SACCSIV – blog ortodox

MARELE SINOD. Scrisoarea deschisa a Manastirii Paltin Petru Voda catre Mitropolitul Teofan

Posted in Uncategorized by saccsiv on august 14, 2016

   Iata ce putem citi la Scrisoare deschisă a obștii Mănăstirii Paltin Petru-Vodă către Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în privința Sinodului din Creta. Update: Răspunsul Mitropoliei Moldovei de pe Atitudini:

Către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Înaltpreasfințite Stăpâne,

Cu fiiască supunere și cu adâncă îndurerare vă adresăm această scrisoare noi, cei nevrednici, neluminați cu viețuirea și cei din urmă fii ai celei Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică. Neliniștea și îndurerarea noastră sunt pricinuite de convocarea, hotărârile, dar mai ales urmările Sinodului din Creta (2016).

Ştim că Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a dat în Creta o luptă foarte mare pentru mărturisirea Ortodoxiei, luptă în care şi Înaltpreasfinţia Voastră ați avut aport de mare însemnătate. După cum bine știți, cu binecuvântarea și la dorința Înaltpreasfinției Voastre, noi, obștea mănăstirii Paltin Petru Vodă, după smeritele noastre puteri, am întâmpinat acest Sinod cu rânduială duhovnicească de post și rugăciune. Deşi încredinţaţi de imperativul ca întrunirea acestui sinod să fi fost amânată, fiind ridicate uriaşe probleme teologice privitoare chiar la „Regulamentul de organizare şi funcţionare”, nefiind întrunită unanimitatea preconizată pentru documentele pregătitoare şi existând obiecţii ale unor Biserici locale, am făcut deplină ascultare şi ne-am rugat ca lucrările cretane să fie desfășurate în harul și lumina Adevărului, urmând hotărârilor statornicite de Dumnezeieștii și Sfinții noștri Părinți. Ştiam că Atotputernicul Dumnezeu plineşte neputinţele şi lipsurile omeneşti şi poate să schimbe răul în bine. Iar veştile despre lupta pentru Ortodoxie a Delegaţiei Române ne-au dat nădejde şi ne-au întărit în rugăciune şi post.

După cum se vede, nu ne-am grăbit să spunem ceva, odată încheiat Sinodul din Creta (2016). Dimpotrivă, am studiat cu foarte multă atenție şi răbdare documentele și hotărârile luate, pozițiile și relatările ulterioare ale unor ierarhi și teologi de seamă ai Sfintei noastre Biserici, atât pentru, cât şi împotriva organizării și desfăşurării lucrărilor şi documentelor Sinodului din Creta. Ca urmare a acestei cercetări, însoțite de rugăciune, în care am încercat să cumpănim toate spre a cunoaşte cât mai deplin adevărul, glasul conștiinței ne îndeamnă să vă adresăm această scrisoare. Părerea noastră faţă de Sinodul din Creta (2016) nu este singulară și izolată în lumea ortodoxă, ci este împărtășită de multe alte conștiințe, prin mărturisiri de credință publice, argumentate și întemeiate canonic pe învățătura Sfinților Părinți.

Cu dragoste şi frică de Dumnezeu, Făcătorul, Ziditorul şi Mântuitorul lumii, privind către Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul şi Capul Bisericii celei vii şi adevărate, trupul Său, Vă mărturisim Înaltpreasfinţite Părinte, următoarele:

 

1) Sinodul din Creta a călcat peste cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care pentru veşnicie a rânduit egalitatea între episcopi (Mt. 20:25-28; Mc. 9:33-35), oprind cu sfânt glasul Său ca vreunul să se facă mai mare peste ceilalţi; aşezarea episcopilor în trei trepte – unii fără dreptul de a veni măcar la sinod, alţii putând să vină şi să vorbească, dar fără vot hotărâtor, şi câţiva cu drepturi depline, ba chiar şi de veto – este, dincolo de orice argumentaţii omeneşti, împotriva poruncii lui Dumnezeu; speranţa noastră că sinodul din Creta va îndrepta greşeala ce i-a fost pusă ca temelie a fost spulberată, această cumplită alunecare din Ortodoxie nefiind nici măcar discutată.

Înaltpreasfinţite Stăpâne, felurite argumentaţii omeneşti au existat în istorie şi pentru păstrarea Legii Vechi după Înviere, şi pentru arianism sau macedonianism, şi pentru Filioque, pentru înfiinţarea papalităţii în formele istorice sau actuale, pentru Inchiziţie şi multe altele asemenea. Şi toate, pentru că au nesocotit poruncile lui Dumnezeu, s-au dovedit a face mai mult rău decât bine, au adus dezbinare în loc de unitate, rătăcire în loc de călăuzire, durere în loc de mângâiere, dărâmare în loc de zidire. Chiar şi numai această cădere din Ortodoxie, adică acceptarea neortodoxelor şi necreştineştilor trepte episcopale, este de ajuns spre a ne face să strigăm cu durere: „Părinte şi Păstor al turmei celei cuvântătoare a lui Dumnezeu, respingeţi Sinodul din Creta!”.

2) Sinodul din Creta şi-a încălcat propriul Regulament. S-a ținut, deşi documentele pregătitoare nu au întrunit unanimitatea, ignorând obiecţiile a patru Biserici locale. Simpla opoziţie a celor patru Biserici contravine principiului atât de des amintit al unanimităţii, lovind de nulitate Sinodul din Creta chiar conform propriei metodologii de organizare. Invocarea unor Sinoade Ecumenice la care nu au luat parte toate Bisericile locale este un sofism ruşinos, de vreme ce Sinodul din Creta nu a respectat principiile fundamentale ale sinodalităţii ortodoxe în general şi ale Sinoadelor Ecumenice în special. Să invoci o regulă care îţi convine dintr-un ansamblu de reguli pe care le-ai sfidat în totalitate este necuviincios şi în afara Ortodoxiei. Chiar şi numai pentru nerespectarea propriilor principii de organizare şi funcţionare aveţi, Înaltpreasfinţite Stăpâne, motiv foarte întemeiat pentru a respinge Sinodul din Creta!

3) Discuţiile şi documentele Sinodului din Creta au fost apăsate cumplit de povara unui limbaj teologic neortodox, aparţinând de ceea ce ecumeniştii înșiși au numit „theologia (o)ecumenica”, o teologie neortodoxă, de origine protestantă, infiltrată în Biserică cu precădere în secolele XIX-XX. Chiar Înaltpreasfinţia Voastră şi alţi membri ai Delegaţiei Române aţi luptat împotriva ambiguităţilor şi neclarităţilor, formulărilor ne- şi chiar anti- ortodoxe din ultimele documente. Dar timpul extrem de scurt (altă practică neortodoxă!) şi presiunile foarte mari au lăsat să existe numeroase scăpări, de la ignorarea inacceptabilei inovaţii dogmatice a treptelor clericale până la articole ce se contrazic sau se anulează reciproc, sau lipsa unor precizări esenţiale, fără de care cele mai rătăcite răstălmăciri teologice capătă cale liberă.

Despre toate acestea, cu multe amănunte şi informaţii, s-a scris şi s-a publicat în Grecia şi Ucraina, în Bulgaria, Gruzia şi alte părţi ale Bisericii celei Una, precum şi în România. Dacă vom adăuga unele materiale, nu o facem spre a vă învăța ceva, căci suntem încredinţaţi deplin că ştiţi prea bine cât de adevărate sunt cele pe care vi le-am scris, ci doar spre a întări mărturia noastră în faţa istoriei, pentru cei care nu o cunosc, şi a vă pune la îndemână mijloace prin care să susţineţi singura hotărâre posibilă: respingerea categorică a Sinodului din Creta (2016).

Înaltpreasfinţite Stăpâne, cunoaşteţi dragostea noastră nestrămutată faţă de Biserica lui Hristos, dragoste pentru care Părintele şi Duhovnicul nostru, ctitorul Mănăstirii Paltin, şi-a dat sângele şi viaţa, petrecând ani de chinuri cumplite, fără şovăire, fără a da înapoi. Sunt vremuri în care exemplul Părintelui Justin Pârvu trebuie să ne stea înainte, alături de pilda strălucitoare a tuturor mărturisitorilor din prigoanele comuniste.

Chiar dacă acum prigoana nu este, sau încă nu este, la asemenea răutate ca atunci, ştim foarte bine că sunt şi acum presiuni foarte mari pentru ca Biserica Ortodoxă Română să primească lucruri ce sunt străine Ortodoxiei. Ştim şi că aţi dat o luptă grea pentru a feri Biserica Românească de asemenea cădere.Şi cu lacrimi vă rugăm: continuaţi lupta, respingeţi Sinodul din Creta. Ceea ce nu aţi putut câştiga acolo, câştigaţi acum! Căci nu este vorba despre vreun interes omenesc, limitat şi meschin, ci despre datoria cea sfântă şi nesfârşit de înaltă a mărturisirii şi propovăduirii Învăţăturii lui Hristos, aşa cum Însuşi Mântuitorul ne-a lăsat-o, tezaur, până dincolo de sfârşitul lumii.

Uitaţi-vă, Preasfinţitul nostru Părinte şi Păstor, la valurile care se ridică: orice rătăcire duce la naşterea unor răspunsuri extreme. Rătăcirile ecumenismului, ultraclericalismului şi etnofiletismului care au condus la felul în care a fost organizat şi desfăşurat Sinodul din Creta, şi care, în ciuda luptei Delegaţiei B.O.R., răzbat din documentele sale, stârnesc reacţii tot mai puternice. Chiar dacă nu se aud până la înălţimea Sfântului Sinod, vocile care cer întreruperea pomenirii ierarhilor sunt multe, foarte multe, şi foarte hotărâte, dar foarte grav este că dincolo de ele se aud deja şi glasuri ale unor grupări centrifuge, unele dorind şi luptând pentru sfâşierea Bisericii, glasuri care pot găsi tot mai mulţi ascultători dacă tulburarea continuă şi se adânceşte. Este limpede că respingerea Sinodului din Creta este cea mai clară şi eficientă vindecare a tuturor acestor valuri şi rătăciri, de fapt singura vindecare cu putinţă.

Vă scriem acestea cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste. Nu ca şi cum am putea să vă învăţăm ceva, căci cum am putea să vă învățăm noi, cei lipsiți de viețuire curată si de cunoștință luminată? Ci venim înaintea Înaltpreasfinţiei voastre, ca înaintea unui Părinte și Păstor preabun, ce își pune sufletul pentru fiii sau oile sale, doar aducându-Vă aminte de cele pe care prea bine le cunoaşteţi şi astfel să risipiți tulburarea apărută în Biserica lui Hristos, aducând pace și lumină prin aplicarea dogmelor și învățăturilor cele sfinte ale înaintașilor noștri, ierarhi sfinți și temători de Dumnezeu, ce și-au apărat credința și turma cu prețul vieții.

Binecunoscând evlavia și dragostea Înaltpreasfinţiei voastre față de Tradiția Bisericii noastre și rânduielile sfinte ale Dumnezeieștilor Părinţi, cât și prețuirea pe care ați manifestat-o de atâtea ori față de mult iubitul nostru Părinte Duhovnicesc, de vrednică pomenire, Arhim. Justin Pârvu, aducem înaintea Înaltpreasfinției Voastre cuvintele purtătoare de duh ale Părintelui nostru, un neostoit luptător pentru dreapta credință, luptător în faptă și în cuvânt, cuvânt plin de dragoste și mângâiere, dar totodată de înțeleaptă mustrare: „Creştinismul este picătura de var care limpezeşte apa tulbure din pahar. Conducătorii unui neam, ai unei Biserici sunt oameni care pot alunga tulburarea apei şi restabili curăția ei. Dar dacă nu avem conducători care să intervină în limpezirea tulburărilor apelor ce ne cuprind, nu vom avea parte de paharul acesta limpede… Canoanele Sfinţilor Părinţi nu sunt numai pentru noi, românii, Biserica Ortodoxă, sunt pentru toată lumea creştină. Aşa încât, scopul nostru este, cum am spus şi adineaori, este mântuirea omului. Acestea sunt mijloace de mântuire a omului. Cum noi am început să eliminăm, să facem concesii pe aceste baze, am început să ne destrămăm şi morala şi viaţa noastră creştină. Aşa încât scopul nostru este de a ridica pe om, cu slăbiciunile lui, spre înălţimea, linia Bisericii, linia canonică, nu să scoborâm noi Canoanele şi rânduielile Sfinţilor Părinţi la slăbiciunea şi neputinţa omenească. Că tocmai aici se vrea să se şi ajungă. Să ajungem la desfiinţarea lor şi omul rămâne în toată splendoarea, în toată neputinţa lui ca şi cum peste el nu mai există nimeni. Ori aceste Canoane, aceste rânduieli sunt formate de sfinţi şi rămân sfinte şi noi trebuie să ne conformăm. Neconformarea faţă de ele înseamnă pieirea noastră sufletească şi sufocarea noastră spirituală[1].

În temeiul celor mărturisite mai sus,

Vă asigurăm de dragostea noastră fiiască şi de rugăciunile neîncetate pe care le ridicăm pentru ca Dumnezeul Adevărului, cel ce a întărit pe mucenici, să Vă întărească în mărturisirea cea sfântă și Vă cerem cu smerenie să înaintați Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române spre reanalizare documentele din Creta și respingerea Sinodului care a provocat multă tulburare în sânul Bisericii.

Cu smerenie și fiiască supunere,

Stareță Schimonahia Justina împreună cu Obștea mănăstirii Paltin Petru-Vodă și preoții slujitori

11 August 2016, la prăznuirea Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului

[1] Preluat din cartea Părintelui Justin Pârvu, Biserica și noile erezii, Fundația Justin Pârvu, 2016, p. 32.

Comentariu saccsiv:

Tonul e finut, se poate incerca si asa.

Imi vor permite totusi o parere referitor la fraza:

“Ştim că Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a dat în Creta o luptă foarte mare pentru mărturisirea Ortodoxiei, luptă în care şi Înaltpreasfinţia Voastră ați avut aport de mare însemnătate.”

E folosita in scrisoare caci se stie ca tare ii mai place Mitropolitului Teofan s-o auda.

Dar acum, intre noi, realii traditionalisti, vorbind: cu cine s-a luptat Delegatia BOR atat de tare? Pai n-a fost Sinod Mare si Sfant? Nu Ierarhi Ortodocsi s-au strans acolo? Ca doar n-a fost Mitropolitul Teofan la lupta prin Tibet sau intr-o adunatura baptista.

 

17 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Maxim said, on august 15, 2016 at 12:20 am

  Probabil că minciunopatriarhul Bartolomeu le-o fi pus pistolul la cap (delegației BOR)și noi,proștii,nu știm nimic!Tot ce se poate…cu atâția teroriști…

  Apreciază

  • mihai said, on august 15, 2016 at 4:55 am

   Maxim, de verificat c.v-urile la acesti ,,ierarhii” din romania si a se vedea trecutul lor, pt ca ft multi dintre ei au fost informatori ai securitatii, ,,teololgie” pe te miri unde, nu intamplator apar ,,teologi” dupa chipul si asemanarea lor [a se vedea popa piciorus], iar PARINTII SI MONAHII ADEVARATI ft multi dintre ei au fost exterminati in inchisorile comuniste

   Apreciază

 2. alex said, on august 15, 2016 at 3:19 am

  Cu cine s-a luptat delegatia BOR? Cu celelalte Biserici Ortodoxe sa vada care poate prostii poporul mai grav sa cada in ecumenism. Acu in alta ordine de idei eu unu nu il mai recunosc nici pe Bartolomeu ca patriarh nici pe Daniel. Poate sa imi sara in cap multi sa imi zica ca sunt razvratit sau extremist. O sa il rog pe fiecare care ii apara pe cei doi si pe restu de pe langa ei sa citeasca canoanele. Au calcat in picioare tot ce a interzis Dumnezeu, de la tovarasia cu eretici, la masinile si casele luxoase, la ce facuse Teofan cu imprumutul ala cu dobanda daca mai exista. Nu se poate asa bataie de joc, refuz sa ii mai numesc patriarhi pe cei doi si pe restu care au semnat in Creta si nu se dezic de cele semnate. De cate ori o sa am ocazia sa dau de un preot care il pomeneste o sa ii zic cat de gresit este asta ca sa ma simt impacat cu mine ca nu am tacut. Daca tinem de Adevar nu avem cum sa pierdem caci nimeni nu se poate pune cu Hristos. Doamne Ajuta!
  Si asa ca pe final am mai postat si o sa mai postez odata linkul, acesta este exemplu de patriarh http://www.doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfantului-ierarh-ioan-cel-milostiv-patriarhul-alexandriei

  Apreciază

 3. cosminmatiu said, on august 15, 2016 at 9:37 am

  Au dus o lupta intradevar la sinod dar cu diavolul si cu slujitorii lui lumesti care vor distrugerea ortodoxiei
  Probabil ei acolo trebuiau sa faca mult mai mult rau dar este suficient cat au facut ca sa duca pe toti cei ce ii asculta in iad, nici nu trebuie mai mult.

  Au pierdut lupta oricum

  Apreciază

 4. Sluga netrebnica said, on august 15, 2016 at 12:53 pm

  Daca taceam cu totii, facand o „ascultare” prosteasca fata de pseudo-episcopii cazuti in erezie, asa cum se tot propovaduieste pe unele site-uri „ortodoxe”, si am fi acceptat ereziile lor drept dogma, astazi nu s-ar mai fi milostivit Dumnezeu de Biserica Vie a Romaniei si am fi fost cu totii „madularele” unei „biserici” apostate, eretice, in care pseudo-patriarhul Daniel si multi alti pseudo-episcopi, vor sa inlocuiasca Legea dumnezeiasca si sa puna propriile lor legi.
  Slugile puse paznici la oi, au cazut in erezie, si-au pierdut mintile si vor sa-l goneasca pe Stapanul Iisus Hristos, punandu-se pe ei insisi stapani.

  Dar daca poporul dreptcredincios striga, si nu striga prosteste, dupa mintea lui, ci striga in conformitate cu Sfanta Traditie Ortodoxa, invocand Legea dumnezeiasca hotarata si poruncita a fi indeplinita prin Sfintele Canoane, atunci uite ca Dumnezeu cel Atotputernic, Facatorul cerului si al pamantului se milostiveste de mica Sa turma si incepe ai ajuta sa se intoarca la Adevar.

  Sa ne rugam pentru monahii de la Petru Voda, caci se vede mila Domnului incercand sa-i intoarca pe ei din erezia in care cazuse-ra, mai ales dupa ce au incercat sa falsifice hotarele puse de Sfintele Canoane.

  Nu ne lasa Dumnezeu fratilor, indiferent cat de putini marturisitori ai drepteicredinte am fi si indiferent cat de multi cazuti in erezie ne vor sta impotriva. Ereticii au luat in stapanire cladirile Bisericii, dar Biserica cea Vie are cap pe Hristos Dumnezeul cel Viu si Adevarat, si portile iadului nu o vor stapani.

  Eu sunt cel mai pacatos, cel mai spurcat si cel mai rau dintre toti oamenii, dar cu ajutorul si cu mila Domnului, nu sunt eretic. Si nefiind eretic, am la indemana medicamentul care ma poate izbavi de toata neputiinta mea. Dar daca am sa cad in erezie, fiindu-mi schimbat medicamentul cu sau fara voia mea, si mi se va da in schimb otrava, nimic nu ma va mai putea vindeca de pacatele mele.

  Slava lui Dumnezeu, caci ispitele si smintelile trebuiau sa vina, ca sa ne zguduie din amorteala si raceala noastra duhovniceasca.

  Apreciază

 5. marinela said, on august 15, 2016 at 1:52 pm

  Frate Vasile,am avut si eu un comentariu la acest articol,dar nu-l vad,e cumva la spam ?Multumesc,Doamne ajuta!

  Apreciază

  • saccsiv said, on august 15, 2016 at 5:11 pm

   marinela

   Ti-am scris un e-mail dar vad ca nu pleaca. Te rog, trimite-mi tu unul ca sa-si raspund acolo.

   Apreciază

 6. saccsiv said, on august 15, 2016 at 5:06 pm

  el

  Vom vedea daca ai dreptate sau nu.

  Apreciază

 7. mircea.v said, on august 15, 2016 at 7:09 pm

  Mie imi seamana comunicatul asta cu ala retras ref la cipuri. A stat pe site 3-4 zile apoi l-au retras. Ziceau bine, dar, din ambele se vede o frica, o teama a marturisirii, ceva de genul caine care latra dar are coada intre picioare. Iar pe romaneste „fac pe ei de frica”.

  Prea mare lingusirea fata de Teofan, ii zic „Stapane”… te doare capu. Inalt Preasfintite Stapane… Sant dusi cu capu. Asta cu Stapane nu am mai auzit-o. Da poate nu stiu eu. In plus, a inceput si „Atitudini” sa il laude pe Teofan in stilul ric: „Marturisire curajoasa…”. E nebunie curata.

  Pai omu’ daca a semnat e eretic. Cum sa-i spui asa – „stapane”? cum sa spui ca marturiseste curajos? Ma depaseste.

  Au dus lupta… pai din astea pot zice si eu, ca tot au fost usile inchise. Au venit in tara multumiti de realizarile lor, adica de semnaturile date pt erezie. Da au dus lupta… Caragiale frate: „Eu, familia mea, de la patuzsopt… luptă, luptă si dă-i, si dă-i si luptă..”
  „Aici la noi, stimabile, a fost luptă crâncenă, orice s-ar zice… s-au petrecut comedii mari.”

  Pai comedii mari s-au petrecut.

  Apreciază

  • el said, on august 15, 2016 at 8:35 pm

   mircea.v

   hihihi pe tine Sf Paisie de lumineaza ! Sa te tii de el si cu dintii ! e-am dat si eu in grija lui, si vad ca functioneaza „ceas ” ! 🙂

   ai prins ideea, e cu schespis.
   1) mesajul catre poporul prost = ramaneti cu ereticii ca …vreodata se vor pocai( pana atunci sunteti LIPITI de EREZIE !)…ca si cum noi am fi stapani pe ziua d emaine, daca AZI sunte ERETICi/LIPTITI de ERETICI poate maine MURIM in EREZIE ca nu ne apratine t´ziua de maine… si viclenia e ingaduta pana la un pucnt! punctul de NON- RETOUR cu ele a fost DEPASIT demult !

   2)mesajul catre (teofan) savu = da-i inanate bibicule te urmam „credincios” , ai semnatura noastra in alb, uite si acum cand tu ERETIC esti : te pomenim SUNTEM si noi ERETICE , suntem CU TINE 100% !!!

   sa nu ai nici o grija frate, Sf Paisie te va pazi cata vreme esti atent la Ortodoxie si pb lepadarii prin premergatoarele pecetii lui anticrist si NU primesti nici o alta INSELARE ( vezi boca, etc) !

   Apreciază

  • valentindortodox said, on august 16, 2016 at 12:36 am

   spune totul exprimarea „Stăpâne”
   Stăpânul lor e un eretic şi aşa sunt şi ei.

   Apreciază

 8. Sluga netrebnica said, on august 15, 2016 at 9:56 pm

  Daca ma poate cineva ajuta, caut o scriere in care un Parinte ce nu vroia sa intrerupa pomenirea si comuniunea cu un ierarh cazut in erezie, dar care vroia sa se intoarca la obstea Parintilor si tot vroia sa justifice faptele si zicerile patriarhului eretic.
  Dar ceilalti Parinti nu-l lasau sa vorbeasca deloc si ii spuneau sa-l dea anatemei pe ierarhul eretic.
  Intr-un final, Parintele ce vroia sa caute justificari ierarhului eretic, asculta de ceilalti Parinti si il da anatemei.
  Atunci, ceilalti Parinti ii spun: vrednic esti.
  Si ca prin minune, ii disparuse cu totul dorinta si gandul care nu-i dadeau pace, si care il indemnau sa caute justificari pentru comuniunea cu ierarhul eretic.
  Si astfel l-au primit Parintii inapoi in obste.

  Apreciază

 9. Sluga netrebnica said, on august 16, 2016 at 10:33 pm

  @ caldiceiimerginiad

  Multumesc!

  Apreciază

 10. […] MARELE SINOD. Scrisoarea deschisa a Manastirii Paltin Petru Voda catre Mitropolitul Teofan […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: