SACCSIV – blog ortodox

RELIGIILE “MONOTEISTE”. Ortodocsii NU au acelasi Dumnezeu cu evreii si musulmanii. PAPA FRANCISC I catre un grup de 15 evrei, 15 musulmani si 15 “crestini”: “AVEM ACELASI TATA”

Posted in catolici, ECUMENISM, EVREI, musulmani, ORTODOXIE, papa Francisc I, VATICAN by saccsiv on aprilie 2, 2014

   Conform articolului Pope Francis to Jewish, Muslim and Catholic group: We have the same Father papa Francisc I s-a intalnit cu un grup inter religios din Argentina format din 15 evrei, 15 musulmani si 15 crestini. Noi stim insa ca ei sunt de fapt doar “crestini” intre ghilimele, mai exact spus, sunt eretici.

Pe unii ii cunostea de cand era arhiepiscop la Buenos Aires asa ca a improvizat un discurs axat pe fraternitate: “Avem acelasi Tata in Ceruri si acelasi Tata jos pe pamant, pe care-L adoram”.

De ce cate 15? (1+5) + (1+5) + (1+5) cumva?

Sa fie clar insa: ortodocsii n-au acelasi Dumnezeu cu religiile monoteiste.

   Iata ce putem citi in articolul RELIGIILE „MONOTEISTE”. AVEM ACELASI DUMNEZEU CA SI NECRESTINII?:

„Evreii, mahomedanii si crestinii sunt trei expresii ale aceluiasi monoteism, iar glasul traditiei lor autentice si străvechi este si cel mai cutezător si mai plin de încredere din istorie. De ce nu ar fi posibil atunci ca, în loc să genereze opozitii ireconciliabile, numele acestui unic Dumnezeu să ducă la un respect reciproc, la întelegere si coexistentă pasnică? De ce să nu privim cu încredere la ziua în care, fără nici un prejudiciu adus dezbaterii teologice, vom descoperi ceea ce este atât de evident si totusi atât de greu de acceptat – si anume că, în calitate de fii ai aceluiasi Tată, suntem prin urmare cu totii frati?”
Papa Paul al Vl-lea, La Croix, aug.11, 1970

În ziua de joi, 2 aprilie 1970, a avut loc o mare manifestare religioasă la Geneva, în cadrul celei de a II-a Conferinte a „Asociatiei Religiilor Unite”, reprezentantii a zece mari religii au fost invitati să se reunească în Catedrala Sfântului Petru. Această rugăciune comună a avut la bază următoarea motivatie: „Credinciosii tuturor acestor zece religii au fost invitati să se reunească în comuniune în cadrul cultului aceluiasi Dumnezeu”. Să vedem cât de validă este această afirmatie în lumina Sfintelor Scripturi
Pentru a explica mai bine problema, ne vom limita în analiza noastră la trei mari religii care s-au succedat istoric după cum urmează: Iudaismul, Crestinismul si Islamismul. Toate aceste trei religii se revendică de la o origine comună, ca religii ale Dumnezeului lui Avraam. Astfel, s-a împământenit părerea că, din moment ce suntem toti fii ai lui Avraam (evreii si musulmanii, în mod trupesc, iar crestinii în mod duhovnicesc), atunci noi cu totii îl avem ca Dumnezeu pe Dumnezeul lui Avraam, (la care ne închinăm fiecare în felul nostru, se întelege), care este ca atare „Unul si acelasi Dumnezeu”. Si acest Dumnezeu constituie, într-un oarecare mod, punctul nostru de unire si de „întelegere reciprocă”, lucru care ne îndeamnă la o „relatie de frătie” si de „întelegere reciprocă”, asa după cum a apăsat Marele Rabin Dr. Safran, citându-l pe psalmist: Ce este mai bun si mai frumos, decât numai a locui fratii împreună… (Ps. 132,1)
Din această perspectivă este evident că Iisus Hristos, Dumnezeu si Om, Fiul co-etern cu Tatăl mai înainte de veci, întruparea si Crucea Sa, învierea Sa minunată si preaslăvită si cea de-a doua si înfricosata Sa venire nu mai sunt decât niste detalii secundare care nu pot să ne împiedice să „fraternizăm” cu cei care îl consideră pe Hristos „un simplu profet” (potrivit Coranului) sau „fiul desfrânatei” (potrivit anumitor traditii talmudice)! Iisus din Nazaret nu se mai deosebeste, deci, prin nimic de Mahomed. Ne întrebăm care crestin vrednic de acest nume ar admite aceste fapte în constiinta sa?
S-ar putea totusi crede că, tinând cont de spiritul acestor trei religii si lăsând la o parte pentru moment trecutul, am putea să cădem de acord că Iisus Hristos este o fiintă exceptională trimisă de Dumnezeu.
Dar pentru noi crestinii, dacă Iisus Hristos nu este însusi Dumnezeu, ci simplu „profet” sau „trimis al lui Dumnezeu”, atunci El este nimic mai mult decât un impostor fără seamăn, Care S-a făcut pe Sine „Fiu al lui Dumnezeu” si asemenea cu Dumnezeu! (Marcu 14,61-62)
Potrivit acestei solutii ecumenice la nivel supra-confesional, Dumnezeul Treimic al Crestinilor ar trebui să fie ceva asemănător cu monoteismul Iudaismului si Islamismului, cu vechea erezie a lui Sabelie, cu anti-trinitarismul modern si cu anumite secte iluministe. Nu ar mai fi vorba de Trei Persoane si o singură Dumnezeire, ci de o singură Persoană, neschimbătoare pentru unii, sau care-si schimbă succesiv măstile (Tatăl-Fiul-Duhul) pentru altii. Si în pofida acestor neconcordante ar trebui să credem că ne închinăm la „acelasi Dumnezeu”!
Totusi ar putea să se ridice si următoarea naivă propunere: „Dar aceste religii au un punct comun: toate trei îl mărturisesc pe Dumnezeu Tatăl!”
Răspuns: Potrivit Sfintei Traditii ortodoxe, acest lucru este o absurditate. Iată mărturisirea noastră: „Slavă Sfintei, Celei de o fiintă, de viată făcătoarei si nedespărtitei Treimi”. Cum deci L-am putea despărti pe Tatăl de Fiul, când Iisus Hristos afirma clar: Eu si Tatăl Meu una suntem! (Ioan 10,30) Si când Sfântul Ioan, Apostol, Evanghelist si Teolog al iubirii, afirmă si el: Oricine tăgăduieste pe Fiul nu are nici pe Tatăl (I Ioan 2,23).
Si chiar dacă toate cele trei religii îl numesc pe Dumnezeu, Tată, al cui Tată este El cu adevărat?
Pentru Evrei si Musulmani El este Tată al oamenilor în plan creatural, trupesc, câtă vreme pentru noi, crestinii, El este Tată al nostru, rânduindu-ne spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos (Efeseni 1,5) în planul mântuirii. Ce asemănare poate fi atunci între Paternitatea Dumnezeiască din Crestinism si cea din celelalte religii?
Altii ar putea încă spune: „Totusi, Avraam s-a închinat la Unul Dumnezeu; Iar evreii prin Isaac si musulmanii prin Agar sunt descendentii acestui adevărat închinător al lui Dumnezeu”.
Aici ar trebui clarificate însă mai multe lucruri: Avraam nu s-a închinat nicidecum la un Dumnezeu unipersonal si monoteist, ci la Dumnezeul Cel prezent în Sfânta Treime, după cum citim în Sfânta Scriptură: Apoi Domnul S-a arătat iarăsi lui Avraam la stejarul Mamvri… Atunci ridicându-si ochii săi, a privit si iată trei Oameni stăteau înaintea lui; si cum i-a văzut, a alergat din pragul cortului în întâmpinarea Lor si s-a închinat până la pământ (Facerea, 18,1-2).
Deci în ce chip era Domnul, Căruia I S-a închinat Avraam? Într-o formă unipersonală, sau în forma Treimii Dumnezeiesti? Noi crestinii ortodocsi cinstim această arătare vechi testamentară (veterotestamentară) a Sfintei Treimi la Ziua Cincizecimii, când ne împodobim bisericile cu ramuri ce închipuie acel străvechi stejar si când asezăm în mijlocul lor icoana cu Cei Trei îngeri si o cinstim, întocmai cum a făcut-o părintele Avraam!
Descendenta trupească din Avraam nu ne poate fi de nici un folos dacă nu suntem înnoiti prin apele Sfântului Botez în credinta lui Avraam. Iar credinta lui Avraam era credinta în Iisus Hristos, după cum Domnul însusi a spus-o: Avraam, părintele vostru, a fost bucuros să vadă ziua Mea si a văzut-o si s-a bucurat (Ioan 8,56).
Aceasta a fost si credinta proorocului David, care L-a auzit pe Tatăl ceresc vorbind cu Fiul Cel de o fiintă cu Sine: Zis-a Domnul Domnului Meu (Ps. 109,1; Fapte 2,34).
Aceasta a fost si credinta celor trei tineri din cuptorul de foc care au fost scăpati de Fiul lui Dumnezeu (Daniel 3,25); si tot aceeasi a proorocului Daniel care a văzut în duh cele două firi ale lui Iisus Hristos în taina întrupării Sale atunci când L-a văzut pe Fiul Omului îndreptându-se către Cel vechi de zile (Daniel 7,13). De aceea spune Domnul, adresându-se posteritătii (incontestabile) după trup a lui Avraam: Dacă ati fi fiii lui Avraam ati face faptele lui Avraam (Ioan 8,39), iar aceste fapte sunt să credeti în Acela pe Care El L-a trimis (Ioan 6,29).
Cine sunt deci urmasii lui Avraam? Fiii lui Isaac după trup sau ai Agarci egipteanca? Sunt Isaac sau Ismael, urmasii lui Avraam? Ce ne învată pe noi Scriptura prin gura dumnezeiescului Apostol? Făgăduintele au fost rostite lui Avraam si urmasului său. Nu zice: „si urmasilor” – ca de mai multi – ci ca de unul singur: „si Urmasului tău”, Care este Hristos. (Galateni 3,16) Si mai departe …Iar dacă voi sunteti ai lui Hristos, sunteti deci urmasii lui Avraam, mostenitori după făgăduintă (Galateni 3,29). Deci în Iisus Hristos a devenit Avraam tată al multor neamuri (Facerea 17,5; Romani 4,17). După asemenea făgăduinte si asemenea adeveriri, ce înteles mai poate avea a fi urmas al lui Avraam după trup? După Sfânta Scriptură, Isaac este considerat sământă sau urmas, dar numai ca chip al lui Iisus Hristos.
Spre deosebire de Ismael, fiul Agarei (Facerea 16,1 si urm.) Isaac s-a născut din libertatea miraculoasă a unei mame sterpe si înaintate în vârstă. Deci, contrar legilor naturii, întocmai ca Mântuitorul, Care S-a născut din Fecioară în chip minunat. El a fost urcat în muntele Moria, întocmai cum Iisus a urcat pe Golgota, purtând pe umerii Săi lemnul Crucii.
Un înger l-a scăpat pe Isaac de la moarte, după cum tot un înger a prăvălit piatra pentru ca să putem noi privi mormântul gol si să vedem că Cel înviat nu mai este acolo. La ceasul rugăciunii, Isaac a întâlnit-o pe Rebeca în câmpie si a dus-o în cortul maicii sale Sara, asa cum si Hristos îsi va întâmpina Biserica Sa pe nori pentru a o duce la sălasurile vesnice, în Noul Ierusalim, patria mult dorită.
Deci răspunsul este: Nu. Noi nu avem nicidecum acelasi Dumnezeu pe care îl au si necrestinii.
Conditia obligatorie de a-L cunoaste pe Tatăl este Fiul: cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl; nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine (Ioan 14,6-9). Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al întrupării, pe Care L-am văzut cu ochii nostri si cu mâinile noastre L-am pipăit (l Ioan 1,1).
Nematerialnicul a devenit astfel material pentru mântuirea noastră, asa cum spune Sfântul Ioan Damaschin, „…si ni S-a arătat, purtând chip ca al nostru…”
Dar oare când S-a arătat El printre evreii si musulmanii de astăzi, asa încât să presupunem noi că si ei îl cunosc pe Dumnezeu? Dacă ei au o cunostintă despre Dumnezeu care este în afara lui Iisus Hristos, atunci înseamnă că Hristos S-a întrupat, a murit si a înviat în zadar!
Nu. Ei nu-L cunosc pe Tatăl. Ei au diverse conceptii despre Tatăl; însă fiecare conceptie despre Dumnezeu este un idol, pentru că este un rod al imaginatiei lor, o creatie după chipul si asemănarea lor. Pentru noi, crestinii, Dumnezeu este de necuprins, de neînteles, de nedescris si nematerial, asa cum spune Sfântul Vasile cel Mare. Iar pentru mântuirea noastră, El S-a făcut (în măsura în care ne împărtăsim de El) cuprins, descris si material prin aceea că S-a arătat în Taina întrupării Fiului Său. A Lui fie slava în vecii vecilor. Amin.
De aceea spune si Sfântul Ciprian al Cartaginei că cine nu are Biserica drept mamă, nu-L are nici pe Dumnezeu drept Tată!
Fie ca Dumnezeu să ne păzească de lepădarea de credintă a Antihristului ce va veni, si ale cărui semne se înmultesc pe zi ce trece. Fie ca El să ne păzească de grozăviile care nu le-ar putea îndura nici cei alesi dacă prin harul lui Dumnezeu nu s-ar scurta acele zile. Si fie ca El să ne păzească pe noi, „turma cea mică”, „rămăsita cea după alegerea Duhului”, asa încât să ne putem si noi bucura
Împreună cu Avraam în lumina fetei Sale, prin rugăciunile Preasfintei, de Dumnezeu Născătoarei si Pururea Fecioarei Măria, a dumnezeiestilor puteri si a multimii de mucenici, prooroci, mărturisitori, ierarhi, apostoli si propovăduitori care au fost credinciosi până la moarte, si care si-au vărsat sângele pentru Hristos, Care ne-a câstigat pe noi prin Evanghelia Lui si prin apa Sfântului Botez. Noi suntem fiii lor – slabi, păcătosi si nevrednici, asa cum suntem; dar nu ne vom întinde niciodată mâinile noastre către un dumnezeu străin! Amin.
Părintele Basile Sakkas
La Foi Transmise, 5 apr. 1970

   Comentariu saccsiv:

   Alte manifestari ale papei gasiti la categoria:

https://saccsiv.wordpress.com/category/papa-francisc-i/

Cititi va rog si:

PROFETIA PARINTELUI ELPIDIE: „Voi, cei mici, îl veţi vedea pe ANTIHRIST”. Despre noul papa – profetul mincinos, razboi, foamete, ELITE, cipuri. Text integral preluat din revista Atitudini

Foto: NOUA CRUCE DE PE PIEPTUL PAPEI FRANCISC I. Nu e Hristos rastignit, ci un pastor printre oi …

STIRILE ZILEI (31.03.2014): BULETINE BIOMETRICE. Papa Francisc din ce in ce mai iubit. CUTREMURELE din ce in ce mai dese. Cine incearca sa bage TURCIA IN RAZBOI? Ce cautam in AFGANISTAN? Parintele NICOLAE TANASE atacat in mass-media

24 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. B.Mihai said, on aprilie 2, 2014 at 10:19 am

  Dle. „Saccsiv” se poate sa-mi dati si mie mail-ul dvs.?Ca vreau sa va spun ceva „intre patru ochi”.
  Multumesc anticipat!

  Apreciază

 2. Pitt said, on aprilie 2, 2014 at 10:21 am

  Ecumenismul = SATANISM. De ce? Simplu. Pentru ca daca punem evreii (sionistii), mahomedanii, hindusii, budistii, catolicii, ortodocsii, lutheranii, calvinistii, martorii lui iehova, baptistii, etc. trebuie NEAPARAT SA-I PUNEM SI PE SATANISTI (si ei au un „dumnezeu”), caci altfel am fi acuzati de DISCRIMINARE!!!

  Ori, satan si cu Hristos Dumnezeu la un loc NU se poate!

  Apreciază

 3. qwert said, on aprilie 2, 2014 at 12:40 pm

  Cautand pe internet gasi niste informatii interesante despre corporatia media Comcast http://en.wikipedia.org/wiki/Comcast .Este cea mai mare companie de cablu si furnizor de servici internet din SUA iar in februarie 2014 a fuzionat cu Time Warner Cable.Unul din fondatorii companiei este evreul Ralph J. Roberts http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_J._Roberts
  Comcast a fost unul din sustinatorii de top a lui Obama in cursa prezidentiala prin intermediul evreului David L. Cohen http://en.wikipedia.org/wiki/David_L._Cohen

  Apreciază

 4. […] SURSA: https://saccsiv.wordpress.com/2014/04/02/religiile-monoteiste-ortodocsii-nu-au-acelasi-dumnezeu-cu-ev… […]

  Apreciază

 5. Aurora said, on aprilie 2, 2014 at 1:41 pm

  Urcaiunea se apropie tot mai mult.

  Apreciază

 6. Georgiana said, on aprilie 2, 2014 at 2:15 pm

  – Parinte, eu nu ma impac cu judecata de apoi !
  – Dar de ce nu te impaci, frate ? Cum asa ?
  – Cum, parinte, o sa ma judece Hristos, daca eu as fi chinez sau de alt neam, care n-am auzit niciodata de Hristos ? Ei de acolo nu au auzit de Hristos. Oare Dumnezeu pedepseste cu nedreptate ? El este drept. Cum o sa ma judece si o sa ma pedepseasca, daca eu nici nu am auzit de Evanghelia lui Hristos ?
  – Stai oleaca ! Dumneata stii sa invartesti actele acolo, sa faci procese verbale sau ce faci dumneata. Scriptura insa nu o cunosti. Esti un rationalist, desfaci firul in 40 si te prapadesti cu totul, umbland dupa capul tau.
  Patru legi sunt dupa care Dumnezeu va judeca tot pamantul. Nu una, ci patru. Si nimeni nu poate scapa de urgia si dreptatea lui Dumnezeu, fie chinez, fie brahman, fie budist, fie crestin, fie mahomedan, fie evreu, pentru ca Dumnezeu este drept, cum zice Apostolul : Dumnezeu este drept si tot omul mincinos.

  http://www.sfaturiortodoxe.ro/pcleopa/12patrulegi.htm

  şi eu cred că noi ca şi creştini ortodocşi avem o mare răspundere pentru credinţa în care ne-am născut.

  Apreciază

 7. NIMENI said, on aprilie 2, 2014 at 2:45 pm

  off topic,
  Iata si o piramida galbena/portocalie mai in spate …sau cel putin asa pare.
  http://adevarul.ro/international/rusia/vocea-rusiei-impartim-ucraina-rusia-germania-nu-razboi-1_533a8f420d133766a8682dca/index.html
  Hans (tehnica germana) + Ivan (resurse) = LOVE!
  Iata o Europa fericita,
  Ce mai cauta uncle Sam prin zona?

  Apreciază

 8. Legionar said, on aprilie 2, 2014 at 3:09 pm

  Eu cred ce spune papa: papistaşii, evreii şi musulmanii au acelaşi Dumnezeu.

  Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on aprilie 2, 2014 at 9:34 pm

   ATUNCI CE FEL DE LEGIONAR TE NUMEȘTI TU OARE? CU NUMELE DOAR? ȘI PENTRU CE?
   PĂREREA MEA ESTE DIMPOTRIVĂ. NU POT AVEA PE ACELAȘI DUMNEZEU, DIN MAI MULTE MOTIVE. IAR PRIMUL MOTIV ESTE ÎNVĂȚĂTURA DE CREDINȚĂ. DUMNEZEU ESTE CUVÂNTUL. HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEU ESTE ,,CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA”. AȘADAR, ADEVĂRUL ESTE NUMAI UNUL IAR BISERICA ESTE DOAR UNA, CEA SOBORNICEASCĂ ȘI APOSTOLEASCĂ.
   CREDINȚA CEA ADEVĂRATĂ SAU DREAPTA CREDINȚĂ ESTE ORTODOXIA. AMIN

   Apreciază

   • saccsiv said, on aprilie 2, 2014 at 9:48 pm

    Iacoboaie Radu

    Eu cred ca a spus treaba asta deoarece catolicii sunt eretici.

    Apreciază

 9. Iacoboaie Radu said, on aprilie 2, 2014 at 3:13 pm

  Radu Iacoboaie – DE CE NU TREBUIE SĂ PRIMEASCĂ ORTODOCȘII ACTELE CU CIP
    
    În acest articol ne vom rezuma la argumentele de natură teologică, pentru întărirea fraților noștri ortodocși în încercările mai grele care ne așteaptă. Precizăm că, cei care nu împărtășesc credința noastră dar refuză cipurile au alte argumente binevenite și ele, pe care le cunoaștem în general.
    Primul text de referință și pe care nu-l putem exclude sub nicio formă este însăși Sfânta Scriptură, în care găsim Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Aici, în capitolul 13, intitulat Fiara, care se ridică din mare, defăimează pe Dumnezeu și dă război sfinților. O altă fiară, proorocul mincinos, se ridică din pământ. Numele celei dintâi: 666), descoperim versetele 16-18:
    ,,16. Și ea (fiara, satana – n.a.) îi silește pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei săraci, și pe cei slobozi și pe cei robi, ca să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte,
    17. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.
     18. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase.”
     În special părinții și monahii athoniți, precum Părintele Paisie Aghioritul, au identificat deja în cipurile de urmărire actuale (atașate buletinelor, pașapoartelor, permiselor de conducere) semnul premergător pecetluirii (,,semnul”, aplicat pe mână sau frunte, prin cipurile implantate). Iar acestea sunt într-adevăr realizate cu o tehnologie de vârf diabolică, (conținând într-un mod mai mult sau mai puțin explicit cifra 666, care este ,,numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”). Spunem că această tehnologie este diabolică datorită scopului pe care și l-a propus și anume: îndepărtarea omului față de Dumnezeu. Iar cine sunt vizați în primul rând? Ortodocșii, pentru dreapta credință.
     Care este numele fiarei? Este chiar satana. Vedem că acest cuvânt conține exact șase sunete sau litere. Iar numărul numelui fiarei este 666, adică un fel de CNP. Așa cum fiecare cetățean are un Cod Numeric Personal, pentru a fi identificat mai ușor în anumite baze de date ale instituțiilor statului, tot astfel satana are un număr, numai că el și l-a ales, nu i-a fost impus. Satana a venit cu această idee de cipuire a oamenilor, pentru a arăta că aceștia îi aparțin și că i se închină lui. Și se vede din faptul că mai întâi a fost cipuirea animalelor din stăpânirea omului, iar mai pe urmă a venit și rândul oamenilor să fie cipuiți, numai a acelora care se lasă amăgiți de diavol. De fapt, Lucifer nu are în stăpânire decât ,,deșertăciunile” acestei lumi, și nu poate decât să-i ispitească pe oameni. Doar sufletele din iad sunt aflate sub stăpânirea lui.
     Și să nu uităm că în închisorile comuniste și nu numai, omul nu mai avea dreptul la numele său și identitatea lui (mai ales cea creștin-ortodoxă), ci era mereu identificat prin numărul pe care l-a primit, ceea ce reprezintă o înjosire și o depersonalizare a omului.
     Acest 666 a fost ales desigur pentru conține anumite semnificații. El simbolizează atât legiunile de demoni (răsturnate din 999, legiunea a noua fiind cea din care a căzut Lucifer și cei care l-au urmat), cât și numărul de talanți plătiți ca bir regelui Solomon de către popoarele supuse lui, cât și actuala putere iudaică a evreilor sioniști, care consideră că sunt încă poporul ales și sunt îndreptățiți să conducă și să domine întreaga lume.
     Prin aceste cipuri, devenim numere fără vreo importanță, ,,înrobiți unui sistem satanic”, după cum îl numește părintele Iustin Pârvu. Lumea se transformă într-o închisoare, în care temnicerii sunt evreii sioniști și francmasonii, singurii care desigur nu își vor pune cip, pentru că sunt slugile antihristului.
     Credem că antihristul, de care vorbesc Apocalipsa și alte profeții, s-a născut deja. Pentru că actualul Papă Francisc este proorocul mincinos. La polul opus este Sfântul Ioan Botezătorul, care a pregătit calea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Citiți cu atenție capitolul 13 (versetele 11-15) și gândiți-vă la anumite fapte ale actualului Papă, cum ar fi anumite declarații publice, spălarea și sărutarea picioarelor unor pușcăriași și a unei femei musulmane…
     De ce nu trebuie să primească ortodocșii actele cu cip? Dacă nu v-au convins până acum argumentele de mai sus, scrise pe înțelesul tuturor, să ținem seama atunci de faptul că această sclavie electronică ne lipsește în primul rând de atributul libertății, de liberul arbitru primit ca dar sau consecință a gustării de către protopărinți (Adam și Eva) din pomul cunoștinței binelui și răului.
     Apoi, dacă noi am primi buletinele electronice, ne va fi ulterior aproape imposibil să mai renunțăm la ele iar datele pot fi folosite pentru a ne obliga să primim și pecetea (biocipul sau microcipul implantat în corpul uman pe mână și frunte). Deja sunt aplicate parțial (în SUA, Marea Britanie, unor militari, polițiști, bolnavi etc.) sau chiar primite de bună voie. Este vorba despre biocipurile marca VeriChip, acceptate de unele persoane care consumă droguri sau se tem de răpiri și există desigur și alte cazuri. Se încearcă chiar convingerea opiniei publice pentru implantarea biocipului la toți copiii care se nasc!…
     Dacă nici așa nu v-am putut convinge, eu nefiind decât un simplu mirean, atunci luați aminte măcar la părerile și sfaturile marilor duhovnici care s-au pronunțat deja ferm și curajos împotriva cipurilor de urmărire și control a omului, ierarhilor Bisericii Ortodoxe din România (precum fostul Mitropolit Bartolomeu Anania), din Grecia (precum Mitropolitul Serafim de Pireu) și din alte țări ortodoxe, preoților (precum Mihai Valică) și monahilor înduhovniciți în frunte cu părintele arhimandrit Iustin Pârvu, cel care a tras semnalul de alarmă încă din anul 2009.
     Sunt oare ei în erezie sau sunt în erezie mai degrabă cei care încearcă să convingă lumea că aceste cipuri nu reprezintă niciun pericol? Uitați-vă și analizați singuri și cu multă atenție cine sunt cei care promovează la noi actele cu cip: cei care dețin blogul razboiintrucuvant și alte câteva, monahul Teofan Popescu din mănăstirea Putna, Răzvan Bucuroiu, Răzvan Codrescu, Claudiu Târziu, Dan Puric și alții…

  Apreciază

 10. lastunnegru said, on aprilie 2, 2014 at 5:50 pm

  Saccsiv nu o dam in numerologie ( care e pacat )cu asta: De ce cate 15? (1+5) + (1+5) + (1+5) cumva ? Personal cred ca doar un parinte inbunatatit poate sa desluseasca ce a avut papa in minte cand a ales 3 grupuri de cate 15 oameni ?

  Apreciază

 11. marian said, on aprilie 2, 2014 at 9:26 pm

  Se suplimenteaza numarul soldatilor americani, (puscasi marini sau ce or fi fiind!) in Romania. Vor veni 175 in plus fata de cei deja existenti, vreo 265. Asta o am de pe CBS.
  De pe NBC Nightly News, se anunta ca in 48 de ore va intra in Marea Neagra un distrugator american care va avea rachete din acelea care merg la adresa prestabilita.
  Christianne Amanpour, reporterita cnn care sustinea cauza nato in Serbia, pe vremea cand era f vocala jidoafca aia criminala de magdalena albrihtova, madeleine albright, a reaparut pe firmament si se agita toata sa reiasa ca Rusia poate ataca in 12 ore de la primirea ordinului, daca nu, chiar imediat.
  Nebunia vorbelor se atata!
  Razboiul e rece si nu foarte.
  Doamne!

  Apreciază

 12. Radu-Cristian said, on iunie 15, 2016 at 1:49 pm

  Salut frati dragi,

  Președintele Partidului Libertății din Olanda, Geert Wilders a rostit o cuvântare care i-a lăsat cu gura căscată pe senatorii americani. Despre islamizarea Europei. O publicăm integral. Și fără comentarii.
  Va multumesc foarte mult pentru ca m-ati invitat.
  Vin in America cu o misiune. Nu este totul bine in lumea veche. Se contureaza un imens pericol si este foarte greu sa fii optimist.
  S-ar putea sa ne aflam in faza finala a islamizarii Europei. Acesta nu este numai un pericol actual si transparent pentru insusi viitorul Europei, ci un pericol pentru America si pentru intreaga supravietuire a Vestului.
  Statele Unite constituie ultimul bastion al civilizatiei apusene care ar infrunta o Europa islamica. Mai intai, voi descrie situatia existenta pe teritoriul Europei, iar apoi voi spune cateva cuvinte despre Islam.
  Europa, pe care dumneavoastra o cunoasteti, este in schimbare. Dvs. ati vazut, probabil, evenimente importante, anumite semne. Dar in toate aceste orase, uneori la numai cateva case distanta de destinatiile dumneavoastra turistice, este o cu totul alta lume.
  Este o lume a societatii paralele create de imigrarea musulmana in masa. Pretutindeni in Europa se ridica o noua realitate: intregi cartiere musulmane, unde rezida sau, macar, poate fi vazuta foarte putina populatie indigena.
  Si daca este, ajunge s-o regrete. Si acest lucru este valabil chiar si pentru politie. Este o lume a esarfelor pe cap, o lume in care femeile se preumbla intr-o tinuta in care nu li se vede fata si cu o droaie de copii dupa ele, iar sotii lor, sau daca preferati proprietarii lor de sclavi, pasesc cu trei pasi inaintea lor.
  Ai moschei la multe colturi de strada. Pravaliile au semne pe care nici dumneavoastra si nici eu nu le putem citi.
  Cu greu veti gasi vreo activitate economica.Exista ghetouri musulmane, controlate de fanatici religiosi.Exista cartiere musulmane si ele cresc ca ciupercile in toate orasele de-a curmezisul Europei. Acestea sunt constructiile de blocuri pentru controlul populatieicrescande a Europei, strada cu strada, cartier cu cartier, oras cu oras.
  Exista acum mii de moschei in toata Europa. Cu congregatii mai largi decat in bisericile crestine. Si in fiecare oras european exista planuri de a construi supermoschei care sa faca sa para si mai pitice fiecare biserica in acea regiune.
  Semnalul este evident: Noi dominam!
  Multe orase europene sunt deja pe un sfert musulmanizate: luati doar Amsterdamul, Marsilia sau Malmo in Suedia.
  In multe orase, majoritatea populatiei sub 18 ani este musulmana.Parisul este acum inconjurat de un cerc de cartiere musulmane.Mohamed, este acum cel mai popular nume in randul baietilor, in multe orase.In unele scoli elementare din Amsterdam nu se mai poate vorbi despreferme, deoarece asta ar insemna sa se mentioneze si porcul, ceea ce ar fi o insulta pentru musulmani.
  Multe scoli din Belgia si Danemarca servesc elevilor numai „halal food” (adica mancare acceptata de religia musulmana, fara carne de porc sau carne de animal nesacrificat conform ritualurilor musulmane).
  In Amsterdam, candva un oras tolerant, gay-ii (adica homosexualii) sunt crunt batuti aproape exclusiv de catre musulmani.
  Femeile nemusulmane aud regulat strigandu-li-se „curva, curva”. Antenele de televiziune nu sunt indreptate spre canalele locale, ci numai spre statiile din tarile de provenienta musulmana.
  In Franta, profesorii de scoala sunt indrumati sa evite autorii care sunt considerati „ofensivi” musulmanilor, inclusiv Voltaire si Diderot; acelasi lucru este valabil si pentru Darwin.
  Istoria Holocaustului nu mai poate fi predata in scoala din cauza sensibilitatii musulmane.
  In Anglia, tribunalele „Sharia” fac acum parte oficial din sistemul legislativ britanic (tribunalele sharia sunt instante judecatoresti musulmane, care actioneaza si din moschei – n.t.)
  Multe cartiere ale orașelor din Franta sunt astazi zone de „necirculat” pentru femeile fara capul acoperit cu un sal.
  In urma cu o saptamana, un barbat aproape a murit dupa ce a fost batut de musulmani pe o strada din Bruxelles, pentru ca a fost vazut band, cand la ei era Ramadanul.
  Evreii parasesc Franta in numar record, fugind de cel mai crunt val de antisemitism de la al doilea razboi mondial. Franceza este o limba vorbita astazi curent pe strazile din Tel Aviv si Natania, din Israel.
  As putea continua cu multe povestiri de acest gen, povestiri despre islamizare.
  Un total de 54 de milioane de musulmani traiesc astazi in Europa.Intr-un calcul recent al Universitatii San Diego , s-a constatat ca in numai urmatorii 12 ani, 25 % din populatia Europei vor fi musulmani. Bernatd Lewis a prezis o majoritate musulmana pana la sfarsitul acestui secol. Acestea, desigur, sunt numai cifre.
  Si cifrele n-ar fi amenintatoare daca imigrantii musulmani ar manifesta o tendinta de asimilare. Insa sunt infime semnele in sensul asta.
  ” Pew Research Center ” a raportat ca jumatate din musulmanii francezi considera loialitatea lor fata de islam mai puternica dacat loialitatea lor fata de Franta ( Pew Research Center este o organizatie americana care ofera optiuni, atitudini si tendinte ale opiniei publice din SUA si din lume – n.t.)
  O treime dintre musulmanii francezi nu se opun deloc atacurilor sinucigase.Iar Centrul Britanic pentru Coeziune Sociala a comunicat ca o treime din studentii musulmani britanici se pronunta pentru un „califat” mondial.
  Musulmanii cer sa „li se arate respect”, iar noi le aratam acest respect: avem sarbatori musulmane oficiale de stat.
  Procurorul General crestin-democrat tinde sa accepte „sharia” daca exista o majoritate musulmana.
  Avem ministri, membri de cabinet, cu pasapoarte de Maroc si Turcia. Cererile musulmane sunt sustinute de comportari nelegale, mergand de la crime marunte si violente intamplatoare, de exemplu contra lucratorilor pe ambulante si soferi de autobuz, pana la razmerite pe scara redusa.
  Parisul a vazut asemenea revolte in suburbiile sale. Eu ii numesc pe acesti criminali „colonisti”. Pentru ca asta sunt.
  Ei nu vin sa se integreze in societatile noastre; ei vin sa integreze societatile noastre in Dar-al-Islam – ul lor. Din cauza asta sunt colonisti (Dar-al-Islam este o sectiune a islamului mondial – n. t.)
  Multe din aceste violente de strada, de care am pomenit, sunt indreptate exclusiv impotriva nemusulmanilor, fortand pe multi dintre bastinasi (localnici) sa paraseasca propriul lor cartier, propriul oras, propria tara .
  Mai mult, musulmanii reprezinta astazi un numar de votanti care nu se poate ignora.
  Al doilea lucru pe care trebuie sa-l stiti este importanta profetului Mohamed. Conduita lui este un exemplu pentru toti musulmanii si nu poate fi criticata. Acum, daca Mohamed ar fi fost un om al pacii, cum ar fi, sa spunem,Gandhi sau Maica Tereza, n-ar fi fost nici o problema. Dar Mahomed a fost un sef de banda, un asasin, un pedofil si a avut mai multe casatorii in acelasi timp. Traditia islamica ne povesteste cum s-a luptat el in batalii, cum si-a omorit dusmanii si chiar cum executa prizonieri de razboi.
  Mohamed insusi a masacrat tribul iudeu al lui Banu Qurayzah. Daca ceva este bine pentru Islam, e bine; daca este rau pentru Islam, este rau.
  Sa nu incerce nimeni sa va pacaleasca cu faptul ca islamul ar fi o religie. Desigur, are un Dumnezeu, o lume de apoi si cele 72 de fecioare.
  Dar, in esenta, Islamul este o ideologie politica. Este un sistem care stabileste reguli precise pentru societate si pentru viata fiecarei persoane.
  Islamul vrea sa dicteze fiecare aspect al vietii. Islamul inseamna „resemnare” sau supunere. Islamul nu este compatibil cu libertatea sau cu democratia, pentru ca se straduieste sa obtina „sharia”, in dorința de a deveni o religie totalitara.
  Acum stiti de ce Winston Churchill a numit Islamul „cea mai retrograda forta din lume” si de ce a comparat „Mein Kampf” cu Coranul.
  Publicul a acceptat sincer povestea palestiniana si vede Israelul ca agresor. Dar eu am trait in tara aceea si am vizitat-o de o multime de ori.
  Eu sustin Israelul. Intai, pentru ca este patria evreeasca dupa doua mii de ani de exil, incluzand Auschwitz-ul, in al doilea rand pentru ca este o democratie si in al treilea rand pentru ca Israelul este prima noastra linie de aparare. Aceasta micuta tara este situata pe linia de lupta contra jihadului,impiedicand avansarea teritoriala a Islamului. Israelul infrunta linia de lupta a jihadului la fel ca si Kasmirul, Kosovo, Filipinele, Sudul Tailandei, Darfur in Sudan sau Libanul. Israelul este pur si simplu in cale.
  Asa cum a fost si Berlinul de Vest in timpul razboiului rece.
  In tara mea, in Olanda, 60% din populatie considera imigrarea in masa a musulmanilor, drept greseala politica numarul unu de la al doilearazboi mondial incoace. Si alti 60% considera Islamul ca cel mai mare pericol.
  Luminile se pot stinge in Europa mai repede decat va puteti imagina. O Europa islamica inseamna o Europa fara libertate si democratie, un desert economic, un cosmar intelectual si o pierdere de putere militara pentru America , deoarece aliatii sai se vor transforma in dusmani, dusmani cu bombe atomice.
  Cu o Europa islamica, America va trebui singura sa apere mostenirea Romei, a Atenei si a Ierusalimului.
  Dragi prieteni, libertatea este cel mai pretios cadou. Generatia mea niciodata n-a trebuit sa lupte pentru aceasta libertate,ea ne-a fost oferita pe o tava de argint, de catre oamenii care au luptat pentru ea cu viata lor. Pe tot cuprinsul Europei, cimitirele americane ne amintesc de baieti tineri care niciodata n-au ajuns acasa si a caror amintire noi o pretuim.
  Generatia mea nu este proprietara acestei libertati; noi suntem numai pastratorii, paznicii ei. Noi putem doar preda aceasta libertate greu obtinuta, copiilor Europei, in aceeasi stare in care ne-a fost oferita noua. Noi nu putem ajunge la nici o intelegere cu mulahii si imamii (conducatori religiosi musulmani – nota mea).
  Generatiile viitoare nu ne vor ierta niciodata. Noi nu ne putem risipi libertatile. Pur si simplu nu avem dreptul sa facem asta. Trebuie sa facem tot ce este posibil acum pentru a opri aceasta stupiditate islamica, pentru ca sa nu poata distruge lumea aceasta libera pe care noi o cunoastem.
  Va multumesc,
  Geert Wilders, presedintele Partidului Libertatii din Olanda, membru al Parlamentului olandez

  Doamne ajuta !

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: