SACCSIV – blog ortodox

MARTIN LUTHER in CALENDARUL Bisericii Ortodoxe? Marele Sinod din 2016 pare din ce in ce mai intunericit …

Posted in Uncategorized by saccsiv on august 3, 2015

   Iata ce putem citi la ARHIEREZIARHUL PROTESTANTISMULUI, LUTHER, VA INTRA OARE ÎN ”CALENDARUL” BISERICII ORTODOXE?:

Interminabilul Dialog

 Dialogul cu luteranii a fost inițiat de Patriarhul Ieremia al II-lea și l-a purtat cu profesori ai Universității din Tübingen în secolul al XVI-lea, într-o încercare de a-i readuce în sânurile Bisericile celei Una, Sfântă, Universală și Apostolească. Corespondența lor de atunci a căzut în gol. Relațiile cu luteranii s-au revigorat începând cu 1967 sub Patriarhul Atenagora, care s-a îngrijit să pună bazele tuturor nenorocirilor care sfâșie azi Biserica Ortodoxă. Din 1981 încoace, ecumeniștii au promovat în forță apropierea de luterani prin editarea textelor comune de la cele 15 întâlniri ale Dialogului care au avut loc, până la cea de anul acesta. Pe 16 mai, la Rodos, în urmă cu trei săptămâni, se așteptau concluziile finale ale acestui dialog, însă partea ortodoxă a lăsat lucrurile în pending. Oare intenționat?

Din Rodos[1] ”ies” spini!

Din 29 aprilie până pe 5 mai 2015 a avut loc la Rodos a 16-a întâlnire a Sesiunii Plenare a Dialogului Teologic oficial dintre Biserica Ortodoxă și Federația Mondială Luterană. Consfătuirea s-a ocupat cu textele care au fost elaborate la întâlnirile Comisiei Pregătitoare de la Londra (2012), de la Sibiu, România (2013) și de la Tallin (2014) cu privire la subiectul Tainei Preoției și, mai concret: a) textele liturgice și tipicul hirotoniei în Tradiția Ortodoxă și în cea Luterană și b) concepția luterană despre hirotonia femeilor și înțelegerea ortodoxă despre rolul și poziția femeii în Biserică și chestiunea hirotoniei femeilor în lumea ortodoxă.

d7bae457eb3c10a65cd473681d28245fba1087ed[1]

De bună seamă, recentele presiuni ale poporului credincios asupra celor care au inițiative în problemele ecumeniste, între altele, au condus la evitarea oricărui fel de acord, de aceea și comunicatul oficial menționează: ”Reuniunea Sesiunii Plenare a formulat o nouă declarație provizorie, care va fi elaborată ulterior la întâlnirile următoare, în viitorul apropiat”. Declarația aceasta pare să indice că ar exista neînțelegeri între cele două părți, care ar urma să fie soluționate în dialogul următor. În realitate, este vorba de o foarte diplomatică manevră, căci tactica ecumenistă s-a schimbat și a reușit să își îmbunătățească metodele viclene.

Noua tactică

În primul rând, comunicatul oficial a fost emis și publicat doar în limba engleză, așa încât, pe de o parte, să nu aibă acces majoritatea poporului simplu, ca să poată trece neobservate anumite chestiuni necesare, iar, pe de altă parte, să existe marja deambiguitate creativă, așa cum se obișnuiește în zilele noastre. În virtutea acestei ambiguități, poate cineva să interpreteze cum vrea cele scrise, iar în cazul întâmpinării de reacții din partea liniei ortodoxe, ecumeniștii să afirme că nu este ceea ce pare, ci este o răstălmăcire.

În al doilea rând și cel mai important: tendința de a evita formulările clare și de a nu face decât să creezi impresii. Ce înseamnă asta? Și-au dat bine seama că atât timp cât produceau texte ”teologice”, existau și reacții de împotrivire, de aceea acum folosesc altă tactică: fie recurg la tăcere, fie promovează comunicarea continuă cu ereticii, ca să îi convingă pe credincioși că toți (ortodocși și luterani, în cazul de față) suntem același lucru! Acest lucru este dovedit de faptul că au existat o mulțime de rugăciuni în comun! La întâmpinarea participanților s-a cântat o doxologie la Sfânta Mănăstire a Maicii Domnului Faneroméni [Cea care s-a arătat]! Se bucură oare Dumnezeu de venirea ereticilor, încât să Îi ridicăm doxologie ca la un praznic? Ziua următoare, s-a săvârșit rugăciune în comun pentru victimele din Nepal, Orientul Mijlociu și Ucraina! Rugăciuni s-au înălțat de către pastorul local și la vizita care a avut loc la Comunitatea Evanghelică din Rodos! Încununarea tuturor acestora a fost participarea tuturor la dumnezeiasca Liturghie ortodoxă de la Catedrala Buneivestiri a Născătoarei de Dumnezeu! Ce atenuare a conștiințelor, încât să ne prezentăm pe noi, ortodocșii, ca și cum nu am avea diferențe față de luterani!

Serbări în cinstea ereziarhului Luther!

ft3q2nb278_00002[1]Au existat însă și hotărâri: una clară, iar alta obscură. Singura decizie oficială a fost aceea de cinstire a lui Luther! O asemenea decizie nerușinată este inedită chiar și pentru întreaga istorie a decadenței ecumeniste! Comunicatul oficial menționează următoarele: ”Comisia, înainte de finalizarea misiunii sale, a avut o discuție amplă și o analiză în profunzime cu privire la cea de-a 500-a aniversări a Reformei protestante, care a avut ca punct de plecare teologia lui Martin Luther, și care se va serba festiv în 2017. În plus, s-a hotărât că va trebui să aibă loc declarații corespunzătoare pe durata următoarei Sesiuni Plenare Comune, care va fi găzduită în 2017 de Federația Mondială Lutherană”.

Ortodocșii îl vor cinsti pe cel care a destrămat creștinismul! Dacă acest comunicat este în chip viclean moderat, partea luterană a spus adevărul, pentru că nu avea nici o teamă de reacții. Secretara Generală a luteranilor a declarat: ”Este vorba de un important mesaj ecumenic, anume acela că luteranii și ortodocșii vor serba împreună Reforma”. A semnalat că influențele teologice ale Reformei au influențat de asemenea și creștinismul răsăritean și a remodelat societățile, atât în Răsărit, cât și în Apus, și că ”este bine că suntem în măsură să recunoaștem aceste influențe și să serbăm împreună aniversarea Reformei”!

25580d619925034a0ecbea3d29b025a61263b057[1]

Dacă îi problematizează pe cititori ce înseamnă acest ”împreună”, atunci trimitem la o declarație lămuritoare a Secretarei Generale, care îi dezvăluie și baza teologică: ”consfătuirile Comisiei, în toți acești ani, au devenit un loc important, unde putem să împărtășim și să cugetăm în comun ca membri ai unui trup al lui Iisus Hristos, în ciuda diversității noastre din perspectivă teologică și istorică”! Desigur, ecumeniștii vor afirma că Secretara Generală exprimă opinii personale. Însă, atunci când fac rugăciuni în comun, ei nu dovedesc oare în fapt că acceptă aceste lucruri? Când iau decizii comune de serbare a Reformei nu adoptă opinia că e bine că a apărut protestantismul și suntem datori să îl cinstim? Nu se face propagandă de ambele părți că ortodocșii și protestanții alcătuiesc o singură Biserică? Sinodul Panortodox din 2016 va proclama unirea cu luteranii? Cu naivitate poate crede cineva că cele ce s-au discutat la Rodos nu au legătură cu Sinodul Panortodox din 2016 aflat în pregătiri. Am scris mai sus: ”partea ortodoxă a lăsat lucrurile în pending. Oare intenționat?”. Da! A lăsat proclamarea teoretică finală (a unirii) pentru Sinodul Panortodox, timp în care pregătește unirea practică prin pregătirea climatului și credinței toți alcătuim o Biserică Mondială! Ce ne conduce la o asemenea concluzie?

În primul rând, hotărârea ambiguă de la Rodos. Secretara Generală a luteranilor a declaratMartin-Luther1[1] că ”discuțiile din afara consfătuirilor Sesiunii Plenare au condus la anumite posibile idei concrete de colaborare practică dintre Bisericile Ortodoxe locale și cele Luterane”. La aceste discuții, care nu au fost consemnate în nici un comunicat oficial, lipseau obiecțiile – probabil – unor ortodocși, de aceea s-a și discutat ”colaborarea practică”. De ce tip? Dacă este atât de nevinovată această colaborare, de ce nu suntem informați?

În al doilea rând, în comunicatele oficiale și în declarațiile oficiale ale luteranilor se folosește în continuu termenul de ”Biserici”, atât pentru ortodocși, cât și pentru luterani, cu rezultatul să se cultive impresia că toți constituie Biserici egale, care, ca o urmare firească, alcătuiesc ”împreună” Biserica cea Una! Prin urmare, după atâția ani de dialog, de ce nu i-au convins ortodocșii noștri pe luterani că suntem Biserica cea Una și au ajuns să recurgă la un asemenea uz al termenilor? Evident, ca Ortodoxia să fie prezentată exact ca una dintre ”Bisericile” din mozaicul protestantismului! Nu cumva din acest motiv se subliniază în continuu de buze fanariote că se impune – chipurile! – ca viitorul Sfânt și Mare Sinod să reafirme ”unitatea” Bisericii?

În al treilea rând, Mitropolitul Sasímelor, Ghenadie, potrivit unui comunicat oficial, a informat Sesiunea Plenară despre ”procedura intensă de pregătire a convocării” Marelui Sinod în 2016. Care este motivul pentru care i-a informat pe luterani despre chestiuni interne ortodoxe ale Bisericii? Există ceva care prezintă un interes special pentru luterani în legătură cu Sfântul și Marele Sinod? Nu cumva legiferarea unor chestiuni, care privesc hirotonia clerului?

În al patrulea rând, cu privire la opțiunea de a participa toți membrii Dialogului la ultima liturghie ortodoxă care a avut loc pe durata Sesiunii Plenare, de la Catedrala Buneivestiri a Născătoarei de Dumnezeu, situl de știri News Room a consemnat următoarele: ”Acest lucru are în sine o importanță specială, dat fiind că dialogul intercreștin a început în Rodos și se va încheia în 2016 prin convocarea Sfântului și Marelui Sinod Panortodox, care va avea loc în Constantinopol, au semnalat unii clerici în declarațiile lor”. Acești clerici anonimi de unde știu despre finalizarea dialogului la Marele Sinod din 2016?

Viitorul este prestabilit?

e862775396151a55f2dcc747b286978ae381080b[1]

 Scopul a fost făcut public: Următoarea întâlnire pregătitoare a Sesiunii Plenare a fost programată pentru 2016 și va fi din găzduită de Biserica Ortodoxă cu scopul de a exista un raport final cu privire la Taina Preoției și Hirotonie în viața Bisericii, așa încât în 2017, la cea de-a 17-a Sesiune Plenară și după convocarea Sfântului și Marelui Sinod, acest raport să fie acceptat și înaintat la Federația Mondială Luterană pentru adoptare. Iată cum se leagă Sinodul Panortodox cu Ecumenismul!

Cu toate acestea, prevedem că dialogul acesta va rămâne în aer, nu pentru că aceasta este aprecierea noastră, ci pentru că, întâi de toate, acest lucru a fost declarat de o persoană oficială a Federației Luterane într-un interviu de anul trecut. În acest interviu, respectivul oficial și-a exprimat scepticismul și pesimismul față de probabilitatea de a exista ”un oarecare progres”, evident pentru că manevrele ecumeniștilor creează ”spini” și îi fac și pe luteranii înșiși să aibă resentimente. În al doilea rând, întrucât prin cuvântul ”progres” se înțelege adoptarea de către ortodocși a hirotoniei femeilor, dar și în cazul în care s-ar arăta la orizont ceva de genul acesta, poporul credincios se va împotrivi.

În sfârșit, așa cum a spus cleobulul din Rodos: ”Neștiința și mulțimea cuvintelor stăpânește peste oameni, dar timpul îi învață pe ei”.

N.S.

Orthódoxos Týpos, 29 mai 2015, nr. 2071, pp. 1, 7.

Traducere: Tatiana Petrache

[1] Joc de cuvinte, gr. ρόδος, ”trandafir”. [n. trad.]

Vezi și

Contribuţia părintelui profesor dr. Ioan Ică la dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă Română (BOR) şi Biserica Evanghelică din Germania (EKD) http://www.revistateologica.ro/articol.php?r=77&a=4802

DIALOGUL TEOLOGIC BILATERAL DINTRE BISERICA ORTODOXA ROMANA SI BISERICA EVANGHELICA DIN GERMANIA

http://patriarhia.deveu.com/ro/relatii_externe/dialog_intercrestin_6_2.html

Dialogul teologic dintre Bisericile Ortodoxe şi celelalte Biserici creştine la nivel mondial

de Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, Secretarul general al Conferinței Bisericilor Europene

http://www.revistateologica.ro/articol.php?r=49&a=3963

Comentariu saccsiv:

   Pentru cei ce nu stiu ce-i cu luteranii astia:

URACIUNEA URACIUNILOR: Patriarhia ne indeamna sa ne rugam impreuna cu luteranii, adica gireaza abolirea cultului Fecioarei Maria si a Sfintilor, desfiintarea manastirilor, episcopi femei, cler homosexual

   Cititi va rog si:

ANTIHRISTUL se va face cunoscut in 2016? Asa spune monahul TEODOT ca i-a zis parintele JUSTIN PARVU

Parintele Mihai Valica: SINODUL din 2016 va fi MARE si SFANT doar daca Ierarhii adunati vor avea „RANILE PERSECUTIEI MONDIALISMULUI ACTUAL”. Va fi insa doar o ADUNATURA MASONICA …

 

14 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. andrei-d said, on august 3, 2015 at 9:06 pm

  Ascultati de la minutul 4:41, Ioan Vladuca spune: „Coptii au cerut sa nu se procedeze prin ridicarea anatemelor prin acte solemne sa nu alfe poporul, vor sa ridice anatemele de la Sinodul IV de la Calcedon, sa-l declare nul!” si de la min. 5:20 spune ca vom avea trecuti in calendar „sfinti” care au fost anatematizati, sfinti copti!!! Adica vor fi trecuti in calendar SEVER, DIOSCOR, EUTIHIE…. toti ereticii monofiziti si monoteliti.

  Apreciază

  • el said, on august 4, 2015 at 10:07 am

   li s-a copt coliva in glugi turcilor cum spunea Sf Paisie Aghioritul, le-a venit vremea sa isi ia plata silniciilor otomane de atatea sute de ani…. si vor DISPAREA

   Apreciază

 2. Aurora said, on august 3, 2015 at 10:38 pm

  Poza cu muierea langa clerici imi produce o asa furie incat imi vine sa-i iau pe toti la o sfanta bataie. As da cu biciul in ei pana s-ar trezi si ar zice : mai parintilor, ce cautam noi aici ? ce e asta ? Asa ne-a invatat pe noi Hristos ? Sa hirotonim curvele ? Hai sa plecam repede de aici pana nu vine urgia peste noi, numai sa nu ne trazneasca Dumnezeu !

  Apreciat de 1 persoană

  • valentin said, on august 4, 2015 at 4:27 pm

   martin luther era un eretic, nu poate fi considerat ortodox acum la sute de ani după moartea lui.

   dacă nu e ortodox, iar el se declară creștin cu o altă ideologie făcută de el, e anatematizat de Biserică și nu pot ei să facă decât o erezie prin introducerea lui în calendarul ortodox. ANATEMA adepților tuturor ereziilor , și celor aflați în acel eres!

   Apreciază

 3. RomeoB said, on august 4, 2015 at 9:45 am

  Profetia Sf Ioan Hozevitul, preluata din :hrisoave grecesti”:

  La anii veacului din urmă,
  Păstorii cei duhovniceşti
  Se vor abate de la turmă
  Urmînd curentele lumeşti.

  Păşi-vor ei pe calea strîmbă,
  Lăsîndu-şi drumul părintesc
  Şi vor cînta la oi din “drîmbă”,
  Iar nu din “fluier păstoresc”.

  https://izestrea.wordpress.com/2013/08/01/graiuri-profetice-de-sf-ioan-iacob-hozevitul/

  Dupa asta vor veni pedepsele prin razboaie infricosate:

  Războaie mari, înfricoşate,
  Se vor ţine aproape lanţ
  Dar mai grozav va fi ca toate
  A “celor şapte din Bizanţ”!

  PS: Luther a fost reabilitat si de papalitate.

  Apreciază

 4. Radu said, on august 4, 2015 at 12:08 pm

  Aberatii peste aberatii si se pare preoti ortodocsi care mai degraba le pasa de bani si beneficii decat de ce misiune au ei de indeplinit.
  Ma gandeam poate poate ii vor convinge pe ei pe eretici sa vada ce au gresit si sa se intoarca ei la Ortodoxie nu un compromis de acest fel.

  Martin Luther nu e un sfant in primul rand si chiar daca ce a incercat el sa faca a fost sa schimbe ceva in biserica catolica care la aceea vreme se afla in coruptie materiala si spirituala maxima cu stiinta sau fara de stiinta s-a ajuns sa se fragmenteze biserica catolica.

  Se ignora istoria si motivele care au stat la baza reformei nu ai cum sa introduci un personaj istoric ce nu apartine spatiului nostru religios si cultural mai ales in calendar !!!
  In calendar se onoreaza si se cinstesc toti sfintii el nu a fost sfant !

  Apreciază

 5. cristian said, on august 4, 2015 at 4:14 pm

  nu stiam ca si satanisti au loc in calendarul ortodox ca si sfinti.eu cinstesc doar sfinti care sunt in prezent in calendar nu si satanisti ca martin luther si albti masoni.

  Apreciază

 6. Andrei said, on august 5, 2015 at 8:32 pm

  http://manastirea.petru-voda.ro/2015/08/03/cel-mai-vechi-tricolor-romanesc-pe-blazonul-cneazului-cindea-din-tara-hategului-sec-xiii/

  erata…acela nu e un blazon ci e o cruce de consacrare

  e rosu cu galben, iar albastrul este doar contur

  nimeni nu isi punea blazonul in biserica

  blazonul adevarat Kendeffy

  http://zhd.ro/wp-content/uploads/2014/05/Blazonul-familiei-hategane-Kendeffy-din-Rau-de-Mori.bmp

  pictura sarba e cea ortodoxa, si cea ce Filoteu zice ca e ortodoxa e de fapt catolica, caci biserica a fost initial catolica, si nu episcopala, si apoi nobilii Kendeffy, ortodocsi, au facut-o ortodoxa si au pictat-o cu acel pictor sarb care era din neamul lor

  Filoteu innebuneste ajutati-l

  Apreciază

 7. Andrei said, on august 5, 2015 at 8:33 pm

  caci nobilii Kendeffy au primit satul de la Iancu de Hunedoara caci i-a spus Gheorghe Brankovic sa il dea lor caci Brankovic era ruda cu Kendeffy si Brankovic le-a dat pictori sa picteze biserica pentru ortodocsi inainte era a unor colonisti maghiari sa citeasca Radu Popa bibliografie

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: