SACCSIV – blog ortodox

Parintele NICODIM MANDITA: Dansurile, jocurile si cantecele lumesti sunt lucruri dracesti

Posted in rubrica incepatorului, Uncategorized by saccsiv on august 21, 2016

Cei ce joacă în horă, cad sub afurisenie (Afurisenie înseamnă despărtire si lepădare de la Biserica Ortodoxă).

   Iata ce putem citi la Jocurile, dansurile sunt prăznuiri drăceşti şi sataniceşti de pe chiot pentru neamul meu:

Din cartea părintelui Nicodim Măndiţă – Vămile Văzduhului– despre jocuri

Jocurile şi cîntecele curveşti sunt lucrări, slujbe idolatre, drăceşti, infernale. Aşa ne adeveresc Sfintele Scripturi, Sfintele Soboare Apostolice, ecumenice, locale, Istoria Bisericească, Vieţile Sfinţilor, Cazania, Proloagele, Sfintele Pravili.

” Nimeni nu poate sluji la doi domni – zice Mântuitorul – adică şi lui Dumnezeu şi lui Mamona… Cel ce nu este cu Mine împoriva Mea este, şi cel ce nu adună cu Mine risipeşte ” (Mt. 6, 24; 12, 30).

„În cetatea (Biserica Triumfătoare din ceruri) Domnului, nu va intra nimic pângărit, şi nimic care e dedat cu spurcăciune şi minciună, ci numai cei scrişi în cartea Vieţii Mielului… Afară câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi toţi care lucrează şi iubesc minciuna” (Apocalipsa 21, 27; 22, 15)

Nota: Inchinarea la idoli este închinarea la păcat, în orice formă s-ar săvârşi acel păcat: şi precizez că şi un gînd răutăcios, este închinare la idoli. Ţinerea minte a răului, este o închinare nu la idoli ci la satana însuşi.

În Vieţile Sfinţilor, în Sfintele Pravile, Cazaniile Bisericii …ni se spune clar că: jocurile pe la cîrciumi, de prin case particulare sau publice sunt lucrări idolatre, drăceşti, satanice; iar cumetriile, nunţile, patroanele şi sărbătorile cu muzicanţi lumeşti, cîntece curveşti şi jocuri sau horă, sunt prăznuiri drăceşti care scot din Biserica lui Hristos şi din Împărăţia lui Dumnezeu pe creştinii şi creştinele care joacă ori participă, sau privesc acolo. (Cazania 23 aprilie, Mt. 7, 26-27; 8, 12)

Aşa de pildă: ni se povesteşte că diavolii jucau, chiuiau, băteau în palme şi fluierau în preajma Sfântului Antonie care se ruga şi cânta lui Dumnezeu, după care ei au început a plânge şi a se tângui, obosiţi cu totul. (Vieţile Sfinţilor – 17 ianuarie o.c. p. 743)

Diavolii pun hăţuri celor ce joacă şi fac glume. Majoritatea creştinilor şi clericilor după ieşirea din slujba Bisericii, se târăsc de draci la jocuri; iar banii daţi la muzicanţi sunt nişte jertfe date diavolului. (Vieţile Sfinţilor – 23 decembrie o.c. pp 1193-4)

Diavolii au venit la Cuviosul Teodosie cu muzici, fluiere şi chiuituri …(Vieţile Sfintţilor – 3 mai o.c. p 231)

Sfântul Simeon vede în vedenie pe satana stând pe scaun şi diavoli mulţi în jurul lui, cu podoabe de înşelăciune, în sunete de trîmbiţe, fluiere, cimpoaie şi alte felurite instrumente muzicale şi felurite curse ale păcatelor. (Vieţile Sfinţilor – 24 mai o.c. pp 1120 -1)

Sfântul Mucenic Filimon, comediantul, făcându-se creştin, cu rugăciunea a pogorât foc din cer şi a ars toate intrumentele cu care făcea comediile provocatoare de râs, haz şi veselii păcătoase. (Vieţile Sfinţilor – 14 decembrie o.c. pp. 1193 – 4)

Sfântul Sinod al VII-lea prin canonul 22 hotărăşte că : ” Pe la mese, nunţi (creştinii mireni) toate să le facă spre slava lui Dumnezeu; iar meşteşugirile muiereşti şi sataniceşti cântece, prin răsfrângeri curveşti de jocuri, ori prin răcnete, chiote …căci asupra celor ce fac acelea, vine proorocescul blestem care zice: ” Vai celor ce cu alăută şi cu cântări beau vinul; iar la lucrurile, Domnului nu se uită, şi la lucrurile mâinilor Lui nu gândesc” (Isaia 5, 12)

Canonul 54 al sinodului din Laodiceea: ” La nunţile unde vor fi muzicanţi şi jocuri să nu meargă, şi de la cei ce vor aduce acelea, să fugă.”

Cazania Bisericii la sărbătoarea tuturor Sfinţilor, zice: „Jocurile sunt drăceşti”

La 1 septembrie: ” Jocurile se fac spre necinstea lui Dumnezeu”

La 14 octombrie: ” Primii creştinii n-au serbat cu jocuri …care sunt lucruri drăceşti”

La 25 decembrie: ” Să serbăm nu cu praznice păgîneşti, cu jocuri, beţii …”

La 23 aprilie: ” Cuvintele deşarte, jocurile şi cîntecele lumeşti, sunt lucruri drăceşti, şi cei ce le vor face,parte cu Hristos nu vor avea ”

Jocurile, chiuiturile, cîntecele lumeşti, înjurăturile de cele sfinte, drăcuielile, sudalmele …sunt rămăşiţe idolatre care despoaie pe creştini de Hristos şi-i umple de duh demonicesc.

” Unde sunt sfintele cărţi – zice Sfântul Efrem Sirul – şi citirile, acolo este veselie a drepţilor şi mîntuire a auzitorilor; iar unde sunt alăute şi hore, acolo e întunecare a bărbaţilor şi a femeilor şi praznicul diavolului…”

Aceasta o arată şi Sfântul Ioan Gură de Aur, zicând: ” Unde sunt jocuri, acolo diavolul sare în mijloc, şi casa în care se fac jocuri, e locaşul dracilor.”

Eu – strigă cu tărie Sfântul Ioan Gură de Aur – îndrăznind, dau pe faţă că: unde sunt dansuri şi jocuri acolo şi diavolul e prezent şi curvia nu face numai oameni înverşunaţi, ci şi ucigători de nevinovaţi… ” (OM. 14 la Mt. ; I Cor 10, 7)

Purtătorul de Dumnezeu Ignatie (Teoforul) în epistola către Magnesieni, zice: ” Fiecare din noi să serbeze duhovniceşte cu cugetarea Legii Sfinte, bucurându-se nu în odihna trupului, nu în jocuri şi în plesnete ca cei fără de minte”.

Notă: Ignatie Teoforul este copilul pe care Mântuitorul Hristos l-a dat exemplu multimilor când a vorbit despre curăţia copiilor, cum că numai ca aceia să fie sufletele celor ce vor să se mîntuiască.

   Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

CAT DE PACATOSI SUNTEM … Păcatele care opresc de la Sfânta Împărtăsanie si canonisirea lor după Sfîntele Canoane

Protosinghel Nicodim Mandita (1889 – 1975) – NU PUNETI SEMNUL CRUCII PE UNDE NIMERITI: covoare, dusumele, asternuturi, canapele …

 

Reclame
Tagged with: ,

62 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. NIMENI said, on august 21, 2016 at 1:43 pm

  Ce-or fi facut oamenii la nunta din Cana Galileii, Vasile ?
  Voi, ceilalti, ce parere aveti ?
  Nunta – imaginea împărăției lui Dumnezeu
  Adesea ascultăm această minune când participăm la bucuria unei nunți sau când citim din Sfânta Evanghelie în capitolul al doilea scrisă de Sfântul Ioan. Fiecare ascultându-o își face o imagine proprie asupra minunii, alții care au avut fericirea vizitării Țării Sfinte o localizează geografic prin imaginația memoriei, gândindu-se la ea.
  Însă scopul propus aici este de a descoperi sensul minunii și mesajul transmis în Evanghelie către noi.
  La început, Sfântul Ioan vorbește despre nunta din Cana Galileii. Ce însemna atunci o nuntă și care era impactul asupra vieții obișnuite, a unui astfel de eveniment ? Înainte de nunta propriu-zisă exista logodna; aceasta se făcea timpuriu, după ani, mirele (logodnicul) ducea logodnica în casa părinților lui, adesea pe un asin, însoțiți de un convoi în care dominantă era starea de bucurie exprimată prin muzică și cântece specifice momentului.
  Când logodnica era în casa părinților lui, acesta (logodnicul) mergea și se bucura împreună cu prietenii lui de acest eveniment. Târziu în noapte se întorcea acasă la părinții lui. Pilda celor zece fecioare, dintre care cinci erau înțelepte, iar cinci fără minte, dezvăluie partea acestui ritual, când trebuiau să aștepte până la miezul nopții, venirea mirelui (Matei 25, 1-13).
  După logodnă urma o perioadă de timp în care se pregătea nunta. Punctul central îl constituia masa de nuntă. În acest sens, amintim căsătoria regelui Solomon care a închinat acestui eveniment Cântarea cântărilor: “Ieșiți fetele Sionului, priviți pe Solomon încoronat, cum a lui maică l-a încununat, în ziua sărbătorii nunții lui, în ziua bucuriei inimii lui“ cap. 3. 1.
  Oaspeții (nuntașii) cântau în cinstea mirilor dansând de bucurie.
  “Marea nu poate să stingă dragostea, nici râurile s-o potolească. . .“ cap. 8-7.
  Adesea Mântuitorul Iisus Hristos S-a folosit de imaginea nunții pentru a exprima frumusețea și bucuria de negrăit a imaginii împărăției lui Dumnezeu . . . “Împărăția cerurilor S-a asemănat unui împărat care a făcut nuntă fiului său“ (Matei 22, 2-14).
  sursa: http://www.doxologia.ro/cuvantul-ierarhului/nunta-din-cana-galileii-inceputul-minunilor-savarsite-de-mantuitorul-descrierea

  Apreciază

  • Alexandru said, on august 21, 2016 at 5:08 pm

   Legea harului este deasupra legii scrise data poporului lui Israel. Nunta creștina este in duh si nu in trup de aceea nu este făcută cu instrumente. După Invierea si înălțarea Mântuitorului a fost trimis Duhul Sfânt. Acesta fiind legea desăvârșita a lui Dumnezeu, orice facem sa o facem in Duh spune SF Pavel. Apa făcută in vin de Mântuitorul arată cum el reînnoiește nunta care era doar după lege, in har, prefăcând apa in vin, căci spune ca nu mai aveau vin. Nu mai aveau har, sau nu aveau pe cel adevărat si bun. Scoțând au scos vinul bun la urma si mirele a fost cinstit de nas. Nu sunt eu vrednic sa explic dar se vorbește de har, precum si in pilda celor zece fecioare undelemnul este harul Duhului Sfânt, așa tâlcuiește SF Serafim de Sarov si SF Părinți.
   Fiind in har după venirea Mântuitorului este păcat a face din taina care este in duh, distracție care este doar trupească, acesta este păcatul de a nu avea haina de nunta, adică nașterea in Duh, care este de la Dumnezeu! Doamne ajuta si iertati-ma!

   Apreciază

  • Mihail V said, on august 21, 2016 at 5:26 pm

   @Nimeni. Citeste si:

   Isaia 5:11-14

   11. Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi îmbătătoare; vai de cei ce până târziu seara se înfierbântă cu vin!
   12. Cei care doresc, la ospeţele lor, chitară, harpă, tobă, flaut şi vin ei nu iau în seamă faptele Domnului şi nu văd lucrurile mâinilor Sale.
   13. Pentru aceasta poporul meu va fi dus în robie fără să bage de seamă, mai-marii săi vor fi doborâţi de foame, iar gloata se va usca de sete!
   14. De aceea şi iadul şi-a mărit de două ori lăcomia lui, căscat-a gura sa peste măsură; acolo se vor coborî mărirea Sionului şi gloatele sale, chiotele de veselie…

   I Corinteni 6, 12-20
   Fraţilor, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva. Bucatele sunt pentru pântece şi pântecele pentru bucate şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Trupul însă nu e pentru desfrânare, ci pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup. Iar Dumnezeu, Care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi, prin puterea Sa. Oare nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hristos, le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum! Sau nu ştiţi că cel ce se alipeşte de desfrânată este un singur trup cu ea? «Căci vor fi – zice Scriptura – cei doi un singur trup». Iar cel ce se alipeşte de Domnul este un duh cu El. Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, Care este în voi, pe Care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu preţ! Slăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

   Nicodim Aghioritul (in Hristoitia – bunul moral al crestinilor) :
   Şi ce alt rău, iubite, nu se pricinuieşte din jocuri şi din cântarea cu organe şi din gură? Din acestea se nasc împodobirile trupului şi înfrumuseţările. Că cei ce se duc să joace şi să cânte, — ori bărbaţi, ori femei de vor fi — întâi se împodobesc şi se înfrumuseţează cu haine strălucite şi cu podoabe şi apoi se duc. Din aceasta se naşte purtarea miresmelor şi a parfumurilor; din aceasta se nasc privirile ochilor, cele fără rânduială şi necinstite; din acestea se pricinuiesc auzirile cele curveşti; din acestea se pricinuiesc vorbirile cele ruşinoase şi
   glumele şi necuviincioasele râsuri şi chipurile şi mişcările cele fără rânduială; din acestea se nasc poftele cele trupeşti şi curviile cele din inimă şi preacurviile, precum a zis Domnul: „Tot cel ce caută la femeie spre a o pofti pe ea, iată, a preacurvit cu dânsa, întru inima sa” (Mat. 5,28).
   Căci dacă cineva din întâmplare, întâlnind o femeie şi va pofti frumuseţea ei, curveşte şi preacurveşte cu dânsa, întru inima sa; cu cât mai mult curvesc şi preacurvesc în inima lor, atât bărbaţii cât şi femeile care se duc într-adins la horă, numai şi numai ca să vază frumuseţile bărbaţilor şi ale femeilor? Şi mai cu seamă când bărbaţii apucând femeile şi jucând cu ele, se aprind mai mult spre poftă trupească şi diezmierdare, prin atingerea şi apucarea cu mâinile. Să zic ceva şi mai mult? De la jocuri şi cântece din gură se fac însă şi curviile şi preacurviile cele cu fapta şi cu lucrul. Pentru aceasta înţeleptul Sirah porunceşte, să nu se apropie cineva de femeia cântăreaţă, ca să nu cază cu ea în curvie. „Cu muierea cântăreaţă să nu fii adesea, ca nu
   cumva să te prinzi în meşteşugul ei” (Cap. 9,4); şi Marele Vasile hotărăşte că, femeile care joacă, dacă ar fi fecioare, îşi pierd fecioria lor, iar de sunt măritate pierd întreaga înţelepciune; că zice: „Mişti picioarele şi sari nebuneşte, şi joci jocuri care nu ţi se cuveneau; fiind trebuinţă de a-ţi pleca genunchii spre închinăciune? Pe cine să tânguiesc? Pe fetele cele neispitite de nuntă, sau pe cele supuse jugului nunţii? Că acelea s-au întors neavând fecioria, iar acestea, curăţenia n-au dus-o înapoi bărbaţilor” (Cuv. asupra celor ce se îmbată).

   Cu ce se aseamănă cântecele din organe şl horele. — Unde se fac hore, acolo este şi diavolul — La Botez creştinii au dat făgăduinţă să nu cânte din organe, nici să joace — Căci cânteciie şi jocurile sunt pompă a satanei
   Pentru aceasta cu toată dreptatea se cade a numi cineva cântecele din organe, jocurile şi cântecele din gură, şcoala satanei, căci satana şi diavolul este cel întâi învăţător, iar slujitorii lui, dracii, sunt subînvăţători. Cei întâi şcolari însă, sunt cei ce cântă cu viorile şi cu alte organe; iar elevi şi eleve, sunt bărbaţii şi femeile care joacă şi cântă din gură. Lecţiile care se predau la şcoala aceasta sunt: desfrânarea şi neruşinarea, ruşinoasele cuvântări si nebunestile grăiri, curviile şi preacurviile, sodomiile şi orice alt păcat.
   Şi iarăşi Sfantul Ioan Gură de Aur zice: „Ce faci nepriceputule om? Tu chemând la casa ta organe şi făcând jocuri, te faci al doilea Irod. Pentru că imiţi pe Irod acela şi aduci la masa ta ca o altă Irodiadă, femei si bărbaţi jucători? Că deşi pe loan nu-l omori, dar cu adevărat omori mădularele lui Hristos, adică atâtea şi atâtea suflete ale celor ce joacă şi a celor ce şed la masa ta şi privesc, ceea ce este şi mai rău. Pentru că acel diavol, care atunci prin jocul Irodiadei, a ucis pe loan, acelaşi şi acum prin jocuri, ucide sufletele celor ce şed şi privesc. „Că deşi nu se ucide, loan, ci mădulările lui Hristos care este mult mai înfricoşat; căci nu cap pe tipsie cer cei care joacă acum ci sufletele celor ce şed şi privesc că deşi nu stă de faţă fata Irodiadei, ci diavolul care juca atunci prin aceia, şi acum joacă prin aceştia, şi sufletele celor adunaţi, prinzându-le şi robindu-le, fuge” (Omil. 48, la Mat).

   Deci, pentru aceasta, fraţii mei creştini, fraţii mei prea iubiţi şi mult doriţi, încetaţi pentru dragostea lui Dumnezeu, şi pentru Sângele lui Iisus Hristos, cel ce a murit pentru a voastră mântuire, încetaţi vă rog de la aceste cântări din organe, jocuri şi cântece din gură lumeşti, fiindcă acestea sunt lucrurile diavolului si paguba vieţii voastre; sunt pierzătoare mântuirii sufletului vostru; sunt lucruri şi fapte nu ale creştinilor care sunt ucenicii lui lisus Hristos şi fiii luminei şi moştenitori ai împărăţiei cerurilor, ci sunt lucruri şi fapte ale Elinilor, ale
   Evreilor, ale Turcilor, ale necredincioşilor şi păgânilor, cari sunt întunecaţi de înşelăciunea diavolului şi nu ştiu nici ce cugetă, nici ce lucrează.
   Dacă până acum aţi fi fost dedaţi la astfel de sataniceşti şi păgâneşti îndeletniciri, de astăzi înainte însă, lăsaţi-vă de acestea şi urâţi-le pe ele. Şi dacă cineva dintre creştini, vă îndeamnă silindu-vă a vă duce la casa lui ca să cântaţi din organe, sau să jucaţi şi să cântaţi cântece curveşti, păziţi-vă cu dinadinsul şi nu-l ascultaţi, măcar stăpânitor de ar fi, măcar vreunul din cei sfinţiţi, sau şi mirean; fiindcă ei nu pot să vă ajute în ziua judecăţii sau să vă scape din muncă.

   Voi, când v-aţi botezat în sfânta scăldătoare, în numele Sfintei Treimi, aţi dat făgăduinţă înaintea lui Dumnezeu şi a îngerilor şi a oamenilor, ca să vă întoarceţi şi să urâţi toate aceste lucruri diavoleşti şi de ce acum călcaţi făgăduinţele voastre? Vrei să te adeverezi creştine cum că te-ai făgăduit la sfântul Botez să nu cânţi din organe, nici să joci şi să cânţi din gură? Ascultă: Când tu te botezi, mărturiseşti înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor aceste cuvinte: „Mă lepăd de satana, şi de toate lucrurile lui şi de toată cinstea lui”.
   Ce va să zică „mă lepăd”? Răspunde Sf. Chiril al Ierusalimului si zice că, va să zică: eu răstorn şi stric tocmeala aceea şi învoiala ce a făcut-o Adam, şi dimpreună cu Adam toată firea omenească la sfatul diavolului, ca să calce porunca lui Dumnezeu şi să mănânce din rodul pomului cunoştinţei. Această tocmeală, eu o stric prin sfântul Botez, pe care-l primesc; scuip toată slava satanei şi puterea lui, lepăd prietenia şi unirea lui, mă întorc si urăsc toate lucrurile lui, adică, orice fel de păcat. Mă întorc si urăsc toată pompa lui.
   Şi care este pompa şi slava satanei? Este toată înconjurarea răutăţilor care îl însoţesc, adică: teatrele, feluritele cântece din organe, drăceştile jocuri, sataniceştile cântări din gură, alergările de cai, sporturile şi altele asemenea. Iar după ce ai făgăduit acestea, încă ai mărturisit şi ai zis, că: Mă împreun cu Hristos?”

   Apreciază

 2. Anghel said, on august 21, 2016 at 2:33 pm

  Eu unul când văd anumite lucruri manifestându-se, mă întreb …aproape ca protestanții, care au sintagma WWJD (what would Jesus do?) ….. ce-ar face Hristos dacă ar fi aici, în locul meu ? Ar juca, ar bea, ar fuma, ar chicoti, ar bârfi, ar arunca ocheade ? ar iscodi ? ar fi cronofag ?
  Dar Maica Domnului ? cum s-ar comporta ? dumnezeiește ? creștinește ? sau lumește ?

  Uită omul că Dumnezeu și Sfinții Apostoli ne cheamă la desăvârșire, nu la stagnare sau la coborâș, nu la jocurile care au dus pe concetățenii lui Noe, la înec …. iar pe noi cei contemporani, la o foarte ușoară pierdere a sufletului.

  De ținut minte, este că în veacul din urmă ni se cer numai două simple lucruri: să ținem Dreapta Credință și să avem Răbdare.
  Dacă nici pe acestea nu le putem respecta, atunci ne aflăm călători spre haosul veșnic.

  Mai simplu, o zic ! Omul toată viața se străduie să dobândească numai TREI litere: RAI sau IAD,

  Sfântul Nicodim Aghioritul, spune de asemenea în mult duhovniceasca sa scriere, HRISTOITIA, cât de afurisitele sunt jocurile, de orice fel.

  Citez …..

  ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/2niko.pdf (puteți descărca Hristoitia de aici)

  CUVANT II
  Care învaţă pe creştini, că nici de cum nu se cade a cânta cu organe, nici
  să joace şi să cânte din gură.

  PRECUVÂNTARE

  Vai! celor ce se scoală dimineaţa şi umblă după „băutură beţivă, aşteptând până seara,
  că vinul îi va arde pe ei. Cu chitare, cu alăute, cu timpane şi cu fluiere beau vinul; iar spre
  lucrurile Domnului nu caută, şi lucrurile mâinilor Lui nu le socotesc. Pentru aceasta s-a luat în
  robie poporul meu, ca n-a cunoscut pe Domnul şi mulţi au murit de foame şi de sete de apă. Şi
  şi-a lărgit iadul lăcomia sa, şi şi-a deschis gura sa fără de încetare” (Is. 5; 11-14).

  Iată iubiţii mei creştini, ce înfricoşate cuvinte a grăit Duhul Sfânt prin proorocul Isaia
  împotriva celor ce mănâncă si bea cu alăute şi cu timpane! Iată care este hotărârea înfricoşată
  dată de Dumnezeu asupra celor ce cântă cu felurite organe, joacă şi cântă din gură! Iată cât de
  jalnice sunt glasurile care strigă Atotţiitorul, văicărind pe toţi cântătorii din organe, pe toti
  jucătorii şi pe cei ce cântă din gură. Vai! zice şi amar celor ce se scoală de dimineaţă din somn,
  şi aleargă să bea rachiu. Vai! celor ce zăbovesc în cârciumi până seara, pentru că vinul şi
  rachiul îi va arde de tot!

  Aceştia beau vinul cu alăute, cu chitare, cu timpane şi cu fluiere, iar la
  poruncile Domnului nu voiesc să caute, şi lucrurile lui Dumnezeu nu le socotesc. Pentru
  aceasta poporul meu se va robi, si mulţi din ei vor muri de foame si de sete; pentru că nu
  cunosc, nici se tem de Domnul şi iadul s-a deschis şi şi-a lărgit gura ca să-i primească.

  Trei pedepse înfricoşează Dumnezeu cu aceste cuvinte, să dea celor ce cântă din
  organe, joacă şi cântă din gură: 1) Robia: „Pentru aceasta s-a luat în robie poporul meu”; 2)
  moarte de foame si de sete: „Si mulţi au murit de foame si de sete de apă”; şi 3) munca şi
  osânda, jos în Iad: „Şi şi-a lărgit iadul lăcomia sa şi şi-a deschis gura sa fără de încetare”.
  Toate trei pedepse sunt într-adevăr înfricoşate şi groaznice, căci nu pedepsesc numai trupul, ci
  şi sufletul; nu pedepsesc numai în viaţa aceasta, ci şi în cea viitoare.

  Şi ce este mai rău decât robia? Ce altă răutate e mai mare, decât a muri de foame? Ce
  pedeapsă mai înfricoşată, decât întunericul iadului şi decât munca cea veşnică? Pentru aceasta
  apucând mai înainte a zis Dumnezeu despre aceşti muzicanţi şi jucători şi cântători din gură:
  Vai şi amar! Fiindcă, vai, după cum tâlcuieşte marele Vasile, înseamnă că: „Tânguitor este
  graiul” (Cuv. pentru cei beţivi).

  Deci, cu adevărat sunt vrednici de plâns cei ce cântă din organe şi cei ce cântă din gură şi joacă; căci se lipsesc nu numai de viaţa aceasta prin robie şi prin a muri de foame; dar se lipsesc încă şi de împărăţia cerurilor şi moştenesc numai şi numai pedeapsa muncii şi iadul. Pentru aceasta şi eu am voit astăzi să vorbesc către voi, fraţii mei creştini şi să vă arăt câte rele au pricinuit si pricinuiesc muzicile, jocurile si cântecele din gură şi prin urmare să vă dovedesc că, nu se cade creştinilor să întrebuinţeze acestea; şi luaţi aminte ca să înţelegeţi.

  10. Câte rele pricinuiesc jocurile si horele
  Cea dintâi şi mai mare răutate, pe care a pricinuit-o şi o pricinuiesc cântecele şi jocurile,
  este închinarea de idoli. Vrei să te adeverezi? Urmează-mi să mergem la Muntele Sinai. Aici,
  proorocul Moisi, suindu-se să primească Legea cea scrisă de Dumnezeu, a vorbit cu El
  patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, iar poporul Evreilor jos, văzând că întârzie Moisi a se
  pogorî din Munte, s-a sculat asupra lui Aaron, fratele lui Moisi, şi au cerut să le facă
  Dumnezeu.

  Iar Aaron, adunând toţi cerceii de aur de la femeile evreilor, i-a turnat în topitoare şi din
  topitoare a ieşit un chip de viţel; şi le-a zis lor: „Aceştia sunt dumnezeii tăi Israile, care te-au
  scos din pământul Egiptului” (Ieş. 32,4). Atunci poporul văzând idolul s-a bucurat şi şezând a
  mâncat şi a băut şi după aceasta s- a sculat şi a început să joace, aducând jocurile ca o slujbă şi
  închinăciune şi cinste idolului. „Şi a şezut poporul de a mâncat şi a băut, şi s-a sculat să joace”
  (Ies. 32,6). Pentru aceasta zice şi marele Vasilie că: „Jocul lor era închinarea de idoli” (Cuv.
  contra beţ).

  A doua răutate pe care a pricinuit-o şi o pricinuiesc cântările şi jocurile, este jurământul
  mincinos si blestemul; căci citim la Judecători, că după ce cele 11 neamuri ale lui Israil au
  bătut pe neamul lui Veniamin, pentru acea mare desfrânare ce o făcuse femeii Levitului, n-au
  scăpat din ei decât numai 600; şi au făcut jurământ lui Dumnezeu şi au pus blestem asupra
  celor ce vor da femei la cei 600 care au scăpat. „Că s-au jurat fii lui Israil, zicând: blestemat să
  fie cel ce va da femeie lui Veniamin” (Jud. 21,18).

  Cu toate acestea s-a făcut călcare acestui jurământ şi blestemul acesta s-a întors asupra
  lor, deşi nu de-a dreptul, ci cu vicleşug, din pricina jocurilor. Pentru că nişte femei din cele ce
  locuiau în Silom, au ieşit şi jucau la sărbătoarea Domnului, pentru aceasta s-au apucat cele 11
  neamuri şi au sfătuit pe neamul lui Veniamin, să se ducă să răpească acele femei care jucau şi
  să le aducă la locul lui Veniamin şi acolo să le aibă de femei. „Mergeţi şi vă ascundeţi în vii, şi
  când veţi vedea că au ieşit fetele celor ce locuiesc în Silom, jucând cu danturi, să ieşiţi din vii,
  şi fiecare bărbat să-şi răpească lui femeie, din fetele Sîlomului, şi să mergeţi în pământul lui
  Veniamin” (21,20).

  A treia răutate, pe care a pricinuit-o şi o pricinuiesc cântecele şi jocurile, sunt vărsările
  de sânge şi uciderile; ucideri, nu de oameni simpli şi cum s-ar întâmpla, ci oameni prooroci şi
  înainte mergători; şi această dovadă este foarte lesne de aflat. Pentru că oricine va deschide
  Evanghelia cea de la Matei, şi va citi la cap. 14, va vedea acolo că, pentru jocul necinstitei fete
  a preacurvei Irodiada înaintea lui Irod, şi pentru plăcerea jocului ei, a înduplecat pe Irod să
  trimită ca să taie în temniţă capul celui mai mare decât toţi proorocii, al dumnezeescului Ioan
  înaintemergătorul, şi să-i dea ei ca dar pentru joc, acel sfânt şi prea cinstit cap proorocesc, pe
  care îl cinsteau şi i se închinau în pustie, fiarele sălbatice şi leu.

  Şi ce alt rău, iubite, nu se pricinuieşte din jocuri şi din cântarea cu organe şi din gură?
  Din acestea se nasc împodobirile trupului şi înfrumuseţările. Că cei ce se duc să joace şi să
  cânte, — ori bărbaţi, ori femei de vor fi — întâi se împodobesc şi se înfrumuseţează cu haine
  strălucite şi cu podoabe şi apoi se duc. Din aceasta se naşte purtarea miresmelor şi a
  parfumurilor; din aceasta se nasc privirile ochilor, cele fără rânduială şi necinstite; din acestea
  se pricinuiesc auzirile cele curveşti; din acestea se pricinuiesc vorbirile cele ruşinoase şi
  glumele şi necuviincioasele râsuri şi chipurile şi mişcările cele fără rânduială; din acestea se
  nasc poftele cele trupeşti şi curviile cele din inimă şi preacurviile, precum a zis Domnul: „Tot
  cel ce caută la femeie spre a o pofti pe ea, iată, a preacurvit cu dânsa, întru inima sa” (Mat.
  5,28).

  Căci dacă cineva din întâmplare, întâlnind o femeie şi va pofti frumuseţea ei, curveşte şi
  preacurveşte cu dânsa, întru inima sa; cu cât mai mult curvesc şi preacurvesc în inima lor, atât
  bărbaţii cât şi femeile care se duc într-adins la horă, numai şi numai ca să vază frumuseţile
  bărbaţilor şi ale femeilor? Şi mai cu seamă când bărbaţii apucând femeile şi jucând cu ele, se
  aprind mai mult spre poftă trupească şi diezmierdare, prin atingerea (lăsăm să judece singuri creştinii cei de acum, care îşi dau fiii şi fiicele la şcoala de dans, unde, nu numai atingeri fac, dar şi îmbrăţişări ruşinoase şi necuviincioase creştinilor şi prea vătămătoare sufletului. Nota Trad.) şi apucarea cu mâinile.

  Să zic ceva şi mai mult? De la jocuri şi cântece din gură se fac însă şi curviile şi preacurviile cele
  cu fapta şi cu lucrul. Pentru aceasta înţeleptul Sirah porunceşte, să nu se apropie cineva de
  femeia cântăreaţă, ca să nu cază cu ea în curvie.

  „Cu muierea cântăreaţă să nu fii adesea, ca nu cumva să te prinzi în meşteşugul ei” (Cap. 9,4);

  şi Marele Vasile hotărăşte că, femeile care joacă, dacă ar fi fecioare, îşi pierd fecioria lor, iar de sunt măritate pierd întreaga înţelepciune;

  că zice: „Mişti picioarele şi sari nebuneşte, şi joci jocuri care nu ţi se cuveneau; fiind trebuinţă
  de a-ţi pleca genunchii spre închinăciune? Pe cine să tânguiesc? Pe fetele cele neispitite de
  nuntă, sau pe cele supuse jugului nunţii? Că acelea s-au întors neavând fecioria, iar acestea,
  curăţenia n-au dus-o înapoi bărbaţilor” (Cuv. asupra celor ce se îmbată).

  11. Cu ce se aseamănă cântecele din organe şl horele. — Unde se fac hore, acolo este şi
  diavolul — La Botez creştinii au dat făgăduinţă să nu cânte din organe, nici să joace —
  Căci cânteciie şi jocurile sunt pompă a satanei

  Pentru aceasta cu toată dreptatea se cade a numi cineva cântecele din organe, jocurile şi
  cântecele din gură, şcoala satanei, căci satana şi diavolul este cel întâi învăţător, iar slujitorii
  lui, dracii, sunt subînvăţători. Cei întâi şcolari însă, sunt cei ce cântă cu viorile şi cu alte
  organe; iar elevi şi eleve, sunt bărbaţii şi femeile care joacă şi cântă din gură. Lecţiile care se
  predau la şcoala aceasta sunt: desfrânarea şi neruşinarea, ruşinoasele cuvântări si nebunestile
  grăiri, curviile şi preacurviile, sodomiile şi orice alt păcat.

  Se cade încă a numi cineva cântecele şi jocurile sport (întrecere) şi luptă a diavolului;
  iar loc al nevoinţei şi stadie, este casa în care se lucrează şi se săvârşesc acestea; răsplătitor
  însă şi dătător de cununi, care sade pe scaunul cel înalt al casei, este diavolul.

  Privitori ai sportului, sunt toţi dracii care privesc şi se bucură; iar luptători şi nevoitori sunt
  jucătorii şi cei ce cântă din organe şi din gură, fie bărbaţi, fie femei. Şi oricine din aceştia,
  cântă din organe sau joacă, sau cântă din gură mai bine decât altul si-l întrece, primeşte în loc
  de cunună, păcatul şi veşnica muncă.

  Pentru aceasta prea potrivit şi prea înţelepţeşte a zis hotărâtor dumnezeescul Ioan Gură de Aur, că, unde se fac hore si sunt orchestre, acolo negreşit, este şi diavolul; „Eu îndrăznind, dau pe faţă că, unde este dans, acolo e şi diavolul; şi că curvia, nu numai înverşunaţi face, ci şi ucigători de nevinovaţi” (Matei 14).

  Şi iarăşi acest Gură de Aur zice: „Ce faci nepriceputule om? Tu chemând la casa ta
  organe şi făcând jocuri, te faci al doilea Irod. Pentru că imiţi pe Irod acela şi aduci la masa ta
  ca o altă Irodiadă, femei si bărbaţi jucători? Că deşi pe loan nu-l omori, dar cu adevărat omori
  mădularele lui Hristos, adică atâtea şi atâtea suflete ale celor ce joacă şi a celor ce şed la masa
  ta şi privesc, ceea ce este şi mai rău. Pentru că acel diavol, care atunci prin jocul Irodiadei, a
  ucis pe loan, acelaşi şi acum prin jocuri, ucide sufletele celor ce şed şi privesc. „Că deşi nu se
  ucide, loan, ci mădulările lui Hristos care este mult mai înfricoşat; căci nu cap pe tipsie cer cei
  care joacă acum ci sufletele celor ce şed şi privesc că deşi nu stă de faţă fata Irodiadei, ci
  diavolul care juca atunci prin aceia, şi acum joacă prin aceştia, şi sufletele celor adunaţi,
  prinzându-le şi robindu-le, fuge” (Omil. 48, la Mat).

  Şi într-alt loc acest Hrisostom, loc de curvăsărie numeşte casa acelui om, care aduce
  curve la ea şi joacă: „Loc de curvie ţi s-a făcut casa ta, patimă si strechie, şi nu este ruşine să
  năimeşti aceste dezmierdări?” (Cuv. l, către Coloseni).

  Deci, pentru aceasta, fraţii mei creştini, fraţii mei prea iubiţi şi mult doriţi, încetaţi
  pentru dragostea lui Dumnezeu, şi pentru Sângele lui Iisus Hristos, cel ce a murit pentru a
  voastră mântuire, încetaţi vă rog de la aceste cântări din organe, jocuri şi cântece din gură
  lumeşti, fiindcă acestea sunt lucrurile diavolului si paguba vieţii voastre; sunt pierzătoare
  mântuirii sufletului vostru; sunt lucruri şi fapte nu ale creştinilor care sunt ucenicii lui lisus
  Hristos şi fiii luminei şi moşteni împărăţiei cerurilor, ci sunt lucruri şi fapte ale Elinilor, ale
  Evreilor, ale Turcilor, ale necredincioşilor şi păgânilor, cari sunt întunecaţi de înşelăciunea
  diavolului şi nu ştiu nici ce cugetă, nici ce lucrează.

  Dacă până acum aţi fi fost dedaţi la astfel de sataniceşti şi păgâneşti îndeletniciri, de
  astăzi înainte însă, lăsaţi-vă de acestea şi urâţi-le pe ele. Şi dacă cineva dintre creştini, vă
  îndeamnă silindu-vă a vă duce la casa lui ca să cântaţi din organe, sau să jucaţi şi să cântaţi
  cântece curveşti, păziţi-vă cu dinadinsul şi nu-1 ascultaţi, măcar stăpânitor de ar fi, măcar
  vreunul din cei sfinţiţi, sau şi mirean; fiindcă ei nu pot să vă ajute în ziua judecăţii sau să vă
  scape din muncă.

  Voi, când v-aţi botezat în sfânta scăldătoare, în numele Sfintei Treimi, aţi dat
  făgăduinţă înaintea lui Dumnezeu şi a îngerilor şi a oamenilor, ca să vă întoarceţi şi să urâţi
  toate aceste lucruri diavoleşti şi de ce acum călcaţi făgăduinţele voastre? Vrei să te adeverezi
  creştine cum că te-ai făgăduit la sfântul Botez să nu cânţi din organe, nici să joci şi să cânţi din
  gură? Ascultă: Când tu te botezi, mărturiseşti înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor aceste
  cuvinte: „Mă lepăd de satana, şi de toate lucrurile lui şi de toată cinstea lui”.
  Ce va să zică „mă lepăd”? Răspunde Sf. Chiril al Ierusalimului si zice că, va să zică: eu
  răstorn şi stric tocmeala aceea şi învoiala ce a făcut-o Adam, şi dimpreună cu Adam toată firea
  omenească la sfatul diavolului, ca să calce porunca lui Dumnezeu şi să mănânce din rodul
  pomului cunoştinţei. Această tocmeală, eu o stric prin sfântul Botez, pe care-1 primesc; scuip
  toată slava satanei şi puterea lui, lepăd prietenia şi unirea lui, mă întorc si urăsc toate lucrurile
  lui, adică, orice fel de păcat. Mă întorc si urăsc toată pompa lui.
  Şi care este pompa şi slava satanei? Este toată înconjurarea răutăţilor care îl însoţesc, adică:
  teatrele, feluritele cântece din organe, drăceştile jocuri, sataniceştile cântări din gură, alergările
  de cai, sporturile şi altele asemenea. Iar după ce ai făgăduit acestea, încă ai mărturisit şi ai zis,
  că: Mă împreun cu Hristos?”
  Ce va să zică „Mă împreun cu Hristos?” Răspunde însuşi Sfântul Chirii întru
  învăţăturile lui pentru cei chemaţi, şi zice că, va să zică: „Eu fac tocmeală şi făgăduinţă, să fiu
  rob lui Hristos, să mă supun poruncilor Lui şi să săvârşesc voia Sa.” Zic încă şi sfinţii Apostoli
  în aşezământurile lor, cartea 3, Cap. 18: „Deci cel botezat să fie străin de necredinţă, nelucrător
  către păcat; prieten iubit lui Dumnezeu, vrăjmaş diavolului, lepădat de satana, de puterea şi de
  înşelăciunea lui, si de toate lucrurile lui, neîntinat, curat, cuvios, iubitor de Dumnezeu, fiu lui
  Dumnezeu.”

  12. Crestinii nu se cade sa cante cu organe si sa dantuiasca la Pasti, sărbători si la lăsatul
  de carne

  Aţi auzit, fraţilor, ce înfricoşate mărturisiri şi făgăduinţe aţi dat la sfântul Botez? Deci,
  aceste făgăduinţe să le pomeniţi totdeauna şi să nu le uitaţi; pentru că voi, poate le veţi uita,
  dar Dumnezeu nu le uită, fiindcă le are scrise în cartea Sa şi de acolo este cu neputinţă să se
  şteargă vreodată, ba încă aveţi să daţi seama pentru ele în ziua judecăţii şi cu acestea, are să vă
  judece înfricoşatul Judecător şi să vă zică: Voi, v-aţi făgăduit la sfântul Botez să urâţi pe
  diavolul şi toate lucrurile, cinstea şi slava lui, şi de ce n-aţi păzit făgăduinţa voastră? „Robi
  vicleni, prin gura voastră vă voi judeca. Legându-le lor mâinile şi picioarele, luaţi-i pe ei şi-i
  aruncaţi întru întunericul cel mai din afară” (Mat. 22,13). O, jalnică întâmplare! O, pagubă
  vrednică de plâns!

  Drept aceea, că să nu pătimiţi şi voi, fraţii mei, această osândă când auziţi muzici şi
  jocuri şi cântece lumeşti, astupaţi-vă urechile, fugiţi ca de foc de la casa aceea şi locul unde se
  joacă. Şi dacă diavolul şi gândul cel rău din inimă vă sileşte şi vă zice: duceţi-vă şi voi de
  priviţi, nu-l ascultaţi, ci ziceţi-i: Noi am dat, făgăduinţă lui Dumnezeu să urâm aceste lucruri
  şi să fugim de pompa satanei; şi făgăduinţa noastră este scrisă în cartea lui Dumnezeu. Şi deci,
  cum putem, noi ticăloşii, să o călcăm şi să ne muncim pentru aceasta? Mergi înapoia noastră
  satano şi răule gând, nu te vom asculta ca să ne mai ducem. Dar ce zic unii? Bine, în alte zile
  nu se cade să cânte cineva şi să joace, dar când este praznic şi sărbătoare, când vin Pastile,
  când sunt zilele luminilor, când este lăsatul de carne, atunci cum să arătăm bucuria şi veselia
  noastră? Cum să arătăm că prăznuim şi lăsăm sec de carne? Fără numai să tragem cu puşca şi
  să cântăm versuri în cinstea sărbătorii noastre, şi întru bucuria sufletelor noastre. Acestea sunt
  pricinuiri nebuneşti, pe care le pun înainte unii. Dar ascultaţi nepricepuţilor oameni cei ce
  pricinuiţi unele ca acestea: Serbările şi praznicile sfinţilor, nu s-au făcut pentru alt scop, fără
  numai spre a se aduna la acestea creştinii, ca să asculte isprăvile sfinţilor care se prăznuiesc şi
  după puterea lor, să-i imite şi să le urmeze lor, şi aşa să primească în sufletul lor evlavie,
  îndreptare şi luare aminte cu amănuntul în viaţa lor. Căci aşa zice prea aurita limbă a lui Gură
  de Aur:„Praznic este, arătare a lucrurilor cele bune, suflet evlavios şi viaţă cu scumpătate”
  (Cuv. 28, la cea I către Cor.). Deci, dacă tu, creştine, nu faci într-acest fel la praznicile
  sfinţilor, ci chemi muzicanţi şi joci şi cânţi din gură, nu mai slăveşti, nici cinsteşti pe sfinţii cei
  serbaţi, ci mai mult îi necinsteşti.

  Căci faci acele lucruri pe care le urăsc sfinţii şi se întorc dinspre ele; pentru că nu
  urmezi sfinţilor, ci urmezi păgânilor. Ce zic? Tu cu organele, cu jocurile şi cu cântecele care le
  întrebuinţezi în sărbători, nu cinsteşti pe sfinţi, ci cinsteşti şi slăveşti pe diavolul; pentru că
  aceasta este pompa şi slava diavolului, şi te faci murmător, nu sfinţilor, ci diavolilor.
  De asemenea şi Pastile se fac, ca să-şi aducă aminte creştinii, cum Fiul lui Dumnezeu, cu
  patimile Lui, cu Crucea, cu moartea şi cu Sf. învierea Sa, i-a răscumpărat din mâna diavolului,
  şi i-a izbăvit din iad; i-a slobozit din moarte şi le-a dăruit învierea şi împărăţia cerurilor. Şi aşa
  să mulţumească pentru toate aceste faceri de bine şi dăruiri’ lui Hristos, care a pătimit, S-a
  răstignit, a murit şi a înviat pentru dragostea lor.

  14. Dumnezeu se mânie, la sărbătorile creştinilor, pentru cântatul din organe şi pentru
  jocuri

  Cu adevărat, fraţilor, voi cu neorânduielile ce faceţi în zilele sărbătorilor şi la Paşti, atât
  de mult întărâtaţi spre urgie pe Dumnezeu, încât Il faceţi să vă înfricoşeze şi să vă zică
  cuvintele pe care le-a zis odinioară evreilor, prin proorocul Aamos, adică, că are să întoarcă
  sărbătorile şi praznicile voastre întru plângere şi jale, şi duhovniceştile voastre cântări, în
  tânguire şi lacrimi: „Şi voi întoarce sărbătorile voastre în plângere, şi toate cântările întru
  tânguire” (Aamos. 8, 10); precum pentru aceste lucruri a făcut şi pe timpul Macaveilor,
  deoarece citim la ei că: „Sfinţenia Ierusalimului s-a pustiit ca pustia, praznicile lui s-au întors
  în jale, sâmbetele lui întru batjocură, cinstea întru defăimare” (I. Mac. 1,14).

  Voi cu muzicile, cu jocurile şi cu cântecile din gură, cu beţiile, cu războaiele, cu luptele
  şi cu alte răutăţi care le faceţi la sărbători şi la Paşti, siliţi pe Dumnezeu să strige, că a urât şi
  nu mai voieşte astfel de praznice, ci se îngreţoşează de sărbătorile voastre: „Urât-am, lepădatam
  sărbătorile voastre, şi nu voi mirosi întru adunările voastre” (Amos, 5,21).

  Şi dacă Dumnezeu, pentru păcatele evreilor, a urât şi n-a voit să mai asculte la
  dumnezeieştile cântări ce-l cântau, şi la Sf. organe şi duhovniceştile jocuri ce le jucau
  înlăuntrul BisericiiSale; şi cu toate că ei cântau din ele spre slavoslovia, cinstea şi marea
  cuviinţă a sf. Său nume, în zilele sărbătorilor; că zice: „Strămută de la mine glasul cântărilor
  tale, şi cântarea organelor tale nu o voi auzi” (Amos, 5,23).

  Dacă pe acelea, zic, le-a urât, cu cât mai mult şi fără asemănare urăşte şi se îngreţoşează
  de drăceştile organe când voi creştinii cântaţi din ele la sărbători, nu spre slava lui Dumnezeu
  ci spre slava, cinstea şi pompa satanei? Cu cât mai mult urăşte şi se îngreţoşează de jocurile şi
  cântecele necinstitelor femei şi bărbaţi, care şi numai cu singur auzul pricinuiesc toată strechia
  şi gâdilitura poftei, şi dezmierdării trupeşti? precum zice Marele Vasile: „Este a vedea femei
  neruşinate, care să se poarte de beţie cu necuviinţă, şi cu frângerile sale să îndemne spre
  înverşunare si cântece dezmierdătoare să cânte, care să poată şi numai auzindu-se, să
  pricinuiască celor desfrânaţi, toată strechia dezmierdării? (Cuv. pentru beţie).

  17. Bucuriile si mâncările creştinilor, se cuvine să se facă cu frică

  Pentru aceasta şi dimpreună toţi dumnezeeştii Apostoli poruncesc în aşezărnânturile lor,
  arătat la toţi creştinii: să nu grăiască, nici să facă vreun cuvânt sau lucru necuviincios în
  Duminici, sau în celelalte sărbători; ci veseliile, mâncările şi băuturile creştinilor, să se facă cu
  frică şi cu cutremur.

  Şi nici un creştin să nu cânte cântece păgâneşti sau curveşti, ca nu cumva
  în loc de a intra Duhul Sfânt în inima lui, să intre diavolul şi duhul cel viclean: ,,Nici în zilele
  Duminicilor cele veselitoare nu vă dăm voie a face ceva necuviincios, sau să grăiţi, sau să
  lucraţi; că zice undeva Scriptura: Slujiţi Domnului cu frică, şi vă bucuraţi lui cu cutremur. Prin
  urmare şi veseliile voastre, cu frică şi cu cutremur se cuvine să le faceţi. Că negreşit, creştinul
  cel credincios, nici cântare păgânească nu se cade a cânta, nici curvească; iar de nu, se
  întâmplă lui prin cântare, să pomenească numele cele drăceşti ale idolilor, şi în loc de Sfântul
  Duh, să intre pe ascuns duhul cel viclean” (Cart. V, Cap. 10).

  Aceasta la fel o zice şi Sf. Ioan Gură de Aur, într-un cuvânt pentru rugăciune, şi
  tâlcuieşte că, cea mai de sus zicere a proorocului David, „şi vă bucuraţi lui cu cutremur”, se
  înţelege pentru veselia ce primeşte omul când mănâncă şi bea; care veselie se cade să fie
  totdeauna amestecată cu frică, cu cutremur şi cu multă luare aminte, ca nu cumva din multa
  bucurie şi saturare a mâncărilor şi a băuturilor, să se plece omul: spre gânduri curveşti, la
  jocuri, la cântece şi la alte păcate. Precum este scris pentru poporul lui Israil, că după ce a
  mâncat şi s-a îngrăşat, pe urmă a uitat şi a părăsit pe Dumnezeu făcătorul său. „Şi a mâncat
  Iacov şi s-a săturat şi s-a lepădat de cel iubit; îngroşatu-s-a, îngrăşatu-s-a, lăţitu-s-a şi a părăsit
  pe Dumnezeu, Cel ce I-a făcut pe el, şi s-a depărtat de la Dumnezeu mântuitorul său” (II Lege
  32, 15).

  18. Pentru ce s-a aşezat după masă rugăciunea de mulţumire

  Pentru aceasta şi dumnezeieştii Părinţi ai bisericii noastre, au scris la mulţumirea mesei
  (care este tipărită în Ceaslov) începând aşa: „Bine este cuvântat Dumnezeu care ne miluieşte şi
  ne hrăneşte pe noi din tinereţile noastre; Cel ce dă hrană la tot trupul, umple de bucurie şi de
  veselie inimile noastre, s.c.l.” în mulţumirea aceasta, zic, au scris la sfârşit şi aceste cuvinte:
  „ca să ne aflăm înaintea Ta bineplăcuţi şi neruşinaţi, când vei răsplăti fiecăruia după faptele
  lui”; ca să ne inveţe prin aceasta că, sculându-ne de la masă, şi pântecele fiind plin de bucate şi
  de băuturi, se cade a ne aduce aminte de înfricoşata zi a judecăţii lui Dumnezeu, întru care
  avem să dăm răspuns de cele ce am făcut, am grăit şi am gândit.

  Si aşa cu frica aceasta şi cu aducerea aminte, să înfrânăm pornirile şi poftele trupului
  nostru celui sătul şi să gonim gândurile cele ruşinoase, care atunci mai mult ne supără, fiind
  pântecele plin. Pentru aceea şi dumnezeiescul Gură de Aur (Omil. 52, lacea de la Mat.), foarte
  mult laudă această mulţumire în acest cuvânt, şi îndeamnă pe toţi creştinii să o zică după masă.

  20. Care sunt certările celor ce cântă din organe şi care joacă

  Deci, fraţii mei creştini, vă ajunge vremea cea trecută până acum, în care aţi cântat din
  organe, aţi jucat şi aţi cântat din gură, nu ca nişte creştini sfinţi şi fii ai lui Dumnezeu, ci ca
  nişte necredincioşi şi păgâni; de acum înainte, urâţi acestea din toată inima voastră ca să nu
  cădeţi sub înfricoşata osândă, afurisanii, blestem şi dumnezeasca urgie cea hotărâtă de sfinţii
  Apostoli şi sinoadele ecumenice, şi de Dumnezeu, împotriva celor ce fac aceste fapte
  nelegiuite. Că sf. Apostoli afurisesc(„Afurisesc” se înţelege: despart de Biserică pentru un timp) pe lirişti, pe viorişti, pe jucători şi pe toţi cântătorii din organe şi începătorii de jocuri, zicând în aşezământurile lor: „Dacă vreun bărbat sau femeie, care a fost începător de jocuri, va veni la credinţă, sau jucător, sau luptător în privelişte, sau din cei ce cântă din fluier, sau chitaragiu sau viorist, sau învăţător de jocuri, ori să înceteze, sau
  de nu, să se lepede” (Cart. 8, Cap. 32).

  Acum dacă Apostolii leapădă pe necredincioşii muzicanţi sau scamatori şi nu-i primesc la credinţa lui Hristos, de nu mai întâi vor înceta de la aceste jocuri, cu atât mai mult leapădă pe credincioşii care joacă acestea.

  Canonul 62, al sfântului Sinod ecumenic 6, opreşte să nu joace femeile în public, iar
  care ar juca, să se afurisească.

  Sfântul Sinod ecumenic al 7-lea, dimpreună cu muzicanţii, afuriseşte şi pe creştinii care cheamă la casa lor pe aceştia şi joacă. De asemenea şi pe creştinii care cu cântecele curveşti şi cu dansuri mănâncă si beau, şi nu dau cuviincioasa mulţumire lui Dumnezeu dătătorul de hrană. „Iar celor ce au viaţa cu nuntă şi cu fii, şi cu aşezare mirenească, a mânca împreună, bărbaţii şi femeile, este lucru din cele neprihănite, numai să
  aducă mulţumire celui ce dă hrana, şi nu prin oarecare meşteşugiri, muiereşti, adică prin
  sataniceşti cântece de alăute şi răsfrângeri curveşti. Asupra cărora vine proorocescul blestem,
  cel ce zice aşa: „Vai celor ce cu alăută şi cu cântări beau vinul, iar la lucrurile Domnului nu se
  uită, şi la lucrul mâinilor lui nu se gândesc.” Si dacă cândva ar fi unii ca aceştia între creştini,
  îndrepteze-se’. Iar de nu, ţie-se pentru dânşii cele canoniceşte aşezate de cei mai-nainte de noi,
  (adică certările şi afurisaniile).” (Can. 22). Dar si sfântul Sinod localnic din Cartagina,
  porunceşte în canonul 69, să nu se facă jocuri şi cântece în sărbători’ şi la pomenirea mucenicilor nici în cetăţi, nici afară la bisericile mucenicilor, că unde se fac unele ca acestea,
  sunt obiceiuri elinesti.

  Marele Vasile dă următoarele pedepse şi canoane asupra celor de mai
  sus, adică: Câţi bărbaţi ori femei s-ar fi îmbătat să postească atâta timp, iar câţi au cântat, să se
  canonisească si să citească atâţia psalmi din Psaltire; şi dacă nu ştiu carte, să zică rugăciunea
  aceasta: „Doamne lisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă”. Câţi au râs fără
  rânduială, să plângă şi să lăcrimeze. Câţi bărbaţi sau femei au jucat, să facă atâtea plecări de
  genunchi, adică metanii până la pământ. Câţi au plesnit în palme la joc, să-şi bată de multe ori
  pieptul. Câţi s-au împodobit şi s-au dus la hore, să se smerească şi să se pocăiască; şi
  cuprinzător, cine a lucrat cele de mai sus necuviinţe, să facă milostenii ca să se izbăvească de
  păcat. „… postul să vindece pe beţie; psalmul, pe cântarea cea de ruşine; lacrimile, să se facă
  tămăduire a râsului, în locul jocului, să se plece genunchele, în locul plesnetului mâinilor, să se
  bată pieptul; în locul podoabei hainelor, să se arate smerenia. Peste toate, milostenia să te
  răscumpere pe tine de la păcat” (Cuv. pentru beţie).

  Iar cel mai mare canon al celor zise mai sus, este acesta: Porunceşte Sfântul mai jos, tuturor creştinilor care n-au cântat din organe, nici au jucat, nici au cântat din gură cântece curveşti că, dacă vor vedea pe cei ce au cântat din organe, sau au jucat şi au cântat din gură, că se pocăiesc, să-i compătimească ca pe nişte
  mădulări ale lor bolnave; iar dacă obrăznicesc cu defăimare şi fac tot pe aceleaşi, să nu mai
  vorbească sau să aibă legătură cu ei, nici să-i heretisească (Feliciteze. Creştinii nu se cuvine să cânte din organe, nici să joace); ca în felul acesta să-şi vie întru simţire de răutăţile lor şi să se pocăiască., De-i veţi vedea că se pocăiesc pentru necuviinţa celor ce s-au lucrat, milostiviti-vă spre ei, ca spre nişte mădulări ale voastre bolnave. Iar de-i veţi vedea că obrăznicesc şi defăima mâhnirea voastră cea pentru dânşii, ieşiţi din mijlocul lor, şi vă osebiţi, şi de necurat să nu vă atingeţi; că aşa ruşinându-se, să-şi vie întru cunoştinţa
  răutăţei lor; iar voi să primiţi plata râvnei lui Finees” (tot acolo).

  Acestea sunt certările şi canoanele ce le dau Apostolii, Sinoadele ecumenice şi Sfinţii:

  21. Care sunt pedepsele de la Dumnezeu asupra muzicanţilor şi a dănţuitorilor

  Deci, care sunt şi pedepsele pe care le dă Dumnezeu acestora? Sunt blestemele şi vaiul,
  precum zice prin Amos şi Isaia: „Vai celor ce bat în palme la glasul organelor, ca şi cum ar sta
  au socotit, şi nu ca şi cum ar fugi! Vai celor ce beau vinul strecurat, şi cu mirurile cele mai de
  frunte se ung! (6,5). Vai celor ce cu chitare, cu alăute, cu timpane şi cu fluiere beau vinul” (Isa.
  5,13); sunt urgii dumnezeeşti, că bucuriile acestora se vor schimba întru întristări; cântecele
  lor, se vor preface în lacrimi şi plângere; muzicile şi alăutele lor şi jocurile, se vor întoarce
  întru întristări şi suspinări. Aşa strigă prin gura lui Iov: „Şi s-a întors în jale chitara mea, şi
  cântarea mea în plâns”. (Iov. 30, 31). Şi prin gura lui Iezechil: „Si va face să înceteze mulţimea
  cântăreţilor tăi, şi glasul organelor tale, nu se va mai auzi întru tine” (Ieze. 26,13); şi cu gura
  lui Ieremia: „Stricatu- sa bucuria inimei noastre, întorsu-s-a întru plângere jocul nostru” (Plan.
  5,15); şi cu a Macaveilor: „Si s-a luat bucuria de la Iacov şi s-a sfârşit fluierul şi alăuta” (I
  Mac. 2,45).

  Să zic încă şi alte pedepse mai mari pe care le dă Dumnezeu acestora? Câti se
  îndeletnicesc la cântece din organe îi părăseşte Dumnezeu de cad în mâinile vrăjmaşilor şi a
  necredincioşilor barbari, şi se robesc şi pier de foame şi de sete. Aşa zice Dumnezeu prin gura
  proorocilor Isaia şi Amos: „Pentru aceea s-a luat în robie poporul meu, că n-a cunoscut pe
  Dumnezeu, şi mulţi au murit de foame şi de sete de apă (Isa. 5,14); pentru aceasta acum robi vor
  fi de la începutul celor puternici” (Amos 6,7). Şi precum se vede, acesta este începutul şi
  pricina pentru care şi noi creştinii ne-am luat în robie şi ne aflăm sub jugul robiei1 celor
  necredincioşi; adică pentru unele ca acestea şi pentru alte asemenea necuviincioase lucruri
  ale noastre.

  Iar cea mai de pe urmă pedeapsă pe care o vor lua muzicanţii şi dănţuitorii şi cântătorii
  din gură este că dacă ei nu vor înceta de la aceasta şi nu se vor pocăi primind canonul cel
  hotărât mai sus de marele Vasile, ci vor muri aşa nepocăiţi, cu adevărat după moarte se vor
  duce în iad, ca să se muncească. Aşa zice Dumnezeu prin proorocul Isaia, cum am zis mai- nainte:
  „Şi, şi-a lărgit iadul pântecul său, şi şi-a deschis gura sa fără încetare” (Isa. 5,15).

  Văzut-aţi fraţilor nenorocire? Văzut-aţi pedeapsă înfricoşată? Aţi văzut reaua întâmplare
  pe care o iau de la Dumnezeu cei ce cântă din organe şi dănţuiesc şi cântă din gură? Aşadar,
  de aici înainte, iubiţilor creştini, să ne temem, ca să nu luăm şi noi aceste pedepse de la
  Dumnezeu; iar în cealaltă vreme a vieţii noastre, nu numai să nu facem acestea, ci încă nici să
  ne ducem deloc unde cântă din organe şi fac hore şi cântă din gură. Pentru că numai dacă ne
  vom duce acolo şi vom privi, acelaşi păcat şi aceeaşi pedeapsă o vom lua cu aceea, măcar că
  nu vom cânta din organe, nici vom juca sau cânta din gură; fiindcă de ne vom duce să privim, le
  dăm pricină, să joace şi să cânte, ca noi să ne mirăm şi să ne distrăm. Iar dacă nu ne vom duce
  acolo, ei vor fi siliţi să înceteze cântecele şi să plece. Prin urmare, noi cei care ne ducem şi-i privim,
  suntem pricinuitorii pierzării acelor ticăloşi şi mai ales când le şi plătim.

  Incheiere

  Aşa vă rog cu lacrimi, ascultaţi aceste cuvinte ale lui Dumnezeu şi ale Sfinţilor, iubiţii
  mei fraţi, şi nu întristaţi pe Duhul sfânt şi îngerii lui, făcând bucurie diavolului şi slujitorilor săi
  draci cu aceste păgâneşti neorânduieli contra creştinismului. Nici să întărâtaţi pe Dumnezeu
  făcându-L să se mânie asupra voastră, şi să trimită în viaţa aceasta: foamete, boli, robii, morţi,
  sărăcii, nenorociri şi alte asemenea răutăţi; iar în cealaltă viaţă, să vă lipsească de împărăţia lui
  şi să vă trimită în munca cea veşnică, „pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii
  neascultării”, precum zice dumnezeescul Pavel (Col. 3,6). Ci mai ales să îmblânzim mânia lui
  Dumnezeu şi să-l milostivim prin depărtarea de cele mai sus zise neorânduieli, prin pocăinţă,
  prin smerenie, prin buna rânduială şi buna cuviinţă, care se potrivesc vieţii celei sfinte a
  creştinilor. Ca prin acestea să ne izbăvim de muncile cele de veci şi să ne învrednicim împărăţiei
  cerurilor, cu Darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cade slava şi puterea, împreună şi
  Tatălui şi Duhului în veci. Amin.

  Apreciază

  • NIMENI said, on august 21, 2016 at 7:41 pm

   Cele 10 porunci – Decalogul
   1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tau; sa nu ai alti dumnezei afara de Mine.
   2. Sa nu-ti faci chip cioplit, nici alta asemanare, nici sa te inchini lor.
   3. Sa nu iei numele Domnului Dumnezeului tau in desert.
   4. Adu-ti aminte de ziua Domnului si o cinsteste.
   5. Cinsteste pa tatal tau si pe mama ta, ca bine sa-ti fie si multi ani sa traiesti pe pamant.
   6. Sa nu ucizi.
   7. Sa nu fii desfranat.
   8. Sa nu furi.
   9. Sa nu ridici marturie mincinoasa impotriva aproapelui tau.
   10. Sa nu poftesti nimic din ce este al aproapelui tau.

   Si sunt cu totul de acord cu:
   12. Crestinii nu se cade sa cante cu organe si sa dantuiasca la Pasti, sărbători si la lăsatul
   de carne.
   Adica vorbim de hula, desfranare si indobitocire/ indracire.
   Totul sta in cumpatarea si intelepciunea omului si daca nu le are sa-i fie de cap.

   Si oamenii mai adauga:
   11. Sa nu joci in niciun chip ca te dai la draci.
   12. Sa nu bei un pahar de vin (bere, tuica) ca bei cu dracii.
   13. Sa nu joci cu nevasta in hora ca sunteti afurisiti.
   14. Sa nu asculti muzica ca se bucura dracii.
   ……………

   Ma iertati daca am suparat.

   Apreciază

   • NIMENI said, on august 21, 2016 at 9:02 pm

    ASA NU!!!!
    Asta e circ cu maimute ….
    http://www.vice.com/ro/read/5-motive-pentru-care-nuntile-sunt-inutile-si-stupide-789

    Apreciază

   • Anghel said, on august 21, 2016 at 9:58 pm

    Poate este neavenită părerea mea, dar setul de porunci din Decalog, este util dacă este completat cu studiul Noului Testament, care explică și dă lămuriri prin Sfinții Apostoli, înaripați de Duhul Sfânt

    Spre ex, în Decalog nu zice ….să nu fumezi, dar a fuma este un păcat corect ?!
    De aceea avem nevoie să mergem mai departe și să cercetăm pe Sfinții Apostoli, și implicit Cele 7 Sinoade Sobornicești, care dau lămuriri.

    Am avut o discuție în contradictoriu, cu un coleg de muncă pe tema fumatului, care spunea el că nu ar fi păcat, pentru că nu scrie în cele 10 porunci nimic despre fumat.
    Atunci, eu, pentru a nu mai căuta să lungesc cuvântul…venind cu explicații și para-explicații, i-am zis: – Omule, dacă mâine ar fi Sfintele Paști și ai intra în Biserică să te închini și să săruți Sfintele Icoane, ce ai face dacă în clipa când ai ajunge în dreptul Mântuitorului l-ai găsi pictat cu țigara la gură ? Ai mai cinsti Chipul lui Hristos din acea icoană ??
    – Ceee ? Du-te domne de-aici, nici vorbă. Unde s-a mai pomenit așa ceva ?
    – Vezi, i-am zis eu, deci este păcat fumatul.
    Spre mirarea lui, acesta a zis: – Da măi, să știi că e păcat.

    – Păi vezi, zic eu, și nu scrie nicăieri prin Biblie că e interzis, așa cum nu scrie nici de schimbarea organelor genitale și alte soiuri de păcate scornite de diavol și îmbrățișate de ucenicii (creștinii) lui.

    Sfintele Icoane, mustră prin însăși Dumnezeirea, Sfințenia și Cumințenia pe care le transmit tuturor oamenilor, fie ei credincioși sau necredincioși.

    ….sper că scurta pildă va fi de folos !

    P.S. Eu n-aș putea să mă închin vreodată unei Născătoare de Dumnezeu, care saltă piciorul, se îmbracă necuviincios sau care are vreo căutătură (privire) lipsită de sfințenie.
    Iar dacă mă va întreba vreo femeie sau vreun bărbat, de portul creștinesc, îi voi întreba și pe aceștia dacă se vor închina unui Dumnezeu modern, așa cum vrea societatea aceasta să fie.

    P.P.S Povestea bunica mea, că, odată, fiind la o șezătoare în sat, una din fetele nemăritate a venit neavând nimic pe capul ei, batic, mahramă, etc.
    În mai puțin de 5 minute, un tânăr din cei prezenți și ei, a venit cu o balegă mustoasă și i-a pus-o respectivei fete pe cap, în semn de dezaprobare și necinstire.
    Să vă mai spun că nici o femeie din comunitate nu avea cumva părul tăiat, frezat, bretonat, sau umflat în vreun fel, iar fusta era până-n glezne ? Nu, nu mai dezvolt subiectul.
    De-asta se zice că pe-atunci, flăcăii își alegeau nevasta, după gleznă

    Azi o aleg de pe facebook.

    Apreciază

 3. Nicoleta C said, on august 21, 2016 at 3:30 pm

  Foarte bine punctate toate argumentele.De ce nu spun si preotii in predici despre pacatul dansului si al nuntilor cu muzici si lautari?Pt.ca ei insisi participa la astfel de nunti si practica traditia babelor si cea a paganilor,in loc sa asculte de Sf. Traditie si de Sf.Canoane.Le place folclorul(=intelepciunea poporului)si calca,cu buna stiinta, intelepciunea lui Dumnezeu.Sa ne amintim ca Sf.Ioan Gura de Aur spune ca din cauza unui dans s-a taiat capul Sf. Ioan Botezatorul.Si apoi,vedem cu totii ce atmosfera diavoleasca si cate pacate se fac la astfel de nunti:desfranari,betii,batai,gelozii etc

  Apreciat de 2 persoane

 4. unu1 said, on august 21, 2016 at 4:28 pm

  Cu totul de acord cu cele spuse mai sus.

  Sper ca unii care spun ca acum lumea e rea, sa nu uite ca si mai demult, cand „oamenii erau cu frica de Dumnezeu”, pe vremea strabunilor nostri (cand se omorau ca in Baltagul, Ion, Ciuleandra sau Miorita- ca stiu ca nu sunt fictiune), faceau jocuri de Sarbatori religioase, care se incheiau cu cate o tavaleala in fan si cu batai intre feciori. Pe vremea aceea sotul si sotia faceau sex noapte in aceeasi camera cu inca 10 copii care auzeau gemetele, dar deh, atunci erau „cu frica de Dumnezeu” si (doar) acum „lumea e rea”.

  Pai nuntile din ziua de azi ce sunt, daca nu mijloc de pacat? sa faci cea mai spectaculoasa nunta „sa fie lumea multumita”, cand de fapt esti interesat sa arati ce smecher esti (semn de mandrie), cati bani ai, sa te laude lumea, si eventual sa vada lumea ce femeie „buna de p” ai (scuze de expresie frate Saccsiv).

  Mai dansezi si cu nevasta aproapelui; daca n-o poti f, macar sa o strangi si sa o pipai la un dans; nevasta care evident e cu pieptul decoltat si cu hainele mulate pe mijloc si fund, asteptand ca o floare sa fie admirata.

  Inclusiv „iesirile in oras” ce sunt, daca nu prilej de a cauta ceva de f, sa te imbeti, sa te lauzi ce-ai mai facut, sa-l barfesti pe aproapele, ca altceva ce ai putea face? Eu in momentul de fata nu mai pre pot iesi in oras cu fostii prieteni, fiindca ma confrunt cu necesitatea de a face cele mentionate mai sus si care contravin vietii de crestin.

  Daca am gresit cu ceva, rog sa fiu si eu lamurit.

  Doamne ajuta-ne sa intelegem ce avem de facut!!!

  Apreciat de 1 persoană

 5. Sebastian said, on august 21, 2016 at 5:02 pm

  Este si nu este adevarat ceea ce spui…Da, cad sub afurisanie,cei ce intra in dansurile lumesti,care ca si scop au aprinderea poftei trupesti…Apoi sunt randuielile nuntii crestine la Sf Ioan Gura de Aur si la Sfantul Teofan Zavoratul si nu pomenesc nimic de dans…Ba din contra le condamna…Dar,cu toate acestea, David a cantat si a dantuit inaintea chivotului legii…Si chiar daca fata lui Sau l-a dispretuit pentru aceasta…Iar noi in cantarile invierii asa cantam: Al lui Dumnezeu Parinte David, inaintea chivotului umbrei a saltat jucand…Iar noi, poporul cel sfant a lui Dumnezeu, sa ne veselim dumnezeieste, ca a inviat Hristos ca Cel Atotputernic…Apoi, vechile hore la dacii crestinii, in care barbatii erau separati si femeile separate,aratau vitejia si arta..Cand intrau barbatii intr-o hora, curgea 5 randuri de apa de pe ei..Toate acestea au fost pana in perioad fanariota,cand au inceput sa se diminueze traditia neamului…De aceea, Sfantul Mihai Viteazu, inainte de antrenamentele ostasilor, ii punea sa joace un dans foarte rapid,care se numeste dansul calusarilor….Parintele Iustin spunea:Mai, daca parintii nu vor decat nunta cu dans si nu ii poti indupleca, nu ai ce sa le faci lasa asa…Aceasta deoarece veneau tineri la el inainte de nunta, si nu vroiau sa danseze,sa faca nunta cu muzicanti(printre ei am fost si eu cu sotia mea inainte de a ne casatori cu aceasta problema)…Eu cu sotia mea am mai fost la o nunta(de la care nu puteam lipsi), si m-a rugat sa dansam si noi un pic un dans asa mai lejer…Iar eu am refuzat-o de mai mai multe ori si s-a produs asa o tulburare in lautrul meu,caci vroiam sa nu o supar(cu toate ca nu s-a suparat),dar nici nu vroiam sa dansez…I-am spus Pr Duhovnic care este Ieroschimonahul Ioan Sismanian, si mi-a spus ca am fost prea dur…Trebuia sa o iei si tu un brate pe sotia ta, si sa faci asa un dans usor cu ea…Si mi-a spus:Dumnezeul nostru, nu este un Dumnezeu mecanic, al mecanicii, ci un Dumnezeu al dragostei…

  Apreciat de 1 persoană

  • @Sebastian said, on august 21, 2016 at 5:29 pm

   @Sebastian

   Poate ma lamuresti cu o chestie.
   Se presupune ca Sfintii si Duhovnicii sunt „profesionisti” in crestinism si fiecare e luminat de (acelasi) Duhul Sfant.

   Pai in cazul de fata; daca Sf Ioan Gura de Aur zice ca e naspa (deci un Adevar), atunci cum Parintele Iustin zice ca e ok (pe jumatate) (deci alt Adevar); Unde e ADEVARUL ADEVARAT, ca se pare ca „fiecare isi da cu parerea” in cazul de fata.

   Pai ori nu e voie, ori e voie; nu ca e voie pe jumatate; ca in bancul ala „-Ai bilet? / -Nu prea”

   Si cum adica „Este si nu este adevarat”?
   Pai ori este, ori nu este. As a poti zice „nu am pacatuit poftind-o pe nevasta altuia, ci doar „ce e frumos si lui Dumnezeu ii place”; sau „am facut sex cu nevasta altuia ca o iubesc, ca Dumnezeu e iubire, cum zic si New Age-istii”

   Scuze, Sebastian, nu o lua ca pe un afront, ca nu am nimic cu tine; dar ma dispera parerile astea diferite ale fiecarui duhovnic; fiecare cu „Adevarul” lui personal.

   Apreciază

   • Sebastian said, on august 21, 2016 at 8:26 pm

    Iti explic…Iti dai seama ca nici Parintele Iustin si nici Parintele Ioan nu sunt de acord cu dansuril…Insa in Ortodoxie,Duhul lucreaza iar nu litera…Aceasta nu inseamna ca necinstim canonele de Dumnezeu insuflate(fereasca Dumnezeu), ci vreau sa arata ca omul este cea mai mare taina dupa Dumnezeu,avand in partea sa nevazuta puteri pe care nici ingerii nu le cunosc…De aceea exista si exceptii in Ortodoxiei…Aceste exceptii, se pot numii paradoxuri,sau antinomii,deoarece, cumva cad in contradictie cu anumite legi lasate in Biserica…Insa aceste paradoxuri,sau antinomii, din viata Bisericii se numesc taine…Iti voi da in cele ce urmeaza cateva exemple in care canoanele Sfintilor Parinti sunt „incalcate” in ghilimele…:In canoane se spune, ca cel ce a curvit cu o femeie inainte de cununie sa nu se mai faca preot….Sf Vasile chiar spune in discutia cu un prezbiter cazut in asa o patima cu o slujnica: Poti invia mortii,poti devenii inainte vazator si sfant,dar preot nu mai poti sa te faci…Dar totusi in pateric gasim episoade, in care episcop si prezbiter care a curvit(cu alta femeie) si a continuat sa slujeasca din porunca directa a lui Dumnezeu…Sfantul Siluan Athonitul: In tinerete a cazut in desfranare cu o fata,dar a devenit dupa aceea preot si sfant…Sfantul Serafim Rose la fel…Alt exemplu:Canoanele Sfintilor spune ca nu se poate savarsii liturghia fara antimis sau agnet, si totusi in inchisorile comuniste s-a facut…Canoanele spun ca monahii sa nu se apropie de femeie…In pateric spune ca un monah a ajutat o femeie sa treaca Iordanul luand-o in brate…Au existat monahi care mergeau in casele de toleranta si la desfranate etc…

    Apreciază

  • alex said, on august 21, 2016 at 7:34 pm

   Am putea sa tinem la nesfarsit discutia despre dans. Chiar exista vamile vazduhului si multi cad acolo si la dans si la machiaj femeile. Eu sunt si impotriva dansului si impotriva aranjatului la femei (femeile sa poarte haine femeiesti,nu pantaloni sau fuste scurte, cum zicea Sf. Apostol Pavel fusta peste genunchi, desi pe vremuri zicea bunicul meu ca femeile aveau fusta pana in pamant, nici pantofii nu se vedeau) cat si la barbati ( mai nou si barbatii se aranjaza mai ceva ca femeile). Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei dar sa nu uitam ca este si un Dumnezeu drept. De fiecare data cand mai facem cate un pact cu diavolul, ca sa nu facem tulburare, il tradam pe Dumnezeu. Sa incercam sa tinem calea dreapta, caci la fel au patit si mai marii nostrii cand din pacat in pacat au ajuns sa nu mai vada ereziile si sa zica ca Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii deci cum sa ii arunce in iad pe eretici.

   Apreciază

   • Sebastian said, on august 21, 2016 at 8:51 pm

    Si inchei cu urmatoarele:In vremea Sfantului Vasile cele Mare, erau pe langa arieni si ereticii pnevmatomahi,care considerau pe Preasfantul Duh creatura, iar nu Dumnezeu…In cuvantarea sale,inaintea pnevmatomahilor, Sfantul Vasile, se ferea sa-L numeasca pe Duhul Sfant Dumnezeu, ci spunea ca nu este creatura…Un monah mai „ortodox” decat Sfantul Vasile, l-a numit in fata Sfantului Grigorie Teologul si a altor episcopi ortodocsi ce erau adunati impreuna eretic,deoarece nu marturiseste Dumnezeirea Duhului si deofiinta cu Tatal si cu Fiul…Desigur lucrurile nu au stat asa…Insa Sfantul Vasile, a apelat la un anumit pogoramant, pentru a-i putea indupleca pe eretici spre a-i aduce la ortodoxie…canoanele spun ca nu ai voie sa te impreunezi cu femeia ta in perioada posturilor…Sfantul Ioan Gura de Aur spune ca daca unul din cei doi soti, sau amandoi nu mai pot rabda asuprirea desfranarii,sa se impreuneze si in post, ca sa nu plece la altele sau altul…De aceea, dupa cum spune Sf Vasile, in Ortodoxie, pe primul loc este persoana,iar dupa aceea litera…Persoana primeaza in Ortodoxie,de aceea exista duhovnicii…Duhovnicii nu numai dezleaga,ci si povatuiesc…Caci altfel inveti canoanele si Sciptura pe de rost si nu iti mai trebuie duhovnic…Insa nu este asa, ci persoana(duhovnicul) care este chipul lui Hristos, este pe primul loc…iarta-ma!!!

    Apreciază

   • alex said, on august 21, 2016 at 11:39 pm

    Adevarat dar astfel de pogoraminte le faci pana la o vreme din cauza neputiintelor, incercand sa scapi de pacatele astea. Nu poti toata viata ca femeie sa umblii ispititoare si sa astepti raiul. Sau sa joci si sa dansezi si sa ai sperante mari la mantuire. Si eu am pacatele mele, dar incerc sa scap de ele, nu ne putem culca pe o ureche ca in melodia aia „Las-o ba ca merge asa”. Bineinteles fiecare dupa puterea lui dar cu ajutorul Lui Dumnezeu putem birui patimile.

    Apreciază

   • alex said, on august 21, 2016 at 11:55 pm

    Si o completare noi vorbeam de pacatele lumesti si tu imi aduci ca explicatie un pogoramant legat de dogmatica. Sper sa nu fi si tu din acei preoti sau ucenici ai lor care lasa desfranarea la drumul mare si zice ca asa fac toti in ziua de azi, sau mai rau prin vorbele tale sa inseli oamenii ca si mai marii nostrii au facut un pogoramant in Creta cand de fapt ei sunt cazuti in erezie. Sa nu uitam ce ziceau mai marii nostrii ce patimi ai aici acelea te chinuie si dincolo. Si la Sfanta Evanghelie dupa Matei capitolul 18
    ;7. Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala.
    8. Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te sminteşte, taie-l şi aruncă-l de la tine, că este bine pentru tine să intri în viaţă ciung sau şchiop, decât, având amândouă mâinile sau amândouă picioarele, să fii aruncat în focul cel veşnic.
    9. Şi dacă ochiul tău te sminteşte, scoate-l şi aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viaţă cu un singur ochi, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului.”

    Apreciază

   • alex said, on august 22, 2016 at 12:25 am

    Citez „Insa nu este asa, ci persoana(duhovnicul) care este chipul lui Hristos, este pe primul loc…iarta-ma!!!”
    Nu zic ca nu avem nevoie de duhovnic dar ce faci cand duhovnicul devine eretic, tot pe primul loc este? Eu am renuntat la duhovnic din cauza invataturilor zic eu gresite. Inca o data ma intreb daca nu cumva esti din preotii spalatori pe creier sau ucenic al lor. Inca o data duhovnicul este necesar el dezleaga pacate, da voie la Sfanta Impartasanie, dar cand te trage spre iad tre sa te feresti de el. Aici cu duhovnicu pe primul loc, de fapt in tot comentariul nu faci decat sa arati ca nu conteaza canoanele daca duhovnicul le incalca chiar si trimitandu-te la eretici sa te rogi tu tre sa asculti de el , ceea ce este o greseala capitala. Recunosc nu am citit viata Sfantului Vasile Cel Mare dar nu a incalcat nici un canon pentru ca nu a zis asemenea ereticilor ca este o creatura Duhul Sfant. Deci nu vad pogoramantul unde este caci a marturisit adevarul din start. Nu pot vedea decat insinuarea ta ca daca duhovnicul face pogoramant sa asculti dupa care dai exemple cu Sf Vasile si ereticii deci de aici si prima intrebare cu preotii spalatori de creiere si ucenicii.

    Apreciază

 6. vagaBond said, on august 21, 2016 at 5:02 pm

  Azi la biserica preotula vorbit despre „NISTE CALUGARI DE LA MT. ATHOS CARE BOTEAZA ORTODOCSII A DOUA OARA”.Nu este gluma,stiu pe cineva care este acum in Sf.Munte si este incoltit de acei „calugari”/..unii mireni care propavaduiasc asta.O familie de la biserica unde merg cu familia a facut acest pas si dupa ce au venit la preot acesta i-a trimis la episcop dar acesti au refuzat si de atunci nu mai vin la biserica noastra…

  ps:parerea mea e ca acei rataciti sunt de la stilistii de la Slatioara..

  Apreciază

  • alex said, on august 21, 2016 at 7:37 pm

   Iertare de intrebare, banuiesc ca mergi la o biserica unde nu pomeneste ierarhul cazut? Eu unu am luat o decizie mai radicala sa nu merg deloc unde il pomeneste pe Danut, si cum in Bucuresti cam toti il pomenesc sunt pe langa de cateva Duminici, si nu stiu ce sa fac. Doamne Ajuta!

   Apreciază

   • el said, on august 21, 2016 at 9:42 pm

    alex

    mergi si tu la parintii acestia care au marturisit CLAR ca NU sunt cu ecumenismul/ si NU POMENESC ecumenisti, la Parintele Ciprian Ioan, sau la preotii din Alexandria( mai ales la catedrala unde slujeste PS Galaction) care pomenesc pe PS Galaction care NU este cu ecumenistii ! atunci ai Sf Litughie VALIDA, te poti spovedi si impartasti !
    Alexandria e la nici 80 km de Bucuresti, circula autobuze din autogara Rahova regulat acolo, fa un efort sa te lamuresti cum sta treaba acolo si a vezi unde poti merge macar 1 data pe luna !
    Doamne ajuta !

    Apreciază

   • Sebastian said, on august 22, 2016 at 11:37 am

    Cand am spus ca duhovniceul este pe primul loc, nu am spus eu, ci Sfantul Vasile(si intreaga traditia a Bisericii)…Apoi, parintii spun ca pana in vremurile de pe urma vor mai exista duhovnici buni,chiar de vor fi putini,numai ca trebuie sa ai credinta spre ai gasi…In Ortodoxie, nu exista autodidactica, ci numai la ereticii sectari…Este adevarat, au fost si Sfinti autodidact(alta exceptie) dar forte, foarte, foarte greu si cu multe caderi si lovituri au urcat pe treptele nevointei…Ex Iosif Isihastul…El se bucura mult cand vedea ca ucenicii lui au povatuitor si multa liniste, si ca nu trec prin ce a trecut el…Este anevoios sa te despatimesti cu tot cu duhovnic bun, insa fara duhovnic(numai cu spovedania) este infricosator de greu, acestea fiind doar unele mici exceptii in Biserica lui Hristos..Regula este sa ai duhovnic si sa asculti de canoane…Eu am vorbit de exceptii, ca sa arat ca arta duhovniciei, nu este mecanica, iar taina omului si al lui Dumnezeu nu poate fi cuprinsa in scris…Exceptia nu se poate transformata in regula…Tu ai spus ca in tot comentariu nu am facut decat sa arat ca nu mai sunt valabile canoanele…Ori eu am scris total altceva,dar probabil tu ai inteles mesajul in duhul tau…Eu am scris in comentariile mele :”Aceasta nu inseamna ca necinstim canonele de Dumnezeu insuflate(fereasca Dumnezeu), ci vreau sa arata ca omul este cea mai mare taina dupa Dumnezeu,avand in partea sa nevazuta puteri pe care nici ingerii nu le cunosc”(probabil nu ai citit aceasta,sau ai citit ce ai vrut si cum ai vrut)…oricum nu ai subtirimea sa analizezi anumite texte,deoarece inca nu esti destul de cioplit, adica esti inca grosolan in gandire…Ca necinstesc canoanele este o minciuna,caci eu nu am scris nicaieri aceasta…Ba din contra, argumentele mele nu au fost ale mele, ci au fost argumente din vietile sfintilor,insa nu cu sensul de a necinsti canoanele..Fiecare vede cat poate,iar tu ai vazut superficial si fara sensul autenti…Absolut toate argumentele au fost din vietile sfintilor…M-ai invinuit, din parelnnicia ta fara sa ma intrebi intai,iar aceasta inseamna ca esti plin de parere de sine…In concluzie:Bine ca te-ai lasat de duhovnic,ca din felul cum gandesti, nu prea avea treaba cu viata duhovniceasca…Acuma ar fi bine sa iti cauti altul(este un sfat)…Am fost putin critic,iarta-ma, dar critica nu intotdeauna este rea, uneori incununeaza opera…Acum depinde de tine…

    Apreciază

   • Sebastian said, on august 22, 2016 at 1:46 pm

    Pogoramantul Sf Vasile a consta in aceea ca s-a ferit sa afirme ca Duhul este deofiinta cu Tatal si cu Fiul,deoarece pnevmatomahii nu primeau asa ceva( din prima)…Ci a marturisit ca nu este creatura Duhul…El a fost foarte subtire in dialog…NIci cazand in erezie, si nici alungandu-i din dialog pe eretici, ci toate le-a lucrat etapizat, spre aducerea lor intru ortodoxie,chair daca unii ortodocsi necopti l-au invinuit de erezie..Singurul care a inteles ce face Vasile a fost prietenul sau Grigorie…Cu toate ca si Sf Grigorie la intrebat daca se inchina Preasfintei Treimi..Iar Sf Vasile s-a intristat si cand a marturisit Treimea in FATA Sfantului Grigorie, a marturisit cu asa o putere, incat s-a cutremurat si Sf Grigorie si a cazut la picioarele lui cerandu-si iertare…Cu omul este infricosator de greu a lucra…Vin doi oameni la spovedanie cu aceleasi pacate, si nu poti sa le dai aceleasi canoane, atat de complex este omul…Toate acestea le-am marturisit, cu sensul de a arata ca duhovnicia nu se invata din carti,cartile fiind doar prima treapta(cea mai de jos), ci pe frontul nevazut…Cel mai greu lucru este sa fii duhovnic,nimic nu este mai greu ca acesta…Degeaba se construiesc Biserici,daca nu avem duhovnici.Se slujeste la caramizile lui faraon mai mult.

    Apreciază

   • alex said, on august 22, 2016 at 1:57 pm

    Atunci lumineaza-ne tu cu subtirimea ta duhovniceasca, este sau nu talharesc sinodul din Creta? Cat despre parerea mea de sine sti tu vorba din Biblie cu barna si paiul din moment ce imi dai recomandari, si tot nu ai raspuns la o intrebare esti sau nu de-al lor?

    Apreciază

   • alex said, on august 22, 2016 at 1:58 pm

    Ah si inca o intrebare duhovnicul tau mai pomeneste pe ierarhii care au semnat?

    Apreciază

   • el said, on august 22, 2016 at 4:37 pm

    Sebastian

    „M-ai invinuit, din parelnnicia ta fara sa ma intrebi intai,iar aceasta inseamna ca esti plin de parere de sine…In concluzie:Bine ca te-ai lasat de duhovnic,ca din felul cum gandesti, nu prea avea treaba cu viata duhovniceasca…Acuma ar fi bine sa iti cauti altul(este un sfat)…Am fost putin critic,iarta-ma, dar critica nu intotdeauna este rea, uneori incununeaza opera…Acum depinde de tine…”______ ca multa tranacaneala „subtire” la tine sa ne arati inalta ta ” duhovnicie” si „opera” a „maiastra” ! tztztz….

    daca ai avea atata ACRVIE si la Dreapta Credinta ne-ai spune DESCHIS si parerea ta despre EREZIA ecumenista si PRACTICAREA ei FATSA de catre MAJORITATEA CLERULUI roman : episcopi, popi si ….MAJORITATEA „sfitintilor” tai „INDISPENSABILI „duhovnici”. ca asta era TEMA discutiei in principal !

    si vorba lui @alex… vorba multa saracia omului, SPUNE aici PE CINE POMENESTE popa al tau ala atat de „fsnt” ca te-a „sfintit ” si pe tine la LIMBAJE ISCUSITE ?

    cat esti un fatarnic lupul moralist si iscusit limbar la citat textele ( dar OARE si ORTODOX ? asta e intrebarea DECISIVA !!) te vadeste acuza NEDOVEDITA : „Bine ca te-ai lasat de duhovnic,ca din felul cum gandesti, nu prea avea treaba cu viata duhovniceasca…” ___

    @alex ti.a spus CLAR MOTIVUL parasirii duhovnicului si acest MOTIV este INTEMEIAT ca sa parasesti pe ORICINE, si INGER din cer de ar fi el : EREZIA (ecumenista) ! si BINE A FACUT !

    tu invarti aici cuvintele pe hectare de texte incalcite si NU SPUI ESETINALUL !
    E duhovnicul tau ERETIC ECUMENIST sau NU?

    Esti TU ERETIC ecumensit sau COLABORATIONISTUL ereticilor ecumenisti din beserca s.r. l sau CUM te situezi fata de tema pe care o oclesti cu atata viclenie ?

    si RASPUNDE CLAR nu cu deversari de retorica falsa,ca asa au facut Sfintii si asa ne invata si pe noi.

    Apreciază

   • Sebastian said, on august 22, 2016 at 6:44 pm

    In primul rand Sinodul din creta nu a fost Sinod, nu se poate numi Sinod Ecumenic sau panortodox,deoarece nu a participat toata Ortodoxia,deci nu intruneste cerintele de a se numi Sinod…Apoi Sinodul din Creta(daca tot vrei sa-l numesti Sinod) a fost o prostie, si da, se poate numi Sinod talahresc…Insa, duhovnicul meu,inca il mai pomeneste pe mitropolitul Teofan…Nici un preot anti ecumenist si anti cip(printre care este si duhovnicul meu) nu a intrerupt pomenirea Ips Teofan…I-a trimis scrisori dar pomenirea inca nu a intrerupt o…Este adevarat ca acum sunt ierarhi si ierahi in BOR…Dar daca Ips Teofan, a semnat intr-un fel la sinod iar in realitatea a marturisit altceva, inseamna ca nu prea a avut coloana vertebrala la sinod…Apoi, eu am colegi care stau in Iasi, si au luat aghiazma facuta de Teofan si nu s-a stricat(nu se strica)…Iar atata vreme cat nu s-a stricat, inseamna ca inca mai lucreaza harul lui Dumnezeu la el…Pentru ca, mai sunt preoti care desii fac slujba aghiazmei, ea se strica,chiar daca este pusa intr-un recipient curat si bun pentru aghiazma…Iar cu privire la harul lui Dumnezeu, El a inceput sa paraseasca Sinodul nostru(si nu numai), cu mult inainte de adunarea(ca nu se poate numi sinod) din Creta…In momentul cand politica a intrat in sfera Bisericii, lucrarea harului Duhului Sfant a cam inceput sa plece din Sinod…

    Apreciază

   • Sebastian said, on august 22, 2016 at 6:59 pm

    Cat despre parerea de sine, aceasta este o boala a tuturor(mai ales a teologilor)…Eu recunosc ca o am si eu dar ma lupt cu cu ea, cu ajutorul lui Dumnezeu…Daca te-am suparat cu parerea de sine iarta-ma atunci…

    Apreciază

   • VioletaB said, on august 22, 2016 at 7:24 pm

    Frate el, am o intrebare, si nu doar pentru tine, ci pentru toti.

    Am fost acum 3 duminici la Liturghie la Catedrala Episcopala din Buzau, unde slujba a fost facuta de IPS Ciprian al Buzaului si Vrancei, care din cate stiu, nu a semnat actele din Creta. La liturghie el l-a pomenit pe Patriarhul Daniel iar ceilalti preoti pe IPS Ciprian, si un plus au hirotonit un diacon. Cand oficiaza doar ceilalti preoti si il pomenesc doar pe IPS Ciprian, e curata liturghia sau nu, chiar daca acesta la randul lui, in alte slujbe il pomeneste pe Patriarh? Ai postat in alte mesaje cu privire la pomenirea ierarhului locului, dar nu stiu daca am inteles corect.
    Alta chestie: in Catedrala la iesire, pe interior, pe peretele din stanga e pictat in marime f mare Patriarhul Daniel, iar i dreapta IPS Epifanie Norocel, care de altfel e si inmormantat in catedrala. 😦 astea doua chestii nu mi-au placut, nu mi se par Ok.
    Catedrala are si moastele Sf. Teodosie de la Brazi, iar maine seara si miercuri vor aduce moastele Sf. Nectarie din Eghina si ii vor face acatistul. Am strangere de inima sa mai merg acolo, dar macar pentru a cinsti sfintii si moastele lor, trebuie.

    Apreciază

   • alex said, on august 22, 2016 at 9:15 pm

    @Sebastian
    Toti suntem pacatosi, dar toti de pe aici cautam si speram sa ne mantuim. Iarta-ma si tu daca te-am luat prea tare si ti-am facut suparare dar la cat de cunoscut este blogul acesta ma astept sa intre si unii pusi special pentru diversiune. Cum a spus si el am lasat duhovnicul pentru ca era ecumenist, nu sunt eu foarte induhovnicit dar nu am facut lucrul acesta din mandrie, ci de frica ca sa nu ajung una cu ereticii. La fel dupa cat am putut eu judeca cu mintea mea, argumentele de a nu participa la slujba unde sunt pomeniti cei care au semnat au fost destul de puternice si am decis sa astept si sa caut un preot care nu ii mai pomeneste, si sa ma aciuesc si eu pe acolo sa il am ca duhovnic.
    @VioletaB
    Eu unu sper sa ajung cat mai repede la preotii pe care mi-au fost recomandati de el. Acum nu stiu ce sa zic o parte din mine sufera ca nu merg Duminica la slujba, iar o parte din mine e impacata ca acolo e pomenit patriarhul care a semnat tradarea, daca ii mai pot zice patriarh. Unii zic ca ar trebui sa fie mai intai condamnat de un sinod, dar ce sinod cand toti sunt o apa si un pamant, cum e vorba aia hot pe hot nu se fura. Acu daca e sa o luam babeste a fost deja condamnat de celelalte Sfinte Sinoade asa ca si daca nu se gaseste nimeni sa faca sinod si sa il condamne pe Daniel si restu care sunt de acord cu sinodul din Creta, tot sub anatema cad.

    Doamne ajuta!

    Apreciază

 7. elena said, on august 21, 2016 at 5:12 pm

  Si cum ar trebui sa fie o nunta ortodoxa autentica?! Nu departe de zona unde stau, undeva in zona de deal, exista un loc foarte drag mie. E un catun cu case ici colo insirate pe marginea unui parau, cu drumuri serpuite si abrupte, cu pasuni pline de primavara pana vara cu flori de ciubotica-cucului si alte floricele… Iar pe varful unui deal, se afla o frumoasa bisericuta de lemn… In locul acesta atat de mirific mi-as dori sa fac nunta, sub cerul liber, cu bucate asezate jos pe paturi, cu nasii, parintii si cativa prieteni. Fara muzica, fara masini si claxoane, fara lume beata etc. Iar la biserica sa nu ne dea preotul piscot sau cozonac inmuiat in vin, ci Sfanta Impartasanie asa cum trebuie sa fie. Eu asa imi doresc sa fie nunta mea, dar unde fratilor sa mai gasesti un baiat care sa fie constient de toate lucrurile astea, credincios si cu adevarata frica de Dumnezeu sau pentru baietii care vor sa traiasca viata dupa legea si randuiala data de Dumnezeu, unde mai gasesti o fata cu constiinta treaza care sa se gandeasca ca barbatul necredincios se sfinteste prin femeia credincioasa, care sa puna genunchii la pamant dimineata si seara la rugaciune?

  Apreciază

  • unu1 said, on august 21, 2016 at 5:33 pm

   @ elena

   Sunt si unii baieti care se intreaba: „unde gasesc o fata care sa nu vrea cele lumesti, bani, functii, pozitie sociala, sex, nunta cu spectacol si cu strans de bani si sa fie preocupata cu adevarat de chestiile duhovnicesti”?

   Apreciază

  • bogdan said, on august 21, 2016 at 5:36 pm

   Eu zic ca mai sunt, dar nu sunt cunoscuti de lume…

   Apreciază

  • dan marius said, on august 22, 2016 at 9:28 pm

   Imi place tare mult cum gandesti. Daca bunul Dumnezeu imi ajuta imi doresc sa-mi fac o casa in stil de conac de la tara, cu lac si daca imi e permis, o bisericuta stil maramuresean sub un tei. Respect si dragoste, Elena. Doamne ajuta!

   Apreciază

   • elena said, on august 23, 2016 at 7:24 pm

    @dan marius

    Un vis frumos… dar la ce vremuri traim nu prea mai e cazul sa lasam mintea sa zboare asa departe; sau ma rog, daca ai foarte multi bani si n-ai ce face cu ei, poti realiza si asta. Eu optez mai mult pentru o chilie sapata in stanca sau o casa in adancul padurii;)

    Apreciază

  • Dan marius said, on august 24, 2016 at 6:28 pm

   Ai dreptate Elena. V-am gandit si la acest lucru. Actualmente toate pesterile sunt monitorizate de ,,servicii” si controlate din sateliti. Au aparate cu care detecteaza batalie inimii. Iti dau un pont: o cavitate sapata de time undeva in zona intracarpatica, aproape de un izvor sau unde e Panza freatica. Tapiteaza cu folie de aluminium. Aceasta practica o folosesc palestinienii ptr. a nu fi delectati de aparatele cu viziune termica evreiesti. Cu voia Domnului super sa imi face si una si Alta, sa fiu pregatit atat sufletele cat si administrativ..Lucru care ti-l doresc atat tie cat si tuturor celor care doresc sa scape de pecetluirea anticristului. Dianne ajuta!

   Apreciază

  • cca70 said, on august 21, 2016 at 7:52 pm

   buna idee, doar ca ar trebuii un pic sistematizata lista pe judete….sa stie fiecare in orice moment , cat de aproape de casa lui gaseste un Preot…ca popi sunt peste tot

   Apreciază

  • cosminmatiu said, on august 22, 2016 at 11:29 am

   Foarte bine, dar cereti inainte acordul preotului. Nu trebuie sa ii expunem noi daca ei nu vor. Noi sa ii avem si sa ne folosim

   Apreciază

   • el said, on august 22, 2016 at 7:46 pm

    cosmin

    CORECT !
    preotii insisi sa se inscrie acolo/sa se faca cunoscuti , NU NOI sa param lucrarea lor cea buna PESTE voia lor !

    nici o grija fratilor NU VOM DUCE LIPSA de preoti DREPTI ! Aparati-ii si urmati-ii !
    „bogatii au saracit si au flamazit, iar cei ce-L cauta pe Domnul NU SE VOR LIPSI de TOT BINELE ! „___ NEMINCIONOS este Cel ce ne-a promis noua acestea !
    Si EL HRISTOS va fi cu noi PANA LA SFARSITUL VEACULUI !

    AMIN !

    Apreciază

   • marinela said, on august 24, 2016 at 4:39 pm

    Frate Vasile,nu e asta-Ioan Florescu,Scotia,ci Calin Florea din Dublin-Irlanda,deci e alt preot decit cel pe care il stii tu.Doamne ajuta si mintuire!

    Apreciază

   • marinela said, on august 24, 2016 at 4:53 pm

    Frate Vasile
    Iaca raspunsul in ce-l priveste pe pr Calin Florea in link-ul postat de fratele Octoviv.E chiar preotul ortodox din Dublin ce participa la aceste adunari ecumenice cu mare sirg.Deci,a avut mare dreptate prietenul nostru ,ce ni s-a plins in privinta lui.

    Apreciază

 8. ftygcy said, on august 21, 2016 at 7:31 pm

  nonconformismul si gandirea libera considerata boala psihica in dsm se numeste oppositional defiant disorder
  http://theunboundedspirit.com/nonconformity-and-freethinking-now-considered-mental-illnesses/

  Apreciază

 9. Anghel said, on august 21, 2016 at 7:40 pm

  Acum vreo câțiva ani mi-am propus să ascult toate conferințele ținute de Părintele Nicolae Tănase, de la Valea Plopului.

  Într-una din conferințe am aflat de câteva lucruri, pe care nu le-am mai întâlnit vreodată:

  – În vechime nunțile se făceau Marțea și Joia, după raționamentul: Luni, Miercuri, Vineri, sunt zile de Post, Sâmbăta este pomenirea morților, Duminica este Învierea (deci este o altă zi de Paști).
  Țiganii zilelor noastre care fac nunțile Marțea sau Joia, sunt mai canonici decât ortodocșii moderni …deoarece sunt fideli păstrători ai Tradiției pe care au găsit-o pe acestea meleaguri, atunci când s-au oprit din peregrinările lor, nomazi fiind.
  Tot țiganii au purtat și unii încă mai poartă fuste lungi și mahramă pe cap, și nu se dezgolesc ….așa cum fac femeile semi-creștine din contemporan …care smintesc prin capete neacoperite de batic, fuste peste genunchi, blugi, haine mulate, obiecte stridente, și împodobiri artificiale care, să-mi fie iertată îndrăzneala, fac cinste numai bradului de Crăciun.

  – Mirii mergeau la Sfânta Biserică, pe jos, neînsoțiți de muzici, fluiere, viori și acordeoane, iar DACĂ erau feciorelnici, se îmbrăcau în straie albe, ce simbolizează PURITATEA și nepătarea.
  Dacă erau întinați, adică nefeciorelnici se îmbrăcau în straie cernite, negre.

  – Cununiile se puneau pe frunte doar celor Feciorelnici, simbolizând BIRUINȚA, așa cum la Olimpiadă, Medalia de Aur, Argint, Bronz se acordă Biruitorilor, nu codașilor sau celor care au abandonat competiția.
  Apoi cu aceste Sfinte Cununi pe frunțile lor, Mirii mergeau însoțiți de Preoți, și tot alaiul dreptmăritor, spre casa unde se desfășura AGAPA.

  La această masă creștinească, atât mâncărurile cât și băutura erau modeste, consumându-se cu moderație, cu frică și cutremur. Era pe la Sfântul Ioan Gură de Aur, un cuvânt în care spunea și câte grame de vin, puteau să încapă într-un pahar, mai mare puțin decât un degetar.

  Și după cum se știe din Bătrâni, primul pahar e al Domnului, al doilea e al omului, iar al treilea e al diavolului.
  ..sau, primul pahar e medicament, al doilea e aliment, al treilea e otravă.

  (În zilele noastre Nunta e de fapt o afacere cu iz de batjocură, risipă, desfrâu, nelegiuri de tot felul, multe căsnicii destrămându-se datorită modului în care a fost DEZorganizată nunta).

  În încheiere, voi folosi iarăși sintagma „în zilele noastre” …și voi menționa că am participat acum 2 ani la o Nuntă organizată de niște creștini ce sunt din Oastea Domnului, și subliniez că a fost cea mai ortodoxă Cununie la care am participat.
  M-am simțit, într-un procent destul de semnificativ, ca în vremurile de început ale creștinismului ….dacă îmi este permisă comparația.

  P.S. În zilele noastre, sfătuitorul căsătoriților este diavolul, organizatorul nunții este diavolul, de la muzică, până la mâncare și băutură. Iar planificatorul de nașteri este tot DIAVOLUL : – 2 copii să nașteți, 20 să-i avortați (chiuretați, otrăviți, pilulizați) !

  Lăutarul (dracul) te conduce tot drumul până la Biserică, însă în fața Bisericii tace ….pentru că Dumnezeu nu permite scripcarilor și vioriștilor să cânte sataniceștile muzici …..iar când Mirii proaspăt căsătoriți din Biserică, îi PREIA de la Poartă tot dracul (lăutarul) care vine să le „binecuvinteze” casa și viața pe care o vor începe.

  Apreciat de 1 persoană

  • unu1 said, on august 21, 2016 at 8:09 pm

   @Anghel
   Foarte „tare” ultimul paragraf; foarte adevarat

   PS.
   Dumnezeu sa te binecuvanteze, frate Saccsive pentru site-ul tau.
   De-abia astept zilnic sa-l vizitez, ca sa vad ce ai mai scris interesant; sper ca e o „dependenta” buna 😉

   Apreciază

  • Sebastian said, on august 21, 2016 at 9:41 pm

   Frate sunt absolut de acord cu tine, insa vreau sa iti mentionez ceva….Eu mai degraba vorbesc cu un preadesfranat sau cu o preadesfranata sincera, decat cu un ostas… Nu este mare diferenta intre un ostas sau un sectar…Un duhovnic bun,cu vedere inalta rapid isi da seama de fineturile lor sufletesti care sunt pline de mandrie, slava de sarta si parere de sine….Ei se cred buricul Ortodoxiei, eu am cunoscut f multi ostasi, au o mandrie si se cred sfintii pamantului judecand foarte mult pe ceilalti ortodocsi…1.Preotii sunt nesocotitii, ei sunt mai mari ca preotii,toti sunt teologi predicatori etc…Ei sunt o secta pietista lipsita de Duh…Duhul Ortodoxie nu se afla nicidecum in Oastea Domnului, ci in monahismul Ortodox autentic…la adunarile lor, se atinge de multe ori ridicolul. Incep a se smiorcai toti pe acolo si a tipa care mai de care sa o faca pe sfantul…Apoi, preotii lor(ostasi) au un bolovan mare in piept si discuti foarte greu cu ei…Am prieteni ostasi, tatal lor ii batea cand erau mici si ii prindea mancand de frupt…Unul din ostasi l-a batut pe tatal sau deoarece se uita la televizor(in urma disputei l-a batut)…Acum sta singur intr-un aprtament,are o boala la maini, nu poate lucra…Altul l-a luat la bataie pe unul la poarta la sihastria neamtului ca vindea bere…Altii isi bat nevestele spre a le supune,nestiind ca supunerea se face prin curatire si dragoste iar nu prin forta….Si multe altele…Nu mai zic de capeteniile lor de la sibiu,clanul mihocilor,acestia sunt tortionari psihici,fereasca Dumnezeu sa cazi pe mana lor….SI totusi se numesc si ne numim ortodocsi,insa cu noi se implineste cuvintele Mantuitorului:Din pricina voastra este hulit numele Meu intre neamuri…

   Apreciază

   • alex said, on august 21, 2016 at 11:34 pm

    Nu stiam cat de adanc sunt lucrurile in oastea domnului, dar iti dau dreptate, cum am mai scris in alt comentariu mereu nu am inteles de ce trebuia sa faca un soi de mini secta in interiorul Ortodoxiei. De ce tre sa intri in oastea domnului cand deja esti ortodox si tu si el, adica ce doar intrand acolo devi mai special sau ce este cu nebunia aceasta. Toti care tin Dreapta Credinta au sanse la mantuire nu trebuie sa faci parte dintr-o organizatie. La fel cum am spus si spun cu tarie si in ASCOR bietii studenti sunt spalati pe creier. Ortodoxia este o singura religie, singura, adevarata, completa si perfecta nu are nevoie de „bisericute”.

    Apreciază

   • Anghel said, on septembrie 4, 2016 at 6:55 pm

    Foarte frumos și pilduitor vorbește PreaSfințitul Longhin Jar, despre Oastea Domnului.

    Apreciază

 10. STOP RFID ( Viorel Ghica ) said, on august 21, 2016 at 10:20 pm

  Apreciază

 11. STOP RFID ( Viorel Ghica ) said, on august 21, 2016 at 10:57 pm

  Circula zvonul ca toti ierarhii, au fost obligati sa semneze mizeria din Creta, tacerea e suspecta iar Biserica oficiala intra, incet dar sigur, pe panta ereziei.

  Apreciază

 12. STOP RFID ( Viorel Ghica ) said, on august 21, 2016 at 11:40 pm

  Acum, in vremurile din urma trebuie sa ai criterii absolute in evaluarea lumii, criteriile Lui Dumnezeu si nu criterii omenesti. Eu am doua si se numesc ecumenismul si cipul sau dictatura biometrica. Pentru mine cine primeste acte electronice si este pro-ecumenism este apostat, poate sa mearga la biserica, poate sa tina post, poate sa se duca pe la toate manastirile si poate sa se roage toata ziua. Prin aceste criterii impart oamenii in doua si sita este extrem de deasa.
  Actele cu cip fac parte din semnul fiarei si au legatura cu el, legatura de necontestat fiind DOSARUL ELECTRONIC al sclavului. O alta legatura ar fi disparitia banilor in numerar, care e valabila atat in cazul ,,plasticului” cat si al implantului.
  Avem card de sanatate, pasaport biometric si carnet de conducere cu cod de bare. A mai ramas buletinul. Dupa aia CARDUL UNIC, toate in unul, ca deja multi nu mai au loc in portofel de carduri, iar altii platesc cu cardul un pachet de guma la benzinarie.
  Se stie ca vrajitoarele trimit argint viu, prin diferite ritualuri satanice, si omul vizat chiar are probleme, independent de vointa sa. In cazul actelor cu cip omul are probleme chiar daca are impresia ca acestea sunt caramele. Este o nebunie sa pui mana pe MOSMOANE cand stii de la cine provine, cam asta e si cand pui mana pe un act cu cip.
  mosmoane – obiecte folosite in ritualuri vrajitoresti
  Spunea cineva pe acest grup daca e pacat sa ai card bancar. E pacat si o sa va spun si de ce. Marea masa a populatiei au carduri bancare de la firma si cand merg la bancomat scot tot, adica ,,si mana grebla se facu”. Scopul final al acestor carduri bancare sunt disparitia banilor de hartie si cumpararea numai cu bani virtuali, adica cu ,,plasticul”. Disparitia banilor cash are legatura cu semnul fiarei deoarece ….,,nimeni nu poate sa vanda si sa cumpere daca nu are semnul”. Asadar inconstient, marea masa accepta lumea fara bani in numerar si in felul acesta accepta Noua Ordine Mondiala, iar in final inchinarea la antiHrist.
  DESPRE CARDURI
  Sunt niste lucruri psihologice pe care lumea le ignora cand e vorba de carduri. Pentru cei mai multi cardul este un ,,plastic”, pentru ca nu analizeaza ca e vorba de ceva electronic, un dosar electronic. Pentru ca omul crede ceea ce vede, el nu stie ca in spatele cardului sunt baze de date cu oameni si fapte, iar datele cu caracter personal pot fi manipulate in favoarea celor care conduc lumea. Obisnuinta e a doua natura si odata ce omul s-a obisnuit sa foloseasca un card, nu mai poate sa le refuze pe celelalte, pentru ca nu stie sa faca diferenta intre un banal card bancar si un buletin biometric. Fiind setat psihologic, omul va merge pana la cardul UNIC, care e folosit la cumparaturi, pentru ca banii in numerar vor dispare. Ajuns in faza CARDULUI UNIC, omul nu mai poate sa faca nimic, faza e atat de avansata, incat a te opune, psihologic e imposibil. Inevitabil va urma IMPLANTUL CU CIP, iar omul va gasi justificari pentru al accepta.
  Lupta impotriva terorismului e lupta impotriva drepturilor si libertatilor noastre. Este naiv sa crezi ca statul, care are resurse nelimitate nu poate sa impiedice doi-trei nauci sa puna bombe. Asa cum se vede, in Germania politia este obligata sa nu ia masuri impotriva migratorilor care fac fel de fel de infractiuni. Odata insecuritatea instalata vor scoate armata si fortele speciale si vor folosi filtre de securitate in care elementele biometrice vor avea un rol decisiv. Teroristii nu vor folosi pasapoartele lor biometrice ci pe ale noastre, pe care le vor scana de la distanta. Un pasaport biometric poate fi scanat si falsificat de la distanta, prin pantaloni, poseta, etc, iar posesorul va avea de suferit enorm, prin furtul de identitate.

  Apreciază

 13. mihai said, on august 22, 2016 at 6:05 am

  Iata ce mai aflam, tot. ai auzeam pe cate uni ca ioachim bacauanui face poteca pe la papistasi, si tot scormonind eu dupa asa ceva ( caci nici dupa zvonuri nu te poti lua) iata ce am gasit http://itrcf.ofmconv.ro/centre-de-cercetare/pax-et-unitas/ acesta era trecut pe lista membrilor de onoare, dar ce te faci ca acesta figura pe acolo ca monsenior!

  Apreciază

 14. marian said, on august 22, 2016 at 1:37 pm

  Slavă Lui Dumnezeu!
  Azi pe plaja aproape pustie a Mangaliei am citit un nou blasfemitor cuvant, de la papa : chrislam!
  Am fost și la Londra să îmi văd copilul. Londra e mai rea decât credeam. Are și frumos dar răul e uriaș.
  Sfârșește Doamne pe satana din mine și de peste tot locul!

  Apreciază

 15. timiana said, on august 22, 2016 at 5:18 pm

  Dar ce spuneti despre dansurile arabilor ortodocsi inainte de sosirea Sfintei Lumini, cand noua nici prin gand nu ne-ar putea trece sa dansam cand Hristos se afla cu trupul in pamant. Am citit pe undeva ca atunci cand nu au fost lasati sa danseze nu a mai venit Sfanta Lumina. E adevarat?

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri au apreciat asta: