SACCSIV – blog ortodox

Sfintii MIHAI si GAVRIIL. Cum a cazut LUCIFER? Vom intelege astfel mai bine care-i treaba cu LUCIFERIANISMUL si cu tot ce se petrece acum in jurul nostru

Posted in Uncategorized by saccsiv on noiembrie 8, 2016

sfarhangheli

Gloata azi se imbata caci pe multi ii cheama Mihai sau Gabriel.

Mergatorii la biserici pe motiv de Botez sau inmormantare, eventual au auzit c-ar fi vorba despre niste ingeri. Atat. Si nici nu-i intereseaza sa stie mai multe, caci, evident, au chestiuni cu mult mai galactice cu care sa-si ocupe mintea. Si de aia si dracul, slugile lui si intreg SISTEMUL sforarit de ei face din norod ce vrea, cand vrea si de cate ori vrea. Iar cand incerci sa-i trezesti, doar putinilor li se mai aprinde cate un beculet in cap, restul ti-o taie pe un ton fudul – prostesc: “lasa-ne cu basmele” sau “asta-i teoria conspiratiei”.

Noi insa sa ne amintim de mult mai multe si sa le spunem, mai ales azi, la cat mai multi:

La adunarea celor 9 cete, Serafimii, Heruvimii, Scaunele, Domniile, Stapâniile, Începătoriile, Puterile, Arhanghelii şi Îngerii.

Mihail, preaîncuviinţatul mai-marele peste cetele puterilor celor fără de trup, şi în Legea Veche şi în cea Nouă a arătat ce este harul Evangheliei, şi arată multe faceri de bine neamului omenesc. Că de vreme ce pizmaşul şi luptătorul mântuirii noastre, înălţându-se s-a mândrit împotriva Ziditorului său şi a zis: „Pune-voi scaunul meu deasupra norilor” şi lăudându-se că „voi fi asemenea cu Cel înalt”, a căzut din cinstea de arhanghel, precum grăieşte Domnul („Văzut-am, zice, pe satana, ca fulgerul din cer căzând”). Asemenea cu el şi ceata ce era sub el, înălţându-se, a căzut. Acest de-a-pururea lăudat, păzind ca o slugă credincioasă credinţa către Stăpânul şi arătând multă nevoinţă spre neamul nostru, a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu ca să fie mai mare peste cetele înţelegătoare. Că văzând că a căzut vicleanul, a strâns cetele îngereşti şi a zis: „Să luăm aminte: Lăudat-au cu glas pe Domnul tuturor”, ca şi cum ar fi zis: Să luăm aminte noi cei ce suntem zidiţi ce au pătimit cei ce erau cu noi, care până acum au fost lumină, şi acum s-au făcut întuneric.

Pentru aceasta o adunare ca aceasta s-a numit Soborul îngerilor, adică luarea aminte şi înţelegere şi unire. Acesta dar, marele folositor şi de bine-făcător mântuirii noastre, înmulţind şi întinzând spre mulţi multe faceri de bine mântuirii, s-a arătat la mulţi văzându-se. Că s-a arătat lui Avraam şi lui Lot la pustiirea şi pierderea Sodomei. Arătatu-s-a lui Iacov când fugea de fratele său. Mers-a înaintea taberei fiilor lui Israel, când se izbăveau şi au scăpat de robia şi de chinul egiptenilor. Arătatu-s-a lui Valaam, când mergea să blesteme pe Israel. Şi către Iosua al lui Navi a zis, când l-a întrebat: „Eu, Arhistrategul puterilor Domnului, acum am venit”. Acesta a cufundat de tot şi râurile ce se revărsaseră de păgâni asupra aghesmei şi a locaşului de închinare. Se află şi altele multe ce se spun despre el în Sfânta Scriptură. Pentru aceasta şi noi, având pe acesta ajutor şi păzitor vieţii noastre, prăznuim astăzi preacinstitul lui praznic. Împreună cu Sfântul Arhanghel Mihail, prăznuim astăzi şi pe prea frumosul şi prea veselitorul Arhanghel Gavriil. Pentru că şi acesta multe faceri de bine a făcut neamului omenesc, atât în Legea Veche, cât şi în cea Nouă. Căci în proorocia lui Daniil se pomeneşte însuşi numele lui, când tâlcuieşte Daniil visul ce a văzut pentru împăraţii mezilor şi ai perşilor şi ai elinilor: „Gavriile, zice, fă-l pe acela (adică pe Daniil) să înţeleagă vedenia” (Daniil. 8, 16). Şi iarăşi acelaşi Gavriil a arătat aceluiaşi Daniil că după şaptezeci de săptămâni de ani, adică după patru sute nouăzeci şi şapte de ani, are să vină Hristos. „Şi iată, zice Gavriil, bărbatul pe care l-am fost văzut la începutul vedeniei zburând, s-a atins de mine ca în ceasul jertfei de seară. Şi m-a făcut să înţeleg şi celelalte” (Daniil 9, 21). Acesta este cel care a binevestit femeii lui Manoe că are să nască pe Samson. Acesta este cel care a binevestit lui Ioachim şi Annei că au să nască pe Doamna şi Stăpâna de Dumnezeu Născătoarea.

Iar în Legea Nouă, acesta a binevestit lui Zaharia, stând de-a dreapta altarului tămâierii, că va naşte pe marele Ioan înaintemergătorul. Acesta a hrănit şi pe pururea Fecioara Maria doisprezece ani înăuntru în Sfintele Sfintelor cu hrană cerească. Acesta însuşi, şi cine se îndoieşte? a binevestit Născătoarei de Dumnezeu că va naşte de la Duhul Sfânt pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta s-a arătat lui Iosif în vis, precum zic mulţi, şi i-a zis să nu se teamă, ci să ia pe Mariam, femeia sa, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Acesta s-a arătat şi pastorilor şi le-a binevestit, că S-a născut Hristos Mântuitorul lumii. Acesta şi în vis a zis lui Iosif să ia pruncul şi pe Mama lui şi să fugă în Egipt. Şi iarăşi acesta însuşi i-a zis să se întoarcă în pământul lui Israel. Mulţi însă din sfinţiţii învăţători şi din scriitorii de cântări socotesc că dumnezeiescul Gavriil a fost şi îngerul cel îmbrăcat în veşmânt alb, care, pogorându-se din cer, a răsturnat piatra de pe uşa mormântului lui Iisus, Dătătorului de viaţă, şi a şezut deasupra ei. Şi el a fost cel care a binevestit mironosiţelor învierea Domnului. Şi ca să spunem mai cuprinzător, dumnezeiescul Gavriil a slujit la iconomia tainei întrupării Cuvântului lui Dumnezeu din început până în sfârşit.

Pentru aceasta şi Biserica lui Hristos îl prăznuieşte pe el, împreună cu Arhanghelul Mihail, şi cheamă harul şi ajutorul lui, rugându-i ca prin ajutorul şi rugăciunile lor, şi în veacul de acum să aflăm scăpare de rele, şi în cel ce va să fie să ne învrednicim de bucuria cerească şi de împărăţie. Amin.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Cititi va rog si:

CETELE INGERESTI

LA MULTI ANI tuturor celor ce poarta numele Sfintilor Arhangheli MIHAIL şi GAVRIIL

La acest Lucifer se inchina papusarii:

MARELE ARHITECT al Universului = LUCIFER. Demonstratia Mitropolitului Serafim de Pireu. Fratilor, MASONERIE = SATANISM

LUCIFER nu e SATAN – zic MASONII si adeptii NEW AGE

Locuri sinistre – ROCKEFELLER CENTER. O celebra locatie din New York contruita special pentru promovarea LUCIFERIANISMULUI

Transumanistul Max More despre LUCIFERIANISM …

Filmul “LUCY” – despre filosofia LUCIFERICA si TRANSUMANISM. O analiza VIGILANT CITIZEN

 

Reclame

36 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Raluca said, on noiembrie 8, 2016 at 9:45 am

  Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail
  Doamne, Dumnezeule Atotputernice, Împărate cel fără de început, trimite-l, Doamne, pe Arhanghelul Tău, Mihail, spre ajutorul robului Tău (N), să-l scoată din mâna vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi.
  O, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, revarsă mir bun asupra robului lui Dumnezeu, (N).
  O, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, căpetenia cetelor îngereşti cu şase aripi, voievode al puterilor cereşti, al Heruvimilor, al Serafimilor şi al tuturor îngerilor, fii mie păzitor tare, mare ajutător în toate nevoile, scârbele, mâhnirile; în locuri pustii, la răscruci de drumuri, pe ape şi pe mări – liman lin.
  Izbăveşte-mă, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, de toate înşelăciunile viclene ale diavolului şi auzi-mă pe mine, păcătosul robul lui Dumnezeu, (N), care mă rog ţie şi chem numele tău cel sfânt. Grăbeşte spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea.
  O, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, pe toţi cei ce-mi stau împotrivă, biruieşte-i cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Domnului, cu rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cu ale sfinţilor îngeri şi cu ale Sfinţilor Apostoli, cu ale Sfântului Prooroc Ilie şi cu ale Sfântului Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cu ale Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos, cu ale Sfinţilor Mari Mucenici Nichita şi Eustaţie, cu ale Preacuvioşilor Părinţi, cu ale Sfinţilor Ierarhi şi Mucenici, şi cu ale tuturor puterilor cereşti.
  O, mare Arhanghele Mihaile, ajută-mă pe mine, păcătosul robul lui Dumnezeu (N), apără-mă de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de moarte năpraznică, de orice rău, de vrăjmaşul cel înşelător, şi de năpastele aduse de el.
  Izbăveşte-mă de cel viclean, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Apreciat de 1 persoană

  • Mihail said, on noiembrie 8, 2016 at 9:03 pm

   Astazi 26.10.2016(data neschimbata)este:
   Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, din Tesalonic

   Apreciat de 1 persoană

 2. evtodiev said, on noiembrie 8, 2016 at 11:28 am

  Apreciază

 3. STOP RFID ( Viorel Ghica ) said, on noiembrie 8, 2016 at 12:15 pm

  Apreciază

 4. ortodox☦traditionalist said, on noiembrie 8, 2016 at 12:31 pm

  Absolut toti fanii rock admit ca Lucifer a fost nedreptatit.
  Pana si popii Necula, Aldea sau Tamas au o admiratie ascunsa pentru dracu.

  Apreciat de 2 persoane

  • Neica nimeni said, on noiembrie 8, 2016 at 8:00 pm

   Fiule, sa nu ne pripim…Absolut asta nu suna tocmai bine.
   Iaca, eu sunt fan rock. Dar nu admit si nici nu voi admite vreodata ceea ce spui tu acolo. Si nici nu am vreo admiratie pentru dracu, nici ascunsa si nici fatisa..
   Inainte sa-mi tragi una peste ceafa, asa, din iubire frateasca, stai sa-ti povestesc oleaca cum vine treaba pentru unii:
   Eu am copilarit si am crescut ( a se citi adolescenta si tineretea) pe vremea comunistilor. Tu poate nu stii cu ce se servesc astia, dar iti spun eu: cu prigoana, daramare de biserici, foamete, securitate, frig si defilari si delatiuni su supraveghere si teroare de stat. Buuun…Deci nu ii iubeam, nici eu si nici generatia mea ( cam aia care au murit impuscati in 89…eu sunt nascut in 67, deci, leatul meu a cam dus greul atunci, ca sa poti tu sa te dai pe acilea ortodox traditionalist…). Continuarea, daca nu te plictisesc: pe vremea aia, muzica rock era cea mai abrupta, dura si explicita forma de lupta, macar la nivel idelologic, cu comunistii. Uite asa, ei bagau cantece patriotice si ode, noi ascultam Pink Floyd, Scorpions, Metallica, Iris, etc…Si , culmea, prietene, NU am devenit nici satanisti, nici nu am facut maceluri ritualice si nici nu ne-am inchinat diavolului. NU. Iaca, eu si acum cand conduc ascult rock fm. Si? Sunt antiecumenist, anti cip si documente electronice, sunt ortodox, marturisesc pe Hristos, ma inchin LUi, El este Domnul si Dumnezeul meu. Cat des[re tipul ala, Lucifer, sa fie la el, acolo…duca-se pe pustii…
   Ce admiratie, nene??
   Uite, iti da mosu un sfat, asa, ca de la frate ortodox la frate ortodox, daca vrei sa ma asculti, bine, daca nu, oricum faci cum crezi: mai lasa, bre, mandria la o parte! Pai chiar cick name-ul asta pompos al tau cam denota umflare in pene…Nu mi-o lua in nume de rau, dar eu le fredonam in fata Iris alora de daramau biserici prin 1987-1988…Si cand veneam cu trenu de la mare, aveam stereo-radio – casu’ la noi ( Sharp era, cu bateii din alea mari), ascultam in tren Iron maiden , beam o bere si urlam : sa moara comunistii!!! De, ale tineretii valuri…Acum ne-am mai potolit, deh…Da ce zici matale, cu admiratie si alea si nedpretatirea…o cam dai pe aratura… Sau poate iti plac manelele? Ah, era sa uit, sastii ca ascult cu la fel de mare placere si un Verdi, un Bach, un Zamfir, un Tudor Gheorghe, un Phoenix,,,cam de astea…
   Cu ce masura judeci, cu aceea vei fi judecat…

   Apreciază

   • saccsiv said, on noiembrie 8, 2016 at 9:12 pm

    Neica nimeni

    Am ascultat rock. De fapt doar rock.
    Voi incerca o discutie cu tine pe tema asta, insa va fi greu, caci rock-ul e ca un drog.
    Propun sa abordam chestiunea pe segmente si sa nu trecem mai departe pana nu-l epuizam. Daca refuzi aceasta abordare sau vei sari prea devreme la alt segment, eu ma voi retrage din discutie.

    Asadar, desigur ascultai si Deep Purple, Black Sabbath, Led Zepellin, AC/DC, Kiss, pe urma poate chiar Sepultura sau Slayer.
    Sa discutam despre mesajul lor.

    Apreciază

   • carlos said, on noiembrie 9, 2016 at 1:45 am

    Tu esti cult, este? Verdi, Phoenix si rock fm in masina? acuma n-am nimic cu tine dar cunosc oameni de 28 de ani impliniti care si-au dat seama ce e cu muzica asta. E inchinare la aia de zici ca nu te-ai inchinat.

    Apreciază

   • Ioana said, on noiembrie 9, 2016 at 2:08 am

    Neica nimeni

    https://saccsiv.wordpress.com/2009/08/12/ultima-revolutie-noua-ordine-mondiala-reala-impotriva-falsei-%E2%80%9Cnoi-ordini-mondiale%E2%80%9D/ – cred ca e cam asa cu acesti oponenti ai sistemului in chip de „ingeri” (cazuti) muzicali

    RECVIEM PENTRU UN VIS # COLECTIV. Mărturisirea unui ex-rocker http://www.ziaristionline.ro/2015/11/11/colectiv-recviem-pentru-un-vis-marturisirea-unui-ex-rocker/ – mi-a placut atat de mult cum a scris autorul… muzica lumeascae un cantec de sirena, muzica presupune conectarea cu lumea nevazuta (sa vedem Caaare anume…)… abia astept sa mai faca Saccsiv un articol pe aceasta tema. 🙂

    Apreciază

   • Neica nimeni said, on noiembrie 9, 2016 at 10:34 am

    Saccsiv. OK.
    Mesajul este fara doar si poate ingrozitor. Eu cunosc destul de bine limba engleza si inteleg cuvintele si NU sunte de acord cu aceste mesaje si nu voi fi. Eu am fost mai mult incantat de linia melodica, orchestyratie, chitara solo, stii despre ce vorbesc.
    De exemplu la Metallica ascult mai mult Orion, melodie fara versuri.
    La Led Zeppelin ascult STairway to Heaven…cunosc mesajul, nu sunt de acord…dar melodia e faina…
    Ei bine, cam asa ceva vreau sa spun. Si mai vreau sa spun sus si tare ca eu sunt impotriva cip-ului, a bancilor,.a doc, biometrice . NU am card de sanatate. Dar nici nu am avut nevoie de doctor de vreo 3 ani…Coincidenta? Nu. Grija lui Dumnezeu.
    Colegul de forum de mai sus a spus asta cu ” absolut” toti fanii rock…Asta m-a pus pe ganduri.
    Daca nu mi-ar pasa sau nu as vrea sa ma implic sau as fi orb, nu as participa pe blogul tau la discutii…
    Repet, NU sunt de acord cu mesajele formatiilor rock si nici cu ce fac pe scena si nici cu ce fac in viata privata si nici cu Bob Dylan care , iata, dupa ce a admis ca si-a vandut sufletul, a luat Nobel pentru…literatura.
    Are dreptate Mario Vargas Llosa care se intreaba daca la anul Nobelul va ajunge pe la vreun fotbalist…
    A, si imi place mult etno rockul nationalist, Hora si negru Voda a lui Phoenix si Dan Aldea cu Sfinxul sau…Stii despre ce zic.

    Apreciază

  • Neica nimeni said, on noiembrie 9, 2016 at 10:38 am

   @carlos.. Unde am zis eu ca sunt cult, nenisorule? Dar tu esti agresiv, vad bine…
   Nu vrei mai bine sa discutam, decat in sabii sa ne taiem? Ori nu intelegi nimic din postare, ori te iei de om asa, netam nesam…Fii bland, carlosule…Si iti voi explica mai pe indelete. Si inca ceva: poti tu sa spui si sa crezi 1000 de ani de acu inainte ca eu ma inchin la nu stiu cine daca ascult rock…Eu stiu bine cui ma inchin. Dumnezeu stie si mai bine. Parerea ta e zero in acest caz…

   Apreciază

   • carlos said, on noiembrie 9, 2016 at 5:47 pm

    ”Sau poate iti plac manelele? Ah, era sa uit, sastii ca ascult cu la fel de mare placere si un Verdi, un Bach, un Zamfir, un Tudor Gheorghe, un Phoenix” vad ce zici, ca unele muzici sunt mai rele decat altele, si voi rockerii batrani aveti impresia asta ca sunteti mai buni decat tiganu care asculta manele. Pai nu sunteti.

    Apreciază

 5. unu1 said, on noiembrie 8, 2016 at 12:47 pm

  La multi ani tuturor tizilor mei, Mihail si Gavril!!!
  Sfintilor Mihail si Gavril, rugati-va pentru noi pacatosii si pentru fratele saccsiv, sa ne poata informa in continuare!!!
  :)))

  Apreciat de 1 persoană

 6. Theodor L. said, on noiembrie 8, 2016 at 12:54 pm

  Daca Biserica nu mai este a sinodalilor, caci dupa 29 octombrie toti sunt eretici si-i doare in cot de noi, de ce sa nu indreptam noi raul de la radacina?
  Cine si ce ne mai opreste acum, fratii mei, fiind noi cei care ne delimitam de eretici si ramanem in Biserica, sa transformam ceea ce pare un dezastru inimaginabil pentru Biserica intr-o victorie de rasunet a Bisericii?
  Cine ne mai poate opri ca, incepand de astazi sa-l sarbatorim corect dupa calendarul corect, iulian vechi si bineplacut lui Dumnezeu si Sfantului, pe Sfantul Dimitrie izvoratorul de mir? Cine ne mai poate opri ca maine sa-l cinstim pe Sfantul Dimitrie Basarabov?
  De ce sa nu-i sarbatorim pe Sfintii Arhngheli Mihail si Gavriil care l-au laudat pe Domnul la facerea luminatorilor la timpul corect si sfant aratat de luminatori, adica peste 13 zile?
  Sa ne mai temem de faptul ca ne vor acuza pe nedrept ca ne-am dus la stilisti, desi noi nu avem de-a face deloc cu acei schismatici lipsiti de succesiune canonica? Cand erau in sinod cu Ciubotea patriarh, dar nu predicau erezia cu fruntea descoperita, mai mergea iconomia de a asculta de sinodali si a ramane totusi in calendarul indreptat gresit, asta pentru comuniunea de potir cu crestinii care tineau calendarul vechi corect. Dar acum, cand aceste lichele tradatoare si apostate ne-au vandut in Creta fara sa ne anunte macar, ce treaba mai avem noi cu ei? Iconomia s-a terminat din 29 octombrrie 2016. Daca caterisirile lor nu mai sunt valabile, de ce sa nu punem noi in Biserica lucrurile pe fagasul lor firesc si sa-l cinstim pe Domnul nostru Iisus Hristos dupa timpul dovedit sfant prin luminatorii si prin regula pascala a Sfintilor Parinti de la Niceea?
  Oare nu nu vedeti fratilor, ca nimeni nu ne mai impiedica sa hotaram revenirea Bisericii Ortodoxe Romane la calendarul ei cel sfant? De ce? Pentru ca e in hotararea noastra, a celor care am ramas in Biserica sa facem acest lucru fara sa ne mai pese de cei care urla sau de cei care tac din lasitate, Pot sa urle fostii sinodali acum eretici ca lupii infometati in padure, ca noua oilor scapate prin mila lui Dumnezeu din gura lor, nu mai are de ce sa ne fie frica. Prin grija Domnului nostru Iisus Hristos vom gasi si preoti antiecumenisti hirotoniti canonic vrednici sa slujeasca in Biserica dupa calendarul ei cel sfant iulian si sunt convins ca vom gasi si episcopi antiecumenisti si corect calendaristi care sa ne hirotoneasca in mod canonic episcopi antiecumenisti care sa ne hirotoneasca apoi preoti antiecumenisti. Cat am fi de putini, asa vad acum Biserica pe care portile iadului nu o vor birui.
  Astazi este prima sarbatoare imparateasca ce apare in calendar dupa data de 29 octombrie/ 16 octombrie. S-o sarbatorim cum se cuvine in calendarul cel corect si bineplacut Domnului. Este Sfanul Dimitrie izvoratorul de mir.
  Pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale si ale tuturor Sfintilor Tai printre care Sfantului Dimitrie izvoratorul de mir care se praznuieste dupa calendarul corect astazi, si ale Sfantului Dimitrie Basarabov care se va praznui dupa calendarul corect maine si ale Sfintilor Arhangheli care nu se vor supara daca nu-i pranuim astazi, ci la timpul sfant hotarat al Bisericii Celei Una in care prin pronia Ta am ramas, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pre noi!

  Apreciat de 2 persoane

  • el said, on noiembrie 8, 2016 at 8:06 pm

   Theodor L.

   tu ai dreptate frate dar nu stiu cum sa va putea in Ro. aceasta acum .
   Intai sa aibe prioritate comuniunea cu preot neeretic si NEPOMENITOR de ERETICI si mai departe Dumnezeu INSUSI va randui!

   eu merg la Biserica pe vechi !… NU stilisti !!! ( ca sa nu aibe material de trancanit dusmanii)

   Apreciat de 4 persoane

   • rozalia said, on noiembrie 8, 2016 at 10:35 pm

    @el, te rog sa explici cum stau lucrurile cu Biserica pe vechi si cu stilistii. Multumesc, Doamne ajuta!

    Apreciază

   • Theodor L. said, on noiembrie 9, 2016 at 1:44 pm

    Frate el,

    Ma tem ca din 29 octombrie 2016 a incetat si pogoramantul lui Dumnezeu pentru calendarul gesit. In 1924 a fost silnicie si vladicii au impus calendarul gresit cu politia. Acum in Romania nu mai avem niciun fel de vladici si trebuie sa ne facem noi. Cum? Gasind peste hotare 2 vladici ne-eretici vechi calendaristi hirotoniti canonic in care sa avem incredere si care sa ne hirotoneasca 2 vladici buni care sa se tina numai dupa calendarul iulian. Am demonstrat in cartea mea ca este chestiune de dogma calendarul ca in calendarul corect se implineste simbolul crucii Domnului iar in calendarul gresit apar semnele astrologice ale zodiilor din zodiacul lui Satan. Tu cand pornesti la lupta, ce pui pe steagul tau crucea Domnului care apare in calendarul iulian al Sfintilor Parinti sau semnul zodiacal astrologic al lui Satan care apare in calendarul indreptat adica gregorian mascat? Iar daca ai pornit cu crucea Domnului pe steag precum imparatul Constantin cel Mare iti mai este frica de cineva?
    Deja eu acum cred ca, incepand cu data de 16/29 octombrie 2016 data la care a incetat pogoramantul de 92 de ani facut de Domnul pentru BOR un preot care nu-i pomeneste pe sinodalii din Creta dar tine mortis sa slujeasca dupa calendarul indreptat sau gregorian este el insusi eretic si tainele lui nu mai sunt valide. Buboiul in Romania era din 1924. In Creta doar s-a spart buboiul ca sa curga puroiul cauzat de muscatura din 1924, iar a accepta preoti antiecumenisti dar care slujesc pe nou inseamna a acepta aceeasi muscatura din 1924 la niste madulare ale trupului exponential slabite numeric. Singura nadejde a mai creste numeric este prin ajutorul de la Domnul iar ajutor nu vom avea daca punem pe steag semnele din calendarul lui Satan.
    Cat despre stilistii din Romania sa stie toata lumea ca sunt cei mai fatarnici oameni posibili si in fata Domnului si in fata oamenilor. Au furat din BOR arhiereu hirotonit dupa 1924 care, conform credintei lor ca nu mai e har in BOR, nu era hirotonit valid caci era eretic fiind hirotonit de eretici. Or ei au acceptat ca un eretic din punctul lor de vedere sa le hirotoneasca arhierei chipurile valizi de unul singur! Pai cum vine asta in ochii Domnului? De aceea, stilistii din Romania sunt cei mai prefacuti si vicleni oameni posibili scursoarea factiunilor stiliste de peste tot. Un mic exemplu. Cand au strans bani pe strada pentru locasul lor din Bucuresti ziceau la toata lumea: Dati bani pentru manastirea Maicii Domnului, dar nu spuneau ca sunt stilisti. Omul ca prostul, printre care si eu, trecea si le dadea fara sa-si puna problema ce e de capul lor, Era doar vorba de o manastire inchinata Maicii Domnului. Iar dupa ce au adunat banuti suficienti de la noi, prostii de BOR-isti ca sa-si termine lucrarea, cel mai nimerit lucru pe care au considerat ca trebuie sa-l faca a fost ca, in loc sa ne multumeasca, sa ne atace pe toti si sa ne spuna ca suntem cazuti din har si material pentru cazanele dracilor.
    Asa ca situatia BOR este urmatoarea: nu avem vladici, nu avem preoti, nu avem unde sa tinem slujbele… nu trebuie sa mergem la stilisti. Sa explicitam:
    Nu avem vladici – din 29 octombrie 2016 vladicii s-au rupt de BOR devenind eretici caci au recunoscut si
    acceptat oficial panerezia ecumenista statutata in Creta. Noi cei cativa care NU aceptam
    erezia suntem acum BOR, nu ei si cei care-i pomenesc.
    Nu avem preoti – a) pentru ca preotii care pomenesc pe eretici ori sunt ei insisi eretici ori nu au curajul sa
    nu-i mai pomeneasca la aratare pe eretici (in aceasta situatie sunt si cei care pe
    ascuns nu pomenesc, dar pe fata cand vin controale pomenesc)
    b) pentru ca preotii care au intrerupt in mod oficial pomenirea ereticilor si au avut curajul
    sa nu-i mai pomeneasca pe eretici (si acestia sub 10) nu au avut curajul sa se simta
    liberi fata de eretici si sa cheme ei insisi oamenii la ei. Cum sa-i afli si sa mergi la sigur
    la ei la slujbe daca ei stau inchisi de frica iudeilor (scuzati ereticilor) si nu se arata la
    vedere? Ei sunt pastorii, noi suntem oile si pastorul cheama oile, nu le lasa risipite.
    Noi nu mergem la ei ca nu cunoastem si nu stim sigur daca ereticii ii impiedica fizic sa
    slujeasca (caci canonic nu mai pot), dar nici ei nu spun fara frica la vedere: Uite veniti
    ca voi tine Sfanta Liturghie in cutare loc la ora cutare fara sa pomenesc ereticii si va
    spovedesc si va impartasesc cu orice risc.
    c) nu stim cati din cei sub 10 preoti (numarul minim pentru salvarea cetatii) sunt dispusi
    sa slujeasca corect pe calendarul vechi si sa explice oamenilor de ce fac asta fara a se
    amesteca ei cu stilistii
    Nu trebuie sa mergem la stilisti pentru ca:
    a) preotii si episcopii lor nu au preotia valida
    b) sunt eretici pentru cred ca noi suntem eretici, asa ca nu ne primesc doar pe credinta
    noastra, ci musai trebuie sa ne faca ei botez si mirungere ca sa intram la ei. Pai daca
    noi avem botez si mirungere valida cum ar vedea Domnul faptul ca am accepta
    botezul si mirungerea lor nevalide?
    Acestea sunt, fratilor, datele initiale ale problemei si de aici trebuie dezbatut si hotarat ce trebuie sa facem.

    Apreciat de 1 persoană

   • el said, on noiembrie 9, 2016 at 4:29 pm

    Rozalia

    Biserica pe vechi sunt Bisericile care tin CALENDARUL iulian : georgiana, rusa, sarba, bulgara, ROCOR ! ok?

    Apreciat de 2 persoane

  • H said, on noiembrie 9, 2016 at 6:32 pm

   Theodor L. si rozalia,

   Ajut cu niste precizari, desi nu ma aflu sub omoforul vreunui episcop BOSV.
   Dar pentru ca adevarul este cel mai important si trebuie grǎit, caci “nimeni, aprinzând făclie, nu o pune în loc ascuns, nici sub obroc, ci în sfeşnic, ca aceia care intră să vadă lumina.”(Luca 11, 33).

   Cel mai important argument din textul de mai sus este acesta:
   «ei au acceptat ca un eretic din punctul lor de vedere sa le hirotoneasca arhierei chipurile valizi de unul singur!»

   Pentru intelegerea cu adevarat a fenomenului rezistentei vechilor-calendaristi si al luptei lor jertfelnice (platita uneori chiar si cu pretul vietii) duse pe teritoriul tarii impotriva inovatiei stilistilor nou-calendaristi, dar si pentru a gasi un raspuns dupa invataura patristica la prima parte a respectivului argument [«ei au acceptat ca un eretic din punctul lor de vedere»], am urcat pe net la adresa de aici (a se vedea imediat mai jos), o carte extrem de importanta si de mare folos:

   http://fastupload.ro/e799fedccc96a7b1c6c282a9d5c00457.html

   Timpul maxim de descarcare 8 zile incepand de astazi; cuprinsul cartii se gaseste la pagina 237.
   Cine nu va apuca sa descarce in aceasta perioada sau are vreo nelamurire imi poate scrie la adresa: hristofor.hristofor@yahoo.com,
   iar daca ma voi pricepe sa ii raspund, o voi face, iar in cazul ca nu, voi intreba si eu mai departe pentru a ma informa.

   Cat priveste partea secunda a argumentului cel mai solid, «sa le hirotoneasca arhierei chipurile valizi de unul singur!», o sa imi permit sa va raspund chiar cu propriile mele cuvinte nevrednice… cine stie, poate se va folosi cineva:

   Desi argumentele corectitudinii „in litera” legii si respectarea pretinsei canonicitati ademenesc de cele mai multe ori, „in duh” nu au fost dispretuite canoanele Bisericii Sobornicesti in cazul hirotoniei Episcopului Evloghie Oța savarsita de catre Mitropolitul Galaction Cordun de unul singur in situatie de prigoana, caci dupa cum apare intr-o talcuire a I-ului canon apostolic, acesta [canonul respectiv] hotaraste ca hirotonia unui episcop sa se faca de doi sau trei episcopi, ceea ce insemneaza ca puterea de a alege si hirotonisi episcop trebuie unita prin consimtamantul a cel putin doi episcopi, PENTRU MOTIVUL ca intaietatea n-a fost nici intre Apostoli si ca chiar Mantuitorul proclama egalitatea intre frati, caci daca un singur episcop are dreptul de a alege pe altul, sau l-ar hirotonisi, desigur ca acela si-ar insusi intaietatea, contravenind prin aceasta invataturii Mantuitorului, iar scopul respectivei prescriptii canonice, de a preîntampina orice hirotonie arbitrara facuta dupa bunul plac si interes al vreunui episcop, nu a fost nicidecum nesocotit de catre ierarhul prigonit Galaction ce fost nevoit sa recurga la aceasta hirotonie de urgenta la momentul respectiv.

   La Mănăstirea Copăceni, IPS Galaction a hirotonit întru arhiereu pe Arhimandritul Evloghie Oța († 1979) și, împreună cu acesta, l-au hirotonit ca episcop pe părintele Meftodie Marinache († 1977). Ulterior, cei trei arhierei l-au hirotonit întru arhiereu la 17/30 noiembrie 1956 și pe părintele Glicherie Tănase.

   Si nu numai ca nu se poate spune ca ar fi fost calcate in picioare canoanele in respectivul caz, ci, mai mult, și cǎ nu si-a intors Dumnezeu fata Sa, cǎ dupa cum graieste dumnezeiescul Hrisostom El e Cel „Care l-a hirotonit” , caci chiar arhiereul Evloghie Oța [ce la ruperea comuniunii de Patriarhia Romana, fiind arhimandrit, a fost exclus din monahism și caterisit prin hotărârea Sinodului oficial], care fusese ales si hirotonit de catre un singur episcop intr-o perioada cand nu era posibil contactul cu ierarhi traditionalisti de peste hotare, pentru sfintenia vietii sale si curata sa marturisire de credinta a fost proslavit de Domnul, dupa fericita sa adormire, cu moaste intregi, neputrezite si frumos mirositoare !!!. Inca si, indeferent de forma in care s-a facut aceasta, ulterior peste ani, cand a fost posibil contactul cu ierarhi vechi-calendaristi din afara tarii, aceasta hirotonie facuta de un singur episcop in situatie de prigoana a Bisericii a fost primita de pleroma Adevaratei Ortodoxii. Iar ca si confirmare a acestui fapt, la canonizarea Sfântului factor de minuni Ioan Maximovici de către Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Graniţelor, savarsită in anul 1994 în biserica Maicii Domnului „Bucuria tuturor scârbiţilor” din San Francisco, a slujit si mitropolitul Vlasie, intaistatatorul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, sucesorul de peste ani al Mitropolitului Galaction Cordun, asa cum marturie sta filmarea de la canonizarea respectiva aflata la adresa:

   Nu am avut acum timpul si pentru o detaliere a multiplelor situatii similare intalnite in intreaga istorie a Bisericii Sobornicesti.

   Ii rog sa ma ierte pe toti cei care au fost deranjanti de cele scrise de mine.

   “Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.” (Ioan 8, 32)

   Apreciază

   • H said, on noiembrie 9, 2016 at 7:43 pm

    Completare:

    pentru ca ultimul link recomandat la final nu apare vizualizat, filmuletul respectiv poate fi accesat/descarcat astfel: pe site-ul y.o.u.t.u.b.e. com (am scris prin spatiere prin punct pentru a nu fi recunoscut textul de programele informatice) la cautare sa se introduca: „Canonizarea Sfântului Ioan Maximovici”;
    iar filmuletul in cauza este prima referinta de sus, timp 9 min 44 sec

    Iar in cartea recomandata, „Biserica Ortodoxa de Rasarit din Romania”, in subcapitolul 1.5, incepand cu pagina 124, se gasesc informatii despre „Reintoarcerea arhiereului Galaction Cordun la vechiul calendar”

    Spor la cititul intregii carti!

    Apreciază

   • Rozalia said, on noiembrie 9, 2016 at 11:24 pm

    @el, Theodor L., H
    multumesc pentru lamuririle aduse!
    @H, o sa citesc cartea. Dumnezeu sa-ti rasplateasca efortul!

    Apreciază

   • calin said, on noiembrie 10, 2016 at 8:54 am

    Sfantul Mitropolit Filaret al ROCOR a vrut sa refaca unitatea celor ce luptau impotriva ecumenismului la acea ora, si care de fapt au luptat de la inceput impotriva ereziei ecumeniste, vechii celandaristi. Am gasit un articol interesant care vine cu mai multe amanunte -foarte interesante notele! http://traditiaortodoxa.wordpress.com/2015/04/22/parintele-vasilie-sakkas-despre-harul-la-nou-calendaristi-dar-si-despre-manipularile-oficialilor-si-istoria-adevarata-a-bisericii/

    Apreciază

   • Theodor L. said, on noiembrie 10, 2016 at 2:29 pm

    Hristofor,

    Din punctul meu de vedere, cartea e …varza. E ceva gen „Marile legende ale lumii” fara autor, mai ales la glorificarea lui Galaction. Probabil ca daca citim cu discernamant si extrema cealalta, adica lucrarea lui Radu Muresan despre stilisti (nu o recomand nici pe aceea – dar asa ca chestie, are acolo o scrisoare a lui Galaction catre patriarhul Justinian in care se plange de stilisti ce i-au facut, mama, mama, pe aia de ce nu o publica Slatioara?) si punem lucrurile cap la cap logic si facem abstractie de propaganda din „legendele” voastre si cea din tezele lui Muresan, aflam mai mult adevar.
    Eu am demonstrat irefutabil in cartea mea O piatra pentru Goliat ca precesia echinoctiala nu exista, iar stilistii, marii „aparatori” ai calendarului iulian cred in ea ca asa scrie la Pidalion. Aici da fanatism, sa sustii ceva fara sa poti explica, sau in ciuda explicatiilor contrare a ceea ce crezi, sa crezi si explicatiile contrare.
    Cat despre canonicitatea hirotoniilor facute de Galaction Gordun va desfiinteaza insusi cel pe care pentru o vreme l-ati pacalit. Stiu ca se va supara Saccsiv ca dau adresa la argumentele lui Danion, dar sunt valabile. Macar atat a mai facut si el bine dupa marea tampenie de anul trecut cand a compromis ca un idiot, venind temporar la voi, toata lupta cea buna pe care o dusese pana atunci.
    http://www.apologeticum.ro/2015/08/danion-vasile-lamuriri-prin-documente-de-ce-nu-am-trecut-pe-stil-vechi/

    Apreciat de 1 persoană

   • el said, on noiembrie 10, 2016 at 9:18 pm

    H

    parinte Hristofor, asta miroase a propaganda stilista.
    nu ca tinerea calendarului vechi ar fi vreo greseala , DIMPOTRIVA.
    eu insumi merg de mai multi ani la Biserica pe vechi ( NU stilista) !
    imi pare rau ca din motive obiective nu pot sa citesc cartea recomandata, prima pt care imi fac timp e cartea fratelui Theodor L. ” O piatra pt Goliat” pe care v-o recomand CALDUROS si dv .
    Judecatile Lui Dumnezeu cu fiecare suflet le stie doar El, eu insa NU primesc nici propaganda stilista si cu ajutorul Lui Dumnezeu nici ecumenism/ erezie/ apostazie !

    Apreciat de 2 persoane

 7. marinela said, on noiembrie 8, 2016 at 4:56 pm

  La multi ani cu bucurie, celor care poarta numele sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil;Dumnezeu sa va ocrotesca si sa va lumineze pe calea cea dreapta,iar Sfintii Arhangheli sa va povatuiasca in cele ale credintei spre mintuire.Doamne ajuta si pocainta spre mintuire!

  Apreciază

  • Mihail said, on noiembrie 8, 2016 at 9:09 pm

   Astazi 26.10.2016(data neschimbata)este:
   Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, din Tesalonic

   Apreciat de 1 persoană

   • calin said, on noiembrie 10, 2016 at 8:47 am

    Asa este frate. Cu totii ar trebui sa rupem batjocura pe care ne-au facut-o masonii de cand ne-au pus sa calcam in picioare randuiala liturgica sfanta a Ortodoxiei, Calendarul Patristic! Cred ca ar trebui informati si parintii care s-au ingradit, sa cunoasca Adevarul despre Calendarul Patristic. Parintele Antim are mai multe sanse daca tine legatura cu parintele Hariton chiliotul, dar alti parinti cred ca mai putin… Doar parintele Ciprian Staicu a citit cu siguranta mai multe si sper sa nu mai continue sa taca cu privire la Calendarul Patristic!

    Apreciază

 8. ayeaye20 said, on noiembrie 8, 2016 at 10:40 pm

  Din : Sfintii catacombelor Rusiei
  pag 370 : Ea spunea: „Copilaşii mei (aşa îi numea pe vizitatorii cu adevărat
  ortodocşi), nu vă supuneţi autorităţii sovietice, pentru nu este o autoritate de la Dumnezeu. Nu mergeţi la fermele colective sub niciun pretext.
  Lăsaţi-i să vă ia proprietatea şi drepturile; dar nu vă duceţi la ei, nu semnaţi pentru ei”. Înregistrarea fermierilor la colectiv, care, se zice,
  semnau „voluntar” pentru 99 de ani în ferma colectivă, o vedea ca pe una dintre formele peceţii lui Antihrist (99 întors formează două cifre din „numărul fiarei” în Apoc. 13: 18). Ea spunea că trebuie să se evite
  recensământul – „Ascundeţi-vă de recensământul lui Antihrist”, spunea
  ea; „nu veţi obţine nimic din asta”. În special ea recomanda evitarea votării şi aproape toţi cei care au vizitat-o au evitat şi să voteze şi recensământul.Printre numeroşii ei vizitatori erau mulţi familişti care aveau copii de vârstă şcolară. Ea îi sfătuia pe părinţi ca fiii lor care mergeau la şcoală să nu intre în grupurile „Octombriştilor”, „pionierilor”, „tinerilor comunişti” şi aşa mai departe. Ea îi sfătuia, de asemenea, ca fiii lor să nu accepte vaccinurile care se făceau periodic şcolarilor. Acest lucru era justificat de faptul că o dată copiii au murit din cauză că au fost infectaţi de
  vaccinuri.

  Apreciază

 9. DDD said, on noiembrie 9, 2016 at 7:55 pm

  Mai aveti rabdare 2 saptamani pana la ADEVARATA DATA. ATUNCI BUCURATI-VA. Pana si ‘natura’ arata care-i adevaratul calendar, neschismatic, nepapistas, nemodificat, deloc eretic: CEL IULIAN

  Apreciază

  • calin said, on noiembrie 10, 2016 at 9:00 am

   Nu mai ziceti iulian, nici stil vechi, fiindca va limitati intelegerea. Este Calendarul Parintilor!

   Apreciază

 10. Theodor L. said, on noiembrie 10, 2016 at 12:21 pm

  Hristofor,

  Ca tot vii cu argumentul moastelor care miros frumos, atunci de ce stilistii cand le aratam moastele Parintelui Ilie Lacatusu si ale Sfintilor inchisorilor ne spun ca nu sunt moaste? Cel putin la Parintele Ilie Lacatusu care are printre cele mai frumoase moaste care se pot vedea, ei vin cu argumentul cel mai tembel si fatarnic cum… ca nu are barba!!! si ca sfant fara barba nu se poate si ca trupul Parintelui Lacatusu s-a mumificat asemenea calugarilor budisti din jungle!
  Fratii mei, acesta este inca unul dintre marile motive pentru care nu trebuie mers la stilisti si care dovedeste temeinic si ireconciliabil ca slujbele si tainele lor sunt apa de ploaie! Ei te mirung in templul lor cu unsoarea diavolului ca, printre altele, sa te dezici si de sfintii in care credeai din tot sufletul.
  Pentru stilisti, Sfintii inchisorilor printre care enumar pe Sfantul Marturisitor Vasile Gafencu si Sfintii Parintii Ilie Lacatusu si Justin Parvu nu sunt sfinti si daca merge cineva la ei trebuie sa se dezica de acestia. Pentru noi, cei din Biserica, DA, acestia sunt Sfintii nostri si nu ne vom dezice niciodata de ei!
  Aici este marea diferenta dintre noi cei din Biserica si stilisti sau turma nauca a lui Ciobotea. La Sfinti!
  La gloata ecumenista a lui Ciubotea nu-i vei vedea pe Sfintii Inchisorilor si in locul lor va aparea probabil Arsenie Boca, cel care a avut indrazneala nemaintalnita sa-L picteze pe Mantuitorul inviat ca pe o fantoma ca sa-si bata joc de toata misiunea Domnului. Asa si la stilisti, fara Sfintii Inchisorilor.
  Numai pe jertfa si pentru rugaciunile Sfintilor Inchisorilor mai tine Domnul neamul romanesc iar aceste doua soiuri de gloate nici nu-i iau in seama. Nici macar romani nu ar mai trebui numiti, daramite crestini.

  Apreciat de 1 persoană


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: