SACCSIV – blog ortodox

Parintele CONSTANTIN CATANA (Manastirea Varatec) despre DESHUMAREA PARINTELUI CALCIU. In apararea monahului Teodot si a fratelui Gabriel (Apologeticum)

Posted in Apologeticum, Gheorghe Calciu Dumitreasa, Parintele Teodot by saccsiv on ianuarie 19, 2014

p catana (1)

 

   Iata ce putem citi in articolul Prin reînhumarea Părintelui Calciu, ce-am câştigat şi ce-am pierdut? – articol de Părintele Stavrof. Constantin Catană – Sf. Manastire Văratec de pe blogul fratelui Mircea Puscasu.

Fac precizarea ca acelasi articol a fost preluat si de maica Ecaterina Fermo pe blogul sau.

În cartea „Tipic bisericesc”, se vorbeşte despre acele soroace, despre termenele îndătinate, pentru pomenirea morţilor, în care se săvârşesc rânduielile bisericeşti, ce urmează după înmormântarea fiecărui creştin ortodox, în parte. Şi acestea sunt: la trei zile, la nouă zile, la patruzeci zile, la trei luni, la şase luni, la nouă luni, la un an, şi apoi, în fiecare an, până la şapte ani, după moarte. Iar la şapte ani, după moarte, în biserica noastră, este şi acest obicei de a se face dezgroparea celui mort, când familia aduce la mormânt cele după rânduială, pentru pomenirea respectivă. Şi nu e de mirare, că în unele mănăstiri cu tradiţie, la împlinirea celor şapte ani, osemintele se scot afară, cu multă grijă şi cu sfântă rânduială, apoi sunt aşezate în gropniţă, unde cel rânduit merge, în fiecare zi, să aprindă candela şi a le tămâia. Astfel, se înţelege că şi la Sfânta Mănăstire Petru-Vodă, unde este înmormântat marele mărturisitor şi slujitor al Bisericii noastre, Părintele Calciu, la împlinirea celor şapte ani după deces, părinţi călugări, cu evlavie, credinţă şi minte sănătoasă, potrivit tradiţiei din Biserica noastră, au făcut acest ritual, dezgropând pe părintele, fără să fi gândit că vor face tulburare şi că vor ştirbi autoritatea Bisericii, şi că au contravenit dispoziţiilor testamentare ale Părintelui Calciu, lăsate în 28 octombrie 2006, Părintelui Justin Pârvu şi obştii de la Petru-Vodă, unde a dorit să fie înmormântat.

Monahii: Teodot şi Gabriel, cât şi ceilalţi părinţi, nu au mers pe pietatea populară, rătăcind în duhul greşelii, făcând „profanare de morminte”, încât să fi fost atât de îngrijorat şi adânc tulburat fiul părintelui, Andrei Calciu, care se află în America.

Călugării cu pricina, cunoscându-i pe unii foarte bine, nu aleargă după senzaţional, atât Monahul Teodot cât şi Gabriel, ca şi ceilalţi, cu o verticalitate sănătoasă, cu echilibrul facultăţilor intelectuale şi sufleteşti, pentru relansarea adevărului potenţial, dincolo de orice scandal monden – au vrut să aşeze cu evlavie şi adâncă smerenie, înaintea celor credincioşi, adevăratul model de mare mărturisitor, care, prin neputrezire, cu voia lui Dumnezeu, să fie icoană vie, spre care să privim noi toţi că „Dumnezeu este minunat întru Sfinţii Săi”, şi ca limbile străine să teologhisească în contextul lumii contemporane că, în vremea din urmă a comunismului, mulţi dintre cei ai neamului românesc, printre care şi Părintele Calciu, s-au făcut bineplăcuţi lui Dumnezeu şi nu şi-au pierdut sufletul, şi nu s-au asfixiat cu slava lumii deşarte, căci prin dinamismul lor, parte dintre noi, am recuperat ceva dintre virtuţi.

Este adevărat că Biserica este cea care decide, prin autoritatea ierarhilor ei, declararea unor trupuri neputrezite, ca fiind sfinte moaşte. Şi dacă cei care au deshumat, nu în mod abuziv, cum se spune, ci în duhul evlaviei lor pentru Părintele Calciu, acest fapt ar trebui să fie considerat o dimensiune flexibilă, nu o debilitate mintală, ci o eficienţă a evlaviei, mai largă pentru cei suspicioşi şi euforici, cărora încă le mai este frică de o recunoaştere că, în Părintele Calciu a zemuit Ortodoxia adevărată şi mărturisită cu mare curaj şi dragoste de ţară şi neam, excluzând din viaţa sa, ca slujitor al Bisericii, dorinţa de putere, iubirea de ranguri, de onoruri, depăşind acest orizont cu dragoste de Hristos şi de Biserică. De aceea, rămâne inconfundabil, care nu şi-a făcut o imagine falsă de sine, precum foarte mulţi dintre cei care slujesc Biserica, încă îşi mai confecţionează un destin pe puterea politică.

Un lucru trebuie să ne fie clar tuturor că, Părintele Calciu, o mare figură martirică a secolului XX, care în viaţă şi-a căutat libertatea sa interioară pentru Hristos, şi nu a slujit decerebrat valori derivate, ci a slujit pentru Dumnezeu viaţa noastră sufletească a tuturor, şi nu a trăit anexat unor adeziuni de mâna a doua. Aşa că, deshumarea părintelui nu este şi nu a fost „pioasă sminteală” cum afirmă domnia sa, Răzvan Codrescu (vezi Lumea credinţei, ian. 2014, pag. 58), ci a fost o rânduială plină de pioşenie, aprinsă în candela credinţei, cu o pomenire şi o cinstire pentru neputrezirea trupului părintelui, prin care Dumnezeu a binevoit aşa. Cei doritori de mai multe detalii, cât priveşte cultul moaştelor, să mai ştie şi asta că „sfinţii pe care i-a canonizat Biserica noastră, au fost mai întâi cinstiţi de către poporul credincios iar Biserica, de fapt, confirmă recunoaşterea sfinţeniei, care vine din lucrarea Sfântului Duh în oameni”.(vezi Pr. Prof. Dr. Mircea Păcuraru, Sfinţi Daco-Români şi Români, Iaşi 1994, pag. 6). Şi noi credem şi mărturisim că evlavia populară, în chip minunat, de-a lungul veacurilor, a fixat cu certitudine sfinţenia, acolo unde Dumnezeu a binevoit să o arate, atât în timpul vieţii sau imediat după moarte.

Da, aşa este, trebuie să ne păzim a ne face idoli! Însă cei care au deshumat pe Părintele Calciu, nu l-au deshumat ca să şi-l facă idol. Nu!

Nu l-au deshumat pentru a se inventaria conflicte cu fiul Părintelui, Andrei Calciu, care s-a tulburat de imaginile colportate pe internet, ajungând până acolo, să spună că va da Mănăstirea Petru-Vodă în judecată, pentru profanare de morminte.

Domnia Sa ar trebui să ştie că, deshumarea tatălui său, nu a fost o profanare ci o stare de spirit şi de evlavie, pentru cel care a fost Părintele Gheorghe Calciu, căruia cei din Sf. Mănăstire Petru-Vodă i-au purtat de rânduială, arătând prin asta că moartea nu ne desparte de cei adormiţi, că deşi murim, suntem vii. Apoi, trupul părintelui, până la reînhumare, a fost aşezat într-o încăpere, unde candela şi lumânarea nu s-au stins, şi asemenea celor plăcuţi lui Dumnezeu, şi părintelui i s-a adus respectul şi cinstirea, cu rugăciune şi închinare, prin care nici nu i s-a adăugat şi nici nu i s-a ştirbit cu nimic, sfinţenia. Apoi, la intervenţia Înaltpreasfinţitului Mitropolit Teofan de la Iaşi, a fost reînhumat, cu neîmpuţinată nădejde şi aşteptare, că vremea îl va aşeza spre cinstire, alături de toţi acei mărturisitori, care au apărat cu jertfelnicie, credinţa ortodoxă, neamul şi ţara noastră.

Şi dacă asta se va întâmpla: Cum va rămâne cu scrisoarea testamentară din 28 octombrie 2006, adresată, în mod special, părintelui Justin Pârvu, cel întru veşnică pomenire şi obştii de la Petru-Vodă?

Peste toate acestea, să nu uităm un lucru; cu moaşte sau fără moaştele Părintelui Calciu, lumea de evlavie, lumea curată la suflet, lumea săracă în păcat, lumea care supravieţuieşte pentru salvarea sufletului, prin mijlocirea celor ce sunt aleşi de Dumnezeu, se va ruga părintelui care, coalizat cu sfinţii, să-i răspundă la rugăciunea ei, când este nefericită, când este în cauze mari sau mici de indispoziţie, şi-n probleme acute ale vieţii şi să-i aşeze cu voia lui Hristos, bucuria vindecătoare a sufletului şi să învie în viaţa de acum, adică să nu treacă pe lângă Dumnezeu, fără să-L recunoască.

De fapt, lumea ştie că toate bisericile sunt pline de har, iar Dumnezeu este pretutindeni, nu numai unde sunt moaşte (vezi Lumea credinţei, ian. 2014, pag.58). Acest lucru îl ştiu foarte bine părinţii de la Sf. Mănăstire Petru-Vodă, ştiu mai bine decât ne-am închipui noi, ei nu l-au dezgropat pe Părintele Calciu, că ar fi crezut despre biserica lor mănăstirească că nu ar avea suficient har, pentru că n-ar avea sfinte moaşte. Nu!

Ştiu foarte bine că, în Sf. Mănăstire Petru-Vodă, parte dintre călugări, sunt foarte bine pregătiţi teologic şi cu-n suport spiritual, fără carenţă. Că nu prea sunt acceptaţi printre cei vii, dar morţi duhovniceşte e o altă problemă. Sunt alţii care greşesc rău de tot, cu devieri scandaloase şi incapabili de a-şi asuma riscul, dar… (n.n. vezi comunicatul scandalos al monahului Filotheu )

E trist, foarte trist când se depun mărturii care paralizează respiraţia duhovnicească. Căci puzderia de ziarişti şi analişti, asta fac!

Cine nu ştie, dreptul de a vorbi e, fireşte, unanim recunoscut, dar important este cum vorbeşti, ce vorbeşti şi scopul în sine urmărit. Căci inteligenţa adevărată nu face zgomot, şi nici nu beşteleşte mitocăneşte.

Aşa că, uşa Bisericii trebuie să o deschidem curat şi cu nevoie de a înţelege mai bine ce se întâmplă cu ritualurile din cultul religios, şi să te laşi să fii atins din ordinea mai subtilă. Însă, când se uită regulile minimale, subminăm suficienţa îndestulării pe care Dumnezeu o pune unde vrea El, şi nu unde vrem noi, oamenii. Apoi nimeni să nu creadă că, prin deshumarea şi reînhumarea Părintelui Calciu, cerul s-ar fi risipit.

Adevărul acesta este, trecem printr-o criză spirituală, greu de stăpânit şi că rătăcim pentru o stare reconfortantă, cum citeam şi-n revista Lumea Monahilor: „Înstrăinându-ne de Dumnezeu, omul îşi caută alte drepturi, alte motivaţii, alte raţiuni (nr.70/2013, pag. 42). Cum, de altfel pentru cei cu alte motivaţii şi alte raţiuni, dezgroparea Părintelui Calciu de la Petru-Vodă, a semănat atâta nelinişte, atâta agitaţie şi nevroză, înainte de Sfintele Sărbători ale Crăciunului, cât şi după aceea.

Părintele Calciu a fost reînhumat! Aşa că, putem să ne aşezăm într-un unghi convenabil şi confortabil, că osemintele sale vor sta în adânc de mormânt, spre o mai bună linişte a fiului său, Andrei, cât şi a celor îndoielnici de darul sfinţeniei sale, până la vremea când Sfântul nostru Sinod, în spaţiul tradiţiei creştine autentic ortodoxe, va hotărâ înscrierea numelui părintelui în rândul sfinţilor, după ce se vor verifica, dacă va fi nevoie, toate semnele, şi va avea toată garanţia că osemintele sale pot fi declarate moaşte. Dar până atunci, oamenii cu adevărat credincioşi, fără să o ia razna, îl vor căuta cu rugăciunea, pe acest mare mărturisitor, fără a ţine seama de episodul întâmplat şi vor fi incendiaţi lăuntric de dragostea faţă de acest mare slujitor al Bisericii noastre, care a îmbogăţit şi înfrumuseţat Ortodoxia noastră, fără spaima de viitorul său şi de indispoziţiile cotidiene.

Orice greşeală e o carenţă dar, trebuie să redescoperim gustul onoarei pe care l-am câştigat noi slujitorii Bisericii noastre şi pe care nu trebuie să-l mai pierdem.

Monahul Teodot, cât şi Gabriel, ca şi toţi ceilalţi monahi din Mănăstirea Petru-Vodă, nu sunt o rătăcire pentru noi, ci ne ajută să recuperăm, în condiţii de libertate, reflexele normalităţii şi să nu mai trăim Ortodoxia în epidemia talentelor negative. Ei sunt o pildă de modestie, de spiritualitate şi cultivă în fiecare zi, zelul pentru credinţa adevărată, pentru Hristos şi Biserică, cu mare smerenie.

Părintele Constantin Catană

   Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

MIRCEA PUSCASU (Bucovina Profunda): MOASTE SUB TARANA si lumina sub obroc – Ingroparea moastelor Parintelui Gheorghe Calciu

Dupa cum stiti, Victor Roncea si monahul Filotheu Balan vor neaparat puscarie si daca se poate cat mai grea pentru Monahul Teodot si fratele Gabriel, sub acuzatia de profanare de morminte:

MIRCEA PUSCASU despre MISIUNEA LUI VICTOR RONCEA la MANASTIREA PETRU VODA. Unealta: monahul FILOTHEU BALAN. Primele victime: APOLOGETICUM si MONAHUL TEODOT. Urmeaza: MONAHIA FOTINI (Revista Atitudini)

Asta pentru ca inca nu pot fi bagati pe fata in temnita pentru cele ce scriu sau declara in interviuri.

In articol se face referire si la Razvan Codrescu. Pe cei ce nu stiu ce si cum cu el, ii rog sa citeasca:

RAZVAN CODRESCU ataca furibund pe toti cei anti cip, anti masonerie, anti ecumenism …

VIDEO: Cumplit de smintitoare emisiune a realizatorului RAZVAN BUCUROIU avandu-i ca invitati pe RAZVAN CODRESCU, ADRIAN PAPAHAGI, RADU PREDA SI CLAUDIU TARZIU. Elogiu SUE, minciuni despre crestinismul UE, nerecunoasterea activitatii masoneriei, negarea existentei unor grupari ce planuiesc instaurarea guvernului mondial …

 

23 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. cosminmatiu said, on ianuarie 19, 2014 at 10:50 pm

  Am mai terminat un capitol destinat oamenilor de azi care nu cred in Dumnezeu, poate le ridica macar un semn de intrebare.

  http://extraterestriidemascati.wordpress.com/capitolul-v-dovezi-ale-existentei-lui-dumnezeu/

  Apreciază

  • mircea.v said, on ianuarie 19, 2014 at 11:34 pm

   Si sa presupunem ca un motor ar aparea el de la sine (apropo de masini), si ar fi pistoanele unde trebuie, supapele unde trebuie, totul unde trebuie… Stim ca celula vie, functioneza, primeste „combustibil” pe care il transforma in energie, toate „piesele” unei celule vii se „invart”. Si motorul este „viu” doar cand functioneaza.
   Intrebare: in cazul motorului aparut de la sine, cine invarte cheia in contact?
   Oare daca ar putea omul sa faca o celula atom cu atom, la final, celula ar „porni”, sau mai trebuie sa fie Cineva care sa „invarta cheia” ?

   Apreciază

   • cosminmatiu said, on ianuarie 20, 2014 at 8:54 am

    Asa e, poate ca macar unii se vor intreba si nu vor lua de-a gata tot ce li se serveste de catre scoala si media.

    Apreciază

 2. blue said, on ianuarie 19, 2014 at 11:48 pm

  Ce dihonie a intrat într-o astfel de mânăstire? Ce se întâmplă acolo? Ferească Dumnezeu! Ce-ar zice Părintele Justin să-i vadă? Şi cine câştigă dintr-un astfel de război, că ortodoxia în niciun caz….?

  Apreciază

  • saccsiv said, on ianuarie 20, 2014 at 7:56 am

   blue

   Ortodoxia intotdeauna castiga.

   Sora mea, credeai ca vremurile apocaliptice vin asa, in liniste? Am fost foarte clar avertizati in profetii …

   Apreciază

  • saccsiv said, on ianuarie 21, 2014 at 10:59 am

   blue

   Iertare, ai citit rugamintea mea cu traducerea?

   Apreciază

  • blue said, on ianuarie 21, 2014 at 12:41 pm

   Saccsiv, te referi la cea cu blogger-ul? Am trimis-o. Sau mai e şi alta? Că nu găsesc.

   Apreciază

   • saccsiv said, on ianuarie 21, 2014 at 12:47 pm

    blue

    Super. La ea ma refer, dar n-o gasesc pe nicaieri. Poti te rog s-o mai postezi o data?

    Apreciază

  • blue said, on ianuarie 21, 2014 at 12:54 pm

   N-o mai văd nici eu în aşteptare. S-o fi dus la spam. O mai trimit o dată.

   Apreciază

 3. Alex said, on ianuarie 20, 2014 at 12:07 am

  Un articol in Duh Irenic care unge la suflet. Multumim Parinte Constantin.

  Apreciază

 4. Radu Humor said, on ianuarie 20, 2014 at 12:18 am

  Un cuplu regal evreiesc pe tronul Angliei?

  Este mai mult decât posibil.

  Exista vreo sansă ca doi evrei să conducă de la Palatul Buckingham şi să descoperi că ei sunt regele şi regina Angliei? Īndepărtată ai spune. Unele fapte curioase, aflate în curs de dezvoltare, sugerează însă că s-ar putea întâmpla.
  Cand Nunta Regala care-i unea pe Kate Middleton şi Prinţul William a fost anunţată, detectivii de genealogii s-au pus pe muncit. Pentru început, noutăţile indicau că mama tinerei Kate, Carole Goldsmith (numele de fată), era de origine evreiască. Dacă Carole Goldsmith era evreică, atunci, în conformitate cu legea evreiasca, fiica sa Kate Middleton va fi considerata evreica – şi ar putea deveni prima regina evreică (Consort) din Anglia. Dar vai, anchetatorii care încă mai inclinau să creadă că a existat o moştenire evreiască in neamul lui Kate au constatat că ultimele cinci generaţii din familia ei s-au căsătorit în biserici . Desigur, că asta nu exclude faptul că unii ar fi fost în secret evrei, lucru care a fost valabil şi în timpul Inchiziţiei pentru mulţi evrei. Alte surse suspectează încă descendența evreiască a Kate. Şi, conform spuselor unui Rabin ortodox sefard din Israel, ambii părinţi ai mamei lui Kate erau evrei. Deci, întrebarea daca Kate esta sau nu evreica ramane deschisă în continuare.
  Dar stai, că intriga se ingroasă. Ar putea Printesa Diana, mama lui William, sa fi fost evreică? O sursă susţine că mama Printesei Diana, Frances Shand Kydd, a fost evreică – născută Ruth Frances Burke Roche, o Rothschild.
  Dacă, de fapt, este suficient ca Printesa Diana să fie certificată evreică, atunci acest lucru este valabil şi pentru fiul ei, William, viitorul Rege al Angliei. O altă anchetă despre origini detaliază o puternică conexiune davidică pentru Frances şi descendenţii ei .
  Alte mici intrigante “probe” şi speculaţii au fost descrise în cotidianul londonez Daily Mail, care citează surse ce susţin că Diana a fost concepută în timpul aventurii mamei sale cu evreul magnat bancher Sir James Goldsmith (iniţial Goldschmidt şi nici o legătură aparentă cu Carole Goldsmith) . Raportul spune că Frances se înstrăinase de soţul ei, Earl Spencer (Vicontele Althorp), si a avut o aventură cu Sir James Goldsmith tocmai în momentul în care Diana a fost concepută. Consolidand cazul, un raport indică asemănările izbitoare dintre Printesa Diana şi ceilalți trei copii ai lui Sir James Goldsmith: Zak, Ben si Jemima Goldsmith .
  Dacă aceste vesti sunt adevărate, atunci Diana ar fi in intregime evreică, cu o mamă evreică (Frances Ruth Burke Roche aka Rothschild) şi un tată evreu (Sir James Goldsmith). La rândul său William, viitorul rege al Angliei, ar avea adânci rădăcini evreieşti.

  Comentariul meu: Nimic nou sub soare ar spune unii, altii ar căsca ochii cat cepele iar cei mai multi ar spune si ce dacă. Chiar dacă la prima vedere pare o bârfă demnă de coperta Cancan-ului, in realitate lucrurile nu stau așa de simplu și au implicații politice mult mai mari, ceea ce ne demonstrază, de parcă mai era nevoie, că nimic nu este întâmplător și că fetele din ” popor” nu ajung datorită providenței să fie neveste de prinți și viitoare regine. O lume întreagă s-a holbat la nunta secolului fără să știe de fapt ce hram poartă cu adevărat protagoniștii. Circ de lux pentru prostimea însetată bârfe și avidă după ce nu poate avea. Preț de câteva ceasuri lumea a uitat mizeria în care se scaldă iar fetele nemăritate s-au putut visa în voie pășind spre altar la brațul prințului Harry, neînsurat încă, că deh, in lumea democratică in care traim, basmul Cenușăresei, tocmai a devenit o realitate, prin căsătoria Prințului William cu Kate Middleton, “fata din popor” care l-a fermecat. Dar să vedem cât de ” din popor ” este Kate, analizând pe rând evidențele, și dacă ” cârcotașii ” au avut dreptate sau doar au vrut să fie rău intenționați. Voi lua pe rand cuvintele bolduite din articol:
  1. s-au căsătorit în biserici
  În conformitate cu Actul de soluţionare din 1701 , membrii familiei regale sunt înlăturati de pe linia succesrală în cazul în care se convertesc la catolicism sau se căsătoresc cu o romano-catolică. Actul a fost pus în executare de mai multe ori. Printul Michael de Kent, vărul reginei Elisabeta a II-a, și-a pierdut locul său în succesiune atunci când s-a căsătorit cu baroneasa catolică Marie-Christine von Reibnitz în 1978.
  Nimic nu-l oprește însă pe Prinţul William să-și ia o mireasă musulmană, evreică, hindusă sau budistă. Principele însuşi trebuie să fie protestant în momentul aderării sale la tron pentru că regele depune jurământul de apărător al credinţei.
  Desi s-au căsătorit in biserică si ” teoretic ” nu sunt evrei, Will si Kate au avut parte de ceremonie nupțială si in Israel, organizatorii acestei pseudo-nunți fiind un grup de isrelieni britanici din Israel. La ceremonia stradală au participat mai mult de 200 de invitați.
  La nunta lor, s-au practicat si ritualuri musulmane si evreiesti.
  Au primit un cadou mai neobisnuit, un contract de căsătorie in stil evreiesc ( Ketubah).
  2. erau evrei
  Trimisa de un Rabin ortodox (sefard) din Israel:
  Este interesant de notat următoarele în arborele genealogic al lui Kate Middleton, soţia prinţului William:
  Mama lui Kate Middleton este Carol, fiica lui Ronald Goldsmith si Harrison Dorothy (ambii evrei)
  Părinţii lui Dorothy Harrison sunt Robert Harrison şi Elizabeth Temple (ambii evrei), aceasta din urmă fiinun descendent al familiei Myers ( evrei englezi tradiţionalisti din secolul 19)
  În concluzie: Prințesa Kate este evreică pe linie maternă, şi, în consecinţă, viitorul rege al Angliei va fi un evreu în conformitate cu Legea evreiască şi tradiţia.
  3. O sursă

  Sir James Goldsmith
  TATĂL evreu al Printesei Diana
  În cartea Tinei Brown, “Cronicile Dianei”, autoare susţine că mama Printesei Diana, Frances Shand Kydd, a avut o relatie de lunga durata cu Sir James Goldsmith în timpul căsătoriei sale cu Earl Spencer. Ea sugereaza ca Diana, care s-a născut în 1961, a fost copilul din dragostea cu Goldsmith şi nu fiica lui Spencer.
  Răposatul James Goldsmith-un bancher evreu şi editor-a fost văr cu Rothschild-zii. James Goldsmith, bunicul lui Adolf Goldschmidt, a venit la Londra ca un multi-milionar în 1895 şi și-a schimbat numele de familie din germanul Goldschmidt în englezul Goldsmith.
  Goldschmidts, la fel ca vecinii lor şi neamurile lor Rothschild , a fost un prosper bancher negustor în Frankfurt , Germania, inca din secolul al 16-lea. (Wikipedia). În 1773, Mayer Rothschild i-a invitat pe Goldschmidt, (Goldsmith), Schiff, Oppenheimer, Warburg şi alți opt ambițioși oameni de afaceri evrei la magazinul lui Goldsmith. Împreună au formulat un plan pe termen lung pentru a prelua controlul asupra bogăţiiilor lumii pentru multe generaţii. Au făcut un pact secret pentru a aduce, prin banii şi influenţa lor, în stare de faliment naţiunile lumii şi de a crea o Noua Ordine Mondiala.
  MAMA evreică a Printesei Diana
  Oficial, Diana a fost fiica lui Edward John Spencer, al 8-lea Earl Spencer, şi Frances Shand Kydd … dar surse susţin că James Goldsmith a avut o relatie pe termen lung cu Frances în perioada în care Diana a fost concepută.

  O poză in care asemanarea dintre Diana si Goldsmith este izbitoare
  Nimeni nu contestă faptul că afacerea a avut loc “într-un moment când Frances a fost profund nefericită în căsătoria ei cu Earl Spencer, care ” bea foarte mult “şi”se purta bestial cu ea “. Ea a divorţat de el şi s-a recăsătorit în 1969. Diana nu i-a semanat numai fizic lui James Goldsmith “, dar, de asemenea, și în carisma şi apetitul ei sexual …”
  Diana mama lui Frances Shand Kydd a fost evreu. Ea a fost născut Ruth Frances Burke Roche.

  Parintii oficiali ai Dianei
  Surorile si fratele Dianei pe linie Spencer

  Sarah Spencer, sora cea mai mare a Dianei

  Charles Spencer, fratele cel mic al Dianei

  Cyntia Jane Spencer, a doua sora mai mare a Dianei

  Nota mucenicul(n.m): Sarah Spencer a fost iubita printului Charles inainte de casatoria acestuia cu Diana. Nu s-au casatorit deoarece Sarah a mostenit patima bauturii de la tatal sau. La fel si Charles Spencer. A fost un mare semn de intrebare pentru lumea occidentala, in acele vremuri, cum de Diana a acceptat sa se casatoreasca cu un barbat care fusese impreuna cu sora sa. Pentru mine personal ramane un semn de intrebare in continuare, privit însă strict doar din punct de vedere feminin și nu politic.

  Frații vitregi EVREI ai Prințesei Diana

  Diana are o izbitoare asemănare fizică cu copiii lui Sir James Goldsmith – Zak Goldsmith, Ben Goldsmith si Jemima Goldsmith. Ei sunt doar pe jumătate frați și soră cu Diana.
  Urmând protocolul de încrucişare al Rothschild-zilor de a păstra întreaga puterea şi bogăţie în familie, pretinsul frate vitreg al Dianei, Ben Goldsmith, s-a căsătorit cu Kate Rothschild in 2003.

  Celălalt pretins frate pe jumătate al Prințesei Diana, Zac Goldsmith, a divorţat de soţia lui după ce a fost ales deputat britanic. El trăiește in prezent cu Alice Rothschild. Acest tânăr Rothschild-Goldsmith este, de asemenea, de aşteptat să se căsătorească.
  n.m. Nu-i asa ca seamănă prea bine Lady Di cu Zac?

  Sora vitregă evreică a Prințesei Diana

  Jemima Goldsmith a fost cea mai bună prietenă și confidentă a Prințesei Diana. Jemima este genetic legată de familia Rothschild si este acum si cumnată cu Rothschild ( Online Daily Mail, 10 mai 2010 ).
  Revista săptămânală pentru femei New Idea Australia, a creat furori în Marea Britanie atunci când a publicat povestea despre Jemima şi Diana ca fiind surori. Revista a citat o sursă anonimă, care pretinde că știa de “secretul sorei” de 40 de ani. Zvonurile despre relaţia cu sora adevărată s-au răspândit in rândurile aristocraţiei britanice.
  Ştirile că atât Diana şi Jemima au fost concepute cu fanfaronul magnat Sir James Goldsmith a incendiat toată Australia şi Marea Britanie. Faptele arată că, în timpul căsătoriei nefericite a Dianei cu Charles, ea nu a căutat alinare la – şi nici nu i-a fost oferită consolare de catre- familia Spencer. Ea a căutat consolare la familia ei surogat – Goldsmiths.
  Jemima Goldsmith s-a convertit la Islam cand s-a casatorit cu retrasul jucător pachistanez de cricket Imam Khan in 1995. Jemima este declarată a fi cea care a inspirat-o pe Diana să întrețină legături cu bărbaţi musulmani.

  FIUL evreu al Printesei Diana

  Definiţia iniţială şi actuală a unui evreu “născut evreu” este o persoană a cărei mamă este evreică. Iudaismul este transmis prin filiaţie matriarhală. Mama Prințului William, prinţesa Diana, a avut o mamă evreică (Frances Burke Roche Ruth) şi a avut probabil un tată evreu. Asta l-ar face pe William – evreu.
  n.m. Chiar dacă Diana este fiica lui Spencer ea tot fiica unui evreu este deoarece familia Spencer se inrudește cu Sir Winston Churchill, care dupa cum putini însă știu, a fost evreu prin naștere, mason și homosexul, mama sa fiind o evreica americană, Janny Jacobson, tatăl sau schimbandu-și ulterior numele in Jerome. “ Familia Spencer este o familie nobilă britanică coborâtă în linie masculină de la Henry Spencer, un descendent al ramurii mai tinere a Stravechii Case Le Despencer (decedat c. 1478), strămoșul pe linie masculină al Earls din Sunderland , deveniți mai târziu Duci de Marlborough , şi al Earls Spencer-ilor. Alţi membri proeminenţi ai familiei îl includ pe Winston Churchill (nepotul celui de-al 7-lea Duce de Marlborough ) şi pe Diana, Printesa de Wales (fiica lui Earl Spencer al 8-lea ). “
  Tora interzice unui bărbat evreu să se căsătorească cu o femeie dintre neamuri. Dacă totuși o face, copiii lui proveniți de la acea femeie nu vor fi considerați evrei. William s-a căsătorit cu Kate Middleton. Asta înseamnă că copiii lor nu vor fi evrei? (Incă cu vârf și îndesat-n.m)

  Mireasa EVREICĂ a Prinţului William

  Kate Middleton, eventual următoarea Regină a Angliei, se zvoneste ca ar fi oarecum evreică. Vezi tu, numele de fată al mamei este Goldsmith. Ce? N-am mai auzit acest nume undeva inainte????
  Având numele de fată evreiesc “Goldsmith” este de ajuns pentru a sugera faptul că Kate are origine evreiască, în ciuda efortului mass-mediei de a-l ascunde.
  Gary Goldsmith este unchiul lui Kate şi fratele mai mic mamei sale Carole. El este un prosper dezvoltator imobiliar care a vandut firma sa de recrutare Futures Computer pentru 275 milioane lire sterline în 2005.

  Gary este descris drept gura-spartă, grosolan, hedonist și Playboy. A fost filmat pe ascuns de reporterii sub acoperire ai News of the World la imensa lui vilă de 5 mil. lire sterline amplasată pe insula spaniolă a petrecerilor, Ibiza. Gary Goldsmith și-a numit vila “Maison de Bang Bang”, care este un argou franțuzesc pentru House of Sex.
  Păzit de agenţii MI6, Prințul William şi mireasa lui în devenire, si-au petrecut vacanța si au făcut yachting la Casa de Bang Bang a lui Gary, în 2006. Gary a făcut glume pe seama întâmpinării lui William cu salutul “Oi, mă Fucker”. “Oi” este o expresie iudeo-idiş la fel ca și “Oy vay”.
  Reporterii sub acoperire ai News of the World au aflat că Goldsmith îsi întreţine oaspeţii cu porno hardcore – achiziţionate din Marea Britanie – rulate pe masivul ecran de 52 de inch din vilă. De asemenea, el le livrează marihuana, cocaină, ecstacy şi curve şi oferă livrări door-to-door in staţiunea de la Ibiza şi la Londra. Goldsmith are o siglă GG cu iniţialele sale tatuată pe bicepsi. Oare crede cineva că William şi Kate și-au petrecut timpul lor liber ţinâandu-se de mână şi sorbind ceai englezesc în Casa pentru Bang Bang a unchiului lor Gary?
  Care este unchiul mai decăzut? Unchiul lui Kate, Gary sau unchiul lui William, Andrew? Printul Andrew a fost recent expus în mass-media deoarece:
  este prieten cucondamnatul peofil evreu Jeffry Epstein, care i-a dat Prințului 15000 de lire sterline pentru a-l ajuta să scape de plata unora dintre datoriile masive ale șantajistei sale foste soții, Fergie.
  a fost implicat si fotografiat cu o prostituată copil
  pentru legăturile sale cu fiul liderului libian Gadhafi
  pentru că l-a gazduit pe fiul dictatorului tunisian recent demis chiar inainte de caderea acestuia
  Regina însăşi a fost recent numită în răpirea a 10 copii aborigeni de la o şcoală rezidenţiale.
  In concluzie: vedem cum regulile dinastiei Rothschild se respectă cu strictețe, banii și puterea păstrându-se în familie cu orice preț. Pe de altă parte sper că ați înțeles că fetele din popor ajung cu adevărat prințese sau regine numai în povești sau telenovele. Sper că ați mai înțeles că:
  – zicala cu peștele de cap se împute nu e doar o vorbă în vânt iar duhoarea pe care o emană acest fapt, chiar dacă este parfumată cu Chanel, tot duhoare rămâne, ba chiar devine mai puturoasă pe măsură ce timpul trece fără ca putregaiul să fie eliminat.
  – oricum o întoarcem și o sucim ne lovim de evrei în posturile cele mai importante, ei rămânând fideli țelurilor inițtiale, chiar dacă si-au schimbat numele sau religia, vorba aceea ” lupul își schimbă părul dar năravul ba”.
  – că așchia nu sare departe de trunchi și că în spatele unor fețe frumoase și carismatice (vezi Diana și William) se ascund secrete urâte de familei și caractere găunoase.
  – că este normal să avem o societate decăzută moral în așa hal încât până și Sodoma și Gomora s-ar rușina cu ea. Un fapt perfect inteligibil dacă stai și te gândești că cei care conduc destinele lumii sunt așii depravării de orice fel.
  – că nu putem spera că ciocoii noi ar pute fi mai buni decât cei vechi, dat fiind faptul că încă din leagăn sunt educați la fel precum părinții lor
  si, cel mai important fapt, că IZBĂVIREA LUMII si a problemelor ei nu va veni in nici un caz de la un conducător pământean, indiferent cum se va numi el și de unde va proveni-pentru că toti sunt o apă și-un pământ și frați cu dracul, ci numai și numai de la Fiul Ceresc, Iisus. Nu există soluții lumești la problemele noastre ci doar iluzii și amăgiri. Lăsați-le deoparte și rugați-va lui Dumnezeu să va deschidă ochii, mintea și sufletul pentru că orb pe orb nu poate călăuzi fără a risca să ajungă amândoi în groapă. Doar Unul ne poate călăuzi și salva și EL nu este acel Mesia așteptat de evrei ci cel așteptat de ortodocși. Lumea în care trăim este foarte amăgitoare și alunecoasă iar oamenii pot fi cu ușurință înșelați. Din totdeauna lumea a fost fascinată de bogătie, strălucire și opulență și a făcut din reprezentanții acestora eroi si idoli, de urmat și adorat. Le- a fost mai ușor oamenilor să se inchine la un vițel de aur care strălucea și simboliza bogăția, căci Dumnezeu nu putea fi un coate-goale, decât să urmeze un tânăr simplu și sărac pe din afară, dar uluitor de bogat în interior. Cât de ușor îi va fi Antihristului să subjuge lumea, avându-l in sine pe Satan-maestrul înșelăciunii și amăgirilor, când lumea se lasă fermecată de o pereche regală, de o nuntă, de un Elvis sau chiar de Lady Di? Câți vor rezista tentațiilor venite din partea lui?

  Apreciază

 5. Florin said, on ianuarie 20, 2014 at 1:43 am

  Exemplara atitudine a acestui parinte deosebit. Speram sa mai auzim de sf. sa, caci este un om curajos si vertical, care tine cu cei nedreptatiti si cinsteste cum se cuvine pe sfintii nostri.
  E bine sa apara mai multe astfel de reactii si din partea altor parinti consacrati.

  Apreciază

 6. dante said, on ianuarie 20, 2014 at 11:32 am

  Intr-adevar, vom mai auzi de acest parinte, caci odata ce a deschis gura in apararea monahului Teodot, sistemul isi va arunca tentaculele si asupra lui, insa nu asta conteaza.
  Dumnezeu nu-si lasa sfintii Lui si are grija intotdeauna sa apara alti si alti marturisitori de acolo de unde satana nu se asteapta. Pot aparea oameni vrednici chiar din sinul sistemului, dar astea sint tainele Lui.
  Este o lupta a diavolului, pierduta din start, chiar daca aparent pare a fi cistigatoare, insa ortodoxia va avea de cistigat, caci din Biserica Domnului decit uscaturile cad.
  Ce folos pentru sistem ca a inchis si a suprimat viata atitor mii de mucenici in perioada bolsevica, cind tocmai prin asta s-au creat sfinti, asa a fost de la inceputul crestinismului si asa va fi pina la final.
  Multa rugaciune pentru fratele Gabriel si pentru monahul Teodot!

  Doamne ajuta!!

  Apreciază

 7. Ana said, on ianuarie 20, 2014 at 1:42 pm

  Nu au disparut preotii curajosi, cu verticalitate, iubitori de adevar. Slava lui Dumnezeu pentru toate !

  Apreciază

 8. mircea.v said, on ianuarie 20, 2014 at 2:54 pm

  Saccsiv,

  poate ar fi bine sa preiei si comentariul lui Mircea Puscasu facut la sectiunea comentarii pe blogul sau. Aduce niste precizari importante legate de deshumare, inhumare, parintele Teodot…
  Se pare, din acest comentariu, ca monahul Teodot si fratele Gabriel au cam fost lucrati „informatic” .

  Apreciază

  • Alex said, on ianuarie 20, 2014 at 7:25 pm

   Aici e poticneala, fiti atenti: Scrie fratele Mircea Puscasu : „…Mai mult, la PetruVoda s-a facut sinaxa cu toti parintii din manastire si cu Mitropolitul Teofan, iar in urma discutiilor cu taberele beligerante , s-a ajuns la concluzia , sugerata de mitropolit si acceptata de toti: moastele P.Ghe.Calciu sa fie depuse intr-o racla, intr-o viitoare cripta/mormant, afara langa altarul bisericii, in latura de nord…..”
   Asta-i semn de MARE CINSTE. Parintele care a sfidat un temutul aparat securistic, care a facut de rusine o intreaga ierarhie lasa , fricoasa…..trece in antecamera sfintilor.
   In momentul asta a dat dracii in kakofil si i-a telefonat fiului parintelui Calciu, imbrobodindu-l. Acesta l-a randul lui fiind dezinformat, alarmat si frustrat l-a amenintat pe Inaltul Teofan cu procese. Ca urmare s-a intamplat asta:..”Dupa plecarea mitropolitului a inceput scandalul, Teodot si Gabriel au fost trimisi de canon 30 de zile la schitul Radeni, portile inchise, spart geamul chiliei unde se aflau moastele, scoase pe geam si ingropate inapoi in vechiul mormant noroios. Deci se poate spune ca dezgroparea s-a facut cu binecuvantare si reingroparea moastelor a fost cu neascultare. ” A zis bine parintele Calciu „..vom fi prigoniti si dupa moarte…”
   Doamne apara si pazeste!!!

   Apreciază

 9. Aurora said, on ianuarie 20, 2014 at 7:49 pm

  Toata stima pentru acest parinte curajos si ravnitor ! A luat apararea celor doi monahi pusi la zid punctand foarte bine toate etapele conflictului si ma bucur ca a pus punctul pe „i” si in privinta pozitiei lui Andrei Calciu, fiul Parintelui Calciu. Nu era normal sa ceara reinhumarea tatalui sau sfant, dar traind atata amar de vreme intr-un continent descrestinat a ajuns sa gandeasca precum americanul de rand si sa ameninte cu judecati si tribunale. Pacat ! Nu asa trebuie sa vorbeasca copilul unu sfant si marturisitor. Daca ar fi dupa mine, l-as sfatui pe dl. Andrei sa vina acasa, in Romania, singura lui patrie stramoseasca.

  Apreciază

 10. […] Parintele CONSTANTIN CATANA (Manastirea Varatec) despre DESHUMAREA PARINTELUI CALCIU. In apararea mo… […]

  Apreciază

 11. Iacoboaie Radu said, on aprilie 24, 2014 at 2:06 pm

  HRISTOS A ÎNVIAT!
  Reînhumarea moaștelor Sfântului Gheorghe Calciu-Dumitreasa, pe care nu am reușit să-l cunosc personal, consider că a fost o mare greșeală. A ascunde lumina sub obroc nu este un act creștinesc. Ca mine cred că gândesc foarte mulți dintre ortodocși.
  Dumnezeu va rândui și cinstirea moaștelor sale dacă ne vom ruga mai mult acestui sfânt părinte, care a mucenicit 21 de ani în închisorile comuniste, trecând și prin închisoarea de la Pitești!
  Părintele Calciu este unul dintre marii dizidenți ai anticomunismului din România, luând atitudine extrem de curajoasă în anul 1978, în predicile sale de la Biserica Radu Vodă din București, în timpul dictaturii lui Ceaușescu, protestând împotriva demolării bisericii Enei. Aici la Radu Vodă a rostit celebrele 7 CUVINTE CĂTRE TINERI, consemnate într-o carte pe care am lecturat-o după 1989 și care mi-a schimbat zic eu cursul vieții mele, îndemnându-mă să cercetez cu multă atenție fenomenul comunismului și să dau mărturie pentru Hristos în articolele și cărțile pe care le-am scris. De aceea, mă rog în fiecare zi și la Sfântul Gheorghe Calciu-Dumitreasa, care deși a trăit în ultima parte a vieții în SUA (Washington), având parohie acolo, a scris articole de mare profunzime duhovnicească și chiar împotriva francmasoneriei…
  Doamne ajută!

  Apreciază

 12. […] Parintele CONSTANTIN CATANA (Manastirea Varatec) despre DESHUMAREA PARINTELUI CALCIU. In apararea mo… […]

  Apreciază

 13. […] Parintele CONSTANTIN CATANA (Manastirea Varatec) despre DESHUMAREA PARINTELUI CALCIU. In apararea mo… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: