SACCSIV – blog ortodox

CAND A FOST CREAT TIMPUL? Ce-a fost mai intai, timpul sau soarele, luna, stelele (adica ceasul)? Spunem ca avem o zi pentru ca asa se misca soarele pe bolta cereasca sau e invers, adica asa se misca pentru a avea o zi? Ce-a fost mai inainte, LUMINA sau LUMINATORII?

Posted in FACEREA LUMII by saccsiv on septembrie 29, 2013

Stim din Psalmul 89,4 ca:

Ca o mie de ani inaintea ochilor Tai sunt ca ziua de ieri, care a trecut si ca straja noptii

De ce?

Mai stim din Crez ca:

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
Unul-Născut,  Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii

Ce inseamna acest „mai înainte de toţi vecii”?

Si mai aflam din Facerea ca:

1.         La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.

2.         Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.

3.         Şi a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.

4.         Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.

5.         Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.

6.         Şi a zis Dumnezeu: „Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!” Şi a fost aşa.

7.         A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.

8.         Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.

9.         Şi a zis Dumnezeu: „Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!” Şi a fost aşa. şi s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul.

10.      Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

11.      Apoi a zis Dumnezeu: „Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu sămânţă în sine, după fel, pe pământ!” Şi a fost aşa.

12.      Pământul a dat din sine verdeaţă: iarbă, care face sămânţă, după felul şi după asemănarea ei, şi pomi roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

13.      Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.

14.      Şi a zis Dumnezeu: „Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele şi anii,

15.      Şi să slujească drept luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul. Şi a fost aşa.

16.      A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele.

17.      Şi le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să lumineze pământul,

18.      Să cârmuiască ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

19.      Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.

20.      Apoi a zis Dumnezeu: „Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului!” Şi a fost aşa.

21.      A făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape şi toate fiinţele vii, care mişună în ape, unde ele se prăsesc după felul lor, şi toate păsările înaripate după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

22.      Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi a zis: „Prăsiţi-vă şi vă înmulţiţi şi umpleţi apele mărilor şi păsările să se înmulţească pe pământ!

23.      Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.

24.      Apoi a zis Dumnezeu: „Să scoată pământul fiinţe vii, după felul lor: animale, târâtoare şi fiare sălbatice după felul lor”. Şi a fost aşa.

25.      A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi animalele domestice după felul lor, şi toate târâtoarele pământului după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

26.      Şi a zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!”

27.      Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.

28.      Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!”

29.      Apoi a zis Dumnezeu: „Iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră.

30.      Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor ce se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viată, le dau toată iarba verde spre hrană. Şi a fost aşa.

31.      Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.

 Adica a fost lumina inainte de luminatori? Si a fost timp inainte de „ceas”?

Ca sa intelegem mai bine ce si cum am ales excelentul material CRONOLOGIA scris de parintele Dan Bădulescu. E amplu, dar va rog sa-l cititi cu rabdare, caci nici tema nu e simpla:

Cei care au crezut revelaţia Duhului Sfânt cu mintea simplă şi neîntunecată de amestecături necuvioase, revelaţie făcută la începutul lumii lui Adam, apoi lui Seth, lui Enoch, Avraam, şi consemnată în Cartea Facerii de către proorocul Moise nu se abăteau nici o iotă sau cirtă de la cuvintele inspirate.

Sinaxarul din data de 13 iulie când se prăznuieşte soborul Sfinţilor Arhanghel Gavriil ne spune următoarele:

„Arhanghelul Gavriil este acela care, pe Moise, ce fugea de la faţa lui Faraon în pustie l-a învăţat scrierea cărţilor, descoperindu-i facerea lumii, facerea lui Adam, omul cel căzut…” Toţi credincioşii ştiu că Arhanghelului Gavriil i s-a încredinţat Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, dar nu ştiu la fel de bine această revelaţie, desigur de nivel duhovnicesc mai mic, dar foarte importantă deoarece stă la baza (fundamentul) învăţăturii de credinţă. Căci nu se va putea înţelege întruparea Fiului dacă nu vom şti despre crearea lumii, a omului, căderea şi celelalte.

Elementele cronologice enunţate mai sus fac parte exact din această descoperire şi trebuie crezute, mărturisite şi predate întocmai.

TIMPUL

De-nceput au făcut Dumnezeu cerul şi pământul

Învăţătura dumnezeiască ne spune că doar Dumnezeu nu are început şi sfârşit, că este veşnic, nemărginit, neschimbător, necreat. Tot ceea ce a creat El are un început absolut, precedat de nimic, adică ceea ce se numeşte creatio ex nihilo. Ne vom ocupa de creaţia văzută, care începe cum am văzut la un moment iniţial, acest „început” fiind simultan şi instantaneu al spaţiului, timpului, cosmosului şi corpului ceresc pământul:

„Când însă trebuia adusă între existenţa şi lumea aceasta – mai întâi o şcoală şi ca un loc de învăţătură a sufletelor omeneşti, apoi, ca să spun pe scurt, ca o locuinţă potrivită tuturor celor supuşi naşterii şi stricăciunii -, atunci, de aceeaşi natură cu lumea, cu vieţuitoarele şi plantele din lume, a adus la existenţă şi scurgerea timpului, care se grăbeşte totdeauna, trece mai departe şi nu-şi opreşte deloc drumul… De la acest fapt a pornit Moise pentru a vorbi despre lume, învăţându-ne cu înţelepciune despre facerea lumii, zicând: «de început au făcut», adică: la începutul acesta al timpului.” (Sfântul Vasile cel Mare Hexaimeron)

Fericitul Augustin afirmă că lumea şi timpul au fost create împreună: „lumea nu a fost creată în timp, ci odată cu timpul”. Lumea nu poate exista în afara timpului, procul dubio mundus non factus est in tempore sed cum tempore (P.L. 41,322).

Iată deci învăţătura: Dumnezeu a făcut timpul din nimic. Ce este mai înainte timpul sau ceasornicul? Desigur, se va răspunde că timpul. Aşadar corpurile cereşti mişcătoare sunt făcute mai târziu. Timpul şi diviziunile lui: ziua, noaptea, seara, dimineaţa nu depind de mişcările „ceasului” ceresc, acei luminători: soarele, luna şi stelele:

[…]

Aşadar, nimeni să nu-mi spună că timpurile sunt mişcările corpurilor cereşti, pentru că odată, când soarele se oprise după dorinţa cuiva, ca să termine un război victorios, soarele stătea, dar timpul mergea. În adevăr, acea luptă a fost purtată şi terminată în spaţiul său de timp, care să-i fie de ajuns…

Aşadar timpul nu este mişcarea corpului.” (Fericitul Augustin Confessiones)

[…]

Redăm în continuare integral capitolul intitulat „Despre veac” din Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin:

Despre veac

Acela a făcut veacurile care există înainte de veacuri, către care zice dumnezeiescul David: „Din veac şi până în veac Tu eşti” (Ps. 89,2), iar dumnezeiescul Apostol: „prin Carele şi vecii au făcut” (Evrei I,2). Trebuie să se ştie că numele de veac are multe sensuri, căci înseamnă multe lucruri. Veac se numeşte şi viaţa fiecărui om. Veac se numeşte iarăşi şi timpul de o mie de ani. Iarăşi se numeşte veac toată viaţa prezentă. Veac se numeşte şi veacul ce va să fie, cel fără de sfârşit după înviere. Se numeşte iarăşi veac, nu timpul, nici o parte din timp, care se măsoară cu mişcarea şi drumul soarelui, adică cel format din zile şi nopţi, ci un fel de mişcare şi un interval de timp care merg împreună cu cele veşnice. Lumea aceasta are şapte veacuri, anume de la facerea cerului şi pământului şi până la sfârşitul şi învierea obştească a oamenilor. Există un sfârşit particular, moartea fiecăruia; este însă şi un sfârşit obştesc şi general, când va fi învierea obştească a oamenilor. Al optulea veac este veacul ce va să fie înainte de întemeierea lumii, când nu era soare care să despartă ziua de noapte, nu era un veac care să se poată măsura, ci un fel de mişcare şi interval de timp care mergea împreună cu cele veşnice. Şi potrivit acestei concepţii este un singur veac.

Pentru aceea Dumnezeu se numeşte şi veşnic (αιώνιος), dar şi mai înainte de veşnicie, căci El a făcut însuşi veacul. Numai Dumnezeu, fiind fără început, este făcătorul tuturora, al veacurilor şi al tuturor existenţelor. Iar când vorbesc de Dumnezeu, este clar că eu vorbesc de Tatăl, de Fiul lui Unul-Născut, Domnul nostru Iisus Hristos şi de Duhul Lui cel prea Sfânt, singurul Dumnezeul nostru. Se vorbeşte şi de veacurile veacurilor, pentru că cele şapte veacuri ale lumii prezente cuprind multe veacuri, adică vieţile oamenilor. Se vorbeşte şi de un singur veac, pentru că cuprinde în el toate veacurile. Veacul de acum şi cel ce va să fie se numeşte veacul veacului. Prin cuvintele: viaţă veşnică şi pedeapsă veşnică se indică nesfârşirea veacului ce va să fie. Căci după înviere timpul nu se va mai număra cu zile şi cu nopţi. Va fi mai degrabă o singură zi neînserată, când soarele dreptăţii va străluci luminos peste cei drepţi. Pentru cei păcătoşi va fi o noapte adâncă, fără de sfârşit. Dacă astfel stau lucrurile, cum va fi cu putinţă să se numere timpul celor o mie de ani ai apocatastasei origeniste? (Prin apocatastază se înţelege reîntoarcerea tuturor existenţelor raţionale în Dumnezeu, de unde îşi au originea, prin nimicirea morţii, spiritualizarea corpurilor şi transformarea lumii materiale.) Prin urmare Dumnezeu este singurul făcător al veacurilor, cel care a creat universul, Cel care există mai înainte de veacuri.”

Lumea a fost creată din nimic exact în ordinea descrisă în Scriptură şi în acea durată. Fiind pe tărâmul dumnezeiesc al tainei, cel mai înţelept este a mărturisi, aşa cum au spus Scriptura şi Părinţii. Oare s-ar putea şti când s-a petrecut aceasta? Sau altfel spus, cât de veche este creaţia? În ce priveşte cronologia şi vechimea lumii, există anumite neconcordanţe între biblii şi cronografele patristice, dar ele nu depăşesc cel mult câteva sute de ani. Chiar dacă aceste mici neconcordanţe există, tradiţia Bisericii a fost unanimă în a pronunţa unele ca acestea: „anul 7500 de la Facerea (Zidirea, Creaţia) lumii”! Aşa mărturisind, n-avem cum să greşim. Să reluăm fără nici o urmă de îndoială în suflete cronologia tradiţională constantinopolitană a Bisericii Răsăritului care ne spune să numărăm de la facerea lumii 5508 ani până la Naşterea Domnului.

Timpul a apărut la un moment dat precis, şi curge într-o singură direcţie!: „a adus la existenţă şi scurgerea timpului, care se grăbeşte totdeauna, trece mai departe şi nu-şi opreşte deloc drumul”. (Fericitul Augustin) Această problemă este deosebit de actuală, când percepţia curentă a cronologiei şi calendarului a suferit, cu ajutorul matematicii şi evoluţionismului sec. al XIX-lea o mutaţie radicală. Cronologia profană (civilă) din zilele noastre a introdus un sistem schizofrenic de datare în două direcţii ce a tulburat încă şi mai mult minţile şi aşa răvăşite ale oamenilor de azi. Noi suntem crescuţi din pruncie cu acest hibrid iraţional, fără a gândi să-i contestăm valabilitatea. Dacă ne vom opri însă un moment de reflecţie asupra curgerii simetrice a timpului în 2 direcţii diametral opuse, având ca axă (centru) Naşterea Domnului, şi datări „înainte” şi „de la”, sau „după”… vom observa că timpul are un punct de origine 0 şi curge în două direcţii fără vreun sfârşit determinat!

Cronologia tradiţională grăieşte: „anul cutare de la Facerea lumii”, iar timpul curge, aşa cum şi se întâmplă în realitate, într-o singură direcţie, spre sfârşit, care rămâne ce-i drept ascuns, dar va veni la momentul hotărât de Domnul (O = omega).

Nu vrem prin aceasta să tăgăduim în vreun fel că centrul este Hristos, sau chiar axa timpului, ci doar să repunem în drepturi cronologia tradiţională a Bisericii ce, bineînţeles că-L cinstea pe Hristos aşa cum se cuvine şi nu Îl determina ca 0, Doamne iartă-ne şi fereşte!

Încercând să aflăm cum s-a putut ajunge aici, se invocă în primul rând faptul că această datare ar aparţine Sfântului Dionisie Exiguul care a stabilit anul Naşterii Domnului şi prin aceasta era creştină. După informaţiile general admise, Sfântul Dionisie a elaborat un tabel pascal pentru anii 228-247, ani număraţi de la începutul domniei împăratului Diocleţian. Din evlavia sa, Sfântul a simţit că acest ticălos persecutor al creştinilor nu merită să mai fie amintit, ci mai cu seamă e de menţionat anul Naşterii Domnului (Anno Domnini), şi a modificat datarea ca fiind perioada 532-550 de la Naşterea Domnului, deci anul diocleţian 228 este echivalent cu Anul Domnului 532, astfel domnia crudului tiran începând în 284 d.Hr. Întrucât aceste evenimente se petreceau la Roma, s-a anulat astfel şi tradiţionala lor datare „Ab urbe condita” (de la întemeierea cetăţii Romei de către Romulus şi Remus) care ar fi fost în anul 753 înainte de Naşterea Domnului. Nu avem nimic de obiectat la aceste informaţii decât aceea că de aici nu rezultă câtuşi de puţin că Sfântul a introdus acea numărătoare a anilor în cele două direcţii.

S-a furnizat atunci o altă ipoteză potrivit căreia cel care ar fi adus această curioasă datare ar fi urmaşul Sfântului Dionisie, anume Beda Venerabilul (Anglia, sec. VIII), care ar fi introdus practica numărării anilor şi în urmă, astfel încât anul 1 al Naşterii Domnului era logic precedat de către anul 1 înainte de Naşterea Domnului. Această informaţie trebuie luată cu mare atenţie, deoarece aici se poate strecura o falsă pistă. Desigur cunoaştem şi din sinaxarele noastre ortodoxe legate de drepţii şi proorocii Vechiului Testament vorbe ca acestea: „Sfântul prooroc (N) a trăit acum (n) veacuri (sau sute de ani) înainte de Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos…”, lucru pe care îl făcea cu siguranţă şi Beda Venerabilul.  Dar putem fi absolut siguri că acesta nu uitase de datarea de la Facerea lumii, chiar dacă nu o folosea în mod curent. De aici însă şi până la a stabili un sistem de datare în axe diferite aşa îl cum cunoaştem este o cale lungă, care, iată, a durat până în sec. XVIII, cel al „luminilor celui întunecat”, când actualul sistem „astronomic” de datare a fost propus, şi din nenorocire şi adoptat până în zilele noastre, de către astronomul Jacques Cassini în anul 1740. De ce luminile întunericului? În afară de cele ştiute să aflăm şi această mare hulă: în acest sistem ateu anul 1 al Naşterii Domnului este precedat matematic de anul 0 (!) apoi anul – 1, ceea ce pe lângă hulă a introdus şi neorânduială în datare şi cronologie.

Trebuie subliniat că pe parcursul istoriei de peste un mileniu al Bisericii a existat o cronologie foarte bine pusă la punct, ce era cunoscută şi predată, în acelaşi mod în care se învaţă în şcolile noastre istoria. Numai că această cronologie era cu totul alta decât cea de la şcoală, şi pentru edificare o redăm în continuare:

Întâia vârstă a lumii de la facerea lui Adam până la potop, după Septuaginta – 2262 ani

A doua vârstă a lumii de la potop până ieşirea fiilor lui Israel – 1632 ani

A treia vârstă a lumii de la ieşire până la zidirea Templului în anul al 4-lea al domniei lui Solomon – 601 ani

A patra vârstă a lumii de la zidirea Templului până la risipirea lui, robia Ierusalimului – 424 ani

A cincea vârstă a lumii de la risipire până la întâia venire a Domnului nostru Iisus Hristos – 589 ani

=> 2262 + 1632 +601 +424 +589 = 5508 ani au trecut de la facerea lui Adam până la întâia venire a Domnului Iisus Hristos

5508 ani + 2012 ani (anul curent) => 7520 ANI

Adică, de la facerea lui Adam şi pană in zilele noastre (anul 2012), conform Scripturii, putem constata că au trecut 7520 ani.

Rezultă logic că vârsta pămantului, dacă ţinem cont ca Omul (Adam) a fost făcut în ziua 6-a, ceasul 6 (ora 12), este de 7520 ani.

O primă consecinţă a celor de mai sus a fost deturnarea percepţiei bisericeşti tradiţionale asupra timpului, şi înlocuirea ei treptată cu o cronologie seculară, ştiinţifică şi politică, ce se deosebeşte radical şi subminează periculos bazele credinţei ortodoxe. Pe această zonă – primele zile ale creaţiei până la căderea lui Adam – se pot broda oricâte presupuneri fanteziste şi oricâte sume de ani, ceea ce convine de minune unei gândiri evoluţioniste. Astfel s-a mers de la infinitatea vechimii universului (materialism ateu) până la recenta teorie a „Bing-bang-ului” ce indică o vechime de aproximativ 16 miliarde de ani. Pentru ca aceste rătăciri pierzătoare să nu aibă loc, să reluăm fără nici o urmă de îndoială în suflete cronologia tradiţională constantinopolitană a Bisericii Răsăritului care ne spune să numărăm de la facerea lumii 5508 ani până la Naşterea Domnului.

Învăţătura eretică a evoluţionismului are nevoie de o durată uriaşă de timp, dacă s-ar putea chiar una infinită, aşa cum învăţau marxiştii atei.

Acum si aceasta teorie a căzut şi s-a înlocuit cu o altă născocire, aşa numitul „Bing-bang”.

Să readucem înaintea ochilor noştri această cronologie ce a fost îngropată în uitare:

„Sfântul şi lumescul Soborul întâi făcutu-s-a în al 20-lea an al împărăţiei marelui Constantin şi întocmai cu Apostolii împărat, în cursul anilor de la Adam 5825 de ani,…” (Cronograf)

Şi aducerea aminte de întunecarea soarelui, de la ceasul al şaselea până la al nouălea, când s-au văzut şi stele, la anul de la zidirea lumii 6399, având soarele cincisprezece cercuri şi luna asemenea, indictionul al nouălea, pe vremea împărăţiei binecinstiţilor şi de Hristos iubitorilor împăraţi Leon înţeleptul şi Alexandru, fratele său.” (Sinaxar 8 august)

„Era joia sfântă, ziua în care jertfim Paştele de taină şi îl mâncăm, la a 4-a indicţie, în luna aprilie a anului 6589.” (Ana Comnena Alexiada)

„Tipăritu-s-au (Liturghia) la Sfânta Mitropolie în Iaşi, mesiţă (luna) mai, în anul 7187.” (Dosoftei Dumnezeiasca Liturghie 1679)

„O, luptătorule şi biruitorule, mare Gheorghe, în nevoi şi în nenorociri grabnic ajutător şi cald sprijinitor, iar celor întristaţi, bucurie nespusă, primeşte de la noi aceasta rugăminte a smeritului tău rob, a Domnului Io Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domnul Ţării Moldovei. Păzeşte-l pe el neatins în lumea aceasta şi în cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe Tine, ca să Te preamărim în veci. Amin. Şi aceasta a făcut-o în anul 7008, în al 43 an al Domniei Sale.” (rugăciunea lui Ştefan cel Mare, scrisă pe steagul său, în Proloage)

„A fi atâta de mare, cât înconjurarea lui este după pândirea corăbierilor celor mai de curând, douăzeci şi cinci de mii şi două sute de mile, sau mai drept şi adevărat a zice, a fi atâta de prea mare sferă, cât toţi oamenii de la zidirea lumii, 7000 de ani fiind acum şi mai bine, căutând şi cercând atâta pe uscat cât şi pe mare să-i afle marginea şi măsura lui nu au putut…” (Sfântul Nicodim Aghioritul Războiul nevăzut – sec. XVIII)

„Scrisoarea la leat (anul) 7220, în luna ghenarie (ianuarie), în 13 zile” (Sfântul Antim Ivireanul, Didahii); etc. etc.,…

LUMINA sau LUMINATORII?

ZIUA, NOAPTEA, SEARA, DIMINEAŢA

Şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric

Cu alte cuvinte, Dumnezeu a făcut să nu se amestece lumina cu întunericul, ci să stea separate una de alta. Le-a despărţit şi le-a separat foarte mult una de alta… Acum, după ce a fost făcut soarele, este zi când văzduhul este luminat de soare şi când soarele străluceşte în emisfera de deasupra pământului; este noapte când soarele ascunzându-se face umbră pământului.

Atunci, la început, ziua şi noaptea nu se datorau mişcării soarelui, ci se făcea zi şi urma noapte când se revărsa lumina aceea care a fost făcută la început şi când iarăşi se retrăgea, potrivit măsurii rânduite ei de Dumnezeu.” (Sfântul Vasile, Hexaimeron)

La fel spune şi Sfântul Ioan Damaschin:

„«Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunerecul l-a numit noapte». Iar dela începutul zilei până la ziua cealaltă, este o zi şi o noapte. Scriptura a spus: «Şi s-a făcut seară şi s-a făcut dimineaţă, ziua întâia».” (Dogmatica)

„«Şi s-a făcut seară şi s-a făcut dimineaţă, zi una»,  adică durata unei zile şi a unei nopţi… A spus «una»,

– sau pentru că voia să determine măsura zilei şi a nopţii, unind timpul zilei şi al nopţii, ca să plinească durata celor douăzeci şi patru de ore ale unei zile, care cuprinde negreşit şi ziua şi noaptea, încât chiar dacă din pricina schimbărilor mersului soarelui se întâmplă ca o zi să aibă mai multe ore ca cealaltă, totuşi durata celor două, a zilei şi a nopţii, să se înscrie în timpul destinat lor, ca şi cum Moise ar fi spus: «zi una» este durata unei zile, măsura celor douăzeci şi patru de ore;

– sau pentru că învârtirea cerului de la un semn până la acelaşi semn se face într-o singură zi, încât ori de câte ori este seară şi dimineaţă în lume, potrivit învârtirii soarelui, această învârtire nu se face în mai mult timp, ci atât cât se împlineşte durata unei zile…” (Sfântul Vasile cel Mare Hexaimeron)

„Deşi atât lumina cât şi întunericul au fost zidite într-o clipită, totuşi, atât ziua cât şi noaptea zilei întâi au ţinut câte douăsprezece ceasuri fiecare.” (Sfântul Efrem Sirul)

„Încă prealimpede a spus ziua cea una, iar nu ziua cea dintâi. Căci a putut numi întâia zi şi a doua şi  a treia zi  şi celelalte pe rând – şi aceasta părea a fi ordinea – însă a pus lege să fie numită zi cele douăzeci şi patru de ceasuri ale zilei şi ale nopţii. Încât dacă zice: măsura a douăzeci şi patru de ceasuri, înseamnă că este răstimpul unei zile.” (Sfântul Ambrozie al Mediolanului Hexaimeron)

„«Şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric; şi a numit Dumnezeu lumina zi şi întunericul l-a numit noapte.» A împărţit fiecăruia locul său propriu fixându-le de la început unele hotare, pe care să le păzească mereu neîmpiedicat. Şi orice om cu judecată poate vedea că de atunci şi până acum nici lumina n-a depăşit propriile ei hotare şi nici întunericul n-a călcat rânduiala sa, făcând amestec şi tulburare. E îndestulător numai acest lucru ca să-i facă pe cei ce vor să se îndărătnicească să asculte şi să se supună cuvintelor dumnezeieştii Scripturi, să imite şi ei rânduiala acestor stihii, a luminii şi a întunericului, care păzesc neîmpiedicat drumul lor şi nu depăşesc măsurile proprii, ci îşi cunosc propria lor natură.

A numit o zi sfârşitul zilei şi sfârşitul nopţii, ca să fie o ordine şi un şir în cele văzute, şi ca să nu fie nici un amestec…

Dumnezeu a numit sfârşitul luminii seară, iar sfârşitul nopţii, dimineaţă; şi pe amândouă le-a numit zi, ca să nu ne înşelăm, nici să socotim că seara este sfârşitul zilei, ci să ştim bine că lungimea amândurora face o zi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur Omilii)

Zilele au avut în mod de necombătut seară, dimineaţă, zi (lumină), noapte (întuneric). Iar ziua şi noaptea au avut negreşit 12 ore (ceasuri) fiecare, de la bun început, chiar din prima zi a creaţiei.

Vezi în acest sens şi Sfântul Ioan Damaschin:

„Ele îşi urmează fără încetare calea pe care le-a orânduit-o Ziditorul şi aşa cum le-a întemeiat, după cum spune dumnezeescul David: «Luna şi stelele pe care tu le-ai întemeiat». Prin cuvintele «le-ai întemeiat» a arătat statornicia orânduielii şi aşezării date lor de Dumnezeu. Căci le-a orânduit «la timpuri, la semne, la zile şi la ani».

[…]

Învăţătura ortodoxă mărturiseşte că acele zile de la începutul creaţiei erau chiar zile normale de 24 de ore, cu zi şi noapte aşa cum le cunoaştem. (Ieşirea, XX , 8-11, reluat în XXXI, 17)

[…]

Cititi va rog si:

RUBRICA INCEPATORULUI: Stim sa facem semnul crucii? Dar metaniile? Ce stim despre pacate? Vise, noroc, soarta, superstitii, vorbirea cu mortii, ispita din dreapta? Dar despre ingeri? Ce pot si ce nu pot face dracii? Ce este Raiul, ce este iadul? Si multe altele

 

124 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. IOAN said, on septembrie 29, 2013 at 9:50 pm

  noi pricepem cele create de DUMNEZEU foarte, foarte putin si NU VOM AVEA NICIODATA IMAGINATIA SI PRICEPEREA OMENEASCA ORICATE CUVINTE MARI AM FOLOSI….

  de ex: VOM PRICEPE CUM DUMNEZEU A EXISTAT SI EXISTE MEREU, NU ARE INCEPUT SI NICI SFARSIT, ESTE MAI INANTE DE TOTI VECII, ESTE PESTE TOT, ESTE NEMARGINIT, ESTE FARA SFARSIT,…etccc

  cum vine asta ? cum este asta ? ce e mai inainte de toti vecii ?

  CE E SFARSITUL ? CE E INCEPUTUL ?

  vom pricepe vreodata ce inseamna CA FIUL ESTE NASCUT DIN TATAL MAI INAINTE DE TOTI VECII SI cum PURCEDE DUHUL SFANT tot de la TATAL…?

  eu socot ca deoarece suntem prea mici sa pricepem multe in lumea noastra IN VIATA VIITOARE ADICA IN RAI VOM PRICEPE MAI MULTE…DAR CRED CA NICI IN RAI NU VOM PRICEPE NEMARGINIREA SI PUTEREA DUMNEZEIRII CELEI FARA DE INCEPUT SI FARA DE SFARSIT….dar ce vorbesc eu ? cred ca nici RAIUL si frumusetile de acolo nu le vom intelege deplin…hmmm.. da, da

  as continua poate la nesfarsit cu intrebarile uitandu-ma uituc cat de mic sunt in fata unui ingeras ce ma tot pazeste prin preajma si ma tot inteapa intruna sa nu ma inalt aiurea sa pricep TOTUL…

  Apreciază

  • Irina said, on septembrie 30, 2013 at 1:58 pm

   L-am intrebat si eu pe duhovnicul meu aceste lucruri, si mi-a spus ca, conform revelatiei date de Dumnezeu Sfintilor Sai, vesnicia este o stare in care timpul nu exista, unii Sfinti Parinti o compara cu un prezent continuu, nu exista nici trecut nici viitor, de aceea nu putem vorbi de un timp in care Dumnezeu exista, tocmai pt ca vesnicia nu este un timp de infinit ani ci o stare spirituala intr-un prezent continuu, o stare pe care noi oamenii atat timp cat suntem in trupurile acestea stricacioase nu o putem intelege. Timpul este ceea ce traim noi azi in acest univers devenit efemer. In articol se vorbeste de existenta timpului de la inceputul creatiei, ceea ce este cat se poate de logic, pentru ca spre deosebire de Dumnezeu care este vesnic, creatia are un inceput si acest inceput automat este concomitent cu timpul, pentru ca totodata timpul presupune un inceput. Cat priveste timpul de dinaintea caderii, Sf Maxim Marturisitorul si alti Sfinti Parinti ne spun ca Universul inaintea de caderea protoparintilor, avea totusi o oarecare asemanare cu vesnicia sau chiar era integrat in vesnicie( nu stiu cum sa exprim, sper sa nu vorbesc prostii), adica era asa cum o sa fie lumea cand va fi un Cer nou si un Pamant nou si ca aceea lumina de dinaintea luminatorilor era de fapt Lumina necreata ce izvora de la adevaratul soare, Dumnezeu Sf Treime, care era total diferita de cea a Soarelui care inca nici nu exista. In mainile protoparintilor nostri statea destinul acestei lumi daca va continua sa ramana vesnica prin ascultarea poruncii lui Dumnezeu de a nu manca din Pomul cunostiintei binelui si raului sau va deveni supusa stricaciunii prin neascultare ceea ce s-a si intamplat. De aceea cred ca si ceea ce au spus Sfintii Parinti in articol si ceea ce a zis Sf Maxim Marturisitorul de fapt se completeaza, pentru ca este imposibil ca un om oricat de sfant ar fi sa detina tot Adevarul Revelat ci doar parti din el care se unesc ca intr-un puzzle.

   Apreciază

  • Valeriu said, on septembrie 30, 2013 at 7:57 pm

   Bine zis Ioan!

   Apreciază

 2. marian said, on septembrie 29, 2013 at 9:53 pm

  In Numele Lui Dumnezeu, sa ne rugam pentru oprirea macelului din Siria!
  Ne mai putem oare numi, oameni, fiind contemporani cu ce este acolo? O sa spunem ca, presa zice multe si ca presa, minte!
  Dar, daca presa NU MINTE? Daca realitatea e infinit mai crunta???
  Ne mai este draga viata cand in Siria este ce este?
  Citez:
  Siria: Rebelii au distrus cel mai vechi lăcaş creştin
  Rebelii au distrus Biserica Sfinţii Serghie şi Vah din Maaloula, furând şi distrugând icoane cunoscute în întreaga lume.
  Această biserică a fost construită la începutul secolului al IV-lea în cinstea creştinilor executaţi pentru credinţa lor. În ultimul timp, aici era o mănăstire de călugăriţe, însă, odată cu apariţia în zonă, acum o lună, a rebelilor din gruparea teroristă Al-Nusra, călugăriţele s-au refugiat la Mănăstirea Sfintei Tecla, unde în prezent se ascund de rebeli împreună cu 40 de copii orfani.
  La această mănăstire nu se poate ajunge din cauza lunetiştilor, care nu-i cruţă nici chiar pe ziarişti.

  Apreciază

  • IOAN said, on septembrie 29, 2013 at 10:10 pm

   marian

   da, da….auzim multe ce se intampla in alte parti ? dar sa vezi cand o sa se ajunga si pe la noi cu haosul ala si poate si mai rau…

   Apreciază

  • Irina said, on septembrie 30, 2013 at 2:14 pm

   Groaznic, dar sa nu uitam ca Biserica Ortodoxa din Siria este membra activa a Consiliului Mondial al Bisericilor, si ca fostul lor Patriarh, Dumnezeu sa-l ierte ii indemna pe crestinii ortodocsi sa se impartaseasca la catolici, protestanti, invocand ca si motiv nesiguranta de a merge pe strazi in conditiile in care nu aveau prin apropiere o biserica ortodoxa. Nu stiu daca acesta poate fi un motiv de a-i indemna pe ortodocsi spre impreuna rugaciune, dar si mai grav impartasire impreuna cu ereticii. Sa nu uitam ca si Constantinopolul si marea biserica ortodoxa Agia Sofia au fost distruse tot din cauza unirii in rugaciune cu cei lepadati de drepata credinta. Dar ca in orice alt domeniu nu putem generaliza si nu putem spune ca nu sunt si destui ortodocsi sirieni care au un duh autentic ortodox si care mor ca si mucenicii din vechime pentru Hristos. Asta nu inseamna ca nu trebuie sa nu ne fie mila de bietii crestini ce mor acolo, ucisi de oamenii satanei, musulmanii, si cu atat mai mult trebuie sa-i plangem pe cei ce mor si lepadati de dreapata credinta prin apostazia ecumenismului, dar si pe cei care nu apartin Bisericii Ortodoxe pentru ca si ei sunt semenii nostri.

   Apreciază

 3. Alexandru(Fulger) said, on septembrie 29, 2013 at 9:56 pm

  Multumesc mult pentru articol.

  Apreciază

  • pascal said, on septembrie 29, 2013 at 10:18 pm

   Eu cred ca tarile crestine (mai ales ortodoxe) ar trebui sa intervina in apararea crestinilor si a lacasurilor sfinte din siria. Nu cred ca musulmanii ar sta cu mainile in san daca crestinii ar incepe sa distruga moschei pe unde ar nimeri.

   Apreciază

   • Irina said, on septembrie 30, 2013 at 2:20 pm

    Se spune ca nu este bine sa platesti cu aceeasi moneda, dar daca te gandesti chiar ar merita sa le distrugem cateva moschei sa simta si ei ce simtim noi cand ne sunt distruse bisericile.

    Apreciază

   • Maria said, on septembrie 30, 2013 at 4:03 pm

    Dar acestia care ucid crestinii din tarile musulmane sunt asasini platiti din afara , pt ca omoara si crestini din tara lor , concetateni ai lor care s-au crestinat , iar pana acum au trait pasnic de-a lungul timpului .
    Nu musulmanii omoara ci ucigasi platiti de America , acesti rebeli , fac aceste crime pe care le si filmeaza ca sa justifice ca-si „fac treaba „, sa fie vazuti de lume , filmeaza si ucid .

    Apreciază

   • amonmiss said, on octombrie 3, 2013 at 11:06 pm

    Maria, exact asta vroiam sa spun: ceva nu e in regula… cum de ani de zile, crestinii ortodoxi au putut trai intr-un stat musulman, au construit biserici…deci se putea…si asa, dintr-o data nu se mai poate! Concluzie: exact cum spuneai, aici e mana sacalilor externi! Eu, personal nu mai cred nimic din ce se filtreaza de mediafax si alte asemenea trusturi de informatii. Motivul? Daca sunteti interesati, va transcriu un citat dintr-un studiu realizat de sotul meu ,,Manipularea Media”

    Apreciază

   • amonmiss said, on octombrie 3, 2013 at 11:19 pm

    Pentru a vedea la ce grad de sofisticare au ajuns artizanii manipulării în domeniul mass-media, redăm mai jos dezvăluirile lui Yohanan Ramati, directorul unui institut de studii strategice celebru în întreaga lume: Jerusalem Institute for Western Deffence. Ramati, un cercetător sobru, care se ocupă de studiul fenomenelor geopolitice şi geostrategice contemporane, a acceptat să ofere publicaţiei new-yorkeze Mainstream, în aprilie 1994, câteva informaţii zguduitoare despre felul cum se construieşte, la nivelul mentalităţilor colective, imaginea unor întregi popoare sau etnii, cu consecinţe politice şi istorice incalculabile. Dezvăluirile lui Y. Ramati au apărut apoi şi în ziarul România liberă, în traducerea şi prelucrarea lui Vladimir Alexe.
    După părerea lui Y. Ramati, mediatizarea internaţională a războiului civil din Iugoslavia a înfăţişat enormele pierderi şi suferinţe înregistrate de toate părţile implicate în conflict, dar, continuă el, cu diferenţieri semnificative. Astfel suferinţele musulmanilor erau prezentate, de regulă, cu cele mai multe detalii, în timp ce suferinţele croaţilor erau abia menţionate, iar cele ale sârbilor nici măcar nu erau amintite.
    În mass-media occidentală, în cea din ţările islamice, ca şi în Israel ― observă Ramati ― apărea o puternică tendinţă de „injectare a urii” prin manipularea propagandistică a mass-media. De regulă, în presa scrisă sau la televiziune apăreau femei, copii ori bătrâni din Sarajevo ― dar numai din cartierele musulmane ― răniţi, sângerând abundent, pe fundalul sonor al răpăitului de mitraliere şi al bubuiturilor de tun. Niciodată însă nu erau prezentaţi copii, femei sau bătrâni, în exact aceeaşi situaţie, din partea sârbă a Bosniei. Nici rănile femeilor, nici ale copiilor croaţi nu-şi găseau, de regulă, spaţiu, dacă acestea erau rezultatul bombardamentelor sau tirurilor musulmane.
    Această selectivitate, spunea Ramati, „era de departe prea evidentă pentru a fi rodul întâmplării”. Faptele erau manipulate şi, când nu conveneau, erau pur şi simplu ignorate. Fiind vorba aşadar de o acţiune concertată, următoarea întrebare care s-a pus a fost: „Cine susţinea financiar şi dirija din umbră toată acea manipulare internaţională a mass-media şi a opiniei publice, astfel ca în SUA, Marea Britanie sau Franţa să se creeze un curent favorabil constituirii unui al doilea stat musulman în Balcani?”
    Ramati oferă în acest sens exemplul companiei „Ruder & Finn Global Political Affairs”. Obiectul companiei este mai neobişnuit, cel puţin pentru marele public: manipularea imaginii unor conflicte internaţionale, a imaginii unor popoare şi etnii, prin intermediul mass-media, în funcţie de interesele clientului. Adică ale guvernului sau ale celui care plăteşte compania pentru asta! Mai pe scurt, „Ruder & Finn…” se ocupă cu „intoxicarea” opiniei publice mondiale la cerere.
    Pentru a-şi argumenta afirmaţiile, Ramati a citat un inter¬viu absolut senzaţional prin cinismul (sau, dacă vreţi, prag¬matismul) său, acordat de însuşi James Harff, directorul lui „Ruder & Finn…” lui Jacques Merlino, la Paris, în octombrie 1993…

    Harff: Timp de optsprezece luni, noi am lucrat pentru Croaţia şi Bosnia-Herţegovina, ca şi pentru opoziţia din pro¬vincia Kosovo. În această perioadă am avut multe succese, creând clienţilor o formidabilă imagine internaţională. Inten¬ţionăm, de altfel, să obţinem toate avantajele şi să dezvoltăm înţelegeri comerciale cu aceste ţări. Viteza este esenţială pentru ca faptele, favorabile clienţilor noştri, să fie sădite în conştiinţa opiniei publice. Contează doar prima afirmaţie. Retractările ulterioare nu au nici un efect.
    Merlino: Cât de des recurgeţi la intervenţii pe lângă ofi¬cialităţi?
    Harff: Cantitatea nu e importantă. Trebuie doar să intervii la momentul oportun şi pe lângă cea mai potrivită persoană. Din iunie până în septembrie (1993, n.n.) noi am organizat treizeci de întâlniri cu agenţiile de presă importante, ca şi întâlniri între oficialităţile bosniace cu Al Gore, Lawrence Eagleburger, precum şi cu zece senatori influenţi, printre care George Mitchell şi Robert Dole. De asemenea, am expediat în exclusivitate treisprezece ştiri de ultimă oră, treizeci şi şapte de faxuri cu informaţii de ultim moment, am trimis şaptesprezece scrisori oficiale şi opt rapoarte. Am mai dat douăzeci de telefoane personalului de conducere de la Casa Albă şi alte vreo sută la ziarişti, editori, comentatori de politică externă şi altor persoane influente din mass-media internaţională.
    Merlino: De care dintre realizările Dvs. sunteţi cel mai mândru?
    Harff: Faptul de a fi atras de partea noastră opinia publică evreiască. Aceasta era o chestiune vitală, fiindcă dosarul afacerii era periculos, privit din acest unghi. Pentru că preşedintele Tudjman (al Croaţiei), de pildă, a fost dur la adresa evreilor în cartea sa „Ţara făgăduinţei şi realitatea istorică”. Cine citea această carte l-ar fi putut, cu mare uşurinţă, acuza de antisemitism. Nici în Bosnia lucrurile nu stăteau mai bine. Preşedintele Izetbegovici susţinea, cu ardoare, crearea acolo a unui stat fundamentalist islamic, în cartea sa intitulată „Declaraţia islamică”. Dincolo de asta, trecutul Croaţiei şi al Bosniei este puternic marcat de un autentic şi crud antisemitism. Zeci de mii de evrei au fost exterminaţi în lagărele croate. Aşa că era foarte normal ca organizaţiile evreieşti şi intelectualii să fie ostili croaţilor şi bosniacilor. Misiunea noastră era să schimbăm această atitudine. Şi am reuşit de minune. La începutul lui iulie 1992, publicaţia new-yorkeză „Newsday” a lansat afacerea cu lagărele (sârbe) de concentrare. Am sărit imediat să exploatăm momentul. Aşa că am contactat pe loc trei dintre cele mai mari organizaţii evreieşti din America ― Liga B’nai B’rith contra defăimării, Comitetul evreiesc american şi Congresul american-evreiesc. În august, le-am sugerat acestor organizaţii influente să publice un avertisment în „New York Times” şi să organizeze demonstraţii în faţa ONU. A fost o lovitură de proporţii. Când organizaţiile evreieşti au trecut de partea bosniacilor musulmani am putut, cu mare uşurinţă, să-i identificăm pe sârbi cu naziştii în mintea oamenilor. Nimeni nu înţelege nimic din ceea ce se întâmplă în Iugoslavia. Marea majoritate a americanilor se întreabă, probabil, în care parte a Africii se află Bosnia. Dar noi, dintr-o singură mişcare, am fost în stare să le prezentăm o poveste simplă, cu „băieţi buni” şi cu „băieţi răi”, care pe urmă a funcţionat aproape de la sine. Imediat s-a observat o schimbare clară în limbajul presei, care a început să exploateze concepte cu o înaltă încărcătură emo¬ţională, de genul „purificare etnică”, „lagăre de concentrare”, concepte ce evocau oamenilor imaginile Germaniei naziste şi ale camerelor de gazare de la Auschwitz. Schimbarea în acest registru emoţional a fost atât de puternică, încât nimeni nu a mai îndrăznit după aceea să meargă contra curentului.
    Merlino: Dar când făceaţi toate acestea, nu aveaţi nici o dovadă că ceea ce spuneaţi era adevărat. Aveaţi doar un singur articol, din „Newsday”!
    Harff: Treaba noastră nu e să verificăm informaţiile. N-avem echipament pentru asta. Sarcina noastră este doar să accelerăm răspândirea informaţiilor favorabile nouă. Noi nu confirmam deloc existenţa lagărelor morţii în Bosnia, noi doar făceam cunoscut ce afirma „Newsday”.
    Merlino: Sunteţi conştient că v-aţi asumat o responsabilitate imensă?
    Harff: Suntem profesionişti. Trebuia să facem ceva şi am făcut. Nu suntem plătiţi să fim morali.

    Apreciază

   • Irina said, on octombrie 4, 2013 at 12:01 pm

    Da asa este masoneria manipuleaza la greu prin mass-media. In acest sens am citit undeva marturia unui evreu care a trecut prin lagarul nazist si care s-a convertit dupa la crestinism. El marturiseste ca nazismul a fost o manevra a iudeo-masoneriei de a lua, sau mai bine zis de a primi Israelul. Evrei dupa cum bine stim erau imprastiati in intreaga lume inca din anul 70, dar ei au ramas de atunci cu nostalgia tarii fagaduintei si binenteles asteptarea mesiei lor, pentru noi Antihristul era clar legata de Israel. Acesti evrei aflati in asteptarea lui mesia, s-au organizat in jurul acestei idei, in jurul rabinilor, indrumatrorii lor spirituali, si au fosrmat pe unde ramaneau comunitati extrem de puternice , de bine inchegate. Planul lor era de a se infiltra in conducerea tarilor, oraselor in care traiau, dar cel mai importnat era ca ei sa puna mana pe banci. Ei sunt uniti nu numai in cadrul comunitatii, ci si intre comunitati exista o legatura la fel de stransa. De aceea evreii sunt recunoscuti ca un popor foarte unit. Ei bine incet, incet au reusit sa prea conducerea celor mai importante banci, deci au reusit sa devina principalii detinatori ai banilor. Ei de fapt au infiintat si masoneria cu diversele ei loje, ei fiind conducatorii. Acum mai aveau nevoie ca Israelul sa fie din nou al lor, dar nu-si puteau permite ca pentru acest lucru sa foloseasca violenta, era mult mai folositor ca ei sa fie victime. Astfel s-au folosit de Hitler, sau chiar si el stia acest joc, au inventat nazismul, holocaustul. Acest evreu spune ca intr-adevar au fost foarte multi evrei jertfiti pentru acest ideal, mai ales cei ce nu erau evrei puri, fiind multi dintre ei crestini, dar pe langa acestia in aceste lagare naziste au fost ucisi un numar mult mai mare de polonezi, sarbi, tigani, chiar si germani care aveau handicapuri fizice sau psihice folosindu-se de idea trasnita a lui Hitler care vroia sa creeze o rasa pura, curatata de mutanti. In acelasi timp mass- media deplangea marea prigoana asupra evreilor. Astfel incat dupa terminarea atrocitatilor nazismului, toata lumea ii compatimea pe evrei. In acest context marile puteri, dirijate tot de iudeo-masonerie, au considerat ca pentru aceste chinuri prin care au trecut evreii, merita sa aiba si tara lor, sa nu mai fie imprastiati prin diferite popoare care pot oricand sa se ridice impotriva lor, si astfel au primit, sa zicem ca despagubire fosta lor tara Israelul. De aceea si exsita foarte multe dovezi materiale( fotografii, filmari, marturii care mai de care) ale crimelor nazismului, dar in cazul comunismului, care este opera lor de a distruge tarile crestine ortodoxe in special, dovezile sunt mult mai putine, pentru ca si victimele au fost cu mult mau numeroase si cu mult mai chinuite decat cele ale nazismului. Imi pare rau ca nu am salvat aceasta marturie, si nu o mai gasesc acum, dar asta era ideea ca si nazismul si comunismul au fost create de iudeo- masonerie pentru diverse scopuri. Eu una cred ca asa au stat lucrurile, si ca intotdeauna masonii vor manipula prin una din armele lor cele mai puternice mass-media. Si se vede ca nu suporta ca opera lor sa fie data in vileag si de aceea se opun cu tarie, de exemplu impotriva acordarii statutului de cetatean de onoare lui Valeriu Gafencu, iar exemplele pot continua.

    Apreciază

 4. antoniu said, on septembrie 29, 2013 at 10:03 pm

  din pacate sunt foarte bulversat…sustineti ca lumea este creata de 7502 ani?….dar cum ramnae cu dovezile clare ale stiintei cum ca omul exista de cel putin cateva zeci de mii de ani???
  Va rog ajutati-ma!

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 29, 2013 at 10:14 pm

   antoniu

   7521

   Sa analizam acele dovezi clare. Spune-ne una.

   Apreciază

   • andrei said, on septembrie 30, 2013 at 10:50 am

    deci stiinta mine ?
    cum ramane atunci cand a dovediti existenta potopului, si arcii lui Noe?

    Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 30, 2013 at 12:41 pm

    andrei

    Iti raspund ca si lui antoniu:

    Sa analizam acele „dovezi” clare ale stiintei. Spune-ne una.

    Nu putem vorbi la modul absolut referitor la stiinta. Adica daca au descoperit un lucru real nu inseamna ca tot ce spun oamenii de stiinta e real.

    Apreciază

  • marian said, on septembrie 29, 2013 at 10:15 pm

   Of, Doamne!
   Claritatea dovezilor stiintifice este un sistem de minciuni ticluite intru negarea Lui Dumnezeu.
   Sistemul atrage, minte si deceptioneaza…

   Apreciază

   • Maresalul said, on septembrie 30, 2013 at 12:03 am

    Nu toti stintificii neaga existente unei divinitati..Dumnezeu e stiinta si invers..Dumnezeu el cel mai mare stintific al UNIVERSULUI.Pt ca el a creat totul .El e cel mai mare fizician,chimist,pshiholog,medic,el e totul.Sau crezi ca el e un mos care are un bat si da cu el in aere si se face ce vrea.El ne descrie in scriptura cat sa poata intelege mintea noastra si asa e greu de inteles datorita puterii sale fara limita ce si cum a facut lumea UNIVERSUL.MILIARDE DE STELE..Scriptura ne zice ca el a spus sa se faca si s-a facut in cat timp, cum, asta nu ar putea intelege toti stintificii din lume de la inceputul lumii pana la ,,sfarsitul ei,,Pt noi ajunge atat.Sau cum pe Ilie la rapit un car de foc.Doar nu crezi ca era o caruta cu niste cai.Dar pe Ioana acel peste mare.Dar daca era altceva?.Sau marul din care a muscat Adam si Eva sa fi fost un simplu mar .Cred ca el ne da atat cat sa putem intelege sau sa nu ne incarcam mintea cu inimaginabila putere si stiinta a lui.Crezul e mai important .Apoi pe cealalta lume poate o sa aflam maretia si adevarul facerii universului.

    Apreciază

  • cosminmatiu said, on septembrie 29, 2013 at 10:30 pm

   Eu sunt fizician ca si calificare dar nu bag mana in foc pentru nici o dovada stiintifica. Orice poate fi fabricat

   Apreciază

  • stone said, on septembrie 30, 2013 at 12:43 am

   @antoniu, sunt 7521 ani de la Adam, nu de la crearea intregului univers.

   Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 30, 2013 at 2:18 am

    stone

    Degeaba am postat textul asta …

    Apreciază

   • Costi said, on septembrie 30, 2013 at 9:27 am

    Omul are dreptate. Cronologia de 7500 de ani a fost calculata de cand Adam a fost izgonit in lume.

    Apreciază

   • Alexandru(Fulger) said, on septembrie 30, 2013 at 7:42 pm

    Saccsiv textul acesta pe care l-ai postat este unul dificil pentru uni , nu trebuie sa te astepti sa il inteleaga toti ca totusi e teologie grea acolo , eu l-am citit cu atentie si stiam de cei 7500 de ani de la creatie, anul potopului etc. de la discutia Parintelui Cleopa cu sectari.

    Apreciază

  • Bogdan said, on septembrie 30, 2013 at 11:35 am

   Antoniu, astea sunt doar 4 din miile de linkuri in care ni se explica stiintific ca universul si pamantul nu pot avea milioane (sau miliarde de ani vechime):

   http://www.icr.org/article/1842/
   http://www.icr.org/evidence/
   http://www.trueorigin.org/
   http://www.answersingenesis.org/get-answers/topic/young-age-evidence

   Sunt scrie de protestanti, deci nu da mare atentie la partea teologica, ci numai la cea stiintifica.

   Apreciază

   • Irina said, on septembrie 30, 2013 at 3:52 pm

    Cartea Facerii, tratand despre crearea lumii, relateaza ca: „La inceput a facut Dumnezeu cerul si pamantul” (Facerea I, 1). Acest inceput este interpretat de Sfintii Parinti si teologii ortodocsi ca fiind nu numai inceputul creatiei, ci, totodata, si inceputul timpului. Sfantul Vasile cel Mare exprima astfel aceasta idee: „Precum inceputul unui drum nu este inca un drum, nici cel al unei case nu este o casa, la fel inceputul timpului nu este un timp, nu este din acesta nici cea mai mica parte”.

    Acest inceput, ca prim moment, nu poate fi gandit de noi. El nu este divizibil, nici chiar infinit de mic, ci este fara masura dupa timp, este momentul ca limita, deci fara durata. Creatura apare intr-un „instantaneu” deodata, „etern” si temporal, la limita eternitatii cu timpul. „Inceputul – remarca un teolog ortodox – analog notiunii geometrice de limita intre doua planuri, este un fel de instantaneitate atemporala in sine, dar a carei explozie creatoare naste timpul. Este punctul atingerii vointei divine cu ceea ce de acum inainte devine si dureaza. Originea insasi a creaturii este deci o schimbare, un inceput (inceputul unei treceri de la nefiinta la fiinta n.n.), si pentru aceasta timpul este o forma a existentei create, in vreme ce eternitatea apartine in mod propriu lui Dumnezeu”.

    Apreciază

  • Irina said, on septembrie 30, 2013 at 2:34 pm

   Ce dovezi, le poti numi dovezi? Eu as zice ca sunt supozitii, pentru ca s-a demonstrat ca metodele lor cu carbonul si care or mai fi nu pot fi sigure nici macar pentru 2000-3000 ani ce sa mai vorbim de mai multe mii de ani sau milioane cum isi imagineaza ei. Vorba pr Serafim Rose nu au fost ei prezenti in timpul creatiei ca sa vada cum si in cat timp s-au facut toate acestea si uita ca suntem prea mici noi oamenii ca sa intelegm singuri aceste lucruri fara ajutorul Divinitatii. Diferenta dintre noi si ei este ca noi ne bazam pe Adevarul revelat de Dumnezeu in Sf Scriptura, pentru ca este cat se poate de logic ca un Dumnezeu Personal a creat toate acestea, iar in schimb ei incercand sa-L excluda pe Creator din mandrie, isi fauresc credinta lor a miilor si milioanelor de ani. Spun asta pentru ca este vorba clar, in cazul lor de credinta si nu de stiinta, de supozitie si nu de certitudine.

   Apreciază

  • Maria said, on septembrie 30, 2013 at 4:09 pm

   antoniu ,
   „Stiinta ” n-are nicio dovada , vorbesc cum se spune , din burta nu din minte .
   Citeste cu atentie articolul , citeste si Biblia la capitolul „Facerea „si te vei lamuri .
   andrei ,
   Ce amesteci Potopul cu numarul de ani de la Facerea omului ?
   Spune clar ca de la Facerea lui Adam pana la Potop , sunt 2262 de ani , apoi mai departe . . . .scrie in articol .

   Apreciază

  • tataia said, on septembrie 30, 2013 at 9:09 pm

   Cele mai vechi documente scrise dateaza de acum 7500 de ani. Deci categoric omul nu are cum sa existe de mai mult de 7500 de ani…Cit despre dovezile ca ar fi existat pamintul de miloane de ani…bine ar fi dinozaurii ce e drept dar prea slaba dovada…

   Apreciază

   • Irina said, on septembrie 30, 2013 at 11:33 pm

    Dinozaurii din cate am inteles au trait pe pamant pana la potop, dupa care doar o categorie din ei a continuat sa traiasca. Desi am citit la un parinte pe problema dinozaurilor ca acestia au existat si dupa potop, bine nu de dimensiunile de dinainte de potop, si ca sunt descrisi la multe popoare si chiar si in vietile sfintilor, exemplu Sf Gheorghe care ucide un balaur. Marturii despre dinozauri spunea pr respectiv dateaza inca din Antichitatea si chiar si mai recent, fiind descrisi acestia in vremurile acelea vechi exact cum sunt descrisi de stiinta, ceea ce presupune chiar ca au existat pana nu demult si ca datorita expansiunii oamenilor ca si alte specii au disparut. Posibil sa existe si azi prin locurile necalcate de om din jungle pt ca am citit intr-un articol ca niste triburi care sunt foarte primitive dintr-o zona ecuatoriala, care habar nu au de felul in care ii descrie stiinta azi, vorbesc de faptul ca au vazut prin padurile ecuatoriale niste fiinte care dupa descriere nu pot fi decat dinozauri asa cum ii cunoastem noi din cele spuse de cercetatori. De aceea si parintele spunea ca existau si zeitati sub forma de dinozaur, sau dragon cum sunt numiti din vechime si cu siguranta oamenii nu-si puteau imagina o astfel de creatura, o data ce ei idolatrizau fiinte ce le cadeau sub simtul vazului si care ii impresionau prin anumite trasaturi.

    Apreciază

 5. Liliana said, on septembrie 29, 2013 at 11:07 pm

  V-as recomanda si ,,Cartea Facerii,crearea lumii si intaiul om” a parintelui Serafim Rose.E o lucrare lamuritoare ,in perspectiva crestin-ortodoxa.Foarte interesanta.
  Doamne ajuta.

  Apreciază

 6. mircea.v said, on septembrie 29, 2013 at 11:33 pm

  In Hronograf se spune ca sant 7521 de ani de la iesirea lui Adam din Rai. Nu se stie cand a fost creat Pamantul, nu se stie cat a stat Adam in Rai.

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 30, 2013 at 2:26 am

   mircea.v

   Textul e lung si probabil ca nu l-ai citit. Asa ca pun doua citate:

   Întâia vârstă a lumii de la facerea lui Adam până la potop, după Septuaginta – 2262 ani
   A doua vârstă a lumii de la potop până ieşirea fiilor lui Israel – 1632 ani
   A treia vârstă a lumii de la ieşire până la zidirea Templului în anul al 4-lea al domniei lui Solomon – 601 ani
   A patra vârstă a lumii de la zidirea Templului până la risipirea lui, robia Ierusalimului – 424 ani
   A cincea vârstă a lumii de la risipire până la întâia venire a Domnului nostru Iisus Hristos – 589 ani
   => 2262 + 1632 +601 +424 +589 = 5508 ani au trecut de la facerea lui Adam până la întâia venire a Domnului Iisus Hristos
   5508 ani + 2012 ani (anul curent) => 7520 ANI
   Adică, de la facerea lui Adam şi pană in zilele noastre (anul 2012), conform Scripturii, putem constata că au trecut 7520 ani.
   Rezultă logic că vârsta pămantului, dacă ţinem cont ca Omul (Adam) a fost făcut în ziua 6-a, ceasul 6 (ora 12), este de 7520 ani.

   Învăţătura ortodoxă mărturiseşte că acele zile de la începutul creaţiei erau chiar zile normale de 24 de ore, cu zi şi noapte aşa cum le cunoaştem.

   Apreciază

   • Costi said, on septembrie 30, 2013 at 9:38 am

    Si daca ti-as spune ca a 7-a zi a creatiei inca nu s-a terminat, ca sa vezi ca altfel era curgerea timpului inainte de cadere si altfel curge timpul in lumea cazuta.
    Uite, se spune ca a doua venire a lui Hristos marcheaza inceputul zilei a 8-a, cea neinserata a imparatiei lui Dumnezeu, si motivul pentru care sarbatorim Duminica, a 8-a zi a saptamanii, este pentru ca Ortodoxia este preinchipuire a imparatiei ceresti a lui Hristos.
    Acum, sa vedem cand a fost judecata lui Adam:
    „Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prin rai, în răcoarea serii, s-au ascuns Adam şi femeia lui de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii raiului.
    Şi a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam şi i-a zis: „Adame, unde eşti?”
    Judecata lui Adam a fost „in racoarea serii” celei de-a 7-a zi.
    Deci toata istoria lumii dupa alungarea din Rai incape in seara celei de-a 7-a zi, inainte de a incepe a 8-a.
    Vezi ca timpul curgea altfel in Rai si nu degeaba se spune „o zi ca o mie de ani si o mie de ani ca o zi”.

    Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 30, 2013 at 12:33 pm

    Costi

    Parintele Badulescu se bazeaza pe spusele unor mari Sfinti. Tu te bazezi pe ce?

    Nu degeaba se spune ca „Ca o mie de ani inaintea ochilor Tai sunt ca ziua de ieri, care a trecut si ca straja noptii”, doar ca trebuie sa si pricepem ce inseamna asta.

    Frate, Dumnezeu a creat timpul. Poti intelege ce inseamna asta? La El nu curge mia de ani ca ziua, ci nu curge deloc. Nu-ti vine a crede?

    Timpul a fost creat pentru noi, nu pentru El si de cand l-a creat acesta curge la fel.

    Apreciază

   • mircea.v said, on septembrie 30, 2013 at 11:50 am

    saccsiv,

    Hronograf:

    „Faptele anilor de la suta întîi (De la anul 1 la anul 100 de la Zidirea lumii)

    De la izgonirea lui Adam din Rai începem a număra anii Facerii lumii. Pentru că vremea aceluia, în care Adam de bunătăţile Raiului s-a îndulcit, cît de lungă a fost, cu totul nu se ştie, ci ştiută s-a făcut vremea aceea întru care după izgonire a început a se chinui rău, şi de atunci începătura sa şi-au luat anii, întru care neamul omenesc este a vedea rele (Psalm 89).”

    Am citit prima data la parintele Cleopa despre Hronograf ca facand parte din Sfanta Traditie. M-a facut curios si am zis sa citesc si eu. Toata socoteala a anilor de acolo am trecut peste ea ca sant multe nepotriviri, care, chiar autorul le accentueaza. Sant prezentate mai multe variante.

    Acum am verificat cati ani da hronograful pana la potop si da 3 variante. Diferentele sant de ordinul a zeci de ani. In prezentarea mai detaliata, din suta in suta de ani, este dat ca fiind dupa 2242 ani „de la Zidirea lumii”.

    Peste tot se foloseste expresia ” de la Zididrea lumii”, dar se incepe cu numararea de la izgonirea lui Adam din Rai. E cam derutant lucrul asta.

    Eu, dupa ce am citit Hronograful, merg pe varianta ca durata sederii in Rai a lui Adam nu se stie, pt ca acolo totul era diferit, inclusiv timpul, din moment ce toate erau nestricacioase, nu exista moarte… Era altceva fata de ce este acum. Multe s-au schimbat in momentul caderii lui Adam. Noi, timpul il stim asa cum este el acum, cum il percepem noi. Spunea acel calugar necunoscut: „Asadar intreaga lume pamanteasca, materialnica, cuprinsa in masuri precum inaltimea, latimea, adancimea si greutatea, fiinteaza pe taramul timpului, care pe toate le duce spre nimicire, caci timpul este slujitorul mortii. Timpul a inceput odata cu caderea omului in pacat si va dainui numai pana la sfarsitul istoriei acestei omeniri muritoare. ”

    Nestiind cat a stat Adam in Rai, e clar ca nu se stie nici varsta Pamantului.

    Dar Cel care lamureste aceasta problema este Insusi Domnul nostru Iisus Hristos:
    „Nu este al vostru a şti vremile şi anii, pe care Tatăl i-a pus întru a Sa Putere” (Fapte Ap. I, 7). A se vedea Biblia 1914 si Biblia 1668.

    Se mai spune in Hronograf:
    „Socotesc că oricare va citi în cărticica aceasta de numărarea anilor se va mira de cea multă neunire între Biblii şi între hronografe întru numărarea anilor, care (precum ni se pare este) din cele prea vechi tălmăciri ale Bibliei în feluri de limbi, şi din cei mulţi scriitori, cu mîna (nefiind încă atuncea meşteşugul tipografiei) unul de la altul prescriind, au intrat greşelile. Deci să se pomenească aici cuvîntul Domnului nostru Iisus Hristos acesta către Sfinţii Apostoli: „Nu este al vostru a şti vremile şi anii, pe care Tatăl i-a pus întru a Sa Putere” (Fapte Ap. I, 7). Din care cuvinte ale Domnului şi nouă să ne fie încredinţată sfătuire, ca să nu iubim a iscodi la cercarea vremilor, ci folosul cel mai mult în cărţi să-l căutam decît în numărul anilor. Căci şi pentru sfîrşitul lumii, vrînd unii să ştie, li s-a zis de Domnul: „De ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii cereşti, ci numai singur Tatăl Meu” (Matei 24, 36). Ca şi cum ar zice: „Toţi de înfricoşata Judecată să vă temeţi, în care an va fi aceea, să nu ispitiţi!” De asemenea şi pentru cele mai dinainte vremi a zice ne este: „Toţi cei ce citiţi Istoria Dumnezeieştii Scripturi cea din Biblii, a drepţilor bărbaţi, să urmaţi vieţii celei plăcute lui Dumnezeu, ca să vă învredniciţi părţii lor, iar celor răi să nu le urmaţi, ca să scăpaţi de pierzarea lor. Iar pentru anii cei ce Tatăl cel Ceresc i-a pus întru Puterea Sa, să nu foarte iscodiţi, ca nu iubitori mai mult de cercare decît cititori de Cărţi să vă arătaţi.” Bine grăieşte Apostolul: „Pentru ani şi pentru vremi, fraţilor, nu ne este trebuinţă a scrie vouă”

    Ce mai imi spune mie ca nu datele calendarisitice sant importante (a se vedea si pr calendarului), este faptul ca Rastignirea si Invierea o serbam in fiecare an la date diferite, si cu toate astea, in fiecare an, la Ierusalim, Lumina vine de Sus.

    Nu vreau sa smintesc pe nimeni, cele de mai sus zise de mine, sant doar parerile mele.

    Apreciază

   • doktoru said, on septembrie 30, 2013 at 11:51 am

    Parintele Cleopa a zis ca Adam a stat 700 de ani in Rai deci 7521 sunt de la iesirea lui Adam din Rai .

    Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 30, 2013 at 12:47 pm

    doktoru

    Daca ar fi stat 700 de ani in Rai de ce sunt 7521 de ani de la izgonirea din Rai? De ce nu e o multime inclusa?

    Apreciază

   • Costi said, on septembrie 30, 2013 at 1:18 pm

    Frate saccsiv, stiu si cred ca la Dumnezeu nu exista timp. La El exista vesnicia clipei. Pentru El nu exista decat „acum”. De fapt Dumnezeu ESTE vesnicia. Timpul a fost creat pentru noi, insa pentru Adam din Rai, cel unit cu vesnicia, timpul curgea altfel, asa cum si in Imparatia cerurilor notiunea de timp nu prea exista. In starea de cadere in care ne aflam, departe de Dumnezeu, timpul curge altfel, mai alert. Istoria noastra e cuprinsa intre doua clipiri din ochi a unui inger (desigur am folosit o figura de stil).
    Nu pot sa adun ziua lui Adam din Rai cu zilele istoriei lumii, pentru ca as aduna mere cu pere. Ziua aceea a lui Adam in Rai poate ca face mai mult decat toata perioada asta intre alungarea din Rai si ora la care am postat acest comentariu.

    Mentionez si ca ceea ce am scris la comentariul anterior am discutat si cu duhovnicul meu.

    Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 30, 2013 at 1:52 pm

    Costi

    Frate, parintele Badulescu e mult mai bazat decat mine pe acest domeniu, am inteles ce spune si il cred, cu atat mai mult cu cat fundamenteaza pe scrierile Sfintilor Parinti.

    In rest cine e de acord bine, cine nu, n-am timp sa mai dezbat.

    Apreciază

   • Costi said, on septembrie 30, 2013 at 1:42 pm

    In continuare, pentru a accentua:

    „De la izgonirea lui Adam din Rai începem a număra anii Facerii lumii. Pentru că vremea aceluia, în care Adam de bunătăţile Raiului s-a îndulcit, cît de lungă a fost, cu totul nu se ştie, ci ştiută s-a făcut vremea aceea întru care după izgonire a început a se chinui rău, şi de atunci începătura sa şi-au luat anii, întru care neamul omenesc este a vedea rele”

    Apreciază

   • Maria said, on septembrie 30, 2013 at 4:40 pm

    Costi,
    Unde scrie ca „in racoarea serii „era in ziua a saptea ?
    „Iar cand au auzit glasul Domnului Dumnezeu , care umbla prin rai , in racoarea serii ,s-au ascuns Adam si femeia lui de fata Domnului Dumnezeu printre pomii raiului „.
    „Si a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam si i-a zis :Adame , unde esti ?.
    Raspuns-a acesta :Am auzit glasul Tau in rai si m-am temut , caci sunt gol, si m-am ascuns .
    Si i-a zis Dumnezeu :Cine ti-a spus ca esti gol ?Nu cumva ai mancat din pomul din care ti-am poruncit sa nu mananci ?”
    In Rai , nu este timp , masura timpului a fost data de Dumnezeu , odata cu pacatul neascultarii lui Adam si Eva , cu izgonitea lor din Rai , cu alungarea lor si cu blestemul de la Dumnezeu , pt toti trei , Adam , Eva si sarpe (diavolul).De aici a inceput timpul .

    Apreciază

   • Irina said, on octombrie 1, 2013 at 12:55 pm

    Pai asa am inteles si eu ca inainte de cadere nu era structura aceasta a timpului. Am inteles ca la sfarsitul veacurilor Cerul si Pamantul vor redeveni cum au fost inainte de caderea protoparintilor. Si se stie ca vom intra in vesnicie atunci si daca va fi asa cum a fost lumea inainte de cadere nu rezulta de aici ca inainte de cadere era vesnicie si nu traiul acesta efemer de acum?

    Apreciază

   • Alexandru(Fulger) said, on septembrie 30, 2013 at 7:51 pm

    Costi

    „Întâia vârstă a lumii de la facerea lui Adam până la potop, după Septuaginta – 2262 ani”

    Deci de la facerea lui Adam incluzand si timpul pana la izgonirea din Rai iar a-8-a zi nu are nici o treaba cu facerea , zimi macar un Sfant Parinte care vorbeste de a-8-a zi pana la Judecata.

    Apreciază

   • Irina said, on septembrie 30, 2013 at 10:52 pm

    Sfantul Andrei cel nebun pentru Hristos, intr-una dintre profetiile sale, aminteste despre veacul al saptelea si al optulea, zicand: „Ipostasul veacurilor este nesfarsita lor prelungire, adica neintrerupta succesiune a timpurilor si nemarginirea anilor. Esenta lor este un duh foarte frumos si minunat, care se fixeaza pe toata intinderea sa in sapte semne (perioade de timp). De la veacuri au luat minte oamenii si ingerii. Si veacurilor le-a dat Domnul pornirea pentru calatoria neintrerupta, in timp ce noua si ingerilor ne-a daruit viata. Astfel, prin calatoria lor neintrerupta, veacurile ne indeamna sa umblam si noi in acelasi chip. Aceasta calatorie a lor are inceput, sfarsit insa niciodata.

    A luat si Adam, de la inceput, acest drum al veacurilor, dar pana astazi nu a putut depasi veacul al saptelea. Nu a putut din pricina noastra, deoarece, ca urmasi ai sai, cu acelasi sange, suntem la fel cu acela si calatoria noastra este comuna. Pana astazi adica nu s-au implinit cele sapte veacuri ale acestei lumi, pe care noi le masuram cu anii. Cand se vor implini, Cel Preainalt va ridica un vant infricosator in toata lumea. Atunci se vor impreuna oasele oamenilor si se vor lipi in chip armonios unul cu altul. Peste ele se vor intinde nervii si, dupa aceea, carnurile; si fiecare suflet, care a fost dezlegat de trupul sau cel stricacios, il va primi nestricacios. Atunci va trambita un inger cu o trambita infricosatoare si se va cutremura lumea. Mormintele se vor deschide, mortii vor invia intru clipeala ochiului si va cobora Judecatorul, Care va rasplati fiecaruia potrivit cu faptele sale.

    Atunci va incepe veacul al optulea, precum zice Solomon: „Fa parte la sapte si la opt” (Ecclesiast 11, 2). Acest veac nu va avea sfarsit. Pe cei drepti ii va aduce in veselia cea nespusa si in odihna cea vesnica, in timp ce pe cei pacatosi, in pedeapsa cea nesfarsita. Dupa invierea mortilor, oamenii vor deveni nestricaciosi si nemuritori, raiul – vesnic, iadul – nesfarsit, iar veacul acela, netrecut.”

    Veacul al optulea, veacul de apoi !

    Sfantul Nifon al Constantianei, un episcop care a trait in secolul al IV-lea, ne-a lasat o marturie despre Infricosata Judecata, in care spune ca veacul al saptelea va fi curmat la jumatate: „A poruncit Dumnezeu sa-i aduca cele sapte veacuri de la facerea lumii. Mihail a primit porunca sa indeplineasca si acest lucru. De aceea, a mers degraba la casa testamentului si le-a adus. Erau ca niste carti mari, pe care le-a pus in fata Judecatorului. Apoi, a stat de o parte, privind cu respect, cum rasfoieste Domnul istoria veacurilor.

    In sfarsit, a luat a saptea carte si a citit: Inceputul veacului al saptelea inseamna sfarsitul veacurilor. Incepe sa se generalizeze raul, desfranarea, nemilostivirea. Oamenii veacului al saptelea sunt rai, invidiosi, mincinosi, cu dragoste fatarnica, iubitori de stapanire si de argint, robiti de pacatele sodomicesti si de celelalte pacate. A mers putin mai departe, a citit ceva si, indata, si-a ridicat in sus privirea mahnita; a sprijinit o mana pe genunchi si cu celalta si-a acoperit fata si ochii si a stat asa, cugetand in sine multa vreme, apoi a soptit: Intr-adevar, acest veac a intrecut cu nedreptatea si cu rautatea pe toate celelalte.

    Cand Domnul a ajuns la jumatatea acestui veac, a zis: Sfarsitul lui este plin de putoarea pacatului, de lucrurile omenesti, care sunt toate mincinoase si intinate: invidie, ura, minciuna, hula, dusmanie, chefuri, betii, desfranari, ucideri, avorturi, lacomie, iubire de argint, tinere de minte a raului. Dar ajunge! Il voi curma la jumatate! Sa inceteze stapanirea pacatului! Si zicand aceste cuvinte pline de manie, Domnul a dat Arhanghelului Mihail semnalul pentru Judecata.”

    Apreciază

 7. Alexandru(Fulger) said, on septembrie 30, 2013 at 12:49 am

  Americani care cred ca 9/11 a fost o minciuna sunt considerati potentiali teroristi de guvernul american:

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=80980

  Apreciază

  • Irina said, on septembrie 30, 2013 at 3:01 pm

   Da Costi si eu am citit la unii parintii ai Ortodoxiei ceea ce ai spus tu, despre veacul al 7-lea in acre ne aflam si veacul al 8-lea care va fi dupa Marea Judecata la lui Hristos, in special in cartea ” Staretii, despre vremurile din urma”. Sf Maxim Marturisitorul cum am mai spus vorbeste de existenta timpului asa cum il percepem noi azi din momentul caderii protoparintilor. Chiar explica Sfantul in cartea” Sensul Creatiei” cum ca imbracamintea de piele cu care i-a imbracat Dumnezeu este de fapt imbracarea in acest trup stricacios si ca o data cu aceea cadere a lor s-au produs schimbari in intreaga creatie devenind asa cum o cunoastem noi azi. Cred ca tot Sf Maxim Marturisitorul spune ca Dumnezeu stia in a tot cunostiinta Sa ca omul o sa cada in neascultare si de aceea a creat soarele, luna, pamantul si tot ce cuprinde el ca omul sa-si poata duce existenta dupa cadere creindu-i tot ce este necesar pentru supravietuire si folosul sau in lumea trecatoare adica animale, plante si tot ce exista. Pentru ca in Imparatia lui Dumnzeu de dupa Judecata de Apoi lumea va fi total diferita de cum este acum si ca sfintii nu vor mai avea nevoie de animale si celelalte lucruri create pt ca ei vor dainui intr-o permanenta contemplare a Creatorului in Vesnicie.

   Apreciază

   • Maria said, on septembrie 30, 2013 at 4:59 pm

    Inainte de a fi creat omul (Adam si Eva ) diavolul exista (sarpele care i-a ispitit )
    De ce exista diavol inainte de crearea omului ?
    Din Sfanta Traditie se cunoaste ca omul a fost „programat „de Dumnezeu , sa fie creat , dupa ce s-a facut sfat in Cer , intre persoanele Sfintei Treimi , care spune : „Sa faca Dumnezeu om dupa chipul si asemanarea noastra „?Iar Fiul lui Dumnezeu din Treime , spune sa faca Dumnezeu om , iar ingerii care s-au opus creerii omului , au spus , sa nu faca Dumnezeu om , pt ca omul va pacatui , iar Fiul lui Dumnezeu , a zis ca El va merge si-l va rascumpara pe om . Atunci ingerii care erau impotriva , au spus ca ei nu se vor inchina Omului
    Dumnezeu , care era Fiul . Atunci Sfanta Treime , i-a incercat pe acesti ingeri punandu-i sa se inchine Tronului Sfintei Treimi de trei ori , dandu-le sansa de iertare , insa acestia nu s-au inchinat .Atunci s-a facut razboi in Cer , intre ingerii blestemati si Arhanghelul Mihail , care a strigat cetelor blestemate si lui Lucifer „Sa te certe pe tine Domnul „, dupa care au fost aruncati in „cele mai de jos ale pamantului ” devenind demoni , care lupta neincetat , sa opreasca pe om de la mantuire , diavolul avand multa ura pe „regele creatiei ” care este omul .
    Toate acestea le stiu de la un parinte batran de la o manastire , care a trecut la Domnul acum cativa ani , parintele Nicodim , Dumnezeu sa-l odihneasca .

    Apreciază

   • Saul said, on septembrie 30, 2013 at 6:19 pm

    Si eu tot asa vad lucrurile din cele ce le-am citit/invatat. Parusia va insemna de fapt inceputul cele de a 8 a zi. Iar cele sase zile ale creatiei nu pot fi interpretate ad litteram,fiecare zi putand sa insemne o era geologica. Din pacate si pe acest site sunt unii care cred ca detin advarul absolut!

    Apreciază

   • Alexandru(Fulger) said, on septembrie 30, 2013 at 8:09 pm

    Maria

    Nu sunt prea sigur…Dumnezeu a creat ingeri inaintea lui Adam si stim ca lucifer la ispitit pe Adam si Eva.
    Un lucru nu este sigur, cand a cazut lucifer ? Inainte sau dupa crearea lui Adam ?
    Iar caderea lui lucifer a fost din cauza mandriei, el era cel dintai dintre ingeri , locul lui era chiar sub Dumnezeu dar el dorea locul lui Dumnezeu , vroia sa fie dumnezeu. Asa a cazut el impreuna cu 1/3 din ingeri.

    Apreciază

   • Maria said, on octombrie 1, 2013 at 12:09 am

    Alexandru (Fulger),
    Cetele ingerilor impreuna cu Lucifer , erau deja cazuti din Rai si blestemati , devenind ingerii intunericului sau demoni ,tocmai pt ca s-au opus creerii omului si nu s-au inchinat Tronului Sfintei Treimi , dupa ce Fiul lui Dumnezeu a spus , sa se faca omul pt ca daca va pacatui , El il va rascumpara (Intrupare , devenind Om si Dumnezeu , Patimire , Rastignire , Inviere ), acestia nu au vrut sa se inchine Omului Dumnezeu , adica Fiului , spunand ca ei nu se inchina Omului .
    Spune la Facere ca diavolul s-a prefacut sarpe si a amagit-o pe Eva , nu spune ca Lucifer .
    Lucifer este capetenia ingerilor cazuti , tartorul iadului , inainte de cadere nu era Lucifer ci capetenia celor noua cete care s-au razvratit .

    Apreciază

   • Alexandru(Fulger) said, on octombrie 1, 2013 at 11:06 am

    Maria

    El sa razvratit inainte de crearea omului:

    Isaia 14:13 -Dupa descrierea lui Lucifer de mai inainte, el a ajuns la cea mai inalta treapta a desavarsirii, adica mai sus de aceasta treapta nu mai exista alta, ajunsese la ultimul nivel de desavarsire existent. El umbla printre cele mai alese comori ale lui Dumnezeu, dar desi a juns aici el nu a stiut sa se opreasca aici, si atunci in el a aparut vanitatea si mandria. Si atunci a inceput sa isi doreasca ceva ce nu va putea sa aiba niciodata. El a dorit sa fie ca Dumnezeu, probabil simtindu-se cumva frustrat deoarece cuiva asa mare ca el si desavarsit nu i se permite sa intre in sfatul Trinitati lui Dumnezeu, acolo unde nu avea acces nimeni. El sa mandrit vrand sa ii i-a locul lui Dumnezeu si in el a aparut pentru prima data in universul spiritual al lui Dumnezeu nelegiuirea prin mandrie acompaniata cu vanitate.

    Proverbe 16:18 – Cuvantul intelepciunii ne spune ca inaitea pieirii merge mandria, si trufia inaintea caderii. Iar vanitatea inseamna dorinta de afirmare a ta insuti nimeni nu e mai bun ca tine, nimeni nu poate face ce faci tu, numai tu esti cel care meriti totul, tu esti singurul sfant de pe planeta si nimeni niciodata nu va fi asa bun ca tine, pentru ca tu esti singurul, adica o vedere foarte deplasata si egocentrista.

    Ezechiel 28:13; 31:9 – De doua ori este amintit faptul interesant ca el, Lucifer, statea in Eden. Acest lucru ne poate arata noua ca omul inca nu era creat, dar ca Edenul deja exista.

    Gen 1: 27 – Dupa acest prim razboi intre Dumnezeu si Satan a urmat altul in care de aceasta data a fost inclus pentru prima data si omul. Apoi Dumnezeu a creat omul si la asezat in Eden. Nu stim daca este vorba de acelasi Eden. Dar putem vedea ca si omul a pacatuit tot cat a stat in Eden, si ca si el a trebuit sa fie alungat de acolo.

    Isaia 10: 14,15,7 – Si de aceasta data, Satan elaboreaza un plan pentru a pune mana pe neamul de oameni, dorind ca sa il indeparteze de Dumnezeu cu orice pret. El insa nu stia ca Dumnezeu pregatise un plan de lunga durata cu omul. Probabil insa ca Satan a fost invidios ca omul i-a luat locul in Eden si din aceasta cauza a actionat……

    Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 1, 2013 at 12:11 pm

    O explica foarte bine Sfantul Ioan Gura de Aur:

    Sfânta Scriptură ne învaţă că, mai înainte de crearea proto-părinţilor, s-au surpat din treapta lor diavolul şi cei care erau cu el, fiindcă s-au mândrit.
    Spune-mi dar, dacă diavolul n-ar fi căzut înainte de facerea omului, cum l-ar fi putut pizmui pe om, rămânând în treapta sa? Căci pizma îngerului faţă de om nu poate avea temei: a aceluia aflat la o cinste aşa de mare pentru acela îmbrăcat în trup.
    Diavolul, căzut de la slava cea mai înaltă la starea cea mai rea, văzându-l pe omul creat de Dumnezeu ridicat la o cinste aşa mare (chiar dacă era o făptură trupească) din pricina iubirii celei mari a Creatorului, l-a pizmuit prea tare şi, prin înşelăciune, trimiţându-l pe şarpe să-l amăgească, l-a făcut vinovat de pedeapsa morţii.

    Apreciază

   • Maria said, on octombrie 1, 2013 at 5:05 pm

    Alexandru (Fulger ),
    Dar n-ai citit comentariile mele , in care am spus clar ca diavolul a existat inainte de crearea omului ?
    Nu am scris ca nu s-au inchinat Sfintei Treimi , desi li s-a poruncit sa treaca de trei ori prin fata Tronului Sfintei Treimin si tot nu s-au inchinat ?
    De aceea s-a „facut razboi in cer ” ingerii lui Lucifer , cu arhanghelul Mihail ?
    Tocmai asta am spus ca s-a razvratit inainte de crearea lui Adam , devenind diavol , care mai apoi a ispitit-o pe Eva (sarpele ).

    Apreciază

  • Irina said, on septembrie 30, 2013 at 3:14 pm

   Eu sunt de acord cu Costi pentru ca tot in carti ortodoxe, scrise tot de parintii ai ortodoxiei si mai ales in cartea „Sensul Creatiei” a Sf Maxim Marturisitorul, carte care m-a luminat in mod deosebit, am citit ceea ce sustin, si in plus si mie duhovnicul tot asa mi-a explicat cum i-a explicat lui Costi duhovnicul sau. Si de aceea mi se pare logic de ce numerotarea anilor incepe de la caderea lui Adam si a Evei, pentru ca de atunci timpul este asa cum il percepem noi azi.

   Apreciază

   • saccsiv said, on septembrie 30, 2013 at 4:00 pm

    Irina

    Sora mea, ce crezi, a facut Dumnezeu lumea in sase zile? Sau trebuia sa-i curga altfel timpul ca sa aibe timp?

    Apreciază

   • Irina said, on octombrie 1, 2013 at 1:42 pm

    Nu cred ca s-a facut lumea in mii sau milioane de ani, nu sunt adepta acestei pareri, eu spun doar ca din ce mi-a explicat duhovnicul inainte de cadere totul era altfel inclusiv timpul, adica aveau mai degraba o asemenare cu starea aceea vesnica pe care o vom traii cu totii in Imparatia lui Dumnezeu, dupa invierea cea de obste si dupa Judecata de Apoi. Pot spune ca am citit intr-o carte a unui preot care este si fizician faptul ca in momentul in care Dumnezeu a spus la Facere ” Sa fie cutare lucru…”, in chiar momentul acela lucrul acela s-a facut, instantaneu zicea parintele cu pronuntarea Cuvantului” Sa fie…”. Deci si daca a facut in 24 de ore acel lucru tot denota un timp ce e drept mai scurt decat miile sau milioanele de ani, dar tot un timp asa cum il percepem noi azi. Atunci de ce unii parinti spun ca omul prin cadere a tras in aceasta cadere intreaga creatie, si ca omul are menirea de a reveni in paradisul pierdut prin mantuire si de a spiritualiza o data cu el intreaga creatie. Mai concret Cerul nou si Pamantul nou am inteles ca va fi o revenire la sterea de dinainte de caderea cu exceptia faptului ca nu vor mai fi animalele si pasarile care ar fi fost create la inceput pentru a fi folositoare omului dupa cadere.

    Apreciază

   • Alexandru(Fulger) said, on septembrie 30, 2013 at 7:58 pm

    Lui Dumnezeu ii trebuie o clipa sa dea totul de la 0 , noi dupa mintea noastra inchisa incercam sa ni-l imaginam pe Dumnezeu construind lumea incet incet ca un constructor cand defapt el a creat lumea prin cuvant( „Sa fie” ) si credeti ca i-ar fi fost greu sa faca lumea in 6 zile 24 de ore fiecare ?

    Apreciază

   • Irina said, on septembrie 30, 2013 at 11:14 pm

    Bun dar cum ramane cu ceea ce spune si pr Cleopa ca daca Adam si Eva nu ar fi cazut in pacat ar fi trait vesnic si s-ar fi inmultit doar cu cuvantul, Eva ar fi nascut pruncii fara durere ca Maica Domnului? Cum se face ca Adam si Eva abia dupa cadere au primit hainele de piele care de fapt inseamna trupul acesta supus stricaciunii asa cum il avem toti acum pana la Obsteasca Judecata? Daca ei nu erau stricaciosi inainte de cadeere si dupa caderea au devenit supusi mortii, deci strcaciunii, adica dezintegrarii de ce sa nu fi fost si Intreaga Creatie la fel cum era si Cununa ei omul? Eu din cate am inteles din carti, din predici am inteles ca omul are menirea de a spiritualiza Creatia si de a o aduce la stadiul in care era inainte de caderea protoparintilor. Din cate am inteles Creatia intreaga este macrocosmosul, iar omul este microcosmosul, si cum a fost atunci microcosmosul asa afost si macrocosmosul, cum este acum microcosmosul asa este si macrocosmosul si cum va fi microcosmosul la sfarsitul veacurilor asa va fi si macrocosmosul

    Apreciază

 8. Romeo said, on septembrie 30, 2013 at 8:35 am

  http://www.cotidianul.ro/cnn-l-a-prezentat-drept-noul-rege-al-tiganilor-pe-patriarhul-daniel-223383/

  Renumitul veşmânt arhieresc al Patriarhului Daniel, cu fir de aur şi pietre scumpe, i-a indus recent în eroare pe jurnaliştii străini!

  Într-un material care prezenta situaţia grupurilor etnice din România, un reporter CNN l-a prezentat pe Preafericitul drept proaspăt încoronatul rege al ţiganilor.

  „Ne pare rău pentru confuzia iscată”, declară Robert Sourish, jurnalist american. „Chiar am verificat, cum se cuvine, sunându-i pe corespondenţii din România. I-am întrebat cum arată regele ţiganilor şi toţi ne-au zis că e îmbrăcat în aur şi îi plac construcţiile grandioase. De unde să ştim că imaginile care ne fuseseră furnizate nu erau cu Daniel Cioabă, ci cu Daniel Ciobotea?

  Totul se potrivea, n-aveam de unde să ştim că e o coincidenţă de nume şi de opulenţă sfidătoare.”

  „Mă simt profund jignit!”, a exclamat Patriarhul. „Dacă jurnaliştii CNN nu pot distinge între tinicheaua aurită pe care o poartă regele romilor şi aurul curat cu care am eu atâta grijă să mă îmbrac întru cinstirea Domnului şi venirea ploii, cine ştie ce alte gafe au mai făcut de-a lungul vremii.

  Când e gata Catedrala, au s-o prezinte drept palat ţigănesc din Buzescu de Teleorman doar fiindcă e la fel de mare, urâtă şi plină de turnuleţe?

  Apreciază

  • Romeo said, on septembrie 30, 2013 at 8:58 am

   Prea multe coincidente !

   Nu cu mult timp in urma, raposatul „rege” Ciaba a fost prezentat ca „rege al romanilor”.
   In occident rromii sunt prezentati ca romani.

   Impresia mea este ca se pregateste o agresiune impotriva Romaniei din partea patronilor CNN & UE. Inainte de a lovi, trebuie desfigurata imaginea victimei.

   Apreciază

  • Maria said, on septembrie 30, 2013 at 5:08 pm

   Acesti „jurnalisti „de la CNN, nu au facut confuzie , ci au facut-o intentionat ca sa batjocoreasca Biserica Ortodoxa .
   Nu exista nici cea mai mica asemanare intre cele doua persoane si nici in imbracaminte , iar asta o stiu si acei indivizi , altfel putem si noi crede ca sunt de-a dreptul , prosti daca sunt capabili sa faca o astfel de confuzie .
   La ce sa ne asteptam de la niste atei ?

   Apreciază

   • Irina said, on octombrie 1, 2013 at 1:05 pm

    Da si mie mi se pare o prostie. Am inteles ca aurul folosit in Biserica este simbolul harului lui Dumnezeu. Inainte toate obiectele din Biserica folosite la slujbe si mai ales la Liturghie erau din aur, si vesmintele ierarhilor si uneori si a preotilor erau cusute cu fir de aur, iar acum in mare sunt folosite alte metale care imita aurul. Este foarte frumos si normal ca omul din roadele pamantului, sa daruiasca Bisericii metalul cel mai de pret, aurul spre slava lui Dumnezeu. Vesmintele ierarhilor sau obiectele bisericiesti din aur sunt ale Bisericii si nu ale oamenilor care le folosesc, in schimb regele cioaba este el isusi proprietar al acelor obiecte din aur. DE aceea cred ca una este sa oferi aurului lui Dumnezeu in Biserica Sa si alta e sa-l folosesti in folosul tau personal.

    Apreciază

 9. Romeo said, on septembrie 30, 2013 at 9:20 am

  Dupa ce ONG-urile din Romania au blocat ani de zile inceperea construirii Catedralei Mantuirii, apar acum contestatarii din afara. Sunt de fapt cei ce au initat demersul prin slugile lor din Romania.

  Apreciază

  • vali said, on septembrie 30, 2013 at 1:02 pm

   Se amana terminarea catedralei ca sa vina „mesia”, sa o inchine lui. Sa fie „curata” si nesfintita.

   Apreciază

   • pcmouse said, on septembrie 30, 2013 at 3:17 pm

    nu mai zice frate si tu ca stau la pasi de catedrala lui”mesia”..si ma sperii..

    Apreciază

   • Maria said, on septembrie 30, 2013 at 5:09 pm

    Se amana , probabil nu mai sunt bani .

    Apreciază

 10. george said, on septembrie 30, 2013 at 10:20 am

  salut, exista o teorie care ar lega mai omogen curgerea timpului asa cum este descrisa in Biblie (si multe alte aspecte ale Creatiei) cu modul cum o percepem noi. Pe scurt Gerald Schroeder are o conferinta de o ora si ceva in care explica prin fizica relativista cum cele 6 zile ale Genezei sunt, privind inapoi in timp din momentul actual, miliarde de ani. Cu competente de fizica limitate la liceu se poate deslusi acest material in mai multe parti, din pacate doar in engleza.

  Aici este prima parte

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 30, 2013 at 12:34 pm

   george

   Daca asa zice, rataceste.

   Apreciază

  • tataia said, on septembrie 30, 2013 at 9:29 pm

   Am facut si eu fizica la liceu si am invatat si teoria relativitatii a lui Einstein. Chiar am fost bun la fizica, dar relativitatea asta m-a cam dat peste cap…privind acum in urma am toate motivele sa ma indoiesc ca ar fi corecta. Einstein evreu pe care ni l-a bagat oculta mondiala pe git, un om mediocru de altfel care pina la un anumit moment dat din viata lui nu s-a remarcat in nici un fel…ciudat nu?

   Apreciază

 11. Iones said, on septembrie 30, 2013 at 11:27 am

  Avertisment pentru tinerele care vor sa devina fotomodele
  Secretele murdare ale modei: hărțuire sexuală, droguri și dinți scoși
  http://ro.omg.yahoo.com/dosar-eva-secretele-murdare-ale-modei-hărțuire-sexuală-051428601.html

  Apreciază

 12. LgMihail said, on septembrie 30, 2013 at 2:44 pm

  Cronologia Sfintilor Parinti variaza. Au existat cifre si cifre, pana cand s-a ajuns (destul de tarziu) la aceasta data conventionala. Se pare insa ca este destul de buna, dat fiind faptul ca apare odata cu sinodul 6 ecumenic.

  In alta ordine de idei, diferentele de calcul reprezinta maxim 100 de ani. Si daca ai adauga 700 de ani (cat ar fi stat Adam in Rai dupa unii) tot nu ajungi la varstele de mii de ani. Plus ca in perioada aia ce a facut Adam in Rai? Omul a fost lasat inca dinaintea caderii sa se inmulteasca prin cuvant, fara de atingere trupeasca. Insa, se pare ca Adam si Eva nu s-au grabit sa nasca nimic niciodata in forma asta. Apoi, 700 de ani fara ca diavolul sa-i ispiteasca nu prea au nici un sens. Sincer, nu am intalnit datarea asta pe la nici un Sfant Parinte.

  Ca zilele facerii au si un caracter simbolic, asta este cu totul altceva. Da, exista si este valabila alegoria celei de-a 7-a zi si celei de-a 8-a.
  Dar daca prin ziua 7 (a odihnei lui Dumnezeu) interpretam literal toata aceasta perioada istorica pana la Parusie, cum explicam spusele Mantuitorului: „Tatal pana acum lucreaza si eu lucrez”?

  Mult mai corecta este intelegerea zilelor asa cum au inteles si Sfintii Parinti. Singurul care a inteles putin diferit a fost Fericitul Augustin, care, dimpotriva, a spus ca Dumnezeu putea crea toata lumea intr-o singura zi. Nu-i trebuiau 6. Insa unii sunt mai generosi: „hai sa-i dam cateva miliarde de ani…” De unde pana unde?

  Apoi, duhovnicul e duhovnic. Teologul e teolog. Sfintii Parinti sunt Sfintii Parinti. Sa nu amestecam lucrurile. Daca ne-ar spovedii teologii, asa cum ies din facultati, ar fi vai de noi. La fel si cu duhovnicii care se baga in dogme si invataturi patristice. Am vazut duhovnici care vorbeau de evolutionism…

  Apreciază

  • Irina said, on septembrie 30, 2013 at 4:00 pm

   Dar daca prin ziua 7 (a odihnei lui Dumnezeu) interpretam literal toata aceasta perioada istorica pana la Parusie, cum explicam spusele Mantuitorului: “Tatal pana acum lucreaza si eu lucrez”?

   Din cate am inteles odihna lui Dumnezeu din ziua a 7-a, se refera la faptul ca nu a mai creat nimic dupa om. Omul a fost ultima si cea mai pretioasa creatie a lui Dumnezeu, cununa sau imparat al creatiei. Dar Dumnezeu lucreaza in continuare, pentru mantuirea creaturii sale, omul, si va lucra pana la sfarsitul veacurilor pentru asta.

   Apreciază

  • Irina said, on septembrie 30, 2013 at 4:04 pm

   Duhovnicul meu nu se bazeaza decat pe Sfintii Parinti, si nu-si da cu parerea aiurea. La o intrebare daca nu are temei in Traditia BIsericii nu se baga si spune pur si simplu ca nu stie. Dar oare Sf Maxim Marturisitorul nu este tot sfant?Totusi pr D. Staniloaie il avea la mare evlavie pe sf Maxim Marturisitorul.

   Apreciază

   • LgMihail said, on septembrie 30, 2013 at 7:12 pm

    Sfantul Maxim Marturisitorul mi se pare cel mai mistic in talcuirile sale.
    Insa tot el il numeste pe Moise „omul timpului”, ca fiind singurul om din istoria omenirii care ne da cronologia lumii. Cu alte cuvinte, ii acorda lui Moise autoritatea literala de a data zilele ca zile si erele ca ere.

    Sa nu uitam doua aspecte:
    1. In ebraica, cuvantul care desemneaza zilele facerii este sinonim si cu „etape”, „ere”, „perioade de timp”.
    2. In Greaca veche exista insa cuvinte suficiente atat pentru zi cat si pentru era/perioada mare de timp.

    In traducerea Scripturii in limba greaca s-au implicat doua voci: 1. cei 70 de eruditi evrei care fac Septuaginta in sec 3 i.Hr. si 2. Sfintii Parinti care o crediteaza ca atare.

    Astfel, perceptia evreilor cat si a crestinilor asupra zilelor facerii a fost aceea de … zile. „Etapele” au aparut tarziu, prin secolul 18 cand s-a pus problema varstei pamantului ca fiind cu mult mai mare.

    Orice talcuire alegorica cu privire la zilele facerii reprezinta cel de-al doilea sens al lor, neanulandu-le pe celelalte 3 posibile sensuri. Sa nu uitam ca Sfintii Parinti (vezi Teofilact al Bulgariei) vorbesc de 4 sensuri pe care orice verset le-ar putea avea:

    istoric – potrivit cuvintelor;

    anagogic – după chipul unei înţelegeri mai înalte;

    alegoric – când înţelegem altceva decât cele spuse; şi

    tropologic – adică în chipul îndreptător de năravuri (moral).

    Astfel eu punctam faptul ca Sfintii Parinti (afara de Fer. Augustin) talcuiesc, in marea lor majoritate, SI literal cele 6 zile. Fericitul Augustin talcuieste ca ar fi doar una (si se bazeaza tot pe un verset, dar din alta parte a Vechiului Testament). A fost insa contrazis de cei ce i-au urmat.

    E bine insa sa nu amestecam sensurile. Daca eu raspund referitor la sensul istoric al relatarii si cineva ma combate cu un alt Sfant Parinte care talcuia dintr-o alta perspectiva si pentru alte scopuri, atunci discutia isi pierde…sensul ei (din toate punctele de vedere).

    Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 14, 2013 at 6:40 pm

    LgMihail

    Poti pune la comentarii treaba cu facebook.

    Apreciază

   • LgMihail said, on octombrie 14, 2013 at 8:08 pm

    ce ti-am trimis pe yahoo?

    Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 14, 2013 at 8:17 pm

    LgMihail

    Am crezut ca-i al tau, caci are acelasi e-mail. E mai lung iar la final scrie:

    Sugerez o scrisoare deschisa in prima faza, semnata de bloguri, care sa adreseze ideea noastra centrala: nu suntem in comunism ca sa fim amenintati cu inchisoarea politica.
    Apoi poate fi presata si pagina de facebook a dl. Antonescu…

    https://www.facebook.com/CrinAntonescuPresedinte?fref=ts

    Vezi si asta:

    https://www.facebook.com/victor.ponta?fref=ts
    http://www.victorponta.ro/contact

    Daca toti cititorii blogului vor „picheta” cu mesaje aceste pagini, se poate sa inteleaga ceva. Insa rog decenta si discernamant in exprimare. Nu-i dati anatemei, nu-i blestemati, nu-i acuzati de satanism si anticrestinism… Pastrati un ton academic. Cel mai bine ar fi sa postezi fratia ta un articol, poate chiar si cei de la petru voda, in care sa fie cerute explicatii si sa se puna accent pe faptul ca, din punct de vedere istoric, miscarea legionara nu poate fi acuzata in mod cert si unanim de fascism, rasism si genocid. Cel MULT unii dintre membrii ei, intr-o anumita perioada. Si ca actualii simpatizanti care au inteles lucruri ziditoare din doctrina miscarii si care nu trag cu arma si nu arunca cu bombe nu ar trebui pusi impreuna cu ultrasii de la dinamo.

    Cam atat.

    Iertare!

    Apreciază

   • LgMihail said, on octombrie 15, 2013 at 9:41 am

    Al meu este. Dar am vazut ca m-ai intrebat pe topicul acesta cu timpul si am crezut ca te refereai tot la subiectul articolului. Eu deja am trimis ceva catre tovarasu’ Antonescu. Va dau sa vedeti:

    „Conversaţia a început duminică
    Mihail Lg
    13/10/2013 22:10
    Mihail Lg
    Domnule Crin Antonescu,
    Cand sovieticii au intrat in Finlanda au cerut „dati-ne tradatorii!”
    Va rog sa cautati singur ceea ce poporul finlandez le-a raspuns navalitorilor. Si abia dupa ce se va stopa cultul lui Nicolae Ceausescu, judecat pentru genocid, si dupa ce neocomunistii vor inceta sa mai raspandeasca idei neocomuniste prin piete zicand „tot mai bine era pe vremea lui Ceausescu”, sub pedeapsa cu inchisoarea, atunci sa va ocupati si de problema legionara, nejudecata si neacuzata pana acum de nici o instanta nationala sau internationala. Surprinzatoare sunt doua lucruri:
    1. singurul teatru evreiesc din Europa acelor ani a fost facut in Romania de Radu Gyr, ministrul culturii de la acea vreme.
    2. legionarii fugiti din tara au fost arestati de nazisti si aruncati in lagare, fiind VICTIME ale fascismului si nazismului din Europa.
    Dupa datele mele, niciodata nu au fost judecati de tribunalul european de la Nurnberg.
    Apoi, precum singur ati punctat, holocaustul romanesc a fost savarsit de o anumita parte din guvernantii Romaniei de la acea vreme, iar aceasta crima nu ar trebui imputata poporului roman si celor de dupa acea perioada (adica celor de astazi). Pentru faptul ca O PARTE din legionari au fost antisemiti, asta nu inseamna ca doctrina legionara este antisemita. Poate fi vorba de un discurs anti semit cu conotatii istorice (astfel il acuzam si pe Mihai Eminescu, care a scris „Problema evreiasca”) sau religioase (si putem baga la puscarie – cel putin in teorie – toti Sfintii Parinti din secolul 2 si pana astazi), iar asta inseamna discurs sau polemica. Cine recurge la acte de violenta sau duce discursul pana la violenta fizica sau chiar crima, acela trebuie pedepsit conform legii. Insa nu mi se pare just ca intr-o tara democrata, cineva sa nu isi poata exprima liber opinia cu privire la o teza istorica sau la alta. Intotdeauna stiinta ofera aceasta libertate, pe cand dumneavoastra propuneti ingradirea libertatii discursului stiintific.
    In interes stiintific fiind si acest demers al meu.
    Personal nu ma consider antisemit si nu doresc raul nimanui, urmand morala crestina care vrea „ca toti sa se mantuiasca si la cunostinta adevarului sa vina” si, precum spune Apostolul Pavel, „mai intai evreii si elinii”.
    Ati produs multa valva si v-as ruga din inima sa va reconsiderati pozitia.
    Pentru a fi presedinte aveti nevoie in primul rand de votul romanilor, iar mai apoi de votul minoritatilor. Lucrul asta reiese din faptul ca, pentru a fi presedinte, aveti in primul rand nevoie de „multe voturi” (majoritatea) si apoi SI DE „putine voturi” (minoritatea). Nimeni nu castiga o alegere bazandu-se pe minoritati. Iar daca o castiga, se aseamana cu revolutia comunista din ’45.
    PS: Ganditi-va va rog la suferintele indurate de fostii legionari (unii inca in viata) in temnitele comuniste, martirii neamului nostru. Daca ar mai trai Pr. Iustin Parvu, v-ati indura sa-i mai dati inca 16 ani de temnita? Pentru ca, va asigur, i-ar fi primit cu bucurie.
    Domnul sa va lumineze!
    Un cetatean tanar si mai putin informat.”

    Apreciază

 13. antoniu said, on septembrie 30, 2013 at 2:57 pm

  am o nelamurire…ce este cu scheletele de neandertal si homo sapiens descoperite?

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 30, 2013 at 3:07 pm

   antoniu

   Adica?

   Apreciază

   • antoniu said, on septembrie 30, 2013 at 4:07 pm

    adica acele schelete sunt foarte asemanatoare omului, dar nu sunt chiar umane
    adica omul si-a schimbat putin „infatisarea” in ultimele mii de ani?

    Apreciază

   • Irina said, on octombrie 1, 2013 at 1:17 pm

    Antoniu oamenii sunt diferiti si ca aspect si ca tot, si vei vedea ca si azi este diferenta intre shelete, cranii, asta nu inseamna ca sunt specii diferite. Iar scheletele de care zici marea majoritate a oamenilor de stiinta sunt de acord ca sunt schelete umane si nu altceva. Teoria lui Darwin nu are temei stiintific oricat s-ar straduii ei. A aparut o teorie, nimita teoria creationista care pune la pamant teoria evolutionista, si spre deosebire de aceasta are cu adevarat dovezi care demonstreaza clar ca o specie nu se poate transforma in alta specie, adica nu s-a intamplat si nici nu se va intampla vreodata ca o gasca sa se transforme in caine. Problema este ca sunt minti diabolice in lumea asta care se straduiesc ca adevarul sa ramana sub obroc, iar minciuna sa fie catalogata drept stiinta. De aceea acesti papusari ai lumii impun in continuare teoria darwinista si nu accepta teoria creationista. Corect asa ar trebuii sa existe libertate de opinie, dar acesta libertate din pacate nu este decat teoretica pt ca in practica adevarul este interzis. SE vede clar asta din faptul ca teoria creationista este interzisa in mare parte, iar cea evolutionista ridicata in continuare in slavi desi nu mai are nici o coerenta.

    Apreciază

  • Irina said, on septembrie 30, 2013 at 4:12 pm

   Scheletele de care zici sunt schelete de om, intr-adevra vechi, dar nu pot ei stabili ca au zeci de mii sau milioane de ani. Si sunt schelete de om nu de altceva pt ca de mult cauta ei veriga de legatura dintre maimuta si om si nu au gasit-o si nici nu o vor gasi pt ca nu exista. Toate aceste talcuiri si denumiri stiintifice ca neandertal sau homosapiens nu sunt decat supozitii, crezuri puierile ale unora.

   http://carteromaneasca.wordpress.com/category/ortodoxia-si-eroarea-evolutionista/

   Apreciază

  • Irina said, on octombrie 4, 2013 at 10:50 pm

   Apreciază

 14. mircea.v said, on septembrie 30, 2013 at 3:39 pm

  Aspectele legate de stiinta sant tratate si in cartea parintelui Seraphim Rose, recomandata mai sus, ,,Cartea Facerii,crearea lumii si intaiul om”
  si mai sant ale unor americani, gen „Creationismul stiintific”…. A se vedea doar aspectele stiintifice in cele ale sectantilor.

  Se gasesc pdf pe net ambele, se citeste si se poate lamuri oricine.

  Apreciază

 15. Emanuel said, on septembrie 30, 2013 at 3:46 pm

  Din primele 6 zile ale facerii se intelege ca ziua a durat intotdeauna durata unei nopti si unei zile. Insa apoi zice :
  ” 2. Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa, pe care a făcut-o; iar în ziua a şaptea S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut.
  3. Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că într-însa S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut şi le-a pus în rânduială. ”

  Deci Dumnezeu trebuia sa se odihneasca in ziua a saptea, sambata. Dar Mantuitorul a zis fariseilor care Il acuzau ca vindeca sambata : Tatal Meu pana acum lucreaza si Eu lucrez. Adica se intelege ca Dumnezeu nu S-a mai odihnit in ziua a saptea, sambata, din cauza caderii omului, si ca ziua a saptea dureaza si in ziua de azi, pana la sfarsitul lumii. Deci iata ca ziua a saptea nu este 24 de ore, ci mii de ani.
  Primele 6 zile ale creatiei se intelege de 6 ori durata de ziua si noapte, iar ziua a saptea se intelege mii de ani, s-a prelungit durata ei din cauza caderii omului. Deci iata ca la Dumnezeu ziua nu este o durata de 24 de ore neaparat, ci atata cat hotaraste El. Daca o zi nu inseamna neaparat 24 de ore, ci o perioada cat doreste Dumnezeu sa insemne, atunci de unde stim noi ca primele 6 zile ale creatiei au durat 24 de ore ? De unde stim ca o zi si o noapte dura atunci 24 de ore, poate ca si soarele si luna alternau pe cer in perioade de timp mult mai mari. La poli de exemplu, o zi inseamna un an, e zi 6 luni, si apoi 6 luni e noapte. Deci ziua nu inseamna neaparat 24 de ore din start. Poate si in primele zile ale creatiei, o zi dura cine stie cati ani, si insusi soarele si luna alternau pe cer odata la cativa ani.
  Parerea mea e ca in astfel de chestii despre care nu avem dovezi clare, nu are rost sa ne contrazicem, ca astea sunt doar pareri, chiar si sfintii nu au incadrat subiectul la dogme.

  Apreciază

  • saccsiv said, on septembrie 30, 2013 at 3:59 pm

   Emanuel

   Am zis ca nu mai comentez, dar totusi ..

   Frate, o zi e tot o zi, n-are nici o legatura cu polii. Ca eschimosii nu traiesc intr-o zi cat traiesc pigmeii de la ecuator intr-un an.

   Nu avem o zi pentru ca asa se misca soarele pe bolta cereasca, ci asa se misca pentru a avea o zi.

   Apreciază

 16. […] Altceva au ei in capatanile alea. Iata doua comentarii postate la articolul CAND A FOST CREAT TIMPUL? Ce-a fost mai intai, timpul sau soarele, luna, stelele (adica ceasul)? Spu…: […]

  Apreciază

 17. ortodoxiacatholica said, on septembrie 30, 2013 at 8:45 pm

  Apreciază

 18. Costi said, on septembrie 30, 2013 at 9:37 pm

  Irina, cartea la care faci referire nu este a Sf. Maxim Marturisitorul, este a Ieromonarhului Mihai Stanciu si se numeste „Sensul creaţiei, Actualitatea cosmologiei Sfântului Maxim Mărturisitorul”
  Poate fi citita aici: http://ro.scribd.com/doc/78645152/Sensul-Creatiei

  Apreciază

  • Irina said, on septembrie 30, 2013 at 11:35 pm

   Da, dar m-am referit la faptul ca aceasta carte prezinta invataturile Sf Maxim Marturisitorului, titlul a fost dat de autor, cu siguranta.

   Apreciază

 19. mircea.v said, on septembrie 30, 2013 at 9:44 pm

  Strict referitor la timp, inca o data:

  Le spune Mantuitorul Apostolilor chiar inainte de a se inalta (este penultimul lucru spus)

  Biblia 1918 si 1688
  „6. Iar ei, adunandu-se, L-au intrebat pre dansul, zicand: Doamne, au intru acest an vei sa asezi imparatia lui Israil?
  7. iar El au zis catre dansii: nu este al vostru a sti anii sau vremile, [virgula] care tatal le-au pus intru a Sa stapanire”

  Biblie noua
  „6. Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest timp vei aşeza Tu, la loc, împărăţia lui Israel?
  7. El a zis către ei: Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa, ”

  In Biblia noua nu este virgula dupa „vremile” si se poate intelege ca tatal a pus anumiti ani si vremi (nu toate) in stapanirea sa, si la acelea omul nu are acces spre a le cunoaste; la restul da.
  Dar, la Biblia 1668 si 1918, dupa „vremile” este virgula, si rezulta ca toti anii si vremile sant sub stapanirea lui Dumnezeu, si nu este al omului sa stie.
  Cu atat mai mult cele care clar sant altceva decat lumea noastra de acum; adica inainte de caderea lui Adam si venirea a doua a lui Iisus (cand iarasi se accentueaza ca doar Dumnezeu stie acel timp).

  Poate gresec, dar daca Iisus spune chiar El, si chiar inainte de Inaltare asa ceva, si la Apostoli, ce nu e clar?
  Nu este al omului sa stie anii si vremile. Mai are rost vreo discutie?
  Pot toti sfintii din lume sa faca presupuneri si sa zica ce vor, nu e loc de intors. Dar nici Sfintii nu au fost categorici in privinta asta ca stiau f bine de ce, si au spus si ei ca faptul divers lucruri legate de timp, ani, referitor la Adam sau momentul celei de a doua veniri.

  Apreciază

  • Irina said, on septembrie 30, 2013 at 11:43 pm

   Eu cred totusi ca Sfintii Parinti in marea lor smerenie nu-si permiteau sa-si imagineze ce a fost inainte de cadere si ce va fi , pentru ca stiut este faptul ca imaginatia este de la diavol. De aceea cred totusi ca ce au spus ei este revelat de Dumnezeu asa cum a fost si in cazul proorocilor din Vechiul Testament. Chiar daca nu le-a fost relevat intreaga taina, totusi Dumnezeu le-a descoperit o mica parte din ceea ce a fost si ceea ce va fi, atat cat omul este capabil sa inteleaga. Duhovnicul meu mi-a spus ca totusi Sfintii nu vorbesc asa ca sa se afla in treaba mai ales pe chestii despre Dumnezeu, Istoria manturii, vesnicie.

   Apreciază

   • mircea.v said, on octombrie 1, 2013 at 12:23 am

    Nu prea inteleg ce vrei sa spui, ca nu am zis nimic de imaginatie si nimic de rau de Sfinti. Pai tocmai, despre lucrurile care le spui tu si care sant importante Sfintii nu vorbesc sa se afle in treaba. Asta zic si eu. Am zis ca Sfintii nu au considerat important acest lucru: anii si vremile. Si chiar ne indeamna ei sa nu le consideram nici noi ca fiind importante. Deci daca nu e important, e faptul divers. Nu au dat ani exacti, nu au spus ca atat timp a stat Adam in Rai… Nici nu se stie exact varsta pamantului, cand a inceput Dumnezeu Creatia, cand a fost creat Adam … Pt ca nu sant importante pt suflet. Si Dumnezeu le-a descoperit doar ce e de folos pt suflet, nu ani si vremi.

    Apreciază

   • Irina said, on octombrie 1, 2013 at 11:47 am

    Pai s-a zis ceva de parerile sfintilor, si au am zis ca nu cred ca este vorba de pareri, ci de revelatie. Pentru ca a-ti da cu parerea in ceva este clar rod al imaginatiei.

    Apreciază

   • Irina said, on octombrie 1, 2013 at 11:54 am

    Da intr-adevar unele lucruri nu sunt importante de pilda daca pamantul e in centru sau nu sau daca se invarte in jurul soarelui sau nu. Dar referitor la problema articolului, ma tem ca este destul de important. Conteaza sa stim cum erau protoparintii nostri si Universul inainte de cadere, si cum au devenit dupa cadere si spre ce trebuie sa tindem. Tocmai de asta multi Sfinti Parinti au vorbit despre asta unii mai deslusit altii mai nedeslusit in functie de puterea de intelegere a omului, pentru ca este important sa cunoastem cat de cat istoria omenirii si telul ei mantuirea.

    Apreciază

   • saccsiv said, on octombrie 1, 2013 at 12:10 pm

    Irina

    Ba e esentiala treaba cu invartitul. Ca pe fundatia heliocentrismului s-a construit sminteala evolutionismului, extraterestrilor, new age, „constatarea” varstei de miliarde de ani a universului.

    https://saccsiv.wordpress.com/2013/06/25/comentariul-zilei-25-06-2013-daca-pamantul-se-invarte-in-jurul-soarelui-atunci-cum-raspundem-la-intrebari-esentiale-de-ce-a-mai-fost-creat-omul-de-ce-jertfa-de-pe-golgota-de-ce-parusia-exista/

    Apreciază

   • Irina said, on octombrie 1, 2013 at 12:19 pm

    Da, ma rog cred ca toate problemele pe care le-au dezbatut Sfintii Parinti sunt importante. Asa este si asta cu invartitul este importanta.

    Apreciază

   • Maria said, on octombrie 1, 2013 at 12:23 am

    Asa s-au nascut ereziile , omul a dorit sa scotoceasca cu mintea lui marginita , ceea ce Dumnezeu nu a ingaduit . Omul tot scotocind a inceput sa inventeze multe in capul lui , pana a cazut din Adevar .
    Pana si ingerii sunt marginiti si nu cunosc tainele lui Dumnezeu , ca si omul , decat atat cat Dumnezeu a ingaduit , nimic mai mult .

    Apreciază

   • Irina said, on octombrie 1, 2013 at 12:06 pm

    Eu nu am spus nimic din capul meu, ci pur si simplu vorbesc doar din ceea ce am citit la Sfintii Parinti sau la alti parinti contemporani recunoscuti ca teologi ce vorbesc in duhul Sfintilor Parinti, sau din ceea ce mi-a explica duhovnicul meu care tot din invatatura ortodoxa vorbeste, fiind un preot care se straduie sa traiasca in duhul autentic ortodox. Nu citesc decat literatura ortodoxa, de pilda aceste lucruri pe care le-am spus le stiu din cartea „Sensul Creatiei” de Ieromonah Mihail Stanciu care prezinta actualitatea cosmologiei Sf Maxim Marturisitorul si la fel de draga imi este si cartea „Heixameron” a Sf vasile cel Mare, carti care m-au ajutat foarte mult la inceput de drum in intelegerea invataturii ortodoxe si mi-au intarit semnificativ credinta.

    Apreciază

 20. costea said, on septembrie 30, 2013 at 9:53 pm

  Timpul a fost creat de Dumnezeu la inceput si de atunci se scurge la fel, asa ca o zi in gradina Edenului era la fel ca o zi de azi, 24 ore, chiar daca nu exista pacat. In legatura cu durata de timp cat au stat Adam si Eva in Eden cred ca este foarte mica pentru un motiv foarte simplu – nu au apucat sa manance din pomul vietii.
  „Si acum sa nu cumva sa-si intinda mana si sa ia roade din pomul vietii, sa manance si sa traiasca in veci ! De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din gradina cea din Eden … „

  Apreciază

 21. andru said, on octombrie 1, 2013 at 12:39 pm

  Secunda, având simbolul „s”, este o unitate de măsură pentru timp.

  În Sistemul Internațional este una dintre cele șapte unități fundamentale. Este definită ca

  durata a 9 192 631 770 de perioade ale radiației ce corespunde tranziției dintre cele două niveluri hiperfine ale stării fundamentale ale atomului de cesiu 133 în repaus la temperatura de 0 K.

  Definiția secundei a fost inițial legată de perioada de rotație a Pămîntului în jurul propriei axe, prin împărțirea unei zile solare medii în 24 de ore, a fiecărei ore în 60 de minute, și a fiecărui minut în 60 de secunde. Acest mod de definire a fost suficient de precis pînă cînd au apărut ceasuri mai exacte care au dovedit că rotația Pămîntului nu are o perioadă constantă.

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Secund%C4%83

  Atentie, va rog sa observati ca asa zisa rotatie a pamantului nu este contanta, „stiinta” descoperind ca Pamantul se invarte cand mai repede, cand mai incet, aleator, fara a avea o explicatie precisa la cauza acestei inconstante. Cu alte cuvinte, Pamantul ori se invarte uniform accelerat ori uniform incetinit ori neuniform aleator, pendulul lui Foucault fiind un argument nul din aceasta perspectiva.

  Referitor la durata zilei de 24 ore din Facere, daca admitem ca in cele 6 zile a fost facut si atomul de cesiu, atunci in mod sigur tranzitia intre nivelurile hiperfine ale atomului a fost la fel ca in zilele noastre, teoria uniformismului fiind acceptata pana si de stiinta.

  Pana la urma este o optiune de credinta, asta e.

  Apreciază

 22. […] Iata comentariul fratelui LgMihail postat la articolul CAND A FOST CREAT TIMPUL? Ce-a fost mai intai, timpul sau soarele, luna, stelele (adica ceasul)? Spu…: […]

  Apreciază

 23. […] Scriptura, motivand ca zilele despre care scrie in Facerea ar fi de fapt ere, reiau articolul CAND A FOST CREAT TIMPUL? Ce-a fost mai intai, timpul sau soarele, luna, stelele (adica ceasul)? Spu… scris in […]

  Apreciază

 24. […] CAND A FOST CREAT TIMPUL? Ce-a fost mai intai, timpul sau soarele, luna, stelele (adica ceasul)? Spu… […]

  Apreciază

 25. […] CAND A FOST CREAT TIMPUL? Ce-a fost mai intai, timpul sau soarele, luna, stelele (adica ceasul)? Spu… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: