SACCSIV – blog ortodox

MARELE SINOD. Scrisoarea de MARTURISIRE a asociatiei ASTRADROM

Posted in Uncategorized by saccsiv on August 23, 2016

   Iata ce putem citi la Sinodul din Creta – Scrisoare de marturisire de pe Astradrom:

Va spuneam data trecuta ca am facut o prima analiza a textelor sinodului din Creta. Revenim acum cu o noua analiza si o noua formula, complementara la textul initial dar si exhaustiva in acelasi timp, prin faptul ca sunt infatisate neajunsurile hotararilor acestui sinod si urmarile  pe care acestea le pot avea in Biserica noastra. Acesta este documentul final, conceput de catre membri ai asociatiei Astradrom, impreuna cu mai multi credinciosi care ni s-au alaturat, fiind consultati, pentru acuratetea dogmatica a textului, teologi si profesori de dogmatica. Am decis sa nu mai pretindem ierarhilor ceva in mod concret, punctual; daca isi vor asculta inima, vor sti ce au de facut. Tot ce le cerem este sa mediteze adanc asupra semnificatiei hotararilor luate la acest sinod si la consecintele pe care acestea le pot avea asupra Ortodoxiei. Ii rugam de asemenea, cu multa dragoste, sa-si urmeze constiinta si, in functie de modul in care o vor face, ii vom urma si noi ca pe niste adevarati pastori. Am dat ca exemplu pozitiv, pe parcursul textului, pe preasfintitul Longhin Jar, pe care dorim sa il sustinem si sa ii fim alaturi in marturisirea pe care o face. Credinciosii care vor dori sa semneze aceasta scrisoare, sa stie ca semnatura lor va constitui o astfel de marturisire in sprijinul credintei noastre ortodoxe. Consideram ca este momentul sa ne mobilizam cu totii, sa aratam ca suntem uniti si sa ne impotrivim influentelor relativizante ale ecumenismului ce incep sa patrunda din ce in ce mai mult in Sfanta noastra Biserica. Doamne, ajuta-ne!

Iubiți părinți, arhierei și preoți slujitori, iubiți frați dreptcredincioși

O stare de confuzie și de neliniște plutește în rândul credincioșilor creștini-ortodocși după finalizarea sinodului din Creta din luna iunie. S-a scris și încă se scrie mult pe această temă, ceea ce nu este un lucru rău, arată că Biserica este vie. După fiecare sinod din istoria Bisericii probabil a existat o perioadă de discuții și confruntări în privința celor hotărâte. Putem spune că în felul acesta s-au departajat sinoadele între ele, după importanța hotărârilor luate, unele fiind catalogate ca ecumenice sau mari și sfinte (însușiri neatribuite înaintea desfășurării sinodului propriu-zis), altele au rămas sinoade locale, importanța subiectelor fiind mai restrânsă, și altele, rămase în conștiința oamenilor ca sinoade tâlhărești sau mincinoase, datorită încercării în cadrul acestora de a se valida unele hotărâri neconforme cu canoanele Bisericii Ortodoxe.

Au fost mulți cei care au făcut analiza textelor din cadrul acestui sinod, cu siguranță mai avizată decât a noastră, și oricine este interesat poate să aprofundeze aceste comentarii pertinente. Noi ne vom mărgini aici doar asupra câtorva aspecte care ni se par esențiale și care considerăm că trebuie scoase în evidență cât mai mult pentru a se discuta asupra lor și a se evidenția pericolul pe care il reprezintă pentru Biserica noastră. Dacă aceste aspecte sunt luate în considerare și temerile noastre se dovedesc a fi reale, atunci întreg conținutul sinodului se descalifică, din punctul nostru de vedere.

Semnele de întrebare încep din capul locului, de la felul în care a fost organizat acest sinod, incluzand precipitarea cu care s-au grabit să-l numeasca, încă înainte de a avea loc, Sinod Mare și Sfânt. De asemenea s-a spus că este panortodox, deși din 15 biserici autocefale au participat doar 10, patru refuzând să participe (Patriarhiile Bulgară, Georgiană, Antiohiană și Rusă), iar una nefiind nici măcar invitată (Biserica Ortodoxă din America). Mai apoi faptul că nu au fost invitați toți episcopii, ci a fost făcută o selecție a celor care au fost invitați.

Rămânând tot în acest cadru al nedumeririlor legate de organizare, un alt lucru ce naște mari semne de întrebare, dacă nu chiar suspiciuni, este regulamentul prin care s-a hotărât modalitatea de votare a documentelor. Astfel nu toți ierarhii participanți au putut să voteze, ci fiecare Biserică Autocefală a avut dreptul la un singur vot. În acest mod, la terminarea lucrărilor sinodului, documentele erau semnate în unanimitate, desi au fost șapte episcopi care au ținut să menționeze după aceea că nu au fost de acord cu tot ceea ce s-a hotărât și că nu și-au pus semnătura pe unele documente. Să nu uităm că au fost cazuri în istoria Bisericii când un singur episcop s-a opus hotărârilor necanonice nesemnand aceste acte. Această modalitate de a vota, de exemplu, nu l-ar fi lăsat pe Sfântul Maxim Mărturisitorul să se opună ereziei monoteliste pentru că nu ar fi fost nevoie de votul său, iar sinodalii nu ar fi avut nevoie să alerge la el pentru retractări. La fel, sinodul tâlhăresc de la Ferrara-Florența nu și-ar fi găsit pe singurul opozant în persoana Sfântului Marcu Evghenicul și unirea compromițătoare pentru Biserica Ortodoxă ar fi avut loc neîngrădit. Nu e cu putință ca un grup de ierarhi să impună, direct sau indirect, o cale nouă de înțelegere a doctrinei Bisericii și a Sfintei Tradiții unor alți ierarhi, această inovație în cadrul regulamentului unui sinod neputând fi decât necanonică. Mobilul unei astfel de modalități de a vota seamănă cu o încercare de a transforma  sinodul episcopilor într-un for decizional asemănător instituției papale de la Roma. Însă felul în care este instituită autoritatea în Biserica Ortodoxă diferă enorm de modul în care o vedem la catolici, iar prin această tentativă se pierde  însăși esența ortodoxiei deoarece se rupe comuniunea directă a Bisericii luptătoare cu capul Bisericii care este Hristos. Autoritatea în Biserica Ortodoxă vine din Cuvântul lui Dumnezeu, dar pentru că Hristos este iubire și autoritatea este una care nu oprimă, credincioșii Bisericii constituie în mod liber mădularele sale. În cadrul papalității găsim autoritatea omului-papă. Așa zisa infailibilitate a acestuia însă este falsă, iar istoria bisericii catolice e plină de derapaje ce survin din acest dezechilibru.

Nu putem să nu remarcăm până aici câteva detalii importante pentru înțelegerea hotărârilor sinodale: selecția episcopilor participanți la acest sinod, încercarea de “papalizare” asinodului prin modalitatea de a vota și ținerea la distanță a celor care se împotrivesc.

De asemenea, felul în care se lucrează în Consiliul Mondial al Bisericilor, ca institutie reprezentativă a Mișcării Ecumenice, credem că nu este spre folosul Bisericii Ortodoxe și a credincioșilor săi, pericolele pe care le reprezintă ecumenismul pentru ortodoxie fiind recent sintetizate de către episcopul Longhin Jar în cadrul unui simpozion:

“–  Ecumenismul substituie noțiunea corectă de biserică universală în sensul  Bisericii care apără adevărul lui Dumnezeu, prin definirea greșită a bisericii ca biserică mondială în sens geografic, universal.

– Preferă cantitatea și nu calitatea mărturisirii adevărului.

–  Impune învățături false, chipurile universale, în afara adevărului.

– Întărește pe neortodocși în convingerea că și ei ar aparține Bisericii.

– Împiedică pe sincerii căutători ai adevarului să găsească comuniunea cu Biserica adevărată a lui Hristos.

– Nu crede în existența Bisericii unice, sfinte, sobornicești și apostolești.

–  Subminează în chip eretic eclesiologia ortodoxă.

– Manifestă neîncredere în puterea cuvintelor lui Hristos, neschimbate până la sfârșitul lumii, despre invincibilitatea  Bisericii (Matei, 28-20).

– Propovăduiește o învățătură cu totul nouă despre Biserică, potrivnică credinței ortodoxe. Noi nu putem să renunțăm la dogmele, canoanele și tradițiile Sfintei Biserici Ortodoxe care ne întăresc în dreapta credință, conducându-ne către mântuirea veșnică pentru a prefera ecumenismul ce ne îndepărtează de ortodoxie și ne învață să neglijăm hotărârile dogmatice și canonice ale Bisericii.

– Ecumenismul contestă canoanele apostolice 10 și 45, îndreptate împotriva comuniunii în rugăciune cu ereticii. Creștinul ortodox nu poate să ia parte la o mișcare ce-și propune prin spiritul său exclusivist să apropie pe ortodocsi de eretici, contestând sinoadele ortodoxe ecumenice și locale  pe temelia cărora s-a afirmat învățătura  ortodoxă.

– Fragmentează în mod eretic textele Cuvântului lui Dumnezeu.

– Pregătește Ortodoxia pentru abateri dogmatice în scopul unității ecumenismului.

Și multe altele asemenea. Nu putem vinde adevărul și credința și suntem foarte îngrijorați de ceea ce se petrece.”[1]

Pentru a înfățișa modul superficial în care tratează ecumenismul ideea de credință și de Biserică, vom exemplifica printr-un fragment de gândire al unuia care este considerat printre promotorii unui ecumenism sincretic – Papa Ioan Paul al II-lea. În enciclica sa din 4 martie 1979, numită Redemptor Hominis, afirmă următoarele: “credința fermă pe care adepții religiilor necreștine o au, este și ea, la rândul său, un efect al lucrării Duhului Sfânt dincolo de limitele vizibile ale Trupului Mistic…” Pe această linie, nu e de mirare ca planul ultim al ecumeniștilor este unirea tuturor religiilor într-o religie unică, fapt dovedit din plin de acest papă prin majoritatea inițiativelor pe care le-a avut în timpul vieții sale de a se apropia de religiile necreștine. Duhul Sfânt, care este Duhul Adevărului, trimis nouă la zece zile după înălțarea lui Hristos, în ziua Cincizecimii, reprezintă, în momentul venirii sale sub formă de limbi de foc, întemeierea Bisericii în chip văzut și începutul istoriei acesteia pe pamânt. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a trimis pe Duhul Sfânt, ca Duh al Adevărului, și nu al compromisului, spre călăuzirea celor care vor crede în El, spre mântuire. Lucrarea Duhului Sfânt în Biserică este una, dar multiplă în roadele sale, și are ca ultim scop învierea trupurilor noastre. “Iar dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va face vii și trupurile voastre cele muritoare, prin Duhul Său care locuiește în voi” (Rom, 8-11). Deci nici într-un caz Duhul Sfant nu este un duh al minciunii, nu are mai multe lucrări, nu își face lucrarea în erezii și  în cadrul religiilor necreștine, nici înainte de venirea Sa, nici după venirea Sa din ziua Rusaliilor. “Dacă nu există înviere a morților, atunci nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristos n-a înviat, atunci zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică e și credința voastră” (Cor. 15, 13-14).

Revenind la sinodul din Creta ne vom referi în continuare la cel mai controversat document din cadrul acestuia, cel numit “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine”. La o primă lectură a hotărârilor din acest document remarcăm un duh tributar modului de gândire al Papei Ioan Paul al II-lea, exemplificat mai sus. Acest text a oprit o parte din episcopii prezenți să-și pună semnatura. Considerăm ca acest document, prin întreg conținutul său, încearcă să legitimeze Mișcarea Ecumenică și  participarea Bisericii Ortodoxe la aceasta. În susținerea acestei participări se folosesc în multe locuri din cuprinsul textului sintagme de tipul: “restaurarea unității”, “refacerea unității”, “unitatea pierdută”. În loc de restaurare sau refacere a unității, corect este să se vorbească de reîntoarcerea înBiserică a celor care s-au rupt de ea. Noi știm din Simbolul niceo-constantinopolitan și spunem împreună cu acesta că credem “întru una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică”. Această Biserică una, în care credem, nu are cum să își fi pierdut unitatea ca sa fie nevoie să o caute. Oare îl putem privi pe Hristos ca pe un puzzle, care e nevoie sa fie restaurat din bucățele mai mult sau mai putin eretice?

Referitor la unitatea si unicitatea Bisercii să urmărim din nou mărturia Sfântului Petru Movilă din “Mărturisirea de credință ortodoxă”[2], care spune: “Biserica este una, după învățătura Apostolului, care spune “V-am logodit unui singur bărbat, ca să vă înfățișez lui Hristos fecioară neprihănită” (II Corinteni 11, 2). Și, după cum Hristos este unul, tot așa și mireasa lui este una, cum se vede din al patrulea capitol al Epistolei catre Efeseni, care spune “Un Domn, o credință, un botez, un Dumnezeu și Tatăl tuturor (Efeseni 4, 5-6).”

Despre valoarea acestei mărturii “…teologii sunt de acord că Mărturisirea lui Petru Movilă a cunoscut cea mai largă circulație atât în Răsărit cât și în Apus, contribuind nu numai la luminarea credincioșilor și clericilor ortodocși în ale credinței, ci și la pregătirea și apariția gândirii teologice ortodoxe moderne (Ioan, 1973 citat de Vicovan în Sinodul de la Iași și Sf. Petru Movilă, 2012). De aceea, pe bună dreptate, ea este considerată a treia mărturisire de credință din Ortodoxie după Simbolul niceo-constantinopolitan și Dogmatica Sfântului Ioan Damaschinul” (Vicovan în Sinodul de la Iași și Sf. Petru Movilă, 2012), iar despre importanța sinodului profesorul Milan Șesan citat în aceeași lucrare afirmă că “Sinodul de la Iași este un sinod deplin, un sobor, pentru că la discuții au participat cu vot decisiv și teologi prezbiteri, alături de episcopi, un sobor cu consecință în sine și cu un caracter și scop panortodox, iar decizia privitoare la Mărturisirea de credință a fost acceptată și aprobată la Sinodul local de la Constantinopol, la Sinodul de la Ierusalim, precum și la Sinodul endemic din Constantinopol, la care au participat și ceilalți trei patriarhi ortodocși”.

Să vedem ce ne spune și părintele Dumitru Stăniloae în Teologia Dogmatică Ortodoxă:

“Unitatea Bisericii nu e o unitate de ordin instituţional şi nici sfărâmată în indivizi cu credinţe deosebite, sau cu interpretări deosebite ale ei, ci o unitate de viaţă, ontologicpnevmatică în Hristos şi în Duhul Lui cel sfânt. Această unitate cu Hristos şi în Hristos nu e bazată numai pe afirmarea unei credinţe comune, care poate avea un caracter subiectiv, ci ea se experiază în puterea identică ce le vine credincioşilor şi Bisericii de la Hristos aflător în ea… Biserica e una prin unitatea ei în toate cele trei laturi: în dogme, care exprimă în noţiuni şi cuvinte credinţa în prezenţa lui Hristos în Biserică, în cultul care prin Tainele ce le cuprinde comunică lucrarea lui Hristos prezent în ea, şi în lucrarea ierarhiei săvârşitoare a Tainelor şi propovăduitoare a credinţei în prezenţa lucrătoare a lui Hristos în Biserică … Numai o Biserică-una în dogme, în Taine, în organizarea şi comuniunea ierarhică, este o Biserică cu adevăratunitară şi numai Biserica ce păstrează acestea trei fără ştirbiri este Biserica unică.

În acelaşi timp Biserica în sensul de mai sus este Biserica unică în înţelesul deplin al cuvântului Biserică. Căci formaţiile creştine, care n-au pe Hristos sălăşluit intim în ele, nu pot fi nici corpul lui Hristos, nici mireasa Lui. Pe lângă aceea, Hristos nu poate avea mai multe corpuri extinse organic din corpul Lui personal şi mai multe mirese. Orice unire deplină a credincioşilor cu Hristos nu poate însemna decât o prezenţă intimă, integrală şi lucrătoare a Lui în sânul lor. Şi numai această unire e Biserica în sensul deplin al cuvântului.”[3]

Deci iată ce înseamnă unitatea Bisericii și cum trebuie văzută ea, spre deosebire de felul în care este descrisă în documentul sinodului din Creta. La paragraful 2 al documentului la care ne referim se dă urmatoarea definiție: “Biserica Ortodoxă își fundamentează unitatea pe faptul întemeierii sale de către Domnul nostru Iisus Hristos și pe comuniunea în Sfânta Treime și în Sfintele Taine.” Nu este greșită, dar după cum am vazut, este incompletă, poate chiar evazivă. Si restul confesiunilor creștine își declară autenticitatea tot în felul acesta, ca fiind întemeiate de Hristos. Ne face să ne întrebăm dacă formularea aceasta nu a fost făcută intenționat, în spiritul ecumenist nivelator, care încearcă să găsească unitatea creștinilor în asemănări aparente  și nu întru Hristos.

Prin astfel de nivelări și relativizări, ascunse abil în formulări, se justifică participarea Bisericii Ortodoxe la Consiliul Mondial al Bisericilor. Și ca totul să fie deplin și liniștea ierarhilor asigurată, citim la articolul 22 al documentului următoarele:

”Biserica Ortodoxă condamnă orice tentativă de dezbinare a unităţii Bisericii, fie din partea unor persoane individuale sau a unor grupuri, sub pretextul unei presupuse apărări a Ortodoxiei pure. După cum mărturiseşte întreaga viaţă a Bisericii Ortodoxe, păstrarea credinţei ortodoxe pure nu este asigurată decât numai prin sistemul sinodal, care constituie dintotdeauna, în sânul Bisericii, judecătorul desemnat şi ultim în materie de credinţă”.

IPS Atanasie de Limassol, unul dintre ierarhii prezenți la Sinod, care nu a semnat documentul, se referă la acest paragraf într-o scrisoare deschisă în care explică inconvenienţele pe care le-a intalnit la Sinod, spunând:

“Punctul de vedere că păstrarea credinței ortodoxe autentice este asigurată prin sistemul sinodal ca singurul <<judecător competent și ultim în privința temelor de credință>> are o doză de exagerare și se sustrage adevărului, pentru că în istoria bisericească multe Sinoade au învățat și au legiferat dogme eronate și eretice și poporul credincios le-a respins și a păzit credința ortodoxă și Mărturisirea Ortodoxă a triumfat. Nici Sinodul fără popor, plinătatea Bisericii, nici poporul fără Sinodul Episcopilor nu pot să se considere pe ei înșiși trup al lui Hristos și Biserică a lui Hristos și să exprime în mod corect viața și dogma Bisericii.”

Tot preasfinția sa, legat de subiectul unității Bisericii, face următoarele afirmații: “La punctul 12 se face referire că scopul comun al dialogurilor teologice este restabilirea finală a unității în dreapta credință și în dragoste. Se dă impresia că și noi, ortodocșii, căutăm restabilirea noastră în dreapta credință și în unitatea dragostei, ca și cum le-am fi pierdut cu neortodocșii. Consider că această concepție este neprimită teologic de noi toți. Referința textului la Consiliul Mondial al Bisericilor îmi dă prilejul să formulez împotrivirea mea la diferitele sincretisme care s-au făcut necanonic în cadrul lui, dar și la însăși denumirea acestui Consiliu, după care Biserica Ortodoxă este concepută ca „una dintre Biserici” sau ramură a Bisericii celei una, care caută și se luptă pentru realizarea ei în Consiliul Mondial al Bisericilor. Dar pentru noi una și singură este Biserica lui Hristos, pe care o mărturisim în Simbolul de credință și nu mai multe.”[4]

Însa, în articolul 22, vedem încă o dovadă prin care se încearcă să se acorde sistemului sinodal puteri depline, autoritate infailibilă în dauna Sfintei Biserici înțeleasă în mod plenar cași comuniune între ierarhi și credincioși întru Hristos.  Într-o lume a “drepturilor si libertăților omului” ironia este că oamenii parcă au din ce in ce mai puține drepturi si libertăți. Sfânta Mamă Biserica este ultimul bastion în care acestea mai sunt respectate neștirbit; oricât de lovită a fost Biserica de către diferite sisteme totalitare, nici unul nu a reuşit să suprime libertatea mărturisirii dreptei credințe. Ceea ce nu au reuşit cele mai sângeroase sisteme totalitare de-a lungul istoriei, să ia oamenilor libertatea de a-l mărturisi pe Hristos, se încearcă tocmai acum, sub ochii noştri, cu șanse de reușită mai mari ca oricând. Toate aceste lovituri din trecutul Bisericii au fost din exterior, și de aceea nu au avut șanse prea mari de reușită. Însă, din păcate, încercările prin care trece Biserica în aceste momente vin din interior iar pericolul este pe măsură. Poporul credincios este marginalizat, dat deoparte, în scopul integrării depline a Bisericii Ortodoxe în Consiliul Mondial al Bisericilor. Prin aceste acțiuni se poate ajunge foarte ușor în situația in care Consiliul Mondial al Bisericilor să capete autoritate în interiorul Bisericii Ortodoxe. Dacă ierarhii reușesc să ridice supremația sinodului episcopal, transformându-l într-o instituție cezaro-papistă, iar mai apoi, prin simpatiile ecumeniste și atitudinile supuse ale acestor ierarhi, se face un transfer de autoritate înspre Consiliul Mondial al Bisericilor, nu este greu să ne dam seama cine va lua deciziile în Biserica noastră. În acest context propunerea care a fost făcută, ca astfel de întâlniri sinodale să aibă loc mai des, nu face decât să întărească convingerea că acest scenariu e mai mult decât plauzibil. Dacă se ajunge acolo, oare mai putem numi cu adevărat această biserică – ortodoxă? Celor care vor să facă aceste lucruri le aducem aminte ce spune Hristos: “Ştiţi că ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele şi cei mari le stăpânesc. Nu tot aşa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru. Şi care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă” (Matei 20, 25-27).

Principiile pe care este fundamentată Biserica lui Hristos, care fac ca aceasta să fie un organism viu, în care lucrează Duhul Sfânt spre mântuirea oamenilor, sunt pe cale sa fie trădate. Astfel însă, ierarhii Îl trădează pe însuși Hristos și Biserica Sa pe care, ca păstori, ar fi trebuit să o aibă în grijă. În căutarea așa-zisei unitați pierdute, ei pun în pericol unitatea de fapt, existentă în Biserica Ortodoxă. În catehismul Sfântului Petru Movilă găsim următorul răspuns, clar, în legatură cu felul în care se face supunerea în Biserica Ortodoxă și despre rolul sinoadelor ecumenice:

“Acest articol (Într-una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică – n.n.) învață pe fiecare ortodox că trebuie să se supună Bisericii, după învățătura lui Hristos, care spune: Iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ți fie ca un păgân și ca un vameș (Matei 18, 17). Și, pe lângă acestea, Biserica are puterea aceasta ca, prin sinoadele ecumenice, să cerceteze Scripturile, să judece pe patriarhi, pe papi, pe episcopi și să-i supună, dupa greșelile lor, pedepselor canonice și epitimiilor. Fiindcă este stâlpul și temelia adevărului, potrivit cu Apostolul, care spune: Ca să știi… cum să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp și temelie a adevărului (I Timotei 3, 15)”

Iar părintele Stăniloae ne vorbește foarte limpede si elocvent despre ce înseamnă sobornicitatea Bisericii Ortodoxe:

Prin sobornicie se exprimă modul sinodal de păstrare a învățăturii Bisericii la nivel episcopal, dar si modul general comunitar al practiceării invataturii. Toată Biserica este un Sinod permanent, o comuniune, o convergenţă şi o conlucrare permanentă a tuturor membrilor ei, căci numai în această stare se păstrează şi se valorifică bunurile ei spirituale. În timpul nostru această sinodalitate generală e redată prin ideea de comuniune, care implică pe aceea de complementaritate.

Dacă prin însuşirea unităţii se afirmă simplu că Biserica este una, prin însuşirea sobornicităţii se arată de ce natură este această unitate. Ea e o unitate realizată şi menţinută prin convergenţa, comuniunea, complementaritatea unanimă a membrilor ei, nu printr-o simplă alăturare sau printr-o contopire a tuturor într-un tot uniform. …

Biserica este un întreg organic, un organism, sau un corp spiritual, o plenitudine care are totul, iar acest tot, această plenitudine e prezentă şi eficientă în fiecare din mădularele ei, din actele ei, din părţile ei. Înţelesul acesta al Bisericii precizează înţelesul ei de „corp” al lui Hristos. Acest înţeles al Bisericii corespunde definiţiei date ei de Sfântul Apostol Pavel, ca „plinirea (plinătatea) Celui ce împlineşte toate în toţi” (Efes. 1, 23)”

Așa arată unitatea și sobornicitatea Bisericii în toată plinătatea ei, în fiecare mădular al ei, iar încercarea de a submina aceste însușiri prin tendințele de “papalizare” ale celor care au formulat textele acestui sinod nu fac decât să aducă tulburare si dezbinare. Iar din partea celor care încearcă să se scuze și să se justifice nu putem accepta explicații de genul “au avut o prestație deosebită, competentă” dar au cedat și au semnat; s-au semnat si cu alte ocazii, documente cum au fost cu monofiziții dar “nu au existat consecințe“. Iar dacă unii se vor ridica spre apărarea Ortodoxiei autentice, aşa cum se tem sinodalii, o vor face provocați de toate aceste decizii subversive pe care le vedem sub ochii noștri.

Mai vrem să adăugăm în această scrisoare o nedumerire pe care o avem citind reglementările privitoare la capitolul Impedimente la căsătorie. Paragraful 5 al capitolului II din acest text sună astfel:

“5. Cu privire la căsătoriile mixte între ortodocși și ne-ortodocși sau necreștini s-a hotărât:

 1. Căsătoria între ortodocși și ne-ortodocși este interzisă conform acriviei canonice (canonul 72 al Sinodului Quinisext).
 2. Posibilitatea aplicării iconomiei bisericești cu privire la impedimentele la căsătorie trebuie să fie reglementată de Sfântul Sinod al fiecărei Biserici Ortodoxe Autocefale, conform principiilor stabilite la sfintele canoane bisericești, în spiritul unui discernământ pastoral, astfel încât să servească mântuirii omului.

iii.          Căsătoria dintre ortodocși și ne-creștini este absolut interzisă, potrivit acriviei canonice.”

Textul este ambiguu și nu explică în mod clar ce e de facut; e interzisă căsătoria între ortodocși și neortodocși sau nu? Cum se aplică iconomia bisericeasca? De exemplu dacă în Biserica Ortodoxă Română s-ar  aplica această iconomie bisericească, iar în Biserica din Grecia, nu,  căsătoria dintre un ortodox și un neortodox oficiată în România este recunoscută în Grecia? Dacă ortodoxul nostru călătorește în Grecia și vrea să se împărtășească este sau nu este primit după spovedanie la Sfintele Taine? Asemenea ambiguități nu ar trebui să rămână nerezolvate de către un sinod care se definește panortodox și care își propune să găsească aceeași cale pentru toți. Mai mult, înainte de declanșarea lucrărilor acestui sinod lucrurile erau clare: interdicția căsătoriei între ortodocși și neortodocși, la care face referire și sinodul din Creta, era stipulată în canonul 72 al Sinodului Quinisext, iar înțelegerea acestei interdicții arăta că unitatea vieții de familie ortodoxă  se întemeia pe “viața în Hristos” (Sf. Nicolae Cabasila). După acest sinod, prin hotărârea luată la paragraful 5 al capitolului II, conceptul de familie este forțat. Este promovată astfel societatea cosmopolită, globalistă, în care familia nu mai duce o viață întru Hristos, ci în numele lui Hristos și acesta perceput ca un reper îndepărtat, cel mult moral, dar nu duhovnicesc. Oare doar potrivit acriviei canonice ortodocșii nu se pot căsători cu necreștinii (punctul iii.)? Dacă ne aflăm în faţa a două uşi şi pe una scrie „intrarea interzisă” iar pe cealaltă „intrarea absolut interzisă”, înseamnă că pe una putem intra câteodată iar pe cealaltă deloc?  Nu exprimă ambele același lucru, interdicţia de a intra? Conform “acriviei” gramaticale, “absolut interzisă” este greşit formulat deoarece adjectivul “interzis” nu acceptă grade de comparaţie, gradul superlativ existând deja în semantica sa. Care este, deci, diferența între punctul i. și punctul iii. când ambele interdicții sunt socotite conform acriviei, şi când rămâne posibilitatea aplicării iconomiei bisericeşti? Sfintele Canoane descriu idealul vieţii creştine într-un mod neechivoc, sub inspiraţia Duhului Sfânt, aici nefiind loc pentru astfel de formulări ce seamănă mai mult cu tertipuri avocăţeşti.

Este evident că şi prin aceste reglementări, privind impedimentele la căsătorie, se deschide poarta ecumenismului, panerezia tuturor timpurilor, așa  cum este calificată  de sfinții recenți ai ortodoxiei și de alți părinți și teologi trăitori, sinodul din Creta îndemnându-ne, din păcate, să mărturisim și noi acest lucru.

În toată această tulburare prin care trecem mai apare un pericol. Încep să fie din ce în ce mai folosite în acest context, avându-i ca țintă pe cei care se împotrivesc sau își manifestă dezacordul în legatură cu linia pe care o trasează ierarhia prezentă la sinod, cuvinte ca “fanatic”, “fundamentalist”, “extremist”, etc. În condițiile socio-politice prin care trece lumea în momentul de față, astfel de cuvinte au căpătat o încărcătură extrem de negativă care în cele mai multe cazuri trezesc frica în oameni sau pot să provoace chiar panică. A importa această încărcătură negativă în curtea Bisericii Ortodoxe este un lucru extrem de grav și poate face ca, în mintea omului de rând, sau mai bine zis a occidentalului de rând, linia de demarcație dintre un fundamentalist islamist și un așa numit “fundamentalist” creștin-ortodox să se estompeze până la dispariție. Nu suntem de acord și nu încurajăm manifestările exagerate ale unor oameni cu râvnă, să-i spunem necontrolată, însă îi considerăm la fel de vinovați și pe cei care vehiculează cu ușurință astfel de catalogări. E nevoie, în momentul de față, de tot discernământul și stăpânirea de sine de care putem da dovadă cu toții.

În urma analizei făcute, la o privire de ansamblu, remarcăm că tot scandalul provocat în jurul așa zisului “Mare” și “Sfânt” Sinod Ortodox, se reduce la problematica ecumenismului. Îi înțelegem pe unii ierarhi care au refuzat să semneze din motive de conștiință. De asemenea, având conștiința apartenenței noastre la Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică, credem că preasfințitul părinte Longhin, pe care pe drept cuvant îl putem numi Părintele Orfanilor, mărturisește Adevărul.

În final dorim să îi invităm pe ierarhii noștri să citească cuvintele părintelui Bartolomeu Anania, în care face portretul unui Iuda modern, și îi rugăm să încerce să procedeze în așa fel încât să nu se recunoască și să nu îi recunoaștem pe ei înșiși în ele, iar noi îi vom urma întru toate ca pe nişte adevăraţi păstori:

Din nefericire, Iuda nu e doar personajul unui anume moment istoric, ci şi un personaj al istoriei de după el, multiplicat peste tot, la scară planetară, în ipostaza sărutării care acoperă trădarea.

Printre noi, cei ce beneficiem de civilizaţie, de cultură, de progres ştiinţific, de libertate, de bunurile pământului şi de harurile cerului, printre noi se instaurează, încetul cu încetul, un duh perfid care rastoarnă valorile şi pervertește limbajul. Anormalul devine normal, viciul devine virtute, minciuna devine adevăr, furtul inteligent devine profesie onorabilă, sodomia se cheamă orientare comportamentală, cuvinte nobile precum prietenie, prieten, prietenă se degradează în conotaţii dubioase, pervertirea tineretului se întitulează program de sănătate antiSIDA, destrămarea familiei se numeşte planificare familială, crimele ingineriei genetice se fac în numele vindecărilor miraculoase, prostituţia se legitimează prin libertatea femeii de a face ce vrea cu propriul ei trup, proxenetismul se reclamă de meditaţia transcendentală, sărăcirea spiritului devine globalizare, invadarea unei ţări se cheamă război preventiv, terorismul îşi reclamă valenţe divine, înfeudarea economică se numeşte credit bancar, pomana politică devine act de caritate. Şi multe altele.

Iuda se plimba nestingherit prin societate, prin istoria omenirii, dar şi prin creştinătate. Isprava lui cea mai mare este aceea că, dintr’o singură Biserică, a făcut mai multe. Din mai multe a făcut o puzderie. Şi continuă s’o facă, prin ceea ce îi este propriu: lăcomie, invidie, orgoliu. Se adaptează uşor, şi-a rafinat metodele. Lucrează la lumina nopţii şi comunică prin unde herziene. E un iscusit importator de religie, oferind-o concurenţial pe piaţa bunurilor de consum. Altfel, e un ecumenist convins. Când nu lucreaza pe furiş, te invită la dialog frăţesc. Dacă-l refuzi sau dacă te aperi, te pomeneşti intolerant, conservator, fundamentalist, retrograd.

Cunoaşte bine Biblia, are studii universitare, vorbeşte câteva limbi străine. El ştie că Iscarioteanul era unul din cei doisprezece care au ascultat şi memorat învăţătura lui Iisus. Dacă ar fi avut curăţie şi talent, putea să scrie o Evanghelie tot atât de bogată ca a lui Matei.

A scris-o postum, în cheia sărutării perverse. Iuda e un excelent teolog, asa cum este şi patronul său din Qarantania, care Îi oferea lui Iisus citate din Scriptură.

Iuda e tot atât de zelos printre ai săi, de vreme ce instinctul dezbinării îl mobilizează peste tot, oriunde s-ar afla. Partenerul trebuie mai intâi sedus, dominat şi numai după aceea nimicit. Iuda îşi abordează semenul cu graţia cobrei care, întâlnind o viperă în junglă, o invită la un dans aerian, fascinant, ameţitor, pe durata căruia îşi calculează cu precizie secunda muşcăturii mortale. Iuda e un maestru al crimei perfecte.[5]

[1]https://graiulortodox.wordpress.com/2016/03/24/11647/

[2] Sinodul de la Iasi și Sf. Petru Movilă, Ed. Trinitas, Iași 2002.

[3] Pr. Prof. Dumitru Stăniloae – Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2010, pg. 270,275.

[4]http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2016/07/01/ips-atanasie-de-limassol-explica-de-ce-nu-a-semnat-documentul-relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-ansamblul-lumii-crestine-nu-exista-alte-biserici-ci-numai-erezii-si-schisme/

[5] http://www.crestinortodox.ro/editoriale/portretul-iuda-modern-118361.html

_________________________________________________________________________________

Pentru cei care doresc sa participe la strangerea de semnaturi, aveti mai jos formularul si scrisoarea care se pot descarca, precum si o petitie online pe care o puteti semna direct pe internet:

Scrisoarea:

https://drive.google.com/file/d/0B9YAPM0IiWHTak54N1pNNGZNSUU/view?usp=sharing
 Formularul: 
https://drive.google.com/file/d/0B9YAPM0IiWHTa2tDQUZZcXhtVE0/view?usp=sharing
Petitie online:
http://www.petitieonline.com/scrisoare_de_marturisire
Informatii la telefon:

Oradea: 0744.531.748

Beius:0766.868.892
e-mail:

asociatia.astradrom@yahoo.com

   Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

MARELE SINOD. Preoti si credinciosi din Bihor – SCRISOARE DESCHISA Episcopului Sofronie Drincec si intregului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane

 

48 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Neica nimeni said, on August 23, 2016 at 5:40 pm

  ECUMENISM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ECUMENISM LA GREU…..

  Arhiepiscopul Tomisului i-a dat binecuvântarea Muftiului Cultului Musulman din România / VIDEO

  Autor: Gabriel Zamfirescu, Redactor
  Publicat: 17:09
  teodosie
  Muftiul Iusuf Muurat, șeful Cultului Musulman din România, a ales să-și facă lucrarea de doctorat la Facultatea de Teologie din Constanța, păstorită de Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Tema aleasă de de muftiu este legată de “Drepturile omului conform Dreptului Islamic și Dreptului Canonic”.

  Arhiepiscopul Tomisului se declară impresionat de tema aleasă de muftiu pentru că ambele religii privesc omul cu respect și în egalitate. Totodată, IPS Teodosie a declarat că musulmanii din Dobrogea sunt niște oameni foarte calzi, care sar întotdeauna în ajutorul celorlalți. “Musulmanii de aici din Dobrogea sunt niște oameni foarte calzi. Ei întotdeauna sunt cu ajutorul. Noi știm că de când a început libertatea în Dobrogea, acești credincioși musulmani de etnie turco-tătară au dat ajutor la biserici. Nu există chiar niciun diferent între creștinii ortodocși și musulmani, iar pentru mine, domnul Muftiu este un om foarte apropiat, cu care facem cele ale semenilor noștri în comun. Milostenia este, și în ortodoxie și în islam, fapta cea mai plăcută lui Dumnezeu și oamenii se înfrățesc atunci când își fac bine unii altora. Noi ne simțim atât de aproape pentru că dacă ne-a așezat unii lângă alții, înseamnă că noi trebuie să respectăm această iubire de semeni care nu cunoaște bariere nici de etnie, nici de credință”, a declarat IPS Teodosie.

  Muftiul Iusuf Muurat spune că a fost atras de pe vremea studenției de Istoria Religiilor. La rândul său, acesta a subliniat buna conviețuire care există între creștinii și musulmanii din Dobrogea. “Ceea ce ne bucură pe noi, musulmanii din Dobrogea, este că trăim cu frații noștri creștini într-o bună conviețuire. Ne mândrim de acest model pe care Înalt prea Sfinția Sa, eu și reprezentanții celorlalte culte încercăm să-l promovăm și este o mândrie că suntem cetățeni români și putem să ne promovăm identitatea noastră religioasă pe aceste meleaguri din Dobrogea”, a declarat muftiul Iusuf Muurat, anunţă constantanews.ro.

  Apreciază

  • mihai said, on August 23, 2016 at 8:55 pm

   Dar nu inteleg dece te mai miri?!, ioachim bacauanu face si el poteca la institutul teologic romano-catolic franciscan din roman si cand am intrat pe siteul institutului nu mica mia fost mirarea cand am vazut lista de membri onorifici el facea parte si figura ca monsenior

   Apreciază

 2. Sebastian said, on August 23, 2016 at 9:52 pm

  Iata ce am citi aici http://www.ziuaveche.ro/cultura-religie/religie-cultura-religie/calugarii-de-la-athos-protest-impotriva-patriarhului-daniel-282389.html/…..Dar despre care monahi din athos este vorba?

  Apreciază

  • AlexandruM said, on August 24, 2016 at 7:32 am

   @Sebastian

   Despre cei care nu fac ascultare de nimeni. Daca noi suntem vai de noi este oarecum normal ca fratii nostri, copiii nostri sau parintii nostri monahi, fiind din acelasi aluat, sa aiba la randul lor probleme de dreapta socoteala.

   Sa fim bine intelesi. Cine vorbeste de intalnirea din Creta ca fiind „sfantul si marele sinod” este nu numai in eroare afirmand un neadevar ci si un provocator care pune paie pe foc si aduce dezbinare. Aceasta este de fapt cealalta extrema de care are nevoie prima ca sa-si justifice existenta si, uite asa, se creeaza o spirala a conflictului despre care numai Dumnezeu stie unde poate duce.

   Vedem asadar cum vrajmasul lucreaza la doua capete iar efectele sunt de-a dreptul devastatoare. Nici un om cu mintea intreaga nu are de ce sa participe la acest circ regizat de insasi maestrii haosului.

   Bine-nteles ca raspunderea finala pentru tot ceea ce se va petrece o au cei chemati sa pastoreasca. Daca vezi focul in casa ta iei imediat masuri ca sa-l stingi. Ori se vede ca in afara de IPS Teofan nimeni n-a mai reactionat la intrebarile / somatiile primite (unele pe deplin indreptatite iar altele de-a dreptul obraznice si lipsite de cel mai elementar bun-simt). Chiar si raspunsul / marturisirea acestuia nu clarifica pe deplin deoarece nu prezinta fara echivoc pozitia sa fata de ceea ce a semnat cu propria mana in Creta.

   Scrisoarea de mai sus a Asociatiei Astradrom este foarte, foarte buna. Domnul sa-i miluiasca pe cei care au conceput-o. Reuseste sa puncteze toate temele in discutie cu calm si buna cuviinta dupa cum ne-ar sta bine tuturor sa procedam. Nu ameninta! Este o marturisire a unor oameni care vor sa ramana in dreapta credinta si atat.

   Sa ne rugam ca Domnul sa inmoaie inimile ierarhilor pentru ca acum cazul este de competenta lor. Daca vor intelege ceea ce este de inteles si vor marturisi Adevarul lucrurile se vor limpezi si cred ca ne vom intelepti cu totii putin dupa o astfel de experienta. Iar daca nu, atunci cutia Pandorei este dechisa si scapa doar cine poate.

   Prin tacerea atat de asurzitoare din Deal chiar si cei mai calmi ajung sa se radicalizeze pentru ca nu inteleg de ce nu se face un pas inapoi asa cum este firesc sa faca oricine vede ca a pornit pe un drum gresit.

   Din pacate mintea le joaca feste unora ce considera ca de fapt „sinodul” n-a fost „gandit” sa schimbe credinta ci sa aduca dezbinare dand apa la moara curentelor schismatice. Perfect falsa si foarte periculoasa aceasta abordare. S-au chinuit 50 de ani ca sa pregateasca niste documente foarte controversate care au ridicat suspiciuni enorme inainte de „sinod” si au pus la cale o faradelege uriasa prin modul de organizare incercand sa faca in asa fel incat intalnirea sa devina o simpla formalitate de semnare a acelor blestematii. Singura atitudine cu adevarat corecta a fost a bulgarilor care au spus: amanati-l ca sa avem timp sa schimbam ce este gresit sau nu participam. Era evident ca nu era posibil a se indrepta toate greselile chiar daca toti ar fi avut cea mai mare bunavointa (adica fara nici un ecumenist care sa puna bete-n roate) pentru ca insasi esenta intalnirii era viciata prin organizare (limitata ca participare, limitata ca timp de desfasurare si limitata ca numar de semnatari – se vorbea doar de intaistatatori).

   Domnul n-a ingaduit insa planul incornoratilor si l-a dat peste cap intr-o mare masura iar multi episcopi au dat buna marturie, fiecare dupa puterea sa. Unii au sustinut schimbari pertinente iar altii chiar au refuzat sa semneze acele hartii (culmea ironiei: conform regulamentului nici nu aveau dreptul de a le semna, fiind prezenti, teoretic, doar in calitate de spectatori) deoarece mai ramasesera puncte controversate in raport cu predania Bisericii si a Sf Parinti.

   Pentru delegatia romanilor lucrurile ar fi fost mai clare daca participantii ar fi avut un pic mai multa evlavie la Sfintii Inchisorilor care in aceste vremuri de sfarsit sunt un puternic exemplu de marturisire a dreptei credinte in conditiile apostaziei contemporane. Ei sunt cei care au cunoscut acest rau in profunzime, stand fata-n fata cu el. Au suferit enorm iar jertfa lor este pilda si marturie pentru cine vrea sa inteleaga. Acel rau, ceea ce au trait ei, ajunge acum sa se raspandeasca ca un cancer la nivelul intregii lumi (abia acum incepem sa traim un bolsevism ateu generalizat – scuzati repetitia: bolsevic=ateu) si efectiv lupta lor devine lupta fiecaruia dintre noi. Daca ierarhii nostri ar fi inteles ca multi au preferat sa moara schinjuiti si batjocoriti dar fara sa semneze vreodata ceva care sa-i compromita nici cu cel mai aparent nesemnificativ lucru, cred ca ar fi fost mai bine pregatiti pentru lupta la care s-au inhamat dar pe care au pierdut-o tocmai din lipsa unei bune intelegeri a situatiei in care se aflau.

   Ceea ce se intampla acum ne arata ca incercarea este aproape 100% duhovniceasca. Demonii lucreaza in mod vadit prin foarte multi din mijlocul nostru. Prin pacatele noastre le dam drepturi si putem spune ca suntem la discretia lor. Vedem ca situatia devine pe zi ce trece mai tulbure.

   Oprirea acestui vartej menit sa ne inghita cu totul si sa ne arunce in afara Bisericii se poate face doar pe cale duhovniceasca. Daca ar trebui sa ne luptam cu oamenii poate ca ar fi o idee sa ne ducem sa le cerem socoteala insa aici este clar ca ei sunt doar instrumente atat timp cat le-au dat voie incornoratilor sa-i stapaneasca. De aceea este nevoie de mult post si rugaciune pentru ca Domnul sa se milostiveasca si sa indeparteze aceste ispite luminand mintea celor care ar trebui sa actioneze in aceste momente.

   Va rog sa iertati multa vorbire iar Domnul sa ne intelepteasca pe toti si sa ne dea putere sa ramanem aproape de El.

   Apreciază

   • el said, on August 24, 2016 at 2:53 pm

    Alexandru M

    poliloghie multa ! …. chestii ambigue ! sa fie doar „intamplator „?
    ai cateva exprimari NECLARE , te rog sa le lamuresti ele sunt NECLARE doar din slabiciuna ta de a exprima CLAR ceva? sau … ASCUND MULTA VICLENIE depesubtul afirmatlior ANUME AMBIGUE?

    „Din pacate mintea le joaca feste unora ce considera ca de fapt „sinodul” n-a fost „gandit” sa schimbe credinta ci sa aduca dezbinare dand apa la moara curentelor schismatice.”_____ CE VREI EXACT sa spui? Sinodul a fost gandit sa nu sa schimbe credinta? ( parerea ta)
    si CINE delireaza ca ar fi avutt loc anume/SPECIAL (DOARC?) ca sa produca „schisme” ? sau asta e pararea ta?
    LA CE fenomen ANUME te referi???

    ” Unii au sustinut schimbari pertinente iar altii chiar au refuzat sa semneze acele hartii (culmea ironiei: conform regulamentului nici nu aveau dreptul de a le semna, fiind prezenti, teoretic, doar in calitate de spectatori) deoarece mai ramasesera puncte controversate in raport cu predania Bisericii si a Sf Parinti. „_____ ___
    CE VREI sa spui aici ? fii mai clar? CINE (CULMEA IRONIEI TALE) NU AVEA dreptul sa le semneze si a afirmat ca NU le-a semnat NEAVAND de fapt dreptul sa semneze? FII CLAR !!! aici sustii ceva AMBIGUU/ (NECURAT?) …. oare DE CE NU esti clar , sa fie DOAR de amorul retoricii ??? ! spune NUME , nu aluzii ca sa induci acuze „subtiri” !

    cat despre irarahii tai iubiti , ….saracutzii NAIVI cm INSIUNEZI tu : „cred ca ar fi fost mai bine pregatiti pentru lupta la care s-au inhamat dar pe care au pierdut-o tocmai din lipsa unei bune intelegeri a situatiei in care se aflau.” _____- ei NU sunt lispiti de „buna intelegere” DELOC si nici naivi si nepregatiti NU SUNT ! sunt LIFTE btana esi spurcate si IUDE VANDUTE si PERVERSE, ERETICI NOTORII de cel putin 23 ani !! ( 1993 Balamand si Chambesy) si …. TIMP au avut DESTUL sa se lamureasca de atunci si pana azi ! ca sa RAMANA pana zi LIPITI EREZIEI lor au gasit PERVERSE „argumente „…. sa aibe „buna intelegere” …sarmanii „NAIVI” NU !!
    lasa-o ca macane !

    iar desper SPURCATUL tau (teofan ) savu pe care-l linguestei aici mieros pana la GREATA : „Daca vezi focul in casa ta iei imediat masuri ca sa-l stingi. Ori se vede ca in afara de IPS Teofan nimeni n-a mai reactionat la intrebarile / somatiile primite (unele pe deplin indreptatite iar altele de-a dreptul obraznice si lipsite de cel mai elementar bun-simt). Chiar si raspunsul / marturisirea acestuia nu clarifica pe deplin deoarece nu prezinta fara echivoc pozitia sa fata de ceea ce a semnat cu propria mana in Creta.” ____ iti amintesc ceea ce TE PREFACI ca AI UITAT !
    TAMAN EL (teofan ) ERETIC MONOFIZIT savu , modleul ales de tine drept „exemplu bun dar inca cu lipsa” A SEMNAT ACTELE EREZIEI MONOFIZITE la de Chamebesy… iata acum 23 ani !! …
    nu ti s epare ca pana acum a avut DESTUL timp sa „stinga focul APRINS” de el insusi in Casa Lui Hristos ( NU a lui LEPRA si UZURPATORUL !!) …. SI NU A FACUT_O !!!…. DIMPOTRIVA !

    ceea ce a facut el si LAUZI TU AICI PERVERS , ca si cum ar fi lucru „bun” dar cumva „DOAR INCOMPLET „…. este de fapt MANIPULARE ABJECTA si TRADARE INDRACITA si DISPRET al Turmei Lui Hristos incredintata lui si care are ACRIVIE la Adevar, aceea despre care ACUZI tu aici la unison cu ECUMENSITII ca ar fi fost ” altele de-a dreptul obraznice si lipsite de cel mai elementar bun-simt)””!! ____ adica Turma care are ACRIVIE la Adevar e „lipsita de bun simt”…. LABARUL tau ERETIC savu MONOFIZITUl NU !!

    ASA se numeste dragutza @Alexandele M bunule de limba si la rasuscit VICLEAN cuvintele !! mmmm? cine te pastoreste pe tine ? ia zi? pe cine POMENESTI ?

    PUTE cu DAMF a MORT toata poliloghia ta( parut) „subtire” si (inca ) mierosa de aici „amice” !!! 🙂

    Apreciază

   • Sebastian said, on August 24, 2016 at 3:06 pm

    Sunt la modul absolut de acord cu tine!!!Amin!

    Apreciază

   • AlexandruM said, on August 24, 2016 at 4:08 pm

    @le

    Cu scuzele de rigoare dar … nu ma pot abtine atat timp cat le intelegi pi … dos. Pentru ca ai incercat totusi un dialog pe alocuri civilizat, o sa fac precizarile cerute.

    „Din pacate mintea le joaca feste unora ce considera ca de fapt „sinodul” n-a fost „gandit” sa schimbe credinta ci sa aduca dezbinare dand apa la moara curentelor schismatice.” – acesta este un curent de opinie care este incurajat de un anumita parte a mediei … sa-i spunem duhovnicesti care incearca sa strecoare ideea ca efectele „sinodului” n-ar fi atat de grave si astfel sa deligitimeze opozitia asupra sa punand mai mult accentul pe evitarea efectului schismatic. A fost lansat initial pe ric (venit de la o persoana bine informata cu conexiuni in grecia si Sf Munte dupa cum zic ei) apoi a mai aparut si in alte locuri. Manipularea (inselarea de fapt) este destul de subtire si prinde bine in anumite medii.

    In ceea ce priveste cu semnaturile, din ceea ce imi amintesc, regulamentul de organizare era atat de pervers incat nu prevedea decat semnaturile patriarhilor. Atit. M-am mirat dar desigur ca m-am si bucurat cand am auzit ca au semnat si ceilalti ierarhi prezenti.

    Cuvintele, scuza-ma, birjaresti pe care le folosesti nu ajuta dialogului pentru ca nu aduc informatie si nu clarifica nimic. Distrag insa atentia de la putinele idei pe care le aduci in discutie si, mai mult decat atat, te discrediteaza ca partener trimitand tema spre lada de gunoi.

    Corectitudinea este in primul rand o calitate a celui care prezinta o situatie si este de asemenea un castig pentru credibilitatea celor spuse. Asadar imi mentin aprecierea fata de pasul facut de IPS Teofan si ma rog ca Domnul sa-l lumineze si intareasca pentru a merge mai departe pana la retragerea semnaturii.

    Sincer, cred ca toata lumea ar avea de castigat daca arhiereii nostri ar intelege ca poporul vrea dreapta credinta si ar propovadui-o si ei. Daca as fi in locul Patriarhului as da asa o lovitura de imagine acum aruncand cu pietre in „sinod” ca as strange bani sa termin catedrala cu un an mai devreme.

    Apreciază

   • el said, on August 24, 2016 at 4:50 pm

    Alexandru M

    „Despre cei care nu fac ascultare de nimeni.”__ la cine ANUME te referi aici?

    Noi facem ASCULTARE de Sfintii Parinti pe care II HULESC si ii DISPRETUIESC mai marii actuali ai besericii. srl !

    Apreciază

   • el said, on August 24, 2016 at 4:51 pm

    Sebastian

    mai usurel cu aplaudatul lui @Alexandru M !

    Apreciază

   • AlexandruM said, on August 24, 2016 at 6:40 pm

    @le

    Am raspuns punctual la intrebarea anterioara. Iata ce am citi aici http://www.ziuaveche.ro/cultura-religie/religie-cultura-religie/calugarii-de-la-athos-protest-impotriva-patriarhului-daniel-282389.html/…..Dar despre care monahi din athos este vorba?

    Iti pot garanta ca nici un duhovnic din Sf Munte nu binecuvinteaza venirea si urlarea la Bucuresti. Pentru tine inseamna ceva lucrul acesta?

    N.b. – vorbim de duhovnici care sunt impotriva ecumenismului, a sinodului si a ce vrei tu insa NU BINECUVINTEAZA o astfel de actiune.

    Marea problema este ca pe langa cei care sunt sincer ingrijorati pentru mantuirea lor si pentru pastrarea dreptei credinte a aparut o categorie de schismatici care au ca unic scop ruperea de Biserica. Tu nu vezi ca au acelasi discurs cu stilistii care aduc 1001 de „argumente” pentru caderea din har insa tot ei se mira dupa aceea ca mai avem har in Biserica?

    Ideea este ca cei care vor sa se rupa au acum ca unic scop sa ia cat mai multi cu ei. Ce-o sa faca … ei stiu, iar daca se va iesi din zona rationala se va ajunge la rataciri uriase – bucuria dracilor. Sf Vasile cel Mare are un cuvant foarte bun pe tema asta – in vol 3 din PSB, in care arata cat de mare este ratacirea ruperii de Biserica.

    Retorica asta aiuristica cum ca ei sunt de fapt cei care stau si ceilalti s-au exclus este doar un joc de cuvinte. Eu nu vad nici un motiv pentru care nu ne-am ruga ca ierarhii sa se indrepte si sa ramana in dreapta credinta. Multi dintre ei sunt ierarhi buni cu multe virtuti. Chiar crezi ca s-a terminat totul si nu mai este nici o sansa?

    Eu cred ca mai este si este dreptul meu sa cred asta.

    Ai stiinta de faptul ca IPS Ierotheos Vlachos sau IPS Seraphim de Pireu au intrerupt pomenirea cuiva?

    Fereasca Dumnezeu sa se ajunga acolo. Este posibil. Sa facem insa fiecare in parte ceea ce depinde de noi ca sa nu se intample. Iar acest razboi este 100% duhovnicesc. Este adevarat, un pic mai greu decat cel in care iei pietre, o portavoce si incepi sa urli si sa spargi geamuri insa altfel nu ne-am deosebi cu nimic de ISIS sau cine mai vrei tu.

    Acum razboiul se duce cu legiunile care ii stapanesc si intarata pe oameni fie sa „marturiseasca”, fie sa spuna ca nu-i nimic ca sa aduca o pace falsa si cu adevarat pierzatoare de suflet.

    Aici este nevoie de multa trezvie si lucrare duhovniceasca facuta cu „mintea in iad” ca sa nu ne poarte dracii acolo unde vor ei si sa ne trezim ca elefantii in magazinul de portelan ajungand la nu stiu ce ispravi pe care apoi nimeni nu le va mai putea repara.

    Am nadejdea ca pe acest site se pot publica si comentarii care vorbesc de Calea Imparateasca. Mila Domnului cu noi toti.

    Apreciază

   • saccsiv said, on August 24, 2016 at 9:47 pm

    AlexandruM

    Asadar, zici tu intr-un comentariu, care va ramane la moderare:

    Am nadejdea ca pe acest site se pot publica si comentarii care vorbesc de Calea Imparateasca. Mila Domnului cu noi toti.

    Si din cauza acestor zise iti ramane comentariul la moderare, ca si cele care vor urma.

    Adica, pana sa descaleci tu de la inaltimea duhovniciei tale si sa ne fericesti cu comentarii bune de cioplit in piatra pentru posteritate, pe aici erau doar postari de habauci, nu? Atunci, te du prietene si ne lasa in pace.

    Apreciat de 1 persoană

   • mircea.v said, on August 24, 2016 at 7:18 pm

    AlexandruM

    Teofan a semnat = eretic. Tot ce spui tu ca vorbeste bine dupa ce a semnat = vorbeste bine ereticul.

    Hai ca e simplu. Vezi si Caragiale.

    Apreciat de 1 persoană

   • el said, on August 24, 2016 at 7:49 pm

    MurdnaxelA

    in afara de infatuarea cu care ma acuzi de … putinatatea mintii, care vezi …nu rpiepe iscusitele tale intorsaturi de fraze lustruite … faci dovda de LIPSA de CORECTIUTUDINE cand pretinzi ca :

    „Corectitudinea este in primul rand o calitate a celui care prezinta o situatie si este de asemenea un castig pentru credibilitatea celor spuse. Asadar imi mentin aprecierea fata de pasul facut de IPS Teofan si ma rog ca Domnul sa-l lumineze si intareasca pentru a merge mai departe pana la retragerea semnaturii.”_____ fanica franaru al tau MONOFIZITUL DECLARAT si ERETIC INRAIT (teofan) savu REFUZA HOTARAT sa se indrepteze si el tocmai pentru DISTRUGEREA DINAUNTRU a Bisericii a fost hudurcat pe scaun de Mitropolit cu NEVRDNICIE , cum si cu NEVREDNICIE a fost si hirotonit !

    ca tu in „Imensa” ta lustruita „stiinta” de teHUOlogie proFUND-a IGNORI ( oare „Intampaltor”?) ca cel care a INCALCAT Dogma si PERSISTA IMPOTRIVA tuturor averitizarilor…. iata DEJA de 23 ani CEL PUTIN , este ERETIC si ca ORICE eretic LISPIT de harul Sf Duh si TAIAT din Biserica , si chiar sub ANATEMA Bisericii, deci NICIDEUM „peiscop” sau „mitroploti” , NICI MACAR crestin ORTODOX este asa…. sa zicem ” o mica scapare” nu?

    la „patrunzimea” mintii tale si la „iscusita” ta ACRIVIE sa-ti fi scapat OARE asa un „detaliu” FUNDAMENTAL despre LABARICI savu cel LINS indelung de tine ? tztztz….. 🙂

    Murdnaxel A, Murdnaxle … aaaa , mi se mie pare ca ritoricesti aici „distins” ca aia care acorda „harul” cu „iconomie” … de la ei din burta desigur ERETICILOR din BOR ! nu cumva te impartaseti si tu cu ei? 🙂

    ps: despe limbajul meu IL ASUM, NU MERITA cei „cadorisiti” cu el altul ! inclusiv PREALAUDATUL tau LABARICI savu !!! …da , da …. ai citit bine …. L A B A R I C I !!! sa-ti mai repet odata ?

    PPS: baga la cap , sunt IMUN la limgorogeala iscusita, la retorici prefacute si fatzade lustruite !! …,
    … sunt ZERO !! si la mine si la Hristos cata vreme ELUDEAZA ESENTIALUL !

    Apreciat de 1 persoană

   • el said, on August 24, 2016 at 8:05 pm

    MurdnaxelA

    „„Din pacate mintea le joaca feste unora ce considera ca de fapt „sinodul” n-a fost „gandit” sa schimbe credinta ci sa aduca dezbinare dand apa la moara curentelor schismatice.” – acesta este un curent de opinie care este incurajat de un anumita parte a mediei … sa-i spunem duhovnicesti care incearca sa strecoare ideea ca efectele „sinodului” n-ar fi atat de grave si astfel sa deligitimeze opozitia asupra sa punand mai mult accentul pe evitarea efectului schismatic. A fost lansat initial pe ric (venit de la o persoana bine informata cu conexiuni in grecia si Sf Munte dupa cum zic ei) apoi a mai aparut si in alte locuri. Manipularea (inselarea de fapt) este destul de subtire si prinde bine in anumite medii.”______ ____ ai sesizat corect ideea !
    dar despre MODUL AMBIGUU in care ai exprimat aceasta idee CORECTA te invit sa mai REFECTEZI !! daca PRETINZI ca din fraza citata de mine se deduce cumva CEEA CE VOIAI sa zici, inseamna ca ai ai probleme cu LOGICA construirii discursului !

    cat despre:
    „In ceea ce priveste cu semnaturile, din ceea ce imi amintesc, regulamentul de organizare era atat de pervers incat nu prevedea decat semnaturile patriarhilor. Atit. M-am mirat dar desigur ca m-am si bucurat cand am auzit ca au semnat si ceilalti ierarhi prezenti.” ___ e PRIMA OARA cand aud asa ceva, oare sa fi ascuns TOTI acest „detaliu” ? chiar si grecii ? ai fost tu secretarul „sinodului” NECURAT de stii atat de exact? si daca era asa de „abscosa” treaba DE UNDE sa o fi cunocscut-o noi ca sa iti legitimezi pretentia ca NU am isteles ce vrei sa spui ?

    Concluzie : multe vorbe FORMAL slefuite, capacitate REDUSA/RUDIMENTARA de a curpinde CLAR sensurile in ele !

    Apreciază

   • el said, on August 24, 2016 at 8:16 pm

    MurdnaxelA

    m-as fi abtinut BUCUROS de la analizele precedente daca te multumeai sa raspunzi FARA MANDRIE si cu adevara politicos la intrebari, suspiciunea mea NU e nejustificata in marea de INSELATI increzuti care bantuie azi pe net !
    asa ti-ai cerut-o singur! 🙂

    Apreciază

   • alex said, on August 24, 2016 at 8:34 pm

    Sa inteleg ca prenefericitul din deal a trimis armata de teOLOGI??? Catedrala aia o face pentru intalniri cu sectarii, ma oameni buni nu mai hraniti constructia ei prin donatii. Nu vad ce ar fi rau ca oamenii aia sa iasa in strada la un protest pasnic, ba chiar indemn sa iasa cati mai multi, vin si eu daca se face. Ne rugam dar si trebuie sa ii luam la intrebari pe mai marii nostrii acu deveniti eretici. Si un alt mod de protest pasnic este sa mergem in parohiile de care apartinem, sa le spunem ca daca mai pomenesc pe ereticii care se cred inca ierarhi nu mai calcam pe acolo.

    Apreciază

   • Paul222 said, on August 25, 2016 at 12:47 am

    Daca poate la primul tau comentariu am cazut prada limbajului tau bine slefuit, la al doilea pur si simplu am simtit viclenia din cuvintele tale, si asta si datorita trezviei fratelui @el care a fost ca un dus rece.

    „Fereasca Dumnezeu sa se ajunga acolo. Este posibil. Sa facem insa fiecare in parte ceea ce depinde de noi ca sa nu se intample. Iar acest razboi este 100% duhovnicesc. Este adevarat, un pic mai greu decat cel in care iei pietre, o portavoce si incepi sa urli si sa spargi geamuri insa altfel nu ne-am deosebi cu nimic de ISIS sau cine mai vrei tu.”

    Aici esti fix in acelasi duh ca aia care au redactat articolul 22. Chiar spune-mi te rog unde ai vazut tu in ultimii ani ortodocsi care sa sparga geamuri si sa dea cu pietre? Sau chiar sa urle ca niste animale? Si pentru asta e recunoscut ISIS in lume? Sau pentru crime impotriva umanitatii? Este fix genul asta de asociere fortata si tendentioasa despre care cei de la Astradrom scriu mai sus si prin asta te-ai dat de gol. Nu, nu sunt ca ISIS daca ma duc si fac o marturisire in fata unui inalt ierarh. Si daca razboiul este 100% duhovnicesc, inseamna ca lumesc nu e deloc. Deci stam toti acasa si ne rugam pana ne sfintim si gata, se rezolva.

    „Acum razboiul se duce cu legiunile care ii stapanesc si intarata pe oameni fie sa „marturiseasca”, fie sa spuna ca nu-i nimic ca sa aduca o pace falsa si cu adevarat pierzatoare de suflet.”

    Aici iar simt viclenie, deci ce sa inteleg, fie liniste fie ca marturisim, tot de la diavol e? Deci si scrisoara de la Astradrom e rezultatul unor legiuni care i-au intaratat pe saracii oameni sa o scrie? Mai bine sa nu facem nimic, nu? Ca doar e razboi 100% duhovnicesc.

    „Aici este nevoie de multa trezvie si lucrare duhovniceasca facuta cu „mintea in iad” ca sa nu ne poarte dracii acolo unde vor ei si sa ne trezim ca elefantii in magazinul de portelan ajungand la nu stiu ce ispravi pe care apoi nimeni nu le va mai putea repara.””

    Eu sunt de acord ca nu trebuie sa ne precipitam si sa actionam impulsiv dintr-o ravna prosteasca si poate necalculata dar indemnul tau imi seamana cu cel al ierarhilor, adica practic sa nu facem nimic ca sa nu tulburam apele si mai tare. Ape care au fost tulburate de ierarhii eretici de la bun inceput, nu de cei care au reactionat la faptele lor. Nu stiu de ce ai mai zis ca scrisoara e foarte foarte buna.

    Apreciază

   • Paul222 said, on August 25, 2016 at 12:58 am

    „Fereasca Dumnezeu sa se ajunga acolo. Este posibil. Sa facem insa fiecare in parte ceea ce depinde de noi ca sa nu se intample. Iar acest razboi este 100% duhovnicesc. Este adevarat, un pic mai greu decat cel in care iei pietre, o portavoce si incepi sa urli si sa spargi geamuri insa altfel nu ne-am deosebi cu nimic de ISIS sau cine mai vrei tu.”

    Ia uitati aici niste fundamentalisti ortodocsi care nu se deosebesc deloc deloc de ISIS, cu cat extremism striga la sarmanul de Patriarh Bartolomeu

    Asta e oameni buni, acelasi duh cu duhul Corectitudinii Politice in care a spune lucrurilor pe nume inseamna a fi extremist, fundamentalist, habotnic si taliban, un duh care vine direct din fundul iadului.

    Apreciază

   • Paul222 said, on August 25, 2016 at 1:02 am

    Iata inca o ceata de fundamentalisti extremisti care nu se pot deosebi de ISIS cu nimic cum ard cu atata zel cartile unei Biserici surori, cea Iehovista, plina de Duhul Sfant al CMB-ului. Fereasca Dumnezeu sa ajungem si noi ca acesti fundamentalisti extremisti impinsi de satana sa faca aceste gesturi necugetate.

    Apreciază

  • marinela said, on August 24, 2016 at 4:17 pm

   De-acord cu tine ,frate @el.Nici mie nu mi-e foarte clara expunerea ta frate Alexandru M,prea multa incilceala de cuvinte amestecate cu de toate.Nimic concret sa ai de unde prinde ceva;razbate un iz de ipocrizie,asta e senzatia mea,iar daca lucrurile nu sint clare/limpezi,nu ma conving,punct.Poate ne lamuresti mai bine cu un comentariu mai succint ,dar sincer.Doamne ajuta si mintuire!

   Apreciat de 1 persoană

   • el said, on August 24, 2016 at 7:55 pm

    marinela

    INFATUARE si VICLENIE !
    si nici macar nu-si dau seama ca celor cu minte intreaga le PUTE de departe !

    un penibil care se crede „drept” si „distins invatat” cu retorica lui lustruita de 2 bani cu care crede ca poate sa eludeze esentialul !

    si lui Murdnaxel A ca sa fiu si eu TEMBEL ca el sa ma laud, ii precizez ca retorica si logica am invatat-o de la oameni cu adevarat DISTINSI de MIC COPIL; pe vremea cand el se juca cu putza in tarana ! asa ca ma lasa rece limbareala lui AMBIGUA!

    Apreciază

 3. remus said, on August 23, 2016 at 10:50 pm

  Franţa şi Germania vor acces la toate comunicaţiile electronice
  http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/Franta+si+Germania+vor+acces+la+toate+comunicatiile+electronice

  Apreciază

 4. Raluca said, on August 24, 2016 at 1:47 am

  Eram în metrou astăzi mergând la serviciu. Metroul era mai puțin aglomerat. Se urcă la un moment dat un grup de 20-25 de bărbați tineri, intre 20 și 30 de ani aproximativ. M-a mirat numărul lor mare, dar și mai tare m-a mirat că vorbeau în arabă. Horror!!!
  Au început deci să apară grupuri mari de arabi și în București.
  În condițiile în care românii au fost obligați să plece masiv în străinătate pentru că nu aveau locuri de muncă în țară, cu ce se vor ocupa acești mulți intruși musulmani în România după ce se vor instala??? Își vor aduce și femeile aici și se vor înmulți? Locuri de muncă nu vor avea. Din ce bani vor trăi? Din banii UE? Vor merge la mega moscheea care se va construi ca să nu cumva să nu iabă unde să se roage la dracul căruia îi slujesc? Și în afară de asta cu ce își vor ocupa timpul într-o țară străină? Poate cu organizarea haosului și destabilizării ei? Peste puțin timp, după ce se vor organiza, vor începe să-și ceară drepturile care ca la orice minoritate trebuie să fie mai mari decât drepturile majorității.
  Între timp ierarhii BOR se ocupă cu lucruri foarte importante pentru noi turma pe care Dumnezeu le-a dat-o în grijă spre mântuire. Semnează documentele eretice de la sinodul din Creta, dând o lovitură mortală la temelia Adevărului de credință ortodoxă. Și totul făcut pe mutește. Nu spun nimic despre migrația musulmană și despre construirea de moschei în România, lucru pentru care strămoșii noștri drept credincioși au dat preț de sânge, și acceptă tot felul de compromisuri politice pentru construirea catedralei neamului, în care, probabil, după cum involuează lucrurile (sa nu fie!) se va sluji cu ereticii. De documente și carduri cu cip nici un cvânt. Despre îndosarierea elecronică la fel. Nu-i preocupă nimic din toate acestea. Turma nu trebuie să-și facă probleme cu prostii.
  Se tot vorbește de tendințele schizmatice din biserică din ultima vreme. Dar credincioșii și clerul nu vor nici o schizmă, vor ca biserica să se păstreze unită în dreapta credință ca si până acum – nu-i firesc așa? – iar cei foarte puțini care au declanșat acest dezastru să se pocăiască sincer, să-și ceară pubilc iertare, și să retracteze semnăturile de pe acele documente rușinoase, și cu atât mai bine ar fi să renunțe singuri la ocuparea acestor funcții vremelnice, și să se retragă în sihăstrii îndepărtate în rugăciuni pentru mântuirea sufletului.
  Altfel pe siteruri cu mari pretenții ortodoxe dar care alunecă din ce în ce mai mult în duhul înșelării, se văd din ce în ce mai des tot felul de comentarii de noaptea minții și de nebunie din ce în ce mai patologică. Doamne păzește!

  Apreciat de 3 persoane

  • el said, on August 24, 2016 at 4:59 pm

   Raluca

   „În condițiile în care românii au fost obligați să plece masiv în străinătate pentru că nu aveau locuri de muncă în țară, cu ce se vor ocupa acești mulți intruși musulmani în România după ce se vor instala??? Își vor aduce și femeile aici și se vor înmulți? ” _____ NEEE ! ei n-au nevoie a munceasca, muncesc SCLAVII PROSTI pentru ei! … asa scrie la Coran…. ca VOR STAPANI lumea( desigur asta le promite PEDOFILUL lor de „profet” ..si DIAVOLII !!)
   ei au fost trimisi la JAF si la MACEL ORGANIZAT !

   si de femei n-au nevoie, orice femeie NEACOPERITA TOTAL( inclusv capul , fata) cu haine le-o da Coranul la dispozitie, le apartine , deasemenea ORICE femeie NE-musulmana !!! ! s-o BATJOCOREASCA cum vor ! … iar fetitele de la 3 ani in sus, sunt sunt „delicatesa” lor … tot Coranul le permite ! … plus baietii PANA la 18 ani !!

   deci Nu vor duce lipsa ! cat despre CURVELE STUPIDE din Romanica vesela, dispuse de buna voie SINGURE sa se rascachere inaintea lor …. CACALAU Maria Ta !

   Apreciat de 1 persoană

  • mihai said, on August 24, 2016 at 6:38 pm

   Raluca, totul se face pe sest, o moschee sa facut pe sest in calarasi in primavara asta unde autoritatile de acolo impreuna cu diverse personalitati din lumea araba au taiat panglica de inaugurare iar arhiepiscopia ialomitei si calarasilor au tacut malc, iar din ce bani vor fi intretinuti? ft simplu din bani prostimii, ca la munca acestia nu servesc

   Apreciază

  • mihai said, on August 24, 2016 at 8:17 pm

   ia uite Raluca cine vatrebui sa ai intretina, priveste exemplul germaniei si ia priveste cum rad cu gurile pina la urechi, la fel va fi si in romania, prin introducerea de noi taxe si impozite http://www.napocanews.ro/2016/08/refugiatii-dintr-un-oras-german-refuza-sa-munceasca-ei-spun-ca-sunt-invitatii-d-nei-merkel-primesc-bani-sa-stea.html, la fel va fi si in romania, acestia vor fi ,,invitatii” cuplului ciolanis-ciolos care la fel ai va plati sa stea, evident din banii colectati de la prostimea romana

   Apreciază

 5. vagaBond said, on August 24, 2016 at 9:13 am

  off topic scarbos

  Pralea a suferit o transformare:

  http://www.evz.ro/cum-arata-acum-primul-barbat-din-romania-care-si-a-pus-silicoane.html

  Apreciază

 6. mihai said, on August 24, 2016 at 8:20 pm

  iata ce zic si liderii ,,bisericii” anglicane https://lonews.ro/economie-finante/23091-o-noua-dezvaluire-un-nou-scandal-in-biserica-angliei.html

  Apreciază

 7. Marius Gogonea said, on August 25, 2016 at 9:56 am

  Catedralei MASLUIRII Neamului au inceput pe la radio Trinitas sa o expuna ,,Catedrala Nationala”. Au schimbat strategia. Banuim tinta lor.

  Apreciat de 1 persoană

 8. octoviv said, on August 25, 2016 at 11:03 am

  COMUNICAT cu privire la începerea nepomenirii ierarhului, în cazul “Scrisorii deschise…” adresate IPS Teofan:
  http://aparam-ortodoxia.ro/2016/08/25/comunicat-cu-privire-la-inceperea-nepomenirii-ierarhului-in-cazul-scrisorii-deschise-adresate-ips-teofan/

  Apreciază

 9. […] MARELE SINOD. Scrisoarea de MARTURISIRE a asociatiei ASTRADROM […]

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: