SACCSIV – blog ortodox

ARTICOLE BLOGURI ORTODOXE (06.10.2013): DIN NOU DESPRE DACI – Noi suntem urmasii Romei sau Roma e urmasa noastra? Despre ESOTERISM. Jocul “Illuminati the New World Order”

Posted in BLOGURI, DACI, ORTODOXIE by saccsiv on octombrie 6, 2013

Oare nu trebuie să ne mire felul elogios în care dacii sunt prezentaţi, mai ales de către autorii străini, în timp ce ai noştri “oficiali” continuă să susţina teoria romanizării şi a barbarismului dacilor?

[…]

“Carpaţii sunt într-o regiune a lumii în care se situa odinioară centrul celei mai vechi culturi cunoscute în ziua de azi.” (Daniel Ruzo-savant peruvian)

„Fiţi voi înşivă, nu imitaţi pe nimeni. Aveţi sub picioarele voastre izvoare de apă vie. Nu invidiaţi popoarele bătrâne, ci priviţi-l pe al vostru. Cu cât mai adânc veţi săpa, cu atât veţi vedea tâşnind mai mult viaţa.” (Jules Michelet- cărturar francez)

“Cand primise titlul de împarat el [Galerius] a declarat ca este dusmanul numelui de roman si ca vrea titulatura Imperiului Roman cu aceea de Imperiu Dacic. Caci aproape toti însotitorii din suita sa erau din neamul acelora… Avand în jurul lui astfel de însotitori si aparatori, el si-a batut joc de tot Orientul.” (Lactantiu, De mortibus persecutorum)

“Aceşti bieţi ţărani, cu mantălile şi căciulile lor cu pene de curcan pe cap, ei de care se râsese atâta, dovediră că ştiu să moară dacă nu să învingă şi că li curge în vine tot sângele vechilor daci.” (Kohn Abrest)

“Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor, vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor.” (Huszti Andras)

“E drept însă că această viaţă, care tocmai se implanta în Dacia, ajunsese pe povorâşul decăderii; ea nu ar fi putut da o odraslă atât de roditoare, dacă nu s-ar fi altoit pe viţa cea plină de vânjă, a rasei tracice din poalele Carpaţilor” (A.D. Xenopol)

Dacii, moesii, tracii n-au fost în toate vremurile aşa de războinici, că istoria legendară a făcut să se afirme că însuşi zeul răboiului s-a născut în ţara lor? Mi-ar fi greu să enumăr puterea din toate provinciile, care acum se găseşte înglobată în Imperiul Roman…(Flavius Vegetius)

“Nicolae Iorga spunea că nenorocul ni se trage de la Alexandru Machedon : în loc să-şi ridice privirile spre Miază-noapte şi să unească toate neamurile thracice într-un mare imperiu, Alexandru s-a lăsat atras în orbita civilizaţiei mediteraneene şi, ajuns în culmea puterii, s-a îndreptat spre Asia. Thracii care, după spusa lui Herodot, erau «cel mai numeros popor după Indieni» au pierdut, prin Alexandru, singura lor şansă de a intra în istoria universală ca factor autonom; ei au contribuit la facerea Istoriei, dar în numele altora: în numele Imperiului Roman sau al Bizanţului, prin împăraţii pe care i-au dat cu prisosinţă atât Răsăritului cât şi Apusului.” (Mircea Eliade)

“Strămoşii etnici ai românilor urcă neândoielnic până în primele vârste ale Umanităţii, civilizaţia neolitică română reprezentând doar un capitol recent din istoria ţării” (Eugene Pittard)

“Locurile primare ale dacilor trebuie căutate, deci, pe teritoriul României. Într-adevăr, localizarea centrului principal de formare şi extensiune a indo-europenilor trebuie să fie plasată la nordul şi sudul Dunării.” (Gordon W. Childe)

“În ceea ce urmează voi scrie despre cea mai mare ţară care se întindea din Asia Mică până în Iberia şi din Nordul Africii până dincolo de Scandinavia, ţara imensă a Dacilor.” (Dionisie Periegetul)

“Care a fost dialectul vorbit de vlahi? Filologii l-au considerat ca fiind importat de la romanii cuceritori. Nu este decât o aserţiune. Idiomul vlahilor este acela al pelasgilor, el s-a format de treizeci de secole. El a fost vorbit şi în Munţii Pindului, cu mai mult de o sută de ani înaintea cuceririi lui de către soldaţii lui Traian. . . În Peonia, în Pelasgonia, în Macedonia de Sus, pe care Eschil o numeşte Pelasgia, în cantoanele din Epir şi din Tesalia, ocupate de pelasgi, dialectul vlah nu a fost împrumutat de la stăpânii lumii. Dimpotrivă, romanii vorbeau limba pelasgilor. . . Este evident că descendenţii pelasgilor care locuiesc în număr de mai multe sute de mii, în munţii care au fost leagănul rasei lor antice, cei care populează fosta Dacie, vorbesc încă limba naţională, care în Italia a dat naştere limbii latine. . . Nu ne mai este permis să ne îndoim că naţiunile pelasgice nu au fost poporul latin. Totul concură spre a dovedi că dialectul lor a devenit limba latină. Este incontestabil că pelasgii au contribuit la fondarea Romei. . .Dialectul vlah preexistă. Imediat după cucerirea romană, el s-a revelat spontan în Dacia, în Panonia şi pe Pind. . . A trebuit ca istoria să înregistreze povestea despre colonii care au adus în Dacia limba latină. În acest scop scriitorii au inventat povestea sângeroasă a exterminării naţiunii dace de către Traian”. (Felix Colson, 1862)

“… N-a pierit nici o limbă a Dacilor, pentru că ei n-au avut o altă limbă proprie, care să fie înlocuită prin limba Romanilor şi n-au avut o astfel de limbă pentru simplul motiv că Dacii vorbeau latineşte. Limba Dacilor n-a pierit. Ea a devenit în Italia întai limba Romanilor care era o forma literară a limbii Daciei, iar mai târziu limba italiană; aceeaşi limbă a Dacilor, dusă în Franţa a ajuns întâi limba Galilor, iar cu timpul limba franceză; în Spania ea a devenit întai limba Iberilor, iar cu timpul limba spaniolă, iar aici a devenit cu vremea limba noastră românească.” (I. Al. Brătescu-Voineşti, 1942)

“Nu cumva noi nu putem “găsi” nici un cuvânt dac care să fie ne-latin, ne-grec,ne-german, ne-slav şi ne-maghiar, caz tipic de orbire când nu se vede pădurea din cauza copacilor?” (Petre Morar, “Noi nu suntem Latini, Latinii sunt noi”)

“Toate legendele, toate tradiţiile arienilor, istoricii din Asia confirmă că vin din Occident. . . Să căutăm leagănul lor comun la Dunărea de Jos, în această Tracie pelasgică” (Roger Clemence, “Buletinul Societăţii de Antropologie”, Paris 1879)

“Purtătorii civilizaţiilor cele mai vechi ale Chinei şi Japoniei au imigrat în epoca neoliticului, în mare parte, din sud-estul Europei, din regiunea Nipru, Dunăre şi Balcani” (arheologul german Klaus Schmith)

“Chiar dacă trebuie să căutăm în Asia prima origine a arsacizilor, când au supus această parte a lumii, ei veneau din Europa şi făceau parte dintr-o puternică naţiune răspândită de la malurile Dunării până în ţinuturile cele mai îndepărtate ale Asiei superioare: aceste popoare erau dacii, acesta era numele naţional al arsacizilor, pe care l-au dat tuturor supuşilor lor. Cu trei secole înaintea erei noastre, Ungaria şi Bactriana purtau în mod egal numele de Dacia/Dakia şi această denumire, care se poate recunoaşte uşor oricând, dar modificată în mod diferit în idiomurile care s-au succedat în Europa şi Asia, se foloseşte chiar şi pentru a desemna popoarele germane şi pe urmaşii vechilor persani” (Henry Jules Klaproth, “Tableaux historiques de l’Asie, depuis la monarchie de Cyrus jusqu’à nos jours, accompagnés de recherches historiques et ethnographiques sur cette partie du monde”)

“Poporul român este unul dintre cele mai vechi popoare din Europa şi cel mai frumos exemplu istoric de continuitate a unui neam, fie că este vorba de traci, de geţi sau de daci. Locuitorii pământului românesc, au rămas aceeaşi din epoca neolitică, a pietrei şlefuite până în zilele noastre, susţinând astfel, printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii, continuitatea unui neam” (Albert Armand)

“Limba Română este o limbă-cheie, care a influenţat în mare parte toate limbile Europei” (Ekstrom Par Olof)

“Să fie clar pentru toţi, că cei pe care antichitatea i-a numit cu o veneraţie aleasă Geţi, scriitorii i-au numit după aceea, printr-o înţelegere unanimă, Goţi. …grecii şi alte popoare au luat literele de la Geţi. La Herodot şi Diodor găsim opinii directe despre răspîndirea acestor litere.” (Carolus Lundius, “Zamolxis, primus Getarum Legislator”)

“Roma însăşi, învingătoarea tuturor popoarelor, a trebuit să slujească supusă şi să primească jugul triumfului getic.” (Isidor din Sevilia)

“Asupra istoriei primitive a regiunilor care vor forma Grecia, grecii înşisi nu ştiu nimic. Până în prezent, solul grec n-a scos la iveală nici o urmă materială a paleoliticului. Cei mai vechi locuitori din Grecia sunt tracii – pelasgii – , aparţinând timpului neoliticului.” (A. Jarde)

“România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între anii 6.500- 3.500 i.Hr., axată pe o societate matriarhală, teocratică, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europene, patriarhale, de luptători din epocile bronzului şi fierului” (Marija Gimbutaş – ”Civilizaţie şi cultură: vestigii preistorice în sud-estul European”)

”Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi poporul Român, răspândindu-se apoi, atât spre răsărit, cât şi spre apus, acum circa 13-15.000 de ani !” (William Schiller în cartea ”Unde s-a născut civilizaţia?”)

“Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor, vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor.” (Huszti Andras)

“Geţii au avut propriul lor alfabet cu mult înainte de a se fi născut cel latin (roman). Geţii cântau, însoţindu-le din fluier, faptele săvârşite de eroii lor, compunând cântece chiar înainte de întemeierea Romei, ceea ce – o scrie Cato – romanii au început să facă mult mai târziu.” (Bonaventura Vulcanius)

“Nu pot să trec sub tăcere, faptul că întotdeauna am fost admiratorul, mai mult decât al tuturor, al acestui nume prin excelenţă nobil al unui neam, care crede din adâncul inimii lui în nemurirea sufletelor, căci, după judecata mea, condamnând puternic moartea, ei capătă un curaj neţărmurit de a înfăptui orice; după cum se vede, neamul geţilor s-a ivit aşa din totdeauna de la natură, el a fost şi este un popor cu totul aparte şi veşnic.” (Bonaventura Vulcanius, “De literis et lingua getarum sive gothorum”, 1597)

Cititi va rog mai multe in articolele:

Noi suntem: daci, geţi, traci… – partea II

Noi suntem: daci, geţi, traci… – partea I

Cititi va rog si:

Principalii folcloristi si lingvisti romani au fost … evrei

Documentar: DACII – ADEVARURI TULBURATOARE (2012). Sunt românii urmasii Romei? Atentie insa si de unde ne informam despre chestiunea dacica

IMPERIUL ROMANO – BULGAR (Țaratul vlaho-bulgar, 1185-1258) se intindea de la Adriatica si pana la Nistru … Romanii sunt daci? Ce limba vorbeau dacii?

ROMANIA = Imperiul Roman cu capitala la Bizant? Un text de Preot Mihai-Andrei Aldea

Foto: PLACILE (tablitele) DE LA SINAIA …

Apologeticum:

Anul acesta, de praznicul Sfintei Parascheva va fi adusă copia icoanei Prodromița. Programul sărbătorii

Arheologii au finalizat raportul asupra gropii comune de la Periprava

Cuvântul părintelui Ioan Şişmanian la comemorarea martirilor legionari de la Râmnicu Sărat

Dovada că statul român nu trebuie să plătească despăgubiri RMGC

Scandalos! RMGC pune conditii Parlamentului Romaniei

Institutul Geologic DESFIINŢEAZĂ proiectul RMGC: Cianurarea integrala, EXCLUSĂ din start

Din martie 2014 basarabenii vor avea buletin de identitate cu cip

Va fi Israelul prima tara din lume fara bani cash?

VIDEO: Transportatorii de droguri – Vieți de praf și pulbere

Bucovina Profunda:

Mame care spun NU vaccinarilor!

Ciprian Voicila:

La Editura Areopag a aparut „Viata si minunile Sfantului Alexie de la Goloseev”

O puteti comanda aici: Egumenita.ro. Traducere de Angela Voicila. Viata Sfantului Alexie de la Goloseev ne arata cum Dumnezeu a randuit ca un copil nascut mut sa dobandeasca darul vorbirii, iar mai apoi sa ajunga un pastor de suflete facator de minuni. Este o carte care ii intareste in credinta pe cititori, punandu-le inaintea sufletelor un ieromonah care, t […]

Daniel Vla:

Martiriul preoţilor din Basarabia în timpul comunismului

Martiri pe crucea istoriei. Sute de preoţi, umiliţi şi băgaţi în puşcării în perioada comunistă.

Graiul Ortodox:

156) ESOTERISMUL de Protopresviterul Vasilios A. Gheorgopoulos, lector la Facultatea de Teologie a Universităţii din Tesalonic

Esoterismul este un capitol, o ramură, un subansamblu al domeniului mai larg al ocultismului, care cunoaşte azi o mare răspândire[1]. În acest cadru mai larg al ocultismului, esoterismul este considerat o învăţătura m […]

Siria: Rebelii au distrus Biserica Sfinţii Serghie şi Vah din Maaloula

Rebelii au distrus Biserica Sfinţii Serghie şi Vah din Maaloula, furând şi distrugând icoane cunoscute în întreaga lume. Această biserică a fost construită la începutul secolului al IV-lea în cinstea creştinilor executaţi pentru credinţa lor. În ultimul timp, aici era o mănăstire de călugăriţe, însă, odată cu apariţia în zonă, acum o lună, a rebelilor din [… […]

Lumina pentru candela din suflet:

Proorociri despre vremurile din urma

Va fi vremea de apoi. Se vor întâmpla următoarele: 1. „Viaţa de familie va fi la pământ.” Soţii se vor înşeala, nu se vor mai respecta, copii nu mai ascultă şi nu-şi mai respectă părinţii. Toate acestea se întâmplă şi azi. 2. „La vremea de apoi ne vom ţine cu mâna de burtă şi ne vom […]

Vrei nu vrei, Dumnezeu exista

M-a întrebat cineva de unde știu că Dumnezeu există cu adevărat, cât timp nu L-am văzut niciodată și cât timp nu există dovezi concrete ale existenței Sale. Cred că numai cine nu vrea nu Îl vede pe Dumnezeu, fiindcă eu Îl văd în fiecare minune care îmi bucură inima, Îl văd în fiecare lucru frumos și Îl […]

Cea mai mare nenorocire

Vreau să știu astăzi, degrabă, caci de-aceea nu am somn: Care este cel mai mare, și mai greu necaz la om? Și-au venit toți învățații, filozofi chemați de el, Și cu multă-nțelepciune, i-au răspuns lui astfel: Eu găsesc că sărăcia-i cea mai grea povară, Să duci lipsă de bucate, masa mereu goală. Boala este, împărate, […]

Satana, imparatul intunericului (1)

Santinela Ortodoxa:

Cat de veche este credinta crestin ortodoxa? Cat de vechi sunt restul credintelor derivate din crestinism?

INWO-jocul de carti care arata planurile si evenimentele create de Illuminati

INWO-jocul de carti care a prezis cu acuratete viitorul!  Exista jocuri de carti, altele decat Tarotul, care prevad viitorul cu exactitate? Se pare ca da, avand in vedere ca unele dintre previziuni s-au indeplinit intocmai. Jocul a fost creat in 1995 si a …

Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

Jocul “Illuminati the New World Order” – alte detalii inca nedezbatute …

VIDEO: “The Illuminati Card Game”, un joc din 1995 ce descria evenimente din … 11.09.2001 dar si altele care vor urma

 

Reclame

24 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] […] “Carpaţii sunt într-o regiune a lumii în care se …Scris de saccsiv (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Publicat pe 6 octombrie 2013 de […]

  Apreciază

 2. Prahovean said, on octombrie 6, 2013 at 5:15 pm

  Protocronismul este o ispită a zilelor noastre, prin care neo-păgânismul își face loc. Se propagă o confuzie între popoare, limbi, locuri. Dacii, vorbitori de limbă indo-europeană, ca și romanii, sunt în mod voit confundați de oameni gen Daniel Roxin (omul din spatele seriei „Dacii, adevăruri tulburătoare”) cu culturacare a creat tăblițele de la Tărtăria, cultura Vinca, prezentă nu numai în România actuală, ci și în Serbia, Bulgaria, Albania, Macedonia, Grecia, producând tăblițe asemănătoare, cultura Vinca nefiind, probabil, indo-europeană, ci pre-indoeuropeană.
  Lingvistic vorbind, limba română descinde, într-o formă sau alta, din latina vulgară. Aceasta nu înseamnă că limba română derivă din latină, așa cum se spune oficial, ci s-ar părea a fi o formă latinizată a unei limbi tracice, acest lucru fiind sugerat de transmutațiile lingvistice și de structura gramaticală. Lingvistica comparată arată o strângă înrudire dintre limba română și albaneză. Explicația probabilă este că albanezii sunt urmașii dacilor liberi împinși la sud de slavi, iar că românii au parțial origine sud-dunăreană, din tracii romanizați din Moesia (actuala Serbie și Bulgarie de vest).

  Apreciază

  • mircea.v said, on octombrie 6, 2013 at 7:06 pm

   Romana si latina se trag din limba traca. Romana nu descinde din latina vulgara. Lingvistic vorbind.

   Apreciază

   • tataia said, on octombrie 7, 2013 at 2:55 am

    Pacat ca nu ne intelegem….uneori chiar ai dreptate! Ii explicam tatalui meu chestia cu originea limbii romane..Si el zicea:

    „Nu se poate sa nu provina din latina…asemanarea e mult prea mare! Daca in romana se spune piine iar in latina se spune panem, cum explici tu ca romana nu provine din latina? Zi-mi si mie cum se spunea la PIINE in limba daca? Pentru ca nimeni nu stie!” La care am stat eu si m-am gindit..citeva secunde bune, iar apoi raspunsul a venit prompt, scurt si concis: „PITA”.

    Apreciază

   • mircea.v said, on octombrie 7, 2013 at 11:53 am

    @tataia,

    in general eu nu vorbesc de la mine, da in cazul asta chiar am simtit ca romana nu se trage din latina, cand am facut latina la scoala. Prea multe asemanari. Apoi am avut un profesor de istorie adevarat. Apoi, ca nu se poate in 100-200 de ani sa extermini un popor total, sau sa-i schimbi limba total (facand scoala in Ardeal, acolo eram confruntati tot timpul cu pr ungurilor si cu aberatiile care le sustineau ei , teoria lui Roesler… si atunci trebuia sa fii un pic pregatit ca sa-i combati. Sant ungurii super-enervanti cind incep cu teoriile lor.).
    Si cercul s-a inchis cand am citit ce zicea parintele Staniloae, cu citate din Biblie, si cu dovezi lingvistice, referitor la romani. Tracii s-au dus in peninsula italica si romanii sant urmasii tracilor. F simplu. Dar pt ca dacii au fost mai in miezul tracilor, si pe teritoriul lor dintotdeauna, limba traca s-a pastrat mai bine, mai nealterata aici, decat la romani-italieni.

    Apreciază

 3. ortodoxiacatholica said, on octombrie 6, 2013 at 6:05 pm

  Despre tembelizarea copiilor prin evolutionism si ecumenism. Distrugerea reperelor: http://www.youtube.com/watch?v=J2F_Duorj3g&noredirect=1

  Apreciază

 4. bogdan said, on octombrie 6, 2013 at 6:32 pm

  azi darele de chemtrails au creat o pacla in zona orasului Piatra Neamt,atat timp cat baietii vor impanzi cerul cu dare nu imi fac griji de cometa ison sau o mega furtuna solara care se ne lase fara curent daca s-ar sti ca se va intampla un cataclism planetar nu ne-ar mai otravi aerul asa ca nu va mai luati dupa stiri copiate de pe siteul ultimatesurvival.net

  Apreciază

 5. Maria said, on octombrie 6, 2013 at 7:57 pm

  Azi toata ziua avioanele si-au facut misiunea de a umple cerul cu chemtrails .
  Cine stie , poate si aceste cutremure sunt provocate , pt ca sunt fara precedent .

  Apreciază

  • tataia said, on octombrie 7, 2013 at 12:58 am

   Sint 100% convins de faptul ca chemtrails + HAARP reprezinta o ARMA de control climatic. Sint de asemenea 100% convins de faptul ca potpul de acum citeva zile nu a fost unul natural, unul de la Dumnezeu. Sora Maria a remarcat foarte bine ca nu au fost fulgere si nici tunete…amanunt deloc de neglijat…

   In ultima vreme nu este zi lasata de la Dumnezeu in care sa nu umple satanele astea de oameni cerul cu chemtrails…De aici si pina la a trage concluzia ca tot ei provoaca si cutremurele mai este putin…Nu stiu acum in ce masura chemtrails sau chemtrails + HAARP pot provoca cutremure… Nu am spus ca nu pot….doar ca deocamdata NU STIU. Cutremurul din noaptea de dumineca 6 octombrie imi pare a fi destul de natural….adica se pliaza pe tiparul cutremurelor noastre din Vrancea. Se formeaza la mare adincime..etc. La urma urmei au profetit multi (de la seismologi si pina la „clarvazatori”) un cutremur mare in toamna-iarna anului asta pina in primavara anului viitor…Sa speram ca acesta este si ca nu ne paste unul si mai mare! Dumnezeu sa ne ajute!

   Problema este ca astia care imprastie chemtrails parca turbeaza cind vad o zi cu cer senin…o zi frumoasa, o zi asa cum o vrea bunul Dumnezeu pentru noi. Astazi de exemplu a fost o zi foarte frumosa. NU foarte cald, dar o temperatura totusi NORMALA pentru octombrie. Abia s-a terminat potopul acela pornit tot de satanele astea de oameni…abia avem si noi parte de o zi senina si azi iar plin de chemtrails..NU stiu cum sa va spun dar presimt ca iar se schimba vremea…

   Apreciază

 6. john said, on octombrie 6, 2013 at 8:09 pm

  SE VOR INCHINA LA O BUCATA DE METEORIT?:
  Deocamdată, comunitatea adepţilor aşa-numitei Biserici a meteoritului din Celiabinsk numără peste 200 de persoane. În curând vor începe lucrările de construire a unei catedrale, menţionează Andrei Breiv. „Cerem autorităţilor să recupereze cu mare atenţie meteoritul de pe fundul lacului şi să-l încredinţeze în mâinile „bisericii noastre”. Vrem să construim un lăcaş pentru păstrarea lui. Catedrala trebuie să întruchipeze momentul căderii meteoritului pe Pământ”.
  Mai mult:
  http://romanian.ruvr.ru/2013_10_06/Meteoritul-din-Celiabinsk-un-mesaj-de-la-Dumnezeu-pentru-omenire-4695/
  Un oficial american, Janet Napolitano, Secretar al Securitatii Interne din Statele Unite, a declarat că o formă a Apocalipsei este iminentă și că e o chestiune de timp, acesta fiind și motivul pentru care FEMA adună alimente și se pregătește pentru un dezastru de proporții.
  http://www.ziuanews.ro/stiri/cometa-ison-ar-putea-lovi-terra-oficialii-americani-recunosc-ca-se-pregatesc-pentru-apocalipsa-104822

  Apreciază

 7. Ion Roman Popescu said, on octombrie 6, 2013 at 11:22 pm

  Interesanta documentare.

  Ce cred eu este ca avand toata varietatea topografica a reliefului, si prin asemanare avem si toate tipurile de oameni.

  Mai de alura Muntelui Omu, mai mlastinosi de alura Deltei Dunarii..

  Apreciază

 8. Mălin said, on octombrie 7, 2013 at 12:19 am

  Nu cred nici ca suntem urmasii Romei nici ca Roma e urmasa noastra…
  Spre cu toate ca grecii au fost un popor plin de zeitati si inchinatori la idoli chiar daca mai apoi a devenit crestin nu-si neaga niciodata orginile si nici istoria. La noi, ca de obicei, se intampla lucruri ciudate!

  Faptul ca exista niste indivizi care integreaza in practicile lor notiunea „dacism” e o problema lor inventata pentru naivi, nu a dacilor creștina

  Grecii nici nu și-au tradat nici nu și-au negat vreodata originile chiar daca inainte sa fi fost crestini au fost unii dintre cei mai mari idolatri, ei isi spun elini ci nu greci pana in zilele noastre. Chiar si tara si-o numesc Ellada ci nu Grecia cu ii numesc altii.

  Noi am fost un popor slab care in loc sa ne patram originile si numele de daci si numele patriei Dacia ne-am luat dupa puternicii lumii care ne-au numit cum a au avut ei chef ba valah si care au incercat sa ne piarda originile in negura istoriei.

  Iar gotii despre care se face atata valva sunt de fapt geții de unde se trage inclusiv Sf. Ioan Casian (Sfantul din filocalie) nascut in apropiere de tinuturile Dobrogei de astazi!

  In anul 70 î.Ch., geograful și istoricul Strabon (63 î.Ch. – 19 d.Ch.) relatează: „Ajungând în fruntea neamului său…getul Burebista l-a înălțat atât de mult…încât, a ajuns să fie temut și de romani.

  “dacii au aceeași limbă ca și geții”, ei nefiind două neamuri înrudite, ci unul singur, numit de greci geți și de romani daci. Aceștia sunt bine cunoscuți de eleni, deoarece se mută de o parte și de alta a Istrului (Dunare)
  Tiburile trace, din care făceau parte și geții, ocupau un spațiu vast, învecinându-se la nord cu triburile germanice, la nord–est cu cele slave, la vest cu triburile germanice și celtice, la est cu triburi cimeriene și scitice, iar la sud cu triburile ilirice și cu grecii.

  Din Getica mai aflam (de la Iordanes, got de origine) ca in diferite epoci si locuri getii au fost denumiti diferit: astfel, „cei care in vechime se numeau geti, astazi se numesc goti”.

  Iordanes spune despre Burebista:

  ” Apoi, în timpul domniei la goti a lui Burebista, a venit în Gotia Deceneu, pe vremea când Sylla a pus mâna pe putere la Roma. Primindu-l pe Deceneu, Burebista i-a dat o putere aproape regală.
  După sfatul acestuia, gotii au început să pustiiască pământurile germanilor pe care acuma le stăpânesc francii …

  Procopius din Cesareea (500-565), un alt istoric contemporan cu generalul Flavius Belizarie făcea, în “Despre războaie”, câteva precizări surprinzătoare, de asemenea ignorate de istoricii contemporani: “Neamurile gotice erau şi sunt şi astăzi multe la număr şi deosebite unele de altele, dar, dintre toate, cele mai mari şi mai vrednice de luat în seamă sunt goţii, vandalii, vizigoţii şi gepizii. Altădată li se spunea sarmaţi şi melanhleni, iar unii îi numeau neamuri GETICE… Toţi sunt de credinţa lui Arius şi au o singură limbă, numită gotică. Eu cred că la obîrşie se trag cu toţii dintr-un singur neam, iar mai târziu s-au deosebit după numele şefilor care i-au condus pe fiecare. Acest neam locuia în vechime DINCOLO DE FLUVIUL ISTRU”.

  Cele mai uzuale cuvinte din masa vocabularului sunt de provenienta daca, iar cuvintele de origine latina cea mai mare parte din ele sunt neologisme intrate in vocabular in ultimele secole cand intelectualii romani in asa hal ajunsesera ca de ar fi fost nevoie aproape ca se inchinau francezilor. Spre exemplu in vremea lui Caragiale dar nu numai era o rusine de neimaginat ca un intelectual sa nu cunoasca franceza….

  La Caragiale faimosul „parole d’honneur” a devenit, ca toate celelalte noţiuni, un moft. Parol! este onoarea franţuzească în formă dâmboviţeană…

  Apoi francismele s-au demodat iar acum la mare cinste sunt englezismele…Normal! Romanul nu mai stie domn’le sa zica „Bine”! ci majoritatea l-au luat in gura pe „Ok”!
  Nu mai vorbesc ca deja mi se face sila doar cand ma gndesc in ce hal a ajuns acest popor!

  Acum au iesit tot felul de paduchiosi lincentiati in istorie te miri unde ca sa mistifice adevarul istoric despre poporul nostru in reviste gen „Historia” si alte abjectii asemanatoare iar multi naivii care citesc astfel de reviste le-au iaut de bune!! Mai nou am devenit si cumani din cauza unor astfel de specimene pseudo-istorici care dupa mii de ani s-au trezit ei sa ne invete care sunt originile si istoria noastra pentru ca ei stiu mai bine cum a fost in acele vremuri, mai bine si decat istoricii de atunci !!!

  Apreciază

 9. […] Iata cateva comentarii postate la articolul ARTICOLE BLOGURI ORTODOXE (06.10.2013): DIN NOU DESPRE DACI – Noi suntem urmasii Romei sau Roma e …: […]

  Apreciază

 10. Taureanu Luca said, on octombrie 7, 2013 at 11:01 am

  IMPORTANT

  Domnule Saccsiv
  Vreau sa va atrag atentia ca articolele care ii rugati pe cititorii dvs, sa le citeasca sunt semnate de Valentin Roman,care,pe pagina sa de Facebook,se declara ateu si folosea ca motto citatul „The reason people use a crucifix against vampires is that vampires are allergic to BULLSHIT”,citat al unui acomediant american (sublinierea imi apartine;sper ca nu e nevoie sa traduc.Daca pur si simplu nu am dreptul sa ma bag peste credinta sau ateismul cuiva,sunt indreptatit sa ma consider lezat,ca si crestin,de catalogarea sfintei cruci ca „balega de vaca” (ca sa nu traduc,din respect pentru altii,cum ar trebui) si sa pun la indoiala onestitatea celor care se ocupa cu promovarea extrem de agresiva a puritatii etnice daciste.
  Inca ceva:unul dintre principalii colaboratori ai „stimabilului” Roman este Daniel Roxin,(auto-intitulat)scriitor de proza EZOTERICA si promotor de idei „revelatoare” de genul:porti ascunse spre alte lumi in Padurea Baciului,atacuri pshiho-tronice asupra creierului uman,aure energetice si tot ghiveciul New Age.
  De aceea va rog sa va rapiti cateva minute si sa aruncati o privire peste urmatoarele trei articole si sa va convingeti despre dacomani:

  http://foaienationala.ro/rspuns-unei-manipulri-numite-dacii-adevruri-tulburtoare-2012.html

  http://foaienationala.ro/despre-realizatorii-filmului-dacii-adevruri-tulburtoare-2012.html

  http://foaienationala.ro/ultimul-rspuns-la-manipularea-dacii-adevruri-tulburtoare.html

  Inchei cu rugamintea sa nu ii promovati pe acesti oameni,ca sunt rau intentionati.
  Multumesc!

  P.S.Nu am intalnit pana acum un istoric roman adevarat care sa ii vorbeasca pe daci de rau.

  Apreciază

  • saccsiv said, on octombrie 7, 2013 at 11:30 am

   Taureanu Luca

   Multumesc. N-am bagat de seama cine l-a scris. Am plecat de la premisa ca verificarile de rigoare le-a facut fratele Daniel Vla.

   Ce stii? Citatele acelea din articol sunt totusi exacte?

   Voi verifica cele ce-mi spui despre Valentin Roman si daca e asa, voi scrie chiar un articol. Da-mi te rog pana atunci un link cu motto-ul acela.

   Despre Roxin am scris si eu la analiza documentarului „Adevaruri tulburatoare”.

   Apreciază

   • Taureanu Luca said, on octombrie 7, 2013 at 3:52 pm

    @Saccsiv
    Problema cu dacii e foarte incalcita.S-a tras atat de mult de ei in scopuri politico-ideologice si s-a amestecat atat de mult adevarul cu mistificarea incat trebuie o analiza serioasa pentru a separa graul de neghina (ca sa spun asa).
    Pe scurt:citatele postate de dvs. nu sunt exacte.E mult prea mult de spus ptr. rubrica de comentarii dar,daca doriti,pot sa pun cap la cap,intr-un fel de articol,cateva informatii ca sa va ofer realitatea obiectiva.Pana atunci va incurajez sa cititi (daca aveti timp) cele trei articole care vi le-am aratat in comentariul precedent.

    Referitor la V.Roman:
    -motto-ul de care vorbeam
    http://bornagainpagan.com/photos/004-vampire-bullshit.html
    -si o poza cu profilul lui de pe Facebook;adaug ca nu eu am gasit-o ci doar am preluat-o(din articolul „Despre realizatorii filmului Dacii adevaruri tulburatoare 2012” de pe FoaieNationala.ro;linkul al doilea din comentariul precedent) si postat-o separat
    http://postimg.org/image/oy5in1gd7/
    (calitatea nu-i prea grozava,insa daca salvati poza pe hard si dati un zoom se poate intelege ce scrie;sublinierile nu imi apartin)

    Apreciază

 11. john said, on octombrie 8, 2013 at 8:33 pm

  Suceava: Cea mai mare locuinţă pre-Cucuteni datând din 5200-5100 Î.Hr. a fost descoperită la Baia
  Cea mai mare locuinţă din prima fază a perioadei pre-Cucuteni a fost descoperită de arheologi în localitatea suceveană Baia, iar specialişti de la Universitatea Cambridge sprijină cercetările pentru a identifica modul în care, în acea perioadă, se făcea schimb de cereale între China şi Europa.
  http://www.mediafax.ro/stiinta-sanatate/suceava-cea-mai-mare-locuinta-pre-cucuteni-datand-din-5200-5100-i-hr-a-fost-descoperita-la-baia-11472868?utm_source=Facebook&utm_medium=Cross&utm_campaign=Mediafax

  Apreciază

 12. Paul said, on octombrie 9, 2013 at 2:22 pm

  Am mai facut comentarii pe aceasta tema. Vreau sa reamintesc faptul ca Tracii ocupau bazinul hidrografic al Dunarii,care asigura conditii favorabile intretinerii vietii.Din randul acestui popor s-au desprins romanii si au coborat in Peninsula italica.Dacii,un alt trib din familia tracilor,ocupa un teritoriu vast,de la Bug pana dincolo de Tisa si din sudul Ucrainei,pana in Albania si nordul Greciei.Romanii au ocupat Dacia,partial si mai putin de doua secole,timp in care nu putea sa influenteze limba vorbita de daci,pe un terituriu atat de vast si in lipsa unor posibilitati de comunicare rudimentare.Romanul de la Nistru se intelege cu cel de la Tisa,iar cel din sud-estul Ucrainei se intelege cu romanul din Valea Timocului,Banat,sudul Dunarii si cu grupuri din Albania si Macedonia.Asa dar,latina ramane o limba inrudita cu limba romana si nu este o limba formatoare.Desigur,exista si alte pareri si informatii pe care trebuie sa le ascultam cu luare aminte,pentru a diminua incertitudinea.

  Apreciază

 13. […] ARTICOLE BLOGURI ORTODOXE (06.10.2013): DIN NOU DESPRE DACI – Noi suntem urmasii Romei sau Roma e … […]

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: