SACCSIV – blog ortodox

Istoricul DANIEL FOCSA despre LEGEA ANTI-LEGIONARA

Posted in Uncategorized by saccsiv on august 3, 2015

Iata comentariul fratelui Daniel Focsa postat la articolul CANOANELE APOSTOLICE:

Rog fa un scurt articol, sunt dator sa exprim si eu o opinie privitoare la aceasta lege:

Subsemnatul, Daniel Focşa, istoric, îmi exprim indignarea şi stupefacţia în faţa adoptării unei legi – aşa-numita lege anti-legionară – care instituie din nou cenzura şi adevărul unic. Consider că această lege este incompatibilă cu cercetarea istorică, care se bazează pe documente şi pe cercetare onestă, pe dezbatere argumentată, adevărul fiind întotdeauna rodul acestora şi neputând fi prestabilit. O lege care interzice memoria unor intelectuali martiri ca Mircea Vulcanescu sau Nichifor Crainic nu poate fi decât o lege scelerată şi ruşinoasă, care ne întoarce înapoi în bezna dictaturii staliniste din anii 50. Mă raliez opiniei colegilor istorici care au înţeles să denunţe caracterul aberant al acestei legi, o lege cu adevărat anti-românească.

Daniel Focşa
istoric
3 august 2015
Bucureşti

Comentariu saccsiv:

   Scurt si la obiect. Asteptam si pe altii:

Rog raspanditi: SCRISOARE CATRE ZIARISTII CURAJOSI. “Azi ii salta pe legionari, maine pe nationalisti, poimaine pe voi”

Cititi va rog si:

Inregistrarea EXCELENTEI emisiuni de la B1TV pe tema LEGII ANTI LEGIONARE. Moderator: Nadia Ciurlin. Invitati: părintele Mihai-Andrei Aldea, istoricul Mircea Stănescu, Claudiu Târziu, prin telefon istoricul Cristian Troncotă

 

33 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Cristian said, on august 3, 2015 at 10:45 am

  Aociatia Pro Democratia filiala Piatra Neamt a depus o petitie inainte de promugarea acestei legi catre presedintel Romaniei si de asemenea catre Avocatul Poporului dup promulgare pe care o prezint:

  Domnule Avocat al Poporului,

  Subscrisa Asociația Pro Democrația – Filiala Piatra Neamț, cu sediul în Mun. Piatra Neamţ, Piața Mihail Kogălniceanu, Nr. 3, jud. Neamţ,

  formulăm şi depunem prezenta

  PETIŢIE

  prin care solicităm respectuos exercitarea competentelor specifice Avocatului Poporului, în vederea atacării la C.C.R. în raport cu Art.1, alin. (3); Art.4, alin. (2); Art. 6, alin. (1); Art.11, alin. (1); Art.20; Art.148 din Consituția României (r.) și cu izvoarele formale de drept internațional opozabile României, a ”Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii” adoptate de către Parlamentul României și trimse spre promulgare, în stadiu de proiect, înreg. la Senat sub nr. L724/2013 respectiv la Camera Deputatilor sub nr. 193/2014 care încalcă în mod grav și fără precedent în perioada postdecembristă, drepturile și libertățile religioase și de exprimare și de conștiință ale majorității creștine a poporului român suveran, pentru urmatoarele motive:
  I. Cu încălcarea art. 4, alin.2; art. 29, alin.1; art.30, alin.7 si art.32, alin.7 din Constituția României, republicată și prin formularea echivocă şi care dă loc la interpretări extensive, întru totul nepotrivită pentru un sistem de norme juridice penale, care într-un stat democratic, ar trebui să fie precise, clare, neechivoce şi de strictă interpretare, lezează în mod grav dreptul la libera aderare şi practicare pe teritoriul României, a religiei creştine, în măsura în care această religie conţine şi promovează adevăruri istorice și teologice, contrare axiologic, altor valori, religii şi culturi. În această privinţă mare parte dintre manifestările de credinţă creştine care anterior intrării în vigoare a susmenţionatei L., nu încălcau nicio Lege în vigoare pe teritoriul României, ar putea fi cu uşurinţă, interpretate ca infracţiuni conform L. în discuție, ceea ce este inacceptabil pentru creștini.
  Imposibilitatea cuantificării juridice a noţiunilor precum „ură”, „dispreţ” sau „incitare” şi a altor noţiuni interpretabile şi pline de echivoc folosite în textul legii în discuție conform cărora anumite exprimări de credinţă, ar putea fi considerate incitări la ură interetnică şi/sau interreligioasă. În condiţiile în care într-o societate democratică normele penale trebuie să fie limpezi, neechivoce şi de strictă interpretare, acestă lege lasă loc la declanşarea unor persecuţii de aceeaşi gravitate dacă nu chiar mai grave ca cele petrecute în România anilor ’50 împotriva creştinilor şi a altor persoane indezirabile pentru regimul comunist. Spre exemplu conform pct. 3 și 5 din textul respectivei legi, orice exprimare a unei credinţe creştine din care reiese că evreii au contribuit negativ la răstignirea Lui Hristos, că judecata Sinedriului a fost mișelească și nedreaptă, că poporul evreu s-a blestemat pe sine însuși pentru sângele Lui Iisus Hristos pe nedrept vărsat, ar putea fi considerată infracţiune, şi s-ar impune scoaterea ei din Sfânta Scriptură, Sfânta tradiţie şi din Cult, ceea ce ar anula dreptul democratic la libertatea religioasă recunoscut de Constituţie şi de tratatele internaţionale la care România este parte.
  II. Prin această lege este, în mod major, lezată libertatea cinstirii memoriei persoanelor persecutate de regimul comunist român cum ar fi: Părinții Justin Pârvu, Arsenie Papacioc, Gheorghe Calciu Dumitreasa; Valeriu Gafencu; Petre Țuțea etc. care ar putea fi interziși. Alte persoane, după Sfintele Dogme și Canoane Ortodoxe sunt sfinți, fiind acuzaţi şi condamnaţi pentru pretins legionarism fără a se ține cont dacă au avut sau nu legătură cu mișcarea legionară, de către autorităţile judiciare (Securitate, Miliţie, Procurori, Judecători – ai statului comunist instaurat în acea perioadă și a cărui fapte au fost condamnate de către statul democratic de după Revoluția din 1989), deşi mulţi dintre aceştia nu aderaseră la doctrina legionară, mărturisindu-şi doar credinţa creştină. Argumente asemănătoare se pot aduce şi pentru eroii neamului românesc ce au pătimit şi/sau au luptat cu arma în mână pentru că nu au aderat la doctrina comunistă. Cinstirea acestor persoane şi a memoriei a acestor eroi poate fi considerată în mod evident, infracţiune conform acestei legi. Chiar și în timpurile actuale, într-o Românie stat membru UE care pretinde că respectă drepturile democratice ale omului, este inacceptabil să fie băgați la pușcărie foști deținuți politici, aflați la o vârstă foarte înaintată, care nu s-au dezis și nu se dezic de crezul lor.
  III. Având în vedere neclaritatea care dă foarte mult loc de echivoc, a normelor de incriminare cuprinse în legea în discuţie, o astfel de lege dă posibilitatea unor foarte mari abuzuri din partea autorităţilor publice chemate să o aplice în sensul persecutării prin anchete penale şi condamnării pe nedrept, a unor persoane indezirabile sistemului după modelul pus în aplicare în România anilor ’50. Relevantă pentru iminenţa acestui pericol este şi confuzia voită sau nevoită indusă în ultima perioadă de către unii reprezentanţi ai unor autorităţi publice centrale ale Statului Român, care în mod insidios, acuză gratuit și etichetează drept legionarism anumite proteste democratice, (chiar ecologiste, ecologismul fiind de stânga) precum procedau comuniștii în perioada de tristă amintire din anii ’50. Este evident că în cazul în care acestă lege ar fi în vigoare orice manifestare legitimă împotriva unor atitudini nedemocratice ale reprezentanţilor statului, ar putea fi foarte uşor catalogată pe nedrept ca fiind legionară şi deci întocmite dosare penale în mod similar celor întocmite aşa zişilor „duşmani ai poporului” de către regimurile totalitare. Așadar, considerăm că prin promovarea şi contribuţia la acestă lege se slujesc interese contrarii intereselor naţionale adică intereselor poporului român suveran, majoritar creştin și liber în exprimare și manifestare a credinței, conform Constituției.
  Menţionăm că actualele reglementări din legislaţia românească (OUG nr. 31 din 2002), ce condamnă fascismul şi atitudinile fasciste sunt mai mult decât suficiente într-un stat democratic, cu atât mai mult cu cât extrema stângă nu beneficiază de acelaşi regim juridic.
  Considerăm că prin acestă lege se doreşte promovarea unor interese ilegitime a unor minorităţi, fără a ţine cont de interesele legitime ale majorităţii cetăţenilor români care conform ultimului recensământ s-au declarat ca fiind aproximativ 98% creștini dintre care 86,5% creştin – ortodocşi.

  Textul legii trimise spre promulgare pote fi gasit la:
  http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14131

  Dă clic pentru a accesa pr193_14.pdf


  Dă clic pentru a accesa 13L724FG.pdf


  şi expunere de motive a acestuia la urmatoarea adresă :

  Dă clic pentru a accesa 13L724EM.pdf


  sau cautati fisa proiectului de lege aici: http://www.senat.ro/legis/lista.aspx

  Misiunea Asociaţiei Pro Democraţia este de a întări democraţia la nivel naţional şi internaţional prin stimularea participării civice. Domeniile de interes ale Asociaţiei Pro Democraţia sunt: îmbunătăţirea relaţiei între alegători şi aleşi, corectitudinea procesului electoral, educaţia civică, participarea cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor publice, transparenţa instituţiilor publice şi controlul societăţii civile asupra acestora, respectarea drepturilor omului.

  Cu deosebită consideraţie,
  membri în Consiliul Director al filialei Piatra Neamț a APD:
  Cristian SAVIN – Presedinte filiala Piatra Neamț a APD
  Teodor-Liviu LUPESCU – Secretar filiala Piatra Neamt a APD

  Apreciază

 2. Cristian said, on august 3, 2015 at 10:59 am

  Asociatia Pro Democratia filiala Piatra Neamt a depus o petitie inainte de promulgarea acestei legi catre presedintele Romaniei si de asemenea catre Avocatul Poporului dupa promulgare pe care o prezint:

  Domnule Avocat al Poporului,

  Subscrisa Asociația Pro Democrația – Filiala Piatra Neamț, cu sediul în Mun. Piatra Neamţ, Piața Mihail Kogălniceanu, Nr. 3, jud. Neamţ,

  formulăm şi depunem prezenta

  PETIŢIE

  prin care solicităm respectuos exercitarea competentelor specifice Avocatului Poporului, în vederea atacării la C.C.R. în raport cu Art.1, alin. (3); Art.4, alin. (2); Art. 6, alin. (1); Art.11, alin. (1); Art.20; Art.148 din Consituția României (r.) și cu izvoarele formale de drept internațional opozabile României, a ”Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii” adoptate de către Parlamentul României și trimse spre promulgare, în stadiu de proiect, înreg. la Senat sub nr. L724/2013 respectiv la Camera Deputatilor sub nr. 193/2014 care încalcă în mod grav și fără precedent în perioada postdecembristă, drepturile și libertățile religioase și de exprimare și de conștiință ale majorității creștine a poporului român suveran, pentru urmatoarele motive:
  I. Cu încălcarea art. 4, alin.2; art. 29, alin.1; art.30, alin.7 si art.32, alin.7 din Constituția României, republicată și prin formularea echivocă şi care dă loc la interpretări extensive, întru totul nepotrivită pentru un sistem de norme juridice penale, care într-un stat democratic, ar trebui să fie precise, clare, neechivoce şi de strictă interpretare, lezează în mod grav dreptul la libera aderare şi practicare pe teritoriul României, a religiei creştine, în măsura în care această religie conţine şi promovează adevăruri istorice și teologice, contrare axiologic, altor valori, religii şi culturi. În această privinţă mare parte dintre manifestările de credinţă creştine care anterior intrării în vigoare a susmenţionatei L., nu încălcau nicio Lege în vigoare pe teritoriul României, ar putea fi cu uşurinţă, interpretate ca infracţiuni conform L. în discuție, ceea ce este inacceptabil pentru creștini.
  Imposibilitatea cuantificării juridice a noţiunilor precum „ură”, „dispreţ” sau „incitare” şi a altor noţiuni interpretabile şi pline de echivoc folosite în textul legii în discuție conform cărora anumite exprimări de credinţă, ar putea fi considerate incitări la ură interetnică şi/sau interreligioasă. În condiţiile în care într-o societate democratică normele penale trebuie să fie limpezi, neechivoce şi de strictă interpretare, acestă lege lasă loc la declanşarea unor persecuţii de aceeaşi gravitate dacă nu chiar mai grave ca cele petrecute în România anilor ’50 împotriva creştinilor şi a altor persoane indezirabile pentru regimul comunist. Spre exemplu conform pct. 3 și 5 din textul respectivei legi, orice exprimare a unei credinţe creştine din care reiese că evreii au contribuit negativ la răstignirea Lui Hristos, că judecata Sinedriului a fost mișelească și nedreaptă, că poporul evreu s-a blestemat pe sine însuși pentru sângele Lui Iisus Hristos pe nedrept vărsat, ar putea fi considerată infracţiune, şi s-ar impune scoaterea ei din Sfânta Scriptură, Sfânta tradiţie şi din Cult, ceea ce ar anula dreptul democratic la libertatea religioasă recunoscut de Constituţie şi de tratatele internaţionale la care România este parte.
  II. Prin această lege este, în mod major, lezată libertatea cinstirii memoriei persoanelor persecutate de regimul comunist român cum ar fi: Părinții Justin Pârvu, Arsenie Papacioc, Gheorghe Calciu Dumitreasa; Valeriu Gafencu; Petre Țuțea etc. care ar putea fi interziși. Alte persoane, după Sfintele Dogme și Canoane Ortodoxe sunt sfinți, fiind acuzaţi şi condamnaţi pentru pretins legionarism fără a se ține cont dacă au avut sau nu legătură cu mișcarea legionară, de către autorităţile judiciare (Securitate, Miliţie, Procurori, Judecători – ai statului comunist instaurat în acea perioadă și a cărui fapte au fost condamnate de către statul democratic de după Revoluția din 1989), deşi mulţi dintre aceştia nu aderaseră la doctrina legionară, mărturisindu-şi doar credinţa creştină. Argumente asemănătoare se pot aduce şi pentru eroii neamului românesc ce au pătimit şi/sau au luptat cu arma în mână pentru că nu au aderat la doctrina comunistă. Cinstirea acestor persoane şi a memoriei a acestor eroi poate fi considerată în mod evident, infracţiune conform acestei legi. Chiar și în timpurile actuale, într-o Românie stat membru UE care pretinde că respectă drepturile democratice ale omului, este inacceptabil să fie băgați la pușcărie foști deținuți politici, aflați la o vârstă foarte înaintată, care nu s-au dezis și nu se dezic de crezul lor.
  III. Având în vedere neclaritatea care dă foarte mult loc de echivoc, a normelor de incriminare cuprinse în legea în discuţie, o astfel de lege dă posibilitatea unor foarte mari abuzuri din partea autorităţilor publice chemate să o aplice în sensul persecutării prin anchete penale şi condamnării pe nedrept, a unor persoane indezirabile sistemului după modelul pus în aplicare în România anilor ’50. Relevantă pentru iminenţa acestui pericol este şi confuzia voită sau nevoită indusă în ultima perioadă de către unii reprezentanţi ai unor autorităţi publice centrale ale Statului Român, care în mod insidios, acuză gratuit și etichetează drept legionarism anumite proteste democratice, (chiar ecologiste, ecologismul fiind de stânga) precum procedau comuniștii în perioada de tristă amintire din anii ’50. Este evident că în cazul în care acestă lege ar fi în vigoare orice manifestare legitimă împotriva unor atitudini nedemocratice ale reprezentanţilor statului, ar putea fi foarte uşor catalogată pe nedrept ca fiind legionară şi deci întocmite dosare penale în mod similar celor întocmite aşa zişilor „duşmani ai poporului” de către regimurile totalitare. Așadar, considerăm că prin promovarea şi contribuţia la acestă lege se slujesc interese contrarii intereselor naţionale adică intereselor poporului român suveran, majoritar creştin și liber în exprimare și manifestare a credinței, conform Constituției.
  Menţionăm că actualele reglementări din legislaţia românească (OUG nr. 31 din 2002), ce condamnă fascismul şi atitudinile fasciste sunt mai mult decât suficiente într-un stat democratic, cu atât mai mult cu cât extrema stângă nu beneficiază de acelaşi regim juridic.
  Considerăm că prin acestă lege se doreşte promovarea unor interese ilegitime a unor minorităţi, fără a ţine cont de interesele legitime ale majorităţii cetăţenilor români care conform ultimului recensământ s-au declarat ca fiind aproximativ 98% creștini dintre care 86,5% creştin – ortodocşi.

  Textul legii trimise spre promulgare pote fi gasit la:
  http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14131

  Dă clic pentru a accesa pr193_14.pdf


  Dă clic pentru a accesa 13L724FG.pdf


  şi expunere de motive a acestuia la urmatoarea adresă :

  Dă clic pentru a accesa 13L724EM.pdf


  sau cautati fisa proiectului de lege aici: http://www.senat.ro/legis/lista.aspx

  Misiunea Asociaţiei Pro Democraţia este de a întări democraţia la nivel naţional şi internaţional prin stimularea participării civice. Domeniile de interes ale Asociaţiei Pro Democraţia sunt: îmbunătăţirea relaţiei între alegători şi aleşi, corectitudinea procesului electoral, educaţia civică, participarea cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor publice, transparenţa instituţiilor publice şi controlul societăţii civile asupra acestora, respectarea drepturilor omului.

  Cu deosebită consideraţie,
  membri în Consiliul Director al filialei Piatra Neamț a APD:
  Cristian SAVIN – Presedinte filiala Piatra Neamț a APD
  Teodor-Liviu LUPESCU – Secretar filiala Piatra Neamt a APD

  Apreciază

 3. Cristian said, on august 3, 2015 at 11:04 am

  PETIŢIE

  In Rezoluţia Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la conştiinţa europeană şi totalitarism se arata ca:
  „A. […] istoricii admit că nu este posibilă interpretarea într-un mod pe deplin obiectiv a faptelor istorice și că nu există relatări istorice obiective; […] cu toate acestea, istoricii de profesie utilizează instrumente științifice pentru studierea trecutului și încearcă, astfel, să fie cât mai imparțiali cu putință;
  B. […] niciun organism sau partid politic nu deține monopolul asupra interpretării istoriei, iar astfel de organisme sau partide nu pot pretinde că sunt obiective;
  C. […] interpretările politice oficiale ale faptelor istorice nu ar trebui să fie impuse prin decizii ale majorității parlamentare; […] un parlament nu poate legifera asupra trecutului;”
  In opozitie totala cu aceasta rezolutie a Parlamentului European, in Romania se incearca prin decizia majorității parlamentare impunerea unor interpretari oficiale ale faptelor istorice, desi in rezolutie se arata clar ca un parlament nu poate legifera asupra trecutului. Astfel, in data de 14.04.2014 Senatul Romaniei, iar in data de 24.06.2015 Camera Deputatilor, au adoptat o lege prin care organizatiile, ideile, conceptiile, doctrinele si simbolurile legionare sunt trecute in randul organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor care au caracter fascist, rasist si xenofob.
  In expunerea de motive care au stat la baza adoptarii unei decizii contrare viziunii europene asupra totalitarismului se arata ca:
  Practica juridică a demonstrat că neincluderea termenului “legionar” într-o reglementare care se referă la riscurile ce le poate produce extrema dreaptă identificată numai ca fascism, facilitează promovarea imaginii Mişcării legionare ca mişcare naţionalistă diferită de fascism. Astfel, Mişcarea legionară nu ar intra sub incidenţa unor reglementări limitative pentru extremismul de dreapta.
  Este necesar deci sa fie analizata practica judiciara pe aceasta tema, pentru a se constata daca lipsa unor reglementari a facut ca organizatiile, ideile, conceptiile, doctrinele si simbolurile legionare sa nu fie condamnate in justitia romaneasca:

  a) 21.12.2011, sentinta Tribunal București
  În legătură cu “calitatea de membru în Mișcarea Legionară” instanța a considerat că “atât libertatea de asociere în sine, cât și dreptul de exprimare a convingerilor politice reprezentau și reprezintă drepturi fundamentale ale persoanei”, iar “restrângerea exercițiului lor nu se putea face decât cu totul în mod exceptional și numai pentru considerente obiective, de natură să apere un interes public”.
  De asemenea, instanța a arătat că “din toate înscrisurile de la dosar, cât și din datele istorice cunoscute până în prezent rezultă neîndoielnic că persecutarea în perioada regimului comunist … a membrilor formațiunilor politice anterioare (fie legionare, fie așa zis tradiționale/naționaliste, liberale, țărăniste etc.) era motivată în realitate doar de dorința de eliminare din viața publică a potențialilor concurenți în lupta pentru accederea la conducerea țării și de înlăturare a pluralismului politic.”
  În legătură cu fascismul Mișcării Legionare, instanța a considerat că “revenea pârâtei sarcina de a arăta că mișcarea legionară ar fi fost o organizație care desfășura activități fasciste”, iar “o astfel de concluzie nu poate fi acceptată pe de o parte pentru lipsa probelor, iar pe de altă parte pentru faptul că este de notorietate că încă nu există un punct de vedere unitar al istoricilor cu privire la scopul și rolul jucat în epocă de mișcarea legionară.”
  11.06.2012 Curtea de Apel București
  Curtea de Apel București a respins recursul, sentinta Tribunalui București devenind definitivă și irevocabilă: un deținut politic nu poate fi încadrat în categoria militanților în organizații fasciste sau vinovate pentru crime împotriva umanității, chiar dacă a fost condamnat de regimul antonescian și de cel comunist pentru activitate în Mișcarea Legionară.

  b) Decizia instanţei Tribunalului Bucureşti din 22.06.2013, Sentinţa din 18.09.2014 a Curţii de Apel Bucureşti:
  Partidul „Totul pentru Ţară” este legal.
  Asumarea trecutului legionar nu poate fi considerată fascism.

  c) Sentinţa definitivă şi irevocabilă nr. 745/12.07.1995, Dosarul nr. 152/1995, Curtea de Apel Suceava:
  „Nu s-a dovedit că reclamanta a desfăşurat o activitate cu caracter fascist, iar faptul că a făcut parte din mişcarea legionară nu constituie o probă în acest sens.”

  d) Decizia Penală nr. 248/19.09.2005, definitivă şi irevocabilă, Curtea de Apel Braşov:
  „16. De altfel, funcţionarea a numeroase organizaţii legal înfiinţate, precum: Mişcarea Legionară, Noua Dreaptă etc. şi existenţa unor publicaţii ale acestora, constituie o realitate care nu poate fi ignorată. Ele sunt prezente pe numeroase situri de pe internet şi îşi fac cunoscute preocupările legate de naţionalism, doctrina legionară, Garda de Fier, embleme, însemne, publicaţii, doctrină, imnuri, poezii, etc. Suntem, de fapt, în prezenţa materializării libertăţii de exprimare care, dacă funcţionează în alte cazuri, trebuie să funcţioneze, în limitele legii, şi pentru inculpat.”

  Dupa cum se poate constata, organizatiile, ideile, conceptiile, doctrinele si simbolurile legionare nu au fost inculpate si condamnate in justitia romaneasca, dar nu din cauza ca nu exista reglementari care sa identifice legionarismul cu fascismul, pentru ca o astfel de reglementare exista deja, dupa cum se arata chiar in expunerea de motive a initiatorilor legii:
  Legea 51/1991 privind siguranta nationala a României
  art. 3 h) initierea, organizarea, savârsirea sau sprijinirea în orice mod a actiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunista, fascista, legionara sau de orice alta natura, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice forma unitatea si integritatea teritoriala a României, precum si incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept.
  De fapt, organizatiile, ideile, conceptiile, doctrinele si simbolurile legionare nu au fost inculpate nici de vreun tribunal international de dupa cel de al doilea razboi mondial, asa cum nu au fost inculpate nici de justitia romaneasca de dupa 1990, dupa cum s-a vazut din numeroasele exemple de mai sus si dupa cum se admite chiar in expunerea de motive. Explicatia oferita de instantele respective este insa alta decat cea prezentata in expunere si consta in faptul ca “atât libertatea de asociere în sine, cât și dreptul de exprimare a convingerilor politice reprezentau și reprezintă drepturi fundamentale ale persoanei”, “revenea […] sarcina de a arăta că mișcarea legionară ar fi fost o organizație care desfășura activități fasciste”, “o astfel de concluzie nu poate fi acceptată pe de o parte pentru lipsa probelor, iar pe de altă parte pentru faptul că este de notorietate că încă nu există un punct de vedere unitar al istoricilor cu privire la scopul și rolul jucat în epocă de mișcarea legionară”, „un deținut politic nu poate fi încadrat în categoria militanților în organizații fasciste sau vinovate pentru crime împotriva umanității, chiar dacă a fost condamnat de regimul antonescian și de cel comunist pentru activitate în Mișcarea Legionară”, „nu s-a dovedit că […] a desfăşurat o activitate cu caracter fascist, iar faptul că a făcut parte din mişcarea legionară nu constituie o probă în acest sens”, „suntem, de fapt, în prezenţa materializării libertăţii de exprimare care, dacă funcţionează în alte cazuri, trebuie să funcţioneze, în limitele legii, şi pentru inculpat”.
  A condamna in bloc o miscare istorica si pe simpatizantii ei actuali ar fi ca si cum ar putea fi acuzat fara niciun discernamant o intreaga comunitate evreiasca pentru ca accepta o carte traditionala a cultului iudaic intitulata Talmud, in care scrie: „pe cel mai bun dintre neevrei, omoară-l!”. (conform cartii „Iudaismul” scrisă de rabinul Josy Eisenberg, editura „Humanitas” 1995 pg. 70-71) In practica, niciun evreu nu a fost acuzat de crima sau de instigare la ura si violenta doar pentru faptul ca apartine unei comunitati care admite existenta unor asftel de carti de cult.
  In aceste conditii, intrucat nu a fost probata existenta unor fapte ilicite concrete care sa iasa in afara cadrului libertăţii de exprimare cu privire la istoria miscarii legionare, instantele respective nu au putut comite un abuz impotriva unui drept fundamental al omului, recunoscut de legislatia romaneasca si europeana. In aceste conditii, o astfel de lege care condamna in bloc pe baza unei liste negre si nu pe baza unor fapte sau probe, constituie un abuz de drept in acceptia art. 17 din Conventia europeana a drepturilor omului, intrucat reprezinta un act prin care se incearca distrugerea sau limitarea exercitarii unui drept recunoscut de Conventie la art. 10 si art. 11: libertatea de exprimare si libertatea de asociere.
  Art. 10 Libertatea de exprimare
  1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare.
  Art. 11 Libertatea de întrunire şi de asociere
  1. Orice persoană are dreptul la libertate de 1. Orice persoană are dreptul la libertate de întrunire paşnică şi la libertate de asociere, inclusiv a constitui cu alţii sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.
  Art. 17 Interzicerea abuzului de drept
  Nicio dispoziţie din prezenta Convenţie nu poate fi interpretată ca autorizând unui stat, unui grup sau unui individ, un drept oarecare de a desfăşura o activitate sau de a îndeplini un act ce urmăreşte distrugerea drepturilor sau libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie, sau de a aduce limitări acestor drepturi şi libertăţi, decât cele prevăzute de această Convenţie.
  Abuzul de drept consta in faptul ca, intrucat legiuitorul a constatat conform expunerii de motive a initiatorilor legii, ca instantele nu dispun de o posibilitate de culpabilizare a organizatiilor, ideilor, conceptiilor, doctrinelor si simbolurilor legionare, a adoptat o reglementare care sa permita instantelor condamnarea unor persoane numai prin simpla identificare a legionarismului cu fascismul, fara sa mai fie necesara probarea unor fapte incriminatoare efective. Daca astfel de fapte culpabile ar fi existat in realitate, ele ar fi fost condamnate in justitie pe baza Legii 51/1991 si a intregii legislatii in vigoare, iar in absenta unor probe incriminatoare, libertatea de exrpimare si libertatea de asociere nu pot fi ingradite.
  Insa conform Rezolutiei Parlamentului european, existenta a unor organizatii, idei, conceptii, doctrine si simboluri legionare nu poate constitui o dovada acuzatoare in sine, in conditiile in care la punctul A din rezolutie se arata ca istoricii admit că nu este posibilă interpretarea într-un mod pe deplin obiectiv a faptelor istorice și că nu există relatări istorice obiective. Exista insa posibilitatea ca legiuitorul sa pretinda ca a avut in vedere faptul ca in privinta Miscarii legionare, exista dovezi acuzatoare din punct de vedere istoric deplin obiective. Este deci necesar a se analiza cat de intemeiata ar fi o astfel de pretentie a Parlamentului Romaniei, care sa fi stat la baza adoptarii unei legi care incrimineaza in bloc Miscarea legionara ca organizatie fascista pe baza unor argumente istorice indubitabile.

  – Walter Hagen: Frontul Secret: Istoria spionajului politic nazist, 1952
  “Garda de Fier este adesea clasată pe aceeaşi linie cu fascismul şi naţional-socialismul, dar ea nu a fost nicidecum o copie a acestor două mişcări politice, ci a crescut din propriile ei rădăcini. Ea nu avea câtuşi de puţin de a face cu numeroasele copii ale fascismului şi naţional-socialismului ivite în alte ţări şi nu poate fi pur şi simplu comparată cu ceea ce s-a produs în vremea ei, în Germania şi Italia. (…) Ea nu era totalitară ci autoritară, ceea ce este cu totul altceva, nu era agresiv-naţionalistă, ci conservativ-naţională, chiar şi pe tărâmul cultural; nu era de extremă dreapta în sensul unei politici reacţionare sau chiar de susţinere a capitalismului, ci era social-reformatoare (…). Mai mult decât orice, ea se deosebea de mişcările care guvernau Italia şi Germania, printr-o religiozitate creştină, aproape de misticism.”

  – Paul Giraud: Codreanu si Garda de Fier, 1940
  “Garda de Fier nu e o ligă, şi încă mai puţin un partid. Ea nu seamănă întru nimic cu exemplele de organizaţii politice franceze sau străine pe care le oferă istoria contemporană: este o mişcare absolut originală, ţelul ei primordial şi raţiunea ei de a exista fiind înălţarea spirituală şi morală a omului, crearea unui om nou, în ruptură cu omul democratic actual, care e individualist şi egoist. Este încercarea cea mai onestă şi mai potrivită de a scoate la iveală în fiecare ins eroul originar care doarme în el, sufocat de poleiala omului de rând, a omului banal, searbăd, ce suntem în general, adică antinomicul eroului care am putea fi”

  – Andreas Hillgruber: Hitler, regale Carol şi mareşalul Antonescu, 1954
  „Legiunea Arhanghelului Mihail, întemeiată în 1927, era creaţia exclusivă a lui Corneliu Zelea Codreanu, un om plin de pasiune politico-religioasă.
  În afară de multe idei comune – în special aversiunea hotărâtă împotriva bolşevismului – erau deosebiri fundamentale faţă de naţional-socialismul din Germania, cu care Mişcarea Legionară a fost adesea asemuită. Diferit era în primul rând caracterul profund creştin al Mişcării româneşti. Antisemitismul acesteia era de natură religioasă şi naţională, nu rasistă.
  Cu purtătorul de fapt al propagandei antisemite din România, profesorul Cuza, Codreanu nu avea nici o legătură. Aceasta a fost unul din principalele motive pentru care reuniunea grupului Cuza-Goga nu s-a realizat.
  Obiectivul lui Codreanu era înlăturarea pseudo-democraţiei din România şi reînnoirea statului român printr-o conducere autoritară, înrădăcinată solid în creştinismul ortodox. Principiile Mişcării izvorau, fără îndoială, dintr-un profund patriotism autentic”

  – Nicholas M. Nagy-Talavera, istoric maghiar de origine evreiască: O istorie a fascismului în Ungaria şi România – Fascismul, Editura Hasefer, 1996
  “Legionarii erau totdeauna conştienţi de marea diferenţă dintre ei, pe de o parte, şi nazişti sau fascişti, pe de altă parte.”

  – Adresa 403 / 08.06.2015 trimisa de catre Academia Română – Institutul pentru Studiul Totalitarismului catre Parlamentul Romaniei
  „întemeietorii Legiunii nu au elaborat o doctrină, un program în sensul deplin al termenului. În lucrarea sa, Pentru legionari (1936), Corneliu Zelea Codreanu arată că piatra unghiulară de la care pornește Legiunea este omul, nu programul politic”
  „educarea tineretului în spiritul naționalismului, al promovării vechilor tradiții ale poporului român, anti-bolșevismul, reformarea economică, socială și politică a societății românești, având o componentă religioasă puternică, aceasta din urmă conferind un caracter original Mișcării Legionare în contextul mișcărilor de extremă dreaptă europene ale vremii”.
  „Mișcarea Legionară nu poate fi inclusă automat, a priori, în curentul „fascist”, încă nedefinit complet și perceput astăzi ca „depersonalizat” la scară europeană pentru că se nesocotesc trăsăturile fundamental naționale”.
  „Aversiunea față de bolșevism și lupta împotriva acestuia apropie Mișcarea Legionară de specificul epocii, de fascismul italian și de național-socialismul german, dar fără a permite înglobarea sa într-una din aceste doctrine.
  Elementele de doctrină legionară apără și promovează tradiționalismul, specificul și realitățile românești, apărarea creștinismului ortodox, cerințan istaurării unui stat autoritar, formarea unei elite disciplinate, naționaliste, care să educe masele în același spirit, revoluția spirituală, care să conducă la formarea „omului nou”, cetățean având calități superioare, devotament și spirit de jertfă pentru interesul național”.
  „Trebuie reținut faptul că adevărata măsură a luptei antibolșevice a fost dată de Mișcarea Legionară pe front, prin înrolarea deținuților politici în batalioanele disciplinare destinate primei linii, unde s-au evidențiat prin fapte de vitejie, apoi în lupta împotriva instaurării regimului comunist. Componenta majoră a mișcării naționale de rezistență anticomuniste din România a fost legionară, realitate ilustrată de procentul major al deținuților politici din perioada 1945-1964, apreciat la 75%”, se notează în document.
  Documentul Academiei se incheie cu Declarația publică a academicianului Dan Berindei, Președintele de Onoare al Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române:
  „Mișcarea Legionară nu poate fi calificată drept ,,fascistă,, întrucât nu întrunește, prin elementele de doctrină pe care le-a adoptat și promovat, un caracter ideologic fascist”. (documentul este anexat)

  In aceste conditii, devine evident motivul pentru care instantele nu au la dispozitie dovezi ineluctabile ale savarsirii de catre si prin intermediul organizatiilor, ideilor, conceptiilor, doctrinelor si simbolurilor legionare, a unor infracţiuni de genocid, crime contra umanităţii şi de crime de război, a unor fapte cu caracter criminal constatat prin hotărârea unei instanţe penale internaţionale, sau a unor fapte de ura şi violenţa bazate pe motive etnice, rasiale sau religioase, pe superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, de antisemitism, de incitare la xenofobie, de recurgere la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, sau de naţionalism extremist. Aceste motiv este exprimat cat se poate de clar in declarația publică a academicianului Dan Berindei, Președintele de Onoare al Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române: „Mișcarea Legionară nu poate fi calificată drept ,,fascistă,, întrucât nu întrunește, prin elementele de doctrină pe care le-a adoptat și promovat, un caracter ideologic fascist”.
  Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 nu face altceva decat sa inventeze un motiv acuzatoriu in sine pe care instantele sa il aiba la dispozitie de acum inainte in lipsa probelor reale care sa incrimeneze organizatiile, ideile, conceptiile, doctrinele si simbolurile legionare. Un astfel de abuz aminteste de metodele totalitare utilizate de regimurile comuniste sau naziste pentru eliminarea unor partide sau condamnarea unor persoane pe baza de liste negre si nu pe baza de probe, de aceea o astfel de lege este neconstitutionala in conformitate cu Rezoluţia Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la conştiinţa europeană şi totalitarism, pct. B si C, deoarece „interpretările politice oficiale ale faptelor istorice nu ar trebui să fie impuse prin decizii ale majorității parlamentare, întrucât un parlament nu poate legifera asupra trecutului” si „întrucât niciun organism sau partid politic nu deține monopolul asupra interpretării istoriei, iar astfel de organisme sau partide nu pot pretinde că sunt obiective”.
  In privinta organizatiilor, ideilor, conceptiilor, doctrinelor si simbolurilor legionare, instantele au in continuare posibilitatea de a aplica prevederile Codului penal si ale celorlalte legi in vigoare fara discriminare in raport cu alte organizatii, ideologii, simboluri sau fapte, daca exista probe certe in privinta comiterii unor infractiuni, dar nu este admisibila condamnarea ab initio doar pe baza unor prejudecati si stereotipuri, care nu pot sa probeze din punct de vedere istoric identitatea ideologica dintre organizatiile, ideile, conceptiile, doctrinele si simbolurile legionare si fascism. Potrivit jurisprudenţei Curţii europene a drepturilor omului (CEDO), obligatia de imparţialitate a justitiei constă în absenţa oricărei prejudecăţi sau a oricărei idei preconcepute privitoare la soluţia unui proces si nu poate fi acceptata incriminarea unor organizatii, persoane sau fapte pe baza unor simple etichete aplicate de opozantii lor ideologici traditionali, sau prin stereotipia generalizarii unor aspecte individuale la un întreg grup.

  ANEXA: Adresa 403 / 08.06.2015 trimisa de catre Academia Română – Institutul pentru Studiul Totalitarismului catre Parlamentul Romaniei

  Apreciază

 4. Claudiu said, on august 3, 2015 at 11:47 am

  Off topic! Mitropolitul Banatului Ioan Selejan la inaugurarea manastirii Radna..ce parere aveti? http://www.aradon.ro/cine-sunt-invitatii-speciali-de-la-maria-radna/1559734

  Apreciază

 5. valentin said, on august 3, 2015 at 12:08 pm

  practic ceea ce se interzice în acest moment prin acest gen de legi este accesul la istorie. fără mișcarea legionară orice istorie recentă este o minciună

  Apreciat de 1 persoană

 6. geo said, on august 3, 2015 at 1:19 pm

  Din 22 Iulie 2015, astfel de reportaje mai sînt legale? Şi, dacă Biserica nu i-a canonizat pînă acum pe sfinţii închisorilor, va mai îndrăzni să-i canonizeze?

  http://www.rostonline.ro/2015/08/reportaj-despre-sfintii-inchisorilor-video/

  Un mare intuneric sta sa acapareze pamantul. Din toate partile, se ridica puteri care vor sa stinga Lumina lui Hristos. Dintr-o parte spre alta, dar si din interior spre suprafata, duhuri nebune ameninta crestinismul. In afara Bisericii ele prind forma extremismului, mai ales islamic, dar nu numai. In interior, degringolada, tradarea si nepasarea celor raspunzatori aduc intunericul peste lume. Sleiti de puteri, fara parghii, resemnati, asistam neputinciosi cum, incet-incet, profetiile Parintilor din vechime se adeveresc, mergand pana la cunoscutul suspin al Mantuitorului: Fiul Omului, va mai gasi EL credinta pe pamant, cand va veni? (Lc. 18,8). Unii ar fi putut crede, ca si mine, ca aceasta era doar o figura de stil, prin care Invatatorul tintea sa-si avertizeze adeptii. La fel am fi putut socoti si zicerile Parintilor sfinti, despre vremea din urma, un avertisment dur, socant. Traind si vazand ce se petrece in jurul nostru, eu unul pot spune cu siguranta ca exact asta se intampla, in mod concret: credinta crestina dispare. Dispare, prima data, din inimile noastre. Desi ultimul sondaj de opinie pe aceasta tema releva faptul ca romanul nu se lasa secularizat, totusi, adevarata credinta, asumata si marturisita prin fapte nu prin variante de raspuns, se gaseste la din ce in ce mai putini oameni.

  http://www.rostonline.ro/2015/08/cavalerii-intunericului/

  Scopul principal al legii antiromâneşti 217/ 2015 este instituirea fricii. Eticheta de legionar sau cea de negaţionist al holocaustului vor funcţiona ca elemente de şantaj, de marginalizare şi de teroare.

  http://www.rostonline.ro/2015/08/o-lege-antiromaneasca-si-totodata-antisemita/

  „Avem datoria de a recupera personalităţile excepţionale ale istoriei noastre, chiar dacă au fost în Mişcarea Legionară”

  http://www.rostonline.ro/2015/07/avem-datoria-de-a-recupera-personalitatile-exceptionale-ale-istoriei-noastre-chiar-daca-au-fost-in-miscarea-legionara/

  Așa-numita „lege antilegionară”, prevalîndu-se de anumite excese conjuncturale (și desigur reprobabile) ale defunctului legionarism, creează cadrul inchizitorial pentru discreditarea publică „la pachet” a unor valori intelectuale și duhovnicești care legitimează cultural-artistic și moral-spiritual secolul XX românesc (dincolo de orice asociere – reală sau închipuită – cu o ideologie politică sau alta).

  http://www.rostonline.ro/2015/07/noua-inchizitie/

  Iată ce a declarat Florian într-o conferinţă presă şi consemnat de AGERPRES: „Nu este o lege a cenzurii, nu împiedică discuția despre anumite creații ale unor autori care în perioada interbelică au fost simpatizanți sau chiar membri ai Mișcării Legionare, ci este una sincronizată cu celelalte legi care s-au dat în alte țări membre ale UE, unde s-a considerat că pericolul fascist reprezintă un risc astăzi. Avem o datorie etică de a promova memoria victimelor Holocaustului. (…) Nu poți să promovezi în spațiul public o simbolistică legată de fascism și în același timp să promovezi memoria victimelor. Sînt două lucruri în contradicție. Această lege interzice cultul unor persoane care s-au făcut vinovate de apartenență la Mișcarea Legionară și au fost condamnate” [sublinierea mea, C.T.].

  De ce a fost nevoie de această lege, cînd fostul şef al SRI, George Maior, şi liderul Comunităţii Evreieşti din România, Aurel Vainer, au afirmat public că nivelul antisemitismului la noi este foarte redus, de neluat în seamă?

  http://www.rostonline.ro/2015/07/comisarii-pentru-legea-memoriei-au-inceput-vinatoarea-de-fascisti-cu-vulcanescu-si-crainic/

  Pe data de 24 iulie a.c. a avut loc la Cercul Militar Național masa rotundă intitulată Extremism, antisemitism, naţionalism – pericolele contemporane ale Europei, organizată de „New Strategy Center“ în colaborare cu Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, având ca parteneri media revista „Foreign Policy“ România şi Adevărul Holding[1].

  http://www.rostonline.ro/2015/07/in-jurul-legii-memoriei/

  http://mircea-stanescu.blogspot.ro/2015/07/despre-o-masa-nu-foarte-rotunda.html

  Apreciat de 1 persoană

 7. geo said, on august 3, 2015 at 1:30 pm

  Legea a fost propusă de trei liberali şi a beneficiat, pentru redactare, de concursul Institutului ”Elie Wiesel”. În principiu, niciun om cu mintea întreagă nu poate contesta legitimitatea unui act normativ care condamnă manifestările de extremă, care amendează glorificarea unor fanatici şi care penalizează orice fel de propagandă pentru idei de natură să submineze statul de drept. Din păcate însă, la noi şi aiurea, dezbaterea publică privind cei doi demoni ai veacului trecut (cel brun şi cel roşu) este blocată. Orice ai spune ”la mijlocul terenului”, adică în teritoriul argumentelor, al faptelor, al judecăţii lucide, stîrneşte furie, obnubilare agresivă, stigmat. Aşa se întîmplă şi cu dezbaterea stîrnită, în ambianţa autohtonă, de noua lege promulgată de Klaus Iohannis. Cei dintîi au reacţionat, cu parapon, cu obidă, cu vehemenţă ameninţătoare, simpatizanţii dreptei radicale, asumat (neo)legionari, (încă) admiratori ai Căpitanului. Ciudat este însă că şi nostalgicii (cripto)comunişti s-au simţit la fel de vizaţi (şi ofensaţi) de o lege în corpul căreia cuvîntul ”comunism” lipseşte cu desăvîrşire. De vină este, cred, un comentariu neinspirat al dlui Andrei Muraru, consilier prezidenţial, care s-a grăbit să evidenţieze, cu toată greutatea funcţiei sale, caracterul anti-ceauşist al legii (”deşi nu s-a observat acest lucru”). Cum era să se observe? Unde îşi are locul, în text, figura preşedintelui judecat în decembrie 1989? ”Păi Ceauşescu a fost încadrat (la fel ca, de pildă, unii membri ai guvenului Antonescu) la rubrica ”genocid”! Care va să zică e o ţintă proeminentă a legii!” (Să nu uităm că procesul lui Ceauşescu a fost calificat drept neîntemeiat juridic. Dar procesele orchestrate de ”tribunalele populare” din anii `40-50 erau?). Pe scurt: dinspre dreapta, legea în discuţie e ”anti-legionară”, iar dinspre stînga e anti-comunistă! E interesant că şi unii şi ceilalţi o socotesc ne-patriotică…Am văzut un politician hiper-volubil, care apare (aproape simultan!) şi la România TV şi la B1 TV, deplîngînd, revoluţionar, orbirea legiuitorilor faţă de ”realizările” lui Ceauşescu şi faţă de cei 67% dintre români care încă tînjesc după frumoasele vremuri ale socialismului multilateral dezvoltat. Dincolo de abuzive (dar inevitabile) forme de partizanat (vitejesc sau lăcrămos), trebuie să spun că, din punctul meu de vedere, sursa confuziilor se află în însuşi textul legii. E un text dezechilibrat, neatent la nuanţe, ambalat într-un limbaj neinspirat, astfel încît tonul şi stilul documentului nu evocă sunetul justiţiei, ci pe acela al unei ”înfierări” tovărăşeşti. În felul acesta şi ceea ce e sustenabil în desfăşurarea lui (incriminarea rasismului, a xenofobiei, a intoleranţei etc) îşi pierde rigoarea juridică, pentru a adopta tonul unui soi de ”declaraţie politică”.

  http://adevarul.ro/news/societate/o-dezbatere-blocata-1_55bef291f5eaafab2c2f778c/index.html

  Legionarism = Fascism?

  Faptul că în noua variantă a legii s-a adăugat şi interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter legionar, alături de cele fasciste, rasiste sau xenofobe, a provocat, de asemenea, reacţii de nemulţumire. În prima linie se află istoricul Radu Ciuceanu, directorul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Ciuceanu a emis şi un comunicat prin intermediul căruia precizează că printre simpatizanţii Mişcării Legionare s-au aflat personalităţi interbelice precum Nae Ionescu, Mircea Eliade, Constantin Noica şi Petre Ţuţea. “Culpa apartenenţei la organizaţii care au promovat crime şi asasinate politice este individuală, şi nu colectivă”, se arată în comunicat. În siajul acestei idei, istoricul Marius Oprea a declarat într-un interviu la Adevărul Live: “Legea pune mari oprelişti prin caracterul ei evaziv şi mi se pare incorectă politic pentru că duce la constrângerea unor drepturi constituţionale. Nu ştiu dacă am voie să rostesc numele Petre Ţuţea în lumina noii legi, nu ştiu dacă am voie să fac o cercetare istorică despre Garda de Fier. Întunericul minţii legiuitorilor a dat naştere unei legi extrem de periculoase pentru democraţia românească”.

  Reguli Ce ai voie – Să îţi exprimi liber opiniile cu privire la evenimente şi personaje istorice. Ce nu ai voie – Să afirmi că în România nu a existat Holocaust. – Să porţi simboluri legionare (cămaşa verde cu sigla gardului legionar, tricouri, steaguri şi alte însemne cu chipul lui Corneliu Zelea Codreanu). – Să promovezi persoane condamnate pentru genocid sau crime de război (Nicolae Ceauşescu, mareşalul Ion Antonescu). Să glorifici faptele acestor oameni. – Să iniţiezi grupuri (cel puţin trei persoane) care promovează ideile fasciste, legionare, rasiste, xenofobe, antisemite. Cetăţenii care vor să facă sesizări cu privire la încălcările Legii 215/2015 se pot adresa Poliţiei sau Parchetului de pe lângă Judecătoria unde s-a petrecut fapta.

  http://adevarul.ro/news/societate/legea-interzice-cultul-ceausescu-starneste-mania-nostalgicilor-comunisti-abia-astept-bage-puscarie-1_55be4b31f5eaafab2c2c5c26/index.html

  După promulgarea de către președintele Klaus Iohannis, așa-zisa lege „antilegionară” a stârnit mai multe controverse decât în perioada de dezbatere publică anterioară adoptării ei de către Parlament. Actul normativ interzice organizațiile și simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum și propaganda ideilor de acest tip, dar și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii


  Institutul Ellie Wiesel este condus de Alexandru Florian, fiul lui Radu Florian, profesor timp de 40 de ani (1950 – 1990) la catedra de marxism-leninism, ulterior socialismștiințific a Facultății de Filosofie a Universității București. Surse din cadrul comunității evreiești au declarat că, de fapt, conform cutumelor lor, acesta nici n-ar fi evreu, ci mai mult ungur, pentru că, deși tatăl lui este evreu, mama lui este maghiară. Este vorba de Ilona (Ileana) Ioanid (Coordonatoarea volumului Polirom „Însemnări de la Snagov – Imre Nagy”), lector la aceeași fostă catedră de marxism-leninism și, totodată, mama lui Radu Ioanid, azi cercetător amator la Muzeul Holocaustului de la Washington. Ea este fosta soție a intelectualului evreu Virgil Ioanid, ex-activist comunist de frunte.

  http://www.evz.ro/scandal-pentru-legea-antilegionara-care-impune-spionarea-internetului.html

  Apreciază

 8. Erick said, on august 3, 2015 at 4:53 pm

  Ce tampenie sa interzici o expunere de idei! Fiecare persoana are libertatea cuvantului garantata de Constitutie. Daca cineva sustine niste lucruri neadevarate, da-i argumente ca ceea ce spune e gresit, nu-i interzice sa se exprime liber!
  Se pare ca Big Brother devine tot mai puternic pe zi ce trece… Ar trebui sa-mi pun bucatica de ciocolata deoparte pentru mai tarziu – cine a citit cartea „1984” stie despre ce vorbesc…

  Apreciat de 1 persoană

 9. Graiul Ortodox said, on august 3, 2015 at 6:46 pm

  Trebuie sa ne indreptam atentia si spre astfel de teme ca cel de mai jos, chiar daca par noi si neinteresante acest gen de articole.

  Mare atenție!

  Întâlnirea dintre ortodocși și luterani de la Rodos a decis: ARHIEREZIARHUL PROTESTANTISMULUI, LUTHER, VA INTRA OARE ÎN ”CALENDARUL” BISERICII ORTODOXE?
  https://graiulortodox.wordpress.com/2015/07/31/intalnirea-dintre-ortodocsi-si-luterani-de-la-rodos-a-decis-arhiereziarhul-protestantismului-luther-va-intra-oare-in-calendarul-bisericii-ortodoxe/

  Apreciază

 10. geo said, on august 3, 2015 at 7:03 pm

  Maria Costea (79 de ani), deportată în 1942 în Transnistria, se chinuie de luni de zile să obţină pensia care i se cuvine conform legii. Oficialii Casei de Pensii din Bacău îi tergiversează dosarul, cerându-i printre altele, martori care să ateste că a fost deportată.

  http://adevarul.ro/locale/bacau/a-supravietuit-holocaustului-dat-statul-roman-cere-casa-pensii-femei-79-ani-ateste-martori-deportarea-transnistria-1_55bf679ef5eaafab2c3535d0/index.html

  Preşedintele israelian Reuven Rivlin a condamnat „terorismul evreiesc“ după un incendiu soldat cu moartea unui bebeluş palestinian. După această condamnare, pe reţelele de socializare au început să curgă ameninţări la adresa acestuia, informează AFP.

  http://adevarul.ro/international/in-lume/presedintele-israelului-fost-amenintat-moartea-condamnat-terorismul-evreiesc-1_55bf73a1f5eaafab2c35f370/index.html

  Apreciază

 11. cosminmatiu said, on august 3, 2015 at 7:44 pm

  Fost popor ales, acum lepadat in mare majoritate prin aceasta lege isi inlatura opozitia. Judecata e aproape Israele.

  Apreciază

 12. Cristian said, on august 3, 2015 at 8:11 pm

  Semnul diavolului (666), promovat ca semnul lui Dumnezeu…

  Apreciază

 13. Cristian said, on august 3, 2015 at 9:00 pm

  The Antichrist Has Been Revealed! Lie Killers & The Galactic Federation Of Light Exposed!

  Apreciază

 14. Daniel Focsa said, on august 3, 2015 at 9:51 pm

  Multumesc pentru publicare.

  Apreciază

 15. RomeoB said, on august 4, 2015 at 8:42 am

  CULISELE LEGII ANTI LEGIONARI: Crin Antonescu, acuzat ca a propus legea pentru a-si cumpara vizite in Israel si SUA

  Concluzia lui Bogdan Tiberiu Iacob: Inițiativa sa legislativă, intrată zilele trecute în vigoare, după promulgare, rămîne nu atît un exemplu de lege insuficient gîndită – e probabil că ea își are rostul, în ciuda unor ambiguități despre care se afirmă că ar putea genera abuzuri și atentate la libera exprimare – cît unul de utilizare politicianistă a pîrghiilor puterii pentru rezolvarea unor probleme de ordin personal.

  http://www.flux24.ro/culisele-legii-anti-legionari-crin-antonescu-acuzat-ca-a-propus-legea-pentru-a-si-cumpara-vizite-in-israel-si-sua/

  Apreciază

 16. […] Istoricul DANIEL FOCSA despre LEGEA ANTI-LEGIONARA […]

  Apreciază

 17. […] Istoricul DANIEL FOCSA despre LEGEA ANTI-LEGIONARA […]

  Apreciază

 18. […] Istoricul DANIEL FOCSA despre LEGEA ANTI-LEGIONARA […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: