SACCSIV – blog ortodox

Fratilor, SE IMPLINESTE PROFETIA Sfantului Anatolie al Optinei! Cititi, cititi si recititi. PARCA AR FI FOST SCRISA dupa Sinodul din Creta …

Posted in Uncategorized by saccsiv on noiembrie 20, 2016

Am mai postat profetia acum sase ani:

PROFETIA Sfantului ANATOLIE al OPTINEI despre vremea cand ERETICII VOR PUNE MANA PE BISERICA …

Si scriam atunci la final:

   Nu am ajuns acolo, dar nici mult nu mai este. Dar deja s-a inceput. Suntem in perioada de tranzit. Si desigur, profetia Sfantului ANATOLIE al OPTINEI (1855-1922) este strans legata de celelalte profetii despre vremurile apocaliptice. Cea a Sfantului Nil Athonitul, despre muntele Athos, o gasiti la:

Articolul zilei (10.09.2010): Detalii despre presiunile facute de cei au bagat bani grei in restaurarea manastirilor, pentru a fi acceptate femeile in Muntele Athos

   Si in Romania, observam clar cum cei cu viziuni ecumeniste ocupa din ce in ce mai multe scaune inalte. Si pe masura ce ei se inmultesc, numarul preotilor vrednici se imputineaza. Ba mai rau, chiar din randul celor ce figurau a fi traditionalisti, din ce in ce mai multi clerici si mireni ataca sau denigreaza sau indeamna la neascultare de marii si batranii duhovnici …

Acum suntem in 2016. Ce observam? Ca deja am ajuns acolo, nu mai suntem in tranzit. Marii duhovnici s-au mutat intre timp la Domnul, iar aproape toate vedetele ce figurau a fi traditionaliste, au tradat.

Dar sa citim inca o data profetia:

“Fiul meu, să ştii că în zilele de pe urmă vor veni vremuri grele, după cum spune Apostolul vei vedea că din pricina împuţinării credinţei, rătăcirile şi dezbinările vor apărea în biserici şi, cum mai dinainte au spus Sfinţii Părinţi, pe scaunele ierarhilor şi în mânăstiri nu va mai fi atunci niciun bărbat încercat în viaţa duhovnicească. Din care pricină, rătăcirile se vor răspândi pretutindeni şi pe mulţi vor înşela. Vrăjmaşul neamului omenesc va lucra cu pricepere, ducând în rătăcire, de e cu putinţă, şi pe cei aleşi. Nu va începe prin lepădarea dogmelor despre Sfânta Treime, Dumnezeirea lui Iisus Hristos sau Născătoarea de Dumnezeu ci pe nesimţite va începe a strâmba învăţăturile Sfinţilor Părinţi primite de la Duhul Sfânt- însăşi învăţătura Bisericii. Viclenia vrăjmaşului şi uneltirile lui vor fi îndreptate împotriva unui număr foarte mic, al celor încercaţi în viaţa duhovnicească. Ereticii vor pune mâna pe Biserică, îşi vor numi peste tot slugile, iar viaţa religioasă va fi lepădată. Însă Domnul nu lăsa pe robii Săi fără apărare şi întru neştiinţa. El a spus: „După roadele lor îi veţi cunoaşte“ (Matei 7, 16-20). Şi sârguieşte-te să-i osebeşti de păstorii adevăraţi; acei furi de cele ale Duhului, care sfâşie turma duhovnicească, „nu intră pe uşă în staul, ci sar pe aiurea“, după cum a spus-o Domnul, adică vor intra nelegiuit, nimicind cu dea sila dumnezeiasca orânduială- pe acestia Mantuitorul îi numeste „talhari” (Ioan 10, 1).

După lucrare, adevărata lor slujire este prigonirea adevăraţilor păstori, întemniţarea lor, căci fără această slujire, turma duhovnicească ar putea să nu fie prinsă. Drept aceea, fiul meu, când vei vedea în biserică batjocorindu-se lucrarea dumnezeiască, învăţăturile Părinţilor şi orânduirea lăsată de Dumnezeu, să ştii că ereticii au şi apărut, chiar dacă pentru o vreme s-ar putea să-şi tăinuiască relele voiri sau vor strâmba pe nesimţite credinţa dumnezeiască pentru a izbuti mai bine, înşelându-i pe cei neiscusiţi.

  Îi vor prigoni nu doar pe păstori, ci şi pe slujitorii lui Dumnezeu, căci diavolul, care ocârmuieşte rătăcirea, nu poate suferi vieţuirea după rânduiala lui Dumnezeu. Asemenea lupilor în piei de oaie, vor fi cunoscuţi după firea lor îngâmfată, iubirea de desfătări şi pofta de putere– aceia vor fi trădători care vor pricinui ură şi răutate pretutindeni; şi de aceea a spus Domnul că se vor cunoaşte „după roade” (Luca 6, 43-45). Adevăraţii slujitori ai lui Dumnezeu sunt supuşi, iubitori de fraţi şi ascultători de Biserică.

În vremea aceea, monahii vor îndura mari strâmtorări din partea ereticilor, iar viaţa monahală va fi luată în batjocură. Obştile monahale vor fi sărăcite, numărul monahilor se va împuţina. Cei rămaşi vor îndura silnicii.

Aceşti urâtori ai vieţii monahale, care au numai înfăţişarea credinţei, se vor nevoi să-i atragă pe monahi de partea lor, făgăduindu-le ocrotire şi înlesniri lumeşti, dar ameninţându-i cu exilul pe cei care nu se supun. Din pricina acestor ameninţări, cei împuţinaţi cu sufletul vor fi foarte umiliţi, chinuiţi de propria neputinţă.

  De vei trăi să vezi acel veac, bucură-te, căci în vremea aceea cei credincioşi care nu au alte virtuţi, vor primi cununi numai pentru stăruinţa în credinţă, după cuvântul Domnului: „Oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, mărturisi-l-voi şi Eu înaintea Tatălui Meu celui Ceresc” (Matei 10,32).

Să ai frica lui Dumnezeu, fiul meu! Nu pierde cununa primită, ca să nu fii lepădat de Hristos în întunericul cel cumplit şi în veşnicul chin.

Stai tare în credinţă şi, dacă e nevoie, îndură cu bucurie prigonirile şi alte necazuri, căci atunci Domnul îţi va ajuta ţie; iar Sfinţii Mucenici şi Mărturisitori vor privi cu bucurie la lupta ta.

Însă, în acele zile, vai monahilor legaţi de averi şi bogăţii şi care de dragul celor materialnice se învoiesc ca înşişi să se robească ereticilor. Îşi vor adormi conştiinţa spunând: „Vom cruţa mănăstirea, iar Domnul ne va ierta“. Nenorociţi şi orbi, ei nici nu gândesc că prin rătăciri (erezii) şi rătăciţi, diavolul va intra în mănăstire şi că apoi nu va mai fi o sfântă mănăstire, ci ziduri goale din care harul va pleca pe veci.

Dar Dumnezeu este mai puternic decât diavolul şi nu-i va părăsi niciodată pe robii Săi. Vor exista mereu creştini adevăraţi, până la sfârşitul veacurilor, dar ei vor alege locuri singuratice şi pustii. Nu te teme de necazuri, ci teme-te de primejdioasa rătăcire, căci ea izgoneşte harul şi desparte de Hristos; din care pricină, Domnul a poruncit ca în aşa fel să-l socoteşti pe eretic, încât „să-ţi fie ca un păgân şi un vameş” (Matei 18, 17).

Şi aşa, întăreşte-te, fiul meu, în harul lui Iisus Hristos. Cu bucurie grăbeşte-te la mărturisire şi la îndurarea suferinţei ca bun ostaş al lui Iisus Hristos, Care a spus: „Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii“ (Apocalipsa 2, 10) Acestuia, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, cinste şi slavă în vecii vecilor. Amin”.

   Comentariu saccsiv:

Asadar, zice profetia:

“pe scaunele ierarhilor şi în mânăstiri nu va mai fi atunci niciun bărbat încercat în viaţa duhovnicească”

In manastiri au mai ramas cativa. Dar se tot impuneaza numarul lor.

La nivel de Mitropoliti insa, e gata. Chiar ca nu mai e “niciun bărbat încercat în viaţa duhovnicească”:

CINE si IN CE SCOP i-a pregatiti inca de mici pe actualii IERARHI sa devina Ierarhi? Aproape toti au trecut foarte scurta vreme prin MONAHISM, strict cat sa figureze ca sunt monahi, caci altfel nu puteau fi Ierarhi, dar au foarte multe studii unde trebuie …

“Nu va începe prin lepădarea dogmelor despre Sfânta Treime, Dumnezeirea lui Iisus Hristos sau Născătoarea de Dumnezeu ci pe nesimţite va începe a strâmba învăţăturile Sfinţilor Părinţi primite de la Duhul Sfânt- însăşi învăţătura Bisericii. Viclenia vrăjmaşului şi uneltirile lui vor fi îndreptate împotriva unui număr foarte mic, al celor încercaţi în viaţa duhovnicească. Ereticii vor pune mâna pe Biserică, îşi vor numi peste tot slugile”

Zici ca a scris-o acum, dupa Marele Sinod. Incredibil …

Care e fraza cel mai des folosita de Ierarhi atunci cand vorbesc despre Sinodul din Creta?

“Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe nu a formulat dogme noi, canoane noi”

Doar ca teologul Mihai Silviu Chirila explica foarte clar:

“Afirmaţia că sinodul cretan nu a formulat dogme noi este folosită ca formă de apărare contra tuturor celor care neagă acest sinod, pe considerentul că dacă nu s-au formulat dogme noi înseamnă că nu există motiv pentru a considera acest sinod eretic. În realitate însă, sinodul a prejudiciat dogme vechi, ceea ce echivalează cu inventarea de dogme noi. Mai precis, a schimbat viziunea eclesiologică a Bisericii Ortodoxe despre sine şi despre relaţia cu cei din afara sa, în primul rând cu grupările eretice şi schismatice creştine. Nu a fost stabilită nicio linie de demarcaţie între ortodoxie şi erezie, dimpotrivă, ştergându-se graniţele existente până acum, prin acceptarea denumirii de “biserică” pentru diferite comunităţi eretice şi, mai ales, prin acceptarea ecumenismului ca mod de a gândi misiunea Bisericii Ortodoxe în lume.

Acelaşi lucru este valabil şi cu privire la canoane, unde, deşi nu s-au dat canoane noi, s-a adus atingere unor canoane mai vechi. Patriarhia georgiană a formulat obiecţia că acceptarea căsătoriilor mixte încalcă şi modifică conţinutul canonului 72 al Sinodului Quinisext[6]; afirmarea conlucrării cu ereticii şi schismaticii, pentru idealul aşa-numitei “refaceri a unităţii creştine”, încalcă câteva canoane ale Bisericii referitoare la modul în care se poate relaţiona cu cei ce resping ortodoxia învăţăturii creştine.”

Cititi va rog mai multe la:

DEZVALUIRE: Sinodul BOR n-a avut voie SA APROBE, ci doar sa IA ACT de documentele din CRETA

   Si cu adevarat “Viclenia vrăjmaşului şi uneltirile lui vor fi îndreptate împotriva unui număr foarte mic”. Asa e. Cati au mai ramas?

Si la fel de adevarat, “Ereticii vor pune mâna pe Biserică, îşi vor numi peste tot slugile”. Mai exact, deja au pus mana pe Biserica. Fratilor, erezia s-a generalizat.

Mai spune profetia:

“Însă Domnul nu lăsa pe robii Săi fără apărare şi întru neştiinţa. El a spus: „După roadele lor îi veţi cunoaşte“ (Matei 7, 16-20). […] După lucrare, adevărata lor slujire este prigonirea adevăraţilor păstori, întemniţarea lor.”

Asta se vede deja din avion. Atacuri furibunde, prigoane impotriva preotilor nepomenitori sau care doar critica ecumenismul. Si va fi si puscaria.

Alta:

“Îi vor prigoni nu doar pe păstori, ci şi pe slujitorii lui Dumnezeu, căci diavolul, care ocârmuieşte rătăcirea, nu poate suferi vieţuirea după rânduiala lui Dumnezeu. Asemenea lupilor în piei de oaie, vor fi cunoscuţi după firea lor îngâmfată, iubirea de desfătări şi pofta de putere– aceia vor fi trădători care vor pricinui ură şi răutate pretutindeni; şi de aceea a spus Domnul că se vor cunoaşte „după roade” (Luca 6, 43-45). Adevăraţii slujitori ai lui Dumnezeu sunt supuşi, iubitori de fraţi şi ascultători de Biserică.”

In categoria prigonitorilor intra, evident, ecumenistii. A se citi pe acest blog cum patimesc deja preotii ce au interupt pomenirea Ierarhilor ecumenisti. Dar din pacate nu doar ei prigonesc, ci si fostii anti ecumenistii ce au schimbat (pe fata sau deocamdata in ascuns) tabara. Ei deja se manifesta precum niste “trădători care vor pricinui ură şi răutate pretutindeni”. A se vedea in acest sens in ce hal am fost atacati parintele Antim, ucenicii sai, traditionalistii din Moldova, cititorii blogului saccsiv si cu mine.

Alta:

“Aceşti urâtori ai vieţii monahale, care au numai înfăţişarea credinţei, se vor nevoi să-i atragă pe monahi de partea lor, făgăduindu-le ocrotire şi înlesniri lumeşti, dar ameninţându-i cu exilul pe cei care nu se supun. Din pricina acestor ameninţări, cei împuţinaţi cu sufletul vor fi foarte umiliţi, chinuiţi de propria neputinţă.”

Nu dau nume aici, dar am scris in ultima vreme despre manastiri ce au cedat.

“De vei trăi să vezi acel veac, bucură-te, căci în vremea aceea cei credincioşi care nu au alte virtuţi, vor primi cununi numai pentru stăruinţa în credinţă, după cuvântul Domnului: „Oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, mărturisi-l-voi şi Eu înaintea Tatălui Meu celui Ceresc” (Matei 10,32).”

Asta e minunat. Asta e mangaierea la atatea calomnii, insulte, prigoniri, temnite si ce va mai urma.

Pe de alta parte:

“vai monahilor legaţi de averi şi bogăţii şi care de dragul celor materialnice se învoiesc ca înşişi să se robească ereticilor. Îşi vor adormi conştiinţa spunând: „Vom cruţa mănăstirea, iar Domnul ne va ierta“. Nenorociţi şi orbi, ei nici nu gândesc că prin rătăciri (erezii) şi rătăciţi, diavolul va intra în mănăstire şi că apoi nu va mai fi o sfântă mănăstire, ci ziduri goale din care harul va pleca pe veci.”

Ce avem de facut, conform acestei profetii?

“Nu te teme de necazuri, ci teme-te de primejdioasa rătăcire, căci ea izgoneşte Harul şi desparte de Hristos; din care pricină, Domnul a poruncit ca în aşa fel să-l socoteşti pe eretic, încât „să-ţi fie ca un păgân şi un vameş” (Matei 18, 17).”

Iar ecumenismul este erezie. E clar acest pasaj? Mai are nevoie de vreo traducere?

Sa ne amintim si ce scrie la PROFETIA Cuviosului Kuksa al Odesei (1875-1964) despre SINODUL AL OPTULEA si despre unii dintre fiii lui duhovnicesti ce vor trai pana in vremea ANTIHRISTULUI:

“Fiti vigilenti! Straduiti-va sa mergeti la Bisericile lui Dumnezeu acum, cat ele sunt inca ale noastre. Va veni timpul cand nu le vom mai putea frecventa. Numai cei alesi vor intelege ce se intampla. Pe oameni ii vor obliga sa se duca la biserica apostata, insa nu trebuie sa mergem intr-acolo in niciun caz. Va rog, stati in credinta ortodoxa pana la ultima suflare si va veti mantui”

Iar acest timp a venit.

 

Reclame

7 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. cosminmatiu said, on noiembrie 20, 2016 at 12:22 pm

  Cu adevarat aceasta profetie s-a implinit in totalitate.
  In timp ce pentru cei ramasi alaturi de Hristos vremurile acestea sunt deja un chin, pentru restul lumii nu este nici o diferenta, o duc bine: au card de sanatate, au permis de conducere, merg la biserica, nu au nici o lipsa, nu ii afecteaza cu nimic.
  Aceasta a fost lepadarea de credinta, mai urmeaza: probabil razboiul, constructia templului, instaurarea antihristului.
  Stim ca daca Dumnezeu nu va scurta vremurile nimeni nu se va mantui.

  Apreciat de 2 persoane

 2. mircea.v said, on noiembrie 20, 2016 at 12:26 pm

  Toate cele ce tin de vremurile de acum ar trebui sa aiba in fata „anti”, adica de la anti-hrist.

  Anti-normalitate, anti-moralitate, anti-autoritate(anti-stat), anti-biserica… si bomboana de pe coliva – antihrist.

  Din Sfintii Catacombelor Rusiei, pg 472

  „Pentru că exact aşa cum împărăţia sovietică este o prefigurare a lui Antihrist,
  la fel şi Biserica din catacombe este cea mai apropiată dintre toate
  prefigurările Bisericii din vremea lui Antihrist – Femeia înveşmântată în
  soare care a fugit în pustie (Apocalipsa, cap 12). Veşmintele ei sunt ţesute din faptele eroice
  ale sfinţilor. La fel ca în vremea profetului Ilie, Domnul şi-a păstrat pentru
  Sine şapte mii de credincioşi, până la vremea ştiută doar de El.
  Biserica noastră are o viaţă grea. Membrii ei sunt exterminaţi fără
  milă de către autorităţi. Suntem trădaţi de fraţi care se consideră ortodocşi.
  Suntem împrăştiaţi ca grâul, dar credem că, în ceasul când va fi
  necesar, Hristos Îşi va trimite ucenicul credincios, care îşi va întări fraţii.
  Împreună cu Apostolul Pavel îndrăznim să spunem: „Noi nu suntem fii ai
  îndoielii spre pieire, ci ai credinţei spre dobândirea sufletului „(Evr. 10:
  39). Şi această credinţă a noastră, prin care domniile sunt supuse (Evr.
  11: 33), ne dă puterea de a aştepta ceasul venirii lui Dumnezeu.” Dumnezeu
  este cu noi, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu!” „

  Apreciat de 1 persoană

  • mircea.v said, on noiembrie 20, 2016 at 4:19 pm

   Si voi folosi de acum „antipreoti”, „anticalugari”, „antiepiscopi”, „antimireni”

   Apreciază

  • Ioan said, on noiembrie 20, 2016 at 5:30 pm

   Sa nu uitam ca particula „anti” are in greaca nu numai sensul de impotriva, ci si pe cel de in locul. Pentru acest sens a se vedea traducerea cuvantului „antimis” = in loc de masa. Astfel Antihrist = in locul lui Hristos, anti-normalitate = in loc de normalitate, surogat de normalitate. Vreau sa spun ca lumii i se ofera o alternativa lumeasca a Imparatiei Cerurilor, o anti-Imparatie a Cerurilor, pe care gloata o accepta cu bucurie.

   Apreciază

 3. Pąʍvo said, on noiembrie 20, 2016 at 12:31 pm

  Exact aceasta profetie voiam sa te rog sa o postezi. Am fost in acelasi gand.

  Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor mele imi revine în exclusivitate.

  Apreciat de 1 persoană

 4. Apa trece, pietrele raman said, on noiembrie 20, 2016 at 9:00 pm

  Rugaciunea impotriva pecetluirii cu semnul lui antihrist -Rugaciunea staretilor de la Optina

  Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pazeste-ne de inselaciunea vicleanului Antihrist, a carui venire se apropie, si ne izbaveste de toate uneltirile lui. Acopera-ne pe noi si pe toti dreptmaritorii crestini de mrejele lui cele viclene, in tainica pustie a matuirii Tale. Nu ne lasa pe noi, Doamne, sa ne ingrozim de frica diavoleasca mai mult decat de frica lui Dumnezeu si sa ne departam de Tine si de Biserica Ta cea sfanta. Da-ne, Doamne, mai bine sa patimim si sa murim pentru sfant numele Tau si Credinta cea adevarata, decat sa ne lepadam de Tine si sa primim semnul marsavului Antihrist si sa ne inchinam lui. Da-ne noua, zi si noapte, lacrimi sa plangem gresalele noastre si indura-Te de noi, Doamne, in ziua Infricosatoarei Tale Judecati.

  Amin.

  Apreciază

 5. GabiM. said, on noiembrie 21, 2016 at 4:43 pm

  Ce vrea sa ne spuna acest comunicat,ca si „Paltin a cazut”?!? Te ce zici,frate saccsiv? http://www.paltin-petruvoda.ro/comunicat-al-manastirii-paltin-petru-voda-cu-privire-la-intalnirea-cu-mitropolitul-ierotheos-vlachos/ …Doamne Iisuse Hristoase,Fiul lui Dumnezeu,miluieste-ne si ne mantuieste pre noi toti!

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: