SACCSIV – blog ortodox

Parintele Ilarion V. Felea: CE ESTE ORTODOXIA?

Posted in Uncategorized by saccsiv on Septembrie 19, 2016

Sfintitul Marturisitor Ilarion Felea

   Iata ce putem citi la Cuvant miscator al Parintelui Ilarion V. Felea despre Ortodoxie. Crezul şi tăria Ortodoxiei de pe Atitudini:

Crezul şi tăria Ortodoxiei[1]– Preot Ilarion V. Felea

Voi sunteţi Biserica lui Hristos…(1 Corinteni 12:27)

Duminica ortodoxiei, întâia din postul Paştilor este închinată cinstirii deosebi a Bisericii, a credinţei şi a religiei noastre creştine. Sărbătoarea aceasta este o zi de popas şi de reculegere, dar şi de întrebări de conştiinţă la care suntem datori să răspundem. Ce este ortodoxia? Care sunt temeiurile sau bazele credinţei noastre creştine? Care sunt stâlpii crezului nostru şi ale mărturisirii noastre? Care sunt tăriile credinţei ortodoxe?

Ortodoxia, iubiţi creştini, este calea dreaptă, cea mai scurtă dintre om şi Dumnezeu. Orthos (cuvânt grecesc) înseamnă drept; doxa (iarăşi cuvânt grecesc) înseamnă slavă sau mărire. După ştiinţă, linia dreaptă este calea cea mai scurtă, dintre două puncte. Ortodoxia este calea dreaptă, cea mai scurtă, dintre două fiinţe, dintre om şi Dumnezeu. Aceasta este religianoastră. De aceea ne numim creştini „ortodocşi”, adică „dreptcredincioşi”, „dreptmăritori” sau „dreptslăvitori”. Religia aceasta, calea aceasta, credinţa aceasta este adâncă, cât sufletul omului şi înaltă, cât cerul….

Care sunt stâlpii crezului nostru, temeiurile sau bazele credinţei noastre, spre deosebire de alte confesiuni şi secte; sau mai pe scurt, care sunt tăriile de stâncă ale ortodoxiei?

 1. Întâi de toate HristosOrtodoxia este religia lui Hristos, e Biserica lui Hristos, adică creştinismul în forma lui cea mai veche, mai curată, mai simplă, mai adevărată. Ortodoxia nu are întemeietori ca sectele protestante, nici nu a avut cutezanţa să numească vicari ai lui Hristos pe pământ care să-I împrumute atributele dumnezeieşti şi să-L înlocuiască ca la romano-catolici. Ea a rămas la credinţa Evangheliei care ne învaţă că singur Hristos este capul Bisericii şi Biserica este trupul lui Hristos (Efes. 1:22-23; Col. 1:18, 27). În ortodoxie se păstrează unitatea Duhului şi a credinţei prin Hristos şi prin crezul Bisericii. Noi suntem de credinţa că la conducerea Bisericii nimeni nu poate înlocui pe Hristos, capul ei; ortodoxia nu admite şi nu poate admite alt cap sau al doilea cap al Bisericii. Deasupra noastră, deasupra ortodoxiei este numai cupola Bisericii şi cerul liber. Pentru ortodoxie nu există nici vicari ai lui Hristos, nici „scaune sfinte”, în afară de scaunul slavei lui Dumnezeu; de aceea în ţările ei nu este atâta necredinţă ca în ţările care au de stăpân pe „vicarul lui Hristos” (Italia, Franţa, Spania şi Belgia). În ortodoxie capul Bisericii e numai Hristos. El e cu noi până la sfârşitul veacurilor (Mt. 28:20). Tăria de stâncă a ortodoxiei, prin urmare, întâi de toate şi peste toate, este Hristos.
 2. A doua tărie a ortodoxiei o vădesc sfinţii: îngerii păzitori, patriarhii Vechiului Testament, proorocii, apostolii, martirii, mărturisitorii, marii dascăli şi ierarhi ai lumii creştine, cuvioşii şi purtătorii de Dumnezeu Părinţi şi toţi drepţii. Nimeni nu are în Biserică autoritate mai mare decât sfinţii. Nimeni nu a întruchipat mai frumos învăţăturile Evangheliei lui Hristos ca sfinţii. Nicăieri nu vedem mai bine cum s-au lămurit şi au trăit adevărurile religiei creştine, ca în vieţile, predaniile, cântările şi învăţăturile pilduitoare ale sfinţilor. Ortodoxia este «credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna»(Iuda 1:3). Crezul nostru este crezul sfinţilor, de aceea ni-i aşa de scump. Cine se ridică împotriva ortodoxiei, se ridică împotriva sfinţilor care au întruchipat în predaniile şi în vieţile lor cel mai înalt, mai frumos şi mai greu chip de viaţă – sfinţenia. Au şi alte „biserici” cultul sfinţilor, dar şi aici se fac greşeli. Încă din vremea apostolilor, dar şi mai mult în vremea noastră, unii spun că sunt ai lui Petru (catolicism), alţii ai lui Pavel (protestantism), alţii ai lui Ioan (ortodoxism), iar alţii, cei mai noi, ai lui Anton de Padova (care-l cinstesc mai mult pe el decât pe Dumnezeu).

Ortodoxia nu admite acest fel de cult al sfinţilor. Ortodoxia este Biserica tuturor sfinţilor, şi a lui Petru, şi a lui Pavel şi a lui Ioan şi a Martei (creştinismul activ) şi a Mariei (creştinismul contemplativ). Ortodoxia nici nu înlătură cultul sfinţilor (ca protestanţii), nici nu coboară cultul lor la zgomotul necuviincios al reclamei, ca şi când fiecare rugăciune împlinită ar fi o minune datorată oarecărui sfânt, ca romano-catolicismul. Ortodoxia păstrează cultul sfinţilor între marginile cuviinţei şi ale dreptei credinţe, ale firii create şi voite de Dumnezeu. Ortodoxia învaţă şi urmează vieţile, predaniile, învăţăturile şi virtuţile, cântările şi rugăciunile sfinţilor şi, dintr-o cuviincioasă smerenie evanghelică, nu bagatelizează minunile lor. Aceasta, încă, este una din tăriile de granit ale ortodoxiei.

 1. A treia tărie a ortodoxiei este poporul credincios. Ortodoxia este o Biserică a poporului, o Biserică populară, pentru popor, pentru dorurile, durerile, trebuinţele şi mântuirea poporului. În ortodoxie se mântuiesc şi cărturarii şi fariseii (ca Pavel, Iosif, Nicodim şi alţii), şi împăraţii (ca împăraţii Constantin, Iustinian), dar ea nu e pentru cărturarii şi fariseii făţarnici, nici pentru împăraţii tirani. Ortodoxia este pentru Ioan, pentru Simeon, pentru Petru, Iacob, Nicolae, Gheorghe, Dimitrie, Ştefan, Vasile, Grigorie; este pentru Maria Magdalena, Ana, Elena ş.a.m.d. Ortodoxia nu a fost niciodată împotriva poporului; nu a fost şi nu este nici pentru Irozi, nici pentru Pilaţi; ea este pentru păstori şi pescari, pentru plugari ca Simon Cirineanul, pentru muncitori cu mintea şi cu braţele, ca Pavel şi Onisim, ca Tit şi Timotei, ca Acvila şi Priscila. Ortodoxia a trăit solidară cu cerul de sus şi cu poporul de jos şi trăieşte în cea mai strânsă legătură cu poporul credincioşilor: a suferit cu el, a trudit cu el, s-a bucurat şi a biruit cu el. Ortodoxia nu are cetăţi eterne pe pământ – «Că nu avem aici cetate stătătoare»(Evr. 13:14); nu este nici cu Roma papală, nici cu Viena imperială, nici cu Parisul, nici cu Londra, nici cu alte capitale; cu nici o împărăţie lumească şi cu nici o putere pământească trădătoare a lui Hristos. Ortodoxia este cu sine însăşi, adică cu Hristos Dumnezeu, cu Evanghelia, cu sfinţii, cu poporul, cu sufletul tău şi cu Ierusalimul cel ceresc, cu cerul de sus şi cu poporul de jos. În ortodoxie toate cărţile sfinte, rugăciunile şi cântările sunt scrise în limba poporului. În ortodoxie nu există limbi moarte, limbi sfinte, ci fiecare limbă care se roagă lui Dumnezeu, care citeşte cuvântul lui Dumnezeu şi care se împărtăşeşte cu Hristos Dumnezeu, se sfinţeşte – devine limbă sfinţită, sfântă.

Aceasta este ortodoxia: Hristos, cu harurile Bisericii şi cu adevărurile Evangheliei Lui;

Sfinţii, cu vieţile, virtuţile, rugăciunile, cântările, învăţăturile şi predaniile lor; şi

Poporul, cu trebuinţele lui de mântuire, cu dorurile, durerile şi bucuriile lui.

Aceasta este ortodoxia şi acestea sunt tăriile noastre de granit, iubiţi şi binecuvântaţi creştini; acestea sunt bazele sau temeiurile credinţei noastre creştine; aceştia sunt stâlpii crezului nostru, ale mărturisirii şi ale mântuirii noastre: Hristos, capul Bisericii noastre, sfinţii, icoanele noastre de model şi credincioşii, poporul, trupul cel viu al Bisericii lui Hristos. «Voi sunteţi biserica lui Hristos şi (fiecare) mădulare în parte»(1 Cor. 12:27).

Să împrospătăm, deci, în sufletele noastre aceste gânduri despre ortodoxie şi tăriile ei veşnice şi să mărturisim treimea lor, cu aceeaşi credinţă şi iubire, cu care mărturisim Treimea Dumnezeirii, când ne rugăm şi cântăm cu evlavie: Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, mărire Ţie… mărire ţie, Ortodoxie sfântă – cu Hristos, cu sfinţii şi cu întreg poporul credincioşilor – mărie ţie, în vecii vecilor. Amin.  

[1] Text preluat din  „Spre Tabor”, vol. III, Fundatia Justin Pârvu

 

57 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. tibi said, on Septembrie 19, 2016 at 3:49 pm

  Bine de stiut:
  Poliţia nu poate opri o biserică să deranjeze liniştea publică de frica Noului Cod Penal
  http://www.bzb.ro/stire/politia-nu-poate-opri-o-biserica-sa-deranjeze-linistea-publica-de-frica-noului-cod-penal-a102777

  Apreciază

  • George Alexander, despre drama medicului Camelia Smicală: Mihai a fugit de la casa de copii din Finlanda, unde era închis. Statul român nu face nimic. A devenit o normalitate să fim călcați în picioare, omorâți cu zile! said, on Septembrie 20, 2016 at 1:55 pm

   George Alexander, despre drama medicului Camelia Smicală: Mihai a fugit de la casa de copii din Finlanda, unde era închis. Statul român nu face nimic. A devenit o normalitate să fim călcați în picioare, omorâți cu zile!

   Acum câteva luni, medicul român Camelia Smicală, căreia Barnevernet-ul finlandez i-a luat copiii, cerea public ajutorul, declarându-și neputința:

   „Am salvat mii de vieți, dar nu mi-am putut salva copiii. În numele tuturor celor pe care i-am salvat, vă rog oameni buni, salvați-mi copiii! (…) Dacă nu facem nimic, nu vom mai avea o lume pentru Oameni, doar un imens spital de psihiatrie”.

   Din păcate, de atunci nu numai că nu s-a întâmplat nimic, autoritățile române tac, dar s-au și înrăutățit.

   George Alexander povestește un episod cutremurător petrecut astăzi, al cărui protagonist este Mihai, fiul Cameliei Smicală, care, disperat fiind, a fugit de la casa de copii din Finlanda, unde era închis:

   „Un copil disperat, hăituit, care nu mai are ce pierde pentru că a pierdut tot: Familie, Viață, Școală, absolut tot!, a îndrăznit să se revolte. L-au căutat 7 (șapte) ore cu poliția finlandeză! În cele din urmă, l-a găsit propria lui mamă, doctorița Camelia Smicală, când se întorcea de la job…”, scrie George Alexander pe contul său de Facebook, exprimându-și revolta față de
   indiferența autorităților române care nu ridică un deget să ajute un copil.

   „A devenit o normalitate să fim călcați în picioare și umiliți. Să fim omorâți cu zile, Mihai!”

   Iată mesajul postat de George Alexander:

   CU ABJECȚIE, POLITICIENI ROMÂNI

   „Le mulțumim călduros politicienilor români care s-au luptat din răsputeri să ne bage și pe noi în seamă! Am simțit sprijinul vostru prețios în fiecare zi! Îi mulțumim, de asemenea, fierbinte!, și acestui Minister al Afacerilor Externe care elaborează prognoze meteorologice!
   Le mulțumim tuturor departamentelor de la noi, care scriu, trimit hârtii pretutindeni sau, dimpotrivă, tac! Ne uită, ca de obicei!

   Astăzi, 19.09.2016, ora 8.00, Mihai Smicală a fugit de la casa de copii din Finlanda, unde stătea închis. Un copil disperat, hăituit, care nu mai are ce pierde pentru că a pierdut tot: Familie, Viață, Școală, absolut tot!, a îndrăznit să se revolte. L-au căutat 7 (șapte) ore cu poliția finlandeză! În cele din urmă, l-a găsit propria lui mamă, doctorița Camelia Smicală, când se întorcea de la job… Extenuat și tremurând de frică, paralizat, stătuse ascuns în tufișuri ore în șir.

   Mihai, pesemne, nu știe că viața este atât de frumoasă în casele de copii! Nu își imaginează că domnii noștri reprezentanți – care sunt, de fapt, plătiți de noi, să ne slujească!- nu ridică un singur deget ca să salveze chiar și un copil! A devenit o normalitate să fim călcați în picioare și umiliți. Să fim omorâți cu zile, Mihai!

   Mihai, îngerul trist, a privit cum mama lui, frântă de durere, vorbea cu polițiști. S-a zbătut, ca orice copil, până când nu a mai putut. A privit. Și a văzut lumea ruptă în bucăți… Nici n-a mai înțeles nimic. Știe doar că nu a omorât pe nimeni, nu a făcut niciun rău în viața lui.

   Lumea, însă, îi vrea răul. Nici măcar ai lui nu îl apără. El, însă, repet, n-a făcut niciun rău. Își iubește doar mama. Surorile. Dar asta e de ajuns să ajungă proscris.

   Politicieni și birocrați, care purtați hârtii de la un minister la altul, spălându-vă pe mâini, nu auziți plânsul unui copil? Aveți copii acasă?

   Mihai este distrus psihic, iar statul român nu face absolut nimic. MAE învârte doar hârtii, tărăgănează lucrurile, crezând că noi uităm de moartea copiilor noștri. Ce mai vreți acum?
   Dacă lacrimile mamei disperate i-au înghețat pe obraz – și nimic nu s-a întâmplat cu voi, guvernanți!- ce mai vreți să vedeți? Ce mai așteptați?

   Vreți să vedeți cum copilul acesta român, Mihai, își ia zilele? Îl veți avea pe conștiință.”

   Apreciază

  • George Alexander, despre drama medicului Camelia Smicală: Mihai a fugit de la casa de copii din Finlanda, unde era închis. Statul român nu face nimic. A devenit o normalitate să fim călcați în picioare, omorâți cu zile! said, on Septembrie 20, 2016 at 2:03 pm

   George Alexander, despre drama medicului Camelia Smicală: Mihai a fugit de la casa de copii din Finlanda, unde era închis. Statul român nu face nimic. A devenit o normalitate să fim călcați în picioare, omorâți cu zile!

   http://www.activenews.ro/stiri-social/George-Alexander-despre-drama-medicului-Camelia-Smicala-Mihai-a-fugit-de-la-casa-de-copii-din-Finlanda-unde-era-inchis.-Statul-roman-nu-face-nimic.-A-devenit-o-normalitate-sa-fim-calcati-in-picioare-omorati-cu-zile-136596

   Apreciază

 2. Starcu auriu said, on Septembrie 19, 2016 at 5:12 pm

  http://manastirea.petru-voda.ro/2016/09/19/arhim-justin-despre-impartasirea-ortodoxa-fata-de-cea-catolica/ as e destul de ciudat ..aici parintele Iustin spune ca a pus masa(ca altar cred) la Bistrita in aer liber unui cardinal in spatele bisericii sa faca mesa, cand o faceau ii venea sa cante si ei cu catolicii, ca e bine ca ceangaii din Bacau cheama preoti ortodocsi sa le faca maslu si sa le dea aghiasma(toate trei, liturghia, cu maslul si aghiasma sunt necanonice), ii lauda ca sunt curati in tangenta cu ortodoxia(nu poti fi curat in tangenta cu ortodoxia, fara convertire, ci e o fatarnicie), ii lauda analog si pe protestantii de la noi(ca se mentin, dar asta prin contactul cu ortodoxia, cum sa te mentii cand nu esti botezat, si cand nu esti ortodox, in fapt e doar un traditionalism eretic medieval pastrat in romania si de eretici si de ortodocsi, traditionalism etnic, si nimic mai mult, erezia e erezia si ortodoxia ortodoxie), etc… cand si cum e luat acest interviu..sincer cred ca e o sosie, o replica a parintelui Iustin Parvu, si nu el, sau ca interviul e lucrat digital(se poate… innebunim cu totii ce se intampla?

  Apreciază

  • Ionut said, on Septembrie 20, 2016 at 11:35 am

   Eu cred ca deja am inceput sa innebunim.
   Nu exclud nici un scenariu de genul „Bai, baieti, ia numarati cati oameni s-au strans azi la mormant. Mai mult de cinci mii? Nasol! Ia bagati putina intoxicare. Hai, rupeti randurile si treceti la treaba!”
   Mi-a fost extrem de greu sa inteleg ce se spune in interviu din cauza zgomotului de fond, mai ales in momentele relatate ca si critice, si tot n-am inteles in intregime.
   In primul rand, spune ca era un grup de catolici care vizitasera manastirile din Moldova. La sfarsit, la Bistrita, au dorit sa tina o mesa si le-a fost permis s-o tina in spatele bisericii pentru ca „nu aveau voie s-o slujeasca in biserica”. „La sfarsit”, zice Pr. Justin, „dupa ce s-a terminat asa-zisa liturghie asta a lor, au aruncat fiecare coceanul (cotoleanul de mar) in spate si au venit sa se impartaseasca (la masa unde slujisera)”. Apoi nu inteleg bine ce spune, se intelege doar prima parte : „In timp ce tineau slujba asta a lor, imi venea si mie sa cantam, dupa cuviinta, ale noastre”.
   Zice intr-adevar de catolicii din Moldova ca plateau sa li se faca Sf. Maslu, dar, din cate stiu, la Maslu si la Psaltire pot fi pomeniti si cei de alte confesiuni, pentru luminarea mintii („nu cei sanatosi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi”)
   Partea cu bombardarea Serbiei, n-am mai reperat-o, n-am mai fost atent la asta. Dar spre sfarsit spune „mama, in simplitatea ei, tinea sarbatorile si pe stil nou si pe stil vechi. Azi nu putem iesi sa lucram, pe-aici mai facem cate ceva” – inteleg eu, ca fiind sarbatoare pe stil vechi, din consideratie fata de ceilalti (nu ma gandesc neaparat la stilisti, ci la rusi sau ucraineni), nu ieseau sa lucreze la camp, ci doar prin curtea casei.

   –––––––––––––

   Nu inteleg restul interviului. Acum vreau sa spun si o parere personala, fara legatura cu interviul. Avem de invatat si de la altii, nu in ceea ce priveste teoria, ci practica, nu ca si invatatura, ci ca ravna. De la neoprotestanti (baptisti, adventisti), putem invata sa fim uniti. Despre catolici stim ca exista asociatii care salveaza femei din mainile proxenetilor si, cel putin pana la venirea ultimului „papa”, au luptat mult mai mult impotriva avortului. Iar musulmanii au fost singurul grup care s-a revoltat impotriva existentei bordelurilor intr-un oras din Germania unde se tineau niste concursuri sportive.
   Si, mare atentie la intoxicari!

   Apreciază

   • Starcu auriu said, on Septembrie 20, 2016 at 1:27 pm

    Nu se poate face maslul sau plati Liturghii decat de ortodocsi. Asa e canonul. In fapt, parintele Iustin nu spune ca e bine ce se intampla, ci vrea sa arate cumva ca exista o atractie, intr-un fel vicleana, a ereticilor nonbiserica catolici fata de biserica ortodoxa, pe care vroiau sa o foloseasca ca un fel de magie, ca sa le mearga bine. Deci ilustreaza fenomenul atractiei ereticilor fata de beneficiile ce le putea aduce un maslu sau Liturghie ortodoxa. Nu spune ca aproba asa ceva. Caci nu avea cum sa aprobe. Nici macar paraclis sau rugaciune in fapt, canonic, pentru eretici, nici pe motivul in fapt de multe ori caldicel si mascand altceva(dragoste, atasament ca rude, etc..) pentru a se converti nu se poate, nici pomeniri la alte slujbe in afara de Liturghie, nimic. Cand suntem cu gandul la Hristos, in ortodoxie, nu trebuie sa fim in gand si cu oamenii eretici care ii sunt adversari. Deci gandul la numele sau persoana unor eretici in acelasi timp cu implicarea noastra in ortodoxie, la orice slujba, sacrament, ierurgie, etc.. nu e canonica. A se vedea Epistolele Sfantului Ioan Teologul. De asemenea, nu spune totusi ca a facut de buna voie masa la Bistrita, ci implicit a fost fortat. De asemenea, nu spune totusi ca ar fi vrut sa cante impreuna cu catolicii, ci ca ar fi vrut sa cante impotriva lor, ca sa ii bruieze. Sa ii boicoteze. Neputand sa ii impiedica sa faca profanarea. Asa ma enerveaza aceste filmari in care nu se aude nimic. Desi parca Parintele Iustin lupta sa nu se auda nimic. Eu am avut casti si un program ca sa amplific.

    Apreciază

   • Starcu auriu said, on Septembrie 20, 2016 at 1:30 pm

    Nu avem ce invata de la eretici. Totul la ei e satanic. In fenomenele de la noi e duhovnicie, in fenomenele sociale, politice, si de pozitii de la ei, e satana. Care pare si inger de lumina. Dar foarte bine ca cineva a incercat sa scrie fraze din interviu. El numeste Serbia Iugoslavia in interviu, de aceea nu s-a reperat partea. Acolo e cel mai frumos din interviu.

    Apreciază

  • autentic said, on Septembrie 20, 2016 at 12:39 pm

   Parintele spune ca Ortodoxia prin lucrarea ei determina, cizeleaza, chiar si comportamentul eterodocsilor. Este adevarat! In general se poate observa ca un catolic din Romania este mai „cuvios” decat unul de afara. Un alt exemplu: instrumentele muzicale nu sunt atat de prezente in bisericile lor din Romania. In ce priveste relatarea despre gingasia ospitalitatii ortodoxe, sa nu intram cu bocancii, trebuie sa ne comportam cucernic in fata bunului duhovnic. Nu are nicio treaba cu ecumenismul!

   Apreciază

   • Starcu auriu said, on Septembrie 20, 2016 at 5:44 pm

    Nu se comporta mai cucernic un astfel de catolic, ci se ascunde, e sub acoperire, ca sa poata rezista intre ortodocsi. Intre ortodocsi nu rezisti ca intre cei din occident. Conservatorismul aparent, etnic in mare parte, social, mascheaza in fapt acelasi comportament pagan pe care il au in toata Europa. Parintele spunea in fapt ca noi ortodocsii, prin harul divin ce ne intareste sa tinem societatea mai cucernica, ii impiedicam sa isi faca faradelegile public, constrangandu-i prin regulile noastre sociale, astfel incat sunt fortati de sistemul nostru sa stea discreti. Nu e nici un har in aceasta, iar contagiunea ortodoxa se rezuma doar la reguli impuse in intreaga societate, pe care ei pe strada, de frica, le respecta. In ascuns, ca la toti paganii, aceleasi faradelegi, intre ei. Ca sa fiu simplu, sa simplific in occident pot umbla goi pe strada. La noi sunt obligati sa se imbrace, prin conventiile societatii, care e ortodoxa. Unde este aici un merit al lor? Asta spunea Sf. Iustin Parvu. Rautatea este aceeasi, e satanica. Sfantul Iustin Parvu sa ne intareasca! Vai cati oameni din Romania iubesc pe eretici ca le sunt rude, mama, frati, surori..of … se strica poporul…Pentru interes personal, ne spurcam credinta..asa vom apostazia cu totii

    Apreciază

   • Starcu auriu said, on Septembrie 20, 2016 at 6:11 pm

    Ortodoxia nu are efecte in afara cadrului sau canonic, care incepe DUPA Botez. In afara, nu are efecte, caci numai prin Botez Dumnezeu se manifesta in om. Efectul ortodoxiei in ceangai ar fi ca ei sa se boteze ortodox, intrand in contact cu ortodocsii. Sa stiti ca se intampla asta. In timpul lui Lapusneanu, si chiar a lui Stefan Rares si Macarie, ei au fost botezati ortodocsi, caci asa a decis Domnia, care i-a izbavit de sub clerul papist(mai inainte fusesera husiti), si ei au consimtit, iar boierii sau manastirile carora erau supusiau organizat botezarea lor ortodoxa, eliminand opozitia vicleana si satanica la asta coordonata din Polonia si Ardeal(Sabaoanii era mosia boierilor Septilici si apoi a Manastirii Secu, celelalte sate erau toate mosii bisericesti sau boieresti, Vizantea Manastireasca era la manastirea Grigoriu de la Athos chiar supusa, alte sate erau sub Rosetti, Cantacuzino, etc..) dar apoi s-a revenit, iar ei s-au lepadat. Si Stefan cel Mare a alungat franciscanii de la ceangai, ca sa-ii faca ortodocsi, dar desi numeroase momente in istoria lor au fost aproape ortodocsi, fapt pentru care multe din obiceiurile lor, portul, muzica, sunt moldovenesti, intotdeauna s-au intors la boratura lor. Insa revenind la paganismul, nu mai e nimic.Efectul repet cum e. In occident pot umbla goi, la noi li se impune sa umble imbracati pe strada. Si ei, ca e prevedere legala, umbla. Dar nu e nimic harismatic sau canonic. Meritul lor e nul. Meritul lor daca exista duce rapid la Botez. A se vedea cum s-a convertit Fericitul Augustin.

    Apreciază

 3. Starcu auriu said, on Septembrie 19, 2016 at 5:17 pm

  http://manastirea.petru-voda.ro/2016/09/19/arhim-justin-despre-impartasirea-ortodoxa-fata-de-cea-catolica/ lucruri bune, sfinte, in interviu, ca a fost o greseala ca romania a bombardat serbia in razboiul din 1998-1999 si i-a lasat la moarte

  insa spune de mama sa ca mergea si la biserici stiliste, si ortodoxe…ce incearca astia cu interviurile astea sa faca…ne amesteca lucruri, bune, sfinte, cu lucruri bizare…of Doamne…ce e cu acest interviu…oricum acuzand boombardarea Serbiei, e clar ca pr. Iustin e sfant si antisistem si minunat! putini spun asta

  Apreciază

  • alex said, on Septembrie 20, 2016 at 12:54 am

   Am stat o data si m-am gandit, daca de fapt prigoana comunista a fost doar o masca pentru a ii aduce aproape pe ortodocsi de catolici in inchisori, pentru ca mai incolo sa iasa marii marturisitori, numai ca o parte din ei fiind deja ecumenisti fara sa isi dea seama. Simplu ai nostrii ortodocsi vazand pe catolici ca marturisesc in inchisoare sa ii ia de buni. E doar o parere dar vazand pe Bartolomeu Anania, Arsenie Boca, si chiar si Arsenie Papacioc care s-a cait inainte de moarte. De parintele Iustin nici eu nu pot sa cred ceva de rau dar sminteala este mare la ora actuala in lume.

   Apreciază

   • mircea.v said, on Septembrie 20, 2016 at 10:15 am

    alex,

    eu cred ca ti-ai format o parere pe tema asta din filme. Oricum, e o parere proasta. Citeste niste carti cu Sfintii Inchisorilor si ai sa te lamuresti. Prigoana in Romania a avut ca principala cauza, ML. In inchisorile cele mai dure au fost 90%legionari, care majoritar erau ortodocsi. Hai ca nu erau asa dusi cu pluta ortodocsii din inchisori, cum ti se pare tie. Citeste si „Singur ortodoxia” a Parintelui Papacioc.

    Dumitru Bordeianu spune in cartea „Marturisiri din mlastina disperarii” ca a vazut la Pitesti sau Gherla (nu mai tin minte exact) care e diferenta intre un ortodox profund (parca Trifan) si un catolic care era un om bun, si parca mare teolog, acolo la ei la catolici. Ortodoxul a plans toata Saptamana Patimilor, iar catolicul statea asa, serios, se ruga, cugeta. La catolic era o treaba rationala, era legata de creier, la ortodox pornea din inima, era legata de inima.

    Catolicismul si toti ceilalti fiind parasiti de Duhul Sfant, le mai raman doar puterile proprii pt a trai credinta lor, puteri rationale si care sant finite. Sant lipsiti de ajutorul infinit al lui Dumnezeu. Ajutor care il simti cu inima, si care de multe ori se opune ratiunii umane.

    Apreciază

   • alex said, on Septembrie 20, 2016 at 4:59 pm

    Oricine este in afara Ortodoxiei nu are har, iar adunarile lor sunt doar niste secte ratacite care duc pe drumul pierzarii, inclusiv catolicii care sunt multi la numar, pentru ca in fata Lui Dumnezeu nu a contat niciodata numarul, de asta sunt sigur.
    Singura mea ispita era cu reeducarea din inchisori pentru ortodocsi, vazand ca unii dintre cei mai vestiti care au fost pe acolo calcasera pe calea ecumenismului. Dar multumesc pentru raspuns, chiar m-a intarit, cand o sa ajung la librarie o sa iau si eu cartiile la le citesc.
    Doamne ajuta!

    Apreciază

 4. Starcu auriu said, on Septembrie 19, 2016 at 5:19 pm

  tot in acel interviu parintele Iustin spune ca e bine ca ceangaii platest liturghii, pomeni si altele la biserici ortodoxe..platile acestea sunt facute eretic si nu trebuie primite…e erezie..dar repet acuzand bombardarea Serbiei si atitudinea Romaniei in ea se vede ca e sfant..dar acest interviu va pune probleme..cei ce l-au dat ii fac rau parintelui Iustin..de ce n-au dat doar partea cu Serbia, si inainte au dat partea ecumenista care trebuia tinuta discret

  Apreciază

  • mircea.v said, on Septembrie 19, 2016 at 6:31 pm

   Pai zice ca e de acum 15 ani. Eu zic sa cauti cartea asta: „Din Invataturile si minunile parintelui Justin”
   (Cod ISBN 978-973-0-15425-2) si ia de bun ce zice aici, ca e mai recenta. Costa 10 lei.

   Vorbeste Parintele despre toate subiectele incomode: ecumenism, cipuri, neam, Miscarea Legionara, Sfintii Inchisorilor…
   De ex. titluri de capitole de la cipuri:
   Pericolul tehnicii
   Cipul biometric
   Cum sa luptam impotriva dictaturii biometrice
   Despre necesitatea impotrivirii actelor electronice
   Despre pecetluirea cu forta

   Apreciază

 5. Starcu auriu said, on Septembrie 19, 2016 at 5:40 pm

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2016/09/16/parintele-episcop-macarie-dragoi-sfanta-eufimia-marturisirea-credintei-casatoriile-homosexuale-mixte-provocarile-de-azi-ale-bisericii-sectarism-secularism-sincretism-video-tabara-ghelari-ascor-cluj/ macarie dragoi totusi eretic.. citat din el „Desigur ca Dumnezeu este cel care hotaraste mantuirea fiecarei persoane. A fost intrebat parintele Teofil la un moment dat:

  – Parinte Teofil, spuneti-ne, se mantuiesc neoprotestantii?

  – Eu nu va pot spune asta, intrebati-L pe Dumnezeu!

  Dumnezeu este cel care hotaraste mantuirea fiecaruia” dar nu e asa…Dumnezeu a aratat ca numai ortodocsii se mantuiesc ca numai in adevar si nu minciuna te poti mantui si ne-a aratat clar care e adevarul si minciuna..deci macarie dragoi spune ca catolicii si sectantii se pot mantui .. exista o criza la noi e clar…macarie e eretic pe linia teofil paraian

  Apreciază

  • Anonim said, on Septembrie 19, 2016 at 6:22 pm

   Gresesti aici,deoarece te pui in locul lui Dumnezeu…Nu asa se pune problema: Poti intreba, catolicismul(papismul), protestantismul, neoprotestantismul sunt credinte mantuitoare??? Raspunsul adevarata la aceasta intrebare este categoric nu,deoarece numai Ortodoxia este credinta mantuitoare..Insa nu poti spune ca Dumnezeu nu v-a mantui pe nici un om din afara Ortodoxiei,deoarece,aceasta este treaba lui Dumnezeu…Aceasta o spune si Parintele Serafim Rose…Este treaba lui Dumnezeu daca va mantui pe cineva sau nu, noi stim atat, ca toate credintele de pe pamant in afara de Ortodoxie nu sunt mantuitoare…Restul.lasam la judecata si tainele lui Dumnezeu…

   Apreciat de 1 persoană

   • Starcu auriu said, on Septembrie 19, 2016 at 9:16 pm

    Nu. Dumnezeu nu e viclean. Nici bancher. Nu e cu clauze ascunse. El ne-a spus in ortodoxie, in invatatura noastra, TOTUL. Caci e Un Dumnezeu si totul e clar. Nu se mantuiesc decat cei ce sunt in Hristos. Iar ca sa nu fie impostura, Dumnezeu a stabilit clar cine e cu Hristos. Ortodocsii. Si totul e stabilit. Repet, nu e ca in banking, cu clauze ascunse. Totul e spus clar in contract, la Botez. Numai ortodocsii se pot mantui. Cei ce nu au botez canonic ortodox nu se pot mantui. Punct.A spune ca Dumnezeu poate mantui pe neortodocsi inseamna a-L considera ca lucreaza cu clauze asunse, prevederi ascunse la contract.

    Apreciază

   • alex said, on Septembrie 20, 2016 at 12:29 am

    Oricine poate ajunge la mantuire fie satanist, fie eretic, cat este in viata si se intoarce la Ortodoxie, dupa daca a murit in erezie iadul il mananca. Vorba asta caldicica ca nu ne putem pune noi in locul Lui Dumnezeu este vicleana, mare grija, Dumnezeu a lasat prin Sfintii Sai canoane care spun clar.

    Apreciază

  • mihai said, on Septembrie 20, 2016 at 4:55 am

   Ai si gasit unde chiar pe haznaua cuvantul kakadox

   Apreciază

  • Anonim said, on Septembrie 20, 2016 at 9:44 am

   Nu este chiar asa fratilor….Atata vreme cat omul nu a auzit de Ortodoxie si nu stie ce este ea cu adevarat,Dumnezeu nu il va judeca ca pe cei ce stiu…Nu le putem garanta mantuirea celor din afara Bisericii, dar aceasta nu inseamna ca nu se vor mantui nici unul,pentru ca a mantui si a osandi, nu este a omului ci a lui Dumnezeu…Iar cand spun acestea am fundamente Biblice si patristice…Iata ce spune Sf Pavel:Căci, când păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii, aceştia, neavând lege, îşi sunt loruşi lege,
   Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi şi apără..În ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor.Romani 2(14-16)…Legea firii la pagani, tot prin Duhul Sfant se implineste.Iata ce ii raspunde Sfantul Maxim Marturisitorul lui Talasie:Duhul Sfânt nu e absent din nici o făptură şi mai ales de cele ce s-au învrednicit de raţiune. El o susţine în existenţă pe fiecare, întrucât Dumnezeu şi Duhul lui
   Dumnezeu se află, prin puterea providenţiatoare, în toate. Şi El mişcă raţiunea naturală din fiecare, iar prin aceasta aduce la cunoştinţa faptelor săvârşite greşit, împotriva rânduielii firii, pe cel în stare să simtă, adică pe cel ce are voinţa dispusă spre primirea gândurilor drepte ale firii. Căci se întâmplă să aflăm şi dintre barbari şi nomazi mulţi care duc o viaţă de fapte bune şi resping legile sălbatice care stăpâneau o dată cu ei. Astfel se poate spune în chip general că în toţi, este Duhul Sfânt..(Nomanzii erau cei mai salbatici oameni, din acea perioada).Fragment, din intrebarea 15 catre Talasie(Filocalia vol 3)…

   Apreciază

   • Starcu auriu said, on Septembrie 20, 2016 at 1:20 pm

    Nu exista sa fii curat fara sa fi auzit de ortodoxie. Mergand pe reducere la abrurd, daca un om pagan ar atinge o stare echivalenta cu cea pe care o are un pagan care vrea sa se converteasca, si n-ar avea ortodocsi prin preajma, ar veni ingerii, sfintii, Hristos, si l-ar converti, aratandu-i in mintea sa ce e ortodoxia si l-ar indemna, ca pe magi steaua, sa vina la Hristos. Si sa plece in lume sa gaseasca o biserica ortodoxa. Dar asta nu se intampla caci Dumnezeu a lasat ca harisma in ortodoxie ca daca un pagan e pregatit de convertire, un ortodox prin puterea lui Dumnezeu sa ajunga la El, sa ii propovaduiasca, iar el, paganul, sa primeasca.

    Zonele unde nu s-a auzit de Hristos erau in asa mare pacat, incat nici un apostol nu a fost trimis de Dumnezeu acolo, caci Dumnezeu stia ca va fi respins. Si mai tarziu analog. Deci cine nu a auzit de Hristos, Dumnezeu stia ca si daca va auzi, nu va veni la credinta. SI nu i-a scos in cale un ortodox.

    In textele de mai sus de vorbeste de ortodocsi deja formati in popoarele de berberi, sau migratori, etc…nu de pagani .. expresia Sf. Pavel se refera la pagani deja convertiti, care in contrast cu evreii, tineau firea, fiind in ortodoxie. Cat se mai abuzeaza de expresia Sf. Pavel. A sustine ca te poti mantui fara botez canonic si viata ecleziala canonica este o incalcare a ceea ce Hristos si Trupul Sau biserica spune. Daca cineva e vrednic de mantuire in viata aceasta, Dumnezeu ii va trimite ortodox sa il aduca la biserica. Si va muri in biserica, cu tainele facute. Cu botez, Impartasanie, etc…Altfel nu se poate mantuire fara a muri IN BIserica. Inseamna ca pacatele nu ar fi facut posibila convertirea.

    De aceea la Creta trebuia sa ni se spuna nu doar ca „bisericile” nonortodoxe s-au abatut(rupt) de la adevar, dar ca nimeni din membrii lor nu se poate mantui. E implicit cumva, dar iata, fata de ratacirile ce circula, trebuia precizat.

    Apreciază

   • mircea.v said, on Septembrie 20, 2016 at 5:52 pm

    Sfantul Paisie Aghioritul despre „Judecata cea dreapta a lui Dumnezeu”

    „Judecata cea dreapta a lui Dumnezeu este indelunga rabdare, care are inlauntrul ei si smerenia, si dragostea. Dumnezeu este foarte drept, dar si mult milostiv, si milostivirea Lui biruieste dreptatea Sa. Iti voi da un exemplu, ca sa intelegi. Daca un oarecare om nu a avut niciodata ocazia sa auda despre Dumnezeu, unul ca acesta nu se va judeca potrivit cu starea in care se afla, ci potrivit cu starea in care s-ar fi aflat daca L-ar fi cunoscut pe Dumnezeu. Pentru ca altfel Dumnezeu nu ar fi drept. Dreptatea dumnezeiasca are propriile ei relatii matematice. Unul si cu unul uneori fac doi, iar alteori doua milioane”

    Apreciază

   • Starcu auriu said, on Septembrie 20, 2016 at 6:31 pm

    Textele lui Sfantului Paisie Aghioritul sunt interpelate, in multe editii, de ecumenisti. Cu toate acestea, e un fenomen periferic. Citatul in care se face aluzie ca se pot mantui oamenii care nu au auzit de Dumnezeu este falsificat de ecumenisti si masoni. Modelul sunt magii. Le-a descoperit ingerii, daca nu oamenii, pe Hristos. Si au venit, de departe, la ortodoxie. Dar sa stiti ca orice pagan ce Dumnezeu stie ca atunci cand va afla de Hristos ar fi dispus sa-L urmeze, ajunge sa intalneasca ortodocsi si sa afle de ei. Chiar se pune la indoiala puterea lui Dumnezeu de a se face cunoscut? suntem ridicoli daca credem ca Stapanul tututor nu are capacitatea sa se faca cunoscut tuturor din lume care Il pot primi. In fapt aceasta gandire e ecumenism mascat. E una din cele mai greu de eliminat erezii ecumeniste.

    Apreciază

 6. ultimul mohican said, on Septembrie 19, 2016 at 6:52 pm

  Off topic, activenews.ro continua hotarat in linia lui Radu Iliescu si ne lasa intr-un articol recent sa intelegem ca nu toate ONG-urile sunt rele:
  http://m.activenews.ro/stiri-mediu/Stiati-ca-pe-Autostrada-Soarelui-se-afla-prima-padure-plantata-integral-de-un-ONG-din-Romania-care-a-ajuns-la-maturitate-Apel-pentru-implicarea-directa-in-actiuni-de-impadurire-136577

  Cand te uiti la sponsorii Viitor Plus te lamuresti urgent. Printre altii sponsori sunt si camatarii de la Provident:
  http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/provident-finanteaza-extinderea-proiectului-recicleta-ecomunitatea-ta-al-viitor-plus.html

  Zicea cineva ca le scrie Soros pe frunte si astora, nu-i exclus, tactica e clasica: cine cumpara presa, cumpara si publicatii pro si „moderate” si „anti” si apoi improasca cu toate. La cele pro minciunile au in mod evident pondere mai mare decat la cele anti, gen activenews, unde pun numai o lingurita de rahat in butoiul cu miere.

  Apreciază

 7. ioan said, on Septembrie 19, 2016 at 6:55 pm

  saccsiv frate. poate sunt eu prea indoctrinat si nu pricep. blogul sfantul munte athos promoveaza o carte de bucate a unui parinte din muntele Athos in care sunt retete cu sepie, caracatita si alte fructe de mare. noi ca si crestini ortodocsi avem voie sa consumam asa ceva? sfintii parinti spun ca avem voie numai peste. cat despre carne in patericul romanesc, la viata pustnicului Ioan episcopul cel minunat gasim ca cei ce mananca carne, chear daca mai postesc, nu au nici un progres duhovnicesc. par. Cleopa spunea ca daca un calugar mananca carne sa se afuriseasca si daca continua sa fie dat afara din manastire. cum poate atunci un sf. parinte si inca din Athos sa ne indemne sa mancam carne, ba mai mult moluste, crustacee etc.

  Apreciază

  • saccsiv said, on Septembrie 19, 2016 at 8:57 pm

   ioan

   Ei mananca „fructe de mare”.

   Apreciază

   • Anonim said, on Septembrie 20, 2016 at 3:06 pm

    NU scrie nicaieri ca fructele de mare, pot lua locul pestelui…Nu exista nici un canon si nici o marturie patristica….In fine.As vrea sa propun la intrebarea ce este Ortodoxia un fragment video al marelui teolog Parintele Ioanis Romanidis:https://www.youtube.com/watch?v=ecJ_tpSI6uo

    Apreciază

   • ban said, on Septembrie 20, 2016 at 5:32 pm

    Anonim, mai citeste, inainte sa vorbesti.

    Apreciază

  • ban said, on Septembrie 19, 2016 at 10:15 pm

   Se pot manca, se considera ca si peste, nu carne. Iar in Pidalion scrie ca in timpurile mai vechi se mancau si in postul mare sambata si duminica, nefiind considerate peste. Dar mai spre timpurile noastre s-a hotarat sa nu le mai mancam decat cand e dezlegare la peste.

   Apreciază

   • Anonim said, on Septembrie 20, 2016 at 6:24 pm

    Ok, dami atunci canonul din pidalion, unde scrie ca fructele de mare pot inlocui pestele(cand este post)???Da este adevarat, pana in sec 4, sambata si dumineca, crestinii mancau de dulce,dar aceasta este altceva..Postul inca nu era uniformizat la nivel ecumenic,ci fiecare tinea o anumita perioada si cu o anumita randuiala…La inceput(perioada apostolica) postul mare era de o saptamana, apoi, de 7 saptamani…De prin sec 4, s-a schimbat,dupa iesirea Bisericii din catacombe.Abia după uniformizarea datei Paştilor, hotărâtă la Sinodul I Ecumenic (Niceea, 325), Biserica de Răsărit va adopta definitiv vechea practică de provenienţă antiohiană a postului de şapte săptămâni,fara mancare de dulce sambata si duminica. După regula ortodoxă, se lasă sec în seara „Duminicii iz-gonirii lui Adam din rai“ şi se posteşte până în Sâmbăta Sfintelor Patimilor, inclusiv…Dezlegare la peste de BUNA VESTIRE SI Florii..Atentie la Peste,aceasta este randuiala Bisericii incepand din sec 4…

    Apreciază

   • ban said, on Septembrie 20, 2016 at 10:26 pm

    Anonim, daca il ai, mai bine ai citi singur Pidalionul, ca e f. interesant, daca nu l-ai citit.
    La raci, scoici si altele ca astea + pesti ostracodermi in Sa. si Du. Postului Mare dezleaga canonul 64 apostolic si 56 al sinod. 6 Ecumenic. Sigur, faci cum spune duhovnicul, dar dupa canoane e voie.
    Bonus, putem sa mancam si carne de caine in caz de nevoie mare si foamete, ca nu pacatuiesti; dar te las sa descoperi singur ce canon reglementeaza asta.
    Iertati ca v-am poftit la bunatati.

    Apreciază

 8. Iones said, on Septembrie 19, 2016 at 7:06 pm

  Maine 20 septembrie 2016, CCR va decide asupra cererii lui Adrian Coman si „sotul” lui american Clai de a recunoaste asa-zisa lor „casatorie” din SUA. Sa ne rugam ca judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei sa gandeasca in favoarea familiei nucleu barbat si femeie.

  Apreciază

  • Ionut said, on Septembrie 20, 2016 at 1:42 pm

   Ma bucur ca mai e ceva bun si in Guvernul Romaniei:

   „”Punctul de vedere al Guvernului a fost că argumentele aduse de avocaţi nu se suţin, având în vedere că faptul că un stat nu recunoaşte astfel de căsătorii reprezintă „expresia diversităţii sistemelor juridice”, în raport cu valorile morale ale fiecărei societăţi în parte.” (digi24)

   Apreciază

 9. maxim said, on Septembrie 19, 2016 at 7:50 pm

  – Biserica = Mireasa lui Hristos = Trupul lui Hristos = Impartasania = Crestinii

  – biserica = cladirea = edificiul = locul = incaperea

  Deci,

  – Biserica lui Hristos este in Impartasanie, iar Impartasania in Biserica. Biserica lui Hristos sunt crestinii, pentru ca in ei este Trupul lui Hristos, Impartasania.Voi sunteţi (1 Corinteni 12, 27)

  Apreciază

 10. ultimul mohican said, on Septembrie 19, 2016 at 8:48 pm

  Inca odata off topic, nici cu napocanews.ro nu te faci de rusine, tot nationalisti declarati, tot mari credinciosi.
  Iata cine conduce una din campanii (care ea in sine nu e rea, cum nu e rau sa plantezi paduri, sa cureti gunoaie, etc., etc.,) liderul rock, pr. Constantin Necula:

  http://www.napocanews.ro/2016/09/salvam-casa-memoriala-iuliu-maniu-din-badacin-alaturi-de-parintele-constantin-necula.html

  In alta ordine de idei am fost la o cununie religioasa ,mirii ortodocsi, biserica ortodoxa, muzica simfonica in biserica, pe catapeteasma o pictura mare cu Sfanta Treime cu Dumnezeu reprezentat ca un batran barbos. A zis cineva ca parca suntem la catolici. Am discutat recent cu niste apropiati, oameni instruiti, s-a pornit o discutie pe teme economice si din una in alta am ajuns sa le spun cu exemple, cat de mult rau fac multinationalele economiei autohtone. M-au atacat violent cu argumentul ca asa e bine, ca doar suntem in capitalism, nu cumva tin cu rusii ? M-a pufnit rasul dar … Atat le-am mai spus ca fara sustinerea interesului national si a credintei suntem pierduti. Aici au ras ei. Ce sa le mai zici de ecumenism, inchisoarea electronica, sau altele, n-avea rost.

  Se strange latul.

  Apreciat de 1 persoană

  • Ionut said, on Septembrie 20, 2016 at 1:55 pm

   Da, da, asa e bine. Sa vinzi Petrom-ul unei companii mai mici decat ea, cu 600 mil. de euro, in timp ce ungurii au refuzat sa vanda MOL-ul catre OMV pt. 14 mld. de euro. In plus au rascumparat un pachet de actiuni pe care OMV-ul il vanduse unei companii rusesti. MOL-ul a ramas companie de stat.
   E bine sa falimentezi CPL-urile si apoi sa inviti investitori de genul Schweighopfer si Kronospan sa participe la „jupuirea” muntilor. E bine sa iei pielea de pe romani si apoi sa liberalizezi piata terenurilor agricole, sa vina neamtul sau italianul sau arabul cu teancul gros de bani si sa cumpere tot. Iar romanul sa fie sluga pe mosia strainului.
   Daca asa e bine, atunci sa-si vanda si ei casa la un pret de 20 de ori mai mic decat pretul pietei si sa se mute cu chirie. Asa, de dragul economiei de piata.

   Apreciază

 11. ayeaye20 said, on Septembrie 19, 2016 at 9:23 pm

  Sf. Grigorie Teologul : ” religia este cinstea fata de demoni, in vreme ce credinta este cinstirea Treimii ”

  Apreciază

 12. ayeaye20 said, on Septembrie 19, 2016 at 9:31 pm

  Pr.Ioannis Romanides : „Religia este o boală neurobiologică, iar Ortodoxia este terapia acesteia”

  Apreciază

 13. ortodoxie_sau_moarte said, on Septembrie 19, 2016 at 10:36 pm

  http://trinitastv.ro/stiri-video/patriarhul-romaniei-cetatean-de-onoare-al-orasului-otopeni-73910

  A se urmari la 1:56.. e pe fata, nu se mai ascunde nimeni.Doamne ajuta!

  Apreciază

 14. alex said, on Septembrie 20, 2016 at 3:11 am

  Din capitolul Varsanufie si gasca.

  http://basilica.ro/simpozionul-international-sfantul-antim-ivireanul-la-manastirea-cozia-ips-varsanufie-activitatea-sfantului-ierarh-se-poate-rezuma-la-lucrarea-de-rescriere-a-cuvantului-lui/#&gid=1&pid=3

  Arhiepiscopia Râmnicului a organizat în perioada 15 -18 septembrie 2016 Simpozionul Internațional Sfântul Antim Ivireanul – Cultura și spiritualitatea europeană și caucaziană de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, notează site-ul oficial al Arhiepiscopiei Râmnicului.

  Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului, Academia Oamenilor de Știință din România, Academia Națională de Știință din Georgia, Centrul de Studii si Cercetari Religioase și Juridico-Canonice al celor Trei Religii Monoteiste – afiliat Facultății de Teologie din Constanța și Universitatea din Silesia din Katowice din Polonia.

  Prima parte a simpozionului s-a desfășurat la Constanța în ziua de 15 septembrie 2016, iar cea de-a doua parte a avut loc în zilele de 17 și 18 septembrie 2016, la Mănăstirea Cozia.

  În cuvântul rostit, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a subliniat importanța activității pastoral- misionare a Sfântului Antim Ivireanul.

  Întreaga sa activitate ca ierarh al Bisericii Ortodoxe se poate rezuma la lucrarea de rescriere a Cuvântului lui Dumnezeu în inimile credincioșilor, străduindu-se, cu timp și fără timp, să-l înalțe pe om la Dumnezeu. Spre aceasta s-a folosit atât de cuvântul rostit în predicile sale insuflate de Dumnezeu, de cuvântul scris în cărțile sale, tipărite prin propriul efort, dar și de cuvântul zugrăvit în culoare, fiind un pictor de icoane iscusit, a spus Înaltpreasfinția Sa.

  În cadrul evenimentului au susținut comunicări în limba engleză profesori de la universitățile și instituțiile de cercetare și culturale partenere.

  Apreciază

 15. alex said, on Septembrie 20, 2016 at 3:13 am

  Iar aici din capitolul unde-i rau hop si eu

  http://ro.radiovaticana.va/news/2016/09/19/papa_francisc_assisi_ziua_rug%C4%83ciune_pace/1259175

  RV 19 sep 2016. ”Marțea viitoare (20 septembrie 2016 – n.r.) voi merge la Assisi pentru Întâlnirea de rugăciune pentru pace, la 30 de ani de la cea istorică pe care a convocat-o Sfântul Ioan Paul al II-lea. Invit parohiile, asociațiile bisericești și pe fiecare credincios în parte din lumea întreagă să trăiască această zi ca pe o Zi de rugăciune pentru pace. Astăzi mai mult ca oricând avem nevoie de pace, în acest război care este pretutindeni în lume. Să ne rugăm pentru pace! După exemplul Sfântului Francisc, om de fraternitate și blândețe, suntem cu toții chemați să oferim lumii o mărturie puternică a efortului nostru comun pentru pace și reconciliere între popoare. De aceea, marți, toți uniți în rugăciune: fiecare să-și facă timp, în măsura posibilităților, ca să se roage pentru pace. Toată lumea unită!”.
  Cu acest cuvinte papa Francisc a anunțat duminică la ”Angelus” călătoria sa la Assisi, marți, 20 septembrie, pentru a participa personal la Ziua mondială de rugăciune pentru pace. Ziua de rugăciune constituie încheierea inițiativei ”Sete de pace. Religii și culturi în dialog”, organizată de la 18 la 20 septembrie de Comunitatea Sfântul Egidiu, dieceza de Assisi și Familiile Franciscane în orașul Sărăcuțului. Participă peste 400 de lideri ai religiilor din lumea întreagă, printre care se află patriarhul ecumenic Bartolomeu I, arhiepiscopul Justin Welby, primatul Comuniunii anglicane, alături de evrei, musulmani, budiști și alții.
  Biserica catolică din România este reprezentată de PS Virgil Bercea, al eparhiei greco-catolice de Oradea, care va interveni la una din dezbaterile organizate la Assisi.
  Semnificativă, și delegația Bisericii ortodoxe din România, din care fac parte arhiepiscopul mitropolit Serafim Joantă și arhiepiscopul mitropolit Ioan al Banatului.
  Potrivi programului, Pontiful pleacă marți din Cetatea Vaticanului la ora 10.30 cu elicopterul spre Assisi, unde ajunge la ora 11.00, aterizarea fiind prevăzută pe terenul de sport de la bazilica Santa Maria degli Angeli. La ora 11.30, sosirea la Sacrul Convent din Assisi, unde este întâmpinat, printre alții, de custodele conventului, de patriarhul ecumenic Bartolomeu, un reprezentant musulman, de arhiepiscopul de Canterbury Justin Welby, primat al Comuniunii anglicane, de patriarhul siro-ortodox de Antiohia, Efrem al II-lea, un reprezentant al religiei ebraice și de șeful suprem al mișcării budiste Tendai, din Japonia.
  La ora 13.00, prânzul în comun, alături de mai multe victime ale războaielor. Rugăciunea pentru pace începe la ora 16.00 în diferite locuri din Assisi, rugăciunea ecumenică fiind organizată în bazilica inferioară a Sf. Francisc. La ora 17.00, după rugăciune, toți participanții ies din bazilica inferioară și se întâlnesc cu reprezentanții celorlalte religii care s-au rugat în alte locuri, după care participă la Ceremonia de încheiere din Piața bazilicii. Un martor al atrocității războaielor, alături de liderii religiilor, va adresa un mesaj special pentru pace. După discursul papei Francisc se va citi Apelul la Pace care va fi înmânat unui grup de copii din diferite națiuni. Se va păstra un moment de reculegere în memoria victimelor războaielor. Ceremonia prevede semnarea Apelului la Pace și aprinderea a două candelabre, gesturile fiind urmate de îmbrățișarea fraternă a păcii. La ora 18.30 papa Francisc merge cu automobilul la heliportul de la Santa Maria degli Angeli, după care revine în Cetatea Vaticanului.

  Apreciază

 16. Gabriel said, on Septembrie 20, 2016 at 9:48 am

  Apreciază

  • ilioara said, on Septembrie 20, 2016 at 12:49 pm

   ha, au fost prinsi pe picior gresit, si-au pregatit arsenalul si sunt pregatiti sa-si ia revansa…cred ca au si tehnici de linistire a creierului plus discursuri……..
   Ma, ma duc si eu dar mai intai vreau sa ma conving ca sunt in Biserica Cea Una, deci vreau sa vad si sa aud cum il anatemizeaza pe papa, catolicismul, teoria ramurilor si ultima urma de secta draceasca de pe fata acestui pamant, plus iesirea si anatemizarea cmb-ului, plus dezicerea si anatemizarea a tot ceea ce inseamna vreo urma de legatura sau semnaturi cu ereticii, slujiri impreuna, rugaciuni impreuna, SAPTAMANA DE RUGACIUNE…si in rest mai ziceti si voi!
   Astept condamnarea, sanctionarea si demiterea din functii a tutror preotilor inclusiv a patriarhului pentru slujiri impreuna cu eretici, rugaciuni in comun si absolut tot ce au savarsit impotriva CANOANELOR si INVATATURII DE CREDINTA A BISERICII.

   Apreciază

  • maxim said, on Septembrie 20, 2016 at 1:46 pm

   Apreciază

   • ilioara said, on Septembrie 20, 2016 at 6:12 pm

    mai oameni buni, NU SE POATE ASA CEVA, N U S E P O A T E !!!!!
    si asta e de 25 de ani, dar romania se afla in cmb din 1961, adica de 57 de ani timp in care credinciosii nu au avut timp sa afle si nu e vorba numai de asta, e vorba de tot ce se petrece PE FATA in bor, deci ce spuneati ca mai asteptam, deci sa mergem in continuare la ei ca ne mantuim prin iconomie?????????
    Parintele Grigorie a zis ca trebuia intrerupta pomenirea de cand au intrat in cmb, acum facura SINOD la noi acasa si tot nu va ajunge…Daca asta nu e botjocura si si hula la adresa lui Dumnezeu…spuneti voi ce e !
    Deci asta trebuie DISTRIBUITA, ARATATA, sa vada toata lumea sa nu zica cineva CA NU A STIUT…..
    mai fratilor se lasa cumva DUMNEZEU batjocorit??????????????? mai e o picatura, ultima, asta cu casatoriile gay, si…………..

    Apreciază

 17. Gabriel said, on Septembrie 20, 2016 at 11:23 am

  Adunările CMB: ocultism, vrăjitori, muzică Rock, spiritism, „teologi” coreeni, „episcopi” femei şi…ortodocşi

  http://www.glasulstramosesc.ro/blog/adunarile_cmb_ocultism_vrajitori_muzica_rock_spiritism_teologi_coreeni_episcopi_femei_si_ortodocsi/2016-09-20-172

  Apreciază

 18. Stere Buzatu said, on Septembrie 20, 2016 at 2:12 pm

  http://www.atitudini.com/2016/09/parintele-justin-parvu-despre-catolicism/ ce splendid si sfant

  Apreciază

 19. mircea.v said, on Septembrie 20, 2016 at 2:17 pm

  Hai ca incet-incet o coteste si „graiul ortodox”, asta ca sa nu zic ca a cotit-o deja. Lor li se trage de la „copyright”.

  Apreciază

 20. mircea.v said, on Septembrie 20, 2016 at 2:51 pm

  https://graiulortodox.wordpress.com/2016/09/19/sfantul-si-marele-sinod-sfanta-manastire-cutlumus-sfantul-munte-athos/

  Rezumatul unui articol care incepe asa:

  „Un sinod (sfânt și mare sau orice altceva) se poate întruni într-o insulă din ocean. De asemenea un sinod se poate întruni, paradoxal, într-un ocean ce cuprinde o insulă. Insula este omul, iar oceanul este lumea sa lăuntrică.”
  Foarte poetic, profund si inalt filozofic.

  Rezumat: (pt a citi este util si un fond muzical linistitor, o muzica ambientala)

  „Cand vezi ca a luat foc casa…., nu te agita…, nu privi la casa care arde…., ci apleaca-te spre cele dinlauntru…. Solutia este isihasmul… Fa-te isihast… Doar asa vei putea desparti empiric credinta ortodoxa de erezie… ”

  Foarte frumos, coplesitor…

  Si un citat din parte de final:
  „De aceea și un lucru bun care s-a făcut la recentul Sinod de la Creta, a fost menționarea tradiției isihaste și a sinoadelor care l-au validat. Această tradiție teologică, care mărturisește participarea personală, reală la energiile necreate ale lui Dumnezeu, este esența care desparte empiric credința ortodoxă de erezie.”

  PS.

  Imi cer scuze ca nu am respectat „copyrightul”. Nu prea ma intereseaza subiectul „copyright” cand e vorba de ortodoxie. Trebuie sa fii dus cu pluta sa te preocupe pr asta.

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: