SACCSIV – blog ortodox

SCRISOARE DESCHISA: Vaccinurile nu pot fi obligatorii

Posted in Uncategorized by saccsiv on mai 16, 2015

   Iata ce putem citi la Vaccinurile nu pot fi obligatorii. FEDERAŢIA ORTODOXĂ PRO VITA către Ministrul Sănatăţii: SCRISOARE DESCHISĂ referitoare la proiectul de lege în privinţa impunerii obligativităţii vaccinărilor.:

SCRISOARE DESCHISĂ

referitoare la proiectul de lege în privinţa impunerii obligativităţii vaccinărilor

DOMNULE MINISTRU,

FEDERAŢIA ORGANIZAŢIILOR ORTODOXE PRO VITA DIN ROMÂNIA, reprezentată legal prin Preşedinte, vă înaintăm prezenta SCRISOARE DESCHISĂ:

FEDERAŢIA ORGANIZAŢIILOR ORTODOXE PRO VITA DIN ROMÂNIA este infiinţată în temeiul OG nr. 26/2000 şi potrivit art. 2 din acest act normativ, promovarea valorilor civice şi urmărirea realizării interesului sunt garantate pentru orice entitate ce funcţionează în temeiul acestei legi. În acest context, potrivit art. 6 din Statutul Federaţiei (fila 15) afirmarea valorilor vieţii persoanei umane şi a vocaţiei parentale reprezintă parte din obiectul de activitate al subscrisei. În acelaşi sens, potrivit art. 11 din Carta Federaţiei (fila 20) “principala responsabilitate faţă de viaţă şi calitatea vieţii revine părinţilor”, acesta fiind unul din cele 15 principii pentru care militeaza Federaţia. Cu alte cuvinte se observă ca pentru Federaţie, valorile vieţii persoanei umane şi responsabilitatea parentală reprezintă doua elemente esenţiale şi sunt valori promovate şi interese ridicate la rang de principiu.

În acest context, referitor la proiectul de lege la care s-a anunţat ca se lucrează, vă solicităm să aveţi în vedere urmatoarele aspecte de legalitate:

Potrivit disp art. 13 din Legea nr. 46/2003 pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa.

Este evident că in conţinutul noţiunii de responsabilitate a părinţilor intră şi acest drept prevăzut de art. 13 din Legea nr. 46/2003. În mod logic un părinte nu-şi poate asuma responsabilitatea decât numai în măsura în care este informat asupra aspectului cu privire la care urmează să-şi asume responsabilitatea. În mod corelativ tocmai din această informare decurge şi dreptul de a refuza intervenţia medicală.

A nu recunoaşte acest drept – ca şi element esenţial al responsabilităţii părinţilor – înseamnă a anihila responsabilitatea părinţilor prin forţa coercitivă a statului.

Potrivit art. 67 din Noul Cod Civil (NCC) nicio persoană nu poate fi supusă experienţelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenţii în scop terapeutic ori în scop de cercetare ştiinţifică decât în cazurile şi în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege.

Or legea nu prevede obligativitatea efectuării acestor intervenţii medicale care sunt vaccinurile, ci dimpotrivă prevede dreptul de a accepta sau refuza o intervenţie medicală (art 13 din Legea 46/2003).
DOMNULE MINISTRU, orice încercare de redactare a unei norme contrare, este făcută doar cu:

 1. Încălcarea principiului inviolabilităţii libertăţii persoanei reglementat de art. 23 alin. 1 din Constituţia Românieiprin faptul că simplul act al vaccinării constituie o contrângere a voinţei persoanei copilului, având în vedere că actul normativ incriminat reglementează posibilitatea efectuării vaccinului fără acordul prealabil al părinţilor.

IN LIPSA ACESTUI ACORD AL PĂRINŢILOR, EFECTUAREA INTERVENŢIEI MEDICALE ASUPRA COPILULUI ECHIVALEAZĂ CU ÎNCĂLCAREA PRINCIPIULUI ENUNŢAT (particularizat şi in art 64 NCC unde de asemenea se statuează aceeaşi condiţionare de o obligativitate legală care nu există).

 1. Încalcarea dreptului constituţional la viaţă şi dreptul integritate fizică şi psihică a persoanei consacrate de art. 22 alin. 1 din Constituţia Românieiprin faptul că actul vaccinării reprezintă un act medical preventiv, facultativ, fără să existe o garanţie suficientă şi rezonabilă împotriva riscurilor sau reacţiilor adverse ale acestuia, existând posibilitatea reală pentru persoana căreia i se administrează să i se pună în pericol viaţa, sănătatea şi integritatea fizică sau psihică.

Nu s-ar pune problema acestei încălcări dacă nu ar exista LIPSA TOTALĂ A UNEI GARANŢII SUFICIENTE ŞI REZONABILE ÎMPOTRIVA RISCURILOR.

Din toate cazurile dramatice apărute în presă urmare aplicarii unor vaccinuri si chiar din cuprinsul oricărui prospect de vaccin, rezultă că nu există nici o garanţie împotriva riscurilor sau reacţiilor adverse ale unui vaccin.  Aceste riscuri şi reacţii adverse pun in pericol viaţa, sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copilului.

 1. Încalcareaprincipiului constituţional al dreptului persoanei umane de a dispune de ea însăşi, principiu prevăzut de art. 26 alin. 2 din Constituţia României deoarece actul vaccinării constituie o ingerinţă nelegală în viaţa intimă şi privată a copilului şi în familia acestuia ÎN MĂSURA ÎN CARE NU EXISTĂ UN ACORD PREALABIL EFECTUĂRII ACESTUIA .
 2. Prin constrângerea efectuării unui vaccin se aduce atingere şi dreptului reglementat constituţional al libertăţii conştiinţei consacrat de art. 29 din Constituţia României, fiind obligatoriu să se reglementeze în conţinutul oricarui proiect legislativ dreptul părinţilor de a refuza administrarea vaccinului din motive religioase sau de conştiinţă (dreptul la obiecţiune de conştiinţă).
 3. Prin reglementarea efectuării vaccinurilor în mod obligatoriu s-ar aduce o atingere gravă şi dreptului la ocrotirea sănătăţii şi a dreptului special de protecţie a copiilor şi tinerilor, drepturi consacrate de art. 34 şi art. 49 din Constituţia României, prin faptul că nu se prezintă o garanţie suficientă şi rezonabilă de statul român că prin administrarea unui anumit tip de vaccin unui subiect uman nu i se pune în pericol acestuia viaţa sau integritatea fizică sau psihică.

Din aceasta perspectivă există două probleme esenţiale legate de administrarea unui vaccin:
1. administrarea lui nu garantează necontactarea bolii respective – a se vedea in acest sens şi explicaţiile oferite de sistemul medical după fiecare dramă produsă urmare unui vaccin (de ex. cazul fetitei decedate in judetul Suceava [1] in anul 2012 sau al sugarului paralizat in Slatina [2] in anul 2011);
2. riscurile si reactile adverse pe care le presupune sunt menţionate in chiar prospectul vaccinului dar şi in nenumărate studii medicale de specialitate devenite publice odată cu mediatizarea cazurilor frecvente de producere a reacţiilor adverse şi a riscurilor menţionate;

 1. Printr-un asemenea act normativ s-ar aduce o atingere gravă şi prevederilor constituţionale prevăzute de art. 53 alin. 1 şi 2 din Constituţia Românieicare reglementează cazurile excepţionale când se permite ca exerciţiul unor drepturi sau libertăţi să fie restrâns.

Obligativitatea efectuării vaccinurilor nu se impune pentru cazurile enumerate expres de Constituţie, şi anume: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; pevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru destul de grav. Recurenţa epidemiilor în cadrul populaţiilor vaccinate arată clar eficienţa nesigură a imunizării prin vaccinare în masă şiimportanţa discutabilă în consolidarea sănătăţii publice  (e.g.  Actuala epidemie de TBC din România se petrece într-o populaţie vaccinată cu BCG in proporţie de 95%).

 1. Obligativitatea unui act medical (vaccin) prevăzut intr-o lege este in contradicţie cu reglementările internaţionale privind atât etica şi cercetarea medicală, cât şi profesia de medic in general, reglementări legate de drepturile pacienţilorconsimţământul informatşi obligaţiile autorităţilor medicale.

S-ar încălca astfel Declaraţia de la Helsinki (Art. 3-10, 16-18, 25-32 ), Codul Nuremberg(Punctele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10), Raportul Belmont (Cap. 2, 3, 4, 6), Declaraţia de la Geneva.

 1. Existenţa efectelor adverse grave ale vaccinurilor(întregi clase noi de patologie certificate de studii publicate în literatura de specialitate sau chiar de producătorii de vaccinuri, în prospectul oficial)împiedică posibilitatea stipulării într-o lege a obligativităţii acestora.

Deontologia medicală şi jurisprudenţa internaţională nu admit ca rezonabilă nici măcar recomandarea unor acte medicale a căror beneficii sunt inferioare riscurilor, cu atât mai puţin obligativitatea unor proceduri dovedite drept potenţial periculoase şi controversate în ce priveşte eficienţa.

Astfel, in literatura ştiinţifică medicală se menţionează faptul că vaccinurile pot provoca:boli autoimune [3],[4],[5], boli neurologice [6], autism [7] , encefalită [8], diabet(tip I) [9],sindromul morţii subite a sugarului [10] şi alte afecţiuni grave [11].

Aceste afecţiuni postvaccinale au fost certificate şi de instanţe judecătoreşti sau medicale, iar producătorii responsabili puşi să platească despăgubiri victimelor [12], in jur de un milion de dolari pe caz [13].

 1. Printr-un asemenea act normativ s-ar aduce atingere Art. 2, Art. 3 şi Art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeanăreferitoare la respectarea libertăţilor şi drepturilor omului, protecţia specială a drepturilor copilului.

Cu încrederea că veţi avea în vedere aspectele mai sus argumentate , vă asigurăm, DOMNULE MINISTRU, de întreaga noastă stimă,

FEDERAŢIA ORGANIZAŢIILOR ORTODOXE PRO VITA DIN ROMÂNIA

Note:

[1] http://www.informatiata.ro/stire/Fetita-de-11-ani-moarta-de-rujeola-chiar-daca-a-fost-vaccinata-alti-22-de-copii-sunt-suspecti-de-boala-VIDEO/3256
[2] http://www.evz.ro/un-copil-de-un-an-si-patru-luni-paralizat-in-urma-unui-vaccin-949273.html
[3] Yehuda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin -„ Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants”, Journal of Autoimmunity, 2010;3:1-5
[4] Agmon-Levin N, Paz Z, Israeli E, Shoenfeld Y. -„Vaccines and autoimmunity”, Nat. Rev. Rheumatol., 2009;5(11):648-52
[5] Adam Austin, Angela Tincani, Shaye Kivity-“Transverse myelitis activation Post-H1N1 immunization: a case of adjuvant induction?”, Israel Medical Association Journal,vol.17, febr.2015
[6] Grose C, Spigland I.-“Guillain-Barré syndrome following administration of live measles vaccine”- American Journal of Medicine, 1976 Mar;60(3):441-3
[7] Young HA, Geier DA, Geier MR. -“Thimerosal exposure in infants and neurodevelopmental disorders” – Journal of Neurological Sciences, jurnalul oficial al World Federation of Neurology, afiliat OMS, 2008
[8] Avinoam Shuper – “Suspected measles-mumps-rubella vaccine-related encephalitis”- Scandinavian Journal of Infectious Diseases, sept.2010
[9] Harris Coulter, Ph.D.- “Childhood Vaccinations and Juvenile-Onset (Type-1) Diabetes” , 2005
[10] Prospectul oficial al vaccinului DTP produs de Tripedia, la pagina 11, la sectiunea Reactii adverse:http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM101580.pdf
[11] e. g. prospectul vaccinului Priorix produs de GSK, sectiunea despre reactii adverse:http://gsk.ro/Produsele-noastre/Vaccinuri/232/Priorix.aspx
[12] Vaccine Court Awards Millions to Two Children With Autism: http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/post2468343_b_2468343.html
[13] Copii care au dezvoltat autism, în urma vaccinărilor de rutină:http://www.financiarul.ro/2013/02/01/copii-care-au-dezvoltat-autism-in-urma-vaccinarilor-de-rutina/

 

40 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. aniush said, on mai 16, 2015 at 2:17 am

  Fratilor, statistica in Romania arata ca rata cazurilor grave este 1 la un milion. Din cate vad si aud imi pun intrebarea: oare realitatea arata asa? Personal ma indoiesc.

  Apreciat de 2 persoane

  • Radu Iacoboaie said, on mai 16, 2015 at 10:20 pm

   Răstignirea simbolică a liderului de la Kremlin este mai înainte de toate UN ATAC FAȚĂ DE PUTIN. Este vorba de o amenințare fățișă ocultă pentru că am înțeles că vizitatorii SUNT INVITAȚI SĂ BATĂ UN CUI ÎN MASCOTA CARE-L PREZINTĂ PE VLADIMIR PUTIN!… Este ca o DECLARAȚIE DE RĂZBOI DIN PARTEA MASONERIEI…

   Apreciază

  • Irina said, on mai 19, 2015 at 4:20 pm

   Eu am cunostiinta cre nu si-au vaccinat copii si am observa ca au o imunitate mai buna dect a copiilor vaccinati. In schimb stiu si o mamica care crede foarte mult in mafia farmaceutica si isi vaccineza toata ziua copilul care in scurt timp a fact astm desi in familie nu are nimeni aceasta boala, imunitatea este foarte precara, practic acel copil trebuie tinut in borcan cu tot cu vaccinuri, pentru ca ma intreb ce bacterie sau virus gripal rateaza.

   Apreciază

 2. Apologetica said, on mai 16, 2015 at 2:58 am

  Off topic – 1984:

  Facebook i-a șters contul regizorului Iulian Capsali chiar în timp ce scria un mesaj: Nici măcar nu m-au lăsat să mă apăr
  http://www.activenews.ro/stiri/Facebook-i-a-sters-contul-regizorului-Iulian-Capsali-chiar-in-timpul-unei-conversatii-Nici-macar-nu-m-au-lasat-sa-ma-apar-111963

  Apreciază

 3. Apologetica said, on mai 16, 2015 at 3:59 am

  Nu-l cunosc bine pe Iulian Capsali si nici nu stiu daca ai ceva impotriva lui.
  Eu am vrut sa subliniez doar faptul – daca mai era nevoie – ca fb actioneaza despotic…
  Aceasta imi aminteste si de stergerea contului duhovnicului aceluia care nu voia sa-si dea numele real.
  Oricum Facebook e un gunoi.
  Despre faptul ca nu s-a agitat nimeni din mass-media in cazul tau, nu stiu ce sa zic. La mass-media oficiala oricum nu aveai nici o pretentie. Ea probabil nici cazul lui Iulian Capsali nu-l va face public. Oricum un lucru e sigur: nu el a fost vinovat pentru cenzurarea ta, ci tot Facebook si apoi mass media oficiala. 😉

  Oare cine filtreaza informatiile de pe Facebook? Sunt sigur ca pentru Romania – sunt niste romani care fac treaba asta.

  Apreciat de 1 persoană

 4. Apologetica said, on mai 16, 2015 at 4:18 am

  Off topic 2:
  Peter Singer, susținător al uciderii copiilor după naștere și al relațiilor sexuale dintre oameni și animale, va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universității București
  http://www.activenews.ro/stiri-social/Peter-Singer-sustinator-al-uciderii-copiilor-dupa-nastere-si-al-relatiilor-sexuale-dintre-oameni-si-animale-va-primi-titlul-de-Doctor-Honoris-Causa-al-Universitatii-Bucuresti-112162

  Apreciat de 1 persoană

 5. Apologetica said, on mai 16, 2015 at 4:19 am

  Off topic 3

  Austriecii de la Schweighofer amenință că se retrag din România. Motivul – noul Cod Silvic
  http://www.activenews.ro/stiri-politic/Austriecii-de-la-Schweighofer-ameninta-ca-se-retrag-din-Romania.-Motivul-noul-Cod-Silvic-112328

  Comentariu: Sa se duca invartindu-se!

  Apreciat de 1 persoană

 6. aniush said, on mai 16, 2015 at 8:06 am

  Oameni buni va amintiti de scandalurile cu cainii maidanezi din 2013? Ce a fost atunci era in felul urmator: omoram sute de mii de caini din cauza ca intr-un parc un copil a fost mancat de 3 caini (sau cati erau) cu care de fapt el nu se intersectase in ziua respectiva si care se aflau ca pozitie diametral opus fata de copilul, care nici nu era in parc…era pe o proprietate privata langa parc. Ha? Cum vine asta? Asta e praf in ochii romanului.
  Adica romanul plateste statul sa rezolve o problema in mod onest si ei fac valva, ucid si isi baga banul in buzunar, al contribuabilului evident. Rezultatul: mor sute de mii de nevinovati si sunt furati alte multe milioane ca de n-ar fi prostii din ce ar trai desteptii.
  Acum cu vaccinarile la copii autoritatea sperie: vedeti ca de rujeola copiii mor pe capete. Da, se poate muri de rujeola, dar daca un copil are imunitatea scazuta sau e subnutrit sau nu are conditii de trai sau e bolnav de altceva. La noi cand eram copii din cateva sute nu a murit niciunul. Asta a fost doar un exemplu. Oamenii din ce in ce mai multi si-au dat seama, au invatat lectia de la treaba cu gripa porcina. Atunci ce-or fi zis: mai astia s-au prins incercam altceva, ii amenintam cu amenzi, cu puscaria. Daca vreunul ridica vocea si spune adevarul il bagam la inchisoare si mediatizam, ia uite ce a patit cutare, daca nu faceti, urmati voi…si vor veni cohortele sa vaccineze. Asadar in situatia asta e bine sa taci, sa zambesti frumos si sa nu duci discutii in contradictoriu cu medicul ca iti pui singur copilul in pericol.
  Alt aspect: vaccinurile sunt aduse de peste mari si tari, de la mari concerne, importate oficial de statul roman, dar de fapt ajung prin farmacii, unde sunt vandute la suprapret. Ce big business! Doar ca in spatele acestor masinatiuni sunt oameni ale caror scopuri sunt mult mai perverse. Ei nu cauta banul, cauta puterea, controlul.
  Isi fac legile lor fara sa iti dea tie posibilitatea sa te aperi. In ziua de azi Irod ucide in varianta modernizata.
  Ce va fi? Cumplit. Cineva avertiza: atentie sa nu fiti printre cei 10-15% sacrificati! Cei care vor reusi sa nu se vaccineze vor fi invingatori. Doamne ajuta tuturor!

  Apreciat de 1 persoană

  • Case said, on mai 16, 2015 at 11:15 am

   Pai de ce credeti ca se face atata tam tam cu vaccinurile, exact asa cum spuneai, sunt aduise din strainatate, unmare business, in timp ce institutul cantacuzino este pus pe butuci ? Cu institutul cantacuzino se face cum s-a facut cu toata economia romaneasca de 25 de ani – sa fie distrus ca sa nu faca concurenta strainilor. Pentru subminarea economiei nationale de ce nu ii cerceteaza nimeni?

   Apreciat de 1 persoană

  • Irina said, on mai 19, 2015 at 4:25 pm

   Nu mai pot, crapa fierea in ei pana cand nu-si vad si ultima doza de vaccin vanduta nu au stare, nenorocitii.

   Apreciază

 7. scortisoara said, on mai 16, 2015 at 9:06 am

  Stati sa vedeti cand vor da o lege prin care obliga toata populatia adulta ( sau nu ) sa fac un set de analize ca sa poata inregimenta si pe cei neasigurati printre alte motive …. Cum bre, eu nu sunt stapana pe corpul meu ? Daca sunt sanatoasa de ce ma pui sa fac analize ? Voi face analize cand voi constata ca ceva nu e in regula in starea mea fizica si le voi face pe banii mei si treaba mea la ce cabinet ma voi duce .
  Pr. Justin Parvu , spunea ca doar un razboi ai mai poate opri pe astia din marsul lor catre iadul biometric .
  AM vizionat un film aseara pe net dar nu am apucat sa-l vad pe tot pentru ca am adormit . Nu stiu cum s-a terminat dar era interesant : cu nanotehnologie etc… M-a facut sa ma gandesc daca nu ne pot baga si in apa imbuteliata nanodispozitive si noi nu stim .

  Filmul se numeste ” Oamenii regelui :serviciul secret „(2014)

  Kingsman este o organizatie secreta care se ocupa cu asigurarea pacii in intreaga lume …..

  Apreciat de 1 persoană

 8. Radu Iacoboaie said, on mai 16, 2015 at 10:26 am

  Subscriu acestui demers pentru că este vorba despre o nouă restrângere a drepturilor si libertății cetățenilor români. Nu statul român doreste acest lucru, ci anumite cercuri oculte cu influență asupra factorilor de decizie. Este un abuz!…

  Apreciază

 9. Daniel Focsa said, on mai 16, 2015 at 11:22 am

  „Peste câteva zeci de ani, poate nici eu, nici cei care nu au loc de mine – fie ei intelectuali sau simpli securişti – nu vom mai fi pe această lume. Dar cărţile mele vor rămâne. Îmi place foarte mult o vorbă pe care a spus-o arhimandritul Sofronie Saharov, un sfânt al zilelor noastre, un exemplu demn de urmat de către oricine: „Eu nu am fost decât un om care a iubit frumosul”.

  http://edituramateescu.ro/2014/04/%E2%80%9Eharul-scrisului-nu-ti-l-poate-da-securitatea-ci-numai-dumnezeu%E2%80%9D/

  Apreciat de 1 persoană

 10. AKRITAS said, on mai 16, 2015 at 2:14 pm

  http://m.activenews.ro/video/Putin-rastignit-la-Riga.-Vizitatorii-sunt-invitati-sa-bata-cuie-in-liderul-rus-112382

  iata, aceasta e dovada perfecta ca occidentul stapinit de iudeomasoni duce o lupta impotriva crestinismului.
  e semnul ca pe ei nu-i intereseaza rusii ca popor, ci distrugerea crestinismului. ce om normal, crestin, cu frica de Dumnezeu poate sa gandeasca la asa ceva???
  ce om normal la cap poate sa se bucure cand vede o astfel de imagine ???
  deci, ne apropiem de prigoana impotriva crestinilor, dusa de occidentul „civilizat”, asa cum au facut in primele trei veacuri !

  Apreciază

  • Iani said, on mai 16, 2015 at 3:01 pm

   Trebuie sa fii bolnav la cap ca sa faci asa ceva, este si o blasfemie impotriva sfintei cruci, si o barbarie sa vrei sa vezi un om torturat asa

   Apreciat de 1 persoană

 11. Iones said, on mai 16, 2015 at 7:41 pm

  V-ati injecta de bunăvoie copilul cu una din substanțele următoare?
  Otrava celulară și neurotoxina numită aluminiu?
  Sau neurotoxina cancerigenă numită formaldehidă?
  Sau eventual compuși organici de mercur precum Thimerosal?
  Sau o grămadă de microorganisme modificate genetic și cultivate pe celule embrionare sau pe piure de țânțari?
  Chiar nu vreți?
  Atunci, la urmatorul rapel, cereți de la medic prospectul și întrebați medicul despre ingredientele și adjuvanții vaccinurilor!

  NOI NU VACCINĂM, un documentar despre mitul și realitatea campaniilor de vaccinare.

  „Protecție față de boli periculoase? Vaccinarea este considerată cea mai bună metodă de prevenție a medicinei moderne. Cu toate acestea, tot mai multe dovezi arată că relația beneficiu-risc la vaccinuri nu vorbește deloc în favoarea beneficiilor.

  Din 1976, numărul de doze de vaccin administrate bebelușilor a crescut de la 6 la 34 (sau chiar 36) în primul an de viață! Paralel a explodat numărul de boli cronice la copii: reumatism, diabet, astm bronsic, cancer, dar mai ales alergii, sensibilitate mărită la infecții, precum și tulburări comportamentale.

  Cauzele sunt -printre altele- adjuvanții din vaccinuri, în special compușii de aluminiu. Calculat la greutatea corporală, un vaccin pentru bebeluși conține de 23 de ori mai mult aluminiu decât un vaccin pentru adulți!

  Acest film arată cum se trișează în lumea vacciniștilor, de la punerea pe piață a vaccinurilor până la admiterea vătămărilor postvaccinale.

  Pentru sănătatea copiilor nu este important un carnet de vaccinare plin, ci posibilitatea de a crește și a se dezvolta intr-un mediu cât mai natural, cu alimentație sănătoasă și echilibru sufletesc.”

  Un film de Michael Leitner
  Producția: Daniel Trappitsch
  Traducerea și subtitrarea: Felicia Popescu
  Narator: Gabriel Petrescu

  Acest documentar a fost sponsorizat de peste 300 părinți.
  Versiunea în limba română a fost finanțată de: Asociația pentru Protecția Consumatorilor, de Lion Mentor Association precum și de mulți părinți!

  Mulțumim tuturor!

  Apreciat de 2 persoane

  • Radu Iacoboaie said, on mai 16, 2015 at 11:54 pm

   LEGEA ASTA SE DĂ TOCMAI PENTRU CĂ PĂRINȚII SE OPUN VACCINĂRII… A SPUS-O ÎN FELUL SĂU, CHIAR MINISTRUL SĂNĂTĂȚII MIRCEA BĂNICIOIU… Au prins curaj sau au îi mână cineva de la spate cu biciul ca s-o promoveze?… Ați văzut ce-au făcut cu implementarea cardurilor electronice de sănătate… Mulți români se plâng deja de ceea ce se întâmplă la CNAS și la doctori și farmacii…

   Apreciază

  • Radu Iacoboaie said, on mai 16, 2015 at 11:57 pm

   OBSERVĂM CUM STATUL ROMÂN (DE FAPT FACTORII DE DECIZIE: GUVERNANȚII ȘI O MARE PARTE DINTRE PARLAMENTARI) ÎNCEPE SĂ FOLOSEASCĂ TOT MAI MULT FORȚA ÎMPOTRIVA CETĂȚENILOR SĂI… SUB MAI MULTE FORME INCIPIENTE… MAI TÂRZIU NU SE VOR SFII SĂ FIE ȘI BRUTALI, SĂ FOLOSEASCĂ ȘI FORȚA FIZICĂ PRIN JANDARMERIE ȘI ALTE SERVICII ALE SALE…

   Apreciat de 1 persoană

 12. Radu Iacoboaie said, on mai 17, 2015 at 1:05 pm

  Nu investim mai mult în educație dar investim în dezvoltarea și folosirea forței coercitive a statului?… Nu vi se pare ciudat ce se întâmplă astăzi? Cineva chiar dădea recent exemplul evenimentelor dramatice din orașul american Baltimore, unde cetățenii americani s-au revoltat pentru că primarul lor respinsese alocarea de fonduri pentru școli și spitale, dar tot dânsul i-a alocat imediat pentru construirea unei ȘCOLI DE CORECȚIE… Nu cred că a a fost de capul lui, ci i s-a impus de undeva…

  Apreciază

 13. bacalion said, on mai 17, 2015 at 1:42 pm

  Reblogged this on FĂRÎMITURI.

  Apreciază

  • Radu Iacoboaie said, on mai 17, 2015 at 4:25 pm

   Pro TV-ul din România și cel din Moldova sunt INSTRUMENTE CELE MAI DOCILE ÎN MÂNA MASONILOR. Uitați-vă numai ce titluri pun la articole sau cum prezintă situația, cum speculează orice ce le convine și exagerează cât pot de mult… Ca să creeze IMAGINEA că homosexualii și ceilalți din LGBTI sunt prigoniți și discriminați… Păi bine, cine ar îndrăzni să facă așa ceva, la câtă influență politică au ei?… ASTA SE CHEAMĂ MANIPULAREA OPINIEI PUBLICE ÎN TOATĂ REGULA…

   Apreciază

 14. Cristian said, on mai 18, 2015 at 11:06 pm

  A virus that kills your desire for God: Inside the Microchip – 666 RFID

  Apreciază

 15. john said, on mai 23, 2015 at 8:53 am

  Liniste, se vaccineaza..Stati linistiti la locurile voastre,sistemul( vegheaza)lucreaza pentru tine:

  Documentarul „Linişte, se vaccinează” a fost realizat în anul 2009 de către Oficiul Naţional al Filmului, din Canada, împreună cu televiziunea Planete. Oficiul Naţional al Filmului este subordonat Guvernului de la Ottawa.
  Cu filmul „Linişte, se vaccinează”, Lina B. Moreco (realizatoarea) pictează un tablou tulburător al unei probleme care afectează întreaga societate, denunţând inactivitatea autorităţilor sanitare. Filmat în Quebec, Franţa şi Statele Unite, documentarul subliniază amploarea fenomenului efectelor secundare ale vaccinurilor.
  În România, din cauza părinţilor care refuză să-şi vaccineze copiii, Ministerul Sănătăţii pregăteşte o lege coercitivă pentru a forţa creşterea ratei de vaccinare.
  Astfel, părinţii vor risca amenzi dacă refuză vaccinarea copiilor. O dezbatere reală asupra necesităţii şi a efectelor secundare a vaccinurilor nu a fost pusă în practică de către autorităţi.

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: