SACCSIV – blog ortodox

AU INCEPUT? Pompierii din Prahova au hotarat: INTERZIS MULTA LUME IN BISERICI. Bisericile vechi trebuie sa aiba doua cai de evacuare

Posted in Uncategorized by saccsiv on Decembrie 14, 2015

Va amintiti?

ISU inchide tot. RAED ARAFAT despre BISERICI si PERICOLUL DE INCENDII

Au inceput? Iata ce putem citi la Pompierii din Prahova au luat-o razna: „Bisericile trebuie să aibă două căi de evacuare”:

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova a transmis in aceasta saptamana o notificare catre toate protoieriile din judet in care se mentioneaza ca toate bisericile trebuie să se conformeze pentru prevenirea unor situaţii neplăcute.

Potrivit notificării ISU Prahova, instituţiile de cult trebuie să respecte mai multe obligaţii impuse de ISU Prahova, dar unele dintre aceste obligatii sunt de a dreptul aberante si demonstreaza ca pompierii prahoveni sunt mai catolici decat Papa de la Roma, adica au luat-o razna. Este vorba despre utilizarea instalaţiilor electrice în conformitate cu prevederile legale, iar spaţiile vor fi utilizate corespunzător capacităţii prevăzute prin proiecţia construcţiei.

Cum majoritatea bisericilor din judet sunt realizate in urma cu 70-80 sau chiar 100 de ani, cand nu existau autorizatii de constructie, ca atare, ce proiectie de capacitate sa fie reglementata? Cu alte cuvinte, popa trebuie sa puna un tarcovnic sa de bilete de intrare ca la spectacolele din sala in functie de numarul locurilor din biserica, si astfel adio aglomeraţie in biserici.

Totodată, bisericile trebuie să aibă două căi de evacuare, iar uşile de acces – evacuare trebuie să fie spre exterior. Daca tinem cont ca aproape toate bisericile din judet au o singura intrare, practic ISU Prahova vrea acum sa se mai faca inca una! Adica sa darame un perete ca sa faca inca o intrare ca asa vor muschii pompierilor din Prahova! Prostia e asa de mare, iar dar ar durea, sefii de la ISU Prahova care au emis asemenea aberatii s-ar zvarcoli in chinuri mari.

 

Anunțuri

39 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Cristiann Zaharia said, on Decembrie 14, 2015 at 12:32 pm

  cat de satanisti pot fi uni oameni fara frica de Dumnezeu.gandul ma duce la faptul ca in viitor o mana criminala va incendia o biserica,ceva de genul Colectiv ca apoi cretini ISU impreuna cu guvernul masonic satanic condus de soroisti,sa faca legi prin care sa distruca Biserica Ortodoxa.Aceeia care au incendiata colectivul au avut un scop bine definit de satanista masonerie.

  Apreciază

 2. geo said, on Decembrie 14, 2015 at 12:46 pm

  ÎN ATENŢIA ORGANIZATORILOR DE CONCERTE, SPECTACOLE, ÎNTRUNIRI

  desfășurate în aer liber sau în interiorul construcțiilor în care au loc evenimente cu public numeros,

  în vederea clarificării aspectelor ce privesc măsurile de securitate la incendiu ce trebuie

  cunoscute şi adoptate pentru astfel de situații

  Caz 1. În vederea desfășurării evenimentelor (spectacole, concerte, întruniri) în aer liber, cu capacitate mai mare de 200 de locuri pe scaune ori având destinație comercială cu aria desfășurată / suprafața mai mare sau egală cu 2500 m2 este necesar să obțineți în prealabil autorizație de securitate la incendiu, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor cu completările și modificările ulterioare, coroborat cu prevederilor art. 1 lit. r din H.G.R. nr. 1739/2006, completată și modificat cu H.G.R. nr. 19/2014.

  Documentele necesare sunt cele stabilite în prevederile art. 13 alin. 4 din Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011, prezentate în Anexa nr. 1.

  Caz 2. Pentru spectacole desfășurate în interiorul construcțiilor (săli de spectacole, concerte şi altele asemenea) pentru situația în care spațiile sunt încadrate în categoria sălilor aglomerate, (definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securități la incendiu) este obligatorie solicitarea/obţinerea autorizaţiei de Securitate la incendiu a construcției. De asemenea menţionăm că: „Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivităţilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.

  Punerea în funcțiune a construcției care se încadrează, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, numai după obținerea autorizației de Securitate la incendiu.

  În cazul în care este obținută autorizația de securitate la incendiu, iar organizarea evenimentului nu modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia (capacitatea sălii, numărul de fluxuri, destinație, etc.), autorizația este valabilă numai însoțită de documentația tehnică vizată spre neschimbare, în conformitate cu prevederile art. 16 din Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011.

  Pentru situația în care prin organizarea evenimentului se schimbă condițiile care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu (schimbarea de destinație, capacitate, fluxuri, etc.) sau construcția în ansablu nu este autorizată din punct de vedere al securității la incendiu pentru desfășurarea acestor evenimente, autorizația de securitate la incendiu se emite pe baza documentelor prezentate în Anexele 2,3 prezentate mai jos.

  Precizăm şi faptul că, documentația tehnică în vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu se va depune obligatoriu cu cel puțin 30 de zile, înainte de realizarea evenimentului la sediul Inspectoratului.

  Planificarea, organizarea şi desfăşurarea spectacolelor fără obținerea în prealabil a autorizației de securitate la incendiu atrage după sine răspunderea contravențională, respectiv penală, după caz, conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, responsabilitatea revenind în totalitate/ fără echivoc tuturor factorilor implicaţi în conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

  Baza legală:

  http://www.igsu.ro/documente/legislatie/OMAI_3_2011.pdf

  http://www.igsu.ro/biblioteca/documente/Organizarea%20si%20functionarea%20IGSU/LEGE-307-2006.pdf

  http://www.igsu.ro/biblioteca/documente/Prevenire-reglementari%20in%20domeniul%20situatiilor%20de%20urgenta/HG-1739-2006.pdf

  http://www.igsu.ro/biblioteca/documente/Prevenire-reglementari%20in%20domeniul%20situatiilor%20de%20urgenta/OMIRA-14-2009.pdf

  Anexele ataşate mai jos fac parte integrantă din prezentul material.

  Anexa nr.1

  Art. 13 alin. (4) din Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011

  Pentru amenajările temporare, în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitate mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinația comercială cu suprafață mai mare sau egală cu 2500 m2, documentele necesare, sunt prevăzute în prevederile art. 13 alin. 4 din O.M.A.I. nr. 3/2011, astfel:

  a) cerere-tip – două exemplare;
  b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;
  c) scenariu de securitate la incendiu – două exemplare;
  d) opis cu documentele depuse – două exemplare;
  e) plan al amenajării la scara 1:100 – două exemplare;
  f) plan de evacuare a persoanelor – două exemplare;
  g) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii.

  Anexa 2.

  Art. 12 alin. (1) din Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011

  Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

  a) cerere-tip – două exemplare;
  b) autorizaţia de construire – două exemplare în copie;
  c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original; în cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberată potrivit 11 alin. (2);
  d) scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise şi desenate pe specialităţi din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie, precum şi agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu” – două exemplare;
  e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie – două exemplare;
  f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – două exemplare;
  g) opisul cu documentele depuse – două exemplare.

  Anexa 3.

  Art. 12 alin. (2) din Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011

  Pentru schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţie de construire, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente:

  a) cerere-tip – două exemplare;
  b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original, atunci când s-a emis, sau documentaţia prevăzută la 9 alin. (2) lit. c) – f) – două exemplare; în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);
  c) opisul cu documentele depuse – două exemplare;
  d) piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnică, cum sunt: detalii de execuţie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu şi, după caz, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu” – două exemplare.

  http://isubif.ro/local/in-atentia-organizatorilor-de-concerte-spectacole-intruniri/

  Apreciază

 3. ihtiscrist said, on Decembrie 14, 2015 at 12:50 pm

  Niciodata insa nu s-a pus aceasta problema la cluburi unde vin prea multi nebuni (nu oameni linistiti ca la biserica) si din cauza hipnozei muzicale vicioase oricand ar putea arunca un chibrit sa declanseze un incendiu.
  Oamenii astia din pacate, chiar nu mai fac diferenta dintre bine si rau. Acesta e cel mai mare intuneric prin care omul isi semneaza inca din viata, propria osandire.

  Apreciază

  • el said, on Decembrie 14, 2015 at 6:45 pm

   arafat un arab IMPUTIT, a ajuns jogodia sa dicteze legea in tara asta de prosti …. la el acasa era un GUNOI de care nimeni nu se sinchisea.

   Apreciază

 4. Gabriel M. said, on Decembrie 14, 2015 at 1:11 pm

  1. Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor.
  2. Deşertăciuni a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă şi în inimă rele au grăit.
  3. Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene şi limba cea plină de mândrie.
  4. Pe cei ce au zis: „Cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt; cine ne este Domn?”
  5. Pentru necazul săracilor şi suspinul nenorociţilor, acum Mă voi scula, zice Domnul; le voi aduce lor mântuirea şi le voi vorbi pe faţă.
  6. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curăţat de pământ, curăţat de şapte ori.
  7. Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne vei feri de neamul acesta în veac.
  8. Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni.

  Apreciază

 5. Gabriel M. said, on Decembrie 14, 2015 at 1:14 pm

  Dar sa nu uitam Sfanta Scriptura si sa ne mangaiem cu vorbele Mantuitorului nostru:

  2. Vă vor scoate pe voi din sinagogi; dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu.
  3. Şi acestea le vor face, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.
  4. Iar acestea vi le-am spus, ca să vă aduceţi aminte de ele, când va veni ceasul lor, că Eu vi le-am spus. Şi acestea nu vi le-am spus de la început, fiindcă eram cu voi. (Ioan 16:2)

  Apreciază

 6. florin said, on Decembrie 14, 2015 at 1:24 pm

  Raed Arafat a facut posibila inlocuirea cruci rosi cu acel semn evreiesc

  Apreciază

  • Gabriel M. said, on Decembrie 14, 2015 at 1:36 pm

   Corect:

   Apreciază

  • Paul222 said, on Decembrie 14, 2015 at 4:41 pm

   Vai mama chiar asa, nici nu mi-am dat seama! Ia te uita uratorul de cruce ce ne-a facut-o!

   Apreciază

   • Gabriel M. said, on Decembrie 14, 2015 at 8:18 pm

    Mai nimeni nu si-a dat seama. Precum steaua evreiasca din varful pomului de Craciun care inlocuieste Minunea nasterii Mantuitotului la Betleem. La fel tinem pomii aia in casa si nu constientizam paganitatea lor.

    Mos craciun e inventat de Coca cola ca sa stiti si voi. Apoi l-a preluat in marketing Pepsi facandu-l albastru si apoi iar coca cola. Abia astept sa imi vina colindatorii la usa. Pe toti vreau sa ii primesc si sa ii binecuvantez.

    P.S. Am boala pe mos craciun 🙂

    Apreciază

   • Gabriel M. said, on Decembrie 14, 2015 at 9:46 pm

    P.S. si pe iepurasul de Paste am boala 🙂 Mi-e ciuda ca evreii ne smintesc printr-un iepuras si printr-un brad pe noi crestinii. Si uitam de adevarata sarbatoare a Mantuitorului nostru: Nasterea (de Craciun)si invierea(de Paste)

    Apreciază

   • el said, on Decembrie 15, 2015 at 12:12 am

    GabrielM

    si inca iepurele este animal NECURAT dupa Legea Veche….. ca doar nu l-au ales ei degeaba. de ce nu au ales de exemplu motanul care si el se inmulteste primavara… 🙂
    in plus pisoii sunt mai dagalasi decat iepurii mari sau mici 🙂

    Apreciază

   • Gabriel M. said, on Decembrie 15, 2015 at 9:40 am

    Si Vinerea Patimilor incearca sa o eclipseze cu vinerea neagra comerciala. ( black friday)

    Apreciază

   • Anda said, on Decembrie 15, 2015 at 3:04 pm

    GabrielM.
    nu stiu daca ai ascultat aici:

    Apreciază

   • Gabriel M. said, on Decembrie 15, 2015 at 4:33 pm

    Anda

    E prima oara cand vad filmuletul pus de tine cu Pr Gheorghe Anitulesei si sunt 100% de acord cu ce spune.
    Asta e adevarul.
    Si mai sunt multe asemenea viclenii . De exemplu am observat ca emisiunile masterchef si alte asemenea cu delicatesuri, fripturi, prajituri si tot felul de bunataturi culinare se difuzeaza exact in postul Pastelui si in postul Craciunului. Pai cum se poate crestinul sa se infraneze cand vede fripturile alea ?

    Sunt extrem de vicleni si nu trebuie subestimati.

    Apreciază

  • mircea.v said, on Decembrie 14, 2015 at 8:09 pm

   Crucea rosie nu a scos-o Arafat. Crucea rosie e a organizatiei Crucea Rosie, e proprietatea lor intelectuala, marca…. ceva de genul asta, si nu are voie nimeni in afara de ei… Din astea…

   Apreciază

   • Ecaterina said, on Decembrie 15, 2015 at 12:14 pm

    Crucea Roșie nu este nicicum a crucii roșii-după părerea mea o instituție sinistră. Crucea nu poate fi marcă. Apoi, crucea roșie a existat în România cu mulți ani înainte de a exista acea instituție sinistră. Crucea este a Domnului.

    Apreciază

 7. Gabriel M. said, on Decembrie 14, 2015 at 1:27 pm

  Mergeti la manastiri si cumparati carti cu rugaciuni,acatiste, Psaltirea, Biblia Ortodoxa. Tot ce e pe internet o sa dispara sau vor fi modificate spre a ne sminti. Deja homosexualii au propus scoaterea pasajului cu Sodoma si Gomora din Vechiul Testament.

  Intr-adevar se simte in lume o explozie de sminteala si ura impotriva Crestinilor Ortodocsi. Pregatiti-va copiii si invatatii cat mai multe din sfintele Evanghelii. Dati-le suportul crestin cat mai solid pt ca generatia lor se va lupta fata catre fata cu antichristii. Noi inca vedem de la distanta ce urmeaza sa se intample. Ei nu vor mai avea nici sfinti parinti nici carti, ci numai sminteala si minciuna in jur. Eu deja vad ca in anturajul copiilor mei majoritatea este formata din copii rautaciosi care nu au nici o treaba cu biserica. Datoria noastra este sa ne pregatim copilasii pentru ce urmeaza .

  Parintele Cleopa avea o vorba tare interesanta: „In iad mamele vor sta spate in spate cu copiii lor si se vor blestema reciproc spunand: Blestemat sa fii copile ca nu mi-ai aprins o lumanare si nu ai pus un pomelnic sa ma scoti din iad. Iar copilul va spune blestemata sa fii mama ca nu m-ai invatat ce e aia biserica si Sf. Liturghie si am ajuns tot in iad.”

  Apreciază

 8. geo said, on Decembrie 14, 2015 at 1:49 pm

  Statiile de metrou din Bucuresti construite inainte de 1990 nu au aviz si autorizatie pentru siguranta la incendiu de la ISU, a declarat pentru HotNews.ro, Marin Adrian, purtator de cuvant Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISU). Acesta a explicat ca, la fel ca la scoli, obligativitatea acestui aviz/autorizatii nu exista in acea perioada, fiind introdusa abia din 1992, insa asta nu inseamna ca statiile nu au fost proiectate cu respectarea normelor de siguranta la foc.

  http://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-20665148-exclusiv-isu-statiile-metru-din-bucuresti-construite-inainte-1989-nu-aviz-autorizatie-pentru-siguranta-incendiu-cum-ajuns-aceasta-situatie.htm

  Apreciază

 9. Mirela said, on Decembrie 14, 2015 at 2:44 pm

  Oare templele masonice respectă porunca ISU? Au câte uşi trebuie? Căci, după cum se vede din mersul lumii şi din dimensiunile proiectului viitorului templu din Bucureşti, se calcă în picioare mai mult decât ortodocşii.

  Apreciază

  • maxim said, on Decembrie 14, 2015 at 2:59 pm

   Deocamdata ei sunt semizeii. Elitele sunt zeii, masonii semizeii si in fruntea lor e autointitulatul dumnezeu Lucifer, stapanitorul (nu Stapanul) acestei lumi!

   Apreciază

 10. Cristiann Zaharia said, on Decembrie 14, 2015 at 3:08 pm

  nu ne intereseaza de templele masonice ca ei ori cum sunt deja in focul iadului,metaforic vorbind.va veni si ziua cand vor si simti iezerul de foc.toate la timpul lor.satana se foloseste de o oameni care isi d-au sufletul de buna voie in mainile lui.exemple sunt multe.sectanti,rockeri,masoni,catolici,IIluminati,iar lista poate continua.in iad ISU nu exista.

  Apreciază

 11. Mirela said, on Decembrie 14, 2015 at 8:57 pm

  „Dreptate”: şi violată, şi condamnată!
  Politista care si-a acuzat seful de viol a fost condamnata la munca in folosul comunitatii si trebuie sa plateasca daune morale in valoare de 5.000 de lei.

  http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/politista-melania-renghea-care-si-a-acuzat-seful-de-viol-condamnata-la-munca-in-folosul-comunitatii-ce-daune-ii-va-plati.html?

  Cred că vom ajunge şi noi ca Drasius Kedys.

  Apreciază

 12. o oarecare said, on Decembrie 14, 2015 at 9:03 pm

  De-atatea secole lumea stie ca din biserica ia bucurie si liniste, nu moarte prin ardere. De ce tocmai acum sa credem ca ardem in biserica? Cine vrea sa ia locul generalului Bucov?
  Cine, sub pretextul protejarii crestinilor, unelteste impotriva Bisericii lui Hristos? De ce nu se spune ce s-a intamplat cu adevarat la Clubul ,,Colectiv”?
  Ce-i cu isteria asta cu protectia impotriva incendiilor?

  Daca trebuie sa ardem, vom arde si gata. Nu e treaba lui Arafat! Daca nu trebuie sa ardem, inseamna ca Dumnezeu ne pazeste. Daca vreo mana criminala pune foc in vreo biserica si adauga si niste substante inflamabile, eventual mai tine si usa inchisa cateva minute, atunci orice masura este de prisos.

  Apreciază

 13. Patricia said, on Decembrie 14, 2015 at 10:30 pm

  Asta e prigoana impotriva Bisericii,fara razboi

  Apreciază

 14. carla said, on Decembrie 14, 2015 at 10:36 pm

  Chiar si bisericile mai vechi au usi laterale si usi largi la intrare. Pentru ca altfel n-ar fi facut fata multimii credinciosilor, care duminica oricum nu incap in biserica.

  Apreciază

 15. preotul said, on Decembrie 14, 2015 at 10:54 pm

  Se pare ca masura este pentru toata tara. Si noi in Arh. Sucevei am primit asa o instiintare. O alta nebunie am auzit azi pe Trinitas au serbat pe Sf. Filimon ocrotitorul actorilor. La man. Varatec asa a pomenit la apolis. Asta-i reforma , o biserica ce binecuvinteaza pacatele si supusa statului.

  Apreciază

  • Ecaterina said, on Decembrie 15, 2015 at 1:06 pm

   Așa este. Am auzit și eu. Ba mai mult, în fiecare zi, la prima oră – ora 07.00 – veți auzi la nufărul radio trinitas „onor” la „sfinții” catolicilor. Și ca să fie tacâmul complet, îi mai numesc și frații noștri.

   Nu vă e de ajuns? Vă mai spun una. Ieri, la Biblioteca Națională – nu știu de ce îi spune așa, că are arhitectură jidovească, făcută în cartierul jidovilor din buricul Bucureștiului și deservește populația cotropitoare – preanefericitul a fost prezent la concertul organizat de ASCOR pentru strângere de fonduri. Un cor mi-a zgâriat urechile cu zdrăngăneli de operă de foarte proastă calitate și un al cor m-a scos din sărite de-a dreptul cu „giangăl ben” și alte zdrăngăneli catolice din teritoriile ocupate de deosebiți. Prin urmare, când a început giangăl ben să se bâțâie, am șters-o urgent. A fost un adevărat viol. Ferească Dumnezeu de ceea ce ni se pregătește în viitorul apropiat.

   După ce eu însămi am auzit un preot ortodox spunând în interiorul Bisericii că musulmanii sunt frați cu ortodocșii, nimic nu mă mai miră.

   Apreciază

   • moise said, on Decembrie 15, 2015 at 7:16 pm

    Da’ ce cautai pe acolo?? Concertele de muzica religioasa nu sunt bune. Mai rau este insa ca in Biserica, la priceasna, se canta colinde „deosebite”. Si in limbi straine. De te scoate din Biserica. Oare se aude?? Stim ca sunt pogoraminte pentru tineri, da’ oare sa fie bine? Pana unde mergem ca „sa-i castigam pe toti”??

    Apreciază

   • Mirela said, on Decembrie 16, 2015 at 11:46 pm

    moise

    Nu are ce căuta la bibliotecă? De ce crezi că s-a dus pentru concert şi nu pentru studiu, de exemplu?

    Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: