SACCSIV – blog ortodox

FINAL MARELE SINOD. Critica Mitropolitului Serafim de Pireu / N-au semnat toti? / Ce facea BOR in Italia in timpul Sinodului din Creta …

Posted in Uncategorized by saccsiv on iunie 28, 2016

Iata ce putem citi la Mitropolitul Serafim de Pireu: Primele constatări dureroase despre sinodul panortodox din Creta de pe Sinodul Talharesc:

ips Serafim de Pireu

“Cu multă tristețe și durere sufleteasca am urmarit in mass-media începutul Sfântului si Marelui Sinod, pornind de la liturghia Rusaliilor de duminica  și supunem atentiei cu celeritate, în rândurile care urmează poporului credincios al lui Dumnezeu, primele noastre constatari “, mentioneaza, printre altele, Biroul privind studiul ereziilor și ecumenismului al manastirii Piraeus.

Va transmitem mai jos detaliat:

Cu multă tristețe și durere sufleteasca am urmarit in mass-media începutul sinodului panortodox pornind de la liturghia Rusaliilor de duminica  și supunem atentiei cu celeritate, în rândurile care urmează, poporului credincios al lui Dumnezeu, primele noastre constatari.
1. Prima constatare dureroasa o reprezinta prezența și rugăciunea in comun in cadrul Utreniei și Sfintei Liturghii a aceastei mari sărbători Domnesti la Biserica Sf. Mina a Papistasilor, protestanților și monofiziților eretici, fapt care, după cum este cunoscut tuturor, este interzis de Sfintele Canoane. Intaistatatorii ortodocși și ceilalți ierarhi participanți au călcat Sfintele Canoane  Apostolice și Sinodale, dorind astfel sa transmita de la inceput un mesaj intregii lumi, cât de mult respecta deciziile luate in Sinoadele Ecumenice și, prin urmare, instituția sinodala fata de care  dau declarații răsunătoare.

 1. A doua constatare tristă a fost data de prezența la deschiderea lucrarilor Sfântului si Mare Sinod în calitate de invitați oficiali ai delegațiilor trimise de comunitățile eretice ale papistasilor, protestanților și monofiziților, ceea ce  este o inovație fără precedent, străină tradiției noastre sinodale. Într-adevăr, acesti delegati au fost numiti ca ”reprezentanți ai Bisericilor surori” de către Patriarhul Ecumenic. Bartolomeu, chiar înainte ca Sfântul Sinod sa decida asupra recunoasterii caracterului eclesial sau nu a acestor comunități eretice. Asadar, Kir dl Bartholomeu punandu-ne in fata unui fapt împlinit, a trimis un al doilea mesaj, de data aceasta către membrii Sinodului, si anume că el nu are nicio intenție de a numi pe eterodocsi eretici, ci biserici surori. Niciodată în istoria Sinoadelor Ecumenice și Locale din perioada bizantină nu a existat conceptul de “observatori”. Adică sa participe la acestea ca invitati de cinste, eretici, ale căror învățături eretice au fost de fapt condamnate de Sinoadele Ecumenice anterioare. Ereticii puteau fi invitați in calitate de vinovati, ca sa ceara ierare si nu  ca invitati de onoare. Numai la Conciliile A și B ale Vaticanului a apărut statutul de “observator”. Este evident că sinodul panortodox a preluat standardele papale.
 2. O altă constatare tristă este inceperea în sine a sinodului panortodox. Sinodul si-a început activitatea în contradicție cu Regulamentul de organizare și funcționare, semnat în timpul Sinaxei Intaistatatorilor din ianuarie 2016. Prezentul regulament prevede, printre altele, că Sinodul„se convoaca de catre Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, de comun acord cu Preafericitii Intaistatatori ai Bisericilor Autocefale Ortodoxe.“(art.1). Astfel că, deoarece patru biserici autocefale (Rusia, Bulgaria, Georgia și Antiohia), nu au fost de acord in mod justificat cu privire la convocarea sesiunii Sinodului și au facut apel ca acesta sa se amâne, nu s-a indeplinit conditia de„comun acord a Preafericitilor Intaistatatori”. Prin urmare, nu sunt in masura, în temeiul acestui regulament, nici Patriarhul și nici celelalte biserici locale sa organizeze un Sinod, în cazul în care, desigur, doresc să respecte regulamentul pe care l-au semnat. In rest, Intaistatatorii si membrii Sinodului se lauda ca respecte cu acrivie regulamentul.
 3. O altă concluzie tristă este faptul ca Sinodul si-a început activitatea fără sa ratifice in prealabil toti termenii si Sfintele Canoane Sinodale care au fost adoptate de Sinoadele Ecumenice anterioare, astfel încât si acest Sinod sa aiba o continuitate organică cu cele precedente. Este de retinut că referirea la Sinoadele Ecumenice anterioare a fos o practica respectata în mod constant de către Sfinții Părinți ai acestor Sinoade. Prin aceasta practica Părinții au vrut să proclame că acceptă ceea ce Sinoadele Ecumenice anterioare stabileau ca si dogme și ca doresc să continue aceasta lucrare. Un exemplu tipic o reprezinta recunoașterea Sinodului de la 787 ca al VII-lea Sinod Ecumenic in cadrul Consiliului Ecumenic al Sf. Fotie din perioada 879-880.

[Nu stim de ce Biroul afirma asa ceva, devreme ce in Encliclica Sinodului Panortodox aceste Sinoade chiar au fost evocate si recunoscute ca avand autoritate universala – N.N.]

 1. O altă concluzie tristă este faptul ca Sinodul si-a început lucrarile pe baza unui Regulament de organizare și funcționare, care nu a fost unanim acceptat de către toți Intaistatatorii in cadrul Sinaxei acestora din ianuarie 2016, dat fiind faptul ca Biserica din Antiohia nu a semnat. Principiul unanimității a fost, asadar, o condiție necesară și prealabilă pentru convocarea Sinodului,  prevăzuta în prezentul regulament.
 2. De asemenea, si-a început activitatea pe baza textelor unanim acceptate in cadrul Conferinței Presinodale. Dar aceasta baza nu s-a dovedit sigura, solidă și fermă așa cum s-a vazut ulterior. Acest lucru se datorează faptului că cele șase texte pre-sinodale, cu toate ca au fost acceptate unanim de către reprezentanții care au participat la intalnirile presinodale prin Sinaxa Intaistatatorilor (în ianuarie 2016), dar nu si de ierarhiile Bisericilor locale autocefale. Aceste biserici, atunci când au primit textele de la Intaistatatorii lor, asa cum au fost ele compuse in cadrul intalnirilor pre-sinodale, le-au studiat in sinoadele locale. Multe dintre acestea, cum ar fi Biserica din Bulgaria, Grecia, Georgia si altele, in timpul cercetarii textelor conciliare au constatat lacune, ambiguități, cacodoxii etc., prin urmare au facut modificări și corecturi dupa cum se impunea.

Pentru aceste biserici care au adus corecturi și modificări în urma discutiilor sinodale, este evident că nu mai erau valabile textele pre-sinodale în forma pe care o aveau atunci, ci in noua forma modificata. Faptul că Intâistătătorii au semnat textele pre-siodale în unanimitate, (la fel ca în Regulamentul Siodului), aceasta nu înseamnă că ierarhiile bisericilor locale erau obligate de semnăturile Intaistatatorilor ca să accepte aceste texte . Opinia personală a unui Intaistatator în orice caz nu  poate angaja și obliga Sinodul local sau orice Ierarh, altfel Intaistatatorii s-ar transforma in Papa care ar decide si si-ar impune suveranitatea. Cel mai înalt organ de conducere al Bisericilor Ortodoxe locale, conform tradiției ortodoxe, nu este reprezentat de  Întâistătător ci de Sinodul Ierarhiei.

După toate cele mentionate anterior este devine evident  că este total greșit ca Patriarhul Ecumenic să revendice în discursul său de deschidere:. “Putem, prin urmare, sa ne incepem lucrarile noastre pe baza textelor aprobate în unanimitate de catre  Biserici”.  Aici Patriarhul Ecumenic vrea sa spuna prin “texte aprobate în unanimitate” evident, textele presinodale, semnate de Sinaxa Întâistătătorilor (ianuarie 2016), care nu se aplică insa anumitor biserici, după corecțiile și modificările care s-au facut in mod sinodal. Desigur, ar trebui mentionat că nu există cu adevarat unanimitatea despre care vorbește Patriarhul Ecumenic, deoarece unele biserici s-au diferentiat. Inutil să mai spunem, de asemenea, că, în ciuda falselor pretentii de unanimitate, Patriarhul a mai avut si alte greseli in discursul sau introductiv. Mai există și alte locuri în acest discurs, care necesita sa fie analizate in mod critic, pe care cu siguranta le vor  evidenția alți frați în Hristos.

 1. O altă constatare tristă este faptul că cele patru biserici care nu au participat la Sinod, au fost ocărâte pe plan internațional.Absența lor a fost prezentata atat de catre Patriarhul Ecumenic cat și de alti Intâistătători, în discursurile introductive, ca fiind complet nejustificată și condamnabila. Și nici mai mult, nici  mai puțin aceste biserici care au absentat au aparut ca vinovate și responsabile de crearea de  schisme și diviziuni. Cu toate acestea, aceste biserici în cele din urmă nu au participat, nu pentru că asa li s-a nazarit lor, ci pentru că, așa cum am explicat mai sus, au constatat in timpul cercetarii sinodale ca textele au probleme. Și, așa cum era foarte firesc, au cerut amânarea Sinodului, pentru a le aprofunda, pentru a face corecțiile necesare, și pentru a produce astfel noi texte care sa poata fi acceptate unanim de către toate Bisericile locale. Dar, pentru că nu a fost acceptat propunerea lor de a amâna Sindoul, acestea au ales sa nu participe.
 2. O altă concluzie tristă, probabil, cea mai trista dintre toate celelalte o reprezinta o nouă formulare întunecată și nociva introdusa in text: “Legaturile dintre Biserica Ortodoxă cu restul lumii creștine” este o recunoaștere in termeni reali a eclesialitatii ereticilor eterodocsi. Iată care este versiunea acceptată în unanimitate de Sinod:“Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorica a altor biserici creștine eterodoxe și confesiuni”,în loc de formula: “Biserica Ortodoxă recunoaște existenta istorica a altor Biserici și confesiuni creștine”. Adica cuvântul “existența” se înlocuiește cu cuvântul “numele” și sintagmei “Bisericilor și confesiuni creștine” i se adauga “heterodoxe”. Această modificare este o formulare propusă de Preafericitul Arhiepiscop al Greciei, Ieronim, după îndelungi discuții și consultări în timpul cărora au fost exprimate mai multe puncte de vedere contradictorii.Cu noua exprimare spune Preafericitul Arhiepiscop al Greciei că “reusim sa ajungem la o decizie sinodala pentru prima dată în istorie care sa delimiteze contextul istoric al relațiilor cu eterodocșii, nu în existență, ci numai în denumirea istorică a acestor Biserici creștine eterodoxe si confesiuni.”

Aici ar trebui sa ne punem urmatoarea intrebare logică: Cum este posibil să numeasca cineva ceva, în timp ce, in acelasi timp, respinge existența acelui fapt, pe care il numește? Inacceptabil si contradictoriu din punct de vedere doctrinar este si acceptarea denumirii de “Biserici crestine eterodoxe si confesiuni”. Confesiunile eterodoxe  nu pot fi numite „Biserici” deoarece exact de aceea le denumim  „etero” (terțe, altele), dogme eretice și prin urmare ca eretice nu pot fi numite „Biserici”.

 1. De asemenea, foarte trist este si faptul că delegația Bisericii din Grecia nu a rămas credincioasa și ferma fata de deciziile Sinodului Ierarhiei din 24 și 25 mai așa cum ar fi trebuit sa facă. Sinodul decisese să înlocuiască cuvintele“existenta istorica a altor Biserici și confesiuni creștine” cu expresia“existenta istorica a altor Confesiuni si comunități creștine”.
 2. În cele din urmă o altă concluzie tristă este legata de ceea ce a declarat caustic Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la sfârșitul lucrarilor. Printre altele, el a proclamat că “Patriarhia Ecumenică a facut pionierat in cadrul mișcărilor ecumenice.”De asemenea, el s-a referit la Enciclica pan-eretica din 1920, „care este caracterizată de mulți ca fondatoarea statutului pentru CMB” și că “Patriarhia Ecumenică a fost unul dintre membrii fondatori ai CMB la Amsterdam … “.

Ne-am oprit doar asupra acestor aspecte pentru moment, fără ca acest lucru să însemne că se termina aici lista constatărilor dureroase. Este normal că, după cele menționate mai sus, se naște întrebarea: De la un Sinod care a început și s-a finalizat în acest fel, ce se poate aștepta? Așa cum a spus și Domnul:“Nu este niciun pom bun, care să facă roadă rea, și niciun pom rău care să facă roadă bună. Căci orice pom se cunoaște după roada lui.” ( Luca 6,43-44) Fiecare să traga singur concluziile.

sursa: http://www.vimaorthodoxias.gr

Iata si comentariul fratelui de la Bucovina Profunda la articolul Minciuna oficială a unui sinod ce ține neapărat să pară Mare și Sfânt și panortodox, in ciuda tuturor evidențelor:

Oficialitatile dezbaterilor din aceste zile din Creta au publicat pe siteul lor oficial 8 documente, rezolutii oficiale, cu lista tuturor episcopilor drept semnatari. Cel putin 3 din aceste 8 rezolutii au probleme grave de continut si formulare, probleme multiple de la ambiguitati la erezii, una din ele fiind cu totul si pe de-a-ntregul de neacceptat. Toti cei ce am urmarit desfasurarea dezbaterilor am fost consternati afland ca documentele cu pricina au fost semnate in unanimitate, conform siteului oficial. Totul s-a dovedit a fi o minciuna nerusinata spusa de stafful de organizare a pseudo-sinodului cretan, surse independente au comunicat ca mitropolitul Hieroteos Vlahos alaturi de alti 7 nu au semnat.
Se pare ca ceea ce se dorea a fi Sfantul si Marele Sinod panortodox este in realitate un demers al unor oameni marunti sufleteste, plini de patimi si interese spurcate si nesfinte, dispusi sa strice sinodalitatea prin presiuni, prin regulamente totalitare inventate si chiar prin minciuna.
Fericim pe cei ce au facut o marturisire prin absenta argumentata teologic si fericim de doua ori pe cei ce au facut o marturisire prin opozitia si nesemnarea argumentata, fata de documentele nedemne. (notă 
Bucovina Profundă)

   Iata si ce putem citi la Congresul cu tema „Creştinismul din Occident şi din Orient între Schismă şi Unitate”, la Genova – Italia de pe Basilica:

2

În perioada 23 – 24 iunie 2016 a avut loc la Genova (Italia) congresul cu tema Cristianesimo d’Occidente e d’Oriente tra Scisma e Unità. Congresul a propus o întâlnire de dialog între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano – Catolică.

Timp de 2 zile, ierarhi, preoți și profesori ortodocși și catolici, din România și Italia, au prezentat noi posibilități de apropiere între cele două Biserici.

Din partea Bisericii Ortodoxe Române, la congres au participat: Preasfințitul Părinte Ignatie Mureşanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Spaniei şi Portugaliei, Pr. prof. dr. Holbea Gheorghe, Pr. prof. dr. Daniel Benga de la Facultatea de Teologie din București şi Pr. Sorin Constantin Filip, Protoiereul Protopopiatului ortodox român din Liguria, Italia.

A fost o întâlnire de dialog între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică, a afirmat părintele protopop Sorin Constantin Filip pentru Radio TRINITAS:

 

Reclame

36 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. mihai said, on iunie 28, 2016 at 9:47 am

  Inca mai sunt Ierarhi cu coloana vertrebrala din fericire

  Apreciază

 2. Ioan said, on iunie 28, 2016 at 11:44 am

  Este foarte, foarte grav ce s-a petrecut zilele acestea in Creta. Au ridicat ecumenismul la rang de dogma si au oferit baza „legala” pentru a combate pe anti-ecumenisti.

  Citim la punctul 2 din documentul: „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine”:

  „Astfel, participarea ortodoxă la Mișcarea Ecumenică pentru restabilirea unității cu alți creștini în Biserica Una, Sfânta, Soborniceasca și Apostoleasca, nu este deloc împotriva naturii și istoriei Bisericii Ortodoxe, ci constituie expresia constantă a credinței și tradiției apostolice în condiții istorice noi.Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine.”

  Si la punctul 22:

  „Biserica Ortodoxă condamnă orice tentativă de dezbinare a unităţii Bisericii, fie din partea unor persoane individuale sau a unor grupuri, sub pretextul unei presupuse apărări a Ortodoxiei pure. După cum mărturiseşte întreaga viaţă a Bisericii Ortodoxe, păstrarea credinţei ortodoxe pure nu este asigurată decât numai prin sistemul sinodal, care constituie dintotdeauna, în sânul Bisericii, judecătorul desemnat şi ultim în materie de credinţă”.

  Din cele doua texte adoptate rezulta ca ecumenismul face parte din traditia apostolica a Bisericii Ortodoxe, cei care se opun acestuia sunt schismatici si dusmanii Bisericii. Asa afirma acesti pseudo-ierarhi care vor sa instituie un fel de dictatura sinodala, asemanatoare papalitatii eretice.

  Ce poate fi mai ingrozitor decat atat?

  În Enciclica din anul 1848 Patriarhii Răsăriteni au formulat următoarea mărturisire de credinţă: „…La noi nici Patriarhii, nici Sinoadele, niciodată n-au putut introduce ceva nou, deoarece păstrătorul bunei cinstiri este chiar Trupul Bisericii, adică poporul, care totdeauna vrea să-şi păstreze credinţa neschimbată potrivit cu credinţa părinţilor săi… Şi ţinem mărturisirea pe care am primit-o de la atâţia bărbaţi, evitând orice inovaţie ca pe o însufleţire a diavolului; cel care primeşte inovaţie vădeşte nedesăvârşită Credinţa ortodoxă cea propovăduită. Dar aceasta este pecetluită ca desăvârşită, nesuferind nici micşorare, nici adăugire, nici vreo schimbare oarecare şi cel care îndrăzneşte să facă sau să sfătuiască sau să cugete la aceasta, a şi tăgăduit credinţa lui Hristos, s-a şi pus de bună voie anatemei veşnice, pentru blestem împotriva Duhului Sfânt, ca şi cum n-ar fi vorbit drept în Scripturi şi prin Sinoadele Ecumenice…, venerabilele Sinoade Ecumenice, aceşti şapte stâlpi ai casei Înţelepciunii… Astfel toţi inovatorii: fie ei eretici sau schismatici, care de bună voie „s-au îmbrăcat cu blestemul ca şi cu o haină…” (Ps. 108, 17), fie că sunt papi, fie patriarhi, fie mireni, fie chiar şi înger din cer – să fie anatema!”.

  Hotararile sinodului talharesc din Creta sunt impotriva urmatoarelor canoane apostolice si locale:

  Canonul 10 al Sfintilor Apostoli – „Daca cineva s-ar ruga, chiar si in casa cu cel afurisit (scos din comuniune) acela sa se afuriseasca.”

  Canonul 45 al Sfintilor Apostoli – „Episcopul, presbiterul sau diaconul, daca numai s-ar ruga impreuna cu ereticii, sa se afuriseasca, iar daca le-a permis acestora sa savirseasca ceva ca si clerici (sa savirseasca cele sfinte), sa se cateriseasca.”

  Canonul 46 al Sfintilor Apostoli – „Episcopul sau presbiterul care primesc botezul sau jertfa ereticilor, poruncim sa se cateriseasca. Caci ce intelegere poate sa fie intre Hristos si Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul?”

  Canonul 64 al Sfintilor Apostoli – „Daca vreun cleric sau laic intra in sinagoga iudeilor sau a ereticilor ca sa se roage, sa se cateriseasca si sa se afuriseasca.”

  Canonul 6 al Sinodului V local de la Laodiceea (343) – „Nu este ingaduit ereticilor a intra in casa lui Dumnezeu daca staruie in eres.”

  Ce facem cu aceste canoane? Sunt „abrogate”? Nu vedeti faptul ca satana este in spatele acestui sinod tinut in Creta? Oameni buni, nu fiti prunci la minte.

  La punctul 1 din documentul: „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine” citim:

  „Biserica Ortodoxă fiind una, sfântă, catolica și apostolica, crede cu tărie, în conștiința ei eclezială profundă, că ocupă un loc important pentru promovarea unității creștinilor creștine în lumea contemporană.”

  Aceste cuvinte sunt lat si momeala pentru cei naivi. Multi s-au bucurat pentru faptul ca s-a recunoscut de catre acesti pseudo-arhierei faptul ca Biserica Ortodoxa este sfântă, catolica și apostolica si privesc aceasta ca pe o marturisire de credinta si o dovada a ortodoxiei acestora. Nimic mai fals pentru ca aceasta formulare contine in ea dulceata care ascunde otrava de moarte a ecumenismului. Asadar cei care se vor opune ecumenismului vor fi prigoniti in temeiul celor hotarate la acest spurcat si urat de Dumnezeu sinod.

  In aceasta plasa au cazut si persoane care luptau impotriva sinodului din Creta. Imediat si-au schimbat atitudinea vazand ca s-au adoptat si lucruri bune uitand faptul ca mancarea amestecata cu otrava devine la randul ei otravitoare.

  As dori sa vad reactiile ierarhilor neparticipanti la sinod si a clericilor romani. Ma tem ca va fi o apostazie generalizata, preotii de mir vor urma supusi linia oficiala, iar din mireni vor ramane cativa care se vor opune si care vor fi socotiti de ceilalti fanatici. As dori sa vad reactia parintelui Rafail Noica, socotit de multi un sfant in viata. Sa nu uitam faptul ca in vechime, in timpul prigoanei impotriva icoanelor, pustnicii au parasit pustia lor draga si au marturisit atunci cand Ortodoxia era in pericol. Ei si-au dat viata pentru a mentine curatia credintei.

  Dumnezeiescul apostol Pavel spune: „Ci macar de noi sau inger din cer va binevesti voua afara de ce am vestit voua, anathema sa fie!” (Galateni 1:8)

  Sfantul Ignatie purtătorul de Dumnezeu (+ 107) spune: „Cel ce grăieşte înafara celor poruncite de Dumnezeu, chiar dacă este vrednic de încredere, chiar dacă posteşte, chiar dacă se nevoieşte, chiar dacă prooroceşte, chiar dacă şi minuni face, să-ţi fie ţie ca un lup îmbrăcat în piele de oaie care strică şi nimiceşte oile.”

  iar Sfantul Meletie Mărturisitorul: „Să nu ascultaţi nici de monahi, nici de preoţi când vă sfătuiesc cele rele. Dar, ce zic eu, monahi şi preoţi? Nici episcopilor să nu vă supuneţi când vă sfătuiesc să faceţi, să ziceţi şi să cugetaţi cele ce nu sunt de folos sufletului vostru.”

  Sa ne aducem aminte de cuvintele spuse la Sinodului al VII- lea Ecumenic (Niceea, 787)

  „Sa nu faceti nici inovatie, nici omitere in Predania pe care am pazit-o cu evlavie pina acum. Deoarece toti cati s-au pastrat inlauntrul Sfintei Biserici Universale, nu au primit nici adaosuri, nici omiteri. Si cu mare pedeapsa va fi condamnat cel ce va face fie adaugiri, fie omiteri.”

  Sinodul de la Constantinopol din anul 1724

  „Cei care vor dezerta de la Ortodoxie si vor parasi parintestile si dreptele dogme ale credintei si Predaniile obstesti ale Bisericii si vor decadea si se vor indeparta cu inovatii si cu credinte absurde si cu obiceiuri eterodoxe si vor falsifica si vor maslui adevarul Ortodoxiei, acestia nici nu mai sunt, nici nu se mai numesc crestini cu adevarat, ci se taie si se despart de totalitatea madularelor Bisericii si a crestinilor, ca niste eterodocsi si inovatori si se izgonesc afara din Sfantul staul ca niste oi raioase si madulare putrede.”

  Sfantul Teodor Studitul (+826) spune:

  „”Sinodul nu este aceasta: sa se intruneasca simplu ierarhi si preoti, chiar daca ar fi multi; ci sa se intruneasca in numele Domnului, spre pace si spre pazirea canoanelor… si nici unuia dintre ierarhi nu i s-a dat stapinirea de a incalca canoanele, fara numai sa le aplice si sa se alature celor predanisite, si sa urmeze pe Sfintii Parinti cei dinaintea noastra… Sf. Ioan Gura de Aur a spus deschis ca dusmani ai lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci si cei aflati in comuniune cu ei.”
  „Avem porunca de la insusi Apostolul Pavel ca, atunci cind cineva invata ori ne sileste sa facem orice alt lucru decit am primit si decit este scris de canoanele Sinoadelor ecumenice si locale, acela urmeaza a fi osindit, ca nefacind parte din clerul sfintit. Nici un sfant nu a incalcat legea lui Dumnezeu; dar nici nu s-ar fi putut numi sfant, daca ar fi calcat-o.”

  Si tot Sfantul spune: „Căci definiția iconomiei, precum știi, este a nu anula nicidecum ceva din cele statornicite, nici măcar când se îngăduie puțin pogorământ la vremea cuvenită și pentru un anumit motiv, ca nu cumva de aici să nu se realizeze ceea ce se caută de fapt, prin aceea că în realitate se coboară ștacheta și se păgubesc astfel cele mai desăvârșite”.(Scrisoarea a 24-a, Lui Teoctist Magistrul, preluat din Dreapta credință în scrierile Sf. Părinți, vol I, Ed. Sophia)

  Discernamantul este necesar. Ce putem face noi care am ramas aproape fara indrumatori? Noi cei orfani care calatorim noaptea la lumina palida a lunii si a stelelor? Sa ascultam pe sfintii contemporani.

  Ecumenismul este pan-erezie. Asa au marturisit Sfintii Paisie Aghioritul, Sfantul Justin Popovici, Filothei Zervakos, Justin Parvu si multi alti mari duhovnici. Cine are dreptate? Acesti mari barbati duhovnicesti sau pseudo-arhiereii care au fost de acord cu cele hotarate in Creta?

  Oameni buni in cine aveti incredere? In Daniel Ciobotea si Ioachim Bacauanul sau in Sfantul Paisie Aghioritul? E atat de simplu de ales.

  Sfantul Paisie Aghioritul spune:

  “Diavolul are trei cozi: pentru cei saraci, comunismul, pentru cei credinciosi, ecumenismul, iar pentru cei bogati, masoneria.”(pag. 48, Mica Filocalie, Editura Egumenita, 2009)

  Ne asteapta niste vremuri foarte grele iar norul intunecat al ereziei ecumenismului propovaduite de lupii imbracati in straie arhieresti sa nu cuprinda sufletele noastre. Intreaga Biserica este luptata de valuri infricosatoare.

  Daca nu vom face nimic vom pierde Ortodoxia. Ea va dispare din tara noastra. Sa nu fim tradatori, sa nu urmam exemplul lui Iuda Iscarioteanul. Oare cat vom trai pe acest pamant? Unde vom fi peste cincizeci de ani? Ce raspuns vom da la Infricosatoarea Judecata? Ce ii vom spune lui Hristos? „Doamne, dar am urmat Biserica Ta si pe arhiereii Tai.. „, Iar Hristos ne va zice : „V-am trimis oameni sfinti care v-au invatat ce sa faceti si nu ati vrut sa ascultati de ei.”

  Sfantul Ignatie Briancianinov spune: „Despre călăuzele oarbe şi cei călăuziţi de ele Domnul a zis: dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă (Mt. 15, 14).

  Vremurilor noastre li s-a dat altă nevoinţă, însoţită de multe greutăţi şi poticniri. Noi trebuie să ne săvârşim călătoria nu ziua, nu la lumina limpede a soarelui, ci noaptea, la lumina palidă a lunii şi a stelelor. Ni s-au dat spre călăuzire Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi: lucrul acesta îl spun pe şleau Părinţii vremurilor târzii. De folos ne este şi sfatul celor care se călăuzesc ei înşişi după scrierile Părinţilor. Să nu credeţi că nevoinţa noastră este fără necazuri şi fără cununi: nu! Ea este mână în mână cu mucenicia.”

  (Sfântul Ignatie Briancianinov, De la întristarea inimii la mângâierea lui Dumnezeu, Editura Sophia, 2012, pp. 175-176)

  In incheiere sa luam aminte la cuvintele Fericitului Mitropolit Augustin de Florina (adormit in anul 2010, fiind in varsta de 104 ani):

  „Satana unelteşte toate mijloacele, ca să distrugă Biserica. Va unelti în vremurile din urmă şi o ultimă armă: Va îmbrăca el preoţi şi episcopi, persoane de sub stăpânirea sa; le va pune la gât engolpioane şi le va da în mâini pateriţe! Şi prin aceşti arhierei va distruge Biserica”.

  ”…şi sub scufii şi rase, și sub mitre şi pateriţe se poate ascunde răutatea şi o satană întreagă!…”

  Apreciat de 3 persoane

 3. nikodim said, on iunie 28, 2016 at 12:08 pm

  Veliari, iude hapsane, farisei perfizi, carturari indraciti, saduchei hulitori…toata aceasta adunatura mascata in reverende de slujitori piosi ai Bisericii. Nu doar lupi in simple piei de oaie ci lupi in haine si cu toiege pastoresti, pregatiti, smintitii de ei, sa nimiceasca in chip marsav si inselator toata suflarea Duhului Sfant, facand voia tatalui lor, satan. Este foarte dureros sa realizezi cata multime de suflete vor prapadi aceste slugi sataniste de folosinta limiltata.

  Apreciat de 1 persoană

 4. ORTODOXIE said, on iunie 28, 2016 at 12:24 pm

  Reblogged this on CREDINŢĂ DREAPTĂ ORTODOXĂ!.

  Apreciază

 5. templier's blog said, on iunie 28, 2016 at 12:42 pm

  Se pare ca lucrurile merg mana’n mana si concura la aparitiei unui nou Imperiu european:
  Miniștrii de externe ai Franței și Germaniei au propus crearea unui „superstat european” care limitează competențele țărilor membreca urmare a referendumului din Marea Britanie, transmite radio televiziunea poloneză TVP.
  https://templierblog.wordpress.com/2016/06/28/noul-imperiu-franco-german/

  Apreciază

 6. geo said, on iunie 28, 2016 at 1:08 pm

  http://www.activenews.ro/externe/Televiziunea-poloneza-de-stat-prezinta-un-document-despre-planul-Germaniei-UE-superstat-tarile-isi-pierd-independenta-nu-mai-au-dreptul-la-propria-armata-servicii-speciale-sau-moneda-proprie-134517

  http://www.activenews.ro/stiri-politic/Iohannis-reactie-la-Brexit-Romania-este-convinsa-ca-UE-trebuie-sa-continue-e-un-proiect-bun-134407

  http://ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2016/june/27/president-of-the-european-parliament-it-is-not-the-eu-philosophy-that-the-crowd-can-decide-its-fate/

  http://www.activenews.ro/prima-pagina/28-iunie-1883-Ziaristul-Mihai-Eminescu-a-cazut-luptand-la-33-de-ani-sacrificat-pentru-integrarea-europeana-.-Interviu-exclusiv-cu-reputatul-eminescolog-Nae-Georgescu-48760

  http://www.activenews.ro/stiri/Sarajevo-28-iunie-1914.-Atunci-s-a-aprins-scanteia-care-a-dus-la-inceperea-Primului-Razboi-Mondial-118935

  http://www.activenews.ro/cultura-istorie/VIDEO-28-iunie-1940-Cum-am-pierdut-Basarabia-si-Bucovina-SINGURI-in-fata-atacurilor-de-la-Est-si-de-la-Vest-48665

  http://www.telegraph.co.uk/business/2016/04/27/the-european-union-always-was-a-cia-project-as-brexiteers-discov/

  http://sputniknews.com/europe/20160501/1038913349/brexit-european-union-cia-project-analysis.html

  https://socioecohistory.wordpress.com/2016/05/04/the-european-union-always-was-a-cia-project-as-brexiteers-discover/

  https://www.sott.net/article/268442-United-States-of-Europe-EU-was-created-by-the-CIA

  http://original.antiwar.com/justin/2016/05/01/eu-cia-covert-operation/

  http://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/23120-the-real-agenda-behind-the-cia-spawning-the-eu

  Apreciază

 7. Sebstian said, on iunie 28, 2016 at 1:08 pm

  Iata ce spune si Daniel! https://www.youtube.com/watch?v=1onV8yxXaZE

  Apreciază

 8. Cristian said, on iunie 28, 2016 at 3:25 pm

  Doua personaje foarte cunoscute, incep sa-si dea arama pe fata…

  Obama – Avertisment Sever Pentru Creștini:
  Drepturile LGBT sunt mai importante decât libertatea religioasă
  https://rodiagnusdei.wordpress.com/2016/06/27/obama-avertisment-sever-pentru-crestini-drepturile-lgbt-sunt-mai-importante-decat-libertatea-religioasa/

  Papa Francisc: Biserica ar trebui sa ceara iertare homosexualilor pentru modul in care i-a tratat
  https://rodiagnusdei.wordpress.com/2016/06/27/papa-francisc-biserica-ar-trebui-sa-ceara-iertare-homosexualilor-pentru-modul-in-care-i-a-tratat/

  Apreciază

 9. haribo said, on iunie 28, 2016 at 3:49 pm

  Buna,stie cineva unde pot gasi traducerea pt acest documentar?Mersi.

  Apreciază

 10. templier's blog said, on iunie 28, 2016 at 6:38 pm

  O delegatie a Patriarhului de Constantinopol, a efectuat o vizita la Roma, dupa incheierea lucrarilor Sinodului panortodox pentru a-i prezenta „concluziile si raportul” Papei. Papa Francisc,adresandu-se delegatiei: ” Mila lui Dumnezeu este o legătură ne unește „
  https://templierblog.wordpress.com/2016/06/28/papa-francisc-biserica-ar-trebui-sa-le-ceara-iertare-homosexualilor/

  Apreciază

 11. mircea.v said, on iunie 28, 2016 at 7:12 pm

  Marele sinod a mai stabilit inca o data ca apa curge la vale, si, in plus, a decretat ca:

  Fecioara – Biserica Ortodoxa, accepta numele istoric al altor Fecioare Gravide – Biserici Non-Ortodoxe si Confesiuni.

  Foarte inteligent si adanc 🙂

  Apreciază

 12. Stefan said, on iunie 28, 2016 at 8:19 pm

  NU MAI CONTEAZA ! A FOST O DATA IN BUCALE…DA,NU ARE TREABA CU SUBIECTUL !

  CEVA MAI BOLNAV SI GRETOS DECAT O ASA ZISA PARADA A GANGANIILOR SI CREATURILOR ASTORA,MAI ALES LA UN POPOR ORTODOX (ORTODOXIA=SINGURUL ADEVAR=IMPARATUL HRISTOS) NU EXISTA. E CLAR ,BUCURESTI =ANARHIE=SODOMIE=PROSTIE SI ANTICHITATE (NUMAI IN VREMEA MESOPOTAMIENILOR,DACILOR SI ROMANILOR=PAGANILOR ) DRAGILOR ,,CIVILIZATI”MAI ERA ATATA PORNOGRAFIE SI SODOMIE PRECUM E PA STRAZILE BUCURESTIULUI IN 2016.E CLAR BUCURESTI S-A ALINIAT CAPITALELOR LUI ANTIHRISTOS.PATRIARHIA = MASONERIA SIONICA SI CARE SE BUCURA DE REZULTATELE LOR DIN ULTIMII 25 DE ANI=REALIZAREA GOIMULUI ASA ZIS ORTODOX.NICI IN VREMEA COMUNISTILOR LUI CEAUSESCU NU EXISTA PACATUL ASA DE MARE CA RUSINEA CE SE INTAMPLA ASTAZI IN CAPITALA ROMANIEI CONDUSA SI DE O FEMEIE, O EVA ,EXACT ,,C-A AFARA UAI!…AAAHH! DACA-I CA AFARA …AAHHA!! …TRE’SA FIE TARE”.IN CURAND ZELOSUL DUMNEZEU NE VA PEDEPSI PENTRU SPURCACIUNILE CARE LE-AM ACCEPTAT PA ,,TERITORIUL UNDE CURGE LAPTE SI MIERE”.DA MA GOIMILOR ,IN ROMANIA CURGE LAPTE SI MIERE . CE II LIPSESTE ACESTUI TERITOIU?DOAR SI NUMAI CREDINTA IN DUMNEZEU,CARE SE DEMONSTREAZA DOAR PRIN LINSAREA TUTUROR REPREZENTANTILOR SISTEMULUI POLITIC DE ASTAZI SI NUMIREA IN FRUNTEA TARII A UNUI LIDER ORTODOX SI CU MINIM 20% PATRIOTISM DE NEAM ROMANESC.CREATURILE DE PE STRAZILE BUCURESTIULUI SE CHEAMA,,URICIUNE IN FATA LUI DUMNEZEU”.CAND DRACU VREA SA FACA UN RAU FOLOSESTE ,,MAGIA MODERNA”=TELEVIZIUNEA SI IDOLII OAMENILOR :CANTARETI RATATI ,FOTBALISTI ,ZIARISTI,ONG-ISTI (TOT TIMPUL CU DENUMIRI CARE SA INSELE PRECUM SARPELE DIN VECHIME:UNITI SALVAM…CEVA,ROMANIA CURAT..A SAU (ITA) ,SALVATI…ALTCEVA ,ETC) SI TOTI DESPUIATII,DEZBRACATII SI SATANISTII DE PE ECRANELE TEVEURILOR CARE SE INCHINA ,,LUMINII PREAFRUMOSULUI DUH-LUCIFER SI ANUME BANUL”.TREZITI-VA!TREZITI-VA!
  P.S DOAMNA WERNER IOHANIS ,JULIEN CIOLOS ,DUDUIA PANDELE FIREA SI VRANCEANU SUNT PLANTATE CU UN SCOP.EI ASA FAC:NI-I BAGA INTRE OCHI CA SI CUM AR FI NISTE VALORI SACRE,IAR DE ACOLO NOI FACEM RESTUL.DE EXEMPLU MAMALIGA IOHANIS A FOST PLANTAT CU SCOPUL DE A LASA TRUPELE AMERICANE SA FACA CE VOR ELE P’AN ZONA ASTA A PLANETEI NUMITA ROMANIA.
  PUMNUL STRANS !! VINE CEVA FOARTE GRAV IN CURAND!!

  Apreciază

 13. caldiceiimerginiad said, on iunie 28, 2016 at 10:04 pm

  Un text mai lung despre nevoia rugaciunii neincetate, mai ales in aceste vremuri.

  Acum ca am vazut cum este cu „sinodul”, sa nu uitam de rugaciunea neincetata. Unii frati aduc drept argument faptul ca ii tulbura problema cu sinodul,ecumenismul,cipurile si prefera sa nu se intereseze despre ele si sa-si vada de „viata duhovniceasca”. Sfantul Paisie Aghioritul exact impotriva acestei tendinte lupta. Acest mare Sfant al vremurilor noastre afirma urmatoarele:

  “Din pacate, unii “cunoscatori” infasa pe fiii lor duhovnicesti ca pe niste prunci, chipurile, ca sa nu-i mahneasca. “Nu vatama asta; nu-i nimic. E suficient sa credeti launtric“. Sau spun: “nu vorbiti despre subiectul acesta – despre buletine si pecetluire – ca sa nu se mahneasca oamenii”. In timp ce de le-ar spune: “Sa incercam sa traim mai duhovniceste, sa fim mai aproape de Hristos si sa nu va temeti de nimic, si de va trebui vom si marturisi” – ii vor pregati oarecum. Daca cineva cunoaste adevarul, isi face probleme si se trezeste. Il doare pentru situatia de astazi, se roaga si ia aminte sa nu cada in cursa”.

  Mai mult, unii frati spun ca preocuparea cu aceste subiecte ii duce la deznadejde. Pai deznadejdea este deja a 11-a treapta a pacatului, inainte de sinucidere. La aceasta stare ajungem daca nu rugam.Avem nevoie de „nelinistea cea buna” cum zicea Sfantul Paisie. Oare Sfantul Vasile cel Mare in timp ce iulian apostatul distrugea Sfintele Biserici si dorea sa reintroduca cinstirea idolilor le spunea la oameni sa nu se panicheze? Le explica situatia si ii indemna la rugaciune din toata inima. Oare realizam noi cat de grave sunt cele ce se lucreaza acum? Ca ne indreptam spre pierzare? De ce tacem? Sfantul Paisie spunea sa tacem si ne vor marca ca pe vaci ( da, suna urat, dar aceasta este traducerea) :

  Nikolas A. Zournatzoglou, Mărturii ale închinătorilor, Cuviosul Paisie Aghioritul – 1924-1994, vol. II, Editura Egumenița, Galați, 2014, p. 61

  În vara anului 1987 l-am întâlnit pe Părintele Paisie la „Panaguda”. Eu eram pe atunci de aproape treizeci de ani. Citind recentul său text despre Semnele vremurilor, l-am întrebat dacă toate acelea care au fost scrise în broşură le vom vedea cu ochii noştri. El, aşa cum era aplecat ca să ne toarne apă în pahare, şi-a ridicat capul şi a spus pe un ton aspru: „Să nu vorbiţi şi veţi vedea! Vă vor pune la rând şi vă vor marca (pecetlui) ca pe vaci!”.
  Când ne-am întâlnit în anul următor, am revenit la această temă şi i-am vorbit despre diferiţi clerici care nu primeau aceste opinii ale sale. „Îi ştiu”, mi-a răspuns. Şi a continuat: „Unde sunt arhimandriţii? Ce fac? îi aşteaptă pe cei căsătoriţi (preoţii n.tr.) să vorbească? Aceia au familii şi copii şi se tem, în vreme ce aceştia (arhimandriţii) nu au nimic pentru ce să se teamă! Însă voiesc să ajungă episcopi. Unde este cutare (acum mitropolit!)? Şi el vrea să ajungă episcop! Toţi sunt pentru parade (procesiuni)! În vremurile grele se ascund, însă la parade sunt primii (de vreme ce lupta duhovnicească se sfârşeşte biruitoare!)”.
  Atunci i-am adus la cunoştinţă numele unui duhovnic concret din lume, care zvonea despre Stareţ că, după cum se pare, se înşelase în problema buletinelor electronice. Faţa sa a căpătat o înfăţişare întristată şi mi-a spus cu durere: „Ştiu, binecuvântatule. I-am trimis cuvânt că, dacă nu-şi va baga minţile-n cap, se va demoniza la sfârsit!”.

  Revenind la rugaciune, sa nu uitam faptul ca numai prin rugaciune neincetata ne putem apropia de Dumnezeu ( Sfantul Isaac SIrul). Pentru a nu lungi cuvantul, voi reda in continuare 2 texte cu privire la rugaciunea lui Iisus, nu inainte de a preciza faptul ca trebuie sa ne ferim de 2 mari patimi, care ne impiedica enorm in practicarea neincetata a acestei rugaciuni : Multa cuvantare si lacomia pantecelui. Dintre ele prima este mult mai subtire si stapaneste aproape pe toata lumea si datorita ei se pierde fierbinteala rugaciunii si se cade si in a 2-a si dupa aceea se cade in toate patimile. Sfantul Ioan Damaschin, in Canonul de pe glas 5 de sambata seara din Octoihul sau inchinat Maicii Domnului, inainte de slava cantarii a 7-a, se ruga foarte frumos si pilduitor pentru noi Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu : „Ceea ce eşti uşă neumblată, închide-mi uşile cuvintelor deşertăciunii, prin care au intrat întru mine moartea şi pierzarea păcatului”.
  Sa nu uitam nici de spusele Sfantului Ioan Carpatinul, care zice ca „Nimic nu pierde asa de mult virtutea ca vorbirea desarta.”

  Deci, fara a mai lungi cuvantul, redau textele despre rugaciunea lui Iisus:

  Sfantul Mare Mucenic Gheorghe s-a aratat intr-o vedenie Staretului Iosaf din Sfantul Munte, care cazuse in trandavie. Printre multe altele, i-a zis si acestea :

  „Pentru ce frate, este tulburat sufletul tau? Pentru ce te-ai lasat stapânit de lene si se raspândeste mintea ta încoace si încolo? Pentru ce nu-ti pazesti mintea la cugetarea numelui lui Iisus Hristos? Au nu stii câta paguba are omul când se leneveste la Rugaciune, chiar si numai la o singura rasuflare? Si iarasi oare nu stii câta folosinta dobândeste când cugeta totdeauna la mântuitorul nume al Domnului nostru Iisus Hristos? Un asemenea om se izbaveste de patimi si de pacate, facându-se salas al Sf. Treimi. Acela va sa ajunga la desavârsita dragoste, din care dragoste ai gustat o parte si tu (prin nespusa milostivire a lui Dumnezeu) si-i cunosti dulceata. Deci pentru ce ai neglijat acest lucru (adica Rugaciunea mintii)? Pâna când vei ramâne, frate, în acest somn adânc al trândaviei, sezând întru nelucrare? Adu-ti aminte de asezarea ta cea mai dinainte, pe care ai neglijat-o (ai nesocotit-o) cu desavârsire! Oare nu Dumnezeu este cel care te-a învatat chipul în care sa iei de mijlocitoare si de chezasuire a mântuirii tale pe Pururea Fecioara Nascatoare de Dumnezeu? Oare El te-a învrednicit sa afli povatuitor neînselat spre încredintarea acestui lucru? Au nu cunosti frate, milostivirea si dragostea ce ti-a aratat-o Dumnezeu?
  Dar cu toate acestea, mare este milostivirea lui Dumnezeu catre tine!”
  Când mi-a grait toate aceste cuvinte calauza mea, m-a cuprins o mare umilinta si cu inima înfrânta, ziceam:
  “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma”.
  Si când auzeam rugaciunea atât de mult mi se aprindea inima spre dragoste si iubire dumnezeiasca si asa de curat ma rugam, caci nici un lucru si nici un cuget nu era ca sa-mi tulbure mintea, ori sa ma împiedice de la rugaciune. Si atât de mult mi s-a adâncit mintea întru rugaciune si atâta putere am luat din ea, încât mi-a fugit frica ce m-a cuprins mai înainte.
  Atunci s-a întors calauza mea spre mine si mi-a zis:
  “Ai vazut ca esti mai bine daca zici Rugaciunea? Daca vrei sa fii totdeauna în aceasta stare si sa te mântuiesti, scoala-te din adâncul somn al trândaviei si unelteste iarasi asezarea ta cea mai dinainte. Cea dintâi treaba a ta sa fie paza poruncilor lui Dumnezeu cu nesovaire.
  Toata râvna ta s-o pui întru cugetarea numelui lui Iisus Hristos, precum si a Stapânei noastre de Dumnezeu Nascatoare.
  Ia seama sa pazesti si aceasta cu scumpatate, adica: Sa te marturisesti curat în toata ziua (oricâte ti s-ar întâmpla) si sa nu ascunzi vreun cuget de catre duhovnicul tau!”

  Iar al 2-lea, din vedenia Mohaniei Tatiana:

  M-am uitat la toţi aceşti oameni şi am întrebat: „Ce faceţi aici, în acest loc? Vă rugaţi lui Dumnezeu?” Ei însă mi-au răspuns cu tristeţe: „în veşnicie Domnul nu ne ascultă, pentru că în tot răstimpul vieţii noastre pe pământ nu ne-am îngrijit de sufletele noastre. Niciodată nu vom avea îndrăzneala să chemăm numele Domnului. Atunci când vieţuiam pe pământ ar fi trebuit să îndurăm suferinţele cu răbdare şi să ne rugăm pentru sufletele noastre. Porunca lui Hristos: „Neîncetat vă rugaţi” (I Tes. 5, 17) fusese datoria noastră şi, cu toate că se cuvenea să rostim rugăciunea lui Iisus în tot timpul vieţii, la fiece suflare a noastră, noi nu ne-am îngrijit de sănătatea sufletelor noastre. Aşa cum cineva nu poate trăi fără aer, tot astfel şi sufletul moare fără rugăciunea neîncetată.
  Noi suntem nişte persoane cumsecade, care ne-am purtat pe dreptate, îndeplinindu-ne toate îndatoririle noastre. Totuşi, pe cea mai de seamă – rugăciunea, n-am împlinit-o”.
  (…)
  „Toţi aceşti oameni au fost buni creştini, L-au iubit pe Domnul, şi-au ajutat aproapele – pe Dumnezeu însă nu L-au dobândit în sufletele lor. Şi iată că au ajuns aici, ca şi tine, din cauza vieţii lor nepăsătoare, întrucât ei se încăpăţânau să creadă că toţi ceilalţi vieţuiesc la fel.
  (…)
  Doamna a mai zis: „Dacă cineva moare rostind rugăciunea lui Iisus, sufletul său se află lângă Domnul şi acesta nu va fi despărţit de El în veşnicie. Aşijderea, dacă un om îşi dă duhul în timp ce repetă rugăciunea: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul!” – va fi nedespărţit de Maica Domnului.
  Iar cel ce nu mai poate scoate nici un cuvânt, dar în tot răstimpul vieţii sale s-a nevoit să deprindă această rugăciune, sufletul său o va repeta pentru el atunci când se va afla pe patul de moarte. În ce stare se află sufletul când părăseşte trupul, în aceeaşi stare rămâne pentru totdeauna şi într-aceea va fi judecat. După moarte, nu mai este pocăinţă. Sufletul adormit nu mai poate face nimic pentru el însuşi. Rugăciunea sa nu se mai aude înaintea lui Dumnezeu. Singura sa alinare în muncile şi în întristarea cea veşnică rămâne rugăciunea şi milostenia celor vii, rămaşi în urma sa pe pământ.

  Sa nu uitam si de citirea zilnica din Noul Testament si Vietile Sfintilor! Doamne ajuta!

  Apreciază

 14. marian said, on iunie 28, 2016 at 10:32 pm

  Explozii acum pe aeroportul Attaturk din istanbul. Canalia de erdogan isi face reclama. Daca nu a putut impaca pe rusi cu scuze pt uciderea pilotului parasutat din Su 25, macar sa ingrozeasca pe oricine ar trece prin acel aeroport. Nici degeaba nu mai calc in Turcia.

  Apreciază

 15. Gabriel M. said, on iunie 28, 2016 at 11:33 pm

  Papa Francisc:
  „Biserica ar trebui sa ceara iertare homosexualilor pentru modul in care i-a tratat”

  http://www.hotnews.ro/stiri-international-21111960-papa-francisc-biserica-trebui-ceara-iertare-homosexualilor-pentru-modul-care-tratat.htm

  Apreciază

 16. cosminmatiu said, on iunie 28, 2016 at 11:36 pm

  Javre umane ajunse in fruntea bisericilor prin simonii si fel si fel de mijloace oprite de canoane, care vor duce in iad aproape toti preotii lasi si ortodocsii ce fac asultare de ei. dumnezeul lor este dracu

  Apreciază

 17. alex said, on iunie 29, 2016 at 1:02 am

  O predica foarte buna legata de erezie
  partea 1 https://www.youtube.com/watch?v=u6pAvGHIN-0
  partea 2 https://www.youtube.com/watch?v=lbvFkwu9F7E

  Apreciază

 18. RomeoB said, on iunie 29, 2016 at 2:25 am

  La Biserica azi – TV Trinitas din seara zilei de 29 iun 2016 au venit doi preoti consilieri, participanti la adunarea din Creta, cu lamuriri asupra hotararilor luate la Sinodul Ortodox

  Am ramas foarte nelamurit legat de casatoriile mixte.
  Daca doi ortodocsi traiesc necununati religios, nu pot fi pomeniti la Sf Liturghie si nici nu pot primi Sf Taine. Casatoria lor e considerata curvie.

  La adunarea din Creta, s-a hotarat ca in cazul unei casatorii civile mixte (ortodocsi-heterodocsi), Biserica sa nu solicite desfacerea ei. In aceste conditii, sotul ortodox traieste in curvie si nu poate primi Sf Taine. Daca moartea il prinde in aceasta stare se duce direct in iad.

  Indidcutabil, intr-o familie mixta cu copii, nu poti cere explicit si imperativ partii ortodoxe sa se separe, dar este obligatoriu sa-i atragi atentia asupra riscurilor legate de pierderea mantuirii, asupra faptului ca nu mai poate primi Sf Impartasanie, ca nu poate fi pomenita la Sf Liturghie.

  ORI ACESTE LUCRURI NU S-AU SPUS LA TRINITAS TV.
  S-AU OMIS PRIN URMARE LUCRURI ABSOLUT ESENTIALE, CE POT SMINTI PE MULTI !

  Un ascultator superficial, poate trage concluzia ca ‘iconomia’ in casatorie – lucru nedefinit de participanti, care au spus ca „nu se poate defini” – te pune in rand cu credinciosii ortodocsi uniti prin Sf Taina a casatoriei.

  Apreciază

  • mihai said, on iunie 29, 2016 at 2:34 pm

   romeo, iata si care era pozitia lor fata de casatoriile mixte, citez: casatoriile dintre ortodocsi si dintre eterodocsi nu poate fi binecuvantata dar poate fi oficializata, adica tot inainte

   Apreciază

 19. marinela said, on iunie 29, 2016 at 2:19 pm

  Vaiii.vai si iar, vai de acesti tilhari cu sutana!ANATEMA acestui sinod tilharesc!Citesc si ma-ngrozesc de acesti perfizi”pastori”care au nerusinarea sa se erijeze in aceasta nobila misiune sacra de pastori de suflete,tradind cu nerusinare Biserica Una Soborniceasca si Apostoleasca.ANATEMA acestor misei tradatori!

  Apreciază

 20. […] FINAL MARELE SINOD. Critica Mitropolitului Serafim de Pireu / N-au semnat toti? / Ce facea BOR in It… […]

  Apreciază

 21. […] FINAL MARELE SINOD. Critica Mitropolitului Serafim de Pireu / N-au semnat toti? / Ce facea BOR in It… […]

  Apreciază

 22. Mihai said, on august 8, 2016 at 11:10 pm

  A sustine ecumenismul si sinodul talharesc din Creta asa cum au facut cei 25 de ierarhi apostati in frunte cu fostul patriarh Daniel si fostul mitropolit Teofan, astazi doar oameni cazuti, este o erezie. Marturisesc ca sunt alaturi de cei prigoniti pentru Hristos si de marturia lor de a ramane in Crezul Ortodox si in Biserica Ortodoxa stramoseasca a Natiunii romane, pentru mantuirea mea si a Neamului romanesc in veci. Sfantul „Paisie Aghioritul, in vedenie ne-a indemnat prin vocea teologului grec: Cu toata forta impotriva sinodului din Creta”, Mihai cu familia si foarte multi credinciosi care se dezic de mitropolitul lor apostat, Piatra Neamt, Romania

  Apreciază

 23. […] FINAL MARELE SINOD. Critica Mitropolitului Serafim de Pireu / N-au semnat toti? / Ce facea BOR in It… […]

  Apreciază

 24. […] FINAL MARELE SINOD. Critica Mitropolitului Serafim de Pireu / N-au semnat toti? / Ce facea BOR in It… […]

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri au apreciat asta: