SACCSIV – blog ortodox

Drept la replică adresat publicaţiei ZiarTarguNeamt.ro

Posted in Uncategorized by saccsiv on septembrie 8, 2016

   Iata ce putem citi la Drept la replică adresat publicaţiei ZiarTarguNeamt.ro de pe blogul fratelui Mihai Silviu Chirila:

Am citit cu consternare un articol intitulat “Comunicat la comunicatul schismaticilor” (numit în continuarea textului „Comunicat”), publicat în ediţia din 28 august 2016 a ziarului dumneavoastră, scris în numele unui “grup de credincioşi din Târgu Neamţ”, în care se doreşte exprimarea ataşamentului credincioşilor respectivi faţă de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Teofan al Moldovei şi Bucovinei şi faţă de hotărârile sinodului din Creta, pe care înaltul ierarh le-a semnat.

Articolul este scris într-o manieră reducţionistă, răuvoitoare, şi cuprinde un şir întreg de dezinformări, interpretări teologice deformate şi mai ales atacuri la persoană cu un conţinut nedemn de o publicaţie ce îşi propune informarea corectă a publicului. Tema este Scrisoarea către arhiereii ortodocşi, publicată de către un grup de teologi, clerici şi mireni, adresată Înaltpreasfinţiei Sale, Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în care semnatarii îi cereau înaltului ierarh să se dezică de hotărârile eretice ale sinodului din Creta, pentru a nu lăsa ca erezia să se cuibărească în dreapta cugetare ortodoxă a Bisericii Ortodoxe din Moldova şi Bucovina. Textul Scrisorii a fost însoţit de liste de susţinere din partea a 4500 de credincioşi ortodocşi de pe cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

“Comunicatul” semnat de credincioşii din Târgu Neamţ porneşte de la prezumţia că “mulţi dintre bunii credincioşi nu au la dispoziţie cărţi ce cuprind canoanele date în timp de Biserică” şi îşi propune să le explice acestora că semnatarii Scrisorii către ierarhi cu privire la sinodul din Creta ar fi interpretat greşit şi mincinos canoanele. În acest scop, citează canonul 31 Apostolic, dar oferă o explicaţie trunchiată a acestuia, întrucât, după cum poate vedea oricine citeşte textul canonului, acesta impune ascultarea preoţilor faţă de episcop, cu condiţia ca acesta să nu fi fost vădit ca “vrednic de osândă în privinţa dreptei credinţei şi dreptăţii. Punem pe seama faptului că şi “grupul de credincioşi” suferă de lipsa cărţilor ce cuprind canoanele date în timp de Biserică, motiv pentru care nu a reuşit să citească şi tâlcuirea canonului 31 apostolic, din Pidalion, care spune: “Iar câţi se despart de episcopul lor mai înainte de Sinodiceasca cercetare, pentru că el propovăduieşte în auzul tuturor vreo rea socoteală sau eres, unii ca aceia nu numai că cercetării celor de mai sus nu se supun, ci şi cuviincioasei cinstei celor drept slăvitori se învrednicesc, după canonul 15 al celui 1 şi 2 sobor (Pidalion, Editura Credinţa Strămăşească, 2007, p. 70). Mai pe înţelesul tuturor, preoţilor le este interzis să se despartă de episcopul lor pe orice alt motiv invocabil, dar au dreptul să se despartă prin nepomenire de episcopul dovedit ca învăţând erezii.

Autorii “Comunicatului” trădează faptul că ştiau sensul complet al canonului 31, pe care însă l-au ascuns de publicul cititor, deoarece încearcă, cu o explicaţie absolut puerilă, demonstrarea faptului că la sinodul din Creta nu s-a proferat nicio erezie: “sinodul nu a avut în discuţie nicio învăţătură dogmatică”, deci, conform logicii “grupului de credincioşi”, ierarhii nu puteau fi de acord cu o erezie oarecare. Pentru dovedirea caracterului eretic al învăţăturii sinodului din Creta este de ajuns să facem precizarea că în documentul “Relaţia Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine”, la articolul 19, se spune: “Ele (Bisericile Ortodoxe membre ale CMB) au convingerea profundă că premisele eclesiologice ale Declaraţiei de la Toronto (1950), intitulată Biserica, bisericile şi Consiliul Mondial al Bisericilor sunt de o importanţă capitală pentru participarea ortodoxă la acest consiliu”. Prin această afirmaţie sinodul din Creta ratifică Declaraţia de la Toronto, ale cărei premise eclesiologice le consideră “de importanţă capitală”. În Declaraţia de la Toronto, a treia premisă eclesiologică este “Bisericile membre recunosc că apartenenţa la Biserica lui Hristos este mai cuprinzătoare decât apartenenţa la propriul trunchi eclesial. Prin urmare, ele caută să iniţieze un contact viu cu cei din afara rândurilor lor, care mărturisesc că  Hristos este Domnul”. Documentul oferă şi o explicaţie a acestei premise: “Toate Bisericile creştine [deci şi Bisericile Ortodoxe participante la CMB – nota noastră], inclusiv Biserica Romei, afirmă că nu există o identitate perfectă între apartenenţa la Biserica Universală şi apartenenţa la propria Biserică. Ele recunosc că există membri ai Bisericii extra muros [în afara zidurilor Bisericii], care aparţin aliquo modo [în aceeaşi măsură] Bisericii şi chiar că există o ecclesia extra ecclesiam [Biserică în afara Bisericii]”. Afirmaţia asumată de sinodul din Creta, prin referirea la premisele (documentul vorbeşte de premise, la plural, chiar dacă în continuarea textului citează un pasaj dintr-una singură) Declaraţiei de la Toronto, potrivit căreia Biserica Ortodoxă nu este întrutotul identică cu Biserica lui Hristos şi că există membri ai Bisericii în afara zidurilor Bisericii şi chiar o “Biserică” în afara Bisericii are un caracter dogmatic, este falsă şi, prin urmare, este eretică. Toţi cei care au semnat documentul respectiv în Creta s-au asociat acestei afirmaţii eretice şi au făcut-o public, în văzul întregii planete, deci cad sub incidenţa directă a canonului 31 apostolic şi 15 I-II Constantinopol.

După ce a lămurit “problema teologică”, „Comunicatul” trece la atacuri la persoană. Cu un dispreţ fără margini faţă de nişte oameni care, până la judecarea faptelor ce le sunt imputate şi condamnarea lor, se află sub prezumţia de nevinovăţie, sunt preoţi ai Bisericii lui Hristos şi merită respectul oricărui “grup de credincioşi”, autorii “Comunicatului” se lansează în câteva afirmaţii faţă de care avem următoarele întrebări:

 1. De unde ştiu membrii “grupului de credincioşi” că Părintele Ieronim de la Codrii Paşcanilor este preot căsătorit şi ce probe au prezentat în acest sens redacţiei ziarului, pentru a li se permite publicarea unei asemenea calomnii? Părintele Ieronim este ieromonah, adică este preot călugăr, iar asupra Preacuvioşiei Sale nu s-a adus niciodată, pe linie bisericească, o asemenea acuză.
 2. De unde ştiu credincioşii din Târgu Neamţ cum îşi desfăşoară activitatea părintele Mihail Popescu în municipiul Piatra Neamţ? Părintele Mihail Popescu este foarte apreciat nu numai în Spitalul Judeţeande Urgenţe, dar şi în întreg oraşul Piatra Neamţ, iar la adresa Sfinţiei Sale Spitalul Judeţean de Urgenţe Piatra Neamţ nu a formulat niciodată niciun reproş pe linie profesională.

Comunicatul lansează ideea, vehiculată şi în presa naţională, că cei ce fac astfel de “schisme” slujesc interesele “străine de neam şi ţară”. De prezentat dovezi nu prezintă şi nimeni din redacţia ziarului nu le pretinde, că doar e o ţară liberă şi, în numele libertăţii la informare, oricine are dreptul să înjure pe oricine. Este evident pentru orice om de bună-credinţă faptul că, în contrast cu nivelul josnic al „Comunicatului” de Târgu Neamţ, Scrisoarea remisă Înaltpreasfinţiei sale Teofan şi publicului a respectat linia celui mai firesc respect şi a bunului-simţ.

Cea mai interesantă parte a acestui comunicat este cea legată de “cele 1000 de semnături publicate”. Pasajul care vorbeşte despre semnături este o minciună de la un capăt la altul, dar el ne oferă o imagine despre cine se află de fapt în spatele acestui comunicat.

Întrucât se laudă că ne vor acţiona în judecată, scutindu-ne de obligaţia de a-i acţiona noi, ne manifestăm curiozitatea faţă de câteva răspunsuri pe care vajnicii apărători ai Ortodoxiei din “grupul de credincioşi” vor fi chemaţi să le ofere oamenilor legii la întrebări de genul:

 1. Pe siteul nostru au fost publicate câteva liste de semnături, conţinând cel mult 250 de nume din 4500.Publicarea lor s-a făcut cu protejarea confidenţialităţii datelor şi cu acordul celor care şi-au dat semnătura pe aceste liste. Unde au fost publicate celelalte 750 de semnături până la cifra de “1000 de semnături”, pe care o vehiculează articolul, de vreme ce toate cele 4500 de semnături adunate au fost trimise Înaltpreasfinţiei Sale, Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei, care, conform Legii 677/2001, are obligaţia să le păstreze şi să nu le ofere nimănui, cu atât mai puţin să le publice?
 2. De unde ştiu membrii “grupului de credincioşi” că “cele 1000 de semnături publicate” sunt nişte falsuri? De unde ştiu că chiar şi cele 250 de semnături publicate pe site sunt falsuri? Doar pentru că, conformându-ne Legii 667/2001,care cere protecţia datelor personale, nu am afişat seria şi numărul de buletin? Cum au făcut această verificare şi mai ales cu ce drept legal? Afirmaţia că listele de semnături înaintate de noi Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei sunt false o pot face numai organele de cercetare penală, după ce le studiază, dacă sunt sesizate să facă acest lucru. Până în acest moment nu am auzit nici ca organele de anchetă penală să fi fost sesizate în această privinţă sau să se fi autosesizat, nici să fi emis un act legal care să arate că 1000 de semnături din cele 4500 sunt false.
 3. De unde îi cunosc membrii “grupului de credincioşi” pe cei 4500 de semnatari ai acelor liste, de vreme ce listele sunt confidenţiale şi se află în posesia Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei, care are obligaţia legală de a nu le oferi nimănui?
 4. Cum vor dovedi membrii “grupului de credincioşi” că “majoritatea celor ce apar cu semnătura”  nu au fost întrebaţi, fiind înscrişi în fals? Semnăturile au venit din toată Mitropolia, este exclus ca majoritatea lor să fi venit din Târgu Neamţ, pentru a presupune, de exemplu, că cei mai mulţi semnatari ar fi membri ai acestui “grup de credincioşi”. Cum îi vor afla pe toţi cei ce au semnat pe liste şi cum vor demonstra că ei au fost păcăliţi? O astfel de activitate este de competenţa organelor de cercetare penală, iarasumarea ei de către cineva care nu are calitatea de a exercita autoritatea de stat se constituie în infracţiunea penală de uzurpare de calităţi oficiale şi se pedepseşte, potrivit art. 258 Noul Cod Penal, art. 1, cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
 5. Cum a fost posibil ca o publicaţie responsabilă să admită publicarea unor asemenea elucubraţii pe baza unei promisiuni vagi: “vom dovedi că majoritatea…”, când normal era ca dovedirea să se facă înainte de publicarea materialului şi să facă obiectul conţinutului său?
 6. De unde ştiu membrii “grupului de credincioşi” că toţi semnatarii tabelelor de susţinere “se dezic de aceste semnături”? Au cumva contact cu 1000 de persoane din toată Mitropolia, sau, mai precis cu 4500, câţi sunt ei în realitate? Sau au început să facă investigaţii în teritoriu? Cu ce drept?
 7. Cum vor putea demonstra membrii “grupului de credincioşi” din Târgu Neamţ că cei ce au semnat au fost manipulaţi şi nu au ştiut ce semnează, când capetele tabelelor de semnături precizau următoarele: “Tabel cu semnături împotriva sinodului din Creta 2016 pentru susţinerea Scrisorii adresate ierarhilor participanţi şi celor din Sinodul BOR”? Un astfel de model de tabel se poate descărca şi acum de pe siteul nostru www.aparam-ortodoxia.ro. De la momentul publicării acestei scrisori s-au mai adăugat circa 800 de semnături, iar acuzaţia că semnatarii acestora sunt dezinformaţi nu mai poate fi invocată, dat fiind fluxul de informaţii produs de acest subiect atât de fierbinte.
 8. Cum vor putea demonstra membrii “grupului de credincioşi” calitatea procesuală în cazul acţiunii juridice pe care ne-o intentează? Mai precis, în afara cazului în care vor demonstra că ei înşişi au fost trecuţi pe acele liste de semnatari în mod fraudulos, cum vor putea motiva acţiunea în justiţie, când nu sunt vătămaţi în mod direct în niciun fel de demersul nostru?
 9. Cum vor reuşi membrii “grupului de credincioşi” să-şi păstreze acest convenabil anonimat, la adăpostul căruia îşi permit să jignească pe oricine, când vor fi obligaţi să îşi decline identitatea pentru a putea înainta o acţiune judiciară?
 10. Sunt conştienţi membrii “grupului de credincioşi” că în Noul Cod Penal există o infracţiune numită inducerea în eroare a organelor judiciare, care se pedepseşte cu închisoarea? Infracţiunea constă în intentarea unei acţiuni penale cuiva despre care ştii că este în fapt nevinovat.
 11. Potrivit deontologiei presei, dreptul de a informa nu trebuie să fie utilizat în scopul de a prejudicia persoane sau grupuri din punct de vedere fizic, moral, intelectual, cultural sau economic. Astfel, “Codul deontologic al jurnalistului” prevede că: „Jurnalistul este dator să caute, să respecte și să comunice faptele – așa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile – în virtutea dreptului publicului de a fi informat (…) Jurnalistul este dator să nu instige la ură și violență atunci când relatează fapte sau își exprimă opiniile. Jurnalistul va verifica informațiile în mod rezonabil înainte de a le publica și va exprima opinii pe o bază factuală. Informațiile vădit neadevărate, sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice să creadă că sunt false nu vor fi publicate.” Este conştientă jurnalista care a postat acest document de răspunderea care-i revine în faţa legii, pentru că a girat un text calomnios, plin de informaţii neverificate şi vădit tendenţioase?

Finalul “Comunicatului” este un îndemn la lecturarea unui şir lung de canoane ale Sfintei Biserici. Este de presupus că, datorită lungimii scrierii, autorii au uitat că, doar cu câteva paragrafe mai sus, deplânseseră lipsa din casele credincioşilor ortodocşi a unor scrieri bisericeşti care să cuprindă canoanele Sfintei Biserici.

Mihai-Silviu Chirilă

 

Reclame

18 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. alex said, on septembrie 8, 2016 at 7:14 am

  http://basilica.ro/sa-pastram-pacea-si-unitatea-bisericii/

  „În ultima perioadă, au avut loc unele manifestări publice ale unor persoane, care, în duh lumesc şi agresiv, au acuzat şi calomniat pe ierarhii Bisericii Ortodoxe Române prezenţi la Sinodul din Creta (iunie 2016), unde au participat aproape 200 de ierarhi din zece Biserici Ortodoxe surori.

  Cei care promovează aceste atitudini negative sunt, în general, câţiva clerici răzvrătiţi şi monahi necanonici, neascultători şi nestatornici, care nu locuiesc în mănăstire conform rânduielilor monahale, precum şi unii mireni influenţaţi negativ de către aceştia.

  Un astfel de grup a protestat şi pe Dealul Mitropoliei în data de 30 august 2016 când membrii acestuia, care au fost ascultaţi de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, au dovedit că nu sunt capabili de dialog, ci sunt agresivi, repetă idei şi acuzaţii nefondate, judecă şi calomniază pe ierarhii care au aprobat documentul Sinodului din Creta referitor la relaţiile Bisericii Ortodoxe cu alţi creştini.

  Într-o vreme în care Biserica Ortodoxă este atacată de multe forţe exterioare văzute şi nevăzute ale fenomenului secularizării, aceşti răzvrătiți din Biserică, sub pretextul că apără Ortodoxia, tulbură din interior pacea şi unitatea Bisericii, deoarece nu sunt călăuziţi de Duhul lui Hristos.

  Totuşi, în marea lor majoritate, clerul, monahii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române păstrează pacea şi unitatea Bisericii lui Hristos şi cunosc adevărul că Sinodul din Creta nu a formulat dogme noi, ci a mărturisit că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfânta, Sobornicească şi Apostolească a lui Hristos, iar bisericile sau confesiunile eterodoxe (neortodoxe) s-au despărţit de Ortodoxie pentru că s-au îndepărtat de la credinţa ortodoxă care este baza unităţii Bisericii. Iar pentru că Domnul Iisus Hristos S-a rugat Tatălui din ceruri ca ucenicii Lui şi toţi cei care cred în El să fie una (cf. Ioan 17, 21), adică să păstreze unitatea Bisericii pe baza credinţei adevărate, Biserica Ortodoxă nu promovează ura confesională sau „războiul religios”, ci „credinţa care este lucrătoare prin iubire” (Galateni 5, 6), mărturisind Ortodoxia cu smerenie şi cu pace în suflet.

  Astfel, adevăraţii creştini ortodocşi pot să-şi păstreze dreapta credinţă, chiar dacă se află în dialog sau în cooperare de ordin social-filantropic sau cultural cu alţi creştini, mai ales în ţări în care creştinii ortodocşi sunt minoritari. De pildă, în prezent, există în Europa Occidentală peste 700 de parohii ortodoxe româneşti dintre care 670, pentru că nu deţin propriile lor biserici, se roagă în lăcaşuri de cult închiriate sau împrumutate de la creştini catolici, anglicani sau protestanţi, fără ca aceşti români să-şi piardă credinţa lor ortodoxă.

  Deci, creştinul ortodox lucid şi realist poate rămâne fidel Ortodoxiei şi atunci când se află în dialog şi cooperare cu alţi creştini fără a fi fanatic, arogant sau agresiv. Însă cei ce tulbură acum pacea şi unitatea Bisericii nu au nicio responsabilitate pastorală pentru comunităţile ortodoxe româneşti din străinătate şi nici nu înţeleg cât de mare este păcatul dezbinării şi tulburării păcii şi unităţii Bisericii, sub pretextul că numai ei, protestatarii, sunt credincioşi adevăraţi, corecţi şi competenţi în apărarea Ortodoxiei, declarând eretici pe toţi cei care nu gândesc ca ei.

  Cuvântul Biserică înseamnă adunare, nu dezbinare, adică adunarea creştinilor ortodocşi în iubirea Preasfintei Treimi prin mărturisirea şi trăirea dreptei credinţe în comuniune frăţească în Hristos şi ascultare faţă de părinţii duhovniceşti cărora le-a fost încredinţată lucrarea de păstorire a credincioşilor pe calea mântuirii (cf. Evrei 13, 17).

  De aceea, trebuie să păstrăm totdeauna pacea şi unitatea Bisericii lui Hristos!

  Biroul de Presă al Patriarhiei Române”

  Cata viclenie in textul asta mai ales aici
  „Astfel, adevăraţii creştini ortodocşi pot să-şi păstreze dreapta credinţă, chiar dacă se află în dialog sau în cooperare de ordin social-filantropic sau cultural cu alţi creştini, mai ales în ţări în care creştinii ortodocşi sunt minoritari. De pildă, în prezent, există în Europa Occidentală peste 700 de parohii ortodoxe româneşti dintre care 670, pentru că nu deţin propriile lor biserici, se roagă în lăcaşuri de cult închiriate sau împrumutate de la creştini catolici, anglicani sau protestanţi, fără ca aceşti români să-şi piardă credinţa lor ortodoxă.”

  Am mai intrebat eu o data un preot cu vreo 2 ani inainte de sinod de ce in afara lasa pe catolici la noi in biserica, raspunsul a fost ceva de genu: pai daca ei ne dau locuri unde sa facem biserici acu nu putem sa ii gonim. Nu mi-a trecut atunci prin cap sa ii zic mai bine ar face slujba pe pamantu gol si ar fi mai cinstit locul ala decat in cladirile acelor eretici.

  Apreciat de 1 persoană

  • pcmouse said, on septembrie 8, 2016 at 11:39 am

   este clara pozitia dealului,nu vor renunta la semnatura data in creta,nu se vor pocai,vor merge cu satana antihrist si vor duce cu ei la iad milioane de oameni care nu ascuta de canoane si de Sfintii Parinti
   fericiti sunteti cei ce ati marturisit adevarul si care ati cerut lui varlaam sa renunte la semnatura si care nu mai mergeti la slujbele lor!
   ereticii nu sunt crestini!

   Apreciat de 2 persoane

  • mircea.v said, on septembrie 8, 2016 at 1:00 pm

   Nu figureaza in comunicatul asta cuvantul „adevar”. Si nu cred ca il vor mentiona vreodata.
   Pace, unitate, iubire… dar fara adevar. De adevar se tem de moarte, se tem sa si-l pronunte.

   Si pace, si unitate si iubire dar doar in Adevarul lui Hristos.
   „Eu sant Calea, Adevarul si Viata”.
   Pace adevarata, unitate adevarata, iubire adevarata; altfel, pace mincinoasa, unitate mincinoasa, iubire mincinoasa.
   Primele sant de la Iisus, celelalte sant de la tatal minciunii.

   „Adevarul inaintea pacii”

   Apreciat de 1 persoană

   • marinela said, on septembrie 8, 2016 at 11:28 pm

    Asa e frate Mircea,pt ei Adevarul a devenit tabu,le e sila sa-l mentioneze pt ca nu poate fi asociat minciunii niciodata,minciuna pe care o propovaduiesc ei pe toate drumurile ,incercind sa o puna la loc de cinste si trimitind in derizoriu ceea ce ar trebui sa troneze in locul ei(minciunii) ADEVARUL. Traim vremuri apocaliptice !

    Apreciază

  • mihai said, on septembrie 8, 2016 at 11:37 am

   Da ce pretentii sa mai avem cand presa in cea mai mare parte a ei cu cateva exceptii este una aservita unor interese oculte!

   Apreciat de 1 persoană

 2. loladyblog said, on septembrie 8, 2016 at 10:32 am

  Soricel si imparatul

  Suflet bun ,nevoie mare , simtitor ca un perete,
  Cuviincios din cale-afara si pios ca un stulete,
  Doar un semn sa dea ”mparatul si se-aduna –n oastea lui,
  O armata de stihii,cu alura de spahii.
  Cucernicia sa, ascet internaut,cu umila aplecare spre metanii,
  S-a-mpiedicat in frusta-i inclinare de-un amarat de muritor.
  Ce nu-i cerea pomeni sau indurare,ci ,doar ,era ,pe-acolo,trecator.
  Burzuluindu-se Maritul,un soricel fidel si saritor
  Si-a pus chezas codita-i ciufulita,c-o sa-l ”invete” el pe infractor…….
  Cu slavi stapanul si-a cinstit si a dat o mana de-ajutor
  Si a trimis prin mail,zaludul,un virusel si-un rootkit-sor.
  Probabil……vechile metehne nu dispar
  Si-asa cum oaia nu devine capra,
  Degeaba-si pune lupul straie,ca-n veci n-o sa devina oaie!
  P.S. ” Cuvioasia ta”,sa stii,ca-n laptop n-o sa-mi tin vreodata,decat ce vede o baba chioara si ce a spus ducandu-se la moara si a trambitat pe ulite, in sat.

  Sper ca am comentat decent…….

  Apreciază

 3. cosminmatiu said, on septembrie 8, 2016 at 10:51 am

  Ei vor sa pastreze pacea si unitatea lui „mesia” cu cornite, ce va sa vina, si sa ii pregateasca venirea.
  Nu am crezut ca voi ajunge sa vad atata viclenie.

  Apreciază

 4. STOP RFID ( Viorel Ghica ) said, on septembrie 8, 2016 at 11:42 am

  Apreciază

 5. Maxymos said, on septembrie 8, 2016 at 12:06 pm

  ”Astfel, adevăraţii creştini ortodocşi pot să-şi păstreze dreapta credinţă, chiar dacă se află în dialog sau în cooperare de ordin social-filantropic sau cultural cu alţi creştini, mai ales în ţări în care creştinii ortodocşi sunt minoritari.” Creștin înseamnă ortodox! Restul sunt pseudocreștini ca să nu spunem direct eretici….așa că.se vede clar ce și cum….

  Apreciază

  • pcmouse said, on septembrie 8, 2016 at 4:42 pm

   sa spunem adevarul lasati fofarlica,e timpul sa spunem adevarul,nu exista „pseudocrestini”,sunt ERETICI!

   Apreciază

 6. Pąʍvo said, on septembrie 8, 2016 at 2:03 pm

  20.38 – Trebuie facuta diferenta dintre ”NU TREBUIE SA SE DESPARTA” (spus categoric de acest preot) si ”sa nu fie despartiti daca unul din soti CONSIMTE ca este bine”.
  Partea a doua a canonului face referire la casatoria deja facuta (civil) ÎNAINTE ca unul dintre soti sa treaca la ortodoxie.

  ”De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvant de dezvinovăţire pentru păcatul lor.”(Ioan 15-22)

  ”Să nu se îngăduie ca bărbatul ortodox să se lege (prin căsătorie) cu femeia eretică, nici ca femeia ortodoxa să se unească (prin căsătorie) cu un bărbat eretic, ci de s-ar şi vădi că s-a făcut un lucru ca acesta de către vreunul dintre toţi, căsătoria (nunta) să se socotească fără de tărie, şi căsătoria (însoţirea nelegiuită) SĂ SE DESFACĂ – căci nu se cade a amesteca cele ce n-au amestecare, nici oii să se împerecheze cu lupul, şi nici părţii lui Hristos cu soarta (ceata) păcătoşilor; iar dacă cineva ar calca cele orânduite de noi, să se afurisească.

  Iar dacă unii, găsindu-se încă în necredinţă şi nefiind încă număraţi în turma ortodocşilor, s-au legat (potrivit) întreolaltă, prin căsătoria legiuită, şi apoi unul dintre ei alegând binele a alergat la lumina adevărului, iar celălalt a fost ţinut (stăpânit) de legătura sărăcirii, nealegând (nedorind) să vadă (să ia în scamă) razele dumnezeieşti; dacă soţia cea necredincioasă SOCOTESTE CĂ ESTE BINE (consimte) să vieţuiască cu soţul cel credincios, sau, dimpotrivă, cel necredincios cu soţia cea credincioasă, să nu fie despărţiţi, după dumnezeiescul apostol: „Căci bărbatul necredincios se sfinţeşte prin femeie, şi femeia necredincioasă se sfinţeşte prin bărbat” (I Cor. 7,14).” Trulan 72

  Am nimerit intamplator chiar acolo, dar dupa retorica diplomatica a parintelui sunt sigur ca in cele trei clipuri postate recent, mai are si alte interpretari gresite.

  Apreciază

  • pcmouse said, on septembrie 8, 2016 at 5:07 pm

   vb la un frate..nu accept!nu vreau!

   Apreciază

  • Biciul lui Dumnezeu said, on septembrie 10, 2016 at 8:35 pm

   Un popa diplomat indoctrinat bine in erezia ecumenista si un semireporter care pune intrebari in reluare, in strategia melcului turbat.

   Apreciază

   • el said, on septembrie 25, 2016 at 10:10 pm

    un ERETIC recrutat de „srevcii” inca din liceu….

    Apreciază

 7. dante said, on septembrie 8, 2016 at 3:09 pm

  „…Într-o vreme în care Biserica Ortodoxă este atacată de multe forţe exterioare văzute şi nevăzute ale fenomenului secularizării, aceşti răzvrătiți din Biserică, sub pretextul că apără Ortodoxia, tulbură din interior pacea şi unitatea Bisericii, deoarece nu sunt călăuziţi de Duhul lui Hristos…”

  Asa deci, Biserica este atacata din exterior, extraordinar! dar se vede cu ochiul liber domnilor popi, caci preoti nu meritati sa vi se spuna, ca Biserica este atacata chiar din interior de catre domniile voastre. voi schimbati dogme si canoane si din aceasta cauza sinteti mai periculosi chiar decit paginii. Macar acestia cind invadeaza sufletul sint la vedere, insa voi umblati viclean. Totusi, am o intrebare la voi, popilor de secol XXI, cum de se face ca alte 4 Biserici surori nu au participat la „sfintul ” vostru sinod, cumva si ei sint schismatici si extremisti, nu?
  Va credeti detinatorii adevarului absolut si de aceea v-ati cocotat pe balegar si cintati cocoseste, dar nu sinteti mai buni decit fariseii care l-au judecat pe Hristos. Si acestia tot asa ca dumnevoastra se bazau pe lege, pe buchie tilcuind-o si rastalmacind-o dupa cum le convenea mergind pina la deicidul de acum 2000 de ani.
  Voi de ce ati fi mai prejos!?

  Doamne ajuta!!

  Apreciat de 1 persoană


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: