SACCSIV – blog ortodox

SCRISOARE DESCHISA catre IPS PIMEN

Posted in Uncategorized by saccsiv on septembrie 4, 2016

Am primit pe e-mail urmatoarea Scrisoare catre IPS Pimen, redactata de un grup de preoti si credinciosi din Radauti, Suceava. A fost inmanata si personal catre IPS Pimen.

În atenţia Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

Mânați de cuvintele Sfântului Teodor Studitul care ne spune: „Căci porunca Domnului este a nu tăcea în vremea primejduirii credinței. Așa încât, atunci când e vorba despre credință, nu trebuie a spune: <<Cine sunt eu? Preot? Nicidecum. Căpetenie? Nici aceasta. Ostaș? Dar unde? Agricultor? Nici măcar acest lucru. Sărac sunt, care se preocupă numai de hrana cea de fiecare zi. Niciun cuvânt și grijă nu am pentru chestiunea pusă în discuție>>. Vai! Pietrele strigă, și tu taci și ești fără de grijă? Firea cea nesimțitoare L-a ascultat pe Dumnezeu și tu te clatini?” 

Sfântul Nicodim Aghioritul (1809) (Tâlcuirea Canonului 46 Apostolic, Pidalionul de la Neamț       de la 1844):

„Se cuvine sã ne îngrãdim pe noi înșine și sã ne separãm de episcopii care, în chip vãdit,  stãruie în greșealã privitor la cele ce țin de credințã și de adevãr, așadar se vãdesc a fi eretici sau nedrepți.”

Zice încã si dumnezeiescul Hrisostom (în voroava cea de La început era Cuvântul) „Nu te amãgeascã pe tine o ascultãtorule adunãrile ereticilor, cã au Botez dar nu luminare, ci se boteazã cu trupul, iar cu sufletul nu se lumineazã.” Ci si Sfântul Leon în Epistolia cea cãtre Nichita zice: „Nici un eretic nu dã sfințenie prin taine.” Iar Ambrosie în Cuvântul cel pentru cei ce se catehisesc, zice: „Botezul celor rãu cinstitori de Dumnezeu, nu sfințește”

Am constatat cu durere în sufletele noastre că hotărârile Sinodului din Creta sunt străine de duhul patristic.

Și anume:

– Decretul pct. 22 din “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” prin care se legitimează în Biserică un nou organism administrativ alcătuit exclusiv din anumiți Patriarhi cu drepturi depline în materie de dogme și canoane,desființând modelul de sobornicitate al Sinoadelor Bisericii, introducând prerogative papale anumitor Patriarhi, luând abuziv fiecărui episcop dreptul de vot. Opinia personală a unui Patriarh (Întâistătător) nu poate impune și obliga niciun Sinod local sau vreun ierarh contrar propriei alegeri, altfel Patriarhii s-ar transforma în Papă care ar decide și și-ar impune suveranitatea de pe poziții de forță. De vreme ce plinătatea Bisericii este poporul, atunci nici Sinodul fără popor, nici poporul fără Sinodul Ierarhilor nu poate să se considere pe el însuși Trup și Biserică a lui Hristos și să trăiască în adevăr viața și învățătura Bisericii.

– Cele 19 referiri la Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) din cadrul hotărârilor privind “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” creează premeditat confuzii între diferențele dintre Biserică și Confesiuni, introducându-se în același timp un termen nou, cel de “Biserici neortodoxe” în sensul întăririi Teoriei Ramurilor, iar noi știm că Sfinții Părinți pe toate celelalte confesiuni le-a numit dintotdeauna eretice sau chiar schismaticeSfântul Grigorie Palama ne pune în lumină această problemă

”Din Biserica lui Hristos fac parte toți cei care urmează adevărul, iar cei care nu urmează adevărul nu fac parte din Biserică. Acest lucru îi privește mai cu seamă pe cei care se înșeală pe ei înșiși, numindu-se pe sineși sau numindu-se unii pe alții păstori și sfințiți arhipăstori. Căci ni s-a predanisit că nu persoanelor dă importanță creștinismul, ci adevărului și rigorii credinței”.

Tot Sf Grigorie Palama spune că tăcerea este al treilea tip de ateism dupa ateismul în sine şi erezia.

De asemenea cuvântul Sfântului Vasile cel Mare întărește prin conținutul Canonului I

„Cei care s-au depărtat de Biserică nu mai au harul Duhului Sfânt în ei înșiși, căci a încetat transmiterea Lui prin faptul că s-a întrerupt rânduiala.”

Biserică este numai Biserica Ortodoxă. La această Biserică ne referim atunci când rostim Crezul: „Și într-UNA, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică”.

Iar Sfântul Simeon al Tesalonicului arată că cea care „învață drept cuvântul adevărului, întărește cuvintele cele apostolești și are sfințenia Duhului”, aceea este Biserica una, sfântă, sobornicească și apostolească. Iar, Sfântul Celestin spune că ar fi de dorit ca „după cum ființa Dumnezeirii este una, în același fel toți oamenii, de oriunde ar fi, să țină unicul Adevăr al dreptei credințe…”. Cuvintele Sfântului Teodor Studitul sunt grăitoare:

„Nu este cu putință, nu este, o, stăpâne, nici Biserica de la noi, nici alta să facă ceva în afara legilor și canoanelor așezate [în Ea]. Fiindcă dacă s-ar face aceasta, deșartă e Evanghelia, zadarnice canoanele, și fiecare ar face după placul arhieriei sale și i s-ar îngădui să facă împreună cu cei ce sunt cu el precum i-ar părea de cuviință: să fie el un nou evanghelist, un alt apostol, un alt legiuitor.”

De asemenea la acest sinod nu s-a luat în considerare afirmația Sfântului Iustin Popovici (+1979):

“Din unica şi nedespărţita Biserică a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins şi s-au tăiat ereticii şi schismaticii, care au şi încetat să fie mădulare ale Bisericii. Unii ca aceştia au fost romano-catolicii şi protestanţii şi uniaţii cu tot restul legiunilor eretice şi schismatice. Ecumenismul e numele de obşte pentru toate pseudo-creştinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se află inima tuturor umanismelor europene cu papismul în frunte, iar toate aceste pseudo-creştinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decât erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obşte este acela de “pan-erezie” (erezie universală).”

Recunoscând altor confesiuni și comunități eretice ca fiind ”Biserici” ați încălcat dogma privind hotărârile stabilite de Sfinții Părinți la Sinoadele Ecumenice I și II în care se spune destul de clar că Biserica este „UNA, Sfântă, Sobornicească și Apostolească”.

– La pct. 12 se afirmă că scopul comun al dialogurilor teologice este „restabilirea finală a unității în adevărata credință și în dragoste”Canonul 45 al Sfinților Apostoli precizează:

„Episcopul sau preotul sau diaconul, dacă numai s-ar ruga împreună cu ereticii să se afurisească; iar dacă le-a îngăduit acestora să săvârșească ceva ca și clerici (să săvârșescă cele sfinte) să se caterisească.”

Iar Canonul 10 al Sfinților Apostoli de asemenea precizează:

„Dacă cineva s-ar ruga, chiar și în casă, cu cel afurisit (scos din comuniune), acela să se afurisească.”

Destul de aprig, Avva Filothei Zervakos (1980) zice:

„Dacă papa dorește refacerea unității, să recunoască și să mărturisească toate rătăcirile, ereziile și invențiile pe care le-au făcut încă de la început diferiții papi care s-au rupt de Biserica Ortodoxă, să se căiască, să plângă cu amărăciune, să se umilească, iar atunci îi vom accepta”.

Grea alegere, ca și viața fără Hristos! Iar cuvintele Sfântului Chiril al Ierusalimului sunt destul de grăitoare:

„Fugi de adunările lor necurate și rămâi totdeauna în Sfânta Biserică sobornicească, în care ai primit și nașterea din nou”.

Opreliștile Sfinților Părinți se extind și asupra rugăciunilor în comun cu ereticii, despre care Sfințitul Valsamon, spune: „dreptslăvitorii creștini se cuvine a se feri de eretici și slujirile lor a le urî”, cum de altfel și Sfântul Chiril al Ierusalimului sfătuiește în acest fel: „Mai ales, urăște toate adunările nelegiuiților eretici”. Căci „pe latini nici îngerii nu îi pot schimba”, după cum a spus Sfântul Grigorie Palama (sec. al XIV-lea).

– Cel de-al 5-lea document aprobat este cel intitulat: “Sfânta Taină a Cununiei și impedimentele la aceasta”. Articolul „Căsătoria între ortodocși și ne-ortodocși nu poate fi binecuvântată, dar poate fi oficiată, cu condiția ca pruncii care rezultă din această căsătorie să fie botezați și crescuți în Biserica Ortodoxă.” Oficierea căsătoriei este contrară sfintelor canoane și anume Canonul 72 Trulan (creştinii să nu se căsătorească cu eretici şi cu necreştini) ne precizează foarte clar:

„Să nu se îngăduie ca bărbatul ortodox să se lege (prin căsătorie) cu fe­meia eretică, nici ca femeia ortodoxă să se unească (prin căsătorie) cu un bărbat eretic, ci de s-ar şi vădi că s-a făcut un lucru ca acesta de către vre­unul dintre toţi, căsătoria (nunta) să se socotească fără de tărie, şi căsăto­ria (însoţirea nelegiuită) să se desfacă – căci nu se cade a amesteca cele ce n-au amestecare, nici oii să se împerecheze cu lupul, şi nici părţii lui Hristos cu soarta (ceata) păcătoşilor; iar dacă cineva ar călca cele orân­duite de noi, să se afurisească.”

Sunt și exemple de Episcopi care s-au ridicat și au combătut acest Sinod din Creta:

 1. Mitropolitul Irineu de Bashka: Episcopii nu au avut drept de vot la sinodul panortodox.
 2. IPS Amfilohie de Muntenegru confirmă nesemnarea documentului ecumenist „Relațiile Bisericii cu ansamblul lumii creștine”
 3. Mitr. Neofit de Morfou: “SUSȚIN CU SMERENIE CĂ TEXTUL SUFERĂ DE AMBIGUITATE TEOLOGICĂ INTENȚIONATĂ”
 4. Mitropolitul Ieremia al Gortinei: Nu accept ereziile și schismele drept „biserici”
 5. IPS Ierotheos Vlachos explică de ce nu a semnat documentul referitor la relațiile cu non-ortodocșii (ne-creștinii)
 6. IPS Atanasie de Limassol declară că din motive de conștiință nu a semnat documentul ecumenist din Creta

În eparhia Sfinţiei Voastre s-au întâmplat de-a lungul anilor mai multe încălcări de canoane conform marturiei mai multor preoţi. De exemplu:

 • Îngăduiţi oficierea de slujbe cu ereticii fără a lua măsuri canonice.
 • După ce unii preoţi au încercat în parohiile lor să fie în rânaduială cu Sf Părinţi, comunităţile respective s-au tulburat, iar Sfinţia Voastră în loc să îi mustraţi pe oameni i-aţi certat pe preoţi că sunt prea asprii.
 • Slujiţi împreună cu ierarhi care anual oficiază rugaciuni cu ereticii
 • Recent într-un sinod local aţi afirmat despre cununiile mixte între ortodoxi şi neortodoxi că se pot oficia în anumite condiţii, deşi nici un canon nu zice aşa ceva ci din contră, oricare ar fi motivul sau contextul, fără trecerea ereticului la dreapta credinţă conform rânduielii, nu se poate oficia cununie religioasa. În ultimii ani fenomenul a luat o amploare îngrijorătoare şi Sfintia Voastră nu faceţi nimic.
 • Tot la acest sinod local aţi afirmat că posturile sunt prea dure pentru vremurile actuale si ar mai trebui modificate cum era în vechime, dar uitaţi să amintiţi ce fel de viaţă duceau creştinii de atunci în comparaţie cu cei de acum. În momentul când patimile iau amploare, doar o rânduială mai aspră ne poate îndrepta nicidecum slăbirea posturilor care efectiv duce la o împătimire şi mai adâncă.

Hotărârile luate la acest Sinod reprezintă o frământare a tuturor creştinilor, iar dacă nu ieşiţi public să mărturisiţi că sunteţi împotriva  Sinodului din Creta, să militaţi în sinoade şi peste tot unde puteţi să ieşim din CMB, să nu mai slujiţi cu preotii şi ierarhii care sunt în comuniune cu ereticii şi cum bine ştiţi anual se fac rugaciuni cu ereticii, trebuie să vă spunem cu demnitate și smerenie că „Noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni” (Faptele Apostolilor 5, 29) și mai mult decât atât, nu vom participa la slujbele oficiate de ierarhii și preoții care susțin aceste hotărâri, iar preotii vor întrerupe pomenirea sfinţiei voastre. Dacă veţi da un comunicat şi nu va conţine un răspuns afirmativ ci nişte răspunsuri ambigue şi nimic clar şi concret, rezultă că sunteţi deacord cu sinodul şi cu toţi ierarhii care se află în înşelare, atunci vom aplica cele specificate mai sus. Acelaşi lucru se va întâmpla şi dacă taceţi. Nu din duh de răzvrătire vom face aceasta, ci alăturându-ne sfinților care s-au îngrădit de învățăturile eretice, convingând și pe alți creștini să urmeze exemplul.

 

Reclame
Tagged with: ,

76 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. petru mușat said, on septembrie 4, 2016 at 12:25 pm

  3 clerici de la Mănăstirea Bistrița din jud.Neamț s-au îngrădit de ereticul teofan savu și ereticul exarh, fostul arhimandrit luca diaconu.
  Acești mărturisitori sunt: protosinghel Antim Gâdioi și frații gemeni Gabur Mina (protosinghel) și Vichentie (ieromonah). Toți trei au plecat în munți la pustie.

  CINSTE LOR.

  Dumnezeu să le dea putere și răbdare de a mărturisi Ortodoxia până la sfârșit.

  Așteptăm reacția ereticului teofan și a dulăului lui, luca, starețul Mănăstirii Bistrița și exarhul de zona Neamț.

  Oare îi va caterisi și exclude din monahism?

  Ce va face hulpavul luca, cel care își întreține toate neamurile cu banii mănăstirii, după ce „sponsorul” Antim nu mai e la Mănăstirea Bistrița să-i umple buzunarele de bani? Se știe câți credincioși din toată țara îl căutau pe pr.Antim la Bistrița și Sihăstria.

  Apreciază

  • ban said, on septembrie 4, 2016 at 12:45 pm

   Daca caterisirea e necanonica, nu are valoare. Chiar de ar inventa motive.

   Apreciază

 2. petru mușat said, on septembrie 4, 2016 at 12:27 pm

  ereticul exarh de suceava a ceretat in predica de la manastirea putna, azi 04.09.2016 pe marturisitorii antiecumeniști.

  rușine să-ți fie vicleanule melchisedec, tu care l-ai ucis pe iachint sa-i ei locul in staretie.

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 4, 2016 at 12:35 pm

   petru mușat

   Ce zici tu acolo?

   Apreciat de 2 persoane

   • valentin said, on septembrie 5, 2016 at 12:40 am

    cred ca e vorba despre melchisedec de la putna care a fost la un moment dat numit eretic si de pr. adrian fageteanu. asa scris monahul teodot pe blogul lui, ca pr. adrian a zis cuiva Hai sa plecam de aici ca staretul e eretic(de la Putna)

    Apreciază

   • el said, on septembrie 11, 2016 at 12:37 am

    saccsiv

    petru musat le zice BINE !

    valentin

    EXACT asa este !
    Avva Adrian Fageteanu A PARSAIT cu MARE SCARBA ( si durere) manastirea sa de metanie CAZATURA putna cea CURVA !

    Apreciază

  • pcmouse said, on septembrie 4, 2016 at 2:01 pm

   ne traduci te rog?:)

   Apreciază

 3. STOP RFID ( Viorel Ghica ) said, on septembrie 4, 2016 at 12:28 pm

  Apreciază

 4. picasso said, on septembrie 4, 2016 at 12:33 pm

  Am auzit că în Bucovina mișună foarte mulți sectari. Nu înțeleg cum??? Suceava e aproape jumate pierdută… E adevărat ???

  Apreciază

  • alex said, on septembrie 4, 2016 at 12:41 pm

   Iarta-ma ca o sa iti raspund sub forma de gluma la prima intrebare, din pacate e adevarul trist.
   Cu binecuvantarea „mai marilor nostri ierarhi”. Bineinteles cu ghilimelele de riguare pentru ca nu mai sunt decat niste bieti eretici cei care au facut asta.

   Apreciază

  • nick said, on septembrie 4, 2016 at 12:57 pm

   nu e pierduta, dar nici nu e departe de a fi pierduta cata vreme nimeni nu este interesat de a lua atitudine vis a vis de misionarismul sectar care duce la pierzare multime mare de suflete

   Apreciază

  • vagaBond said, on septembrie 4, 2016 at 3:02 pm

   @picasso
   Sunt in Bucovina multi sectari si sa-ti explic de ce anume:
   1.Din cauza ca zona n-a fost industrializata multi au plecat in alte zone ale tarii mai ales in Banat si Ardeal.Acolo gunoaiele au trecut la secte si adus mizeria asta la ei in satele de origine.
   2.Satele din Bucovina si Nordul Moldovei sunt de mai multe feluri: cele de razesi(secte nu sunt ,au incercat dar au fost alungati),sate de „stransura”(adunatura multa si multi robi de orogina slava sau turco-mongola-bozgoreasca) unde au reusit sectarii.
   Exemple:satul Ipotesti linga Suceava a fost sat curat romanesc dar boierii si biserica au adus robi din Ucraina care au alterat gena romaneasca.Pe timpul dominatiei habsburgice satul era distrus de alcolism iar multi s-au jurat la preot(aici vedeti numele celor care au jurat fiidn majoritatea ruso-ucrainene) ca nu mai beau.Dupa anii ’70 au ajuns sectarii in sat si satul e plin de sectele spurcate venite din vestul tarii.
   Satele de linga manastirile vechi ca Putna,Slatina,etc sunt facute cu robi de razboi sau gunoaiele umane ale acelor timpuri(criminali,talhari,etc).Dupa terminarea acelori manastiri muncitorii robi au ramas pe lina acele manastiri si acum sunt multi trecuti la sectari.
   ps:aici se observa ca gena rea ramane prin generatii sau poate blestemele care dureaza la fel..etc.

   Apreciază

   • mihai said, on septembrie 5, 2016 at 12:42 am

    Sectari si papistasi sunt puzderie in cacica, partesti de sus si zona dornelor spre bistrita unde colcaie cu dinastia

    Apreciază

  • sorin said, on septembrie 4, 2016 at 6:34 pm

   foarte adevarat picasso. Colcaie de sectari in Suceava si zona radautilor. asta se intampla datorita europopilor care spun ca nu se justifica intreruperea lui Pimen chiar daca tace cu privire la sinpd. Chiar daca de a lungul timpului a slujit cu ierarhi care propovaduiesc erezia ecumenismului. Dau cateva exemple de stae care in trecut erau aproape 100 % ortodocsi iar acum au ajuns sa fie mai bine de 50 % pline de sectari: Vicov si orasul varza de Milisauti. La Milisauti sunt 3 europopi care nu reusesc sa tina in frau pe oameni sa nu plece la sectari , care binenteles nici nu ii intereseaza. Cei 3 sunt: Par Petru, ginerele Adrian si fiul Bogdan care singuri recunosc ca de cand sunt preoti nu au oprit pe nimeni de la impartasanie indiferent de pacate. Deci va dati seama ce este in satul asta, cata sfintenie.

   Apreciază

   • Ștefan said, on septembrie 4, 2016 at 8:51 pm

    Colcăie de sectanți în satele noastre românești întrucât ei nu-și leapădă copiii din pântec. Nu foarte mulți au trecut la sectanți dintre ortodocși, dar faptul că familiile de eretici au câte 6-7 copii, iar la ortodocși abia găsești 1-2 a făcut ca numărul sectanților să crească vertiginos. Acesta este efectul milioanelor de avorturi care se întâmplă în rândurile ”dreptslăvitorilor creștini”

    Apreciază

  • Vali said, on septembrie 4, 2016 at 9:52 pm

   Buna seara/ziua de mult citesc acest blog dar nu prea indraznesc sa scriu pentru ca in general textele si comentariile aduse sunt bine intemeiate, deci eu nu prea mai am ce sa adaug, dar de data aceasta am sa o fac. Eu sunt din Radauti, SV, ortodocsii se duc la secte din cauza ca sectele le promit marea si sarea (la inceputul lor cand au incoltit in zona aceea le promiteau romanilor ca ii cheama in SUA). Ia chemat pe 2-3 si cu restu… asteptarea-i o virtute. Vai de capu lor cum se vand pe nimic.

   Apreciază

   • Viorel said, on septembrie 8, 2016 at 7:53 pm

    Asa este. Bucovina clocaie de sectari pentru ca aici s-a investit foarte mult de catre evreii din afara. Bucovina era o zona de varf a ortodoxiei romanesti, cu manastiri bune , preoti si calugari buni, iar dusmanii ortodoxiei stiau asta si aici au investit, au bagat bani si favoruri pentru cei ce trec la secte. Cei care au trecut la sectari au trecut pentru avantaje materiale, bani, locuri de munca in strainatate , locuri de munca platite relativ bine in tara, etc, nu din convingeri religioase. Este de exemplu o farbrica de papuci profitabila (nu mai stiu in ce sat) unde toti angajatii trebuie sa fie adventisti. Lovind in Bucovina au lovit in orodoxia romaneasca.

    Apreciază

 5. petru mușat said, on septembrie 4, 2016 at 12:39 pm

  ereticul melchisedec, staretul manastirii putna a certat azi, 04 sept.2016, in predica de dupa sf.liturghie, pe marturisitorii antiecumeniști.

  rusine sa-ti fie, vicleanule melchisedec, tu cel care l-ai ucis pe iachint sa-i iei locul in staretie.

  am corectat greselile.
  scuze, am scris in graba.

  Apreciază

  • Starcu auriu said, on septembrie 4, 2016 at 2:58 pm

   Hule incredibile fata de unul din cei mai antiecumenisti si sfinti parinti ai ortodoxiei noastre.

   Apreciază

   • sorin said, on septembrie 4, 2016 at 6:47 pm

    serios starcu?
    de cand e Melchisedec antiecumenist? de cand a dat anulk trecut mana cu Dragnea pentru o finantare de cateva milioane euro sau de cand a pus securitatea pe par Anitulesei si pe inca un baiat fiindca distribuiau brosura cu inselarea lui Boca care tot Melchisedec i a lasat sa imparta brosura? Melchisedec este omul patriarhului. O multime de reportaje a facut Trinitas acolo.

    Apreciază

   • Mirela said, on septembrie 4, 2016 at 11:48 pm

    Cred că e edificatoare, în privinţa antiecumenismului despre care vorbeşte @starcu auriu, cercetarea site-ului Mănăstririi Putna: http://www.putna.ro/
    Uitaţi ce apare la evenimente 2016:
    http://www.putna.ro/Evenimente-s5.php

    Priviţi ce apare la reviste:
    http://www.putna.ro/revista2016/home
    E revista nr. IX/2016, al cărei cuprins are rubricile Actualitate şi Cronică. CĂUTAŢI SINODUL!!!

    Actualitate

    Educația – probleme actuale / Prof. univ. Constantin Cucoș
    Avem nevoie ca românii să se unească, pentru bine și în bine / Prof. univ. Mircea Ioan Popa
    Superdrogul de mase: pornografia
    Părinții, adolescenții și lumea virtuală / Corina Negreanu
    De ce m-am întors în România / Alexandru Căbuz
    Un matematician răspunde noilor atei / John Lennox
    Știința lui Dumnezeu
    Fără istorie nu există națiune / Conf. univ. Marius Diaconescu
    Viața se cere împărtășită! Liga studenților din Cluj
    Răspunsuri la întrebările tinerilor de azi / Protos. Hrisostom C.

    Cronică

    Când Dumnezeu a stat lângă mine
    Colocviile Putnei / Ierom. Ieremia B.
    Simpozioanele „Etica memoriei” și „Fundamente creștine ale culturii române și europene” / Ierod. Anania V.
    Concursul „Cultură și spiritualitate românească” / Monah Ambrozie G.
    Când Dumnezeu a stat lângă mine
    Revista Putna 2016

    Chiar astea să fie actualităţile??? Oare aceste „actualităţi” nu sunt din categoria „ţara arde şi baba se piaptănă”??? Iar „cronica” nu e una a autismului? Asta e noua „desprindere de lume” a monahismului?
    Colac peste pupăză, priviţi ce scrie pe site-ul Mănăstirii Sihăstria Putnei: „Considerăm ca exagerată și cu totul nepotrivită atitudinea de întrerupere a pomenirii unor ierarhi la sfintele slujbe și rugăciuni, atitudine care se poate constitui în prilej de sminteală sau de dezbinare…”
    http://www.sihastriaputnei.ro/viata-manastire/indemn-la-unitate

    Nu ştiu care e legătura între cele două mănăstiri, Putna şi Sihăstria Putnei, dar ne încurajează ceva să credem că, la nivel de conducere, Sihăstria Putnei zice despre întreruperea pomenirii ierarhilor că e „exagerată și cu totul nepotrivită”, iar Putna zice viceversa? Ceva dovezi???

    Apreciază

   • valentin said, on septembrie 11, 2016 at 5:23 pm

    starcu auriu
    eu am intrebat sa vad daca e sau nu e ecumenist si a dat-o scaldata – texte de genu sa ne adaptam la societatea moderna si sa iubim pe aproapele, cand intrebarea era despre canoanele sfintilor parinti care interzic rugaciunea cu ereticii si ecumenismul

    Apreciază

   • valentin said, on septembrie 11, 2016 at 5:27 pm

    si pr. Adrian Fageteanu se aude ca ar fi plecat de acolo si ar fi spus la plecare -Hai sa plecam de aici, ca staretu e eretic

    Apreciază

 6. maxim said, on septembrie 4, 2016 at 1:02 pm

  – 1948, Definitia Consiliului Ecumenic al Bisericilor (actualul Consiliu Mondial al Bisericilor), Olanda: Consiliul Ecumenic al Bisericilor este o asociatie frateasca de Biserici, care primesc pe Domnul Isus Hristos ca Dumnezeu si Mantuitor.

  – 1961, Update la definitia C.M.B., India: Consiliul Ecumenic al Bisericilor este o asociatie frateasca de Biserici care marturisesc pe Domnul Isus Hristos ca Dumnezeu si Mantuitor, dupa Scriptura, si se straduiesc sa raspunda impreuna la chemarea lor comuna pentru slava singurului Dumnezeu, Tatal, Fiul si Sfantul Duh. CMB are doar menirea sa ajute Bisericile spre a-si gasi unitatea lor in Hristos.

  – 1975, Definitia unitatii Bisericii, Kenya: Biserica una este o comunitate de Biserici locale, unde fiecare Biserica locala poseda in comuniune cu altele, plenitudinea catolicitatii si marturiseste aceeasi credinta apostolica; ea recunoaste, deci, ca celelalte Biserici fac parte din aceeasi Biserica a lui Hristos si ca inspiratia lor provine de la acelasi Duh. Ele sunt legate laolalta prin acelasi Botez si aceeasi Euharistie.

  (I.B.U., manual pentru Seminariile Teologice, 1992, pag. 543-557)

  Apreciază

  • Haiduc said, on septembrie 4, 2016 at 3:23 pm

   CIne nu intelege ca, inteligenta cea rea,satana, a creat CMB doar pentru a distruge Biserica Ortodoxa cea Una, da dovada de naivitate.

   Apreciază

 7. maxim said, on septembrie 4, 2016 at 1:03 pm

  Sf. Ioan Damaschin: „Cine nu marturiseste dreapta credinta a celor 7 Sfinte Sinoade Ecumenice si a Bisericii este NECREDINCIOS, chiar daca pare ca merge la Biserica si se roaga, el defapt e necredincios.”

  Apreciază

 8. maxim said, on septembrie 4, 2016 at 1:05 pm

  Sfantul Nichifor Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului (+828)

  “Si chiar daca foarte putini ramin inlauntrul Ortodoxiei si a bunei credinte, acestia sunt Biserica si in miinile lor se gaseste autoritatea si apararea asezamintelor Bisericii. Si daca acestia ar trebui sa sufere pentru buna credinta, aceasta va fi vesnica lauda pentru ei si li se va darui mintuirea sufletului.”

  Apreciază

 9. maxim said, on septembrie 4, 2016 at 1:08 pm

  Sfantul Grigorie Palama (+1340)

  “Cei ce sunt in Biserica lui Hristos apartin adevarului, iar citi nu apartin adevarului, nu sunt nici in Biserica lui Hristos.”

  Apreciază

 10. elena said, on septembrie 4, 2016 at 1:20 pm

  Am o nelamurire… Parintele din sat nu l-a pomenit pe patriarh la slujba. Preotii de mir trebuie sa-l pomeneasca pe patriarh sau nu sau numai la manastiri se pomeneste?
  Doamne ajuta si mantuire!

  Apreciază

  • Vasile said, on septembrie 4, 2016 at 7:13 pm

   se pomeneste episcopul (mitropolitul) locului, nu patriarhul, cred ca numai in mitropolia ungro-vlahiei se pomeneste patriarhul care e si arhiepiscop al bucurestilor si mitropolit. Depinde in ce zona a tarii te afli

   Apreciază

 11. Ada said, on septembrie 4, 2016 at 1:25 pm

  E vreo biserica in Iasi unde nu e pomenit Teofan? Eu am fost pe la mai multe, dar e pomenit. Azi am fost la trei biserici, dar degeaba. Daca preotii nu intrerup pomenirea, calugarii nu intrerup pomenirea, unde vom ajunge? Teofan o sa prinda curaj si o sa continue cu semnarea de documente eretice. Popii o sa zica ca e de bine, iar poporul o sa rasufle usurat, ca totul e bine si frumos si o sa se uite urat la „nesimtitii” aia de antiecumenisti, care in loc sa mearga la biserica sa asculte de popi fac „schisma”. Oare Dumnezeu cum de mai rabda? Ca o sa se duca ei in iad, ii priveste. Fiecare are dreptul sa faca ce vrea cu sufletul sau. Dar nu ai voie sa iti bagi in iad aproapele. Oare ei nu au auzit de piatra legata de gat si de aruncatul in mare care e de preferat stricarii aproapelui? Gandesc ca, oricine stie o astfel de biserica, in orice oras al Romaniei, ar putea sa ii comunice asta fratelui Vasile. Aceasta informatie ar putea fi comunicata de fratele Vasile celor care cauta biserica respectiva, pe mail-ul personal (ca sa nu facem liste a la Andrei Scrima). La alta solutie nu ma pot gandi deocamdata. Nu stiu de unde din alta parte sa aflu. Cu duhovnicul meu am vorbit. Cica nu e cazul sa facem „schisma”. Da cine face schisma? Cei care au semnat documente eretice sau cei care se delimiteaza de cei care au semnat documente eretice? Multumesc anticipat celor care ma pot ajuta.

  Apreciat de 2 persoane

  • emanuel1979 said, on septembrie 4, 2016 at 2:18 pm

   Lasa ca pe voi o sa va duca tataia saccsiv în catacombe sa mărturisiti ca sunteti voi biserica, sfânta fără sfinte taine, apostolica călcând sfintele canoane, si unită dandu-va unii pe altii anatema. Sau eventual o sa va urcati bisericuța în copaci, ca sa vada lumea ca nu folositi cipuri.

   Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 4, 2016 at 2:29 pm

    emanuel1979

    Asa mai baiete, da-te pe fata. Pro cip stiam ca esti. Te dovedesti a fi si pro Marele Sinod.

    Apreciază

   • loladyblog said, on septembrie 4, 2016 at 3:00 pm

    Dom”le ”79.ai cam lipsit de la orele de limba romana-poate ca nici nu esti roman.Nu prea ai treaba cu diacriticile,dar esti un ”stiutor” in ale ”sfintelor taine”.

    Apreciază

   • mircea.v said, on septembrie 4, 2016 at 3:15 pm

    emanuel e din asta, tip „Plesu”, „ric” sofisticat, „complex”… numai ca nu vede padurea de copaci

    Apreciază

   • Ionut said, on septembrie 4, 2016 at 3:27 pm

    Emanuele, ce patisi?
    Tot tu ai postat aici?

    https://saccsiv.wordpress.com/2016/06/26/noutati-marele-sinod-video-rugaciune-cu-eretici-episcopului-chiril-biserica-marturisita-in-crez-nu-este-biserica-ortodoxa-secretomanie-arhiepiscopul-hrisostom-al-ci/#comment-316390
    https://saccsiv.wordpress.com/2016/08/15/piciorus-sa-vina-jandarmii-sa-i-apare-pe-ierarhi-de-extremisti/comment-page-1/#comment-321439

    Sau ti-a furat cineva nick-ul?

    Nu zice de catacombe, ca s-ar putea sa nu mai fie mult pana acolo. Ia uita-te putin in Danemarca, unde s-au tot jucat unii de-a credinta si vezi ce le-a facut statul secular. Sau in Marea Britanie si Franta, unde nu te prea poti duce la job cu crucea la gat.
    Privitor la „Marele Sinod”, unii n-au participat, deci ar fi trebuit anulat . E clar ca undeva e o mare problema. Pai ori e comuniune, ori nu e.
    Matale te-ai uitat putin la sigla „sinodului”? Ti se pare ca pasarea aia seamana cu un porumbel?
    Nu te-ai intrebat de ce, de curand, au avut si catolicii un „sinod”? Ce-i cu graba asta de a convoca „sinoade”?
    Ce zici, ne punem de pe-acum niste intrebari sau sa asteptam acceptarea nonmariajelor gay? Bineinteles, cu conditia ca macar unul dintre cei doi sa fi fost botezat ortodox… Sau macar copiii adoptati sa fie botezati ortodox. Asa, pentru binele copiilor…

    Apreciază

   • pcmouse said, on septembrie 4, 2016 at 4:46 pm

    mai bine” n codru mancand pamant.decat cu ereticii impreuna si cipuri in acte sau in mana cum ne sfatuiesc alde chifan biometric 666 sau matei vulcanescu 666,te rog dezvolta…vrei cumva sa spui ca ereticii au taine si ca cipurile sunt benefice cuiva?o sa iti pun un link cu un film mai tarziu aici si daca si dupa ce il vizionezi vb la fel inseamna ca degeaba bre …

    Apreciază

   • oarecare said, on septembrie 4, 2016 at 5:12 pm

    emanuel 1979,

    “dar vor fi multi surzi si multi orbi“….zice Sf Lavrentie al Cernigovului…Uite mai jos..Poate intelegi si tu… 🙂

    – Fraţii mei şi onoraţi părinţi, voi un lucru nu-l pricepeţi şi nu-l ştiţi. Eu nu spun doar pentru Rusia noastră, ci pentru întreaga lume. Cuvintele mele sunt adevărate, iar mie mi le-a arătat pe toate Duhul Sfânt, prim milostivirea Bunului Dumnezeu asupra mea.

    Noi, ortodocsii, nu urmarim decat salvarea sufletului si castigarea Imparatiei Cerurilor si acest lucru ni-l poate oferi Biserica Ortodoxa. Una este doar Biserica Ortodoxa Soborniceasca si Apostoleasca, celelalte ce se numesc “biserici” nu sunt biserici, ci samanta stearpa a diavolului in lanul de grau al lui Hristos.

    Terminand aceasta discutie a adaugat: “cei ce au urechi sa auda si cei care au ochi sa vada” dar apoi a adaugat cu tristete: “dar vor fi multi surzi si multi orbi“.

    (din Sfântul Lavrentie al Cernigovului, “Viata, învataturile, minunile si acatistul”, Editura Egumenita

    Apreciază

   • ban said, on septembrie 4, 2016 at 5:47 pm

    Deci in Creta nu s-au incalcat sfintele canoane, nu?

    Apreciază

   • sorin said, on septembrie 4, 2016 at 6:49 pm

    emanuel am nevoie de tine la strans barabule. te oferi?

    Apreciat de 1 persoană

 12. Iona said, on septembrie 4, 2016 at 2:42 pm

  Admin,
  Pai daca trec de moderarea ta astfel de afirmatii gen „vicleanule melchisedec, tu cel care l-ai ucis pe iachint sa-i iei locul in staretie” apoi cum sa fie considerat serios blogul acesta? Si nu este singurul caz de enormitati aparute la comentarii.
  Cu parere de rau,
  Ioan

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 4, 2016 at 5:47 pm

   Iona

   HAI SICTIR FRAIERE

   Sau poate sunteti vorbiti si faceti un joc amandoi. El scrie ceva, eu il intreb ce zice, tu vii apoi si lasi o balega de comentariu …

   Cum e?

   Apreciază

   • pcmouse said, on septembrie 4, 2016 at 6:36 pm

    🙂

    Apreciază

   • mihai said, on septembrie 5, 2016 at 12:52 am

    Fratev Vasile vezi ca astia 2 emanuel 1979 si astalalt ioan ai vezi toata ziua buna ziua pe haznaua cuvantul kakadox si mai este unul ioan c care la fel da cu mucii in fasole pe cuvantul kakadox dar si pe blogul celor 3purcelusi alias teologie patristica

    Apreciază

 13. loladyblog said, on septembrie 4, 2016 at 2:50 pm

  Si pe mine ma intereseaza o biserica sau un preot,care se declara fatis,impotriva sinodului dracesc,in Bucuresti.Nu cred sa existe in Bucuresti,dar,poate,n-am cautat eu suficient.Va rog,daca puteti,raspundeti-mi in privat si va mai rog,nu publicati comentariul.Oricum,” baieteii cu gentute”,imi vor cotrobai prin mail.Cu multumiri,Silvia Pavel!

  Apreciază

  • pcmouse said, on septembrie 4, 2016 at 6:40 pm

   vasile da i emailul meu te rog lui „loladyblog”..

   Apreciază

   • VioletaB said, on septembrie 4, 2016 at 10:14 pm

    Frate Vasile, te rog trimite-mi si mie adresa de email a lui PcMouse. Totdgat de aceasta problema cu biserica din Bucuresti.
    reiau intrebarea, apropo de orasul meu natal, Buzau. daca la liturghie e pomenut IPS Ciprian al Buzaului si Vrancei, care nu a semnat „sinodul” din Creta, dar a avut niste derapaje ecumeniste, fin ce am citit, nu e curata liturghia? incerc sa gasesc o biserica fie in Bucuresti, fie in Buzau. Daca nu, incerc cu orientarea spre alte orase, desi e mult mai greu.
    Multumesc.

    Apreciază

   • Andrei said, on septembrie 4, 2016 at 11:20 pm

    Prin zona Neamt este un asemenea preot? Am si eu nevoie de ajutor daca stiti. Multumesc.

    Apreciază

 14. Stefan said, on septembrie 4, 2016 at 5:49 pm

  Intrebari :

  1.Care sunt preotii care emit scrisori de nepomenire si totodata automat de dezicere de ecumenism ?Nu sunt semnate de nimeni ,iar cei care au afirmat raspicat unde vor mai sluji ? …sau cum putem lua legatura cu ei ?
  2.Exista vreun episcop in toata tara asta ORTODOXA care sa se dezica de Cretani sau nu ?Daca exista ce mai asteapta sa se intample pentru a afla si noi ,,gloata ” cum suntem considerati probabil de acesti Preainalti si Preafericiti Farisei al BOR ?
  3.Cand vor incepe acesti preoti care emit scrisori nesemnate sa nu-i mai pomeneasca pa arhitectii Marelui Arhitect =Lucifer?Ce mai asteapta ?Un alt sinod ? O ,,trezire” a unui Episcop semnatar? Parerea mea e ca acesti ierarhi din Bor intai au fost numiti (dupa un anumit profil DICTAT din afara tarii si Ortodoxiei) de-alungul anilor si nu vor mai da inapoi niciodata si nici un micron de la pavarea drumului catre Antihrist.
  4.Stie cineva ce vor face preotii care s-au dezis clar de cretani (daca au luat contact cu ei) unde vor sluji sau daca ne vor putea spovedi in cazul in care cretanii vor folosi forta si ii vor caterisi si alunga din manastiri?
  5.Daca toti pleaca in munti noi astia mai pacatosi ce solutii mai avem sau daca mai avem?
  6.Exista si solutii reale adaptate la contextul de astazi =2016 ?
  Doamne ajuta!

  Apreciat de 1 persoană

  • Mary said, on septembrie 4, 2016 at 6:54 pm

   Eu cred ca… cretanii, si romani, si pana si cel mai superficial neoprotestant sunt folositi. Ei nu vor apuca sa prigoneasca, doar sa comenteze. Dupa ce vor termina de construit, vor fi dati si ei jos. Apropos de arhitectii faraonului care nu prea supravietuiau proiectului. Lucrurile sunt cu atat mai triste cu cat ei au senzatia cum ca si critica e personal contra lor. Dar cine ii uraste? Eu vreau sa ajunga Daniel et co Chiril, chiar si ereticii in rai! Dar poate calea lor cea buna e prin nepomenirr acum. azi Patri Daniel in parc parea ca se impiedica in cuvinte la slujba/conferinta. Pai cand un om sangereaza care e dragoste? Sa il lasi asa ca sa-l respecti ca asa vrea, sau pui pansament?
   Lucrurile se vor precipita si nu vor apuca sa mai cateriseasca mult timp pe cei ce li se opun. Asta pentru ca Dumnezeu ii iubeste si ii vrea acasa si pe ei.

   Apreciază

  • maxim said, on septembrie 4, 2016 at 7:24 pm

   1. –

   2. –

   3. –

   4. Vor sluji. Vor putea sa spovedeasca, sa liturghiseasca. Caterisirea lor este nula, ea fiind in fond doar pedeapsa juridica. Vor sluji in casele dvs, in general in proprietati private unde nici legea statala nici cea patriarhala nu are aplicabilitate si putere. Mai simplu este indemnul Sfantului Sofronie:

   ” Indeamna pe oameni sa se roage fiecare la el acasa, sa se intalneasca in taina cu preotii ortodocsi pentru spovedanie, impartasanie, cununii, botezuri si alte nevoi religioase si explica oamenilor ca popii uniti nu sunt altceva decat niste tradatori lepadati ” – Sfantul Sofronie de la Cioara (1760)

   5. Ii cautati pe cei neecumenisti, chiar daca o sa mergeti la ei doar anual, trebuie sa-i reperati si sa-i stiti pe unde sunt.

   Apreciat de 1 persoană

 15. saccsiv said, on septembrie 4, 2016 at 7:32 pm

  emanuel1979

  Evident ca iti publicam raspunsul. Dar m-am sucit pentru ca l-ai incheiat cu “Daca nu il publici jur ca il voi publica pe site-urile dușmanilor tăi. Ha ha ha ha. Si pe facebook.”
  Asa ca da-i drumul si bantuie pe unde vrei.

  Apreciază

 16. preotul said, on septembrie 4, 2016 at 8:04 pm

  Bucovina e plina de sectari datorita faptului ca parohiile bogate se mostenesc in familie de preoti in majoritate lipsiti de vocatie , afara de gadileli la urechi nu sunt in stare sa spuna nimic Modernisti ce au transformat bisericile in tarabe , clientul nostru stapanul nostru, ingreunand misiunea si putinilor preoti ce vor sa trezeasca poporul. In ultimii ani au aparut o multime de preoti patroni, fosti politicieni, securisti care doar provoaca haos prin parohii. Pacat ca I.P.S. Pimen are mintea lucida dar e condus de ban. Afara de manastirile Camarzani si Sf. Ioan celelalte cu exceptia unor calugari neinsemnati ca numar sunt niste mijloce de spalare a creierelor crestinilor.

  Apreciază

  • Raluca said, on septembrie 4, 2016 at 9:02 pm

   Nu înțeleg: … ” sunt niste mijloce de spalare a creierelor crestinilor”. Adică ce fac, cum le spală creierele. În ce fel?

   Apreciază

   • Viorel said, on septembrie 8, 2016 at 8:02 pm

    Nu le spala creierele in nici un fel. Trec la secte pentru avantaje materiale, nici unul nu trece din convingeri religioase, doar mimeaza asta pentru ca asa li se cere. Foamea trece prin stomac si pentru a scapa de saracie „credinciosii” caldicei se lasa de credinta lor in care si asa nu credeau prea mut si trec unde este bine si sunt bani (locuri de munca in strainatate, locuri de munca in tara, avantaje materiale). Nu e nici un fel de dezbatere si convingere teologica la baza, e doar un pic de argumentare relifgioasa de fatzada, dar baza e banul.

    Apreciază

   • Valentin said, on septembrie 8, 2016 at 9:54 pm

    Da, dar Hristos spune „Cine se leapădă de Mine înaintea oamenilor și Eu mă voi lepădat de el înaintea Tatălui Meu Care este în Ceruri”.
    Deci ei fie că sunt convinși de demagogia sectantă, fie că doar trec la secte ptr. bani se leapădă prin asta de El.

    Apreciază

  • Ionut said, on septembrie 4, 2016 at 9:56 pm

   Auzisem ca pe vremea lui Ceausescu se apucasera sa ia soferi si alte categorii (toata stima pentru oamenii care muncesc, dar e vorba si de vocatie si de faptul de a fi folosit de catre statul ateu pentru a subrezi Biserica) si sa fie facuti preoti. Stiu ca mai pot exista si accidente, si ca tineretul de azi e asa cum e, dar nu ma gandeam ca si in ziua de azi se practica un asemenea lucru, in mod organizat.

   Apreciază

   • Viorel said, on septembrie 10, 2016 at 11:42 am

    Se lepadasera de El inainte sa treaca la secte. Oameni de astia care tin asa o forma minima de ortodoxie mai mult din traditie sateasca si din superstitie nu sunt crestini. Trecerea la sectari doar a dat pe fatza starea lor decazuta in care se aflau. Asa cum sinodul din Creta a dat pe fatza starea decazuta a clericilor, episcopilor si asa zis credinciosilor in care acestia se aflau deja.

    Apreciază

 17. loladyblog said, on septembrie 4, 2016 at 8:35 pm

  Multumesc! Nici nu stiti cat ”bine”,mi-ati facut………..Vina imi apartine in exclusivitate.

  Apreciază

 18. Starcu auriu said, on septembrie 5, 2016 at 8:45 am

  Cei doi care au atacat gratuit pe staretul Melchisedec sunt intelesi pentru a compromite acest blog. Staretul Melchisedec leaga(opreste) de la Impartasanie pe oamenii care spun ca papistii sunt biserica surora, sau ca au taine, har etc…face rebotezare la papistii ce vor sa vina la ortodoxie, nu are legatura cu catolicii, etc… Bun comentariul cu diferitele tipuri de sate din Moldova..asa e… scoate reviste cu ajutorul laicilor si a blocat articol care era antiortodox intr-una…e un om mare…caci n-are de pierdut nimic intre sclavii de stransura trecuti la penticostali, caci razesii au ramas in Bucovina ucrainiana si sunt disconectati de Putna..ei cei de azi din ucraina au tinut Putna in trecut…Succes Saccsiv!

  Apreciază

  • Mirela said, on septembrie 5, 2016 at 2:27 pm

   @Starcu

   Nu ştiu cum e stareţul Melchisedec al Putnei, dar afirmaţia ta că e „unul din cei mai antiecumenisti si sfinti parinti ai ortodoxiei noastre” nu mi se pare că e susţinută de probe.
   Nu ştiu ce îi sfătuieşte în particular pe călugări şi pe mireni, dar mărturisire publică antisinod, deci antiecumenism, eu nu văd. Tu unde vezi? Sau crezi că nu e încă vremea de mărturisit, ci acceptăm intrarea „legală” în BOR a ereziei ecumenismului şi nu zicem nimic din „strategie”?
   Ai auzit cuvintele Sf. Grigorie Palama că nemărturisirea e a treia formă de ateism? Dacă nici de la monahi nu primim cuvânt împotriva ereziei şi sfat bun, de la cine să primim? Nici acum nu sunt sufletele noastre în pericol de a se pierde, prin amestecarea dreptei credinţe cu eresul şi prin comuniunea cu ierarhi care SEMNEAZĂ erezii şi/sau laudă sinodul eretic?
   Dacă stareţul Melchisedec este „unul din cei mai antiecumenisti si sfinti parinti ai ortodoxiei noastre”, să înţelegem că cei care au întrerupt pomenirea ierarhilor eretici şi cei care îndeamnă la această formă canonică de îngrădire faţă de eres sunt fanatici, extremişti, schismatici, talibani ai ortodoxiei?

   Apreciază

 19. preotul said, on septembrie 5, 2016 at 10:53 am

  Raluca , nu vorbesc nimic despre pericolul cipului, ratacirea de la Prislop sau Boroaia, ecumenism indeamna la ascultare oarba, provoaca discordii in parohii, discrediteaza pe preotii sau nonahii marturisitori , iar fanii cred mai mult in ei decat in Hristos si invatatura bisericii Lui.

  Apreciază

 20. Starcu auriu said, on septembrie 5, 2016 at 1:40 pm

  Pentru tineri:

  In anul 1992, la varsta de numai 68 de ani, parintele Iachint Unciuleac a renuntat la slujirea de staret, retragandu-se si mai mult in linistire si rugaciune. Cu toate acestea, el nu va renunta pana in sfarsit la a spovedi si sfatui pe cei veniti la el.

  In data de 23 iunie 1998, in ajunul Nasterii Sfantului Ioan Botezatorul, la varsta de 74 de ani, parintele Iachint Unciuleac, de la Manastirea Putna, a adormit in Domnului, pe cand se afla inca in scaunul de spovedanie. Terminand de spovedit, parintele a ramas asezat in scaunul sau, nascandu-se tacut in viata cea vesnica. In urma sa, in Manastirea Putna, a ramas parintele ieromonah Ioasaf Unciuleac, nepotul sau.

  Adica a murit la 6 ANI de la retragerea in staretie in care EL L-A ALES pe pr. staret Melchisedec..

  succes Saccsiv! nu te lasa…

  fara legatura…
  ce le-as face la tiganii aia ce au profanat botezul…mama ce merita..mama….

  Apreciază

 21. Starcu auriu said, on septembrie 5, 2016 at 1:43 pm

  http://www.mareleboian.com/wp-content/uploads/Rom%C3%A2nismul-%C3%AEn-regiunea-dintre-Prut-%C5%9Fi-Nistru-din-fosta-Bucovina-Dimitrie-Topa-1928.pdf despre razesii din Bucovina, de ce nu mai sunt in actualul judet Suceava… pentru ca sunt in Ucraina atlantista…aici doar despre jumate din zona in discutie in carte

  Temele cu Bucovina nasc mari pasiuni…ce fain ar fi ca saccsiv sa mai posteze teme despre Bucovina…au o alta dinamica in comment-uri, de la demonism la marturisire, istorie sociala, marturisire, darea tendintelor pe fata…

  Bucovina e tara capitanului…de aceea e ca o piatra din capun unghiului…cum cade ea asa salveaza

  Apreciază

 22. Mirela said, on septembrie 5, 2016 at 3:50 pm

  Spre aducere aminte:

  Sfântul Teodor Studitul: “Atunci cînd Credinta e primejduitã, porunca Domnului este de a nu pãstra tãcere. Dacã e vorba de Credintã, nimeni nu are dreptul sã zicã: “Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cîrmuitor? Nici acesta nu doreste sã aibã vreun amestec. Sau un sãrac care de-abia îsi cîstigã existenta? … Nu am nici cãdere, nici vreun interes în chestiunea asta. Dacã voi veti tãcea si veti rãmîne nepãsãtori, atunci pietrele vor striga, iar tu rãmîi tãcut si dezinteresat?”
  “Sinodul nu este aceasta: sa se întruneascã simplu ierarhi si preoti, chiar dacã ar fi multi; ci sã se întruneascã în numele Domnului, spre pace si spre pãzirea canoanelor… si nici unuia dintre ierarhi nu i s-a dat stãpînirea de a încãlca canoanele, fãrã numai sã le aplice si sã se alãture celor predanisite, si sã urmeze pe Sfintii Pãrinti cei dinaintea noastrã… Sf. Ioan Gurã de Aur a spus deschis cã dusmani ai lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci si cei aflati în comuniune cu ei.”
  “Avem poruncã de la însusi Apostolul Pavel cã, atunci cînd cineva învatã ori ne sileste sã facem orice alt lucru decît am primit si decît este scris de canoanele Sinoadelor ecumenice si locale, acela urmeazã a fi osîndit, ca nefãcînd parte din clerul sfintit. Nici un sfînt nu a încãlcat legea lui Dumnezeu; dar nici nu s-ar fi putut numi sfînt, dacã ar fi cãlcat-o.”

  Sfântul Nicodim Aghioritul (1809) (Tâlcuirea canonului 46 Apostolic, Pidalionul de la Neamț de la 1844):
  „Se cuvine sã ne îngrãdim pe noi înșine și sã ne separãm de episcopii care, în chip vãdit, stãruie în greșealã privitor la cele ce țin de credințã și de adevãr, așadar se vãdesc a fi eretici sau nedrepți.”

  Sfântul Chiril al Ierusalimului: „Mai ales, urăște toate adunările nelegiuiților eretici”. Căci „pe latini nici îngerii nu îi pot schimba”, după cum a spus Sfântul Grigorie Palama (sec. al XIV-lea).
  „Dacă nu ne împotrivim abaterilor în cele ce ţin de credinţă, pentru ce mai păzim aceste stânci?” – ziceau bătrânii aghioriţi.

  Sunt exageraţi Sf. Teodor Studitul, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Nicodim Aghioritul etc.? Promovează schisma? Sau explicaţia este cea dată de Sf. Ioan Maximovici, care spunea despre vremurile din urmă: “Căutarea compromisului va fi atitudinea caracteristică a oamenilor. Fermitatea mărturisirii va dispărea. Oamenii vor căuta cu asiduitate să-şi motiveze căderea, iar răul, ca o moleşeală malignă, va susţine această stare generală. Oamenii vor avea obişnuinţa lepădării de dreptate, a dulceţii compromisului şi a păcatului” („Noi minuni ale Sfântului Ioan Maximovici”, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2004, pag. 99).
  Monahii au depus în faţa lui Dumnezeu jurământ de sărăcie, dar se pare că nu iubesc sărăcia şi nici ascultarea de Dumnezeu şi de sfinţii lui, ci se ascund comod după ascultarea de ierahi, dispreţuind cuvintele Sf. Ap. Pavel: “Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema!” şi pe cele ale Sf. Ap. Petru: “Se cuvine să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”.
  Situaţia actuală arată că mulţi dintre cei care au ales viaţa îngerească îl trădează pe Hristos, asemănându-se NU îngerilor celor care au ascultat cuvintele Sf. arhanghel Mihail “Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!”, ci celor care au ascultat de Lucifer. Au frică de oameni, dar nu le e frică de mânia lui Dumnezeu!
  Ce jalnică privelişte oferă monahismul, când până şi Athosul, în majoritate, cedează în faţa ereziei şi tace fricos în culcuşul confortabil, chiar şi când părinţi/ierarhi/teologi curajoşi şi cu frică de Dumnezeu din toată lumea au dar startul adevăratei mărturisiri! Cum pot să tacă, chiar şi când îi văd prigoniţi şi alungaţi pe adevăraţii monahi, cei care nu poartă haina acestui cin spre MAI MARE OSÂNDĂ? Dacă nu au curaj să apere dreapta credinţă, de ce s-au mai călugărit? Doar pentru că nu aveau poftă de căsătorie, din părută virtute? De ce s-au mai făţărnicit cu alegerea monahismului, în loc să se recunoască mireni nevrednici? Nu ştiau că trebuie să fie ostaşi ai lui Hristos şi luminători ai lumii?
  Cum să nu vină sfârşitul? Până când să ne mai rabde Dumnezeu făţărnicia şi laşitatea? Pentru cine/ce să mai stea Maica Domnului la Athos, când Fiul ei este trădat, iar călugării adevăraţi sunt alungaţi?
  Ştiam de multă vreme profeţia despre căderea Sf. Munte şi despre părăsirea lui de către Maica Domnului, dar nu mi-am putut închipui că voi vedea aşa o lepădare de credinţă prin tăcere şi prin neimplicare cum mi-e dat acum să văd. Am crezut că va fi o cădere mai subtilă, mai greu de perceput. M-am înşelat.
  Auzisem pe vremea lui Ceauşescu şi o profeţie că, la sfârşitul lumii, la Athos vor apărea scorpioni veninoşi care-i vor ucide pe călugări. Nu ştu dacă am găsit-o printre multele profeţii publicate după “89, dar înclin să cred că e reală. Poate că ăsta va fi mijlocul prin care Sf. Fecioară Maria va face curăţenie în grădina ei.

  Apreciază

 23. tanase said, on septembrie 5, 2016 at 7:38 pm

  Saccsiv, nu ai primit pozele pe care ti le-am trimis tocmai din 28 august in legatura cu acea biserica „moderna” din Suceava?

  Apreciază

 24. tanase said, on septembrie 6, 2016 at 4:24 pm

  am trimis din nou!

  Apreciază

 25. tanase said, on septembrie 6, 2016 at 4:26 pm

  sa nu fie prin spam

  Apreciază

 26. […] SCRISOARE DESCHISA catre IPS PIMEN […]

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: