SACCSIV – blog ortodox

Florin Stuparu: Din LUCRAREA ANTI CRESTINA a masonului MIHAIL KOGALNICEANU

Posted in FLORIN STUPARU by saccsiv on mai 25, 2014

e9432fccf28a953514f077b86e5e657a

Comisarul european M. K. a fost apoi căpetenia unioniştilor la 1859: membru în Comitetul Central al Unirii (tuturor vrăjmaşilor Românilor împotriva Românilor), a condus propaganda pentru unire în paginile Stelei Dunării (ziarul Lojei cu acelaşi nume), a indrumat lucrările Adunării ad-hoc a Moldovei. Dar lucrarea cea mai vrednică de pomenire a lui M. K. este, fără îndoială, aceea împotriva Bisericii lui Hristos, ca mînă dreaptă a fratelui său întru răutăţi Cuza Vodă, al cărui cuvînt de laudatio l-am săvîrşit nu cu multă vreme în urmă. Să ne aducem aminte ce scriam cu acel prilej despre lucrarea de nimicire a Sfintelor Mănăstiri Neamţu şi Secu. Căci, chiar dacă repetăm unele lucruri, e bine aşa, pentru a ne lămuri cine au fost „înaintaşii” noştri (iar mai bine zis înaintaşii celor care le sînt acum urmaşi). Deci să citim iarăşi din cronica ieromonahului Andronic Popovici:

„Deci tot în anul 1859, octombrie 18, mergînd din nou la Mănăstirea Neamţului şi sfătuindu-se cu Sofronie Vîrnav şi cu ajutorii săi, ministrul bisericesc Alexandru Tiriachiul a mers la părintele stareţ Gherasim şi a început a zice: Să porunceşti a scoate afară din soborniceasca biserică pravila ce se săvîrşeşte în limba slavonă! Iar stareţul nu s-a învoit nicidecum. Atunci ministrul, izbind cu pumnul de trei ori în masa din casa stareţului, a strigat la sfinţia sa: Numaidecît să săvîrşeşti această bună voire şi hotărîre a guvernului! Şi părintele stareţ i-a spus lămurit că el nu este pus stareţ ca să strice rînduielile mănăstirii, ci ca să le păzească nestrămutate, precum sînt aşezate de Preacuviosul Părintele nostru Stareţ Paisie Velicicovschi, arătînd şi către icoana Preafericitului Stareţ cu mîna. Şi aşa, ieşind ministrul şi cu comitetul din chiliile stăreţeşti cu multe [ameninţări] tirăneşti, au mers cu toţii în soborniceasca biserică şi – cu mare obrăznicie, şi cu vorbe tiraneşti, şi rîsuri – au început a smulge din strană sfintele cărţi slavoneşti. Şi, scoţîndu-le pe acestea afară, s-au pus îndată prin trăsuri şi au alergat şi la Mănăstirea Secului întru aceeaşi zi, făcînd şi acolo aceeaşi batjocură în biserica lui Dumnezeu.

Apoi, tot întru această vreme, au luat de la mănăstire şi maşina tipografică cu toate instrumentele, întru o zi de Duminică, nelăsînd nici măcar pînă ce se va sfîrşi cartea slujbei Dumnezeieştii Liturghii, care atunci începuse a se tipări. Şi încă Mihail Kogălniceanu îi silnicea pe părinţii tipografi ca să o desfacă şi să o încarce ei înşişi, dar părinţii nu s-au învoit a face aceasta nici într-un chip, ci se rugau neîncetat să se milostivească şi să lase maşina măcar pînă ce se va isprăvi de tipărit Liturghia, din care abia o duiumă era gata. Însă ei nu numai că nu s-au milostivit a lăsa lucrul cel drept al soborului, ci îndată au adus jidovi, care au desfăcut maşina şi au încărcat-o, luînd-o în folosul lor şi suduindu-i pe călugări tot de cruci şi de răscruci. Asemenea, tot cu tiranie au luat şi instrumentele legătoriei şi ale turnătoriei [de litere], încă şi un teanc nou de hîrtie pentru tipărit; şi maşinile de lucrat postavul trebuitor pentru hainele soborului acestei lavre. […]

Apoi în anul 1860, Sofronie Vîrnav a bătut telegraful din tîrgul Piatra, cerînd de la guvern voie grabnică să surghiunească din sobor pe cîţi părinţi va voi el; şi a dobîndit putere nemărginită, prin mijlocirea lui Costică Cerchez, ce era înţeles cu dînsul mai dinainte. Şi aşa – luîndu-l pe ispravnicul de ţinut (ce era văr cu dînsul, anume Scarlat Vîrnav) şi venind în mănăstire cu mulţime de jandarmi, în 21 april – îndată fără de veste a închis sub caraul şapte părinţi proiestoşi. Iar părintele stareţ Gherasim şi cu tot soborul, văzînd această cumpliţie fără de omenie, s-a îngrozit foarte. Şi, nedumerindu-se ce este, s-a sfătuit cu părinţii duhovnici, şi au mers cu toţii împreună în arhondaricul cel mare al mănăstirii şi au început a-l ruga pe ispravnic să spună care e pricina de i-a închis sub arest pe acei părinţi aşa, nejudecaţi. Şi el a răspuns că lui aşa-i este poruncit şi numai comitetul din mănăstire ştie [de ce]. Deci părintele stareţ Gherasim l-a întrebat şi pe ticălosul Sofronie, fiind de faţă, ca să spună ce vinovăţie au făcut părinţii aceia puşi sub arest. Iar el, în faţa ispravnicului şi a altor persoane, a început a ocărî şi pe stareţul, şi pe toţi părinţii duhovnici cu cele mai mari defăimări. Şi îndată a pus jandarmi şi la uşa clopotniţei, hotărînd să nu mai suie nimeni la toacă sau la clopote fără învoirea ispravnicului. Asemenea, a pus şi împrejurul a toată mănăstirea vreo 40 de plăieşi cu puştile şi a scos vorbe în sobor că are să surghiunească 50 de călugări. Iar în 22 april – nejudecîndu-i pentru nimic pe acei şapte călugări, ci numai scoţîndu-le nume că sînt bostangii – i-a surghiunit cu nepovestite silnicii tirăneşti, înconjuraţi de jandarmi. Şi după aceasta, tot prin maşinăriile acestui ticălos Sofronie (întru acelaşi an 1860, la 20 iulie), s-a făcut judecată nedreaptă asupra preacuvioşiei sale părintelui nostru arhimandrit şi stareţ Gherasim, de către boierul Grigorie Cuza, moşul [unchiul] lui Alexandru Cuza, şi s-a şi scos din stăreţie.

Şi apoi, mergînd de două ori la Prea Sfinţitul Mitropolit Sofronie, acel Sofronie [Vîrnav] l-a rugat să-l hirotonească ierodiacon. Dar – neînvoindu-se nicidecum Mitropolitul la această cerere vicleană a lui, ştiindu-l nevrednic (pentru că mai făcuse şi vreo două ucideri) – el i-a proiectat îndată surghiunirea. Şi aşa – întru acelaşi an, luna lui noiembrie în 8 zile, în vremea Dumnezeieştii Liturghii – ministrul primar Mihail Kogălniceanu, şi Costică Cerchez şi alţi mulţi tovarăşi ai lor, mergînd la Mitropolie cu mulţime de jandarmi, l-au luat fără de veste cu tirănească neomenie pe Prea Sfinţitul Mitropolit, fără să-l mai lase să-şi pună ceva la cale sau să-şi ia cu sine pe cineva din tagma duhovnicească. Şi, punîndu-l întru o trăsură înconjurat de jandarmi cu săbiile scoase, l-au dus cu mare nemilostivire şi grăbire în surghiun la Mănăstirea Slatina. Şi tot atunci (întru a 14-a zi din noiembrie) – venind la mănăstire arhiereul Vladimir Suhopan şi ministrul bisericesc Alexandru Romalo, cu Gheorghe comandirul de ţinut cu ai săi jandarmi, şi punînd caraul de şase jandarmi deodată la chilia stareţului – a doua zi de noapte l-au dus înconjurat de jandarmi în surghiun la Sfînta Mănăstire Coşula, şi acolo l-au pus sub mare strajă.”

Multe ar mai fi de zis pentru această urîcioasă dihanie (care se lăuda că ar fi avut mai mult de 700 de femei, trecute pe carnet), dar trebuie să facem loc pozelor acelei deosebit de urîte statui din piaţa cu acelaşi nume.

   Cititi va rog mai multe la:

Din serialul „Ei nu sunt doar statui, trăiesc mai vii ca niciodată!” astăzi, cuvînt pentru Mihail Kogălniceanu

Cititi va rog si:

Ipoteza: FLORIN STUPARU A FOST UCIS?

Florin Stuparu: REVOLUTIA MASONICA de la 1848 in Principatele Romane

Florin Stuparu: SPIRU HARET – masonul fanatic ce a pus bazele invatamantului anti crestin in Romania

Florin Stuparu: PRINTESA EUROPA ŞI MINOTAURUL

 

 

50 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] „Deci tot în anul 1859, octombrie 18, mergînd din nou la Mănăstirea Neamţului şi sfătuindu-se cu Sofronie Vîrnav şi cu ajutorii săi, ministrul bisericesc Alexandru Tiriachiul a mers la părintele stareţ Gherasim şi a început a zice: Să porunceşti a scoate afară din soborniceasca biserică pravila ce se săvîrşeşte în limba slavonă! Iar stareţul nu s-a învoit nicidecum. Atunci ministrul, izbind cu pumnul de trei ori în masa din casa stareţului, a strigat la sfinţia sa: Numaidecît să săvîrşeşti această bună voire şi hotărîre a guvernului! Şi părintele stareţ i-a spus lămurit că el nu este pus stareţ ca să strice rînduielile mănăstirii, ci ca să le păzească nestrămutate, precum sînt aşezate de Preacuviosul Părintele nostru Stareţ Paisie Velicicovschi, arătînd şi către icoana Preafericitului Stareţ cu mîna. Şi aşa, ieşind ministrul şi cu comitetul din chiliile stăreţeşti cu multe [ameninţări] tirăneşti, au mers cu toţii în soborniceasca biserică şi – cu mare obrăznicie, şi cu vorbe tiraneşti, şi rîsuri Citeste mai departe […]

  Apreciază

 2. Iacoboaie Radu said, on mai 25, 2014 at 3:31 pm

  Dumnezeu să-l mântuiască pe mărturisitorul Florin Stuparu. A spus adevăruri pe care masoneria se străduia să le ascundă cât mai bine.
  Redau un comentariu mai vechi care merită mereu a fi reactualizat:

  ,,Pr. vasile said, on august 21, 2011 at 6:02 pm

  Masoneria este o organizatie criminala care pedepseste pe oricine o critica, indiferent ca a fost sau nu membru al organizatiei.

  Dar masonii trebuie sa stie ca oricate crime ar face, tot nu va putea sa opreasca pe marturisitori sa spuna adevarul. Si cu cat vor ucide ei mai multi marturisitori cu atat mai multi le vor lua locul. Pr. Vasile”

  Apreciază

 3. Iacoboaie Radu said, on mai 25, 2014 at 3:34 pm

  Dacă nu mă înșel există și o asemănare fizică între masonul Mihail Kogălniceanu și Vladimir Ilici Lenin, un mason comunist de mai târziu…

  Apreciază

  • vali said, on mai 26, 2014 at 9:45 am

   Da, este !

   Apreciază

  • Grigore said, on septembrie 6, 2020 at 9:03 pm

   Seamana precum seamana (h)artistii de azi. Cati nu stau cu barbi tunse si frizurile alea asezate stramb pe cap?

   Categoric frizura sau barba sunt si insemne ale unui grup. Grupurile de extrema dreapta poarta des cioc si hispanicii mustata. Rockerii au parul lung. Recunosti un rocker dupa cum e imbracat si parul lung. Cu mustata fratii Nutu, Vijelie, Guta,… mexicanii in general.

   Si pe vremea aia exista moda. Iar felul cum te imbraci si cum arati, la fel ca acum insemna ca simpatizezi cu anumite idei.
   MK, Cuza si Lenin poarta la fel mustata cu cioc din ala:
   http://www.capodopere2019.ro/the-official-portrait-of-alexandru-ioan-cuza.html
   Frizura lui Cuza e chiar moderna cu tunsoarea aia. Arata ca un tanar din zilele noastre, foarte modern si #rezist, genul vreau o tara ca afara.

   Inteleg de ce MK avea boala pe cartile in slavona, ca se dorea trecerea rapida la alfabetul latin peste tot.
   Dar nu inteleg de ce rezistenta la alfabetul latin, de ce aparau staretii alfabetul slavon???
   Dacii foloseau alfabetul latin desi erau slavi.

   Apreciază

 4. Alex said, on mai 25, 2014 at 3:45 pm

  Istorie adevarata. Am citit mai demult in revistele SCARA istoria prigonirii Sfintei Manastiri a Neamtului de catre masonii lui M.K. Trebuiesc daramati toti idolii impusi de catre satano-masonerie. Cuza, MK, Carol I, Ferdinand, tradatorii de tara (ca de neam nu poate fi vorba, fiind venetici) Carol al Ii-lea si Mihai I, partidele „nationale”, mitropolitul Miron Cristea(romanoctonul), Titu Maiorescu, Spiru C. Haret, Bratienii, Titulescii, Maniii samd.

  Apreciază

  • Iani said, on mai 25, 2014 at 8:47 pm

   Cred ca te-a cam luat valul, ai insirat aici cele mai mari personalitati ale istoriei moderne romanesti.

   Apreciază

  • Iani said, on mai 25, 2014 at 8:51 pm

   Carol I si Ferdinand ramane ca mari suverani si ctitori ai Romaniei mari, la fel si Bratienii (chiar daca batranul a fost mason), Maniu a fost totusi un om politic patriot si onorabil si a murit in puscarie, nu poti pune in aceeasi oala pe Miron Cristea cu Carol I, e confuz ce spui. De acord cu ce spui legat de Miron Cristea si de Carol II si de Titulescu.

   Apreciază

  • Iani said, on mai 25, 2014 at 8:53 pm

   Si totusi, unirea Principatelor in 1859 nu se poate spune ca nu a fost un lucru bun si in interesul neamului romanesc.

   Apreciază

   • Iacoboaie Radu said, on mai 25, 2014 at 9:15 pm

    Poate că nu toți brătienii, nici Iuliu Maniu și regele Ferdinand, nu au fost masoni. Dar ceilalți au fost fie masoni, fie unelte în mâna lor…

    Apreciază

  • tom beron said, on septembrie 8, 2020 at 8:07 pm

   Vezi ca o parte dintre ” tradatori” sunt cei care au adus Independenta, limba romana in scoala si Biserica , Romania Intregita, modernizarea tarii,scoaterea ei di noroi si obscurantism.Mai cititi tovarasi..

   Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 8, 2020 at 9:55 pm

    tom beron

    Si cand colo, tu trebuie sa citesti…
    Care sunt cei pe care ii lauzi?

    Apreciază

 5. John of Romania said, on mai 25, 2014 at 4:12 pm

  Cred ca e unul din cele mai bune articole critice asupra nazismului facute de un roman

  http://mihailandrei.wordpress.com/2011/09/19/nichifor-crainic-privire-critica-asupra-national-socialismului-nazism/

  Si tot Nichifor Crainic a spus si asta:
  „Adevărata suveranitate naţională îşi are tron pământul patriei cu sufletul îngropat în el. Nici o legislaţie nu poate împărţi tronul acesta între autohtoni şi venetici. Şi nu există aur pe lume să echivaleze preţul ţarinii strămoşeşti. Pentru că, din moment ce această ţarină e strămoşească, ea are mai presus de toate o valoare morală, ce nu se poate măsura în bani.
  Cine îşi vinde pământul săvârşeşte un sacrilegiu fiindcă îşi vinde morţii din el. Crima democraţiei e că a pus la mezat patria, şi aceasta însemnează în principiu detronarea neamului românesc din drepturile lui de rasă regală. În lumina spiritului autohton, invazia străinului e tot una cu o năvălire barbară, ceea ce constitue caz de război defensiv. De aceea, în suflul mistic al naţionalismului, să lămurim geamătul morţilor jigniţi în mormintele lor şi grindina blestemelor înscrise în dania lor. Căci patria e dania strămoşilor şi ea nu se lasă nici răpită, nici vândută.
  România trăieşte sub dictatura capitalismului fără patrie.” Nichifor Crainic

  Apreciază

 6. Iani said, on mai 25, 2014 at 4:40 pm

  Interesant text……

  Oricum, statuia (oribila) a lui Cuza nu are ce cauta pe dealul Mitropoliei.
  Nu stiu daca atui remarcat dar Ciobotea a sadit copaci si pe spatiul verde dintre cele doua alei, asa incat, crescand, nu se va mai vedea nimic dinspre Piata Unirii. Cand de fapt acolo trebuia lasat liber pentru perspectiva si pentru ca Mitropolia sa fie vazuta de jos.

  Apreciază

  • qwert said, on mai 25, 2014 at 6:18 pm

   Citi un comentariu la acest articol care suna asa: „Singura modalitate prin care un homosexual va gasi „sanatate si fericire” este prin pocainta si castitate.Am petrecut 6 ani ca asistent medical la Ordinul Victorian de asistente medicale in ghetoul „gay” din Toronto si acesta este lucrul pe care l-am descoperit: negi anali, HIV, hepatita A si B, sifilis, sindromul de colon iritabil, gonoree anala si mult,mult mai multa durere pentru cei care comit sodomie”
   Deci acest papa e un apostat, promovat cu o agenda bine definita.Cand spunea el ca in trecut biserica catolica era aspra cu cei care aveau o viata imorala iar acum a venit momentul sa nu ii mai condamne ci sa ii primeasca cu iubire in sanul bisericii, asta spune multe.Cand zice ca iadul nu exista si ca toate religiile sunt adevarate cu siguranta e unul din pionii care promoveaza noua ordine mondiala.El face parte din categoria descrisa de Ioan de Kronstadt „Acestia-s „cetatenii cosmosului”, ereticii, cei ce au parasit sfânta si soborniceasca Biserica si au primit inovatiile, care sunt lipsite de harul lui Dumnezeu;..”

   Apreciază

   • Valentin Dorneanu said, on mai 26, 2014 at 12:38 am

    o remarcă limpede venită de la cineva care a înțeles ce spune sf. Ioan de Kronstadt
    E o diferență între o astfel de replică și altele mai lumești, mai încețoșate.
    Nu citim prea mult, sunt vremuri în care cititul e înlocuit cu internetul.
    Trebuie să citim cărți ortodoxe. Sfântul Nectare are o operă foarte bună pentru mântuirea sufletului.
    Doamne Ajută-i pe oameni să se deștepte și prin citit și prin toate lucrările Tale sfinte!

    Apreciază

   • Valentin Dorneanu said, on mai 26, 2014 at 12:41 am

    eu am citit puțin de Sfântul Nectarie, dar cred că ar fie bine să citească orice om ce scrie în cartea aceea, Sfântul Nectare – Învățături alese. poate chiar și un articol despre opera sfântului ar impulsiona în acea direcție pe mulți

    Apreciază

 7. Radu said, on mai 25, 2014 at 5:53 pm

  E foarte interesant in general pana acum am avut o parere destul de buna de Kogalniceanu. Trebuie insa spus ca la acea vreme ca si acum in oarecare masura nu toate manastirile si monahii erau romani cum sunt acum, cei mai multi erau greci care erau mai degraba interesati cum sa faca bani. Manastirile o parte din ele erau surse de avere pentru grecii fanarioti si pentru imperiul otoman (indirect).
  Partea cu limba slavona inlocuita de limba romana nu mi se pare nimic aiurea noi suntem romani nu slavi/rusi.Aceea era influenta mai puternica culturala a limbii slavone cum a fost latina in biserica catolica. Daca si astazi ar fi slujba in limba slavona sau latina ar fi bisericile goale de tot.
  Modernizarea Romaniei nu a fost ceva „gratis” mereu sunt si parti mai putin placute nu exista numai avantaje fara si ceva dezavantaje.
  Bun articol daca se poate continuarea lui din sursele de informatii/izvoarele istorice ale lui Florin Stuparu

  Apreciază

  • Mirela said, on iunie 19, 2014 at 1:27 pm

   1. Greci şi străini nu erau în mănăstirile româneşti pământene, ci în cele închinate. Iar numărul călugărilor străini nu era deloc mare, ci foarte redus, aceştia fiind preocupaţi doar de trimiterea unor sume de bani cât mai însemnate în ţările lor.
   2. Românizarea cultului era un proces mult mai vechi (la care tipografia Mănăstirii Neamţ a avut o contribuţie majoră), în articol fiind vorba nu despre înlocuirea limbii slavone cu cea română, ci despre înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin.

   Apreciază

 8. Iani said, on mai 25, 2014 at 6:03 pm

  Offtopic: 6 mai 2014, papa Francisc sarutand mana preotului Michele de Paolis, activist homosexual

  http://medias-presse.info/homosexualite-que-recherche-au-juste-le-pape/10390

  Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on mai 25, 2014 at 6:41 pm

   Acum se întâmplă la catolici un asemenea gest oribil. Mâine, va fi rândul Patriarhului Daniel să facă același lucru pentru a-și demonstra toleranța și loialitatea față de stăpânii din umbră ai lumii…

   Apreciază

   • Iani said, on mai 25, 2014 at 8:59 pm

    Nu am nicio indoiala ca la momentul oportun Daniel va sustine toata agenda noii ordini mondiale, caci ei l-au uns patriarh, dupa ce parintele Teoctist a fost….. operat.

    Apreciază

 9. Iones said, on mai 25, 2014 at 6:36 pm

  Reclama la energizantul HELL, in finlandeza. Este si la noi pe U Tv mai ales, dar tradusa.
  Sloganul este „Iți dă forță diabolică”. Dupa cum vedeti, arata ca niste posedați.

  Apreciază

  • Liliana said, on mai 25, 2014 at 11:16 pm

   Dezumanizati,caraghiosi.Falsi,neconvigatori.Salbati in sensul de prost gust. -primitivi,pagini.Etc.
   In mod normal,produsul ar trebui sa dea faliment.Pentru ca ce om bine educat,cu bun-simt,matur si-ar dori sa arate si sa se manifeste in halul repectiv?!

   Apreciază

 10. AKRITAS said, on mai 25, 2014 at 10:42 pm

  felicitari pentru Florin Stuparu. la cat mai multe marturisiri SI demascari de acest fel. pentru a afla cinesint lupii in blana de oaie care ne mananca sufletul natiunea familia cultural omenia…….inca de acum 150 de ani, pina in ziua de azi.

  Apreciază

 11. Iani said, on mai 25, 2014 at 11:14 pm

  Acest blog este al sotiei lui Florin Stuparu ? Nu il stiam.
  Iata cateva poze cu el:

  http://lorenastuparu.blogspot.ro/2011/08/florin-stuparu-aici.html

  Apreciază

 12. Romeo said, on mai 26, 2014 at 7:40 am

  Anul trecut, in ziarul Lumina s-a aratat ca exista urmasi ai fostilor voievozi crestini – unii au absolvit facultati si sunt in continuare drept credinciosi.
  Ziarele au pomenit la un momentdat raceala cu care PF Daniel s-a purtat cu regele Mihai.

  Fiind uns de Biserica, regele Mihai ramane pana la moarte rege, dar preocuparea fata de urmasii „de os domnesc” care mai traiesc astazi in Romania, arata o reticenta a Bisericii fata de urmasii Hohenzolernilor.

  Mediile masonice lauda mult pe Carol I, pe Ferdinant si pe Carol al II lea; pe plan politic, primii doi par sa fi fost de buna credinta, cu toate ca au murit catolici.
  Ne-ar trebui o analiza la standarte Florin Stuparu despre atitudine lor fata de Biserica.

  PS: Ferdinant a fost amenintat cu ‘chinurile iadului’ de niste preoti catolici inainte de moarte daca nu legifereaza un fel de concordat parca, extrem de pagubos pt poporul roman ortodox. Poate cineva vine cu un studiu documentat in sensul acesta.

  Apreciază

 13. G-man said, on mai 27, 2014 at 12:59 pm

  Apreciază

 14. […] Florin Stuparu: Din LUCRAREA ANTI CRESTINA a masonului MIHAIL KOGALNICEANU […]

  Apreciază

 15. […] Florin Stuparu: Din LUCRAREA ANTI CRESTINA a masonului MIHAIL KOGALNICEANU […]

  Apreciază

 16. […] Florin Stuparu: Din LUCRAREA ANTI CRESTINA a masonului MIHAIL KOGALNICEANU […]

  Apreciază

 17. […] Compozitorii celebri? Voltaire, Schopenhauer? Sau ai “nostri” C. A. Rosetti, Spiru Haret, Mihail Kogălniceanu? Ca la cei precum Nicolae Paulescu sau Nicolae Iorga sigur nu se refera, caci si ei aveau un […]

  Apreciază

 18. […] Compozitorii celebri? Voltaire, Schopenhauer? Sau ai “nostri” C. A. Rosetti, Spiru Haret, Mihail Kogălniceanu? Ca la cei precum Nicolae Paulescu sau Nicolae Iorga sigur nu se refera, caci si ei aveau un […]

  Apreciază

 19. […] Florin Stuparu: Din LUCRAREA ANTI CRESTINA a masonului MIHAIL KOGALNICEANU […]

  Apreciază

 20. […] Florin Stuparu: Din LUCRAREA ANTI CRESTINA a masonului MIHAIL KOGALNICEANU […]

  Apreciază

 21. […] Florin Stuparu: Din LUCRAREA ANTI CRESTINA a masonului MIHAIL KOGALNICEANU […]

  Apreciază

 22. Vaida said, on septembrie 7, 2020 at 11:16 am

  Mai fratilor oare va este chiar asa de greu sa vedeti ca M.K. a facut un bine limbii si poporului roman si ortodoxiei romanesti? Voi credeti ca Ortodoxia vine de la slavi sau de la greci? Voi nu vedeti ca acei calugari erau pentru limba slavona in cultul ortodox romanesc? Nu va place limba romana in biserica ortodoxa ci va plac cuvintele de imprumut? Va place psaltica in locul „Cuntanului” sau Lugojanei? O neam de orbi – la sarbatorile imparetesti inca va tot puneti numele slugilor copiilor vostri iar pe Domnul si Stapanul il lasati in uitare!

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 7, 2020 at 12:07 pm

   Vaida

   Chiar nimic n-ai inteles.

   Apreciază

   • tom beron said, on septembrie 8, 2020 at 8:09 pm

    CE SA INTELEGEM? DE CE NU E AMINTIT CA KOGALNICEANU A CITIT DECLARATIA DE INDEPENDENTA IN 1877? ERA BINE SUB JUGUL TURCESC?

    Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 8, 2020 at 10:03 pm

    tom beron

    Comentariul tau este dovada irefutabila ca mai trebuie chiar foarte mult sa citesti.
    Pentru acea etapa din edificarea Noii Ordini Mondiale, era musai ca papusarii sa distruga imperiile. Teoretic ar putea parea un lucru bun, insa, in practica, ei au implementat in noile state indendente astfel formate, tot ceea ce aveau pe agenda pentru acea perioada.

    Apreciază

   • Vaida said, on septembrie 12, 2020 at 11:50 am

    Fii mai clar daca vrei sa inchegi o discutie! Oare nu tot cel ce urmareste sa faca rau se trezeste ca fara sa vrea a facut pe de alta parte altuia bine?

    Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 12, 2020 at 12:41 pm

    Vaida

    Nu vreau sa incheg o discutie. Pune mana si studiaza ce scria Florin Stuparu.

    Apreciază

   • Vaida said, on septembrie 14, 2020 at 10:32 pm

    Raspunsul e – cine sapa la radacina raului nu gaseste decat raul. In concluzie Stuparu nu va face parte din scriitorii mei preferati.

    Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 15, 2020 at 8:19 am

    Vaida

    La radacina sau la mijlocul sau pe culmea raului nu poti gasi decat rau. Ce altceva poti gasi daca e rau?
    Cred ca tu te-ai gandit la istoria cu albina si musca. Prima cauta florile, a doua balegarul. Doar ca istoria asta nu se aplica in cazul lucrarii masonilor.

    Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: