SACCSIV – blog ortodox

“Avantajele” vietii cu cip si fara cash

Posted in Uncategorized by saccsiv on iulie 28, 2016

Intr-un orizont de timp foarte apropiat, cardul bancar si buletinul biometric vor fi in acelasi document cu cip. In paralel vor dispare banii cash.

Unii spun: si ce daca?

Le argumentezi de ce nu e bine si ii rogi sa vizioneze, de exemplu, acest avertisment:

DOCUMENTARE CELEBRE: Interviul luat de Alex Jones lui Aaron Russo, subtitrare in limba romana si o analiza a sa

Iti raspund ca e teoria conspiratiei si ca asa ceva nu se va intampla.

Si totusi deja a inceput sa se intample …

Cateva articole din mass-media:

Un precedent periculos: confiscarea banilor din bănci ar fi posibilă, după o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Adevarul:

Laurenţiu Rebega, care este vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertății din Parlamentul European, spune că astfel Uniunea Europeană salvează băncile falite prin „subminarea statelor și jefuirea cetățenilor“.

„Unele bănci mari se urcă deasupra statelor“

Europarlamentarul explică pe larg, într-un comunicat de presă, cum se desfășoară acest proces:
„Să presupunem că o bancă oarecare, ca urmare a unor operațiuni neperformante, de regulă a unor escrocherii, e în pericol de faliment. În capitalismul clasic, de până la Marea Criză, într-o asemenea situație, falimentul însemna, pe scurt, că bancherii pierdeau tot ce aveau, iar deponenții fie își pierdeau și ei depunerile, fie își recuperau, eventual, o mică parte din acestea, în urma lichidării activelor băncii. În modelul european postbelic, pentru a se evita intrarea într-o spirală de criză, statul intervine împrumutând banca. Bancherii nu pierd, dar sunt puși sub control și trebuie să ramburseze împrumutul de stat într-o perioadă de timp. În fine, depozitele sunt garantate, cel puțin în zona deponenților mici și mijlocii. Deși imperfect, un asemenea model asigură echilibrul economic, stabilitatea financiar-bancară și pacea socială“.

În prezent, mai arată europarlamentarul, „recenta decizie a CJUE ne aduce, aparent, în zona capitalismului clasic. De ce «aparent»? Pentru că, spun adepții neoliberalismului, în zilele noastre, băncile – mai precis anumite bănci – au devenit «prea mari» ca să mai dea faliment. Sunt bănci internaționale, cu operațiuni în toată lumea, iar un faliment ar antrena o reacție în lanț cu consecințe inimaginabile. Aceste bănci trebuie, deci, să fie salvate cu orice preț“.

Dar, potrivit vicepreședintelui Grupului Europa Națiunilor și Libertății, „prețul este triplu. Pe de-o parte, pierd toți depunătorii, întrucât în gaura neagră a falimentului sunt aruncați prima dată banii din depozite. În al doilea rând, prin împrumutul acordat de stat, se aruncă în gaura neagră și banii contribuabililor. În al treilea rând, bancherii nu doar că nu pierd nimic, nu doar că nu sunt sancționați, dar nu mai sunt nici măcar controlați. După cum se vede, în acest model, unele bănci mari se urcă deasupra statelor și implicit deasupra cetățenilor“.

Ce consecinţe poate avea decizia CJUE

Atacul lui Rebega la adresa băncilor atinge aici accente specifice partidelor naționaliste, știut fiind că grupul în care acesta este vicepreședinte întrunește marile partide naționaliste din Europa: „Recenta decizie a CJUE acordă acestor bănci mari, focare de escrocherii, exact un statut de entități intangibile. Consecințele deciziei CJUE sunt extrem de grave. Mai întâi, această decizie este un atac direct la proprietate, așadar la un principiu fundamental al statului de drept. Pe cale de consecință, este afectată siguranța financiară a tuturor cetățenilor Europei și, implicit, și a românilor. În al doilea rând, măsura va distruge, lent, clasa mijlocie, prin sărăcirea acelor depunători care furnizează grosul depozitelor mici și mijlocii“, notează Laurenţiu Rebega.

„Să subliniem că, după Al Doilea Război Mondial, tocmai întărirea clasei mijlocii i-a adus Occidentului dinamism economic, echilibru social și o prosperitate fără precedent. În al treilea rând, decizia CJUE este încă un cui bătut în sicriul statului național, care, lipsit de suveranitate, devine vasalul instituțiilor europene supranaționale și al intereselor marii oligarhii bancare internaționale“, avewrtizeazăp europarlamentarul.

Iată așadar că recenta decizie a CJUE capătă inclusiv conotații politice importante, după cum reiese din finalul mesajului lui Rebega: „Viitorul arată sumbru! Ca să nu ajungem în acest viitor, trebuie să luăm atitudine. Trebuie ca vocea și acțiunile noastre să fie ferme și categorice! Nu băncile trebuie apărate, ci cetățenii! Nu oligarhia trebuie protejată, ci clasa mijlocie! Nu Comisia Europeană trebuie să decidă, ci statul național!“.

Ceea ce devine clar din poziția publică a europarlamentarului Laurențiu Rebega este că decizia CJUE dă apă la moară celor care critică şi băncile, dar și actuala formulă de funcționare a Uniunii Europene.

Piperea: „Decizia e cinică“

Iată ce a postat pe o reţea de socializare, în legătură cu decizia CJUE, avocatul Gheorghe Piperea:
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că directiva privind salvarea de la faliment a băncilor prin confiscarea depozitelor clienților este OK. În principal, motivația este că e preferabil să confiști acești bani de la clienți decât să îi primești cadou de la stat, adică de la contribuabili, mai ales că treaba asta din urmă ar însemna un nasol ajutor de stat.
Decizia e cinică, pentru că băncile au fost ajutate și până acum de state, și nimeni nu și-a pus problemă că ar fi vorba de ajutoare de stat ilegale. Că să nu mai vorbim de eficienţă. Au fost bănci, cum e Dexia, care au fost salvate de stat chiar de două ori, au dat ultra-managerilor lor bonusuri de «succes» de zeci de milioane de euro, după care au intrat din nou în dificultate, iar acum așteaptă salvarea cu bănuții deponenților.
Decizia este și ipocrită, pentru că nu răspunde la întrebări esențiale:
– Trebuie salvate aceste entități malefice care distrug lumi și destine pentru a o lua de la cap, iresponsabil, indiferent de riscurile asumate pe seamă statului și a deponenților?
– De ce trebuie că rezoluția să se deruleze în spațiu privat, discret, între bancheri, fără control judiciar, fără transparență, fără acordul măcar implicit al deponenților, și cu dispreț față de contracte și față de principiul neretroactivității legii?
– Cum rămâne cu dreptul de proprietate?
– Cum rămâne cu proiectele publice, sociale, pe care statul «democratic» nu le mai poate finanța, pentru că are ca prioritate salvarea băncilor?
Părerea mea e că aceste chestiuni sunt de competența CEDO. Acolo s-ar putea decide dacă salvarea acestor sepii malefice și a bunăstării overlorzilor sistemului este prioritară față de dreptul de proprietate asupra banilor din depozite și față de sarcinile esențiale ale statului.
Oricum, pentru lideri europeni ca Matteo Renzi, decizia CJUE pică foarte prost. El va trebui să decidă dacă dă de la buget 40 de miliarde de euro pentru a salva cele trei-patru bănci falite sau dacă va permite că acești bani să fie luați de la deponenți. Că de închis aceste bănci nu se pune problema. Iar decizia italienilor va fi clonată peste tot, inclusiv în România. Ce, credeți că nu mai sunt bănci falite?

Ce spune legislaţia de azi

Legea 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii arată câte se poate de clar că băncile nu pot să apeleze la economiile deponenţilor pentru a fi salvate. Pentru mai multă acurateţe, redăm, în continuare, Articolul 349 din această lege:

Art. 349. – Instituţiile de credit şi entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), c) şi d) includ în prevederile contractuale o clauză în virtutea căreia creditorul sau partea la acordul ce guvernează o datorie acceptă ca aceasta să poată face obiectul exercitării competenţelor de reducere a valorii şi de conversie şi este de acord să se supună oricărei măsuri de reducere a valorii principalului sau a sumei de plată datorate, de conversie sau de anulare, ce poate fi impusă de către Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, în exercitarea competenţelor sale, cu condiţia ca o astfel de datorie: 
   a) să nu fie exclusă în temeiul art. 286; 
   b) să nu fie un depozit prevăzut la art. 234 din Legea nr. 85/2014; 
   c) să fie reglementată de legislaţia unui stat terţ; şi 
   d) să fie emisă sau contractată după data de la care se aplică prevederile referitoare la recapitalizarea internă.

Iată şi un articol – dintr-o altă lege – care arată că banii deponenţilor au prioritate la rambursare, în cazul unui faliment al instituţiei de credit:

În cazul falimentului unei instituţii de credit, creanţele se plătesc în lei, în următoarea ordine:
– 1. taxele, timbrele şi orice alte cheltuieli aferente procedurii falimentului, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea instituţiei de credit debitoare, precum şi plata onorariilor persoanelor angajate în condiţiile legii, inclusiv ale lichidatorului judiciar;
– 2. creanţele rezultate din depozitele eligibile în sensul prevederilor cuprinse în legislaţia privind schemele de garantare a depozitelor, inclusiv creanţele schemelor de garantare a depozitelor rezultate din subrogarea în drepturile deponenţilor garantaţi şi/sau din finanţarea, potrivit legii, a măsurilor de rezoluţie a instituţiei de credit debitoare, precum şi creanţele izvorâte din raporturi de muncă pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
– 3. creanţele reprezentând acea parte a depozitelor eligibile ale persoanelor fizice, ale microîntreprinderilor şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii care depăşeşte plafonul de acoperire prevăzut în legislaţia privind schemele de garantare a depozitelor şi depozitele persoanelor fizice, ale microîntreprinderilor şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii, care ar fi depozite eligibile dacă nu ar fi fost făcute prin intermediul sucursalelor situate în afara Uniunii ale unor instituţii stabilite în Uniune;
– 4. creanţele rezultând din activitatea debitorului după deschiderea procedurii;
– 5. creanţele bugetare, creanţele schemelor de garantare a depozitelor, altele decât cele prevăzute la pct. 2, precum şi creanţele Băncii Naţionale a României decurgând din credite acordate de aceasta instituţiei de credit;
– 6. creanţele decurgând din operaţiuni de trezorerie, din operaţiuni interbancare, din operaţiuni cu clientelă, operaţiuni cu titluri, alte operaţiuni bancare, precum şi din cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, precum şi alte creanţe chirografare;
– 7. creanţele izvorând din acte cu titlu gratuit;
– 8. creanţele decurgând din instrumente de datorie şi din împrumuturi, având la bază convenţii care prevăd o clauză de subordonare potrivit căreia, în caz de lichidare sau faliment al instituţiei de credit, astfel de creanţe urmează să fie plătite după creanţele tuturor creditorilor chirografari nesubordonaţi şi, după caz, ale altor creditori chirografari subordonaţi; în cadrul acestei categorii de creanţe, plata acestora se va efectua cu respectarea ordinii de preferinţă stabilite prin clauza de subordonare aferentă fiecărei creanţe;
– 9. creanţele acţionarilor instituţiei de credit în faliment, respectiv creanţele membrilor cooperatori ai cooperativelor de credit afiliate casei centrale a cooperativelor de credit în faliment, derivând din dreptul rezidual al calităţii lor, potrivit prevederilor legale şi statutare.

Guvernul dă aprobare de MONITORIZARE a deţinătorilor de CARDURI, EVZ:

Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România (APADOR-CH) condamnă modul abuziv prin care Guvernul adoptă reglementări de ordin fiscal prin care afectează ori restrânge drepturi şi libertăţi fundamentale.
APADOR-CH scrie că ultimul abuz de acest fel este un proiect de hotărâre de Guvern care permite ANAF autoabilitarea de a încălca viaţa privată a persoanelor, monitorizând fără autorizare judecătorească orice operaţiune financiară efectuată de fiecare deţinător de card.

Asta ar însemna ca ANAF şi Ministerul de Finanţe să aibă o autoritate mai mare decât a procurorilor, aceste structuri fiscale dorind să aibă o putere de decizie mai mare decât a Constituţiei şi a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Articolul 116, al 6 din Constituţie interzice vehement restrângerea şi afectarea drepturiloe şi libertăţilor fundamentale prin ordonanţă  de urgenţă (OUG), deoarece numai legea poate impune asta.

În mod clar, orice informaţie cu privire la operaţiuni efectuate de către deţinătorul de card sunt date cu caracter personal, potrivit art. 3lit. A din Legea nr. 677/2001 şi sunt parte din viaţa privată a persoanei.

Citiţi aici întregul articol publicat pe apador.org

Intruziune majora in viata privata: Fiscul vrea sa primeasca fara mandat judecatoresc toate datele celor care cumpara cu cardul, Hotnews:

Fiscul vrea sa primeasca, fara un mandat judecatoresc, ‘toate detaliile disponibile cu privire la identitatea detinatorului cardului’, ori de cate ori se efectueaza plati electronice cu cardul bancar prin intermediul POS-urilor, se arata intr-un proiect de act normativ pus in dezbatere publica de Ministerul de Finante. In plus, Fiscul vrea sa primeasca date precum: ID-ul comerciantului, numarul si valoarea bonului fiscal, precum si data, ora si minutul emiterii bonului fiscal.
„In cazul platilor electronice, efectuate cu cardul bancar prin intermediul POS-ului, entitatea care gestioneaza certificarea/autorizarea tranzactiei, va comunica Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, simultan cu transmiterea tranzactiei catre institutia acceptanta si urmatoarele date:
a) ID terminal;
b) ID comerciant;
c) numarul bonului fiscal;
d) valoarea bonului fiscal;
e) data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;
f) institutia acceptanta;
g) numarul cardului utilizat pentru efectuarea platii;
h) cod autorizare plata;
i) toate detaliile disponibile cu privire la identitatea detinatorului cardului”.
Aceasta prevedere apare intr-una din Anexele unui proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, document scos in dezbatere publica pe site-ul Ministerului de Finante in data de 12 iulie 2016.
HotNews.ro a solicitat Ministerului de Finante si ANAF explicatii in legatura cu aceste prevederi care ar reprezenta o intruziune majora in viata privata, in conditiile in care astfel de date personale, desi sunt retinute de banci, nu pot fi utilizate discretionar de autoritati, ci numai prin mandat judecatoresc.
Un exemplu il reprezinta procurorii care daca vor sa aiba acces si sa utilizeze astfel de date o pot face numai dupa obtinerea unui mandat in acest sens de la un judecator.
In acelasi timp, dincolo de posibilitatea de a folosi aceste date, o problema tine si de retinerea/stocarea lor. Are ANAF suficiente masuri de securitate cibernetica pentru a se apara in fata unui atac cibernetic menit sa fure aceste date? Vom reveni cu detalii imediat ce le vom primi.

 

16 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. ortodoxend said, on iulie 28, 2016 at 9:54 pm

  treaba cu fiscul e groasa. vor folosi datele pentru marketing personificat, pentru controlul populatiei dar si pentru alte scopuri oculte. este un premergator al cipului, care va monitoriza orice cumparare si vanzare. iar treaba cu bancile care au voie sa-ti ia banii oricand, e facuta cu scopul de a-si retrage oamenii banii astfel incat sa cada sistemul bancar si sa se genereze o criza.

  Apreciat de 1 persoană

 2. dante said, on iulie 28, 2016 at 10:03 pm

  http://adevarulfinanciar.ro/articol/anaf-vrea-datele-privind-platile-cu-cardul-din-magazine-mai-putin-numarul-cardului-si-informatiile-necunoscute-de-banci/

  O lume minunata!!! este ceea ce noi le pregatim copiilor nostri prin nepasarea si imbuibarea noastra. Usor usor se stringe latul pe nesimtitie, caci in nesimtire traim. Dragi romani folositi in continuare progresele stiintei si fiti slugi sistemului.

  Apreciat de 1 persoană

 3. Stefan said, on iulie 28, 2016 at 10:04 pm

  Pai totul se rezuma la ,,ai drepturi obligatorii”,controlul absolut al Goimului creat de spurcatii de Jidani si oricum romaneii acum sunt in vacante (c’asa i’afara si au muncit prea mult) si chiar de nu ar fi 80 de procente nu mai le e frica de nimic.Romania are o populatie fara Duh si super naiva ,care nu mai poate distinge si totodata nici nu mai doreste sa lupte ptr ceea ce i se va intampla si lui ca mare,, cetatean european”,dar mai ales copiilor lui.Multi dintre romanei nici nu mai sunt calificati de a-si creste propriii copii ,deoarece au devenit niste oameni total goi sufleteste ,precum si marii ARIENI sau mahomedani ai Babei Merkel sau cetatenii astia ai lui ,,je suis ..Charlie” .Pai s-a semnat si pact de inabusire militara a revoltelor interne si mai apoi internationale in perioada de vacante a goimilor de 29 de state ,bineinteles si de papagalii Romaniei ,sa intervina ONU in caz ca populatiile civile vor fi deranjate din viata lor roz din MATRIX sau vor deranja mai ales ei pa institutiile lor de STAT atunci cand vor ordona Sionistii sa se tranteasca economic toata planeta in cap odata -ei au imprumutat toate statele cu bistari ,iar acum il vor cere inapoi,ptr noi goimii ei au denumit-o CRIZA,Oricum ANAFUL creat de Poanta Viorel ptr a strange chipurile fostul bacsis , va face ravagii in Romania nepregatita inca ptr a accepta PECETEA.
  E foarte simplu dupa ce angajezi un personal pe un anumit profil ( de exemplu -sa ma aplaude si sa zambeasca cand imi ia banii sau imi da vreo pedeapsa),iar acest personal ii bagi frica ca e controlat de alt personal ,care si acel personal e controlat de un alt personal mult mai restrans si…etc,etc.Totodata respectivilor papusei trebuie sa le speli rapid creierasele si sa-i indoctrinezi ca ceea ce fac ei fac spre un anumit bine,dar sa nu-l lasi sa caute el binele sau sa-l poate defini vreodata.Asa va fi acest ANAF si toate Institutiile de forta si control vor fi Roboti si Androizii =Oameni fara Duh si prosi ,ca si 80 de procente din Primarii din Romania sau politichistii analfabeti (pai nu exista Dumnezeu ,iar Raiul si Iadul sunt aici pa Pamant,noi fiind urmasii gorilei si cimpanzeului ha!ha!ha!).Inceputul sfarsitului si Babilonului Evoluat.Toate popoarele ar trebui sa inceapa razboiul cu guvernele lor ,dar aceste popoare nu mai exista fiindca au fost amestecate de 2- 3 sute de ani unele cu altele. Arma cea mai puternica a fost PRESA mai ales tv ,care a spus si spune doar si numai minciuni si franturi de realitate .
  INCEPE SA SE REALIZEZE SUPERMEMORANDUMUL !! Oare 2020 se va desface sampania ptr Venirea lui EL OMUL in numele lui propriu ?!

  Apreciază

 4. ManolescuBD said, on iulie 28, 2016 at 11:38 pm

  Apreciază

  • el said, on iulie 29, 2016 at 1:28 am

   picasso

   o sa-i judece si el Irineu pe apostatii astia daca o spune din convingere sincera!
   oricum destituit a fost cu NEDREPTATE ! si faptul ca e tinut in conditiile INCREDIBILE lipsite de orice respect in care traieste el acum, e o dovada ca e nevinovat de ce l-au acuzat si mucenic de va fi sincer cu Hristos !
   daca as trai in Ierusalim m-as duce zilnic sa-l vad si sa-i duc macar ceva de mancare ca magaiere!
   RUSINE pentru patriarhii „Hortodocsi” de azi care ingaduiesc asa o umilinta pentru fratele lor NE-ERETIC, !

   Apreciază

 5. el said, on iulie 29, 2016 at 1:59 am

  saccsiv

  „Avantajele” vietii cu cip si fara cash ! ___esti tare ! 🙂

  atat ne-a mai ramas daca to au pus labele pe putere indracitii, sa facem haz de necaz IDENTIFICAND EXACT dusmanii si lucrarile lor , e o dovada SIGURA de sanatate a sufletului !

  Apreciază

 6. Ana said, on iulie 29, 2016 at 9:57 am

  In 2013 sau 2014, nu mai tin minte exact, am donat niste bani online pentru o campanie de salvare a caselor cu arhitectura in stil traditional de la Rosia Montana. In nici 30 de minute de la donatie, ma suna un tip cu voce de agent 007, de la banca unde am cardul, sa ma atentioneze ca tocmai am facut o plata catre un destinatar care nu e sigur… Nu e sigur din ce punct de vedere? Si cum v-ati dat voi cei de la banca seama, in 30 de minute, ca destinatarul nu e sigur? Aveti o baza de date cu toti destinatarii care nu sunt siguri? Pai ar fi mii de destinatari, si mi se pare neplauzibil. E clar ca toate actiunile directionate spre salvarea Rosiei Montane erau monitorizate. Pana la momentul donatiei mai facusem zeci de tranzactii online, si niciodata nu m-a sunat un agent 007 din asta sa ma atentioneze… Asta pentru toti cei care spun ca suntem paranoici…

  Inca o chestie interesanta si putin offtopic. In octombrie 2015 m-am angajat la o firma. Inainte de asta mai avusem vreo 3 job-uri, dintre care, la unul din ele am stat doar 2 saptamani, pentru ca in perioada de proba mi-am dat seama imediat ca e o porcarie si ca cucoana de la resurse umane ma mintise cu privire la sarcinile job-ului, ma rog… Asa ca am plecat de acolo dupa doar 2 saptamani. In fine, m-am dus in octombrie 2015 la controlul medical obligatoriu pentru job. Si ma intreaba doctorita ce experiente profesionale am mai avut pana atunci. Ii zic toate job-urile, mai putin cel la care am stat doar 2 saptamani, pentru ca am considerat ca ma pune intr-o lumina proasta sa zic ca am stat doar 2 saptamani intr-un loc (cu toate ca in perioada de proba e dreptul tau sa pleci cand vrei, fara preaviz si fara motivare, dar se pare ca angajatii nu au drepturi). La care doctorita se uita la mine si imi zice:”Dar noi avem alte informatii aici.” Asa ca a trebuit sa-i zic si de faza cu job-ul la care am stat doar 2 saptamani. Acum intreb: de ce nu ai dreptul simplu de a ascunde o parte din trecutul tau, daca acea parte iti afecteaza prezentul? Faptul ca nu poti ascunde nici macar o mica parte din trecutul tau e grav!

  Inca o faza tare, care poate fi numita „coincidenta”. Toata lumea stie ca Windows 10, care e oferit gratuit pana pe 29 iulie 2016, e de fapt un instrument de colectare a datelor personale. Cu toate astea, eu mi-l doream, fiind destul de pasionata de tehnologie. Dar aveam dubii daca sa-mi las Win 7 sa se updateze la 10, pentru ca Win 7 al meu era piratat, si ma gandeam ca daca il updatez la 10 imi blocheaza astia lap-top-ul… In 2016, fix de Sfintii Constantin si Elena, mi se instaleaza automat Win 10… M-a socat chestia asta, pentru ca pe mine ma cheama si Constantina, deci a fost ca si cum mi-ar fi facut un cadou fix de ziua mea… Evident, nu a foat un cadou, probabil colecteaza de la mine date personale in prostie, iar cand o sa le convina o sa-mi blocheze lap-top-ul. Dar asa a parut, ca si cum ar fi fost un cadou. Parca am fi in Orwell- 1984.

  Apropo de Win 10 care ne spioneaza… Nu-mi mergea o chestie la Win 10 acum vreo 3 saptamani. Am cautat pe google solutii, dar nu am incercat niciuna. Am stins lap-top-ul si l-am repornit a doua zi. Am incercat aceeasi functie care nu mergea. Ghiciti ce, acum a mers! Asta dupa ce eu doar am cautat pe google cu o zi inainte solutii la problema mea, fara sa aplic vreuna.

  Apreciază

  • Nicoleta said, on iulie 29, 2016 at 12:17 pm

   Multumim, Ana. Continua sa ne scrii experientele tale, caci ne vor folosi si noua.

   Am si eu una cu medicul de familie. Din mai 2015 nu am mai fost deloc la doctor. Mi-am spus ca daca tot sant cardurile obligatorii, sa profit de „ocazie” si sa le zic (medicului, cardului si sistemului) PAS! Ca urmare a deciziei mele, Dumnezeu m-a vindecat brusc de toate bolile mele – inchipuite sau neinchipuite – si m-am lasat cu toata fiinta mea in Voia si Bratele Lui. Asa ca…, dragii mei, trece cu toata viteza 1 an de zile de la decizia mea si la fix 1 an de zile (parca s-a uitat pe calendar doctora!) imi trimite mesaj pe telefon: „ce faci Nicoleta, mai traiesti”? !!! Am zis ca nu-i adevarat… Bineinteles ca nu i-am trimis nici un raspuns, asteptand sa mai dea un semn de viata. Dar…, nimic. Probabil ca vroia sa stie daca sa mai emita niscaiva retete pe numele meu, stiind deja femeia ca nu ma inghesui sa iau medicamente, nici macar „recomandate”.

   Mancati putin si numai de foame. Mancati sanatos si rugati-va cat puteti de mult. Faceti milostenie. Mergeti la Sfintele Slujbe din toata saptamana si mai ales la Sfanta Liturghie sa nu lipsiti si cu siguranta Dumnezeu va va tine sanatosi. Aceasta este Reteta Domnului.

   Doamne ajuta.

   Apreciază

  • pcmouse said, on iulie 29, 2016 at 11:06 pm

   google(66 6 )stie ce ai cautat..dar ce treaba are cu…Microsoft??

   Apreciază

   • Ana said, on august 1, 2016 at 2:35 pm

    Si google, si Microsoft stiu ce ai cautat 🙂 In ipoteza ca Microsoft totusi nu ar sti (dar eu sunt sigura ca stie), atunci google poate comunica usor cu Microsoft sa-i spuna ce fac. Oricum, ambii afla tot ce vor despre tine. Am citit pe net ca Win 10 iti poate porni camera sa iti filmeze incaperea, dar poti lipi un scotch pe camera. Mai poate inregistra discutiile din incapere, dar si aici te poti proteja, prin simpla evitare a discutiilor in preajma lap-top-ului. Dar pe ei ii intereseaza in primul rand ce faci pe net, daca esti anti-sistem sau nu, si aici nu vad cum te poti proteja. Doar sa stai pe net numai strictul necesar, dar asta e tot. Oricum, nu dadeau ei Win 10 pe gratis daca nu aveau ceva de castigat din asta. De asta am si stat pe ganduri daca sa trec la Win 10, dar m-au trecut ei fara sa ma intrebe 😐

    Apreciază

 7. mihai said, on iulie 29, 2016 at 1:40 pm

  Nicolea la mine in familie toata lumea au primit acel blestemat de card fara exceptie degeaba le explicam mai oameni buni nu acceptati asa ceva pt ca sunt niste iluzii desarte, eu nu lam acceptat singurul din familie

  Apreciază

 8. dante said, on iulie 29, 2016 at 4:00 pm

  @ el
  nu ma mir, ci era doar un strigat amar pentru lumea de azi, cu speranta ca macar unii dintre noi se vor trezi. Macar acum cind asumarea libertatii va trece prin …stomac, cind multi vor intelege ca acceptarea benevola a modernismului apostat, va duce la pierderea materialului, a libertatii si a sufletului. Citi dintre noi mai considera ca omul mai are si suflet? Pentru majoritatea oamenilor, omul este un animal provenit din cimpanzeu, care vine de nicaieri si se indreapta spre nicaieri. Trista conditie umana!!

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: