SACCSIV – blog ortodox

CORNELIU ZELEA CODREANU se ruga la “Sfantul” ANTON DE PADOVA sau la Sfantul ANTONIE CEL MARE? Si ceva despre „CATOLICISMUL” martirilor IONEL MOŢA si VASILE MARIN

Posted in CORNELIU ZELEA CODREANU, IONEL MOTA, MISCAREA LEGIONARA, VASILE MARIN by saccsiv on octombrie 15, 2014

   Iata ce putem citi la    http://www.fgmanu.ro/permanente.php?v=arhiva&an=2013&editie=An+XVI+Nr+6+iunie+2013

Sfântul Anton de Padova, protectorul legionarilor?
În fiecare an la 13 iunie, după calendarul catolic, Biserica sărbătoreşte pe Sfântul Anton de Padova (1195-1231), una dintre cele mai populare figuri din istoria creştinismului. Călugăr franciscan, originar din Portugalia, Anton a trăit ultima parte a vieţii în Italia, în special în oraşul Padova, unde a fost foarte iubit şi respectat de popor, atât pentru predicile sale înflăcărate, cât şi pentru numeroasele minuni pe care Dumnezeu le-a făcut prin mijlocirea lui, în favoarea celor săraci, suferinzi sau strâmtoraţi. Faima sa de sfinţenie a depăşit de mult graniţele Bisericii Catolice, mulţi creştini ortodocşi sau de alte confesiuni cerându-i ajutorul în problemele vieţii. La noi în ţară, în mai toate bisericile catolice mulţi credincioşi ortodocşi participă la liturghiile celebrate în zilele de marţi, în cinstea sfântului Anton de Padova.

Căpitanul Corneliu Zelea Codreanu, ortodox practicant, avea o devoţiune explicită faţă de sfântul Anton de Padova, pe care îl invoca regulat în timpul detenţiei la Jilava:“Se usucă ceas cu ceas carnea pe mine. Creşte însă în inima mea credinţa în Dumnezeu. Mă rog în fiecare zi Maicii Domnului şi sf. Anton de Padova, prin ale căror minuni am scăpat în 1934. În aceste vremuri de urgie sunt singura mea mângâiere” (Corneliu Zelea Codreanu, Însemnări de la Jilava). Şi tot acolo Căpitanul precizează: ”În faţa marii nedreptăţi care mă loveşte, sunt liniştit, cu conştiinţa împăcată. Deschid din întâmplare cărticica de rugăciuni a sf. Anton. Se deschide la pag. 119. Citesc: << Fă ca să primesc cu linişte orice trimite Dumnezeu, pricepând că este dorinţa Lui>> “(C.Z.C, op.cit).

O altă referire explicită la sf. Anton găsim la Comandantul Horia Sima, şi el de confesiune ortodoxă:“Dar mai presus de aceste circumstanţe politice favorabile eliberării mele, am simţit din primele zile mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu. Pare că eram separat de inamicii mei printr-o barieră invizibilă care îi impiedica să se repeadă asupra mea şi să mă sfâşie. Nu poate fi o simplă întâmplare că am fost eliberat de la Siguranţă la 13 iunie, ziua sfântului Anton, la al cărui ajutor ne-a îndrumat Căpitanul să alergăm când a început prigoana.(Horia Sima, Sfârşitul unei domnii sângeroase)

Tabloul poate fi completat, evident, şi cu alte mărturii, în special referirile pe care legionarii de confesiune greco-catolică le fac la sf. Anton, la a cărui asistenţă spirituală au apelat în timpul detenţiei sau în alte împrejurări. Se poate adăuga şi faptul că două date importante în istoria legionară au avut loc în zile de 13 (care îl simbolizează pe sf. Anton): naşterea Căpitanului, la 13 septembrie şi sacrificiul eroic al lui Moţa şi Marin, la 13 ianuarie.

Fără îndoială, legionarii (deşi majoritatea nu erau călugări) s-au regăsit pe deplin în calităţile în care sf. Anton a excelat: dragostea de Dumnezeu, lupta neobosită pentru adevăr, viaţa simplă, cu o disciplină ascetică, marea iubire pentru cei în suferinţă (manifestată prin fapte concrete), năzuinţa de permanentă desăvârşire spirituală în Cristos.

Dar toate acestea sunt valabile şi pentru alţi sfinţi. Şi atunci, de ce tocmai sf.

Anton? Să mai căutam argumente sau să păstrăm acest semn ceresc ca pe o taină?

Preot Prof. Marius Vişovan

   Comentariu saccsiv:

   Asa sa fie oare?

Preotul Marius Vişovan este paroh la parohia greco-catolică Șugău, Sighetu Marmației:

http://www.buciumul.ro/2014/08/17/sighet-comemorare-aurel-visovan/

Preşedintele Asociaţiei Urmaşilor Luptătorilor Anticomunişti (AULA)

Fiul fostului deţinut politic Aurel Vişovan.

Iata insa ce putem citi in articolul fratelui Mugur Vasiliu, DESPRE „CATOLICISMUL” MARTIRILOR  IONEL MOŢA ŞI VASILE MARIN:

RAPORTUL ORBULUI XXXVI

Raport – răspuns

Domnule Romeo, pentru a răspunde la întrebarea Domniei Voastre referitoare la faptul că Moţa şi Marin au luptat pentru apărarea bisericii catolice şi deci a ereticilor, mai întâi trebuie să vă rog să îmi îngăduiţi să fac câteva precizări. Acesta este şi motivul pentru care am preferat acest text, ceva mai lung, unui răspuns telegrafic: este o şansă în plus, pentru mine, să mă fac înţeles. Precizările se referă la legătura Mişcării Legionare cu catolicismul.

Din start trebuie spus este că problema raportului Mişcării Legionare cu catolicismul este diferită de problema raportului Mişcării Legionare cu catolicii, greco-catolicii sau chiar cu evreii. Aşadar, pentru început, avem două probleme: pe de-o parte, raportul cu catolicismul şi, pe de altă parte, raportul cu catolicii.
În primul raport, Mişcarea, prin cuvântul Căpitanului, are o poziţie foarte clară ce vine din definirea legionarismului şi a legionarului, în diferite texte – în care precizează fără echivoc caracterul ortodox şi românesc al organizaţiilor pe care le-a condus, raportând românismul la ortodoxie şi nu invers (aşa cum, în chip insidios şi salvator pentru laşitatea lor, au susţinut şi susţin încă mulţi „creştini ortodocşi”, justificând printr-un filetism inexistent în cazul Mişcării Legionare, propriile lor slăbiciuni şi, la urma urmei, practicarea asumată şi confortabilă a unei orbiri ca opţiune existenţială). La fel de clară apare această problemă şi în scrisul lui Nae Ionescu, care explică foarte limpede că „a fi român” implică cu necesitate apartenenţa la ortodoxie, spre deosebire de „a fi bun român”, care implică doar îndeplinirea datoriilor cetăţeneşti, fără a avea nici un fel de legătură cu românismul (textul l-am publicat în AXA 27 şi poate fi citit online la adresa: http://axa.info.ro/anul-ii/axa-27/item/387-a-fi-bun-roman) – este vorba despre mai multe texte apărute în „Cuvântul” şi preluate de către Mircea Eliade în alcătuirea volumului de jurnalistică al lui Nae Ionescu, „Roza vânturilor”; tot Nae Ionescu, în cursul de Filosofia religiei (disponibil online la următaorea adresă: http://axa.info.ro/curs), arată incompatibilitatea desăvârşită a ortodoxiei cu catolicismul – chestiune care a stârnit mare gălăgie în epocă, dar care nu a putut fi contrazisă nici până în ziua de astăzi. Poziţia profesorului este evidentă şi a fost asumată explicit de către Mişcarea Legionară. Sigur că am putea, pentru mai multă credibilitate, să numim o sumedenie de texte aparţinând chiar lui Ionel Moţa sau lui Vasile Marin, referitor la distanţa şi adversitatea faţă de erezia catolică – volumele „Cranii de lemn” şi „Crez de generaţie” se constituie într-un argument suficient pentru a înlătura orice bănuială că cei şapte legionari, care au luptat pe frontul spaniol, ar fi făcut-o pentru a apăra catolicismul sau a-i ajuta pe eretici.

Ceea ce m-a determinat să scriu aceste rânduri este faptul că alături de întrebarea Domniei Voastre – pentru care vă mulţumesc, fiindcă trebuie să recunosc că am tot evitat acest subiect – mai locuiesc şi alte întrebări, care, deşi în mod evident sunt oneste, pun într-o lumină îndoielnică, lucruri mai presus de orice îndoială şi care se referă tot la primul raport enunţat mai sus. Iată o altă problemă, din proximitate: în scrierea Căpitanului din perioada ultimului proces, „Însemnări de la Jilava”, la un moment dat, Căpitanul vorbeşte despre „Sfântul Anton”; în unele variante ale textului, apare chiar răspicat: „Sfântul Anton de Padova”. Fireşte, lucrul este foarte grav, deoarece după cum bine cunoaştem Anton de Padova nu este sfânt, cel puţin în dreapta credinţă. Sau, mai bine spus, ar fi foarte grav – dacă ar fi aşa…

Fiindcă nu este aşa; corect este textul scris de Căpitan cu formula „Sfântul Anton”, lucru de care am fost asigurat de avocatul care a scos textul (scris pe hârtie de ambalaj) din puşcărie. Însă, nici acum nu e rezolvată problema încă, decât dacă răsfoind presa vremii veţi întâlni mai multe texte cu fotografii – în „Pământul strămoşesc” sau „Bunavestire” , de exemplu – de la sfinţirea Bisericii care este numită şi în acele publicaţii „Sfântul Anton”, de la Curtea Veche, şi la ridicarea căreia au luat parte, prin efortul lor direct şi indirect, şi mulţi membrii ai Mişcării Legionare – şi la sfinţirea căreia au luat parte şi Căpitanul cu cei din jurul său. Acum abia e rezolvată problema: este vorba despre o Biserică Ortodoxă, cu hramul „Sfântul Antonie cel Mare”, care popular era denumit prescurtat „Sfântul Anton” – dacă nu avem timp să citim textele articolelor, ne ajută doar fotografiile cu mulţi părinţi ortodocşi în odăjdii, în timpul procesiunii. De unde şi până unde s-a ajuns la „Anton de Padova”? Poate de la faptul că însemnările Căpitanului au fost publicate pentru prima oară de către catolici, în Italia? Sau, poate că cel care a făcut ediţia cu pricina era greco-catolic – fiindcă chiar aşa era? Nu ştim, dar ştim ceea ce deja am spus mai sus.

Este însă, la fel de adevărat că, în falsa evlavie populară – de altfel, la fel ca astăzi –, mulţi credincioşi de ocazie îl „cinsteau” pe Antonie de Padova („Sfântul Anton”), pentru simplu motiv că voiau „să le meargă bine”; la fel cum pun astăzi mâna pe „Vasilică” – şi tot „să le meargă bine”; la fel cum îşi distrug sufletele şi merg şi pe la vrăjitoare, după ce tocmai au venit de la liturghie şi tot „să le meargă bine”; la fel cum… şi „tot să le meargă bine”. Dar aceasta sunt anomalii şi nu au a face cu discuţia de mai sus, decât în mod tangenţial-anecdotic.

Pe de cealaltă parte, raportul cu catolicii este unul diferit: Căpitanul a crezut de cuviinţă – adică a hotărât – că oricine crede în idealul românesc, care era idealul Mişcării Legionare, îi poate veni alături. Aşa s-a şi întâmplat: din Mişcare au făcut parte şi catolici şi greco-catolici şi… evrei, chiar. Cu timpul, lucrurile s-au cernut; din păcate, în unele cazuri atât de gros, încât Căpitanul a fost nevoit să dea un ordin, pe 13 ianuarie 1938, după alegerile anulate de către iudeofrancmasonerie – ca urmare a rezultatelor excelente obţinute de partidul „Totul pentru Ţară” – Către organizaţiile legionare Bacău şi Roman, ordin care începe astfel: „Veţi lua măsuri ca nici un catolic să nu se mai poată înrola timp de trei ani de zile în Mişcarea Legionară”. Despre relaţia cu evreii, este suficient să amintim că Doamna Marin – soţia lui Vasile Marin! – era evreică; e adevărat, că ulterior s-a creştinat, în Biserica Ortodoxă – după cum era şi firesc.

Dacă mai adăugăm celor spuse mai sus, faptul deloc de neglijat că, în perioada interbelică, traducerile după Sfinţii Părinţi erau sporadice, iar, pe de altă parte, traducerile din maica Tereza, Ignatio de Loyola – cu celebrele sale „exerciţii spirituale” -, din „Sfântul” Augustin, Francesco D`Assisi sau din cel mai venerat şi aristotelic Toma D`Aquino şamd puteau fi găsite oriunde, în orice librărie; dacă ţinem seama şi de aceast lucru, atunci aveţi cu totul dreptate să vă puneţi mai multe întrebări, decât aţi făcut-o până acum. În aparenţă. Fiindcă, în realitate, faptul că nu erau traduşi Sfinţii Părinţi îi oprea de la lectură pe cei mai mulţi dintre intelectualii vremii – sau, poate mai corect spus: pe cei mai mulţi dintre pseudo- sau semi-intelectualii vremii. Căci intelectualii, cel puţin cei din jurul Profesorului Nae Ionescu şi din Mişcarea Legionară, citeau – cei mai mulţi dintre ei – şi în greaca veche şi în latină – cel puţin. Deci, aici era diferenţa; iar, dacă aveţi curiozitatea, când treceţi pe la Biblioteca Academiei, cereţi Sfântul Ioan Hrisostom, scrieri în original, să zicem în greaca veche – de exemplu – şi veţi vedea trecut pe coperta doi, pe o fişă aplicată, unde erau trecuţi, pe acea vreme, cei care împrumutau sau cereau respectiva carte, numele lor. Sunt chiar ei, care nu erau împiedicaţi de limba originară a textelor să ajungă la Sfinţii Părinţi! Şi aceasta este doar una dintre diferenţele între intelectualii Mişcării şi „ceilalţi”. Iar acest lucru îl puteţi verifica nemijlocit.

Acum, mulţumindu-vă pentru răbdarea de care aţi dat dovadă faţă de precizările de mai sus, am ajuns la nedumerirea Dumneavoastră, pe care aţi formulat-o astfel:

„Am o neclaritate: cât de mult te poţi implica în a ajuta un eretic. Bătălia cu masoneria a fost pierdută de catolici cu multe secole în urmă. Cum se scria în revista AXA, programul teoretic al Renaşterii a apărut „formalizat” după ce o mare parte a lumii catolice era subjugată de mentalitatea renascentistă.

În răsărit, Sf. Grigore Palama şi işihaştii, au ferit poporul de această plagă; „modernizarea” nocivă prin cultură capătă proporţii de masă, abia după programul cultural al revistei masonice „Dacia literară”, de la începutul anului 1840. Revista a fost suprimată de „cenzură” în iulie 1840.

În anii 30, o mare parte a poporului spaniol era otrăvit; procesul începuse cu un secol înainte (Mircea Eliade-„Salazar…”-ed. Scara; există şi-n format pdf).

Problema Spaniei catolice provine din faptul că ei din punct de vedere teologic, se găsesc pe un cadru dogmatic greşit, antihristic – din anumite puncte de vedere antropocentrism practic, iar revoluţia bolşevico-republicană din anii 30, este o consecinţă a dogmatismului Vaticanului.

Mi-aş fi dorit să fi avut mucenici de talia lui Mota şi Marin în războiul civil din Rusia – 1917-1921, în care ar fi fost apărată explicit rânduiala lumii după Hristos: Biserica Ortodoxă şi Monarhia Ortodoxă”.

Mai întâi, chestiunea cu dogma catolică şi războiul civil din Spania este ceva mai complexă – după cum cred că ştiţi, din studiul lui Mircea Eliade pe care l-aţi pomenit mai sus. Apoi – şi aici ajungem chiar la chestiune – Moţa şi Marin nu sunt martiri ai catolicismului ci ai ortodoxiei. Şi aceasta din câteva bune motive. În primul rând, cei şapte care au plecat pe front în Spania, nu au plecat să apere catolicismul, ci – după cum spune Ionel Moţa în Testamentul lăsat lui Nae Ionescu – au plecat pentru că n-au mai răbdat să vadă „cum se trage cu mitraliera în obrazul lui Hristos”. De altfel, grupul format pentru Spania era alcătuit dintr-o parte din elita Mişcării Legionare: preotul Dumitrescu-Borşa, generalul Gh. Cantacuzino Grănicerul, Alexandru Cantacuzino, Bănică Dobre, Gh. Clime şi cei doi, Ionel Moţa şi Vasile Marin. După cum observaţi primul este un preot ortodox, Dumitrescu-Borşa – fapt care cred că are o maximă importanţă şi care, cu siguranţă, a fost asumat de către Căpitan. Cu alte cuvinte, Mişcarea Legionară a hotărât să trimită pe front, în Spania pe unii dintre cei mai de valoare membrii, pentru a lupta nu pentru catolicism, ci împotriva iudeofrancmasoneriei care instrumenta acel front şi care era – în acel context şi moment istoric – un duşman comun pentru spanioli şi pentru români totodată. Căpitanul a văzut în războiul spaniol un debut al luptei mari pe care iudeofrancmasoneria avea să o ducă împotriva noastră – lucru care s-a dovedit perfect adevărat.

Astfel că gestul Mişcării Legionare prin cei şapte, este un semn de înţelegere a situaţiei şi o dovadă clară a poziţiei de nezdruncinat a Căpitanului, faţă de pericolul eminent al luptei iudeofrancmasoneriei împotriva poporului român – care, pentru România, purta numele de bolşevism. Acest fapt a dus la asasinarea lui şi a Mişcării Legionare – fiindcă ceea ce a urmat nu ar fi putut urma niciodată dacă ar mai fi existat Căpitanul şi Mişcarea Legionară; dar a existat – şi astfel a putut foarte bine fi pregătită instaurarea bolşevismului în România, chiar dacă au funcţionat, până în ultima clipă, toate partidele politice şi chiar dacă, până la ultima scenă, am avut monarhie – iată o altă diferenţă între legionarism şi întreaga clasă politică românească în frunte cu Majestatea Sa.

Apoi, nu trebuie neglijate cuvintele Căpitanului – rostite sau transmise prin circulară – cu ocazia plecării celor şapte pe front şi cu ocazia funeraliilor lui Ionel Moţa şi Vasile Marin. Ceea ce se afirmă în acele texte este fără echivoc, la fel cum este întrega activitate a Căpitanului şi a Mişcării Legionare – atât cât a trăit el. Preocuparea constantă a fost aceea legată de Tradiţia poporului român – cu alte cuvinte: credinţa creştin ortodoxă şi cultura românească. Aşa este just să fie judecat, fiindcă acesta este adevărul.

Aşadar, Moţa şi Marin nu sunt martiri ai catolicismului ci ai ortodoxiei, precum sunt toţi aceia care au murit mărturisindu-L pe Hristos, cel în Treime, pe care dreapta credinţă ni-L împărtăşeşte. Şi se cuvine să-i cinstim şi pe Moţa şi pe Marin alături de toţi ceilalţi mărturisitori şi martiri ai neamului românesc, atât din trecutul secol al XX-lea, cât şi din întreaga noastră istorie; împreună cu toţi sfinţii dreptei credinţe – acum şi mereu.

Cât priveşte războiul din Rusia, cred că glumiţi. Fiindcă sacrificiul poporului rus este comensurabil mai mult în victime şi mult mai puţin în martiri, atâta vreme cât – împotriva oricărei previziuni – rezistenţa şi reacţia Rusiei faţă de bolşevism a fost mai puţin decât simbolică. Dar acesta este un alt subiect, despre care probabil vom putea vorbi cu o nouă ocazie.

Încă o dată vă mulţumesc pentru observaţiile Dumneavoastră şi vă invit să recidivaţi.

   Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si comentariile de la:

https://saccsiv.wordpress.com/2012/02/03/mugur-vasiliu-despre-%E2%80%9Ecatolicismul-martirilor-ionel-mota-si-vasile-marin/

86 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. andrei-d said, on octombrie 15, 2014 at 9:13 pm

  cu cateva luni in urma intr-o librarie ortodoxa, stateam la rand sa platesc o carte, iar o doamna cauta o alta carte exact langa mine, pe un raft. In momentul acesta intra pe usa o alta doamna, si merge spre raftul de icoane, si intreaba: „aveti icoana ‘sfantului’ anton?” la care doamna ce cauta cartea de la doi pasi de mine o corecteaza cu multa indrazneala si ravna, spunandu-i celei dintai: „E icoana Sf. Antonie cel Mare, nu anton de la catolici!” ce m-a mirat insa a fost determinarea dumneaei si imediat scuzele celei dintai, probabil ca nu si-a dat seama cum se pronunta corect, si intradevar, dumneaei cauta icoana Sf ANTONIE cel Mare, si nu anton(eretic)! Modelul doamnei ce a corectat-o pe prima zic sa si-l insuseasca fiecare crestin ortodox de pretutindeni, si sa ia o atitudine ferma, atat impotriva micilor greseli de pronuntie cat si cand vine vorba de martirii poporului, Legionarii lui Hristos, si nu ai papei. Doamne ajuta si mantuire!

  Apreciază

  • Ioannis said, on octombrie 16, 2014 at 9:03 am

   Cred ca Miscarea legionara a avut si greseli grave, aceasta cu ereticul
   padovean fiind una dintre ele. Cert este ca in ML intrau si catolici cu care SE RUGAU IMPREUNA, atat la sedinte cat si mai tarziu in temnite unde slujeau liturghii impreuna, ortodocsi, catolici si greco-catolici. E dureros, e trist, dar cam acesta e adevarul…
   Doar Dumnezeu e infailibil, noi cei de azi ar trebui sa invatam din greselile inaintasilor si sa facem un upgrade dupa masura acestor vremuri… Dumnezeu sa’i ierte!

   Apreciază

   • Partizanu said, on octombrie 16, 2014 at 6:33 pm

    Frate ai uitat sa precizezi ca in ML erau si MUSULMANI. Vezi ca citesti cartile pe diagonala asa cum imbraci camasa verde(morti) doar sa dai bine la public. Domnul sa te aibe in paza.

    Apreciază

   • Ioannis said, on octombrie 16, 2014 at 10:52 pm

    Pentru Partizanu legionar: daca nu ne intoarcem repede la Capitanul suprem – Hristos praful se va alege de noi. Despre CZ Codreanu am o admiratie enorma si cred ca s-a mantuit. Dar a avut si greseli, căci singur Dumnezeu e fara greseala. Cateheza ortodoxa prin prisma ecumenismului lipsea cu desavarsire din adunarile si preocuparile legionare.
    Cat despre paranoia ta cu camasa mea verde pentru a avea priza la public, te intreb care camasa verde (am doar un tricou verde), si care public (nu ţin sa fiu in centrul atentiei) ? Nu stii sa contra-argumentezi!
    Oricum, mi’a lasat un gust amar comentariul tau, nu ma asteptam. Cam ăstia suntem…

    Apreciază

   • andrei-d said, on octombrie 17, 2014 at 4:19 pm

    frate partizanu,
    Asta incercam si eu sa le explic, ca e dezinformare selectiva. Nu poti avea incredere oarba in niste carti cu mesaje cretine, denaturate, ce pateaza imaginea Mişcarii şi Capitanului. Ştim ca sionistii khazari si toti tortionarii romanilor din perioada interbelica au o ura viscerala pe Legionari. Plus ca generatii ca intelectualii din perioada interbelica nu cred ca vom mai avea, aceia erau creştini adevarati, ce nu s-au compromis, au ingenuncheat pe satana si nebunia lui si de aceea lupta asta impotriva imaginii lor pe toate planurile! Doamne ajuta!

    Apreciază

 2. romani adevarati said, on octombrie 15, 2014 at 9:29 pm

  A aparut EP (6 piese) al lui Cedry2k dedicat Sfintilor Inchisorilor. 3 sunt mai relevante:Sfintii Inchisorilor, Ridica-te Gheorghe, ridica-te Ioane (versurile lui Radu Gyr), Vipere (versuri foarte frumoase despre parintele Iustin, despre tortionari, fenomenul Pitesti, tortionarii moderni). Sunt mentionate marele nume care au marturisit credinta in inchisori, dar si marturisitori recenti, mai putin cunoscuti (Rizea Dobre). Merita ascultat, intreaga istorie in cateva minute.
  Ar mai fi de precizat si cantecul noi ale lui Sisu de pe Marea Evadare – Legati la ochi, Dragonu – Once upon a time in Romania. Oamenii astia fac ceva extraordinar si merita popularizati

  Apreciază

 3. bi4 said, on octombrie 15, 2014 at 9:53 pm

  Pare un articol interesant, sper sa am timp maine sa-l citesc.

  Intre timp iata si niste referinte mai neobisnuite ale Pr. Ilarion Felea din seria sa de carti „Spre Tabor” (carti recomandate de Pr. Justin):

  Vol. 1, p. 162 – referire la Sf. Francisc de Asisi

  Vol. 2, p. 25 – referire la (Sf.?) Anselm de Canterburry

  Vol. 4, p. 228 – Citatul pare destul de clar: „Peste a treia parte din omenire se adapă din izvoarele vii ale Evangheliei; face parte din corpul cel viu al Bisericii lui Hristos.” A treia parte din omenire iese la calcule doar daca incluzi si romano catolicii, zic eu.

  Vol. 4, p. 353 – stigmatele mentionate ca „fenomene extraordinare ce insotesc uneori extazul religios”.

  Tin minte ca la vremea respectiva m-am smintit putin citind chestiile astea si in cursul unei vizite la Petru Voda chiar l-am intrebat pe Pr. Justin, care a dat din cap impaciuitor si mi-a raspuns ca „mai fac si ei greseli” („ei” adica cei care scriu carti, probabil), si apoi Pr. Justin a zis ceva legat de jertfa Pr. Ilarion Felea, cu care si-a sfintit viata parca, nu mai retin exact.

  Prin urmare, mai fac greseli si cuviosii si chiar si martirii. Noi in Ortodoxie nu avem nici un papa (sau cuvios) infailibil, asa cum au catolicii (intre ghilimele, evident).

  Toata stima pentru Pr. Ilarion Felea, nu vreau in nici un caz sa-l denigrez prin aceste mentionari. Vreau doar sa atrag atentia tuturor ca nimeni nu-i infailibil, in afara de Dumnezeu.

  Apreciază

 4. Corneliu Codreanu said, on octombrie 15, 2014 at 9:54 pm

  DOMNILOR, NU MAI FITI ASA DE SECTARI, NU ORTODOCSII SUNT CEI MAI BUNI SI CEILALTI SUNT IN AFARA CREDINTEI, SF. ANTON ESTE UN SFANT MARE SI MERITA IUBIT DE ORICE CRESTIN, INCA UN SFANT MARE ,PE CARE IL IUBESC SI ADMIR; SFANTUL FRANCISC DE ASSISI, NU NUMAI GRADINA NAOASTRA ESTE FRUMOASA SI IISUS NU A VENIT DOAR PENTRU UNII, MADRIA ESTE UN PACAT GREU SAU NU CUNOASTETI ASTA? TOTI CRESTINII SUNTEM FRATI INTRU CREDINTA, DIFERENTELE SUNT PREA MICI SA NE DESPSPARTA PENTRU CA IISUS A VENIT CU LEGEA IUBIRI SAU ATI UITAT SA IUBITI?

  Apreciază

  • saccsiv said, on octombrie 16, 2014 at 4:43 am

   Corneliu Codreanu

   Tu fiind fantoma Capitanului pe internet sau cum?

   Prietene, de ce postezi cu acest nick?

   Apreciază

  • andrei-d said, on octombrie 16, 2014 at 7:49 am

   cel ce porti numele Capitanului, tu fiind eretic papistaş! ai o gandire bolnava si Hristos nu primeste pacifismul si ‘evlavia’ ta la un eretic, sau la toti ereticii papistasi de dupa 1054 incoace. Întelege ca nu e mandrie cand spun ca fara BOTEZUL ortodox prin TRIPLA cufundare NU TE mantuiesti, faptele bune fara Dragostea in Hristos Domnul nu au nici o valoare, poţi fi tu oricat de dragut si de simpatic si de bun, nu te mantuiesti! Pavel zice ca „…şi chiar daca as da trupul meu sa fie ars, iar DRAGOSTE nu am nimic nu-mi foloseste!” aici se refera la orice tip de jertfa sau chiar fapta buna fără credinţa in Hristos, pe care o gasesti in Ortodoxie, tu eretic din adunarea papistasa crezi in papa, om nebotezat ce a inventat o scoala a iadului timp de 960 de ani, si fapta buna a voastra are atata PUTEre sa va conduca….în iad!

   Apreciază

  • an0nlm? said, on octombrie 16, 2014 at 12:36 pm

   papistasii sunt eretici .frate cu ereticii??sau frate cu cei ce se declara ortodocsi insa au evlavie la „papa”si spun ca si papa e bun si e „fratelo”niciodata!

   Apreciază

 5. STOP RFID said, on octombrie 15, 2014 at 10:00 pm

  Falsa NOUA ORDINE MONDIALA

  http://www.pachamamaromania.ro/eveniment-john-perkins/

  Apreciază

  • STOP RFID said, on octombrie 15, 2014 at 10:25 pm

   După retragerea sa din activitatea de “asasin economic”, John Perkins scrie cărţi despre populaţiile indigene din Amazonia, sprijină organizaţii nonprofit, ţine prelegeri la adunări New Age, călătoreşte în Amazonia şi în Himalaya, se întâlneşte cu Dalai Lama, înfiinţează Alianţa Pachmama, în jurul vechii profeţii amazoniene “Vulturul şi Condorul”. În perioada 9-19 octombrie, el va susţine conferinţe în Bucureşti şi în mai multe oraşe universitare din România.

   http://www.pachamamaromania.ro/interviu-cotidianul/

   Apreciază

 6. radu iacoboaie said, on octombrie 15, 2014 at 11:01 pm

  Este foarte bine că s-a lămurit destul de mult chestiunea pusă în discuție. Intuiția mi-a spus mereu că marele Corneliu Zelea Codreanu nu putea să aibă evlavie la un,,sfânt” catolic. În mod cert, cred că era vorba de fapt de Sfântul Antonie cel Mare, numit pe scurt Sfântul Anton. Mai ales că Însemnările Căpitanului au fost publicate se pare prima dată în Italia, de un editor greco-catolic…

  ,,De unde şi până unde s-a ajuns la „Anton de Padova”? Poate de la faptul că însemnările Căpitanului au fost publicate pentru prima oară de către catolici, în Italia? Sau, poate că cel care a făcut ediţia cu pricina era greco-catolic – fiindcă chiar aşa era? Nu ştim, dar ştim ceea ce deja am spus mai sus.” Mugur Vasiliu

  Apreciază

  • geo said, on octombrie 16, 2014 at 8:44 am

   Buna dimineata,

   A lovi și a insulta în mod ordinar pe cel care mai lucrează un dram de dreptate în această țară și a te face că nu vezi hoțiile și crimele strigătoare la cer ale unui Voiculescu sau Ponta, nu numai că nu este o dovadă de spirit creștin, dar arată o întunecime a minții și o strâmbătate cel mai adesea interesată. Dovada cea mai bună în acest sens este acest saccsiv, care animat fiind de ”spiritul dreptății creștine” se alătură corului compus din hoții și criminalii acestei țări.
   A preluat în mod ostentativ articolul referitor la Elena Udrea, pentru a linșa un creștin care se mai luptă pentru ceva bun în țara aceasta, dar în acest timp saccsiv s-a făcut că nu vede dezvăluirile cutremurătoare care îl arată pe Victor Ponta ca fiind asasinul unui procuror. Să fie această omisiune una interesată, sau una ce ține de strâmbătatea minții?
   ”Luminat” la minte fiind, saccsiv îl plângea mai ieri cu lacrimi de crocodil pe ips Teodosie, cum că l-a luat DNA la întrebări. Cică sistemul îi vrea răul lui Teodosie. Păi ips Teodosie chiar face parte din acest sistem ticăloșit, măi saccsiv!
   Ips Teodosie crede că s-a făcut proprietar peste Duhul Sfânt și Îl dă pe bani, pe mulți bani, cui dorește el. Face popi pe bani, pe bandă rulantă, acest Teodosie. Zic așa că doar o pricepe și saccsiv despre ce este vorba. Că poate de simonie nu a auzit. Că dacă auzea băga la cap și vorbele Sfântului Apostol Petru care a zis: „Piară banii tăi, și tu împreună cu ei!, pentru că ai socotit că darul lui Dumnezeu se dobândește cu bani; în chemarea aceasta tu n-ai parte și nici moștenire.” (FA 8, 20-21)
   Iar Teodosie chiar a fost prins în flagrant, pentru asta dă el socoteală acum. Sărind în barca lui Teodosie acest saccsiv doar ce s-a alăturat celor care își bat joc de Sfântul Apostol Petru.
   Am ilustrat aici modul de gândire al lui saccsiv, mod de gândire care duhnește de la o poștă. Duhnește a strâmbătate, neplăcută lui Dumnezeu și sfinților lui, duhnește a interes.
   Iar dacă saccsiv și adepții lui ar fi trăit în alte epoci, la dexteritatea pe care o au în a da cu pietre, chiar că săvârșeau ”mari minuni”. O Maria Egipteanca, spre exemplu, n-ar mai fi apucat să ajungă sfântă, c-o omorau mai întâi cu pietre saccsiv și banda lui.
   Referitor la sistem. Noi și grecii facem parte din Europa, cu părțile ei mai rele sau mai bune. Nu putem să sărim în stepele Asiei doar pentru că așa vrea filorusul saccsiv. În paranteză fie spus, dacă rușii în frunte cu Putin îl atacă pe Băsescu, de ce n-ar face același lucru și filorusul saccsiv?

   https://raduiacoboaie.wordpress.com/2014/10/13/doctorul-psihiatru-florin-tudose-a-fost-asasinat-de-masonerie-pentru-criticile-dure-aduse-lui-victor-ponta-radu-iacoboaie-13-octombrie-2014/

   Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 16, 2014 at 9:07 am

    geo

    Radu a scris treaba asta?

    Apreciază

   • geo said, on octombrie 16, 2014 at 9:14 am

    Cred ca da, este link-ul in finalul postarii…

    Apreciază

   • andrei-d said, on octombrie 16, 2014 at 9:34 am

    geo,
    N-ai dreptul sa judeci sluga altuia! Sau tu iei pasaje din Sf Scriptura si le pui asa cum arunci cartile si ghiozdanul in pod, dupa o zi de scoala infernala?
    1.Faptul ca Harul Duhului Sfant inca mai lucreaza in Biserica(Agheazma, Sfintele Taine) asta nu se datoreaza in nici un caz preotului, fie el si ÎPS sau chiar Patriarh, ci din multa mila a lui Dumnezeu, sa nu piara toti din cauza unuia.
    2. Harul NU lucreaza in functie de pacatele preotului, asta ar insemna ca de fiecare data cand a cazut un Patriarh sa cada întreaga Biserica din zona respectiva, ceea ce Hristos nu va ingadui, El înca lucreaza prin acesti oameni, asa nevrednici cum sunt ei, şi asta dovedeste clar ca si la savarsirea Sfintei Liturgii si a Sfintelor Taine nu preotul e cel ce binecuvinteaza si sfinţeşte, ci Însuşi Hristos in chip nevazut! Un preot poate mantui zeci sau sute de suflete dar el sa ajunga in iad!
    3. IPS Teodosie este inca Arhiepiscop, ca vrei tu sau nu, a fost hirotonit deja, iar daca va cadea din Har, bunul Dumnezeu stie, de ca incalca un canon sau mai multe, va cadea singur si fara sa stie, si e anatematizat de cele 7 Sfinte Sinoade Ecumenice ale Sfintilor Parinti.
    Pana una alta, nu judeca sa nu fii judecat. Stim ca preotii si marii ierarhi sunt manipulati in ultimul hal, chiar daca pt functii inalte s-au compromis, dar in vietile sfintilor vei gasi cateva tipuri de cooncesii si la urma pana si Hristos vrea mantuirea pacatosilor, si spune „fiţi desăvârşiti precum Tatăl vostru cel din ceruri desavarsit este!”, or tu procedezi altfel? Roaga-te pentru Teodosie, are potential si nadajduiesc ca Hristos il va invrednici si va patimi multe in scurt timp, ca multi altii! Doamne ajuta si iertare!

    Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 16, 2014 at 9:55 am

    andrei-d

    geo a citat ce a scris altcineva.

    Apreciază

   • andrei-d said, on octombrie 16, 2014 at 10:02 am

    Atunci ii cer iertare featelui Geo, eu doar am combatut problema Ierarhilor…nu apucasem sa citesc tot comentariul si nici sa inteleg contextul. Iarta-ma frate geo.

    Apreciază

   • iacoboaieradu2014 said, on octombrie 16, 2014 at 10:36 am

    geo

    DE UNDE AI SCOS PORCĂRIILE ASTEA… ,,Cred că da…” Omule, nu am scris eu aşa ceva… Uitaţi-vă pe blogul meu… Cum îşi permite să scrie în locul meu… Este vreun aranjament cu cineva…

    Apreciază

   • Iacoboaie Radu said, on octombrie 16, 2014 at 12:05 pm

    Mi se pare cel mai perfid atac de până acum la adresa relaţiei mele cu fratele saccsiv… Câtă imaginaţie diabolică să învrăjbeşti doi ortodocşi… Este ceva ieşit din comun… Doresc clarificări din partea lui geo, cel despre care am spus de vreo două ori că bruiază dialogurile de pe forum cu multe informaţii, parte chiar netraduse…

    Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 16, 2014 at 12:33 pm

    Iacoboaie Radu

    geo face bine ce face cu informatiile alea, caci rubrica de comentarii a acestui blog are si rol de forum.

    Dar clarificari sunt necesare.

    Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 16, 2014 at 12:55 pm

    Iacoboaie Radu

    Tu ai postat pe blogul tau acest comentariu:

    http://raduiacoboaie.wordpress.com/2014/10/13/doctorul-psihiatru-florin-tudose-a-fost-asasinat-de-masonerie-pentru-criticile-dure-aduse-lui-victor-ponta-radu-iacoboaie-13-octombrie-2014/comment-page-1/#comment-1207

    Comentariu care incepe asa:

    COMENTARII SEMNATE DE ,,UN OM CARE IUBEȘTE DREPTATEA” LA ARTICOLUL ,,CINE S-A AFLAT MEREU ÎN SPATELE CAMPANIEI DE DENIGRARE A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI? DAN VOICULESCU, PARTENERUL LUI VICTOR PONTA!” – Radu Iacoboaie, 10 octombrie 2014:

    Si la un moment dat in cadrul sau apare ceea ce a citat geo.

    Deci tu te rog sa explici care-i treaba.

    Apreciază

   • geo said, on octombrie 16, 2014 at 2:20 pm

    Citatul pus de mine provine de aici: https://raduiacoboaie.wordpress.com/2014/10/13/doctorul-psihiatru-florin-tudose-a-fost-asasinat-de-masonerie-pentru-criticile-dure-aduse-lui-victor-ponta-radu-iacoboaie-13-octombrie-2014/comment-page-1/#comment-1207 unde la inceput apare intr-o casuta albastra „autor articol”. Acum daca venerabilul iacoboaie este sau nu autorul nu am de unde sa stiu…stiu insa de disputa dintre distinsul scriitor si fratele saccsiv referitoare la candidata Elena Udrea…in rest numa pronunt…si nu este atac abject ci pur si simplu cind am citit nu mi-a venit sa cred…daca cineva a spart contul de administrator e destul de grav…daca insa autorul articolului este si autorul comentariului iarasi este grav…

    Apreciază

   • radu iacoboaie said, on octombrie 16, 2014 at 6:21 pm

    saccsiv

    Am ajuns acasă. Ați remarcat chiar și voi lucrul esențial. Chiar dacă apare pe blogul meu, la comentarii, se vede clar că am scris mai sus și numele celui care a scris.

    Întrebare: DE CE GEO A INDUS IDEEA CĂ TEXTUL SAU COMENTARIUL ÎMI APARȚINE?
    Aștept un răspuns. Doamne ajută!

    Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 16, 2014 at 8:16 pm

    radu iacoboaie

    Intrebarea e cu totul alta. De ce ai repostat comentariul aceluia in care ma ataca la modul la care ma ataca? Ti-a placut atat de mult?

    Apreciază

   • radu iacoboaie said, on octombrie 16, 2014 at 9:26 pm

    Îmi cer iertare. Nu l-am citit cu atenție. I-am acordat credit. Oricum nu erau critici foarte mari… Părerea mea. E un punct de vedere al domnului, care era probabil frustrat și revoltat de faptul că i-ai blocat comentariile… O să fiu mai atent pe viitor cu comentariile lungi. Doamne ajută!

    Apreciază

   • geo said, on octombrie 16, 2014 at 9:50 pm

    Imi pare rau ca nu pot pune un print screen, poate admin-ul blogului o va face, in care se vede clar „raduiacoboaie Autor articol.” Conteaza prea putin daca e sau nu autorul comentariului. Ramine intrebarea de ce l-a publicat asa cum l-a primitt? Daca era important, si este, putea sa il publice fara atacurile la adresa saccsiv…

    Apreciază

   • geo said, on octombrie 16, 2014 at 9:57 pm

    Aici a fost publicat prima data:

    http://raduiacoboaie.wordpress.com/2014/10/10/cine-s-a-aflat-mereu-in-spatele-campaniei-de-denigrare-a-presedintelui-romaniei-dan-voiculescu-partenerul-lui-victor-ponta-radu-iacoboaie-10-octombrie-2014/comment-page-1/#comment-1200

    Apoi a fost preluat…admin-ul nu are dreptul de a modera comentariile? De a le cenzura oarecum? Pe alte forumuri moderatorii au acest drept…

    Apreciază

   • geo said, on octombrie 16, 2014 at 10:11 pm

    Buna seara,

    Acum ca s-a dezlegat misterul cred ca ar fi bine sa se impace toata lumea…a fost o scapare a fratelui iacoboaie ca nu a verificat si a preluat asa, brut, comentariul cuiva…zicea la un moment dat ca impreuna cu saccsiv este sau mai bine zis, sint doi ortodocsi in lupta cu fortele raului…tocmai pentru ca lupta sa aiba sorti de izbinda sa trecem peste orice ranchiuna, eroare, scapare…

    Cu Dumnezeu inainte!

    Apreciază

 7. ines said, on octombrie 15, 2014 at 11:54 pm

  reportaj-COBAII LUI MENGELE Zeci de perechi de gemeni români au fost supuşi unor experimente crunte, ordonate de criminalul nazist Joseph Mengele. Drumul românilor din Transilvania spre infernul de la Auschwitz a fost prezentat duminică, la emisiunea În premieră, de la Antena 3, una dintre putinele emisiuni de la televiziunea din Romania, nominalizata la premiile Emy.
  Erau mici, frumoşi, nevinovaţi şi credeau că au în faţă tot timpul din lume. Dar n-a fost aşa. Copiii au trecut prin mâinile doctorului lui Hitler, aşa că au fost transformaţi în cobai, nazistul torturându-i pe unii până la moarte, iar pe alţii lăsându-i în viaţă cu sechele.

  http://inpremiera.antena3.ro/reportaje/cobaii-lui-mengele-289.html

  Apreciază

 8. danielvla said, on octombrie 15, 2014 at 11:55 pm

  Pai chiar Capitanul scrie in Pentru Legionari ca se ruga la „Sfantul” Anton de Padova. Nu cred ca e o confuzie cu Sfantul Antonie cel Mare.
  Poate nu era prea lamurit in privinta ereziei romano-catolice.
  Dar el a murit martir ortodox, ca si Mota si Marin.

  Apreciază

  • andrei-d said, on octombrie 16, 2014 at 8:11 am

   danielvla,
   Iertare, nu vreau sa te infrunt, însa am o intrebare, acea carte pe care ai citit-o…ti-a inmanato Capitanul personal? Atunci ma scuzi, cum poti crede asa aberatii? Cand stii ca lupta cea grea e impotriva Ortodoxiei, ultima reduta sau rezistenta a lumii, de care nici antihristul nu va trece cu toate slugile satanei, nici acum si nici in vecii vecilor, si nebunii din ziua de azi, toti conducatorii lumii si mai marii initiati luptatori impotriva Adevarului nu înteleg un lucru, si nu l-au inteles de 2000 de ani incoa, si anume ca nu te poţi lupta cu Biserica cea Drept-Slăvitoare fara sa te lupti cu Însuşi Hristos-Dumnezeu, Cel ce a zguduit tartarul si a zdrobit cele mai de jos ale pamantului, iadul cel a toate mancator, si pe satana odata cu el, ca vom merge in iad dupa pacate asta e o judecata dreapta, am pacate multe, dar nu pot fi de acord cu faptul ca un om ca si Capitanul s-a incchinat unui eretic, si punct. Sfintii Parinti si marii Mucenici au practicat si Sfanta Rugaciune pe langa citit, nu ca ar fi fost incapabili sa citeasca cateva randuri, dar prin rugaciune primeau raspunsul cel bun. Doamne ajuta!

   Apreciază

   • danielvla said, on octombrie 16, 2014 at 10:03 am

    Pai am citit editia din 1937, republicata probabil. Nu cred ca cineva ar fi avut interesul sa-l faca ecumenist pe Capitan. Poate greco-catolicii din Miscare… dar nu cred
    Multi nu stiau in perioada interbelica foarte clar de ereziile catolice sau chiar daca stiau cate ceva, nu-i considerau in mod clar eretici. A se vedea cazul unor detinuti politici preoti care slujeau cu greco-catolicii in inchisoare (Bartolomeu Anania).
    Sau, mai nou, atitudinea unora ca de ex Marius Ianus fata de aceiasi papistasi.
    Capitanul a murit martir ca ortodox, nu ca si catolic. Faptul ca se va fi inselat, poate din nestiinta, in privinta unor „sfinti”, ii poate fi trecut cu vederea.
    Si inca ceva:
    Stii de exemplu, ca si Constantin Brancoveanu se ploconea in scrisori diplomatice papei de la Roma ca unui adevarat ierarh? Uite ca si Brancoveanu ca gresit in privinta lor, desi ramanea ortodox si construia biserici pt ortodocsi, opunandu-se uniatismului. Dar in acelasi timp il numea pe papa „sfintit” si „stapan”. Asta daca nu a masluit cineva si scrisorile lui…
    Dar Brancoveanu cu ai lui a murit martir ortodox. Sunt sau nu sfinti Brancovenii? Inutil sa ne intrebam:
    http://danielvla.wordpress.com/2014/09/07/urmele-de-ramase-pe-icoana-sfintilor-martiri-brancoveni-de-la-mirul-izvorat-pe-21-mai-la-biserica-sfantul-ciprian-zlatari-din-bucuresti/

    Apreciază

   • andrei-d said, on octombrie 16, 2014 at 12:20 pm

    catolicii sunt eretici oficial imediat dupa Schisma. Vezi minunile de la Sf Munte de la Manastirea zugrafu, alta e cea cu Sf Ierarh Nicolae de la Bari, Biserica din mijlocul romano-catolicilor si acolo slujesc preoti ortodocsi, alta e cea cu Sf Ierarh Spiridon din 1717 cand au incercat catolicii sa construiasca o biserica catolica in semn de multumire, Sf Spiridon a omorat cateva mii de oameni, vezi ce sfarsit tragic au avut atat capitanul austriac cat si ‘episcopul’ catolic care l-a indemnat sa se faca biserica aia catolica, iar daca Sf ierarh Spiridon si Sf Ierarh Nicolae nu primesc darurile catolicilor asta inseamna un singur lucru, catolicii nu mai fac parte din Biserica, ERETICI. Apoi cauta Sinodul panortodox de la Ferrara Florenta 1439, avandu-l protagonist si aparator al dreptei credinte pe Sf Marcu Eugenicul, apoi sinodul cu Sf Grigorie Palama, unde combate erezia catolica si multi altii. Biserica nu se imparte in doua, nu exista doua trupuri ale lui Hristos, sf Apostol Pavez zice Un Domn, O credinta, Un botez, nu doua, nu noua, ci UNA, SFANTA, SOBORNICEASCA SI APOSTOLEASCA BISERICA…poi daca Sfintii Parinti asa au hotarat eu cum imi permit sa spun altceva, adica sunt eu…cine sunt? Cum ne permitem sa compromitem marturisirea de credinta? Zic ca un Sfant Parinte, sa ne mai taiem imprejur la inima si la suflet si sa nu ne mai dam cu parerea peste dogmele si canoanele Sf Parinti si ale celor 7 Sfinte Sinoade Ecumenice, Parintii nu au creat dezbinare, ci au ingradit Adevarul, i-au pus hotar peste care nu trecem, fie el si papa, e om pacatos, la Sfintele Sinoade Episcopii nu au zis „dupa parerea noastra, ni se pare noua”, ci : „PĂRUTU-S-A DUHULUI SFÂNT, SI NOUĂ…”deci nu sunt pareri sau impresii, ci Adevarul insuflat de al treilea ipostas din Sfanta Treime. Gata cu parerile, biserica catolica = eretica, adunare papistasa, nu sunt biserică si sunt schismatici, Hristos cand i-a trimis pe Sf. Ucenici si Apostoli la propovaduire a zis: „mergand propovaduiti Evanghelia la toate neamurile, învatand(atentie, foarte important) TOATE căte v-am spus Eu voua!” deci cate a spus Hristos, nu cate îndruga si adauga papa, ca filocve si toate aberatiile despre Maica Domnului(pt a sti cine-i Maica Domnului citeste ce spune Sf Ioan Damaschinul), catolicii cred ca o inalta pe Preasfanta cand spun ca s-a nascut fara de pacat sau ca nu a adormit intru moarte, dar Maica Domnului nu primeste linguselile astea, chiar ea ii numeste „Dusmanii mei si-ai Fiului meu” la manastirea Zugrafu, si daca Maica Domnului ii numeste DUSMANI, atunci eu cum pot spune ca-s fraţii nostri??? Atentie, diavolul a luat astazi o forma mult mai perfida, a imbracat o haina de mare reformator de religii si la momentul actual vrea o Biserica ingenuncheata, dar nu inaintea lui Hristos, ci inaintea lui. Mare grija la compromisuri, sunt n dovezi, minuni in care ni se arata ca ortodoxia este singura credinta adevarata, dar eu ma intreb, oare noi mai credem in minuni??? Stim ca minunea nu foloseste la nimic necredinciosului….iertare daca am suparat pe cineva, sunt dator sa marturisesc credinta cea adevarata, fie ca cineva-mi va face cumva, candva felul ca vorbesc poate prea mult si sunt acuzat ca judec, dar Sfintii Parinti nu au cautat calea de mijloc sau compromisul, iar Hristos nu a zis ca aduce pacea, ci sabia! Nu pacea de astazi cu pactul care desparte de Dumnezeu, ci SABIA, asta care taie in doua Biserica Drept-Slavitoare de restul scolilor iadului…Doamne ajuta!

    Apreciază

   • andrei-d said, on octombrie 16, 2014 at 1:19 pm

    danielvla,
    (cat despre Capitan) si nestiinta este un pacat! Faptul ca paganii „nu stiu cine sau ce credinta mantuieste si este cea adevarata sunt datori sa afle! Mântuitorul a zis ca „cine se sileste” va dobandi Împaratia Cerurilor, deci datori suntem sa cautam, un exemplu bun si cel mai concret, cred ca este Sf Serafim Rose, prin cate secte nu a fost pana a ajuns la credinta cea adevarata, deci S-A SILIT, de aceea ai liberul arbitru, iar Hristos l-a ajutat! De aceea nu cred ca un om precum Capitanul nu stia de Marea Schisma. Cat despre Sf Martir constantin Brancoveanu, daca ai citit cel puţin o data axatistul, spune la un condac ca si-a spalat pacatele in jertfa lui de sange si a copiilor lui, deci botezul sangelui i-a sters pacatele, si a fost invrednicit sa patimeasca! Ca s-a adresat papei cu „stapan”, stapan poate fi si omul de la ţară, stapan peste o gospodarie sau peste mai multi oameni, asta nu dovedeste stapanirea peste sufletele oamenilor, iar cat despre sfant…aici cred ca a gafat, poate a incercat sa fie politicos dar repet, si-a spalat pacatele in martiriul sau si al celor 4 fii! Cat despre Bartolomeu, stim ca a facut cateva nereguli si in timpul vietii, om a fost si a gresit, Dumnezeu iarta daca te caiesti, cu atat mai multe ispite a avut fiind ortodox, iar ca a slujit in inchisoare cu un greco-catolic(chiar si in vreme de prigoana) tot ecumenism se cheama. Adica ar insemna ca daca a slujit catolicul cu Bartolomeu s-a mantuit, doar pt ca era in inchisoare dar a ramas in apostazia lui??? Categoric nu. Ar insemna ca si martirii catolici se mantuiesc, vine ceva gen ei prin marturisirea lor de credinta ii injosesc pe sfinti si pe Maica Domnului, dar daca au patimit inseamna ca s-au mantuit. De unde nebunia aceasta? Eu imi pun intrebarea: de ce nu s-au convertit in timpul inchisorii? Îl rugau pe Bartolomeu sa-i boteze, si se putea, cu siguranta se putea, dar nu cred ca au renuntat prea multi la papistasi, si de aceea „chiar de voi da trupul meu sa fie ars iar Dragoste nu am nimic nu-mi foloseste!” spune Marele Pavel, deci care dragoste? Aici e vorba despre dragostea lui Hristos, si unde-L gasim pe Hristos? La papistasi? Clar nu, deci martiri catoli mantuiti n-ai sa vezi! Doamne ajuta!

    Apreciază

   • andrei-d said, on octombrie 16, 2014 at 1:51 pm

    draga frate geo,
    Si inca ceva, sper sa-ti fie de folos cele spuse caci nu sunt de la mine, dar sunt bune pentru suflet, noi Ortodocşii avem ca Îndreptar de credinta sau CÂRMĂ a Bisericii pe Hristos si Evanghelia Lui(de la care deriva Sfintele Sinoade si de asemeni Sf. Canoane ale ei, pe care le gasim in Pidalion).

    De aceea vreau sa iti spun sa nu mai vii cu replici de genu: „uite ce facea Voievodul Constantin, iar acum e sfant”, asta nu dovedeste ca trebuie urmat sau apreciat pentru asta, nicidecum vrednic de lauda, vrednic de lauda este însă jertfa lui, care a fost foarte mare, stim cate a indurat! Sau altele din randul oricarui sfant, acele nereguli au fost sterse de martiriul lor, ca oameni au gresit, noi luam ca pilda viata lor dar cu faptele cele cu buna-credinta. Odata ce vii cu replica de genu, ar insemna ca noi ne inchinam la Sf Voievod si nu lui Iisus Hristos! Cand ne rugam unui sfant zicem „Sfinte Constantine roaga-te lui Hristos-Dumnezeu”, deci el e mijlocitor!

    Ca un sfat din categoria Catehismului, toti sfintii au urmat lui Hristos, si noi sa facem la fel, iar daca acestia au mai gafat, acelea le trecem cu vederea, nu am auzit de Sf Evanghelie a lui papa cutare, sau a sfantului cutare, ca si David Proorocul a desfranat (asta nu inseamna ca trebuie sa facem ca el, sau dat exemplu aceasta fapta, intocmai cum ai spus despre Sf. Voievod), sau Solomon, iar noi ascultam de o singura Evanghelie, acea a lui Hristos, doar ea e dreapta si dupa ea ne ghidam. Si ca un ultim indemn din lista mare a Sf. Apostol Pavel iti spun sa urmezi urmatoarele: „[…]ca eu nu sunt ca unul care da cu punmul in vant, eu ma uit direct la ţintă, care este Iisus Hristos!”, apoi iar „calcati pe urmele mele caci eu calc pe ale lui Hristos!” si iarasi sa spune cu totii intr-un glas ca Sf Prooroc David: „laudati pe Domnul toate neamurile, laudati-L pe El toate popoarele!”, si sa ne invredniceasca Dumnezeu sa-L marturisim ca impreuna sa dobandim mantuirea, laudand acolo pe Tatăl, pe Fiul si pe Sfantul Duh Domnul, in vecii vecilor! Amin.

    Apreciază

   • andrei-d said, on octombrie 16, 2014 at 2:10 pm

    Si commul de mai sus era tot pt fratele danielvla, nu pt geo. Iertare, dar scriu de pe un telefon, si ma ghidez foarte greu in spatiu, asta din cauza procesorului mic de nokia.

    Apreciază

   • danielvla said, on octombrie 16, 2014 at 2:28 pm

    andrei-d
    Sa-mi fie cu iertare, nu cred ca ai inteles ce am zis.
    Nu trebuie sa-mi spui mie cat de eretici sunt catolicii. Stiu prea bine.
    Eu incercam sa le gasesc o scuza Capitanului si lui Brancoveanu ca poate or fi gresit din nestiinta.
    Daca nu e adevarat ca s-a rugat unui „sfant” catolic, cu atat mai bine. Dar si daca s-ar fi inchinat, nelamurit fiind cum e cu catolicii, toate i s-a iertat prin martiriul sau, ca si lui Brancoveanu. Asa cred.
    Stiu toate despre care ai scris.
    Apropo, capitanul care administra insula Corfu (Kerkira) era italian si nu am auzit ca Sf Spiridon sa fii omorat mii de oameni.
    Sunt multi care stiu de schisma, dar considera ca si la catolici mei e ceva… Ca ecumenismul de aici porneste, de la a crede ca nu sunt definitiv eretici si in afara Bisericii.
    Si ca sa intelegi clar ce zic: Romano-catolicii sunt eretici si in afara Bisericii! Nu au sfinti dupa Marea Schizma!

    Apreciază

   • andrei-d said, on octombrie 16, 2014 at 5:02 pm

    danielvla,
    True! 🙂

    Apreciat de 1 persoană

   • danielvla said, on octombrie 16, 2014 at 8:14 pm

    andrei-d
    Nu prea intelegi tu ce zic. Sau poate eu nu ma fac suficient de clar.
    Greseala e greseala chiar daca a facut-o unul care mai apoi a devenit sfant. Dar tot omul poate gresi. Nu putem infiera definitiv un om pt ca s-ar fi rugat unui pseudo-sfant. Nu justific greseala, ci justific probabila lipsa de informatie ( a Capitanului sau a lui Brancoveanu in privinta catolicilor). Dar daca tu zici ca nu s-a rugat lui Anton de Padova, asa o fi. Cu atat mai bine. Doamne ajuta!

    Apreciază

   • andrei-d said, on octombrie 16, 2014 at 8:38 pm

    danielvla,
    nu e vorba ca doar zic, ci asa cred. Eu sunt mai reţinut cand vine vorba de carti sau informatii despre un personaj important, se pot reedita, categoric asemeni prohodului si mai recent cartile despre Arsenie Papacioc si cipuri, trebuie insa sa fii si tu previzibil, in deosebi de Capitan, si multi altii, care intradevar sunt ortodocsi si cu certitudine sfinti! Doamne ajuta si mantuire frate!

    Apreciază

  • Iani said, on octombrie 16, 2014 at 11:21 pm

   Parerea buna si evlavia pe care le am fata de Capitan nu s-ar schimba chiar daca el se ruga cu adevarat la Anton de Padova. oricine poate gresi. El a fost insa ortodox si a murit ca mucenic ortodox.

   Dar am o rugaminte – potip ca capitolul exact din „Pentru legionari” unde spune asa ceva ?

   Apreciază

   • Iani said, on octombrie 16, 2014 at 11:30 pm

    andrei – d : daca Brancovanu si-a spalat pacatele prin mucenicie, Capitanul nu si le-a spalat, tot prin mucenicie ? (Chiar daca nu si-a varsat sangele, la propriu, murind sugrumat)

    Indiferent daca avea sau nu o greseala cu Anton de Padova, Miscarea Legionara a fost eminamente ortodoxa, profund ortodoxa, pe linia ideologica a lui Nae Ionescu. Legionarii se rugau in bisrici ortodoxe, renovau biserrici ortodoxe, aveau preoti ortodocsi in randul lor, Miscarea legionara nu are decat un caracter clar ortodox. ca, printre ei, au fost si cativa greco-catolici sau evrei (din cate stiu eu, evrei botezati, ca sotia nlui Vasile Marin), ca miscare politica se adresa tuturor romanilor. Au fost si cativa atei printre legionari, Mihail Polihroniade care a murit in lagar mi se pare asasinat impreuna cu altii de Carol II, arheologul Vladimir Dumitrescu si alti cativa, dar asta nu inseamna ca se compromite miscarea fiindca erau cativa oameni care nu erau credinciosi printre ei. Oricum, Capitanul e prea mare ca sa ne permitem noi sa il judecam.

    Apreciază

   • andrei-d said, on octombrie 17, 2014 at 7:18 am

    Iani,
    Capitanul cu siguranta s-a jertfit, e un caz de mucenic unic in intreaga lume ce a stopat ascensiunea antihristica timp de doua decenii pe meleagurile acestea…eu doar am sugerat mai mult discernamant nu incredere oarba in randuri scrise…iar daca a fost asa, ii dau dreptate fratelui danielvla si cad de parere ca a fost o greseala. Doamne ajuta!

    Apreciază

 9. danielvla said, on octombrie 16, 2014 at 12:49 am

  Dar de ce crede Mugur Vasiliu ca n-avem martiri romani in Rusia, luptatori impotriva bolsevismului?
  Aparatori ai monarhiei ortodoxe rusesti si indirect ai ortodoxiei: http://danielvla.wordpress.com/2014/10/16/luptatorii-romani-din-siberia-1914-1920/
  Multi romani vor fi cazut in luptele cu bolsevicii. Chiar daca nu s-au dus expres sa lupte pentru apararea ortodoxiei, oare ei nu sunt martiri? Caci au aparat si au asigurat retragerea spre portul Vladivostok a ramasitelor armatei albe si a familiilor lor.
  Romanii cazuti acolo si cei care s-au intors sunt martiri si eroi ai neamului, inclusiv ai ortodoxiei (ortodoxia care s-a raspandit, prin rusii refugiati in Europa si America, datorita si romanilor)!

  Apreciază

 10. Iani said, on octombrie 16, 2014 at 1:12 am

  Foarte buna explicatia lui Mugur Vasiliu

  Apreciază

 11. Iani said, on octombrie 16, 2014 at 1:16 am

  Se pare ca atunci cand s-au transcris insemnaruile de mana ale capitanului, s-a adaugat din greseala „de Padova” dar el se referea la Sf Anton, cel ortodox, adica Sf Antonie cel Mare.
  E buna si lamurirea cu Spania – fireste ca Mota si Marin nu au murit acolo pentru papa sau pentru catolicism, ci pentru Sf Cruce si impotriva masoneiriei si bolsevismului care ameninta intreaga Europa. Tot asa cum ostasii romani care au murit in URSS, in razboi, nu au murit pentru Hirler sau pemntru nazism, ci pentru neamul romanesc si impotriva bolsevismului.

  Apreciat de 1 persoană

 12. donnie yen said, on octombrie 16, 2014 at 2:01 am

  Greco-catolicii au încercat, încearcă şi vor încerca mereu să falsifice istoria neamului românesc, se vor folosi de tot felul de tertipuri cum ar fi anumite scrieri istorice, anumiţi filosofi români sau de ce nu anumiţi ortodocşi ecumenişti (mai slabi de înger) pentru a crea dezordine şi bineînţeles că asta le convine de minune ecumeniştilor care vor fi prea naivi şi vor crede orice. Recent am citit cartea pr. Dumitru Stăniloae „Uniatismul ăn Transilvania” unde se relata mai pe larg lupta lui Ioan Inochentie Micu-Klein care nu era una doar politică ci şi religioasă pentru identitatea neamului românesc şi a ritului bizantin fiind trădat de coada de topor Petru Pavel Aron îndemnându-şi oamenii să nu mai asculte de episcopul Aron, totuşi Ioan Inochentie Micu-Klein a jucat la două „mese” pe de o parte cerea drepturi habsburgilor sub ameninţarea că va renunţa la uniatism iar pe cealaltă încerca să se descotorosească de iezuiţi şi de cardinali care erau mână în mână cu Imperiul Austro-Ungar şi care l-au exilat forţat la Roma trecând prin felurite chinuri cum ar fi interzicerea de întoarcere în Transilvania, canoane aspre pentru a-l face să renunţe definitiv la ideile ortodoxe, foamete, izolare etc. S-a luptat, dar cu morile de vânt.

  Apreciază

 13. aniush said, on octombrie 16, 2014 at 2:26 am

  Off topic,
  E un cont pe facebook care e sub numele asta Qwxzy Yzxwq. Nu stiu cine este. De fiecare data imi cere sa-l bag in lista. De vreo trei ori l-am respins, dar imi cere in continuare. Nu are niciun fel de informatie. Are doar niste poze extrem de bizare.

  Apreciază

  • johny said, on octombrie 16, 2014 at 11:00 am

   Ignora-l! Si eu am pe unul cu numele mephisto mephistofel,care cere prietenia,dar nu-l iau in consideratie!

   Apreciază

 14. RomeoB said, on octombrie 16, 2014 at 8:01 am

  Pana la par Staniloae, a fost o oarecare confuzie in teologia academica, datorita influenteloir occidentale foarte probabil dirijate de oculta.
  Par Staniloae dupa ce a studiat teologia la Cerbnauti, a vruit sa se apuce de filologie, pt ca „dumnezeul” din manualele teologilor era altul decat il percepuse in satul natal, la care se inchina taranul roman dreptcredincios.
  Exista 2 carti scrise ede un ierarh transilvanean (mi se pare Nicolae Mladin) din acea vreme: Mistica Ortodoxa si Mistica catolica.
  „Mistica catolica” daca nu valideaza in principiu produce confuzii in ce priveste mistica apuseana de dupa 1054.

  In aceste conditii, in care sincretismul a fost promovat de oameni din interioul bisericii este posibil sa fi contaminat pe Capitan. Sa nu uitam ca era foarte tanar (a fosr asasinat la 39 de ani) si prin urmare nu avea practic timp sa analizeze in detaliu asemenea nuante.

  Cine citeste prefata la Predicile Sf Luca al Crimeiei, afla ca teologii de la acad teologica din Moscova avertizeza ca in acele texte s-au strecurat si cateva erori. Se arata ca Sf Luca a scris predicile in detentie si nu avea acces la informare teologica, si ca a ajunj mitropolit fortat de imprejurari, profesia lui fiind cea de medic.
  Buna credinta este de necontestat in ambele cazuri…

  Apreciază

 15. RomeoB said, on octombrie 16, 2014 at 8:58 am

  >Domnule Romeo, pentru a răspunde la întrebarea Domniei Voastre referitoare la faptul că Moţa şi Marin au
  >luptat pentru apărarea bisericii catolice şi deci a ereticilor, mai întâi trebuie să vă rog să îmi îngăduiţi să fac
  >câteva precizări.

  Domnule Vasiliu,

  Poate nu m-am exprimat exact.
  Distrugerea crestinismului catolic este un proces care s-a derulat pe durata a sute de ani, iar conflictul civil din Spania este un episod de la finalul acestui razboi. Pe de alta parte, ceea ce s-a castigat in 1936 cu mari jertfe umane, s-a pierdut fara a se trage nici un glont dupa moartea lui Francisco Franco survenita in 1975, (cand a intrat in legalitate partidul comunist-terorist spaniol).

  Un mare duhovnic rus din sec al XX lea, spune ca pentru a salva „crestinismul occidental” s-au pus in miscare forte coplesitoare, dar ca rezultatul este cel pe care il vedem azi; noi nu prea invatam la istorie despre asta; si nici occidentalii. Mai spunea cu slabele noatre forte, nu ne putem angaja cu sorti de izbanda in aceasta lupta (se subintelege politico-militara-economica).

  Cum spunea parintele Sofian, masoneria este o o caracatita mondiala si nimeni [inteleg forte lumesti] nu-i o mai poate contracara. Ramane sa fim pregatiti pt marturisire [caseta ASCOR].
  Probabil ca victoriile dupa modelul celor de la Pitesti, avva Marcu de la Sihastria, cuv Iustin Parvu, cuv Ilie Cleopa, sf Ilie Lacatusu sunt dintre putinele modele de victorii pe care le mai avem la dispozitie.

  Probabil ca ma repet:

  – in 642 a armata flota bizantina este trimisa in portul Alexandria din Egipt pt a-i izgoni pe musulmani. Ereticii cpoti se aliaza cu musulmanii si distrug armata imperiala bizantina, dupa care soarta crestinismului din nordul Africii este definitiv hotarata pana in zilele noastre.
  – Din cate mi-a spus cineva [ramane confirmarea istoricilor], dupa pacea din 1807 intre tarul Rusiei si Napoleon, BO Rusa a protestat si l-a sfatuit sa nu-l lase pe antihristul de la Paris stapan pe jumatate din Europa. Tarul Alexadru I s-a supus si a calcat intelegerile, declansand un razboi sangeros in urma caruia monarhia catolica franceza a fost restaurata.
  Aceste detalii nu sunt esentiale; esential este faptul ca pe baza jertfelor militare ale Rusiei, catolicismul este salvat in europa continentala pt numai 35 de ani.

  Revolutia de la 1848 a readus Franta in randul tarilor masonice; ! cu eforturi minime !; practic printr-o lovitura de stat; anul 1918 confirma o Europa controlata autoritar de masonerie in care regalitatile au rolul de a ratifica ceea ce hotaresc parlamentele masonice; iar biserica catolica este una din multele credinte aparute dupa Luther.

  In sec al XIX au existat cereri catre tarii Rusiei sa intervina in America latina, unde ‘revolutiile’ de eliberare contra regalitatii spaniole aruncau zona in bratele masoneriei. Soljenitin in „Chestiunea rusa” critica aceste cereri, si afirma ca politicile de aparare ale regalitatilor occidentale, au risipit in van resursele poporului rus care trebuia canalizate in interior pt dezvoltarea tarii.

  Realitatile istorice, arata ca victoriile militare nu ii pot salva pe eretici de la pieire. Ba mai mult, in cartea filozofului rus Vladimir Soloviov (care nu intotdeauna a scris in duh ortodox)- Povestire despre Antichrist – generalul arata ca singura armata si victoriile militare nu pot salva un stat.

  Din punctul meu de vedere, atata timp cat catolicii starue in erezii, vor primi ispite politico-militare carora nu le vor putea face fata; chiar daca vor avea si unele victorii.

  Cand intrii cu ei in alianta, iti asumi solidaritatea; iti asumi infrangerea in solidaritate cu ei.
  Noi care am trecut prin 23 august 1944 ar trebui sa intelegem mai bine acest lucru !

  Apreciază

 16. romario1 said, on octombrie 16, 2014 at 9:04 am

  Propagandistii greco-catolici au trecut la amenintari impotriva ortodocsilor. Pe forumul eva.ro ( http://www.eva.ro/forum/ ), la sectiunea ‘familie” ortodocsii sunt numiti „cancer” si amenintati ca daca nu se vor converti la catolicismul occidental, vor fi alungati cu forta la Est, la rusii „slavizati” si care „nu respecta legea”.
  Asemenea instigare la violenta impotriva ortodocsilor aduce aminte de activismul fascist impotriva unor categorii indezirabile pentru propaganda. In zilele noastre, asemenea amenintari cu convertirea fortata si cu folosirea violentei impotriva crestinilor gasim si la teroristii ISIS.

  Apreciază

  • andrei-d said, on octombrie 16, 2014 at 3:40 pm

   E un model de prigoana si aceasta de pe forumuri. Asa au instigat mai toti papii de dupa ‘Schisma la masacrul a milioane de ortodocşi, ca drept dovada sunt nu numai cruciadele cand au ucis oameni nevinovati in numele dumnezeului de ei stiut, dar si inchizitiile tot pe ortodocsi au fost axate. Asa ca, odata ce trec la amenintari, e clar ca nu au treaba cu Hristos, si fii sigur ca vom urma mucenicilor de la Zugrafu, cand au venit papistasii si au incercat sa intre in manastire iar ortodocsii au refuzat categoric si au fost arşi de vii in turnul manastirii si multe alte evenimente. Dupa parerea mea in urma multor carti si marturisiri catolicii sunt cu mult mai aspri si mai rai porniti impotriva ortodocşilor de pretutindeni, mai rai decat islamistii radicali, dovada este indemnul Sf Stefan cel Mare care spune clar: „de va veni vremea sa inchinaţi tara, sa o închinati turcilor(islamistilor), si NU apusenilor(adica catolicilor), ca turcilor dându-le bani sau tribut va vor lasa credinţa in pace, dar apusenii nu va vor lasa!” Şi vedem si astazi ca avea dreptate. Vin cu ecumenismul lor si nu vor sa ne lase in pace, papa acesta care-i nebotezat si se vrea a fi recunoscut ca mare reformator de religii, el cu faţa aia de ‘nevinovat’, pacifist si ales dupa ritualuri masonice in care sacrifica copii si aduce jertfa diavolului. Poate cele spuse spre final nu sunt clare dar de la indracirea de astazi e prea puţin probabil sa fie invers. Rugati-va pt preotii ortodocsi de pretutindeni, asa pacatosi cum sunt ei, lasati judecata ca acestia nevrednici cum sunt sau cum ii vedem mantuiesc suflete si se roaga pt noi toti (inclusiv pagani sa vina la dreapta credinta) in Sfintele lui Dumnezeu Biserici! Doamne ajuta si mantuire!

   Apreciază

   • romario1 said, on octombrie 16, 2014 at 7:04 pm

    Avea dreptate parintele Arsenie Papacioc, care povestea cum au fost atrasi de papistasi unii ortodocsi din Transilvania: „Veniti la noi, ca o sa va inchinati tot ca si pana acum, adica ortodox. Dupa care, greco-catolicii au devenit mai catolici decat catolicii.” Administratia forumului eva, desi contactata de mine, nu a luat nicio masura impotriva greco-fascistului.

    Apreciază

 17. geo said, on octombrie 16, 2014 at 9:18 am

  Why the Putin-Oligarch Conspiracy is a Tool to Destabilise Russia

  http://actualcomment.ru/politics/1488/

  https://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=ru&tl=en&u=http%3A%2F%2Factualcomment.ru%2Fpolitics%2F1488%2F

  According to Irina Farion, Ukrainian fascists who shout nationalist slogans: „Glory to Ukraine – – Heroes of the glory” – are free Ukrainians. Those who are not shouting these slogans, they are slaves. Also: „The Pharisees and hypocrites took these slogans in their dirty mouths, We must be careful, we must be ruthless to them.” „We will never under any circumstances believe them ” …. „I appeal to the holy Virgin to bless feathers and swords, because only the peoples mentioned in the Holy Word, live with dignity in the world.”
  „This war [she means war with Russia] is inevitable, completely natural”. „Sorry, I do not like to quote Hitler, but he was right when he said that Wars are won before the outbreak of hostilities. Wars are won when the teacher and priest suffers defeat.” „The teachers and the priests were defeated in Crimea, Lugansk and Donetsk. There were no Ukrainian books, no Ukrainian words, Ukrainian Music, Ukrainian ideas… [actually there were many Ukrainian things there]
  Therefore there is now Putin’s boots … so everything in our life begins only with how we think, what is the goal set for ourselves and how much Ukrainian we are in our souls.”
  „Be careful with those who now wears „vishivanka” [Ukrainian national shirt (often all the clothes), popular among nationalists], by these vishivankas, they may hide their lack of Ukrainian soul.”
  „We’ll have not only the external front, it is absolutely inevitable, Putin’s front … we have only one way – to destroy Moscow, and we live for this, and for that we came into this world – to destroy Moscow.” „It is not just [destroy] Muscovite in our land, but to destroy this black hole in the European [!!!] security. Though of course for us it comes to our security.
  But the greatest enemy is not one that is located near our external borders, our greatest enemy is here at home.” Fahrion starts listing the end of surnames of the citizens of Ukraine who are the enemies of Ukraine: „ending with „enko”.”… Under this criterion of surname the head of the Kyiv junta fits – Petr Porosh(enko)… „With the ending of „uk”, „yuk”, „chyuk”.”… Under this criterion fits Arseny Yatsen(yuk), Prime Minister of the Kiev junta… „..With the ending of „ishin” and „iv”.”… This criterion is suitable for Dmitry Shimk(iv) Deputy Head of the Presidential Administration. So, somebody could declare them enemies of Ukraine.
  „Here are [people with these surnames] are the Janissaries, shifters, asslickers, timeservers, opportunists, compromisers”
  „I wish that all of them are to be shot during elections of our choice, yet each of these trash …” and then she repeated: „(shoot) them soon!”
  Irina Farion accused people with such surnames for all the troubles that have been going on in Ukraine since 1917.
  Irina Farion – one of the leaders of the fascist party „Svoboda” – acted against democracy: „In fact, our government must be a strong, powerful, militarist consciousness. And it is our task for you, truthful Ukrainian kernel and not repugnant, various demo-liberal souls.” . Addressing the Ukrainian neo-Nazis, Farion said: „It is you who are the core around which should rotate the Ukrainian state” … „You have to be fierce to the enemy … we have a lot of fronts to fight” … „In the minds and hands of each of us there must be an understanding that only military force will be able to defeat a foreign and domestic horde. Are we ready for it ?! „The crowd responds to her: „Yes”
  Farion further stated that: „The most terrible poison, is liberalism, we must send them during the elections to the horizon of our History.
  [I wish more] Power for us, confidence, faith, offensive, self-love and hatred for the enemy! Glory to the nation!”
  The crowd answered her: „Death to the enemies.”

  I want to note that in stage of fascists party „Svoboda” stayed representative of so called „Ortodox Church of Kiev Patriarchat”. This structure want to capture all Ortodox Churches in Ukraine, this structure serve to Ukrainian fascists. You can to see him in the video as person in „gold” clothes.

  War crimes committed by war criminal Poroshenko.

  Atentie: imagini socante!!!

  https://plus.google.com/photos/115903745545816833607/albums/6068226320965679921?banner=pwa

  Apreciază

 18. geo said, on octombrie 16, 2014 at 9:19 am

  Meet 4-year-old Diana whose whole family was killed

  Militia and War Correspondents visited 4-year-old Diana, whose whole family was killed and only left with her Grandmother. ENG SUBS

  Apreciază

 19. geo said, on octombrie 16, 2014 at 9:30 am

  The Seething Anger of Putin’s Russia – How U.S.-Russian relations became so dysfunctional—and dangerous

  http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/09/russia-west-united-states-past-future-conflict/380533/?single_page=true

  Putin Loses His Best Friend: Expensive Oil

  http://www.bloomberg.com/news/2014-10-14/putin-loses-his-best-friend-expensive-oil.html

  The Myth of Everlasting Saudi Oil

  http://www.evworld.com/article.cfm?storyid=884

  Oil complex rebounds on declining dollar, still settles lower

  Putin: West should realize that sanctions pressure against Russia only complicate dialogue

  http://en.itar-tass.com/russia/754647

  EU risks €40bn hemorrhage from Russia sanctions in 2014 – Foreign Minister

  http://rt.com/business/195772-eu-russia-sanctions-losses/

  Apreciază

  • Iani said, on octombrie 16, 2014 at 11:41 pm

   Desenul asta e cam bolsevic, preotii sunt aratati ca „inseala”, adica religia e ceva fals, dupa ei, mai remarc si steagulm rosu muncitoresc din stanga jos. Pe afis e anul 1912, se pregatea deja revolutia bolsevica

   Apreciază

 20. geo said, on octombrie 16, 2014 at 10:10 am

  Un petit Stalingrad

  http://www.huffingtonpost.fr/julien-dray/kobane-etat-islamique_b_5990032.html?utm_hp_ref=tw

  http://www.voanews.com/media/photogallery/2484303.html

  Apreciază

 21. Gabriel said, on octombrie 16, 2014 at 12:50 pm

  @Iacoboaie Radu blogul dvs s-a transformat intr-unul politic in care il atacati cu inversunare pe Ponta si o ridicati in slavi pe tanti Udrea, de parca n-ar face parte din aceeasi tabara…Politica este o fosa septica fara capac, de ce ati intrat acolo?

  Apreciază

 22. mircea.v said, on octombrie 16, 2014 at 1:08 pm

  Din cartile scrise despre Sfintii Inchisorilor (care majoritar sant legionari) avand ca autori – Parintele Calciu, Parintele Justin, Parintele Arsenie Papacioc, Virgil Maxim, Ioan Ianolide, Demostene Andronescu, Marcel Petrisor, nu am sesizat inclinatii de admiratie pentru catolicism, ci doar ortodoxie pura. Pentru mine e suficient.

  Apreciază

  • danielvla said, on octombrie 16, 2014 at 8:25 pm

   mircea.v
   Pai cei despre care vorbesti mai sus erau din categoria „misticilor”, care citisera in inchisoare Filocalia si pe alti Sfinti Parinti. Mai era o categorie din care cred ca facea parte si Bartolomeu Anania, de exemplu, care nu erau prea lamuriti in privinta adevarului absolut al Ortodoxiei.

   Apreciază

 23. geo said, on octombrie 16, 2014 at 2:14 pm

  On Monday, KrebsOnSecurity notified MBIA Inc. — the nation’s largest bond insurer — that a misconfiguration in a company Web server had exposed countless customer account numbers, balances and other sensitive data. Much of the information had been indexed by search engines, including a page listing administrative credentials that attackers could use to access data that wasn’t already accessible via a simple Web search.

  http://krebsonsecurity.com/2014/10/huge-data-leak-at-largest-u-s-bond-insurer/

  Healthcare.gov is not secure, says government report that will surprise no one

  http://www.theverge.com/2014/9/16/6252435/healthcare-gov-is-not-secure-says-government-report-that-will

  Paid Hackers Attacked 300 Banks, Businesses and Governments for 12 Years

  http://www.nextgov.com/cybersecurity/threatwatch/2014/09/breach/1514/?oref=TW_hp_module

  WikiLeaks Names Customers of Controversial Surveillance Software

  http://www.securityweek.com/wikileaks-names-customers-controversial-surveillance-software

  Governments pressure Google for more user information

  http://newsdaily.com/2014/09/governments-pressure-google-for-more-user-information/

  Woman Tells of Years of Sexual Abuse in Welsh Satanic Cult

  http://www.ibtimes.co.uk/woman-tells-years-abuse-hands-welsh-occult-sex-cult-1466481

  Data privacy bombshell: Most consumers ARE happy to share personal info

  http://www.itproportal.com/2014/10/06/data-privacy-bombshell-most-consumers-are-happy-share-personal-info/?utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+itproportal%2Frss+%28Latest+ITProPortal+News%29&utm_source=feedburner

  Russian hackers target NATO, Ukraine and others: iSight

  http://www.reuters.com/article/2014/10/14/us-russia-hackers-idUSKCN0I308F20141014

  Only 58 percent of votes cast on tamper-resistant systems counted

  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141014103440.htm

  NHS gives go-ahead to patient database despite privacy fears The data, which includes details of childhood illnesses as well as recent medical conditions, will be uploaded unless a patient specifically opts out

  http://www.telegraph.co.uk/health/nhs/11147730/NHS-gives-go-ahead-to-patient-database-despite-privacy-fears.html

  Adobe is Spying on Users, Collecting Data on Their eBook Libraries

  http://the-digital-reader.com/2014/10/06/adobe-spying-users-collecting-data-ebook-libraries/

  Haitian government one step closer to transition to biometric passport

  http://www.biometricupdate.com/201409/haitian-government-one-step-closer-to-transition-to-biometric-passport

  Singapore considering iris scanning systems at borders

  http://www.biometricupdate.com/201409/singapore-considering-iris-scanning-systems-at-borders

  Hackers Show the NSA’s Capabilities Are Not Magic

  http://www.securityweek.com/hackers-show-nsas-capabilities-are-not-magic

  Big Media: If You Want Privacy, You’re Probably a Pirate

  http://www.dailytech.com/Big+Media+If+You+Want+Privacy+Youre+Probably+a+Pirate/article36572.htm

  Reporters say White House sometimes demands changes to press-pool reports

  http://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/reporters-say-white-house-sometimes-demands-changes-to-press-pool-reports/2014/09/23/e5e6fec8-42d9-11e4-9a15-137aa0153527_story.html

  ‘Police are trying to criminalise public interest whistleblowers’ – 600 reasons why the state must stop spying on journalists

  http://www.pressgazette.co.uk/reporters-editors-and-media-law-experts-among-nearly-600-calling-action-action-protect-journalists

  Proposed Terror Law Would Allow Australia’s Entire Internet To Be Monitored With Just One Warrant

  https://www.techdirt.com/articles/20140924/11254228624/proposed-terror-law-would-allow-australias-entire-internet-to-be-monitored-with-just-one-warrant.shtml

  Senate passes new counter-terrorism laws giving stronger powers to intelligence agency ASIO

  http://www.abc.net.au/news/2014-09-25/new-counter-terrorism-laws-pass-the-senate/5770256

  New ASIO laws clear federal parliament

  http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/new-asio-laws-clear-federal-parliament/story-fn59niix-1227076416226?nk=0cbbb222efc572e0acc414d27b4b1878

  Who will control the new world of the Internet of Things?

  http://www.itproportal.com/2014/09/23/who-will-control-the-new-world-of-the-internet-of-things/

  Ebola Uncut: Why the Mainstream is Late, Wrong and Corrupt

  http://dailyreckoning.com/ebola-uncut-why-the-mainstream-is-late-wrong-and-corrupt/

  Before Ebola, Health Officials Thought the Age of Epidemics Was Over—It Wasn’t How the WHO’s blindness and Western biases let the Ebola epidemic run wild.

  http://www.thenation.com/article/181971/ebola-western-doctors-foolishly-believed-age-epidemics-was-over-it-wasnt

  Possible Ebola contacts now up to 80

  http://www.star-telegram.com/2014/10/01/6165611/officials-say-only-one-ebola-case.html?rh=1

  Washington Is Destroying The World

  http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2014/october/07/washington-is-destroying-the-world.aspx

  Illegal Immigrants Discovered at RAF Brize Norton

  http://web202.ssvc.com/news/articles/raf/3421

  “Immigration Sparks British Baby Boom”–No, Sparks FOREIGN Baby Boom IN Britain

  http://www.vdare.com/posts/immigration-sparks-british-baby-boom-no-sparks-foreign-baby-boom-in-britain

  Death by demography: Which European country falls first to the Muslim tide?

  http://refugeeresettlementwatch.wordpress.com/2014/09/15/death-by-demography-which-european-country-falls-first-to-the-muslim-tide/

  Bulgarian village residents protest against accepting refugee children in school

  http://sofiaglobe.com/2014/09/15/bulgarian-village-residents-protest-against-accepting-refugee-children-in-school/

  Britons continue to pay the price for immigration

  http://www.express.co.uk/comment/expresscomment/519959/Britons-pay-price-for-immigration

  Report: Nearly 2.5 Million Immigrants from ‘Predominantly Muslim Countries’ Reside Inside U.S. Right Now

  http://www.breitbart.com/Big-Government/2014/09/24/Report-Nearly-2-5-Million-Immigrants-From-Predominantly-Muslim-Countries-Reside-Inside-U-S-Right-Now

  ‘Workplace Violence’ Comes to Oklahoma: Muslim Convert Beheads Woman at Food Plant

  http://www.jammiewf.com/2014/workplace-violence-comes-to-oklahoma-man-beheads-woman-at-food-plant/

  The Decline of the West

  http://pergelator.blogspot.nl/2014/09/the-decline-of-west.html

  US Air Raids: The Unlearned Lesson of Libya

  http://landdestroyer.blogspot.ro/2014/10/us-air-raids-unlearned-lesson-of-libya.html

  The Erupting U.S. Armageddon in the Middle East and Beyond

  http://www.lewrockwell.com/2014/09/jack-d-douglas/the-erupting-us-armageddon/

  Blackwater founder: We could have fought ISIS if Obama hadn’t ‘crushed my old business’

  http://www.special-ops.org/blackwater-founder-we-could-have-fought-isis-if-obama-hadnt-crushed-my-old-business/?PageSpeed=noscript

  Claim: Global Warming Helped Create ISIS

  http://barbwire.com/2014/09/30/claim-global-warming-helped-create-isis/

  French President Hollande Says ‘ISIS Terror Caused by Global Warming’

  http://21stcenturywire.com/2014/09/26/french-president-hollande-says-isis-terror-caused-by-global-warming/

  U.S. To Provide Lethal Weapons To Ukrainian Client Regime

  http://rickrozoff.wordpress.com/2014/10/09/u-s-to-provide-lethal-weapons-to-ukrainian-client-regime/

  Moscow Warns Against ‘NATO Infrastructure’ in Georgia

  http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27709

  Why is the Arctic at the Center of World Politics?

  http://glblgeopolitics.wordpress.com/2014/10/09/why-is-the-arctic-at-the-center-of-world-politics/

  Obama’s New Oil Wars

  http://www.truthdig.com/report/item/obamas_new_oil_wars_20141010

  Ratings agency S&P cuts France’s outlook to negative from stable

  http://binaryoptionevolution.com/ratings-agency-sp-cuts-frances-outlook-negative-stable/

  Banks accept derivatives rule change to end ‘too big to fail’ scenario

  http://www.investing.com/news/economy-news/banks-accept-derivatives-rule-change-to-end-%27too-big-to-fail%27-scenario-312641

  Thousands to Get Damages in Chinese Drywall Suit, Louisiana Judge Says

  http://www.insurancejournal.com/news/southcentral/2014/10/08/343029.htm

  A Panorama of the World’s Foreign Exchange Reserves: Food for Thought

  http://www.strategic-culture.org/news/2014/10/12/panorama-world-foreign-exchange-reserves-food-for-thought.html

  Australian Airstrikes Footage Withheld; Headless Corpses Trashed In Streets

  http://au.ibtimes.com/articles/569325/20141013/australian-airstrikes-footage-headless-corpses-isis.htm

  Cops and spies should blame THEMSELVES for smartphone crypto ‘problem’ – Hyppönen

  http://www.theregister.co.uk/2014/10/13/law_enforcement_only_blame_themselves_increasing_smartphone_crypto/

  The US government vs The Internet

  http://www.stuff.co.nz/technology/digital-living/61555883/the-us-government-vs-the-internet.html

  Rural Dutch province under siege with influx of asylum seekers; single African men a big problem

  https://refugeeresettlementwatch.wordpress.com/2014/10/15/rural-dutch-province-under-siege-with-influx-of-asylum-seekers-single-african-men-a-big-problem/

  UK Muslim Warns There Will Be More Beheadings on the Streets of Britain

  http://pamelageller.com/2014/10/uk-muslim-warns-there-will-be-more-beheadings-on-the-streets-of-britian.html/

  Spanish police again face wave of African migrants climbing fence into Melilla

  http://www.euronews.com/2014/10/15/spanish-police-again-face-wave-of-african-migrants-climbing-fence-into-melilla/

  American spies use NZ embassies to collect intelligence

  http://intelnews.org/2014/10/13/01-1572/#more-11379

  Chinese, Italian companies sign 10 bln USD deals

  http://www.neurope.eu/article/chinese-italian-companies-sign-10-bln-usd-deals

  Turkish state bank to set up the 1st Islamic bank

  http://english.yenisafak.com/economy/turkish-state-bank-to-set-up-the-1st-islamic-bank-2024952

  The downfall of islamized Sweden: „the barn is completely empty”, borrows 10 million kroner per hour to finance Muslim immigration

  http://10news.dk/archive/2014-10-04/article/2-10-denmark-youth-of-middle-eastern-appearance-beats-up-soldiers-with-fists-and-glass-bottles#panel2a

  Racism to be edited out of Pippi Longstocking series

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=5977610

  World War III: Stateless ponzi schemes of power

  https://georgiebc.wordpress.com/2014/10/03/world-war-iii-stateless-ponzi-schemes-of-power/

  Obama Scrapped CDC Rule Giving Feds Power to Block Travelers with Deadly Diseases

  http://conservativehideout.com/2014/10/03/obama-scrapped-cdc-rule-giving-feds-power-to-block-travelers-with-deadly-diseases/

  Vibrancy is our strength…

  http://battlefieldusa.wordpress.com/2014/10/06/vibrancy-is-our-strength-2/

  Dubai looks to Malta as potential Libya investment base

  http://www.libyaherald.com/2014/10/06/dubai-looks-to-malta-as-potential-libya-investment-base/

  National Crime Agency director general: UK snooping powers are too weak Exclusive: Crime agency boss says he needs to persuade public to reduce digital freedoms

  http://www.theguardian.com/uk-news/2014/oct/06/digital-freedoms-terrorism-crime-uk

  Romania seizes oil from Lukoil refinery pending probe

  http://www.cnbc.com/id/102063163

  Contractor sold faulty navigation units to armed forces, lawsuit claims Utah whistle-blower says Northrop Grumman technicians faked quality tests.

  http://www.sltrib.com/sltrib/news/58492776-78/claims-navigation-lawsuit-units.html.csp

  Are US spy agencies sharing weapons, intelligence with Hezbollah?

  http://intelnews.org/2014/10/02/01-1566/

  Minerals and Madness: Magnesium Deficiency and the Western Epidemic of Mental Illness

  http://canspeccy.blogspot.ca/2014/09/magnesium-and-madness-is-mineral.html

  This is HUGE: Chinese Renminbi Becomes Directly Tradable With the Euro

  http://www.silverdoctors.com/this-is-huge-chinese-renminbi-becomes-directly-tradable-with-the-euro/

  Behind the anti-terror alibi, the gas war in the Levant

  http://www.voltairenet.org/article185495.html

  Here We Go Again: Greece Will Be In Default Within 15 Months, S&P Warns

  http://www.zerohedge.com/news/2014-10-04/here-we-go-again-greece-will-be-default-within-15-months-sp-warns

  Regulating the Internet „Like a Utility” Won’t Yield an Open Internet – Unless …

  http://www.commlawblog.com/2014/10/articles/internet/regulating-the-internet-like-a-utility-wont-yield-an-open-internet-unless-/

  Open Letter to the Council of the European Union on Net Neutrality

  http://www.laquadrature.net/en/open-letter-to-the-council-of-the-european-union-on-net-neutrality

  Losing the „Forgotten War” The U.S. Strategic Vacuum in Afghanistan, Pakistan, and Central Asia

  http://csis.org/publication/losing-forgotten-war-us-strategic-vacuum-afghanistan-pakistan-and-central-asia-0

  U.S., NATO Troops To Remain In Afghanistan Indefinitely

  http://rickrozoff.wordpress.com/2014/09/30/u-s-nato-troops-to-remain-in-afghanistan-indefinitely/

  Why Are We Bombing Syria?

  http://www.truthdig.com/report/item/why_are_we_bombing_syria_20140923

  China builds another island in South China Sea

  http://www.janes.com/article/43757/china-builds-another-island-in-south-china-sea

  Terrorists

  http://freenorthcarolina.blogspot.ro/2014/09/terrorists.html

  Terrorism as a cover for intervention

  http://www.atimes.com/atimes/World/WOR-01-260914.html

  „We’ll Become ISIS” – The Devaluation Of America’s Young Men

  http://www.zerohedge.com/news/2014-09-29/well-become-isis-devaluation-americas-young-men

  Romania: China General Nuclear Power Corporation has been declared as a qualified investor for the project to build Units 3&4

  http://www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=196930

  China opens gold market to foreigners, seeks to block price fixing by Western Banks

  http://www.thechinamoneyreport.com/2014/09/19/china-opens-gold-market-to-foreigners-seeks-to-block-price-fixing-by-western-banks/

  Treasure Map: The NSA Breach of Telekom and Other German Firms

  http://www.spiegel.de/international/world/snowden-documents-indicate-nsa-has-breached-deutsche-telekom-a-991503.html

  one looks in vain for any sign that any of these dopey people are actually prepared to fight the power

  https://niqnaq.wordpress.com/2014/09/14/one-looks-in-vain-for-any-sign-that-any-of-these-dopey-people-are-actually-prepared-to-fight-the-power/

  Russian hot money flows into Hong Kong after West slaps sanctions on Moscow Western sanctions against Moscow over conflict in Ukraine sees firms turning to the city for their financing needs, but some banks are wary

  http://www.scmp.com/business/banking-finance/article/1592673/russian-money-flows-hong-kong-following-imposition-western

  ISIS: Here to Stay!

  http://www.offiziere.ch/?p=17680

  http://www.offiziere.ch/?p=17856

  http://www.offiziere.ch/?p=17978

  The built up of Islamic extremism in Bosnia

  http://serbianna.com/analysis/archives/2779?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SerbiannaAnalysis+%28Serbianna+Analysis%29

  Cyber capabilities of ‘media-savvy’ IS under NSA radar

  http://www.omantribune.com/index.php?page=news&id=174732&heading=Top%20News

  There Was a Time When the Pentagon Feared Israel’s Nukes Israeli WMDs ‘single most dangerous phenomenon’ in Middle East, Pentagon warned in the 1960s

  Vezi la Medium.com

  Lloyds Banking Executive to Lead Troubled Portuguese Lender

  http://dealbook.nytimes.com/2014/09/15/lloyds-banking-executive-named-new-boss-of-troubled-portuguese-lender/

  Erdogan’s new Turkey to requires all students to study the Qur’an

  http://www.asianews.it/news-en/Erdogan%27s-new-Turkey-to-requires-all-students-to-study-the-Qur%27an-32153.html

  Rise of Islamic education system unnerves secular Turks Number of religious schools has risen 73% over last five years, with some seeing state interference forcing students to enroll

  http://www.timesofisrael.com/rise-of-islamic-education-system-unnerves-secular-turks/

  Call the Anti-Police: Ending the State’s „Security” Monopoly

  http://freedominourtime.blogspot.ro/2014/09/call-anti-police-ending-states-security.html

  Stealth Is Dead! Long Live Stealth! Russian expert says fighter jets can’t hide forever—but that’s old news

  Vezi la Medium.com

  GAO Draft Slams F-35 On ‘Unaffordable’ Costs: $8.8B Over Legacy Fighters

  http://breakingdefense.com/2014/09/gao-draft-slams-f-35-on-unaffordable-costs-8-8b-over-legacy-fighters/

  New Research Finds Earth Even Less Sensitive To CO2 Than Previously Thought

  http://sppiblog.org/news/new-research-finds-earth-even-less-sensitive-to-co2-than-previously-thought

  US sanctions on Arctic oil projects deal major blow to ExxonMobil — newspaper

  http://en.itar-tass.com/economy/751935

  Empty Pipeline Shows Difficulty Of Breaking Moldova’s Gazprom Addiction

  http://www.rferl.org/content/moldova-romania-pipeline-gazprom-iasi-ungheni/26611594.html

  CNN Takes Stock of Feds’ Police Militarization

  http://www.thetruthaboutguns.com/2014/09/robert-farago/cnn-takes-stock-of-feds-police-militarization/

  Apreciază

 24. mircea.v said, on octombrie 16, 2014 at 11:38 pm

  Am observat tendinta la unii comentatori sa spuna ca atunci lumea nu prea stia cum e cu ortodoxia si catolicismul si ca doar acum stim noi foarte bine. Pai nene, eu zic ca stiau mult mai bine decat noi, si mai ales traiau ortodoxia mult mai bine decat o facem noi, si erau ancorati in ortodoxie mult mai puternic decat cei din zilele noastre.

  Si ca sa lamurim si mai bine cam cum vedeau pr cei din vechime, atunci sa dam un exemplu de pe la 1600. Conform logicii prezentate mai sus, astia pe la 1600 ar fi trebuit sa fie „maimute” in ceea ce priveste ortodoxia, catolicismul, diferentele intre ele, unde e Adevarul…
  Exemplu: Mihai Viteazu, Alba Iulia, aghiasma, ortodocsi, catolici, refuzul lui Mihai Viteazu de a da tara pe mainile papei.

  Si ce le spune Domnitorul catolicilor?

  “Voi nu sinteti marturisitori ai dreptei credinte, caci nu aveti harul Sfintului Duh in biserica voastra. Noi insa, fiind dreptcredinciosi, avem puterea cea adevarata a harului Sfintului Duh, pe care si cu fapta sintem gata intotdeauna s-o aratam, cu ajutorul lui Dumnezeu”.

  Destul de pregatit dpdv teologic viteazul domnitor…

  Apreciază

 25. andrei-d said, on octombrie 17, 2014 at 11:23 am

  din cate am observat eu, de ce ‘sfintii’ catolici sunt pictati sau desenati facand diferite scheme sau acrobatii prin aer, zburatori si plini de ‘slava’, m-am uitat la francisc de assisi si anton cel din padova, sunt asa ca niste mari facatori de minuni, si chiar zambareţi, intr-o alura ce nu arata mai deloc supunere(mai degraba par mandri), in nici un caz SMERENIE, pe cand la noi ortodocşii sfintii sunt smeriti, slabuti(dovada a ascezei atat trupesti cat si duhovnicesti) si chiar mai trasi la faţă sa zic asa, si puţin intristati! Asemeni Mântuitorului, care stim din marturia Sfintei Evanghelii ca era mai tot timpul intristat(se pastreaza acest aspect si in icoane, de asemeni si sfintii sunt pictati), chiar spune ca de multe ori plangea, de pilda la moartea lui Lazar. Deci sunt aspecte importante zic eu diferentele acestea dintre ‘sfintii’ catolicilor si sfinţii ortodocsi!

  Apreciază

 26. vali said, on octombrie 17, 2014 at 6:06 pm

  Citeste-ti blogul mai bine. Nu stau sa dau copy-paste la toate tampeniile tale.

  Apreciază

 27. Muie Zelea said, on august 14, 2015 at 1:36 pm

  Bă, să-mi frec pula peste tablourile voastre cu Zelea. Să mă cac la el în piept ca să-i bată inima-n nămol, bă. Futu-vă-n ficat de naţionalişti borâţi, cum vă bateţi voi în sfârcuri cu neolegionarii voştri. Noroc cu legea asta nouă că veţi fi monitorizaţi cu toţii şi aruncaţi la zdup, de-or să facă ţiganii trenuleţul cu voi în ritm de ”Deşteaptă-te române”. Să mă cac pe mormintele sfinţilor închisorilor, să aveţi în ce înfige lumânarea bă.

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: