SACCSIV – blog ortodox

CRESTINUL si TEATRUL …

Posted in rubrica incepatorului, Uncategorized by saccsiv on octombrie 12, 2014

sigla-bulandra

Foto: http://www.feedarts.ro/recomandam/teatrul-bulandra-sala-toma-caragiu/

   Iata un dialog purtat la rubrica de comentarii a articolului De ce a sters WIKIPEDIA articolul despre IOAN IANOLIDE?:

Ion

In alta ordine de idei, offtopic, ma intrebam daca fratele Saccsiv a scris vreun articol pe tema teatrelor. Iata ce am gasit pe facebook, iata ce sigla are teatrul Bulandra pe facebook:

Ochiul masonic cu doua triunghiuri.

Deci intrebarea ar fi de dezbatut: mai trebuie sa puna crestinii piciorul in teatre ? Sunt teatrele locuri unde mai putem intra fara sa ne vatamam sufletele si fara sa ne punem in primejdie mantuirea ?
Nu sunt din principiu contra teatrului, ca arta, desi nu merg practic deloc la teatru. dar cand te uiti ce sigla are un teatru ca bulandra, mai poti intra acolo, indiferent ce piesa se joaca ?
Este adevarat ca exista si actori credincios, care merg la biserica. Unii s-au si calugarit, ca maica ecaterina fermo, dragos paslaru, si cred ca mai sunt.
Ar fi interesant un articol pe aceasta tema.

Liliana

In legatura cu teatrul actual si maniera nerusinata,nerespectuoasa,vulgara in care se joaca,de prea multe ori,la comanda cuiva care vrea sa umileasca romanii,sa-i murdareasca,sa-i injoseasca.Ca si televiziunile,etc.In ultimii ani am renuntat la spectacolele de teatru.Cred ca nici nu e crestineste sa frecventezi asa ceva.Nu demult,m-am inselat cu gindul ca o piesa regizata de Beligan trebuie sa fie,totusi,ceva serios.Pieasa Fa-mi loc sa trec are un text libertin-apartine unui francez;cei doi actori profesionisti-Marius Manole si Medeea Marinescu ,s-au ostenit pentru nimic…Nu as fi crezut ca pot pronunta sau face ceea ce textul si ,,maestrul” i-a pus sa execute.Dar Beligan?!!Pentru ce a acceptat sa faca asta?Jocul cui il face ,,maestrul”?Sau nu el a regizat,ci altcineva dar i-au folosit numele ca sa atraga publicul?Oricum,a dezamagit.A pierdut.
In acest an voi mai merge sa vad doar pieasa Drum fara intoarcere jucata de teatrul din Iasi in care e vorba despre Sfintii Brancoveni.Dar mai inainte voi fi citit niste recenzii asupra spectacolelor prezentate in alte orase.Nu mai vreu sa-mi fac alte pacate.
Prin teatru vor sa strice si publicul mai cultivat.Cineva se ocupa cu grija de educatia tinerilor nostri…

   Comentariu saccsiv:

   Sa ne reamintim ce spunea Sfantul Ioan Gura de Aur. Iata ce putem citi la Către cei ce lasă Biserica şi se întinează la hipodrom şi teatru:

A celui între sfinţi părintele nostru Ioan Gură de Aur
arhiepiscopul Constantinopolului, omilia către cei ce
lasă Biserica şi se întinează la hipodrom şi teatru

(Migne, P.G. 56, 263-270)

 1. Sunt de răbdat acestea? Sunt de suferit acestea? Căci către voi, împotriva voastră vreau să mă pornesc. Aşa a făcut şi Dumnezeu cu evreii, căci pornindu-Se împotriva lor a zis: „Poporul Meu ce ţi-am făcut Eu ţie şi cu ce te-am întristat s-au cu ce te-am asuprit? Răspunde-mi!” (Miheia 6, 3). Şi iarăşi: „Ce greşeală au găsit părinţii voştri în Mine?” (Ieremia 2, 5). Pe Acesta îl voi urma şi eu şi voi spune iarăşi către voi: „Sunt de răbdat acestea? Sunt de suferit acestea?”

După îndelungate revărsări de cuvinte şi atâta învăţătură, unii, lăsându-ne pe noi, s-au întinat prin privirea întrecerii cailor. Şi atât s-au aprins încât au umplut tot oraşul de ţipăt şi strigăt neorânduit care aduce mult râset, ba, mai degrabă, jale. Aşadar, eu, şezând acasă şi auzind glasul ţipător, am pătimit mai cumplit decât cei bătuţi de furtuni. Căci după cum aceia, în timp ce valurile sfarmă pereţii corăbiei primejduindu-se, se tem că [le-a sosit] vremea de pe urmă, aşa şi pe mine acele ţipete cumplite m-au sfărâmat şi m-au aruncat la pământ şi am fost acoperit [de ele]. Şi asemenea lucruri le fac pe de-o parte cei necuviincioşi din tribune şi, pe de altă parte, în mijlocul forului, cei ce ţin frâiele şi care strigă lucruri mai cumplite decât aceia.

Şi ce vom zice? Sau cum ne vom apăra, dacă un străin, venind de undeva, ne-ar învinovăţi şi ne-ar spune: acestea înseamnă oraşul apostolilor? Acestea înseamnă [cetatea] care a primit un asemenea vestitor al celor dumnezeieşti? Acestea înseamnă poporul cel iubitor de Hristos, teatrul cel nemeşteşugit şi duhovnicesc? Nu v-aţi ruşinat nici măcar de ziua aceasta în tare s-au săvârşit simbolurile [ta symbola] mântuirii neamului nostru [S f. Liturghie].

Ci în zi de vineri, când Stăpânul S-a răstignit pentru lume şi s-a adus u astfel de jertfă şi raiul s-a deschis şi tâlharul s-a reîntors în vechea patrie şi s-a dezlegat blestemul şi s-a nimicit păcatul şi războiul îndelungat a încetat şi s-a lăsat împăcarea lui Dumnezeu cu oamenii şi toate şi-au schimbat mersul, în acea zi când ar fi trebuit să postim şi să slavoslovim şi să înălţăm rugăciuni de mulţumire pentru bunătăţile din lume Celui Ce a făcut acestea, atunci tu, lăsând biserica şi jertfa duhovnicească, şi adunarea fraţilor, şi cuviinţa postului, prins de diavol, te-ai dus la acel spectacol?

Sunt de răbdat acestea? Sunt de suferit acestea? Căci nu voi înceta să zic acestea necontenit şi să mă mângâi în durerea mea cu aceasta: nu voi împiedica prin tăcere [asemenea lucruri], ci le voi scoate în mijloc şi le voi pune înaintea ochilor voştri. Cum vom putea să-L mai facem pe Dumnezeu milostiv? Cum vom împăca pe Cel mâniat?

Înainte cu trei zile o rafală de ploaie le-a nimicit pe toate, răpind, cum s-ar zice, de la gura lucrătorilor de pământ mâncarea şi plecând la pământ spicele coapte şi făcând să putrezească din pricina lăcomiei2 toate celelalte. Litanii şi rugăciuni [au fost atunci] şi toată cetatea ca o revărsare a alergat la locurile [unde erau înmormântaţi] apostolii şi am luat părtaşi [în rugăciune] pe Sfântul Petru şi pe Fericitul Andrei, perechea apostolilor, pe Pavel şi Timotei. După aceea, fiind dezlegată mânia3, traversând marea şi înfruntând valurile, am alergat la verhovnicii [apostolilor], la Petru, temelia credinţei, şi la Pavel, vasul alegerii, săvârşind adunare duhovnicească şi vestind luptele lor, trofeele şi biruinţele împotriva dracilor. Şi nefiind nici loviţi de frica celor întâmplate, nici învăţaţi de măreţia isprăvilor apostoleşti, aşa dintr-o dată, fiind la mijloc doar o singură zi, tu sari şi strigi şi treci cu vederea sufletul tău robit şi tras de patimi?

Iar dacă vroiai să vezi alergarea celor necuvântătoare, pentru ce nu te-ai înjugat cu patimile cele necuvântătoare din tine, adică cu mânia şi cu pofta, şi nu ai pus asupra lor jugul filosofiei care este bun şi uşor, şi nu ai aşezat peste ele cugetul drept şi să fi ţintit către premiul chemării de sus, alergând nu de la necurăţie la necurăţie, ci de la pământ la cer? Căci acesta ar fi chipul alergării de cai care aduce împreună cu plăcerea şi mult folos. Dar tu, lăsând cele ce ţin de tine să fie cum s-o nimeri, şezi la hipodrom pentru biruinţele altora, cheltuindu-ţi atâta ziulică în zadar pentru un lucru rău.

 1. Sau nu ştiţi că precum noi încredinţăm slugilor noastre bani şi îi facem răspunzători de ei, cerându-le înapoi până la ultimul bănuţ, aşa şi Dumnezeu ne va cere socoteală pentru zilele vieţii noastre: cum am cheltuit fiecare zi?Aşadar, ce vom spune? Cum ne vom apăra cân ni se va cere socoteala acelei zile [pierdute]?

Soarele a răsărit pentru tine şi luna a luminat noaptea şi mulţimi felurite de stele au strălucit. Au suflat vânturi pentru tine şi au curs râuri. Au odrăslit seminţe pentru tine şi răsaduri au fost date, şi mişcarea firii păzeşte rânduiala ei, şi ziua se arată, şi noaptea trece, şi toate aceste s-au făcut pentru tine. Iar tu, deşi îţi slujesc făpturile, plineşti pofta diavolului. Şi fiind răsplătit cu     asemenea casă din partea lui Dumnezeu, mă refer la lumea aceasta, tu nu-I dai înapoi nici o plată. Şi nu a ajuns prima zi, ci şi a doua – când trebuia să încetezi puţin de la răutatea petrecută – iarăşi te-ai dus la teatru, alergând de la fum la foc şi aşezându-te în altă groapă mai cumplită4.

Bătrânii au făcut de ruşine cărunteţea şi tinerii au zvârlit jos tinereţea şi părinţii i-au crescut pe copii ducându-i de la început, din vârsta lipsită de răutate, prin gropile răutăţii, încât nu ar păcătui cineva dacă i-ar numi pe unii ca aceştia ucigaşi de copii în loc de părinţi şi pierzători, prin răutate, ai sufletului odraslelor lor5.

– Şi ce fel de răutate, ar zice careva?
– De aceea mă şi îndurerez că, bolnav fiind, nu ştii că eşti bolnav ca să cercetezi un doctor. Eşti plin de adulter şi te aprinzi de iubire trupească [şi spui]: „Ce fel de răutate?” Sau nu ai auzit pe Hristos Care zice: „Cel ce se uită la femeie ca s-o poftească deja a făcut adulter cu ea?” (Matei 5, 28)
– Dar dacă nu o voi privi spre a o pofti, [spui tu]?
– Şi cum vei putea să mă convingi? Căci cel care nu se înfrânează de la a privi, ci pune atâta sârguinţă pentru un astfel de lucru, cum va putea, după ce a privit, să rămână nepătat? Nu cumva e piatră trupul tău? Nu cumva e fier? Carne te înconjoară, carne omenească care se aprinde de poftă mai cumplit ca iarba.
Dar ce zic de teatru? Dacă în for, adesea, întâlnim o femeie, ne tulburăm. Iar tu, şezând sus [în tribune], unde este atâta îndemnare spre necuviinţă, şi privind o desfrânată cu capul gol, intrând cu multă neruşinare [pe scenă), îmbrăcată cu haine aurite, făcând gesturi molatice şi dezlânate, cântând cântece desfrânate şi având mădulare unduioase şi rostind cuvinte de ruşine şi lăsând asemenea necuviinţe, pe care cel ce le priveşte, primindu-le în minte, se pleacă în jos de ruşine, tu îndrăzneşti, dar, să spui că nu pătimeşti nimic omenesc?

Nu cumva e piatră trupul tău? Nu cumva e fier? Căci nu voi spune iarăşi aceleaşi lucruri. Nu cumva eşti tu mai filosof decât acei mari şi adevăraţi bărbaţi care au fost doborâţi dintr-o simplă privire? Nu ai auzit ce zice Solomon? „Va umbla cineva pe cărbuni de foc şi nu se va arde pe picioare’?” (Pilde 6, 28) Va da cineva foc în sân şi nu vor arde hainele? (cf. Pilde 6, 27) .Aşa e şi cel ce intră la femeie străină. Căci chiar dacă nu ai îmbrăţişat pe desfrânată, însă ai fost împreună cu ea prin poftă şi ai lucrat păcatul cu voia.

Şi nu numai în vremea aceea [când priveşti], ci şi când se termină teatrul şi ea pleacă, imaginea [idolul] [to eidolon] aceleia zace în sufletul tău, asemenea şi vorbele, gesturile, privirile, mersul, modul ei de a gândi şi de a se purta [diakrisis kai rytmos], mădularele ei cele desfrânate, şi pleci [de acolo] după ce ai primit mii de răni.

Nu de aici se răstoarnă familiile?

Nu de aici se nimiceşte întreaga înţelepciune?

Nu de aici se despart căsniciile?

Nu de aici sunt lupte şi războaie?

Nu de aici neplăceri care nu au sens? Pentru că fiind plin [în suflet] de aceasta [de desfrânata văzută] şi venind robit de ea, şi femeia ţi se pare mai neplăcută, şi copiii mai împovărători, şi slugile o greutate, şi familia de prisos, şi grijile obişnuite pentru orânduirea celor necesare par că sunt apăsătoare, şi fiecare merge acasă apăsat şi îngreuiat.

 1. Iar pricina este că nu se întoarce singur acasă, ci având-o pe desfrânată cu sine, desigur nu pe faţă – căci asta ar fi fost mai uşor, fiindcă degrabă ar fi alungat-o soţia -, ci [în minte] şi voinţă [gnome], aşezată în chip conştient [în om] şi aprinzând înăuntru cuptorul Babilonului, ba unul cu mult mai cumplit. Căci nu smoala şi butucii, ci cele spuse [mai înainte] sunt hrana focului6 şi toate se dau cu susul în jos.

Şi după cum cei ce au friguri, dacă nu au nimic cu ce să-i învinovăţească pe cei ce le slujesc, din pricina răutăţii bolii sunt ţâfnoşi faţă de toţi, respingând mâncarea şi făcând rău doctorilor, şi pornindu-se asupra casnicilor, şi luptându-se contra celor ce le slujesc, aşa şi cei ce bolesc de această boală cumplită, se schimbă şi nu pot suferi dacă nu privesc pururea pe acea desfrânată.

O, lucruri cumplite! Lupul şi leul şi celelalte sălbăticiuni, când sunt săgetate, fug de vânător, iar omul cel prea mintos, când e rănit, aleargă după ceea ce l-a rănit ca să primească mai mult cumplita săgeată şi să se îndulcească cu rana lui. Cu adevărat asta este mai amar decât toate şi face boala de nevindecat. Căci cel ce nu urăşte rana şi nici nu vrea să scape de ea, cum va căuta doctor?

De aceea mă îndurerez şi mă frâng, fiindcă primind atâta vătămare, [tot] acolo vă duceţi, şi pentru o mică plăcere răbdaţi o necontenită durere7. Căci şi mai înainte de gheenă şi pedeapsă, aici vi se va face cea mai aspră judecată. Sau nu este cea mai aspră pedeapsă, spune-mi, a hrăni o asemenea poftă şi a te aprinde neîncetat, şi a fi purtat pretutindeni de cuptorul iubirii nelalocul ei, şi a avea osânda conştiinţei?

Cum păşeşti înaintea acelor uşi sfinte?

Cum te atingi de masa cerească?8 Cum asculţi cuvântul despre întreaga înţelepciune, fiind tu plin de atâtea răni şi lovituri, şi având mintea robită patimi?9 Şi ce trebuie să mai spunem de celelalte? Din cele spuse acum de noi se poate vedea durerea cugetului [vostru]. Văd acum, printre cuvintele acestea, pe unii că-şi lovesc fruntea şi am multă bucurie pentru voi că sunteţi un popor aşa de simţitor. Şi cred că mulţi din cei care nu au păcătuit nicidecum fac acestea, îndurerându-se pentru rănile fraţilor lor.

De aceea mă îndurerez şi plâng: că diavolul provoacă o asemenea durere. Dar dacă aţi vrea, degrabă am sfărâma intrarea lui. Cum şi în ce fel? Dacă îi vedem pe cei bolnavi sănătoşi. Dacă, întinzând mrejele învăţăturii, căutăm să-i cuprindem pe cei prinşi în capcană şi îi scoatem din chiar gâtlejul leului.

Să nu-mi spui: „Puţini sunt cei pierduţi de turmă”. Chiar dacă ar fi numai zece, nu este mică paguba. Chiar dacă ar fi cinci sau doi sau unu. Fiindcă şi păstorul acela pentru aceea a lăsat cele 99 de oi, ca să fugă după una, şi nu s-a întors până iarăşi nu a adus-o înapoi şi nu a plinit numărul celor o sută prin revenirea celei rătăcite. Să nu spui că este una, ci gândeşte-te că este un sullcl pentru care s-au făcut toate cele văzute, pentru care sunt legile şi pedepsele, şi chinurile, şi miile de minuni, şi feluritele purtări de grijă ale lui Dumnezeu, pentru care nu a cruţat nici pe Unul-Născut.

Gândeşte-te câtă cinste s-a dat chiar şi unuia singur şi nu dispreţul mântuirea lui, ci ducându-te întoarce-l la noi şi înduplecă-l să nu mai cadă în aceleaşi [rele] şi atunci vom avea apărare îndestulătoare10. Iar dacă el nu va suferi nici după ce noi îl vom sfătui, nici după cei voi îl îndemnaţi, mă voi folosi mai departe de puterea [exusia] pe care Dumnezeu ne-a dat-o nu spre pierzanie, ci spre zidire11.

 1. De aceea vă spun mai dinainte şi strig cu glas luminat că dacă cineva, după acest îndemn şi învăţătură, se va mai întina de bună voie cu vătămarea nelegiuită a teatrelor nu îl voi primi înăuntrul bisericii, nu voi mai împărtăşi [Sfintele] Taine şi nu îl voi lăsa să se atingă de masa sfântă12. Ci, precum.păstorii despart oile pline de râie de cele sănătoase ca să nu le dea şi celorlalte boala, aşa voi face şi eu. Căci dacă în Vechiul Testament celui lepros i se poruncea să şadă afară din tabără – şi chiar de ar fi fost împărat era scos afară împreună cu corona – cu mult mai mult noi, pe cel lepros la suflet îl scoatem afară din această sfântă tabără. Căci după cum la început ne-am folosit de îndemn şi sfătuire, aşa acum, după atâta îndemn şi învăţătură, trebuie neapărat să adăugăm şi tăierea. Căci deşi am doar un an de când am păşit în oraşul vostru, nu am încetat îndemnându-vă acestea adeseori şi necontenit.

Aşadar, fiindcă unii au rămas în putreziciune, hai să adăugăm mai departe tăierea. Şi chiar dacă nu am sabie, însă am cuvânt mai ascuţit decât sabia. Şi chiar dacă nu am foc, dar am o învăţătură mai caldă decât focul şi care poate să ardă mai tare. Deci nu dispreţui hotărârea noastră. Căci chiar dacă suntem noi uşor de îmbunat şi milostivi, însă ni s-a încredinţat de la harul lui Dumnezeu o vrednicie care poate face acestea.

Să fie, dar, scoşi afară unii ca aceştia, ca şi cei sănătoşi să devină mai sănătoşi şi cei bolnavi să se refacă de pe urma cumplitei boli. Şi dacă v-aţi înfricoşat auzind această hotărâre (căci văd pe toţi speriaţi şi smeriţi), să se schimbe şi atunci sunt dezlegate cele ce ţin de hotărâre. Căci după cum am primit puterea de a lega aşa şi a dezlega şi iarăşi a ne întoarce [la ceea ce era înainte]. Căci noi nu vrem să-i alungăm de la noi pe fraţii noştri, ci să alungăm ocara Bisericii. Fiindcă acum şi păgânii ne batjocoresc şi iudei râd când ne îngăduim pe noi înşine aşa de păcătoşi. Dar atunci13 şi aceia ne vor lăuda foarte şi vor admira Biserica, fiind ruşinaţi de legile noastre.

Deci nimeni care rămâne în aceeaşi desfrânare să nu mai calce în biserică, ci şi de voi să fie certaţi şi comună să ne fie războirea14. „Că dacă cineva”, zice, „nu se supune cuvântului nostru prin epistolă pe acesta, însemnaţi-l şi nu vă mai amestecaţi cu el” (II Tesaloniceni 3, 14). Asta să faceţi. Nici de vorbă cu el nu staţi, nici în casă nu-l primiţi, nici la masă cu el nu staţi, nici să nu aveţi ceva comun cu el: nici intrare, nici ieşire, nici chiar pe stradă. Şi aşa cu uşurinţă îi vom recâştiga. Şi precum gonacii nu le fugăresc pe fiarele greu de prins dintr-o singură parte, ci din toate le împing spre cursă, aşa şi noi să fugărim pe cei sălbăticiţi, şi degrabă îi vom împinge în plasa mântuirii: noi de aici, voi de acolo.

Deci, pentru ca să se întâmple asta, luptaţi şi voi împreună cu noi şi mai mult îndureraţi-vă pentru legile lui Dumnezeu şi întoarceţi câte puţin pe aceşti bolnavi şi fraţi nelegiuiţi de la unele ca acestea ca să-i ţineţi neîncetat [spre voi]. Că nu osândă mică veţi avea dacă treceţi cu vederea o atât de mare pierzanie a lor, ci veţi avea cea mai mare pedeapsă. Căci dacă în casele oamenilor, dacă o slugă sustrage aur sau argint, nu numai el este pedepsit, ci şi cei care au ştiut şi nu au spus, cu mult mai mult în Biserică. Căci îţi va spune Dumnezeu: „Dacă ai văzut că se fura din casa Mea nu vas de argint sau aur, ci întreaga înţelepciune adunată, şi [ai văzut] pe cel care a primit cinstitul Trup şi s-a împărtăşit de o asemenea jertfă, ducându-se în ţara diavolului şi făcând asemenea fărădelegi, pentru ce ai tăcut? Cum ai suferit? Cum nu ai vestit preotului?”. Şi [să ştiţi] că nu vă va cere socoteală mică.

De aceea şi eu, deşi mă întristez, nu voi cruţa pe nici unul din cei mai îndărătnici. Căci cu mult mai bine este ca aici să fim întristaţi şi să scăpăm de judecata viitoare decât, dăruindu-vă [aici numai] cu vorbe, atunci să fiu pedepsit împreună cu voi. Căci nu ne este fără primejdie şi alunecare să tăcem unele ca acestea. Căci fiecare dintre voi va da socoteală numai pentru sine, eu însă voi da socoteală pentru mântuirea tuturor.

De aceea nu voi înceta să tac şi să spun aceasta, chiar dacă trebuie să mă întristez, chiar dacă trebuie să mă arăt supărat, chiar dacă par înfricoşător, ca să pot să mă înfăţişez la acel înfricoşat scaun de judecată neavând pată sau întinăciune sau ceva din acestea. Şi fie ca, prin rugăciunile sfinţilor, şi cei deja stricaţi degrabă să se întoarcă şi cei ce au rămas nevătămaţi spre mai mare cuviinţă şi întreagă înţelepciune să înainteze, ca şi voi să vă mântuiţi şi noi să ne veselim şi Dumnezeu să fie slăvit acum şi pururea şi în nesfârşiţii veci ai vecilor. Amin.

1 În concret, este vorba despre publicul spectator şi despre sportivii care se întreceau în arenă. Ambele aceste tabere urlau şi ţipau , cum se intâmplă si ayi adesea.

2 Recoltele care erau strânse de mai multă vreme în stocuri mari şi care nu au fost împărţite la timp săracilor au fost distruse de ploile abundente.

3 Pentru calamităţi se făceau privegheri cu litie.

4 Dar azi, când omul nu se uită la TV doar două zile, ci zilnic – şi asta o viaţă întreagă, ce mai putem spune?

5 Acelaşi este efectul calculatorului şi al televizorului. Desigur, nu TV-ul sau calculatorul în sine este de vină, ci modul în care acestea sunt folosite.

6 Aceste imaginii vor fi şi hrana pentru focul iadului.

7 Iadul şi raiul depind de voinţa omului. De aceea o patimă acceptată cu voia de om rămâne în el pentru veşnicie, căci el o primeşte în acest chip. Iar pocăinţa înseamnă desfacerea minţii şi a voinţei de acel idol al patimii întipărit în inima omului.

8  E vorba de venirea oamenilor spre a se împărtăşi cu Sfintele Taine înaintea sfântului altar.

9 În mod similar, cei care azi se uită la TV la programe desfrânate şi la manifestări sportive ar trebui opriţi de la împărtăşanie, dacă nu se pocăiesc, cum făcea şi Sfântul Ioan cu cei ce mergeau la teatre şi hipodrom.

10  În sensul că Dumnezeu nu ne va mai socoti vinovaţi de nepurtare de grijă faţă de aproapele.

11 Puterea de a lega şi dezlega. Dacă omul nu se îndrepta, era oprit de la Sfânta împărtăşanie.

12 O altă formulare care înseamnă acelaşi lucru: oprirea de la Sfânta împărtăşanie.

13 Dacă nu îngădui păcatul în Biserică.

14 Nu doar preotul trebuie să îndrepte, ci şi credincioşii.

Comentariu saccsiv:

Mie nu-mi place teatrul. Insa il putem compara cu filmul. Si daca fortam oleaca, il putem chiar compara cu televiziunea si internetul.

Nu toate filmele sunt cu desfranate, mesaje masonice, propaganda homo sau indoctrinare pentru crearea omului de tip nou. Aidoma nici toate emisiunile tv sau materialele de pe internet. Cu toate ca majoritatea sunt.

Si atunci cum sa procedam ca sa nu ne vatamam? Consider ca nu-i gresit sa plecam de la premisa ca majoritatea pieselor de teatru sunt nocive, asa ca de principiu n-avem ce cauta acolo. Daca aflam insa ca e ceva de capul vreuneia, putem merge eventual sa constatam. Dar cum aflam? De la cei ce au vazut-o. Dar ei cum au aflat? De la altii, care au aflat de la altii si tot asa. Pana ajungem la primii. Insa acestia de unde au stiut? Pai au riscat si s-au dus. E bine sa risti astfel? Nu stiu. Dar daca tot risti si vrei sa fi un soi de deschizator de drumuri, consider ca-i bine la procedezi precum cel ce a zis ca nu-i nevoie sa mananci un ou intreg ca sa constati ca-i stricat. Adica daca te-ai dus si vezi ca-i aiurea, pleci. Sau eventual ramai dar doar pentru ca mai apoi sa-i poti face o analiza critica, necesara pentru a se dumiri si altii ce si cum.

Aidoma cu filmele.

Aidoma cu emisiunile tv sau materialele de pe internet. Aici e mai usor, caci doar schimbi canalul sau dai click in alta parte. Cand te duci insa la spectacol iti vine mai greu, caci zici: daca tot am dat bani, hai sa-l vad pana la capat …

Reclame
Tagged with: ,

25 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. evtodiev said, on octombrie 12, 2014 at 7:27 pm

  off topic:
  filmele ortodoxe rusesti Pilde 3:

  si Pilde 4:

  Apreciază

 2. cosminmatiu said, on octombrie 12, 2014 at 8:03 pm

  Învățătura Bisericii Ortodoxe a Dumnezeu – Omului Hristos, rostită de către Sfinții Apostoli, de către Sfinții Părinți și de către Sfintele Sinoade asupra ereticilor, este următoarea: Ereziile nu sunt Biserică și nici nu pot fi Biserică. Pentru aceea în ele nici nu pot exista Sfinte Taine, și mai cu seamă Taina împărtășirii – această Taină a Tainelor: fiindcă tocmai Sfânta Împărtășanie este totul și toate în Biserică: Însuși Dumnezeu – Omul, Domnul Hristos, și Biserica însăși, ca trup al Lui, și îndeobște tot ce este Dumnezeiesc – omenesc.
  ”Intercommunio” – între – unirea, între – împărtășirea cu ereticii în Sfintele Taine, și îndeosebi în Sfânta Împărtășanie – este cea mai rușinoasă trădare a Domnului Hristos, trădare de Iudă; și mai mult, trădare a întregii Biserici a lui Hristos, a Bisericii Sfinților Părinți, a Bisericii Sfintei Traditii, a Bisericii celei una.
  În afară de Taina aceasta Dumnezeiesc – omenească și a-tot- cuprinzătoare a Bisericii, care este a-tot-Taina, nu există și nici nu pot să existe ”Taine”; așadar nu poate exista nicio ”între-împărtășire” (”intercommunio”) în ceea ce privește Tainele. De aici, numai în Biserică – în această neasemuită a-tot- Taină a lui Hristos – poate fi vorba despre Taine: fiindcă Biserica Ortodoxă, ca trup al lui Hristos, este izvorul și criteriul tainelor, și nu invers. Tainele nu se pot ridica deasupra Bisericii și nici nu pot fi gândite în afară de trupul Bisericii.
  Pentru aceasta, potrivit cu cugetul Bisericii sobornicești a lui Hristos și cu întreaga Predanie ortodoxă, Biserica Ortodoxă nu îngăduie existența altor Taine în afara ei, nici nu le socotește Taine, până la venirea prin pocăință din ”biserica” eretică, adică dintr-o biserică mincinoasă, în Biserica Ortodoxă a lui Hristos.
  Întâiul vârf și Apostol, cu puterea pe care a primit – o de la Dumnezeu – Omul, dă poruncă: De omul eretic, după prima și a doua sfătuire, desparte-te (Tit 3:10). Acela deci, care nu numai că nu se desparte de ”omul eretic”, ci-i dă acestuia și pe Domnul Însuși, în Sfânta Împărtășanie, se mai găsește oare în sfânta credință apostolică și Dumnezeiesc – omenească?
  Canonul 45 al Sfinților Apostoli poruncește cu glas de tunet: ” Episcopul, sau preotul, sau diaconul, care numai s-a rugat cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a îngăduit lor să lucreze ceva ca clerici, să se caterisească” . Porunca aceasta este limpede chiar si pentru o conștiință de tânțar. Oare nu?
  Canonul 65 al Sfinților Apostoli hotărește: ” Dacă vreun cleric sau mirean intră în sinagoga iudeilor sau a ereticilor ca să se roage, să se caterisească și să se afurisească”. Și aceasta este limpede, chiar și pentru conștiința cea mai primitivă. Ore nu?
  Canonul 46 al Sfinților Apostoli: „Episcopul sau preotul care primește botezul sau jertfa ereticilor, poruncim să se caterisească. Căci ce înțelegere poate să fie între Hristos și Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul? ” este un lucru bătător la ochi, chiar și pentru cei lipsiți de ochi: această poruncă hotărăște în chip imperativ că nu trebuie să recunoaștem ereticilor nicio Sfântă Taină și că trebuie să judecăm toate ale lor ca nelucrătoare și lipsite de dar.
  ”Împărtășania de la eretic înstrăinează pe om de Dumnezeu și îl predă diavolului” (Cuv. Theodor Studitul)
  ”Împărtășania din mână eretică este otravă, nu simplă pâine”
  Sf. Iustin Popovici – Biserica Ortodoxă și ecumenismul, pag. 191-194)

  Apreciază

 3. geo said, on octombrie 12, 2014 at 8:33 pm

  http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/psihiatrul-florin-tudose-a-murit-doctorul-avea-grave-suferinte-cardiace.html

  aseară pe postul Realitatea psihologul Florin Tudose, a avut parte de un atac energetic continuat, nu își găsea cuvintele, iar capacitatea de concentrare era vizibil redusă, nu era el, astăzi a murit. A deranjat, Dumnezeu să-l ierte.

  http://www.comisarul.ro/politic/exclusiv/fost-general-sie-avertisment-socsa-fiu-po_234954.html#comment-1631810543

  Apreciază

 4. andrei-d said, on octombrie 12, 2014 at 9:25 pm

  off topic,
  frate Saccsiv, nu stiu daca ai auzit, posibil sa fi scris si alte articole, cum sunt pe tel ma ghidez destul de greu, e vorba despre un alt val de vaccinare in masa, tocmai ce-am vorbit cu o verisoara din a 9a de la un liceu si spunea ca vor fi vaccinati toti elevii, ce m-a mirat in special a fost raspunsul la urmatoarea intrebare: „si aveti voie sa refuzati??” la care, in mod surprinzator a zis ca NU, nu au voie. Deci se impune un vaccin despre care ei habar nu au. Ce mi-a zis concret e ca „e ordin de la minister si trebuie sa fie facut de urgenta in cel mai scurt timp fara drept de refuz, plus ca au motivat ca e preventiv.” Ce parere ai? Are legatura cu Bill Gates si cu acea depopularizare cu 15%? Si daca da, de ce e cu forţa….verisoara mai mai sa planga dupa ce i-am explicat cum e cu vaccinurile in masă…. Ce soluţie propui? Ce e de facut?

  Apreciază

  • saccsiv said, on octombrie 12, 2014 at 10:08 pm

   andrei-d

   Anti HPV?

   Apreciază

  • cosminmatiu said, on octombrie 12, 2014 at 10:09 pm

   Asa vor introduce si nano robotii dupa cum spunea Pr Elpidie care vor lucra cu cipul implantat

   Apreciat de 1 persoană

  • Liliana said, on octombrie 13, 2014 at 12:49 am

   Copiii si parintii lor sa stie ca nu este obligatoie vaccinarea.Incearca sa-i manipuleze prin intimidare.Parintii sa intrebe ce vaccin vor sa le faca copiilor lor-au acest drept si pot refuza.Asa scrie in Constitutie-parintele raspunde direct de copilul sau.Despre obligativitatea vaccinurilor nu scrie in Constitutie.Sa ceara parintii sa vada legea unde scrie ca sint obligatorii.Parintele care isi lasa copilul sa devina obedient,cu capul plecat la tot ce i se cere cu autoritate,fara sa ceara explicatii asupra a ceea ce se exercita,se experimenteaza asupra lui,este un exemplu prost pentru formarea copilului sau.
   Fata sa refuze.Si parintii sa o sustina.Nu i se va intimpla nimic.

   Apreciat de 1 persoană

   • andrei-d said, on octombrie 13, 2014 at 7:31 am

    Liliana,
    esti un exemplu pentru toate fetele/femeile creştine. Domnul fie cu tine.

    Apreciază

  • Liliana said, on octombrie 13, 2014 at 7:35 pm

   Pentru andrei-d,
   Doamne ajuta!
   Este posibil ca asistentii de la cabinetele medicale sa ceara elevilor sa aduca o dovada scrisa,semnata, de catre parinti ca nu este de acord cu vaccinarea copilului sau.Parintele poate sa faca asta,daca asistenta este prea insistenta si slugaprea zeloasa a sistemului.Dar nu e obligatoriu.copilul refuza si gata.Asa s-a procedat si anul trecut.
   In ceea ce priveste nocivitatea vacinurilor respective-ma bucur ca Sacciv’s a pus trimiterile respective.Vaccinurile nu ne sint necesare.Sint doar un mijloc de control al populatiei.
   Sa nu mai plinga verisoara ta,nu e singura.Nu trebuie sa lasam sa ne sperie copiii toti acesti antihristi…Pentru copiii acestia ne mai rabda Dumnezeu-trebuie sa-i aparam cu totii.

   Apreciază

 5. Spaceman said, on octombrie 12, 2014 at 10:29 pm

  Răspund și eu cu un poster :
  http://postimg.org/image/hdxfa0387/
  Adică ceva „arta” promovata de aceștia :
  http://postimg.org/image/42n9va6ct/
  și o parte din ei de pe la noi :
  http://postimg.org/image/7f4vfyyub/
  prin „artiștii” slugoii lor:
  http://postimg.org/image/u5qxicm2x/
  care nu sunt altceva decât slujitori fideli ai lui :
  http://postimg.org/image/i6gsxeful/
  In încheiere :
  http://postimg.org/image/c9mkrfuf1/

  Apreciază

 6. RomeoB said, on octombrie 13, 2014 at 7:46 am

  Ca si televiziunea, teatrul ramane un instrument de fosmare/stricare a valorilor morale.
  Acolo trebuie dusa o lupta de promovare a valorilor crestine. Macar din cand in cand.
  Se gasesc pe toutube destule piese clasice video (Gogol,…) care promoveaza valori crestine.
  Se gasesc si mai multe piese radiofonice din perioada comunista care sunt dramatizari dupa mari clasici ai literaturii universale, unde se gasesc si lucruri pozitive – cenzura si pudicitatea comunista au jucat un rol pozitiv.

  Nu trebuie omis, ca productiile holywoodiene din anii 50 si partial din anii 60 ale unor clasici europeni (rusi Totsltoi, Dostoievsky, ) pot fi vizionate chiar daca partial modifica mesajul autorului.

  In perioada sovietica – hrusciovista si brejnevista, in care se desfasura o apriga lupta impotriva crestinismului, Anrei Tarkovsky a realizat filme cu tematica crestina in fosta urss.

  DECI SE POATE !

  Sunt convins ca in actuala perioada, se pot gasi regizori si actori romani crestini, care sa realizeze din cand in cand spectacole cu mesaj crestin

  Apreciază

 7. Ionut said, on octombrie 13, 2014 at 9:56 am

  Ar fi interesant de aflat cand a fost adoptata aceasta sigla si cui i-a apartinut initiativa.
  In text am gasit un cuvant pe care nu l-am inteles, am presupus ca e vorba despre suflet: „sullcl”.

  Apreciază

 8. Ion said, on octombrie 13, 2014 at 10:29 am

  Daniela Sontica-Carlea (dreapta, cu curea rosie), redactor sef la ziarul Lumina al BOR, pozand fara probleme sub om „opera de arta contemporana” – in fapt sub ochiul masonic.
  Este clar ?

  Apreciază

 9. Ion said, on octombrie 13, 2014 at 10:35 am

  Va rog cititi si legenda, pusa de ea: „subochiul colorat al poeziei” – aha! Din ce loja o fi poezia asta ?

  Apreciază

  • Ion said, on octombrie 13, 2014 at 10:39 am

   iertare, dar o persoana ce conduce un ziar al BOR la nivel national, care se pozeaza cu incantare sub simboluri masonice (sataniste), masoneria fiind sub anatema Bisericii……. Dar, desigur, nu e nimic masonic, nu, e doar „ochiul colorat al poeziei”. Eu nu stiam ca poezia e chioara.

   Apreciază

 10. Ion said, on octombrie 13, 2014 at 10:41 am

  ce ziceti, ochiul colorat al poeziei nsub care pozeaza redactora sefa a oficiosului Bisericii ortodoxe Romane, nu seamana cu ochiul colorat al teatrului Bulandra, pus la inceputul acestui articol ?

  Apreciază

 11. Ion said, on octombrie 13, 2014 at 10:44 am

  Dar de poza asta ce ziceti ? Nu-i asa ca sunt eu paranoic, ca vad peste tot simboluri masonice ? ce zici frate saccsiv ?
  Este poza de profil a aceleiasi dudui redactor sef la ziarul Lumina.

  Apreciază

 12. scortisoara said, on octombrie 13, 2014 at 2:58 pm

  INCENDIAR! Un actor renumit dezvaluie mafia masonica si ritualurile secrete din teatre
  Freemason-CeremonyCultura romaneasca e sufocata de masoni si neaveniti! Va recomandam un interviu exploziv in care un actor renumit face dezvaluiri senzationale despre mafia masonica si despre modul in care sunt murdarite teatrele romanesti prin transformarea lor in temple satanice. Astfel spectatorii romani ajung sa fie afectati si de ambianta energetica malefica a salilor de spectacol de parca nu le-ar fi fost de ajuns faptul ca zeci de piese de teatru sunt pline de simboluri, aluzii si chiar elemente din ritualistica masonica.
  Pentru prima oara se dezvaluie romanilor faptul ca in teatrele din Romania se realizeaza in mod frecvent ritualuri masonice secrete, adevarul despre coruptia generata de traficul cu grade masonice si de sumele exorbitante pe care masonii le achita drept “taxe” (de protectie). Din informatiile pe care le detinem adevarul este chiar si mai crunt decat cel prezentat in articol. In subsolurile unor sali de teatru din Romania se realizeaza chiar si ritualuri secrete rezervate unor grupuri restranse de masoni de grad inalt in cursul carora sunt omorate ritualic fiinte vii.
  Mulţi dintre voi îl cunoaşteţi de pe scena teatrelor bucureştene unde cucereşte, de fiecare dată, ropote de aplauze. Alţii îl ştiţi din emisiunile de televiziune unde mai apare uneori. Este unul din cei mai iubiţi actori români şi, deşi ţine enorm la publicul său, recunoaşte deschis că deseori l-a dezamăgit şi nu i-a fost aproape aşa cum se cuvine.
  A fost membru al masoneriei române timp de 8 ani şi spune că asta i-a adus un spor de celebritate şi o grămadă de contracte extrem de avantajoase pe care altfel niciodată nu le-ar fi obţinut.
  Astăzi a acceptat să discute deschis despre viaţa domniei sale şi, mai ales, despre starea actuală a culturii în România.
  Redacţia Toate artele
  – Pentru început am vrea să spunem cititorilor că am stabilit de comun acord să vă păstraţi anonimatul. Înţelegem că veţi face o serie de mărturisiri care v-ar putea dăuna ulterior…
  – Mie mai puţin mi-ar dăuna, am ajuns la vârsta la care nu prea îmi mai pasă de imaginea mea. Dar sunt corect şi nu vreau ca acest dialog să afecteze viaţa celor din jurul meu.
  – Ne-aţi spus că aţi citit cele câteva articole ale noastre în legătură cu masoneria…
  – Da, v-am citit şi vă citesc.
  – Pentru asta aţi decis să ne contactaţi?
  – Am decis să vorbim pentru că, în ce aţi publicat, sunt o serie de lucruri omise cu sau fără intenţie. Şi este bine ca ele să fie cunoscute.
  – Haideţi să vorbim deschis… Sunteţi mason?
  – Am fost. Am cerut intrarea „în adormire“ cum se spune la noi, acum câteva luni.
  – Când aţi intrat în masonerie?
  – În vara anului 2003.
  – Care a fost motivul? Eraţi celebru, aveaţi un public care vă iubeşte…
  – Într-adevăr, nu eram dintre cei care se înscriu tocmai pentru a atinge o anumită popularitate. Cei mai mulţi pentru asta intră în masonerie. Eu popularitate aveam, slavă Domnului… Aveam tot ce îmi trebuia. Dar mi s-a propus şi am acceptat.
  – Cine v-a propus?
  – Un vechi prieten.
  – Este persoană publică?
  – Da, este ziarist. El mi-a fost şi „naş“ la iniţiere.
  – Cum vi s-a părut masoneria? Ştiaţi câte ceva despre ea?
  – Ştiam ce ştie mai toată lumea. Nu citisem mare lucru concret dar aveam prieteni şi colegi, unii cu vechime în masonerie, şi de la ei am mai aflat câte ceva. Mi s-a părut fascinantă pentru că, la început, impresia asta ţi-o dă, de ceva elegant şi princiar. Însă apoi m-a dezamăgit…
  – De ce?
  – Întâi de toate pentru că vedeam cum se fac iniţierile şi mai ales cum sunt făcute recrutările… Ajunsesem să fim „fraţi“ până şi cu unii patroni de măcelării…
  – Nu era un criteriu după care se aleg?
  – Aparent da, există un criteriu care presupune ca acela ce este iniţiat să fie o persoană respectabilă, educată, potentă financiar… Însă apoi am observat că nu tu contezi ci persoana care te recomandă.
  – Cu alte cuvinte important este „naşul“.
  – Exact.
  – Aminteaţi de faptul că cel iniţiat în masonerie trebuie să fie „potent financiar“. Cât contează partea asta şi de ce?
  – Cum să nu conteze?! Păi daţi-vă seama: cotizaţia lunară într-o lojă masonică este de 300 de euro. Cotizaţia pentru diferitele evenimente organizate este de cel puţin 100 de euro pentru o persoană. Ca să faci parte dintr-un atelier ritual iar plăteşti. „Pasajele“ costă şi ele, în funcţie de grad, între 100 de euro pentru un Grad 4 şi 3 000 de euro pentru Gradul 33. Trebuie să scoţi de undeva banii ăştia…
  – Păi şi poate un actor să plătească sumele astea? Că tot auzim că se plâng că au salarii mici, că nu sunt bani…
  – Cei care au salarii mici să ştiţi de la mine că tac. Nu aceia se plâng. Din păcate…
  – Şi cum reuşeaţi să vă achitaţi toate taxele astea?
  – La început te descurci, te mai ajută şi ei…
  – „Fraţii“?
  – Da, loja. Se merge pe sistemul „o mână spală pe cealaltă…“. Ţi se înlesnesc tot soiul de contracte, de spectacole, de apariţii în presă… Vin bani mulţi din chestiile astea. O parte îi păstrezi, alta o dai înapoi celor ce te-au ajutat…
  – Merită?
  – Pentru unii da. Gândiţi-vă că eu de pildă, timp de 8 ani, am făcut turnee, spectacole, emisiuni la televiziune şi am văzut aproape toată lumea asta doar din aşa ceva. Credeţi că reuşeam asta singur?
  – Dar nu-i un soi de compromis?
  – Ba sigur că este. Şi trebuie să-mi fie ruşine de asta. Şi îmi este. D-aia m-am şi retras…
  – De ce?
  – Pentru că nu mi se pare corect să se mai întâmple aşa ceva, să mai particip la aşa ceva. Pentru că am văzut o mulţime de instituţii care ar trebui să servească arta românească şi care astăzi servesc tot soiul de neaveniţi şi loji masonice. Nu mi se pare corect ca în teatre şi instituţii de cultură să fie întâlniri masonice. Dar sunt?
  – În Bucureşti?
  – În Bucureşti şi în toată ţara asta. Sunt! La Operetă, la Teatrul Mic şi la Odeon se închiriază sălile mai tot timpul pentru întâlnirile lojelor. La Muzeul Ţăranului Român, care este condus de un mason, tot la fel. Asta nu aţi spus dumneavoastră în articole şi este foarte bine să se ştie…
  – Nu spune nimeni asta…
  – Uite, o spun eu acum. Teatrele româneşti dau sălile nu pentru spectacole ci pentru ţinutele rituale ale masonilor de pildă. Dacă vine la Florin Călinescu sau la doamna Dorina Lazăr un student să-i ceară sala pentru o acţiune o primeşte? Nu cred. Sau, dacă o primeşte, cât trebuie să scoată din buzunar?
  – Dar pentru loja masonică nu se cer bani?
  – Eu nu am văzut. Poate or da de-un fursec ceva… Dar atât. Este cumplit ce se întâmplă şi nimeni nu face nimic.
  – Ce se poate face?
  – Păi eu, publicul, m-aş duce să întreb: băi nene, d-aia plătim noi şi stăm cu orele la coadă la bilete? D-aia a murit bietul Horia Bernea, ca să se facă în Muzeul Ţăranului Român spectacole de doi bani puse de „fraţii“ de lojă ai domnului Virgil Niţulescu? Cred că se răsuceşte în mormânt bietul Bernea… Asta ar trebui făcut, nu să mergem ca cireada la emisiunile „fraţilor“ unde spunem bancuri de doi lei şi de dăm mari artişti. Ar trebui să ne trezim şi să respectăm publicul ăsta care ne-a făcut ce suntem.
  – Mulţi ar spune că dumneavoastră acum scuipaţi mâna care v-a hrănit…
  – Da, poate mulţi ar spune asta şi, într-un fel, ar avea dreptate. D-asta spun că mi-e ruşine şi că îmi cer scuze faţă de spectatorii mei. Pentru asta m-am retras.
  Sursa: http://www.rostirea.ro/

  Apreciază

  • Iani said, on octombrie 13, 2014 at 4:55 pm

   Doamne fereste ! Mai bine mananci paine cu apa sau mamaliga cu ceapa decat sa iti vinzi sufletul diavolului !

   Apreciază

 13. Radu said, on octombrie 15, 2014 at 4:12 pm

  Teatrul in teorie nu e ceva rau dar acum daca se foloseste pentru ceva negativ este altceva…nu te duci acolo unde nu e bine nu e o piesa buna nu are un mesaj benefic

  Nu tot teatrul e asa!!! Nu arunci toata plapuma pe foc din pricina unui purice nu?

  Daca si teatru e ceva rau pai ce sa mai vorbim de altele…

  Bine ca stiu de Bulandra simplu il evit si am terminat cu el

  Orice om trebuie sa detina o cultura un bagaj de cunostinte generale ceva de pret.

  Vina e a publicului daca aia vad ca asta se cere pe piata asta se ofera la fel si la TV
  Unde e ratingul cel mai mare la emisiuni deocheate la glume aiurea si scandaluri mondene asa se orienteaza producatorii
  Daca ratingul ar fi mare la o piesa de teatru difuzata la TV sau opera altceva asta s-ar difuza la TV cel mai des cu siguranta
  Pe producatori ii intereseaza randamentul si profitul nu conteaza ce ofera!

  Un bilet in functie de piesa si cine joaca costa intre minim sa zicem 30-50 lei si maxim chiar si 200 lei poate

  Nu puteti zice va rog frumos de O Scrisoare pierduta de Caragiale ca nu merita vazuta sa fim sinceri…sau sa zicem Faust de Goethe sau ceva de Moliere sa zicem
  Sunt unele care au facut inconjurul lumii prin mesajele sale puternice si care ironizeaza si infiereaza pacatele oamenilor si lipsa lor de ratiune si asa mai departe.

  Teatrul sufera si el ca si alte arte din pricina pervertirii generale a culturii moderne care a picat in mana celor care propaga aceasta „arta” moderna si „valorile” ei. Ceea ce vedem azi sunt forme fara fond o vaga amintire la ceea ce era cu adevarat teatrul inainte cu secole in urma.

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: