SACCSIV – blog ortodox

SINAXA DE LA VOLOS ii apreciaza pe cei care AU INTRERUPT POMENIREA IERARHILOR ECUMENISTI si cere Bisericii Greciei sa nu cedeze in fata presiunilor globaliste

Posted in Uncategorized by saccsiv on noiembrie 24, 2016

Sinaxa de la Volos:

“Accentuăm că mulți dintre clerici, monahi și laici s-au scandalizat și sunt gata să întrerupă pomenirea episcopilor care vor accepta hotărârile acestui “Sinod”, conform Sfintelor Canoane 31 al Sf. Apostoli și al 15-lea al Sinodului I-II de la Constantinopol (861), fără a cădea sub incidența pedepsei, dar dimpotrivă să fie lăudați pentru că are loc un protest “lecuitor” care apără Biserica de pericolul ereziilor și a schismelor. Deja unii au înaintat la întreruperea pomenirii, iar pe Sf. Munte, absolut îndreptățit, mulți dintre monahii de la chilii si pesteri, avand in vedere ca  episcopul direct al lor este și liderul și predicatorul ecumenismului, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, părinţii athoniţi nu mai vor să pomenească numele lui la sfintele Liturghii si slujbe. Săvârșesc o mare greșală canonică și eclesiastică acei care în loc sa laude, condamnă pe monahii si clericii care țin la tradiția patristică, canonică și aghioritică.”

E limpede?

Evident, nu vor fi in continuare de acord unii ca acestia:

VIDEO. Monahul FILOTHEU BALAN: Sinodul din CRETA a fost organizat de EVREI. Au semnat de frica. Cine INTRERUPE POMENIREA este SCHISMATIC

“SFANTUL SINOD” BOR despre SINODUL DIN CRETA / Adica ii doare-n echer si compas de scrisori / Teofan ne-a aburit / Ne-au declarat oficial schismatici

Dar sa vedem pe larg ce putem citi la Sinaxa de la Volos cere Bisericii Greciei să nu cedeze în faţa presiunilor globaliste în plan religios. În acest context îi apreciază pe cei care, din motive de mărturisire, au oprit pomenirea ierarhilor ecumenişti.:

Sinaxa clericilor şi monahilor din Grecia a condamnat sinodul din Creta şi a cerut Sinodului Local Elen să nu recunoască documentele controversate ale acestuia.

Sinaxa de la Volos s-a întrunit, în luna septembrie a.c., pentru a discuta câteva teme de importanţă majoră. Printre acestea s-a discutat şi despre lucrările sinodului ecumenist din Creta, prilej cu care s-a emis un comunicat[1]. În acest document se arată devierile „sinodului” cretan şi se apreciază curajul mărturisitorilor care au întrerupt pomenirea ierarhilor eretici.

În continuare vom prezenta varianta în limba română:

SINAXA CLERICILOR ȘI MONAHILOR ORTODOCȘI

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

SCRISOARE – ΜĂRTURISIRE DESCHISĂ CU REFERINȚĂ

LA “SINODUL” DIN CRETA

“Sfântul și Marele Sinod” a cărui pregătire a durat mai multe decenii, a fost convocat și și-a desfășurat lucrările în Colimbari, Creta la 19-26 iunie anul curent.

Cu toate că scopul de bază a sinodului, conform declarațiilor organizatorilor, a fost întărirea și demonstrarea unității Ortodocșilor, din păcate s-a reușit exact opusul, divizarea și dispersarea atât la nivel de conducere (bisericească), cât și în rândul credincioșilor.

 1. Sinodul distruge unitatea și provoacă divizare.

Din cele 14 Biserici autocefale au lipsit 4 Biserici: a Antiohiei, a Rusiei, a Bulgariei, a Georgiei, iar dimpreună cu ele au lipsit bineînțeles și credincioșii pe care îi reprezintă – mai mult de jumatate din totalul credincioșilor Ortodocși. Lipsa acestor Biserici, de la sinod, nu a fost cauzată de motive precum: condiții nefavorabile în regiunile lor, conflicte armate, calamități naturale, epidemii ș.a., dar motivul lipsei a fost: văditul dezacord cu privire la regulamentul lucrărilor “sinodului” și o sumedenie de poziții antipatristice și antiortodoxe a textelor pregatite pentru discuție la acest “sinod”. S-a cerut competent amânarea “sinodului” pentru a se ajunge mai întâi la unanimitate – o condiție declarată ca fiind absolut necesară pentru convocarea sinodului, dar și pentru păstrarea unității, însă cu părere de rău această doleanță a bătut “la urechi care nu aud”, receptive, însă, din câte pare, la alte voci, care doresc divizarea Ortodocșilor și eroziunea autoconștiinței dogmatice a lor.

Din numărul total a episcopilor Bisericii Universale, majoritatea au lipsit, deoarece pentru prima dată în istoria Bisericii și în premieră anticanonică au fost selectați, conform unor criterii discutabile, un număr mic de episcopi, fiind disprețuită egalitatea arhiereilor și a fost divizat intenționat corpul episcopal prin: îndepărtarea episcopilor, prin excluderea problemelor, a nelinistilor, a întrebărilor,  și doleanțelor păstoriților.

Mai mult ca atât, în premieră și într-un mod inacceptabil nu s-a ținut cont nici de unitatea și egalitatea episcopilor care au luat parte la lucrările sinodului, odată ce au fost lipsiți de dreptul la vot. A încetat să mai fie valabilă, iarăși în premieră, în istoria sinoadelor dar și în tradiția canonică, egalitatea tuturor episcopilor.

Hotărârile sinodale au fost votate doar de cei 10 Întâi-stătători prezenți, care după cum s-a exprimat cel care a fost prezent la “Sinod” episcopul sârb de Bașka, Irineu Bulovici, au procedat asemenea “colegiului papei”. În realitate este substituită instituția sinodală a Bisericii Ortodoxe, odată ce chiar și din partea  cercurilor patriarhale este susținută în mod vădit teza de inspirație papală precum că Întâistătătorul nu este “primus inter pares” (primul între egali), dar “primus sine paribus” (primul fără egali). O astfel de  provocare a egalității sinodale și penetrarea culturii monarhice papale, a avut loc în Colombari, Creta. În mod îndreptățit multi arhierei a Bisericii Ortodoxe Elene, în lumina unor astfel de conditii antisinodale, anticanonice, papistașe, autoritare și monarhice, s-au împotrivit să ia parte la acest “Sinod”, ca obiecte ornamentale, ca “glastre cu flori” sau membri de escortă a Întâistătătorilor. Dar iraționalitatea acestui decor antisinodal, care chiar de la început a avut semințele divizării și dispersării s-a arătat și în alte momente. Vom pomeni cele mai caracteristice exemple. Din cei 25 de reprezentanți ai Bisericii Serbiei, 17 au refuzat să semneze contraversatul text “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”, dar odată ce a fost votat de Întâi-stătătorul Bisericii Sârbe, este considerat ca votat de către toți reprezentanții, trecand cu vederea faptul că majoritatea au fost împotrivă.

Din partea Bisericii Ciprului 4 episcopi nu au votat respectivul text, dar pentru a nu fi observat vidul creat în locul iscăliturilor, arhiepiscopul Ciprului, fără autorizare din partea respectivilor episcopi, a substituit,  iscălind în locul lor.

În Biserica Elenă, în timp ce a existat o hotărâre sinodală omofonă (a Bisericii Elene), de a fi propuse îndreptări semnificative care neutralizau în mare parte construcția ecumenistă a textului contraversat, Preafericitul Arhiepiscop Ieronim, fără autorizarea sinodului Bisericii  Elene i-a convins pe reprezentanți în afara sinodului și sau retras – excepție ÎPS Ieroteos de Nafpaktos – recunoscând eclesialitatea ereticilor eterodocși.

Aceasta a fost unica luptă între Ortodoxie și erezie, ce a avut loc în Creta, iar Ortodocșii din păcate s-au predat ușor în fața panereziei Ecumeniste. Inlocuirea din textul sus pomenit a propoziției: “altor Biserici și confesiuni creștine”, care recunoștea ereziile drept biserici, cu propoziția “altor comunități și confesiuni creștine” a fost  propusă de Biserica Elenă, Sf. Munte și mulți episcopi a altor Biserici, care respingea pe bună dreptate folosirea termenului ”biserici” cu privire la eretici.

Cu părere de rău Arhiepiscopul Ieronim și cei dimpreună cu el – excepție unul – au abandonat propunerea ortodoxă, fără autorizarea Sinodului Bisericii Elene, și au acceptat varianta contradictorie și în mare parte dificil de interpretat: “confesiuni și biserici eterodoxe” expresie care nici pe eretici nu ii multumeste – deoarece termenul “eterodox” anulează termenul ”biserici”, – dar  nici pe Ortodocși nu ii multumeste deoarece termenul “biserici” anuleaza termenul “eterodocși”. După cum corect a fost menționat de către raportori, dar și de către cei care au votat chipurile “concilianta și împăciuitoarea variantă”, ia în derâdere și pe unii și pe alții: pe Ortodocși care neagă  că ereticii sunt biserici dar și pe eretici care se consideră a fi biserici. Termenul “biserici eterodoxe” e ca și cum am spune: “fecioară desfrânată”, “bolnav sănătos”, “ateism cu frică de Dumnezeu”.

 1. Sinodul ecumenist – nimic comun cu Sinoadele Ortodoxe ale Bisericii.

Procedura convocării și lucrărilor ”Sinodului” – antisinodală, necanonică, antiortodoxă – a provocat rupturi și divizări în rândul celor 14 Biserici Autocefale, dar și în rândul episcopilor respectivelor Biserici, între Întâistătători și ceilalți reprezentanți ai sinoadelor Bisericilor locale și bineînțeles în rândul credincioșilor, care văd pe păstorii lor că nu se înțeleg între ei, se contrazic unii pe alții și fiind dezinformați se află în derivă. Dar mai rea este contradicția între Biserica contemporană și cea a Sfinților Apostoli, a Sf. Părinți a Uneia Sfinte Sobornicești și Apostolicești Biserici. “Sinodul” din Creta nu are nimic comun cu Sinoadele Bisericii Ortodoxe, Sinoade care urmează unul după altul, invocând unul pe altul, ca întruniri a unuia și aceluiași Sinod a Bisericii ca Trup Unic a lui Hristos care dăinuiește peste veacuri. Toate Sinoadele (ortodoxe) mărturisesc că urmează invariabilul postulat ortodox: “următori ai Sfinților Părinți” de a nu “schimba hotarele consfințite de Sfinții Părinți” că nu inovează, nu modifică, nu adaugă și nu înlătură nimic din ce au stabilit precedenții Sfinți Părinți. “Sinodul” din Creta a schimbat totul în modul convocării și lucrărilor lui, a rupt unitatea și continuitatea lui cu Sinoadele (ortodoxe) precedente și este un “altfel de sinod – unul diferit de precedentele” precum sincer și într-un mod lăudăros a recunoscut la acest “Sinod” Arhiepiscopul Albaniei, Anastasie. Cu adevărat, nu este un sinod ortodox, dar este unul ecumenist, nu al Bisericii (Ortodoxe), dar a panereziei Ecumenismului.

Așa a fost planificat (“Sinodul”) și așa încetul cu încetul a înaintat, fără a dezvălui în perioada pregătirilor scopul lui adevărat. Cei care dirijează cele cu privire la “unirea bisericilor”, care conduc spre o unire sincretistă cu nivelarea ereziilor cu Ortodoxia, a luminii cu întunericul, a adevărului cu minciuna, a lui Hristos cu Antihristul, au convins pe liderii Ortodocșilor, Papistașilor și Protestanților să nu pretindă exclusivitatea eclesiologică, dar să recunoască pe toți creștinii, oriunde ar fi botezați, în oricare confesiune si erezie s-ar afla – că sunt biserici și aparțin (fiecare în parte) de O BISERICĂ. Pentru protestanți cu eclesiologia lor fără hotare unde fiecare crede și face ce dorește, acest lucru nu a fost deloc dificil, și l-au aplicat mai întâi în “Consiliul Mondial al Bisericilor” la care am aderat și noi (ortodocșii), banalizând Mireasa lui Hristos, Una Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică, egalându-o cu cea mai de pe urmă erezie protestantă. Papistașii au renuntat la eclesiologia exclusivistă la Conciliul II Vatican, adoptând o eclesiologie lărgită, prin admiterea unor elemente eclesiologice în special in Biserica Ortodoxă, pe care au început să o numească “Biserică soră” și completând această eclesiologie (lărgită) prin recunoașterea primatului papal. Acum noi (ortodocșii) suntem Biserică incompletă (căreia îi lipsește ceva). Din acest motiv în dialogul teologic cu Roma unii reprezentanți (ortodocși) tind spre recunoașterea primatului papal deoarece se pare că se simt incompleți.

 1. Introduce o eclesiologie eretică.

La acordul impus din afară, a părăsirii exclusivității eclesiastice, adică a faptului că numai noi ortodocșii constituim Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică, a reacționat Patriarhia Ecumenică încă de la începutul sec. XX. În enciclica patriarhală de la 1920 “Către Bisericile lui Hristos de pretutindeni”, se vede și din titlu, dar și din conținutul textului că este recunoscută eclezialitatea creștinilor care până atunci erau considerați eretici: monofiziților, papistașilor și protestanților. Această linie greșită a fost promovată mai ales de către patriarhul ecumenic Atenagora, care s-a angajat prin declarații și acțiuni concrete, de a recunoaște eclezialitatea ereticilor, dar și mai aprig susținător a acestei poziții s-a dovedit a fi actualul patriarh ecumenic Bartolomeu, care a format o comisie specială cu ajutorul căreia a efectuat chipurile actualizarea și îmbunătățirea vechilor texte presinodale, prin recunoașterea chiar și a botezului ereticilor, adică recunoașterea sinodală a Ecumenismului. De acolo se trage și reacția negativă la propunerea Bisericii Ortodoxe Elene de a fi înlocuit textul “altor biserici creștine” cu “altor comunități creștine”.

Toate aceste teme evident nu pot fi abordate pe larg doar în cadrul acestei scrisori –mărturisiri deschise. Au fost analizate de către vrednici episcopi și cadre academice – trei dintre care iscălesc prezentul text – de conferințe științifice, întâlniri interortodoxe dar și în diverse publicații. Acei dintre episcopi care veghează și conștientizează marele pericol a divizării și schismelor în rândul păstoriților, ar trebui să dea o atenție deosebită “Sinodului” din Creta, la cea mai apropiată ședință a sinodului ierarhiei (în Bisericile locale).

Asa cum stim eclesialitatea papistașilor a fost recunoscută deja de către unii reprezentati ortodocsi la dialog în rușinosul și trădătorul text de la Balamand, Liban (1993), în dialogul cu Romano-Catolicii, iar eclezialitatea Protestanților și Monofiziților la adunările generale ale așa zisului “Consiliu Mondial al Bisericilor” în Porto Alegre Brazilia (2006) și Pusan Coreea de Sud (2013). Faptul ca “Sinodul” din Creta a evitat de a se expune pe marginea conținuturilor dialogurilor teologice (nu a condamnat aceste texte) dar și a participării noastre (a ortodocșilor) la ”Consiliul Mondial al Bisericilor” – ba dimpotrivă, cel mai grav este că această participare este laudată (nn. considerandu-se  acest Consiliu  o platforma de dialog care aduc “Bisericile” mai aproape unele de altele in vederea refacerii unitatii pierdute – ceea ce însemnă un dialog ce nu are baze ortodoxe, ci baze protestante) – ne arată că în realitate există o dorinţa de recunoaștere (indirectă) a faptului  că eterodocsii au Har, Taine, succesiune Apostolică (Balamand), (n.n. dar si teoria Bisericilor incomplete).

“Sinodul” din Creta se face astfel aliat și promovator a panereziei Ecumeniste, contrar tuturor sinoadelor (ortodoxe) precedente a Bisericii care în loc să recunoască eclezialitatea ereziilor, le-au condamnat și le-au anatematizat. Cuvântul erezie nu se întâlnește în textele “Sinodului” absolut deloc, iar propunerii Sfântului Munte de a fi interzise rugăciunile în comun cu ereticii nu i-a fost acordată nici o atenție. Prin urmare, nu numai că în ceea ce ține de procedura convocării și lucrărilor, dar și în ceea ce ține de hotărârile luate – mai ales recunoașterea Ecumenismului și a ereziilor drept biserici – întâlnirea unui număr oarecare de episcopi în Creta, nu poate fi caracterizată – numită nici ca Sinod, nici Sfânt, nici Mare.

“Sinaxa clericilor și monahilor” luptă pentru a descuraja înaintarea panereziei ecumeniste prin inițiative istorice: compunerea și răspândirea în 2009 a ”Mărturisirii de credință împotriva Ecumenismului”, a textului cu referire la “Noua eclesiologie a patriarhului Ecumenic Bartolomeu” (2014), (a Marturisirii de la Schitul Romanesc „Prodromu” adoptata de Sinaxa de la Volos), ș.a. Care au fost iscălite de arhierei, sute de clerici și monahi și zeci de mii de credincioși. Cu puțin timp înainte de convocarea ”Sinodului” din Creta am coorganizat împreună cu Mitropoliile de Gortina și Megalopoli, a Mitropoliei Glifadei, Mitropoliei de Kithira și Mitropoliei de Pireu o mare conferință științifico-teologică la data de 23 Martie 2016 în Pireu cu tema: “Sfântul și Marele Sinod. Mari pregătiri fără așteptări”, deasemenea au fost organizate o serie de întâlniri interortodoxe înainte și după ”Sinod” cu reprezentanți ai patriarhiei Bulgariei și Georgiei, și de asemenea cu Mitropolia Moldovei a Bisericii Ortodoxe Ruse.

 1. Încetarea pomenirii.

                 Motivul pentru care am purces la întocmirea acestei scrisori-marturisire, cu posibilitatea de a fi iscălită și de către cei care sunt de acord, este să rugăm pe ierarhi să nu accepte/valideze hotărârile “Sinodului” din Creta, care după cum am arătat, nu are nimic comun cu sinoadele ortodoxe ci dimpotrivă este un ”Sinod” antiortodox și ecumenist. Pentru prima oară un text sinodal a Bisericii Ortodoxe caracterizează ca pozitiv ecumenismul, și este salutată participarea ortodocșilor la mișcarea ecumenistă. Cerem, în primul rând, să fie respins și anulat contraversatul text “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” deoarece modificările propuse nu au fost acceptate și nu au fost votate de mulți episcopi în Creta. Unde este unitatea omofonă cu referință la temele ce țin de credință? Atunci când sunt recunoscute drept biserici ereziile și ne rugăm în comun cu ereticii, acestea nu sunt teme ce țin de credință? Să fie analizată posibilitatea convocării unui nou Sinod Panortodox cu proceduri și hotărâri ortodoxe, “Sinodul” din Creta să fi considerat drept o adunare presinodală a episcopilor și să fie schimbate hotărârile lui.

Înțelegem că nu este atât de simplu de făcut acest lucru și înțelegem interesele celor puternici care se bucură de hotărârile ecumeniste și primii pași de recunoaștere a Ecumenismului și disculparea ereziei. Noi suntem datori să îndeplinim datoria noastră, iar la cârma Bisericii stă Hristos. Accentuăm că mulți dintre clerici, monahi și laici s-au scandalizat și sunt gata să întrerupă pomenirea episcopilor care vor accepta hotărârile acestui “Sinod”, conform Sfintelor Canoane 31 al Sf. Apostoli și al 15-lea al Sinodului I-II de la Constantinopol (861), fără a cădea sub incidența pedepsei, dar dimpotrivă să fie lăudați pentru că are loc un protest “lecuitor” care apără Biserica de pericolul ereziilor și a schismelor. Deja unii au înaintat la întreruperea pomenirii, iar pe Sf. Munte, absolut îndreptățit, mulți dintre monahii de la chilii si pesteri, avand in vedere ca  episcopul direct al lor este și liderul și predicatorul ecumenismului, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, părinţii athoniţi nu mai vor să pomenească numele lui la sfintele Liturghii si slujbe. Săvârșesc o mare greșală canonică și eclesiastică acei care în loc sa laude, condamnă pe monahii si clericii care țin la tradiția patristică, canonică și aghioritică.

 1. Rolul și responsabilitatea membrilor Bisericii Ortodoxe.

         De-a lungul istoriei bisericești multiseculare binecredinciosul popor a lui Dumnezeu a fost apărătorul și păstrătorul adevărurilor credinței noastre ortodoxe, este judecătorul corectitudinii și valabilității hotărârilor oricărui sinod, credincioșii sunt aceia care priveghează și cu ajutorul conștiinței dogmatice și eclesiastice acceptă sau resping hotărârile sinoadelor.

Acelaș lucru se întâmplă și cu “Sinodul” din Creta care a eludat ecleziologia ortodoxă, a anulat sinodalitatea, a calcat în mod brutal hotărâri ale Sinoadelor Ecumenice și locale, a ignorat și respins tradiția patristică și teologică a Bisericii noastre Ortodoxe.

Suntem chemați cu toții, ca mădulare a plinătății Bisericii noastre să nu tăcem ci dimpotrivă să exprimăm conștiința noastră ortodoxă dar și îndreptățita indignare cu privire la cele întâmplate la “Sinodul” din Creta.

Cu stimă și respect,

Pentru ”Sinaxa clericilor și monahilor ortodocși

Arhim. Atanasie Anastasiu, Proegumenul Sf. Mănăstiri Marea Meteoră

Arhim. Sarandis Sarandos, clericul parohei Adormirea Maicii Domnului, Amarusio, Atiki

Arhim. Grigorie Hadzinicolau, Egumenul Sf. Mănăstiri Sf. Treime Gadzea, Volos

Prot. Gheorghie Metalinos, Profesor emerit a Facultății Teologice Universitatea din Atena

Prot. Teodor Zisis, Profesor emerit a Facultății Teologice Universitatea din Tesalonic

Septembrie 2016

NOTĂ:

Clericii, monahii și laicii care susțin această mică depunere de mărturisire ortodoxă o pot face scriind: ” Sunt de acord cu Scrisoarea-Omologie deschisă cu referire la ”Sinodul” din Creta și iscălesc”, numele, familia, profesia (în cazul clericilor sau monahilor statutul/funcția) și să fie trimise la una din următoarele adrese:

 • e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
 • Ediția “To Palimpsiston” Țimiski 128, 546 21 Tesalonic
 • Sinaxa Romeilor Ortodocși “Fotis Condoglu” C.P. 107 421 32 Tricala

Sursa: https://katanixis.blogspot.gr/2016/09/blog-post_159.html

[1] La acea sinaxă, s-a mai discutat despre problema religiei în şcoli şi alte probleme care au apărut în ultima perioadă, în Biserica Greciei. În prezentul text s-a tradus doar ceea ce se referă la pseudo-sinodul din Creta, restul fiind chestiuni de importanţă locală. Textele cuprinse între paranteze au fost adăugate de traducător pentru a explica sau nuanţa anumite expresii folosite în documentul grecesc.

 

Reclame

27 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. remus said, on noiembrie 24, 2016 at 3:08 am

  Primul concurs de miss pentru copii în România
  http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/primul-concurs-de-miss-pentru-copii-in-romania-617866

  Apreciază

 2. Ioan C. said, on noiembrie 24, 2016 at 7:09 am

  http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21432003-ambasadorul-rusiei-primit-patriarhul-daniel-valery-kuzmin-apreciat-autoritatea-morala-bisericii-apararea-familiei-traditionale.htm

  Pesemne că de acum nu veți mai arunca cu lături în Patriarhul Daniel, din moment ce s-a intalnit cu ambasadorul Rusiei.
  A inteles si Patriarhul din ce moltiv e atacat.

  Apreciază

  • el said, on noiembrie 24, 2016 at 5:15 pm

   IoanC

   asa si asta dovedeste cumva ORTODOXIA NEpatrirahului ciobotea cumva?
   sa apere familia traditionala o fac si NEBOTEZATII , PAGANII sau ERETICII, el e patriarh ca sa TINA si sa MARTURISEASCA Dreapta Credinta ceea ce el NU FACE !

   morala si Dogmatica sunt chestii diferite, nu te-au invatat la scoala de teHUO-logie kakodoxa?

   Apreciază

  • Ioan said, on noiembrie 24, 2016 at 6:24 pm

   @ – Ioan C:

   Daca tu aperi un asemenea om…

   Apreciază

  • Mihai said, on noiembrie 24, 2016 at 9:35 pm

   Ioan c, dacă ai ajuns să te ei după toate prostiile de pe blogurile aservite, gen cuvântul kakadox, lumina, basilica si tehnologie badristica zis si cei3 purceluși, înseamnă că ești mai rău ca ei

   Apreciază

 3. STOP RFID ( Viorel Ghica ) said, on noiembrie 24, 2016 at 8:54 am

  Apreciază

 4. Pąʍvo said, on noiembrie 24, 2016 at 10:56 am

  Grecii nu sunt asa lasi ca romanii, dar nici uniti ca bulgarii. Inclin sa cred ca decizia sinodala, dupa multe discutii, va fi amanata.

  Apreciază

 5. Asla said, on noiembrie 24, 2016 at 11:02 am

  REEDUCARE SISTEMATICĂ LA PETRU VODĂ

  Mi se pare că se aude și vocea lui Filotheu in inregistrare.

  Apreciază

  • Asla said, on noiembrie 24, 2016 at 1:29 pm

   Transcript video REEDUCARE SISTEMATICĂ LA PETRU VODĂ DESPRE SINOD

   min.4:30 „Ruperea de Biserică, sau dezbinarea, este foarte rea.”

   min.6:00 „Dacă vrei să îi spui sfântul sinod, îi spui spui sfântul sinod, dacă vrei îi spui doar sinod, îi spui doar sinod. Fiecare cum crede de cuviință.”

   min.7:00 „S-a dat posibilitatea unor patriarhii, sau episcopii, sau mitropolii din occident ca arhiereul local să ofere dispensii [pentru casatoriile mixte, n.ed]. De ce acolo așa și în partea astălaltă așa? Înaltul Teofan a zis așa „În occident rata divorțurilor este de 100%. Orice persoană care se căsătorește sigur va și divorța.Episcopii din occident au zis că dacă ei arată neglijență față de acei oameni ei pleacă la alte religii. Și eu au considerat de cuviință să găsească această metodă a dispensiei.”

   min.12:18 (m.Filotheu): „Maricica și Ricardo și copiii lor. Pe Ricardo care n-a trecut la Ortodoxie să-l pomenim sau nu? După toată rânduiala Bisericii Ortodoxe nu avem voie să-l pomenim. El zice: Da, da pe mine m-a căsătorit episcopul…Ei au dat voie episcopilor să dea neortodocșilor Tainele Bisericii. Asta este problema.”

   min. 15:30: „Înaltul Teofan ne-a zis așa: Tot ce s-a discutat acolo v-a fi dat fiecărei patriarhii în parte, și patriarhia va anunța poporul ortodox. …Sfântul sinod va lua o hotărâre…”

   min.17:00 ”O altă problemă: de ce n-a fost ecumenismul dat ca fiind erezie? Pentru că încă n-au putut să se claseze care sunt limitele ei. Nu s-a putut clarifica spațiul că ești eretic, cum îi zice? ecumenist, așa…Stați așa că le uit, asta e partea proastă. Dacă ai două pomelnice unul pentru vii și altul pentru morți. Ce faci, vii cu certificatul și pentru ăia morți să arăți că sunt ortodocși? Iar n-au putut clarifica asta drept erezie…O fi, n-o fi, nu știu.”

   min.20:58 „Modul de administrare a Tainelor: și a luat Taina Euharistiei. Noi știm că la proscomidie este corect să se pomenească ortodocșii. Că dacă îți vine un eterodox și își dă banu cu pomelnicu, tu îl bagi în proscomidie, tu din momentul acela devii eretic ecumenist. Sau dacă cununi o persoană ortodoxă cu o persoană neortodoxă devii eretic ecumenist. Sau dacă preotul a miruit un om care stă la rând, dar nu este ortodox, preotul este eretic ecumenist. Sau un preot care face Sf Maslu într-o catedrală…”

   min.22:25 (monah Petru Vodă): „Ăstea sunt chestii mici. Poate e o greșeală. De ce nu s-au luat ălea mari, ălea sunt problema.”

   min.22:30: „Și s-a zis în felul următor: domne, nu ne băgăm. Deocamdată nu suntem în stare să vedem de unde începe erezia ecumenistă și până unde poate ține. Că s-a dat ideea ca să desfințăm Sfintele Taine ca să nu mai greșim.”

   min.27:15 (monah Petru Vodă): „Sunt niște imagini de la sinodul ăsta în care s-a făcut liturghia și stau catolicii acolo chiar în altar…Părintele Iustinian spunea că ecumenismul este o făcătură. Punem întrebarea și noi: cine greșește, el singur sau tot sinodul?…. Dogma noastră este Crezul. Cred într-una Sfântă, Sobornicească și Apostolească…”

   min.28:35 „Atunci nu mai cununa pe nimeni. Am terminat subiectul!”

   min.30 „Este foarte ușor să spui mergi pe calea cea strâmtă. Dar dacă un preot depune mărturie în fața tribunalului că el a dat sfatul acesta, și persoanele care intră în proces îl bagă la subiect de vinovăție că a produs divorțul, faci pușcărie! Și pățești ca episcopul ăsta din America care a plătit 400.000 de dolari despăgubire…”

   min.32:08 (monah Petru Voda) „De cine trebuie să ne temem noi, de judecata lui Dumnezeu sau de judecata oamenilor?”

   min. 32:50 (m.Filotheu, il pune și citează): „Potrivit naturii oncologice a Bisericii unitatea Sa nu poate fi perturbată. Totuși, Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor biserici, confesiuni creștine eterodoxe care nu se află în comuniune cu ea. Dar crede de asemenea că relațiile pe care le are cu acestea din urmă trebuie să se bazeze pe clarificarea cât mai repede a problemelor eclesiologice….”

   min.34:15 (preot mirean) „S-au făcut niște greșeli acolo mari. Cu ce este mai bine? Eu așa am auzit că ne-a asigurat [Mitropolitul] că va fi mai bine…Cu ce este mai bine? Eu imi pun întrebarea: il pomenesc, nu-l pomenesc?”

   Apreciază

   • Asla said, on noiembrie 24, 2016 at 3:30 pm

    min. 37:55 „Dacă tu te duci la o biserică luterană, sau anglicană și spui așa: clădirea asta de la ora 9:00 până la ora 10:00 nu este biserică, că slujesc luteranii. De la ora 10:00 până la ora 12:30 este biserică, că acum vin ortodocșii.

    min.38:20 (mai mulți) „Una e clădirea și alta e comunitatea!”

    min.39:59 „Stați puțin! Uite ce zice mitropolitul: sinodul ulterior, care va fi peste 7 sau 10 ani va confirma credința din popor, conștiința Bisericii care va da faza finală sau va reconfirma celelalte sinoade…”

    min.42:23 (monah Petru Vodă) „Are vreun rost să mai intrebăm? Că lucrurile astea sunt dictate din afară…”

    min.42:40 „Vizavi de câteva expresii acolo: expresia „unității creștine” confimă unitatea Bisericii Ortodoxe. Iar celelalte confesiuni religioase care doresc să intre în unitatea creștină trebuie să vină la ortodocși. Așa a zis Înaltul Teofan. Vizavi de „o turmă și un păstor” a zis așa Înaltul: e o singură turmă, Sfânta Biserică Ortodoxă și Păstorul ei este Mântuitorul Iisus Hristos.”

    Min.43:33 (m. Filotheu) „A existat un document la patriarhia Ierusalimului pe baza căruia s-a adoptat numele de „biserici eretice”. Și în acest document sunt aduse trei argumente. Vă spun două că sunt foarte serioase: întâiul este că [neinteligibil] a locuit aici în Iași și a publicat cele mai anti-latine cărți. În prefețele cărților îi numește pe papistași „biserică”. Și al doilea argument este faptul (și vă îndemn s-o căutați, ”Scrisoare al Sf Marcu al Efesului către că Papa…) îl numește pe el ”papă și patriarh al Bisericii din Apus”.

    min.44:43 (monah Petru Vodă) ”Foarte multe hârtii au fost măsluite…”

    min. 45:23 (altcineva) ”Cred că acest argument a fost luat fără să se țină cont ce înseamnă definiție a Bisericii…Eu cred că l-a numit așa ca să-l identifice, ca să-l recunoască, ca să spună ăla de acolo din deal, dar asta nu inseamnă că sunt de acord cu învățătura lui și cu altă dogmă. Că i-o spus că e țața Leana din deal, dar ca să spui că-l recunosc pe el ca Biserică… S-a hotărât în document ori biserici istorice, ori biserică cu b mic…păi Biserica Ortodoxă nu e istorică, păi care e diferența între Biserica istorică Catolică și Biserica Ortodoxă?”

    min.46:38 ”Știi ce le-a zis Mitropolitul Teofan: Biserica Catolică este pregătită în momentul de față să renunțe la Filioque, renunță la azimele…La un singur lucru nu renunță, la primatul papal. Primatul papal să rămână. Nu știu dacă ăsta, primatul papal este sau nu este erezie?

    Min. 47:32 (monah Petru Vodă): ”Hristos este Capul și El este primul. Primul dintre egali. Nu primul fără egal.”

    Min.48:00 (m.Filotheu): ”Din ce văd eu, din toate documentele ăstea, niciunul dintre ele nu se adresează Bisericii Ortodoxe. Tot ce scrie aicea este pentru cei din afara Bisericii.”

    Min.48:24 (altcineva) ”Sinodul acesta a fost comandat, și sinodul acesta a fost supravegheat și nu știu mai ce…Haideți să nu fim copii. Se dorește schismă în Biserică și dezbinare…Deci, nu s-a votat pe patriarhii, s-a votat în unanimitate. Dar fiecare episcop în parte a semnat. Episcopul Atanasie de Cipru scrie foarte clar ”din motive de conștiință nu am semnat actul cutare și cutare… ”

    Min.49:50 (altcineva) „Diferența dintre unire și unitate. Noi zicem unirea după vechi. Dar Mitropolitul scrie unitatea credinței. Unitate se referă la ceea ce s-a unit deja și o să fie într-o unitate. Noi când spunem unitatea credinței, ce facem? Îi considerăm și pe ei Biserică, și pe catolici, îi considerăm că suntem uniți cu ei și acuma să avem unitate. Nu că avem unirea credinței.

    Min.50:20 „Gata! Gata! Că trece timpul. Vă mai dau un articol și gata. Ce înseamnă mișcarea ecumenică?”

    Min. 50:42 (răspuns sală): ”Erezie!”

    Min. 50:47 ”Să vă citesc. Deci este relația dintre Biserica Ortodoxă cu eterodocșii ca să-i facă pe aceștia să vină la ortodoxie. Asta înseamnă mișcarea ecumenică.”

    Min.51:06 …. [râsete]

    Min. 51:40. „Este un părinte la Champes Elysee are un tabel, și îi are trecuți acolo câți pastori au trecut de la religia lor la ortodocși. Haide-ți să vă arăt că nu a fost în zadar chestia asta. Datorită ecumenismului.

    Min.53:00 (m.Filotheu) ”Patriarhia Rusă l-a primit la Primit la Ortodoxie pe Gabriel (neinteligibil, din text un preot catolic) fără botez, fără mirungere, fără nimic, și i-au recunoscut și preoția și botezul și tot. L-au îmbrăcat în haine ortodoxe și i-au spus ”acum apucă-te de treabă!”

    Min.54:06 ”Părinte, eu cred că cei care doresc sincer mântuirea dintre catolici sau alte secte, la un moment dat toți au trecut la ortodoxie. Cu botez, tot…Și ăia sunt toți împotriva ecumenismului.”

    Min.54:47 ”Stați, stați. Urmează ultimul subiect. Referință la CMB. Știți ce-nseamnă CMB? Haideți să vă spun: la Consiliul Național al Bisericilor, mă scuzați, Mondial, așa…așa a zis Mitropolitul: în cadrul CMB nu se semnează niciun fel de document. Acolo nu se discută doctrină, nu se discută despre canoane. Un moment… Deci, a zis Înaltul: nu este o suprabiserică… Nu are un plan doctrinar, ci doar scop social. Stați puțin…

    (continuă citatul M.Filotheu) …. Biserica Ortodoxă nu acceptă nicidecum din partea organismului CMB ideea egalității confesiunilor, și în niciun caz nu poate concepe unitatea Bisericii ca pe un compromis interconfesional. În acest spirit, unitatea căutată în cadrul CMB nu poate fi doar produsul acordurilor teologice…” Și textul grec zice altceva. Problema e alta: că textele publicate pe situl oficial diferă între ele, una scrie în greacă, alta în engleză, alta în rusă…E o varză. Ăsta este motivul pentru care Patriarhia Română nu a publicat textul până acuma.”

    Min.57:30 ”Înatul Teofan a zis așa: România a intrat în CMB în perioada comunistă. Prin CMB s-a reușit să se mai influențeze anumite probleme care erau la noi în țară, cu persecuțiile…De ex. Părintele Gheorghe Calciu, datorită acestui for a fost eliberat și dus în SUA. În momentul de față, acest CMB a eliberat creștini ostatici din Orientul Mijlociu cu aceste fonduri din interior. Adică, bisericile naționale nu au avut atâția bani ca să facă aceste lucruri.”

    Min. 58:00 (monah Petru Vodă): Sfântul Mina și Sfântul Gheorghe au ajuns mucenici fără fonduri…

    Min.58:50 „Domnule, eu știu că de aici din țară este foarte ușor să vorbești despre sfinții mucenici din țările…Dacă ai fii acolo nu știu cum ai putea să mai vorbești. Ce spune aici Înaltul Teofan: anul ăsta, Biserica Ortodoxă Greacă a pus la vot dacă mai rămân sau nu. Și au fost doar două voturi pentru, pentru că s-au gândit și ei că și eu au primit la rândul lor niște fonduri, și au zis domne să nu fim neserioși față de aceștia…”

    Min.59:58 (monah Petru Vodă) ”Din motive sociale sau financiare ca să acceptăm niște erezii…”

    Min. 60:00 ”Nu știu dacă CMB-ul ăsta a venit până în prezent cu ceva doctrinar să ne ceară nouă românilor ceva de la ei. Acolo se trimite un singur om, din bun simț, că au dat niște ajutoare și atunci..”

    Min.60:56 (monah Petru Vodă) ”Pe cine reprezintă acel om? Pe el însuși…Cine? Ce autoritate? Masoneria…”

    Min 62:41 (altcineva) ”Dacă nu e acel crez sau acea mărturisire de credință, nu mai este nimic. Că e unitare, că e grupare, ăstea sunt cuvinte așa goale în sens. În fond sunt creștinii ortodocși, ereticii și schismaticii. Singura definiție pe care o avem noi ca raportare.”

    Min. 63:43 ”Ce vroiam să vă mai spun…Înaltul Teofan a zis așa: nu dă voie la rugăciuni ecumenice. A desființat lucrul acesta. Apoi, a zis așa: voi trebuie să mă înțelegeți pe mine, că fiind în Iași sunt evenimente comandate de președenție, de prim miniștrii, care înseamnă așa…24 ianuarie care înseamnă unirea principatelor, 1 decembrie. Asta e ordinul împăratului. Vin și catolicii, vin și ortodocșii. Trebuie să mă înțelegeți că sunt chemat acolo obligat, forțat. Păstrez distanța între persoane. Cei care doresc răul, pot să fotografieze în așa fel încât noi să apărem unii lângă alții, dar noi nu am stat unii lângă alții…Au fost cel puțin 10 metri distanță. Că atunci când s-a spus în cor Tatăl nostru am zis-o și noi, și ei, și toți de acolo care erau prezenți, asta e…Sunt evenimente naționale. Nu că se duce acolo să se roage cu ereticii.”

    Apreciază

   • Asla said, on noiembrie 24, 2016 at 4:57 pm

    Min.65:56 (Delegat Mitropolie) ”Sunt niște referate care s-au strâns acolo că trebuia să se facă ceva până la urma urmei. Nu sunt obligatorii. Mi-a spus Mitropolitul in felul următor: dacă cumva mitropoliții care au semnat nu-și mai pomenesc ierarhul lor la slujbă și dacă chinotita Sf Munte Athos nu mai pomenește pe Patriarhul Ecumenic, el (Mitrop.Teofan) se va retrage de la acest sinod. Public. Vreau să fiți atenți, să nu vă ia mirajul să faceți rupere de Biserică, pentru că acești mitropoliți care s-au retras își pomenesc ierarhii lor acolo, toți îi pomenesc. Dacă nu cred, eu le dau bani la fiecare părinte în parte și îi trimit și la Ieroteos Vlachos și la Atanasie și la Cipru să vadă că ei își pomenesc ierarhul lor.Noi suntem așa cei mai agitați. Unii ne ia de nebuni, alți ne ia de proști, credeți-mă că doar noi între noi ne înțelegem aici. Sihăstria, Sihla, n-au nicio treabă…”

    Min.69:22 (altcineva) ”Am găsit într-o carte că…trebuie să te lupți în interiorul Bisericii, nu să te rupi de Biserică.

    Min.69:28 (m.Filotheu) ”Să nu încetăm pomenirea lui…câtă vreme ei nu se împărtășesc cu ereticii să fie pomeniți in biserică”

    Min.70:19 (monah Petru Vodă) ”Părinte, mă iertați…Uite ce scrie Sfânta Biblie. Există un botez, un Domn… (il intrerupe)”

    Min. 70:43 (Delegat Mitropolie) ”Dacă nu vor mai fi la noi în țară duhovnici buni, parcă toate crizele economice au venit când au murit marii duhovnici, trăim cu impresia că de acum încolo numai probleme o să avem în Biserică. Nu știu…”

    Min.71:56 (Delegat Mitropolie) ”Deci a zis Înaltul Teofan în felul următor: Patriarhul Daniel când a plecat de acolo a lăsat niște hârtii prin care a scris toate ideile vizavi de problema de la sinod. Nu au fost traducători buni, n-au avut… Și acum au primit răspunsul de la Patriarhie din partea celorlalte patriarhii, era o idee de care trebuia să vorbească despre ea (corectează m.Filotheu) 290 de oameni. Innebunești, unu propunea asta, te pierzi, e greu… Înaltul Teofan a zis așa: băi, au fost niște lucruri acolo care nu au fost compuse bine, dar din punctul ăsta de vedere nu au fost compuse bine pt că au fost și ierarhi care au fost de partea problemelor occidentului. Au zis, nu ne înțelegeți, să dea Dumnezeu să pățiți ce pățim și noi. Pe rațiunile pe care mergeți voi stricte, noi rămânem fără credincioși. Înaltul a zis când s-a deschis sesiunea, că problema este că s-a stricat viața duhovnicească din mănăstiri.”

    Min. 74:18 (Delegat Mitropolie) „Problema căsătoriei: pentru cei care sunt unul așa și altul așa [ortodox și catolic, n.ed] să fie cu dezlegarea episcopului.”

    Min.74:50 (altcineva) „S-a dat un comunicat protopopiatelor și mai departe preoților că, căsătoriile mixte, se pot face.”

    Min. 75:12 (Delegat Mitropolie) „Și o altă chestiune în încheiere. Înaltul Teofan trece în momentul de față printr-o situație. Dintre toți arhiereii din Moldova este singurul arhiereu care este dispus să vorbească cu orice călugăr sau călugăriță care are o îndoială față de acest sinod și față de persoana lui. Că și el a fost prin 90 pe la nu știu ce întâlniri, și el vrea să se explice, să își ceară iertare în privința asta și este dispus să colaboreze… Are 7000 de semnături care vin să îi radă Mitropolia. In lumea asta alegerile nu le câștigă cei care votează ci cei care numără voturile.În cazul acesta, nu adevărul va da verdicul, ci cine va judeca dosarele.

    Min. 79:22 (Delegat Mitropolie) Le-a spus la toți stareții: eu am încredere in voi, știu că vă rugați pentru mine, eu cât voi fi, voi trage de Mitropolia aceasta. Nu cred că Mitropolitul Teofan mi-ar spune vreo erezie să o indeplinesc. Nu cred că mi-ar spune așa ceva, și am încredere că Dumnezeu nu o să ne schimbe ierarhul. Dacă ne schimbă ierarhul…da…

    Min. 81:00 (Delegat Mitropolie) Păi ăsta, secretarul lui, a zis-o el la sfârșit: dacă v-a plăcut să fiți arhiereu.

    Min. 81:42 (Delegat Mitropolie) Părinților, mă bucur că am fost cu toții în seara asta și că există în mănăstirea asta o dorință sinceră de a nu fi indiferenți față de propria noastră Biserică Ortodoxă. Dar sunt mănăstiri care…

    Min. 82:00 (Delegat Mitropolie) …Am avut incidente cu Părintele Teodot că după ce a venit și a țipat acolo eu l-am scos afară din sala aceea unde a venit el și a strigat. Dar Mitropolitul Teofan l-a primit și a zis uite părintele Teodot vrea să ne spună ceva. După ce a țipat, (il imită, ironizându-l), i-a zis: uite ce se intâmplă, noi avem ședință, tu nu ești stareț, dacă vrei așteaptă până la sfârșit. Nu te mai puteai ințelege cu el, a zis părinte stareț, ia-l, uite e al tău de la Petru Vodă… L-am scos afară. Nu ii port dușmănie, dar credeți-mă că o să mă interesez de toată cariera lui mentală, să vedem care este problema. Dacă el arată că are o chestie. M-a deranjat o dată nu știu ce, a bătut în geam…Nu dați semne de lașitate și de indifență. Deci Teodot aici e mănăstirea mea, aici mănânc, aici slujesc aici mă inmormântez, deci imi protejez mănăstirea mea…Părinților, eu nu zic să il exclud din societate pe Părintele Teodot, dar dacă omu ăsta are o reacție, că il vedeți că bate în geam că predică Filotheu.Il iei frumos de mână și-i spui: Teodot ai venit să te rogi, păi stai aici și te roagă. Eu vreau să il las aici la umbra bisericii măcar, că poate rugându-se și pocăindu-se ne mântuim cu toții. Eu nu vreau să se piardă. Dar să mă lase și pe mine în pace. Că dacă lucrurile degenerează, eu ii fac raport la poliției, și până la urma urmei, aduc poliția aici… Pot să ii fac răul ăsta, și mă duc și-i dau interdicție pe nu știu câtă zonă și nu mai intră aici niciodată.Nu-ți convine pleci. Avem suficienți oameni care pot să-și dea seama când o problemă este eretică, când o problemă este dreaptă, când este canonică…”

    Apreciază

   • Geo said, on noiembrie 24, 2016 at 5:28 pm

    Pr Hariton este foarte slab și e depășit de evenimente. Nu prea știe ce vorbește. Îmi pare tare rău, nu vreau să-l judec. Dacă i-ar fi frică mai mult de Dumnezeu decât de oameni altul ar fi fost cuvântul lui.

    Apreciază

 6. Andreea said, on noiembrie 24, 2016 at 1:14 pm

  Doamne ajuta! Nu ar fi bine sa trimitem si noi marturisirea de credinta la una din acele adrese ?

  Apreciază

  • saccsiv said, on noiembrie 24, 2016 at 1:49 pm

   Andreea

   Te referi la aceasta nota?

   Clericii, monahii și laicii care susțin această mică depunere de mărturisire ortodoxă o pot face scriind: ” Sunt de acord cu Scrisoarea-Omologie deschisă cu referire la ”Sinodul” din Creta și iscălesc”, numele, familia, profesia (în cazul clericilor sau monahilor statutul/funcția) și să fie trimise la una din următoarele adrese:
   •e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

   Apreciază

 7. Ioana said, on noiembrie 24, 2016 at 1:30 pm

  AUDIO: Reeducare la mănăstirea Petru Vodă, manipularea călugărilor de către stareț și acoliții săi cu privire la sinodul din Creta http://sinodultalharesc.tk/reeducare-la-manastirea-petru-voda-manipularea-calugarilor-cu-privire-la-sinodul-din-creta/ FILOTEI SI POLITICA APOSTATA

  Apreciază

 8. maxim said, on noiembrie 24, 2016 at 1:51 pm

  https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2016/11/24/marturisirea-mitropolitului-serafim-al-pireului-in-fata-arhiepiscopului-si-a-ierarhiei-bisericii-greciei-impotriva-pseudo-sinodului-din-creta/

  DOUA PROBLEME, PREAIUBITE MITROPOLIT

  ” Ar fi mult mai potrivit expresia că Biserica Ortodoxă cunoaşte lumea creştină eterodoxă din afara ei prin denumirea pe care această lume şi-o atribuie.” (NU E CORECTA NICI EXPRESIA ‘LUMEA CRESTINA ETERODOXA, CI CORECT AR FI ‘CONFESIUNILE CARE SE SOCOTESC PE ELE CRESTINE’)

  ” Am umila părere după susţinerea celor de mai sus că aşa-numitul „Sfânt şi Mare Sinod” ar trebui să fie considerat numai ca o întâlnire presinodală şi să contribuim cu toţii astfel încât să se întrunească un Sinod cu adevărat Mare şi Sfânt…” (NU E CORECTA EXPRESIA ‘INTALNIRE PRESINODALA’ SI NICI SA SE DOREASCA UN SINOD MARE SI SFANT, IMPOSIBIL DE REALIZAT, ORICUM, SI SFANT NICI ATAT, CACI SFANT AR INSEMNA CA VA FI ALCATUIT NUMAI DIN SFINTI)

  Apreciază

  • maxim said, on noiembrie 24, 2016 at 2:09 pm

   Preasfintia Voastra, Mitropolit al Pireului, de ce tot ceea ce s-a intamplat in Creta sa fie socotita o (simpla) intalnire presinodala? Relativizarea a ceea ce s-a intamplat in Creta nu inseamna decat ‘dregerea busuiocului’ si ‘spalarea mainii stangi de catre mana dreapta’… E bine asa? ‘Baietii’ nu s-au adunat acolo ca sa bea cafea si sa joace table, ei s-au adunat sa ‘puna la cale’ Mireasa lui Hristos, sa-i faca contract de munca la bordel, pe veci, si sa dizolve pe Mirele Bisericii, pe toti Sfintii Sai si toata Evanghelia Sa! Acolo au semnat tot ceea ce au hotarat 113 ani de ecumenism. Acolo au daramat toti Stalpii Ortodoxiei, toti Sfintii, niveland totul, lasand totul pustiu… Deci care sinod mare si sfant sa vie? Poate cel tinut la Parusie si prezidat de Insusi Infricosatorul Judecator poate…

   Apreciat de 2 persoane

   • Theodor L. said, on noiembrie 24, 2016 at 4:12 pm

    Ai mare dreptate, Maxim

    Si ca sa vezi ce ticalosi au fost, e de ajuns sa compari traducerea romaneasca a acelui celebru aliniat 22 (parca-mi aminteste de absurditatile din filmul lui Mike Nichols „Catch 22”) cu textul englezesc al aliniatului.

    Textul englezesc pe care l-au semnat baietii lui Ciobotea in bloc este urmatorul:

    „The Orthodox Church considers all efforts to break the unity of the Church, undertaken by individuals or groups under the pretext of maintaining or allegedly defending true Orthodoxy, as being worthy of condemnation.”

    care se traduce corect mot a mot:

    „Biserica Ortodoxă consideră toate eforturile de a rupe unitatea Bisericii, asumate de persoane sau grupuri sub pretextul păstrării sau chipurile al apărării adevăratei Ortodoxii, ca fiind vrednice de osândire.”

    Bazilicienii au tradus pentru prosti:

    „Biserica Ortodoxă condamnă orice tentativă de dezbinare a unităţii Bisericii, din partea unor persoane individuale sau a unor grupuri, sub pretextul păstrării sau a unei presupuse apărări a Ortodoxiei autentice.”

    Ai zice ca nu e mare diferenta, dar e. In textul romanesc zice doar asa ca Biserica Ortodoxa condamna ca si cum ar fi luat doar act la reflex si nu ar putea face nimic, dar nu e de acord. In textul englezesc semnat de baietii nostri se spune clar ca daca aperi adevarata ortodoxie, vei fi considerat fanatic si vei fi osandit. Cum? Asta o vor lamuri baietii cu timpul: afurisenie, anatema, inchisoare, linsaj etc. Doar esti dusman al poporului Organizatiei Bisericilor Unite care este Biserica conform Marelui si Sfantului Sinod din Creta si de aceea Biserica Ortodoxa in calitate de membru al acestei organizatii, va lua toate masurile necesare care se impun. Probabil in stransa cooperare cu Statul.
    Aaa, vei spune, eu nu am inteles din traducerea Bazilica lui Ciobotea asa ceva. Ups, vor spune ei, noi ne luam dupa textul englezesc ca pe acela l-ati semnat si e aprobat in UE.

    Apreciază

 9. Andreea said, on noiembrie 24, 2016 at 3:29 pm

  saccsiv
  Da

  Apreciază

 10. ilioara said, on noiembrie 24, 2016 at 3:30 pm

  poporul grec este cu adevarat un popor ales…dispune acest popor de niste carturari mari dar zic mari cu adevarat si au saracii o sarcina grea …ooofffff, imensa sarcina , sa analizeze dimensiunile ereziei, toate loviturile primite de Hristos, scuipaturi, palme, batjocura, bice…. mai si asa precizie nu s-a mai vazut, la milimetru masoara, diametru, lungime, latime, compozitie si volum…absolut tot si desigur masoara si locuri ramase goale,si dupa atata munca in sfarsit acesti carturari au ajuns la un consens,: aveti liber fratilor sa scuipati, sa loviti, e loc suficient…..nu va faceti probleme…..inca nu s-a acoperit totul…..ne anunta ei cand o fi…si sa nu cumva sa faceti schisma ramanand in Biserica Lui HRISTOS….

  Apreciază

 11. elenaadriana popa said, on noiembrie 24, 2016 at 3:34 pm

  Daca la acest ”nivel ” se discuta in ctitoria par .IUSTIN PARVU.!!!!!!!!!!!!!!!.
  Ce sa asteptam de la o biserica de parohie ….
  Este de-a dreptul jenant ….Nu poti simti decat o adanca durere ….
  Vorbesc despre ”ceva” care nu e treaba lor …..exista chiar expresia despre casatorii…ca ”este treaba lor!!”
  Ei nu slujesc lui HRISTOS ….Slujesc lui Teofan..
  NU stie par staret ..daca ne-a facut vreun rau…CMB-uL…Nici teofan???
  chiar la arde de ras !!!
  este cutremurator …..MILOSTIV ESTE DOMNUL CA NE MAI RABDA …

  Apreciază

 12. nevrednicul said, on noiembrie 24, 2016 at 5:13 pm

  mare prigoana la man. varatec exarhul de iasi nichifor impreuna cu stareta iosefina si arsenie de la sihastria au hotarat sa dea afara din manastire acum iarna pe maicile care nu sant de acord cu porcaria din creta .astia au ajuns ca deciu si diocletian .

  Apreciază

 13. maxim said, on noiembrie 24, 2016 at 6:20 pm

  ” Suntem pe calea acestui Sinod [panortodox, n.tr.fr.] care va fi convocat după toate regulile și care va prezenta Bisericii Ortodoxe și lumii întregi documentele ortodoxe acceptate în mod comun”

  http://corortodox.blogspot.ro/2016/11/declaratiile-incendiare-ale.html?m=1

  ANATEMA SI ALTUI ALT SINOD ECUMENIC (PANORTODOX)!

  Apreciază

 14. maxim said, on noiembrie 24, 2016 at 9:11 pm

  ” Deasemenea, Mitropolitul Theologos propune ca sa fie date spre cercetare si evaluare textele „Sinodului” din Creta catre comisii teologice sinodale si universitati teologice si sa se faca simpozioane si discutii pro si contra si sa fie informat poporul dupa fiecare pas al evaluarilor.”

  CE SIMPOZIOANE? CE DISCUTII? VOI SUNTETI NORMALI LA MANSARDA?
  CAND A TURBAT NESTORIE SAU ARIE, SFINTII AU FACUT SIMPOZIOANE SI DISCUTII PRO SI CONTRA NESTORIE?!

  http://sinodultalharesc.tk/concluzia-sinodului-greciei-nu-se-pronunta-referitor-la-sinodul-din-creta-deci-nu-accepta-documentele/

  Apreciază

 15. Raluca said, on noiembrie 25, 2016 at 1:20 am

  Acest ”sinod” nu ar fi trebuit să existe. Sau dacă s-ar fi organizat un adevărat sinod, el ar fi trebuit să apere ortodoxia de nenumăratele pericole care o atacă din ce în ce mai agresiv și mai fațiș. Cei care însă au pregătit cu ”minuțiozitate” acest ”sinod” timp de mulți ani, și care au ticluit textele care au fost prezentate pentru a fi senmate in Creta, au, după cum se vede, o URIAȘĂ influență în bisericile ortodoxe din întreaga lume, de au putut să le determine (momească) să participle la ceva atât de distrugător pentru ortodoxie. Ce înțelegere să ai pentru ierarhii care ȘTIIND că ”sinodul” din Creta este TRĂDREA LUI HRISTOS, a învățăturii Sfintelor Evanghelii, a Sfinților Apostoli, a Sfinților Părinți și a învățăturii de credință ortodoxă a celor șapte Sinoade ecumenice și locale, s-au grăbit să participe la așa ceva. Nu mai încape nici un dubiu că ei au mers în Creta hotărâți ca să trădeze. Dacă ar fi vrut să apere ortodoxia de erezie rămâneau acasă.
  Au fost și patru patriarhii care nu au participat. Cinste lor! Se pune însă problema în ce măsură se delimitează acestea de erezia cretană dacă continuă să fie în comuniune cu patriarhiile care au participat în Creta, și de asemenea, chiar dacă nu au semnat ereziile din Creta, semnează tot felul de acorduri cu papistașii și nu numai, cum face de exemplu patriarhia rusă. Se numește asta delimitare de erezie, sau participare la erezie?
  Ce legimitate poate avea ”sinodul” din Creta dacă nu au participat toți ierarhii, iar dintre participanți nu au avut drept de semnătură (DECIZIE) decât patriarhii, hotărând în mod papistaș în locul ierarhilor subordonați, sau chair mai rău, falsificându-le semnăturile unora. Dar repet: CE CĂUTAU ACOLO DACĂ NU ERAU DE ACORD CU CE SE PETRECE”?? I-a dus cineva cu arcanul?
  Considerarea denominațiunilor creștine drept biserici, chiar și în stilul confuz, încurcat și viclean în care s-a făcut, a dus la desfiițarea câtorva articole din Crezul ortodox.
  1. În aceste condiții biserica ortodoxă nu mai este considerată singura biserică creștină adevărată și deci mântuitoare: ”Una Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică”
  2. Se accepta implicit și papistașul filioque. Și chiar în cazul în care papistașii fac ”concesia” să ”renunțe” la el, rămâne erezia supremă a primatului papal, în care singurul cap al bisericii e considerat papa, iar Hristos e dat la o parte, deci biserica e uzurpată.
  3. Se acceptă de asemenea ”tainele” celorlalte ”biserici” ca fiind valide, mărturisirea unui Botez (ortodox) pentru iertarea păcatelor putându-se astfel ”echivala” cu orice ”botez” papistaș, și protestant, și prin analogie orice ”taină” heterodoxă poate fi considerată validă.
  Așadar ortodoxia a fost atacată din toate părțile și cu toate mijloacele la ”sinodul” din Creta, dorindu-se desființarea ei, deși Mântuitorul ne-a spus că nici porțile iadului nu o vor birui. Ce au căutat totuși ierarhii la această adunare, știind ce li se va da să semneze??
  În ultima sută de ani, fie că au fost întruniri, acorduri, simpozioane, congrese, și iată chiar un ”sinod”, doar ortodoxia a făcut concesii, celelalte denominațiuni creștine ne renunțând la nimic din ereziile lor.
  Așa că ce mai speră ortodocșii de la orice fel de întruniri cu ereticii, și mai ales ce mai caută în CMB dacă au doar de pierdut???
  Se tot găsesc motive și pretexte de a se face împreună rugăciuni cu ereticii. În România e deja o ”tradiție”. Nimeni nu suflă o vorbă. Mucles! Nici ierarhii, nici preoții, nici monahii, nici poporul credincios. Tuturor le e frică să nu tulbure dragostea cu ereticii.
  E o vorbă care spune: creează o falsă problemă, și apoi oferă ”soluția”. Problema odată creeată ar trebui respinsă cu hotărâre, luptă și determinare, și aici s-ar încheia totul. Dar oamenii cad în plasa problemei creeate artificial, din nimic, și care, surpriză! se încurcă și se încâlcește atât de mult, încât apare ca imperios necesară găsirea unei soluții pe care oamenii disperați și exasperați o acceptă ca unica salvare, și care este de fapt distrugere sigură, pentru că e prea târziu ca să se mai poată face ceva.
  Asta s-a întâmplat în Creta. Se spune că răul se produce atunci când oamenii buni nu fac ceea ce trebuie și când trebuie, și atunci răul are cale liberă să se desfășoare.
  Dezbină și cucerește.
  ”Dialogul” de la Petru Vodă e pur și simplu incredibil de jalnic și chiar … apocaliptic. E dialogul cozilor de topor cu oameni care doresc sincer mâtuirea, dialogul celor informați cu cei care sunt înșelați fie din naivitate, fie din prostie sau din înșelare, e dialogul celor care înțeleg bine ce se întâmplă dar trădează din diferite motive, sau trădează neînțelegând foarte bine ceea ce fac, e dialogul celor care se lasă înșelați pentru că ori nu suportă adevărul, ori nu sunt interesați de adevăr, e dialogul celor care ar vrea să facă ceea ce trebuie dar nu au curajul, și a celor care fac ceea ce trebuie sau deja au făcut-o Aceștia din urmă dialoghează prin rugăciune cu Dumnezeu..
  E dialogul surzilor. Este vremea lui scapă cine poate, cum bine spunea pr. Făgețeanu, și e vremea în care și cei care nu au căzut încă trebuie să aibă foarte mare grijă că încercările vor fi din ce în ce mai mari, și vor trebui să fie foarte atenți ca să nu cadă si ei, Doamne fereste!

  Apreciat de 1 persoană

 16. […] SINAXA DE LA VOLOS ii apreciaza pe cei care AU INTRERUPT POMENIREA IERARHILOR ECUMENISTI si cere Bis… […]

  Apreciază

 17. […] Iata comentariul fratelui Theodor L. postat la SINAXA DE LA VOLOS ii apreciaza pe cei care AU INTRERUPT POMENIREA IERARHILOR ECUMENISTI si cere Bis…: […]

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: