SACCSIV – blog ortodox

A INCEPUT PRIGOANA impotriva Parintelui Ciprian Ioan Staicu. CITITI Instiintarea Ierarhului si raspunsul Parintelui

Posted in Uncategorized by saccsiv on septembrie 11, 2016

Dupa cum stiti, Parintele Ciprian Ioan Staicu este foarte activ pe frontul luptei impotriva ecumenismului. Iata si ultimul sau interviu:

VIDEO (exceptional): Interviu luat de Parintele CIPRIAN IOAN STAICU Parintelui Prof. Univ. Dr. THEODOROS ZISIS despre Marele Sinod si erezia ecumenismului, care lucreaza din interior prin Episcopi si Facultatile de Teologie. Despre ASCULTAREA CEA REA SI NEASCULTAREA CEA SFANTA / INTRERUPEREA POMENIRII nu este SCHISMA!!!

Interviu care a fost considerat atat de tare periculos pentru miscarea ecumenista, incat, la scurta vreme, Parintele a primit aceasta Instiintare:

img_0001-1

Cititi-o va rog cu atentie caci are cateva paragrafe teribile.

Iata si raspunsul parintelui, postat la Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu – Răspuns la un început de prigoană… pe Asociația ”Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”:

Preasfinția Voastră,

Respectuos Vă aduc la cunoştinţă că după primirea înştiinţării nr. 1082, pe care aţi avut bunăvoinţa de a mi-o trimite (în care mă informaţi că, în conformitate cu Decizia Eparhială nr. 1957/22.09.2015, mi se interzice în mod desăvârşit să public în mediul virtual fără acordul prealabil al Chiriarhului locului) și după răspunsul meu ca, în pofida sentimentului de siluire a conștiinței, să Vă dau ascultare, Dumnezeu, Care poartă de grijă celor Care Îl cinstesc pe El în Duh și în Adevăr, a privit la nimicnicia mea și mi-a scos în cale o familie de ortodocși, el fiind un bun cunoscător al Dreptului Canonic al B.O.R., iar ea înalt magistrat. Le-am dat înștiințarea Preasfinției Voastre, având în vedere că nicăieri în ea nu scrie că este confidențială și, din moment ce îmi era adresată personal, am dreptul legal de a dispune cum doresc de propria corespondență.

Menționez că am solicitat aparatului administrativ eparhial să mi se trimită o copie a deciziei chiriarhale nr. 1957 din 22.09.2015, menționată în înștiințarea nr. 1082 din 06.09.2016 și folosită de Preasfinția Voastră ca temei legal împotriva mea, dar până în prezent nu am primit nici un răspuns.

Drept urmare, Vă prezint analiza juridică a celor doi specialiști în canoane și legi, urmând ca în final să adaug concluzia lor și cea personală. Am trecut expunerea la persoana I singular, asumându-mi ceea ce scriu ei:

Faţă de decizia-înștiințarea scrisă nr. 1082 din 06.09.2016 a Preasfințitului Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei pot formula două obiecţii legale:

 1. I)Decizia de a interzice publicarea în mediul virtual a unor materiale prin care apăr credinţa ortodoxă şi nu aduc nicio atingere învăţăturii Bisericii contravine, pe de o parte, misiunii Bisericii de a mărturisi cu timp şi fără timp cuvântul lui Dumnezeu, în orice circumstanţă, iar pe de altă parte, angajamentelor pe care Sfânta noastră Biserică şi le-a asumat faţă de stat, de a nu aduce nicio atingere drepturilor fundamentale ale omului, mai precis, dreptului fundamental la liberă exprimare.
 2. a) Articolul 123 (7) din Statutul de funcţionare al Bisericii Ortodoxe Româneprevede că “raportul dintre personalul clerical şi Centrul eparhial este unul de slujire şi misiuneliber asumată, conformmărturisirii (declaraţiei) solemne publice rostite şi semnate de fiecare candidat înaintea hirotonirii întru preot” (s.n.). În mărturisirea solemnă m-am angajat la ascultare faţă de Chiriarh şi la comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Am respectat şi am de gând să respect acest angajament, conştient şi de faptul că ascultarea faţă de superior se face necondiţionat, atâta timp cât Chiriarhul mărturiseşte dreapta credinţă şi nu se face vinovat de vreo ”rea socoteală” (conform canonului 31 Apostolic).

Este la fel de adevărat însă că în acea mărturisire mi-am luat şi un angajament care defineşte conţinutul spiritual al activităţii mele ca preot: “În toată viaţa mea mă voi călăuzi după învăţăturile Sfintei Evanghelii, ale Sfinţilor Apostoli, după Sfintele Canoane şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe”. Mai mult, pentru că am fost hirotonit în Grecia, de Înaltpreasfințitul Pantelimon, Mitropolit de Veria, iar în practica grecească preotul nu mai depune jurământ la hirotonia sa, eu am insistat și l-am depus, traducând în limba greacă și spunând în biserică cuvintele de mai sus.

În toate activităţile mele în spaţiul virtual am fost fidel acestui angajament, apărând Ortodoxia în faţa atacurilor de orice fel. Articolele mele despre sinodul din Creta publicate în presa electronică reprezintă manifestări ale fidelităţii faţă de acest angajament-obligaţie asumat înainte de hirotonie. Cum aceste articole nu aduc atingere integrităţii Bisericii Ortodoxe, conform canonului 15 I-II Constantinopol, care prevede că acel cleric care luptă contra ereziei trebuie recunoscut şi cinstit ca apărător al credinţei, neavând a suferi nicio o certare [e.g. interdicţie în presa online] sau caterisire, consider că nu mi-am încălcat nici angajamentul de ascultare şi fidelitate faţă de Chiriarh, pe care mi-l reaminteşte înştiinţarea Preasfinţiei Voastre. Hotărârile sinodului din Creta sunt contrare şi învăţăturii Sfintei Evanghelii, şi celei a Sfinţilor Apostoli, şi Sfintelor Canoane şi învăţăturii Sfinţilor Părinţi, deoarece sunt în esenţă un angajament faţă de erezia eclesiologică ecumenistă, lucru demonstrat atât de mine, cât şi de alţi teologi şi duhovnici români sau din alte părţi ale lumii ortodoxe. Ba mai mult, prin hotărârea sa, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei, în august 1983, după Adunarea ecumenistă de la Vancouver, a predat anatemei ecumenismul (Anatema – celor care se ridică împotriva Bisericii Ortodoxe și susțin că Biserica lui Hristos s-a împărțit în așa-zise “ramificații”, ce diferă una de alta după doctrină și modul de viață, sau că Biserica nu a existat în chip văzut, ci se va constitui abia în viitor, când toate “ramificațiile” sau părțile, sau confesiunile și chiar toate religiile se vor uni într-un singur trup. Anatema – și celor care nu deosebesc Preoția și Tainele Bisericii de “preoția” și “tainele” ereticilor, dar afirmă că botezul și euharistia ereticilor ar fi suficiente pentru mântuire. De aici anatema – și celor ce comunică în mod conștient cu ereticii amintiți sau susțin, propagă și iau apărarea ereziei ecumeniste proaspăt apărute a acestora, sub pretextul pretinsei iubiri fraterne sau presupusei uniri a creștinilor scindați!”) Așadar, cele hotărâte în 2016 în Creta de ecumeniști sunt erezii aflate DEJA sub anatema Bisericii Ortodoxe. Datoria sfântă a Sinodului BOR este de a face la fel.

Mediul virtual este un spaţiu extrem de fluid, în care informaţia circulă cu o rapiditate care face ca orice întârziere a reacţiei să devină o piedică în calea eficacităţii mesajului. Este contraproductiv ca un preot să fie împiedicat sau ţinut de obligaţia de a primi mereu binecuvântarea chiriarhală să facă misiune creştină în spaţiul virtual, în condiţiile în care mare parte a vieţii sociale s-a mutat în acest spaţiu. Este la fel de contraproductiv ca preotul să fie dezbrăcat de calitatea sa de preot atunci când doreşte să scrie în spaţiul virtual, ştiut fiind, pe de o parte, că haina preoţească dă greutate mesajului şi, pe de altă parte, că preotul nu se poate dedubla, ci rămâne preot în orice condiţii ale vieţii.

 1. b)Decizia de a-mi interzice exprimarea în spaţiul virtual, fără nicio motivare plauzibilă, riscă să încalce angajamentele asumate de către Biserica Ortodoxă în relaţia sa cu statul român.

Astfel, Legea 489/2006 a Cultelor prevede: “Art. 5 1) În activitatea lor, cultele, asociaţiile religioase şi grupările religioase au obligaţia să respecte Constituţia şi legile ţării  şi să nu aducă atingere… drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”. Această respectare a drepturilor omului trebuie să includă şi respectarea dreptului fundamental al omului de a-şi exprima propriile gânduri, consemnat în art. 30 din Constituţia României: “Art. 30 (1): Libertatea de exprimare a gândurilor şi opiniilor sau credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile. (2) Cenzura de orice fel este interzisă. (s.n.)”

Decizia episcopală riscă să încalce, în ceea ce mă priveşte, ambele principii constituţionale enunţate mai sus.

Din această perspectivă, se cuvine să reamintesc că chiar şi Decizia Eparhială nr. 1957/22.09.2015 este ţinută de obligaţia de a respecta drepturile fundamentale ale celor cărora li se aplică, conform art. 17 1) din Legea Cultelor: “Recunoaşterea statutelor şi codurilor canonice se acordă în măsura în care acestea nu aduc atingere, prin conţinutul lor securităţii publice, ordinii, sănătăţii şi moralei publice sau drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”.

În concluzie, consider că Decizia Eparhială nr. 1957/22.09.2015 se referă la orice formă de apariţie în public a unui preot în mediul virtual, mai puţin la apariţia sa în calitate de smerit mărturisitor al credinţei lui Hristos şi învăţător al dreptei credinţe, pentru care a primit deja binecuvântarea Chiriarhului odată pentru totdeauna, în momentul hirotonirii.

 1. II)Cea de-a doua obiecţie a mea se referă la afirmaţia că hotărârile Sinodului din Creta trebuie lăsate exclusivîn seama Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Consider că prin această exprimare se exclude rolul pliromei Bisericii în actul de receptare a deciziilor unui sinod, recunoscut şi acceptat de-a lungul secolelor de către Sfânta noastră Biserică, în baza principiului infailibilităţii Bisericii, care prevede că hotărârile unui sinod inspirat de Duhul Sfânt vor fi receptate, prin lucrarea Aceluiaşi Duh, de către poporul binecredincios, care va recunoaşte astfel şi valabilitatea acestor hotărâri, şi caracterul inspirat al sinodului respectiv.

Este adevărat că în cazul unui sinod panortodox, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe locale este chemat să hotărască şi să aprobe sau să respingă aceste hotărâri, însă este la fel de adevărat că Sfântul Sinod nu poate acţiona fără a ţine seama în niciun fel de reacţia pliromei acelei Biserici.

Studiind Statutul de funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române, în art. 14, litera b) se spune faptul că Biserica „examinează orice problemă de ordin dogmatic, liturgic, canonic şi pastoral-misionar, pe care o soluţionează în conformitate cu învăţătura Sfintei Biserici Ortodoxe, şi hotărăşte, potrivit Sfintelor Canoane, asupra problemelor bisericeşti de orice natură” (s.n.). Din acest articol reiese că şi procesul de analiză şi decizie a hotărârilor sinodului panortodox trebuie să se facă în baza învăţăturii Sfintei Biserici Ortodoxe şi a Sfintelor Canoane, care acordă întregii plirome un rol în receptarea hotărârilor unui sinod cu caracter panortodox sau ecumenic.

Acest lucru a fost recunoscut şi în cadrul Conferinţei Panortodoxe presinodale din 1976, unde s-a decis ca “consensul credincioşilorîn procesul de receptare a sinodului trebuie să stabilească dacă a fost panortodox sau ecumenic”[1]. Așadar, nu ierarhii ecumeniști hotărăsc validitatea hotărârilor luate în Creta, ci Biserica Ortodoxă în ansamblul ei (cler și popor).

Prin urmare, consider că activitatea mea legată de sinodul din Creta se înscrie în mod firesc în procesul de receptare a hotărârilor acestui sinod.

Concluzia prietenilor mei juriști este următoarea: ”ceea ce v-a trimis PS Andrei are ca scop să vă prindă cu ceva la capitolul disciplină, pentru a vă putea caterisi pe alte motive decât hotărârile Sinodului din Creta.”

Concluzia mea, Preasfinția Voastră, este că răspunsul pe care vi l-am trimis acum câteva zile nu mai este actual din punct de vedere al promisiunii mele de a face precum mi-ați poruncit (a nu mai scrie nimic și a nu semna ca preot), ci pentru că susținerea canonică și constituțională a înștiințării eparhiale nr. 1082 este nulă, îmi reconsider poziția și îmi voi apăra credința ca și până acum, oral și scris. Desigur, nu am absolut nimic împotriva persoanei Preasfinției Voastre, nici a demnității arhierești, și Vă voi asculta întru toate, trecând prin filtrul conștiinței mele cele ce îmi veți porunci în calitate de chiriarh al meu.

Cu alte cuvinte, îmi voi apăra preoția până în pânzele albe, indiferent cine și cum o atacă. Nu sunt dator nimănui pentru ea, decât Bunului Dumnezeu care mi-a dat-o și voi răspunde în fața Lui de modul în care am făcut-o lucrătoare. Cu tristețe vin în fața Preasfinției Voastre pentru faptul că am simțit necontenit în ultimele 18 luni, de când ați fost instalat ca episcop al Covasnei și Harghitei, că anumite resentimente pe care le aveți în primul rând față de familia mea și apoi față de mine nu s-au stins. Încă o dată îmi cer iertare dacă V-am greșit cu ceva și îmi doresc ca activitatea mea pastorală să fie cel puțin la fel de rodnică până acum.

Cu mila lui Dumnezeu, iată, în 6 zile, deja sunt 7865 de vizualizăripe youtube ale interviului plin de bun simț, demnitate, adevăr, realizat cu pr. prof. dr. Theodoros Zisis, care a provocat mâhnirea Preasfinției Voastre și emiterea înștiințării nr. 1082 în condițiile enunțate în analiza juridică de mai sus. Deci, procesul de receptare a hotărârilor Adunării din Creta este în desfășurare. Eu voi continua să scriu și să vorbesc atâta vreme cât îmi va bate inima în piept și nădăjduiesc să nu mă abat de la Adevăr, ci să rămân și să cresc în El, cu rugăciunile și sub ascultarea Preasfinției Voastre.

Vă anunț că înștiințarea nr. 1082 și această scrisoare le voi posta acum pe internet. Iar de mâine activitatea mea pastorală va continua, fără tulburare sau părtinire, ca și până acum. În cazul în care vor exista alte tensiuni și amenințări, voalate sau directe, mă încredințez ocrotirii Maicii Domnului, cu ale cărei sfinte rugăciunii să ne mân-tuim toți, cei cei slujim ortodox pe Fiul ei și Dumnezeul nostru.

Cu fiiască supunere,

 1. Ciprian-Ioan Staicu

Preasfinției Sale,

Preasfințitului ANDREI, Episcopul Covasnei și Harghitei

[1] Pr. Prof. V. Ioniţă, Hotărârile întrunirilor panortodoxe din 1923 până astăzi, Editura Basilica, Bucureşti, 2013, p. 90.

Comentariu saccsiv:

Iata un paragraf din Instiintarea Ierarhului:

“[…] va indemnam la pace, la rugaciune, la ascultare si la atentia pe care trebuie sa o acordati slujirii pastorale in parohia pe care o pastoriti, lasand problemele care s-au dezbatut la Sinodul din Creta in analiza si hotararea Sfantului Sinod care are, exclusiv, aceasta competenta, potrivit Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, act normativ pentru ierarhia, clerul, cinul monahal si poporul drept maritor din cuprinsul Patriarhiei Romane.”

Insist asupra acestui paragraf, caci este teribil. Nu este doar de un papism evident, dar este si de un lumesc ingrozitor, ce depaseste cu mult tot ceea ce se petrece chiar in majoritatea institutiilor … lumesti.

Sfantul Sinod are competenta exclusiva? Iar toti ceilalti, de la Ierarh si pana la ultimul mirean trebuie sa taca si sa execute cand in discutie se afla Dreapta Credinta? Dar unde va credeti, mai baieti? In loja masonica? La Skull and Bones? Unde va inchipuiti voi ca sunteti?

Voi de Sfantul Marcu Eugenicul al Efesului ati auzit? Dar de Sfantul Maxim Marturisitorul?

Pai cand la Sinodul din Creta e vorba despre asa ceva:

EREZIA din ARTICOLUL 19 al MARELUI SINOD. Ierarhii BOR elogiaza HULELE din DECLARATIA DE LA TORONTO, care reprezinta de fapt piatra de temelie a Sinodului lor din Creta …

Nici macar ultimul mirean nu are voie sa taca:

DATORIA MIRENILOR cand Ierarhii sunt dusmani ai lui Hristos. Nu plecam si NU FACEM SCHISMA. Strigam “NEVREDNICILOR” si AFURISIM sinoadele talharesti. Iata ce ne invata SFANTUL TEODOR STUDITUL si MITROPOLITUL AUGUSTIN

Iar voi indrazniti sa bagati pumnul in gura unui preot?

Pentru cititorii mai noi ce inca nu stiu care-i treaba cu acest Mare Sinod, la articolul COMUNICATUL PATRIARHIEI despre cei ce se opun SINODULUI DIN CRETA sunt o multime de hiperlinkuri cu titlurile spre articolele in care Biserici Ortodoxe surori, Ierarhi, preoti, calugari cu viata sfanta din Muntele Athos si teologi vestiti argumenteaza ca Sinodul din Creta a fost talharesc si ca ecumenismul este erezie, bazandu-se pe Canoane si scrierile Sfintilor Parinti.

Cititi va rog si:

ANATEMA data ECUMENISMULUI de catre canonicul SINOD al BISERICII ORTODOXE RUSE din afara Rusiei

 

67 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. alex said, on septembrie 11, 2016 at 8:44 am

  Parca undeva in Sfantul munte Athos e scris sloganul Ortodoxie sau moarte. Asa si noi fara frica sa marturisim Adevarul si sa ii rusinam pe acesti eretici.

  Apreciat de 4 persoane

  • marinela said, on septembrie 11, 2016 at 12:29 pm

   Parinte drag,sa nu va fie frica si asa cum ati declarat in scrisoarea catre ierarhul locului,sa va duceti mai departe activitatea pastorala cu osirdie si respect fata de juramintul depus la hirotonie,dar si cu frica sfinta de a nu gresi nici cu o cirta in respectarea Canoanelor.Noi va vom insoti cu rugaciunile noastre nevrednice mereu,iar sfintia voastra sa va rugati pt noi asijderea si asa, uniti in rugaciune, vom invinge impreuna ispitele ce ne pun la incercare credinta noastra in Dumnezeu Cel Bun si Milostiv.Iertati-ma parinte si rugati-va pt noi pacatosii.Amin.

   Apreciat de 1 persoană

 2. didi said, on septembrie 11, 2016 at 9:06 am

  Ce parere aveti de acesta conferinta “Sfantul Antim Ivireanul si iluminismul european”? Merita sa fie onorata cu prezenta?
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/anunturi/2016/09/10/conferinta-sfantul-antim-ivireanul-si-iluminismul-european/

  Apreciază

  • Pąʍvo said, on septembrie 11, 2016 at 9:40 pm

   Dupa cum este prezentat titlul anuntului, sigur ca e o greseala si pierdere de timp sa mearga cineva acolo.
   “Sfantul Antim Ivireanul CONTRA iluminismului european” suna altfel.

   Apreciază

  • Mihail said, on septembrie 11, 2016 at 10:24 pm

   Ce sa cauti la un loc cu masonii? Vrei lobotomie? Saitul este de la dusmani. Nu mai intra pe el.

   Apreciază

  • gheorghi said, on septembrie 13, 2016 at 12:41 am

   Iluminismul european a deschis cai noi in gandirea eretica, orbind cu viclenia manifestarilor (sexual-artistice) si vorbelor pe cei care s-au apropiat prea mult de acea „cunoastere”.
   Cel mai trist exemplu – ierarhii BOR scoliti in Apus.
   Cauta legitimarea minciunii prin pervertirea injvatamintelor sfintilor crestini.
   Daca merge cineva acolo, sa observe daca se incepe manifestarea cu rugaciune, cu marturisirea Crezului…
   Altfel – spectacol viclean de otravire duhovniceasca.

   Apreciază

 3. ilioara said, on septembrie 11, 2016 at 11:16 am

  despre inaltul Andrei numai de bine in afara de faptul ca nu suporta slujbele de noapte si postul de carne in manastiri printre altele…Deci cu astea doua ii toaca sistematic……

  Apreciază

 4. ioan said, on septembrie 11, 2016 at 11:47 am

  Eu ma intreb… daca chiar si un parlit ca mine,care nu am studii teologice,si nu cunosc asa de bine canoanele bisericii noastre ortodoxe,imi dau seama cu certitudine ca aceste reguli impuse de acest sinod din Creta sunt impotriva ortodoxiei, cum de nu isi dau seama conucatorii bisericii noastre,care au mult mai mult discernamant (si studii) ,ca totul e facut impotriva bisericii noastre,impotriva credintei ortodoxe,singura care poate mantui. Oare sunt cu totii orbi? Doamne iarta-ma !!!

  Apreciază

  • cca70 said, on septembrie 11, 2016 at 5:15 pm

   ” cum de nu isi dau seama conucatorii bisericii noastre,care au mult mai mult discernamant (si studii) ,ca totul e facut impotriva bisericii noastre,impotriva credintei ortodoxe,singura care poate mantui ” ….

   pai isi dau f bine seama ce fac , ca asta e planul, asta si vor si mai au un pic si le iese,…sa distruga biserica din interior…ei sunt doar niste infiltrati ( niste gloabe troiene) si sunt platiti de jidani ( platiti sau constransi cu ceva, nu conteaza prea mult) sa le faca treaba.

   Apreciază

 5. doina said, on septembrie 11, 2016 at 12:09 pm

  Maica Domnului si toti sfinţii sa va ajute sa propovaduiti dreapta credinta pana la capat. Va iubesc pentru curajul de marturisire a credintei ortodoxe, parinte Ciprian.
  Sanatate si mantuire sa va dea BUNUL DUMNEZEU!

  Apreciază

 6. mircea.v said, on septembrie 11, 2016 at 12:25 pm

  Dumnezeu – Tatal, Fiul si Sfantul Duh, Preasfanta Fecioara, Sfantul Ioan Botezatorul, Sfintii Apostoli, toti Sfintii si Mucenicii sa-l apere si sa-l intareasca pe Pr Ciprian si pe toti preotii, calugarii si mirenii ce marturisesc Adevarul!

  Apreciază

 7. kosma said, on septembrie 11, 2016 at 1:04 pm

  Cand este primejduit Adevarul de Credinta fiecare crestin este SOLDAT al Lui Hristos si are dreptul sa taie cu sabia cuvantului orice potrivnic, (nota mea-de la patriarh la preot sau mirean, oricat de” grele ” ar fi numele acestora-Daniel, Teofan,Calistrat sau mai nou chiar Amfilohie) , chiar fara sa astepte ordin de sus, precum Sf Arsenie Papacioc zice in interviul dat teologilor greci Metalinos si Tselenghidis.-vezi youtube
  Crestini, acum nu mai avem nici un capitan vazut, iar razboiul este de gherila. Tragi in orice dusman din orice pozitie la orice ora fara ordin, fara somatie, caci ereticii au pus mana pe conducerea Bisericii vazute. Numai asa te poti desparti de erezie si sa-ti mantuiesti sufletul.
  Va veni repede timpul catacombelor.

  Apreciat de 1 persoană

 8. ayeaye20 said, on septembrie 11, 2016 at 1:47 pm

  Protestul de pe 10 septembrie impotriva ecumenismului eretic https://youtu.be/A80txhtURoQ

  Apreciază

 9. maria said, on septembrie 11, 2016 at 2:05 pm

  Așteptăm pocăința ierarhilor noștri ?!?!….iată ce pocăință fac ei !!!,..continuă compromisurile care l-au făcut și pînă acum.

  Târnosirea bisericii din Cremona – 10 septembrie

  https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2016/09/10/sfintirea-bisericii-din-cremona-italia/

  Apreciază

  • Un credincios said, on septembrie 13, 2016 at 12:13 am

   In ce consta greseala de a sfinti o biserica pentru ca aceasta sa devina lacas de inchinaciune ortodox?

   Apreciază

   • maria said, on septembrie 13, 2016 at 1:48 am

    Nimic rău…..rele sînt legăturile cu ei care se fac pe liîgă acetea acșiuni.

    Poate nu stii ce legături se întind inainte și după aceste așa zise daruri de la catolici sau așa vânzări de lăcașe de cult…ei sînt proști să arate? ?arată doar ce le convine să amăgească.Tu crezi că dracul este așa de prost să-ti dea ceva gratis?Catolicii de cînd s-au despărțit de noi numai cu viclenii și cu șiretlicuri au căutat să ne amăgească,să ne lepădăm de Ortodoxie.
    Și ACUM SE PARE CĂ DRACUL ȘI-A ATINS SCOPUL. DACĂ NU AU REUȘIT CU ANI ÎN URMĂ PRIN ALTE PRESIUNI…UITE CĂ ACUM CU AȘA DARURI NE-A PRINS ÎN CAPCANĂ

    ia aminte mai ales la minutul 6

    Apreciază

   • maria said, on septembrie 18, 2016 at 3:52 pm

    Un credincios

    despre „darurile primite de la catolici……

    „niciodată nu-ti dă cineva ceva fără să-ți ceară altceva în schimb….îți dă ceva material si-ți pierzi sufletul”

    un creștin zice:….„s-a văzut deschiderea bisericii catolice față de Biserica Ortodoxă,pînă în 20007 ne-au acordat 80 de parohii ca săputem săvârși Sf Liturghie”

    spune pr Antim:„nu zice nimeni că ar fi rău …dar eu am avut preot care la hirotonit Mitopolia Greacă ….i-au dat o parohie catolicii,și dacă au văzut că nu merge la rugăciunile comune,i-a zis:părinte de azi o eliberezi că nu avem treabă cu tine…și a trebuit să plece din Italia!….deci, să stii că nu-ți îți dă ceva pînă nu-ti cere ceva…îți dă ceva material si-ți pierzi sufletul”….ați văzut ce a făcut satana cu Hristos?după ce a postit l-a suit pe un munte înalt ,și i-a zis:vezi toată lumea asta?ti-o dau ție numai să mi te închini mie!…ce fac cei de alte confesiuni?îți dă un lăcaș de cult,îți mai dă și vreun bănuț,că au destule case de caritate,o avut grijă cine să umble la suflete ca să le deie vreun bănuț din belșug…..dar Mântuitorul ce a spus?:înapoia mea satană!!așa trebuie să facem și noi!!..sărac și curat!mai degrabă,chiar dacă am avea o bucată de pâine cu ceapă…
    Păcătoși sântem,dar măcar să mergem cu Ortodoxia înaintea lui Dumnezeu….Doamne,am păzit Ortodoxia!…deci trebuie să mărturisim…
    https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2016/09/17/despre-darurile-primite-de-la-catolici-niciodata-nu-ti-da-cineva-ceva-fara-sa-ti-ceara-altceva-in-schimb-iti-da-ceva-material-si-ti-pierzi-sufletul/

    Apreciază

 10. valentin said, on septembrie 11, 2016 at 2:16 pm

  Ortodoxie sau moarte !

  Apreciat de 1 persoană

 11. CREANG TEOFIL said, on septembrie 11, 2016 at 2:29 pm

  Bravo Parinte Ciprian! Suntem alaturi de sfintia voastra! Folositi-va si de legile statului. Acesti hoti trebuie dati jos! Este o intreaga mafie! Cati bani se dau pentru a se prinde parohii bune! Trebuie publicata o lista si cu ierarhii securisti, turnatori. Nu s-au pocait de pacatele lor. Inainte i-au slujit pe comunisti, acum ii slujesc pe masoni tot cu aceleasi arme. Trebuie postate pe internet abaterile lor si trasi la socoteala in justitie. Ei incalca si legile bisericesti si pe cele ale statului. Ati demonstrat foarte bine acest aspect. Ar fi indicat ca cei care au schituri, chiar si biserici sa si le intabuleze, pentru ca atunci nu se vor mai putea lega de ei si vor pomeni pe cine vor. Credeti ca pe ei ii doare de unitatea bisericii, pe ei ii doare sa nu piarda proprietati, schituri, manastiri, venituri. Bine a facut statul ca nu le-a dat toate proprietatile ca altfel isi faceau de cap. Credeti ca ne temem ca sinodul BOR va valida eresul din Creta? Nicidecum, ci cu mult mai tare ne vom ridica si-l vom afurisi si pe acesta. Peste noi nu vor trece!
  Am scris o scrisoare catre ierarhii romani care au tradat in Creta (24 la numar). Din pacate n-ati postat-o pe site-ul dv., desi v-am rugat. Aceasta scrisoare am trimis-o celor 24, in frunte cu patriarhul (inclusiv celor 7-8 ierarhi din diaspora). Am primit doar un singur raspuns de la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, un raspuns facut pentru orice eventualitate, nu specific scrisorii.
  Mai jos, iata cateva idei (nu din scrisoare):
  – ecumenismul poate fi asemanat cu un nou tip de virus in lumea calculatoarelor care ataca sistemul din interior, lansat de artizanii pregătirii venirii lui Antihrist, si caruia noi nu ii gasim antidotul;
  – faptul ca ierarhii care au participat in Creta au fost alesi pe capete este evident (eu am observat aceasta cand am studiat lista cu cei 24 ierarhi romani carora le-am trimis scrisoarea; 7-8 erau din diaspora care, evident, ca erau ecumenisti, plus patriarhul cu catelul Varlaam, etc.);
  – in mare parte acestia (ierarhii care sunt implicati adanc in ecumenism) sunt schizofrenici (nu numai fizic, ci si duhovniceste, schizofrenie demonica = o categorie de indraciti – ecumenisti) in frunte cu Bartolomeu al Greciei care efectiv este un Arie si este eretic si trebuie lepadat (eu simt cand il privesc, mai ales la nivelul capului sau, o afectiune mentala si duhovniceasca, exact ca un om dus cu capul, pe care l-ar durea capul ingrozitor);
  – primii care se vor unii cu papistasii vor fi grecii (cu nucleul Bartolomeu sau un urmas) – va fi o lucrare foarte urata si dureroasa;
  – cum au ajuns ierarhii acestia in asa un hal? Au fost educati si influentati, au fost vrajiti si au fost dopati cu substante chimice specifice (ultimele doua influente au prins mai ales ca ei au fost in contact nemijlocit cu fel de fel de oameni la intalnirile ecumeniste si unde au putut fi hraniti, unsi, spurcati si vrajiti de anumiti indivizi, etc., ei neingradindu-se de aceste influente in vreun fel);
  – indiferent ce va fi (desi am simtit o raza de speranta) trebuie facut un sinod care sa starpeasca aceasta invatatura, erezie, sinod talharesc, din Creta; trebuie dat anatemei si pe cei care l-au semnat si sunt de acord cu el – asa va intra si frica in ei, ceea ce este si absolut necesar, pentru ca neavand ei constiinta, trebuie folosit si parul;
  – cum am spus in scrisoare si a reiesit si din cuvintele parintelui Zisis, odata scapat cuvantul biserici, ei nu vor mai vrea sa renunte la el, pentru asta s-au facut presiuni asa de mari;
  – sinoadele de acum inainte nu numai ca nu vor mai fi ca inainte, dar nici nu vor mai putea fi ca cele dinainte, chiar cele bune;
  – de la sinoade va incepe sfaramarea bisericilor, pentru ca ecumenistii, fiind nebuni, nu vor renunta la sinoadele lor rele chiar daca acest lucru va fi evident, vor da ca prostul cu capul in gard si desi isi vor sparge capetele, vor da inainte – atata rautate si nebunie va fi; va fi un paradox: sinoadele bune sunt facute ca sa indrepte lucrurile, dar ele vor „strica”, pentru ca ecumenisti nu le vor accepta si astfel se va rupe unitatea bisericilor. Exact cum spunea Sf Ap Pavel, legea face pacatul sa fie pacat… Aceasta inseamna ca nu trebuie facute? Nu.)
  Concluzie: TREBUIE UN SINOD care sa STRICE sinodul eretic din Creta, dar care sa dea anatemei si: orice asociere minciuna-adevar in materie de dogme si canoane, masoneria, pe ortodocsii-masoni, CMB si toate intalnirile ecumeniste, orice inselare sub chipul binelui si posbilele si potentialele pericole de viitor, care inca nu s-au manifestat, etc. Trebuie precizie, siguranta si duritate teologica.
  Sa nu se ia nimeni dupa preotul Ciprian Gradinaru! Nu vorbeste Duhul Sfant prin el. Ecumenismul profita de el datorita renumelui ce si l-a facut. Sa dau un exemplu: orice ortodox are anumite daruri, dupa cum orice sfant are anumite lipsuri. Dar darurile acestea nu sunt la acelasi nivel, unele sunt mai importante, altele mai putin importante, dar niciunul nu este de lepadat. Exemplu: intre darul vindecarii, darul deosebirii duhurilor si darul intelepciunii dogmatice si darul apostoliei mai importante sunt ultimele doua. Sf. Apostol Pavel le avea pe ambele, de fapt le avea cam pe toate. Era mai dotat ca Sf. Apostol Petru.
  Plus ca parintele Ciprian Gradinaru este ecumenist, daca tot veni vorba de citirea gandurilor, este in acelasi duh cu colegii sai, altfel nici nu-l suportau printre ei.
  Sa dau alt exemplu: asa cum unele persoane sunt mai bune sau mai rele, mai indracite sau mai putin indracite, mai cu har sau cu mai putin har (indracirea si sfintenia sunt graduale – de acestea sunt necesare moliftele in mod permanent si des a fi citite pentru ca aproape orice persoana are un anumit grad de indracire, 1 %, 40 %, 80 %, etc. deci moliftele si alte rugaciuni de acest gen isi gasesc oricand justificarea, mai ales in vremurile noastre si viitoare; chiar si diavolii n-au acelasi grad de indracire) asa si casele, locurile, anumite spatii, regiuni si tari sunt dominate de anumite duhuri. Asa incat vei gasi locuri demonice, case bantuite, etc. sau locuri, regiuni cu har, mai curate, din motive diverse. Astazi, acum (pentru ca aceste aspecte pot fi variabile in timp), doua regiuni, in special sunt favorizate de Dumnezeu (cu har): Georgia si Republica Modova (exista in ele acelasi duh – de un anume fel daca pot spune asa) – sunt oaze de speranta pentru viitorul Bisericii Ortodoxe in mersul acesta spre sfarsitul lumii. Locuri asemanatoare mai slabe sau chiar mai tari sunt in Rusia, Moldova–Romania, Bulgaria, etc. dar cu un inconvenient, n-au o anumita autonomie, ci sunt dependente si sunt sa zic asa granulare, izolate. Aceasta este o harta duhovniceasca. Vorbesc ca aici este un duh de la Dumnezeu de un anumit tip, anume lasat pentru viitorul Bisericii. Pentru Grecia este cel mai greu, acolo este cel mai arid, acolo este foarte greu pentru ierarhii, preotii si mirenii marturisitori. In directia asta lucrurile nu sunt batute in cuie. Oriunde se poate schimba starea si duhurile, dar este foarte greu, trebuie credinta extrem de puternica si puteri mari, plus ca Dumnezeu s-a maniat foarte tare.
  Si alt exemplu: daca sinodul din Romania valideaza eresul din Creta atunci BOR nu-si mai merita denumirea de BOR, ci trebuie denumita Biserica Ecumenista Romana (atentie, aproape schismatica; o biserica aproape scufundata, dar se vor mai putea mantui din ea) care cu timpul se va transforma in Biserica Eretica Romana, deci efectiv va deveni eretica.
  La noi lucrurile stau pe muchie de cutit, dar simt un duh de speranta. In Grecia lucrurile sunt cumplite.
  In general, ca o mangaiere, sa zicem asa, este faptul ca acest sinod pe langa faptul ca nu este sinod si din punct de vedere al organizarii, al participarii (cei care l-au facut au fost foarte nepriceputi, au lucrat ca din topor, au fost stangaci) a iesit terfelit incat si ei nu sunt multumiti cu el.

  Am observat in interviul cu parintele Zisis ca exista optiunea de a lasa garda jos pentru a nu-i izgoni din functii, chipurile spre bucuria ecumenistilor si in dauna poporului. Aceasta idee n-o pot accepta. Trebuie sa nu ne mai gandim atata, ci sa ne punem nadejdea in Dumnezeu. Unde-i credinta daca ne facem atatea griji? Noi trebuie sa ne facem datoria cat putem si restul lasam in grija lui Dumnezeu, dar nu cedam. Sa stiti ca eu i-am admirat pe cei care s-au luat de Varlaam. Au fost naturali, au facut cum au putut. Bravo! Sa stiti ca de asa ceva se tem ei. N-ati observat ca democratia de tip masonic asta inseamna: spune ce vrei, ca noi facem tot ce stim noi. Nimic nu se obtine fara lupta. Unii spun: nu iesiti in strada ca asta vor ecumenistii. Aceasta este o prostie. Pentru ca eu pot spune: ecumenistii chiar asta vor, sa stati la birou, sa fiti civilizati, sa nu se supere stapani ue si sa fiti etichetati nu stiu cum … Aceasta intradevar este mai ecumenist decat prima. Nu, ambele variante sunt bune cat timp sunt facute din inima. Un preot cu experienta mi-a spus ca ei trebuiau asteptati cu pietre la aeroport cand s-au intors din Grecia, sa vada toata tara. Cand te doare inima cu adevarat nu mai gandesti atat, ci Dumnezeu are grija El sa indrepte eventualele greseli pentru ca stie ca din dragoste si ravna face omul acestea.

  Apreciază

  • maxim said, on septembrie 11, 2016 at 5:21 pm

   ” Concluzie: TREBUIE UN SINOD care sa STRICE sinodul eretic din Creta”

   NU TREBUIE NICIUN CONTRA-SINOD! ASTA E INSELARE DRACEASCA…

   Apreciat de 1 persoană

   • alex said, on septembrie 12, 2016 at 12:26 am

    Frumos ar fi sa fie un sinod sa ii condamne. Trist este ca nu se va intampla niciodata caci deja caracatita ecumenista a cuprins cam tot ce era de cuprins.

    Apreciază

 12. VIO 333 said, on septembrie 11, 2016 at 3:07 pm

  Sper din tot sufletul ca Sinodul BOR sa analizeze situatia actuala creata numai si numai in DUHUL ORTODOXIEI ,care emana din Noul Testament ,cele 7 SINOADE CU ADEVARAT ECUMENICE si din spusele Sfintilor Parinti , nicidecum din păreri si spuse omenesti care nu au SFANTUL DUH în ele ,cum ar fii spre exemplu parerea mea N.N.R.M.P. (acest pseudonim duhovnicesc , e luat de la Sfintii Parinti ruși ) . Rugacunile (http://m.ziuanews.ro/educatie/mesaj-de-la-dumnezeu-inscris-in-adn-cercetatorii-au-descrifrat-misterele-codului-genetic-uman-341362) noastre ale tuturor ( celor care credem ) pot ajuta mult sau foarte mult Sinodul sa fie luminat de SFANTUL DUH pentru a lua decizia care sa fie …..”parutusa noua si SFANTULUI DUH ” , nu una lumeasca , de conjunctura , deoarece HRISTOS nu S-A schimbat si nu se va schimba indiferent de gradul si vastitatea cunostiintelor noastre , niciodata !DUMNEZEU să -i ajute și pe ei și pe noi !

  Apreciază

  • gheorghi said, on septembrie 13, 2016 at 12:56 am

   Am mers la link-ul sugerat… sa citesc… ce gasesc?
   „Cu o vechime de peste 10 milioane de ani, genomul uman conține 23 de perechi de cromozomi formați din patru elemente: hidrogen, azot, oxigen și carbon, elemente în care cercetătorii au descoperit că stă ascuns secretul antic al creației.
   …. structura genomului uman seamănă cu limba aramaică veche și pentru a reuși să traducă codul ADN-ului au transformat elementele în litere. Astfel, pe baza valorilor de masă atomică ale acestora, hidrogenul a devenit litera ebraică Yod (Y), azotul litera Hey (H), oxigenul litera Wav (V sau W), iar carbonul Gimel (G).
   Toate aceste substituții au dezvăluit forma veche a numelui YAHWE, YHWH numele propriu al lui Dumnezeu în Biblia ebraică revelat lui Moise cu mii de ani în urmă, un nume care apare de peste 7000 de ori în Biblie și care trăiește în fiecare celulă a corpului nostru.”
   ========================
   Joaca asta de-a „impresia vizuala” si desemnarea de simboluri ebraice… un fel de kabala…
   Chiar asa ne ratacim sa „credem” ca omul descopera secretul ANTIC al „creației”??
   Adica omul a fost creat acum 10 milioane de ani… evolutionisti?
   Si ca… taina Creatiei este asa… un secret antic…?
   Confundati Antichitatea cu Facerea, va rog sa nu mi-o luati in nume de rau.
   Ereticii considera ca taina este un secret pe care stiinta il poate si chiar il afla.
   Crestinul stie ca taina este ceea ce nu se descopera omului vreodata; niciodata.
   Taina nu este secret – sa fie descoperit, nici mister – sa fie lamurit, nici ghicitoare – sa fie dedus.
   De aceea nu consideram taina a fi ceva care ar putea fi priceput fiindca si daca ni s-ar spune, tot nu putem intelege nici ce s-ar spune si nici ce ar insemna.

   Apreciază

 13. mihai said, on septembrie 11, 2016 at 3:10 pm

  Acesti ieretici nu vor a se lasa de sportul asta

  Apreciază

 14. cosminmatiu said, on septembrie 11, 2016 at 3:37 pm

  Pr CIprian prin intermediul lui saccsiv (fara sa fie publicat aici pe blog) , va rog sa imi dati o adresa unde sa pot trimite pomelnicul si bani pentru el. E tare dureros pentru ca de la sinod incoace nu am mai avut unde sa dau.

  Apreciază

 15. un fir de praf said, on septembrie 11, 2016 at 3:55 pm

  chiar asta vroiam sa spun cu ce tupeu iei tu ca ierarh la intrebari (ips ioachim,ps andrei) pr ,monahi sau chiar dr in teologie pt ca nu tu ai dat titlul de dr sau pr pt ca omul acela a castigat maritat acest titlu urmand cursuri dand ,examene e un drept catigat prin munca dat de un consiliu de profesori etc ,treaba asta cu sa-ti ti gura ca PREOT sa nu vorbesti fara binecuvantare ierarhului stim bine ce inseamna canal pe vremea regimului comunist ,si acum ma gandesc cat de orbi pot fi ceilalti pr care tac ,parca era un sinod din grecia care zicea ca daca un singur participant la un sinod nu e deacord cu ceilalti acel sinod nu e valabil ,DUmnezeu sa-l intareasca pe pr Ciprian si pe celalti pr care marturisesc Adevarul ,ca acesta ne va face liberi ,apropo miercuri ma intalnesc cu satretu unui schit din tg mures Dumbravioara care apartine de man Toplita si-l salut dar am fost repede indepartat poate sa evite vreo intrebare desppre sinodul cretan si pozitia sa ,ne cunoastem cam de 15 ani ,deci asta e atitudinea in general a pr

  Apreciază

 16. gicaprocontra said, on septembrie 11, 2016 at 4:16 pm

  Nu sunt ortodoxă și sunt doar pe jumătate româncă. În biserica mea se întâmplă aceleași lucruri. Ierarhii au uitat că ei sunt cei mai mari slujitori ai norodului și cei mai… smeriți. Prin legea cultelor și prin angajamentele pe care le semnează preoții înainte de hirotonie își asigură domnia, intangibili, transformându-se din slujitori în despoți. Ecumenismul este o problemă foarte sensibilă. BOR trebuie să își apere valorile reale, tradițiile și dogma. Inima sus părinte! Nu vă abateți de la Adevăr cu nici un preț!

  Apreciază

  • ban said, on septembrie 11, 2016 at 6:26 pm

   Asta e problema sinodului (una din ele): recunoaste alte ”biserici”. Nu vreau sa supar pe nimeni, dar nu exista biserici neortodoxe, caci la marea. schisma ei s-au rupt de noi, nu noi de ei, ortodocsii pastrand aceleasi randuieli de dintotdeauna. Iertati

   Apreciază

  • mihai said, on septembrie 11, 2016 at 6:39 pm

   Sora nustiu de unde esti sau din care „credinta”faci parte, insa de urgenta vino la ortodoxie

   Apreciază

 17. cosminmatiu said, on septembrie 11, 2016 at 5:27 pm

  Prima conditie de mantuire este dreapta credinta. Poti sa te rogi cat vrei, poti sa postesti cat vrei, poti sa iti dai toate averile la saraci caci este degeaba.
  Cei care sustin sinodul sunt sub anatema.

  Apreciază

  • maxim said, on septembrie 11, 2016 at 6:08 pm

   Cosmin, nu a fost sinod, a fost Summit…

   Apreciază

   • cosminmatiu said, on septembrie 11, 2016 at 8:28 pm

    Noi stim cea fost, a fost o talharie dar ei vor sa impuna si preotii ii pomenesc pe acei ierarhi pentru ca nu au frica de Dumnezeu ci de faptul ca isi pierd scaunele

    Apreciază

   • Mihail said, on septembrie 11, 2016 at 10:34 pm

    in credinta ortodoxa nu exista summit. bateti campii aiurea.

    Apreciază

 18. Apa trece, pietrele raman said, on septembrie 11, 2016 at 5:27 pm

  In urma sinodului talharesc din Creta, ni s-a furat dreapta credinta. Pur si simplu. Cu acte in regula. Acum talharii de suflete nu stiu cum sa-si mentina victoria. Au devenit infailibili, ca si papa, vanzandu-si sufletele lor si credinta noastra pentru un blid de linte. Daca de propriile suflete nu le-a fost mila, e problema lor. Dar dreapta credinta nu e doar a lor, ci si a noastra. Anatema, nevrednicilor! Si sa nu va atingeti de preotii lui Hristos, daca mai aveti un dram de omenie in voi! Caci Duh Sfant nu mai poate avea cel care lupta impotriva marturisitorilor dreptei credinte.

  Trebuie sa se pocaiasca cel care a gresit in fata lui Dumnezeu, nu cel care a gresit fata de hotararile unui sinod talharesc. Ma intreb pe cine reprezinta cei care-i prigonesc ori ii ucid pe preotii care ne lumineaza in zilele noastre. Poate pe homosexuali, pe lesbiene, pe pedofili… Ierarhii tradatori isi bat joc de propriile suflete si de ale altora la fel cum desfranatii isi bat joc de propriile trupuri si de ale altora.

  Treziti-va odata si impliniti-va misiunea pentru care va aflati in fruntea turmei! Nu asteptati sa va urmeze turma in prapastia pe care i-at pregatit-o! Mai exista chiar si printre simpli crestini, nu doar printre preoti, oameni care au inteles imensitatea tradarii de la Creta. N-ati scapat nicio lacrima pentru Hristos? L-ati rastignit si acum vreti sa fie solidari cu crima voastra toti preotii si credinciosii! Nu va fi asa, insa. Dumnezeu sa-i intareasca pe cat mai multi preoti si credinciosi sa marturiseasca adevarul.

  Ceea ce li se cere acum preotilor este lepadarea de credinta ortodoxa. Va dati seama ce faceti, ierarhilor care-i prigoniti pe preotii lui Hristos? Va asteptam sa va intoarceti la ortodoxie. Asta va este lucrarea misionara? In loc sa aduceti ereticii la ortodoxie, ne predati pe noi la eretici? Cu ce drept divin prigoniti pe preotii lui Hristos? Veti da raspuns, infailibililor!

  Daca nu va veti pocai voi, atunci, cand veti trece prin vamile vazduhului, rugati-va sinodului din Creta sa va izbaveasca de focul cel vesnic! Caci pe Dumnezeu l-ati tradat!

  Apreciat de 2 persoane

 19. Geo said, on septembrie 11, 2016 at 6:21 pm

  Pr Ciprian. Aveti toata stima din partea multora dintre noi. Curajul in marturisirea pana la capat a adevarului de credinta ortodoxa este rasplatit cu mantuirea.
  Sa nu va fie teama ca veti fi „caterisit” pentru ceea ce ati facut, deoarece veti ramane cu harul preotesc nestirbit. Acest har va continua sa fie lucrator in cele duhovnicesti.
  Iar cei care nu fac nimic din cauza fricii de caterisire, raman in continuare in comuniune cu episcopul eretic devenind la randul lor eretici pierzand harul preotesc impiedicand mantuirea atat a lor cat si a credinciosilor. Asa ne spun sfintii parinti. Din nefericire, marea majoritate a preotilor vor ramane in continuare in comuniune viciata cu ereziarhul asteptand probabil schimbarea lor, dar ei nu se vor schimba. E dezastru pe toata linia.
  Deci cum e mai bine, sa pastrezi harul preotesc sau sa ti-l pierzi ? Raspunsul este simplu.

  Apreciază

 20. preotul said, on septembrie 11, 2016 at 7:20 pm

  Episcopu Andrei de Covasna este ucenic a lui A. Boca , mare sustinator.

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 11, 2016 at 8:40 pm

   preotul

   Parinte Anitulesei, poporul asteapta un cuvant de la dumneavoastra, ca sa stie ca mai sunteti cu noi in chestiunea Marelui Sinod.

   Apreciază

   • mircea.v said, on septembrie 11, 2016 at 11:47 pm

    lasa, ca pr Anitulesei doar atat stie. E si problema Boca, da in nici un caz nu e mai mare ca sinodu lu peste. Uite acum ar fi buna o carticica, studiu, referat pt tema sinodului, o atitudine publica, asa ca si Pr Ciprian, si atunci, tot respectul si scuzele de rigoare si pt pr Anitulesei.

    Apreciază

  • tibi said, on septembrie 11, 2016 at 9:54 pm

   Adica?

   Apreciază

 21. valentin said, on septembrie 11, 2016 at 7:40 pm

  astia nu sunt ierarhi ortodocsi, ei spun ca au exclusivitate si sunt singurii indreptatiti sa analizeze sinodul de la creta si sa isi dea cu parerea despre el, asta nu e conform ortodoxiei., e un sistem poate chiar mai rau decat ce au facut papistasii

  sunt eretici si nu trebuie sa ascultam de ei. Anatema!

  Apreciază

 22. valentin said, on septembrie 11, 2016 at 8:22 pm

  Apreciat de 1 persoană

 23. valentin said, on septembrie 11, 2016 at 8:37 pm

  imi place obiectia si sunt de acord, in special punctul asta

  1.) II)Cea de-a doua obiecţie a mea se referă la afirmaţia că hotărârile Sinodului din Creta trebuie lăsate exclusivîn seama Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Consider că prin această exprimare se exclude rolul pliromei Bisericii în actul de receptare a deciziilor unui sinod, recunoscut şi acceptat de-a lungul secolelor de către Sfânta noastră Biserică, în baza principiului infailibilităţii Bisericii, care prevede că hotărârile unui sinod inspirat de Duhul Sfânt vor fi receptate, prin lucrarea Aceluiaşi Duh, de către poporul binecredincios, care va recunoaşte astfel şi valabilitatea acestor hotărâri, şi caracterul inspirat al sinodului respectiv.

  Apreciază

 24. valentin said, on septembrie 11, 2016 at 8:46 pm

  “[…] va indemnam la pace, la rugaciune, la ascultare si la atentia pe care trebuie sa o acordati slujirii pastorale in parohia pe care o pastoriti, lasand problemele care s-au dezbatut la Sinodul din Creta in analiza si hotararea Sfantului Sinod care are, exclusiv, aceasta competenta, potrivit Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, act normativ pentru ierarhia, clerul, cinul monahal si poporul drept maritor din cuprinsul Patriarhiei Romane.”

  de fapt asta e data special pt. a forma un cler apostat si o turma ratacita

  Apreciază

  • marinela said, on septembrie 11, 2016 at 10:27 pm

   Fratilor,acesti ecumenisti sint atit de indoctrinati/intunecati,ca nu mai vad nimic in afara de erezia lor.Parerea mea e ca mare parte din ierarhi si preoti sint masoni,altfel nu se explica indaratnicia lor de a ramine cu valul pe ochi si a refuza sa vada lumina Adevarului.Asa cum v-am relatat in alte comentarii,fratele meu a devenit persona non grata in parohia din sat si e declarat terorist de unii,caci incearca sa marturiseasca adevarul credintei in lupta lui cu ecumenismul.Durerea e, ca pina si pe mama noastra incearca s-o monteze impotriva lui punind presiune asupra ei,sa-l convinga sa renunte la semnatura,iar rudele apropiate sint aliatele parohului si-l acuza pe fratele meu de neascultare si dezbinare in biserica.El continua lupta lui fatis ,fara teama si sper sa ramina asa pina la capat,iar noi luptam aici in diaspora cu ai nostri popi eretici si ereziarhi cum putem.E grea lupta ,dar merita tot efortul pt Adevar si nu ne lasam intimidati de oamenii de paie in sutana ,care incearca sa ne inspaiminte cu amenintari de tot felul:politie,bla,bla,bla.Doamne ajuta si pocainta spre mintuire !

   Apreciat de 1 persoană

  • mircea.v said, on septembrie 11, 2016 at 11:49 pm

   Inca o data cuvintele Sfantului APostol Pavel:

   „Atunci când vor zice: pace şi linişte, atunci, fără de veste, va veni peste ei pieirea, ca şi durerile peste cea însărcinată, şi scăpare nu vor avea.”

   Apreciază

 25. Pr Ciprian Staicu said, on septembrie 11, 2016 at 10:05 pm

  Va mulțumesc pentru rugăciuni și pentru critica demnă și constructivă.
  Să ne dea Dumnezeu ierarhi mărturisitori și sfinți. Vrem să facem ascultare de ei, dar să fim cu toții următori ai Sfinților Părinți. Altă cale de mântuire nu există. Noi nu vrem răul Bisericii, ci unitatea ei în Duhul lui Hristos.
  Mă rog ca pacea lui Hristos, nu pacea ecumenistă să fie în sufletele noastre ale tuturor.
  Cu respect, pr. Ciprian Staicu.

  Apreciat de 3 persoane

  • florentina said, on ianuarie 13, 2017 at 8:37 am

   DOAMNE AJUTA,PARINTE CIPRIAN! sa va rugati pt noi ca si noua mirenilor ne e greu mai ales pt.noi din CEI Adreal.Aici nic un preot nu a luat atitudine..toti se tem..am avut nadejde la PSerafim Badila dar din pacate ne-a dezamagit desi a fost duhovnicul Sf.Iustin Parvu…ma bucur ca ati rezistat in lupta cu ecumenistii Dumnezeu,Maica Sfanta si Sfantul Ciprian va sustin neincetat cu rugaciunea!Doamne ajuta,Parinte!sa ne pomeniti in rugaciuni…

   Apreciază

 26. om said, on septembrie 11, 2016 at 10:13 pm

  Decat sa ne indignam pe internet,nu e mai bine sa facem si ceva concret pentru acesti oameni-marturisitori ai dreptei credinte? De exemplu sa facem un cerc de rugaciune toti cititorii consecventi ai acestui blog. Sau sa-i incurajam cumva,sa simta ca suntem intr-un cuget cu ei.
  In lumea asta nebuna, plina de ghiolbani,de spalati pe creier care cred ca Dumnezeu e doar un fel de Mos Craciun si ca „toate credintele sunt bune”, cand vad ca mai exista oameni ce impartasesc aceleasi valori cu mine si-si dau seama ca suntem in ceasul al doisprezecelea al omenirii,drept sa spun ma bucur,ma simt normal.
  Sau sa-i sprijinim chiar financiar,de ce nu?
  Parintele risca sa fie caterisit,adica sa-i fie sters cu buretele tot efortul de o viata,doar asa…ca vrea un episcop care poate nu are nici studii mai inalte,nici nevointa mai multa,nici ravna ,dar se poarta ca un despot.Afara de argumentul neascultarii,mai are vreunul?

  Apreciat de 1 persoană

 27. dante said, on septembrie 11, 2016 at 10:29 pm

  Axios!!!

  Apreciază

 28. Timiana said, on septembrie 11, 2016 at 10:30 pm

  Am tot urmarit si eu, nevrednica, daca deranjeaza cineva cu vreo intrebare despre sinodul din Creta, pe IPS Ioan, Mitropolitul Banatului. Cum nu a facut-o nimeni pana cum, sau cel putin nu am aflat eu, am indraznit sa pun o intrebare la plecare, dupa slujba de sfintire a Sfintei Cruci care s-a pus pe cupola Bisericii Ortodoxe Ucrainiene, din Timisoara. Stiu ca Banatul este in fruntea ecumenismului, dar m-am gandit ca poate, totusi, IPS Ioan nu va urma calea batatorita de IPS Nicolae.
  Intrucat nu ma prea inteleg cu tehnica, am trimis inregistrarea fratelui Vasile, care daca va gasi ca ne va fi de ajutor, o va posta. Pot sa va spun ca m-a asigurat ca „nu s-au schimbat dogmele in Creta si sa spun la toata lumea acest lucru”. Nu m-am lasat convinsa, dar nici ca a mai fost cineva sa puna vreo intrebare. A fost ocupata lumea cu sarmalele.

  Apreciază

 29. Emil Baciu said, on septembrie 11, 2016 at 10:50 pm

  Parintele Ciprian este preotul de care avem nevoie. Iti aduce in suflet pace, mangaiere, nadejde. Si alunga mahnirea nemarginita provocata de clerul romanesc, care din interes, din nestiinta, din alte motive tace, tace, iar tacerea asta este atat de infricosatoare incat iti zdrobeste timpanele.
  Dar poate fi si mai rau decat atat,respectiv misiva pe care a primit-o pr. Ciprian de la episcopul locului. Pentru mine reprezinta unul dintre cele mai neplacute aspecte care rezida din „sinodul” talharesc din Creta. Preasfintitul Longhin vorbea nu demult despre dictatura din Biserica si acum vedem inca o dovada. In societatea lumeasca exista mai multa libertate si nu ti se pune pumnul in gura cu atata inversunare, iar daca se face, si se face, „beneficiezi” de ceva perdea. Cu durere o spun, ca dupa felul cum PS Andrei a procedat, il plaseaza ca pe un stapan pe plantatia de cafea, bumbac, etc, iar supusii sai sunt sclavi, dar mai bine seamana cu papa, care s-a facut pe sine dumnezeu si chiar spune in dogma infaibilitatii lui ca ” daca papa ia o hotarare impotriva judecatii lui Dumnezeu, atunci judecata lui Dumnezeu trebuie schimbata”. De fapt papa este sef de stat, caruia ecumenistii, episcopii „ortodocsi” ,pentru multele beneficii, ii pupa papucul precum principii apusului, papa fiind un imparat roman pagan, este un zeu care conduce lumea a carui lumima s-a declarat.
  Si sub papucul lui luciferic ecumenistii vor sa supuna Ortodoxia, adica sa o nimiceasca. Iar daca o voce smerita si cu dragoste de Hristos dar si de oameni se aude in apararea Dreptei Credinte, a Sfintelor Dogme si Canoane, a invataturii Sfintilor Parinti, este redusa la tacere cu bruschete de catre iezuismul romanesc, ca deh, ordinele Romei trebuiesc executate. Dureros si rusinos. Maica Domnului sa aiba mila de noi, sa ne ocroteasca, sa mijloceasca in fata Fiului ei pentru noi , sa tina poporul roman mult inselat in Sfanta Ortodoxie si sa ne daruiasca macar in ceasul mortii pocainta de care avem nevoie pentru mantuire.

  Apreciază

 30. elena said, on septembrie 12, 2016 at 12:08 am

  Atit va pot spune, l-am cunoscut acum citeva zile pe parintele Ciprian, este un preot deosebit si doamna preoteasa la fel.Amindoi lupta pe baricade, dar cel mai mult m-a impresionat MODESTIA dinsilor!?! Sa ne rugam pt. Parintele si familia dinsului si Bunul DUMNEZEU sa-i ocroteasca si sa fie marturisitori pina la sfirsit si sa ne intareasca si pe noi!!! Sarut mina parinte drag

  Apreciază

  • nicolae valentina said, on septembrie 12, 2016 at 10:35 am

   dictatura in numele religiei ? dar pe mireni cine-i intreaba ? vom fi alaturi in apararea credintei ortodoxe…si suntem multi !!! atac la credinta ortodoxa ! cu ce ii deramjam ? sa fie asta amestecul politicului pentru distrugerea fiintei nationale ? sper sa ne ajute D-l cel Mare si Atotputernic !

   Apreciază

 31. gheorghi said, on septembrie 13, 2016 at 1:06 am

  Daca „nu s-a schimbat nimic in Creta” si daca acceptam ca ce s-a semnat e foarte corect – sint biserici… nenumarate (ca vedem cladirea doar si ne doare-n cot cine ce zice si face acolo), ne desfranam la liber si hulim fara socoteala ca oricum fiecare se poate mantui pe oriunde…
  LA CE MAI FOLOSESTE BOR?
  CE TREABA MAI AU „VENERABILII”?
  Se fac muzeografi? Povestitori ca in triburile indiene?
  De ca ne-am mai numi crestini cand oricine este ca si mantuit,.. doar sa „mediteze” putin si sa-si invoce spiritul care-l poseda…?
  –––––––––
  Asta e directia spre care indemnul cu biciul impinge turma.

  Apreciază

 32. ortodoxia2013 said, on septembrie 18, 2016 at 11:50 pm

  Reblogged this on Ortodoxia -singura Biserica adevarata.

  Apreciază

 33. Oltianu Ioana said, on octombrie 8, 2016 at 9:10 pm

  Doamne ajuta parinte, sa treceti peste toate ispitele, macar daca am avea un episcop care sa propovaduiasca adevarata credinta!!!

  Apreciază

 34. iogabriel said, on octombrie 31, 2016 at 12:05 pm

  A republicat asta pe Esti crestin?.

  Apreciază

 35. […] scrisoare pe care am preluat-o la A INCEPUT PRIGOANA impotriva Parintelui Ciprian Ioan Staicu. CITITI Instiintarea Ierarhului si raspu…, preotul Ciprian Ioan Staicu incepe cu “Preasfinția Voastră” si incheie […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: