SACCSIV – blog ortodox

VIDEO: Interviu cu PARINTELE HARITON din Sfantul Munte Athos. ECUMENISMUL este EREZIE. Hotararile sinodului din Creta sunt eretice.

Posted in Uncategorized by saccsiv on decembrie 23, 2016

Iata ce putem citi la Ecumenismul este erezie. Hotărârile sinodului din Creta sunt eretice. de pe Aparam Ortodoxia:

Interviu cu Părintele Hariton din Sfântul Munte Athos

Este același pr. Hariton din Convorbire Părintele Antim – Părintele Hariton (iulie 2016)

Mai jos aveți transcriptul:

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://aparam-ortodoxia.ro/wp-content/uploads/2016/12/2016.12.23-Interviu-p%C4%83rintele-Hariton.docx&hl=en_US

Ecumenismul este erezie. Hotărârile sinodului din Creta sunt eretice

Interviu cu Părintele Hariton din Sfântul Munte Athos

Păr. Hariton:

Mă adresez [credincioşilor ortodocşi români], datorită dragostei şi susţinerii creştinilor ortodocşi ai Bisericii Ortodoxe Române, care au aceleaşi probleme ca şi noi creştinii ortodocşi greci, şi pentru că avem o legătură de dragoste cu adevăraţii părinţi care sunt în România, în mănăstiri şi în lume şi cu preoţii şi pentru că părinţii de la Schitul Prodromu al Marii Lavre ne-au rugat să dăm câteva explicaţii teologice şi practice cu privire la această mare erezie care îi preocupă astăzi pe toţi creştinii ortodocşi – ecumenismul.

În primul rând trebuie să spunem în câteva cuvinte despre ce înseamnă ecumenism şi dacă intr-adevăr ecumenismul este erezie. Ecumenismul a fost creat de cercuri lumeşti. Din punct de vedere istoric, putem spune ca ecumenismul este o mişcare care a început după al doilea război mondial, în 1948. Ecumenismul a fost creat pentru a uni diverse grupuri protestante. Nenorocirea este că încă de la început în această mişcare s-a implicat şi Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, cu rezultatul final că este considerată membru cu drepturi egale în Consiliului Mondial al Bisericilor. Cu tot respectul pe care-l avem toţi ca greci şi ca ortodocşi faţă de instituţia patriarhală şi faţă de patriarh, dragoste şi stimă pe care le purtăm fiecare în inimă, pentru că suntem greci şi romei, în ceea ce priveşte ecumenismul, însă, vedem că încă de la început Patriarhia a făcut o greşală imensă: a lăsat tradiţia patristică, linia Sfinţilor Părinţi, şi s-a aliniat sistemelor lumeşti. Patriarhia, cu toate că este singura – noi suntem – singura Biserică, cea ortodoxă, singura Biserică adevărată care există în lume, a acceptat să participe în Consiliul Mondial al Bisericilor ca un membru cu drepturi egale cu fiecare grupare protestantă. Adică ce este în vigoare în acest aşa-zis Consiliu Mondial al Bisericilor, sau al ereziilor cum este în realitate, aceleaşi drepturi egale le are şi Patriarhia [ca şi membrii protestanţi], şi prin urmare toate celelalte Biserici Ortodoxe care sunt implicate în acest Consiliu Mondial. Ce ne atrage atenţia încă de la început este că l-au numit “al Bisericilor”, Consiliul Mondial al Bisericilor, ceea ce înseamnă că Patriarhia, şi prin urmare toate celelalte Biserici Ortodoxe participante, au recunoscut protestanţii ca fiind “biserici” încă de la început.

Din punct de vedere istoric bineînţeles, în toate aceste decenii din 1902, de când a început de fapt ecumenismul, este prima încercare a Patriarhiei Ecumenice de a intra în contact cu lumea protestantă, anglicană, a Vestului. În 1948 ea devine membru egal în Consiliul Mondial al Bisericilor şi, de atunci până astăzi, s-au făcut foarte multe încercări de a instituţionaliza această legătură, având ca scop final unirea. Această unire este deservită de aşa-zisele dialoguri teologice. În cadrul acestor dialoguri teologice, din 1960, dacă nu greşesc, se implică şi papistaşii. Deci înţelegem că ecumenismul, încă de la început, este o mişcare ce se îndepărtează de tradiţia Sfinţilor Părinţi. Pentru noi, prin urmare, se dovedeşte că ecumenismul este o erezie. Şi aşa cum foarte corect şi clar a spus-o în urmă cu multe decenii Sfântul Părinte Iustin Popovici al Serbiei, ecumenismul nu este o simplă erezie, ci este o panerezie, adică înglobează toate ereziile.

Subiectul care ne preocupă este ce atitudine trebuie să avem faţă de ecumenism. Sfinţii Părinţi ne spun că cel mai mare duşman al Bisericii nu sunt prigonitorii creştinismului, ci ereticii şi ereziile. Biserica nu s-a temut de nimic mai mult decât de erezii şi de eretici. Pentru că prigonitorii, care luptau de asemenea împotriva credinţei lui Hristos, cum erau în primele secole ale creştinismului împăraţii idololatri, aceştia au făcut prigoană împotriva lui Hristos care a avut ca rezultat martiriul. Diavolul a văzut că prin martiriu se fac sfinţi şi de asta imediat a început printr-un mod mai viclean să încerce să dărâme creştinismul şi dreapta credinţă, creând astfel ereziile.

Ereziile au apărut de la începutul creştinismului, din nefericire. Prima erezie a fost cea numita gnosticismul, care seamănă foarte mult cu cea a ecumeniştilor de azi. Şi aceştia au făcut un sincretism. Sincretism înseamnă o unire de multe şi diferite ideologii religioase sub o aparenţă creştină. Ceea ce se întâmplă astăzi, ecumenismul încearcă să unească toate grupurile eretice într-o “biserică”, în aceeaşi “biserică”. Deci înţelegem că atunci când există erezie nu putem nici să fim indiferenţi, nici cu atât mai mult să urmăm vreo erezie. Erezia, cum ne învaţă Sfinţii Părinţi, ne desparte de Hristos, care este Adevărul, şi prin urmare ne privează şi de mântuirea veşnică a sufletului nostru.

Astăzi realitatea în care trăim este foarte dificilă, pentru că ecumenismul a ajuns la apogeu, putem spune, şi în special după sinodul care a avut loc în iunie în Creta. Acolo, din nefericire, 10 dintre Bisericile Ortodoxe Autocefale au semnat şi au hotărât câteva lucruri care nu sunt conforme nici cu dogmatica (învăţătura Bisericii), nici cu eclesiologia Bisericii Ortodoxe, nici cu istoria Bisericii Ortodoxe. Pentru toţi teologii, episcopii şi profesorii care s-au ocupat şi au studiat hotărârile Sinodului din Creta se dovedeşte că acest sinod nu este sinod ortodox şi nu a luat hotărâri ortodoxe. De aceea şi noi suntem datori acum să luăm atitudine faţă de acest sinod. Un creştin ortodox nu poate să aprobe, să accepte hotărârile acestui sinod, pentru că nu sunt ortodoxe.

Unul dintre cele mai importante momente ale acestui sinod este că acceptă că Papa şi toţi ereticii sunt “biserici”, cum suntem şi noi, adică au Taine, au Preoţie, au Botez, având scopul final ca să ne unim toţi împreună ca o singură biserică. Acest fapt nu poate fi acceptat niciodată de vreun ortodox. Din cauza asta se naşte în noi întrebarea: “Ce trebuie să facem, ce poziţie trebuie sa adoptăm?”. În calitate de creştini ortodocşi, care vrem să urmăm învăţătura Sfinţilor Părinţi, suntem datori să respingem hotărârile acestui sinod, care sunt eretice. Pentru aceasta există şi studii teologice care o dovedesc. Primul pas este să încetăm să mai avem comuninune eclesială cu cei care acceptă hotărârile eretice ale acestui sinod. Nu putem ca creştini ortodocşi [să rămânem în comuniune cu cei care sunt în comuniune cu ereticii]… Primul pas care ne preocupă este pomenirea episcopilor. Deoarece în Biserica noastră, în viaţa noastră liturgică, [pomenirea episcopului] are legătură directă cu mântuirea şi sfinţirea noastră prin Tainele Bisericii. De asta pomenirea numelui unui episcop are o foarte mare însemnătate pentru mântuirea noastră. Dacă episcopul este ortodox, atunci toţi dintre noi suntem sub ascultarea episcopului, pomenim numele lui la toate tainele şi avem binecuvântarea şi harul lui Dumnezeu. Când însă episcopul nu mărturiseşte cuvântul adevărului atunci noi suntem datori să urmăm ceea ce spun sfintele canoanele. Concret, în situaţia în care suntem astăzi, după hotărârile Sinodului din Creta, “aşa-zisul Mare şi Sfânt”, care nu a fost nici mare, nici sfânt, nu putem să pomenim episcopi care au semnat şi au acceptat hotărârile ale acestui sinod. Asta ne învaţă Sfinţii Părinţi. Noi nu arătăm nimic după capul nostru, nici nu vorbim după părerea noastră, nici nu învăţam ceva de la noi, ci, pur şi simplu, suntem datori să mărturisim şi să învăţăm şi să promovăm ceea ce învaţă Sfinţii Părinţi. În cazul pomenirii episcopului, sfintele canoanele ale Bisericii sunt clare şi nu încape nici o îndoială. Canonul 15 al Sinodului I-II Constantinopol hotărâşte clar că atunci când episcopul nu mărturiseşte cuvântului adevărului, atunci noi suntem datori să încetăm pomenirea. Principalul, cel mai important înţeles al acestui canon este că atunci când noi pomenim un episcop eretic, cu simţăminte eretice, devenim şi noi părtaşi la erezia lui, în credinţa lui, în credinţa lui eretică pe care o exprimă prin simţămintele lui eretice. Or nu putem [să facem aceasta]. Pomenirea episcopului nu este ceva formal, este ceva esenţial pentru mântuirea noastră. Aceasta o învaţă şi Sfinţii Părinţii ai Sfântului Munte.

În anul 1275, atunci când patriarh al Constantinopolului era Ioan Vekkos, care era filo-latin, acesta a fost primul dintre patriarhi care a semnat unirea cu Papa. După schisma din 1054, sau mai bine zis după tăierea din corpul Bisericii Ortodoxe a papistaşilor, a fost prima dată când ortodocşii au mers la papa cu scopul de a se uni. În 1275, reprezentanţi ai patriarhului Ioan Vekkos au semnat la Lyon, în Franţa, unirea cu Papa. Atunci Părinţii Aghioriţi au trimis scrisoare împăratului Mihail al VIII-lea Paleolog şi la al doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol către Ioan Vekkos. Acolo se plângeau de unirea pe care au semnat-o cu papistaşii şi tot acolo ne arată şi ce trebuie să facem. În prima scrisoare a Părinţilor Aghioriţi, ei înşişi ne spun concret, cercetând canonul 15 al Sf. Fotie de la Sinodul I-II Constantinopol, cum am zis: Biserica Ortodoxă a primit de la Apostoli, de la toţi Sfinţii Părinţi şi de la Sinoadele Ecumenice tradiţia că pomenirea numelui episcopului în Sfântul Altar în timpul Sfintei Liturghii înseamnă comuniune deplină cu episcopul, cu credinţa episcopului. Şi de asemenea, aceiaşi Sfinţi Părinţi, interpretând Sfânta Liturghie ne spun că prin pomenirea numelui episcopului noi arătăm supunere desăvârşită faţă de acesta pentru că ne împărtăşim de aceeaşi credinţă cu el. În aceeaşi scrisoare, Sfinţii Părinţi Aghioriţi spun că în Sfânta Liturghie preotul, pomenind numele arhiereului, arată trei lucruri: primul, supunerea lui faţă de arhiereu, că-l recunoaşte ca superior lui, în preoţie; al doilea, că este de aceeaşi credinţă cu arhiereul, adică aceeaşi credinţă pe care o are şi arhiereul; şi al treilea că este continuator al Sfintelor Taine prin Preoţia care a primit-o de la el, prin hirotonirea de către acesta. Deci vedem şi din aceste două direcţii ale Părinţilor Aghioriţi că pomenirea numelui arhiereului nu este ceva formal, tipiconal, ci arată că suntem în legătură cu credinţa arhiereului atunci când îl pomenim.

Acum, întrebarea şi subiectul care ne preocupă este: Dacă episcopul [pe care îl pomenim] nu are simţăminte ortodoxe şi nu mărturiseşte cuvântul adevărului, ce trebuie să facem? Ne spun clar chiar Sfinţii Părinţi că nu putem pomeni acest nume, deoarece, prin pomenire, intrăm în legătură cu credinţa lui. Şi aici este ceva care astăzi scapă atenţiei multora, deoarece există concepţia greşită la foarte mulţi preoţi, monahi şi laici care spun că “noi nu suntem de acord cu episcopii care sunt eretici şi au simţăminte eretice, dar trebuie să-i pomenim pentru că suntem obligaţi să facem asta”. Sfinţii Părinţi, după cum am văzut, nu învaţă aşa ceva, cum că pomenirea episcopului este o chestiune de tipic, ci este ceva esenţial în cadrul Liturghiei. Nu putem deci să pomenim un episcop eretic, pentru că suntem în comuniune cu credinţa sa. Acesta este argumentul cel mai de bază pe care-l avem de la Sfinţii Spărinţi pentru a face întreruperea pomenirii unui arhiereu care nu învaţa credinţa ortodoxă.

Intrebare:

După ce Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a acceptat Sinodul din Creta ca sinod ortodox, pot merge la biserică creştinii ortodocşi români, unde se pomeneşte ierarhul?

Păr. Hariton:

Atât timp cât Biserica Română a acceptat hotărârile sinodului care a avut loc în Creta în vară ca fiind ortodoxe, poporul şi clerul sunt datori să ia fiecare o poziţie responsabilă faţă de sinodul Bisericii Ortodoxe Române. În primul rând, va trebui ca preoţii şi poporul din fiecare mitropolie să ceară de la episcopul lor să declare public personal dacă este de acord, dacă acceptă sau nu acceptă hotărârile din Creta; pentru că se poate ca Sinod să le fi acceptat în România, dar se poate ca un episcop să nu le fi acceptat, deci este datoria obligatorie a fiecare episcop ca personal să declare public dacă sinodul din Creta este eretic sau este ortodox. Dacă vreun episcop declară că acceptă ca ortodoxe hotărârile sinodului, atunci clericii şi laicii sunt nevoiţi să întrerupă comuniunea eclezială cu el. Acest lucru este valabil şi pentru preoţi. Unde există preoţi, într-o mitropolie, care sunt de acord cu mitropolitul lor şi acceptă hotărârile eretice ale sinodului, ceilalţi preoţi şi monahi şi laici nu pot avea comuniune cu ei, nu pot sluji acolo unde slujesc preoţii eretici. Acesta este duhul canonului. Nu o zic unii oameni, o zic canoanele Bisericii.

Intrebare:

Spun Sfinţii Părinţi că fără o credinţă corectă toate virtuţile pe care le putem face sunt în zadar.

Păr. Hariton:

Astăzi, din nefericire, de multe decenii nu se mai face învăţarea credinţei ortodoxe, adică poporul, şi în Grecia, şi în general, nu se catehizează ortodox. Şi nu suntem conştienţi ce mare importanţă au credinţa ortodoxă, dogmele ortodoxe, canoanele sfinte ale Bisericii. Această stare are drept rezultat astăzi înţelegerea greşită şi interpretarea greşită a multor lucruri în viaţa noastră duhovnicească. De exemplu, mulţi cred că dacă se luptă doar pentru virtuţile duhovniceşti, adică să fie atenţi, să privegheze, să postească, să meargă la biserică, să se spovedească, să se împărtăşească, să facă priveghere, să meargă la biserică, asta este de ajuns ca să se mântuiască. Bineînţeles, sunt de ajuns ca să se mântuiască şi trebuie, este sarcina noastră să facem toate acestea, dar toate acestea, toată această luptă spirituală, viaţa în Hristos, cum spunem, pe care trebuie să o trăim, pe ce se sprijină? Care este temelia pe care trebuie să se sprijine? Temelia este credinţa ortodoxă. Este, cum putem spune simplu, ca şi cum am construi o casă pe o temelie care nu există, şi aşa cum, ne-a spus şi Hristos, temelia credinţei, stânca pe care este construită Biserica, este credinţa, credinţa adevărată, teandrică, în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. De asta şi lui Petru i-a zis: „Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea” adică pe piatra mărturisirii credinţei se construieşte Biserica Ortodoxă. Astăzi nu suntem conştienţi de asta, cât de importantă este, din această cauză considerăm greşit dogmele ortodoxe şi canoanele Bisericii şi ne concentrăm mai mult pe o viaţă duhovnicească care credem că ajunge, că nu mai avem nevoie de altceva. Asta este o greşeală, niciodată Sfinţii Părinţi nu au învăţat şi nu au trăit aşa lucrurile. Prima este credinţa, şi pe credinţa ortodoxă şi mărturisire construim toată construcţia virtuţilor. Deci fără mărturisirea credinţei nu putem să spunem că păşim pe drumul Sfinţilor Părinţi. Toţi Sfinţii Părinţi în primul rând s-au luptat pentru a păstra credinţa ortodoxă.

Doar câteva exemple dacă amintesc sunt de ajuns pentru a înţelege aceasta. La Primul Sinod Ecumenic avem trei situaţii diferite: îl avem pe Atanasie cel Mare, care atunci era diacon, simplu diacon, nu era nici măcar preot şi el a fost sufletul sinodului. Adică, prin Atanasie cel Mare, care era diacon atunci, a vorbit Duhul Sfânt şi s-a construit teologia ortodoxă a Bisericii cu privire la erezia ariană, a lui Arie. Avem şi alte două exemple: pe Sfântul Spiridon şi Sfântul Nicolae. Sfântul Spiridon care în viaţa lui lumească a fost cioban a cerut şi el să vorbeasca cu Arie. Ceilalţi părinţi care ştiau că este un om simplu şi că nu este învăţat l-au împiedicat. A insistat că vrea să vorbească personal cu Arie, a coborât acolo jos unde era Arie în sinod şi acolo, având Sfântul teologia empirică înăuntrul său prin minunea care s-a înfăptuit în faţa ochilor lui Arie cu cărămida a demonstrat taina Sfintei Treimi. Arie, cu toate acestea în loc să creadă unei asemenea mari minuni a început din nou cu filosofiile sale. Atunci ce s-a întâmplat? Sfântul Nicolae, care este întruchiparea blândeţei s-a supărat atât de tare încât a coborât şi i-a dat o palmă lui Arie. Atunci toţi Sfinţii Părinţi au rămas şocaţi, nu se aştepta nimeni să se întâmple un asemenea lucru, şi deoarece exista lege împărătească, cine loveşte un om în faţa împăratului merge direct la închisoare şi i se taie mâna cu care a lovit. Atunci Sfântul Împărat Constantin a trebuit să aplice legea statului şi a poruncit să-l închidă pe Sfântul Nicolae în închisoare. Şi Sfântul Nicolae a fost închis într-adevăr în închisoare. În ziua următoare când s-au dus să-l scoată din închisoare, să-l judece, l-au văzut ţinând în mână o sfânta evanghelie de aur şi să poarte omofor, cu toate că a intrat fără să poarte nimic, nici evanghelie, nici omofor. Atunci toţi l-au întrebat surprinşi: „Unde ai găsit astea?” şi a zis: „Noaptea a venit Hristos în închisoare şi m-a întrebat: Nicolae, de ce eşti în închisoare? Pentru dragostea ta, Doamne! zic. la, zice, omoforul, eşti un adevărat păstor. Şi apoi a venit Maica Domnului şi a zis: Nicolae de ce eşti în închisoare? şi am zis: pentru dragostea fiului tău. Ia Evanghelia, tu înveţi cu adevărat Evanghelia”. Şi când au văzut acestea ce i le-au dat Hristos şi Maica Domnului imediat au înţeles măreţia Sfântului Nicolae care a fost atât de zelos în apărarea dogmei ortodoxe în sinod, în primul Sinod Ecumenic. Acesta este pentru noi un exemplu pentru vremurile de astăzi când episcopii nu mărturisesc şi nu învaţă dogmele ortodoxe în popor, având drept consecinţă faptul că poporul este neiniţiat în dogmele ortodoxe. Se limitează doar la o viaţă duhovnicească, să vorbească despre aceleaşi lucruri, lucruri despre rugăciune, toate acestea frumoase, sfinte şi bune sunt, dar pe lângă astea este nevoie şi de învăţătura creştină, trebuie să o aibă şi păstorii şi poporul. Să se cultive, să se intereseze şi să cunoască toate aceste subiecte.

Intrebare:

Părinte, în zilele noastre, mulţi zic că este mai bine să rămânem în Biserică cu câteva greşeli decât să fim în afara Bisericii cu adevărul. Cum înţelegeţi aceste cuvinte?

Păr. Hariton: Este prima dată când se aude aşa ceva. Adică, şi eu mai auzit şi este incredibil… dacă este posibil vreodată… şi o zic arhierei, este incredibil că poate să spună un arhiereu un asemenea lucru. Asta înseamnă că nu au înţeles ce este Biserica. Este posibil ca Biserica să fie în afara adevărului sau adevărul să fie în afara Bisericii? Acestea două sunt identice, Biserica şi Adevărul. Şi avem cuvintele Domnului. Ce spune Domnul? Spune: “dacă rămâneţi cu Mine atunci trebuie să ştiţi adevărul, şi adevărul vă va elibera”. “Eu sunt adevărul”, a spus Hristos, Hristos se identifică cu adevărul, nu a spus “eu sunt Biserica”, undeva în Evanghelie. A spus “eu sunt Adevărul”. Şi acum există episcopi care spun că este de preferat să fii în Biserică şi nu în Adevăr? Ce înseamnă asta? Este de neînţeles.

Intrebare:

În această situaţie, în Biserică avem greşeli sau erezie? Pentru că sunt două lucruri diferite.

Păr. Hariton:

Aici, din nefericire, se vede una dintre cele mai mari pagube făcute de ecumenism. Adică, astăzi episcopii ecumenişti şi foarte mulţi teologi, şi, din nefericire, trece şi în rândurile poporului, ei cred în aşa-numita teorie episcopocentrică. Ce înseamnă asta? Pentru aceştia Biserica înseamnă episcopul. Aceasta este însă clar o teorie papistaşă, teorie eretică a papismului. Papa spune “eu sunt Biserica”. Această idee a trecut şi la episcopii ortodocşi. Fiecare episcop crede că „eu sunt biserica”, la fel ca Papa, şi din nefericire aceasta trece apoi şi la preoţi, fiecare preot „eu sunt biserica, ce spun eu asta este”. Bineînţeles dacă este în concordanţă cu Evanghelia, cu Sfânta Scriptură, cu învăţătura Sfinţilor Părinţi o vom urma, dacă însă nu este în concordanţă cine poate îndrăzni să spună că eu sunt, ce spun eu asta este. Cu ce drept? Problema este că se identifică persoana fiecărui episcop cu Biserica. Asta este blasfemie. Hristos este Biserica. Capul Bisericii este doar Hristos. Noi suntem mădulare ale trupului lui Hristos. Capul este numai Unul, nimeni nu-L poate înlocui pe capul Bisericii care este doar Hristos. Deci ceea ce spun unii că preferăm să fim în Biserică şi să luptăm din interiorul Bisericii şi nu să fim în afara Bisericii, chiar dacă avem adevărul, nu a spus-o nici un sfânt al Bisericii noastre, pentru că Biserica se identifică cu adevărul, cu Hristos. Şi acestea sunt tot roade ale ecumenismului, ale acestei erezii a ecumenismului. Trebuie foarte multă atenţie şi trebuie să fim foarte atenţi să rămânem statornici în adevărul lui Hristos. Şi pentru asta să studiem izvoarele teologice, scrierile Sfinţilor Părinţi, să rămânem statornici în credinţa noastră, pentru că fără credinţă nu ne mântuim. Ceea ce trăim astăzi însă nu trebuie să ne surprindă, pentru că Sfinţii Apostoli ne-au spus-o de la începutul Evangheliei. Sfinţii Apostoli ne-au învăţat să ne ferim de înşelare şi minciună. Sfântul Ioan Evanghelistul, Evanghelistul iubirii, apostolul iubirii, să vedem cum se exprimă în epistolele sale şi să comparăm cu agapologia ecumeniştilor de astăzi. În capitolul 4, epistola 1 ne atenţionează să nu credem ce auzim atât de uşor, oricine ar fi celălalt, să cercetăm duhurile, dacă sunt ale lui Dumnezeu, pentru că nu toate duhurile sunt ale lui Dumnezeu, pentru că mulţi pseudoprofeţi au venit în lume, mereu a existat şi mereu va exista aşa ceva. Adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu există doar când cineva mărturiseste pe Iisus Hristos, că este Dumnezeu şi om desăvârşit, doar cel ce mărturieşte pe Iisus Hristos ca Dumnezeu desăvârşit şi om desăvârşit, aceasta este de la Dumnezeu, şi orice altă învăţătură diferită nu este de la Dumnezeu, ci este de la viclean, de la Antihrist. Învăţătura Bisericii noastre este, cu puţine cuvinte, ca să nu ne întindem prea mult, că trebuie să fim foarte atenţi la erezie, pentru că erezia ne desparte de Trupul Bisericii şi de mântuirea noastră. Şi în special astăzi ecumenismul are această mare capcană că se ascunde, se ascunde chiar în spatele cuvintelor scripturii, în spatele cuvintelor Sfinţilor Părinţi, pe care le deformează şi la urmă le schimbă şi ne scoate în afara duhului Sfinţilor Părinţi.

În încheiere trebuie să spun cu multă iubire către cei ce ascultă aceste cuvinte umile ale noastre, că nu sunt ale noastre, pentru că nu vrem să exprimăm nimic al nostru, ci doar ce spun Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Trebuie să avem multă credinţă şi multă încredere în Dumnezeu pentru că zilele pe care le trăim sunt foarte grele. Asta nu trebuie să ne deznădăjduiască, ci dimpotrivă să ne dea bucurie, pace, optimism şi speranţă pentru că prin aceste dificultăţi, şi mai ales în problemele de credinţă, ne dă Dumnezeu ocazia să ne arătăm dragostea pentru Hristos şi pentru credinţa ortodoxă. În fiecare epocă au existat erezii şi eretici şi au existat pericole care au ameninţat Biserica. Biserica niciodată nu este în pericol, Biserica este în luptă dar nu este învinsă, „Biserica se clatină dar nu se scufundă”, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Biserica este însuşi Hristos, este stânca de care se lovesc toate valurile ereziilor şi a prigonitorilor, dar rămâne mereu nemişcată . Această încredere să o avem mereu în noi şi să îi mulţumim lui Dumnezeu că în zilele noastre ni se dă această şansă să mărturisim credinţa noastră, să ne aratăm dragostea noastră faţă de Hristos şi credinţa ortodoxă, în mijlocul acestei panerezii a ecumenismului care ne ameninţă pe toţi.

Este o perioadă de încercare şi s-o luăm cu multă smerenie şi cu conştiinţa faptului că suntem oameni neputincioşi şi păcătoşi, dar tocmai pentru că suntem păcătosi şi că nu ne bazăm pe virtuţile şi puterile noastre, dar conştienţi fiind de neputinţa noastră şi de păcatele noastre, să aducem ca jertfă lui Dumnezeu mărturisirea credinţei noastre. Şi ÎL rugăm pe Dumnezeu să ne dea puterea să ridicăm această cruce mare a mărturisirii şi a credinţei, neştiind ce ne-a rezervat Dumnezeu fiecăruia în parte. Nu avem ce să-i oferim lui Dumnezeu, măcar să-i oferim mărturisirea noastră şi credinţa noastră în Hristos. De aceea şi spune Hristos în Evanghelie: Când va veni Fiul Omului pe pământ va mai găsi oare credinţă? Este foarte important, cum spun toţi Sfinţii Părinţi, că în vremurile acestea de pe urmă ceea ce ne va cere Hristos mai mult decât toate este credinţa noastră, să rămânem statornici în credinţa noastră. Şi asta să cerem zi de zi în rugăciunile noastre: să ne lumineze Hristos pe toţi si pe păstori, şi pe preoţi, şi pe arhierei, şi toţi să rămânem statornici în credinţa noastră, şi să ne sprijim unii pe alţii, să avem unire şi dragoste între noi, toţi ortodocşii, în tot locul să fim uniţi, şi să avem credinţa că Dumnezeu nu ne va părăsi. Când Dumnezeu este cu noi nimeni nu ne poate învinge. Biruinţa este a lui Hristos şi a Bisericii. Credinciosul este mereu învingător. Noi să rămanem statornici în ceea ce au zis părinţii Bisericii noastre. Şi cum zice în Sinodiconul ce se citeşte în perioada Triodului, în prima Duminică Postului Mare, Duminica Ortodoxiei Aşa cum au văzut Proorocii, cum au învăţat Apostolii, cum a primit Biserica, cum au dogmatisit învăţătorii, cum înţelege împreună cu ei lumea locuită, cum luminează Harul, cum lămureşte adevărul, cum a fost erezia izgonită, cum ne întăreşte înţelepciunea să proclamăm, cum a adeverit Hristos, tot aşa gândim şi noi, vorbim, propovăduim, ÎL slăvim pe Hristos ca pe adevăratul Dumnezeu, şi pe Sfinţii Săi, în cuvinte, în scrieri, în gânduri, în jertfe, în Biserici, în icoane, slujind şi preaînălţându-L pe Unul Adevăratul Dumnezeu şi Domn, şi cinstindu-i pe Sfinţi din cauza Domnului lor ca pe cei ce sunt aproape de El şi Îi slujesc, şi le dăm cinstirea cuvenită. Aceasta este credinţa Apostolilor, aceasta este credinţa părinţilor, aceasta este credinţa ortodocşilor, aceasta este credinţa care a întărit lumea”. Să păstrăm exact acestea ce ni le-au dat Sfinţii Părinţi şi să nu avem nici o nelinişte şi teamă în suflete. Dumnezeu şi Maica Domnului le va aranja pentru mântuirea noastră pe care ne-o dorim. Toată lumea să vină în sfânta Biserică a lui Hristos Dumnezeu, care este doar Biserica Sfântă Ortodoxă şi toţi să-şi găsească mântuirea în persoana lui Hristos.

Le doresc la toţi putere, bucurie şi pace în suflete şi încredere în Duhul Sfânt care mereu ne conduce şi nu lasă niciodată Biserica Lui. Biserica este Hristos şi Sfinţii şi noi urmăm cu smerenie drumul Sfinţilor Părinţi. Asta dorim cu tot sufletul nostru şi toţi să rămânem statornici.

   Comentariu saccsiv:

   Asadar:

 

“Primul pas este să încetăm să mai avem comuninune eclesială cu cei care acceptă hotărârile eretice ale acestui sinod.”

 

“nu putem să pomenim episcopi care au semnat şi au acceptat hotărârile ale acestui sinod. Asta ne învaţă Sfinţii Părinţi.”

 

“pomenirea numelui episcopului în Sfântul Altar în timpul Sfintei Liturghii înseamnă comuniune deplină cu episcopul, cu credinţa episcopului.”

 

“Ne spun clar chiar Sfinţii Părinţi că nu putem pomeni acest nume, deoarece, prin pomenire, intrăm în legătură cu credinţa lui.”

 

“există concepţia greşită la foarte mulţi preoţi, monahi şi laici care spun că “noi nu suntem de acord cu episcopii care sunt eretici şi au simţăminte eretice, dar trebuie să-i pomenim pentru că suntem obligaţi să facem asta”.” 

 

Intrebare:

Părinte, în zilele noastre, mulţi zic că este mai bine să rămânem în Biserică cu câteva greşeli decât să fim în afara Bisericii cu adevărul. Cum înţelegeţi aceste cuvinte?

Păr. Hariton: 

Este prima dată când se aude aşa ceva. Adică, şi eu mai auzit şi este incredibil… dacă este posibil vreodată… şi o zic arhierei, este incredibil că poate să spună un arhiereu un asemenea lucru. Asta înseamnă că nu au înţeles ce este Biserica. Este posibil ca Biserica să fie în afara adevărului sau adevărul să fie în afara Bisericii? Acestea două sunt identice, Biserica şi Adevărul. Şi avem cuvintele Domnului. Ce spune Domnul? Spune: “dacă rămâneţi cu Mine atunci trebuie să ştiţi adevărul, şi adevărul vă va elibera”. “Eu sunt adevărul”, a spus Hristos, Hristos se identifică cu adevărul, nu a spus “eu sunt Biserica”, undeva în Evanghelie. A spus “eu sunt Adevărul”. Şi acum există episcopi care spun că este de preferat să fii în Biserică şi nu în Adevăr? Ce înseamnă asta? Este de neînţeles.

 

“Aici, din nefericire, se vede una dintre cele mai mari pagube făcute de ecumenism. Adică, astăzi episcopii ecumenişti şi foarte mulţi teologi, şi, din nefericire, trece şi în rândurile poporului, ei cred în aşa-numita teorie episcopocentrică. Ce înseamnă asta? Pentru aceştia Biserica înseamnă episcopul.

Problema este că se identifică persoana fiecărui episcop cu Biserica. Asta este blasfemie. Hristos este Biserica. Capul Bisericii este doar Hristos. Noi suntem mădulare ale trupului lui Hristos. Capul este numai Unul, nimeni nu-L poate înlocui pe capul Bisericii care este doar Hristos.”

 

“Este o perioadă de încercare şi s-o luăm cu multă smerenie şi cu conştiinţa faptului că suntem oameni neputincioşi şi păcătoşi, dar tocmai pentru că suntem păcătosi şi că nu ne bazăm pe virtuţile şi puterile noastre, dar conştienţi fiind de neputinţa noastră şi de păcatele noastre, să aducem ca jertfă lui Dumnezeu mărturisirea credinţei noastre.

Este foarte important, cum spun toţi Sfinţii Părinţi, că în vremurile acestea de pe urmă ceea ce ne va cere Hristos mai mult decât toate este credinţa noastră, să rămânem statornici în credinţa noastră.”

 

Cititi va rog si:

EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO, care reprezinta de fapt piatra de temelie a Sinodului lor din Creta …

IERARHUL ECUMENIST degeaba CATERISESTE pe PREOTUL ANTI ECUMENIST, caci NU ESTE VALABILA acea caterisire

 

 

21 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Manuel Transmission said, on decembrie 23, 2016 at 7:33 pm

  – Pesedista care l-a făcut cetățean român pe Shhaideh răsplătită cu un post de consul în ultima zi a guvernului Ponta
  http://www.curentul.info/dezvaluiri/16447-pesedista-care-l-a-facut-cetatean-roman-pe-shhaideh-rasplatita-cu-un-post-de-consul-in-ultima-zi-a-guvernului-ponta

  Apreciat de 1 persoană

  • suveranul said, on decembrie 23, 2016 at 9:56 pm

   𝗦𝗳𝗮𝗻𝘁𝘂𝗹 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻 𝗣𝗼𝗽𝗼𝘃𝗶𝗰𝗶, 𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿𝘂𝗽𝘁 𝗽𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗿𝗲𝗮 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮𝗿𝗵𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗦𝗲𝗿𝗯𝗶𝗲𝗶 𝗱𝗶𝗻 𝗮𝗰𝗲𝗮 𝘃𝗿𝗲𝗺𝗲, 𝗚𝗵𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻, 𝗱𝗼𝗮𝗿 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗰𝗮 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗮 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻𝘂𝘁 𝗽𝗿𝗶𝗻𝘁𝗿-𝗼 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗲 𝘁𝗲𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗿𝗮𝗺𝘂𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿…
   În 1971, Patriarhul Serbiei, Gherman, ca unul dintre preşedinţii „Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB),” a co-semnat următorul text „mesaj” al acestei organizaţii ecumenice de la Geneva:
   „Şi Respiratia puternica de reînnoire va sufla în arena puternica al Bisericii, precum şi în fiecare dintre comunităţile ei; pentru ca acestea nu sunt unităţi administrative simple, ci ele constituie o parte a unei mari Biserici crestine.” (1 )
   Aceasta este o formulare clară a ereziei ecleziologice cunoscuta sub numele de Teoria ramurilor: faptul că o mare şi creştina Biserica este alcătuită din comunităţile sale constitutive creştine.
   Biserica din Serbia a intrat în CMB în 1965 (2); ulterior, ca Patriarh, Gherman, a început să participe activ la mişcarea ecumenică, în fapt, imediat după declaraţia lui menţionata mai sus-, vrednicul de pomenire teologul, Arhimandrit Iustin (Popovici), a încetat să-l ia în considerare ca pe un ierarh ortodox şi-a încetat pomenirea lui canonica, precum şi toate relaţiile ecleziastice cu el. (1)
   Si prin urmare, este de remarcat faptul că Patriarhul nu a asistat la funeraliile Sfantului Iustin († martie 25, 1979)…. (3)
   http://www.orthodoxinfo.com/ecumenism/ecum_marches.aspx
   Fotografia postată de HaiDuh Svoboda.

   Apreciat de 1 persoană

 2. maxim said, on decembrie 23, 2016 at 7:36 pm

  Mai simplu si mai pe-nteles, nici ca se poate spune!

  Apreciat de 1 persoană

 3. Nicu said, on decembrie 23, 2016 at 8:23 pm

  Vrem sa auzim comentariile ecumenistilor la aceasta marturisire de dreapta credinta?

  Apreciază

 4. nimeni said, on decembrie 23, 2016 at 8:51 pm

  Stie cineva dacă la schitul Rădeni se poate sta câteva zile de Crăciun?

  Apreciază

 5. neb184 said, on decembrie 23, 2016 at 9:14 pm

  Doamne ajuta!

  Se poate face o categorie de articole pe saccsiv doar cu scrisori conferinte si materiale anti sinod, va rog?

  Apreciază

 6. pamaio said, on decembrie 23, 2016 at 10:07 pm

  Saccsiv
  Stii daca intalnirile de la sinod au fost filmate ? Ar fi tare interesant de vazut…

  Apreciază

 7. pamaio said, on decembrie 23, 2016 at 10:37 pm

  Dragnea ne da prim-ministru musulman…Ponta a dat pamint pt. moschee….La ce sa ne mai asteptam ?

  Apreciază

 8. Nimbus said, on decembrie 23, 2016 at 11:45 pm

  Fratilor ascultati cu mare atentie acest interviu de la TVR. E incredibil, nu mi-a venit sa cred ca pot vedea asa ceva la TVR.

  Vasile daca poti sa-l pui ca articol ar fi excelent

  http://www.tvrplus.ro/editie-intrebari-si-raspunderi-507849

  Apreciază

  • mihai444 said, on decembrie 24, 2016 at 12:55 am

   Nimbus@ da…. sunt entuziasmat 😉

   Apreciază

  • mihai444 said, on decembrie 24, 2016 at 12:57 am

   asa cum in Puric sade un drac mare si batran, in Georgescu salasluiesc mai multi imbracati in costume traditionale :)))

   Apreciază

  • valentin said, on decembrie 24, 2016 at 2:41 am

   o predică a părintelui Iustin sau pr. Gheorghe Calciu arată altfel aceste aspecte.

   sau părintele Arsenie Papacioc.

   o serie de idei și viziuni clar diferite, sunt altceva, discursuri și modalități de a exprima situația din altă perspectivă

   se vede că ei ne pun pe drumul mântuirii prin direcția pe care ne-o dau, de asta sunt părinți duhovnicești.

   Apreciază

 9. Raluca said, on decembrie 24, 2016 at 12:07 am

  Mulțumim pr. Hariton că s-a ostenit a clarifica toate nelămuririle care mai existau legate de sinodul tâlhăresc din Creta, aprobat oficial de sinodul bor în 29 octombrie, și întărit de komunicatul din 16 decembrie. Mai există îndreptățiți?

  Apreciază

 10. Ortodhox said, on decembrie 24, 2016 at 9:46 am

  Apreciază

 11. David said, on decembrie 24, 2016 at 11:23 am

  O maică de la Mănăstirea Hurezi din jud. Vâlcea mi-a confirmat că „duhovnicul” obștii, Ioachim ecumenistul, le-a pus pe toate maicile să ia cardul de sănătate.

  De Sinodul din Creta nu știau nimic. In afară de vreo două maici, restul nici nu au acces la internet.

  Apreciază

  • Mihai Titi said, on decembrie 24, 2016 at 1:24 pm

   David, Ioachim este parintele de la Hurezi ?

   Apreciază

   • David said, on decembrie 24, 2016 at 5:35 pm

    Este unul dintre părinții de la Frăsinei care vine să le spovedească pe maici. Este cunoscut ca pro-ecumenism. Mai nou și ca pro-carduri. Eu intreb, ce nevoie aveau maicile de carduri in mănăstire?
    Și faptul că nu li s-a spus nimic de sinod, iarăși spune ceva. Măicuța cu care am vorbit efectiv nu știa ce să facă. Cică le-a dat cardul ca și ascultare. E posibil așa ceva?

    Apreciază

 12. Matiu Cosmin said, on decembrie 24, 2016 at 10:39 pm

  Hristos este Adevarul, Hristos este capul bisericii.
  Nu ai dreapta credinta, nu esti in biserica. Sofismul ecumenistilor este desfiintat.

  Apreciază

 13. Sluga netrebnica said, on decembrie 25, 2016 at 12:42 pm

  12 noiembrie 1716 – dumnezeiasca si infricosatoarea minune a Sfantului Spiridon impotriva papistasilor (catolicilor)

  „De aceea să nu pară ciudat că o astfel de catastrofă atât de mare a rămas până astăzi nepublicată: căci cei care aveau datoria să o facă publică prin tipăriri se află sub stăpânirea celor care au păţit asemenea ocară, aşa că nu este posibil să trâmbiţeze cu mândrie această minune de biruinţă asupra stăpânitorilor lor.”

  Sfântul Spiridon. JUDECATA CERULUI. Minunea înfricoşătoare şi nemaiauzită a făcătorului de minuni Spiridon, prin care a zădărnicit dorinţele papistaşilor uneltitori, nepermiţându-le să construiască altar, adică jertfelnic, în sfânt locaşul lui din Kerkira (Corfu)

  Integral la sursa: https://graiulortodox.wordpress.com/2016/12/12/12830/

  Apreciază

 14. Elena J. said, on iulie 30, 2018 at 1:23 pm

  Pr. Hariton este ucenic al parintelui Visarion Iugulescu. Om cu har!

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: