  Apreciază

 6. STOP RFID (Viorel Ghica) said, on decembrie 18, 2017 at 3:32 pm

  Apreciază

 7. Aurora said, on decembrie 18, 2017 at 3:54 pm

  guti flo , te referi cumva la Bogdan Grama ?

  Apreciază

  • Radu Humor said, on decembrie 18, 2017 at 7:50 pm

   Este Marea Britanie precursoare la răsturnarea bazei creștine a Occidentului?

   Așa cum a cerut publicația progresivă Prospect , „dacă nu mai suntem o țară creștină, ce suntem noi?”

   Creștinii din Marea Britanie sunt pe cale să se afle în minoritate până la mijlocul secolului.

   Ceea ce definește Europa sunt limitele ei – nu fizice, ci culturale. Fără cultura sa, Europa nu putea fi distinsă de restul lumii. Iar stâlpul acestei culturi se bazează pe patrimoniul și valorile iudeo-creștine.

   Publicațiile creștine britanice se întreabă dacă asistăm la ” dispariția creștinismului în Egipt „, unde credincioșii creștini au suferit persecuții și atacuri teroriste de către fundamentalistii islamici. De asemenea, liderii creștinilor se întreabă dacă creștinismul va fi ” dispărut într-o generație ” în Marea Britanie, unde oamenii religioși se bucură de libertate totală de cult și de credință.

   Apreciază

 8. Radu Humor said, on decembrie 18, 2017 at 8:15 pm

  Ipocritule, suveran este poporul, nu procurorul!
  17 decembrie 2017 Simona Popescu

  Apari zilnic la Realitatea, Digi, în Parlament și, în ultima vreme, chiar și pe la protestele de stradă. Pari foarte îngrijorat de soarta justiției, de penali, poluare sau spitale. De fapt, nu te interesează nimic din ceea ce se întâmplă în jurul tău. Trăiești într-o lume paralelă cu realitatea. Încerci cu disperare să dai impresia că ești cel care are dreptate întotdeauna. În realitate, cel mai important lucru din viața ta calpă este percepția altora despre tine. Nimic altceva.

  Trăiești la nivel occidental, faci dese vizite pe acolo și vrei să lași impresia că asta îți dă o anumită legitimitate pentru a te manifesta ca o autoritate în toate domeniile. De fapt, nu ești decât un ignorant cu ștaif. Fie că ești politician, ziarist, corporatist sau securist, te enervezi la culme când vezi că românii, în marea lor majoritate, sunt foarte puțini preocupați de angoasele tale de masonel. Și atunci devii agresiv, sperând că astfel îi vei domina și supune.

  Te învârtoșezi împotriva celor care votează de mai bine de 27 de ani cu stânga. Cum pot ei să facă așa ceva, să voteze cu „comuniștii“? Probabil că nu ai trăit (prea mult) în perioada dictaturii și nu știi ce rău a reprezentat comunismul la noi. Nu ai observat nici măcar că marii comuniști și ai lor, după ’89, au devenit marii noștri capitaliști. Nu este exclus să lucrezi chiar acum pentru unul dintre ei. Dar mulți români nu au avut acest noroc…

  Milioane muncesc acum în străinătate. Tu spui: ce lucru minunat, acum românii pot munci în Occident. Ei spun: ne este dor de cei pe care i-am lăsat acasă, aici suntem prea mult munciți și prost plătiți. Mulți dintre ei sunt calificați, dar fac munci grele sau spală la cur bătrânii altora. Ce fericiți trebuie să fie… Dar tu nu înțelegi. Nici nu ai putea, egoismul este în tine cât Casa… Poporului. Nu bunăstarea adusă de integrarea europeană i-a dus acolo, ci foamea!

  Susții justiția lui Băsescu. Românii simpli sunt zdrobiți de ea. Nu au bani de avocați buni și procurorii discreționari îi joacă după bunul lor plac. De fapt, ție îți place că cei de la putere sunt făcuți kebab de către DNA. La pușcărie cu Ciuma Roșie! Românii se îngrozesc însă la gândul că ar putea să ajungă să-și caute dreptatea prin tribunale, deoarece nu știu dacă o vor găsi. Dar oamenii nu înseamnă nimic pentru tine, ființă superioară închipuită!

  Vrei să dai impresia că ești ecologist și salvezi planeta. Ai mai multe mașini noi și foarte scumpe. Te declari ultragiat de numărul mare de „rable“ care „poluează“ curatul aer de oraș. De fapt, ce te scoate pe tine din minți este că din ce în ce mai mulți oameni au și ei o mașină. Și îți îngreunează teribil deplasarea și parcarea. Cum își permit sărăntocii? Să fie cocoșați cu taxe uriașe! Să meargă pe jos nemernicii, că nu merită altceva!

  Îți arăți indignarea față de condițiile din spitalele românești. Nu că ai da vreodată pe-acolo. Te tratezi la privat sau, dacă este necesar, în străinătate. Dar dai impresia că ești un adevărat filantrop, tu vrei spitale, nu catedrale! Spui că te revoltă ce se întâmplă în școli. Ai copii, dar îi trimiți la școli de fițe, aici sau afară. Plozii tăi nu sunt bătuți, bruscați ori înjurați de colegi violenți sau chiar de „dascăli“ psihopați. Dar dă bine la percepție să te plângi!

  Ești un mare ipocrit! Te dai mare democrat, dar democrația ta este la fel de calpă ca și tine. Așa că te scoate din minți faptul că suveran este poporul, nu procurorul! Iar oamenii nu acceptă supremația DNA. Rău cu adevărat este faptul că vor vota mereu cu cine le promite câțiva lei în plus. Populismul câștigă mereu alegerile. Asta este de fapt marea problemă, sărăcia care nu face casă bună cu democrația. Tu ești doar una minoră…

  Apreciază

 9. mircea.v said, on decembrie 19, 2017 at 6:12 pm

  1948, un an foarte interesant.
  Se infiinteaza statul Israel, consiliul mondial al bisericilor, apare Athenagora… Si, e anul in care incepe Apocalipsa, spune Ioan Ianolide.

  Ca o parere personala, si nu importanta, intervalul de timp determinat de 3 generatii ar putea sa spuna ceva. O generatie cam 25 de ani. Rezulta ca sant un pic atent la anul 2023. Bine, oricum trebuie sa fim atenti la orice zi, luna, an in vremurile astea.

  Ar fi interesant de adaugat si o cronologie a pasilor ce duc spre insemnare.

  Pe la 1800 este generat pt prima data curent electric – fizicianul italian Alessandro Volta; prima pila voltaica
  1947 – (s-a ratat cu un an, anul 1948) – este inventat tranzistorul (fara asta nu se poate cip)
  1949 – Diners Club și American Express au lansat primul card bancar modern creat din plastic
  1958 – este inventat primul circuit integrat; primul cip
  parca prin 1992 este realizat primul cip implantabil la om
  2001 – evenimentele din 11 septembrie pun „inceput bun” pt tot ce inseamna biometrie, acte biometrice electronice
  s.a.m.d

  deci,
  1947 – tranzistor/cip
  1948 – statul Israel, cmb
  1949 – primul card bancar

  Cu adevarat in jurul lui 1948 incepe Apocalispa.

  1948 apare romanul „1984”-Orwell
  1949 apare romanul „Ora 25” – Virgil Gheorghiu
  carti scrise de laici, carti ce sant un avertisment pentru tot omul, carti ce avertizeaza tot omul ce nu a auzit de Sfintii Parinti la ce sa fie atent, si astfel omul sa nu mai poata spune „nu am stiut”. Eu zic ca nu intamplator au aparut aceste carti in perioada asta.

  Apreciază

 10. iscru emanuel said, on decembrie 19, 2017 at 7:23 pm

  Noi marturii ale unor oameni intamplate dupa ce au renuntat la CNP care confirma inca odata ca acestea sunt de la diavol si masoni si ca sunt lepadare de Hristos,radacina copacului acestui sistem antihristic care inca te tine legat de cele lumesti si nu iti lasa timp de rugaciune,multi se vor pierde si insela in mintea lor crezand ca asta nu e o problema.trag un semnal pentru toti parintii nepomenitori sa urmareasca bine toate cele 3 postari despre CNP ,atrag atentia ca am foarte multe documente din Sfinti care ne spun clar despre CNP.In ce ne punem nadejdea in acest nr?in spatele caruia sta 666?ne punem nadejdea in sistemul atnihristic sau in Dumnezeu?ganditi-va foarte bine.De ce spui ce ma fac fara cnp ca nu pot munci ,nu pot merge la spital da?dar cand vor scoate banii cash ce vei face?de ce viclenesti?astepti ultimul moment?cine te va ajuta atunci in ultimul moment?daca u nu i-ai facut loc Harului dinainte sa lucreze cu putere,de unde teama aia?nu de la diavol.Duhul sfant iti da putere ,sanatate si curaj.La Apostoli dupa cinzecime cine a mai stat in fata lor?Dar a venit Duhul sfant.Noi nu Il lasam sa vina din cauza dracismelor acestea.Eu va marturisesc ca dupa ce am lasat buletinul te simti liber cu adevarat,ai curaj mai mult, si ravna si mai mare spre Dumnezeu.Sa ne invatam cu greul dinainte ca atunci cand va venii foarte greu sa facem fata.Sa nu ascultati la niciun preot care va spune ca cnp nu este problema,sa ascultati de Sfinti,cel care spune ca nu e o problema este legat el de cele lumesti si are si el acte de aceea.Sa ascultam de Sfintii prin care a vorbit Dumnezeu nu de oameni,indiferent cat de smeriti ar parea,daca nu luptam pe amandoua fronturile,ne ingradim de erezie si ne prinde diavolul cu sistemul.O sa vedeti.Teren,casa la tara,la poale sa ne cultivam ceva sa putem trai simplu din munca noastra ,si sa lucram rug si sa marturisim in acelasi timp pe Dumnezeu si pericolele care vin peste noi.

  Apreciază

 11. mircea.v said, on decembrie 19, 2017 at 9:56 pm

  saccsiv,

  mai este un coment la moderare

  Apreciază

 12. […] Iata comentariul fratelui mircea.v postat la O scurta cronologie ortodoxa a apostaziei vremurilor noastre / S-a inceput usor in secolul 19, s-a a….: […]

  Apreciază

 13. […] Iata comentariul fratelui mircea.v postat la O scurta cronologie ortodoxa a apostaziei vremurilor noastre / S-a inceput usor in secolul 19, s-a a….: […]

  Apreciază

 14. […] Iata comentariul fratelui mircea.v postat la O scurta cronologie ortodoxa a apostaziei vremurilor noastre / S-a inceput usor in secolul 19, s-a a….: […]

  Apreciază

 15. bacalion said, on februarie 9, 2018 at 2:06 pm

  A republicat asta pe FĂRÎMITURI.

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: