SACCSIV – blog ortodox

MESAJUL Episcopului Longhin CATRE ROMANIA ORTODOXA

Posted in Uncategorized by saccsiv on Iunie 17, 2016

Iata ce putem citi la P.S. Longhin de Bănceni: Mesaj de durere pentru poporul meu ortodox – Poporul lui Dumnezeu de pe Atitudini:

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl, și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți.

Te îmbrățișez întru Hristos, iubită Românie, preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase maici și iubit popor ortodox, în aceste vremuri „ale durerii” și „ale zdrobirii sufletești” atât de tulburătoare pentru Sfânta noastră Ortodoxie. Mai întâi de toate aș vrea să mulțumesc tuturor celor ce mai doresc să facă ceva pentru Sfânta noastră Credință Ortodoxă singura mântuitoare, pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos, una Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Aceasta este Biserica, ce nici porțile iadului nu o vor sfărâma și al cărei cap este Domnul nostru Iisus Hristos. Alte biserici nu mai recunoaștem, pentru că sunt rupturi și erezii, grupări drăcești, care de-a lungul vremurilor au luptat și luptă împotriva adevăratei credințe și împotriva lui Dumnezeu, ca să atragă cât mai mult popor spre pierzare și spre iad.

Dragi ortodocși, dacă vom pierde curăția Sfintei Ortodoxii, noi îl vom pierde pe Sfântul Duh, care este în Biserica noastră, iar asta înseamnă că vom pieri.

De la începutul veacurilor au fost lupte și loviri contra Bisericii adevărate a lui Hristos. De mii de ani s-au străduit să dărâme Biserica Lui, dar a rămas nevătămată, pentru că Hristos a fost, este și va fi Conducătorul Ei, având oameni Sfinți ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, care au stat de strajă și au păstrat Dogmele, Canoanele și Sfânta Tradiție a credinței noastre ortodoxe. Însă astăzi stăm în fața unui mare pericol de a deveni vânzători și trădători de Dumnezeu și Adevăr. De aceea vă spunem cu durere în suflet, că a venit vremea mărturisirii de a apăra Sfântul Adevăr a scumpei noastre Ortodoxii.

Știm că Biserica lui Hristos a fost întemeiată în ziua Cincizecimii și de atunci până astăzi este condusă de Duhul Sfânt. Ceea ce este de mirare, este că în aceeași perioadă a Cincizecimii Întâistătătorii Bisericii, plecați acum în Creta, doresc să „dez-întemeieze” Adevărul lui Hristos și să-i dea chipul lumii acesteia, adică să o „dez-bisericească”. Ei apoi doresc să „îmblânzească și să domesticească” Evanghelia lui Hristos, „dată sfinților o dată pentru totdeauna”. (Iuda 1,3) Acum, în aceste vremuri, noi ca oameni vrem să devenim conducătorii acestei Biserici. Nu s-a pomenit niciodată ca un singur ierarh al Bisericii Ortodoxe să ia hotărârea pentru întreaga Biserică cu un singur vot și dacă totuși acest Sinod se numește Panortodox, atunci unde este deplinătatea Bisericii?

În primul rând considerăm că denumirea de Sinod Panortodox este neortodoxă, eretică, deoarece Panortodox înseamnă a tot ce este ortodox. De asemenea, Sinodul nu poate fi numit Panortodox, deoarece cele mai multe Biserici nu sunt de acord și nu iau parte la acest Sinod înșelător. Cum se poate numi un Sinod Panortodox fără deplinătatea întregii Biserici? Întrucât nu toți arhiereii sunt invitați să participe, ci doar câțiva desemnați. Cum poate un Întâistătător să convoace un Sinod în numele Episcopatului și să ia decizia fără participarea și acordul arhiereilor? În Biserica Ortodoxă toți episcopii sunt egali. Conform acestui așa-zis regulament, patriarhii sunt mai mari decât ceilalți episcopi, devenind papi și cardinali catolici. Primejdia foarte mare în această situație este catolicizarea, alunecarea spre papalitate a Bisericii Ortodoxe și de a îmbrățișa orice erezie. Se încalcă condițiile fundamentale ale unui Sinod și anume libertatea de a participa la el, pentru că nu votează toți arhiereii din Sinod, ci doar bisericile autocefale prin Întâistătătorii lor, ceea ce contravine eclesiologiei ortodoxe și dreptului Canonic Ortodox.

Din câte știm nu ar fi fost nicio urgență de a convoca un Sinod în Biserica Ortodoxă, neavând probleme urgente, pentru că ne bazăm pe cele șapte Sinoade Ecumenice. Acest Sinod al fărădelegii, viclean și tâlhăresc se adună doar pentru erezia ecumenismului, de a distruge Sfânta noastră Ortodoxie, Dogmele, Canoanele și Tradiția ei, și a tuturor Sfinților Părinți care au mărturisit chiar cu prețul vieții lor curăția Credinței Ortodoxe.

Nu ar trebui nimeni să ne convingă că tot ce se face acum este bun pentru vremurile și modernismul lumii de astăzi, căci noi avem Canoanele, Dogmele și Învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii noastre dreptmăritoare. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să rămânem statornici, să nu ne vindem și să nu trădăm Ortodoxia.

Acum când se desfășoară așa numitul Sinod Panortodox, care l-au lucrat în ascuns cu minciuni și viclenii spre a aduce această amăgire peste toată lumea ortodoxă, credem că stăpânul acestui Sinod este tatăl minciunii, diavolul, pentru aceasta nu îl vom recunoaște, ci vom rămâne statornici în Sfânta noastră Biserică Dreptmăritoare, în învățătura sănătoasă și credința ce a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. (Iuda 1,3)

Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatemă! (Galateni 1,8).

Noi recunoaștem o singură Credință Ortodoxă mântuitoare, și tot ce s-a rupt din ea sunt erezii. Acest Sinod și ecumenismul este o capcană pentru ortodocși. Nu putem spune că acestea sunt vremurile de pe urmă dar sunt unele semne care ne arată pericolul în care putem cădea dacă nu vom lua în considerație profețiile și învățăturile Sfinților Părinți.

Sfântul Cucșa al Odesei (1875-1964) a făcut următoarea profeție „Nu peste mult timp va avea loc Sinodul Ecumenic numit „SFÂNT”. Acest sinod va fi cel de-al optulea, fiind o adunătură de necredincioși. În cadrul lui toate credințele se vor uni în una. Posturile vor fi anulate, călugăria anulată, călugărilor și episcopilor li se va permite să se căsătorească, iar preoților, să se recăsătorească. Noi însă nu trebuie să acceptăm aceste schimbări.

Sfântul Efrem Sirul spune: „Vai acelora care se întinează cu blasfemiatorii eretici! Vai acelora care batjocoresc Dumnezeieștile Scripturi! Vai de câți murdăresc Sfânta Credință cu eresuri sau încheie vreo înțelegere cu ereticii”

Sfântul Paisie de la Neamț (1794): „Oare ereticii sunt râmlenii (romano-catolicii) cu al lor papă? Bine știu că vei zice că sunt eretici. Și de vreme ce sunt eretici, precum și cu adevărat sunt, atunci Sfânta noastră Biserică îi afurisește pe dânșii. Și pe care Sfânta Biserică îi afurisește, și eu, împreună cu Biserica, fiul ei fiind, îi afurisesc.”

Sfântul Ioan de Kronstadt (1908): „Care dintre ortodocși nu ar dori unirea cu toți catolicii sau luteranii și să fie una cu ei în Hristos, o singură Biserică, o singură obște a celor credincioși! Care însă din aceste zise biserici, mai ales dintre întâistătătorii numiți papi, patriarhi, mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi, xiondzi sau pateri se va învoi să se lepede de rătăcirile sale? Niciunul. Iar noi nu putem să ne învoim la învățătura lor eretică fără să aducem vătămare mântuirii sufletului nostru. Oare se pot uni cele de ne unit – minciuna cu adevărul?”

Preacuvioșiile voastre, preacucernici părinți, cuvioase măicuțe, vă rog și vă îndemn: să păstrați în curăție adevărata Credință Ortodoxă cu tot ceea ce am primit de la Mântuitorul Hristos prin Sfinții Apostoli, Sfinții Părinți și cele șapte Sinoade Ecumenice netrădând adevărul, chiar dacă va trebui să suferim mult, ori va trebui să plătim chiar cu prețul vieții noastre. Nu avem de pierdut ci numai de câștigat dacă vom rămâne credincioși Domnului până la sfârșit.

Iubită țara noastră, România, deoarece am fost despărțiți unii de alții trupește, sufletește rămânem legați unii de alții. Așa v-am cunoscut, țară creștină Ortodoxă și așa să rămâneți, cei care ați fost botezați în cristelniță Ortodoxă, mângâiați și legănați în leagănul Ortodoxiei și pe un pământ sfânt unde au suferit atâția martiri și sfinți din toate veacurile și mai ales în anii grei de ateism și comunism. Unde au suferit mii de martiri în chin, bătăi, închisori și mucenicie, omorându-le trupurile, dar nu au putut să le omoare credința și sufletele lor. Privind la sfârșitul lor de viețuire le vom urma credința.

Aceasta este durerea mărturisirii noastre din vremea de astăzi, pe care dorim să ne-o asculte Întâistătătorii noștri nu ca o răzbunare și o schismă în Biserica Noastră, ci pentru că vrem să ne păstrăm una singură mântuitoare, credința Ortodoxă. Amin.

Episcopul Longhin- Mănăstirea Bănceni.

   Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

PROFETIA Cuviosului Kuksa al Odesei (1875-1964) despre SINODUL AL OPTULEA si despre unii dintre fiii lui duhovnicesti ce vor trai pana in vremea ANTIHRISTULUI

Sfantul EFREM SIRUL despre ANTIHRIST …

Vedenia Sfantului Ioan de Kronstadt despre ANTIHRIST, caderea in erezii, semnul fiarei, sfarsitul lumii …

 

Anunțuri

31 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. x said, on Iunie 17, 2016 at 8:28 am

  Participa la adunare daca va uitati doar cei vanduti care practica si iubesc ecumenismul din partea Romaniei ecumenistul nr 1 DANIEL in frunte cu ecumenistul nr 2 episcopul Oradei care din 2008 practica ecumenismul in casa lui Dumnezeu atat la biserica cu luna emblema orasului cat si la catedrala noua. Bine zicea un pustnic in aprilie cand am fost la Athos ca va fi iar o schisma in biserica din pricina acestei adunari . Eu sunt sigur ca, bisericile care nu participa nu vor recunoste si bine vor face ca nu vor recunoste hotararile luate la adunare. Din aceasta pricina bisericile care nu participa vor forma o biserica adevarata a lui Hristos iar restul vor fi o biserica a pierzarii ecumeniste in duhul acestei lumi.

  Apreciază

  • un pacatos said, on Iunie 17, 2016 at 11:59 am

   Draga x, spui ca „bisericile care nu participa vor forma o biserica adevarata a lui Hristos”. Probabil ceea ce ai spus a fost din graba si neatentie. Bisericile care nu participa, dar si dintre cele care participa si se vor dezice de ereziile ce vor fi propuse ca noua eclesiologie, acestea vor fi in continuare Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica, nu vor forma o alta. Deci, Biserica lui Hristos e Biserica Ortodoxa care este insufletita, tinuta unita, luminata si sfintita de Sfantul Duh, Care e prezent permanent in ea si Care transmite credinciosilor harul Lui cel necreat si de viaţa facator. Si ea e aceeasi, de la Cincizecime si pana la a doua venire a lui Hristos.
   Bucurie!

   Apreciază

 2. Nicoleta said, on Iunie 17, 2016 at 8:53 am

  Îl iubesc pe acest episcop. Este un înger. Ce păcat că în România nu avem un astfel de mărturisitor. Ca o albinuță aș fi pe lângă dânsul. Dumnezeu să-l ocrotească.

  Apreciat de 4 persoane

 3. valentindortodox said, on Iunie 17, 2016 at 9:21 am

  în zilele acestea sunt adunați patriarhi eretici cu alți oameni din cler și alți oameni de stat, politici, presă și diferiți oameni cu influență să distrugă ortodoxia – pentru că făcând ecumenism asta încearcă- asta a spus părintele Gheorghe Calciu despre ecumenism, că e produsul masoneriei și încearcă distrugerea specificului ortodoxiei.

  tuturor ereticilor anatema!

  Apreciază

 4. elena said, on Iunie 17, 2016 at 9:30 am

  Hristos sa Inaltat.Si mitr.serafim joanta este prezent la adunatura asta, inseamna ca noi numai avem ce cauta aici in „in biserica”condusa de el(ma refer in germania).Fratilor haideti sa facem front comun sa nu lasam acesti lupi sa batjocoreasca una sfinta soborniceasca biserica.Vo rog care sinteti luminati de Duhul Sfint dati-ne sfaturi cum sa luptam aici departe de tara.E dureros sa stii ca nu vei mai putea merge la biserica unde se vorbeste graiul tau, unde sa ne spovedim, unde sa ne spunem durerea, unde sa fie copiii nostri catehizati!Sint descumpanita un pic,pt.ca nu am credinciosi care sa lupte pt.dreapta ortodoxie, sa facem ceva sa impedicam planurile ereticilor de aici.Ma rog bunului Dumnezeu sa-mi scoata oameni marturisitori in cale, sa ma intareasca pe drumul asta atit de anevoios si plin de ispite.

  Apreciat de 1 persoană

  • valentindortodox said, on Iunie 17, 2016 at 1:31 pm

   să veniți înapoi în țară și să vă îndepărtați de sodoma și gomora și de toate blestemățiile occidentului

   Apreciat de 1 persoană

  • un pacatos said, on Iunie 17, 2016 at 1:34 pm

   Totusi sa nu deznadajduim. Tu draga Elena sa pastrezi dreapta credinta asa cum ne-a fost revelata de catre Adevar si marturisita de catre Sfintii Apostoli, S fintii Parinti si SfantaTraditie. Invatatura din Crez sa-ti fie de capatai. Sa nu uiti ca fiecare cuvant din Crez e un raspuns sinodal la o erezie concreta. Si ti-am raspuns nu ca m-as socoti luminat de Duhul Sfant (sa crezi asta e un pacat izvorat din mandrie), pacatele mele ci din dragoste de si intru Hristos.
   Bunul Dumnezeu sa ne miluiasca! Bucurie!

   Apreciază

 5. dante said, on Iunie 17, 2016 at 9:34 am

  Axios!

  Apreciat de 1 persoană

 6. Gabriel M. said, on Iunie 17, 2016 at 10:32 am

  off topic
  Din ce in ce mai spurcate sunt desenele animate de la disney. De la o vreme nu mai gasesti desen animat care sa nu aiba faze cu blesteme, vrajitoare, dragomonstri, magie . E prea pe fata, e prea mult.
  ,
  Azi am surprins o scena de cantec in popularul serial animat Sofia Intai (cine are copii stie cata munca de convingere duce zilnic ca sa-i tina departe de sofia intai) e ca un magnet rahatul asta animat. Nu il mai suport. In fine , azi cantau „simpaticii ” dragoni un cantec dublat in limba romana care avea refrenul : „trebuie sa mergi in focul vesnic, focul vesnic focul vesnic” si repeta mizeria asta intruna si o facea sa fie simpatica.
  Am inchis imediat spurcaciunea sa nu mai intre in urechile copiilor.

  Am cautat pe net varianta dublata la cantecul asta in romana dar am gasit doar fragmentul in engleza.

  Fiti cu bagare de seama cand va lasati copiii la cate un desen animat. Sunt de preferat cd-urile cu animatiile vechi : Tom si jerry, bugs bunny etc..

  Apreciat de 1 persoană

  • palcauioan66 said, on Iunie 17, 2016 at 5:27 pm

   playback on other websites has been disabled by the video owner…LOL…cenzura lucreaza la greu,si-i doar inceputul…

   Apreciază

   • Nicoleta said, on Iunie 18, 2016 at 7:57 pm

    Inca nu e cenzura. Trebuie sa apasati pe butonul de youtube si il puteti vizualiza DOAR in youtube. Este doar o alta metoda de a ne obliga sa intram pe „iutube” E ca si cum i-ai cere cuiva niste banuti si persoana respectiva iti spune ca iti da, dar sa te duci la el sa ii iei. Priceput? 🙂

    Apreciază

 7. evtodiev said, on Iunie 17, 2016 at 11:08 am

  off topic: filmul Mitropolitului Ilarion Alfeev – Sarbatorile. Cincizecimea

  Apreciat de 1 persoană

 8. ortodox ortodox said, on Iunie 17, 2016 at 12:23 pm

  Iată ecumenism la București de Înălțare, 2016, preoti “ortodocși” slujind cu un eretic papistaş:

  TrinitasTV,9iunie2016, Ceremonial militar religios in Parcul Carol(catolic, uns rege de un episcop “ortodox” român) din Capitala.

  Apreciază

  • mihai said, on Iunie 17, 2016 at 5:49 pm

   da da numai ca acolo sunt depuse truput
   rile unor fosti comunisti; kivu stoica lucretiu patrascanu, gheorghiu dej s.a si probabil ca ei sau recules la bunicii lor la acel mausoleu din parcul carol, iar in ceea ce priveste ierezia prezenta acolo nu mai are nevoie de absolut nci un comentariu mai ales ca este promovata de catre ,,patriarhia romana” prin trinitas tv

   Apreciat de 1 persoană

 9. Iones said, on Iunie 17, 2016 at 12:50 pm

  Care este semnificația logo-ului Sfântului și Marelui Sinod?
  http://basilica.ro/care-este-semnificatia-logo-ului-sfantului-si-marelui-sinod/

  Patriarhul României a ajuns în Creta
  http://basilica.ro/patriarhul-romaniei-a-ajuns-in-creta/

  Încălzirea globală – un mit? Hackerii au descoperit date ştiinţifice trucate care ascund „răcirea globală”
  http://www.businessmagazin.ro/actualitate/incalzirea-globala-un-mit-hackerii-au-descoperit-date-stiintifice-trucate-care-ascund-racirea-globala-15498129?ref=yfp

  Apreciază

 10. Gabriel M. said, on Iunie 17, 2016 at 12:56 pm

  RECOMAND! O invatatura extraordinara despre antiteza dintre Adevar si realitate.

  Apreciază

 11. mihai said, on Iunie 17, 2016 at 1:23 pm

  Nu, la noi nu mai exista ierarhi cu frica de Dumnezeu, in afara de vreo cativa monahi si preoti parohi care lupta cu adevarat impotriva iereziei altceva nu mai avem. Singurul Ierarh fiind acest Mihail Jar Longhin din Bucovina de nord,

  Apreciază

 12. alex said, on Iunie 17, 2016 at 2:22 pm

  Ieri am trimis un mesaj dar nu cred ca a ajuns sau nu am apasat eu butonul trimite am gasit doua carti cu,canoanele ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/Pidalion%20-%20Toate%20Sfintele%20Canoane.pdf ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/Pidalion%20Original%201841.pdf mie mi se par bune…daca are cineva idee sunt bune astea sau mai bine sa caut pe la librariile ortodoxe ca din cate vad pe net nu prea mai le au pe stoc.

  Apreciază

 13. Aurora said, on Iunie 17, 2016 at 3:07 pm

  FRATILOR, SUNTEM MANCATI !
  Am aflat acum de la un preot care e la curent cu tot ce misca in BOR ca SINODUL TALHARESC se tine bine mersi. Nici vorba ca s-ar fi retras cineva. Participa delagatii din toate patriarhiile, din toate bisericile autocefale, deci nu s-a retras nimeni. TOATE SUNT PREZENTE LA TALHAREASCA ADUNARE !!! Numai mila lui Dumnezeu , a Maicii Preacurate si a sfintilor ne mai salveaza ! Sa ne rugam, fratilor, sa nu cadem si noi, caci e foarte usor : ganditi-va de exemplu ca in toamna, iarna mai moare cate un batran din familiile noastre, daca nu si mai tineri, caci nu stim noi zilele omului. Cum il vom inmormanta si in ce cimitir ? Cu preotul ecumenist si in cimitrirul care e in parohia lui ? Ce veti face cand va veni ecumenistul cu Botezul prin case ? Il veti tine la usa ? Cum veti proceda de Sambata mortilor ? Sunt multe aspecte contradictorii. Va rog sa va ganditi fiecare si sa va spuneti parerea. Oricum, e prematur sa tragem concluzii. Poate se vor gasi si oponenti la sinod si nu se vor aplica planurile ocultei. Doamne ajuta !

  Apreciază

  • mihai said, on Iunie 17, 2016 at 6:00 pm

   asa este sora draga si vedem ft bine ce se petrece sub privirile noastre, si hai ca sati dau si alte exemple, nustiu din ce zona a tarii iesti dar aici la bucuresti sunt parohii care face slujba de inmormantare celor ce urmeaza sa fie incinerati [nustiu acum daca cu voia sau fara voia lor] de exemplu: parohia sf. treime-dudesti cazul unui avocat decedat cu ceva timp in urma pe numele lui marius patrascanu si parohia sf. elefterie mic fiica sotilor ceausescu care era si atee convinsa, casatorii si botezuri cu nasi sectari [vedem cazul cu mihai gadea care este adventist]

   Apreciat de 1 persoană

  • octoviv said, on Iunie 17, 2016 at 6:57 pm

   https://ortodoxiasingurabisericaadevarata.wordpress.com/about/
   Declarațiile vremii despre misiunea sfântului Visarion Sarai (+1701) în Ardeal (din Proloage, vol.I, ediția din anul 1991, după care citatul a fost scos…):

   La îndemnul lui, în multe locuri poporul nu mai merge la biserică, nu se servește de preoții uniți, morții și-i îngroapă fără prohod și fără mângâeri duhovnicești, copii și-i botează prin femei bătrâne și se întâmplă și alte pagube duhovnicești de felul acesta.

   Apreciază

  • octoviv said, on Iunie 18, 2016 at 7:10 am

   Mai mult despre Cuviosul mărturisitor Visarion Sarai în cartea Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Sfinți daco-români și români, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1994, Ediție electronică, APOLOGETICUM, 2006, p. 70:

   De aici, înconjurat de mulțimi (Cuviosul mărturisitor Visarion Sarai – n. n.), s-a îndreptat spre Deva și Orăștie, ajungând apoi la Săliștea Sibiului. Pretutindeni era întâmpinat de mii de credincioși, se trăgeau clopotele bisericilor din satele prin care trecea. Iar prin cuvintele sale mobiliza pe ascultători, întărindu-i în credința strămoșească. Efectul predicilor sale a fost uluitor, încât episcopul unit Inonchetie Micu relata: „La îndemnul lui (al Cuviosului mărturisitor Visarion Sarai – n. n.), în multe locuri poporul nu mai merge la biserică, nu se servește de preoții uniti, morții și-i îngroapă fără prohod și fără mângâierile duhov­nicești, copiii și-i botează prin femei bătrâne și se întâmplă și alte pagube duhovnicești de felul acesta”.

   Apreciază

 14. ORTODOXIE said, on Iunie 17, 2016 at 3:26 pm

  Reblogged this on CREDINŢĂ DREAPTĂ ORTODOXĂ!.

  Apreciază

 15. Claudia said, on Iunie 17, 2016 at 5:11 pm

  In timp ce ortodocsii sunt preocupati cu probleme serioase, ca intotdeauna, catolicii s-au lasat momentan de teatru si s-au apucat de circ: https://www.youtube.com/watch?v=5ms1Eh6akhQ .

  Apreciază

 16. Aurora said, on Iunie 17, 2016 at 10:02 pm

  http://corortodox.blogspot.ro/ – au inceput lucrarile din Creta. Dumnezeu sa strice planurile vanzatorilor !

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: