SACCSIV – blog ortodox

Parintele SAVATIE BASTOVOI este impotriva CATEDRALEI MANTUIRII NEAMULUI deoarece: Cuvantul ”NEAM” are un singur sens, acela de ”PAGAN” […] Nu poți invoca vechimea unei idei lansate în secolul al 19-lea, în plină BETIE A TEORIEI POLITICE DESPRE NEAMURI

Posted in Uncategorized by saccsiv on aprilie 21, 2016

   Asta e din categoria:

Oare vom înnebuni toţi?

10590672_658665267561978_856372955255691191_n-800x530

Foto: http://nataalbot.md/2014/10/23/despre-cum-se-taie-aripi-si-se-ramane-in-zbor/

Dupa aparitia clipului formatiei Taxi, parintele Savatie Bastovoi scria un text care incepea asa:

Chiar v-a deranjat atit de mult acest clip? Mie mi-a placut.

Si se incheia asa:

Eu cred ca tocmai ambitia unei catedrale imense a dat prilej autoritatilor ateiste sa trinteasca o moscheie la fel de imensa. Daca e sa ne batem in bani cu lumea musulmana, vom pierde. Cred ca moscheia e o replica la Catedrala Neamului si vor fi construite ambele. Cu cit mai multa rivna se arata la construirea Catedralei Neamului, cu atit mai multe pietre seculare se pun la temelia moscheii. Ortodocsilor li s-a intins capcana: sau renunta la catedrala si isi pastreaza dreptul (cetatenesc) de a pretinde oprirea construirii moscheii, sau construiesc catedrala si accepta si moscheia. Logica lumii acesteia, n-ai ce face.

Cititi va rog mai multe la:

Reacţia TULBURĂTOARE a unui PREOT după clipul trupei TAXI

Si a mai scris si textul Catedrala Mîntuirii Neamului? Sau ”neamurilor”? postat pe blogul sau Rucodelie:

”Pentru ce s-au întărîtat neamurile şi popoarele au cugetat deşertăciuni?

Cîntaţi Domnului, Celui ce locuieşte în Sion, vestiţi între neamuri faptele Lui.

Căzut-au neamurile în groapa pe care au făcut-o; în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor.

Scoală-Te, Doamne, să nu se întărească omul; să fie judecate neamurile înaintea Ta! Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sînt”.

Toate aceste stihuri sînt dintr-un singur psalm, al doilea al prorocului David. Întreaga Scriptură este plină de referire la neamuri și peste tot cuvîntul ”neam” are un singur sens, acela de ”păgîn”, străin de cunoștința Dumnezeului Celui Viu.

Atunci cînd denumești cea mai mare catedrală a unei Biserici Autocefale ”Catedrala Mîntuirii neamului”, iar asta se întîmplă la două mii de ani de creștinism, trebuie să te întrebi cui o închini? Dintotdeauna și peste tot în lume bisericile se închină lui Dumnezeu și au hramuri fie în cinstea Sfintei Treimi (legate de obicei de sărbătorile mari), fie în cinstea Maicii Domnului sau a altor sfinți. Nu poți invoca vechimea unei idei lansate în secolul al 19-lea, în plină beție a teoriei politice despre națiuni-neamuri, idee străină de spiritul universalist al creștinismului, ca să zidești o catedrală cu teză politică și identitară.

Mă gîndesc cum ar fie reacționat lumea dacă cea mai mare catedrală din Moscova s-ar fi chemat nu ”Hristos Mîntuitorul”, ci ”Catedrala mîntuirii neamului” (”Храм спасения нации”). Sau dacă o catedrală cu același nume ar apărea în Grecia, sau, de ce nu, în SUA.

Românilor ortodocși le va fi greu să citească acest text, deoarece ei sînt obișnuiți să audă de mici la ectenia mare și cea întreită cereri pentru mîntuirea ”poporului ortodox român”, deși în biserică se pot afla și bulgari, sîrbi, unguri, sau evrei. Această pecete identitară pe criteriu de neam este o inovație nemaiîntîlnită în alte Biserici și înlocuiește vechea formulare din liturghierile românești care suna așa: ”Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită țara noastră, stăpînirea și oastea ei”, o formulare conformă cu prevederile apostolului Pavel cu referire la rugăciunea pentru autorități.

Marele apostol Pavel mai este supranumit și ”apostolul neamurilor” tocmai pentru că a propovăduit cel mai mult între păgîni: romani, greci și celelalte neamuri care populau imperiul roman. Românii sînt unul din neamurile pămîntului, dar din momentul creștinării fiecare român iese din neamul său și se alătură poporului ales, preoției sfinte. A insista pe identitatea națională într-un mod oficial și demonstrativ înseamnă a intra în contradicție cu spiritul creștinismului. Dacă rostul acestei catedrale e să mîntuiască păgînii, atunci corect ar fi să i se spună ”Catedrala mîntuirii neamurilor”, nu ”neamului”.

Argumentul principal al apărătorilor ideii ”Catedralei neamului” este acela că e nevoie de un ”simbol” al Ortodoxiei românești și că această catedrală este acel simbol. E nevoie oare să spunem că noi avem un singur simbol – Crucea? Și dacă o catedrală în devenire este simbolul care lipsește, atunci ce vor fi celelalte biserici încărcate de istoria mîntuirii de pe întreg pămîntul românesc?

Ambiția acestui proiect nu constă în grandoarea clădirilor – România are nevoie de o catedrală mare cît tot Bucureștiul – ci în faptul că se clădește pe o teză politică care nu se regăsește la nici unul din marii dascăli și ierarhi care au scris în plin imperiu bizantin, dar care nu au pus niciodată politica înaintea Scripturii.

Faptul că avem de a face cu un proiect politic și nu spiritual reiese și din tipul de argumentare pe care îl descoperim la comentatori. Din nefericire, avem o clasă de apologeți care operează doar cu teze sociologice, aducînd argumentul numeric și de etnie înainte de toate, asemănîndu-se prin aceasta cu oengiștii și alte grupuri care tulbură liniștea publică pentru cauze stranii. Ce vor face aceștia cînd numărul ortodocșilor va scădea sub jumătate? Se va termina oare disputa purtată cu săbiile sociologiei și vor reveni la argumentele Scripturii, la armele luminii?

Și, da, Dumnezeu stă la ușă și bate, la ușa inimii, nu la ușa Guvernului, nu la ușa Primăriei.

Comentariu saccsiv:

   Sa-l analizam oleaca.

Asadar incepe parintele citand Psalmul al doilea.

   La http://www.sfantascriptura.com/Biblia_Bucuresti_1688.pdf citim varianta:

”Pentru ce s-au înfierbântat limbile și noroadele au cugetat deșarte?”

Fratilor, Psalmul al doilea este profetic. Sa citim talcuirea sa, conform Talcuiri la Psaltire – Psalmul 2, 1-5 de pe https://psaltirea.wordpress.com/

„Psaltirea în tâlcuirile Sfinţilor Părinţi”

Cuviosul Eftimie Zigabenul, Sfântul Nicodim Aghioritul

Editura Egumeniţa

PSALMUL 2

Psalmul lui David nesuprascris.

Şi acest al doilea psalm este în limba evreiască fără suprascriere, precum cel dintâi. Prooroceşte însă despre vrăjmăşirea pe care au făcut-o iudeii asupra Mântuitorului Hristos, ca şi despre chemarea neamurilor şi pieirea iudeilor.

 1. Pentru ce s-au întărâtat neamurile, şi popoarele au cugetat cele deşarte? Stătut-au de faţă împăraţii pământului, şi boierii s-au adunat împreună

Prevăzând David cu ochii prooroceşti ai minţii sale turbarea ce o vor arăta cei care L-au omorât pe Hristos, plânge şi-i jeleşte prin psalmul acesta, zicând: ..Vai! Pentru ce aceştia atâta înnebunind asupra lui Hristos au făcut tulburare şi s-au mişcat până la atâta mândrie?”. Că acestea toate le arată zicerea: s-au întărâtat,precum zic cei ce au tălmăcit din limba evreiască în cea grecească[1]. Deci neamuri sunt ostaşii romani cei de pe lângă Pilat, iar popoare sunt evreii cei ce erau pe lângă Anna şi Caiafa, iar împăraţii – Irod, iar boierii sunt [reprezentaţi de] Pilat, ighemonul[2] Ierusalimului. Că aşa şi în Fapte, dumnezeieştii Ucenici şi Apostolii lui Hristos au tâlcuit zicerea aceasta a lui David, zicând: Care prin Duhul Sfânt şi prin gura părintelui nostru David, slujitorul Tău, ai zis: Pentru ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele au cugetat cele deşarte? Ridicatu-s-au împăraţii pământului şi căpeteniile s-au adunat laolaltă împotriva Domnului şi împotriva Unsului Lui, căci asupra Sfântului Tău Fiu lisus, pe care Tu L-ai uns, s-au adunat laolaltă, cu adevărat, în cetatea aceasta, şi Irod şi Pontius Pilat cu păgânii şi cu popoarele lui Israel (Fapte 4: 25-27). Şi, la plural, a zis David împăraţi şi boieri, iar nu împărat şi boier, la singular, după obiceiul limbii evreieşti, care întrebuinţează adesea numărul plural în loc de cel singular, însă înţelege aceasta şi în chip mai adânc, că pentru aceasta a zis David la plural împăraţi, pentru că împăratul cel gândit al păcatului, diavolul, unit fiind cu Irod, văzutul împărat, se porneau amândoi împotriva lui Hristos. Asemenea şi începătoriile şi stăpâniile demonilor, împotriva cărora este şi lupta noastră, după Apostolul, unite fiind cu boierul şi ighemonul Pilat, se întrarmau împotriva Mântuitorului. Dar, fiindcă Hristos este îndoit, adică alcătuit din două firi, din cea nevăzută a Dumnezeirii şi din cea văzută a omenirii, pentru aceasta şi războiul cel asupra Lui a fost îndoit, purtat de vrăjmaşi nevăzuţi şi văzuţi, iar cele deşarte şi zadarnice a zis că au cugetat, în loc de a zice că „în deşert s-au ostenit toţi iudeii cei de mai sus, unindu-se ca să scoată din mijloc şi să piardă pe lisus, fiindcă El, ca Dumnezeu, S-a sculat din morţi, şi viază în veci”, însă cuvântul acesta îi priveşte mai mult pe evrei, pentru că ei în zadar au citit Scriptura, fără să înţeleagă că aceasta proorocea pentru Hristos.

 1. Asupra Domnului şi asupra Unsului Său.

„Neamurile cele de mai sus, zice, s-au întărâtat şi au stătut de faţă şi s-au adunat împreună, atât asupra Părintelui, cât şi asupra Fiului Său, lisus Hristos, pe Care însuşi Tatăl L-a uns împărat al tuturor neamurilor, dându-le Lui drept moştenire, fiindcă războiul cel asupra Fiului trece şi asupra Părintelui.” Aici numeşte pe PărinteleDomn, iar Uns pe Fiul Lui, precum s-a tălmăcit; fiindcă Părintele a aşezat pe Hristos împărat peste neamuri, după cuvântul iconomiei întrupării, iar dacă am citi şi „asupra Unsului lor”, precum se află în multe preziceri, vom înţelege că Hristos este împărat şi Stăpânilor peste toţi – şi peste iudei, şi peste neamuri, şi peste demoni. Pentru că Acestuia I se va pleca tot genunchiul: al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor dintru adânc, precum zice Pavel (cf. Filip. 2: 10). Adică toţi se vor închina şi se vor pleca Lui.

 1. Să rupem legăturile lor, şi să lepădăm de la noi jugul lor.

În două feluri se pot înţelege cuvintele acestea: fie că Duhul cel Sfânt porunceşte celor ce aveau să creadă să se întoarcă dinspre slujitorii de idoli romani şi dinspre lipsiţii de minte evrei, precum zice Teodorit: „Şi să rupă legăturile robiei romanilor, şi să lepede jugul cel greu şi omorâtor al legii evreilor, iar înlocul acestora să alerge şi să primească legea cea uşoară şi pricinuitoare de viaţă a lui Hristos”. Ori cuvintele acestea se zic din partea iudeilor ucigaşi ai Mântuitorului, care, pe unele ca acestea, le ziceau prin cuvinte şi le tăceau cu lucrurile, socotind că zdrobesc legăturile robiei Părintelui şi a Fiului şi că leapădă jugul supunerii către Dumnezeu, deşi, după fire, erau supuşi robiei lui Dumnezeu, ca nişte făpturi ale Lui, după ceea ce s-a zis: că toate sunt slujitoare Ţie (Ps. 118: 91).

 1. Cel ce locuieşte în ceruri va râde de dânşii, şi Domnul îi va batjocori pe ei.

„Aceştia, zice, care sunt urâţi de iudei şi huliţi de romani, adică Părintele Cel ce locuieşte în ceruri şi Fiul – Domnul tuturor după Dumnezeire, aceştia mult îi vor lua în râs şi-i vor batjocori”, adică îi vor urî cu covârşire pe iudei şi pe romani, că râsul şi batjocura sunt patimi omeneşti, iar când o zice despre Dumnezeu, vrea să spună întoarcerea feţei Sale şi ura Sa. Fiindcă îi vor mustra pe aceia ca pe nişte nebuni, deoarece s-au apucat de lucruri mai presus de ei, socotind că vor omorî viaţa[3]. Romanii au cinstit mai mult slujirea demonilor şi nu pe cea a adevăratului Dumnezeu, iar iudeii au ales mai degrabă umbra decât adevărul.

 1. Atuncea va grăi către dânşii întru urgia Sa.

Atuncea când? Adică când Domnul îi mustra pe faţă pe iudei, după Teodorit, şi proorocea relele pe care le vor pătimi, zicând şi alte multe cuvinte mustrătoare, iar mai ales acesta: Vai vouă cărturarilor şi fariseilor făţarnicii (Mat. 23: 13) Şi: Nebunilor şi orbilor (23: 19). Şi iarăşi: De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei (Mat. 21:43).

Şi întru mânia Sa îi va tulbura pe ei.

Domnul era mânios pentru răutăţile iudeilor, şi pentru aceasta, mai-nainte spunându-le lor primejdiile ce urmau să le pătimească, tulburare şi nedumerire a pus în inimile lor, că mulţi dintre ei îl socoteau pe El prooroc, iar alţii, tulburare socotesc a fi frica pe care au suferit-o, mai târziu, iudeii de la înconjurarea şi risipirea ce au făcut-o romanii Ierusalimului. Se înţelege însă zicerea aceasta şi pentru judecata viitoare, precum zice Marele Atanasie, când are să-i osândească Domnul pe iudei şi să-i muncească, zicându-le: Duceţi-vă de la mine blestemaţilorîn focul cel veşnic(Mat. 25: 41). Iar urgia şi mânia uneori însemnează unul şi acelaşi lucru, iar alteori se deosebesc, că mânia este ceea ce se stârneşte după pornirea urgiei. Iar Marele Vasile zice: „Este foarte mare deosebire între mânie şi urgie: mânia este un proces de gândire prin care se aduc aminte lucruri triste asupra celui ce merită, iar urgia este chiar durerea şi pedeapsa care se dau de Dreptul Judecător pe măsura nedreptăţii săvârşite”. La Dumnezeu, însă, e fără deosebire, zicându-se şi una şi cealaltă, că nici o patimă nu este în fiinţa lui Dumnezeu, şi poate că pedeapsa cea dureroasă se numeşte urgie, iar mustrarea care pricinuieşte în cugetele noastre tulburare se numeşte mânie (La Nichita).

[1] Sfântul Chirii al Alexandriei tâlcuieşte – pornind de la etimologia greacă a lui „s-au turbat” (întărâtat) – că, asemenea forăitului unit cu un duh puternic ce iese din nările cailor zburdalnici şi nesupuşi acelora care caută să-i îmblânzească, la fel evreii au forăit zburdând şi nevrând să se supună lui Hristos.

[2] Guvernatorul.

[3] Atât Viaţa ca Persoană – Hristos, cât şi viaţa ca har al Duhului – Dătătorul de viaţă, Care ne aduce Viaţa – pe Hristos – în suflete.

Comentariu saccsiv:

   Sa revenim la textul parintelui Savatie Bastovoi.

Dupa ce citeaza din Psalmul al doilea, adauga:

Întreaga Scriptură este plină de referire la neamuri și peste tot cuvîntul ”neam” are un singur sens, acela de ”păgîn”, străin de cunoștința Dumnezeului Celui Viu.

Pare asa dar nu e asa. Neamul e neam. Sau cum vrem sa-i spunem: popor, natiune. E drept ca pe vremea aia neamurile erau pagane. Dar asta nu inseamna ca neam = pagan. Dupa ce Sfintii Apostolii au inceput sa propovaduiasca, parti mai mari sau mai mici din multe neamuri n-au mai fost pagane. Iar cu timpul, neamuri intregi n-au mai fost pagane. Ca atare, cu atat mai putin putem considera ca la cateva secole dupa Sfintii Apostoli toate neamurile ar fi avut sensul de pagani.

Mai zice parintele:

Atunci cînd denumești cea mai mare catedrală a unei Biserici Autocefale ”Catedrala Mîntuirii neamului”, iar asta se întîmplă la două mii de ani de creștinism, trebuie să te întrebi cui o închini? Dintotdeauna și peste tot în lume bisericile se închină lui Dumnezeu și au hramuri fie în cinstea Sfintei Treimi (legate de obicei de sărbătorile mari), fie în cinstea Maicii Domnului sau a altor sfinți.

Daca tot se intreaba, putea sa se si osteneasca oleaca, macar pe google, caci s-ar fi dumirit:

Catedrala Mantuirii Neamului va purta hramul Sf. Ap. Andrei si al Inaltarii Domnului

Iar paragraful il incheie cu:

Nu poți invoca vechimea unei idei lansate în secolul al 19-lea, în plină beție a teoriei politice despre națiuni-neamuri, idee străină de spiritul universalist al creștinismului, ca să zidești o catedrală cu teză politică și identitară.

Tare asta. Parca ar fi venita din fundul iadului, direct de la seful dracilor arhiconi. Adica treaba cu neamurile e o inventie masonica. De la daci incoace, traiam asa, anapoda, pe meleagurile astea, fara nici o constiinta de neam. Au venit apoi zidarii in sortulete cu teoria politica anti crestina despre natiuni.

Realitatea este insa cu totul alta. Nu masonii au inventat ideea de neam, ei doar au folosit nationalismul pentru a sfarama marile imperii, etapa esentiala pentru ca mai apoi tot ei din multele natiuni sa creeze marele ghiveci al NOII ORDINI MONDIALE.

Notiunea de neam nu este anti crestina. Devine anti crestina doar in cazul filetismului.

Parintele Ilie Cleopa zicea:

Sa tinem credinta noastra pe care au tinut-o toti voievozii nostri si toti protoparintii nostri si toti romanii cei adevarati. Daca vrei sa fii fiu adevarat al lui Hristos si al Tarii Romanesti, sa tii credinta cea dreapta, ortodoxa, care o tinem de doua mii de ani. Daca nu, nu esti fiu al lui Hristos si al Bisericii, si esti strain de neamul romanesc. Nu poti fi cetatean crestin si roman, daca nu ai dreapta credinta in Hristos. Esti strain. Nu esti fiu al tarii. Ca fiu adevarat al Romaniei este cel care-i ortodox, pentru ca Biserica Ortodoxa predomina in tara noastra de doua mii de ani. Iar pe cei care-s sectari sa nu-i primim in casele noastre.

Deci in cazul nostru, al romanilor (chiar, ce o fi insemnand roman in mintea parintelui Savatie Bastovoi?), a fi roman = a fi ortodox. Neamul romanesc nu e ceva strain de Ortodoxie iar a spune ca noi romanii suntem un neam nu inseamna a spune ca suntem pagani.

Si ce cuvant urat foloseste: betie. Adica din treaba asta cu nationalismul ar trebui sa ne trezim.

Mai zice parintele:

Marele apostol Pavel mai este supranumit și ”apostolul neamurilor” tocmai pentru că a propovăduit cel mai mult între păgîni: romani, greci și celelalte neamuri care populau imperiul roman. Românii sînt unul din neamurile pămîntului, dar din momentul creștinării fiecare român iese din neamul său și se alătură poporului ales, preoției sfinte. A insista pe identitatea națională într-un mod oficial și demonstrativ înseamnă a intra în contradicție cu spiritul creștinismului. Dacă rostul acestei catedrale e să mîntuiască păgînii, atunci corect ar fi să i se spună ”Catedrala mîntuirii neamurilor”, nu ”neamului”.

Iarasi pare asa dar nu-i asa. Din momentul crestinarii romanul nu iese din neamul sau si nici nu trebuie sa iasa din neamul sau. Da, devine frate cu chinezul ortodox, de exemplu. Sau altfel spus, ambii fac parte din acelasi trup, ramanand insa fiecare ceea ce e, unul roman, celalalt chinez.

Iata ce raspundea parintele Sofian Boghiu la intrebarea: – Nationalismul crestin poate fi acuzat de lipsa de smerenie?

– Daca esti sincer, nu. Pentru ca suntem datori sa iubim pe aproapele nostru. Aproapele nostru, spune Mantuitorul, este oricine, chiar un dusman; dar aproapele nostru este, in primul rand, fratele meu, sora mea de sange. Iubind pe acesti apropiati ai mei, iubesc si neamul meu, poporul meu. Si atunci, daca iubesc (in sensul profund crestin) poporul meu, ma numesc nationalist. Daca este sincera aceasta afirmatie, atunci smerenia nu ar trebui sa ne lipseasca.

La Voronet – cred ca ati fost fiecare pe acolo – un perete intreg de sus pana jos infatiseaza Judecata Viitoare. Si acolo, intre altele, sub toate elementele acestei Judecati, este si invierea neamurilor, venirea neamurilor la Judecata lui Dumnezeu. Vin grupati: evreii, turcii, romanii, vin toti la Judecata, pe neamuri.

Atunci ne vom intreba: daca un conational de-al meu, fiind calugar, meserias sau politician, a facut niste fapte bune, eu de ce n-am putut sa fac? Aceleasi conditii au fost si pentru mine.

Prin urmare, la Judecata viitoare se va avea in vedere si aceasta grupare pe neamuri. In cadrul acesta al neamului de-a lungul istoriei vom fi fiecare judecati. Neamul romanesc are si sfinti foarte multi, avem si oameni de buna-credinta, foarte cuviinciosi, avem insa si criminali. Fiecare isi va primi raspuns si rasplata dupa cum si-a dus viata pamanteasca.

Cititi va rog mai multe la:

Invataturi despre smerenie

Ma opresc aici. Altii au analizat mai mult:

Ce ascultare face ieromonahul Savatie Baștovoi

Smintelile și rătăcirile lui Savatie Baștovoi

In concluzie, conform parintelui Savatie Bastovoi, daca esti pagan, poti apartine unui neam. Daca esti ortodox, nu mai apartii vreunui neam iar daca zici ca apartii unui neam, devii pagan.

Cititi va rog si:

CLUBUL “COLECTIV” a fost TEMPLU SATANIC. Nu metaforic. Video si foto CUTREMURATOARE. Parintele Savatie Bastovoi propune sa se faca din el PARACLIS. Eu propun SA FIE DEMOLAT

 

 

110 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. templier's blog said, on aprilie 21, 2016 at 2:50 pm

  „Cineva de la o manastire din Romania mi-a atras atentia asupra ironiei divine. Ce poate fi mai maret in materie de catedrale decit Sfinta Sofia? Dar iata ca se afla sub stapinire pagina de sute de ani si turcii fac bani pe ea, vinzind bilete la ortodocsi, fara macar a ne lasa sa slujim vreo slujba. Erdogan asta face bani pe cea mai mareata catedrala ortodoxa, iar cu banii cistigati de la ortodocsi cumpara pamint in Bucuresti si face moscheie. Asta e minune sau nu?”Savatie Bastovoi /pagina de Facebook

  „Casa e a Poporului, Catedrala – a Neamului. Două proiecte românești, două simboluri ale triumfului unui popor care se plînge tot timpul de înfrîngeri.”
  http://rucodelie.ro/catedrala-mintuirii-neamului-sau-neamurilor/

  Apreciază

  • safimvigilenti said, on aprilie 22, 2016 at 11:16 am

   ce folos noua sa mai avem inca o catedrala unde slujbele sunt modificate si taiate, se tin cu alte randuieli decat cele lasate de mii de ani, textele schimbate, sfintele cantari de la strana sunt inlocuite de coruri feminine imbecilizante precum la Patriarhie, Canonul Sf Andrei Criteeanul in loc sa fie cantat cum trebuie este recitat distorsionat de vocea hodorogita a Patriarhului de iti vine sa o iei la fuga, sa vad iar numai preoti tineri tunsi rasi frezati parfumati de parca ar veni de la Mall ? predicile nu exista sau ocolesc elegant orice subiect actual si fierbinte…nu simt nevoia de alt lacas in care sa se intample asa ceva…si inca nu a venit sinodul talharesc cu memorandumul lui si alte modificari dracesti aduse randuielilor bisericesti , sa vedeti dupa asta daca mai simte cineva nevoia vreunei catedrale…e ultima problema pe care o are Biserica acum

   Apreciază

   • john said, on aprilie 22, 2016 at 5:06 pm

    Oare Moscheea dc nu o ataca telectualii neamului?
    Gabriel Liiceanu atacă furibund ierarhii BOR și ideea de Catedrală a Mântuirii Neamului. ”Cum am ajuns să ne mântuim pe neamuri?”
    http://www.napocanews.ro/2016/04/gabriel-liiceanu-ataca-furibund-ierarhii-bor-si-ideea-de-catedrala-a-mantuirii-neamului-cum-am-ajuns-sa-ne-mantuim-pe-neamuri.html

    Apreciază

   • el said, on aprilie 22, 2016 at 5:11 pm

    safimvigilenti

    CORECT !
    ca sa se arate „drepti” in ochii oamenilor dau zeciuala din izma si din marar( ridica ziduri ) si au lasat partea cea mai importanata a Poruncilor :CREDINTA DREAPTA si marturisirea Adevarului
    daca-l iubesc si vor sa-l cinsteasca pe Hristos INTAI sa TINA ORTODOXIA neabatuta a Sfintilor cea data Bisericii de Hristos prin Duhul Sfant , nu sa ridice pietroaie si sa faca fatarnicie de virtuti umaniste.

    Apreciază

   • el said, on aprilie 22, 2016 at 5:59 pm

    sa fim vigilenti

    „23. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat părţile mai grele ale Legii: judecata, mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi”____ iar judecata/discernamatul lor asupra(/relativ la) vremurilor si curselor anticristice si asupra INSELARII lumii UNDE ESTE? UNDE MARTURSESC ei „judecata” lor?
    ca din insasi marturisirile lor(fapte, cuvinte,etc) ei se vadesc singuri de APOSTATI si EREZIARHI ecumenisti …

    si UNDE e MILA lor fata de poporul care se pierde in puzderia de pacate si spurcaciuni NEpocainte si de INSELARI si CADERI, pacturi cu „Modreninatea” li anticrist? sau cu alte cuvinte CUM apara ei cu MILA Turma Lui Hristos ?

    asadar pentru ca pe acestea care sunt MAI INTAI si MAI GRELE ale Legii Lui DUmnezeu le-au LEPADAT si eu LEPAD lucrarea lor si zidirea lor de ziduri o socotesc URACIUNE si fatarnica „slava” Lui Hristos in realitate este HULA si slava diavolului !

    Apreciat de 1 persoană

   • john said, on aprilie 22, 2016 at 9:05 pm

    Guvernul islamist al Turciei isi intensifica razboiul impotriva crestinismului, prin trecerea in proprietatea statului a tuturor bisericilor crestine dintr-un oras al tarii.
    Statul a preluat controlul a sase biserici crestine din orasul sudic Diyarbakir, in una dintre ultimele sale miscari impotriva libertatii de exprimare si autodeterminarii religioase, considera Express. http://www.express.co.uk/news/world/663089/Islamist-Turkey-Erdogan-seize-Christian-churches-Diyarbakir-persecution-state-property

    Apreciază

 2. valentindortodox said, on aprilie 21, 2016 at 3:01 pm

  oricum românii să nu facă binging şi să îşi lase ţara vândută la străini, cu suflet cu tot şi să se trezească apoi în iad pt. că erau preocupaţi de toate în afară de suflet. Ferească Dumnezeu de mirajul ăsta al lumii noi care desacralizează România!

  Apreciază

 3. Ionut said, on aprilie 21, 2016 at 3:18 pm

  As fi vrut sa-l intreb pe parintele daca s-a sfatuit cu duhovnicul cuviosiei sale inainte de a lansa aceasta idee, dar mi-am dat seama ca nici eu nu m-am sfatuit cu nimeni inainte de a scrie atatea comentarii, aici pe blog(unele proaste, mai mult ca sigur).

  Eu nu vad nici o legatura intre Catedrala si moschee, mai ales ca suntem o tara majoritar ortodoxa. Dar poate ca stie cuviosia sa alte lucruri care nu au fost aduse la cunostinta publicului larg.

  E adevarat insa ca se putea numi altfel, nu neaparat „Catedrala Mantuirii Neamului” (dupa exemplul Catedralei din Moscova) si ca trebuie lucrat ca aceasta Catedrala sa nu fie goala, fiindca daca se stinge neamul romanesc, atunci cine o va mai umple?

  Apreciază

  • Paul222 said, on aprilie 21, 2016 at 5:33 pm

   Legatura era ceva in genul daca ortodocsii au „tupeul” sa ridice o super catedrala atunci dusmanii Bisericii vor umbri/pangari aceasta realizare prin ridicarea unei super moschei. „Ii dati inainte cu catedrala? Bine, nu scapati de moschee”. Cam asta cred ca a vrut sa zica… ciudata reactia lui si recunosc ca m-a prins pe alocuri pana sa citesc lamuririle date si preluate de Saccsiv. Si mie mi s-a parut ciudata ideea de argumenta impotriva apartenentei la neam ca si cum ar fi ceva rau, avand in vedere ca pe directia asta merg globalistii satanisti cam ciudat sa vina asa ceva de la un preot ortodox…

   Apreciază

   • el said, on aprilie 21, 2016 at 10:42 pm

    Paul222

    a plecat si el incet incet cu pluta la vale saracul bastovoi ( asta in cazul ca nu a trecut in ascuns de partea vrasmasilor pentru ceva arginti) …. „argumente” mai debile nu cred ca putea sa gaseasca cineva

    Apreciază

   • Nicoleta said, on aprilie 22, 2016 at 9:28 am

    „el” ceva s-a întâmplat cu părintele, dar nu neapărat din vina dânsului. Poate vă aduceți aminte de avertismentul care l-a dat Părintele Justin într-o zi, cum că „dacă aș veni mâine să spun altceva decât ceea ce vă spun astăzi, ACELA NU SUNT EU”. Vă aduceți aminte?

    Apreciat de 1 persoană

   • marin said, on aprilie 22, 2016 at 9:37 am

    adica stati voi ortodocsilor cuminti si nu mai construiti catedrale daca vreti sa nu aveti si megamoschei la schimb …

    Apreciază

   • el said, on aprilie 22, 2016 at 10:29 pm

    Nicoleta

    …… si curelusele, chitzubusurile pt femei si gentile? tot „fara vina lui”?
    nu e nimic „intamplator” si omul capata ce si-a agonisit sa nu se amageasca nimeni.

    Apreciază

  • ayeaye20 said, on aprilie 21, 2016 at 7:14 pm

   Probabil ca ecumenistii dupa sinodu talharesc

   Apreciază

  • ayeaye20 said, on aprilie 21, 2016 at 7:26 pm

   Poze mason cu ecumenisti savoiu ,bartolomeu ,daniel ,iliescu http://www.constantinsavoiu.ro/religie

   Apreciază

 4. gabri said, on aprilie 21, 2016 at 3:28 pm

  Chiar ma bucur si va multumesc ca ati facut un articol pe tema asta ..de luna trecuta am incercat pe alt blog sa vb .despre asta. Inseamna ca nu doar eu vad ceva in neregula cu ideile parintelui

  Apreciat de 1 persoană

 5. Constantin said, on aprilie 21, 2016 at 5:21 pm

  cred ca este si o cale de mijloc : marturisim prin simbolul credintei ca mantuirea noastra este in Biserica , in SFANTA TREIME . asadar , hramul catedralei ar putea – simplu sa fie : SFANTA TREIME . s-ar rezolva si problema din punct de vedere teologic si teosofic .

  Apreciază

 6. mircea.v said, on aprilie 21, 2016 at 6:10 pm

  Parintele Calciu

  – Ce este neamul?

  – Neamul este o entitate mistica. El este, ceea ce numim in plan politic natiunea, dar este o notiune mistica. Adica neamul are o misiune. El trebuie sa implineasca misiunea sau piere. Dumnezeu a facut multe experiente. A facut experiente cu asiro-caldeenii, care au esuat in trufie. Au crezut ca fac un turn pana la Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a imprastiat. A lucrat cu egiptenii, ei au esuat in magie. A lucrat cu evreii, au esuat in fanatism. A lucrat cu grecii, au esuat in rationalism. Si apoi a chemat neamurile. Deci toate aceste experiente prin care Dumnezeu ne arata ca fiecare neam este chemat pentru mantuire. O faci, implinesti porunca lui Dumnezeu, traiesti. Nu o faci, piei. Deocamdata neamul romanesc, Slava Domnului, a trait destul si sper ca prin cei care sunt buni sa isi implineasca misiunea.

  – Ce importanta are neamul in mantuirea noastra?

  – Pentru mantuirea noastra lucreaza in doua feluri: prin atitudinea personala si prin atitudinea colectiva. Adica fiecare dintre noi e responsabil cu indeplinirea sau neindeplinirea misiunii neamului romanesc. Vom fi judecati ca neamuri, nu vom fi judecati numai ca persoane. Vom fi judecati de Dumnezeu si pentru ce am facut, dar si cu ce am contribuit la pieirea sau la resuscitarea neamului. Am sa va dau un exemplu. In inchisoare am fost mutat dupa ancheta, la Aiud, si am fost in celula de tren cu doi detinuti de drept comun. Unul era un criminal, in varsta, si celalalt era cun copil de 15 sau 16 ani, un tiganus, care furase si, parca imi aduc aminte, parca si omorase pe cineva. Si l-am intrebat, am stat de vorba cu el: de ce ai facut lucrul acesta? Eu nu am fost hot si talhar, eu am fost haiduc. Eu am atacat pe cei bogati si pe aceia ii furam, pe cei saraci nu ii furam. Bine, dar unde ai invatat chestia ca ai dreptul sa omori? De la Arghezi. Cum asa? Noi invatam poezia “da-l pe burghez pe razatoare” si asa mai departe. Si ma gandeam la ce spunea parintele Staniloae, ca, in fata lui Dumnezeu, cand vom fi judecati ca persoane, vom raspunde nu numai pentru faptele noastre ci si cum am influentat peste 10 ani, peste 100 de ani. Ma intrebam, ce face Arghezi acolo, ca o generatie intreaga a fost otravita cu poeziile lui. Oameni care au facut crime, oameni care s-au socotit indreptatiti sa omoare sau sa jefuiasca sau sa faca alte rele celor care erau bogati. Nu stiu, poate erau drepti, poate erau nedrepti, dar toata chestiunea aceasta cade pe seama lui Arghezi si peste 100 de ani.

  – Ce soarta credeti ca va avea neamul romanesc?

  – Cred ca avem un neam in perioada de martiraj, care va deveni un martiraj general. Nu stiu cum, nu am o imagine exacta dar martirajul va fi probabil si de ordin material, si de ordin moral. Adica, incet, incet, familia va fi distrusa, incet incet Biserica va fi compromisa – prin compromisurile proprii – si va fi o o parte a neamului romanesc care va ramane pe pozitii crestin-ortodoxe adevarate, si asa cum am spus, muntii, manastirile, orasul, poate ca vom intra in catacombe din nou… Dar Dumnezeu va salva neamul romanesc pana la urma.”

  ––––––––––––

  „Ortodoxia este cea care pazeste astazi romanismul. De aceea amenintarea, in ceea ce priveste Europa Unita, sta in distrugerea sentimentului ortodox si national. Cata vreme Ortodoxia va exista, va exista si romanism, si nationalism in toate tarile, nu ca o boala, ci ca o virtute divina. Boala este internationalismul, care egaleaza totul, care trece ca un tavalug peste constiinta si peste suflete, care face din toata lumea aceasta un fel de aluat din care conducatorii politicii internationale fauresc omenirea cum vor ei.
  Noi multumim foarte mult Bisericii Ortodoxe pentru tot ceea ce a facut pentru neamul romanesc. Sigur ca s-au intamplat si lucruri care ne-au indurerat la vremea respectiva, dar exista preoti si calugari care sustin ideea nationalista si care inteleg ca natiunea este o creatie a lui Dumnezeu si nu o entitate istorica, o categorie istorica aparuta dupa Revolutia franceza, cum spun unii. Nu este ceva ce a aparut in istorie dupa un eveniment, ci este o categorie a firii, ontologica. […] Noi avem structura noastra spirituala si ramanem credinciosi, santem consecinta crestinismului si Ortodoxiei si ramanem pe aceasta linie.”

  –––––––-

  Matei 25

  31. Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale.
  32. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre.
  33. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.

  Apreciat de 2 persoane

  • Liliana said, on aprilie 22, 2016 at 9:19 pm

   mircea v.,
   Doamne ajuta!
   Te rog,as vrea sa stiu de unde l-ai citat pe Parintele Gheorghe Calciu-Dumnezeu sa-l odihneasca si sa ne mintuiasca si cu rugaciunile sale!-,pentru ca sint pline de adevar cuvintele acestea ,foarte bine exprimat ;profetice.Este evident ca Parintele avea partasia Duhului Sfint,Duhul Adevarului.

   Apreciază

   • mircea.v said, on aprilie 23, 2016 at 7:21 am

    Liliana,

    „Viata Parintelui Gheorghe Calciu” si „Cuvinte vii” Merita citite de tot omul. Cea mai importanta lectie – „fara compromis”.

    Doamne ajuta!

    Apreciază

   • Liliana said, on aprilie 23, 2016 at 3:46 pm

    mircea v.,
    Multumesc!

    Apreciază

 7. valentindortodox said, on aprilie 21, 2016 at 6:12 pm

  Masoneria nu e secretă, mă uit la site-ul lor şi văd că e făcut public chiar şi contactul
  http://mlnr.ro/index.php/contact

  Apreciază

  • valentindortodox said, on aprilie 21, 2016 at 6:15 pm

   este o organizaţie bazată pe auto-îmbogăţire folosind o ideologie care atrage şi maschează scopul perfid şi îşi scuză mijloacele folosite, de multe ori crime, blasfemie, ajungând totul la cote antihristice

   Apreciază

   • valentindortodox said, on aprilie 21, 2016 at 6:16 pm

    poliţia ar trebui să îi aresteze pentru că la ritualul masonic de investire într-o funcţie nouă se foloseşte ameninţarea cu moartea

    Apreciat de 1 persoană

 8. Bogdan said, on aprilie 21, 2016 at 7:20 pm

  Propun următoarea denumire: „Catedrala neamului creştinesc din România” – adică neamul ortodox.

  – din Acatistul Acoperamantului Maicii Domnului

  Bucura-te, ceea ce esti intampinata in vazduh de Heruvimii cei cu ochi multi;
  Bucura-te, ale carei laude le canta Serafimii cei cu cate sase aripi;
  Bucura-te, prea bunule acoperamant caruia cu credinta ne inchinam si noi neamul crestinesc;

  – din Acatistul Adormirii Maicii Domnului

  Bucura-te, ceea ce deschizi usile raiului neamului crestinesc, celor care pururea te fericesc pe tine;
  Bucura-te, ceea ce esti plina de har, care intru Adormirea ta, nu ne lasi pe noi!

  – din Paraclisul Icoanei facatoare de minuni Pantanassa

  Cântarea a 9-a

  Irmos:

  Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu cetele fără de trup.
  Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
  A mântuirii noastre pricină, tot neamul cel creştinesc te propovăduieşte, căci tu născut-ai, Curată, pe-al nostru Mântuitor.
  Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
  Nu-mi trece cu vederea şiroaiele de lacrimi, căci tu, Fecioară, prin naştere ai zdrobit năpraznicul bold al morţii, singura învrednicită de Har.

  Apreciază

  • dima said, on noiembrie 24, 2018 at 7:40 pm

   Este misiunea evreilor, nu are nicio legatura cu neamul meu romanesc. Banii pentru catedrala sunt ai romanilor. N-avem nicio legatura de neam cu cei pictati pe pereti.

   Apreciază

 9. Aurora said, on aprilie 21, 2016 at 7:35 pm

  Parintele Savatie e mai mult scriitor decat monah. Din ideea sustinuta de el razbat sentimentele lui anti-romanesti, sovine. Face comparatii fortate, fara nici o noima intre catedrala din Moscova sau cea din Grecia. Il deranjeaza conceptul de catedrala a mantuirii neamului (romanesc) pentru ca el nu se simte roman, ci un moldovean navetist si frustrat. Pe mine nu ma deranjeaza construirea catedralei, ci imi creste inima, deoarece noi, neamul romanesc am asteptat prea mult pana cand s-a facut Unirea si am suferit mult de pe urma turcilor si a altor ”neamuri” care nu ne-au dat pace. Denumirea catedralei cuprinde in ea idealul de unire a romanilor si mantuire a tuturor. Ce poate fi mai frumos decat sa ne intalnim cu totii in rai ? Sunt discutabile desigur dimenisiunile ei prea mari pentru specificul ortodox si provenienta banilor precum si a arhitecturii – caci si diavolul e ”mare arhitect” si se poate strecura in proiect, dar sa urasti o biserica numai pentru ca se refera la neam mi se pare o gandire de sarpe.

  Apreciază

  • NIMENI said, on aprilie 21, 2016 at 8:11 pm

   Nu ne vom intalni in Rai, nici parintii cu copii, nici sotii cu sotiile, nici fratii, nici cu rudele si prietenii caci judecata este dupa fapte, vorbe si ganduri si ce se va intampla cu sufletul nostru numai Judecatorul stie!

   Apreciază

   • cosminmatiu said, on aprilie 21, 2016 at 8:57 pm

    Ba ne vom intalni si cu cei din rai si cu cei din iad: http://www.sfaturiortodoxe.ro/drumul.htm

    Apreciat de 2 persoane

   • Aurora said, on aprilie 22, 2016 at 12:57 am

    Dupa cum merg lucrurile, asa s-ar parea, dar eu n-as mai putea trai daca n-as nutri nadejdea ca ma voi regasi cu cei dragi mie dincolo. Cei doi fii ai mei nu-l cunosc pe Dumnezeu, nu-i intereseaza mantuirea, dar eu, ca mama,tot mai sper sa conteze rugaciunea mea mea pentru indreptarea lor.

    Apreciat de 3 persoane

   • NIMENI said, on aprilie 22, 2016 at 11:58 am

    cosminmatiu,
    sa fie cum zici tu, dau eu berea, problema este daca vom fi in aceeasi parte a gardului sau in parti diferite.

    Apreciază

  • cosminmatiu said, on aprilie 21, 2016 at 8:44 pm

   Pr Savatie voia sa faca biserica pe locul clubului colectiv si se supara pe cine ii era impotriva

   Apreciat de 1 persoană

  • marinela said, on aprilie 21, 2016 at 9:16 pm

   Asa e, Aurora,ai dreptate ,foarte bine ai punctat.Doamne ajuta si mintuire!

   Apreciat de 1 persoană

  • el said, on aprilie 21, 2016 at 10:15 pm

   Aurora

   astea sunt intrepretarile care vrei tu sa le dai Catedralei si sa pleci de la premisa à priori ca in ea se va sluji lui Hristos.
   si eu sunt megaloman din fire si imi plac lucrurile impozante atunci cand e vorba de cinstirea lui Dumnezeu NIMIC NU E indeajuns sa ne aratam sub toate modurile dragostea pentru El si cinstea pe care i-o datoram, si NIMIC nu e indeajuns de bun pentru Dumnezeu.
   dar este Catedrala Neamului construita in scopul acesta ? Pe Hristos vor ei sa cinsteasca acolo?
   daca ar fi asa ar incepe cu cele de capatai( pastrarea Dreptei Credinte, sa se lepede de ereziile si ecumenismul lor, sa lepede apostazia , fatarnicia si minciuna, simonia si hula, viclesugul si necinstea) si apoi sa nu le lase nici pe celelalte.

   lor „zidarilor” Catedralei „mantuirii neamului” care vor sa se arate cu asta (zidirea de pereti impozanti) „drepti inaintea oamenilor si sa.i atraga in cursa lor li se potrivesc cuvintele :

   „23. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat părţile mai grele ale Legii: judecata, mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi
   24. Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!
   25. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că voi curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire şi de lăcomie.
   26. Fariseule orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie curată şi cea din afară.
   27. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morţi şi de toată necurăţia.
   28. Aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru însă sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.
   29. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că zidiţi mormintele proorocilor şi împodobiţi pe ale drepţilor, ”

   asadar NU sunt pentru catedrala apostatilor pentru ca in aceea NU lui Hristos se va sluji.
   dar nu sunt de accord nici cu „justificarile ” debile ale lui bastovoi

   Apreciat de 1 persoană

  • Mirela said, on aprilie 21, 2016 at 10:38 pm

   Mie, personal, numele Catedrala Mântuirii Neamului mi se pare o fraudă/minciună/păcăleală/prostire. Ar fi sublim să se mântuiască neamul nostru, dar cu ce va ajuta la mântuirea măcar a cuiva această construcţie faraonică a cărei destinaţie ecumenistă e clară? Plus că urmează sinodul tâlhăresc care vrea să facă normativă apostazia, susţinută consecvent de ierarhii noştri şi de cler numeros.
   Măntuirea stă în primul rând în dreaptă credinţă şi dreaptă vieţuire. Va lucra noua catedrală la asta? Oare putem crede că în această catedrală nu vor fi invitaţi să participe, încă de la „sfinţire”, mulţimi de eretici şi chiar păgâni? Pe de altă parte, canoanele cer ca banii din care se construieşte o biserică să fie curaţi, iar la aceasta îmi amintesc că s-au primit bani de la catolici (şi cine ştie de la care alţii de acelaşi fel). Poate ieşi vreo mântuire din asta?
   Plus că s-ar putea să urmeze canonizarea pr. Arsenie Boca şi instalarea osemintelor lui în noul locaş, pentru ca fluviul de bani să nu mai curgă pe la Prislop, ci prin Bucureşti, iar rătăcirea să fie totală. Cu tristeţe, afirm că mă aştept la aşa ceva.
   Deci, ce mântuire?

   Apreciat de 1 persoană

   • saccsiv said, on aprilie 21, 2016 at 11:16 pm

    Mirela

    Tuturor de pe aici ne e teama ca va fi folosita la ceva rau.

    Dar argumentele parintelui Savatie Bastovoi sau a celor de la Taxi sau a tinerilor frumosi si liberi ce zbierau pe strazi sunt anti crestine si anti romanesti.

    De fapt dracul mult haos a produs. Pe un ecumenist il pune sa ridice o mega constructie iar pe altii ii pune sa strige ca nu trebuie construita pentru ca Biserica nu e buna sau pentru ca ideea de neam e masonica …

    Apreciat de 3 persoane

   • Paul222 said, on aprilie 21, 2016 at 11:37 pm

    Si eu am aceleasi temeri ca tine si cel mai probabil asa va fi cum spui tu, in acelasi timp sunt de acord si cu ce a spus fratele Vasile mai sus. Dar nu pot sa nu contemplez la ideea unei Sfinte Liturghii in prezenta a 5000 de oameni, cautatori de Dumnezeu. Ce frumos ar fi sa fie toti acolo uniti in cuget si simtiri, va imaginati cum ar suna Crezul sau Tatal Nostru rostit la unison? Sa fii acolo si sa fii impulsionat de credinta neamului. Adica ce, numai pe stadioane sa fie mii de oameni adunati pentru o traire? 🙂

    Dar, daca aduc catolicii pentru inaugurare sau tot felu de alte evenimente, mai bine nici n-ar mai face-o. Ca asa vor zapaci si duce spre pieire zeci si sute demii de suflete, exact cu face Vaticanul cu buna stiinta. Sunt chiar curios daca Dumnezeu va ingadui ridicarea acestei catedrale. Ca daca intentiile ecumeniste sunt clare si Patriarhul e manat de ele s-ar putea sa nu mai apuce finalizarea. S-ar putea sa vina marele cutremur s-o puna la pamant in cateva clipe… vom trai si vom vedea.

    Apreciază

   • Mirela said, on aprilie 21, 2016 at 11:41 pm

    saccsiv,

    Răspunsul meu era pentru Aurora, care afirma: „Pe mine nu ma deranjeaza construirea catedralei, ci imi creste inima, deoarece noi, neamul romanesc am asteptat prea mult pana cand s-a facut Unirea si am suferit mult de pe urma turcilor si a altor ”neamuri” care nu ne-au dat pace. Denumirea catedralei cuprinde in ea idealul de unire a romanilor si mantuire a tuturor. Ce poate fi mai frumos decat sa ne intalnim cu totii in rai ?”
    Şi din comentariile altora reiese o speranţă pusă în catedrală, ca şi cum ar fi uitat de ecumenismul patriarhului, care numai mântuire nu poate să aducă.
    Că Savatie Baştovoi bate câmpii cu ideea de neam referitoare exclusiv la păgâni, e evident până şi din sintagma „neamul creştinesc”, des întâlnită în rugăciuni, dar de care el nu a auzit. Iar despre cântecul formaţiei Taxi au vorbit alţii.
    Repet, opoziţia mea este faţă de apostazia pentru care se construieşte această catedrală. Şi mai am reticenţe faţă de lifturi, restaurante fast food etc. care mă tem că nu-s în regulă, mai ales dacă vor fi amplasate în biserică (are mai multe niveluri).

    Apreciat de 1 persoană

   • Mirela said, on aprilie 22, 2016 at 8:46 am

    Paul

    Daniel obişnuieşte de multă vreme să aducă eretici în biserică. Nu ştiu pe unde îi ţine în timpul slujbei, dar la cuvântul final stau lângă el, pe solee, iar el îi prezintă ca invitaţi a căror prezenţă ne bucură. Plus că, dacă a şi primit bani de la ei pentru construirea catedralei, putem crede că nu-i va invita la sfinţire?
    Părerea mea este că doar o minune ne poate salva de asta, după cum cred că tot numai o minune ne poate scăpa de sinodul tâlhăresc. Dar suntem noi vrednici?
    Iar dacă la catedrală s-a lucrat intens inclusiv duminicile, ne poate mântui călcarea poruncilor?

    Apreciază

 10. Liliana said, on aprilie 21, 2016 at 7:49 pm

  Eu nu-i mai recunosc parintelui Bastovoi,din aceste texte,stilul,ideile…Parca nu ar fi scris el…Ceva se intimpla si cu acest parinte in care aveam un reper,pina nu de mult.Dumnezeu sa-l pazeasca,sa-l intoarca la adevar.

  Apreciază

  • el said, on aprilie 21, 2016 at 9:45 pm

   Liliana

   Bastovoi a fost un tanar inflacarat (___cam rupt de realitate traind toate in imaginatia sa bogaa de care se bucura dracul ca de poarta prin care intra el in convorbire/lucare cu omul,poata care cu cat e mai mare si mai
   larga cu atat ii va face calea in om mai prmitoare____) ,care a vrut sa se lepede de lume si patimile lui si sa se faca nobil, calugar.
   cat a staruit el in lupta lui sincer a facut ceva pasi spre bine. problema e ca acum el s-a intors la starea de mirean, de scriitor de PATIMAS pe care o avea inainte de calugarie, lumea si diavolul l-au „recuperat” ca sa zic asa.
   si cum stim de Scriptura ca daca din indracit/patimas ies duhurile rele daca el se osteneste si cheama harul Lui Hristos sa-l libereze, daca aceste patimas ndracit NU IA AMINTE cu ACRIVIE si bagare de seama sa NU se intoarca ca porcul la mocilra lui sau ca cainele la vrasatura lui, atunci duhurile rele care l-au avut in stapanirea lo se intorc si il „recupereaza ” cu o putere si mai mare decat la caderea lui dinatai, si vin insotite de alte 7 duhuril MAI RELE ca ele si „se fac cele de pe urma ale acelui om mai rele decat cele dintai” ; adicasa INDRACESTE INMIIT !

   asta a patit calugarasul bastovoi ajuns acum din monah JALNICA marca/firma de cureluse de chitzubusuri de femei SB, inconjurat si adulat de femei si de minti bolnave de scursoarea necuratiei dracesti si a imaginatiei
   si pe langa dracii lui dintai ( „talentului „artistic polimorf , curviei, limbaritei,etc) acum s-a molipsit de alii si mai urati si imputiti ca cei dinainte…

   asa ca nu ai ce sa astepti cuvant de „intelpeciune” sau discernamant la jucaria asta invartita de draci ca o girueta de vant
   o sa tot mai auzim de el de acum iniante sarmanul, si inca ne vor tiui urechile de ele…

   Apreciază

   • Nicoleta said, on aprilie 22, 2016 at 8:57 am

    „el”, îți mulțumesc pentru comentariile postate pe acest sait”. Ceea ce spui îmi intră la inimă. Să rămâi frate în continuare pe baricade, că mult bine faci celor din jur.
    Dumnezeu să te ocrotească!

    Apreciază

   • el said, on aprilie 22, 2016 at 11:50 am

    Nicoleta

    multumesc de pretuire si ca poti sa treci peste forma lor care uneori lasa de dorit (nepotrivit exprimata),
    Doamne ajuta.

    Apreciază

   • ioana L. said, on aprilie 22, 2016 at 5:32 pm

    „el”
    S-ar parea, conform spuselor prietenului meu jurnalist, ca e vandut „rusilor”, acea parte „rea” , KGB-isti, ma rog, si face jocul lor….mare pacat!

    Apreciază

   • el said, on aprilie 22, 2016 at 10:27 pm

    ioana L.

    interesant!
    de nu mergea inainte caderea lui duhovniceasca nu venea nici tradarea/vanzarea kgb sau de orice fel.

    Doamne ajuta.

    Apreciază

  • cca70 said, on aprilie 21, 2016 at 10:23 pm

   corect spus…daca cu adevarat el a scris astea si nu altcineva care se da drept Bastovoi…atunci a devenit o ….dezmagire si acest parinte

   nu stiu cum vi se pare voua dar eu vad invidie in vorbele lui…si chiar o doza de bascalie…

   Apreciat de 1 persoană

   • saccsiv said, on aprilie 24, 2016 at 10:48 pm

    cca70

    Ierare, vreau sa verific ceva. Mi-ai trimis un e-mail alaltaieri?

    Multumesc.

    Apreciază

  • Iorest said, on aprilie 21, 2016 at 10:43 pm

   Da, asa este. Cand il avea duhovnic pe parintele Selafiil era in alt duh, in alta ascultare, se revarsa duhul duhovnicului prin el si era o binecuvantare si o mangaiere pentru noi toti. Acum nu mai stiu cine ii este duhovnic si de cine mai face asultare dar se vede diferenta.
   Asa este si cu noi, cine nu a inteles inca rolul duhovnicului sa mai mediteze. Nu putem face lucrarea lui Dumnezeu decat in ascultare de duhovnic si cu binecuvantare de la acesta in tot ce facem dar mai ales cand ne dam cu parea in cele ce tin de linia noastra ortodoxa.
   Parintele este inca tanar iar viata in Duh are urcusurile si coborasurile ei. Sa ne rugam pentru parintele la fel ca atunci cand ne mangaia sufletele si sa cautam mai mult si la adancul nostru intelegand de ce Dumnezeu ne lasa fara pastorii adevarati. Apropo mai stie cineva astazi un singur duhovnic in Romania care sa „vada” in om fiecare coltisor din trcut, prezent sau viitor si sa spuna care este adevarata problema a omului? Nu cred, si aceasta pentru simplu motiv ca nu am facut ascultare.

   Apreciat de 1 persoană

 11. Vasile said, on aprilie 21, 2016 at 8:46 pm

  pai asa spun si istoricii masoni, cum ar fi la noi Lucian Boia, ca natiunile sunt o inventie a secolului XIX. Bastovoi isi da arama pe fata

  Apreciat de 1 persoană

 12. Adryan said, on aprilie 21, 2016 at 9:16 pm

  Intuind și eu că părintele Savatie greșește când afirmă că singurul sens al cuvântului ”neam” din Scriptură este de ”păgân”, am făcut o verificare cu un software și am constatat că:
  Din cele 920 de versete în care apare cuvântul ”neam” din biblia ortodoxă (sau mai exact doar din cărțile din biblia ortodoxă care sunt și în cea protestantă căci doar cu acestea lucrează softul meu) peste 95% (poate chiar 99% – nu am avut răbdare să verific la atâtea, aceasta este propria estimare) provin din următoarele 2 cuvinte grecești: έθνος (etnos = națiune, popor) și γένος (genos = gen, generație). Mai sunt alte câteva dar acelea apar de foarte puține ori.
  Iată câteva exemple in care NEAM provine de la grecescul γένος (genos) sau derivate din el:
  ”Iată acum cartea neamului lui Adam.”, ”Cartea NEAMului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.”
  ”Apoi a mai zis iarăşi Domnul Dumnezeu către Noe: „Iată, ca semn al legământului, pe care-l închei cu voi şi eu tot sufletul viu ce este cu voi din NEAM în NEAM şi de-a pururi,”
  ”Fericit este NEAMul căruia Domnul este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a ales de moştenire Lui.”
  ”NEAM viclean şi desfrânat cere semn, dar semn nu i se va da, decât semnul lui Iona proorocul.”
  Ideea că neam=păgân provine din luarea în considerare doar a traducerii din grecescul έθνος (etnos) și doar a situației de acum 2000 de ani
  Mai departe sunt doar versete în care έθνος (etnos) sau derivate din el a fost tradus cu ”neam”.
  Într-adevăr, la venirea în lume a lui Iisus Hristos, singurul popor care se închina adevăratului Dumnezeu era poporul iudeu, și de aceea atunci când se făcea referire la cineva fără Dumnezeu se compara cu neamurile:
  ”Şi dacă îmbrăţişaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Au nu fac şi NEAMurile acelaşi lucru?” sau ”Ştiţi că ocârmuitorii NEAMurilor domnesc peste ele şi cei mari le stăpânesc.”
  Însă atunci când se referă la timpuri viitoare sensul de păgâni, oameni fără Dumnezeu, nu mai este valabil totdeauna căci ”se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea spre mărturie la toate NEAMurile”.
  Iată numai câteva exemple:
  ”Şi în numele Lui vor nădăjdui NEAMurile.”
  ”Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate NEAMurile.”
  ”Dar aceasta n-a zis-o de la sine, ci, fiind arhiereu al anului aceluia, a proorocit că Iisus avea să moară pentru NEAM,”
  ”Nu este, oare, scris: „Casa Mea casă de rugăciune se va chema, pentru toate NEAMurile”? Voi însă aţi făcut din ea peşteră de tâlhari.”
  Desigur nu orice se vorbește la timpul viitor despre neamuri este pozitiv:
  ”Atunci vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vor ucide şi veţi fi urâţi de toate NEAMurile pentru numele Meu.”
  ”Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate NEAMurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de NEAMuri, până ce se vor împlini vremurile NEAMurilor.”

  Apreciază

 13. marinela said, on aprilie 21, 2016 at 9:20 pm

  Sa-l fi racolat si pe el cei cu sortuletze,ori care-i treaba cu schimbarea lui ciudata?Intreb si eu!

  Apreciat de 1 persoană

 14. Cris said, on aprilie 21, 2016 at 9:24 pm

  saccsiv am nevoe de un email pentru ati trimite un articol foarte interesant

  Apreciază

 15. templier's blog said, on aprilie 21, 2016 at 9:35 pm

  Surpriza:Manastirea Esfigmenu din Athos vrea restabilirea comuniunii cu celelalte manastiri si cu Patriarhia Ecumenica
  Mănăstirea Esfigmenu din Muntele Athos intentioneaza să restabilească legatura de comuniune liturgică, cu celelalte mănăstiri din Muntele Athos, si sa se uneasca inclusiv administrativ.
  http://lonews.ro/alter-news/22504-surpriza-manastirea-esfigmenu-din-athos-vrea-restabilirea-comuniunii-cu-celelalte-manastiri-si-cu-patriarhia-ecumenica.html
  Papa Emerit Benedict al XVI-lea rupe tacerea: vorbește despre „criză profundă” cu care se confruntă Biserica Catolica după Conciliul Vatican II
  https://templierblog.wordpress.com/2016/04/21/papa-emerit-benedict-al-xvi-lea-vorbeste/

  Apreciază

 16. haribo said, on aprilie 21, 2016 at 9:43 pm

  Putin,evreu dupa mama(?).https://www.facebook.com/maicajustina?fref=ts

  Apreciază

 17. danielvla said, on aprilie 21, 2016 at 9:53 pm

  Total de acord cu aceasta analiza. Parintelu` Savatie, ca si parintelu` M. A. Aldea (desi ii respect) mai calca stramb cu logica cateodata. Ma gandesc ca daca il intreaba cineva pe pr. Savatie ce e, va spune ca universalist ortodox, nu roman sau nici macar moldovean…

  Apreciat de 1 persoană

 18. Vasile said, on aprilie 21, 2016 at 10:30 pm

  Dati-i lui Bastovoi sa citeasca ce scria Codreanu in „Pentru legionari” :

  „Ţelul final, sensul ultim al neamului este învierea. Învierea în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Creaţia, cultura, sunt doar mijloacele pentru aceasta, nu scop în sine. Sunt mijloace pentru această înviere. Dar cultura este rodul capacităţilor şi dispoziţiilor pe care Dumnezeu le-a pus neamului nostru. Pentru aceasta purtăm toată răspunderea. Va veni o vreme în care neamurile pământului se vor întrece pentru această ultimă înviere; toate neamurile, cu toţi regii pe care i-au avut.”

  Intreb si eu, ca multi altii: cine si cum a aparut acest Bastovoi, si a devenit peste noapte vedeta ? De ce i se face atata reclama ? Individul este roman sau ucrainean, sau rus, sau ce anume ? De unde pana unde a devenit o instanta, un reper ?

  Cititi ce au spus si scris despre NEAMUL ROMANESC toti marii marturisitori si duhovnici, lasati-l pe acest calugar, cum spunea cineva intr-un comentariu, un moldovean navetist frustrat.

  Apreciat de 1 persoană

  • Liliana said, on aprilie 22, 2016 at 9:45 pm

   Vasile,
   Ati citit ceva scris de parintele Savatie Bastovoi?De exemplu,Romania ingerilor este in contradictie cu noul sau stil si noile sale idei-din acest an,mai precis. Textele scrise anterior,discursurile lui din conferinte-au fost la inaltime.Nu i-am citit toate cartile,nu l-am audiat in toate conferintele sau emisiunile,dar ceea ce cunoasteam pina nu demult,era in acord cu logica bunului simt.De aceea spun-nu-l mai recunosc.Dumnezeu sa-l indrepte si sa nu-l lase in ispita!
   Oare se intimpla ceva cu personalitatile ortodoxe,culturale care devin carismatice poporului,care capata increderea publicului -li se face ceva de li se schimba convingerile,caracterul,atitudinea,intentia;sint cumparati/cipati/amenintati/programati prin experimente psihologice sau vrajitoresti,etc-nu stiu ce poate fi-de se schimba si se devalorizeaza ?Incredibil!Sint mai multe exemple.
   Nu inteleg si nu stiu multe.Si,poate,nici nu doresc sa stiu…
   Dumnezeu sa ne pazeasca pe toti de cel viclean.

   Apreciază

 19. Vasile said, on aprilie 21, 2016 at 10:35 pm

  sunt doua intrebari alternative, frate Vasile:
  1. oare vom innebuni toti ?
  sau:
  2. oare au inceput sa se descopere… acoperitii ? 🙂

  Apreciat de 1 persoană

 20. ovidiu-s said, on aprilie 21, 2016 at 11:33 pm

  Dmnezeu poartă de grija tuturor neamurilor de pe fata pamantului :
  Amos 9.7 „Oare nu sunteţi voi, feciori ai lui Israel, pentru Mine, ca şi Cuşiţii?”, zice Domnul. „Oare n-am scos Eu pe Israeliţi din pământul Egiptului, pe Filisteni din Caftor şi pe sirieni din Chir?
  Termenul de neam cu sensul de ,,entitate mistica” asa cum il defineste parintele Calciu Dumitreasa apare in marturia sfantului apostol Pavel care nu precupetea sa jertfeasca propria mantuire pentru cei de o obarsie cu el :
  Romani 9.3 ,,Căci aş fi dorit să fiu eu însumi anatema de la Hristos pentru fraţii mei, cei de un neam cu mine, după trup,(sau Rom. 9.30)’’
  La fel cum o facea si Moise, inaintasul sau cu un mileniu si ceva in urma :
  Iesirea 32.31 ,, „O, Doamne, poporul acesta a săvârşit păcat mare, făcându-şi dumnezeu de aur. Rogu-mă acum, de vrei să le ierţi păcatul acesta, iartă-i; iar de nu, şterge-mă şi pe mine din cartea Ta, în care m-ai scris!”
  In Noul Testament termenul de ,,neam” mai este folosit cu intelesul de ,,generatie’’:
  Luca 1.48 ,,Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.” (greaca veche ,,geneai”) si la Fil.2.15, Marcu 13.30.
  La fel si textul profetic referitor la patimile Domnului din VT, Isaia proorocul :
  Isaia 53 7-8 ,, Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu şi-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere s-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa. Întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat şi neamul Lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viaţa Lui! Pentru fărădelegile poporului Meu a fost adus spre moarte.”

  Apreciază

 21. Raluca said, on aprilie 22, 2016 at 12:07 am

  Observ că această catedrală deranjează pe tot mai mulți oameni de cele mai diferite profesii, aparținând celor mai diverse grupuri sociale, pe ortodocși și pe atei deopotrivă, pe creștinii de alte confesiuni și pe păgâni. Și mai observ că tot ce deranjează, irită și enervează în zilele noastre trebuie să fie neapărat ceva bun, pentru că tot ce este rău este lăudat, promovat și susținut prin toate mijloacele, cu toată forța și punându-se la bătaie fonduri imense și strategii sofisticate.
  Pe de altă parte observ că românii au stat tot timpul în gâtul altor popoare, mai ales a celor din vecinătate. Faptul că noi n-am invadat pe alții e o realitate, iar faptul că alții mulți inclusiv marii noștri vecini dreptmăritori creștini de la răsărit ne-au atacat și ne-au făcut atât de mult rău de-a lungul timpului este o realitate istorică, care poate fi ușor probată. Nimănui niciodată nu i-a convenit să existe un neam românesc puternic și prosper, o Românie mare și bogată. Și n-a existat pentru că suntem în primul rând vinovați chiar noi, ca fiind cel mai dezbinat neam din lume … Și alții au profitat din plin de asta …
  Eu sunt creștină ortodoxă și-mi mărturisesc credința mea în limba română, care a creeat o cultură românească și tradiții specifice acestui neam. Credința mea s-a clădit într-o biserică ortodoxă care a contribuit și ea prin specificul ei național la tradiția biseicii ortodoxe în ansamblul ei. Avem sfinții noștri, avem martirii noștri, avem cărturarii noști ca fiecare neam ortodox, care au umplut și ei calendarul de sfinți și au îmbogățit zestrea Tradiției bisericii ortodoxe universale. Suntem în comuniune cu toți ortodocșii din lume, fără a ne pierde însă identitatea noastră românească.
  Într-adevăr la Judecata de apoi vom fi judecați fiecare în parte, dar și ca aparținând neamului din care ne-am născut, adică prin tot ce am făcut noi toți va fi judecat și neamul românesc și așa toate neamurile. De felul în care a mărturisit de fapt credința cea adevărată, și de aceasă mărturisire va depinde dacă neamul românesc va dăinui sau va pieri.
  Mai marilor acestei lumi nu le mai convine că există neamuri. Vor să amestece popoarele, rasele, religiile, obiceiurile, vor să creeze un nou babilon, în care oamenii ne mai simținând că aparțin unei culturi, unei spiritualități, unei rânduieli anume, își vor pierde identitatea în amestecul drăcesc ușor de controlat și de manipulat. Ce oare se întâmplă cu Europa în acest moment dacă nu amestecul forțat și violent al neamurilor?
  Pot să iubesc pe aproapele indiferent cine este el, dar în același timp am dreptul să iubesc neamul din care m-am născut. Se pare că va veni o zi în care nu vom mai putea să facem asta.
  M-am întrebat cum ar fi fost dacă m-aș fi născut ca română în Transnistria. Greu, foarte greu. Ce eforturi să faci pentru a-ți păstra identitatea românească când aceasta este atat de tare atacată și se vrea a fi desființată, și în același timp să poți să iubești din toată inima ta pe aproapele tău găgăuz, rus, ucainean și pe alte neamuri care or fi trăind pe acolo. Îmi pare că părintele Savatie s-a descurcat binișor din acest punct de vedere. Eu una cred că nu ași fi fost atât de tare.
  Acum să ne gândim și că Sfânta Mănăstire Noul Neamț este ctitorită de niște călugări români, de la Sfânta Mănăstire Neamț, și care din dragoste de Dumnezeu dar și de neamul românesc au făcut această lucrare, și că și datorită ei pr. Savatie și alți călugări români și nu numai au un loc ctitorit de mâini și inimi românești unde să se nevoiască pentru mântuire.
  Basarabia a fost atât de violent atacată, rănită, sfâșiată, nedreptățită și batjocorită în timpul ocupației comuniste, încât este uneori de mirare că mai există atât de mult sentiment național românesc dincolo de Prut.
  Iisus Hristos a spus Apostolilor să se ducă în toată lumea și să propovăduiască Evanghelia la toate neamurile, adică să aducă neamurile de la întunericul păgânismului la credința cea adevărată, la viața cea veșnică. Iar neamurile să trăiască în Hristos, pentru că altfel vor avea soarta smochinului celui neroditor.
  Eu cred că această catedrală se construiește într-un moment nepotrivit. Există și alte catedrale impunătoare la ruși, la sârbi, și bineînțeles Sfânta Sofia, a căror construcție n-a fost contestată de nimeni la vremea lor. Nu trăiesc românii rău din cauză că se constuiește Catedrala Mântuirii Neamului, ci pentru că s-au furat miliarde de euro din bugetul țării în ultimii 25 de ani. De acești bani furați nu se mai revoltă nimeni. Și fiind un moment nepotrivit hop și musulmanii că vor și ei o mega moschee într-o țară în care n-au dreptul să ceară nimic, dar în care în mod nepermis, cei care ne conduc le dau foarte multe drepturi.
  Sângele atâtor martiri care au murit de-a lungul secolelor pentru ca acestă țară și acest neam românesc să rămână ortodox să ne păzească de invazia altor neamuri și de războiul cel dintre noi.

  Apreciază

 22. Parasca Neolia said, on aprilie 22, 2016 at 12:20 am

  Euromonahul bastovoi, mai bine si-ar vedea de calugarie in loc sa-si dea cu parerea de sine…

  Apreciat de 1 persoană

  • Mirela said, on aprilie 22, 2016 at 9:46 am

   Savatie Baştovoi apreciază melodia trupei Taxi întrucât şi lui îi place smerenia. În plus, ştie bine ce preferinţe are Dumnezeu şi ţine cont de ele, de aceea face genţi şi curele de sute de euro, smerite paftale călugăreşti din argint şi alte „rucodelii” de astea, din scrierile Sfinţilor Părinţi inspirate.

   Apreciază

 23. ayeaye20 said, on aprilie 22, 2016 at 2:25 am

  Purtatoru de cuvant ii zice mai nou catedrala nationala…

  Apreciază

 24. ayeaye20 said, on aprilie 22, 2016 at 3:01 am

  Apreciază

 25. meryy said, on aprilie 22, 2016 at 9:55 am

  Doamne ajuta! Astia se grabesc ca fata mare la maritat.Dau legi peste legi nu mai au rabdare ca trebuie sa apara Rautatea intruchipata.Vor sa distruga si drapelul Tarii Noastre.Doamne ai mila! http://www.activenews.ro/stiri-politic/Parlamentarii-vor-sa-schimbe-steagul-Romaniei-Ce-modificari-au-propus-132487

  Apreciază

  • Ionut said, on aprilie 22, 2016 at 1:14 pm

   Sa nu disperam din nimic. E vorba doar de modificarea stemei, de fapt, inteleg eu, o revenire la vechea stema a Regatului Romaniei.

   Apreciază

 26. Theodor L. said, on aprilie 22, 2016 at 10:54 am

  Catedrala a fost demarata cu bani imprumutati de la banca. Adica bani de la cei ce au spus „Sangele Lui asupra noastra!”. Evident ca acestia vor percepe dobanda. Se va face o catedrala, dar se vor plati cel putin doua. Ma intrebam daca Domnului Ii poate fi placuta o catedrala astfel construita.

  Apreciat de 2 persoane

  • blue said, on aprilie 22, 2016 at 11:58 am

   Pentru cei care zic că nu-i momentul construirii unei catedrale grandioase a neamului, reamintesc că e o obsesie veche a societăţii româneşti, însuşi George Călinescu, în romanul său social Bietul Ioanide, împarte această obsesie între personajul său principal asimilat arhitectului Ion Mincu şi rivalul său fictiv Pomponescu. Redau aici un pasaj din roman:

   ” Ideea unei «catedrale a neamului» persista în cercurile «patriotice» şi religioase, şi Pomponescu era omul la care toţi se gândeau, numai pentru motivul că era un personaj politic şi fiindcă profesa verbal şi propagandistic, fără intimă convingere, un naţionalism vehement în materie arhitecturală. Intrevedea marea bazilică a naţiunii ca o biserică dintre cele mai pitoreşti, precum Mănăstirea Curtea-de-Argeş, ridicată la altă potenţă. Din când în când, mai ales în momentele de mizantropie, cauzate de viaţa politică, Pomponescu intra în biroul lui şi lucra la planurile domului. În aceste momente de reciuziune, cele două doamne
   Pomponescu vorbeau în şoaptă, şi dacă vreun musafir se ivea, se decideau cu greu a turbura liniştea lui Pomponescu.
   Smărăndache juca foarte bine scena asta. În numele doamnei Pomponescu, punea degetul la gură şi vestea confidenţial:
   «Ssst! Jean lucrează la catedrală!»

   De aici reiese că ideea acestei catedrale era atât de pregnant obsesivă între cele două războaie, încât ajunsese oarecum subiect de pamflet printre „vedetele” zilei.
   Deci nu e vreo revelaţie nouă a preaveselului Daniel. El doar a preluat/confiscat ideea şi a hotărât să rămână în istorie ca fiind ctitorul acestei viitoare capodopere arhitectonice a neamului. Faptul că a luat bani pentru ea de la toţi şi nu l-a interesat provenienţa lor, că s-a lucrat la ea şi în Sfintele zile de odihnă, cum spune Mirela, denotă disperare şi ghidare după preceptul „fă-te frate cu dracu până treci puntea” sau machiavelicul „scopul scuză mijloacele”. Disperarea aceasta poate fi până la urmă un sacrificiu personal, dacă în cele din urmă catedrala va fi înălţată şi va rămâne ca o mărturie a acestor vremuri, cum că credinţa încă mai adăsta în minţile şi preocupările oamenilor, acaparaţi până la uitare de tehnologia diavolului. Istoria postdecembristă ne dovedeşte că a construi/ridica e bine, a dărâma şi a fura e rău. Că prin distrugere se mutilează neamul. Culcând la pământ fabrici, combinate, păduri, sate şi oraşe ne-am înstrăinat forţa de muncă şi ne-am părăsit copiii, toate acestea fiind păcate de moarte de care noi, ca neam, vom da aspră socoteală. Poate de aceea vor unii să desfiinţeze neamurile, că astfel simt că pot ascunde gunoiul sub preş. Poate că în minţile lor tulburi, voievozii care au luptat pentru această ţară, pentru păstrarea limbii şi a credinţei, pentru independenţă şi neatârnare, au fost nişte nebuni ai Evului Mediu obsedaţi de putere şi îmbătaţi de idealuri nesusţinute de Adevăr. Poate că tot aceia şi-ar fi dorit să facă astăzi rugăciuni către Mecca de 4 ori pe zi cu adânci semne pe frunţi de la prosternările nenumărate. Sau poate că ar trebui să se gândească mai bine.

   Apreciat de 1 persoană

   • Mirela said, on aprilie 22, 2016 at 1:36 pm

    Blue,

    Părerea mea este că lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută după poruncile lui Dumenezeu, nu prin încălcarea lor, şi nu poate să fie aducătoare de har şi de binecuvântare munca pe şantier duminica. Argumente lumeşti mai mult sau mai puţin făţarnice se pot găsi, căci ştim de la sfinţi că raţiunea găseşte întotdeauna justificări pentru orice.
    De aceea, eu nu cred că „disperarea aceasta (a patriarhului) poate fi până la urmă un sacrificiu personal, dacă în cele din urmă catedrala va fi înălţată şi va rămâne ca o mărturie a acestor vremuri, cum că credinţa încă mai adăsta în minţile şi preocupările oamenilor”.
    Mai curând, cred că munca la catedrală duminica va da avânt şi îndrăzneală şi altor călcători ai zilei odihnei şi ai poruncilor lui Dumnezeu, care se vor justifica cu ideea că aşa face şi patriarhul/Biserica. De pildă, dacă unui angajat în contrucţii patronul îi cere să lucreze duminicile şi sărbătorile, că e necesitate de flux tehnologic, mai poate el să spună că Dumnezeu interzice munca în aceste zile, când tocmai vârful bisericii face asta? Tirania unui atare patron nu va spori prin exemplul nefast al modului de construire a catedralei?
    Luând bani de la eretici şi de la bănci, poporul nu va crede că ereticii sunt fraţi binevoitori şi că e bine să ne împrumutăm de la bănci? Astfel de practici nu subminează învăţăturile sfinţilor şi ale marilor duhovnici?
    Experienţa de viaţă mi-a arătat că multe dintre căderi se fac cu paşi mici: azi ţi se pare normal să cumperi ceva duminica, apoi să cumperi mai multe, apoi să faci şi oleacă de mâncare, completezi cu spălatul vaselor şi cu altele, tot adăugând câte ceva, cu justificări care mai de care mai convingătoare. Până cazi rău, eventual fără să îţi dai seama. De aceea, eu cred că răul trebuie curmat din start, fără derogări, iar poruncile lui Dumnezeu şi canoanele nu trebuie interpretate şi adaptate după voia şi slăbiciunea noastră, ci respectate cât mai fidel.
    Aduc ca argument şi prima ispitire a lui Hristos, când după ce a postit 40 de zile şi 40 de nopţi, a flămânzit, iar diavolul i-a propus să transforme pietrele în pâine. A făcut asta? Nu, chiar dacă îi era foame şi nu ar fi încălcat nici o poruncă. De ce? Oare nu pentru a ne da pildă să nu avem nimic în comun cu sfătuirile demonice?
    Dumnezeu nu se autocontrazice, nu zice azi să nu faci nimic în ziua odihnei nici tu, nici fiul tău, nici sluga ta etc., nu îi pedepseşte azi pe încălcătorii sabatului (Core, Datan şi Abiron) şi pe cei cărora nu li s-a părut gravă fapta culegătorului de vreascuri în zi de sabat, ocazie cu care dreptatea lui Dumnezeu a făcut să moară înghiţiţi de pământ 14.500 de oameni (când cu viţelul de aur au murit 3.000!), pentru ca mâine să îşi schimbe legea şi să binecuvinteze turnarea de beton în ziua lui, ca să fie catedrala gata mai repede. Din contră, cred că paza poruncilor aduce binecuvântare şi spor în orice şi că, atunci când ridicarea se face după Legea lui Dumnezeu, şi îngerii Lui ajută.

    Apreciază

   • blue said, on aprilie 22, 2016 at 11:30 pm

    Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută după poruncile lui Dumnezeu. Adevărat! Dar ştii tu sigur că biserica la care mergi pentru a participa la Sfânta Liturghie s-a ridicat doar de luni până sâmbătă iar duminica muncitorii s-au odihnit? Dar Mănăstirea Curtea de Argeş a cărui legendă este că s-a ridicat pe sacrificiu de vieţi omeneşti? Acolo, Neagoe Basarab a respectat poruncile Domnului când, pentru slava sa şi a ctitoriei sale, a lăsat să moară meşterii ce au ridicat mănăstirea? Dacă această catedrală se va ridica, peste 50, 100 de ani zidurile sale vor rămâne mărturie, iar vorbele ce s-au făcut… nici amintirea lor nu va dăinui. Poate doar se va şti că au fost oameni ce s-au opus….
    Sigur că credinţa nu stă în ziduri, sigur că românii în majoritatea lor sunt creştini doar cu numele, căci ispitele sunt nenumărate şi lucrarea dracului este mai puternică decât oricând, dar cu atât mai mult e bine să ne punem nădejdea în Bunul Dumnezeu, că se va milostivi de neputinţa şi de suferinţa acestui neam, dacă în plin secol al necredinţei românii, aşa săraci lipiţi cum sunt, au voinţa să ridice o gigantică catedrală ortodoxă. Că ce să-i facem acum, aşa neterminată cum e? S-o dăm jos, s-o transformăm în moschee? Sau ce?

    Apreciază

   • saccsiv said, on mai 18, 2016 at 1:23 pm

    blue

    HRISTOS A INVIAT!

    Mai esti pe aici? Poti traduce te rog ceva?

    Apreciază

   • el said, on aprilie 22, 2016 at 11:56 pm

    Mirela

    „Restaurarea bisericilor se va face până la venirea antihristului şi în toate va fi o bunăstare materială nemaipomenită. Iar voi, cu reparaţiile în biserica noastră să mai îngăduiţi, fiţi modeşti şi cu măsură în aspectul ei exterior, ci mai bine să vă rugaţi mai mult şi să umblaţi la biserică atâta timp cât încă se mai poate, şi mai ales să veniţi la Sfânta Liturghie unde se aduce Jertfa fără de sânge a Mântuitorului pentru păcatele întregii lumi. Să vă spovediţi cât mai des şi să vă împărtăşiţi cu trupul şi sângele lui Hristos, şi Dumnezeu vă va întări.” …

    …. „Vine timpul, şi nu e departe, povestea stareţul, când foarte multe biserici şi mănăstiri se vor deschide în slujba Domnului şi se vor repara, le vor reface nu numai pe dinăuntru ci şi pe dinafară. Vor auri şi acoperişurile atât ale bisericilor, cât şi ale clopotniţelor, dar preoţimea nu va lucra la sufletul credinciosului ci numai la cărămizile lui Faraon. Preotul nu va mai face şi misiune. Când vor termina lucrările nu se vor putea bucura de slujbe duhovniceşti în ele că va veni vremea împărăţiei lui antihrist şi el va fi pus împărat.
    Rugaţi-vă ca Bunul Dumnezeu să mai lungească acest timp ca să ne putem întări în credinţă, căci vremuri groaznice ne aşteaptă. Luaţi aminte la toate cele ce vă spun căci totul se pregăteşte cu foarte mare viclenie (perfidie). Toate bisericile şi mănăstirile vor fi într-o bunăstare imensă, pline de bogăţii, ca niciodată, dar să nu mergeţi în ele.”____Sf Lavrentie de Cernigov

    Apreciază

   • Mirela said, on aprilie 23, 2016 at 1:40 am

    Blue,

    Fiecare cu părerea proprie. Dacă tu crezi că la construirea bisericilor lucrau oamenii duminica, eu nu cred. Din contră, ştiu că mulţi oameni din construcţii nu lucrează duminicile întrucât, atunci, când au lucrat, au trebuit să repare mai multe zile ceea ce au făcut prost în ziua Domnului şi s-au învăţat minte.
    Cât despre jerfa adusă de domnitorului Neagoe Basarab, eu ştiu că e una cu sens figurat, având semnificaţia că nimic măreţ/important nu se face fără jertfă (ca suferinţă, dăruire, lepădare de sine etc. ) Sincer, e prima dată când aud că meşterii ar fi fost ucişi la modul propriu şi NU CRED că tocmai SFÂNTUL Neagoe Basarab ar fi făcut aşa ceva din orgoliu lumesc şi din micime de suflet. Din contră, îmi amintesc că Învăţăturile către fiul său Teodosie erau pline de smerenie autentică şi de bun simţ. Dacă tu crezi altceva, poate ar trebui să te întrebi dacă ai argumente serioase, altfel e acuză GRAVĂ (ucidere, păcat de moarte izvorât din mândria luciferică de a fi primul) la adresa unui sfânt.
    Spui: “Dacă această catedrală se va ridica, peste 50, 100 de ani zidurile sale vor rămâne mărturie, iar vorbele ce s-au făcut… nici amintirea lor nu va dăinui. Poate doar se va şti că au fost oameni ce s-au opus….”
    Întreb:
    1. Crezi că mai avem în faţă 50-100 de ani?
    2. Orice zid îi place lui Dumnezeu? Chiar şi unul făcut prin călcarea poruncilor? Ştii că regele Saul s-a îndrăcit din pricina neascultării şi, când a venit cu justificarea că a încălcat porunca pentru a-I aduce jertfă lui Dumnezeu, profetul Samuel i-a răspuns “Mai plăcută Îi este lui Dumnezeu ascultarea decât jertfa” ? Rezultatul: harul lui Dumnezeu pierdut pentru totdeauna şi îndrăcirea, cu toate că Saul fusese ales rege de Dumnezeu şi era unsul Lui.
    3. Şi păcatele/fărădelegile se şterg aşa, de la sine, cu trecerea anilor?
    4. Ai citit în Vechiul Testament cu ce rigori le-a cerut Dumnezeu israeliţilor să-I ridice locaşuri şi altare?

    Şi chiar crezi că va fi o catedrală ORTODOXĂ??? E ecumenismul ortodox?

    Apreciază

   • Mirela said, on aprilie 23, 2016 at 2:06 am

    @el
    De când am citit aceste profeţii, le-am considerat repere majore pentru vremurile actuale, iar sintagma “cărămizile lui faraon” mi s-a întipărit în minte.
    Dar, după cum vezi, fiecare om e cu credinţa lui. Când am citit cartea Stareţii despre vremurile din urmă, am considerat-o aşa de importantă, încât am luat vreo 10 pentru persoanele apropiate. Doar două au luat-o în serios, celelalte nu au vrut să îşi strice liniştea prin deschiderea pleoapelor minţii şi inimii către o perspectivă sumbră/de jertfă., au ţinut-o degeaba sau chiar au dispreţuit-o ca fiind extremistă.
    Mai bine ducem o viaţă uşurică şi fără griji duhovniceşti, cu credinţa că Dumnezeu ne iubeşte atât de mult încât ne mântuieşte chiar fără să vrem, fără nici o jertfă proprie, fără dreaptă credinţă, fără osteneală, doar cu păcate şi patimi. Pesemne că pe Sf. Apostoli nu i-a prea iubit, câtă vreme toţi au suferit mari chinuri şi doar unul dintre ei nu a sfârşit muceniceşte. Ei nu au ajuns lesne în rai, dar noi suntem mai cu moţ şi o să ajungem degeaba, doar pentru că ne cântă preotul la groapă “Cu sfinţii odihneşte…” Iar dacă ne cântă în catedrala mântuirii, zburăm spre rai ca racheta.

    Apreciază

   • el said, on aprilie 23, 2016 at 7:49 pm

    Mirela

    bine spus !
    din pacate multi vad putin pricep/vor sa priceapa, si boala linistirii constiintei cu vise, „talmaciri” si sperante desarte e molima larg raspandita printre ducatorii( degeaba) la Biserica care traiesc fericiti in lumea lor rozalie cu ingerasi bucalati si cathedrale maretze…. nu le tulbura „pacea” si dulcea visare/amagire ca te vor ura cu ura de moarte si vesnic nepotolita ( spun din experienta)
    Doamne ajuta.

    Apreciază

   • Mirela said, on aprilie 23, 2016 at 9:22 pm

    @el

    Am şi eu experienţe destule, de toate felurile, aşa că am învăţat să nu dau cuiva hrană mai tare decât poate mesteca, întrucât o scuipă. Pe de altă parte, am mai constatat că unora le place să fie orbi şi fug cu străşnicie de o rază de lumină care le-ar putea descoperi fie vreo patimă/necurăţie la care ar trebui să ia aminte, fie o perspectivă a urmării lui Hristos pe cruce. Îl vor pe Hristos doar la hram, ca să le sporească belşugul praznicului.
    Deci, am înţeles cât e de valabilă ideea că nu există orb mai mare decât cel care nu vrea să vadă şi nu îmi mai consum inutil resursele, insistând să-i trezesc pe cei care Îl resping cu îndârjire pe Hristos şi dispreţuiesc, în forme evidente sau subtile, învăţătura Lui.
    Pe unii cred că doar Dumnezeu şi sfinţii i-ar mai putea trezi, dar nici aceştia nu pot trece peste libertatea omului. Fiecare cu calea pe care şi-o alege.
    Să ne lumineze Duhul Sfânt, Duhul Adevărului pe toţi, căci se vede din căderile năpraznice ale unora cât de lesne putem cădea noi înşine dacă nu ne ţine Dumnezeu!
    Doamne-ajută!

    Apreciază

  • ioana L. said, on aprilie 22, 2016 at 5:41 pm

   Theodor L
   Serios, nu am stiut! Cu bani de la Banca? Nu de la de la noi?

   Apreciază

  • el said, on aprilie 23, 2016 at 12:31 am

   Theodor L. , Mirela

   ” Castigul de la desfranata si pretul de pe caine sa nu-l duci in casa Domnului …” (Deuteronom)

   cu bani SPURCATI NU se aduce Slava Lui Dumnezeu si URATA este inaintea Domnului jertfa spurcata inclusiv prin CALCAREA Poruncilor.

   Apreciază

 27. Nicoleta said, on aprilie 22, 2016 at 1:06 pm

  Admin, spre aducere aminte, cum a pornit ecumenismul ]n România.

  http://www.aparatorul.md/va-mai-aduceti-aminte-zece-arhierei-si-doua-mii-cinci-sute-de-preoti-studenti-si-seminaristi-monahi-si-credinciosi-au-protestat-la-cluj-in-20-martie-1998-catolicii-au-aruncat-impartasania-pe-jos-si/

  Citiți acest articol, fraților și salvați-l căci este prețios.

  Apreciază

  • marin said, on aprilie 23, 2016 at 9:57 am

   cred ca a pornit ma demult , cel putin prin 1935 cand BOR a recunoscut harul anglicanilor !

   Apreciază

 28. Apa trece, pietrele raman said, on aprilie 22, 2016 at 8:04 pm

  Poate ca parintele Savatie Bastovoi n-a gasit chiar cuvintele potrivite pentru a-si exprima opinia. Dar paralela catedrala – moschee e deranjanta si cam prea corecta politic.

  Si pe mine ma deranjeaza denumirea ,,Catedrala Mantuirii Neamului”. E clar ca ar trebui numita altfel si inchinata Sfintei Treimi si apoi sa il lasam pe Dumnezeu sa hotarasca cine se mantuieste si cine nu. Daca tot a fost inceputa, ar fi bine sa fie terminata, dar in ea sa se tina cu strictete oranduiala ortodoxa, fara de care nu exists sanse de mantuire.

  Ironia este ca lucrurile evolueaza intr-o directie ciudata. Pe de parte facem catedrala a mantuirii neamului, pe de alta parte facem rugaciuni in comun cu ereticii si ne pregatim pentru in sinod panortodox dubios! Comic de situatie! Ar fi de ras, daca n-ar fi de plans. Se doreste intr-adevar mantuirea neamului sau contrariul? Aici e problema.

  M-as fi bucurat sa aflu opinia parintelui Savatie Bastovoi despre Sinodul Panortodox, de exemplu. Cand demolezi ceva, pui si ceva in loc. Bun. Nu suntem de acord cu ziduri, caci nu zidurile ne mantuiesc, dar poate ca ne folosim influenta si prestigiul pentru a crea o atmosfera de rugaciune si de traire ortodoxa mantuitoare, o catedrala de suflete! Avem nevoie de un pic de nebunie pentru Hristos in aceste vremuri.

  Apreciază

  • el said, on aprilie 22, 2016 at 10:14 pm

   nebunia pentru Hristos NU sunt zidurile, nici corectul politic fatarnic si viclean.
   spunea NU DEGEABA Sf Lavrenie de Cernigov ca vor trudi la caramizile lui faraon si nu la zidirea sufleteasca clerul si apostatii din vremea asta si RECOMANDA alor ai sa fie MODESTI cu impodobirea zidurilor si Bisericilor ca nu catedralele si turlele lor aurite mantuiesc ci DREAPTA CREDINTA pe care au parasit-o si o TRADEAZA CONSTANT lepadatii acestia a caror unica „virtute” este vajnica „zidarie de catedrale” ( ca pretinsii urmasi ai lui hiram si legiunea lor oculta) !!!

   Apreciază

  • el said, on aprilie 22, 2016 at 10:44 pm

   Apa trece,pietrele raman

   ” dar poate ca ne folosim influenta si prestigiul pentru a crea o atmosfera de rugaciune si de traire ortodoxa mantuitoare, o catedrala de suflete! „____ aceasta o pot face DOAR cei cu sporire duhovniceasca, Staretii si oamenii lui Dumnezeu, nu cei cu „prestigiul” castigat cu limba oricat de dibaci ar fi ei.

   si in zilele noastre au devenit trairea si MARTURISIREA Ortodoxiei si a Lui Hristos care ar trebui sa fie firesti pentru crestinii ortodocsi, nebunie pentru Hristos atat de mult a innebunit lumea !

   Apreciază

 29. mircea.v said, on aprilie 23, 2016 at 7:43 am

  Am citit toate cartile pr Bastovoi, si am urmarit cu interes evolutia sa. Nu stiam de „rucodelia” care o executa. De vreo 2 ani am constatat in cartile sale un duh lumesc, si mult fiind vorba de femei in ultimele aparitii. In plus, am constatat si o reluare in cartile noi, a unor fragmente, pasaje din cartile vechi (nu e corect, ca pt astea am mai platit o data 🙂 ). Apoi am aflat de „rucodelie”.
  Duhul Sfant l-a parasit pe pr SB din momentul in care a inceput sa faca posetute si cureluse de sute de euro, si sa mai puna si initiale de nume de calugar pe ele. In acest moment este un om doar cu judecata sa de om, nesprijinit de Dumnezeu. Si, oricat de geniu ai fi, fara Dumnezeu se vede ce judecati emite.
  pr SB face de ras haina monahala, face de ras monahismul in acest moment.

  La ce pr are ortodoxul acum, pai de posete ne arde noua? Ecumenism, biometrie, carduri, cipuri, sfintii inchisorilor, si noi cu „frumosul, ca frumosul ii place si lui Dumnezeu, si frumosul ne face mai buni…” . Si se mai justifica pr SB ca ce, si calugarii din pustia Egiptului faceau rucodelie. Numai ca acesti calugari impleteau funii, si mergeau la piata si nu se targuiau deloc, luau cat li se dadea.
  Pr SB e cu feisbuc, reclame, „ultimele aparitii”, parada modei; si in acelasi timp spune ca internetul nu e bun, ca sa renuntam la comunicare electronica si sa „progresam inapoi”, ceea ce e corect ca declaratie. Mai nasol cu pusul in practica chiar de autorul zicerii.

  Toate vedetele si lumea buna din Chisinau poarta posetute, gentute, si cureluse cu initiale de nume de „monah” pe ele – SB. Asta inseamna ca sant „credinciosi” 🙂

  Un episcop, cititnd „Nebunul” (care este o carte foarte frumoasa, despre Sfantul Simeon cel nebun pt Hristos) i-a spus parintelui SB ca de astfel de carti e nevoie, adica de transpunerea in opera literara a unor vieti de sfinti. Dar, pr SB nu a ascultat sfatul, si chiar m-am intrebat de multe ori de ce nu o fi continuat pe linia „Nebunul”.

  Apreciază

 30. gheorghi said, on aprilie 23, 2016 at 11:31 am

  Cam multa suparare….
  – numele nu e bun
  – cei care-s acum „la carma” nu sint buni dar si mai conspira la ceva rau
  – sursele financiare sint indreptate acredintei…
  – lucratorii robotesc duminica… i-o fi comandand Patriarhia? sau asa ii cheama sefii sa recupereze intarzierile contractuale?…
  – arhitectura interioara este contrara…
  – se cunosc invitatii la inaugyrare – desigur, nu „boborul” ci … anti-hristii..
  -s.a.
  Dar daca ne rugam pentru indreptare?
  Daca nadajuim ca Dumnezeu sa ingrijeasca de drept-credinciosi cu milostenie?
  Dac mai si spunem ceva…. acolo, unde ne „temem” ca nu se face bine (in continuare) si rugam sa se tina seama…?
  Chiar proorocim si nu mai nadajduim?

  Apreciază

 31. isihastu said, on aprilie 23, 2016 at 12:51 pm

  Dupa logica acestui carturar poşetar, dar si a multor crestini ortodocsi cu frica’n gat – mai mult pesimisti decat realisti – ar trebui ca nimeni sa nu mai indrazneasca sa faca vreo fapta buna, vreo biserica mareata Marelui Dumnezeu fiindca dracul e puternic si imediat o va surpa cu ispitirea sa. Ori te va face sa te mandresti, ori va anihila fapta buna cu un pacat contrar, ori vezi Doamne – vei cadea intr-un final in erezie daca esti prea ortodox, asa ca mai bine ramai pagan, pacatos si prost ca sa nu cumva sa te ia in primire ghebosul…
  A vedea raul atat de puternic lucrator inseamna sa te indoiesti de Atotputernicia Lui Dumnezeu.
  Catedrala trebuie construita, chiar e voia lui Dumnezeu sa fie (de’ar fi sa fii nevoit si demoni sa legi la carat pietre, in ciuda gloatei de aurolaci potrivnici) pentru ca sa se si vadesca mai bine graul de neghina.
  Asta nu atrage neaparat, ca la ecuatiile matematice, necunoscuta moscheie care ar putea fi dupa logica unora un raspuns direct dat de necuratu… Mai ales daca noi vom starui in rugaciuni si implicatii colective pasnice.

  Apreciază

  • el said, on aprilie 23, 2016 at 1:58 pm

   isihastu

   iti dau rendez-vous la inaugurarea Magaoaiei ( ca ci banii spurcai care curg garla catre ea de la toate speciile de eretici si anticristi va ajunge sa fie gata inainte de anticrist , asta daca nu cade vreo boamba pe ea ceea ce n-ar fi rau) si dupa aceea sa vezi CINE si PENTRU CE a construit aceasta MAGAOAIE (iar NU catedrala) si inca plina de HULE si innoiri (vezi spatiile sociale asociate ei) !!

   sa vedeam daca se verifica rationamentul tau si daca chiar e facuta „cu voia lui DUmnezeu” cum pretini ici mai multi nic mai putin ca parca Dumnezeu care NU LOCUIETSE in Case zidite de om ar avea vreo placere la slujbele apostatilor si la caramizile lor cu sarg zidite in zile de duminica si praznic.

   a nu se intelege prin invitatia la rendez-vous ca voi participa la circul lor 🙂 ca doar nu e nevoie sa gusti din necuratie ca sa pricepi ca e SPURCATA

   Apreciază

  • el said, on aprilie 24, 2016 at 4:37 pm

   isihastu

   „A vedea raul atat de puternic lucrator inseamna sa te indoiesti de Atotputernicia Lui Dumnezeu.”_____ nici macar Atotputernicia Lui Dumnezeu NU TRECE peste libertatea omului, ca Dumnezeu NU se contrazice pe Sine !

   de aceea a vedea raul atat de lucrator prin LIBERA ALEGERE a omului NU inseamna a te indoi de Atotputernicia Lui Dumnezeu ci a INTELEGE SFARSITUL pe care si l-au agonisit singuri de buna voie si care PE DREPT va cadea asupra lor!

   arata-mi semnele de pocainta si indreptare din apostazie si erezie ale clerului ecumenist si ale poporului tavalit in pacate cumplite si atunci voi prinde nadejdi, pana atunci te stafuiesc sa nu-ti faci iluzii DESARTE.
   nu ca sa te contrazic ci ca sa te scutesc de o suferinta si mai mare.
   Doamne ajuta.

   Apreciază

  • el said, on aprilie 25, 2016 at 6:50 pm

   Anda

   O saptamana buna si binecuvantata cu pace si sporire duhovniceasca si sa ne auzim cu bucurie dupa Praznicul Slavitei Invieri a Domnului nostru Iisus Hristos!

   … poate dupa Praznic o sa putem sa facem cunostinta…. 🙂

   Apreciază

 32. Anda said, on aprilie 27, 2016 at 10:56 am

  O saptamana binecuvantata si plina de lumina iti doresc si eu.
  Si tuturor o vesnicie alaturi de Hristos!

  Apreciază

 33. Veronica said, on mai 18, 2016 at 2:29 pm

  Fratilor, Domnului sa ne rugam! Usor este sa ratacesti!
  Toate in lume se intimpla si se fac cu Voia Lui Dumnezeu!
  Vremurile spun Slava lui Dumnezeu si osinda lucrurilor care se faptuiesc impotriva aproapelui va apasa greu asupra celor care osindesc!
  Dumnezeu este iubire iar noi, Calea Domnului ar fi bine sa o urmam!
  In rest totul este deşertăciune şi vânare de vânt/Ecclasiastul.
  Propun sa facem cumva, va rog, sa ne gindim cu totii si fiecare sa vina cu o solutie, sa fim mai uniti, inainte de toate in cuget prin rugaciune neincetata apoi impreuna sa ne sprijinim prin fapta, gind frumos, sfaturi, important sa conlucram impreuna pentru mintuirea noastra a tuturor!
  Cu drag intru Hristos Mintuitorul!

  Apreciază

 34. blue said, on mai 22, 2016 at 6:00 pm

  Saccsiv,da, dar abia peste două zile când voi ajunge acasă.

  Apreciază

  • saccsiv said, on mai 22, 2016 at 7:13 pm

   blue

   Multumesc mult, sora draga.

   Apreciază

  • saccsiv said, on mai 26, 2016 at 4:03 pm

   blue

   Poti te rog traduce?

   Freemasons fixed inquiry into Titanic to protect Establishment, claims secret archive that lists two million members – including Winston Churchill – and reveals secretive group of elites ruled society for 200 years

   http://www.dailymail.co.uk/news/article-3329854/Freemasons-fixed-inquiry-sinking-Titanic-allow-Establishment-figures-escape-blame-claims-secret-archive-reveals-scale-Masonic-influence-levels-society.html

   Apreciază

   • blue said, on mai 28, 2016 at 10:19 pm

    Da. Iertare pentru întârziere. O sa mă apuc mâine după amiază.

    Apreciază

   • saccsiv said, on mai 28, 2016 at 10:29 pm

    blue

    Multumesc mult, sora draga.

    Apreciază

   • blue said, on mai 30, 2016 at 10:35 pm

    Francmasonii au aranjat ancheta în cazul Titanic pentru a proteja Elitele, susțin arhive secrete care conţin două milioane de membri – printre care Winston Churchill – și dezvăluie că un grup secret al elitelor a condus societatea timp de 200 de ani

    – Cercetarea tragediei care a ucis 1.500 de oameni exonerează pe majoritatea celor implicați
    – Arhiva fransmasoneriei conţinând două milioane de nume gata pentru a fi publicată
    – Aceasta conține nume regale, de oameni de stat, judecători și conducători militari
    – Va dezvălui amploarea influenței masonice, la toate nivelurile societății britanice

    Francmasonii au condus ancheta despre scufundarea Titanicului și e posibil să fi permis unor personalităţi ale Elitei să scape de învinuire, s-a pretins noaptea trecută.

    Ancheta tragediei din 1912 care a costat 1500 de vieți i-a exonerat pe majoritatea celor implicați, inclusiv pe armatorii proprietari ai vaporului, linia White Star şi pe căpitan.

    Acum, publicarea unei arhive secrete a francmasonilor – care conține două milioane de nume de membri de la 1733 la 1923 – relevă amploarea implicării masonice în cele mai înalte eșaloane ale societății britanice.
    Arhiva contine numele a trei regi, oameni de stat, judecători, conducători militari și episcopi.

    Experții consideră că aceasta ar putea conduce la o reexaminare a aproape 200 de ani de istorie britanică, dezvăluind amploarea influenței masonice, la toate nivelurile societății britanice, când Marea Britanie a fost una dintre țările cele mai puternice din lume.

    Ancheta tragediei din 1912 care a costat 1500 de vieți i-a exonerat pe majoritatea celor implicați, inclusiv pe armatorii proprietari ai vaporului, linia White Star, şi pe căpitan.

    Înregistrările urmează să fie publicate online prin serviciul de origine genealogică, Ancestry.

    În timp ce conexiunile masonice ale personalităţilor, cum ar fi Sir Winston Churchill, Oscar Wilde, Lord Kitchener, Rudyard Kipling și Edward VIII sunt cunoscute, înregistrările oferă o primă vedere cuprinzătoare a întinderii francmasoneriei la vărful Imperiului Britanic.

    Ele dezvăluie legăturile strânse între personalităţile implicate în ancheta scufundării Titanicului, a raportat Telegraph.
    O anchetă a Senatului american a acuzat Consiliul de Comerţ Britanic susţinând că numărul mic de bărci de salvare de pe navă a fost rezultatul regulamentelor îndoielnice.
    Cu toate acestea, ancheta Regatului Unit, supravegheată de Lordul Mersey, a exonerat de vină Consiliul de Comerț.

    Lordul Mersey însuși era un francmason, ne arată înregistrările publicate recent. El a fost inițiat în 1881, la Bar Northern Lodge in Londra.
    În mod crucial, la fel a fost şi președintele Consiliului de Comerț Sydney Buxton, inițiat în 1888, când era deputat.
    Numele a cel puțin doi din cinci evaluatori experți din cadrul investigației – John Harvard Biles, un specialist în arhitectură navală, și Edward Chaston, inginer evaluator senior – pot fi, de asemenea, găsite în arhiva masonică.

    În timp ce legăturile masonice ale personalităţilor, cum ar fi Sir Winston Churchill (stânga) și Edward VIII (dreapta, cu Wallis Simpson) sunt cunoscute, înregistrările oferă o primă vedere cuprinzătoare a întinderii francmasoneriei la vărful Imperiului Britanic.

    Poetul irlandez Oscar Wilde (stânga) și Rudyard Kipling (dreapta) au fost francmasoni notabili și personalităţi influente.

    Lordul Pirrie, care a fost nu numai președintele șantierului naval Harland and Wolff din Belfast, care a construit Titanicul, dar, în acelaşi timp, unul dintre directorii firmei-mamă White Star, de asemenea pare să fi fost francmason.
    Expertul în tragedia Titanic Nic Compton a declarat: „Investigația în legătură cuTitanicul din Marea Britanie a fost o catalogată drept o” albire „, deoarece i-a exonerat pe majoritatea celor implicați. Doar trei pasageri au fost interogaţi, iar aceştia au fost toţi de la clasa întâi. ”

    Arhiva chiar sugerează că Jack Spintecatorul ar putea să fi fost francmason, iar identitatea sa a fost protejată de colegii masoni.

    O nouă carte scrisă de Bruce Robinson, regizorul și scenaristul filmului cult Withnail and I, susține că celebrul criminal de la Whitechapel era un om pe nume Michael Maybrick.
    El argumentează susţinând că toate execuțiile lui purtau ștampila ritualului masonic, citând simbolul unei perechi de busole încrustat pe fața uneia dintre victime.

    CUM CEI MAI INFLUENŢI MASONI AU CONDUS MAREA BRITANIE TIMP DE 190 DE ANI

    Sport

    Douglas Robert Jardine: Renumitul jucător de cricket și căpitan englez în timpul celebrului turneu al tacticii Bodyline din 1932/1933.

    Archibald Leitch: Arhitect si designer a cel puțin 30 de stadioane de fotbal, cele mai renumite din Marea Britanie, inclusiv Anfield, Highbury, Villa Park, Hampden Park şi White Hart Lane.


    Sport: Căpitanul englez de cricket Douglas Jardine, în stânga, iar arhitectul stadioanelor de fotbal Archie Leitch, în dreapta

    Regalitate

    Edward VII: fiul reginei Victoria care a preluat tronul în vârstă de 59 ani, în 1901, a fost cunoscut anterior de către toată lumea ca „Bertie”, playboy-ul prinț de Wales. El a fost cunoscut pentru apetitul insaţiabil pentru femei și măncare.

    Edward VIII: Ducele de Windsor a abdicat ca rege Edward al VIII, după mai puțin de un an pe tron, pentru a fi cu viitoarea lui soţie Wallis Simpson în 1936.

    George al VI-lea: tatăl reginei, George al VI-lea a fost rege după ce fratele său a renunțat la tron, până la moartea sa, în 1952. El a văzut cum Marea Britanie a trecut prin trauma celui de-al doilea război mondial.    Regalitate: Edward VII, la stânga, care a preluat tronul de la mama sa Victoria în 1901 și Edward VII, la dreapta, care a abdicat în 1936

    Westminster și forțele armate

    Winston Churchill: prim-ministru 1940-1945 și din nou din 1951 până în 1955. Înainte de asta el a fost primul Lord al Amiralităţii care a câștigat Premiul Nobel pentru literatură și chiar și prima persoană care a urmat a fi făcută cetățean de onoare al Statelor Unite.

    Ducele de Wellington: feldmareșalul Arthur Wellesley, primul Duce de Wellington, este considerat unul dintre cei mai mari oameni de stat ai Marii Britanii și eroi militari. Victoria sa împotriva lui Napoleon la Waterloo a cimentat locul său în istorie.    Parlamentari și apărare: primul ministru din timpul războiului, Sir Winston Churchill, la stânga, și ducele de Wellington, eroul de la Waterloo, la dreapta

    Știință și medicină

    Alexander Fleming: om de știință scoțian, care a contribuit la descoperirea penicilinei și a câștigat Premiul Nobel pentru medicină în 1945.

    Edward Jenner: Cunoscut ca „tatăl imunizării” este, de asemenea, considerat că a salvat mai multe vieți decât orice altă persoană din istorie, dupa ce a creat un vaccin pentru variolă.    Știință și medicină: Inventatorul penicilinei Alexander Fleming si tatal imunizării Edward Jenner

    Afaceri

    Thomas Telford: Unul dintre cel mai mari ingineri ai Marii Britanii care a construit poduri, canale și drumuri în Anglia și Scoția, inclusiv podul suspendat Menai și drumul A5.

    William Hesketh Lever: om de afaceri britanic care a făcut primii bani producând săpunuri celebre, inclusiv Lux şi Sunlight. Mai târziu, el s-a întors spre politică și a devenit deputat pentru Wirral, iar mai târziu s-a așezat în Camera Lorzilor.    Afaceri: Inginerul de poduri, drumuri și canale Thomas Telford, la stânga, și producătorul de săpunuri William Lever, la dreapta

    Arte și literatură

    Arthur Conan Doyle: Scriitor și creatorul lui Sherlock Holmes văzut ca schimbănd fața literaturii poliţiste pentru totdeauna.

    Rudyard Kipling: Autor și poet, cel mai faimos fiind pentru crearea Cărţii Junglei    Arts: Arthur Conan Doyle, creatorul lui Sherlock Holmes, la stânga, și Rudyard Kipling, scriitorul Cărţii Junglei

    Jack Spintecătorul a fost un „cântăreț obscur, care a fost protejat de colegii săi masoni”

    Jack Spintecatorul a putut fi în cele din urmă demascat cum că ar fi fost un cântăreț protejat de polița masonică.

    Teoria a fost prezentată de un autor al unei noi cărți care crede că toate crimele Spintecătorului purtau ștampila ritualului masonic și celebrul criminal de la Whitechapel a fost un om numit Michael Maybrick.
    Acum, într-o extraordinară turnură a evenimentor, noi arhive dovedesc pentru prima dată că Maybrick și fratele său, James – care a fost numit anterior Spintecatorul – erau amândoi masoni.

    În noua sa carte, Bruce Robinson, regizorul și scenaristul filmului clasic Withnail and I, a spus că graffiti-ul criptic desenat pe un perete din Goulston Street, la care face referire, a fost „indiciul cel mai flagrant din toate”.

    Robinson a declarat pentru The Daily Telegraph: „A fost endemic modul în care Anglia a fugit de ea însăşi. Pe timpul lui Jack Spintecătorul, au existat vreo 360 de parlamentari conservatori, dintre care pe 330 dintre ei eu îi pot identifica ca masoni.

    „Întreaga clasă conducătoare era masonică, de la moștenitorul tronului în jos. Erau membri în club.

    „O parte din întreaga morală a Francmasoneriei este ceea ce este, în orice situaţie se protejează frăţia – și asta e ceea ce s-a întâmplat.


    Jack Spintecatorul a putut fi în cele din urmă demascat cum că ar fi fost un cântăreț protejat de polița masonică. Fratele său James (foto) a fost anterior numit Spintecatorul

    „Ei nu l-au protejat pe Jack Spintecătorul, ei protejau sistemul pe care Jack Spintecatorul îl punea în pericol. Și pentru a proteja sistemul, au trebuit să-l protejeze pe el. Și Ripper știa acest lucru. ”

    În conformitate cu arhivele, francmasonii au constituit o parte „proeminentă” în cadrul investigației făcută de Scotland Yard, inclusiv comisarul de poliție Metropolitan Sir Charles Warren.

    Alte elemente de probă pentru a susține această afirmație au venit de la doi procurori, Wynne Baxter și Henry Crawford, care au condus la uciderea a cel puțin trei dintre medicii de poliție, care au examinat cadavrele, și au afirmat că erau membri ai Masoneriei.

    Se crede că Maybrick făcea parte din Marele Consiliul Suprem al Francmasonilor și călătorea prin ţară ca interpret.

    Înregistrări olografe, care l-au descris ca fiind un „vocalist”, susţin că el a fost membru al Lojii Sfântul Andrei din 1863 până în 1887.

    Acest lucru înseamnă că el a plecat cu un an înainte de expirarea perioadei de nouă săptămâni, în 1888, când cinci femei au fost ucise în East End din Londra, într-una dintre cele mai mari crime nerezolvate din istoria Marii Britanii.

    Sir Charles se spune că a fost un membru senior al Societății masonice. A fost membru fondator al Quatuor Coronati Lodge și o autoritate în legătură cu istoria francmasonă și cu ritualul.

    DAR A FOST CU ADEVĂRAT MAYBRICK? CEILALŢI OAMENI SUSŢIN CĂ AR FI FOST JACK    Numeroase persoane au fost acuzate de a fi criminalul în serie Jack Spintecatorul.

    La acea vreme, poliția a suspectat că Spintecatorul trebuia să fi fost un măcelar, din cauza modului în care victimele sale au fost ucise și faptului că au fost descoperite în apropiere de docuri, acolo unde era carnea adusă în oraș.

    Există mai multe legături presupuse între criminal și familia regală. În primul rând este Sir William Withey Gull, medicul regal. Mulți l-au acuzat că a ajutat la debarasarea de corpurile prostituatelor, în timp ce alții susțin că el a fost însuși Spintecătorul.

    O altă carte s-a numit „Chirurgul reginei Victoria, Sir John Williams, ca ucigaș infam”. El a avut o intervenție chirurgicală în Whitechapel la momentul respectiv.

    O altă teorie leagă crimele de nepotul reginei Victoria, prințul Albert Victor, de asemenea cunoscut sub numele de Ducele de Clarence.

    La un moment dat, negustorul de bumbac James Maybrick a fost suspectul numărul unu, în urma publicării unei părţi din jurnalul său, care părea să sugereze că era criminalul. Cu toate acestea, extrasele sunt considerate a fi false.

    Alt suspect ar fi Montague John Druitt, un avocat născut în Dorset. S-a sinucis aruncându-se în Tamisa la scurt timp după ultima crimă.

    George Chapman, altfel cunoscut sub numele de Seweryn Klosowski, şi-a otrăvit trei dintre soții și a fost spânzurat în 1903.

    Alt suspect al poliţiei a fost Aaron Kosminski. El a fost internat la azilul Colney Hatch Lunatic și a murit acolo.

    Dr. Thomas Neill Cream a otrăvit patru prostituate din Londra cu stricnină și a fost spânzurat.

    Unele dintre cele mai bizare legături îi includ pe Lewis Carroll, autorul cărţii Alice în Țara Minunilor, care a predat la Christ Church până la 1881 – şi care s-a situat în prim-planul scenariului crimei Spintecatorului.

    Potrivit unor surse, Jack a fost de fapt o Jill – teorie emisă de un inspector la un caz al momentului respectiv.

    Tatal lui Winston Churchill – Lord Randolph Churchill – a fost, de asemenea, numit ca potențial suspect.

    Apreciază

   • blue said, on mai 30, 2016 at 10:37 pm

    Frate, am încercat să introduc şi clipurile dar n-am reuşit. în rest, sper să fie bine. Doamne ajută!

    Apreciază

   • saccsiv said, on mai 30, 2016 at 11:55 pm

    blue

    Multumesc mult.

    Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: