SACCSIV – blog ortodox

NICOLAE PAULESCU: Camata, frauda si juramantul fals in TALMUD

Posted in EVREI by saccsiv on iunie 15, 2014

   Aparatorul Ortodox ne reaminteste de articolul parintelui Savatie Bastovoi:

Nicolae Paulescu: Camăta, frauda şi jurămîntul fals în Talmud

Ca unul care mă trag din Adam, am fost atras întotdeauna de lucrurile interzise. Primul autor “interzis” (despre care am aflat de la tatăl meu pe cînd eram copil) a fost Nietzsche. În vremea liceului, am dat de o carte a lui Nietzsche în unul din anticariatele Iaşului. Următorii cîţiva ani mi i-am consacrat studierii acestui autor controversat. Nu credeam că astăzi mai există cărţi interzise. Dar am găsit una. E vorba de cartea savantului român Nicolae Paulescu (descoperitorul de fapt al insulinei), peste care cineva a tras o perdea nemeritată: Spitalul, Cahalul şi Francmasoneria. Am spicuit un fragment despre “patima de proprietate” în Talmud (termenul îi aparţine marelui fiziolog), care aş prefera să fie contrazis, nu interzis.

PS: Cartea a apărut în 1910 şi presupune un limbaj propriu acelei vremi (care sper să nu tulbure pudoarea politic corectă a cititorului modern). 

paulescu

Patima de proprietate

Talmudul hărăzeşte numai jidovilor întreg pământul, cu toate bunurile din lume.

„Dumnezeu a măsurat pământul şi a dat ovreilor pe goimi (adică pe cei ce nu sunt ovrei) cu toate avuturile lor [1]” .

„Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii şi a vieţii tuturor popoarelor[2].

Israel este ca stăpâna casei, căreia bărbatul îi aduce bani. Într-adevăr, fără să îndure greutatea muncii, el trebuie să primească bani de la toate popoarele din lume”[3] .

„Când va veni Mesia, ovreii se vor îmbogăţi enorm, pentru că toate tezaurele popoarelor vor trece în mâinile lor”[4] .

În consecinţă, Talmudul dă jidovilor dreptul de a fura pe goimi.

„Este permis să despoi pe un goi”[5]

După MAIMONIDE, preceptul biblic „să nu furi” înseamnă „să nu furi pe nici un om, adică pe nici un ovrei”[6] – goimii nefiind oameni.

De altfel, când un jidan fură pe un goi, el nu face decât să-şi reia avutul său.

După Talmud, „proprietatea unui ne-ovrei e ca un lucru părăsit, ca un deşert, ca nisipul mării: adevăratul proprietar legitim este ovreiul, care o ia cel dintâi”[7] .

După rabinul Solomon Iarchi, sau RACHI, „averile goimilor sunt ca nişte lucruri fără stăpân, şi aparţin primului jidan care le ocupă”[8].

De asemenea, Talmudul interzice ovreiului să dea înapoi goiului un lucru, pe care acesta l-a pierdut.

„Este oprit să dai goiului un lucru pe care dânsul la pierdut. Cel ce dă unui goi obiectul pierdut, nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu” [9] .

„Tot ovreiul, care a găsit vreun lucru, trebuie să-l restituie stăpânului. Această prescripţie se aplică numai în cazul când e vorba de un iudeu care a pierdut ceva. Dacă lucrul este al unui Akum [10] , ovreiul care l-a găsit nu este obligat să i-l mai dea; ba, ce e mai mult, este un păcat mare să restitui ceva unui Akum. Se face o excepţie când se restituie obiectul pierdut, pentru ca neovreii să zică: Ovreii sunt oameni de treabă”[11] .

Dar, pentru că e vorba să îţi reiei avutul, toate mijloacele sunt bune; – astfel, Talmudul, în afară de furt şi de tăinuirea lucrurilor găsite, mai recomandă jidanilor cămătăria, frauda şi chiar jurământul fals.

1. – Cămătăria

„Este oprit să împrumuţi pe goimi, fără camătă”[12].

„Dumnezeu a poruncit să practici cămătăria faţă de un goi şi să nu-i împrumuţi bani, decât numai dacă consimte să plătească dobândă; – astfel ca, în loc să-l ajuţi, săi faci pagubă [13] , chiar când îţi este trebuincios…. însă, faţă de un Israelit, asemenea procedare nu este permisă”[14] .

„Este permis să împrumuţi, cu camătă, pe un Akum pentru că este o faptă plăcută lui Dumnezeu să iei dobândă nedreaptă de la un Akum”[15] .

2. – Frauda

„Este permis să înşelaţi pe un goi şi să luaţi camătă de la dânsul; dar dacă vindeţi ceva aproapelui vostru (jidovului) sau dacă cumpăraţi ceva de la ei (de la jidovi) vă este oprit să-i înşelaţi” [16] .

După Talmud, ovreiul poate să înşele pe un goi, pentru că, dacă este scris „să nu faci pagubă aproapelui tău”, – nu este scris „să nu faci pagubă unui goi” [17] .

„Este sever oprit iudeului să înşele pe aproapele său (adică pe un alt iudeu)… Cel ce a înşelat trebuie să dea îndărăt. Dar această prescripţie nu priveşte decât afacerile dintre jidovi. Într-adevăr, este permis unui ovrei să înşele pe un Akum şi, în acest caz, îi este oprit să-i restituie ce a furat pentru că este spus în Sfânta Scriptură: Nu înşela pe fratele tău, – iar ne-ovreii nu sunt fraţii noştri, ci sunt mai rău decât câinii” [18] .

„Când un evreu ţine în gheare pe un Akum, alţi evrei pot şi ei să împrumute cu bani pe acest Akum şi să-l înşele, până ca ne-evreul să-şi piardă toată averea. Într-adevăr banii unui Akum sunt bani fără posesor şi oricine se poate face stăpân pe ei [19].

„Dacă un jidov are vreo afacere de bani cu un Akum şi vine un alt jidov de înşală şi el pe acelaşi Akun fie prin măsuri false, fie prin socoteli frauduroase, – atunci cei doi jidovi trebuie să-şi împartă profitul ce le-a dat Dumnezeu” [20] .

„Dacă vreun ovrei are, în ţara sa, un proces cu un goi, veţi face astfel ca ovreiul să câştige, – şi veţi zice ne-ovreiului: Aşa vrea legea noastră.

Dacă ovreiul se găseşte într-o ţară străină şi dacă legile îi vor fi favorabile, veţi judeca, bineînţeles, în folosul fratelui vostru şi veţi zice goiului: Aşa vrea legea voastră.

Dar, dacă ovreii nu sunt stăpâni pe ţară şi dacă legile sunt priincioase goiului, trebuie să recurgi la intrigi (la coruperea judecătorilor) pentru ca ovreiul să poată câştiga procesul”[21].

3. – Jurământul fals

Talmudul sfătuieşte pe jidani să jure, când sunt forţaţi, – dar cu o restricţie mintală, care anulează acest jurământ.

„Rabi Akiba a jurat, dar s-a gândit, în sufletul său, că acest jurământ nu era valabil” [22].

Dacă un rege cere unui ovrei să mărturisească, – cu jurământ, – că un alt ovrei a dezonorat o goia, – crimă, ce merită pedeapsa cu moartea, acest jurământ, fiind silit, trebuie să fie nimicit în gând” [23] .

Totuşi e indispensabil ca jurământul să fie anulat fără ca goiul să bage de seamă, – căci altfel religia talmudică ar fi desconsiderată [24].

De altfel, jidovii, pot fi uşor dezlegaţi, chiar de jurămintele cele mai sfinte.

„De câte ori luaţi trei oameni şi îi constituiţi în Tribunal asupra lui Israel, ei au aceeaşi autoritate ca tribunalul lui Moise” [25] .

Aşadar, – adaugă DRACH, rabin convertit – „trei ovrei oarecare, – pe care un alt ovrei îi ridică la rangul de judecători – au deplină putere în ochii Sinagogei, ca să-l dezlege de jurăminte şi să-i anuleze făgăduielile şi angajamentele, atât pentru trecut, cât şi pentru viitor… Acest tribunal declară, fără altă formă de proces, orice promisiune şi orice jurământ, ca nule, de nul efect şi neavenite” [26] .

Dar, ce e mai mult, la sărbătoarea Reconcilierii (Iom Kipur), jidanii de azi recită, în mod solemn, la Sinagogă, rugăciunea Kol Nidre, al cărei conţinut, iată-l:

„Toate promisiunile… şi toate jurămintele ce le vom face, şi le vom jura şi ne vom lega şi vom împovăra cu ele sufletul nostru, – din această zi a împăcării şi până la cea următoare, care va veni spre binele nostru, – le regretăm pe toate, ele să fie dezlegate, iertate, desfiinţate, anulate, nimicite, fără putere şi fără valoare. Făgăduinţele noastre să nu fie făgăduinţe şi jurămintele noastre sa nu fie jurăminte” [27] .

NOTE:

1. Talmud Babli. Trăité Baba-Kamma, f. 32, c. 2 – Vezi Rohling, I.. cit, p. 63. Cuvântul goi (la plural goimi) este echivalent cu ghiaur al mahomedanilor şi repre¬zintă – atât unul cât şi altul, – expresii de ură şi de dispreţ.

2. Albo. Sepher. Ik., f. 3. c. 25 – Ialkut-Chimeoni, Ad Hab., f. 83, c. 3. n. 563 – Vezi Rohling, I. cit, p. 63.

3. Ialkut Chimeoni, f. 75, c. 2 – Vezi Rohling, I. cit, p. 55.

4. Talmud Babli. Trat Pes., t 119 şi Trat Sanhédrin, f. 110 – Vezi Rohling, I. cit, p. 55.

5. Talmud Babli, Trat Baba-Metzia, f. 3,. c. 2 – Vezi Rohling. I. cit., p. 64.

6. Maimonide, Sepher miz., f. 105, c. 2 – Vezi Rohling. I. cit, p. 64.

7. Pfeffiarkoni (rabin convertit) Talmud Babli., Trat. Baba-Batra Dissert. philolog.. p. 11 – Vezi Rupert, I. cit, p. 19 – vezi şi Trat. Baba-Metzia, f. 114, recto (edit. Amsterd. 1645), cite par G. des Mousseaux, Le Juif, p. 127.

8. Rupert, I. cit, p. 19.

9. Talmud Babli.T Sanhdrin, f. 76, c. 2. T. Baba-Kamma, f. 13, c. 2 – Rohling I.. Cit. p. 67

10. Iudeii susţin că numele de Akum, de Nohri, – sinonime cu cuvântul Goi, – nu desemnează pe creştini, ci numai pe adoratorii de stele. La aceasta se poate răspunde că aceste nume se găsesc în Şulhan-Aruk, şi că în timpul când această carte a fost scrisă (1567), ovreii nu mai trăiau printre păgânii ce se închinau la stele, ci printre creştini. De altfel, în mai multe locuri, se vorbeşte limpede de Crucea creştinilor. Mahomedanii sunt numiţi Işmhelim (Drach).

11. Karo. Şulhan-Aruk, Choschen-Hamischpath, 34.

12. Talmud Babli., Trat Aboda-Zara, f. 77, c 1, pisk. Tos. I. – Vezi Rohling, I. Cit. p. 71.

13. „Dacă vreun creştin are lipsă de parale, ovreii îi adaugă camătă peste camătă, până când suma datorată devine atât de mare, încât creştinul nu o mai poate plăti, decât vânzându-şi averea… Atunci jidanul îl trage în judecată şi lucrează astfel, ca tribunalul să-i dea lui posesia întregii averi a goiului”. (Schwab, haham convertit). Judische Deckmantel – Vezi Rohling, I. cit, p. 74.

14. Maimonide, Sepher Mizvoth Gadol, f. 73, c. 4 – Vezi Rohling, I. cit, p. 71.

15. Karo, Şulhan-Aruk, Orach-Chain, f. 539, p. 16.

16. Talmud Babli., Trat Baba-Metzia, f. 61, c. I, Tos şi Trat Megilla, f. 13, c. 2. – Vezi Rohling, I. cit, p. 65.

17. Talmud Babli., Trat Sanhédrin, 157, c. 1, Tos. – Vezi RohHng, I. cit, p. 63.

18. Karo, Şulhan-Aruk, Choschen Hamischpath, 227, 31.

19. Karo, Şulhan-Aruk, Choschen Hamischpath, 156, 24.

20. Karo, Sulhan-Aruir, Choschen Hamischpath, 183, 28.

21. Talmud Babli., Trat Baba-Kamma, f. 113, c. 1 – Vezi RohHng, I. cit, p. 65.

22. Talmud Babli, Trai Kalla, f.18, c. 2 – Vezi Rohling, I. cit, p. 86

23. Karo, Şulhan-Aruk, Jore Dear, 232. 12, 14. – Vezi Rohling, I. cit., p. 87.

24. Karo, Şulhan-Aruk, Jore Dear, 232,12,14. – Vezi Rohling, I. cit., p. 88.

25. Talmud Babli, Trai Hagica, f. 10, c. 1. – Vezi Chabauty, I. cit, p. 196. – Vezi şi Maimonide, Sepher Mizvoth Gadol, f. 70, c. 1. – Vezi şi Rohling. I.. cit., p. 90.

26. Drach, I. cit, 2e lettre, p. 82. 1827, Paris – Vezi G. des Mousseaux, I. cit. c. V, p. 151.

27. Mahsor, Augsburg, 1536; Idem. Praga II, f. 91, a; – Vezi şi Karo, Şulhan-Aruk, I, 619. – Vezi şi Rohling, I. cit, p. 90. Această traducere a fost făcută de Herman Leberecht Strack – profesor la Universitatea din Berlin, şi a fost revăzută de Dr. V. Tarnavschi, profesor la Universitatea din Cernăuţi pentru studiul Bibliei şi al limbilor orientale, şi de Dr. O. Isopescul, docent la aceeaşi Universitate,- care îi garantează exactitatea (29 iulie 1909). Citată de A. C. Cuza în Neamul Românesc, la 9 octombrie 1909.

Cititi va rog si:

Dr. Nicolae Paulescu: „SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA”

61 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. cca70 said, on iunie 15, 2014 at 8:59 pm

  mda…si asta e doar varful icbergului…daca i-ati cunoaste in totalitate cum sunt si pe ce principii sunt educati nu ati mai avea nici un dubiu ca sunt diavoli in trup omenesc

  ei bine , fie ca stiti fie ca nu, ei pot fi loviti acolo unde ii doare cel mai tare :

  refuzati sa la mai dati banii vostrii , atit de putini cum sunt, nu le mai inlesniti accesul la ei

  cum se poate face asta: numai cumparati de la evrei ( Kaufland, Lidl..etc) numai folositi nimica de la ei ( inclusiv ( ProTv…si nu numai

  mai ales numai beti PEPSI ( Pay Every Penny and Save Israel) bani de acolo merg la intarirea opresiunii asupra oamenilor liberi( voi care beti pepsi sa va ganditi ca in felul asta contribuiti la intarirea evreiimi, si fiecare glont pe care il trag jidovii in Palestina a fost platit de bautorii de pepsi)

  daca mai stiti si alte produse” cu renume „din care se sponsorizeaza jidovii nu ezitati sa le comunicati, ca sa stim cat mai multi de cine sa ne ferim banii si mai ales la care firme se afla mana jidovilor

  Apreciază

 2. Spaceman said, on iunie 15, 2014 at 9:32 pm

  Despre iudeii ăștia care se lauda ca sunt fii ai lui Avraam, Iisus Hristos a spus clar ca au de tata pe diavolul,asa ca nu ma mira deloc ce este scris în Talmudul,Cabala și Cartea lui Zohar astea a lor,învățături diavolești.

  Apreciază

 3. Iacoboaie Radu said, on iunie 15, 2014 at 10:30 pm

  Masonii (evreii sioniști) au într-adevăr nenumărate companii și corporații multinaționale. Influența lor se vede mai ales în industria cinematografică, care are se pare un important rol strategic în manipularea și REEDUCAREA oamenilor.

  Zilele acestea studiam puțin acest film serial SF – RĂZBOIUL STELELOR. Este un film important pentru înțelegerea principiilor, gândirii și planurilor de viitor ale evreilor sioniști. Însuși regizorul Steven Spielberg și colaboratorii mai importanți sunt cu toții evrei și nu evrei de rând.

  Evreii sioniști apar în film prin CAVALERII JEDI. Însuși termenul de ,,JEDI” trimite cred către religia JUDAISM. Templul lor este TEMPLUL MASONIC. FORȚA este de fapt puterea demonică. Ei folosesc telekinezia (mișcarea obiectelor), CONTROLUL MINȚII (în film chipurile, minților celor slabe…). Săbiile acestor JEDI sunt asemenea întrucâtva cred… sabiei de foc a Sfântului Arhanghel Mihail.
  Filmul are 6 părți (de ce 6?) și în episodul III, lordul Sidious (viitorul împărat al imperiului galactic) declanșează planul 66 pentru trădarea și uciderea cavalerilor Jedi. Acesta chiar fusese asemănat de către un comentator de pe blogul saccssiv cu Papa de la Vatican, poate și pentru asemănarea fizică.
  În realitatea prezentului nostru, Papa este un aliat de nădejde al masonilor pentru întronarea în lume a NOII ORDINI MONDIALE A PĂCII ȘI ORDINII. Deși ei promovează în fond anarhia și haosul, pentru ca tot ei să vină și cu SOLUȚIA.
  În film Papa este asimilat RĂULUI (puterii întunecate, demonice a lorzilor Sith), cel care reușește prin viclenie și coruperea cavalerului Jedi Anakin Skywalker să distrugă Republica pentru a fonda Imperiul galactic, fiind prezentat evident în contrast cu cavalerii libertății și dreptății, care aici trebuie puși într-o lumină cât mai favorabilă, apărătorii Republicii și democrației, rebelii care luptă pentru LIBERTATE. SE INDUCE ÎN MOD GREȘIT IDEEA LUPTEI DINTRE BINE ȘI RĂU (DE FAPT DINTRE MASONI ȘI CATOLICI). Adevărul însă este că ei colaborează pentru dominația mondială și întronarea antihristului.
  În film, se vorbește de profeția potrivit căreia ALESUL (adică MESIA, identificat încă de la început a fi Anakin Skywalker, cel care după seducerea lui devine Lordul Darth Vader) avea ,,să restabilească echilibrul forței”.

  Acest film ne arată și apetitul masonilor pentru PUTERE, RĂZBOI, ROBOȚI (druizi etc.), UTILIZAREA FORȚEI. Mulți tineri au fost seduși de prezentarea artistică, efectele speciale și nu au înțeles exact mesajul acestui film. Incinerarea de pildă a mamei lui Luke și prințesei Leia ne arată religia scenariștilor…

  Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on iunie 15, 2014 at 10:37 pm

   Iar Planul 66 al împăratului din episodul III, trimite cred către actuala însemnare (bar-codare) a oamenilor cu 666, prin actele electronice și biocipuri, necesare masonilor pentru supune și controla întreaga omenire.

   Apreciază

   • Iacoboaie Radu said, on iunie 15, 2014 at 11:57 pm

    Iar cei care se opun îndosarierii electronice și sistemului sunt rebeli care luptă pentru libertate și demnitate. Nu suntem animale ca să fim cipuiți. NU SUNTEM GOIMI! Nu credem în Talmud.

    Apreciază

  • doktoru said, on iunie 16, 2014 at 12:16 am

   Eu stiu ca in revolta evreilor din 132-135,pe care Hadrian a reprimat-o total,Bar Kohba razvratitii de evrei se numeau fii stelelor …pesemne ca de aici si Razboiul Stelutelor filmul .pe de alta parte in cartea Coranul,Talmudul,Spitalul am gasit intr-o nota de subsol o notita foarte interesanta :
   Spitalul,Coranul,Talmudul si Francmasoneria-Dr Paulescu
   După Talmud, „Mesia va da imperiul lumii ovreilor, cărora vor servi şi se vor supune toate popoarele” .
   Hahami celebri, ca MAIMONIDE, ARARRANEL, etc., cred în viitoarea dominaţie universală a jidovilor” 1.
   Nota de subsol :
   1.Talmud Babli, Tratatul Schabb, f. 120, c l – Tratatul Sanhédrin, f. 88, c. 2; f. 99, c. 1.- Vezi Rohfing, I. cit, p. 55.
   Ovreii au aşteptat multă vreme pe Mesia, care trebuia să le dea dominaţia lumii, având un caracter material. (C. Albancelli, Le drame maconnique, II, p. 440.)
   Fraţii Leman au numărat 25 falşi-mesii. Astăzi, iudeii admit că, sub numele de Mesia, viitorul rege al omenirii, trebuie înţeles tot Israelul. De altfel, hahamii afurisesc pe cel ce ar vorbi de apariţia vreunui Mesia.
   „Blestemaţi să fie cei ce calculează vremile Mesiei”, zice Talmudul din Babilon, – căci după rabinul Rava, „toate timpurile care erau fixate, pentru venirea Mesiei, au trecut”. p (Drumont La France juive, I, p. 128).

   Apreciază

   • Iacoboaie Radu said, on iunie 16, 2014 at 3:31 pm

    Ar putea fi vreo legătură și cu răzvrătiții iudei (zeloții). Să ne amintim că Barabas a fost ,,ales” de mulțimea din fața lui Ponțiu Pilat iar Mântuitorului Iisus Hristos I s-a decis răstignirea. Acești zeloți își doreau foarte mult un conducător militar iudeu care să-i izbăvească de jugul stăpânirii romane. Ei au continuat lupta împotriva Imperiului roman. Arhiereii, fariseii și cărturarii li s-au alăturat dar în anul 70 d.Hr. au fost învinși definitiiv de armata lui Tiberiu. Mulți iudei au fost izgoniți să plece în exil, ajungând în regatul khazar din Asia Centrală.

    Apreciază

 4. iannisnakos said, on iunie 15, 2014 at 10:48 pm

  Off topic: http://www.gandul.info/interviurile-gandul/mihai-plesa-un-elev-de-16-ani-olimpic-la-religie-ii-explica-unui-ateu-ce-este-dumnezeu-e-foarte-bine-ca-nu-crezi-dar-eu-cred-pot-dovedi-absolut-pe-orice-cale-ca-dumnezeu-exista-12745176
  E un interviu cu un baiat de… 16 ani. Ma uimesc raspunsurile lui, avand in vedere ca are varsta asta. Ce ma intristeaza sunt comentariile. Dar, daca el are mintea si maturitatea pe care le putem banui din ceea ce spune, cred ca stie cum sa trateze comentariile acestea, la urma urmei previzibile. Oricum, cititi va rog.

  Apreciază

 5. cca70 said, on iunie 15, 2014 at 10:59 pm

  are cineva idee unde se poate gasii o lista cu corporatiile jidovesti sioniste? (indiferent de domeniul de activitate) evident excludem mass media care e in totalite aservita lor

  e foarte important sa le cunoastem ,ca sa putem intuii ce capcane ni se intind

  Apreciază

 6. Gabriel said, on iunie 15, 2014 at 11:15 pm

  Pai cred ca toate corporatiile de care am auzit cel putin o data-n viata sunt evreiesti.. mi-am adus aminte de un banc pe care l-am vazut tot pe aici pe blog…

  Un saudit, unu’ din Qatar, un iranian si un evreu stau la o cafea la New York.
  Zice sauditul:
  – Am ceva bani in plus si cred c-o sa cumpar Citibank.
  – Si eu am bani in plus, zice ala din Qatar. Vreau sa cumpar General Motors.
  – Eu ma gandesc serios la Microsoft, adauga si iranianul.

  Toti trei se uita la evreu. Asta mai trage o inghititura, nu-si ridica capul si mormaie hotarat: Nu va mai uitati la mine, ca nu vand nimic!

  Apreciază

 7. Cosmin said, on iunie 15, 2014 at 11:40 pm

  @ cca70

  Nu te mai ostenii sa cauti companiile sioniste. Pana una alta, cea mai importanta companie e Federal Reserve, adica acolo unde se tiparesc banii.

  Dominatia lor a trecut demult de nivelul numit BAN.

  La ora actuala discutia se poarta la nivelu: Care guvern il mai cumparam ? Care nu poate fi cumparat, trebuie inlocuit prin revolutie.

  Apreciază

 8. valentin said, on iunie 16, 2014 at 12:30 am

  te doare mintea numai cât citești ce minciuni conține talmudul ăsta evreiesc… masonic… și așa mai departe.
  ce pot să comentez , că m-a luat durerea de cap…

  Apreciază

 9. valentin said, on iunie 16, 2014 at 12:31 am

  cred că vaticanul este tot dupa talmud facut
  zice aici chiar pe site-ul lor ca e un centru al afacerilor

  27/06/2013
  Vatican.com
  Business in the Vatican
  Just like any other state in the world, Vatican is a center of business activities that contribute greatly to its economy.

  Apreciază

  • valentin said, on iunie 16, 2014 at 12:32 am

   iar mai jos este partea cu cele 7 dealuri pe care e situat

   26/06/2013
   Vatican.com
   The Vatican Hill
   The Vatican Hill is located right on the opposite side of the Seven Hills of Rome. The hill is situated just across from the Tiber.

   Apreciază

   • valentin said, on iunie 16, 2014 at 12:35 am

    eu acum am constatat ca vaticanul a anulat toate opreliștile către păcate puse de apostoli. deci ei nu au învățătura apostolică.
    au învățătură eretică.
    pe site-ul lor e promovata homosexualitatea, sub o formă f. perfidă de întrebări ce îndeamnă la toleranță.

    Apreciază

   • valentin said, on iunie 16, 2014 at 12:35 am

    * opreliști de la păcate , nu către păcate

    Apreciază

   • valentin said, on iunie 16, 2014 at 12:59 am

    mă uit acum pe documentul dat de părintele Valica
    https://saccsiv.wordpress.com/2012/07/31/parintele-mihai-valica-despre-neregurile-din-cadrul-bor/
    Critici foarte realiste și părintești, ale unui om cu har.

    Din moment ce a condamnat aceste practici oribile din BOR, nici nu s-a dezis de Biserică, dar nu s-a supus nici fărădelegii stabilite ca literă de lege. Iscusința asta e cea adevărată despre care a spus Hristos. Alături de blândețea spusă de Hristos arată adevăratul creștinism.

    și cred că de fapt e regulamentul impus de la vatican, tot de către masoni. asta au facut – au masonizat BOR-ul.

    Deci în felul ăsta Instituția BOR cu toate mitropoliile si episcopiile sale devin institutii masonice, nu mai lucreaza Duhul Sfânt în ele și sunt urâciunea pustiirii.

    Pentru că dacă cineva ar lucra pentru Duhul Sfânt și în Duhul Sfânt ar tăia acest rău din rădăcină.
    Taina fărădelegii este aceasta pentru că nu mai are nimic din sfinții părinți.

    Nu sunt Biserica Ortodoxă cei ce alcătuiesc un astfel de regulament pentru Instituția BOR .
    Sunt doar gurile de topor ale apusului împotriva ortodoxiei.

    De ce de atunci nu au acceptat invitația Părintelui Valică ? I-a invitat să corecteze acele greșeli și i-a așteptat ca din punctul vieții lor în care au ajuns – de neghină, să ajungă să se transforme cu ajutorul lui Dumnezeu în roade bogate ale grâului.

    Nu văd nici o schimbare și nici o atitudine la ei, l-au ignorat complet. Am auzit că sunt și preoți prigoniți aspru pentru că propovăduiesc anumite cuvinte ale Părintelui Iustin.

    Conducerea Instituției B.O.R. este Inchiziția foarte bine mascată și lucrează cu f. mare precizie și răutate.

    Apreciază

 10. valentin said, on iunie 16, 2014 at 1:57 am

  ne lipsește iubirea de aceea căutăm încă alte lucruri. cine are iubire are totul, îl are pe Dumnezeu.

  Apreciază

 11. valentin said, on iunie 16, 2014 at 1:57 am

  să-L iubim pe Hristos !

  Apreciază

 12. acelas said, on iunie 16, 2014 at 2:08 am

  http://www.evz.ro/federalizarea-irakului-anticipata-acum-8-ani.html

  cam spre asta se tinde si aici:

  http://www.evz.ro/nato-se-pregateste-sa-apere-ucraina-de-rusia.html

  eu as pune cele doua in oglinda. se zice ca americanii si-au dat mana pe la spate cu rusii si s-au inteles inca de la bun inceput pt federalizarea Ucrainei…, si pt o redefinire cu aceasta ocazie a sferelor de influenta in lume si in acea parte a lumii, de comun acord. Si pt asta au nevoie de alte exemple … (primul link). treaba e ca aceste ” exemple” se tot extind. pana unde? Se va ajunge si la noi cu Transilvania? judetele unguresti? Va cuprinde alte parti din Europa, sau alte continente?

  .

  Apreciază

 13. Iacoboaie Radu said, on iunie 16, 2014 at 2:09 am

  OFF TOPIC IMPORTANT!

  ,,Talmudul hărăzeşte numai jidovilor întreg pământul, cu toate bunurile din lume. Dumnezeu a măsurat pământul şi a dat ovreilor pe goimi (adică pe cei ce nu sunt ovrei) cu toate avuturile lor [1]” .
  „Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii şi a vieţii tuturor popoarelor[2].
  Israel este ca stăpâna casei, căreia bărbatul îi aduce bani. Într-adevăr, fără să îndure greutatea muncii, el trebuie să primească bani de la toate popoarele din lume”[3] .
  „Când va veni Mesia, ovreii se vor îmbogăţi enorm, pentru că toate TEZAURELE POPOARELOR VOR TRECE ÎN MÂINILE LOR”[4] . În consecinţă, Talmudul dă jidovilor dreptul de a fura pe goimi…”

  Acest text ar bine să îl conexăm cu ceea ce se spune în filmul PLANUL SUBJUGĂRII GLOBALE (STADIUL FINAL), găsit pe Youtube:

  ,,Prin crearea Statelor Unite ale Europei, țările membre își vor pierde suveranitatea și vor coborî la nivelul unor autorități locale. Țările lovite de criză vor ajunge sub controlul unui comisar UE și în custodia Comisiei Europene. BUGETELE NAȚIONALE VOR FI ELIMINATE, ȘI VENITURILE FISCALE VOR FI TRANSFERATE LA BRUXELLES. AICI SE VA DECIDE CINE ȘI CÂT SĂ PRIMEASCĂ DIN BUGETUL COMUN. Statele nu vor mai putea să-și finanțeze singure deficitul bugetar și vor fi obligate să contacteze Bruxelles-ul pentru a primi bani. VA FI O DICTATURĂ PROBABIL MAI DURĂ DECÂT ÎN FOSTA URSS. Se va spune că nu putem supraviețui decât împreună și pentru a salva euro (care de fapt nu este în pericol), toți trebuie să-și cedeze suveranitatea. ÎN CEL MULT 20 DE ANI, DUPĂ CE VA TRECE CRIZA, UE VA DEVENI UN MEGASTAT TOTALITAR, IAR UN GUVERN MONDIAL VA CONDUCE OFICIAL LUMEA. Politicienii, atât europeni, cât și americani, lucrează pentru unul și același grup de persoane: ILLUMINATI.”

  Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on iunie 16, 2014 at 2:21 am

   În acest film, se arată că Vaticanul propune o NOUĂ ORDINE MONDIALĂ, o organizație politică mondială plecând de la ONU și instituirea unei BĂNCI CENTRALE PLANETARE.

   NOUA ORDINE MONDIALĂ presupune: un Guvern Mondial unic, o singură justiție, o singură cultură, O SINGURĂ RELIGIE, o singură monedă (,,bancor”).

   ILLUMINATI încorporează: Comisia Trilaterală, Grupul Bilderberg, Clubul de la Roma, Consiliul pentru Relații Externe, ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE.

   BANCA MONDIALĂ, FMI, BĂNCILE CENTRALE SUNT CONTROLATE DE ILLUMINATI!

   Apreciază

   • Iacoboaie Radu said, on iunie 17, 2014 at 12:26 am

    AU ÎNCEPUT DEJA ÎN MASS MEDIA SĂ SE FACĂ PROPAGANDĂ PENTRU MONEDA VIRTUALĂ ,,BITCOIN”… Chiar astăzi am urmărit la știri pe Digi 24…

    Apreciază

 14. valentin said, on iunie 16, 2014 at 3:01 am

  vedem de fapt ce era cu deveselu… oamenii nu înțeleg până nu văd rachete ridicându-se de la sol
  http://www.antena3.ro/externe/americanii-au-testat-pentru-prima-data-scutul-antiracheta-ce-a-aparut-imediat-pe-cer-254193.html

  Apreciază

 15. Nimbus said, on iunie 16, 2014 at 7:28 am

  Descarcati toata cartea:

  https://drive.google.com/file/d/0BxNCfszJ3jtubVV5VnVUVVJrcjg/edit?usp=sharing

  Apreciază

 16. geo said, on iunie 16, 2014 at 9:54 am

  Urmăream acum vreo câţiva ani de zile o emisiune tv, în care, mai mulţi tineri cu talent literar, adunaţi în jurul lui Nicolae Manolescu, spuneau că s-au săturat de Eminescu. În ce sens? În toate sensurile. Pentru cei mai în vârstă din familia mea, emisiunea apărea ca o blasfemie, ca o nebunie. Pentru mine însă, nu. Ştiam că era vorba despre o acţiune premeditată a lui Manolescu şi a altor elite româneşti de a termina odată cu Eminescu. Munca a început cu mult timp înainte, atunci când s-a fabricat mitul nebuniei lui Eminescu şi a continuat şi în perioada contemporană cu încercările de denigrare şi de scoatere a sa din inima şi memoria românilor, de către un popor aciuat pe aceste meleaguri, evreii, a căror scopuri şi metode de lucru au fost înfierate de marele român, Mihai Eminescu.

  Nu a fost surprinzător pentru mine, atunci când, la întrebarea realizatorului emisiunii tv, ce cunosc aceşti tineri despre activitatea culturală, politico-socială şi istorică a lui Eminescu, tinerii au vorbit tot timpul despre poezia (care, chipurile, nu era prea valoroasă) şi despre mondenitaţile lui. De restul activităţii nu ştiau mai nimic. Înainte de a mă grăbi să-i discreditez, m-am gândit la modul cum este predat Eminescu în şcoală. “Poetul nepereche”, “Cel mai mare poet”, “Personalitatea completă a culturii româneşti” etc. Dacă adăugăm la zecile de epitete pe care le rosteşte la oră un profesor şi interminabilele comentarii pe care bietul elev trebuie să le înghită cu toptanul fără prea multe întrebări, avem o imagine a modului defectuos în care va fi perceput Eminescu de copii.

  Nici un profesor nu mi-a argumentat vreodată de ce Eminescu este un poet atât de mare. Nici unul nu mi-a spus că jurnalistul Eminescu era cel puţin la fel de profund ca poetul Eminescu. Poate nici ei nu ştiau aceste lucruri. Dar cei care fac manualele de aşa natură ştiu exact care este adevărul şi acţionează în consecinţă. Dar membrii Academiei Române ştiu şi mai bine ce înseamnă să scoţi tone de cărţi despre poezia lui Eminescu, evitând pe cât se poate de dibaci texte la fel de importante în care se pune degetul pe rana societăţii româneşti şi se dau soluţii de vindecare. Modul defectuos sau intenţionat defectuos în care se predă Eminescu echivalează cu un atentat asupra culturii şi istoriei româneşti. Atentat, care este tot mai minuţios elaborat în laboratoare obscure şi a cărui faţă începem să o întrezărim în manualele alternative pe care le cunoaştem cu toţii. Nu vorbim aici despre prezentarea lui Eminescu numai în şcoala primară, gimnaziu sau liceu, ci şi în universităţi. Otrava împrăştiată ajunge cu mare uşurinta în toate revistele literare şi culturare. Marii oameni de cultură cad în capcana acestor denigrări mârşave.

  Eminescu trebuie prezentat copiilor în cu totul alt mod. Nu de poetul genial are atâta nevoie copilul cât mai ales de luptătorul neostenit pentru neam şi ţară. M-aş bucura ca în loc de recitările papagaliceşti ale poeziilor lui Eminescu, lumea să reproducă tot mai mult textele sale politice, să ia aminte la lupta şi la jertfa sa.

  Atunci când vom înţelege cu adevărat destinul celor mai mari fii ai acestui neam, Corneliu Zelea Codreanu şi Mihai Eminescu, şi vom urma exemplul lor, România va deveni o ţară ca soarele de pe cer, puternică şi ascultătoare de Dumnezeu.

  Cum a fost asasinat Eminescu. Prezenţa ziaristului şi omului politic Mihai Eminescu în climatul socio-politic al anilor 1880 incomoda teribil cercurile politice româneşti supuse masoneriei şi evreilor. Eliminarea lui Eminescu era iminentă. Ne aflăm în apropierea semnării unor tratate politice mult negociate de statul român, care pur şi simplu nu mai avea loc pentru un Mihai Eminescu. Distrugerea sa nu se putea înfăptui însă printr-un procedeu rapid şi direct. Fabricarea nebuniei sale reprezenta singura opţiune întrucât se putea invoca ori de câte ori ar fi venit vorba de scrierile marelui ziarist. Eminescu era nebun aşa că nimic din ceea ce a scris nu trebuie luat în considerare.

  Procesul de asasinare fizică şi morală a lui Mihai Eminescu explodează în ziua de 28 iunie 1883. Ziarul „Românul” care se afla în polemică cu Eminescu scrie pe 1 iulie: “Aflăm cu sinceră părere de rău că d. Mihai Eminescu, redactor la ziarul Timpul, tânăr plin de talent şi înzestrat cu un deosebit geniu poetic, a căzut greu bolnav. Sperăm că boala sa nu va fi de cât trecătoare şi că în curând vom putea anunţa deplina sa însănătoşire”.

  Acesta era semnalul scoaterii din viaţa publică a marelui ziarist. „Timpul” vine cu o declaraţie abia pe 2 iulie 1883 în care spunea: “Cu începere de astăzi, 1 iulie, direcţiunea politică şi redacţia ziarului „Timpul” este încredinţată d-lui Mihail Paleologu.” Opinia publică înţelege astfel că Eminescu este scos din presa românească. Nicăieri nimeni nu dădea însă nici un motiv, nici o explicaţie asupra îmbolnăvirii sale subite.

  „Timpul” revine cu un comunicat a doua zi pe 3 iulie: „Unul dintre colaboratorii acestei foi, d. Mihai Eminescu, a încetat de a mai lua parte în redacţie, atins fiind în mod subit de o gravă boală. Ne place însă a spera că lipsa dintre noi a acestui stimat confrate nu va fi de cât de scurtă durată şi că ne va fi dată fericirea de a anunţa revenirea sa sănătos la funcţiunile de până acum.” Trebuie să observăm faptul că în textul ambelor comunicate Eminescu este numit poet, chiar dacă este evident faptul că funcţia pe care o îndeplinea în cadrul „Timpului” era cea de ziarist.

  Ziua decisivă este, după cum am spus deja 28 iunie 1883, când se petrec o sumă de lucruri bizare atent meşteşugite pentru a fabrica nebunia eminesciană. Soţia lui Slavici, doamna Szoke, trimite lui Maiorescu un bilet cu urmatoarea rugăminte: „Domnul Eminescu a înnebunit. Vă rog faceţi ceva să mă scap de el, că e foarte rău.” Maiorescu găseşte în acest bilet pretextul perfect pentru a pune planul în aplicare.

  Pe de altă parte însă se ştie că Eminescu era în aceea zi la baia Mitraşewschi, lângă strada Ştirbei Vodă, nu departe de sediul Societăţii Carpaţii, societate interzisă de oficialităţi în aceeaşi zi. Eminescu fusese dus acolo de către Grigore Ventura pentru a-l discredita, ceea ce îi şi reuşeşte. Eminescu îşi iese din minţi, Ventura îl părăseşte. Anunţă apoi imediat poliţia că trebuie să ridice un nebun de la baia Mitraşewschi. Anunţă în acelaşi timp pe Secăşeanu şi Ocăşeanu, prietenii lui Eminescu, care sosesc imediat la locul respectiv ajutându-l pe Eminescu să îşi revină în fire. Ventura era redactorul ziarului „L’Independence roumaine”, ziar al cărui director Emille Galli, fusese expulzat din România în aceeaşi zi fatidică de 28 iunie. Galli nu este singurul expulzat în acea zi, aceeaşi soartă a avut-o şi ziaristul Zamfir C. Arbore, prietenul poetului şi cu siguranţă mulţi alţii.

  Toate aceste evenimente s-au petrecut pe fondul semnării iminente de către România a tratatului cu Tripla Alianţă (Germania, Austro-Ungaria, Italia), negociat mai bine de doi ani şi jumătate de către Junimişti, conduşi de Carp, tratat susţinut în totalitate de Titu Maiorescu.

  Sărbătorile naţionaliste de la Iaşi, de la începutul lui iunie 1883, când s-a dezvelit statuia lui Ştefan cel Mare şi când Eminescu, perfect sănătos, a citit la „Junimea” poemul său, „Doina” au iritat puterile centrale. Alături de Eminescu s-a aflat şi Petre Grădişteanu care a avut un discurs la fel de înflăcărat.

  Von Bismarck este gata să declare război României dacă nu se fac urgent retractări şi nu se dau asigurări ferme că se va intra imediat în sfera de influenţă a Germaniei şi Austro-Ungariei. Se cere ferm desfiinţarea „Societăţii Carpaţii”, un adevărat partid secret de rezervă, cu zeci de mii de membri, care milita pe faţă şi în ascuns pentru ruperea Ardealului de Imperiul Austro-Ungar şi alipirea lui la Ţară. Rolul central in acesta Societate îl avea Eminescu. Iată că România se supune exigenţelor străine, interzice societatea Carpaţii, elimină din scenă pe mulţi simpatizanţi francofoni, Petre Grădişteanu împreună cu D.A. Sturdza pleacă la Viena să îi ceară personal scuze împăratului pentru discursul de la Iaşi. Toate astea se întâmplau pe 28 iunie 1883, ziua căderii lui Eminescu.

  Nimeni nu lămureşte însă opinia publică asupra bolii lui Eminescu, despre care se afirmă numai că este o boală gravă. În luna iulie, Titu Maiorescu iniţiază o listă de subscripţie pentru a strânge banii necesari internării lui Eminescu la Viena, listă pe care o publică în facsimil.

  În numărul din luna august al revistei „Literatorul”, Alexandru Macedonski publică o epigramă prin care va arunca în aer liniştea aşternută asupra bolii lui Eminescu. Textul epigramei este următorul:

  „Un X… pretins poet – acum

  S-a dus pe cel mai jalnic drum…

  L-aş plânge dacă-n balamuc

  Destinul său n-ar fi mai bun

  Căci până ieri a fost năuc

  Şi azi nu e decât nebun”.

  Este momentul mult aşteptat de Ventura care încercase încă din 28 iunie să convingă publicul asupra nebuniei eminesciene, atunci însa cei doi prieteni sosiţi în grabă la baia Mitraşewschi reuşiseră să-l salveze pe Eminescu. Ventura nu voia să fie el cel care declara deschis nebunia lui Eminescu întrucât fusese deja implicat în evenimentul mai sus menţionat. Aşadar epigrama a fost pretextul perfect, imediat după apariţia ei Ventura îl atacă grav pe Macedonski.

  „Nu este nici o îndoială, prin această epigramă este vizat nefericitul nostru coleg şi prieten, Eminescu”. Iată că Ventura cel care anunţase poliţia de existenţa nebunului, se retrage acum în ipostaza prietenului indignat arătând spre Macedonscki: “iată cine îl face nebun pe bietul Eminescu”.

  Macedonski la rândul său încearcă să se apere spunând că este o epigramă veche care a fost publicată fără ştirea sa, epigramă care în plus nici nu îl vizează pe Eminescu. Există o logica în argumentaţia lui, dacă cercetăm puţin mentalitatea epocii, mai ales după presă vom vedea că înnebuneau foarte mulţi oameni prin anii ’80 ai secolului trecut, mulţi se sinucideau.

  Au urmat, manifestaţii publice cu torţe şi gemuri sparte la casa lui Macedonski. Bastonat de prin cafenele pe biata lui spinare, oprobiul public a atras multă lume în aceste evenimente, a fost un spectacol bucureştean pe cinste. Ventura şi Macedonski intră într-o polemică puternică, însa răul era deja făcut, Eminescu era în ochii tuturor un nebun tolerat de societate.

  În codul de moravuri publice şi politice ale epocii, „boala gravă” a nebuniei îl îndepărta definitiv de la viaţa publică pe cel atins de ea. Declararea nebuniei cuiva însemna, implicit, şi destituirea lui din funcţie. Iată, aşadar, ce realizează Grigore Ventura: dizlocarea unui mare ziarist, a unui adversar de temut, din sistemul unui ziar de opoziţie.

  Polemica se stinge, iar la 1 septembrie presa începe să discute deschis problema nebuniei lui Eminescu. „Telegraful” este primul care anunţă că „Mai mulţi prieteni din capitală, amici ai nefericitului Eminescu, s‑au decis a contribui lunar pentru întreţinerea amicului lor în casa de sănătate. D.T. Maiorescu are partea cea mai mare în această frumoasă şi nobilă acţiune.”

  Maiorescu reuşeşte să dea lovitura de graţie lui Eminescu la sfârşitul anului 1883, când publică un volum de 64 de poezii eminesciene, între care „Mai am un singur dor”, „Se bate miezul nopţii”, etc. Abilitatea sa a fost extremă, aceste poezii erau menite să distrugă imaginea unui Eminescu naţionalist, adversar de temut al liberalilor, teroretician al problemelor societăţii româneşti. Astfel Maiorescu reuşeşte să scindeze opera eminesciană limitând-o la poezie, din acel moment şi până în zilele noastre Eminescu este cunoscut de toată lumea drept „marele poet”, „poetul naţional al României”, ştergându-se aproape complet opera sa ziaristico-politică, operă cu mult mai valoroasă şi mai bogată decât opera sa poetică.

  Una din primele persoane care a sesizat lovitura de maestru a lui Maiorescu a fost Ibrăileanu care scria: „Putea, oare, teoreticianul devenit faimos, al păturilor superpuse, apostolul naţionalismului, duşmanul marelui partid liberal, tribunul zilnic al durerilor grave ale rasei, să publice: „Mi te dă cu totul mie”, „Nu zi ba de te-o cuprinde” (…) Ori chiar şi acestea, nepotrivite pentru un luptător politic, cum era el atunci: „Mai am un singur dor/ În liniştea sării/ Să mă lăsaţi să mor etc” Ori ideea de sinucidere din „Se bate miezul nopţii” (…) Nu cumva acum, la maturitate, şi când avea un stagiu de om public, ca teoretician al unei grave ideologii sociale şi naţionale – nu cumva credea că nu i-ar fi şezut frumos să publice şi elegii amoroase ori invitaţii la dragoste şi alte poezii „uşoare” – şi unele traduse?”

  Eminescu este internat într-o serie de sanatorii din ţară şi străinătate, însă starea sănătăţii sale era foarte bună după cum mărturiseşte Ioan Slavici: „Repausul medicamentos susţinut cu îndârjire de Mihail Eminescu pe timpul fugii din Bucureşti la Viena şi apoi la Florenţa l-a adus în ţară sănătos”.

  Volumul de poezii are un succes terilbil, multe versuri devin suport pentru romanţe ieftine cântate în cafenele şi saloane, pierzându-şi profunzimea.

  Eminescu însuşi, viu şi dornic să reintre în presă, îşi va asculta „prohodul” în această paranteză a anilor interzişi, 1884-1888. Câteodată se va revolta, va sparge vitrinele librăriilor, îşi va lua volumul de poezii din raft – şi-l va arunca în noroi, călcându-şi-l în picioare: atunci forţele de ordine vor interveni prompt şi-l vor duce pe „insurgent” la poliţie. Aşa s-a întâmplat la 8 noiembrie 1886, de ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, la laşi: poetul a fost „împachetat” pe loc şi dus, ca alienat psihic, la stabilimentul rudimentar de la Mânăstirea Neamţ. Pe lângă aruncarea în noroi a propriului volum de versuri, de ziua onomasticii sale, i s-a mai adus acuzaţia că „se lua de femei pe străzile Iaşilor, le „apuca de turnura rochiilor”, le atingea în mers, etc.

  Ajuns la Neamţ, Eminescu îşi găseşte liniştea. Continuă să scrie în ciuda tuturor.

  Acolo, la Mânăstirea Neamţ poetul va definitiva – zic editorii, poezia „De ce nu-mi vii?”, pe care o va trimite spre publicare lui Iacob Negruzzi, la „Convorbiri literare”, cu acest bileţel: „Îţi trimit deodată cu aceasta mai multe versuri cărora, de ţi se par acceptabile, le vei face loc în „Convorbiri”. Îndealtminterelea, mă aflu bine şi sănătos în mijlocul acestor munţi şi-ţi doresc asemenea.”

  Eminescu era perfect sănătos în perioada în care a locuit la Mânăstirea Neamţ, 1886-1887. Gala Galaction vorbeşte despre un Eminescu întreg la minte în momentele respective, mărturie stau şi actelor de bucătărie ale stabilimentului, întocmite de mâna poetului.

  Întors în casa Henriettei de la Botoşani în 1887, Eminescu este supus unui consult medical din care reiese sănătos psihic: „ În urma unei subscrieri, iniţiată de elevii şcoalei artelor frumoase din Botoşani, s-au strâns 400 lei. De mare ajutor au fost aceşti bani, căci au permis să i se aplice un tratament special mulţumită căruia starea sănătăţii poetului s-a îmbunătăţit în modul cel mai vădit, căci astăzi Eminescu este tot atât de senin cum a fost înainte de boala cea grea de acum 4 ani în urmă. În 13 Iulie Eminescu, însoţit de sora, sa şi de dl. Grigore Focşa, doctoral de aice, a sosit în oraşul nostru cu trenul de la ora 1 p.m. A doua zi la ora, 11 a.m. a avut loc, în casa dlui. Şt. Emilian un consult, la care au luat parte dnii. medici: Dr. Filipescu, medic primar al oraşului Iaşi, Col. Dr. Otremba, medic şef al Corpului IV armată, Dr. Rigler, Dr. C. Bottez şi Dr. Negel, profesori la Facultatea de Medicină. Deşi mai mulţi din aceşti d-ni. medici aveau să plece din Iaşi încă în 13 Iulie, totuşi şi-au amânat plecarea pentru a-l putea asista pe poetul nostru. În urma unei cercetări minuţioase la care l-au supus pe Eminescu, medicii au ajuns la concluzia că sănătatea lui nu e deloc alterată şi că trebuie a-l supune unui tratament radical numai în ce priveşte boala lui cea neglijată, care se manifestase la picioare”.

  Eminescu era deci sănătos psihic şi perfect capabil de a crea. În 1888, Veronica Micle reuşeşte să îl scoată pe Eminescu din casa surorii sale şi îl va duce de mână pe poet la Bucureşti, unde el îşi va regăsi pana de ziarist. Urmează o colaborare anonimă la câteva ziare şi reviste, iar apoi, la 13 ianuarie 1889, ultimul text ziaristic al lui M. Eminescu: o polemică ce va zgudui guvernul făcându-l, pentru o clipă, pe Gună Vernescu să demisioneze rupând o coaliţie destul de fragilă de altfel a conservatorilor (care luaseră, în fine, puterea) cu liberalii. Repede se află, însă, că autorul articolului în chestiune este „bietul Eminescu” – şi repede acesta este căutat, găsit, internat la sanatoriul doctorului Şuţu, în martie 1889.

  La 13 aprilie 1889, procurorul Mavros cere primului preşedinte al Tribunalului Ilfov constituirea unei cure pacientului Mihai Eminescu, aflat în casa de sănătate a doctorului Şuţu din strada Plantelor.

  Se constituie un consiliu compus din T. Maiorescu, Dem Laurian, Şt. Mihăilescu, I.L. Caragiale, I.Gr. Valentineanu şi Mihail Brăneanu, care, convocaţi conform articolului 440 din Procedura Civilă (jurnalul 2783/89) depun la secţia a doua a tribunalului un proces verbal în care sunt de părere că „boala fiind în recidivă, reclamă interdicţia pacientului şi rânduirea unui tutor care să poată primi de la stat pensia lui viageră şi să poată îngriji de întreţinerea interzisului”. Procesul verbal al consiliului este scris în întregime şi depus de Titu Maiorescu, care era şi avocat. După semnarea actului acestuia (12 iunie 1889) şi depunerea raportului medico-legal, iscălit de doctorii Şuţu şi Petrescu. Urmeaza celebrul interogatoriu pentru evaluarea stării psihice a pacientului.

  Iată interogatoriul lui Eminescu, în ospiciul din strada Plantelor, la 12 iunie 1889, cu trei zile înainte de moarte:

  „- Cum te cheamă?

  – Sunt Matei Basarab, am fost rănit la cap de către Petre Poenaru, milionar, pe care regele l-a pus să mă împuşte cu puşca umplută cu pietre de diamant cât oul de mare.

  – Pentru ce?

  – Pentru că eu fiind moştenitorul lui Matei Basarab, regele se temea ca eu să nu-i iau moştenirea.

  – Ce-ai de gând să faci când te vei face bine?

  – Am să fac botanică, zoologie, mineralogie, gramatică chinezească, evreiască, italienească şi sanscrită. Ştiu 64 de limbi.

  – Cine e Poenaru care te-a lovit?

  – Un om bogat care are 48 de moşii, 48 de râuri, 48 de garduri, 48 de case, 48 de sate şi care are 48 de milioane.”

  Trebuie să subliniem faptul că acest interogatoriu este construit în întregime pe modelul masonic al cifrelor. Are un anumit număr de cuvinte şi litere, corespunzând cifrelor masonice 48 şi 64. Răspunsul poetului a ridicat nenumărate semne de întrebare. Eminescu nu era cu siguranţă mason. Există ipoteza conform căreia Eminescu ar fi răspuns prin codul acesta masonic. Această ipoteză nu poate sta însă în picioare pentru simplu fapt că întregul interogatoriu se înscrie în criptologia masonică şi nu doar răspunsurile poetului. Este un interogatoriu fabricat în totalitate. Cu toate astea răspunsurile în cazul în care chiar aparţin poetului pot conţine un sâmbure de adevăr. Matei Basarab a fost întotdeauna domnitorul favorit al lui Eminescu, domnitor cu care se identifica. Se presupune că respectivul Poenaru chiar l-a lovit pe Eminescu cu o piatră în cap, eveniment ce este plasat în curtea sanatoriului.

  Petre Poenaru este un personaj real, era tenor, din familia mare a actorilor, aşadar lume frecventată de Eminescu. Nu era un străin, un oarecare, ci îl cunoştea pe poet. Nu se explică însă prezenţa acestuia la sanatoriu. Cât despre puşca umplută cu „pietre de diamant”, aminteşte de o baladă populară: „A plecat la vânătoare/ Să vâneze căprioare/ Căprioare n-a vânat/ Şi el singur s-a împuşcat/ Cu un pistol de diamant/ Cu gloanţe de briliant.” Iată‑l pe Eminescu pus în postura vânătorului care se vânează singur, care cade în propria-i cursă. Teorie aberantă care nu poate sta în picioare. Eminescu nu putea calcula aceste răspunsuri după canoanele masonice pur şi simplu pentru că nu putea anticipa întrebările. Şi dacă am accepta ipotetic că Eminescu a făcut respectivele calcule şi a răspuns în funcţie de fiecare întrebare aceasta ar demonstra un singur lucru: deplinătatea facultăţilor mentale ale poetului.

  În condiţii normale, în care incidentul cu Poenaru ar fi real parchetul ar fi trebuit sesizat din oficiu şi ar fi trebuit interogat şi autorul prezumtiv al crimei, numitul Petre Poenaru. Nu există un asemenea interogatoriu.

  Trei zile mai târziu Eminescu moare subit. Doctorul Vineş care a fost de faţă în acel moment avea să povestească în 1926 exact cum s-au petrecut lucrurile: „Eminescu se aşează pe pat şi peste câteva minute cade într’o sincopă şi moare imediat”. Varianta oficiala asupra morţii lui Eminescu este însa demenţa paralitică. Înainte de a analiza puţin moartea lui Eminescu să luăm în discuţie perioada 1884-1889, perioadă numită “de mare întunecime” a creaţiei eminesciene. Mărturiile din epocă atestă însă contrariul.

  Cei care l-au vizitat pe Eminescu la Botoşani vorbesc de o puzderie de hârtii scrise de către poet, unele luate de A.C. Cuza şi descifrate, altele luate de rudele poetului. Chiar în strada Plantelor, în mai-iunie 1889, vizitatorii lui Eminescu bolnav vorbesc de maldăre de hârtii scrise de către el, aruncate la coş, ori măturate de femeia de serviciu. Argumentul „creativităţii” cade dintr-un condei în faţa abundenţei de mărturii documentare şi, cu el, diagnosticul medical. Într-adevăr, un „paralitic general”, un „abulic în ultimul grad”, aceştia sunt pacienţi care nu mai creeză, nu mai fac diferenţa între viaţă şi vis, etc.

  Alexandru Vlahuţă vizitându-l în spital, îl găseşte comunicabil, pregătit să scrie poezii.

  Ilarie Chendi, care a stat în gazdă pe strada Ştirbei Vodă, nr.72, pe lângă Cişmigiu, la aceeaşi adresă pe care o avusese şi Eminescu în anii ’80 ai secolului trecut va povesti cum bătrânele gazde, nişte nemţi, încep a-şi aduce aminte: „Şi mi-au spus, între altele, că după moartea lui Eminescu, care a avut loc în 1889, au venit la dânşii 2 domni care erau prietenii lui Eminescu şi, împachetând toată sărăcia rămasă în urma lui, au umplut 2 cufere cu cărţi şi cu manuscrise şi au plecat”.

  „Legendele” eminesciene vorbesc, însă, până astăzi de „caiete” cu poezii ale poetului, pierdute, furate, ascunse în această perioadă. Biografii săi trec sub tăcere până şi faptul că în buzunarul de la haina în care şi-a dat duhul, în 15 iunie 1889, se aflau scrise de mâna lui poeziile „Viaţa” şi „Stelele în cer”.

  Prima criză a lui Eminescu din 1883-1884 când a fost internat la Dr. Şuţu, apoi la Ober Doebing lângă Viena cât şi recidiva din 1886-1887, internat la Mânăstirea Neamţului, institutul pentru alienaţi, corespund unei psihoze maniaco-depresive, în amândouă cazurile a părăsit spitalul aproape complet restabilit, cu facultăţile intelectuale normale.

  În 1887 medicii din Iaşi, Dr. Iuliano Bogdan (semnat doctor de Paris), Hynek, dar mai ales doctorului Francisc Iszac au pus diagnosticul unei alienaţii mentale provocată de gome sifilitice pe creier şi la picioare, începând un intempestiv tratament antisfilitic, cum se făcea pe atunci, cu fricţiuni de mercur, în doze enorme cu efecte de-altfel nule în sifilisul nervos (oare de ce nu ştia acest lucru doctorul Izsac?), dar cu urmări catastrofale toxice.

  Încă din Renaştere se ştia, însă cum povesteşte Benvenutto Cellini că şi-a tratat cu fumigaţii de mercur boala galică, dar că efectul privea doar stadiul primar sau secundar, mai puţin pe cel terţiar şi deloc sifilisul localizat cerebral.

  Supradozajul medicamentos a jucat un rol nefast în evoluţia bolii poetului. De altfel, interesarea sistemului nervos central în intoxicaţia cronică cu mercur explică modificările de comportament, depresiune mintală, insomnie şi câteodată halucinaţii, care după cum ştim au dominat tabloul simptomatic după 1887.

  Cum reiese din notele doctorului Vineş, starea lui Eminescu s-a agravat în clinică, astfel că i-a apărut o stare delirantă cu dureri în tot corpul, tremurături, încetinirea reflexelor pupilare (la internare, normale), tulburări grave sfincteriene, abolirea reflexelor osteo-tendinoase (la internare exagerate) toate simptome explicate după noi prin injecţiile de mercur ce le primeşte în clinică, fără rezultat asupra bolii psihice, dar cu grave efecte secundare.

  După cum se ştie, lui Eminescu i s-a făcut autopsia în ziua de 16 Iunie 1889, existând un raport depus la Academie. Acesta este nesemnat.

  Autopsia evidenţiază „o degenerescenţă grasă a pereţilor cordului, deveniţi fragili şi galbeni, şi prezenţa unor plăci întinse şi proeminente atât la baza valvulelor aortice, cât şi pe faţa interioară a aortei anterioare. În fine, din partea hepatului şi a rinichilor s’a observat asemenea o degenerescenţă granulo-grasoasă considerabilă”. Dacă modificările la nivelul aortei aparţin unei ateromatoze incipiente, deloc neobişnuite, rinichii albi cât şi modificările ficatului sunt caracteristice pentru o gravă intoxicaţie mercurială.

  Creierul lui Eminescu este uitat pe fereastră, în soare şi, după câteva zile de nefixare, este trimis lui Gh. Marinescu, pentru a fi examinat. Subliniem faptul că, în 1889 Marinescu avea 26 de ani, fiind începător, asistentul lui Babeş. Dacă prof. Babeş nu a primit creierul, pot fi avute în vedere două posibilităţi: ori cazul prezenta interes numai pentru curiozitatea tânărului asistent, ori -şi aceasta este ipoteza spre care închinăm- pe undeva, anumiţi oameni, să nu spun o „întreagă protipendadă, se temeau de diagnosticul severului prof. Victor Babeş”

  Gh. Marinescu declara despre creierul poetului, mulţi ani mai târziu: „Creierul mi s’a adus dela Institultul Şuţu într’o stare de descompunere care nu permitea un studiu fin al structurii circumvoluţiunilor. Putrefacţia era datorată faptului căldurii celei mari, probabil că s’a scos prea târziu după moarte… Creierul era în adevăr voluminos, circumvoluţiunile bogate şi bine dezvoltate şi prezenta ca leziuni macroscopice o meningită localizată la lobulii anteriori… Din nenorocire creierul, fiind, cum am spus, descompus, nu am facut studiul istologic, ceea ce e o mare lacună… Sărmanul Eminescu! Nu a avut parte nici de acest studiu anatomic, care, fie zis în treacăt, nu ştiu dacă s’a făcut în bune condiţiuni altor literaţi distinşi cari ca şi dânsul au murit de paralizie generală”.

  Eminescu nu a murit însă de paralizie generală, Gheorghe Marinescu se înşelase. Punând cap la cap toate dovezile strânse ani de zile, Ovidiu Vuia scrie: „Concluziile mele, ca medic neuropsihiatru, cercetător ştiinţific, autor a peste 100 de lucrări din domeniul patologiei creierului, sunt cât se poate de clare. Eminescu nu a suferit de lues şi nu a avut o demenţă paralitică.

  În ceea ce priveşte alcoolismul, acesta nici nu intră în discuţie. Presupusul sifilis al lui Eminescu este scos din mâneca imposturii şi botezat ad-hoc congenital”.

  Concluzii: Aşadar, Eminescu a fost scos din viaţa publică şi declarat nebun pentru că atitudinea lui pentru unirea ţării mamă cu Ardealul nu era bine văzută de conducerea de atunci a României, de junimiştii P.P. Carp şi Titu Maiorescu care încercau din răsputeri încheierea unei alianţe militare cu Germania şi Austro-Ungaria. De remarcat în acest sens este o scrisoare a lui PP. Carp către Titu Maiorescu în care îi atrage atenţia: „Şi mai potoliţi-l pe Eminescu”. Iar Maiorescu l-a „potolit”, fabricându-i nebunia şi scăpând astfel de o voce „periculoasă”, care îl contrazicea tot mai des. Evident că la baza asasinării lui Eminescu a stat Francmasoneria şi evreimea care se simţeau în pericol tot mai mare ca urmare a atacurilor lui Eminescu şi a deconspirării de către o voce credibilă şi îndrăgită a acţiunilor lor antinaţionale şi anticreştine.

  Astfel, Eminescu a fost scos din viaţa publică între 1883 şi 1889, anul asasinării sale, fiind declarat nebun şi ca urmare incapabil de a mai crea ceva. Ori, mărturiile din acea perioadă ne arată un Eminescu în plină creaţie, lucru care nu ar fi fost posibil dacă era nebun, căci un nebun e rupt de contactul cu realitatea şi nu mai simte nevoia de creaţie. Aşadar, creaţia artistică din acea perioadă, însoţită de numeroasele dovezi (ale medicilor şi prietenilor) ale sănatăţii sale mintale ne arată faptul că Eminescu a fost asasinat printr-un proces lent de otrăvire.

  Asasinarea lui Eminescu a continuat şi continuă şi în prezent prin trecerea sub tăcere a activităţii sale de jurnalism politic, a atitudinilor sale naţionaliste şi antiiudeo-masonice. Continuă prin prezentarea sa în şcoli în mod voit deformat, în ipostază numai de poet genial, sărac şi fustangiu. Continuă şi prin eliminarea din opera sa poetică a acelor poezii cu caracter profund naţional cum ar fi versiunea adevărată a poeziei „Doina”. Continuă prin atacurile tot mai dese şi abia disimulate ale aşa-zisei elite culturale române. Continuă prin atacurile tot mai neruşinate ale comunităţii evreieşti din ţară şi din afara graniţelor. Dar, cel mai mult continuă prin lipsa noastră de cinstire a marelui român Mihai Eminescu, prin lipsa de informare asupra operei, a luptei şi a dorinţelor sale pentru neamul românesc.

  http://www.miscarea.net/1-de-ce-trebuia-asasinat-eminescu.htm

  http://www.frontpress.ro/2014/06/de-ce-trebuia-asasinat-eminescu.html

  http://mihai-eminescu.ro/

  Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a hotărât că a fost vorba despre discriminare în cazul înlăturării economistului Radu Golban din postul de profesor asociat al Universității de vest Timișoara. Conducerea UVT îi desfăcuse contractul de muncă lui Golban după ce apăruse public un text în care el arăta că Germania are o mare datorie în bani față de România.

  Conform datelor din dosarul de la CNCD, motivul – invocat atunci – pentru care economistului i-a fost desfăcut contractul de muncă, se regăsește în Procesului Verbal al Ședinței de Consiliu al Facultății de Științe Politice de la UVT, din data de 23.10.2012, în care este consemnat faptul că Departamentul de Științe Politice “nu dorește colaborarea cu această persoană pentru (sic-n.r.) articolele scrise în presă împotriva Germaniei“. Ulterior, Universitatea a arătat că nu acesta era motivul concret al încetării contractului cu Golban, ci restrângerile de activitate, prin care orele plătite porfesorilor asociați – cum era și Radu Golban – le-au fost atribuite cadrelor didactice titulare din instituție.

  Având pe masa de deliberări reclamația fostului profesor asociat dar și punctul de vedere al universității timișorene, cu cele două componente, CNCD a decis:

  ”1. Constatarea existenței unui tratament diferențiat, discriminatoriu potrivit art. 2 alin 1 și art. 7 lit. a) din O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;

  2. Sancționarea Universițătii de Vest Timișoara, reprezentată legal de domnul Rector prof. univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea, cu amendă contravențională în valoare de 2000 lei, pentru faptele prevăzute de art. 7 lit. a) al O.G. 137/2000, republicată, conform art. 26 alin. 1 al O.G. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelorde discriminare, republicată.”

  Consiliul a reținut că Radu Golban a reclamat încetarea raporturilor sale de muncă cu UVT, nu din vreo pricină profesională ci din cauza activității sale publicistice care ar aduce atingeri Germaniei.

  Economistul a arătat că libertatea de exprimare a gândurilor și a opiniilor nu poate prejudicia viața profesională, personală ori demnitatea persoanei și a considerat că este discriminat.

  Privind sancționarea faptelor de discriminare, CNCD a avut în vedere ”prevederile directivelor Uniunii Europene în domeniu, care solicită statelor membre Uniunii Europene aplicarea de sancțiuni efective, proporționale și descurajante”.

  Hotărârea CNCD poate fi atacată printr-un proces în Justiție.

  http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2014/06/16/concedierea-lui-radu-golban-pentru-opiniile-critice-despre-germania-considerata-discriminare/

  http://www.corectnews.com/politics/frica-de-merkel-naste-monstrii

  http://www.realitatea.net/un-leu-puternic-nu-inseamna-altceva-decat-sa-exportam-forta-de-munca-spune-radu-golban_1172921.html

  http://www.realitatea.net/economist-germania-si-a-platit-datoriile-de-razboi-fata-de-uniunea-sovietica-cu-averea-din-romania_1172918.html

  http://www.realitatea.net/radu-golban-despre-datoria-istorica-a-germaniei-catre-romania-e-un-subiect-ingrat_1172914.html

  http://www.realitatea.net/problemele-din-zona-euro-similare-cu-cele-ale-germaniei-in-timpul-celui-de-al-treilea-reich_1172932.html

  http://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/radu-golban-datoria-germaniei-nu-s-a-prescris-in-octombrie-92050

  http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2011/12/15/inca-o-tradare-nationala-parlamentul-renunta-la-datoria-de-19-miliarde-de-euro-a-germaniei-la-indemnul-bnr-si-un-adevar-istoric-mircea-vulcanescu-omul-de-stat-din-spatele-acestei-datorii-istorice/

  Deja cu mult timp în urmă, anunţam că asta se va întâmpla: suntem în faza finală a unui proces de acum se pare ineluctabil, introducerea de restricţii privind libera circulaţie în interiorul UE. Practic, un prim mare atac la una dintre ceea ce era până acum definit drept setul libertăţilor fundamentale.

  Trei lideri europeni fac declaraţii clare în acest sens, deschizând calea discuţiilor care vor avea loc la Summitul de la Bruxelles la finele acestei luni (26 şi 27 iunie):

  Este adevărat că trebuie să avem libertatea de a merge oriunde în Europa pentru a munci, dar nu trebuie să existe libertatea de a profita pe nedrept de sistemele de protecţie socială…Credem că UE trebuie să se schimbe, dând astfel un răspuns neliniştilor cetăţenilor săi

  David Cameron, Prim Ministru al Marii Britanii

  Pentru a păstra libertatea de mişcare, avem nevoie de echitate pe piaţa muncii. Aceasta înseamnă să facem faţă abuzurilor care o ameninţă…

  Mark Rutte, Prim ministru al Olandei

  Suntem în favoarea libertăţii de mişcare, dar vrem să facem totul pentru a împiedica să se abuzeze de ea. Şi, din acest punct de vedere, Mara Britanie, Germani şi alte ţări merg în acelaşi sens…

  Angela Merkel, cancelarul Germaniei

  Chestiune juridică, tehnică sau politică? Ca orice problemă europeană, răspunsul este foarte complex şi, aşa cum se petrece de obicei, poţi avea la îndemână seturi diferite de argumente, din nefericire toate la fel de valabile.

  Juridic, libera circulaţie a persoanelor este unul dintre principiile care figurează în Tratatul de la Roma din 1957, la articolul 48. Împreună cu libera circulaţie a mărfurilor formează prima dintre libertăţile fundamentale, libertatea de circulaţie, noţiune care stă la baza formării pieţei interne unice. Numai că, în acelaşi art.48, există menţionată şi posibilitatea restrîngerii libertăţii de circulaţie sub rezerva unor limitări justificate de raţiuni de ordine publică.

  Ce înseamnă exact „raţiuni de ordine publică”? Juridic, termenul general de referinţă îl reprezintă decizia Curţii Europene de Justiţie (28 oct. 1975) în faimosul caz Ruttli. Decizia respectivă este extrem de importantă deoarece constituie acum jurisprudenţă în domeniu, cu următoarele elemente esenţiale: a. restrângerea libertăţii de circulaţie se face prin decizia unui judecător naţional prin respectarea prevederilor europene şi are un caracter strict individual; b. în orice proces de acest tip, trebuie respectat principiul fundamental enunţat în art.48 al Tratatului de la Roma, în consecinţă trebuind „să fie anulată orice discriminare pe bază de naţionalitate în ce priveşte locurile de muncă, salariul sau orice altceva ţine de condiţiile de lucru …precum şi dreptul pentru toţi cetăţenii de a se deplasa liber pe teritoriul statelor membre, să locuiască pe teritoriul acestora pentru a putea exercita o muncă remunerată şi să rămână să locuiască acolo după încheierea muncii respective”.

  Cel mai important, decizia Curţii Europene de Justiţie precizează că „un stat membru nu poate pronunţa, în raport cu cetăţeanul unui alt stat membru…decât restricţii limitate de sejur teritorial decât în cazul în care asemenea restricţii pot fi pronunţate şi în raport cu proprii lor cetăţeni ”.

  Clar? Aproape. Să nu uităm că există deja o breşă perfect exploatabilă juridic în condiţiile actuale. Dacă vă mai amintiţi, în Tratatele de aderare pentru fiecare dintre noile state în UE era precizat faptul că statele membre îşi rezervau dreptul de a dispune de o perioadă de pânâ la 7 ani pentru protecţia propriilor pieţe naţionale de muncă, „în cazul în care piaţa muncii din ţările respective este afectată de perturbări care ar fi susceptibile să pună serios în primejdie nivelul de viaţă sau capacitatea pieţei muncii într-o zonă sau într-o meserie anume”.

  Atenţie, prevederea respectivă – folosită din plin de toate statele membre ale Vechii Europe – nu a fost niciodată pusă în discuţie, negată şi cu atît mai puţin considerată drept ilegală în raport cu decizia Curţii Europene de Justiţie şi nicidecum contrară regulii fundamentale care ar fi trebuit să aplice în mod egal regulile pieţei unice interne…

  Decizie politică, veţi spune. Pe bună dreptate, căci aşa a fost. Şi atunci, există oare vreo garanţie că nu, tot prin voinţă politică, s-ar putea adăuga spre exemplu o extensie a perioadei aceleia de 7 ani, exact în numele aceluiaşi principiu, expulând rând pe rând toţi cei cre ar fi consideraţi în situaţie ilegală?

  Se vorbeşte acum la Bruxelles despre o lovitură combinată: măsuri imediate pentru restrângerea imigraţiei economice, internă şi din surse externe, precum şi demararea (cu foarte mari şanse de succes) a unei formule legislative noi, mult mai complexe, unele voci susţinând că este posibil să se aducă (din nou) în discuţie principiul “cotelor maximal admise”, ceva inspirat de modelul elveţian în domeniu.

  Am participat ieri la o asemenea discuţie. Dincolo de problemele recurente (criză care a afectat mai profund decât s-a crezut pieţele muncii, şi aşa sensibilizate şi dezechilibrate de procese demografice ireversibile care pun o povară aproape insuportabilă pentru sistemele de protecţie socială din multe ţări membre UE), totul se centra pe întrebarea dacă, da sau nu, Uniunea Europeană poate imagina un sistem legislativ coerent care să răspundă unei ameninţări considerate absolut reale.

  Presiunea este reală şi va fi puternic amplificată, în viitorul imediat, de agitaţia exact pe această temă care va fi provocată în Parlamentul European de grupurile extremiste şi populiste. Poate de aici urgenţa pe care o resimt unii şefi de state şi guverne să o ia înaintea valului şi să fie ei – adică structurile proeuropene – care să vin cu ceva care să semne cu o soluţie de depanare.

  Din nefericire, greu de înţeles acum care ar putea fi măsurile concrete cuprinse într-o eventuală iniţiativă legilsativă, fără ca asta să altereze serios spiritul tuturor Tratatelor europene. Dar, de cealaltă parte, sigur că situaţia de pe pieţele muncii tinde să se degradeze şi deja începe să creeze probleme politice interne îndestul de seriose încât să motiveze, spre exemplu, poziţia până acum absolut inflexibilă a Marii Britanii.

  O logică extrem de complicată şi care, într-un fel anume, îi este defavorabilă candidatului de acum la Preşedinţia Comisiei Europene, Jan-Claude Juncker, aducând un oarece plus de argumente soluţiei pe care o poate reprezenta Michel Barnier, al doilea pe lista alegerilor interne din PPE şi specialistul incontestabil al Europei în problematica pieţei unice.

  http://adevarul.ro/international/europa/europa-incep-jocurile-murdare-1_53980f210d133766a87a9bb0/index.html

  Liderii Germaniei, Marii Britanii, Olandei şi Suediei au convenit să ia măsuri împotriva exceselor migraţiei româneşti. În ţară, responsabilii politici se fac că nu înţeleg.

  Reuniunea de la Harpsund a fost deja amplu comentată. La începutul acestei săptămâni, Angela Merkel, David Cameron şi Mark Rutte au fost invitaţi de prim-ministrul Suediei, Fredrik Reinfeldt, la reşedinţa sa de vară pentru a discuta subiectul spinos al preşedinţiei Comisiei Europene.

  Conform declaraţiilor ulterioare, cancelarul Germaniei a dejucat ”ambuscada” anti-federalistă, reafirmând mai ferm ca niciodată susţinerea sa pentru Jean-Claude Juncker: ”Am spus că Juncker este candidatul meu, că sper că va deveni preşedinte al Comisiei. Am spus acest lucru în Germania, îl repet şi aici.” În legătură cu ameninţările britanice legate de ieşirea din Uniunea Europeană, cancelarul a mai spus: ”Nu putem lăsa pe planul al doilea ceea ce reprezintă spiritul european. Or, ameninţările nu fac parte integrantă din acest spirit. Nu în felul acesta procedăm de obicei.”

  Cu toate acestea, toţi observatorii sunt de acord că Angela Merkel va fi nevoită să facă la rândul ei concesii. Tocmai ”spiritul european” o obligă să ofere lui David Cameron o compensaţie. Nu ştim care a fost conţinutul discuţiilor, dar la aceeaşi conferinţă de presă comună, desfăşurată la Harpsund, premierul britanic a anunţat ceea ce i-ar reveni ca victorie în urma acestei reuniuni restrânse: ”Am convenit ca să lucrăm împreună pentru a combate excesele libertăţii de mişcare. Este adevărat că trebuie să fim liberi să călătorim în întreaga Europă în căutarea unui loc de muncă, dar este la fel de adevărat că nu trebuie să profităm nelegitim de sistemele de protecţie socială” . (AFP)

  Punctul de vedere al lui David Cameron a fost susţinut şi de premierul Olandei, Mark Rutte: ”ca să putem menţine libertatea de mişcare avem nevoie de echitate pe piaţa muncii. Or, asta înseamnă să combatem abuzurile care o ameninţă”. Iar ca semn că reuniunea de la Harpsund a ajuns la un acord solid în această privinţă, cancelarul Angela Merkel a spus la rândul ei. ”Ne pronunţăm în favoarea liberei circulaţii, dar trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a curma abuzurile. Şi din acest punct de vedere Marea Britanie, Germania şi alte ţări merg în aceeaşi direcţie”.

  Nu se ştie exact ce conţinut ar putea să aibă acest acord privind limitarea turismului pentru beneficii sociale. Dar este cert că măsurile care ar putea fi luate de statele naţionale ar putea fi atacate de Comisia Europeană, ceea ce pretinde ca viitorul preşedinte să fie el însuşi parte a acestei înţelegeri. Jean-Claude Juncker spunea nu demult că „nu va cădea în genunchi” în faţa nimănui, dar se pare că ar putea fi nevoit să renunţe la puritatea principiilor sale europene.

  Dacă problema occidentului este cum să împace propriile principii cu realitatea practică, pentru români situaţia pare şi mai complicată. La Bucureşti nu se discută niciodată acest subiect cu sinceritate. Dacă premierul Victor Ponta a admis în presa occidentală (CNN si BBC) că există abuzuri pe care nu le aprobă, în ţară nu a discutat deloc această problemă. Aici, de la stânga la dreapta, s-a constituit un cor care vituperează „populismul”, „extremismul” şi celelalte plăgi care s-ar fi abătut asupra Occidentului. Nimeni nu pare să vadă că modul acesta de a încuraja migraţia lipsită de responsabilitate este o problemă naţională mai înainte de a fi una europeană. Dacă cei mai importanţi lideri din Europa se întrunesc pentru a lua măsuri împotriva migraţiei româneşti, politica românească decade total din demnitatea ei.

  PSD a defilat în campania europeană cu un slogan interesant: „Mândri că suntem români”. În ciuda a ceea ce s-a spus mereu cu superficialitate, acest slogan a părut să fie un fel de a spune Europei că românii vor înfrunta oprobriul european şi vor continua această migraţie iresponsabilă. În realitate a spune că sunt „mândri” înseamnă doar a-şi face curaj. Nimeni nu pare să fi gândit măcar o clipă că mândria adevărată înseamnă sacrificiu personal, statornicie şi efort perseverent. În realitate, dacă e de criticat ceva la sloganul campaniei europene a PSD nu e naţionalismul (inexistent), ci sensul corupt al „mândriei”.

  Din nefericire pentru politica românească „dreapta” nu a gândit nici ea la acest subiect şi s-a complăcut în tăceri complice, mulţumindu-se la rândul ei să condamne „populismul” vest-european. Ba mai mult „dreapta” a crezut mereu că poate trage beneficii electorale de pe urma migraţiei europene. Cu toţii au ales, de fapt, varianta cea mai facilă de a părea democraţi. Dar dacă stânga defilează cu un concept corupt al mândriei şi pare fără leac, dreapta ar mai putea încă să-i recupereze sensul ei autentic: iată un program politic într-un singur cuvânt.

  http://www.dw.de/acordul-de-la-harpsund-privitor-la-rom%C3%A2ni/a-17701981

  http://www.cotidianul.ro/triumful-doamnei-merkel-si-ipocrizia-integrarii-223201/

  http://www.cotidianul.ro/europa-lor-si-somajul-nostru-223126/

  Apreciază

 17. geo said, on iunie 16, 2014 at 10:19 am

  A simple question for them who believe #Russia invaded #Ukraine
  If Russia invaded Ukraine,
  why refugees don’t run towards #Kiev??
  Why do they run towards aggressor Russia????
  WAKE UP people dont trust your Goverment and your puppet Media blindly…..
  WAKE UP

  bing translator:

  O întrebare simplă pentru ei care cred #Russia au invadat #Ukraine
  În cazul în care Rusia invadat Ucraina,
  ce refugiaţii nu alerga spre #Kiev??
  De ce le conduc spre agresor Rusia???
  WAKE UP oamenilor nu au încredere în guvernul dumneavoastră şi dumneavoastră marionetă Media orbeşte…
  trezeşte-te

  Column of Ukrainian technique carries boxes with rockets for „Grad” in Amvrosievka, 12.06.2014.

  A day later the missiles fly at civilians of Amvrosievka. 3 residents of the city will die, dozens of people will be injured. Destroyed more than 30 houses, market, station.

  Ukrainian Ministry of Defense in this crime will accuse militias of DPR.

  bing translator:

  Coloană de Ucraineană tehnica poartă cutii cu rachete pentru „Grad”, în Amvrosievka, 12.06.2014.

  O zi mai târziu rachete zbura la civili de Amvrosievka. 3 locuitorii oraşului vor muri, zeci de oameni va fi rănit. A distrus peste 30 case, piaţă, staţie.

  Ministerul ucrainean de apărare în această crimă va acuza miliţiile de DPR.

  Amvrosievka after shelling 15 06 2014

  bing translator:

  Amvrosievka după bombardamentul 15 06 2014

  Apreciază

  • valentin said, on iunie 16, 2014 at 1:28 pm

   fiara vrea sa distruga resursele tarilor ortodocse ca sa oblige pe ortodocsi sa accepte cip-ul. restul tarilor sunt mult mai usor de manipulat. numai ortodoxia se opune cu puterea de a rezista.
   inca nu s-a intamplat ce a zis pr. paisie

   vor fi la televizor stiri, in timpul nostru despre asta.

   Apreciază

   • valentin said, on iunie 16, 2014 at 1:29 pm

    tarilor ortodoxe.
    Nu sunt intr-adevar tari ecumeniste in ciuda faptului ca ierarhii au fost corupti. Sunt tot tari ortodoxe pentru ca isi iau cuvantul de folos si pentru mantuirea sufletului tot de la preotii care au ramas credinciosi.

    Apreciază

 18. geo said, on iunie 16, 2014 at 11:23 am

  Ucraina cumpara gaz de la rusi la un pret si il vindea in Europa la un pret superior diferenta intrind in buzunarele magnatilor autohtoni…

  Apreciază

  • geo said, on iunie 16, 2014 at 11:39 am

   Today at 10:00 (Moscow time), in full compliance with the effective contract, Gazprom switched Naftogaz of Ukraine to a prepayment of gas supplies.

   The decision was made owning to persistent non-payments by Naftogaz of Ukraine. The overdue debt of the company for the supplied Russian gas equals USD 4.458 billion: USD 1.451 billion – for November and December 2013 and USD 3.007 billion for April and May 2014.

   By the proforma invoice for June the payments also were not received. Starting from today the Ukrainian company will receive only prepaid volumes of Russian gas.

   http://www.gazprom.com/press/news/2014/june/article193462/

   Ce bine era daca le taia gazul iarna trecuta…

   Apreciază

  • geo said, on iunie 16, 2014 at 12:20 pm

   Europenii, culmea, din tarile care sprijina Kievul, iar or sa aiba probleme – crede cinava ca Ucraina nu va fura din gazul lor?

   Apreciază

 19. geo said, on iunie 16, 2014 at 11:32 am

  25,000 Displaced East Ukrainians Take Refuge in Soviet-Era Resort Town

  Called the “Little Switzerland” of the Donetsk region, Svyatogorsk is also known locally as a children’s resort and a place of pilgrimage.

  But now, with fierce fighting between pro-Russia rebels and the Ukrainian army in the surrounding areas, the history of Soviet-era holiday encampment has taken a tragic turn as thousands flock to the isolated enclave of safety.

  At least 25,000 displaced east Ukrainians have taken refuge in the Svyatogorsk, which normally has a population of less than 5,000, Elena Petryaeva, the Deputy Governor of Donetsk province told VICE News.

  https://news.vice.com/article/25000-displaced-east-ukrainians-take-refuge-in-soviet-era-resort-town

  bing translator:

  Numit „Mica Elveţie” din Regiunea Donetsk, Svyatogorsk este, de asemenea, cunoscut local ca staţiune de copii şi un loc de pelerinaj.

  Dar acum, cu luptă acerbă între Pro-Rusia rebelii şi Armata Ucraineană în zonele înconjurătoare, istoria de tabără de vacanţă epoca sovietică a luat o intorsatura tragica cum mii se înghesuie enclava izolate de siguranţă.

  Cel puţin 25.000 Est strămutate ucrainenii au luat refugiu în Svyatogorsk, care în mod normal, are o populaţie de mai puţin 5.000, Elena Petryaeva, guvernatorul adjunct al provinciei Donetsk spus VICE News.

  Apreciază

 20. geo said, on iunie 16, 2014 at 11:40 am

  Ukrainian Army fighting for dead Hitler against dead soldiers from WW2.

  Armata ucrainiana distruge trecutul:

  Apreciază

 21. geo said, on iunie 16, 2014 at 11:50 am

  And this is one of the reasons why Ukraine’s army wont stop genocide. Shell cant wait to start fracking in Eastern Ukraine

  Şi acesta este unul dintre motivele de ce Ucraina pe armata nu se va opri genocidul. Shell nu pot să aştept să înceapă fracking în Ucraina

  http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ro&a=http%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2F2014-06-03%2Fukraine-crisis-forces-shell-to-halt-shale-wells-in-restive-east.html

  Apreciază

 22. Iones said, on iunie 16, 2014 at 12:09 pm

  „Talmudul. Cartea sfanta a evreilor”
  http://www.librarie.net/p/107320/Talmudul-Cartea-sfanta-evreilor

  Americanii se pregătesc pentru ce e mai rău: „Un viitor 11 Septembrie va avea loc!”
  http://www.antena3.ro/externe/americanii-se-pregatesc-pentru-ce-e-mai-rau-un-viitor-11-septembrie-va-avea-loc-257197.html

  Apreciază

 23. geo said, on iunie 16, 2014 at 12:24 pm

  Realizarile politicii externe americane:

  Lebanon: US wanted a new Middle-East. Fail.
  Iraq: US wanted to built a client-state. Fail.
  Afghanistan: US wanted to eliminate the Taliban. Fail.
  Pakistan: US wanted to eliminate the Taliban. Fail.
  Syria: US wanted to regime-change Assad. Fail.
  Egypt: US wanted to create a client state. Fail.
  Libya: US wanted to create a client state. Fail.
  Chechnia: US wanted to subvert Russia and control the Caucaus. Fail.
  Georgia: US wanted to subvert Russia and control the Caucasus. Fail.
  KSA: US wanted an alliance with KSA over Syria. Fail
  Qatar: US wanted Qatari support over oil prices and Russi. Fail.
  Yemen: US wanted to destroy al-Qaeda. Fail.
  Somalia: 20 years ago the US wanted to take Somalia under control. Fail.

  http://vineyardsaker.blogspot.com.au/2014/06/russian-embassy-in-kiev-under-attack.html

  Zicea cineva undeva ca daca vrei sa gasesti cea mai mare aglomerare de timpiti din lume nu e nevoie sa mergi departe sau sa faci eforturi mari sa ii gasesti: mergi la guvernul SUA si dai peste ei…

  Apreciază

 24. kosk said, on iunie 16, 2014 at 1:11 pm

  ‘Ukraina’ Nazi Armydin ‘Garda Nationala’ simboluri si embleme naziste (runa SS Division Das Reich simbolul pagano/nazi Black Sun), Azov Battalion
  http://www.globalresearch.ca/the-kiev-regime-is-not-officially-a-neo-nazi-government/5384722

  Apreciază

 25. acelas said, on iunie 16, 2014 at 2:32 pm

  frate Vasile, te rog verifica la Manastirea Diaconesti daca e reala informatia ca de acolo s-ar fi raspandit indemnul catre rugaciune cu Acacatistul Maicii Domnului grabnic ajutatoare de catre cat mai multi pt saptamana aceasta – de la Sfantul Munte Athos ar fi venit acest comunicat catre manastirea Diaconesti. I s-a descoperit unui calugar de acolo pe Maica Domnului rugandu-se pentru Romania, caci ne-ar paste ceva grav in intervalul de o saptamana in care acum am intrat.

  verifica te rog.

  multumim.

  Apreciază

  • acelas said, on iunie 16, 2014 at 2:38 pm

   specificatia este : ceva chiar „foarte grav” – se va intampla in Romania in saptamana aceasta.

   .

   Apreciază

 26. acelas said, on iunie 16, 2014 at 2:45 pm

  abia acum m-am gandit ca s-a facut 1 an de la parintele Justin ..

  .

  Apreciază

  • acelas said, on iunie 17, 2014 at 9:06 am

   frate, spune te rog, ai verificat cumva?

   (informatia era destul de veridica, din partea cuiva care are o sora calugarita acolo, la Diaconesti)

   .

   Apreciază

   • saccsiv said, on iunie 17, 2014 at 9:44 am

    acelas

    Am intrebat, astept raspunsul.

    Apreciază

   • saccsiv said, on iunie 23, 2014 at 2:49 pm

    acelas

    Frate, cica e zvon.

    Apreciază

 27. […] „Dumnezeu a dat Citeste mai departe […]

  Apreciază

 28. […] NICOLAE PAULESCU: Camata, frauda si juramantul fals in TALMUD […]

  Apreciază

 29. […] NICOLAE PAULESCU: Camata, frauda si juramantul fals in TALMUD […]

  Apreciază

 30. Sluga netrebnica said, on ianuarie 24, 2017 at 9:05 pm

  „Preşedintele, cu ton aspru, i-a spus lui Gheronda că trebuie să pună mâna pe Evanghelie şi să jure. Gheronda Filaret l-a întrebat pe preşedinte ce carte e aceea, iar acesta i-a răspuns că este Evanghelia pe care creştinii jură punând mâna, pentru a dovedi că spun adevărul.

  Bătrânul Filaret i-a spus atunci preşedintelui: „Dacă este Sfânta Evanghelie, atunci vă rog să o deschideţi la capitolul 5, paragraful 34 de la Evanghelia după Matei şi veţi vedea că acolo sunt scrise următoarele cuvinte: «să nu vă juraţi nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este aşternut al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetate a marelui Împărat, nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru »” (Matei 5, 34-37).

  Preşedintele l-a pus pe aprod să deschidă Evanghelia, dar când a deschis-o …”

  Integral la sursa: https://sfantulmunteathos.wordpress.com/2012/09/19/gheronda-filaret-din-karoulia-1872-1962/

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: