SACCSIV – blog ortodox

O FEMEIE RAZVRATITA: vrea sa fie preot in BOR. De ce insa O FEMEIE NU POATE FI PREOT al Bisericii Ortodoxe?

Posted in Uncategorized by saccsiv on iulie 4, 2014

   Iata ce putem citi la România ar putea avea prima femeie-preot din istoria Bisericii Ortodoxe:

E medic, dar ar vrea să îmbine cele două meserii. Deşi canoanele ortodoxe nu acceptă ca femeile să slujească în Biserică, femeia nu vrea să renunţe

Ana Maria are 34 de ani. Este medic chirurg, iar de doi ani este şi studentă la Teologie. Spune că a simţit chemarea lui Dumnezeu şi de aceea vrea să devină preot. Prima femeie preot din istoria religiei ortodoxe. „Studiez la Facultatea de Teologie şi sper să fac şi acolo un pionierat, ca să zic aşa, o revoluţie frumoasă.Femeile sunt foarte bune şi blânde şi au o răbdare deosebită în a fi atente la credincioşi, iar de celelalte se ocupă Dumnezeu. Dumnezeu este cel care oferă harul şi cred că poate să ofere har în egală măsură şi bărbaţilor şi femeilor”.

Medicul crede că Biserica ar trebui să dea o şansă şi femeilor. Părerile credincioşilor insă sunt diferite. Unii n-au nimic împotriva unei femei preot, alţii sunt convinşi că această meserie este destinată exclusiv bărbaţilor.

Ana Maria se încăpăţânează să creadă în idealul ei şi aşteaptă un răspuns de la mai marii Bisericii Ortodoxe.

Comentariu saccsiv:

   Asadar e treaba cu revolutia. Una frumoasa, cica. Cand aud de vorba asta revolutie, direct la lucrarea dracului ma gandesc … De ce n-o sta ea pe bancuta ei? Si ce anume invata ea la Teologie acolo, de i-a venit idea asta?

Iata ce putem citi la Mitropolitul Ieremia Funda: De ce femeia nu poate deveni preot al Bisericii noastre:

În zilele pe care le trăim, în iureşul atâtor tendinţe distrugătoare şi nivelatoare, Arhierei ai Bisericii Greciei şi ai Patriarhiei Ecumenice, mânaţi puternic de mişcarea ecumenismului, fac propuneri pentru hirotonia femeilor, deşi acest lucru este oprit de Tradiţia Bisericii noastre. Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Gortina şi Megalopoli, kir Ieremia, într-o predică enciclică a sa explică motivele pentru care o femeie nu poate deveni preot al Bisericii Ortodoxe. Vă prezentăm textul în întregime:

„Vorbim, iubiţi fraţi, despre egalitatea dintre cele două sexe, că, adică, bărbatul şi femeia sunt egali şi nu este unul mai presus de celălalt.Dar dacă femeia este egală cu bărbatul, atunci de ce Apostolul Pavel spune «femeia să se teamă de bărbat»? La această întrebare am răspuns în predica noastră anterioară. Dar se iveşte şi o a doua întrebare legată de aceasta: De ce femeia nu poate deveni preot precum bărbatul, de vreme ce ea este egală cu el? Acestei întrebări îi voi dedica predica de azi, fraţilor, şi vă rog mult să fiţi atenţi. De la început vă spun că tema aceasta este profundă, e nevoie de mult studiu şi vă mărturisesc că eu nu am întreprins acest studiu. Doar două-trei lucruri voi spune despre acest subiect, lucruri pe care le socotesc eu importante.

1. Primul argument legat de întrebarea «de ce femeia nu poate deveni preot?» îl preiau din Tradiţia Bisericii noastre. Nicăieri, nici în Sfânta Scriptură, nici în cărţile Sfinţilor Părinţi sau în sfintele Sinaxare, nicăieri, spun, nu o vedem pe femeie slujind ca preot. Doar în lumea idolatră apare femeia ca preot.

2. Al doilea argument: Fiul lui Dumnezeu care S-a întrupat în pântecele Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, Arhiereul Hristos, a luat firea bărbătească, de aceea a şi fost tăiat împrejur. Să nu spună însă cineva că s-au mântuit doar bărbaţii, nu şi femeile, pentru faptul că Hristos a luat fire bărbătească. Nu, pentru că firea bărbătească exprimă întreaga fire omenească. Amintiţi-vă ce vă spuneam altădată că cele două genuri, bărbătesc şi femeiesc, au fost create unite, însă în fire bărbătească, adică în Adam. Şi când, aşadar, bărbatul ca preot Îi slujeşte lui Dumnezeu, Îi slujeşte întreaga fire omenească, nu doar bărbatul. Legat de ceea ce vă spun, adică despre includerea firii femeii în bărbat, vă voi menţiona un exemplu din Sfânta Scriptură: Când Iosif i-a povestit tatălui său visul dumnezeiesc pe care l-a avut, că i se închinau, adică,, soarele, luna şi unsprezece stele, tatăl său, Iacov, l-a tâlcuit corect şi anume că lui Iosif i se vor închina tatăl şi mama lui, precum şi cei unsprezece fraţi (vezi Facere 37, 10). Şi într-adevăr, aşa cum ştim din istoria Vechiului Testament, lui Iosif, care a devenit căpetenie peste toată ţara Egiptului, i s-au închinat fraţii lui, tatăl lui, dar mama lui nu i s-a închinat, pentru că murise! Aşadar, să înţelegem că nu s-a împlinit întocmai visul dumnezeiesc? Desigur că s-a împlinit, spune Sfântul Ioan Gură de Aur! Pentru că bărbatul şi femeia devin un singur trup prin căsătorie. De vreme ce i s-a închinat lui Iosif capul familiei, adică Iacov, i s-a închinat şi restul trupului, adică femeia lui, mama lui Iosif, Rahila. «Căci, aşadar, capul femeii este bărbatul» „şi vor fi amândoi un trup”, iar capului care s-a închinat lui Iosif i-a urmat întregul trup[1]. Bărbatul, aşadar, devine preot şi Îi slujeşte lui Dumnezeu, dar în bărbat este cuprinsă şi femeia. Femeia oferă darurile preotului, ca el să le aducă înaintea lui Dumnezeu. Aşa încât, în pregătirea pentru Dumnezeiasca Liturghie este implicată şi femeia evlavioasă, care plămădeşte prescura, pentru a o aduce preotului.

3. Al treilea argument. Preotul este mai presus de toţi, este conducătorul, pentru că preoţia este cu adevărat mai presus de toate. Preotul conduce în Biserica lui Hristos, ca unul ce este părtaş la vrednicia arhierească, prorocească şi împărătească a lui Hristos. Acest lucru însă nu este valabil şi pentru femeie ca preot, pentru că femeia se află sub canonul de a fi stăpânită de bărbat şi nu de a avea ea autoritate asupra lui (vezi Facere 3, 16; I Timotei 2, 12). Şi (…) femeia nu trebuie să uite de canonul ei, că «atrasă vei fi de bărbatul tău şi el te va stăpâni», pentru că, în fapt, ne aflăm încă în starea de cădere. De aceea şi Apostolul spune «iar femeia să se teamă de bărbat», folosind conjuncţia adversativă «iar». Adică: «Da, e adevărat că femeia este egală cu bărbatul, da, e adevărat, relaţia ei cu bărbatul în căsătorie este apropiată şi sfântă, precum relaţia dintre Hristos şi Biserica Sa, dar femeia nu trebuie să uite de supunerea ei faţă de bărbat». Femeia, aşadar, prin canonul pe care l-a primit prin cădere, nu poate să devină preot, pentru că nu poate să conducă în Biserica lui Hristos.

4. În sfârşit, spunem că femeia nu poate să devină preot, pentru că, după firea ei, exprimă mai mult starea de cădere a omului. Astfel, citim în Pidalion că Părinţii au oprit femeia să intre în Sfântul Altar şi să slujească la Tainele Bisericii din pricina “indispoziţiei ei lunare”[2]. În trecut, femeia era hirotonită diaconiţă, dar slujirea ei nu era precum aceea a diaconului bărbat, în Sfântul Altar, ci în afara acestuia. Diaconiţa ajuta la botezarea femeilor sau la alte slujiri, în care era nepotrivit să slujească bărbatul, însă totdeauna în afara Sfântului Altar[3].

5. Aşadar, femeia să nu ceară să devină preot, lucru care nu s-a făcut niciodată în Biserica noastră. Să nu uite femeia că, mamă fiind, poate să îşi facă fiul preot şi ea însăşi, dacă doreşti, poate purta cinstita rasă şi să devină monahie. De o asemenea fecioară afierosită lui Hristos se minunează Sfântul Ioan Gură de Aur şi spune: „O, [iat-o pe] cea sfinţită!”.

Cu multe urări de bine,

€+ Mitropolitul Gortinei şi Megalopolisului, Ieremia

Orthódoxos Týpos, nr. 1938, 3 august 2012, pp. 1, 6.

Traducere Mihail Ilie(G.O)

[1] Εἰς την Γένεσιν, Omilia 66, în ΑΑΠ 51, 630D, p. 177.

[2] Πηδάλιον, editura Ἀστήρ, p. 150 (notă).

[3] Reproducem aici o lungă tâlcuire a Sfântului Nicodim Aghioritul la Canonul al 19-lea al Sinodului I Ecumenic.

“Trebuie observat faptul că diaconiţa, deşi se arată că este hirtonită după preot şi diacon, potrivit Canonului al 14-lea al Sinodului V-VI Ecumenic, şi că slujeşte la liturghie, potrivit Constituţiilor Apostolice, nu pare să săvârşească acele părţi din slujirea Sfintelor Taine care se petrec în Sfântul Altar, aşa cum face bărbatul diacon, ci [doar] pe cele din afara Sfântului Altar. Aşadar, Constituţiile Apostolice spun la cartea a 3-a, capitolul al 9-lea: “De vreme ce nu este îngăduit femeilor să înveţe în Biserică, după însuşi cuvântul lui Pavel că femeii nu îi este îngăduit să înveţe (I Timotei, capitolul II), cum de se cere îngăduinţa ca ele să liturghisească în aceste slujbe? Pentru că aceasta este o rătăcire a păgânătăţii elinilor de a hirotoni preotese pentru zeiţele lor, şi nu este după legea lui Hristos. Se hirotonea aşadar diaconiţa, în primul rând (Constituţiile Apostolice capitolul 15 şi 16) pentru cele luminate, adică pentru femeile botezate, pe care, după ce Episcopul le ungea pe cap cu uleiul sfinţit, iar diaconul, doar pe frunte, diaconiţa le ungea apoi pe tot trupul, pentru că nu era cuviincios ca trupul gol al femeii să fie văzut de bărbaţi. Şi în al doilea rând, pentru celelalte slujiri ale femeilor. Pentru că în acele case unde locuiau împreună femei [credincioase] cu bărbaţi necredincioşi, unde nu era cuviincios să fie trimis diaconul bărbat, ca nu cumva să fie suspectat de desfrânare, era trimisă diaconiţa. Tot potrivit capitulului al 15 al cărţii a 3-a a Constituţiilor Apostolice, diaconiţele erau cele care păzeau uşile bisericii, ca să nu intre vreun catehumen sau vreu necredincios. De asemenea, diaconiţele erau cele care, potrivit cărţii a 2-a, capitolul 17, a Constituţiilor Apostolice, le cercetau pe acele femei care, având scrisori de recomandare, se mutau dintr-un oraş în altul, ca nu cumva să fie molipsite de vreo erezie, aflau dacă au bărbat sau sunt văduve, şi, după cercetare, le făceau loc în biserică să stea fiecare potrivit rânduielii şi stării sale (cartea a 3-a, capitolele 14 şi 19). Era nevoie de diaconiţe ca să slujească acelor văduve care erau trecute în catalogul Bisericii, oferindu-le milosteniile date de creştini, şi pentru alte slujiri încă erau de trebuinţă”. Potrivit cărţii a 8-a, capitolul 20, înainte de toate erau hirtonite pentru a păzi sfintele uşi, pentru a sluji preoţilor la botezarea femeilor cu toată bună cuviinţa. În aceleaşi Contituţii chiar este scris: “Diaconiţa nu dă binecuvântare, nici nu săvârşeşte ceva din cele ce săvârşesc preotul sau diaconul”.  Vorbeşte despre acestea şi Epifanie (Ancoratus, erezia 79) că în ierarhia bisericească este nevoie de femei doar până la treapta diaconală, spune a rânduit văduve, precum şi dintre cele mai în vârstă pe care le-a numit Bătrâne [gr. presvytídas], însă preotese sau slujitoare ale altarului în nici un loc nu a rânduit. Pentru că nici diaconilor din rânduiala bisericească nu li se încredinţa să săvârşească vreo taină, ci doar să ajute în cele pe care le săvârşeşte preotul. Şi iarăşi, tagma diaconiţelor este în Biserică nu pentru a liturghisi, nici pentru a acorda vreo iertare [de păcate], ci pentru a se păstra bunăcuviinţă a neamului femeiesc, fie la botezul femeilor, fie pentru a-i vizita pe cei aflaţi în pătimiri, în dureri sau pentru a nu fi nevoie ca trupul dezgolit al femeii să fie văzut de către bărbaţii slujitori. Dacă şi Valsamón spune, în răspunsul la întrebarea a 35-a a lui Marcu al Alexandriei, că diaconiţele deţineau o anume treaptă ierarhică între slujitorii Altarului, dar din pricina rânduielii lor lunare, femeile au fost înlăturate de pe această treaptă ierarhică precum şi de la slujirea în Altar, însă el întăreşte, în acelaşi răspuns, spunând că în Constantinopol nu se îngăduie diaconiţelor să ia parte la vreo slujire în Altar, ele îngrijindu-se în multe chipuri de buna rânduială bisericească şi învătându-le pe femei [această rânduială]. Spune deci şi Clement al Alexandriei în Stromata, cartea a 3-a, că Apostolii aveau cu ei la propovăduire femei-surori şi împreună-slujitoare pentru [a propovădui] femeilor ce stăteau în casă, şi prin aceste femei slujitoare ale Apostolilor a intrat învăţătura lui Hristos în cămările femeieşti. Se spune astfel în aceste cărţi că hirotesia diaconiţei era astfel: ea îşi înclina capul şi arhiereul punându-şi mâna pe capul ei, o însemna de trei ori cu semnul Sfintei Cruci, şi rostea anumite rugăciuni. Despre diaconiţe scrie Apostolul Pavel înEpistola I către Timotei: “femeile, de asemenea, să fie cuviincioase, neclevetitoare, cumpătate, credincioase întru toate”. Trebuie să luăm aminte la faptul că diaconiţele erau unele dintre văduve, altele dintre femeile bătrâne, astfel şi din tagma văduvelor distinse din biserică se hirotoneau diaconiţe. Citeşte şi tâlcuirea la Canonul al 40-lea, al 6-lea şi al 11-lea al Sinodului de la Laodiceea. Dacă iubitorul de învăţătură doreşte să afle şi chipul hirotoniei acestor diaconiţe, să afle aceasta mai pe larg de la [Matheos] Vlástaris. Spune deci acesta că în cărţile vechi s-a găsit scris că acestea când erau hirotonite aveau 40 de ani şi schima monahală desăvârşită (adică, schima mare) şi că purtau acoperământ pe cap şi pe umeri, având capetele [orarului] atârnând în faţă. Că atunci când Arhiereul rostea asupra lor “Dumnezeiescul har”, ele nu îngenuncheau, ci doar îşi înclinau capul. Apoi Arhiereul punea pe gâtul lor, pe sub acoperământul capului, orarul diaconesc, ele purtând în faţă cele două capete ale orarului. Nu este îngăduit acestora să slujească sfintele Taine sau să poarte ripide precum diaconii, ci doar să se împărtăşească după diaconi, şi după ce Arhiereul îi împărtăşea pe ceilalţi, diaconiţa lua potirul din mâinile lui şi îl punea pe Sfânta Masă, fără ca ea să împărtăşească pe cineva. Adaugă însă Vlástaris că mai târziu toate acestea au fost oprite de Părinţi şi diaconiţele nu au mai avut îngăduinţa de a intra nici în Altar, nici de a mai săvârşi aceste slujiri, din pricina rânduielii lor lunare, după cum a spus mai sus şi Valsamón.

Comentariu saccsiv:

   In articolul de pe blogul Graiul Ortodox gasiti si multe exemple de femei aiurite “preoti” la eretici.

 

 

Tagged with: ,

96 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

  • Iacoboaie Radu said, on iulie 5, 2014 at 10:19 pm

   Fraților, vă invit să citiți articolul ,,De ce e atacată Biserica de mass media…” de pe blogul Apărătorul Ortodox, unde am lăsat comentariul acesta:

   REFERITOR NUMAI LA CELE SCRISE DE CLAUDIU BĂLAN:

   Deși aceste rânduri sunt foarte frumoase și credibile, pentru că pun degetul pe unele răni dureroase pe care ne dorim a le vindeca, sunt unele aspecte care umbresc tot mesajul exprimat și pun sub semnul întrebării sinceritatea autorului.
   De pildă: ,,Discuția despre noua ordine mondială și răul organizat din lume nu rezolvă nimic, important este doar ca eu să-mi văd păcatele și să încerc să fiu mai bun și să iubesc mai mult, să ajut mai mult, și așa să facă fiecare creștin în parte.
   De ce mass-media atacă Biserica Ortodoxa Română? Pentru că oamenii din mass-media sunt dezamăgiți de Biserică, de slujitorii ei și de noi creștinii-ortodocși care o reprezentăm zi de zi în societate.”
   Atitudinea recomandată nu este creștină. Părintele Iustin Pârvu, ca să dau doar un exemplu, ne îndemna să fim informați și vigilenți. Păi, dacă am avea această atitudine, ar mai protesta cineva împotriva cipurilor, ereziilor, a legalizării homosexualității și multe altele? Autorul se pronunță neutru față de incriminarea și rolul masoneriei în angrenajul vieții societății. Am întâlnit, ce-i drept și câțiva monahi cu o asemenea atitudine, dar mă repet, nu este în regulă, nu este deloc creștină, deloc mărturisitoare a adevărului.
   Cât privește atacurile din partea mass mediei față de Biserică, aici trebuia să se specifice care anume. Părerea mea este că ele vin din partea celei necreștine, celei care răspunde la comenzi politice sau nu, venind din partea celor care urăsc de moarte ortodoxia, din toată fibra lor.
   Apoi, un alt exemplu mai grăitor: ,,Extremismul înfățișat în credința noastră nu poate decât să dăuneze și să încerce, fără succes, să acopere niște lacune mari ale vieții noastre duhovnicești. Creștinul este un om delicat, blând și smerit cu inima.”
   Păi, în vremurile acestea tot mai tulburi vine și ne recomandă moderația și ne sugerează tăcerea? Auzi, extremiști! Gata, să-i punem la zid și să terminăm odată cu ei!… Că prea tulbură apele în jur și se vor lua credincioșii după ei…
   Dar Hristos a fost tolerant când le-a răsturnat tarabele vânzătorilor și schimbătorilor de bani din Templu? Sau Sfântul Nicolae a greșit când l-a pălmuit pe ereticul Arie? Sau nenumărații martiri anticomuniști uciși și torturați în închisorile și lagărele de muncă comuniste au greșit în atitudinea lor?
   Mă bucur oarecum de un singur fapt. Că am putut semnala un fals îndemn, disimulat într-un discurs retoric care îndemna la smerenie…

   Apreciază

   • Iacoboaie Radu said, on iulie 6, 2014 at 3:47 pm

    Am adăugat la sfârșitul articolului ,,ECUMNENISMUL ÎNCEARCĂ SĂ ÎNGROAPE ORTODOXIA!” (5 iulie 2014) următoarele:

      Cineva spunea pe un blog:,,Trădarea Bisericii lui Hristos din interior este o lucrare foarte vicleană care va atrage furia divină. Antihrist îi atrage pe teoreticienii ortodocși care nu au credință în inimă, ci doar în minte”.
      Dar ei conștientizează oare trădarea și lepădarea de Hristos? Căci în esență, ECUMENISMUL ESTE LEPĂDARE DE HRISTOS. ȘI ÎMBRĂȚIȘAREA LUI LUCIFER ȘI ÎN VIITOR A ANTIHRISTULUI… Amin

    Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on iulie 7, 2014 at 10:21 pm

   Astăzi am primit o provocare la polemică din partea unui susținător al Patriarhului pe blogul Discerne la articolul mai vechi ,,Subminarea din interiorul Bisericii Ortodoxe prin ierarhii şi preoţii căzuţi în erezii”

   Dan (09:07:36) 7 07 2014:

   Doamne ajută, Ștefan, mulțumesc de ospitalitate!
   Domnule Radu, mi-ați răspuns fugitiv că ”Cu o floare nu se face primăvară… Sper că înțelegeți la ce mă refer…”, însă eu vă arătasem că:
   a) ați adus Patriarhului Daniel o acuză fără probă
   b) Patriarhul Daniel are deschidere față de subiectul generic popularizat ca ”sfinții închisorilor”.
   Că nu se face primăvară cu o floare, așa este, dar eu vă invit să discerneți că este o mare diferență între un potrivnic al sfinților din închisori și cineva care face un minim, minimorum pentru memoria și cinstirea lor. Ori dumneavoastră l-ați așezat pe patriarh la colțul oprobiului. Ce vă veți face dacă mâine, poimâine… sau peste un an, doi, va apărea cu binecuvântarea patriarhului o antologie cu mărturisitorii din închisori, antologie în care să fie cuprinși și foști legionari?
   Nu vă va părea rău pentru eticheta pusă prea grăbit?
   Desigur, înțeleg foarte bine că dumneavostră vorbiți de canonizare, ceea ce e cu totul altceva față de o carte sau un simpozion. Numai că dacă actuala ierarhie se face ”vinovată” de faptul că nu canonizează odată măcar câțiva dintre sfinții închisorilor, să vedeți ce ”delăsători” și ”ignoranți” au fost ierarhii dintotdeauna ai BOR, câtă vreme Daniil Sihastru, era cinstit ca sfânt încă din tinerețile sale (atenție, încă din tinerețile sale!) de către întreg poporul și au trebuit să treacă aproape 500 de ani până la canonizare!
   Dar sfântul voievod Ștefan, la care poporul deasemenea avea evlavie că-i sfânt? De ce a trebuit să treacă sute de ani până la canonizare când era atâta evlavie în popor, și atâta nor de mărturii?
   Eu n-am răspuns pentru întrebarea asta, nici nu vrea să sugerez că ar trebui să treacă sute de ani până la canonizarea sfinților din închisori dar vreau să arăt că așa este practica în Biserica Ortodoxă Română… canonizează greu, și foarte greu. Deci nu este vorba atât de indiferența ierarhiei actuale cât e vorba de o practică lentă, devenită tradiție. Și dacă e să acuzăm de ”lentoare”… atunci ar trebui să acuzăm inclusiv pe vlădicii de dinainte.
   Iar eu sunt de părere că nu e de folos nimănui.
   Acum mi-a atras atenția și întrebarea retorică că ” tineri preoți sau uneori chiar și mai vârstnici, nu îi mai pomenesc pe mucenicii și martirii temnițelor comuniste atunci când, la Sfânta Liturghie se iese cu Sfintele Daruri”.
   Dar e imposibil ca mucenicii și martirii temnițelor comuniste să nu mai fie pomeniți la Sfintele Daruri, indiferent că preoții vor sau nu vor asta, câtă vreme toți preoții rostesc ectenia de pomenire pentru ”ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile, din toate locurile, jertfiţi pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei, a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român.”
   În această ectenie, se înțelege cât se poate de clar că sunt vizați și mucenicii din temnițele comuniste, dar și eroii luptători anticomuniști din munți, eroii din primul și al doilea război modial, martirii de la revoluție, etc.
   Deci ei sunt pomeniți de-a pururi. Doamne ajută!

   Iacoboaie Radu (19:59:32) 7 07 2014: Comentariul tău aşteapta să fie moderat

   Nu știu cine sunteți. Presupun că sunteți cumva în subordinea Patriarhului sau Patriarhiei (ceea ce este pentru mine totuna).
   ADEVĂRUL ESTE CĂ MULȚI PREOȚI, TINERI ȘI MAI VÂRSTNICI NU MAI ROSTESC TOATĂ ECTENIA, ROSTESC DOAR PRIMA JUMĂTATE! AM OBSERVAT PERSONAL ACEST LUCRU MERGÂND LA MULTE BISERICI. Este vorba de : ”ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile, din toate locurile, jertfiţi pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei, a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român.” EI POMENESC PE SCURT DOAR PE: ,,ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile, din toate locurile, jertfiţi pe câmpurile de luptă”.
   Și eu vă întreb de ce alte țări ortodoxe și-au canonizat mucenicii din închisorile și lagărele comuniste, iar la noi nu?
   Dacă va apărea o carte despre mărturisitorii din temnițele comuniste, incluzând pe legionari, SUNT CONVINS CĂ NU VA FI DELOC CREDIBILĂ, ÎNTRUCÂT ESTE MULT PREA PUȚIN ȘI PARE O SIMPLĂ FORMALITATE.
   Este acum un fapt de notorietate, că Patriarhul este mason sau cochetează cu masonii și ecumeniștii. Și spuneți-mi vă rog care este ACUZAȚIA?

   Apreciază

 1. Radu said, on iulie 4, 2014 at 11:02 pm

  Reblogged this on radupopescublog.

  Apreciază

 2. Iacoboaie Radu said, on iulie 4, 2014 at 11:07 pm

  DACĂ NU DERANJEAZĂ. OFF TOPIC

    RĂSPUNS CĂTRE PATRIARHIA ROMÂNĂ, LA COMUNICATUL:
     ,,Biserica Ortodoxă Română respinge antisemitismul şi xenofobia”
    Radu Iacoboaie, 4 iulie 2014
    
    Redau Comunicatul din partea Patriarhiei Române, preluat de pe blogul saccsiv:
    ,,În legătură cu materialele de presă din ultimele zile referitoare la opiniile antisemite ale unui monah de la Mănăstirea Petru Vodă, judeţul Neamţ, precizăm:
    Patriarhia Română dezaprobă categoric atitudinile şi acţiunile cu caracter antisemit şi respinge orice ideologie xenofobă cu iz religios, deoarece acestea sunt contrare iubirii lui Dumnezeu pentru toţi oamenii. Aceste manifestări care îndeamnă la ură religioasă sau etnică nu reprezintă opinia oficială a Bisericii Ortodoxe Române, ele fiind cazuri izolate de indisciplină sau de manifestare a libertăţii individuale fără responsabilitate comunitară. Monahii adevăraţi pot fi buni patrioţi şi fără vreo asociere cu ideologii politice antisemite şi xenofobe.
    Ca atare, Patriarhia Română solicită Arhiepiscopiei Iaşilor să continue să explice monahilor de la Mănăstirea Petru Vodă că astfel de opinii şi atitudini dăunează Bisericii Ortodoxe Române pe plan naţional şi chiar internaţional, încât pot afecta inclusiv pelerinajele credincioşilor ortodocşi români la Locurile Sfinte, organizate ca expresie a evlaviei, dar şi a respectului şi cunoaşterii reciproce dintre popoare şi religii diferite.
    În concluzie, fidelă Evangheliei iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii, Biserica Ortodoxă Română promovează permanent pacea, dialogul şi buna înţelegere între oameni de credinţe, etnii şi culturi diferite.”
    Biroul de Presă al Patriarhiei Române
    30.06.2014 | 14:19
    Nu consider că ar trebui să dețin doctorate în teologie, ca să descifrez mesajul exprimat de Comunicatul de mai sus. Prin acest foarte scurt Comunicat (de ce oare atât de concis, fără a nominaliza nimic, ci doar sugerând…) se realizează de fapt și în mod public o desolidarizare categorică față de luările de poziție ale monahului Teodot de la mănăstirea Petru Vodă, care pentru afirmațiile sale curajoase și mărturisitoare din ultimii ani sau ultimele luni, a fost acționat în judecată de către Alexandru Florian, președintele Comunităților evreiești din România. Îndeosebi pentru recentele afirmații, precum că ,,Mișcarea Legionară a fost o lucrare a Duhului Sfânt” și altele de genul acesta. Ne dăm seama de acest lucru, pentru că a fost un mare tărăboi în mass media altădată chiar și numai pentru faptul că, într-o întâlnire privată din anul trecut, monahii de la Mănăstirea Paltin i-au cântat la un moment dat părintelui Iustin Pârvu cântecul legionar ,,Sfântă tinerețe legionară”…
    ,,Patriarhia Română dezaprobă categoric atitudinile şi acţiunile cu caracter antisemit…” Încă de la început observăm că se adresează anume evreilor, pentru a le demonstra în mod expres că, conducerea BOR nu este implicată, că nu este de acord cu afirmațiile monahului (Teodot) care îi vizează pe evrei. Dar ne întrebăm pe bună dreptate, care evrei? Monahul Teodot a făcut mereu referire la evreii sioniști (masoni), la oligarhia evreiască și în niciun caz la toți evreii. Altă eroare importantă pentru un teolog, este folosirea termenului ,,antisemit”, care înseamnă ,,a fi împotriva semiților, adică arabilor”. Pentru că, noi știm că nu doar evreii sunt de origine semită. Așadar, cum ar putea fi sfinția sa împotriva arabilor sau pentru ce motiv?
    SĂ NU UITĂM CĂ ACESTE ACUZAȚII I-AU FOST IMPUTATE LEGIONARILOR PE NEDREPT DE CĂTRE COMUNIȘTI. PATRIARHIA NU A FĂCUT DECÂT SĂ PREIA VARIANTA OFICIALĂ COMUNISTĂ DESPRE MIȘCAREA LEGIONARĂ! FĂRĂ SĂ ANALIZEZE MĂCAR ACESTE ASPECTE…
     Autorul Comunicatului (fără a da nume) numește Mișcarea Legionară (căci pe aceasta o vizează și incriminează desigur!) ,,ideologie xenofobă cu iz religios”. Legionarismul, ca să le explicăm și domniilor lor, nu a fost o ideologie, cu atât mai puțin xenofobă. Legionarismul a însemnat o mișcare de anvergură națională, cea mai autentică formă de naționalism creștin din istoria României (unică în analele istoriei universale) și de românism creștin și nu un extremism pseudo-religios cum se sugerează prin sintagma ,,ideologie xenofobă cu iz religios”.
    Apoi, se argumentează luarea de poziție: ,,…deoarece acestea sunt contrare iubirii lui Dumnezeu pentru toţi oamenii. Aceste manifestări care îndeamnă la ură religioasă sau etnică nu reprezintă opinia oficială a Bisericii Ortodoxe Române, ele fiind cazuri izolate de indisciplină sau de manifestare a libertăţii individuale fără responsabilitate comunitară. Monahii adevăraţi pot fi buni patrioţi şi fără vreo asociere cu ideologii politice antisemite şi xenofobe.”
    Cu alte cuvinte, legionarismul este catalogat sau etichetat ca antiecumenist și anticreștin. Ecumenismul este subînțeles, văzut ca ,,iubire a lui Dumnezeu pentru toți oamenii” și ca înfrățire universală, indiferent de religie sau credință. ESTE FĂRĂ A SE DORI POATE, O MĂRTURISIRE VOALATĂ ȘI INDIRECTĂ A ECUMENISMULUI! Dar de când legionarismul, prin care înțelegem iubirea de Dumnezeu (Legiunea numindu-se nu întâmplător sau demagogic Legiunea Sfântului Arhanghel Mihail!) și iubirea față de neam (filozoful creștin și legionar Petre Țuțea chiar spunea: ,,Români, nu vă mai alegeți conducători care nu își iubesc țara!”), poate îndemna la ,,ură religioasă sau etnică”? Pot creștinii adevărați să urască pe cineva, în afară de păcate și erezii?
    Manifestarea monahului Teodot este văzută ca un caz izolat de ,,indisciplină” sau de ,,manifestare a libertății individuale fără responsabilitate comunitară”. Cu alte cuvinte, sugerează că nu a făcut ascultare față de cine trebuia să facă. Dacă ar fi fost așa, credem că starețul mănăstirii ar fi luat de mult timp măsuri împotriva sa și nu i-ar mai fi dat voie să se exprime public, să dea interviuri pentru televiziunea locală. Așadar, este o generalizare cu siguranță greșită. Așa poate fi văzută la nivel național, dar monahii nu fac ascultare directă față de Patriarhie.
    Ce se dorește a se transmite prin: ,,Monahii adevăraţi pot fi buni patrioţi şi fără vreo asociere cu ideologii politice antisemite şi xenofobe”? Adică, un monah ,,adevărat” (conformist, obedient întrutotul conducerii BOR și nu față de Dumnezeu și Adevăr) trebuie să se disocieze și să respingă orice formă de naționalism, mai ales legionarismul ,,antisemit și xenofob”… Adică, să mai lase cu iubirea de neam, acum există umanismul (masonic) globalizant și ecumenismul…
    În continuare, Patriarhia se arată de fapt foarte îngrijorată de posibilitatea suspendării pelerinajelor în Israel. Cum remarca un comentator pe un blog, pierde în acest fel o bună parte din finanțarea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului… Oare, un asemenea interes meschin material poate prevala înaintea problemei arzătoare pusă în discuție? Este acesta un argument solid pentru a-l obliga pe monahul Teodot la tăcere? Dacă români ca sfinția sa vor tăcea, atunci în mod sigur pietrele vor striga, cum spune Sfânta Scriptură… Adică, românii de rând vor lua atitudine la nesfârșit. Se merită oare un sacrificiu atât de mare numai de dragul păstrării relațiilor de prietenie cu statul Israel, cu care România are legături foarte strânse? Neștiind sau ignorând cu totul faptul, că masoneria are ca piloni de bază tocmai SUA și Israel?
    Atenție la următoarele cuvinte: ,,…pelerinajele credincioşilor ortodocşi români la Locurile Sfinte, organizate ca expresie a evlaviei, dar şi a respectului şi cunoaşterii reciproce dintre popoare şi religii diferite”. Adică, aceste pelerinaje ajută mult ECUMENISMULUI, cunoașterii, dialogului dintre ortodoxie și cultul mozaic…
    Și ca să fie în ton cu celelalte idei ecumeniste exprimate anterior, în final se scrie: ,,În concluzie, fidelă Evangheliei iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii, Biserica Ortodoxă Română promovează permanent pacea, dialogul şi buna înţelegere între oameni de credinţe, etnii şi culturi diferite.”
    Ca ortodox, nu pot altceva decât să resping în mod ferm atât ECUMENISMUL, cât și acest COMUNICAT ECUMENIST.
     Cu dragoste întru Hristos, nevrednicul Radu Iacoboaie
     4 iulie 2014

  Apreciază

  • Irina said, on iulie 5, 2014 at 11:16 am

   Eu n u stiu de ce jidanii astia sar in sus cand se vorbeste despre legionari cand de fapt ar trebuii si noi crestinii sa-i dam in judecata pentru faptul ca ne considera goimi, perntru faptul ca ne distrug poporul, pentru massmedia pe care o conduc si prin care hulesc in fel si chip pe Hristos. Noi avem mai multe drepturi decta ei sa protestam impotriva lor.

   Apreciază

   • Iacoboaie Radu said, on iulie 5, 2014 at 7:53 pm

    PENTRU CĂ SE TEM CUMPLIT SĂ NU REÎNVIE MIȘCAREA LEGIONARĂ SAU NAȚIONALISMUL ROMÂNESC ADEVĂRAT! Tovarășul Iliescu se temea cel mai mult, și în primăvara lui 1990, unde manifestau studenți, intelectuali și anticomuniști, și în cazul tulburărilor de la Târgu Mureș…

    Apreciază

   • Aromanul said, on iulie 5, 2014 at 8:28 pm

    Bravo Irina

    Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on iulie 5, 2014 at 6:03 pm

     ECUMENISMUL ÎNCEARCĂ SĂ ÎNGROAPE ORTODOXIA!
      Radu Iacoboaie, 5 iulie 2014

     Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Fiecare pas făcut de noi spre ecumenism înseamnă un cui bătut la sicriul ortodoxiei…
     Frați ortodocși, Evanghelia Sfântului Ioan, în capitolul 10 (Iisus, Păstorul cel bun, și oile Sale) ne vorbește despre Mântuitorul Iisus Hristos și despre iubirea Lui nemărginită față de noi, cei care credem cu adevărat în El. În versetul 15 este scris: ,,Precum Mă cunoaște Tatăl și Eu cunosc pe Tatăl. Și sufletul Îmi pun pentru oi.” Iar în versetul 27: ,,Oile Mele ascultă de glasul Meu, și Eu le cunosc pe ele, și ele vin după Mine.” Așadar, noi ortodocșii suntem cei care mergem după învățătura lăsată de Mântuitorul nostru.
     În privința unirii (în sensul de ecumenicitate, nu ecumenism), consider că versetul 16 ne spune foarte clar: ,,Am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc, și vor auzi glasul Meu și va fi o turmă și un păstor.” Cu alte cuvinte, mântuirea s-a dat și celorlalte neamuri, în afara celui iudeu din vechime.
     Piatra de poticnire pentru ecumeniști însă este interpretarea care se dă acestor cuvinte ,,și va fi o turmă și un păstor”. În contextul prezentat, se subînțelege că ,,Păstorul” este Hristos și ,,turma” este mulțimea credincioșilor care cred în El și fac voia Lui (ortodocșii). Este un adevăr incontestabil.
     Ecumeniștii, mergând pe linia interpretării sectare tendențiose, a scoaterii din context a unor pasaje din Sfânta Scriptură, înțeleg și spun cu totul altceva. Ei se gândesc că este vorba despre un Păstor din lumea aceasta iar cel mai îndrituit pentru ei este desigur Papa, care guvernează în calitate de conducător politic statul independent Vatican, și păstorește în același timp peste un miliard de credincioși catolici din toată lumea.
     Ecumeniștii nu fac altceva prin această interpretare strâmbă, deformată, decât să readucă în actualitatea vremurilor pe care le trăim a dorinței fariseilor și cărturarilor iudei, inclusiv a zeloților, de a avea un conducător, un împărat din lumea aceasta. Și negreșit va deveni. Se va prezenta în locul lui Hristos pe care nu L-au primit și îl vor primi pe antihristul care va veni, după cum este profețit în Cartea Apocalipsei. Dar greșeala se vede și din această strămutare a ,,dorinței” acesteia. Atunci, ei se străduiau din răsputeri să scape de sub jugul robiei stăpânirii romane, căutau dreptatea lumească. Nu întâmplător arhiereul Caiafa îi instigase împotriva Lui Hristos, gândind că este mai bine să moară un om și să fie salvat neamul lor, profețind răstignirea Sa.
     Evreii sioniști, care merg în continuare pe teza poporului ales de Dumnezeu și se simt perfect îndreptățiți să conducă și să stăpânească întreaga lume, așteaptă și astăzi pe Mesia. Și multe semne din jurul nostru ne fac să credem că timpul antihristului se apropie. De aceea AU NĂSCOCIT ECUMENISMUL, PENTRU A PREGĂTI TERENUL LUI ANTIHRIST. Și nu l-au inventat de azi de ieri. Este programat de la sfârșitul secolului al XIX-lea.
     De ce este necesară această unire ecumenistă? Unirea credincioșilor este imperativ necesară pentru a-l întrona pe antihrist ca împărat al lumii întregi, o lume în care trebuie să existe o singură religie, un singur guvern, o singură justiție, o singură monedă (și aceea virtuală, în mediul electronic). Iar dacă statele lumii, îndeosebi cele ortodoxe se vor opune ecumenismului, credem că se va declanșa cel de-al treilea război mondial. Oricum este profețit. Și dacă un singur stat care deține arme nucleare va ataca, se va ajunge la un război devastator. Și cei care vor supraviețui îl vor accepta mai ușor pe antihrist, care le va promite pacea…
     Este la o scară mult mai mare, cam ceea ce s-a petrecut în fosta Iugoslavie, unde ortodocșii s-au opus în mod hotărât unirii cu ereticii catolici și unde, sub pretextul nerespectării drepturilor omului de către regimul Miloșevici etc., au intervenit brutal forțele militare ale NATO, care au bombardat luni în șir acest stat vecin cu România, inclusiv capitala sa Belgradul. Mergeți să vedeți și astăzi urmele acestui război.
     MASONERIE – COMUNISM – ECUMENISM. Ecumenismul este așadar o formă a globalismului actual, care vizează globalizarea religioasă. Dar nu există nici un motiv îndreptățit pentru realizarea acestui proiect globalizant. Cum să faci un ghiveci din toate religiile și credințele lumii pentru a-i aduna pe toți laolaltă și să iei câte ceva de la fiecare? Adevărul nu este fragmentar. Ei zic că nici o religie nu deține adevărul absolut. Total greșit. Ei zic că toți avem același Dumnezeu. Nu este adevărat. Există un singur Dumnezeu, Viu și Atotputernic, Creatorul tuturor celor văzute și nevăzute și nenumărați zei mincinoși creați de mintea omului. Și mai există și unii oameni care se cred pe pământ dumnezei în mândria lor luciferică: masonii. În ortodoxie însă, omul tinde spre dumnezeire (sfințenie) iar smerenia înseamnă să te consideri pe tine cel mai mare păcătos… Amin

   Apreciază

   • o oarecare said, on iulie 5, 2014 at 9:14 pm

    Asa este. Ecumnenismul loveste puternic in Ortodoxie, singura credinta care-i da putere cu adevarat omului. Sistemul nu ne vrea puternici, ci slabi. Sa citim viata Sfantului Onufrie cel Mare, de exemplu. Din foc a fost salvat cand era copil. a fost hranit de o capra alba pana a putut sa manance de toate. Sa ne gandim la Sfantul Petru Athonitul sau la Sfantul Marcu de la Muntele Fracesc, sfinti hraniti de ingeri.Acesti sfinti erau cu adevarat puternici, desi nu aveau vreo functie lumeasca.

    Ori sistemul nu ne vrea asa. Vrea sa avem o credinta nelucratoare si nemantuitoare care sa ne mentina slabi. Sistemul SE TEME de Ortodoxie, de aceea cauta s-o darame. Un crestin ortodox, daca are smerenie, poate fi puternic si fericit fara a avea functii inalte sau bani multi. Pai daca e fericit, nu e profitabil pentru Sistem…

    Safntul Amfilohie de la Poceaev a fost lasat sa faca rugaciuni pentru bolnavii de la spitalul de Psihiatrie? Nu. De ce? Se temeau sa nu se vindece bolnavii. Mult mai comod le-a fost sa-i gaseasca un diagnostic corect politic care sa justifice decizia lor. http://it.scribd.com/doc/40085342/Sfantul-Amfilohie-de-La-Poceaev-Viata-Si-Minunile

    Asadar, Ortodoxia este o comoara. Unii vin din alte tari ca s-o gaseasca la noi, iar noi ne plangem de saracia materiala si nu vedem cat de saraci spiritual suntem daca o ignoram, Ortodoxia a fost aparata de romani secole de-a randul si ea la randul ei ne-a aparat. Daca noi nu mai vrem s-o aparam, nici ea nu ne va mai apara.

    Ne vom primi pedeapsa atat individual cat si la nivel national pe masura tradarii ortodoxiei. Teologul nu poate fi pe placul lui antihrist, ci trebuie sa fie pe placul lui Dumnezeu. Tradarea Bisericiii lui Hristos din interior este o lucrare foarte vicleana care va atrage furia divina. Antihrist ii atrage pe teoreticienii ortodocsi care nu au credinta in inima, ci doar in minte:
    http://acvilaortodoxa.wordpress.com/toate-profetiile-ortodoxe/

    Sfintii Inchisorilor au avut o credinta vie, lucratoare, puteau fi fericiti si in inchisoare, in timp ce noi cautam conditii materiale pentru a fi fericiti. Si tot nu suntem… Sfantul Luca al Crimeii spunea ,,Am iubit patimirea, caci minunat curateste sufletul!” Nu putem fi mai mult decat Hristos. Trebuie sa avem curajul de a ne purta crucea, indiferent daca suntem calugari, preoti sau mireni. Sfantul Teodor Studitul spunea ca ,,Atunci cand credinta este primejduita, porunca Domnului este de a nu pastra tacere. ASADAR, E PORUNCA, NU E OPTIONAL A SPUNE ADEVARUL. ALTMINTERI , PIETRELE VOR VORBI. DOAMNE AJUTA.

    Apreciază

   • Iacoboaie Radu said, on iulie 6, 2014 at 3:35 pm

    Foarte bine ai punctat: ,,Tradarea Bisericiii lui Hristos din interior este o lucrare foarte vicleana care va atrage furia divina. Antihrist ii atrage pe teoreticienii ortodocsi care nu au credinta in inima, ci doar in minte”.
    Dar ei conștientizează trădarea și lepădarea de Hristos? Căci în esență, ECUMENISMUL ESTE LEPĂDARE DE HRISTOS. ȘI ÎMBRĂȚIȘAREA LUI LUCIFER ȘI ÎN VIITOR A ANTIHRISTULUI…

    Apreciază

   • Iacoboaie Radu said, on iulie 6, 2014 at 3:41 pm

    O OARECARE

    În urma comentariului tău, am adăugat la sfârșitul articolului ,,ECUMNENISMUL ÎNCEARCĂ SĂ ÎNGROAPE ORTODOXIA!” (5 iulie 2014) următoarele:

      Cineva spunea pe un blog:,,Trădarea Bisericii lui Hristos din interior este o lucrare foarte vicleană care va atrage furia divină. Antihrist îi atrage pe teoreticienii ortodocși care nu au credință în inimă, ci doar în minte”.
      Dar ei conștientizează oare trădarea și lepădarea de Hristos? Căci în esență, ECUMENISMUL ESTE LEPĂDARE DE HRISTOS. ȘI ÎMBRĂȚIȘAREA LUI LUCIFER ȘI ÎN VIITOR A ANTIHRISTULUI… Amin

    Apreciază

 3. Irina said, on iulie 4, 2014 at 11:09 pm

  Este clar ca dorinta aceste femei este de la diavol. Nu intelege ca pacatuieste dorind asta. Foarte bine a explicat Mitropolitul Ieremia. In rest ce sa spun, Dumnezeu s-o lumineze.

  Apreciază

  • cristi o. said, on iulie 5, 2014 at 4:33 pm

   Daca se lasa luminata de Dumnezeu, nu mai ajungea intr-o stare atat de penibila… Din pacate s-a lasat „iluminata” de purtatorii de sortulete, inchinatori la „luceafarul” lor cazut din Cer…

   Apreciază

   • Iacoboaie Radu said, on iulie 5, 2014 at 8:14 pm

    Este o supoziție credibilă. Nici homosexualii nu se dau în vânt să fie în centrul atenției, dar masoneria se folosește din greu de ei, pentru a lovi puternic în creștinism, în tradiție, în instituția familiei și în mai toate valorile creștine… Urâciunea pustiirii are destule planuri…

    Apreciază

  • cristi o. said, on iulie 5, 2014 at 5:21 pm

   Romania e permanent pe lista neagra a Rusiei, inca din perioada tarista. Nu am nimic impotriva norodului pravoslavnic din Rusia, dar, sa fim seriosi, conducerea masonica de la Moscova nu ne-a avut la inima in niciun regim (tarist, bolsevic, comunist-perestoikist, post-urss-ist etc.). V-ati intrebat oare cine ne-a impins in NATO? De ce Romania a intrat „ca glontul in branza” in NATO si UE? Nu cumva din pricina presiunilor imperialiste permanente din partea Rusiei s-a format masa critica de factori ce au dorit, fara rezerve aderarea la organisme din Vest (nu mai discut de tradatori)?! Nu spun prin asta ca NATO si UE ar fi salvarea. Nici vorba. Dar capcana de tip cleste (Rusia la est, Nato-UE la vest) e menita sa zdrobeasca Romania, precum o nuca. Nu mai conteaza de ce parte esti ca tot rau e. Singura salvare e „sus” – adica revenirea la un fagas normal (spiritual si traditional) in duh ortodox, asemeni miscarii de renastere a poporului roman pornita de Capitan. Dar si aici avem un vierme in interior care nu ne lasa – factorul ocupant sionist. Si in spatele tuturor (est-vest-tradatori) dirijeaza oamenii in sortulete… Iata de ce nu mai avem „solutii lumesti” si suntem mereu pe o lista neagra (a antihristului). Nu-mi place s-o spun, dar lupta e impotriva credintei ce nu poate fi separata de popor (poporul roman s-a nascut in dreapta credinta apostolica). In ceea ce ne priveste, identitatea romana e identitate ortodoxa si viceversa. De aceea necuratul disloca forte uriase pentru a ne elimina din istorie. Indraznesc sa spun ca noi, ortodocsii, suntem un fel de bolovan, iesit din caldaram, in fata carului alegoric din alaiul „marsului” triumfal al „distrugatorului”. Cat si cum vom rezista depinde de relatia noastra cu Dumnezeu si de vointa Lui…

   Apreciază

   • aha said, on iulie 7, 2014 at 9:30 pm

    @cristi o. drept ai vorbit! nici macar nu mai vreau sa adaug nimic la ce ai zis! mi-am analizat sentimentele pe care le-am avut la revolutie, la primele „alegeri libere”, la intrarea in Nato…..si am ajuns a concluzia ca am fost inselat. mereu si mereu! sa zicem ca la revolutie eram copil….dar la intrarea in nato si ue eram matur…si totusi am fost pacalit la vremea respectiva. de aceea sunt sceptic si de evolutia rusiei in momentul acesta. pentru ca rusia, la nivel de conducere ( care, chipurile…e ceva infailibil si poporul trebuie sa accepte tot ce debiteaza „alesii) e o „bomboana” la fel de otravita ca si UE. ambalata putin altfel….e adevarat! nu ma refer la poporul rus….pentru care am o deosebita stima!

    Apreciază

 4. moxu said, on iulie 4, 2014 at 11:14 pm

  Daca o sa devina preot aceasta femeie inseamna ca dracul este egal cu Dumnezeu sau tot una cu el.
  Cine se crede frate asta sa aiba acest tupeu , daca Hristos vroia femei preoti nu ierea nici o problema , dar asa a ales numai barbati si inca 12 la numar . Nu este destul de clar ca nu au ce cauta in domeniul asta?

  Apreciază

 5. aha said, on iulie 4, 2014 at 11:57 pm

  deja, imi pare, ca se apropie „uraciunea pustiirii”. niciodata nu am inteles exact ce inseamna „uraciunea pustirii”, desi am citit multe despre asta, dar parca acum simt ca se apropie. „emanciparea” femeii s-a facut in cateva zeci de ani, vreo 30. de prin anii ’30 pana in ’60, care a culminat cu o „revolutie sexuala” si asa se incearca distrugerea familiei. acum au inceput cu femei episcopi prin anglia si vad ca se extinde si in ortodoxie. deocamdata la nivel declarativ. si asa se incearca si uciderea sufletului ( ca altceva nu este!) dar maine, poimaine deja o sa fie o mare problema asta. Dumnezeu sa ne ajute sa nu ne pierdem si bruma de credinta pe care o mai avem! oare, cand o sa vina Domnul Iisus Hristos iar, o sa mai gaseasca credinta pe pamant? buna intrebare!

  Apreciază

 6. Ionut said, on iulie 5, 2014 at 12:45 am

  In primul rand, in Biserica, o femeie trebuie sa ia exemplu de la Maica Domnului.
  Potrivit legii lui Moise, daca o femeie nastea un baiat era considerata necurata timp de 40 de zile, iar daca nastea o fata era considerata necurata 80 de zile.
  Dupa nasterea lui Iisus, Iosif si Fecioara Maria s-au suit la Templu sa aduca jertfa pentru curatirea lor (Luca 2;22-24), dupa legea lui Moise. Mai era nevoie de asa ceva cand vorbim de Nasterea Fiului lui Dumnezeu? Nu, ci Dreptul Iosif si Fecioara Maria s-au smerit.
  Cand Sf. Ioan boteza in Iordan pentru iertarea pacatelor, Iisus S-a dus si S-a botezat . Ioan nu voia, insa Iisus i-a raspuns :”Lasa acum, ca asa se cuvine sa implinim toata dreptatea”.
  Sf. Ap. Pavel spune ca pot fi hirotonite diaconite, cu conditia sa fie trecute de 60 de ani.
  Iar un vrednic parinte din zilele noastre, salvator a mii de suflete, spunea, ca sa nu raneasca pe nimeni, ca in biserica regula nu trebuie sa fie „barbatii in dreapta si femeile in stanga” ci femeile trebuie sa stea in spate, iar barbatii in fata, pentru ca acestia sunt ispititi mai mult de chipul femeilor.

  Si, daca imi este ingaduit sa adaug un cuvant pentru cei ce nu cred si nu inteleg invatatura crestina, sa presupuna ca e un joc. Atunci cand intri intr-un joc, trebuie sa accepti si sa respecti regulile, nu sa le schimbi dupa bunul tau plac. Nu poti schimba regulile in fotbal, ca sa joci si cu mana, doar pentru ca asa ai tu chef. Si explicatia asta ar trebui sa fie suficienta si pentru cei ce sustin „hirotonirea” femeilor, si pentru cei ce vor „mariaje” intre homosexuali.

  Apreciază

  • discerne said, on iulie 12, 2014 at 8:47 pm

   buna ar fi treaba asta cu femeile in spate, mai ales ca in zilele de azi nu se mai respecta nici macar regula cu femeile la stanga. Si cand mai vezi vara ca vine vreo domnisorica intr-o rochita ca daca tragi de un snur ramane doar in lenjerie in biserica, greu e sa nu-ti fuga gandul macar cateva clipe de la ce se canta/citeste.

   Apreciază

 7. nikodim said, on iulie 5, 2014 at 1:13 am

  Am citit odata, dar nu-mi aduc aminte acum exact, profetiile unor Sfinti Parinti despre vremurile din urma unde se spune ca in acele vremuri unele femei il vor intrece pe diavol in infaptuirea rautatilor, iar decat a se incerca sa preschimbi o astfel de femeie rea intr-una blanda, mai degraba pui la fiert o bucata de fier si ai mai multe sanse ca acest fier sa sa se inmoaie.

  Apreciază

 8. Florin Ciprian Bodin said, on iulie 5, 2014 at 8:50 am

  O femeie poate fi doar diacon sau diaconiţă şi anume dacă este soţia unui diacon, bătrân/prezbiter/preot, sau episcop. Cerinţele pentru diaconie (slujire) sunt să fie femeia unui singur bărbat, la fel cum bărbaţii să fie bărbatul unei singure femei. Astfel chiar fiind peste 35 de ani cineva mai poate sluji dacă nu a avut deloc bărbat resprectiv femeie, sau dacă este la prima căsătorie şi are mărturie din partea soţului resprectiv soţiei.

  Apreciază

 9. Daniela said, on iulie 5, 2014 at 9:02 am

  Ea salvează de la pieire oameni care au pierdut orice speranţă de îndreptare, orice nădejde de mântuire. Iată de ce Ea este denumită de Biserică, nădejdea celor fără de nădejde. Ea îi face curaţi şi sfinţi pe cei desfrânaţi, cuprinşi cu totul de patimile trupeşti, căzuţi în întregime sub puterea diavolului. Ea poate salva chiar şi pe cei care s-au lepădat de credinţa în Hristos, care au lăsat pe Dumnezeu, Biserica Lui cea Sfântă, toate Tainele acesteia şi se află cu totul cuprinşi în braţele diavoleşti.

  (Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev) Făcătorul de minuni din Sofia, Predici, Editura Adormirea Maicii Domnului, Bucureşti, 2007, pp. 178-179) – PUTEREA DUMNEZEIASCA A RUGACIUNII MAICII DOMNULUI

  Maica Domnului si a Stapanului nostru Iisus Hristos Mantuitorul si Izbavitorul nostru, Imparateasa Cerului si a Pamantului, roaga pe Fiul Tau sa se milostiveasca de Ana Maria, sa trimita Lumina cea Dumnezeiasca a Sa asupra acestei ratacite, astfel ca si ea sa fie numarata in partea cea de-a Dreapta Lui, cand va veni sa Judece pe tot omul de pe Pamant!

  Amin!

  Apreciază

 10. dante said, on iulie 5, 2014 at 9:55 am

  Toti descreieratii vin cu tot felul de propuneri, una mai idioata decit alta. Pai cum Doamne iarta-ma, sa vrei sa fii preot femeie, in Biserica Ortodoxa, cind canoanele ei stabilesc foarte clar aceasta problema, mai ales ca cea care „vrea” neaparat acest lucru, este o absolventa de teologie. E ca si cum, diavolul, de acolo din iad, vrea neaparat sa se aseze in Rai si nu oriunde, ci de-a dreapta Tatalui. Sminteala si blasfemie!!!
  A innebunit omul, femeile vor sa fie preoti, poponarii vor neaparat sa se casatoreasca in Biserica si sa fie la rindul lor „preoti” si e interesant, cum toti acesti rataciti vor sa aiba certificarea si acceptul Bisericii, Biserica de care se dezic tocmai prin doleanta lor cea pacatoasa si anticanonica.
  Aceste atacuri conjugate cu ecumenismul desantat al duhului lumesc nu sint altceva decit planuri bine ticluite ale ocultei mondiale, care vrea cu orice pret distrugerea Bisericii, sarmanii, nu vor reusi chiar daca numarul dreptcredinciosilor va fi din ce in ce mai mic.
  Nu te teme turma mica!
  As vrea sa vad o reactie oficiala a exagerat de fericitului vis a vis de aceasta problema, nu de alta, dar in alte probleme vigilenta lui este maxima.

  Doamne ajuta!!

  Apreciază

  • aha said, on iulie 5, 2014 at 11:18 am

   @dante. m-ai amuzat teribil cu expresia : „As vrea sa vad o reactie oficiala a exagerat de fericitului” :))
   desi ar fi mai degraba de plans ca nu ma astept la o reactie. Doamne ajuta sa vedem asa ceva!

   Apreciază

  • Irina said, on iulie 5, 2014 at 11:32 am

   Pai vor certificarea Bisericii, prin indemnul diavolului, pentru ca el stie ca prin acesti indivizi va batjocori Biserica si ep Dumnezeu. Iar acest oameni nu-si dau seama ca sunt unelte ale celui rau. Homosexualitatea nu este o boala, ea este apogeul patimii desfraului. Acest oameni care pretind ca asa s-au nascut, mint cu nerusinare, adevarul gol golut este ca ei au ales aceasta cale din dorinta si placerea de a-si spurca trupul prin tot felul de perversitati.

   Apreciază

 11. marieta said, on iulie 5, 2014 at 10:48 am

  Da, poate vrea preoteasa nu? -poate o aude cineva. Cine stie ce le mai baga in cap teo-logia de astazi?
  ….ce Tupeu !!!!!! Mai bine s-ar vindeca pe ea insasi…daca-i medic…

  Apreciază

 12. valentin said, on iulie 5, 2014 at 11:50 am

  nu ar fi posibil sa fie o „gogoasa” si sa se testeaze reactia populatiei ?
  articolul nu arata numele complet al persoanel, nu are nicio locatie, si nici numele facultatii de teologie.

  Apreciază

  • pr bogdan said, on iulie 5, 2014 at 6:35 pm

   şi soţia mea a făcut teologie, dar didactica; contează secţia în care eşti de ex. Pastorala e cautata de cei ce vor sa fie sau sunt deja preoţi; şi sunt şi acolo nişte cerinţe Aşa că … este la pastorală?

   Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on iulie 5, 2014 at 8:01 pm

   EI întrețin confuzia în societate. Se poate și asta. Fac experimente de tot soiul. De ce nu ar fi posibilă și o asemenea testare a pulsului credincioșilor față de inovațiile care vor veni?

   Apreciază

   • Daniela said, on iulie 6, 2014 at 5:58 pm

    Nu uitati de rugaciunile de la ora 24: AL II- LEA PARACLIS AL MAICII DOMNULUI SI ACATISTUL SFINTILOR ROMANI DIN INCHISORI, insotite de post! Post negru (L, Mi, V), doar cu binecuvantarea duhovnicului.

    Asa sa ne ajute Dumnezeu!

    Amin!

    Apreciază

 13. Liliana said, on iulie 5, 2014 at 11:55 am

  Doamne ajuta!
  Femeilor le-a dat Dumnezeu rostul lor,slujirea lor ,de mare insemnatate-sa nasca copii,sa-i creasca in dreapta credinta si sa-i ajute sa fie oameni adevarati.Ca mama si sotie are putere mare de rugaciune-spunea un parinte-ca a unui preot.Pentru familia ei.S-a spus de catre sfintii parinti :Hristos are inima de mama.Copiii ei sint crucile ei pe care Dumnezeu i le incredinteaza si ea trebuie sa le tina cu dragoste drepte caci va raspunde pentru ele la Judecata de Apoi.Ea trebuie sa-si iubeasca si sa-si odihneasca sotul,sa-l respecte,sa-l ajute-ca este jumatatea lui-ei doi sint complementari:,,si vor fi una” ne spune Mintuitorul, ,,un singur trup”;sotul o iubeste,o ocroteste si o respecta precum Hristos ,biserica Lui.Femeia a fost al doilea om facut de Sfinta Treime,dupa Adam si din Adam,asadar femeia trebuie sa-l asculte pe barbat,fiind el capul familiei-ca nu e bine,nu-i productiv, sa fie mai multi lideri-Asa cum capul bisericii drept-slavitoare este Hristos.Sotii se consulta in toate,fac toate impreuna,dar ultimul cuvint trebuie sa-l aiba barbatul.
  Daca barbatul este iresponsabil,femeia sa se roage cu rabdare pentru el,caci prin ea se poate mintui si el.Femeia este sufletul casei,miezul ei,dragostea,mila intelegerea,ingaduinta si mingierea familiei.Sotul este cel care o cuprinde in bratele sale puternice,ocrotitoare,cuprinde in exterior,precum zidurile unei case ,ale unei cetati-el ii cuprinde pe toti -femeia lui care are in sinul ei,in bratele ei copii lor.Aceasta este imaginea cosmica a familiei si a bisericii lui Hristos.
  Maica Domnului este prima crestina si,as spune modelul absolut pentru oricare femeie.Ea sta cu mare cinste de-a stinga Fiului lui Dumnezeu,si al Ei.O vedem aceasta in iconostas.Fiul o asculta,o iubeste nespus,ii indeplineste intotdeauna cererile pe care Ea i Le prezinta cu smerenie si dumnezeiasca dragoste.
  Aceasta este slujirea femei-nu e putin si nici usor.
  Barbatul sa fie preot,sot,ocrotitor in lupte pentru popor,familie,dreptate-asta i se potriveste,ca asa l-a construit Dumnezeu.

  Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on iulie 7, 2014 at 10:50 pm

   Un comentariu deosebit. Poate îl vor remarca și alții. Și care ne îndeamnă pe toți, femei și bărbați, la restabilirea ordinii, tradiției, nu acea ordine nouă promovată de mișcările feministe și tot felul de alte grupări, angajate anume parcă să schimbe modul de viață și să implementeze lucruri dăunătoare mai ales modului de viață creștin-ortodox.

   Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on iulie 8, 2014 at 12:15 am

   Te-aș ruga să dezvolți acest comentariu puțin și vei scoate un articol foarte bun, care să fie postat pe un blog sau mai multe. Doamne ajută!

   Apreciază

   • Liliana said, on iulie 8, 2014 at 8:59 pm

    Doamne ajuta!
    Feminismul injoseste femeia,o indeparteaza de ea insasi si o rateaza in parcursul ei firesc de a se implini-adica sa-si gaseasca ocrotirea,siguranta,stabilitatea la pieptul barbatului sau si sa poata aduce pe lume copiii lor-din dragoste unul pentru altul.Copiii trebuie sa fie doriti.Iubirea lor pentru copilul lor va fi de doua ori mai mare-de fapt,fara hotare…Ce alta implinire isi poate dori un om normal?Femeii i s-a dat aceasta cinste,demnitate extraordinara de a fi mama.Barbatul tocmai de aceea o iubeste,o respecta.Daca ea il alege pe el-caci,in treacat fie vorba,e adevarat,frantuzeasca,ca ,,L’homme propose,mais la femme dispose”-este o dovada de incredere in el,de valorizare a lui.Ea e cea care accepta cu dragoste sa aduca pe lume urmasii lui-si sa-i stea alaturi ,sa-i creasca impreuna.Asa se implineste si el.Imi spunea o doctorita virstnica-fiecare Adam isi are Eva lui.Si barbatul este cel care-zicea ea-isi ,,simte” primul femeia.Dragostea aceasta de la Dumnezeu este adevarata,durabila,ziditoare,vesnica.Te implineste,te odihneste si nu-ti ajunge o viata sa te saturi de celalalt.Eu am cunoscut citeva familii ortodoxe,traditionaliste asa.Si nu le pot uita.atit erau de autentice,trainice,frumoase. Erau in virsta,e adevarat.De aceea, femeile iau numele sotului si formeaza impreuna un tot-familia.E o cinste pentru ea,o bucurie.Este o fericita si dorita reciprocitate.Copiii le dau rost,implinire.Intr-un psalm se spune ca omul cind va sta in poarta curtii sale-in ziua aceea,intelegem,cind trebuie fiecare sa plecam…- nu se va rusina daca are copii-citi i-a incredintat Dumnezeu.A facut ascultarea aceasta a casatoriei pina la capat.Prea frumos!Mintuirea e asigurata-binenteles,vorbind de casatoria ortodoxa,cu tot ce presupune ea.
    Iar desprea frumusetea si curatenia ingereasca a copiilor-ce sa mai spunem!In ei se vede cel mai apropiat chipul lui Dumnezeu.E putin lucru oare ca doi oameni care se iubesc sa primeasca acest dar ceresc de a naste copiii din carnea lor?Caci pruncii sint ai lui Dumnezeu,de fapt,El ii plamadeste si insufleteste.E aici o taina a lui Dumnezeu si cei doi soti o accepta cu dragoste si jerfelnicie.Accepta sa co-participe la un act de creatia a lui Dumnezeu.Aceasta-i casatoria-o mare taina mintuitoare.
    Feminismul este ceva dracesc,dezumanizant, care ,asa cum am inceput sa spun,le uriteste pe femei si le rateaza.Femeia-barbat e o nefericire,un construct care nu are justificare,fundament.E un fals creat in laboratoarele ideologiilor moderniste despre care toata lumea stie deja prea destul ca sa mai comentam aici.,,Bed girl”(nu stiu daca am scris corect,nu stiu engleza) care loveste in lupte martiale barbatul- masculul in viziunea scenaristilor- chiar in locul unde se afla organul de procreere masculin-vrea sa-i incurajeze si sa-i obisnuiasca pe copii,pe tineri cu dispretul fata de baieti,de barbati ,de tatal cap de familie,si ,finalmente,de familia in sine.Defeminizare,demasculinizare.Dezumanizare.Se traduce-fara familie,fara copii.Nici o feminista nu poate fi fericita pentru ca nu cunoaste,nu accepta sa fie ceea ce este-femeie.Daca nu-si revine se inraieste,se inacreste se indraceste.
    Diavolul uraste familia,barbatul,femeia,copiii-creatia lui Dumnezeu.O uraste pe Maica Domnului,pentru felul smerit si iubitor cum a cceptat Ea sa nasca pe Mintuitorul oamenilor-facuti de miinile Lui dumnezeiesti.Caci noi avem chipul Lui si duhul din noi El ni L-a insuflat.Sigur ca ne uraste,e gelos pe noi,cei pentru care Fiul lui Dumnezeu S-a smerit si din dragoste pentru noi S-a dus cu durere pina-n fundul iadului sa-i elibereze pe oameni-,,Scoala-te,iti zic,ca nu te-am facut sa zaci in fundul iadului!”,ii spune IIsus Hristos lui Adam intr-o cintare de la Pasti.
    Diavolul NU MAI POATE nici avea dragoste,jertfelnicie ,smerenie -si toate darurile Duhului Sfint,cum le are omul.Nu vrea sau /si nu poate sa fie nici macar cit un om pacatos.Omul se intoarce,chiar dupa ca ce cade.Striga ca un copil la Tatal sau,la Mama sa si este grabnic ridicat de bratele parintesti,
    Oamenii se aseamana lui Dumnezeu,fiind parinti.Dumnezeu ii va ajuta intotdeauna pentru ca pentru om a facut tot Universul.Cit de mult ne iubeste si ne vrea mintuiti,ACASA la si cu El!Asa cum parintii iubitori isi asteapta mereu fiii si fiicele acasa…
    Sa pastram intodeauna ceea ce ne-a daruit Dumnezeu,credinta,familia,traditiile sramosesti,limba,portul cinstea pentru sfintii si eroii nostri.Sa iubim si sa aparam toti copiii -ei sint cei mai expusi in vremurile acestea.Parca prin ei striga ingerii sa ne trezim,sa ne venim odata in fire!

    Apreciază

   • Iacoboaie Radu said, on iulie 8, 2014 at 9:51 pm

    Așa este. Femeia se masculinizează tot mai mult iar unii bărbați se feminizează. Dacă ne uităm la stilul adoptat de către unele femei, feministe sau nu, cu părul scurt, pantaloni, cu țigara în gură și asta la vedere… Cu un limbaj apropiat de cel al băieților, în preajma cărora se simte mai bine…
    Cineva spunea că la sfârșitul lumii, NU VOM PUTEA DEOSEBI FEMEIA DE BĂRBAT… Și nu sunt deja unele cazuri din acestea? Mai alea în cazul transsexualilor? Vedem în mass-media tot mai mulți bărbați deghizați în femei. Cazul Conquita Wurst de la Eurovision 2014, care a făcut propagandă comunității LGBT (lesbiene, gay, transsexuali) este deja notoriu…
    Feminismul îndeamnă la mai multă putere și autonomie pentru femei, carierism, căutarea plăcerilor și mai puțin a familiei. Femeile sunt avute în vedere de OCULTA MONDIALĂ.
    Am văzut zilele acestea un afiș pentru o conferință de ezoterism destinată femeilor, celor ,,care vor schimba lumea”… DEPINDE ÎN CE SENS O VOR SCHIMBA… În volumul Marșul Distrugătorului, un punct important din strategia diavolului este schimbarea femeilor, pentru că ele aduc pe lume noile generații și le educă…

    Apreciază

 14. ionut said, on iulie 5, 2014 at 12:01 pm

  Se pare ca nebuna doamna nu stie ce este ascultarea. Oare o avea duhovnic sau face numai ce ii debiteaza minte?

  Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on iulie 5, 2014 at 8:04 pm

   Un ortodox nu numește pe nimeni ,,nebun”. Nici un sfânt nu ar putea. Cei care fac acest lucru, sunt admonestați aspru în Sfânta Scriptură… Am văzut multe comentarii făcute de tine, și nu știu ce să mai zic…

   Apreciază

  • Daniela said, on iulie 6, 2014 at 11:24 pm

   Sfantul Parinte Arsenie Boca ne invata sa nu folosim cuvantul „nebun”, sa-l inlocuim cu expresia „om cu probleme”.

   Iertati!

   Apreciază

 15. ioan said, on iulie 5, 2014 at 1:03 pm

  Mda… aceeasi schema clasica! Intai se infaptuieste sminteala la eterodocsi (femeile preot), apoi se lanseaza ideea si la noi, apar dezbateri pro/contra si ramane o chestiune de timp pana se implementeaza neoranduiala, pe fondul corectitudinii politice desigur. Totul pe fondul apostaziei generale, a inhibarii instinctelor de atitudine, a spalarii creierelor prin invataturi corupte de genul: fa ascultare, nu lua atitudine, vezi-ti mai bine de pacatul tau… Si ne trezim apoi, dar procesul este ireversibil. Sa nu fie prea tarziu!

  Apreciază

 16. Mihail said, on iulie 5, 2014 at 3:09 pm

  Femeia asta se pare că a făcut degeaba Teologia, n-a înțeles nimic…

  Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on iulie 5, 2014 at 8:07 pm

   Mai bine judecăm faptele în sine, erezia sau păcatul, decât oamenii. ,,Nu judecați, ca să nu fiți judecați!” Sau pilda cu femeia desfrânată, în care Mântuitorul le spune să arunce cu piatra mai întâi cine nu are păcat…

   Apreciază

 17. cristi o. said, on iulie 5, 2014 at 3:09 pm

  A simtit ea chemarea dracilor… Sa fim seriosi, mai degraba, e unealta cu simbrie a sistemului cu sortulet si mistrie bagata in fata cu dublu rol – sa dezbine si sa altereze, cat de mult posibil, imaginea Bisericii. Daca e studenta la teologie, cum de n-a aflat pana acum ca n-are ce cauta in altar in straie de preot? Chiar asa de pierduta e, de confunda Ortodoxia cu cine stie ce cult religios cu particula „neo-” in fata? Sau la teologie au inceput sa se predea si alte nazbatii de cand e tov. Ciobotea, din nefericire patriarh in BOR… Asa se intampla, cand marii duhovnici ai neamului sunt tinuti la distanta de scaunele de ierarhi si sunt promovati diversi debili santajabili de catre oculta neplatitoare de impozite (cunoscuta publicului sub numele generic de masonerie). Trebuie sa fim constienti de faptul ca o mare parte din vina ne apartine si noua. Sa nu ne amagim. Nu ne rugam suficient. O spun din experienta personala si din ceea ce am observat imprejurul meu…

  Apreciază

 18. aniush said, on iulie 5, 2014 at 4:11 pm

  Nu…dar ce Doamne iarta-ma i-a apucat pe toti de au luat-o razna? Cum s-a razvratit ea sa fie preot? Sa nu aiba Doamne fereste probleme, ca in general razvratitii sunt si oameni cu probleme.

  Apreciază

 19. Liliana said, on iulie 5, 2014 at 5:03 pm

  ,,Caci,atunci cind se ridica sus oamenii de nimic,nelegiuitii misuna pretutindeni.”(Paslmul 11,8)
  Fereasca Dumnezeu sa ajunga cineva in miinile unei astfel de persoane care zice ca este medic…E tare tulburata-Dumnezeu s-o linisteasca.

  Apreciază

 20. o oarecare said, on iulie 5, 2014 at 5:40 pm

  De ce femeia nu poate sa devina preot? Simplu. Femeia trebuie sa nasca si sa educe viitorii preoti. Misiunea ei este cel putin la fel de mare ca a preotului, daca nu mai mare! imi vine in minte Sfanta Marta, mama sfantului Simeon de pe Muntele Minunat. Destul ii este unei femei sa se asemene cu Sfanta Marta, de exemplu.

  In plus, preotia este o lucrare continua. Nu poti sa-i spui credinciosului ca maine nu pot sa slujesc ca-mi vine ciclul sau ca nasc. Ar fi culmea sa mai intre si vopsita in biserica si sa mai faca si avorturi! Cum sa-i spui unei sa nu faca avorturi cand matale, doamna/domnisoara preot, faci avorturi?

  Sa nu se apuce femeile de lucrarea preoteasca pentru ca in loc sa sfinteasca pamantul, il spurca. Sa se duca la manastire si sa-si vada de mantuire. In trecut, fugeau si barbatii de o responsabilitate atat de mare cum este preotia, iar acum nimeni nu-si mai face complexe, fratilor. ,,Vrednic este!” fiecare. Sa ne fereasca Dumnezeu sa cantam ,,Vrednica este!” Nu e de glumit cu vorbele astea. Dam socoteala pentru ele.

  Apreciază

 21. marian said, on iulie 5, 2014 at 6:34 pm

  De la cel care isi spune Igor Strelkov, un posibil ofiter rus, aflat in Razvratita ucraina…

  Aș dori să fac o scurtă declarație cu privire la ceea ce se întâmplă în jurul Slaviansk. Cu privire la ceea ce se întâmplă aici. Și, de asemenea, pentru a face un apel, dacă vreți.

  Ieri, inamicul înconjurat complet Nikolayevka. Inamicul loveste orașul în mod feroce posibil, folosind toate tipurile de arme. Folosind sisteme de grele MLR, obuziere, mortiere, tancuri, TAB-uri. Distrugerea este enorm. Este pur și simplu imposibil să se determine numărul de victime, pentru că nimic nu funcționează în oraș acum.

  Unitățile noastre, care sunt în Nikolayevka în acest moment continua lupta în încercuire completă. Noi nu avem de comunicare cu ei.

  Nikolayevka a fost tăiat complet off de la Slaviansk. În acest moment, o coloană dușman mare de vehicule blindate se îndreaptă spre Semyonovka de la sud, de-a lungul autostrada Harkov-Rostov. În același timp, inamicul este în continuă bombardarea artilerie neîntreruptă a orașului și de Semyonovka. Ieri, Nikolayevka termica Centrala a fost distrus la sol și a stabilit pe foc.

  Pentru a pus fără menajamente, avem de-a face aici cu genocid nedisimulată. Cu alte cuvinte, de a sparge rezistenta de miliție, inamicul este folosind toate tipurile disponibile de armament împotriva populației civile. În mod natural, văzând distrugerea și moartea a populației civile, milițienii au început să-și piardă voința de a continua lupta.

  Aș dori să vă spun că, în Slaviansk, nu există un cecen, nu un mercenar. Nu este o singură persoană de aici care nu a venit din propria lor voință bună. Dacă, înainte, 90% dintre luptători au fost locale, acum raportul este de 95%. Din toată garnizoana, nu este, poate, câteva zeci de oameni care au venit din Rusia. Cea mai mare parte, marea majoritate sunt cetățeni ai Ucrainei. Printre acestea, majoritatea covârșitoare sunt rezidenți Donbass. Aceștia sunt oameni care conștient au luat armele să-și apere casele lor, familiile lor, Patria lor. Să-și apere limba și cultura lor. Pentru a apăra Rusia. Pentru că acești oameni nu separat de ei. Ei se consideră rus. Ei vor să trăiască în Rusia.

  Acest drept a fost luat de la ei cu mult timp în urmă. Și acum, atunci când au încercat să restabilească acest drept, Rusia nu vrea să îi ajute să se reunească cu oamenii lor, cu mare familia lor rus.

  Este dificil să înțeleagă și să accepte, că, mai mult de trei luni (aceasta va fi în curând trei luni de când am ajuns în Slaviansk pentru a ajuta populația locală apăra drepturile lor), că, în aceste trei luni, nici un real ajutor a sosit.

  Eu nu pretind că Rusia nu ajuta. Un flux mare de mărfuri umanitare, echipamente, uniforme, vine la noi prin canale private. Dar, ca, de care avem nevoie cu disperare, nu, în acest moment, nu ajunge aici.

  Vă rugăm să înțelegeți, că, chiar dacă avem două, patru, chiar și zece tancuri, cinci – șase piese de artilerie, chiar dacă un avion zboară aici o dată, acest lucru nu va avea niciun fel de impact. Pe parcursul a armistițiului, armata ucraineană a efectuat mobilizarea completă și concentrarea de forțe.

  Peste șaizeci de piese de artilerie grea au arătat la Semyonovka și la Slaviansk în acest moment. La Kramatorsk. Sistemele MLR două duzini de, inclusiv Grad, Uragan și Smerch. Mortiere grele. Toate acestea sunt arătate aici. Inamicul are atât de mult munitie – N-am văzut atât de mult în Cecenia. În timpul nostru, nu am avut atât de multe munitii. Și întregul set de acest artilerie ne boabe fără a se opri. Coloanele de alimentare vin în continuu. Ele sunt transferul în mai multe echipamente.

  Kharkov ca sârguință reparații și o duzină de o jumătate de vehicule blindate pe zi. Ne-am lovit unul sau două vehicule blindate o zi. Nu mai mult decât atât. Inamicul este în măsură să crească forțele sale mai repede decat le consuma. Nu doar mai rapid – mult mai rapid.

  În cazul în care Rusia nu este în măsură să asigure o încetare imediată a focului și executarea unui armistițiu, sau în cazul în care nu se va interveni cu forța armată pentru a ne proteja, a proteja poporul rus care locuieste aici, care sunt o parte din Federația Rusă ca națiune, vom fi exterminați. Vom fi exterminati în cursul unei săptămâni, cel mult două săptămâni. Și Slaviansk va fi primul care urmează să fie exterminați, împreună cu încă-numeroasă populație. Peste treizeci de mii de civili sunt încă aici.

  Mi se cere sa-mi asum responsabilitatea pentru moartea lor. Și pentru moartea a brigăzii Miliție sub comanda mea. Suntem gata să luptam. Suntem gata să murim. Dar nu vreau să mor fără sens, îngropand sub ruinele orasului acei oameni care au crezut în noi.

  Unii cred că am panicat, că sunt nervos. Da, eu sunt nervos. În fiecare zi, soldații mei sunt pe moarte. Spitalele sunt pline cu răniți. Este foarte dificil de a vedea copii fără picioare, sfâșiati de explozia proiectilelor.

  Vom continua să luptam. Dar avem nevoie disperată de ajutor.

  La ora la care postez, militiile anti-fasciste au parasit Slaviansk-ul si se indreapta catre Donetsk, DAR, MARE MARE MARE ATENTIEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!! Donetsk e mult mai mare.
  Azi, citeam ca ar fi atacat un post de frontiera rusesc!!!
  Doamne ajuta-i pe ei, apara-i pe ei cei multi si umili!

  Apreciază

 22. dorina said, on iulie 5, 2014 at 6:46 pm

  Slava Domnului ca mai sunt ierarhi care se impotrivesc ecumenismului.la sarbatoarea Sf Ierarh Glicherie,
  Arhiepiscopul Calinic al Greciei vorbeste in predica sa min 25 despre rugaciunea in comun a patriarhului Bartolomeu cu ereticul papa si mania lui Dumnezeu care s-a revarsat dupa, drept dovada ca acea lucrare nu s-a facut prin Duhul Sfant.

  Apreciază

  • danielvla said, on iulie 5, 2014 at 11:20 pm

   dorina,
   Aia nu sunt ierarhi, ci schismatici! Nu sunt in comuniune cu patriarhiile ortodoxe!
   Din cate stiu, arhiepiscopul Greciei nu este nici un Calinic, ci Ieronim al II-lea.

   Apreciază

  • zcalin said, on iulie 6, 2014 at 1:29 am

   Dorina, vezi ca le amesteci … promovezi un videoclip al stilistilor. Stilistii sunt caterisiti de Sfantul Sinod, ca tin mai mult la calendar decat la dogmele Bisericii si au cazut din ascultare. Se lauda ca ei au dreapta credinta si nu noi si o fac asta cu o oarecare mandrie. Si sincer privind videoclipul parca as fi ascultat o adunare de-a sectantilor (…de fapt asta si sunt). Mai ales ala care traducea din greaca … ai fi zis ca e pastor american. Lumineaza-ne Doamne si ne invredniceste sa cunoastem Adevarul. Amin.

   Apreciază

  • Valentin said, on iulie 7, 2014 at 4:52 pm

   dar ierarhii „noștri” cum sunt ? Ierarhii noștri nu sunt mincinoși ? Eu cred că cei de aici, din film au mărturisit credința în legătură cu acel eveniment al întâlnirii patriarhului Bartolomeu I cu papa Francisc, iar ierarhii noștri au făcut ceea ce se profețise – au vândut ortodoxia, prin tăcere, dar au trădat.

   Compar, fără să vreau cele 2 părți:
   când mă uit la ei și oamenii aceștia, nu pot să nu remarc diferența de discurs, sinceritatea acestora din acest film e una simplă, cuvintele vin de la sine, nu își caută dregere ca să fie cât mai mieroase, dimpotrivă, cât mai normale, asta mie îmi spune multe. dar nu vreau să îi laud pe ei, ci pe Dumnezeu.
   de ce sunt cei pe stil vechi atât de urâți ?
   Ce-i drept mie nu mi-a plăcut unul odată de la o mânăstire mare din București că mi-a zis că Ștefan cel Mare nu e sfânt că nu a avut trăirea atât de înaltă, iar pentru asta nu poate fi canonizat … însă nu știu dacă toți spun același lucru. La nivelul ierarhilor lor ce spun despre asta…. poate spun totuși ca altul, care mi-a plăcut – că sunt foarte mulți sfinți la care poporul nostru are evlavie încă netrecuți oficial în calendar.
   Mi-a mai plăcut și faptul că a spus la sfârșit, că în Polonia , dacă au văzut că toți țineau pe vechi, au trecut și oficial pe stil vechi.

   Părintele Iustin a zis că ar trebui să se recunoască greșala schimbării calendarului la nivel oficial, iar toată patriarhia română să treacă pe stil vechi, el ar trece pe stil vechi atunci, dacă s-ar trece oficial. nu așa, neoficial. însă nu știu cum se raporta el la cei de aici, pe stil vechi. Știți voi ? Doamne Ajută!

   Apreciază

   • Valentin said, on iulie 7, 2014 at 4:56 pm

    atitudinea față de femeia care vrea să fie preot e clară, nu are voie în vecii vecilor să fie preot. Din nou sinodul tace, el are grijă de xenofobie și instigarea la ură de rasă. Este un sinod extraordinar de pașnic. Ce ne-am face fără el ?

    Apreciază

   • Valentin said, on iulie 7, 2014 at 5:21 pm

    însă am găsit pe cineva care spune că e greșală să treci la stiliști din cauza ierarhilor pe stil nou, pentru că treci dintr-o greșală – ecumenismul, în alta – stilismul. Eu nu știu ce să mai fac.

    Apreciază

   • Valentin said, on iulie 7, 2014 at 5:35 pm

    Hristos a spus că dacă vor apărea vești că Hristos este acolo sau dincolo să nu ieșiți. Dar despre credința adevărată ce a spus ?
    aici mai zic alții că despre stiliști se poate spune că sunt în comuniune cu secte catacombice, pe când BOR nu e în comuniune cu catolicii

    Apreciază

 23. weblogrotop said, on iulie 5, 2014 at 7:27 pm

  E mai greu pana se sparge gheata . Pe urma aparatul de propaganda al sistemului si ong- urile feministe se vor ocupa de chestiune. Asa s-a intamplat si in privinta adulterului, prostitutiei, fertilizarilor in vitro si in general a emanciparilor de toate felurile. Pana la urma problema nu este una de caz ci una simbolica de victorie a sistemului care duce fiecare batalie pana la capat. Si opozantii lui, din pacate, au cedat de fiecare data.

  Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on iulie 5, 2014 at 8:27 pm

   Nu cred că ortodoxia din România va ceda schimbărilor, pentru că într-o anume măsură mai depinde și de noi, care facem parte din Biserica lui Hristos… DEPINDE ȘI DE EVLAVIA ȘI RUGĂCIUNILE NOASTRE…

   Apreciază

 24. Iacoboaie Radu said, on iulie 5, 2014 at 7:58 pm

  Toate inovațiile acestea care încearcă să dinamiteze ortodoxia, să distrugă creștinismul din interior și din exterior, aparțin cercurilor oculte. Pentru ,,elite”, creștinismul reprezintă INAMICUL PUBLIC NR.1! Ei sunt dușmanii de moarte ai ortodoxiei, cei care pregătesc sicriul în care să îngroape ortodoxia…

  Apreciază

 25. Mihail said, on iulie 5, 2014 at 9:02 pm

  Din unele surse (nu 100% sigure) am aflat că femeia ar avea oarece probleme psihice. Așa că s-a profitat de ea pentru a lovi, din nou, Biserica Ortodoxă.

  Apreciază

 26. Aromanul said, on iulie 5, 2014 at 9:15 pm

  As vrea sa-i spun acestei femei ca nici mama Mantuitorului nostru IISUS HRISTOS, PRECURATA NASCATOARE DE DUMNEZEU nu a pretins sa fie preoteasa, tu cu ce drept pretinzi acest lucru? Tu care spui ca ai terminat teologia trebuia sa stii din start ca acest lucru nu se poate. Dar se vede ca nu esti o adevarata crestina pentru ca-i faci jocul satanei in primul rind si in al-II-lea rind iudeo-masoneriei care de secole urmareste sa darime biserica lui Hristos(ortodoxia). As fi vrut sa-ti spun cuvinte foarte dure la adresa ta dar acest site ma obliga sa vorbesc in duhul Ortodoxiei. Si sa nu crezi ca as fi un fanatic religios dar ma doare inima cind vad ca oameni ca tine ca sunt folositi ca unelte impotriva ortodoxiei de acesti oameni ai intunericului. Chiar i-ti place sa le faci jocul? Chiar i-ti place sa-ti vinzi sufletul satanei pentru tot aurul din lume sau ca iuda pentru citiva arginti? Mai gindeste-te pina sa ajungi mare preoteasa.

  Apreciază

 27. dorina said, on iulie 5, 2014 at 9:17 pm

  Apreciază

 28. Iones said, on iulie 5, 2014 at 9:59 pm

  Prospecţiuni SA hărţuieşte bătrânii dintr-un sat nemţean
  http://epochtimes-romania.com/news/prospectiuni-sa-hartuieste-batranii-dintr-un-sat-nemtean–220002

  Apreciază

 29. lastunnegru said, on iulie 5, 2014 at 11:26 pm

  off topic

  La Prima tv se face castingul pentru o emisiune foarte ciudata Utopia.

  Lumea perfecta ?

  Societatea ideala ?

  Fara legi si reguli ( decat cele inventate de tine ) ?

  Un mare experimet social, dar pentru ce ?

  VIDEO. Prima TV a lansat castingul pentru Utopia

  http://www.paginademedia.ro/2014/07/prima-tv-a-lansat-castingul-pentru-utopia/

  Utopia cui este aceasta ?

  Apreciază

  • aha said, on iulie 7, 2014 at 9:18 pm

   ce nebunie e asta frate?!!!! e ca si cum ai spune ca mana ta dreapta nu are nevoie de celelate parti ale corpului!!!! ea traieste singura…asa pur si simplu. nu mai suntem un trup…suntem membre separate de trup. asta e ideea. parca vad ca lumea o sa adore emisiunea! din pacate!

   Apreciază

 30. Alex said, on iulie 6, 2014 at 11:31 am

  Dorinta unei femei de a deveni preot e totuna cu dorinta unei femei de a deveni SOT si nu SOTIE. E clar ca o asemenea persoana are mintea tulburata.
  Doamne apara si pazeste.

  Apreciază

 31. mihai said, on iulie 6, 2014 at 2:06 pm

  aici denota cam ce ai invata in ”facultatea de teologie”, si apropo de ”facultatea de teologie” sa vedeti cam ce fel de oameni vin ca sa se faca preoti, si nustiu cum de patrirhia nu obsearva lucrul acesta avind in vedere ca aceasta ”facultate” este la o arunatura de bat de aceasta

  Apreciază

  • Mirela said, on iulie 18, 2014 at 2:27 am

   Nu crezi că te hazardezi cu deducţiile? Chiar rezultă că această atitudine deviantă a fost indusă la Facultatea de teologie? Oare nu, mai degrabă, reiese de aici că sănătatea mintală a unei absolvente de medicină e cu semn de întrebare?
   Sau eşti sigur că fata asta nu e plasată în spaţiul public cu misiune? Te-ai întrebat cum a ajuns mass media să afle de ea? O fi strigat prin pieţe şi prin faţa televiziunilor că vrea să devină preot?
   Şi cred că ar fi frumos să încerci să manifeşti mai mult respect faţă de limba română!

   Apreciază

 32. gheurghe said, on iulie 7, 2014 at 9:20 am

  Sint dezolat (intelectual, nu… sentimental): sa „faci” atata scoala si sa „iesi” in public asa de jalnic!
  Pai, daca preotia este o meserie… atunci sa organizam concursul „Meseria – bratara de aur”, nu-i asa duduie?
  … atat a inteles din prea mult „studiu” – desigur, individual adica dupa mintea profanului – si s-a luminat deodata (de fapt, in mod „programat” de propaganda vicleana anticrestina) sa „aiba’ si ea ce au altele..
  Stiti cum „vine” – vreau o casa ca cea vazuta in filme sau la TV, o masina „desprinsa” tot de acolo…. bani sa fac … asa cum „invat” tot din sursele media…
  Asa ca „devine” normal in mintile unora ceea ce este de fapt ratacire, razvratire, aroganta.
  Pana si cromozomial ar fi trebuit sa stie ca sintem diferiti – perechea 23:
  Barbatul are 2 tipuri in pereche > X si Y iar femeia un singur tip > perechea X X.
  Si aici se „dovedeste” pentru cine nu crede pana nu vede ca in barbat s-a aflat ceea ce era necesar ca sa fie creata femeia, asa cum am invatat ca a fost facuta din coasta lui Adam…
  Randuiala lasata de Dumnezeu nu poate fi schimbata de mintea slabanoaga a omului, chiar daca este inspirata de duhurile intunericului.

  Apreciază

 33. Mălin said, on iulie 7, 2014 at 2:26 pm

  Vedeti si in linuk urmator o importanta analiza teologica –> Antropologia gnostică, antropologia creştină şi hirotonia femeilor:
  http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=17206

  Apreciază

  • Valentin said, on iulie 7, 2014 at 5:01 pm

   prea ne complicăm în studii, credința e mai simplă.

   Apreciază

   • Valentin said, on iulie 7, 2014 at 5:42 pm

    cred că în condițiile de acum numai acele locuri unde se văd mărturisire jertfelnică a credinței, fără abateri de la canoanele sfinților părinți pot fi numite locuri ale ortodoxiei.

    Apreciază

   • Valentin said, on iulie 7, 2014 at 5:46 pm

    ce ar fi făcut sfinții acum în vremuri de astea dacă ar fi fost mireni, sau dacă ar fi fost călugări, sau dacă ar fi fost preoți de mir, sau dacă ar fi fost în sfârșit călugări mai înalți – ca ierarhii ? Nu ar fi răbdat erezia! Ar fi spus din nedisimulată iubire de HRISTOS CARE ESTE ADEVĂRUL! Să știe bieții oameni de rând de ce să se ferească.
    asta nu văd, de aceea nu mă pot duce în acele locuri.

    Apreciază

 34. sin gh. laurențiu said, on iulie 7, 2014 at 5:05 pm

  Eu cred că femeile nu se poate face preot deoarece nu se poate ierta între ele și e foarte răutăcioase una cu alta. Cînd iartă, iartă greu și de uitat nu uită curînd. Adică uită doar cîn își pierde mințile. Și altceva, nu se poate abține să nu dea din casă. Ele e bune la spovedania publică că nu trebe să ție secret. Și mai zic că după spovadă la bărbați le-ar mai da dezlegare dar la semenele dumneaei nevăr. E mai bun bărbatu că mai dezleagă și mai dă drumu la împărtășit, nu pune numa la canon. Dacă biserica era cu femei popi nu mai trebuia liturghie că era numa canon și basta. Bă Vasile, un-ai văzut femee să ierte?

  Apreciază

 35. Valentin said, on iulie 7, 2014 at 5:58 pm

  femeia aia poate propovădui fără să fie preot, cum spune aici o femeie despre învățăturile profunde ale părintelui Arsenie Boca

  Apreciază

 36. Cola Iani said, on iulie 7, 2014 at 6:46 pm

  Mirenii si mirencele au si ei un har preotesc in virtutea caruia pot si boteza dupa cum stim din Canoanele Bisericii, insa femeia asta inca nu a inteles o dogma a Ortodoxiei, e doar in anul 2 de studii, Dumnezeu s-o ierte.

  Apreciază

  • aha said, on iulie 7, 2014 at 8:51 pm

   @cola iani. pai tu vrei sa o scuzi, dar eu nu puteam sa ma gandesc macar in anul 2 de facultate sa imi fac meseria pentru care ma pregateam. habar nu aveam daca o sa trec examenele. adica, eu in anul 2, trebuia deja sa fac scandal ca nu sunt pe functie? ce gandire e asta bre?
   cat despre a boteza…e adevarat ca pot, dar in anumite conditii….o liturghie niciodata nu o poate tine niciun mirean bre! e clar?

   Apreciază

   • aha said, on iulie 7, 2014 at 8:57 pm

    Sfanta Liturghie….iertare. m-am aprins putin

    Apreciază

 37. Liliana said, on iulie 7, 2014 at 10:04 pm

  Valentin,
  Doamne ajuta!
  Adu-ti aminte de cuvintul- testamentar- al Parintelui Iustin pentru poporul roman,cerut de Inaltul Teofan,cu citeva zile inainte sa adoarma intru Domnul-a spus intre altele :ascultare,unitate,rugaciune(zic din memorie,sper sa nu gresesc).
  Si imi amintesc ca si altadata a mai spus ca nu avem voie sa rupem biserica-mergem cu totii, una.Si am mai auzit si alti parinti batrini spunind la fel.
  Sigur,facem ascultare de sinodul BOR dar numai pina la erezie;daca ne vor indemna la asa ceva,ii lasam singuri cu ideile lor.II parasim.Noi ascultam de Dumnezeu si de predania sfintilor parinti.Tot parintele Iustin ne indemna sa-i citim pe sfintii parinti,ca, in vremurile din urma,cind vor fi tot mai rari parintii induhovniciti-sau,oricum,nu la indemina-,vom gasi invatatura sfinta,adevarata, in cartile lor.Si mai spunea ca vom da socoteala ca nu am citit.
  Asadar,stilistii de la noi,rupti de biserica-mama,sint in inselare,chiar daca,aparent,ar avea un motiv justificat(?!).Dar cum ramine cu ascultarea?Cu unitatea?Rugaciunile lor,mai mult ca sigur,nu sint primite de Mintuitorul nostru.Ca I-au rupt Biserica pentru motivul lor.Nu merita motivul decizia lor.

  Apreciază

 38. Liliana said, on iulie 8, 2014 at 9:35 pm

  Iacoboaie Radu,
  Doamne ajuta.Sa dea Dumnezeu si pe tine sa te intareasca si sa te mintuiasca,sa fim vrednici de El,voia Lui sa fie si a noastra-,,Faca-se voia Ta”-dupa cum ne rugam.
  Un parinte (cred ca Parintele Roman Braga,nu-s sigura) spune :,,In viata important e sa stii sa faci ce trebuie”.O intreaga invatatura-sa luam aminte la noi continuu,sa ne rugam lui Dumnezeu sa nu pierdem Calea.E bine ca scriu oamenii aici,se informeaza,se sfatuiesc;e un ajutor fratesc.
  La incurajarea ta,am adaugat citeva ginduri despre rostul dat de Dumnezeu femeii.Se vede insa si din felul cum este ea construita fiziologic si sufleteste pentru ce a fost creata.Nu are pentru ce sa se simta umilita!Asta i se inculca prin educatia modernista,sa se ia la intrecere cu barbatul.Si daca se sforteaza si-l depaseste,e cea mai nefericita ca ramine singura si,deci,neiubita.Cit rezista?Asemenea si barbatul.Cum ar fi ca el sa stea in casa cu pruncul la sin-care nu exista,fiind musculos,plat,ca un scut de aparare in lupta-si ea sa sparga lemne,sa are,sa se lupte pe afara?In basme -invatatura populara-nici nu se putea inchipui asa o nebunie:Fat-Frumos cu palosul in lupta cu zmeii,Ileana Simziana sau Cosizeana cu ale ei-torcea,deretica,facea de mincare,ingrijea jivinele si-l astepta pe el…Iar noi ii iubeam pe amindoi la fel,adica si pe tata,si pe mama;si pe bunica,si pe bunicul.Intre ei cresteam ca in Rai.Primul Rai.
  Doamne,ai mila de noi!De toti!Adu-ne acasa pe cit mai multi!Mintuieste-ne ,Doamne,si de vrem,si de nu vrem,-spuneau pustinii din vechime.

  Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on iulie 9, 2014 at 12:31 pm

   Ai o exprimare foarte frumoasă și cizelată. De ce nu scrii, cum te-am încurajat, un mic articol despre aceste lucruri pe care le-ai analizat? Puțin curaj. Nu pot să ți-l redactez eu. Doamne ajută!

   Apreciază

 39. Liliana said, on iulie 8, 2014 at 9:38 pm

  Scuze-pustnicii.Iertare,iar am scris mult.Iacoboie Radu e ,,de vina”.
  Doamne ajuta!

  Apreciază

  • Liliana said, on iulie 9, 2014 at 4:12 pm

   Pentru Iacoboie Radu,
   Doamne ajuta,
   Cind am fost adolescenta,apoi studenta, mi-am dat seama ca trebuie sa scriu-era ceva imanent.Mintea mea izvora continuu…Am iubit cuvintele -cele pe care le simteam adevarate.Eu respect cuvintele;sintem responsabili de ele .De pilda,cele spuse de bunicii mei in povesti sramosesti sau in graiul lor de zi cu zi.Nu ma mai saturam sa ascult oamenii si sa citesc.Cind imi placea un scriitor, citeam pina epuizam toate cartile pe care le putem gasi…Din copilarie am hotarit sa gindesc frumos,demn,curat.Nu stiam sa judec pe altul; si fara razbunare,sa nu jignesc,sa nu umilesc,sa nu ranesc,sa nu fac rau.Cum gindeam asa si vorbeam sau faceam.M-am ferit de urit.
   Cind insa am descoperit Sfinta Scriptura,Sfintii Parinti-eu am amutit in fata cuvintelor lor.De multi ani le citesc si nu ma mai satur,nu ma umplu niciodata indeajuns,cit as vrea, de frumusetea si adevarul din ele.Simt nevoia sa le repet tot pe ele,nu pe ale mele.Consider ca in ele s-a totul.Eu numai am ce sa mai spun.Doar citeodata simt nevoia sa mai precizez ,sa fixez cite o idee de folos pentru ceilalti-daca au bunavointa sa primeasca.Nu maconsider iteresanta.Ci doar un …gunoi care risipeste timp,materie …mila lui Dumnezeu.
   Iarta-ma, daca ti se pare gresit.

   Apreciază

   • Liliana said, on iulie 9, 2014 at 4:14 pm

    Am multe greseli-scuze!-am scris in graba.

    Apreciază

 40. Radu said, on noiembrie 27, 2014 at 1:44 am

  Eu as folosi un argument mult mai taios pentru femeile care au astfel de ganduri si sper ca prin asta domnisoara doctor sa inteleaga ca locul dansei este la cabinet sau cel mult la catedra facultatii.Unicul si suficientul argument pentru care femeia nu poate deveni preot,dupa parerea mea este urmatorul: -apostolul Pavel a spus asa: „Precum Hristos este Capul Bisericii asa si barbatul este capul femeii”.Ori va intreb stimata domnisoara: poate oare Biserica sa fie Cap pentru Hristos? Cine de cine trebuie sa asculte? Biserica sa asculte de Hristos sau Hristos sa asculte de Biserica? Biserica are nevoie de ocrotirea lui Hristos precum si femeia are nevoie de ocrotirea barbatului ei,nu pentru ca ar fi inferioara lui in fata lui Dumnezeu,ci pentru ca este mai slaba..asa cum si biserica are slabiciuni si se intareste prin Hristos.Si sa nu uitam inca un lucru: femeia a fost luata din coasta barbatului si fiind mai slaba,prin ea a intrat pacatul in lume..si precum prin ea a intrat,printr-o alta femeie(Fecioara Maria),prin luare in pantece a lui Hristos,noul Adam,astfel pacatul s-a starpit si Hristos prin aceasta El este jerta pentru intreaga omenire,Preot in veci care aduce jertfa in fata lui Dumnezeu si Arhiereu,ca primitor al jertfei pentru ispasire..Maica Domnului s-a supus vointei dumnezeiesti si a luat in pantece parte barbateasca ,Preot in veac si pentru aceasta hirotonia se acorda numai celui de parte barbateasca..poate oare sa treaca la slujire Eva prin care a intrat pacatul in lume?nu pentru ca ea este din fire mai slaba si trebuie sa se supuna barbatului exact cum Biserica se supune lui Hristos.A nu se intelege insa prin aceasta ca femeia este inferioara ci ea este ajutor dat barbatului,asa cum si credinciosii din biserica trebuie sa conlucreze cu Harul impartasit de Hristos.Concluzie: numai un barbat poate sluji in Biserica dreptmaritoare, iar daca prin absurd femeia ar ajunge sa slujeasca la fel ca barbatul exista riscul ca Biserica lui Hristos sa fie pangarita..pentru ca exista sansa ca intre 2 slujitori de sex opus sa se creeze o legatura de desfranare si prin aceasta Biserica lui Hristos s-ar destrama!

  Apreciază

 41. Radu said, on noiembrie 29, 2014 at 3:01 am

  Epistola catre Corinteni a Sf apostol Pavel(cap 14, versetele 34-35): „Ca in toate Bisericile sfintilor, femeile voastre sa taca in Biserica,caci lor nu le este ingaduit sa vorbeasca,ci sa se supuna precum zice si Legea.Iar daca voie sic sa invete ceva,sa intrebe acasa pe barbatii lor,caci este rusinos ca femeile sa vorbeasca in Biserica.”..sper ca nu-I mai trece prin cap vreunei domnisoare ideea de preotie.

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: