SACCSIV – blog ortodox

Text ESENTIAL despre ECUMENISM: Mărturisire de Credință întocmită de Schitul românesc Prodromou din Sfântul Munte. SA CITIM caci multi NU STIM, doar zicem ca stim …

Posted in Uncategorized by saccsiv on iunie 8, 2015

Ecumenismul este parte componenta esentiala a terenului pregatit antihristului. Cele de mai jos traditionalistii le stiu deja sau cel putin ar trebui sa le stie.

Citez din respectiva Marturisire de Credinta:

Dezaprobăm ca panerezie şi respingem în mod public ecumenismul sub toate formele sale:

 1. a) Prezența Bisericii Ortodoxe Române și a celorlalte Biserici Ortodoxe Locale în «Consiliul Mondial al Bisericilor»,
 2. b) Erezia conform căreia Ortodoxia ar fi doar o parte a Bisericii,
 3. c) Erezia conform căreia toate confesiunile creștine ar fi ramuri ale Bisericii celei Una,
 4. d) Erezia conform căreia Biserica Ortodoxă ar fi o Biserică între multe alte «familii de Biserici» care împreună ar alcătui Biserica cea Una,
 5. e) Erezia conform căreia unitatea Bisericii s-ar fi pierdut. Biserica, conform învățăturii ortodoxe, este Una și Unică, întrucât Capul Ei este Unul Domn Iisus Hristos. Unitatea Bisericii se exprimă prin unitatea de credință, de cult și de administrare și prin supunerea credincioșilor față de ierarhia Ei, atâta timp cât ierarhia păstrează unitatea de credință.
 6. f) Erezia conform căreia Biserica «ar fi divizată în confesiuni creștine» și că noi, acum, ca niște «noi Părinți», chipurile, va trebui «să regăsim unitatea ei» prin «minimalismul dogmatic», adică acceptând ca bază a unirii Ortodocșilor cu ereziile o credință minimală, adică doar credința în Sfânta Treime și în Iisus Hristos ca Dumnezeu Întrupat și Mântuitor, trecând cu vederea toate celelalte dogme ale Bisericii, inclusiv preoția sacramentală, sfintele icoane, Harul necreat, cinstirea sfinților etc.
 7. g) Erezia conform căreia există o «unitate nevăzută» a Bisericii prin credința comună în Sfânta Treime și în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, și că aceasta («unitatea nevăzută») va fi urmată de o «unitate văzută», care se va împlini prin unirea ”confesiunilor” (unitate în diversitate a dogmelor și a tradițiilor).
 8. h) Erezia conform căreia este suficient să crezi în Sfânta Treime și în Domnul Iisus ca Dumnezeu și Mântuitor ca să faci parte din Biserică. Cu alte cuvinte, Biserica este considerată o adunare a tuturor «confesiunilor» creștine.
 9. i) Erezia conform căreia Biserica Ortodoxă și erezia Papismului ar fi «biserici surori» sau «cei doi plămâni», prin care respiră Biserica cea Una.
 10. j) Erezia conform căreia între Biserica Ortodoxă și erezia Papismului nu există nici o diferență dogmatică, afirmând că singura diferență ar fi primatul mondial al puterii «papei» Romei asupra Bisericii Universale.
 11. k) Acordurile neortodoxe semnate de reprezentanții Bisericilor Ortodoxe în cadrul dialogului intercreștin. În acest punct dorim să subliniem că nu suntem împotriva dialogului, cu condiția ca acesta să se desfășoare pe baze ortodoxe și să aibă drept scop întoarcerea ereticilor în Biserica Ortodoxă prin catehizare, lepădarea de erezia lor și prin Tainele Botezului, a Mirungerii și a Dumnezeieștii Euharistii.
 12. l) Acceptarea de către Biserica Ortodoxă Română a dialogului de la Chambesy, potrivit căruia ereticii anticalcedonieni monofiziți, așa-zișii miafiziți, urmași ai ereziei lui Sever de Antiohia, sunt recunoscuți ca ortodocși. Monofiziții/Miafiziții învăța că Hristos, după unirea firilor, are o singură fire compusă și resping faptul că cele două firi în Hristos s-au unit în chip neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit într-o Persoană a lui Dumnezeu Cuvântul, fiecare fire păstrându-și voința și energia ei. Respectivii ereticii nu acceptă învățătura Sfintelor Sinoade IV, V, VI și VII Ecumenice și rămân în rătăcire și în afara Bisericii. De asemenea, textul de la Chambesy susține că anatematizarea lor ar fi fost cauzată de o simplă neînțelegere terminologică, și că, prin urmare, nu ar exista nici o diferență dogmatică între Biserica Ortodoxă și grupările eretice monofizite (Copți, Armeni, Siro-iacobiți, malabarieni, Etiopieni), lucru absolut inadmisibil.
 13. m) Acordul de la Balamand, pe baza căruia reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale au acceptat un nou tip de Uniație și au recunoscut pseudo-tainele ereticilor papistași. Acordul respectiv a fost respins de către reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Locale întruniți la Baltimore, în anul 2000.
 14. n) Erezia conform căreia Filioque (purcederea Duhului Sfânt «și de la Fiul») ar fi doar o simplă neînțelegere terminologică, iar nu o alterare a dogmei Sfintei Treimi, pe care ne-a descoperit-o Însuși Dumnezeu prin Fiul Său Întrupat, Iisus Hristos[5].
 15. o) Așa-zisa «ridicare a anatemelor» dintre ortodocși și papistași, dar și dintre ortodocși și monofiziți, monoteliți și monoenergiști, anateme pronunțate de Sfintele Sinoade Ecumenice. Conform învățăturii ortodoxe, o anatemă dogmatică nu poate fi anulată în chip magic, dacă nu sunt înlăturate mai întâi cauzele anatematizării.
 16. p) Erezia conform căreia ar exista Har mântuitor și în afara Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești și că ar exista botez valid și Har lucrător al preoției și în afara Bisericii Ortodoxe. Însă, după cum se știe, simpla prezență istorică a unei succesiuni de la Apostoli până azi și simpla rostire a formulei Sfintei Treimi nu validează «tainele» ereticilor.
 17. q) Opinia conform căreia Sfinții și de Dumnezeu purtătorii Părinți nu mai pot fi actuali în zilele noastre, erezie care neagă în esență prezența Duhului Sfânt în Sfinții și de Dumnezeu purtătorii Părinți ai Sfintelor Sinoade Ecumenice și, prin urmare, însăşi continuitatea existenței Bisericii ca instituție divino-umană.
 18. r) Opinia care afirmă că nu cunoaștem care sunt granițele dintre Biserica Ortodoxă și erezie, conform căreia toată omenirea este încorporată într-o «Biserica nevăzută». Potrivit învățăturii ortodoxe, Biserica este Biserica Istorică, văzută, care deține succesiune apostolică și păstrează Dreapta Credință, adică dogmele formulate la Sinoadele Ecumenice și anatemele care delimitează Adevărul dogmatic de minciuna eretică, și îl transmite mai departe până la sfârșitul veacurilor. Această Biserică este Biserica Ortodoxă.
 19. s) Erezia potrivit căreia, într-un anume fel, și ereticii sunt încorporați în Biserică.
 20. t) Concepția conform căreia numărul de credincioși constituie criteriul Adevăratei Biserici. Conform învățăturii ortodoxe, criteriul Adevăratei Biserici este păstrarea nealterată a Adevărului revelat.
 21. u) Transformarea pogorământului, a iconomiei, în dogmă și canon. Conform învățăturii ortodoxe, pogorământul este o derogare temporară de la acrivia, de la canonul credinței, pentru neputințe omenești în circumstanțe excepționale, având ca scop aducerea oamenilor la dreapta credință, în ciuda piedicilor obiective. Pogorământul se aplică doar în cazuri excepționale, pentru atingerea unui scop bun în circumstanțe adverse. Dacă însă lipsesc aceste situații excepționale, continuarea aplicării pogorământului perturbă și eludează rânduiala canonică și astfel nu constituie o înțeleaptă adaptare, ci o nesocotire a sfintelor așezăminte și, prin urmare, conduce la nesocotirea Ortodoxiei.
 22. v) Așa-numitele «căsătorii mixte» între ortodocși și neortodocși, pentru că nu se pot uni cele contrare, dat fiind că premisa fundamentală a tainei Nunții este credința ortodoxă comună a mirilor, care trebuie să fie botezați etc. Taina Căsătoriei este taina dragostei și a unirii pe baza dreptei credințe. Nu se poate acorda această Taină numai unui singur membru, celui ortodox. De aceea, căsătoria mixtă este nulă, și în același timp constituie rugăciune în comun cu eterodocșii.
 23. w) Negarea egalității Persoanelor Sfintei Treimi. Conform învățăturii ortodoxe, însușirile ipostatice, adică faptul că Tatăl este nenăscut, Fiul este născut și Duhul Sfânt purces, arată modul de existentă al fiecărei Persoane. În același timp, Persoanele sunt egale în slavă și adorare, având aceeași esență.
 24. x) Opinia conform căreia Patriarhul Ecumenic ar fi primul fără-de-egal. Această opinie are la bază erezia care neagă egalitatea Persoanelor Sfintei Treimi.

Dar sa vedem ce putem citi pe larg la articolul Și Sinaxa Clericilor și Monahilor Ortodocși din Grecia a adoptat o nouă Mărturisire de Credință întocmită de Schitul românesc Prodromou din Sfântul Munte de pe blogul fratilor de la Graiul Ortodox:

 

(more…)

REIKI – explicatia DRACEASCA a vindecarii lui GABRIEL COTABITA …

Posted in Uncategorized by saccsiv on iunie 8, 2015

Iata ce putem citi la Gabriel Cotabiţă face progrese. Secretul vindecării miraculoase a artistului:

Gabriel Cotabiţă a uimit pe toată lumea cu recuperarea sa de necrezut, iar secretul s-ar părea că stă în tehnica „Reiki”, în care Cotabiţă este maestru.

Cunoscutii lui sunt convinşi că artistul ar fi primit ajutor astral, iar practicanţii tehnicii Reiki se aşteaptă ca Gabriel Cotabiţă să se întoarcă îmbogăţit spiritual din experienţa dintre viaţă şi moarte prin care a trecut.

„Tehnica Reiki poate să fie atât de puternică pentru o persoană aflată în situaţia lui Gabriel Cotabiţă în momentul în care te ajută un coleg de-al tău maestru în timp ce tu te afli în comă, pe un pat de spital. Este foarte greu ca personajul aflt în comă să poată să se ajute de tehnica Reiki. Dar el, aflat pe un numit stadiu al evoluţiei lui spirituale şi fiind un om care a înţeles nişte lucruri despre viaţă, mie mi-a dat foarte clar sentimentul că avea o anumită forţă interioară”, a declarat, la România TV, Cristina Demetrescu, astrolog şi maestru Reiki.

Aceasta a explicat că Reiki este o tehnică pe care o asimilzei mai mult prin iniţiere decât prin învăţare şi că te ajută să captezi energie universală pe care apoi o amplifici şi o foloseşti pentru vindecare. „Reiki îţi creează un upgrade spiritual, iar în momentul în care ajungi să ai o experienţă între viaţă şi moarte, cum a avut Gabriel Cotabiţă, te întorci de acolo cu anumite câştiguri. Este foarte posibil ca Gabriel Cotabiţă să fi intrat într-un fel de revizie astrală şi să vină mult mai înţelept de acolo”, a explicat Cristina Demetrescu.

Gabriel Cotabita este practicant Reiki de mai bine de zece ani, tehnica prin care japonezii spun ca fiecare adept primeste la initiere un numar de ingeri care il ajuta la vindecarea fizica si spirituala.

Chiar artistul recunostea in presa cu mai multi ani in urma ca s-a vindecat sufleteste si chiar fizic prin tehnica Reiki si spunea ca nivelul la care se afla atunci ii permitea chiar sa faca si altora terapie.

Intre timp, Cotabita ajunsese la nivelul de maestru, fapt ce i-ar fi adus, conform adeptilor acestei tehnici, o mare forta interioara si un numar mai mare de ingeri care sa-l ajute in demersurile sale de vindecare.

Tehnica Reiki este utilizata de multe dintre vedetele din Romania. Teoretic, ea consta in vindecare prin folosirea energiei universale si confera atat celui care primeste, cat si terapeutului o mai buna circulatie in organism a energiei care sustine viata si deblocheaza centrii energetici. Sistemul a fost descoperit la sfarsitul secolului al XIX-lea de japonezul Mikao Usui.

   Comentariu saccsiv:

   Cititi va rog si:

DEMONIZAREA prin REIKI …

Revenirea lui GABRIEL COTABITA demonstreaza inca o data ca “MOARTEA CEREBRALA” nu este decat o INVENTIE TICALOSITA folosita pentru HACUIREA DE VII a “DONATORILOR”

 

Tagged with: ,

CE STITI? Medicii vor fi chemati in curand la cursuri in care vor fi initiati cum sa faca implantul cu cip la pacienti?

Posted in Uncategorized by saccsiv on iunie 8, 2015

Iata comentariul sorei Aurora postat la articolul CATERISITI-L de urgenta! Iata HULELE preotului prof. univ. onorar dr. ALEXANDRU I. STAN:

STIRE DE ULTIMA ORA LEGAT DE CIPURI :
Parintele meu paroh a vorbit de curand cu o doctorita si a aflat de la ea ca medicii (cred ca cei de familie) vor fi chemati in curand la niste cursuri in care vor fi initiati cum sa faca implantul cu cip la pacienti. Va rog sa va informati pe la prietenii medici, cei care aveti. Parintele a ramas stupefiat, crezand ca implantul cu cip va incepe peste vreo 30 de ani. Eu recomand DE REVAZUT FILMELE ”SAREA PAMANTULUI”, toate seriile aparute.

 

%d blogeri au apreciat: