SACCSIV – blog ortodox

DATORIA MIRENILOR cand Ierarhii sunt dusmani ai lui Hristos. Nu plecam si NU FACEM SCHISMA. Strigam “NEVREDNICILOR” si AFURISIM sinoadele talharesti. Iata ce ne invata SFANTUL TEODOR STUDITUL si MITROPOLITUL AUGUSTIN

Posted in Uncategorized by saccsiv on Aprilie 18, 2016

Ne tot ataca uneltele Ierarhilor ecumenisti: “Vai, nu mai ziceti de ei, ca faceti schisma”.

Nu, nu facem schisma si nici nu plecam aiurea pe la te miri ce “biserici”. Aici e casa noastra. Ei sunt tradatori.

Iata ce ne invata Sfantul Teodor Studitul, conform SFÂNTUL TEODOR STUDITUL DESPRE DATORIA MIRENILOR DE A MĂRTURISI CREDINȚA de pe Familia Ortodoxa:

 “Atunci cînd Credinta e primejduitã, porunca Domnului este de a nu pãstra tãcere. Dacã e vorba de Credintã, nimeni nu are dreptul sã zicã: “Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cîrmuitor? Nici acesta nu doreste sã aibã vreun amestec. Sau un sãrac care de-abia îsi cîstigã existenta? … Nu am nici cãdere, nici vreun interes în chestiunea asta. Dacã voi veti tãcea si veti rãmîne nepãsãtori, atunci pietrele vor striga, iar tu rãmîi tãcut si dezinteresat?”
“Sinodul nu este aceasta: sa se întruneascã simplu ierarhi si preoti, chiar dacã ar fi multi; ci sã se întruneascã în numele Domnului, spre pace si spre pãzirea canoanelor… si nici unuia dintre ierarhi nu i s-a dat stãpînirea de a încãlca canoanele, fãrã numai sã le aplice si sã se alãture celor predanisite, si sã urmeze pe Sfintii Pãrinti cei dinaintea noastrã… Sf. Ioan Gurã de Aur a spus deschis cã dusmani ai lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci si cei aflati în comuniune cu ei.”
“Avem poruncã de la însusi Apostolul Pavel cã, atunci cînd cineva învatã ori ne sileste sã facem orice alt lucru decît am primit si decît este scris de canoanele Sinoadelor ecumenice si locale, acela urmeazã a fi osîndit, ca nefãcînd parte din clerul sfintit. Nici un sfînt nu a încãlcat legea lui Dumnezeu; dar nici nu s-ar fi putut numi sfînt, dacã ar fi cãlcat-o.”
“Si chiar dacã am fi pãcãtosi în multe, totusi suntem ortodocsi si mãdulare ale Bisericii Universale, îndepãrtîndu-ne de orice erezie si urmînd oricãrui Sinod recunoscut ca ecumenic sau local. Si nu numai acestora, ci si hotãrîrilor pe care le-au luat si le-au propovãduit Sinoadele. Nici nu este ortodox desãvîrsit, ci pe jumãtate, cel care crede cã are dreapta credintã, dar nu se alãturã dumnezeiestilor Canoane.”
(Migne, PG Epistola II.81)

Iata si ce zicea Mitropolitul Augustin:

Prin predică, oral şi în scris, mă lupt să trezesc conştiinţa religioasă a credincioşilor şi să înţeleagă că au drepturi şi în societate, şi în Biserică. Trebuie să înveţe, spre exemplu, că au dreptul să ceară ca clericii şi mai ales episcopii să fie aleşi prin votul clerului şi al poporului.

Să înveţe că au dreptul şi datoria de a striga «nevrednic» la hirotonia unui nevrednic. Să conştientizeze că în spaţiul Bisericii creştinii nu sunt o masă mută de oi necuvântătoare, ci au cuvânt în alegerea păstorilor lor şi în administrarea Bisericii. Să înveţe că trebuie să îi combată pe trădătorii credinţei şi să se lupte pentru curăţirea Bisericii.

Creştinii laici pot încă să afurisească sinoade locale şi ecumenice, când sinoadele acestea nu exprimă adevărul Credinţei Ortodoxe.

Avem mari sinoade locale şi ecumenice care au fost afurisite de poporul credincios ca tâlhăreşti.

Cu alte cuvinte, urmăresc prin predici şi prin luptele împotriva răului ca poporul evlavios să dobândească o vie conştiinţă bisericească şi să înveţe că nu este responsabil să-şi mântuiască doar «sufleţelul său», dar este împreună-răspunzător cu toţi credincioşii, clerici şi laici, pentru ce se întâmplă în Biserică. Adică, este nevoie stringentă ca poporul evlavios să înveţe să se împotrivească!

Iata si pe larg ce putem citi la Mitropolitul Augustin : „creştinii laici pot încă să afurisească sinoade locale şi ecumenice, când sinoadele acestea nu exprimă adevărul Credinţei Ortodoxe” de pe Graiul Ortodox:

Împotrivire

de dl Theodoros Gheorgopoulos, teolog

Fostul Mitropolit al Florinei, Augustin Kandiotis, prin deceniile 1950 şi 1960 slujea ca predicator al Arhiepiscopiei Atenei. Predica în fiecare duminică şi sărbătoare mare la diferite biserici din zona Arhiepiscopiei. Însă în seara fiecărei duminici predica în săli ale unor asociaţii religioase („Trei Ierarhi”, Menadru 4 şi la cele două asociaţii religioase ale lui).

Predicile din sfintele Biserici începeau de obicei de la pericopa evanghelică. La predicile de duminică seara dezvolta cu o rară putere a cuvântului, bogăţie de sensuri şi combativitate înflăcărată diferite teme religioase şi moralo-sociale.

Condamna obişnuinţe şi evenimente păcătoase (carnavalurile, concursuri de frumuseţe, spectacole şi publicaţii imorale etc.), diferite erezii (precum ecumenismul), scandaluri bisericeşti, trădări ale Credinţei Ortodoxe, fapte anticanonice ale Episcopilor, trufia clericilor, probleme naţionale etc.

Ca student, eram pe atunci un ascultător fidel al predicilor sale care provocau un adevărat seism duhovnicesc. După fiecare predică a părintelui Augustin, mă simţeam nemulţumit cu mine însumi.

Cândva l-am întrebat:

„Părinte Augustin, credeţi că prin marile lupte pe care le duceţi, va veni momentul când vor înceta carnavalurile, concursurile de frumuseţe, spectacolele imorale,  cărţile şi revistele anticreştine, scandalurile din spaţiul bisericesc şi că clericii noştri vor deveni asemenea Sfinţilor Părinţi ai Bisericii?”

 Eram foarte curios ce va răspunde.

Şi părintele Augustin, un om prin excelenţă realist, mi-a răspuns.

„Nu sunt atât de naiv să cred că răul cu multe chipuri din societate şi din Biserică va înceta, oricât de multe predici am ţine.

Altul este scopul meu:

Prin predică, oral şi în scris, mă lupt să trezesc conştiinţa religioasă a credincioşilor şi să înţeleagă că au drepturi şi în societate, şi în Biserică. Trebuie să înveţe, spre exemplu, că au dreptul să ceară ca clericii şi mai ales episcopii să fie aleşi prin votul clerului şi al poporului.

Să înveţe că au dreptul şi datoria de a striga «nevrednic» la hirotonia unui nevrednic. Să conştientizeze că în spaţiul Bisericii creştinii nu sunt o masă mută de oi necuvântătoare, ci au cuvânt în alegerea păstorilor lor şi în administrarea Bisericii. Să înveţe că trebuie să îi combată pe trădătorii credinţei şi să se lupte pentru curăţirea Bisericii.

Creştinii laici pot încă să afurisească sinoade locale şi ecumenice, când sinoadele acestea nu exprimă adevărul Credinţei Ortodoxe.

Avem mari sinoade locale şi ecumenice care au fost afurisite de poporul credincios ca tâlhăreşti.

Cu alte cuvinte, urmăresc prin predici şi prin luptele împotriva răului ca poporul evlavios să dobândească o vie conştiinţă bisericească şi să înveţe că nu este responsabil să-şi mântuiască doar «sufleţelul său», dar este împreună-răspunzător cu toţi credincioşii, clerici şi laici, pentru ce se întâmplă în Biserică. Adică, este nevoie stringentă ca poporul evlavios să înveţe să se împotrivească! (Acesta a fost răspunsul părintelui Augustin, însă nu cuvânt cu cuvânt).”

O, dacă această sfântă durere şi intenţie a marelui Episcop Augustin ar deveni reale în spaţiul bisericesc, mulţi trădători ai credinţei şi provocatori de scandaluri ar fi scoşi afară din Biserică şi nu ar putea să vatăme pliroma Bisericii. Avem exemple de asemenea rezistenţă şi în epoca noastră.

 Din cadrul aceleiaşi conferinţe P.O.E.

Clerici nevrednici şi chiar Mitropoliţi ar fi nevoiţi să demisioneze şi să plece din pricina împotrivirii poporului credincios.

În octombrie 2009 în Pafos (Cipru), papistaşi şi filopapişti ai diferitelor Biserici Ortodoxe au discutat despre primatul Papei. Aproape 100 de clerici ortodocşi şi laici au protestat afară.

Împotrivire! Rezultatul?

S-au amânat discuţiile şi s-a anunţat pentru mai târziu o altă întâlnire la Viena (20-27 septembrie 2010). Episcopii filopapiştii ai Ciprului însă şi-au arătat despotismul faţă de clericii jurisdicţiei lor care au participat la manifestaţii: s-au tăiat salarii şi s-au făcut destituiri. Dacă însă în afara sălii unde aveau loc discuţiile şi rugăciunile cu papistaşii s-ar fi adunat nu 100 de credincioşi, ci 100 000, ce ar fi făcut Episcopii filopapişti? Atunci s-ar fi rugat ei să nu-şi piardă tronul şi să nu fie caterisiţi.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a ajuns la culmea sincretismului ecumenist şi a oferit directorului Coca-Cola „Sfântul Coran”!

Dacă Sfântul Munte ar fi întrerupt pomenirea patriarhului şi ierarhia Bisericii Greceşti ar fi înştiinţat că încetează dialogurile ecumenice eterodoxe şi inter-religioase, atunci este sigur că nu ar îndrăzni să-şi continue tactica de azi.

În loc de asta însă mulţi Mitropoliţi ai Bisericii Greceşti l-au invitat la Mitropoliile lor şi împreună cu primarii i-au acordat distincţii şi l-au ridicat în slăvi.

Pentru ceea ce face Patriarhul Ecumenic nu este doar el responsabil: sunt coresponsabili şi Episcopii tuturor Bisericilor Ortodoxe şi mai ales ai Bisericii Greciei.

Arhiepiscopul Hristodul l-a adus pe Papa în Grecia. Dacă s-ar fi adunat în afara arhiepiscopiei câteva, să zicem, zeci de mii de credincioşi şi i-ar fi dezaprobat zgomotos pe Papă şi pe Arhiepiscop, ce ar fi făcut aceşti domni?

Dacă în următoarele Duminici credincioşii l-ar fi dezaprobat pe Arhiepiscopul Hristodul, ar fi fost nevoit să demisioneze sau, cel puţin, nu ar mai fi îndrăznit să facă ulterior o vizită la Vatican. De ce se întâmplă acestea? Pentru că poporul credincios, păzitor al Ortodoxiei nu se împotriveşte. Cei care se împotrivesc sunt puţini.

Cei mulţi sunt indiferenţi sau au ideea eronată că trebuie să ne luptăm doar ca să mântuim sufletul nostru. Ce fac ceilalţi şi mai ales clericii, nu este treaba noastră să îi judecăm. Astfel zic şi se liniştesc.

Cu o asemenea mentalitate şi fără împotrivire, răul se va întinde ca o cangrenă. Ecumeniştii îşi vor impune voinţa peste tot şi puţinii credincioşi vor fi ponegriţi ca talibani, ca limitaţi, fanatici şi oameni ai urii etc. Şi nu e de mirare: „Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu atât mai mult pe casnicii lui?” (Mt. 10, 25).

Câţiva credincioşi şi preoţi tradiţionalişti s-au adunat şi au publicat o „Mărturisire de credinţă împotriva ecumenismului”. Au semnat-o câteva mii de preoţi şi laici credincioşi. Nu este suficient. Semnează şi tu acum palimpce@otenet.gr . Dacă ar fi semnat-o toţi Mitropoliţii Bisericii Greceşti, toţi stareţii Mănăstirilor Athonite şi ai celorlalte Mănăstiri din Grecia, toţi teologii, atunci ecumeniştii ar fi tăcut şi Biserica s-ar fi liniştit de orăcăielile lor.

Acum însă cei ce se opun sunt puţini, o minoritate. De aceea, ecumeniştii, sprijinindu-se pe mulţimea lor şi pe sprijinul conducătorilor lumeşti ai acestui veac, nu se retrag şi îşi continuă lucrarea lor de surpare. Ce se va întâmpla?

Se pare că e nevoie de Mărturisitori şi Mucenici.

Ὀρθόδοξος Τύπος, 30-7-2010, pp. 1, 7.

Traducere Anna Theodorou (G.O.)

Graiul  Ortodox

Semneză şi tu acum mărturisirea de credinţă.

Acei dintre clerici, monahi, monahii şi laici care doresc să participe la această mică consemnare a mărturisirii ortodoxe pot să declare aceasta scriind: „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”. Să trimită însă spre informare şi numele lor complet, precum şi identitatea lor clericală, monahală sau profesională, localitatea şi ţara la adresa: Περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» Τ.Θ. 1602, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. fax:2310.276590 sau pe e-mail la: palimpce@otenet.gr precum  şi la adresa orthotyp@otenet.gr

Aici poţi să citeşti mărturisirea de credinţă http://www.impantokratoros.gr/D98A904D.ro.aspx

 

Anunțuri

39 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. cosminmatiu said, on Aprilie 18, 2016 at 9:30 pm

  Sa facem si noi o scrisoare sau petitie de afurisire a sinodului ce va avea loc

  Apreciat de 1 persoană

  • MB said, on Aprilie 19, 2016 at 9:11 am

   Doamne ajută!
   Ar fi bine să facem ceva, măcar o scrisoare către ierarhi să se știe poziția noastră. Pentru clerici e foarte greu să facă ceva; mulți sunt educați din școli proecumenism și nu văd nici un pericol, iar cei care sunt anti, imediat sunt reduși la tăcere prin diferite metode (eventual li se găsesc niște „dovezi” că nu sunt chiar cum trebuie și sunt opriți de la slujire ). Cred că, văzând susținere din partea mirenilor ar avea mai mult curaj și ei. Nu trebuie judecați, să ne rugăm pentru ei!
   Dacă poate fratele Vasile sau altcineva să pregătească o scrisoare, ne mobilizăm repede să strângem niște semnături, apoi trimitem către toți ierarhii, arhiereii. Se poate face o scrisoare publică, eventual.

   Apreciat de 1 persoană

  • Apa trece, pietrele raman said, on Aprilie 19, 2016 at 8:57 pm

   Parintele Paisie Aghioritul spunea ca mirenii vor avea un rol important in pastrarea ortodoxiei in aceste vremuri. Calugarii si preotii sunt sub ascultare, insa noi, mirenii avem avantajul ca putem citi ce vrem si avem mai multa liberate de miscare. Putem gasi modalitati de a ne face auziti. Asumandu-ne riscurile, fireste! Deci sa nu ne asteptam sa fim felicitati daca vom protesta. Hristos S-a rastignit pentru noi. Noi ce facem pentru El? Dumnezeu sa ne ajute sa gasim modalitati eficiente de marturisire a credintei.

   Apreciază

   • mircea293 said, on Iulie 22, 2016 at 6:39 am

    Calugarii si preotii ar trebui sa fie IN ASCULTARE DE DUMNEZEU ! Nu in ascultare de vrajmasii lui Dumnezeu !!!!! Ascultarea merge pina la erezie !!! Acolo se opreste !!! Si daca un ierarh sau patriarh tradator al Sfintei Ortodoxii, cateriseste un preot, care se dezice de ierarh ca sa ramana in ADEVAR, caterisirea este nedreapta Practic patriarhul sau ierarhul care s-a lepadat de Hristos, nu mai are Harul Duhului Sfant ! A iesit din Biserica Ortodoxa ! Deci nici nu poate savarsi Sfinte Taine, nici nu poate caterisi ! Nu mai este in Biserica, practice, duhovniceste vorbind ! Domnul Daniel, inaintea lui Dumnezeu NU MAI ESTE PATRIARH ! A RENUNTAT LA ACEST TITLU IN MOMENTUL IN CARE A RENUNTAT LA HRISTOS !!!!!! LA FEL SI IERARHII CARE AU SEMNAT EREZIILE ACOLO LA „SINODUL” TALHARESC DIN CRETA ! Au fost ierarhi, dar NU MAI SUNT !!!!! Sunt doar in aparenta, sunt doar fatarnici !!!! DOAMNE IARTA-I SI LUMINEAZA-I !!!! AMIN !!!

    Apreciază

 2. steaua11 said, on Aprilie 18, 2016 at 10:09 pm

  Imi aduc aminte de o credincioasa care s-a impotrivit preotului spunandu-i ca slava Tie e corect si nu marire Tie iar apoi , preotul a dat-o ca exemplu negativ la predica pentru neascultare. Am observat din pacate ca la Sf.Liturghie in unele Biserici se spune ”Unirea Credintei” si nu ”Unitatea Credintei”. Sensul ecumenist al cuv. ”Unirea” se vede de la o posta. In fine , suntem in post si ….nu vreau sa spun mai multe. Aveti mai jos un link catre un clip interesant de pe youtube:

  Doamne ajuta

  Apreciat de 1 persoană

  • sorin said, on Aprilie 18, 2016 at 10:59 pm

   Unirea Credintei este corecta, deoarece noi suntem deja unitate. Cand ceri unitatea credintei arati ca Hristos nu este singur. Acest lucru o spune si parintele Antim intr-un interviu acordat domnului Barbir in revista Credinta Ortodoxa de acu 2 luni aproximativ ca este corect Unirea credintei. In rugaciunile de seara gasiti la fel Unirea credintei. Hristos este unul, deci credinta exista una doar ca multi s-au dezbinat si au trecut la eretici si atunci se cere sa vina inapoi prin unire. Binenteles sa se intoarca inapoi ereticii in urma catehezei si unde este cazul sa se faca botezul , conform canoanelor.

   Apreciat de 1 persoană

   • marinela said, on Aprilie 19, 2016 at 6:17 pm

    Asa e Sorin-Unirea credintei-si nu invers,dar lumea se confunda saraca ,ca s-a zapacit de tot cu atitea modificari in Moliftelnic.Nu i-ar mai rabda pamintul pe cei care indraznesc sa faca atitea inovatii in liturghie.

    Apreciază

  • Maxim said, on Aprilie 19, 2016 at 12:14 am

   ”Unirea credinței” este corect! ”Unitatea” credinței a fost introdusă pe șest de dl. patriarh Daniel în noile liturghiere și ceasloave;termenul de ”unitate” e folosit de papistași ,în special,în discursurile lor ecumenistice printre altele…În toate Liturghierele( ortodoxe,bineînțeles) de la cele mai vechi în chirilică,până la cele dinainte de Daniel se folosește termenul ”unirea credinței”.De asemenea ,altă inovație ”danielească” în Sf.Liturghie(și în celelalte rugăciuni făcute de preot) este”…de la Domnul să cerem”iar nu cum afost până acum ”…la Domnul să cerem”,adică cerem dela cineva care e mai departe,mai în spate,undeva…există tentative să se schimbe și ”osana întru cei de sus”(adică Puterile Cerești) cu ”osana întru cel din înălțime..”(cine o fi cel din înălțime? antihristul,cumva?că și el o să stea la loc înalt când o să se proclame dumnezeu…)să nu fie…

   Apreciază

 3. mirean said, on Aprilie 18, 2016 at 10:28 pm

  http://lumea-ortodoxa.ro/rolul-mirenilor-la-sinoade-problema-receptarii-deciziilor-sinoadelor-sinoadele-ecumenice-si-chestiunea-sinodului-panortodox-anuntat-pentru-acest/
  F.bun articolul.
  Din linkul trimis ,mi-a placut in mod deosebit concluzia teologului Ioannis Tatsis.
  Da,avem aceasta datorie,sa veghem ,sa luam atitudine fiecare la locul lui,deocamdata.

  Apreciază

 4. valentindortodox said, on Aprilie 18, 2016 at 11:18 pm

  da, spunem anatema ereticilor

  Apreciat de 1 persoană

  • nikodim said, on Aprilie 19, 2016 at 12:50 am

   valentinortodox,
   De spus e simplu. Putem spune multe, dar de facut cum facem? Cu care discernamant spunem? Pentru noi, ereticii vor fi ei si pentru ei vom fi noi…Si cand ei vor fi cei de langa noi cu care eram frati de sange, parinti, rude, prieteni si ei vor fi multi si noi foarte putini? Cand cu ei vor fi patriarhii si episcopii, preotii si monahii, catedralele si manastirile cunoscute si arhicunoscute, ce vom zice noi fata de acea „biserica” schimbata? Vom sta in ea de dragul lumii sau vom in Adevar? Vom avea discernamant sa vedem locul Adevarului atunci la vremea respectiva? Vom avea puterea de a tine partea Lui impotriva tuturor?

   Apreciază

   • valentindortodox said, on Aprilie 19, 2016 at 4:05 pm

    Nu sunt frați cu noi

    Apreciază

   • mircea293 said, on Iulie 22, 2016 at 6:44 am

    BINEINTELES CA DUMNEZEU NE VA INTARI !!!!!! DOAR EL A ZIS „NU TE TEME TURMA MICA !” Nu a zis turma mare ! Puterea Bisericii lui Hristos nu sta in numarul de credinciosi ci in Taria Adevarului in care credem !!!! Adevarul care biruie moartea ! Adevarul care este Hristos, Dumnezeul cel Viu ! HRISTOS A INVIAT !!!!!!

    Apreciază

 5. nikodim said, on Aprilie 18, 2016 at 11:23 pm

  Problema este ca daca ierarhii in marea lor majoritate adera la ecumenism, dpdv aministrativ se va considera ca Biserica este acolo unde sunt ei si lumea multa si nestiutoare va fi cu ei. Si daca mai afurisesc/anatemizeaza minoritatea care tine de Sfintele Canoane si refuza ecumenismul, atunci cum va fi Biserica intreaga? Ca doar ei insisi vor face schisma si-i vor numi schismatici si in toate felurile pe anti-ecumenisti. Deci nu va fi comuniune euharistica si in mod firesc Biserica va fi reprezentata doar de cei putini care vor respecta Sfintele Canoane, catalogati drept „schismatici” si prigoniti ca atare, dar in realitate schismaticii vor fi oficialii. Cum se poate coexista in conditiile astea? Cum va coexista Hristos cu veliar? Nu va fi simplu deloc. Deja de acum este complicata treaba. Ce a facut poporul mult si „dreptcredincios” timisorean cand smintitul Nicolae Corneanu s-a „impartasit” cu uniatii, ? Lumea a fost in extaz de „uniune crestina”. Daca cineva acolo, macar unul, ar fi strigat acolo Adevarul, imediat l-ar fi „legat” daca nu cumva i-ar fi „indreptat” si oasele. Dar a strigat cineva? La sinodul BOR, ulterior ce i-au facut lui Corneanu? Dar lui Drincec care a co-slujit cu aceeasi eretici? In niciun caz ceea ce arata Sfintele Canoane, iar respectivii in niciun caz nu s-au cait pentru fapta lor ci au continuat sa-si sustina pozitia lor unionist-extazianta. Cine a fost Biserica atunci? Cine si cati vor fi Biserica in viitor? Ca de existat se stie ca Biserica va exista pana la sfarsitul veacurilor, dar sa nu ne imaginam ca va mai exista in catedralele poleite. Adevarul nu va mai suporta sa fie poleit cu aurul stralucitor al minciunii cu scopul de a fi corupt, Trupul cu Sangele Mantuitorului nu va mai sta in potirele batute cu pietre scumpe si nici nu va mai suporta sa fie batjocorit de linguritele de unica folosinta si molfait de gurile spurcate ale unei lumi ultra-perfide si prea-prefacute ca sa aiba smerenie pentru spovedanie si pocainta, lume asezata comod pe bancile bisericii toleraste politic-corecte de tip sala de spectacol de la amvonul careia suiera predici serpesti limbile despicate ale ierahilor demonici. Cum va putea coexista Biserica cu serparia?

  Apreciat de 4 persoane

  • mihai said, on Aprilie 19, 2016 at 1:06 am

   Biserica adevarata va fi prin cei ce vor pastra neclintit poruncile chiar de vor fi minoritar pt ca Domnul a grait multi chemati putini alesi

   Apreciază

  • Anda said, on Aprilie 19, 2016 at 4:11 pm

   Nikodim, sunt de acord cu tot ce ai scris.

   Apreciază

  • marinela said, on Aprilie 19, 2016 at 6:27 pm

   De acord cu tine in tot ce-ai scris, nikodim,iar faptul ca noi cei putini nu vom mai avea loc de cei multi si eretici,ne vom retrage in catacombe,ca sigur vom deveni vinati de ei, pt a ne „alinia „la noile lor „inovatii”eretice.Va fi cumplit de greu pt mica turma ramasa pe cararea dreapta,dar Dumnezeu Cel Bun si Milostiv,va avea grija de ea si n-o va parasi aparind-o de lupii cei flaminzi si haini,sa n-o sfisie.Ai mila de noi Doamne si nu ne parasi in aceste momente de restriste pe care incepem sa le traim,deja.Doamne ajuta si mintuire!

   Apreciază

   • nikodim said, on Aprilie 19, 2016 at 9:10 pm

    marinela,
    Ai spus, „noi cei putini nu vom mai avea loc de cei multi si eretici,ne vom retrage in catacombe”.
    Stai sa vezi ce mirata vei fi cand vei constata CATI dintre „noi cei putini” vor ajunge sa renunte la modul lor de viata caldut-ortodox pentru a deveni vanati prin catacombe… vanati chiar de catre unii dintre „noi cei putini” de acum, nemaiamintind de cei multi care deja se pregatesc de vanatoare sau care chiar au inceput-o.

    Apreciat de 1 persoană

   • sorin said, on Aprilie 23, 2016 at 9:53 pm

    Cel mai greu va fii faptul ca asa de bine pus la punct este si va deveni ecumenismul, incat putini, foarte putini vor ramane cu adevarat cu Hristos si atunci doar rugaciunile deacum ne vor ajuta sa discernem ce este rau de bine, chiar daca majoritatea spune altceva. Adevaratii crestini vor fi acuzati chiar de preoti ca sunt exagerati , neascultatori , ca au luato prea tare in sus, ca judeca, si multe altele etc…

    Apreciază

  • mircea293 said, on Iulie 22, 2016 at 6:49 am

   Da, vin vremuri grele, in care va trebui sa ne jertfim pentru credinta noastra scumpa ! Dumnezeu ne va intari si ne va rasplati !!!!!! Fara indoiala !!!
   Daca va fi nevoie, vom ajunge din nou in catacombe…deocamdata !!!

   Apreciază

 6. acelas said, on Aprilie 18, 2016 at 11:34 pm

  .

  Apreciază

  • marinela said, on Aprilie 21, 2016 at 2:04 am

   nikodim
   Ai dreptate si ma doare sufletul s-o recunosc, dar cam asa vor deveni timpurile de prigoana, mai realist de atit nici ca puteai descrie viitorul acestei „turme mici”.Doamne ajuta-ne sa raminem pina la final cu Tine, sa nu te tradam ca Iuda pt 30 de arginti (viata tihnita cu cip implantat) ,ci sa rezistam pe baricadele credintei ortodoxe.

   Apreciază

 7. Arhanghelul said, on Aprilie 19, 2016 at 12:19 am

  Zmochinul dupa rod se vede … in rest la foc …

  Apreciază

 8. Apa trece, pietrele raman said, on Aprilie 19, 2016 at 5:10 am

  Trebuie sa stim ca o parte dintre ierarhi au ajuns in pozitile respective in mod fraudulos, pe alte criterii decat cele strict calugaresti. Au facut putina ascultare ca frati, au fost calugariti in viteza apoi au primit cu mandrie demnitati de care in trecut multi fugeau, considerandu-se nevrednici. Din calugarie le-a placut cel mai mult povestea cu ascultarea! Dar cine n-a facut nici macar un an ascultare ca frate de manastire cum va putea sa impuna altora ascultarea? Prin forta, probabil!

  Ascultarea este mantuitoare daca se face spre slava lui Dumnezeu, in vederea despatimirii. In rest, ascultarea care ma duce spre iad nu trebuie facuta. Cand ascultam, trebuie sa avem discernamant si sa vedem daca cel care impune ascultarea face el insusi voia lui Dumnezeu in cele strict legate de credinta.

  Credinta este a noastra, a crestinilor, a celor carora ne pasa ce se intampla cu ea, nu a cuiva promovat ierarh pentru a o distruge!

  Apreciază

  • nikodim said, on Aprilie 19, 2016 at 1:04 pm

   Proiectul oficial privind coruperea ierarhilor si a clerului in istoria Tarii, isi are inceputul in Ardeal odata cu punerea la punct a uniatiei de la 1700. Atunci cei mai multi au stiut sa faca discernamant si sa ramana in Adevar, indiferent de privatiuni. In prezent coruptia duhovniceasca si frica de a ne pierde privilegiile si comoditatea vietii pentru Adevar, se vor justifica prin asa zisa gaselnita pentru anestezierea discernamantului duhovnicesc, mult trambitata „ascultare”. Daca acum 300 de ani ar fi fost „ascultarea” asta fata de duhovnicii corupti filo-papistasi, Ardealul in prezent ar fi fost mult mai evoluat pe scara „valorilor” euroatlantice. Dar noi ne straduim cu toata fiinta nationala sa „progresam” pe fagasul asta civilizational, asa ca: „Ascultare smerita!”( si mai putin gandita).

   Apreciază

 9. robert252 said, on Aprilie 19, 2016 at 9:41 am

  Ce sa facem ca patriarhul sa renunte la „saptamana uraciunii in comun”?
  Asta nu e motiv de erezie si de schimbat?

  Ca mireni, ce putem face sa se corecteze sau sa plece?
  Cine poate schimba un patriarh daca este eretic? Daca sinodul e in mare parte si el eretic si la piciorul patriarhului, ce putem face?

  Apreciază

 10. Paul222 said, on Aprilie 19, 2016 at 11:38 am

  Iata cum incurajeaza Republica.ro „trendul” mamelor singure: „Who’s your daddy?” – Femeile românce care aleg să aibă copii singure, între tabu și nou trend social http://republica.ro/who-s-your-daddy-femeile-care-aleg-sa-aiba-copii-singure-intre-tabu-si-nou-trend-social

  Mi se pare mie sau astia 26 de ani sub influenta vestului a nascut o intreaga generatie de romani spalati pe creier? 85-90% ortodocsi e un mit. Cred ca in realitate sunt vreo 20% si restul sunt… doar botezati. Atfel n-ar iesi doar 5-600 de oameni impotriva Moscheii in Bucuresti care teoretic ar trebui sa aiba 1,5 milioane de ortodocsi.

  Cititi povestea lui Alex….

  ––––––
  Alex

  Alex are 5 ani, e blonduț, iar pistruii de pe fața lui, ca mici bobițe de unt, încadrează doi ochi mari și albaștri, în care razele soarelui reflectă imaginea statuii de lângă, un înger cu umerii nichelați de singurătate.

  Andreea

  Andreea, mama lui Alex, nu seamănă deloc cu Alex: e brunetă, nu are pistrui, iar ochii îi sunt căprui și ușor migdalați. Are 45 de ani și ultimii 10 ani și i-a petrecut în biroul unei multinaționale din Băneasa. În paralel e bloggeriță și colaborează cu o revistă. Băiatul cu ochi albaștri a apărut în viața ei pe la 40 de ani. „Nu știu să-ți explic cum a fost. Pur și simplu m-am trezit într-o dimineață la 4 și am știut că viața mea nu se îndreaptă spre nicăieri. Lipsea ceva din ea. Un copil. El!”, glumește ea, în timp ce își plimbă mâna prin părul blonduț al lui Alex.

  Tatăl lui Alex

  Tatăl lui Alex e Andrei. Andreea l-a cunoscut la vechiul job. Au avut o relație scurtă, fără final fericit, ca-n viață, nu ca-n filmele siropoase de la TV. După vreo câțiva ani în care nu îl mai văzuse, imediat după dimineața în care s-a trezit la ora 4 și și-a dat seama că viața ei nu merge nicăieri, Andreea a pus mâna pe telefon. S-au văzut, au vorbit. După câteva zile s-au certat iar. „Nu râde, relația noastră chiar era de genul ăla – câinele cu pisica. Dar, dintre toți cunoscuții, doar el era exact cum aș fi vrut să fie și copilul meu – frumușel, inteligent, bun, blând, cu o grămadă de calități. Și exact așa e și el [se uită la Alex]”.

  Andrei și Alex nu știu unul de existența celuilalt și Andreea nu știe dacă îi va spune vreodată lui Andrei că i-a făcut un copil fără știrea lui. „Știi… Alex e doar al meu, să zicem. Mă întrebai mai devreme dacă eu consider că l-am păcălit pe Andrei… nu, nu cred asta. Cred că am fost doar o femeie care a realizat că dacă sare de 40 de ani nu o să mai poată avea un copil. Așa că l-am făcut. În momentul ăla nu aveam o relație, cum altfel să fi reușit să fac un copil? […] Dacă o să îi spun despre Alex? Nu cred. Andrei are familia lui acum … să ii spun… asta nu ne-ar ajuta nici pe mine și Alex și nici pe el, ne-ar bulversa și strica viețile tuturor”, mai spune Andreea.

  Andreea e doar una dintre femeile care au dat naștere unui nou trend social: femeile care aleg să aibă copii singure. Profilul lor e ușor de conturat: sunt singure, împlinite pe plan profesional, au bani, cariere strălucitoare, însă timpul nu mai e de partea lor și – la un moment dat – au un moment de claritate în care își dau seama că din viața lor lipsește ceva: un copil. Așa că aleg să-l aibă. Prin orice mijloace: ba apelând la un fost iubit cu gene bune, ba în urma unui one night stand, ba apelând la varianta clinică.

  Ochii lui Alex

  Dincolo de cifrele seci ale ministerului, de analizele psihologilor și ale sociologilor se află, însă, realitatea copiilor crescuți de femeile singure. Realitatea copiilor cu ochi albaștri din fotografiile din biroul medicilor. Realitatea copiilor născuți în urma unui one night stand. Și realitatea copiilor ca Alex, născuți fără ca tatăl să știe de existența lor. „Nu știu, poate că totuși o să îi spun într-o zi lui Andrei de Alex. Mai vedem”, spune Andreea, în timp ce se ridică de pe băncuța sub care am stat la povești. La tot pasul perechi îmbrățișate până la os, care au dat statul între patru pereți pe baia de lumină din parc plimbă copii de vârsta lui Alex de mână, în cărucior sau pe biciclete. „Tati, vreau adidași din ăia! Adidași Nike! Sau Reebok! Ba nu, nu Reebok, vreau Nike!”, se aude vocea ca de clopoțel a unui băiețel de vreo 9 ani, cu păr cârlionțat. Cerul din ochii lui Alex se scurge ca rimelul de pe ochii mamei lui, topit și el de la adierea călduță a soarelui; ochii lui mari și mirați fixează băiețelul care acum s-a agățat de mâna tatălui și nu îi mai dă drumul. „Hai să mergem, Alex!” Vorbele Andreei cad ca o sentință peste asfaltul stors de pași și peste sudoarea metalică a roților de troleu care invadează parcul pe măsură ce te apropii de stradă. Înainte să se topească de tot în umbrele oranj care învelesc orașul de dincolo de parc, Alex se mai uită o dată înapoi, la băiețelul cu adidașii. Nu e loc de tristețe. Asta e o poveste cu final fericit. Albastrul din ochii lui Alex e oricum mult prea desculț ca să mai aibă nevoie sau habar de adidași Reebok sau Nike. Sau de un tată căruia să îi ceară.

  ––––––

  Observati concluzia perfida: Nu e loc de tristețe. Asta e o poveste cu final fericit. Albastrul din ochii lui Alex e oricum mult prea desculț ca să mai aibă nevoie sau habar de adidași Reebok sau Nike. Sau de un tată căruia să îi ceară.

  Multi spalati pe creier scriu pentru Republica.ro. Si stiti cine mai e contributor acolo? Parintele Necula evident. Ca asa -i place lui sa se amestece cu antihristii astia, de-al de CTP si Huidu….

  Apreciază

 11. marian said, on Aprilie 19, 2016 at 12:42 pm

  Acum 2 zile anuntam posibilitatea Chinei de a emite azi o alta moneda, Yuanul cu acoperire in aur bancar, NECONVERTIBIL IN DOLARI AMERICANI.
  Se pare ca aceasta moneda a fost lansata azi.
  Care va fi reactia americanilor, vom afla.
  CNBC – ‎2 hours ago‎

  China on Tuesday launched a yuan-denominated gold price fix in its bid to become a price maker in a market dominated by London and New York. Listed on the Shanghai Gold Exchange, the benchmark price is derived from a 1 kg-contract and was set at …

  UPDATE 1-China launches yuan gold fix to boost power in global bullion market

  Reuters – ‎2 hours ago‎

  (Adds detail). By A. Ananthalakshmi and Ruby Lian. SINGAPORE/SHANGHAI, April 19 Top consumer China launched a yuan-denominated gold benchmark on Tuesday, as the country took an ambitious step to exert more control over the pricing of the metal …

  China launches yuan gold fix to boost power in global bullion market

  Daily Mail – ‎2 hours ago‎

  SINGAPORE/SHANGHAI, April 19 (Reuters) – Top consumer China launched a yuan-denominated gold benchmark on Tuesday, as the country took an ambitious step to exert more control over the pricing of the metal and boost its influence in the global …

  Shanghai introduces yuan-denominated gold benchmark price

  China Daily – ‎3 hours ago‎

  The Shanghai Gold Exchange , the world ‘ s largest physical gold exchange , launched a yuan-denominated benchmark price on Tuesday in Shanghai , a measure that will benefit both China ‘ s domestic gold market and the global precious metals market 
  Apara-ma Doamne!

  Apreciază

 12. Apa trece, pietrele raman said, on Aprilie 20, 2016 at 5:16 pm

  „Celor ce atacă Biserica lui Hristos învăţând că Biserica Sa este împărţită în aşa-zise „ramuri” ce se deosebesc în doctrină şi în felul de viaţă, sau că Biserica nu există în chip văzut, ci va fi alcătuită în viitor când toate „ramurile” – sectele, denominaţiunile şi chiar religiile – vor fi unite într-un singur trup, şi care nu deosebesc Preoţia şi Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul şi euharistia ereticilor sunt valabile pentru mântuire; prin urmare, celor ce cu bună-ştiinţă sunt în comuniune cu aceşti eretici mai-nainte-pomeniţi sau celor ce susţin, răspândesc sau păzesc erezia lor ecumenistă sub pretextul dragostei frăţeşti sau al presupusei uniri a creştinilor despărţiţi, anatema!”

  Sursa:
  http://lumea-ortodoxa.ro/boru-din-diaspora-patriahia-moscovei-critica-documentele-pregatitoare-pentru-marele-sinod/

  Apreciază

 13. […] DATORIA MIRENILOR cand Ierarhii sunt dusmani ai lui Hristos. Nu plecam si NU FACEM SCHISMA. Strigam … […]

  Apreciază

 14. […] DATORIA MIRENILOR cand Ierarhii sunt dusmani ai lui Hristos. Nu plecam si NU FACEM SCHISMA. Strigam … […]

  Apreciază

 15. […] DATORIA MIRENILOR cand Ierarhii sunt dusmani ai lui Hristos. Nu plecam si NU FACEM SCHISMA. Strigam … […]

  Apreciază

 16. […] DATORIA MIRENILOR cand Ierarhii sunt dusmani ai lui Hristos. Nu plecam si NU FACEM SCHISMA. Strigam … […]

  Apreciază

 17. […] DATORIA MIRENILOR cand Ierarhii sunt dusmani ai lui Hristos. Nu plecam si NU FACEM SCHISMA. Strigam … […]

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: