SACCSIV – blog ortodox

REZOLUȚIA Sinaxei din 4 aprilie, prin care sunt condamnate ecumenismul și pseudo-sinodul din Creta

Posted in Uncategorized by saccsiv on aprilie 6, 2017

OrtodoxInfo:

REZOLUȚIA

URMĂTORI SFINȚILOR PĂRINȚI”

A ADUNĂRII INTERORTODOXE A CLERULUI ȘI POPORULUI

PRIN CARE ESTE CONDAMNAT ECUMENISMUL ȘI SINODUL DIN CRETA

Poporul credincios al lui Dumnezeu este acela care, de-a lungul timpului, păstrează integritatea credinței și a dogmelor. Este acela care primește sau respinge sinoadele care se întrunesc. Potrivit Sfântului Maxim Mărturisitorul: ”Credința evlavioasă confirmă sinoadele care au avut loc”, și iarăși: ”corectitudinea dogmelor este cea care judecă sinoadele” și trebuie ”ca dogmele și canoanele expuse de aceste sinoade să fie ortodoxe, bine credincioase și în acord cu Dumnezeieștile Scripturi sau cu Sinoadele Ecumenice precedente”.

Din acest motiv, ca mădulare credincioase ale Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice a lui Hristos și următori Sfinților Părinți:

 1. Condamnăm și respingem ecumenismul, sincretismul intercreștin și interreligios ca panerezie, potrivit fericitei caracterizări a Sfântului Iustin Popovici și a altor Sfinți Părinți duhovnicești și iluștri teologi.
 2. Condamnăm și respingem Consiliul Mondial al Bisericilor ca fiind Consiliu Mondial al Ereziilor și proclamăm că Hristos este unicul Mântuitor și Salvator, nu există nicăieri altundeva mântuire și că Biserica pe care a întemeiat-o El, Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică se identifică cu Biserica Ortodoxă. În afara acesteia, toate celelalte sunt rătăcire a satanei, erezii și schisme.
 3. Nu acceptăm Sinodul care a avut loc în insula Creta și îl respingem ca pseudo-sinod, pentru că legiferează ca fiind de-acum învățătură bisericească erezia ecumenismului și accesoriile acestuia, adică teologia postpatristică și baptismală, teoria despre persoană și despre primatul în Biserică și în Sfânta Treime (ale Mitropolitului Pergamului, Ioannis Zizioulas), desființează instituția sinodală, legiferează ereziile ca ”Biserici” care au același har cu Ortodoxia, desființează postul, anulează canoanele Sinoadelor Ecumenice, acceptă și legiferează”căsătoriile nelegiuite”, anume căsătoriile mixte.

Ca urmare a acestora,

Întrerupem comuniunea cu Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu, ca principal inspirator al Sinodului, reprezentant și propovăduitor al panereziei ecumenismului, și cu toți episcopii care acceptă Sinodul din Creta ca ortodox. Ne întemeiem în acest sens pe următoarele canoane: 10 și 31 Apostolice, 2 al Sinodului din Antiohia, 33 al Sinodului din Laodiceea, precum și pe Canonul 15 al Sinodului I-II al Sfântului Fotie cel Mare, urmând întru toate Sfinților Părinți, în diagnosticarea, înfruntarea și vindecarea ereziilor care au apărut. Suntem împreună-mergători și împreună-luptători cu toți preoții, monahii și mirenii, care au întrerupt pomenirea patriarhilor și episcopilor lor ce susțin ecumenismul și nu condamnă pseudo-sinodul din Creta și îi așteptăm și pe ceilalți frați ai noștri ce au cuget ortodox ca, după ce se va coace întru ei rodul mărturisirii și al rezistenței, să ne urmeze, întrerupând și ei pomenirea ecumeniștilor eretici.

Prin urmare, solicităm de la episcopii Bisericii Ortodoxe din toată lumea:

Să fie convocat un Sinod Ortodox de condamnare a celor expuse mai sus, spre evitarea schismelor și a dezbinărilor dintre credincioși.

Precizăm, de asemenea, tuturor, că această luptă bisericească, aflată în desfășurare, are caracter mântuitor, și prin aceasta rămânem credincioși eclesiologiei tradiției patristice ortodoxe și, în virtutea acesteia, rămânem înlăuntrul Trupului Bisericii Ortodoxe. Nu pomenim alt episcop, nu procedăm la înființarea altei ”biserici”, să ne nu fie nouă blasfemia aceasta!, nici nu aderăm la vreo altă formațiune bisericească. Rămânem pur și simplu CREȘTINI ORTODOCȘI. Rămânem credincioși Simbolului de Credință și mărturisim ceea ce am primit, adevărul mântuitor al Sfinților Părinți, valabil dintotdeauna. Orice altă informație despre noi va constitui o calomnie de insuflare demonică.

În sfârșit, următori Sfinților Părinți, repetăm și noi astăzi hotărârea Sinodului al VII-lea Ecumenic și spunem:

Așa cum au văzut Prorocii, cum au învățat Apostolii, cum a primit Biserica, cum au dogmatisit Învățătorii, cum a conglăsuit lumea creștină, cum a luminat harul, cum adevărul a dovedit, cum minciuna a fost înlăturată, cum înțelepciunea a vorbit cu îndrăzneală, cum Hristos a hotărât, tot așa cugetăm și noi, așa vorbim, așa Îl propovăduim pe Hristos adevăratul Dumnezeul nostru”. Amin.

Varianta în limba greacă

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

«ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙ»

Ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος διαχρονικά διαφυλάσσει τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως καὶ τῶν δογμάτων. Εἶναι αὐτός, ποὺ ἀποδέχεται ἤ ἀπορρίπτει τὶς γενόμενες συνόδους. Κατὰ τὸν Ἅγιο Μάξιμο “Τὰς γενομένας συνόδους, ἡ εὐσεβὴς πίστις κυροῖ” καὶ πάλιν, “ἡ τῶν δογμάτων ὀρθότης κρίνει τὰς συνόδους” καὶ ὀφείλουν, “νὰ εἶναι πάντα τὰ ἐκτιθέμενα παρ᾽αὐτῶν δόγματα καὶ οἱ κανόνες, ὀρθόδοξα, εὐσεβῆ καὶ σύμφωνα ταῖς Θείαις Γραφαῖς, ἢ ταῖς προλαβούσαις Οἰκουμενικαῖς συνόδοις.”

Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, ὡς πιστὰ μέλη τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι:

1ον) Καταδικάζουμε καὶ ἀπορρίπτουμε τὸν Οἰκουμενισμό, τὸν διαχριστιανικὸ καὶ διαθρησκειακὸ συγκρητισμὸ ὡς παναίρεση, κατὰ τὸν εὔστοχο χαρακτηρισμὸ τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, καὶ ἄλλων Ἁγίων Γερόντων καὶ ἐπιφανῶν θεολόγων.

2ον) Καταδικάζουμε καὶ ἀπορρίπτουμε τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν, ὡς Παγκόσμιον Συμβούλιο αἱρέσεων καὶ διακηρύσσουμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς Σωτῆρας καὶ Λυτρωτής, δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἀλλοῦ ἡ σωτηρία καὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τὴν ὁποία ἵδρυσε, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ταυτίζεται μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐκτὸς αὐτῆς ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι πλάνη τοῦ Σατανᾶ, αἱρέσεις καὶ σχίσματα.

3ον) Δὲν ἀποδεχόμαστε τὴν γενόμενη σύνοδο ἐν τῇ νήσῳ Κρήτη καὶ τὴν ἀπορρίπτουμε ὡς ψευδοσύνοδο, διότι νομιμοποιεῖ ὡς ἐκκλησιαστικὴ διδασκαλία πλέον, τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὰ παρελκόμενα αὐτῆς, δηλαδὴ τὴν Μεταπατερικὴ καὶ Βαπτισματικὴ θεολογία, θεωρία περὶ προσώπου καὶ περὶ πρωτείου εἰς τὴν Ἐκκλησία καὶ εἰς τὴν Ἁγία Τριάδα (τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου Ἰωάννου Ζηζιούλα), καταλύει τὸν Συνοδικὸ Θεσμό, νομιμοποιεῖ τὶς αἱρέσεις ὡς «Ἐκκλησίες» ἔχοντες τὴν αὐτὴν χάριν μὲ τὴν Ὀρθόδοξη, καταλύει τὴν νηστεία, καταργεῖ κανόνες Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀποδέχεται καὶ νομιμοποιεῖ τὰ “ἄθεσμα συνοικέσια”, τουτέστιν τοὺς μεικτοὺς γάμους.

Κατόπιν ὅλων τούτων,

. Διακόπτουμε τὴν κοινωνία μὲ τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖο, ὡς τὸν κύριο ἐμπνευστὴ τῆς Συνόδου, ἐκφραστὴ καὶ κήρυκα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ μὲ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ ἀποδέχονται τὴν σύνοδο τῆς Κρήτης ὡς Ὀρθόδοξη. Κάνουμε χρήση τοῦ 10ου καὶ 31ου ἐκ τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων, τοῦ 2ου τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, τοῦ 33ου τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου, καθὼς καὶ τοῦ 15ου τῆς πρωτοδευτέρας Συνόδου ἐπὶ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ἀκολουθώντας κατὰ πάντα τοὺς Ἁγίους Πατέρες, στὴν διάγνωση, ἀντιμετώπιση καὶ θεραπεία τῶν ἀναφυομένων αἱρέσεων. Εἴμαστε συνοδοιπόροι καὶ συναγωνιστές μὲ ὅλους τοὺς ἱερεῖς, μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ ἔκοψαν τὸ μνημόσυνο τῶν πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων τους ποὺ ὑποστηρίζουν τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ δὲν καταδικάζουν τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, καὶ περιμένουμε καὶ τοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς μας μὲ ὀρθόδοξο φρόνημα, ἀφοῦ ὡριμάσει μέσα τους ὁ καρπὸς τῆς ὁμολογίας καὶ τῆς ἀντίστασης, νὰ ἀκολουθήσουν, διακόπτοντας καὶ αὐτοὶ τὸ μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν οἰκουμενιστῶν.

Ὡς ἐκ τούτων, ζητᾶμε ἀπὸ τοὺς ἀπανταχοῦ Ἐπισκόπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας:

Νά συγκροτηθεῖ Ὀρθόδοξη Σύνοδος καταδίκης τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων, πρὸς ἀποφυγὴ σχισμάτων καὶ διαιρέσεων τῶν πιστῶν.

Διευκρινίζεται δὲ πρὸς πάντας, ὅτι ὁ διεξαγόμενος ἐκκλησιαστικὸς ἀγῶνας ἔχει σωτηριολογικὸ χαρακτῆρα, μὲ τὸν ὁποῖον ἐμμένουμε πιστοὶ στὴν ἐκκλησιολογία τῆς ὀρθοδόξου πατερικῆς παραδόσεως καὶ ἕνεκα τούτου, ἐντὸς τοῦ Σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Δὲν μνημονεύουμε ἕτερον ἐπίσκοπον, δὲν προβαίνουμε εἰς σύστασιν ἑτέρας “ἐκκλησίας”, ἄπαγε τῆς βλασφημίας, οὔτε προσχωροῦμε σὲ καμμία παράταξη. Μένουμε ἁπλὰ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Μένουμε πιστοὶ εἰς τό Σύμβολον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁμολογοῦμε ὅ,τι παραλάβαμε, τὴν διαχρονικὴ ἁγιοπατερικὴ σωτήριο ἀλήθεια. Ὅ,τι ἄλλο κυκλοφορήσει εἰς βάρος μας θὰ ἀποτελεῖ μία, δαιμονικῆς ἔμπνευσης, συκοφαντία.

Τέλος, ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι, ἐπαναλαμβάνομεν καὶ ἐμεῖς σήμερον τὸν ὅρο τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς συνόδου καὶ λέγομεν:

« Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τό ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστός ὡς ἐβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τόν ἀληθινόν Θεόν ἡμῶν». ΑΜΗΝ.

NOTĂ OrtodoxInfo

Vom reveni cu detalii oficiale despre neparticiparea părintelui Zisis și a altor părinți din Grecia, care să clarifice mai mult decât relatarea preotului Ciprian Staicu.

 

Tagged with:

5 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. el said, on aprilie 6, 2017 at 8:38 pm

  DE CE NU a fost Zisis la Sinaxa?

  ne raspunde popa Vulcanescu ( text preluat de pe Sinodul talharesc!) :


  preot Matei Vulcanescu

  De ce nu a fost pr Theodoros Zisis la Conferinta?

  In urma cu trei saptamani am fost chemat de parintele Theodoros Zisis la el acasa unde au fost invitati si parintii aghioriti, printre care si Gheron Sava Lavriotul.
  Parintele Theodoros Zisis a explicat de ce trebuie sa tinem legatura cu Biserica Bulgariei si a Georgiei dar si cu Mitropoliti din Grecia care s-au aratat expres impotriva pseudo Sinodului din Creta. In acelasi timp a aratat ca nu trebuie sa fortam constiinta nimanui ca sa intrerupa pomenirea. Bineinteles ca parintele Theodoros Zisis a accentuat faptul ca ieromonahii athoniti care il pomenesc pe Patriarhul Bartolomeu sau preotii din eparhia Mitropolitului Nifon al Targovistei sau alti ierarhi vaditi ca ecumenisti pe fata, sau ierarhi care au semnat personal in Creta e obligatoriu ca sa oprim pomenirea lor, in schimb nu putem intrerupe comuniunea cu ierarhii ortodocsi si nici cu Bisericile Locale care nu au fost in Creta.
  Parintii athoniti, si mai ales Gheron Sava Lavriotul a fost deacord cu aceasta formulare si pentru punerea in practica a iconomiei.
  Insa, exact cu o zi inainte de conferinta, Gheron Sava impreuna cu ieromonahul Hariton si cu monahul Heruvim au venit la Centrul de Studii Patristice, la biroul parintelui Theodoros Zisis si i-au inmanat un text in care era adaugat faptul ca – toti cei prezenti la conferinta sa intrerupa comuniunea cu toti ierarhii ( si Bisericile locale) care sunt in comuniune cu ierarhii ecumenisti. Acesta insemna o depasire a etapelor si o tactica eronata, ducandu-ne cu mintea la gruparile schismatice stiliste care folosesc in mod gresit sintagma patristica– „cine se impartaseste cu cel neimpartasit, neimpartasit este” sau asa numita teorie a „vaselor comunicante” care spune ca daca tu esti ortodox si pomenesti un ierarh ortodox, care la randul sau pomeneste un patriarh ortodox, care pomeneste, la radul sau, un alt patriarh eretic, tu esti eretic- acesta e nebunia stilista.
  Neimpartasit, adica afurisit, anatematizat este o persoana ce invata erezia. Insa aceasta anatematizare este facut de un Sinod.
  Scopul intreruperii pomenirii este tocmai realizarea unui Sinod la care sa fie anatematizate persoanele eretice, de exemplu, acest Sinod sa anatematizeze, dupa ce a chemat in prealabil la pocainta, pe patriarhul Bartolomeu, pe Ioannis Zisiulas, Nifon al Targovistei, si altii care sunt promotori de erezie. Dupa ce se realizeaza un astfel de Sinod, deabea atunci oricine intra in comuniune cu ereticii condamanti devin si ei, pe principiul vaselor comunicante, eretici condamnati.
  Insa, in prezent nu poate fi vorba de asa ceva, scopul opririi pomenirii nefiind acela de a nu se „molipsi” de erezie prin ricoseu, ci de a ne ingradi
  de ierarhii si preotii anume care invata public erezia si o impun.
  Deci, pozitia parintelui Theodoros Zisis este pozitia patristica, echilibrata, si aplicata la ziua de azi, in conditiile de azi.
  In aceasta situatie pe care v-am descris-o, parintii Hariton si Heruvim i-au zis parintelui Theodoros Zisis ca daca nu accepta pozitia lor extremista, nu mai are ce cauta la aceasta sinaxa( cu o zi inaite ca sinaxa sa se petreaca). De aceea parintele Theodoros Zisis le-a spus ca nu este barbateste, si nu dau dovada de maturitate( acesti parinti athoniti) sa stabilesti impreuna o lucrare si apoi sa te schimbi, sa-ti dai cuvantul si apoi sa-ti-l iei inapoi. Si ca aceasta arata lipsa de seriozitatate din partea acestor parinti.
  M-as fi bucurat ca eu sa fi fost cel care sa-l fi convins pe pr Theodoros Zisis sa nu mearga la aceasta conferinta, dar iata ca nu a fost nevoie, el s-a convins singur si bineinteles ca noi toti, incusiv domul Dimitrie Tselenghidis, IPS Serafim de Pireu, IPS Heroteos Vlahos, IPS Ieremia, pr Gheorghe Metallinos, pr Theodoros ZIsis, pr Peter Heers, pr Gotsopulos, pr Anghelakopulos, etc sunt cu totii pe aceasta linie cuminte a Sfintilor Parinti, si nu sar etapele, asa cum fac acesti anumiti Parinti Aghioriti.
  Desigur ca pe Gheron Sava il iubim si consideram ca este un marturisitor al zilelor noastre, si stim prea bine jertfele facute pentru Hristos, si ii suntem cu totii, alaturi de el si de ceilalti parinti athoniti, dar nu putem sa sarim etapele acestea, care tin de discernamant duhovnicesc.
  Parintele Theodoros Zisis este un colos al Ortodoxiei, un om cu o experinte de peste 50 de ani in dialogurile cu ereticii si ca patrolog al Bisericii Ortodoxe. El poarta in spate tot acest tezaur al Ortodoxiei pe care nu-l putem ignora.
  De aceea, mi-asi fi dorit ca eu sa fi fost cel care sa-l fi influentat pe parintele Theodoros sa nu vina la conferinta, sa am asa o mare autoritate in fata acestui Stalp al Ortodoxiei azi.
  Repet, intreruperea pomenirii este un act ce tine de constiinta ortodoxa a fiecarui preot si credincios in parte, nu avem voie sa obligam sau sa violam sufletele oamenilor derutandu-i.
  Pe de alta parte m-am bucurat ca textele parintilor aghioriti si a teologului Mihai Silviu Chirila au fost echilibrate, pe linia cea buna.
  Insa problema se afla la REZOLUTIA conferintei, rezolutie facuta de pr Theodoros Zisis si, din pacate, cu adaugirea parintilor Athoniti, cum ca intrerupem comuniunea cu toti care accepta Creta si cei in comuniune cu ei. Aici e cheia! Aici parintii athoniti au sarit etapele patristice si canonice, si din pacate, daca vor merge pe acest drum, acesta va fi drumul schismei si a pierderii sufletelor- adica sa rupa comuniunea cu toti, inclusiv cu Bisericile care nu au fost la Creta.
  „Este foarte important ca acolo unde sunt preoti nepomenitori, credinciosii cu constiinta ortodoxa sa mearga numai la aceia si toti sa se fereasca sa mearga la preotii care pomeniesc pe ierarhii semnatari in Creta si preotii lor. Dar daca acesti crediciosi au ajuns la constiinta ca aceasta este calea, daca nu inteleg asta nu trebuie sa le fortam constiinta. Iar daca un preot marturiseste pe fata impotriva ereziei si a Cretei chiar daca nu a intrerupt pomenirea, sa mergem la un astfel de preot, el va fi cu siguranta prigonit de un ierarh ecumenist. Athonitii au inceput sa forteze constiintele, fie mai subtil, fie mai pe fata” Acestea au fost cuvintele pr Theodoros Zisis.

  In legatura cu Parintele Ciprian Staicu este un parinte drag inimii mele, un om care a facut cunoscut lumii grecesti pe Sfintii Inchisorilor, un barbat cu multa ravna pentru Dumnezeu si neamul sau. Ma rog cu dragoste pentru el sa-l ajute Dumnezeu in ceea ce intrerpinde bun si sa inmulteasca dragostea.
  aprilie 5, 2017

  Apreciază

  • el said, on aprilie 6, 2017 at 8:47 pm

   … si raspunsurile mele catre popa Vulcanescu ( preluat tot de le Sinodul talharesc):


   el

   preot vulcanescu

   Gheron Sava ARE DREPTATE!

   si voi astia „echilibratii” asteptati cai verzi pe pereti… pana veti vedea in locul lor pe calaretzul de pe calul vanat al Apocalipsei : MOARTEA !

   ECHILIBRU inseamna ARMONIE intre CUVANT si FAPTA !
   si asta NU FAC „echilibratii” tai, nici leul tau pisicesc care rage DEGEABA cu vorbe impotiva ecumenismului, dar toarce „strategic” ca un pisoi mic si fericit pe öla adunaturile cu episcopii care PIMESC erezia ecumenista ca Kirill s.a.

   restul „argumentelor ” tale despre „echilibru” sunt VORBE GOALE, ca sa va justficati/dati „constiinta buna” ca NU IMPLINITI ceea ce spuneti, adica NU VA RUPETI de COMUNIUNEA cu EPISCOPII ERETICI si popii POMENITORI DE ERETICI , ci astepatati AIUREA ( … ce oare?… cai vrezi pe pereti) Sinoade MAGICE … care sa va rezolve voua HOCUS-POCUS problema EREZIEI ECUMENISTE si a DREPTEI RAPORTARI fata de ea, dar MUSAI … FARA ca voi sa RUPETI COMUNINUEA cu ERETICII si POMENITORII de ERETICI de acum deja NOTORII !

   cu alte cuvinte ZICETI dar NU FACETI Binele !.. si din cuvintele voastre veti fi judecati, oricate „Argumente echilibrate” si „diplome teologice” vi se pare voua ca aveti !

   Gheron Sava si Athonitii NEPOMENITORI care NU MAI PRIMESC COMUNIUNEA cu ERETICII( episcopi si preoti) nici cu POMENITORII (LASI, /prsti/inselati) de ERETICI au dreptate , caci ei ZIC/INVATA si IMPLINESC!

   voi sunteti ca sluga VICLEANA care zice ca face ce vrea/ii cere Stapanul sau, dar NU FACE ! .. si partea ei o veti capata daca ramaneti pe pozitia asta a voastra „echilibrat” de … VICLEANA !

   CITESTE din Omilia lui Gheron Sava POZITIÁ Sf Grigorie Palama… si Sfantul Grigore nu numai ca era Sfant , Sf Grigoarie Palama era INFINIT MAI TEOLOG si MAI INVATAT decat TOATA GASCA aia a voastra de teologi fini trancalai LASI si pacaliti de diavol cu „Argumente echilibrate” !

   si poti sa ma acuzi iar de „extremism” si „inselarea de-a dreapta”…. NU CONTEAZA ca si pe tine si pe mine Hristos ne va judeca si O SA VEDEM atunci __si asta PENTRU O VESNICIE___ CARE dintre noi 2 a avut dreptate !

   si acum transmite-i … un MIAU de la mine pisoiului tau cu ifose de Leu ! 🙂
   aprilie 6, 2017
   Reply
   –-
   „el

   preot Vulcanescu

   ia compara POZITIA , MARTURIA si FAPTELE Sfintilor Parinti si ca exepmlu a Sf Grigorie Palama …. cu pozitia voastra !!

   „Un alt mărturisitor aghiorit este Cuviosul Isaia, împreună nevoitor al Cuviosului Grigorie Sinaitul. Despre acesta, Sfântul Nicodim Aghioritul menţionează următoarele: “Acest fericit a suferit multe răutăţi de la împăratul Mihail Paleologul, cel de cuget latin, pentru că nu voia să fie în comuniune cu Patriarhul de atunci, Ioannis Vekkos, din pricina pervertirii dogmei ortodoxe, ci miscat de dumnezeiască râvnă s-a luptat mult pentru Ortodoxie, şi prin neobosita sa învăţătură i-a unit pe toţi încă mai desăvârsit cu Biserica Ortodoxă a lui Hristos” (vezi ca mai sus, p. 251). Aici mărturia aceasta are o foarte mare importanţă. Sfântul a întrerupt orice comuniune cu patriarhul şi cu cei de cuget latin, pentru că, aşa cum spunea el însuşi, astfel putea rămâne unit cu Biserica lui Hristos.

   Acelaşi lucru însă l-a făcut pentru apărarea credinţei noastre şi Sfântul Grigorie Palama, unul dintre cei mai aleşi fii ai monahismului aghiorit. Când isihasmul a fost supus atacurilor unui filosof, monahul Varlaam Calavritul, şi ale lui Grigorie Achindin, atunci Sfântul Grigorie, chemat de prietenii lui isihaşti din Tesalonic, a ieşit din Sfântul Munte, lăsându-şi sihăstria, însoţit fiind de corifeii săi colaboratori monahi, Isidor, Marcu şi Dorotei, şi cu sprijinul monahilor cărturari David Dosfpatos şi Iosif Kalothetos şi-a asumat apărarea Ortodoxiei, urmându-le şi în aceasta marilor Părinţi ai pustiei, Antonie cel Mare, Sava cel Sfinţit, Teodosie, începătorul vieţii de obşte, care, atunci când era primejduită credinţa noastră lăsau isihia şi alergau cu picior sprinten la lupta cea bună a mărturisirii. Cu luminare de Sus, având cunoştinţe teologice, dar mai ales cuget mărturisitor şi mucenicesc, Sfântul Grigorie Palama a întocmit Tomosul Aghioritic pentru apărarea “celor ce vieţuiesc cu sfinţenie în isihie”, care a fost aprobat şi semnat de o mulţime de Părinţi Aghioriţi. Când, mai târziu, Patriarhul Constantinopolului s-a împăcat cu Achindin şi i-a permis să înveţe opiniile lui eretice, Sfântul l­a mustrat pe patriarh pentru “revocările” sale, ca unul ce este un “sclipitor mincinos si în chip foarte vădit calomniator”: “Acesta (referindu-se la Patriarhul Kalekas) se desparte de multe ori pe el însuşi de Biserica lui Hristos şi de întreaga ceată a ortodocşilor”. “De vreme ce acesta, în acest chip şi de multe ori, s-a tăiat pe sine de la întreaga pliromă a ortodocşilor, este, prin urmare, cu neputinţă să aparţină binecredincioşilor cel care s-a despărţit de aceasta. Dimpotrivă, cel ce, din aceste motive, s-a despărţit de Kalekas, aparţine cu adevărat cetei creştinilor şi este unit cu Dumnezeu prin buna credinţă”. Fireşte, ceea ce scria pe atunci Sfântul Grigorie Palama este absolut valabil pentru actualul Patriarh Bartolomeu Arhontonis.

   Şi aici se vede clar că Sfântul Grigorie şi monahii isihaşti întrerupseseră comuniunea bisericească cu patriarhul. Şi din acest motiv, în aprilie 1343, Sfântul a fost arestat, iar după câteva “înfăţişări” sinodale, în cele din urmă, Patriarhul Kalekas l-a anatemizat şi l-a caterisit, fapte pentru care au semnat şi mulţi episcopi, precum şi Patriarhul Ignatie al Antiohiei şi Patriarhul Gherasim al Ierusalimului, care se aflau în Constantinopol. În cele din urmă a fost închis în închisorile palatului, unde a rămas aproape patru ani, dimpreună cu mulţi deţinuţi politici.

   Sfântul Grigorie Palama constituie pecetluirea şi sinteza întregii teologii ortodoxe şi totdeauna va fi pentru noi călăuzitorul nerătăcit în orice epocă şi faţă de orice putere potrivnică lui Dumnezeu, care va căuta să falsifice Tradiţia Patristică Ortodoxă.”

   ti se pare cumva ca sunt SIMILARE?
   CINE dintre voi Gheron Sava si Aghioritii npomenitori pe de o parte si tu &GASCA de „echilibrati” episcopi LASI si „teologi subtiri” pe de alta parte e PATRISTICA?

   faceti voi ca Sf Grigorie Palama ?
   Dar Gheron Sava si aghioritii?

   OK?

   deci CARE dintre voi e MAI PATRISTIC?
   CARE dintre voi INVATA si FACE ca Sf Grigorie Palama : tu&gasca sau Gheron Sava si cei de un cuget cu el?

   asa ca AI RASPUNSUL despre CINE ESTE PATRISTIC ( adica acela care INVATA si FACE ca Sf Parinti/ Sf Grigorie Palama!) ,….

   cat despre restul POLILOGHEI tale fudule de mai sus : e VORBARIE CALPA !

   si ai grija sa nu va intrebe cumva Hristos la Judecata DE CE ati fost urmatorii „adevarului „echilibrat” ( dupa mintea voastra!) si nu ai Adevarulului ABSOLUT !
   aprilie 6, 2017
   Reply

   Pacaleli

   Pr Matei : explucatiile iedtine pe care le dati nu au nicio acoperire patristica. Ne puteti da un exemplu de astfel de iconomii in istorie? Vorbesc de asemenea iconomii in dogme nu in altceva. Iconomii de aceeasi marime.
   aprilie 6, 2017
   Reply

   el

   Pacaleli

   bineinteles ca NU POATE da NICIUN EXEMPLU de Sfant Parinte care sa fi reactionat cum se „justifica” ei ca ar fi de facut !___ mai exact cum LE PLACE lor sa faca din COMODITATE si FALSE „strategii” ( el si gasca „echilibratilor” lui aia doxa de „teologie” din vorbe…. ba mai inventeaza si termeni noi GOI de orice sens ca sa nu zic NONSENSuri ca teoria aia a lui cu „iconomia” !… crezand ca ne poate aburi cu vrajeli de vorbe sforaitoare cu ifos de „teologie fina si echilibrata „)

   Apreciază

  • saccsiv said, on aprilie 6, 2017 at 9:40 pm

   VIDEO: Gheron Sava, despre asemănările și diferențele de viziune ale părinților atoniți față de poziția părintelui Theodoros Zisis în problema nepomenirii

   http://ortodoxinfo.ro/2017/04/06/video-gheron-sava-despre-asemanarile-si-diferentele-de-viziune-ale-parintilor-atoniti-fata-de-pozitia-parintelui-theodoros-zisis-in-problema-nepomenirii/

   Apreciază

 2. el said, on aprilie 7, 2017 at 11:56 am

  DE CE NU A VENIT Parintele Th.. Zisis la SINAXA !!!

  „La sinaxa din 4 aprilie 2017 pr Theodoros Zisis nu a participat intrucat sfintia sa a avut o alta parere fata de parerea athonitilor : sa se faca in continuare iconomie si oamenii sa mearga la bisericile unde sunt pomeniti episcopii tradatori. Iconomia s-a facut mai mult de 100 de ani si iata unde am ajuns. Grupul de romani a discutat cu Gheron Savva aprox 30 de minute inainte de a incepe sinaxa despre aceste lucruri. L-am intrebat daca vreodata in istorie s-a mai facut asemenea iconomie . Raspunsul a fost categoric :niciodata in materie de dogme.Oare de ce pr Zisis nu a avut curajul sa vina la sinaxa si sa-si sustina punctul de vedere?In fond la sinaxa se poate dialoga , fiecare are posibilitatea de a-si sustine opinia cu argumente. Pe alte site-uri apar nuante, apar diverse interpretari ale unui asemenea gest. Timp de mai multe luni monahii atoniti si pr Zisis au fost pe aceeasi lungime de unda insa cu cateva zile inainte de sinaxa pr Zisis a decis sa nu mai participe. Nici macar sa-si spuna puctul de vedere in fata participantilor la sinaxa. Oare daca si-ar fi spus opinia ar fi pierdut din renumele pe care il are de urmator al Sfintilor Parinti? S-ar fi vazut ca de fapt nu este chiar asa?

  S-au facut presiuni mari pentru ca sinaxa sa nu aiba loc. S-au dat multe telefoane catre unii dintre vorbitori pentru a nu participa la sinaxa, ca athonitii sa ramana singuri sa para ca sunt izolati , ca au propria lor parere. Din fericire , pozitia athonitilor este pozitia Sfintilor Parinti. Apropiatii pr Zisis evident nu au venit, dar au incercat sa-i convinga si pe ceilalti , lucru regretabil. Regretabil este si faptul ca pr Zisis si-a schimbat opinia cu putin timp inainte de sinaxa. Indeamna sa mergem la preotii si episcopii care au cuget ortodox. De unde stim cine are cuget ortodox? De unde stim ca nu mint si de fapt sunt ecumenisti? Cum ne mai ingradim de erezie atunci? Sunt intrebari concrete la care asteptam raspunsuri de la fanii pr Zisis. In Romania , in privat, aproape toti episcopii romani au recunoscut ca in Creta a fost erezie. Insa niciodata public. Atunci de unde stim cine are cuget ortodox in acest ocean de viclenie?

  Silviu Mihai Chirila avea un filmulet cu pr Zisis si inainte de sinaxa a incercat sa discute o eventuala pozitie pe care delegatia Romaniei ar fi putut sa o aiba. Nu am inteles ce anume dorea cu acea pozitie intrucat sinaxa era greceasca , romanii avand un statut de invitati. Nu putea fi vorba despre vreun vot. Brusc unii dintre participanti au inceput sa simta o oarecare repulsie. Adica nu se asteptau la o abordare pur politica a situatiei. Lipsa de experienta, precipitare, agitatie si prea putin simt al realitatii.

  Un parinte din Grecia imi spunea la sinaxa : situatia actuala este ca si cand te duci la un bolnav de la spital si ii pui diagnostic, ii spui ca este bolnav. Apoi vine alt vizitator la acel bolnav si ii pune diagnostic ca este bolnav.Si tot asa altii si altii il viziteaza si ii pun iar diagnostic. Insa nimeni dintre acestia nu il ajuta pe bolnav ci doar ii pun diagnostic de fiecare data. Acesta este starea actuala a ereziei ecumeniste , doar se vorbeste, se condamna dar nu se face nimic concret. A venit timpul sa trecem de la vorbe la fapte cum a spus Gheron Savva in cuvantul sau de la sinaxa.Citind luarea de cuvant a lui Gheron Savva in limba romana ,veti intelege pozitia atonitilor marturisitori precum si cea a grecilor participanti la sinaxa. Unul dintre vorbitori a spus ” Sfintii Parinti ne-au lasat intreruperea pomenirii ca medicament pentru vindecarea trupului bisericii.”. Un alt vorbitor , din Creta, a spus “avem ocazia sa spalam rusinea celor care au participat in 2016 in Creta la Kolimbari”. Alt vorbitor :”desi Biserica nu razboieste pe nimeni ea este tot timpul razboita. Desi Biserica nu castiga nicio lupta , ea nu pierde niciodata razboiul”. “Faptul ca suntem aici demonstreaza ca Ortodoxia exista”.

  Concluzia este ca la sinaxa din Grecia s-a luat hotararea de intrerupere a pomenirii , de a trece de la vorbe la fapte.

  Daca isi va reconsidera pozitia , parintele Zisis este asteptat sa vina alaturi de participantii de la sinaxa, alaturi de cei care merg pe linia Sfintilor Parinti. Pentru cei precum pr Zisis grecii au un cuvant : ,,Pirosvέstis”, ceea ce se traduce în rom. cu ,,pompier”.Vine din grecescul : ,,pir” =foc si ,,svίno”= a stinge . Cumva se traduce =stingator de foc . Adica un om precum pr Zisis nu lasa pe ceilalti sa mearga la nivelul urmator. Ii inabusa, ii tine la acelasi nivel. Exista si la noi in Romania asemenea oameni . Pr Macarie de la Oituz de exemplu. Sau astradrom. Care in niciun caz nu duc oamenii catre mantuire. Cum ar putea niste rataciti care nu au inteles Ortodoxia sa indrume pe altii?

  Este multa dezinformare in comunicarile despre acesta sinaxa.Fanii pr Zisis vor incerca sa-l scoata “basma curata” si sa infatiseze altfel lucrurile. Pe un site romanesc am vazut ca ceea ce scrie in text este diferit de un asa zis interviu la cald . Repet : cititi omilia lui gheron Savva care este lamuritoare despre ce s-a intamplat si ce s-a hotarat la sinaxa din Oraiokastron , Grecia 2017. Pozitia athonitilor a fost una verticala in deplina conformitate cu Sfintii Parinti , echilibrata, fara compromisuri , fara politicianisme si fara interese ascunse . Multumim lui Dumnezeu pentru lupta si jertfa pe care acesti oameni o duc. Si cand zic jertfa ma refer la faptul ca athonitii isi jertfesc viata lor de monahi , ies din pustie , vin in lume sa apere Ortodoxia precum in trecut Sfintii Parinti au procedat. Am intalnit aici un grec, Iorgos, care si-a pus toata averea la dispozitie , pentru lupta antiecumenista. Acesta era jertfa lui: toata averea lui de o viata a cedat-o pentru Ortodoxie. Un om extraordinar! Ce exemplu da acest mirean , calugarilor care chipurile s-au lepadat de lume si isi vad in continuare de viata lor de monahi in aceste vremuri cand ortodoxia este atat de mult luptata. Slava lui Dumnezeu pentru mila pe care inca o mai are pentru noi!

  Din Oreokastro pentru Ortodoxos.ro

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: