SACCSIV – blog ortodox

Ieromonahul ONISIM BANU de la Manastirea Fagetel A INTRERUPT POMENIREA Episcopului Andrei Nicolae Moldovan al Covasnei si Harghitei. ANUNTUL PUBLIC

Posted in Uncategorized by saccsiv on ianuarie 15, 2017

   Iata ce putem citi la Ieromonah Onisim Banu de la măn. Făgețel a întrerupt pomenirea episcopului Covasnei și Harghitei de pe Sinodul Talharesc:

ierom-onisim-banu

Preasfinția Voastră,

Subsemnatul, ieromonah ONISIM BANU, viețuitor al Mănăstirii Făgețel, județul Harghita, din Episcopia Covasnei și Harghitei, Vă anunț că începând din data de 10 ianuarie 2017 am întrerupt pomenirea Preasfinției Voastre la toate sfintele slujbe. În ultimele șase luni, după desfășurarea pseudo-sinodului din Creta, am stăruit în analizarea celor hotărâte acolo și am constatat cu mâhnire și cu durere sufletească că sunteți de acord cu ele, le aplicați în activitatea pastorală din Eparhia pe care o cârmuiți, deși ele au un vădit caracter eretic, iar consecința aplicării lor în Episcopia Covasnei și Harghitei este răspândirea ereziei papistășești și înșelarea celor pe care ar trebui să îi călăuziți ”la tot adevărul.”


Conștiința mea de ortodox a trecut prin multe frământări până în acest moment, iar hotărârea întreruperii pomenirii ierarhului meu vădit ecumenist nu am luat-o în mod pripit, ci bazându-mă pe argumente de ordin practic, adică pe fapte concrete ale Preasfinției Voastre, săvârșite într-o lungă perioadă de timp (adică din anul 1997 încoace, incluzând perioada în care Preasfinția Voastră ați fost starețul Mănăstirii Făgețel, precum și după ce ați fost ales ca ierarh eparhiot al Covasnei și Harghitei).
Toate aceste fapte ale Preasfinției Voastre, prin care ați aplicat, de-a lungul ultimilor 19 ani, teoriile eretice filo-papistașe și ecumeniste în viața Mănăstirii Făgețel și apoi a întregii Eparhii a Covasnei și Harghitei, m-au condus la singura și cea mai eficace și mântuitoare soluție, atât pentru Preasfinția Voastră, cât și pentru mine, de a întrerupe pomenirea la sfintele slujbe.
Menționez că această soluție-atitudine este recomandată și aplicată de ieroschimonahul Iulian Prodromitul însuși, ca unul care V-a fost chiar și Preasfinției Voastre un apropiat și bun povățuitor duhovnicesc mai ales în perioada de studii post-universitare pe care le-ați făcut în Grecia. În data de 10 ianuarie 2017, în ziua de prăznuire a Cuviosului Antipa de la Calapodești, unul dintre ocrotitorii Schitului Prodromu, am simțit un îndemn lăuntric mai puternic decât orice teamă de vreo sancțiune lumească și astfel am hotărât ca din acea zi să întrerup pomenirea.
Câteva dintre motivele cunoscute de mine personal pentru care trebuia să întrerup pomenirea Preasfinției Voastre la sfintele slujbe, cu nădejdea că Vă veți îndrepta și veți călăuzi spre mântuire turma încredințată de Hristos, sunt următoarele:
1. Înainte de anul 2000, pe când eu eram doar frate începător de mănăstire, ați primit, un ”preot” catolic în sfântul altar, la Mănăstirea Făgețel, neluând în seamă faptul că respectivul nu avea Sfântul Botez ortodox, nici harul preoției; i-ați îngăduit să se apropie de Sfânta Masă (am fost martor ocular, de la strană, la cele întâmplate).
2. În aceeași perioadă, dar și după anul 2000, ați primit, în calitate de stareț al Mănăstirii Făgețel, doar prin Mirungere pe ereticii papistași la Ortodoxie, nerespectând astfel învățătura Sfinților Părinți și canoanele Bisericii, în fapt recunoscând validitatea botezului eretic papistaș și blasfemiind dogma Sfintei Treimi prin faptul că ați fost de un cuget cu aceștia (am fost de față la cele petrecute, mâhnindu-mă profund, iar acum nu mai pot sta deoparte și trebuie să iau atitudine, pentru că observ continuarea neîntreruptă a acestei lucrări diabolice, pe care o săvârșiți, în dauna Dreptei Credințe).
3. La începutul activității arhierești ca întâi-stătător al Episcopiei Covasnei și Harghitei ați afirmat în mod public, într-un interviu transmis la un post de radio, că nu sunteți numai episcopul ortodocșilor din cele două județe, ci și al greco-catolicilor. Această afirmație este suficientă pentru ca Dvs. să fiți pasibil de caterisire imediată, iar în ceea ce mă privește pe mine, cele auzite au contribuit decisiv la luarea hotărârii de întrerupere a pomenirii. Cele afirmate de Dvs. la radio, le-am auzit personal înregistrate, fiind chemat de unul dintre viețuitorii mănăstirii, care auzise mai întâi cele afirmate. Cele auzite atunci mi-au fost confirmate cu câteva zile în urmă ca veridice și de actualul stareț al Mănăstirii Făgețel.
4. Ați numit, în cursul anului 2016, ca stareț al Mănăstirii Toplița pe arhimandritul Emilian Telcean asupra căruia, conform mărturiilor unor viețuitori din această mănăstire, planează suspiciunea clară că nici măcar nu a fost vreodată botezat ortodox, fiind trecut de la greco-catolici la Ortodoxie doar prin Mirungere, ceea ce este total anticanonic, chiar dacă, în spiritul eretic ecumenist contemporan, se practică tot mai mult. Consider că un om care nu este botezat ortodox nu are cum să fie nici preot, cu atât mai mult stareț al celei mai mari mănăstiri ortodoxe din jurisdicția Episcopiei Covasnei și Harghitei. Mai mult, conform membrilor obștii monahale toplițene, pe vremea păstoririi ÎPS Ioan Selejan, arhimandritul Emilian a primit în biserica Mănăstirii Toplița (pe vremea când încă nu era numit stareț, dar coordona activitatea mănăstirii), pe un cardinal papistaș, i s-a cântat acestuia imnul arhieresc Pe stăpânul… și i s-au deschis ușile împărătești, iar acest eretic a intrat în sfântul altar prin ele. Consider că cele petrecute atunci au fost o blasfemie, căreia mă opun cu tot sufletul meu. Chiar dacă cele relatate mai sus nu s-au petrecut în timpul arhipăstoririi Preasfinției Voastre, nu ați ținut cont de ele și l-ați numit stareț pe un om care a încălcat grav învățătura Bisericii și rânduielile ei canonico-liturgice.
5. De asemenea, în perioada în care am avut ascultarea de duhovnic al Mănăstirii Doamnei de la Moglănești-Toplița, sus-numitul arhimandrit Emilian a trecut doar prin Mirungere la ortodoxie un copil eterodox, adus la Mănăstirea Toplița de maicile mănăstirii Doamnei în ascuns, fără știrea mea, ca duhovnic al lor.
6. Am aflat de curând și de circulara emisă acum câțiva ani de Sinodul Sfintei Biserici Ortodoxe Române, prin care se recomandă primirea la Ortodoxie a eterodocșilor doar prin Mirungere, în fapt recunoscându-se astfel validitatea botezului eretic. Deoarece sunteți membru al Sinodului, este clar că Vă asumați total această hotărâre sinodală, iar din practică se vede că o aplicați în mod constant.
7. Am fost martor la încercarea unui preot din subordinea Preasfinției Voastre de a săvârși Botezul ortodox nu prin întreita afundare, ci prin turnare; în situația respectivă m-am văzut nevoit să iau atitudine și să botez eu însumi pruncul așa cum prevede învățătura Bisericii lui Hristos, adică prin întreită afundare.
8. Există un număr de eleve din Eparhia noastră care urmează cursurile Liceului Pedagogic din Odorheiul Secuiesc și sunt cazate la internatul acestuia, aflat în proprietatea maicilor catolice din zonă. Fetele respective sunt obligate să treacă la catolicism, sunt private de cărțile de rugăciune ortodoxe și de sfintele icoane, sunt supuse la diverse umilințe și obligate să participe la slujbele papistășești, spunându-li-se că, devreme ce au ajuns la acel Liceu, ele sunt deja catolice, nu mai sunt ortodoxe. Sunt forțate să ajute preotul papistaș la serviciul religios. Toată această situație este acceptată de Preasfinția Voastră, care susțineți material acel internat catolic și nu luați nici o măsură pentru apărarea propriei turme, a unor copile nevinovate care vor să își facă studiile, dar sunt puse în fața apostaziei.
9. În afară de multe alte posibile cauze vrednice de întrerupere a pomenirii, pe care nu le mai menționez în această scrisoare, am aflat cu stupoare că, după un proces lipsit de orice coerență dogmatică, patristică și canonică intentat părintelui Ciprian-Ioan Staicu, de fapt pentru lupta lui împotriva ecumenismului și a hotărârilor eretice ale pseudo-sinodului din Creta (iunie, 2016), ați hotărât să îl caterisiți, membrii Consistoriului nefiind în stare să aducă vreun răspuns la argumentele prezentate de părintele Ciprian la proces. Consider că în aceste condiții cugetul neortodox care Vă caracterizează, împreună cu colaboratorii Dvs, V-a făcut să vă pecetluiți căderea, prigonind pe cei care luptă împotriva minciunii și a ereziei. Prin urmare, mie mi se întărește convingerea că întreruperea pomenirii a fost o hotărâre după voia lui Dumnezeu și întru frica Lui.
Sunt convins că în perioada următoare vor fi și alți preoți din Eparhia noastră care vor întrerupe pomenirea, pentru că abaterile de la învățătura Bisericii Ortodoxe pe care le săvârșiți sau le încurajați au depășit orice limită, iar conștiința noastră nu se poate face părtașă la așa ceva, căci ne-am pierde mântuirea.
Întreruperea pomenirii are ca temei Canonul al XV-lea al Sinodului I-II Trulan, deci nu fac vreo schismă în Biserică, nu voi pomeni vreun alt ierarh, ci mă voi ruga lui Dumnezeu să Vă dea pocăință, să vă lepădați de erezia ecumenistă, de toate abaterile menționate mai sus, înainte ca judecata lui Dumnezeu să Vă oprească.

Miercurea-Ciuc, 13 ianuarie 2017

Ieromonah Onisim Banu

Preasfinției Sale,
Preasfințitului ANDREI, Episcopul Covasnei și Harghitei

sursa: http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2017/01/13/in-adevar-nimeni-nu-e-singur-in-erezie-nimeni-nu-e-fericit/

   Comentariu saccsiv:

Iata ce putem citi la A fost ales noul Episcop al Covasnei şi Harghitei de pe Ziarul Lumina din 5 februarie 2015:

Preasfinţitul Părinte Andrei Făgărăşeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a fost ales ieri, 5 februarie, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în postul vacant de Episcop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei.

După deschiderea lucrărilor de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, a rostit o meditaţie duhovnicească intitulată „Responsabilitatea ierarhului pentru zidirea de locaşuri de cult, împodobirea cu pictură şi îngrijirea lor“. În continuare, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, a avut loc şedinţa Sfântului Sinod pentru alegerea noului Episcop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei. Sfântul Sinod a ales prin vot secret pe Preasfinţitul Părinte Andrei Făgărăşeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, în scaunul vacant de Episcop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei, cu 38 de voturi din 45 de voturi valid exprimate, după cum precizează Biroul de presă al Patriarhiei Române. Candidaţii desemnaţi, în ziua de 23 ianuarie 2015, de către Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Ardealului, în consultare cu Adunarea eparhială a Episcopiei Covasnei şi Harghitei, au fost Preasfinţitul Andrei Făgărăşeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, şi Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.

La finalul sesiunii pentru alegerea noului chiriarh al Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Părinte Andrei Făgărăşeanul a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru sfaturile pe care i le-a dat de-a lungul timpului, Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu, pentru dragostea cu care l-a chemat la slujirea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, precum şi tuturor ierarhilor membri ai Sfântului Sinod. „Cu adâncă emoţie în suflet mă gândesc la primii paşi, când am intrat în oaza de spiritualitate ctitorită de primul Patriarh al României, Miron Cristea, la Mănăstirea Topliţa. Timp de aproape 15 ani, cât am stat lângă Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, am reuşit să cunosc râvna şi zelul misionar al «omului munţilor», cum a fost numit până mai ieri Înaltpreasfinţia Sa, şi am reuşit să cunosc pe bunii creştini din cele două judeţe care compun Episcopia Covasnei şi Harghitei, cu necazurile şi bucuriile lor. Am rămas profund impresionat, când am stat cu românii ortodocşi din această episcopie, de zelul lor misionar şi de purtarea crucii cu bucurie, în Hristos Domnul. În aceste momente de emoţie duhovnicească, ţin să mulţumesc Bunului Dumnezeu, pentru toate darurile care s-au revărsat asupra mea, în aceşti 25 de ani de vieţuire monahală pe tărâmul Ortodoxiei româneşti, unde românii sunt minoritari la ei acasă“, a spus Preasfinţia Sa.

Întâistătătorul Bisericii noastre l-a felicitat pe noul ales şi a subliniat că în Episcopia Covasnei şi Harghitei, o zonă unică în felul ei în România, lucrarea misionară trebuie continuată cu înţelepciune. „Este necesar să continuăm ceea ce am primit ca moştenire spirituală şi materială, dar şi ca zel sau dragoste de patrie şi popor. Este vorba de un patriotism duhovnicesc, luminat, care nu înseamnă învrăjbire între etnii şi confesiuni, ci multă înţelepciune de a păstra echilibrul necesar în situaţii uneori foarte delicate. Este nevoie ca întreg Sfântul Sinod să aibă o atenţie părintească deosebită pentru această zonă, fiindcă nu este aşa de simplu cum pare la prima vedere. Este vorba de un curaj necesar, bazat însă pe credinţă, înţelepciune şi multă rugăciune“, a subliniat Preafericirea Sa.

Întronizarea noului ierarh titular Episcop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei va avea loc duminică, 15 februarie 2015, în Catedrala Episcopală din Miercurea-Ciuc, a anunţat Biroul de presă al Patriarhiei Române.

PS Părinte Andrei Făgărăşeanul, scurtă biografie

Preasfinţitul Părinte Andrei Făgărăşeanul s-a născut la 22 noiembrie 1967, în localitatea Cheţani, judeţul Mureş. A urmat şcoala generală în anii 1974-1982, în localitatea natală, iar între anii 1982 şi 1986, Liceul Industrial din oraşul Iernut, judeţul Mureş. Între anii 1996 şi 2000, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti, iar între 2002 şi 2005, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aristotel“ din Salonic, Grecia. În prezent, urmează cursurile Şcolii doctorale a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna“ din Sibiu.

A intrat ca vieţuitor la Mănăstirea Topliţa, judeţul Harghita, în data de 8 septembrie 1988. La vârsta de 23 de ani, în 19 iulie 1990, a fost tuns în monahism cu numele Andrei. În data de 20 iulie 1990, a fost hirotonit ierodiacon pe seama Mănăstirii Topliţa. La 21 noiembrie 1990, a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii Topliţa, iar la 29 noiembrie 1990, a fost hirotesit duhovnic. La 10 august 1995, este numit stareţ al Mănăstirii Făgeţel. La 29 august 1999, este hirotesit protosinghel, iar la 29 august 2006, este hirotesit arhimandrit. La 1 octombrie 2005, a fost numit exarh al mănăstirilor din Episcopia Covasnei şi Harghitei, iar la 9 iulie 2008, a fost ales de către Sfântul Sinod în postul de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, cu titulatura „Făgărăşeanul“, fiind hirotonit întru arhiereu la Praznicul Adormirii Maicii Domnului, pe 15 august 2008, la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov.

   Comentariu saccsiv:

Vizionati va rog si:

Iata-l si la Manastirea Petru Voda, vorbind despre parintele Justin Parvu,

la trei ani de la mutarea la Domnul a marelui duhovnic:

 

37 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. berlin said, on ianuarie 15, 2017 at 12:03 pm

  vă rog să urmăriți clipul cu atenție .

  Apreciază

 2. el said, on ianuarie 15, 2017 at 1:24 pm

  VREDNIC ESTE Parintele Onisim!
  Dumnezeu Insusi l-a calauzit si il pazeste !

  Rugati-va fratilor sa scoata Hristos Domnul LUCRATORI la SECERIS , si de va fi RECOLTA voastra/noastra bogata Dumnezeu ne va ridica SUTE de Parinti DREPTI , de nu ….VAI de noi !

  Apreciat de 1 persoană

  • cca70 said, on ianuarie 15, 2017 at 10:22 pm

   daca poporul asta nu se trezeste mai repede, si nu incepe pe scara larga sa se lepede de ecumenism…mi-e teama ca Dumnezeu nu o sa mai aibe multa rabdare cu noi….si din clipa aia nu va mai exista nimica din Romania…

   dupa parerea mea , natia asta e teribil de adormita si adinc scufundata in mocirla nepasarii in toate problemele vitale, adica :
   ecumenism, vaccinuri, Cip-uri biometrice, chemtrails….si sincer nu cred ca se va trezi vreodata intr-o asemenea proportie incat sa poate renaste din sclavia impusa de satane, si sa redevina o tara libera si crestina…eu poate sunt mai pesimist din fire, dara asa vad eu situatia

   Apreciază

 3. valentinortodoxblog said, on ianuarie 15, 2017 at 1:36 pm

  Frate Vasile te rog frumos să faci un articol despre cele întâmplate în ultima perioada cu Părintele Ciprian Staicu. Multumesc frumos

  Apreciat de 1 persoană

  • ema said, on ianuarie 15, 2017 at 7:53 pm

   @valentinorthodox: ma tem ca pe acest site nu vom citi ceva despre cele petrecute curind cu Parintele Ciprian…
   oricit de mult si de multi ne-am ruga de Saccsiv..

   Apreciază

 4. Pąʍvo said, on ianuarie 15, 2017 at 2:21 pm

  Andrei nu face nimic fără ordinul mitropolitului cu soacră de la Sibiu.
  Streza e principalul călău în Ardeal ! Prieten la cataramă cu marele mason Sorin Frunzăverde.
  Caterisirea părintelui Ciprian Staicu a fost făcută la ordinul acestuia şi datorită invidiei la nivel de cunoştinţă teologică şi dogmatică.

  Apreciază

  • el said, on ianuarie 15, 2017 at 3:52 pm

   Pąʍvo

   Interesant !!!
   …” ordinul mitropolitului cu soacră de la Sibiu.”.( asta banuiesc din ce zici ca e Streza, ERETIC NOTRIU, NU m-as mira sa aibe si soacra sau alte „acareturi” din astea… 🙂 ) …
   „… datorită invidiei la nivel de cunoştinţă teologică şi dogmatică”_____ dar CINE e BALARIA/matraguna asta OTRAVITA si PROASTA cu fuste din beserica.srl ? 🙂

   Apreciază

 5. Cristian Vodă said, on ianuarie 15, 2017 at 2:57 pm

  Apreciază

 6. Gabriel said, on ianuarie 15, 2017 at 3:03 pm

  DOCUMENT. Scrisori deschise către ierarhii Bisericii Ortodoxe Române cu privire la sinodul din Creta

  http://www.glasulstramosesc.ro/blog/document_scrisori_deschise_catre_ierarhii_bisericii_ortodoxe_romane_cu_privire_la_sinodul_din_creta/2017-01-15-280

  Apreciază

 7. nela said, on ianuarie 15, 2017 at 5:12 pm

  Astazi, am asistat la o scena f;trista, in fata Catedralei din Paris : Un domn foarte firav, si care tremura, atat de frig si de frica, ( vazand napustindu-se asupra lui cati-va … nu vreau sa-i numesc ) si care impartea la cei ce voiau, niste articole din Sf; Parinti, despre ecumenism, si despre sinodul din creta , deci acest domn,a fost agresat, fizic si verbal, de un Preot, care a iesit cu cateva ,, ajutoare,, dupa predica de asemenea agresiva, (impotriva celor ce contesta sinodul) Deci i-au smuls foile din mana , rupandu-i si nasturii de la haina, l-au insultat, f. urat . I-mi pare rau ca nu a fost nimeni sa inregistreze scena… Ma intreb, si
  va intreb si pe dv. cei de aici; Oare acesta sa fie Efectul( Sf.) Duh cu care se lauda Bartolomeu ca a lucrat in Creta ? Va rog sa ma iertati .

  Apreciază

  • el said, on ianuarie 15, 2017 at 5:45 pm

   nela

   … ca sa mai mergeti ca ORBII la popii romani din Fr !!!! .. IUDELE seCURitatii…

   .. ASA va trebuie, doar doar va veti trezi… de ce IUDE ascultati prosteste si din mainile CUI „va imparastasiti” ..cu SPURACACIUNI !!

   Apreciază

   • saccsiv said, on ianuarie 15, 2017 at 5:58 pm

    el

    Pai merge omul. Ca poate gaseste si preoti. Ca pana nu merge, de unde sa stie?

    Stiu frati care au luat la rand bisericile din orase (din Romania, ce-i drept) si astfel au descoperit preoti nepomenitori.

    Pe de alta parte, eu nu le pot numi spurcaciuni.

    Apreciază

   • nela said, on ianuarie 15, 2017 at 7:37 pm

    Pai cat mai suntem pe aici, ude sa mergem ? caci toti sunt in comuniune . Rusii nu au fost la sinod, dar nici nu s-au dezis . E mai bine sa stam acasa ? Si am vazut ca nici in Rom. nu stau mai bine lucrurile …

    Apreciază

   • el said, on ianuarie 16, 2017 at 10:01 pm

    saccsiv

    tu vorbesti asa teoretic ca NU STII despre ce CLOACA e vorba acolo la Paris.
    NU gasesti popa roman ORTODOX !.. numai MUTANTI care de care mai HIDOS … ca sa nu zic altfel…

    NU mai e de pierdut vremea cu popii romani de acolo …
    sa mearga crestinii sa-si caute PREOT CURAT si NEpomenitor de ERETIC la alte neamuri acolo, ca acolo nu e ca in Bucuresti cum zici tu , ,,,, si vorbesc in deplina cunostinta de cauza !…

    nela

    sa CAUTATI acolo preot drept si nepomenitor de eretic, … dar acolo unde PUTETI gasi … caci NU VETI gasi NICIUNUL acolo printre popii romani, asa ca sa mergeti pe la alte neamuri ortodoxe si cautati/cercetati cu atentie!

    Apreciază

  • Mihai said, on ianuarie 15, 2017 at 5:47 pm

   Nela, nu trebuie să te mai mire, am postat mai sus un link cu ce a fost mai zilele trecute la ,,catedrala” Notre Dame din Paris, deci cei ce mărturisesc deja au fost categorisit extremiști, fundamentaliști și teroriști și că urmare trebuie combătută, cum?, exact cum ai povestit tu

   Apreciază

   • nela said, on ianuarie 15, 2017 at 7:40 pm

    Ceea ce v-am spus,s-a intamplat,la Catedrala Mitropolitana Romana Ortodoxa din Paris

    Apreciază

  • saccsiv said, on ianuarie 15, 2017 at 5:50 pm

   ganduridinortodoxie

   Unde numeste IPS Ierotheos site-rile saccsiv si Sinodul Talharesc?

   Apreciat de 1 persoană

  • marinela said, on ianuarie 15, 2017 at 9:49 pm

   nela
   De ce n-ati luat atitudine,cei care n-ati fost de-acord cu „linsajul” acelor iude eretice asupra acelui firav si zgribulit de frig,dar curajos?!Eu n-as fi tacut din gura si m-as fi bagat intre el si brutele acelea „evlavioase”,protejindu-l ,chiar si cu trupul meu,de ce nu,c-as fi cistigat o cununa in cer.Trebuie sa fim uniti si sa ne aparam la nevoie unii pe altii de aceste otrepe ecumeniste.Ma iertati de vorba proasta,dar m-am suparat teribil,ca nimeni n-a reactionat in apararea acelui om al Lui Dumnezeu,firav si zgribulit de frig,dar…CURAJOS!!!

   Apreciază

   • nela said, on ianuarie 16, 2017 at 2:01 pm

    Draga sora ( i-mi permit) as vrea marinelaa sa vorbim in particular , noi suntem cam singurii ,, nebuni,, ( eu si acest ,,domn,, -(ieromonah …) de pe aici , care nu apreciem ,, lucrarea ,, inaltului ereziarh Iosif, si suntem deja legati … care ,, cei,, ??? aici lumea e … moarta . ei (asa spun ) se mantuiesc mai usor cu ,, dragostea si ascultarea de ereziarh …

    Apreciază

 8. ssd said, on ianuarie 15, 2017 at 10:37 pm

  am lăsat un comentariu pe sinotultalharesk, fără al aproba… ar trebui abrobate si pro și contra, era vorba de fiica Patriarhului, are una? nu știu cât e de adevărat, dacă are, poate se teme pt viața ei, și mai era vorba de cele 22 maici, care au marturisit în siria, și au fost drogate și violate, și aduse la București, însă știrea normal că nu se dă pe nicăieri, aș vrea părerea,

  Apreciază

 9. Ioana said, on ianuarie 15, 2017 at 11:20 pm

  Sfântul Ignatie Briancianinov – Despre ispitele mici

  – CARE SFÂRȘESC PRIN A MĂCINA DE TOT SUFLETUL –

  (să luăm și noi aminte)

  „Duhul căzut a văzut că ispitele mari și crunte trezesc în oameni râvna înflăcărată și bărbăția, care îi ajută să le rabde. El a văzut aceasta și a înlocuit ispitele tari cu ispite slabe, dar fine și care lucrează foarte puternic. Ele nu trezesc în inimă râvna, nu o duc la nevoință, ci o țin într-o stare de nehotărâre, iar mintea o țin într-o stare de nedumerire. Ele istovesc, secătuiesc treptat puterile sufletești ale omului, îl duc la deznădejde, la trândăvie și îl pierd, făcându-l sălașul patimilor din pricina slăbănogirii, a deznădejdii și a trândăviei. (…)
  Noi vedem că necazurile și nenorocirile actuale, în aparență slabe, tind, asemenea necazurilor și nenorocirilor puternice din vechime, să-l depărteze pe om de Hristos, să stârpească de pe pământ adevăratul creștinism, lăsând doar învelișul spre a înșela mai ușor. Noi vedem că ispitele slabe, dar gândite și pline de viclenia iadului, lucrează mult mai puternic spre folosul satanei decât ispitele grele, dar clare și directe. (…) Lipsa zidirii duhovnicești trebuie socotită cea mai mare nenorocire. Și această nenorocire se va vedea mai târziu.”
  – Ofrandă monahilor contemporani p 138 – editura Egumenița 2011

  Apreciază

 10. Ioana said, on ianuarie 15, 2017 at 11:26 pm

  Sfântul Igantie Briancianinov -Despre rugăciune, înfierbântare trupească și slavă deșartă

  „Nu fără temei s-a făcut de către unii legătura între starea de amăgire de sine și înșelare și întocmirea sufletească a acelor monahi care, lepădând deprinderea rugăciunii lui Iisus și îndeobște lucrarea minții, se mulțumesc doar cu rugăciunea cea din afară, adică doar cu a lua parte nelipsit la slujbele bisericești și a plini fără știrbire pravila de chilie, care este alcătuită doar din cântări de psalmi și rugăciuni făcute cu gura și cu glasul. Aceștia nu pot scăpa de , după cum lămurește starețul Vasile de la Poiana Mărului.” p. 211

  „Cel ce vede duhul amăgirii, în vedeniile care îi sunt înfățișate, a spus preacuviosul Maxim Capsocalivitul, foarte adesea este supus iuțimii și mâniei; buna-mireasmă a smereniei ori a rugăciunii ori a lacrimii adevărate nu încape într-însul. Dimpotrivă, unul ca acesta se laudă mereu cu virtuțile sale, este plin de slavă deșartă și se dedă întruna, fără frică, patimilor viclene.” p. 201

  „Iar lumea cum să-l cunoască pe nevoitorul adevăratei rugăciuni, când nevoința aceasta este ea însăși cu totul necunoscută lumii! Altfel stau lucrurile cu cel aflat în amăgire de sine! Nu mănâncă, nu bea, nu doarme, iarna umblă doar în rasă, poartă lanțuri, vede vedenii, pe toți îi învață și îi mustră cu o nerușinare plină de îndrăzneală, fără nici o dreptate, fără rost, cu înfierbântare a sângelui, înfierbântare trupească, pătimașă și îndemnat de această înfierbântare nenorocită și pierzătoare. SFÂNT ȘI GATA.” p. 200 (un exemplu de „rugător” „desculț”: sfarmă-lanțuri Nil Dorobanțu)

  – Expierențe ascetice, editura Egumenița 2011

  Apreciază

 11. Rozalia said, on ianuarie 15, 2017 at 11:51 pm

  nela,
  da, e mai bine sa stai acasa. Studiaza comentarriile de pe blog si vei intelege.
  Si cum de v-a rabdat inima sa nu sariti in ajutorul acelui om minunat. Si cum de nimeni nu a reusit sa filmeze scena? Cine este acel preot? O fi ortodox, sau vreo unul devenit ortodox peste noapte, cum am gasit in scrisoarea ieromonahului Onisim Ban ca se poarta. Dar iti multumim ca ai scris, sa stie toata lumea cum sta treaba cu popii inveninati de aburii sinodului cretan.

  Apreciază

  • nela said, on ianuarie 16, 2017 at 8:56 pm

   Rozalia . acesta este preotul , care predica ( pe la min.2,35)https://www.youtube.com/watch?v=bEW5nr2_5g4&t=9941s

   Apreciază

 12. Ioana said, on ianuarie 15, 2017 at 11:58 pm

  Sfântul Igantie Briancianinov – Despre călăuzirea duhovnicească și PROOROCII MINCINOȘI

  „Păziți-vă, (îndeamnă Domnul), de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar înlăuntru sunt lupi răpitori; după roadele lor îi veți cunoaște pe ei. (sf ev Matei)
  Domnul poruncește să avem în privința lor o deosebită luare-aminte, o deosebită fereală. Proorocii mincinoși se cunosc după roadele lor, după viața lor, după faptele lor, după urmările lucrării lor. Nu te lăsa atras de vorbirea meșteșugită și cuvintele frumoase ale fățarnicilor, de glasul lor lin, ce pare semn al blândeții, smereniei și dragostei; nu te lăsa atras de zâmbetul lor dulce care le joacă pe buze și pe față, de prietenia și bunăvoința care le strălucesc în ochi; nu te lăsa înșelat de zvonurile despre sine pe care ei le răspândesc cu iscusință printre oameni, de încuviințările, de laudele, de numele răsunătoare cu care îi mărește lumea; ia aminte la roadele lor.” p 417

  „Ne alegem drept povățuitori cu precădere acei îndrumători pe care lumea îi declară sfinți și care se găsesc fie în adâncul înșelării fie în adâncul neștiinței. Ne alegem drept călăuze cărți scrise de nevoitori eterodocși, aflați în cea mai cumplită înșelare demonică, în comuniune cu diavolii. Ne alegem drept povățuitori scrieri ale Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe care înfățișează rugăciunea monahilor sporiți, pe care începătorii nu o pot nici măcar înțelege, darămite s-o urmeze, și ca roadă a nevoinței duhovnicești apar ca niște monștri neorânduiala sufletească, pierzania.” p 220.

  Expierențe ascetice, sophia 2008

  Apreciază

 13. […] Ieromonahul ONISIM BANU de la Manastirea Fagetel A INTRERUPT POMENIREA Episcopului Andrei Nicolae Mo… […]

  Apreciază

 14. […] Ieromonahul ONISIM BANU de la Manastirea Fagetel A INTRERUPT POMENIREA Episcopului Andrei Nicolae Mo… […]

  Apreciază

 15. […] Ieromonahul ONISIM BANU de la Manastirea Fagetel A INTRERUPT POMENIREA Episcopului Andrei Nicolae Mo… […]

  Apreciază

 16. […] Ieromonahul ONISIM BANU de la Manastirea Fagetel A INTRERUPT POMENIREA Episcopului Andrei Nicolae Mo… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: