SACCSIV – blog ortodox

HOLOCAUSTUL EVREILOR IMPOTRIVA ROMANILOR: Evrei in structurile de decizie ale statului român. Din culisele reale ale istoriei

Posted in Uncategorized by saccsiv on iulie 24, 2015

Iata ce putem citi la Adevăratul holocaust din România secolului XX. Evrei in structurile de decizie ale statului român. Din culisele reale ale istoriei:

[…]

În Biroul Politic al CC al PCR, cel mai autoritar organism politic la acea vreme, erau: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ana Robinsohn Puker, Teohai Georgescu (alias Burach Tescovici) şi Vasile Luca (alias Luka Laszlo), respectiv un român şi trei alogeni.

În cartea sa, Primejdii, încercări, miracole, rabinul-şef din România, Moses Rosen, scria: Dej şi Luca erau socotiţi formal, primii, însă toată lumea ştia că ea (Ana Pauker n.a.) era numărul unu…

In PC(b) urmaşii lui Cain deţineau puterea în proporţie mai mare de 80%. În compensaţie toate secţiile Comitetului Central erau conduse de aceştia, astfel:

 1. Mihai Roller. A condus sectia de istorie. Este făcut academician. Nu avea studiile terminate. Iată cei mai apropiaţi colaboratori ai săi:
 2. Filipovici (venit şi el din URSS).
 3. Onesacu Marcu (nume de împrumut). Absolvent al Facultăţii de drept din Bucureşti.
 4. Marusohn. Studii medii.
 5. Krakauer Charlota. Profesoară de franceză.
 6. Langfelder Paul. Venit din Occident în 1946. Nu ştia româneşte.
 7. Aronovici.Arhitect.
 8. Milka Herşcovici.
 9. Iosif Chişinevschi. A condus secţia de propagandă. Evreu Basarabean. L-a avut alături pe evreul transnistrian 10. Miron Costantinescu. Împreună şi-au adus contribuţia la uciderea bestială, cu ranga, a lui Lucreţiu Pătrăşcanu, care avea “vina” că se declarase român.

11.Teodor Rudenco. A condus secţia de cultură. Evreu din Basarabia. Acum apar “poeţii muncitori” Ion Păun Pincio, Marcel Breslaşu, A.Toma, E. Frunză, Th. Neculuţă s. a.

12.Vincze. A condus secţia pentru îndrumarea şi controlul armatei, justiţiei şi securităţii. Evreu ungur.

 1. 13. Ghizela Vass. A condus secţia externe. Evreică maghiară. Asistată de 14. Lidia Lăzărescu (nume de împrumut), 15. Olga Deuth, 16. Andrei Goanţă (nume de împrumut).

In ministere situaţia era identică:

 1. Ana Robinsohn Pauker. Evreică. Ministrul Afacerilor Externe. Îi avea ca adjuncţi pe 18. Eduard Mezincescu (Mezingher), evreu. 19. Grigore Preoteasa. Căsătorit cu o evreică, 20. Nicolae Cioroiu. Căsătorit cu o evreică.

Toţi directorii din Ministerul Afacerilor Externe erau evrei :

 1. Lăzărescu, 22. Mircea Bălănescu, 23. B. Şerban, 24. Clara Ardeleanu, 25. Ida Felix, 26. E. Păsculescu, 27. Ana Toma, 28. Cornel Bogdan, 29. Petre Iosif, 30. Dionisie Ionescu, 31. Nicu Şerban.

Ambasadori evrei: 32. Gheorghe Stoica, la Berlin, 33. Davidovici, în Israel, 34. Simion Bughici, la Moscova, 35. Mircea Bălănescu, la Paris, 36. Petre Iosif, la Roma, 37. Silviu Brucan (Samuil Brukner), la Washington.

Toamna, când începeau sesiunile ONU, mass-media care anunţa sosirea delegaţiilor se amuza, anunţând că Israelul a veni la sesiune cu două delegaţii, una din Israel şi alta din România.

In ministerul de externe singurii români erau femeile de serviciu, portarii şi şoferii. In rest “poporul ales”.

Circula atunci în minister o vorbă de duh, sau de năduh, conform căreia în MAN funcţionau 11 sinagogi. Talmudul prevede că unde sunt 10 iudei (bărbaţi) poate lua fiinţă o sinagogă şi în Ministerul de Externe erau 112 evrei (bărbaţi).

 1. Mihai Florescu (nume de împrumut). Ministrul Petrolului şi al Chimiei. Venit din URSS cu Ana Pauker. S-a strecurat în casa lui Nicolae Ceauşescu, jucând un rol nefast în toate evenimentele “epocii de aur”.

Şi acesta a avut grijă să umple ministerul cu oameni de încredere după modelul Anei Pauker. A înfiinţat celebrul SOVROM-PETROL: altă pâlnie prin care petrolul românesc s-a scurs fără greutate spre Uniunea Sovietică. Prin anii 50, o societate sovietică (Cuarţit) a început exploatarea sălbatică a uraniului din Munţii Apuseni, despre care se spunea că este cel mai pur din lume. Românii îl scoteau din pântecul pământului, îl încărcau în lăzi speciale şi lua drumul URSS. Era material strategic pentru interesul socialismului.

Valoarea uraniului jefuit de sovietici a depăşit trei miliarde de dolari.

La Ministerul Apărării Naţionale, la început a fost ministru ruteanul Emil Bodnarebko (Botnăraş). Mai târziu,

 1. Leontin Silaghi (Sălăjan). Căsătorit cu o evreică.
 2. Walter Neulander (Roman). Responsabil cu educaţia politică a armatei (îndoctrinare).

Aceştia au fost groparii armatei române din cel de al II-lea război mondial.

 1. Luka Laszlo (Vasile Luca). Ministrul Finanţelor. Prieten apropiat al evreilor unguri Bela Kun şi Mathyasz Rakoczi. Un adept făţiş al falsei teorii că Ardealul e unguresc. Şi-a văzut împlinit     visul , după care râvneşte şi azi UDMR, de a înfiinţa Regiunea Autonomă Maghiară. În scută vreme şi acest minister a fost dominat de urmaşii lui Bela Kun şi ai lu Cain. Un glumeţ spunea că în Ministerul de Finanţe nu mai vorbeau româneşte decât femeile de serviciu şi portarii.

În timpul războiului, mareşalul Ion Antonescu i-a obligat pe nemţi să plătească nu cu mărci, ci cu aur masiv, toate exporturile României către Germania şi s-au adus în ţară 40 de tone de aur masiv. Sovieticii l-au considerat aur german şi l-au confiscat, drept pradă de război…

Deşi prin armistiţiul semnat la Moscova, în noaptea de 12-13 septembrie 1944, despăgubirile de război fuseseră fixate la 300 milioane USD, în realitate, până la semnarea tratatului de pace de la Paris s-au plătit mai mult de 1,5 miliarde USD. Prin SOVROMURI, România a fost exploatată mai sălbatic decât coloniile.

 1. Ana Toma, evreică. Ministrul Comerţului Exterior. Fostă şefă de cabinet la Ana Pauker. Soţia lui Bodnarenco Pantelei Pantiuşa (alias Pintilie Gheorghe) din Tiraspol, şeful Securităţii Române.

Ana Toma a avut sarcina de partid să prezinte la procesul lui Lucreţiu Pătrăşcanu dovezile fabricate, cum că acesta era duşmanul Uniunii Sovietice, dovezi care, deşi nu au convins pe nimeni, au stat la baza condamnării la moarte a celui care a declarat la Cluj, că în primul rând este român şi apoi comunist.

Şi în acest minister şi în societăţile de comerţ exterior organizate pe ramuri ale economiei naţionale, majoritatea conducătorilor şi funcţionarilor erau evrei. Aceştia afirmau că românii nu au calităţi de comercianţi.

Pagubele provocate economiei naţionale prin operaţiuni frauduloase în comerţul exterior au fost fabuloase. Oala era bine acoperită, astfel că nu a fost dat în vileag decât cazul de la AGROIMPORT-EXPORT, când grupul de delapidatori condus de Donath Andrei a furat şi depus la băncile elveţiene 50 de milioane USD.

43.Alexandru Moghioroş (evreu din Ungaria-n.n.). Dirija Ministerul Agriculturii, de la nivelul Comitetului Central.

 1. Teohari Georgescu (Burach Tescovici). Ministru de Interne.

45.Alexandru Nicolschi (Grumberg Boris Nicolschi) . Evreu basarabean. Sovieticii i-au dat gradul de general. La începutul anului 1945, pentru Grumberg Boris Nicolschi s-a creat o structură specială: Brigada mobilă, care poate fi socotită nucleul viitoarei securităţi. Această formaţiune de represiune formal era încadrată în cadrul Direcţiei Generale a Securităţii Statului, însă acţiona independent şi avea misiuni speciale de informaţii, de arestare şi cercetare a populaţiei (s.n.).

46.Serghei Niconov. Şeful spionajului român. Avea o biografie asemănătoare cu a lui Alexandru Nicolschi.

În anul 1948 s-a înfiinţat Direcţia Generală a Securităţii poporului (DGSP), condusă de evreii Alexandru Nicolschi,

 1. Bodnarenco, 48. Pantelei Pantiuşa, 49. Vladimir Mazuru. Dintre oamenii care în primii ani de existenţă a DGSP au ocupat funcţii de conducere, până la şef de birou inclusiv, atât în compartimentele operative cât şi în cele administrative, erau: Serghei Niconov (enumerat mai înainte), 50. Cacica Sasa, 51. Oprescu Dorel (nume de împrumut), 52. Rita (soţia lui Oprescu Dorel), 53. Slechinger Paul, 54. Chioreanu Magdalena (nume de împrumut), 55. Blaukenstein Magdalena, 56. Roza Adalbert, 57. Bichel Ivan, 58. Mişa Protopopov, 59. Bercovici, 60. Ijak Adalbert, 61. Szabo Eugen, 62. Maximenco Feodor, 63. Hollinger Isidor, 64. Teişanu Eugen (nume de împrumut), 65. Hirch Tiberiu, 66. Friedlander Eugen, 67. Herişan Alina (nume de împrumut). Tatăl ei era proprietarul unei rafinării şi al unor sonde din Moldova. 68. Ebner Silvia, 69. Kovaks Pius, 70. Demeter Şandor, 71-72. Fraţii Ady, 73. Hirch-Haiducu, 74. Fux Beria, 75. Herscovici , 76. Schmerler, 77. Hary Bogadan, 78. M. Pacepa. Si alţii .

În Direcţia de Cercetări Penale, întregul efectiv, în frunte cu Dulgheru Mişu, erau evrei:

79.Dulgheru Mişu (Dulbergher), 80.Aritonovici Samy, 81. Matusevici Nathan, 82. Ficher Simon, 83. Zigler Simon, 84. Davidovici Leon, 85. Segal Luiza. Si alţii (s.n.).

Şeful de cadre din Ministerul de Interne: 86. Demeter Şandor.

Secretar general al Ministerului Afacerilor Interne: 87. Iosif Straier.

Unităţile teritoriale aveau în conducere, în majoritatea cazurilor, de asemenea evrei.

La regiunea Bucureşti: 88. Stancu Aurel. Venit în 1944 de la Moscova. Avea ca principali colaboratori pe: 89. Weis Isidor, 90. Kohn Bernanrd, 91. Edelstein, 92. Rodelstein, 93. Hâncu (nume de împrumut). Şi alţii.

La regiunea Ploieşti: 94. Ştrul Mauriciu, colonel.

La Braşov: 95. Kalausek Koloman, colonel.

La Piteşti: 96. Nedelciu Mihailo, apoi, 97. Wisting Eugen.

La Galaţi: Ijak Adalbert (enumerat mai înainte).

La Cluj: 98. Patriciu Mihail (nume de împrumut).

La Bacău: 99. Câmpeanu (nume de împrumut), colonel.

La Suceava: 100.Popic Adalbert. Paraşutat de sovietici în timpul războiului).

La Târgu-Mureş: 101. Daszkel Eugen.

La Oradea: 102. Zeller.

La Maramureş: 103. Davidovici- Dascălu. Şi altii.

La Satu-Mare: 104. Ludovik Weiss.

     Mişu Dulgheru (enumerat mai înainte)…angajat al Ministerului de Interne în 1945, apoi trecut la Serviciul Special de Informaţii. Între 1948 şi 1952 a fost şeful Direcţiei de Anchete Penale, poziţie în care a instrumentat cazul Lucreţiu Pătrăşcanu, condamnat la moarte şi ucis în aprilie 1954. La începutrul anilor 80, călăul a emigrat în Israel.

Ludovik Weiss…a lucrat în Siguranţă în 1946-1948, iar ulterior la Securitate (1948-1960), fie ca şef al Serviciului judeţean Satu-Mare, fie în cadrul Direţiei Anchete Penale, care i-a încredinţat loturile Canal şi pe Lucreţiu Pătrăşcanu. Pentru ultima “ispravă, Weiss a fost decorat cu Ordinul Steaua RPR. In anii 80 a plecat în Israel. In anul 1949 a împuşcat patru ţărani din Odorhei (Satu-Mare): Andrei Pop, Chira Gheza, Biro Andrei, Gyla Alexandru.

Regiune Prahova: 105. Iţic Averbach. Comandantul Securităţii.

La Iaşi: 106. David Isidor şi 107.Vasile Dascălu.

 1. Ştefan Koller. Locotenent colonel de securitate. A funcţionat din 1952, în Ministerul Afacerilor Interne, în Direcţia Generală a Lagelor, iar între 1954 şi 1957 a fost comandantul închisorilor din Aiud şi apoi a Văcăreştilor.

Şi justiţia se afla în mâinile urmaşilor lui Cain:

 1. Avram Bunaciu, “măritat” cu o evreică. Secretar general la Ministerul de Interne. Preşedinte al Tribunalului Poporului.

La Parchetul general şi mai târziu, la Tribunalul Suprem:

 1. Alexandru Voitinovici. Apropiat colaborator al familiei Brukner (Brucan).
 2. Alexandra Sidorovici (soţia lui Silviu Brucan).

Aceştia au trimis în faţa plutoanelor de execuţie, sau la moarte lentă, în închisori, floarea intelectualităţii româneşti, care era vinovată de faptul că şi-a iubit ţara şi a militat pentru înălţarea neamului românesc.

În spatele Anei Pauker şi a baionetelor armatei roşii, având drept model procesele staliniste din anii 30, acuzatorul public Alexandra Sidorovici şi-a permis să urle şi să îndrepte arătătorul spre boxele în care se aflau nişte monştri sacri ai neamului românesc: Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Corneliu Coposu, Gheorghe Brăteanu, Constantin Titel Petrescu şi alţii.

Singurul minister în care predominau români era cel al agriculturii, dar dirijat, la nivelul Comitetului Central, de Alexandru Moghioroş.

La instituirea acestei stări politico-sociale au contribuit nu numai Kremlinul, ci şi organizaţiile mondiale evreieşti, interesate de extinderea comunismului pe întreaga planetă.

În lucrarea sa Contribuţia unor minorităţi naţionale la bolşevizarea României, analistul politic, generalul Neagu Cosma, arată că în România erau “instructori” israelieni, care instituiau sarcini speciale pentru Ambasada Israelului şi pentru evreii din România”: 112. Scholmo Leibovici, 113. Yeschaianu Dan.

Silviu Brucan (Samuil Brukner). Enumerat mai înainte. Cel mai teribil acuzator, redactor-şef al ziarului Scânteia.

La Botoşani: 114. Moritz Feller, 115. Ruchenstein,116.Solomovici.

Toată România era ocupată şi torturată de călăi de teapa unui Feller, Ruchenstein, Solomovici, Grundberg, Nicolschi, Grumberg, isterizaţi de un Brukner. (Ieronim Hristea, De la steaua lui David la steaua lui Rothschild, Editura Ţara noastră, Bucureşti, 2004, p. 326-336, 341, Neagu Cosma,Cupola-Din culisele securităţii, Editura Globus, Bucureşti, p. 44-83).

Numerotarea şi sublinierile de mai înainte aparţin-G.G.C.

[…]

Să presupunem că palestinienii, ajutaţi de o forţă militara straină, ar fi ajuns în fruntea Israelului şi ar fi lichidat israelienii valoroşi, politicieni, oameni de stiinţa, de cultura, rabini şi ar fi reuşit să-şi prelungeasca autoritatea la urmaşi, iar acestia să şi-o menţină. Ce ar face evreii din Israel şi nu numai? Ar actiona cu toate mijloacele pentru eliberare. Pentru preluarea destinului neamului lor în propriile mâini.

Gheorghe Gavrilă Copil

sursa: anonimus.ro

Comentariu saccsiv:

   Alte detalii despre cei de mai sus si despre altii asemenea puteti citi la:

Articolul zilei (11.07.2014): SCENARIU PERVERS – se aduc in fata justitiei tortionarii romani. DE CE NU SI STAPANII LOR EVREI?

Citez mai jos din exceptionala lucrare Romania – incotro? (partea 5):

În anul de învăţământ 1945 / 46, 25 tineri evrei au devenit studenţi în anul V la Facultatea de Medicină din Bucureşti, fără să prezinte dovada că absolvise anii I – IV. Din studenţii respectivi a făcut parte şi Nicolae Cajal, care apoi a îndeplinit funcţia de vicepreşedinte al Academiei Române (67-32, 33, 34) nefiind cunoscute elemente de bază ale acestei iniţiative de grup:

 • formă de învăţământ superior unde studenţii respectivi au urmat şi au promovat anii I-IV medicină;
 • activitatea desfăşurată de aceştia după terminarea studiilor la facultatea de medicină;
 • perioadă în care dr. Nicolae Cajal a fost membru şi apoi vicepreşedinte al Academiei Române;
 • contribuţia academicianului Nicolae Cajal la dezvoltarea ştiinţei medicale în România;

Un rol important pentru instalarea regimului comunist în România în perioada 1945-1948, revine francmasoneriei, reactivată după cel de al doilea război mondial. Dintre francmasonii cooperanţi, parveniţi la funcţii, au făcut parte şi: – Horia Hulubei – Mihail Sadoveanu – Mihai Ralea – Victor Eftimiu (64 -315). Pentru activitatea francmasonică desfăşurată în cadrul intelectualilor români, nu exista informaţii nici pentru:

 • identitatea organizaţiilor respective şi forurile externe de conducere a acestora;
 • conducătorii formaţiilor francmasonice interne şi efectivele de intelectuali înscrise în ele;
 • conţinutul statutelor de organizare şi de funcţionare;
 • temeiul legal pentru funcţionarea francmasoneriei în România;
 • realizările concrete în perioada comunistă, ale celor patru francmasoni nominalizaţi, pentru păstrarea şi dezvoltarea tradiţiei şi credinţei creştin – ortodoxă a neamului românesc.

În cadrul Academiei R.P.R., au fost făcute noi alegeri în zilele 1- 2 noiembrie 1948, cu care ocazie au devenit academicieni şi: – Mihail Roller, titular activ la secţia de istorie, filozofie şi economico – judiciară. – Simion Oieriu, membru corespondent la secţia de ştiinţe geologice, geografice şi biologice, (72-512) – rămânând necunoscute:

 • pregătirea profesională şi formele de învăţământ superior absolvite;
 • realizările anterioare obţinute de noii academicieni şi recunoscute oficial înainte de noiembrie 1948.

Din anul 1948, director al Securităţii regionale Cluj, a fost Patriciu Mihai, evreu, la ordinul căruia s-a desfăşurat acţiuni de reprimare a populaţiei româneşti din Valea Someşului (67 -76 -79 ). Despre această personalitate comunistă, a fost păstrat secretul şi asupra următoarelor acţiuni ale acestuia;

 • care i-a fost numele şi prenumele, înaintea participării sale ca membru al formaţiei comuniste române deplasată în Spania, pentru susţinerea regimului comunist (republican) în anul 1936 (66 – 26).
 • activitatea desfăşurată în România în perioada 1944 -1947;
 • pregătirea sa militară, pentru gradul de colonel, cu care a început cariera de comandant al securităţii – la Cluj.
 • componenţa etnică a cadrelor de conducere din Securitatea regională Cluj;
 • motivarea înscenării unei organizaţii subversive a locuitorilor români din zona, denumită „Garda Albă”
 • numărul locuitorilor din zona arestaţi, judecaţi şi condamnaţi, şi natura vinovăţiilor acestora;
 • durata cât a condus Securitatea Regională Cluj şi activitatea desfăşurată după pensionare;
 • situaţia materială a familiei sale;
 • identitatea copiilor, pregătirea lor profesională şi starea economică a acestora.

În perioada 1953 -1973 au plecat din România, în special în Israel, peste 400.000 de evrei. (15-352) În Monitorul Oficial I Nr. 114/ 13 februarie 2008, a fost publicată Hotărârea de Guvern Nr. 130 prin care au fost declasificate şi 46 Hotărâri ale Consiliului de Miniştri din anii 1961 – 1965 cu următoarele componente, fără identitatea persoanelor respective:

 • – renunţarea la cetăţenia română unui număr de 14779 solicitatori, cuprinşi în 34 H.C.M.-uri
 • – retragerea cetăţeniei române cu două H.C.M.-uri pentru 56 de cazuri;
 • – acordarea cetăţeniei cu şapte H.C.M.-uri, la un număr de 1076 indivizi care au stat în ţara noastră fără cetăţenie română;
 • – acordarea cetăţeniei române pentru 345 solicitanţi, cuprinşi în trei H.C.M.-uri.

Pentru cunoaşterea realităţii demografice din ţara noastră sunt necesare măcar următoarele informaţii oficiale:

 • efectivele evreilor care au renunţat la cetăţenia română în perioada comunistă 1944 -1964 şi în perioada 1965 -1989, pe localităţi;
 • nominalizarea celor care au stat în România fără cetăţenie şi funcţiile care au fost îndeplinite de aceştia, pe localităţi;
 • nominalizarea celor cărora li s-a retras cetăţenia română şi faptele comise de dânşii;
 • motivarea părăsirii ţării de către evrei, după consolidarea regimului de exploatare comunistă în Români;

Comentariu saccsiv:

Probabil ca cei 400 000 au plecat pentru ca si-au facut treaba si aveau o alta treaba pe alte meleaguri.

Iata si ce putem citi la Romania – incotro? (partea 6):

Comerţul exterior al României a fost transformat într-o sursă de venituri a jefuitorilor avuţiei naţionale.

Întrucât funcţionarii comerţului exterior românesc au fost de origine etnică evreiască (67-88) sunt necesare următoarele informaţii măcar pentru anul 1989:

 • numărul total al funcţionarilor din cadrul ministerului respectiv, alte ministere şi din cadrul unităţilor producătoare de produse şi servicii pentru export, pe instituţii şi pe localităţi;
 • numărul total al funcţionarilor de etnie israelită, din cel cuprins la punctul anterior.

Operaţiuni frauduloase în comerţul exterior al ţării noastre, au fost provocate şi de grupul condus de Donah Andrei, directorul general al Agro import – Export, grup care a păgubit economia ţării cu 300 milioane lei – echivalent în dolari – sustragere care a fost depusă la o bancă din Elveţia.

Prin sentinţa dată, vinovaţii au fost condamnaţi la moarte, pedeapsa care a fost comutată şi după puţin timp, aceştia se aflau în Israel (67- 89), neexistând informaţii oficiale nici pentru:

 • componenţa formaţiei de infractori care au operat în cadrul unităţii economice respective şi funcţiile pe care le-au îndeplinit;
 • conţinutul sentinţei de condamnare la moarte a vinovaţilor şi volumul pagubelor provocate de aceştia;
 • conţinutul documentului emis pentru eliberarea din închisoare a acestor infractori şi a documentului emis de statul nostru pentru aprobarea părăsirii ţării de către aceştia;
 • volumul pagubelor care trebuiau recuperate de la vinovaţii respectivi, la data plecării acestora din România şi modul cum a fost încasat;

Comentariu saccsiv:

Despre evreii Teohari Georgescu si Ana Pauker cititi va rog si:

COINCIDENTA? 14 mai 1948 – infiintarea statului Israel. 14 mai 1948 – 10 000 de arestari in Romania

Foto: evreica ANA PAUKER in revista TIME din 20 septembrie 1948 – “CEA MAI PUTERNICA FEMEIE DIN LUME”

Cititi va rog si:

Personalitati si organizatii: SILVIU BRUCAN (SAUL BRUCKNER)

VIDEO: Agenti sovietici (EVREI) in Romania. Completari pentru a se intelege ca ticalosul COMUNISM n-a fost inventat de STALIN si nici n-a aparut in RUSIA … Ceea ce s-a petrecut a fost doar o repetitie a ceea ce se doreste sa fie …

Asadar au fost puzderie la instaurarea putregaiului numit bolsevism. Dar n-au aparut atunci in Romania. Au inceput sa actioneze pe aici cu 100 de ani inainte, fie direct, fie prin formidabila lor unealta masoneria:

MIHAI EMINESCU si EVREII

Ce scria JULES VERNE in “Castelul din Carpati” despre EVREI si TARANII ROMANI DIN TRANSILVANIA

RASCOALA de la 1907 si EVREII arendasi

Florin Stuparu: C. A. ROSETTI despre Revolutia Franceza si … evrei

Florin Stuparu: REVOLUTIA MASONICA de la 1848 in Principatele Romane

Florin Stuparu: Din LUCRAREA ANTI CRESTINA a masonului MIHAIL KOGALNICEANU

Florin Stuparu: SPIRU HARET – masonul fanatic ce a pus bazele invatamantului anti crestin in Romania

Florin Stuparu: ALEXANDRU IOAN CUZA – unealta a masoneriei, luptator impotriva ortodoxiei, stricator de neam, cel ce s-a straduit sa puna bazele unui stat antihristic …

   Si foarte important:

Principalii folcloristi si lingvisti romani au fost … evrei

 

Tagged with: , , ,

38 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ioan C. said, on iulie 24, 2015 at 11:37 am

  Petre Țuțea – Creștinul nu poate fi antisemit

  “Nu am fost şi nu sînt antisemit, pentru că ar însemna să fiu anticreştin. Pentru că, să fim cinstiţi, Hristos nu e din Fălticeni.”
  (322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000, pag. 20)

  “Eu sunt iudeocentric în cultura Europei, că dacă scoţi Biblia din Europa atunci Shakespeare devine un glumeţ tragic. Fără Biblie europenii, chiar şi laureaţii premiului Nobel, dormeau în crăci. Ştiinţa şi filozofia greacă sînt foarte folositoare, dar nu sînt mîntuitoare. Prima carte mîntuitoare şi consolatoare pe continent – suverană – e Biblia.”
  (322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000, pag. 22)

  Apreciat de 1 persoană

  • Radu said, on iulie 24, 2015 at 2:02 pm

   Astea sunt argumente si dovezi excelente sa ii convingi pe spalatii pe creier sau ca sa te aperi cand vreun nebun te acuza sau ne acuza pe nedrept doar pentru faptul ca avem curajul sa spunem adevarului pe nume.
   II inchizi gura nu mai are ce sa mai zica.

   Excelente paragrafe domnule Ioan !

   Apreciază

   • Ioan C. said, on iulie 24, 2015 at 4:38 pm

    Mulţumesc, dar meritul e al gânditorulului Ţuţea, eu doar i-am postat aprecierile. 🙂

    Apreciază

  • tanase said, on iulie 24, 2015 at 5:06 pm

   Desigur – „crestinul (ortodox) nu poate fi antisemit” ci doar anti-jidan, anti-tradator, anti-securist, tinand-o tot asa pana la anti-antihrist. Asta e legea ce trebuie sa o aiba un crestin ortodox in inima lui, sa fie intelept si sa inteleaga vremurile care sunt, sa ceara ajutorul lui Dumnezeu in toate hotararile sale.
   Doamne-ajuta!

   Apreciat de 1 persoană

 2. geo said, on iulie 24, 2015 at 1:07 pm

  În urmă cu 98 de ani avea loc cea mai mare bătălie de pe Frontul românesc din Primul Război Mondial: „Mărăşeşti fu mormântul iluziilor germane”

  http://www.descopera.ro/dnews/14631595-in-urma-cu-98-de-ani-avea-loc-cea-mai-mare-batalie-de-pe-frontul-romanesc-din-primul-razboi-mondial-marasesti-fu-mormantul-iluziilor-germane

  Apreciază

 3. valentin said, on iulie 24, 2015 at 4:28 pm

  noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni

  Apreciază

  • safimvigilenti said, on iulie 24, 2015 at 7:52 pm

   aici unde? peste jumatate din terenul agricol nu mai e in stapanirea noastra, paduri, cladiri, fabrici, magazine, stat si guvern cam la fel…

   Apreciază

   • nikodim said, on iulie 24, 2015 at 9:01 pm

    Chiar, peste ce ne mai vedem noi stapani? Ca in curand nici pe propriile case nu vom mai fi stapani, la cum se impun impozitele, taxele si tot felul de periodice „asigurari” si „expertize” care se impun conform „normelor” si altele asemenea care se vor impune, de nu nu va mai avea omul cu ce sa le plateasca si va ajunge iobagul total al „comunitatii internationale civilizate”.

    Apreciază

  • safimvigilenti said, on iulie 24, 2015 at 8:14 pm

   hahahahahahaha, buna asta !!!
   la fel o sa ne recomande si cand o sa legifereze homosexualitatea si cand o sa bage crestinii la puscarie si cand o sa vina fiara sa ne puna semnul pe mana, daca mai traim pana atunci….

   Apreciază

 4. Radu Humor said, on iulie 24, 2015 at 6:05 pm

  Suntem de râsul lumii :
  Îl condamnăm pe nenorocitul ăsta la 20 de ani închisoare şi pe adevăraţii torţionari, cei de teapa lui Brucan, Tismăneanu, Roman sau Patapievici, alogenii sosiţi pe tancurile sovietice, care au dirijat şi ordonat toate aceste crime împotriva Poporului român, distrugând elitele naţionale îi plătim din greu de la buget ! Noroc că reptila Brucan a dat ortu popii (rabinului), dar odraslele celorlalţi încă ne râd în nas !
  Halal, dreptate !

  Apreciază

 5. Andrei said, on iulie 24, 2015 at 6:13 pm

  Trist…

  Apreciază

 6. Andrei said, on iulie 24, 2015 at 6:18 pm

  Trist ca urmasii celor mai mari nobili ai lui Hristos, singura aristocratie ramasa dupa distrugerea Bizantului(cu Serbia si BUlgaria in el), si Rusiei…singura aristocratie ortodoxa razesimea si boierimea moldo-valaha, steaua lumii crestine, si farul umanitatii in adevar, a fost distrusa de evreii ce trebuiau luminati de aceasta aristocratie care unic in lume, stiti ce facea…cand un evreu de boteza ortodox, il facea boier, cum l-a facut pe stramosul meu care s-a casatorit cu fata logofatului de straini pe judetul Saac, si atunci l-au facut si pe el boier…ca s-a botezat ortodox..a scris Mihai Razvan Ungureanu doctorat pe tema asta cititi-l…si evreii n-au vrut boierie in Hristos ci desfranare in satana comunista atee si bancking-gayista.

  Apreciază

 7. Andrei said, on iulie 24, 2015 at 6:24 pm

  http://www.librariaeminescu.ro/ro/isbn/973-703-051-6/Mihai-Razvan-Ungureanu__Convertire-si-integrarea-religioasa-in-Moldova-la-inceputul-epocii-moderne.html asta e doctoratul lui Ungureanu in care arata cum daca un evrei ca stramosul meu Aaron(si nu dau numele de familie ca inca il port) s-a facut Aurelian si s-a botezat ortodox…l-a facut boier..asa era legea..caci se credea ca evreii sunt sfinti si toti nobili, doar trebuie sa se boteze si atunci devenea vie functia nobila in ei..caci Sfantul Pavel spune ca sunt alesi pentru parintii lor..dar numai in Hristos nu in curva satanei mondiale a dezbinarii si falsului Sionism

  ba fratii mei intru Avraam si Hristos, Sionul e in Apocalipsa, e unic, si da e pentru voi, dar cu Hristos, in Treime, asa cum spunea si Filon, si toti cei vechi, nu rabinii jegosi de azi escroci ce vand apa sfintita cu scuipatul lor(si care sa vina la adevar daca vor nu sa stea in balta scarboasa a cabalei cu reincarnare si gilgul si jeg si ein sof si jeg si jeg si jeg). Veniti la HRistos…sa aveti Sion ca este Sion acolo si vine lumina la Ierusalim..nu sa aveti „sion” sprijinit de poponarii din america…cum va place fratii mei in Hristos, de sange, dar dusmani credintei mele, ce eu de neam evreu fiind o am in neam de la 1824, cum va place cand america o sa va oblige sa legalizati total pe poponari ca „casatorie”, ca oricum sunteti rusine pamantul ca aveti deja parteneriat civil….sclavilor ai pacatului …eu evreilor sunt liber in Hristos si mostenesc grad de noblete si diploma de la Alexandru Ipsilante, domnul mare al ortodoxiei universale…si pe mama e tainic si nu se spune…dar voi ce aveti evreilor…ce face acuma Goldman…le place cu poponari la bancheri? cum face bani banca pentru america sodomita…ce l-a intamplat cu Sodoma evreilor?? veniti la HRistos si mutati Goldman in RUsia mai fratii mei…acuma voi faceti bani pentru poponari..pai va place? ziceti asa..lasa-i ca-s goimi, stim noi..nu e asa..goimi goimi dar nu ii mentii goimi, ca spune legea sa nu ai pe mosie sclav goim poponar…sau idolatru..voi in america aveti pe mosie poponari ….ce faceti acuma?

  Apreciază

 8. Andrei said, on iulie 24, 2015 at 6:26 pm

  Goldman Sachs era mandria natiunii…si acuma Goldman Sachs va spijini legea poponautilor de la congres casa alba si de la goimi? cum e fratilor de la Goldman…veniti la Hristos neispravitilor sa fiti cu adevarat stapanii lumii, nu sa aveti lumea in arenda de la homosexuali, ca homosexualii ne-au dat america in arenda, dar doar in arenda, caci e a poponarilor inca..cu HRistos in ortodoxie america poate sa fie stapanire, nu arenda, unita in Rusia si sub Rusia…sunt utopii nebune dar simt ca trebuie spuse..altfel ce sionisti suntem? sionisti e carton ca Herzel, sclavul homosexualilor austrieci?

  Apreciază

 9. nikodim said, on iulie 24, 2015 at 9:15 pm

  Oricum, baietii astia smecheri, au extraordinarul merit malefic de a fi inoculat in mintile si constiinta lumii ratacite si manipulabile, ca faptele lor si sistemul lor mult hulit marxist-leninist se datoreaza rusilor, care rusi trebuie sa poarte vesnic vina in fata lumii pentru tot ceea ce defapt au scornit si implementat acesti malefici, inclusiv si mai ales insisi rusilor. Au realizat foarte perfid egalitatea intre conceptul de „rus” si „bolsevic”, la fel cum au facut sinonime cuvintele „semit” si „sionist”.

  Apreciază

 10. […] HOLOCAUSTUL EVREILOR IMPOTRIVA ROMANILOR: Evrei in structurile de decizie ale statului român. Din c… […]

  Apreciază

 11. nic said, on august 6, 2015 at 11:59 am

  Atat bolsevismul cat si nazismul au aceleasi origini … jidovesti …. De cand sunt jidanii , semiti ? Hitler , Lenin , Marx , Stalin cu toata clica lor criminala care au insangerat istoria omenirii = JIDANI . Ei isi asuma , isi aroga toate razboaiele omenirii ca si toate loviturile de stat mascate sub denumirea de revolutii , mainile lor sunt pline de sangele nevinovatilor care au fost ucisi pentru a fi facuti jertfe de carne umana , jertfe aduse lui Lucifer … cel caruia i se inchina de fapt …

  Apreciază

 12. […] HOLOCAUSTUL EVREILOR IMPOTRIVA ROMANILOR: Evrei in structurile de decizie ale statului român. Din c… […]

  Apreciază

 13. […] HOLOCAUSTUL EVREILOR IMPOTRIVA ROMANILOR: Evrei in structurile de decizie ale statului român. Din c… […]

  Apreciază

 14. Lista ne-isprăviților - Ion Coja said, on septembrie 10, 2015 at 9:42 am

  […] . 9. http://www.imagofactory.ro/muzee/mnar/ZAMBA_ROM/ZAMBA_ROM.html 10.  https://saccsiv.wordpress.com/2015/07/24/holocaustul-evreilor-impotriva-romanilor-evrei-in-structuri… […]

  Apreciază

 15. Sită Deasă said, on octombrie 12, 2015 at 11:16 am

  Evreul David Cole, despre cea mai mare minciuna a secolului XX.

  Urmariti cu cea mai mare atentie acest documentar de exceptie:

  Apreciază

 16. […] HOLOCAUSTUL EVREILOR IMPOTRIVA ROMANILOR: Evrei in structurile de decizie ale statului român. Din c… […]

  Apreciază

 17. […] HOLOCAUSTUL EVREILOR IMPOTRIVA ROMANILOR: Evrei in structurile de decizie ale statului român. Din c… […]

  Apreciază

 18. […] HOLOCAUSTUL EVREILOR IMPOTRIVA ROMANILOR: Evrei in structurile de decizie ale statului român. Din c… […]

  Apreciază

 19. […] HOLOCAUSTUL EVREILOR IMPOTRIVA ROMANILOR: Evrei in structurile de decizie ale statului român. Din c… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: