SACCSIV – blog ortodox

ABOMINABIL: Cititi ce hal de LEGE ANTI DEFAIMARE si PROMOVAREA TOLERANTEI propune LIVIU DRAGNEA

Posted in Uncategorized by saccsiv on septembrie 27, 2015

De aia i-au dat cu suspendare? Ca sa-l faca marioneta docila buna pentru astfel de initiative legislative? Zic si eu. L-am defaimat cumva?

timthumb (1)

Foto: http://www.aim.org/guest-column/torquemada-invades-america/

   Iata ce putem citi la Aveţi grijă ce vorbiţi! Pentru ce aţi putea fi amendaţi cu 60.000 de lei din Ziarul Financiar:

Defăimarea socială s-ar putea sancţiona cu amendă de la 1000 la 30.000 lei, dacă vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2000 la 60.000 lei, dacă vizează un grup social, potrivit unui proiect de lege depus, la Senat, de liderul interimar al PSD, deputatul Liviu Dragnea.
Propunerea vizează înfiinţarea unui departament special în cadrul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, dar şi obligaţia ca radioul şi televiziunea publică să includă programe de promovare a toleranţei, profesorii să urmeze cursuri pe această temă, iar unităţile de învăţământ să adopte un „plan anual pentru implementarea acţiunilor privind combaterea discriminării”.

Potrivit Legii privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, înscrisă la Senat, de preşedintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, defăimarea socială constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 30.000, dacă vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2000 la 60.000 lei, dacă vizează un grup social.

Persoana care se consideră vizată de defăimarea socială poate formula, în faţa instanţei de judecată, o cerere pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare defăimării sau anularea situaţiei create prin discriminare, în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei sau „de la data la care persoana interesată putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei”, arată iniţiativa legislativă.

În faţa instanţei, persoana care se consideră vizată de defăimare socială are obligaţia de a dovedi existenţa unor fapte care permit a se presupune existenţa unei defăimări sociale directe sau indrecte, putând să invoce orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice.

Potrivit proiectului de lege depus de social-democratul Liviu Dragnea, prin defăimarea socială se înţelege fapta sau afirmaţia prin care o persoană este pusă în situaţie de inferioritate pe temeiul apartenenţei sale la o categorie de persoane „care se disting din punct de vedere social prin una sau mai multe trăsături de gen, vârstă, rasă, religie, origine etnică, limbă maternă, tradiţii culturale, apartenenţă politică, orientare sexuală, origine socială, dizabilităţi, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SISA”.

Iniţiatorul arată în expunerea de motive că „propunerea legislativă are drept scop crearea unor mecanisme de promovare a valorilor privind demnitatea umană şi toleranţa faţă de diferenţele de grup”, fiind vizate trei domenii în care se pot dezvolta aceste mecanisme de promovare: educaţia, mass-media şi activitatea funcţionarilor din administraţia publică locală şi centrală.

Iniţiativa legislativă prevede ca Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuzune să includă în grila de programe emisiuni pentru promovarea toleranţei faţă de diferenţele de grup, ce vor reprezenta minim 1% din totalul timpului de emisie, al fiecărui post de televiziune sau de radio pe care îl au în administrare.

Liviu Dragnea propune, în proiectul de lege depus la Senat, ca masterul didactic pentru formarea iniţială în vederea ocupării funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar să cuprindă cel puţin un curs obligatoriu privind principiile pentru promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup prin activittea educaţională şi regulile de soluţionare a cazurilor de discriminare, iar fişa de evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar să includă cel puţin un criteriu de performanţă privind promovarea demnităţii umane şi a toleranţei în activitatea didactică.

De asemenea, programa de examen pentru cadrele didactice titulare ar urma să includă, dacă legea va fi adoptată, însuşirea cunoştinţelor despre legislaţia privind combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup.

Unităţile de învăţământ vor fi obligate să adopte un plan anual pentru implementarea acţiunilor privind combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, iar manualele şcolare şi materialele didactice aprobate de MECS vor urma să fie avizate în prealabil de Departamnetul pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei, a cărui înfiinţare este prevăzută în proiectul de lege depus la Senat

Inspectoratele şcolare judeţene şi Insepctoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor organiza anual pentru cadrele didactice cel puţin un curs în domeniul drepturilor omnului şi promovării toleranţei faţă de diferenţele de rup.

Documentul citat, mai prevede ca Guvernul României să prezinte cel puţin o dată pe an o analiză a stadiului implementării măsurilor privind promovarea drepturilor omului, demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup la nivelul administraţiei publice.

Concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante vor include, de asemenea, evaluarea însuşirii cunoştinţelor în domneiul legislaţiei privind demnitatea umană, combaterea discriminării, egalitatea de şanse şi promovarea toleranţei faţă de diferenţele de grup, iar evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici, va conţine, pe lângă criteriile generale de performanţă, cel puţin un criteriu privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup.

Potrivit documentului citat Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor şi însărcinate anual cu elaborarea unui plan privind respectarea drepturilor omului, combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup şi nivelul administraţiei publice locale.

Iniţiativa legislativă vizează nu numai instituţiile publice, asftel, orice angajator cu cel puţin 50 de angajaţi va include în Regulamentul de organizare şi funcţionare un set de reguli privind respectarea drepturilor omului, combaterea discriminării şi promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup.

În cadrul Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării se va înfiinţa Departamentul pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei, condus de vicepreşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, care va elabora şi actualiza anual Ghidurile de bune practici pentru promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, pentru funcţionarii publici, mass-media, cadre didactice, va elabora şi gestiona programele şi instructajele specifice în domeniul drepturilor omului şi toleranţei faţă de diferenţele de grup la nivelul personalului din administraţia publică, Poliţie, Armată şi structurile deconcentrate ale ministerelor şi va constata şi notifica instituţiile publice cu atribuţii în domeniu care nu îşi duc la îndeplinire atribuţiile stabilite prin legea propusă.

În rândul atribuţiilor Departamentului pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei se mai numără şi acordarea de diplome şi distincţii anuale instituţiilor mass-media care s-au remarcat prin promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, precum şi avizarea planurilor, proiectelor şi politicilor publice propuse de alte autorităţi publice în domeniul promovării demnităţii umane şi toleranţei faţă de grup.

Cât priveşte impactul asupra bugetului de stat a legii propuse, în expunerea de motive, Liviu Dragnea susţine că finanţarea Departamentului pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei pentru o perioadă de 5 ani se ridică la 2.993.060, sumă care include finanţarea a 10 posturi în cadrul departamentului, chirie, cheltuieli cu mobilier, birotica şi echipamente.

Potrivit iniţiativei legislative, „toleranţa este garantată pentru orice grup social, în condiţiile în care nu aduce atingere drepturilor şi liberăţilor fundamentale prevăzute în Constituţia României”.

Iniţiatorul precizează, însă, că prevederea nu este aplicabilă în cazul acţiunilor care contravin legii, ordinii publice şi bunelor moravuri, sprijină sau finanţează terorismul, subminează siguranţa naţională, urmăresc sau încurajează segregarea socială, pun în periocol caracterul unitar al statului român, sănătatea publică sau încalcă drepturile şi libertăţile celorlalte persoane care nu aparţin grupului social.

Dragnea mai arată în expunerea de motive că, „în cazul adoptării propunerii legislative, România ar fi primul stat membru al UE care ar promova acest model proactiv pentru asimilarea la nivelul societăţii româneşti a principiilor şi a valorilor privind demnitatea umană şi toleranţa faţă de diferenţe dintre grupurile sociale”.

   Comentariu saccsiv:

Asadar nu le ajungea legea anti legionara. Trebuia extinsa, caci doar asa le cer stapanii:

[…]

„a cerut Uniunii Europene sa stabileasca unitati de supraveghere nationala in toate statele membre UE care sa monitorizeze cetatenii suspecti de intoleranta

[…]

”masuri concrete pentru combaterea intolerantei, in special cu scopul de a elimina rasismul, partinirea de culoare, discriminarea etnica, intoleranta religioasa, ideologii totalitare, xenofobie, anti-semitism, anti-feminism si homofobie.”
Cititi va rog mai multe la:

UE – SANCTIUNI PENALE PENTRU COMBATEREA INTOLERANTEI (inclusiv homofobia si ideologiile totalitare). Asta cere MOSHE KANTOR, Chairman of the ECTR, presedinte al CONGRESULUI EVREIESC EUROPEAN si chairman of the Policy Council al CONGRESULUI EVREIESC MONDIAL …

Exemplificare horror:

Un preot intr-o predica, un laic intr-o conferinta, un scriitor intr-o revista, un blogger, un orice, zice la un moment dat ca homosexualitatea e cumplit pacat. Si gata, denuntul, procesul, condamnarea. Dar aceasta condamnare va avea oare consecinte doar asupra respectivului? Ca doar ei nu zic de la ei, ci din Sfanta Scriptura si scrierile Sfintilor Parinti. Deci la ce ne-am mai putea astepta mai apoi din partea vajnicilor aparatori ai SISTEMULUI satanist? Eventual la condamnarea „post mortem” a Sfintilor Parinti? Dar in cazul Bibliei, tinand cont ca acolo e cuvantul Lui? Sau se vor limita doar la interzicerea acestor carti, ca sa nu para chiar cretini total?

Desigur, despre ortodocsi, romani si rusi in continuare oricine va putea spune orice.

 

46 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Roscoban said, on septembrie 27, 2015 at 3:40 pm

  Casa noastră va ajunge o casă de toleranţă….

  Apreciază

 2. el said, on septembrie 27, 2015 at 4:32 pm

  „[…]

  „a cerut Uniunii Europene sa stabileasca unitati de supraveghere nationala in toate statele membre UE care sa monitorizeze cetatenii suspecti de intoleranta”

  […]

  ”masuri concrete pentru combaterea intolerantei, in special cu scopul de a elimina rasismul, partinirea de culoare, discriminarea etnica, intoleranta religioasa, ideologii totalitare, xenofobie, anti-semitism, anti-feminism si homofobie.””_____ = DICTATURA !

  Apreciat de 2 persoane

 3. Radu Humor said, on septembrie 27, 2015 at 4:35 pm

  Aşa cum cineva are dreptul să fie homosexual sau pedofil, tot aşa am şi eu dreptul de a fi creştin, legionar sau cultivator de mac !
  Ba chiar antisemit !
  Ce, ei nu-s împotriva Islamului ?!
  O societate condusă de cretini poate genera o deşteptare socială fără trecedent, pentru a cărei realizare ar fi trebuit să se facă eforturi uriaşe !
  Neghiobii ăştia îşi taie singuri craca de sub picioare, încercând să valideze ( cu forţa !)neobişnuitul şi nefirescul doar pentru că se află ei în asemenea situaţii !
  Siktir !

  Apreciază

 4. el said, on septembrie 27, 2015 at 4:38 pm

  A 2 Viziune a Staretului Antonie :

  „A doua „libertate”, umflată în fel şi chip, e libertatea pervertirii moralităţii. Din păcate, oamenii au primit-o şi ea a devenit o parte organică a zilelor noastre. Desfrânarea nu mai e desfrânare, ci emancipare sexuală (uitaţi-vă cum ascunde vrăjmaşul fapta după cuvinte, la prima vedere, frumoase: nu desfrânare, ci sex; nu hoţie, ci expropriere ş.a.m.d.). Coruperea începe la cea mai fragedă vârstă, educând, chipurile, cultura sexelor şi a relaţiilor dintre ele. Vor începe (iar pe alocuri aceasta deja se întâmplă) să le arate copiilor corpuri dezgolite, actul sexual în desfăşurare, aprinzând poftele, lăsând aceasta să treacă drept ceva normal.

  Cărţile şi televizorul vor fi pline de oameni goi, scene groaznice de desfrânare. Dezgolirea din zilele noastre e doar începutul. Scopul e mult mai spurcat: grădinile Astartei şi ale lui Baal, unde se împerecheau ameţiţi de băutură şi de droguri sute şi sute de păgâni. Iată acolo, spre închinare dracilor, târăsc lumea luptătorii pentru libertate. De cine eşti învins, aceluia îi eşti rob. De această robie în ambalaj de libertate se lasă ispitiţi oamenii.

  Dar şi desfrânarea propriu-zisă le pare puţină slugilor întunericului. Ca o manifestare a culmii iubirii de libertate, a descătuşării gândirii, se va servi sodomia şi zoofilia. Propagarea acestei scârboşenii va atinge proporţii de necrezut, poate mai mult chiar decât coruperea sexuală. Cazurile căsătoriilor între homosexuali vor beneficia de tot atâta publicitate ca şi inventarea, pe timpuri, a antibioticelor! Sodomiţii vor apărea peste tot: vor fi artişti, întâi de toate, politicieni, administratori.

  Păcatul sodomiei va deveni eticheta viitorului apropiat. Deja acum au loc orgiile lor sălbatice, carna­valurile anuale în America. Toate astea se vor întâmpla şi la noi, într-un chip nu mai puţin respingător. Toţi cei care se vor împotrivi acestei invazii drăceşti vor fi declaraţi potrivnici ai libertăţii altora, înapoiaţi şi persoane antisociale, fiindcă toate statele, în fruntea activităţilor lor, pun nu apărarea moralităţii, ci apărarea libertăţilor drăceşti.

  Anume drăceşti, pentru că nici acum nu prea întâlneşti o publicaţie ortodoxă, decât cele propriu-zis bisericeşti. Iar la televiziune, arhiereii au acces numai de sărbătorile cele mari. Câte prostii se scriu şi se spun, dar nu e nicio confruntare de idei, puncte de vedere privitor la concepţiile despre lume. Bună libertate, când poţi numai să-ţi baţi joc de sfinţenie! Restul e tabu”

  Apreciat de 1 persoană

  • el said, on septembrie 27, 2015 at 4:39 pm

   NOTA BENE :
   „Toţi cei care se vor împotrivi acestei invazii drăceşti vor fi declaraţi potrivnici ai libertăţii altora, înapoiaţi şi persoane antisociale, fiindcă toate statele, în fruntea activităţilor lor, pun nu apărarea moralităţii, ci apărarea libertăţilor drăceşti.” !!!

   Apreciat de 2 persoane

  • el said, on septembrie 27, 2015 at 4:48 pm

   „În ajunul venirii antihristului va fi un haos în viaţa tuturor ţărilor. Vor prospera cei care, în virtutea religiei pe care o practică, aşteaptă venirea antihristului [ca Mesia]. Aceştia sunt, întâi de toate, iudeii şi musulmanii. După ei, acei protestanţi care, negând Dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos, propovăduiesc împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Creşterea influenţei lor se vede de pe acum, iar mai departe va fi şi mai mare. Principalul pentru ei acum e să ia în stăpânire pământul. În taină, vor cumpăra tot – şi păduri, şi câmpuri, şi râuri. Siberia va fi luată de chinezi şi poate şi mai mult.

   „Atunci, unde e mai bine să ne salvăm?“, îl întrerup pe stareţ.

   Unde va arăta Dumnezeu. Principalul e mântuirea, nu discu­ţiile [teoretice] despre mântuire.”

   Apreciat de 2 persoane

  • el said, on septembrie 27, 2015 at 4:52 pm

   „Supunerea smerită în faţa oricărei puteri îi convine celui care nu este atras de viaţa după Cuvânt. Pentru că drumul mărturisirii, chiar dacă e pe undeva şi aşternut cu roze, neschimbat, după „Osana…“, va răsuna şi „Răstigneşte-L, răstigneşte-L“. Această incomoditate va servi drept motiv pentru justificarea de sine şi primirea antihristului – ştiinţă avem, dar raţiunea s-a întunecat din cauza păcatelor. Adică, dacă orice putere e de la Dumnezeu, ne-om supune şi antihristului, n-avem încotro. Şi încă vor adăuga că toate se fac cu voia Domnului. De aceea, se şi spune că se va întrona necuratul în orice biserică şi niciun cuvânt despre cei care au slujit acolo mai înainte. Ţine minte exemplul marelui stareţ, făcătorul de minuni de la Sarov. Câte icoane avea el? Una. Cărţi? Vreo zece. Dar a dobândit mare slavă, şi nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Acum toţi au pe-acasă iconostase, rafturi întregi de cărţi, numai că nu se săvârşeşte fapta cugetată! Mulţi ascultă, dar puţini aud, părinte.

   „Da, m-am gândit eu, e o piatră şi în grădina mea, ce mai bucurie îmi aduce biblioteca de vreo mie şi jumătate de cărţi!”

   Îţi mai spun încă o dată: nu e nevoie de discuţii despre mântuire, ci de fapte pentru mântuire – atât acum, cât şi atunci, ceva mai târziu. A trecut timpul îndreptăţirilor, dacă a mai fost vreodată. Nu numai mântuirea, toate trebuie supuse acestui scop. A lăsat Domnul timp liniştit pentru a ne deschide mintea şi a auzi cuvântul lui Dumnezeu şi, principalul, pentru dobândirea harului Dumnezeiesc înainte de anii înfricoşători. Cine va folosi aceasta spre bine, iar cine spre rău. Primii vor mai primi, iar cei din urmă şi ce-au avut vor pierde! Cum s-a şi spus: că celui ce are i se va mai da, iar celui ce n-are i se va lua şi puţinul ce-l are. Veghează!””

   Apreciat de 2 persoane

   • mircea.v said, on septembrie 27, 2015 at 11:47 pm

    Viziunea a 2-a a Staretului Antonie si „Suflet de rob” a lui Steinhardt ar trebui citite asa, cam de 2-3 ori pe an, sa fie proaspete tot timpul in mintea omului.

    Apreciază

  • mihai said, on septembrie 28, 2015 at 12:27 am

   da frate pt ca antihrist trebuie sa ne gaseasca cu ,,temele” facute

   Apreciază

 5. stef said, on septembrie 27, 2015 at 4:40 pm

  Putin probabil sa fie doar putul gandirii lui Dragnea

  Apreciază

 6. mery said, on septembrie 27, 2015 at 4:53 pm

  Orice lege sau discuție obligatorie în mediul școlar (gen dirigenție) despre „discriminare” (și „combaterea” ei), „toleranță” etc. este o formă de „dictatură inversă” a unui grup minoritar asupra societății în ansamblu.

  Probabil nu poți să-i spui negrului că e negru (FĂRĂ conotații jignitoare!), ci există o lege care te obligă să-l numești „afro-american”.

  Există o diferență netă între a aprecia cultura, tradițiile, obiceiurile religioase sau identitatea unei alte comunități și a-i dori/primi (fi obligat să-i primești) pe aceia să doarmă la tine în pat.

  Toleranța (etnică, religioasă, sexuală, etc.) este o caracteristică psihologică pe care fiecare, în mod natural, o are sau n-o are (lucrurile nu-s în alb și negru, ci cu tonuri de gri: fiecare o posedă într-o măsură mai mare sau mai mică). Dacă n-o ai, de fapt, nici o lege nu te va putea obliga s-o ai. Asta e!

  Suntem oare capabili să înțelegem această capcană stângistă – întinsă la nivel mondial – și să ne ferim cu fermitate de ea.

  In opinia mea „toleranță” și „discriminare” sunt genul de subiecte despre care este mai bine să păstrezi tăcerea (mai ales în mediu școlar, care se vrea neutru). Impunerea unor norme, prin orice fel de dispoziție obligatorie, nu poate duce la ceva bun.

  Declar că mi-e o scârbă de toate aceste ipocrizii de „political corectness” și de inevitabila dictatură pe se vrea sa o instaureze guvernul mondial. Din punct de vedere politic dracul este corect!….

  Ce sa fac când cineva mă anunță că se pregătește asasinarea mea? – să mă gândesc cum să mă apăr (cu arma, dacă nu se poate altfel!), sau sa îmi scriu testamentul și las dispoziții pentru înmormântare… (pentru ca sunt milos si tolerant……)

  Apreciază

 7. […] Sursă: ABOMINABIL: Cititi ce hal de LEGE ANTI DEFAIMARE si PROMOVAREA TOLERANTEI propune LIVIU DRAGNEA […]

  Apreciază

 8. stef said, on septembrie 27, 2015 at 5:01 pm

  Dadui peste inca o propunere tembela in Focsani – Gastile de banditi nomenclaturisti incep sa faca abuzuri impotriva populatiei si vor sa interzica debransarile de la RADET. In opinia primarului din Focsani centralele de apartament sunt „bombe”

  http://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/1588821716-atentie-debransarile-de-la-enet-vor-fi-interzise.html

  Apreciază

 9. tanase said, on septembrie 27, 2015 at 5:18 pm

  Off-topic: https://youtu.be/xv62p2DyvM8?t=47

  Apreciază

 10. geo said, on septembrie 27, 2015 at 5:24 pm

  Un grup statuar inalt de 15 metri, reprezentand-o pe zeita egipteana Isis, va fi amplasat anul viitor la intrarea in Ramnicu Valcea, a declarat Agerpres presedintele Uniunii Artistilor Plastici, Gheorghe Dican, in cadrul unui salon de arta contemporana desfasurat sambata in municipiu. In cadrul salonului de la Valcea fost prezentat si un catalog cu 500 de lucrari realizate de artisti din toata tara, lucrari ce vor compune o parte din colectia viitorului Muzeu National de Arta Contemporana privat din Ramnicu Valcea, initiativa unui om de afaceri.
  ***
  In mitologia egipteana, Isis este zeita magiei si a vietii, a casatoriei, simbolul armoniei matrimoniale si fidelitatii femeii fata de sot. Numele ei s-ar putea traduce prin ‘Regina tronului’, ea fiind chiar o personificare a tronului faraonului si a puterii regale.

  http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/cum-a-ajuns-isis-la-ramnicu-valcea-o-spiritualitate-bine-conservata-a-poporului-roman.html

  Apreciază

  • Ionut said, on septembrie 27, 2015 at 8:10 pm

   Rm. Valcea este un oras distrus de nulitatile cu putere politica si economica, o reflectare la nivel local a dezastrului national, un vesnic santier (sunt curios daca politrucii fac la fel si acasa la ei, isi sparg zidurile si isi desfunda gradinile in fiecare an) si nu mi-ar ajunge toata noaptea sa povestesc toate mizeriile care s-au intamplat si imoralitatile care mi-au trecut pe la ureche, asa ca mai bine nu mai scriu.
   Orasul asta a avut o singura data sansa de a avea ca primar un om cinstit si cu bun-simt si a fost sabotat de propriul partid, de „aliatii” pentru turul 2, dar si de imbogatitii orasului.
   „Zeita” este obsesia unui om de afaceri local care, probabil, a considerat ca trebuie sa-si extinda aceasta obsesie in spatiul public.

   Apreciază

 11. bogdan said, on septembrie 27, 2015 at 5:49 pm


  Salut, acesta e clipul de care ziceai ca a fost sters? Pacat ca nu are subtitrare…

  Apreciază

 12. JE said, on septembrie 27, 2015 at 6:04 pm

  Legea Antonescu, moscheea, „cotele de refugiati”, Legea Big Brother si acum ce mai urmeaza?

  Ne „suedizam” si „americanizam” si noi!
  Devenim 100% „corecti politic” si „toleranti”!

  In cazul in care nu se intelege care este treaba cu Suedia…
  – Meanwhile in Sweden

  – Captain Sweden Saves The Day!

  In cazul in care nu se intelege care este treaba cu America…
  (doar o mica parte)
  http://bit.ly/1VQITwA

  Apreciază

 13. Sorin G said, on septembrie 27, 2015 at 6:50 pm

  Asta e un atac direct impotriva credintei ortodoxe,Dragnea stie ft bine ca crestini nu accepta homosexulaitate,lesbianismul si alte spurcaciuni.Si pe langa asta legea asta ar mai fi un pas inspre acceptarea legii casatoriilor intre homosexuali.

  Apreciază

 14. Liviu said, on septembrie 27, 2015 at 7:19 pm

  27 septembrie
  Pomenirea Parintelui Adrian Fageteanu

  http://www.fericiticeiprigoniti.net/adrian-fageteanu

  Apreciat de 2 persoane

 15. STOP RFID said, on septembrie 27, 2015 at 7:42 pm

  Apreciază

 16. danielvla said, on septembrie 27, 2015 at 7:43 pm

  Ba marioneta a fost de la inceput! Sa ne amintim de planurile lui in vederea regionalizarii Romaniei.

  Apreciază

 17. Avramut said, on septembrie 27, 2015 at 7:56 pm

  Un crestin care-si va face cruce pe strada,trecand pe langa o biserica,va fi amendat cu 600 (sau 666) ron intrucat „l-a discriminat”si ofensat pe vreun musulman care trecea intamplator pe aceeasi strada.Crucea va fi declarata o ofensa;gestul de a face cruce va fi considerat intoleranta religioasa,deoarece aduce suferinta musulmanilor(nu invers cum ar fi firesc-musulmanul sa fie considerat intolerant).Ne vom inchina ascunsi in casa,departe de ochii strazii,si chiar si in casa inchinandu-ne vom fi denuntati de vecini,sau rude.Vremurile nu sunt departe.In USA deja incepe sa se aplice.

  Apreciază

 18. hilohi bogdan said, on septembrie 27, 2015 at 8:53 pm

  cum pot avea iniţiative legislative persoane care au fost condamnate pt. Instigare la nerespectare a legii ,chiar cu suspendare, sau asta ar fi o discriminare să te întrebi ? Un hoit neîngropat va mirosi…şi asta de 25 de ani încoace.clasa politica

  Apreciază

 19. dante said, on septembrie 27, 2015 at 9:26 pm

  http://www.mediafax.ro/life-inedit/papa-francisc-va-lansa-un-album-de-muzica-rock-progresiv-intitulat-wake-up-audio-14755514

  Nu ca as fi avut vreo speranta de la ereticul de Papa, dar prin tot ceea ce face nu ne arata decit identificarea cu profetul mincinos , cel din Apocalipsa.
  Mai nou, in goana lui dupa fani, glorie si iubirism desantat, s-a apucat si de cintat, si nu orice, ci chiar rock – rock progresiv.

  Doamne ajuta!!

  Apreciază

 20. stef said, on septembrie 27, 2015 at 10:00 pm

  Observati cum se creeaza aproape instantaneu un cadru legislativ OSTIL acelei categorii de catateni care pledeaza pentru adevar , chestioneaza „autoritatea” publica si politica , manifesta opinii contrare sistemului, apara valorile nationaliste si crestin-ortodoxe, etc

  Apreciază

 21. Paul said, on septembrie 27, 2015 at 10:53 pm

  Cum era treaba aia cu Je Suis Charlie, marsul ala extraordinar pentru libertatea de exprimare la care a participat si Iohannis?? Fiecare roman trebuie sa iasa in strada sa protesteze INCA o lege super abuziva si dictatoriala! Cat tupeu au astia si cum creste de la o zi la alta, e fantastic!

  Apreciază

 22. JE said, on septembrie 27, 2015 at 11:04 pm

  Anumite lucruri au fost „amanate nepermis de mult”. Prea multe „coincidente” intr-un timp foarte scurt: Legea Antonescu, moscheea, „cotele de refugiati”, Legea Big Brother. Nu e clar ce urmeaza?

  Se pregateste terenul pentru asta:
  – Ultima fiinta de pe pamant, barbatul
  http://bit.ly/1VQITwA

  Si mai ales pentru asta:
  – Noua ambasadoare a Olandei vine România după ce i-a REEDUCAT pe croați în privința homosexualității. Ne va „EXECUTA” și pe noi?
  http://bit.ly/1WrF7dd

  – Noua ambasadoare a Olandei în România şi Republica Moldova e o înverșunată luptătoare pentru drepturile homosexualilor – Partea a II-a
  http://bit.ly/1KHKzAv

  – Noua ambasadoare a Olandei în România şi Republica Moldova e o înverșunată luptătoare pentru drepturile homosexualilor. Partea a III-a: Cum l-a chemat la ordine pe președintele Croației din cauza unei parade gay
  http://bit.ly/1iDhIqh

  – Noua ambasadoare a Olandei în România şi Republica Moldova e o înverșunată luptătoare pentru drepturile homosexualilor – partea a IV-a
  http://bit.ly/1jo1emH

  – Moștenirea croată a noii ambasadoare a Olandei în România: Parteneriate civile și adopții pentru homosexuali, în ciuda voinței populare. Ani grei de închisoare pentru „hate speech”. Ce urmează?
  http://bit.ly/1N7deW4

  Apreciază

 23. stef said, on septembrie 27, 2015 at 11:32 pm

  INCEPE IARASI CAMPANIA AGRESIVA a ONG-urilor anticrestine pentru a introduce EDUCATIA SEXUALA OBLIGATORIE IN SCOALA ROMANEASCA

  http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20451688-apel-pentru-introducerea-educatiei-sexuale-scoli-adresat-ministerului-educatiei-peste-60-ong-uri.htm

  Apreciază

 24. stef said, on septembrie 27, 2015 at 11:38 pm

  ATENTIE PARINTI !
  IATA CUM VA ARATA ORA DE EDUCATIE SEXUALA ! IATA CE VOR SA BAGE IN PROGRAMA!- AVETI AICI UN EXEMPLU AL SCRANTITILOR SCHZOFRENICI DIN CANADA :

  http://www.deblog-notes.com/2014/02/a-confesse-civitas-pour-une-attaque-calomnieuse-de-l%E2%80%99%C3%A9cole-publique.html

  Apreciază

 25. Apologetica said, on septembrie 28, 2015 at 12:02 am

  As fi interesat, si cred ca nu numai eu, de mai multe date despre acest sarpe. Deci, mai precis, cine este acest Dragnea? Ce a facut el pana acum?
  Am inteles care a fost un militant pro-regionalizare si pro-chevron. Altceva ce mai stim despre el?

  Apreciază

 26. csdetsdsd said, on septembrie 28, 2015 at 10:12 pm

  Apreciază

 27. […] ABOMINABIL: Cititi ce hal de LEGE ANTI DEFAIMARE si PROMOVAREA TOLERANTEI propune LIVIU DRAGNEA […]

  Apreciază

 28. UNITATEA said, on septembrie 29, 2015 at 2:26 pm

  Apreciază

 29. […] ABOMINABIL: Cititi ce hal de LEGE ANTI DEFAIMARE si PROMOVAREA TOLERANTEI propune LIVIU DRAGNEA […]

  Apreciază

 30. […] ABOMINABIL: Cititi ce hal de LEGE ANTI DEFAIMARE si PROMOVAREA TOLERANTEI propune LIVIU DRAGNEA […]

  Apreciază

 31. Herodot said, on ianuarie 28, 2016 at 5:12 pm

  Dacă legea ae fi completată şi cu alte semne ale victimpzării, dezonărării, stigmatizării cuiva pe diferite criterii, ar putea fi de folos şi românilor. Dacă unii au inventat legi ca să apere interesele lor, de ce nu ar exista legi ce ar apărara deminiatea şi onoarea românimii de pretutindeni. Deseori la Chişinău unora cărora nu le convine patriotismul românilor, li se spună în bătaie de joc să plece la vest de Prut. Unii şi+au permis să insulte Drapelul românesc, sau să rupă hărţi, gesturi denonorabile tirajate de mass media incultă şi isresponsabilă. Deci, ar trebui de găsit ac de cojoc pentru ficare – autorii acestor acţiuni a complicilor lor din mass media

  Apreciază

 32. […] ABOMINABIL: Cititi ce hal de LEGE ANTI DEFAIMARE si PROMOVAREA TOLERANTEI propune LIVIU DRAGNEA […]

  Apreciază

 33. […] ABOMINABIL: Cititi ce hal de LEGE ANTI DEFAIMARE si PROMOVAREA TOLERANTEI propune LIVIU DRAGNEA […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: