SACCSIV – blog ortodox

Cuvânt la Duminica Floriilor – Sf. Luca al Crimeei: Litera omoară, iar duhul dă viaţă

Posted in FLORIILE by saccsiv on aprilie 28, 2013

Acum prăznuim unul dintre cele mai mari evenimente din viaţa pământească a Domnului nostru Iisus Hristos: intrarea Lui sărbătorească în Ierusalim. În zilele acelea, cetatea era plină cu oameni veniţi de pretutindeni la marea sărbătoare a Paştilor. Ea răsuna de zvonurile privitoare la Marele Proroc şi Făcător de minuni din Nazaret, Ce tocmai săvârşise cea mai mare dintre nenumăratele Sale minuni – învierea lui Lazăr, care zăcuse patru zile în mormânt, şi aştepta sosirea Lui, şi se pregătea să îl întâmpine sărbătoreşte.

Hristos Se ferise întotdeauna de cinstiri, poruncindu-le dracilor pe care îi scotea să nu dea de ştire că El ,este Fiul lui Dumnezeu, iar celor vindecaţi să nu povestească despre minunea vindecării lor. Acum însă venise vremea, să descopere oamenilor vrednicia Sa de Mesia, şi intrarea în Ierusalim avea drept scop tocmai lucrul acesta: să vestească tuturor că a venit Mesia.

Totuşi, El n-a venit ca să Se facă împărat pământesc ori să aşeze poporul israelit mai presus de toate celelalte popoare, deşi tocmai aceasta era aşteptarea iudeilor, împărăţia lui Hristos nu este din această lume, şi slava Lui nu putea să aibă nimic în comun cu strălucirea de paradă a împăraţilor pământeşti.

El Se arată în Ierusalim cu o înfăţişare sărăcăcioasă şi smerită: fără cai şi care măreţe, fără nici o strălucire exterioară. Dar orice slavă pământească este nimicnică şi se risipeşte ca fumul. Este, totuşi, o altă slavă, nemăsurat mai înaltă: slava vitejeştii smerenii, a blândeţii, a virtuţii – fiindcă aceste mari calităţi duhovniceşti sunt nemăsurat mai înalte decât toate atributele exterioare ale puterii şi stăpânirii.

Împărăţia lui Hristos nu este din această lume şi slava Lui trebuia să fie de alt fel – mai presus de lume, dumnezeiască. Şi El a dobândit această slavă prin smerita Sa intrare în Ierusalim. Şedea pe asin ţinându-şi capul nu ridicat cu semeţie, ci adânc plecat, şi înrourând sfinţii Săi obraji cu râuri de lacrimi. El S-a descoperit poporului israelit ca Mesia smerit şi pătimitor, liniştit şi blând, Care trestia frântă nu o va zdrobi şi feştila ce fumegă nu o va stinge (Is. 42, 3).

Pentru ce plângea? Aflăm din propriile Lui cuvinte: Ierusalime, Ierusalime! Dacă ai fi cunoscut şi tu în ziua aceasta cele ce sunt spre pacea ta! Dar acum ascunse sunt de ochii tăi (Lc. 19, 41-42). O, dacă ai fi priceput că Eu sunt Mesia, Care a venit să te mântuiască, că Eu sunt împăratul tău – nu pământesc, ci ceresc!

Domnul ştia ce va trebui să îndure poporul, care avea să se lepede de El. Ştia că vor veni oştile romane şi vor împresura Ierusalimul, că îl vor supune grozăviilor de nedescris ale asediului, că cetatea va fi nimicită, încât nu va mai rămâne din el piatră peste piatră, şi că templul va suferi aceeaşi soartă. O, dacă Ierusalimul ar fi ştiut că slujeşte mântuirii lui!

Se întâmplă ca omul să meargă pe o cale greşită, iar milostivirea lui Dumnezeu să îl oprească printr-un cutremur adus de nenorocire sau boală, prin care îi spune: Dacă ai fi cunoscut şi tu în ziua aceasta cele ce sunt spre pacea ta! Cu fiecare dintre noi se întâmplă că Domnul stă la uşa inimii noastre şi bate încetişor, aşteptând să I se deschidă şi să I se dea drumul înăuntru, bate ca un sărac la uşa noastră.

Aşadar, poporul sălta ţinând în mâini ramuri de finic, strigând: Osana întru cei de sus! Bine este cuvântat Cel Ce vine întru numele Domnului!, aşternându-şi hainele sub copitele asinului. Copii strigau, înălţând laudă lui Dumnezeu. Este limpede că fiecare, văzând cele ce se petreceau, trebuia să-şi amintească de spusele prorocului Zaharia: Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată, împăratul tău vine la tine drept şi biruitor, smerit şi călare pe asin, pe fiul celei de sub jug (Zah. 9, 9). Şi totuşi, cărturarii, fariseii şi arhiereii, care ştiau această prorocie, sufereau şi cârteau, iar în cele din urmă, nemaiputând răbda, I-au zis Domnului: „Ceartă-i, Tu nu auzi ce zic?” Iisus le-a răspuns: Au niciodată n-aţi citit că „din gura pruncilor şi a celor ce sug ţi-ai pregătit laudă”? Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga (Mt. 21, 16; Lc. 19, 39-40).

De ce-L urau pe Domnul Iisus? De ce L-au răstignit? Am spus deja: fiindcă îl socoteau călcător al legii lui Moise, sau, mai bine zis, al literei legii. Legea lui Moise era pentru ei adevărul indiscutabil, absolut şi sfânt, însă pur exterior, fiindcă erau străini de duhul ei, închinându-se literei, şi oricine încălca litera era în ochii lor cel mai mare nelegiuit.

Ei erau nemulţumiţi de faptul că Domnul Iisus Hristos vindeca bolnavi în zi de sâmbătă. Ce pervertire a inimii omeneşti! În loc să-L proslăvească plini de cutremur pe Dumnezeu, Care face asemenea minuni, ei se umpleau de răutate cruntă!

Ei nu înţelegeau că Domnul n-a venit ca să o strice, ci ca s-o împlinească, adică să o desăvârşească, nu înţelegeau că El este Domnul sâmbetei. Ei nu înţelegeau că învăţătura Lui nu numai că nu calcă legea lui Moise, ci o înalţă nemăsurat. Nu i-a mişcat nici minunea cu totul neobişnuită a învierii lui Lazăr cel mort de patru zile. Despre ei a prezis marele proroc Isaia: S-a îngroşat inima poporului acestuia, şi cu urechile sale greu au auzit şi ochii săi i-a închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi cu urechile să audă şi cu inima să înţeleagă, şi să se întoarcă, şi să-i vindec pe ei (Is. 6, 10).

Asupra lor s-au împlinit cuvintele apostolului Pavel: Litera ucide, iar duhul face viu (2 Cor. 3, 6). Vrăjmaşii lui Hristos au pierit, fiindcă au fost slujitori ai literei care ucide, în timp ce pe noi ne-a învrednicit să fim slujitori ai Legământului celui Nou, nu ai literei, ci ai Duhului (ibidem). Deci, să luăm aminte cu sârguinţă la acest lucru. Amin.

(Sf. Luca, Arhiepiscopul Crimeei – “La porţile Postului Mare. Predici la Triod”)

16 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. STOP RFID 666 said, on aprilie 28, 2013 at 4:53 pm

  ROMANII S-AU DEDULCIT LA CARDURI

  http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/generatia-credit-card-181283.html

  Apreciază

 2. Sa luam aminte said, on aprilie 29, 2013 at 9:59 am

  CALVARUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS DESCOPERIT DE INGER SFANTULUI DIMITRIE AL ROSTOVULUI

  1. Hristos Domnul nostru patimind mai inainte de moartea Sa pe cruce , a slobozit 109 suspinuri din inima .
  2. Picaturi de lacrimi la Patimile Sale a varsat de 11 ori cate 103 mii = 1.135.475
  3. De perii capului si de barba a fost tras de 78 de ori .
  4. S-a poticnit si a cazut la pamant , incepand din Gradina Ghetsimani si pana la Arhiereu de 7 ori .
  5. A primit peste fluierele picioarelor 172 lovituri
  6. A fost ridicat de parul capului si de funia cu care era legat de grumaz de 23 de ori . Batai cu palmele peste obraz a suferit de 172 de ori . Sluga arhiereului , Malh cel nemultumit , caruia i-a vindecat Domnul urechea taiata de Petru , atat de tare L-a lovit pe Iisus peste fata , incat , s-a auzit in toata curtea arhiereului ; atunci a cazut Domnul la pamanat si i s-au clatinat dintii din gura si i s-au inchipuit degetele acelei maini , inmanusata metalic , pe fata si mult sange din gura si din nas i-a iesit .
  7. Lovituri peste obraz , peste gura si peste ochi a primit de 128 de ori .
  8. Peste grumaz a fost lovit foarte tare de 27 de ori .
  9. Peste cap a fost lovit foarte tare de 20 de ori .
  10. La stalp a fost legat si atunci a primit odata o lovitura de moarte .
  11. A fost trantit la pamanat foarte tare de 3 ori .
  12. Cand a fost legat la stalp a fost lovit peste tot trupul cu toiege , cu trestii , cu biciurile noduroase de porumbel de 6666 de ori . Peste aceste rani i s-au mai adaugat si alte chinuri si dn cauza acestor suferinte ar fi trebuit sa moara . Dar cu puterea lui Dumnezeuiasca , n-a fost biruit si nici n-a voit a muri , pana nu s-a implinit opera mantuirii noastre si asa s-a mentinut pana la sfarsit .
  13. A avut 1199 de vanatai peste tot trupul .
  14. Pe cap a avut intepaturi de spini 1000 . Pentru ca cununa cea de spini I s-a pus si I s-a luat de 50 de ori .
  15. Peste cap a fost lovit cu toiege si cu trestiile cu toata puterea ; din cauza acestor lovituri , au intrat in cap 5 ghimpi pana la creier , iar dupa inviere au mai ramas 3 .
  16. Spre Golgota ducandu-si Crucea a cazut de 5 ori foarte greu si atunci a primit de 19 ori lovituri de moarte .
  17. A fost scuipat in fata de 100 de ori .
  18 . Peste tot trupul Domnului intins pe Cruce a fost scuipat de 73 de ori .
  19. Tras incoace si incolo de nas cu multa ura si dispret si hulit a fost de 20 de ori .
  20. De urechi a fost tras si manjit de 30 de ori .
  21. Rani multe si silnice lovituri , precum si semne peste tot trupul a avut atatea cate zile sunt in 14 ani = 5475.
  22. A patimit Izbavitorul nostru cu sufletul si cu trupul Sau mantuind pe om din moartea sufleteasca .
  23. Cu sufletul a patimit mahnire , intristare , tanguiri si jale ca de moarte . Peste toate puterile Sale sufletesti si trupesti a patimit , adica : peste minte , peste simtire si peste voie . Iar cu trupul a patimit afara de golatatea Sa , batai , rani , precum si dureri peste toate madularele trupului .
  24. Peste cap imboldiri , pe maini si pe picioare rani grele ale cuielor , impunsatura in coasta cu sulita , iar peste grumaz si peste tample scuipari si lovituri .
  25. La pipairea trupului batai , la gustare , in setea cea amara a fost adapat cu otet si fiere .
  26. Spre mirosire , intru inchisoare puturoasa a fost inchis , la auzire huliri si batjocuri , la vederea ochilor acoperirea lor , apoi lacrimile celor ce sedeau langa Crucea Sa si-L vedeau , plin de rani si de lungi vanatai sangerande .
  27. Iar trupul Sau cel golit de haine in fata multimii l-a infasurat Maica Sa Preacurata cu mahrama capului Ei , cand era Domnul rastignit pe Cruce .
  28. Trei mari si iuti dureri a avut Domnul care au fost cele mai grozave in timpul Patimior Sale sfinte .
  29. Intaia durerre a fost cand Domnul a vazut ca nu multe suflete s-au intors la Dumnezeu parasindu-si pacatele lor , vazand ca in zadar si-a varsat sangele Sau .
  30. A doua derere a fost cand a vazut sufletul si inima Maicii Sale patrunse de rana patimirii Lui .
  31. A treia durere a fost cand I S-a pironit trupul Sau pe Cruce , ca asa de tare L-au intins incat I S-au desfacut incheieturile toate . Atunci s-a implinit proorocia lui David : ” Numarat-au toate oasele Mele ” .
  32. Toate patimile Domnului au fost 100.149
  33. In toata vremea patimirii Sale a varsat din ochi 67.200 picaturi , iar picaturi sangerande din ochi si din tot trupul 1.180.225 .
  34. Tifle peste obraz , peste gura si intre ochi a primit de 28 de ori .
  35. A fost lovit de 102 de ori peste obraz cu palma .
  36. La stalp a fost batut cu toiege de spini flenciurosi , biciuri noduroase rau , inveninate si cu lanturi de fier in muchii ; rani deosebite au fost 5000 .
  37. A cazut foarte greu de 4 ori sub povara Crucii . Din cauza multimii torturilor dulcele nostru Mantuitor a slabit adeseori pana la istovire completa , din care cauza ostasii s-au vazut nevoiti a sili pe a Simon Cirineul sa-L ajute a-Si duce Crucea grea pana sus la Gogota .
  38. Daca cineva va suferi si va gandi in fiecare zi la aceste patimi ale Lui Iisus si va face rugaciunea Tatal nostru , Crezul , Psalmul 50 si va face 12 metanii in cinstea Sf. Patimi ale Domnului , sau macar o metanie pentru fiecare rana , va avea mare folos . Un mare dascal al Bisericii a scris : ” Daca cugetarea va fi desavarsita si din inima la Patimile Lui Iisus , se va folosi ca si cum ar posti un an intreg , mancand numai paine si apa sau daca va citi Psaltirea odata in fiecare zi , cu aceasta va fi egal ” .

  Apreciază

 3. Fratele Ioan said, on aprilie 29, 2013 at 7:50 pm

  Te MISCA profund aceste patimi ale lui IISUS, pana la lacrimi[inclusiv].

  Apreciază

 4. Maria said, on mai 1, 2013 at 12:08 am

  Cine poate , sa copie de pe blog aceste patimiri ale Domnului si sa le citeasca uneori , cugetand la cumplitele Patimi pe care Domnul si Mantuitorul nostru Iisus Hristos le-a suferit , in felul acesta sa putem si noi suporta mai usor incercarile acestei vieti si sa nu ne mai vaicarim pt orice .
  Si eu le-am copiat , bucurandu-ma ca au fost postate acum in Saptamana Patimilor Domnului .
  Este cea mai vrednica postare a acestor zile !

  Apreciază

 5. DUMINICA FLORIILOR | Saccsiv - Weblog said, on aprilie 23, 2016 at 11:19 pm

  […] Cuvânt la Duminica Floriilor – Sf. Luca al Crimeei: Litera omoară, iar duhul dă viaţă […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: